BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR."

Transkript

1 NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11

2 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Larsen & Partnere Telefon: mobil: Ekspedition Larsen & Partnere Juliesmindevej 8, 4180 Sorø Telefon: Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement 2012 i Danmark: Kr. 395,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to mdr. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Niels Mørup (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Vicebredskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Beredskabschef Claus Lund Viceberedskabschef Palle K. Tourell Viceberedskabschef Dennis Ottosen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kilde-angivelse. Regler om ophavsret er gældende. UDGIVELSE Bladet udkommer ti gange om året (intet nummer i januar og juli). Deadline for annoncer og artikler til BRANDVÆSEN juni 2012 er 14. maj Indhold Leder: Forebyggelse bør koordineres Af Jacob Christensen, bestyrelsesmedlem i FKB... side 3 Navne: Lars Bo Kjær, farvel til SINE-sekretariatet... side 4 Lille SINE-sekretariat....side 4 Ole Borch, Vejle, 25 års jubilæum... side 5 FKB CTIF fortsat selvstændig...side 6 NYT fra FKB...side 6 Budgetanalyse...side 6 FEU: FKB er vært for FEU...side 7 Omfattende dagsorden for europæiske brandchefer...side 7 Digitalt Brandsyn: Flot start på digi brandsyn...side 8 Digi brandsyn side 8 Regler for brandsyn...side 8 Dødsbrande: Laveste antal dødsbrande i 21 år...side 9 Flest dødsbrande i private hjem...side 9 Reddet af røgalarmer...side 9 Forebyggelsesstafet: Lettere adgang til regler om brandfarlige væsker og gasser Af Marcello Francati....side 10 FKB Årsmøde 2012 Årsmøde 2012 i Fredericia Af Sven Urban Hansen....side 13 Indkaldelse til generalforsamling...side 13 Foreløbigt program for Årsmøde side 14 Onsdagens foredragsholder...side 14 Qaqortoq...side 16 Program for ledsagere...side 17 Overnatning ved Årsmødet...side 18 Priser på hotelværelser...side 19 Priser for deltagelse...side 19 Tilmelding...side 19 Styr på væskebalancen...side 20 Solpaneler udgør en ny sikkerhedsrisiko...side 21 Deltidsbrandmænd: Dobbelt lussing til ledig brandmand...side 22 Brandmandens løn...side 22 Casper har ikke råd til at være brandmand....side 23 Brandmænd holder ikke i så mange år...side 23 Ingen aner hvor mange der kommer i klemme....side 24 Ledige bliver ikke brandmænd....side 24 Sådan virker 30-ugers reglen...side 25 Bekendtgørelsen...side 25 Hurtig adgang til opslagsværker, når sekunderne tæller Af Tim Simonsen...side 26 5 minutter: Hurtigere afgang...side 28 Bekendtgørelse i høring...side 28 5 minutter gælder stadig...side 29 Lyssignaler: Brandbizz gav hurtigere afgangstid...side 30 Mange aktører skal spørges...side 32 Hvem sælger...side 34

3 Maj 2012 BRANDVÆSEN LEDER Forebyggelse bør koordineres Fald i antallet af dødsbrande viser, at forebyggelse nytter. Derfor bør de sidste boliger også have røgalarmer April begyndte med gode nyheder. Antallet af dødsbrande i 2011 var med 64 omkomne personer det laveste i mange år. Årsagen til faldet kan være svært at vurdere, men i hvert fald kan det konstateres, at dødsbrande på grund af rygning er faldet fra 37 til 29. Det kan skyldes to forhold: For det første blev de selvslukkende cigaretter indført i De blev ganske vist lovpligtige fra november, men ændringen begyndte mange måneder inden. For det andet kan det skyldes, at der er færre rygere. En tredje forklaring kan være, at vi har fået flere røgalarmer opsat i hjemmene. Her har vi i brandvæsnerne og i brandbevægelsen ydet en kæmpeindsats for at få opsat røgalarmer. Mangler Men er det godt nok? I hvert fald var det noget mere barske nyheder, der dukkede op senere på måneden, hvor vi fik den tragiske nyhed om, at seks personer var omkommet ved en brand i et sommerhus i Sverige. Hurtigt meldte spørgsmålet sig: Vil det kunne ske i Danmark. Og svaret er desværre ja. I avisen kunne vi få dage efter læse, at over danske boliger ikke har opsat en røgalarm. Når det sammenholdes med, at de fleste dødsbrande netop opstår i almindelige boliger, så er der vel bare tilbage at konstatere, at der virkelig er et stort arbejde tilbage. Vi skal også tænke på andre end de ældre Tilbage i 2000 udarbejdede Beredskabsstyrelsen en analyse med afledt handlingsplan for dødsbrande. Et grundigt arbejde med deltagelse af Beredskabsstyrelse, Rigspolitiet, DBI, FKB, Århus Universitet m.fl. Konklusionen var, at den største risikogruppe er ældre mennesker, og ganske fornuftig har vi primært koncentreret den forebyggende indsats her. Tænk blot på kampagnen giv farmor en røgalarm. Det er et godt eksempel på, at vi kan få meget ud af relativt få ressourcer og ved at samarbejde. Det har givetvis været rigtigt at koncentrere de få ressourcer, der anvendes til ikke-lovpligtig brandforebyggelse, på de ældre. Til gengæld er antallet af boliger uden røgalarm og dermed uden den mest elementære brandsikkerhed fortsat enormt. Sikkerhed koster penge Med lidt grov købmandsregning vil jeg estimere, at det vil koste ca mio. kr. alene i indkøb af batteridrevne røgalarmer til de ca boliger, og hvis det skal være røgalarmanlæg tilsluttet strømforsyningen, så er prisen over 1 mia. kr. Det er helt udelukket, at en sådan udgift skal betales af kommunerne i hvert fald ud af de eksisterende budgetter. Men omvendt må det da konstateres, at der er et behov for, at vi også mere systematisk end i dag yder en indsats over for andre grupper end de ældre. Der er masser af eksempler på, hvordan det kan gøres det har vi jo læst i tidligere numre af Brandvæsen i forebyggelsesstafetten. Men vi mangler koordination af de mange de gode initiativer. Så derfor må tiden være kommet til en evaluering og revision af den 12 år gamle handlingsplan for dødsbrande. I FKB støtter vi derfor helt klart op om Brandbevægelsens ønske om dette, og det er vores håb at dette bliver en del af det kommende beredskabsforlig. Link: Over danske boliger ikke har opsat en røgalarm. Når det sammenholdes med, at de fleste dødsbrande netop opstår i almindelige boliger, så er der vel bare tilbage at konstatere, at der virkelig er et stort arbejde tilbage. Af Jacob Christensen bestyrelsesmedlem i FKB 3

4 NAVNE BRANDVÆSEN Maj 2012 Lille sekretariat SINE-sekretariatet er med sine blot 19 medarbejdere et beskedent sekretariat i forhold til ansvaret for et kompliceret milliard-projekt og også i forhold til sekretariaterne for det svenske Rakel og det norske Nødnett. Organisatorisk hører SINE-sekretariatet under Rigspolitiet, hvilket er naturligt, da politiet er største enkelt-bruger af SINE. Rent fysisk er SINE-sekretariatet placeret i Nimbusparken på Frederiksberg som nabo til 112-sekretariatet, der ligeledes hører under Rigspolitiet, og denne placering er måske ikke helt tilfældig? I hvert fald har bl.a. FKB flere gange kraftigt opfordret til, at 112 alarmcentralerne kobles på SINE-nettet. Han fik ro på SINE SINE-sekretariatet skal have ny chef. Lars Bo Kjær flytter til Københavns Brandvæsen Det er ikke mindst Lars Bo Kjærs fortjeneste, at kritikken af det danske sikkerhedsnet, SINE, er forstummet. Siden han den 1. januar 2008 tiltrådte som chef for SINE-projektet, har et af hans mål været at skabe en dialog med brugerne, og selv om en del af projektet, kontrolrumssoftwaren, kuldsejlede, er SINE-projektet overordnet en succes. Lars Bo Kjærs ledelsesmæssige evner bliver nu sat på prøve hos den hidtidige brugergruppe, idet han 1. maj tiltrådte Nyt om navne BRANDVÆSEN omtaler gerne udnævnelser og mærkedage for redningsberedskabets ledende medarbejdere. Send blot en mail med oplysninger til: Lars Bo Kjær mener, at han som chef for SINE-sekretariatet har været meget omhyggelig med at bruge ressourcerne rigtigt i forhold til brugerne. I sit nye job tættere på virkeligheden vil han kunne opleve frugterne af sine anstrengelser. som chef for det operative område hos Københavns Brandvæsen. Her vil han bl.a. få gavn af sit brede netværk fra SINE-projektet, idet han kender alle samarbejdspartnere hos såvel nabobrandvæsner som politi, regioner og andre myndigheder, lige som han har et indgående kendskab til samspillet i en stor organisation. Inden han tiltrådte som SINE-chef, havde han således været socialdirektør i Roskilde samt over 25 år i forskellige lederstillinger i politiet. Hans dybe forståelse for mulighederne i SINE vil ligeledes være en styrke for hans nye arbejdsplads. Bolden gives videre Faktum er, at SINE-nettet i dag med nogle få undtagelser fungerer godt i hele landet, og at SINE-sekretariatet under Lars Bo Kjærs ledelse har oparbejdet et godt tillidsforhold til brugerne. - Jeg har været med til at prioritere i forhold til brugerne og at drive et godt projekt sammen med nogle engagerede medarbejdere. Tilbage er nogle enkelte hængepartier, bl.a. Ejby på Fyn, og desuden skal det nye SINE Services afklares. Den bold giver jeg gerne videre, siger Lars Bo Kjær og fortsætter: - Mit fag er ledelse, og nu, hvor SINEprojektet kører godt, glæder jeg mig meget til job i den operative virkelighed. Der er endnu ikke udpeget en ny chef for SINE-sekretariatet. 4

5 Maj 2012 BRANDVÆSEN NAVNE Intet overlades til tilfældigheder Ole Borch fejret for 25 år i Vejle Kommune som en naturlig del af beredskabets arbejdsområder. Ansvarlighed er en anden kvalitet. Det gælder både som fortaler for taktisk forebyggelse, i den økonomiske styring af beredskabets virksomhed og i samarbejde med nabokommunerne om fx det fælleskommunale øvelsesområde i Gudsø, som Vejle ejer og driver sammen med Fredericia og Kolding kommuner. -En stærk og synlig leder, der forventer at tingene er i orden, og som både er konsekvent og omsorgsfuld for sine medarbejdere. Loyal. Har politisk tæft og sørger for, at beredskabskommissionen altid er godt orienteret. Ordene gælder Ole Borch, der netop har fejret 25 års jubilæum i Vejle Kommune, hvor han de sidste 20 år har været beredskabschef. Forudseenhed er en af Ole Borchs kvaliteter, og på et tidligt tidspunkt begyndte han at tale om risikostyring, forsikring, arbejdsmiljø og -sikkerhed Ole Borch er både en markant chef for beredskabet og et stærkt og meget socialt anlagt familiemenneske. Arbejdshest Ole Borch er præget af sin militære fortid. Han er flittig, læser meget, og møder altid til tiden og velforberedt. Det havde FKB glæde af i de ni år, han sad i bestyrelsen, og hvor han viste sig som en strateg, der kunne håndtere sager på et overordnet niveau og tænke langsigtet. Det var således helt naturligt for Ole Borch, da han for nogle år siden tog initiativ til et strategiseminar for kredsformænd for en opdatering af strategi- og handlingsplanen, som han var med til at gøre fyldige. Nu på Danmarksturne! Den nye AT. Rosenbauers AT New er specielt udviklet til alle typer chassiser fra 10t til 20t. Den er CE-mærket og fuldt ud CAN-BUS styret med overskuelige betjeningspaneler i førerkabinen og i pumperummet. AT New udmærker sig bl.a. ved at alle komponenter har et unikt varenummer, og Rosenbauer garanterer for reservedele i op til 20 år. RK Brand & Teknik kommer gerne forbi med vores AT New Demobil, så I ved selvsyn kan afprøve alle fordelene. Kontakt RK Brand & Teknik A/S for yderligere informationer. anzeige_brand_teknik_dk_185x130_ indd :09 5

6 fkb BRANDVÆSEN Maj 2012 CTIF fortsat selvstændig Ingen sammenlægning med FKB i denne omgang Dansk CTIF fortsætter som selvstændig forening, i hvert fald foreløbig. På foreningens generalforsamling i marts mente deltagerne ikke, at oplægget til at blive lagt ind under FKB var konkret nok. Det er dog ingen hindring for et fortsat tæt samarbejde, og spørgsmålet om at blive lagt ind under FKB kan sagtens tages op igen. Den nye bestyrelse for Dansk CTIF ser således ud: Formand: Lars Rosenwanger, konstitueret beredskabschef for Frederiksberg Kommune. Sekretær: Peter Hofman-Bang, der ikke er gået på pension, men er fratrådt Beredskabsstyrelsen som led i en sparerunde, og nu ansat som overingeniør i SikkerhedsBranchen. Kasserer: Kim Lintrup, beredskabschef i Frederikssund og Halsnæs Kommuner. Repræsentant for CTIF-konkurrenceforening: Poul Laustsen, fhv. beredskabschef for Billund Kommune. Nyt fra FKB Lokale hjemmesider FKBs hjemmeside fik ved årsskiftet en gennemsgående revision, der også indebærer, at hver kreds får sin egen underside under fanebladet Kontakt. Kredsene har nu valgt egne webmasters, der efter et kursus får ansvaret for kredsens profil. Strategi- og handlingsplan FKBs strategi- og handlingsplan er nu ved at ligge i faste rammer, der lige nu ligger til høring i kredsformandskabet, der skal komme med eventuelle bemærkninger inden udgangen af maj. Temadag Fagområde Materiel, Logistik og aftaler planlægger en temadag om udbud og finansiering samt en øget indsats for at forsøge fællesudbud af køretøjer. Særligt afsnit Revision af Retningslinjer for Indsatsledelse forventes at medføre et afsnit om skoleskyderier. Automatisk alarmering På et møde i SOK om alarmering af kystredningsstationer blev det besluttet her i sommer at lave forsøg med automatisk alarmering af nærmeste kystredningsstation ved drukneulykker i havne, søer og vandløb. Budgetanalyse 16 kommuner er udvalgt til en nærmere analyse i forbindelse med den igangværende budgetanalyse af det samlede redningsberedskab, der efter regeringens forventninger skal give en samlet besparelse på mindst 50 mio. kr. De udvalgte kommuner er: Allerød Brøndby Frederikssund/Halsnæs Fåborg-Midtfyn Guldborgsund Hedensted Hjørring Kolding København Lemvig Nyborg Næstved Rebild Syddjurs/Norddjurs Sønderborg Aarhus Analysen foretages af revisioinsfirmaet Deloitte. 6

7 Maj 2012 BRANDVÆSEN FEU FKB er vært for FEU Europæiske brandchefer mødes på Bornholm Fra den 30. maj til den 3. juni er FKB vært for det halvårlige FEU-møde, der denne gang er henlagt til Bornholm. Værtskabet går på omgang mellem medlemslandene, og Danmark var sidst vært i Arrangementet, der holdes på Hotel Abildgård, omfatter tre arbejdsdage med en stram dagsorden, hvorefter det slutter med en udflugt. Samlet forventes omkring 45 deltagere og ledsagere, og for sidstnævnte arrangeres flere udflugter, bl.a. til Christiansø. FEU står for Federation of the European Union Fire Officer Associations og er en sammenslutning for europæiske brandchefforeninger. Link: Omfattende dagsorden for europæiske brandchefer Meget faglig erfaringsudveksling om alt fra hotel-sikkerhed til brandfolkenes arbejdstid De mange punkter på den omfattende dagsorden for FEU-mødet handler overordnet om forebyggelse og sikkerhed på alle mulige planer lige fra undervisning af børn i Tjekkiet, Estland, Spanien og Belgien til sikkerhed og forsikring af brand- og redningsfolk. Blandt de mange emner kan også nævnes: EUs arbejdstids direktiv Omkostninger til brand og redning Problemer med kommunikation til kontrolcentre Statistik Hotel-sikkerhed Oversættelse af fagudtryk Ulykkesundersøgelser i Sverige 112 som fælleseuropæisk nødkaldnummer Baltisk samarbejde Katastrofer Database for vindkraft risici Borger-sikkerhed Erfaringsudveksling omkring Good practice Dagsordenen fastsættes af FEUs præsident, Dieter Nuessler fra Tyskland, med input fra værtslandet. Ved flere af indlæggene er der af tidsmæssige årsager begrænsninger på indlæggenes varighed. 7

8 digi brandsyn BRANDVÆSEN Maj 2012 Flot start på digi brandsyn Opbakningen lige så stor, som vi har drømt om og kommuner, der endnu ikke har nået det, naturligvis stadig er velkomne til at tilmelde sig. En overvældende tilmelding til projektet digitale brandsyn viser, at det har ramt et stort behov hos kommunerne. Allerede nu har 56 beredskaber, der repræsenterer 58 kommuner, tilmeldt sig med i alt 141 licenser. - Dermed er opbakningen lige så stor, som vi har drømt om, siger Jacob Christensen, der er formand for FKBs Fagområde Forebyggelse. Han tilføjer, at kommuner, der endnu ikke har nået det, naturligvis stadig er velkomne til at tilmelde sig. Af de 56 tilmeldinger gælder de 27 to brugerlicenser, 10 har bestilt én licens, ni har bestilt tre, og resten fire eller flere. Alle kredse med Hele projektet er forankret i en arbejdsgruppe under Fagområde Forebyggelse. Arbejdsgruppen skal sikre den tekniske og faglige støtte i udviklingen af programmet, der allerede til august skal være så langt, at det kan præsenteres på FKBs årsmøde i Fredericia. Selve programmet skal være færdigt inden nytår, så det kan tages aktivt i brug i januar Beredskabschef Henrik Jørgensen fra Egedal kommune er formand for arbejdsgruppen, der desuden skal have mindst en repræsentant for hver kreds. Tidslinje Næste skridt i processen er at få udarbejdet og godkendt det formelle aftalegrundlag. Det gælder både FKBs kontrakt med DBI, der skal udvikle programmet, og et udkast til kontrakt med tilmeldte kommuner. Link: faneblad videndeling Regler for brandsyn Brandsyn er omfattet af Bekendtgørelse om brandsyn og offentliggørelse af resultater af brandsyn foretaget i forsamlingslokaler fra Det fremgår her, at kommunalbestyrelsen har ansvar for, at der foretages brandsyn i bl.a. forsamlingslokaler, brandfarlige virksomheder og fredede bygninger og at der føres en fortegnelse over brandsynsobjekter. Formålet med brandsyn er at nedsætte risikoen for, at brande opstår og breder sig. Digi brandsyn 1.0 FKB projekt med masser af potentiale Den første version af programmet til digitale brandsyn vil fokusere på selve brandsynet og tilhørende arbejdsgange. Ikke mindst er det vigtigt at opnå størst mulig besparelse i administration og sagsgange før, under og efter brandsynet, samt den bedst mulige service til borgerne og driftslederne på de arbejdspladser, hvor der gås brandsyn, understreger projektets formand, Henrik Jørgensen. Det vil sige, at version 1.0 skal indeholde selve brandsynsregisteret med enheder og objekter, samt tilhørende dokumenter og tegninger. Programmet skal kunne håndtere planlægning af brandsyn, varsling, gennemførelse af tilsyn, samt efterfølgende afrapportering ved brev om brandsyn, påbud mv. Hertil kommer et web-interface for borgere og driftsansvarlige, som her kan se godkendte planer og afgive erklæring om udbedring af fejl/mangler, samt vedligeholde og rette kontaktinformation mv. Udbygning kommer senere Efter præsentationen af projektet i Middelfart har arbejdsgruppen modtaget en hel del forslag både til de grundlæggende dele af programmet og til senere udbygning, og der er ingen tvivl om, at programmet har et stort udviklingspotentiale, siger Henrik Jørgensen. I den første version vil integration og journalisering ske via sagsbehandlerens mailsystem. Her modtages de dokumenter, der bliver produceret i forbindelse med sagsbehandlingen, og da alle har integration mellem eget mailsystem og ESDH-system, kan de hurtigt journaliseret. Et alternativ i en fremtidig version kunne være en direkte integration til ESDH journaliseringssystemer. 8

9 Maj 2012 BRANDVÆSEN dødsbrande Laveste antal dødsbrande i 21 år Positiv virkning af selvslukkende cigaretter Antallet af dødsbrande i Danmark var rekordlavt i I gennemsnit plejer omkring 80 personer at omkomme ved brand om året, men sidste år var tallet helt nede på 64 omkomne ved i alt 60 brande. Ikke siden 1990 har så få mistet livet ved brand i løbet af et år, viser en opgørelse fra Beredskabsstyrelsen. I hvert fald en del af faldet skyldes formentlig, at det siden 17. november 2011 har været et krav i hele EU, at alle cigaretter skal være selvslukkende, og at fabrikkerne begyndte at omstille til den nye type cigaretter måneder i forvejen. I 2010 var rygning den formodede brandårsag til 37 dødsbrande i Danmark, og i 2011 var dette tal 29. Det forventes, at dødsbrande på grund af rygning vil falde yderligere i Største enkeltårsag Rygning har i mange år været kendt som den største enkeltårsag til dødsbrande. Adskillige undersøgelser har dokumenteret, at mellem en tredjedel og halvdelen af dødsbrande skyldes rygning. En anden udsat gruppe er ældre mennesker, der reagerer langsommere end unge. Tobaksrygning er således årsag til 60 % af dødsbrandene i gruppen over 67 år, fremgår det af Beredskabsstyrelsens handlingsplan mod dødsbrande fra Intet tyder på, at der er større risiko for brand hos ældre end for yngre, men risikoen for, at brandene ikke bliver opdaget i tide, og at personerne ikke når at komme ud, er meget større. Flest dødsbrande i private hjem Store udsving fra år til år, men alligevel samme billede Norge og Sverige som i Danmark. Mange af de omkomne har drukket forinden Med visse variationer er dødsbrande ret ens i de nordiske lande med i gennemsnit 1,5 omkomne om året pr indbyggere. Ældre er klart overrepræsenteret blandt de omkomne, og hidtil har rygning været en væsentlig årsag. Store udsving fra år til år gør det vanskeligt at dokumentere en udvikling. Således havde Sverige 137 omkomne ved dødsbrande i 2002 og under halvdelen, 65, i I de tre sidste år har Sverige haft 124, 130 og 106 omkomne ved dødsbrande. Omkring halvdelen var over 65 år. Ni ud af ti dødsbrande i Sverige opstår i private hjem uden fungerende røgalarmer, og ser man på boligbrande generelt i Sverige, opstår der lige så mange i lejligheder som i enfamiliehuse dog med en væsentlig forskel: I lejligheder opstår brandene oftest i køkkenet, mens de i enfamiliehuse oftest opstår i forbindelse med en pejs. Sidstnævnte kan blandt andet ses af, at der opstår langt flere brande i vinterhalvåret end om sommeren. Dyk i norske dødsbrande 2011 gav det laveste antal omkomne i 42 år i Norge. Kun 46 omkom mod hele 83 i Højeste antal omkomne ved brande i Norge var i 1979 med 91 døde. Lige som i Sverige opstår de flest dødsbrande i vinterhalvåret, særlig i december, hvor tallet er tre gange så højt som i august. Boligbrande skyldes i høj grad menneskelige årsager, og vicebrandchef Willy Wikberg, der er leder af det arbejde i Ringsaker Brandvæsen, er meget direkte i sin formulering: - De fleste brandårsager i Norge er banale, idiotiske og resultatet af hovedløse handlinger. Det har meget med mentalitet at gøre, og nordmænd elsker Reddet af røgalarmer Det er svært at afgøre, hvor mange mennesker, der umiddelbart reddes af røgalarmer. Dagfinn Kalheim fra Norsk brannvernforening mener, at nordmænd årligt redder livet på grund af røgalarmer, men han er til gengæld foruroliget over, at norske boliger har røgalarmer, der ikke fungerer. at hygge sig med at ryge, at drikke, have ild i pejsen og tændte stearinlys. Alkohol I Sverige har over halvdelen af de omkomne ved dødsbrande i aldersgruppen år alkohol i blodet. Norge har ingen direkte statistik på området, men når tidsrummet kl lørdag morgen og søndag morgen er stærkt overrepræsenteret i dødsbrand-statistikken, tyder det på, at i hvert fald en del af de omkomne har været spirituspåvirkede, fremgår det af en rapport fra Direktoratet for samfunnssikkerhed og beredskap. 9

10 forebyggelsesstafet BRANDVÆSEN Maj 2012 Lettere adgang til regler om brandfarlige væsker og gasser Regler og vejledning i samme hæfte letter arbejdet med Tekniske Forskrifter Af Marcello Francati, brandinspektør og områdeleder, Københavns Brandvæsen FOREBYGGE SES STAFET De fleste af os kan sikkert huske, hvordan vi under uddannelserne på Beredskabsstyrelsens Højskole kæmpede os rundt i de forskellige forskrifter. Forskrifterne er de senere år blevet væsentligt forbedret på det punkt og med tilblivelsen af vejledningerne er de også blevet lettere at blive kloge på. Når det så er sagt, så oplever man alligevel, at begrebet 10-fingersystemet får en anden betydning, når man arbejder med forskrifter og vejledninger. De fingre, man ikke bruger som bogmærke rundt på de forskellige sider i forskrifterne og vejledninger, bliver flittigt brugt til at klø sig i nakken med, fordi man ikke kan huske, om et eller andet stod i vejledningen eller i forskriften. Beredskabsstyrelsens kommentarer til høringssvar i forbindelse med arbejdet med forskrift og vejledning. Vores primære intention har således været at lave en One-Stop løsning i form af ét hæfte, hvor forskrifter, vejledninger og høringssvar er gengivet ordret og med tilhørende illustrationer. I hæftet for brandfarlige væsker er der også indført en tydelig markering af de bestemmelser, som allerede nu og indenfor de næste år kommer til Vi har udformet sammenskrivningen på en måde, der gør det let at skelne mellem regel- og vejledningstekst m.v. alt sammen for at gøre arbejdet med forskrifterne mere tilgængeligt. Sammenskrivning giver overblik Vi har i København forsøgt at gøre det hele lidt lettere, når det gælder de tekniske forskrifter for henholdsvis brandfarlige væsker og for gasser. René Ruusunen, der dagligt arbejder med forskrifter og vejledninger i Københavns Brandvæsen, og som tidligere var ansat i Beredskabsstyrelsen CFO, har lavet sammenskrivninger for de to forskrifter. Foruden forskrifterne og Beredskabsstyrelsens vejledninger omfatter sammenskrivningerne Ved sammenskrivingen af regler og forskrifter er der lagt vægt på overskuelighed. 10

11 Maj 2012 BRANDVÆSEN forebyggelsesstafet Marcello Francati er glad for sammenskrivningen. Det giver mindre hovedbrud og mindre risiko for fejl. Foto: Københavns Brandvæsen. at gælde for eksisterende virksomheder. Det er for eksempel reglerne for oplag på forpladserne ved tankstationer, hvor overgangsperioden udløb den 15. januar 2012, og de nye bestemmelser om skumsluknings- og overrislingsanlæg ved tankanlæg, hvor overgangsperioden udløber den 15. januar Kan hentes på nettet Vi har udformet sammenskrivningen på en måde, der gør det let at skelne mellem regel- og vejledningstekst m.v. alt sammen for at gøre arbejdet med forskrifterne mere tilgængeligt. Begge sammenskrivninger ligger tilgængeligt på Københavns Brandvæsens hjemmeside og I er meget velkomne til at downloade dem til eget brug. Stafet for forebyggelse Link: Søg derefter på: Forskrifter I samarbejde med FKBs Fagområde Forebyggelse omtaler BRANDVÆSEN gode ideer inden for forebyggelsesområdet. Faggruppen er tovholder, og alle kan byde ind ud fra princippet sådan gør vi. Kontakt blot kredsens repræsentant i Faggruppe Forebyggelse eller Jacob Christensen, Tønder, der er bestyrelsens ankermand på forebyggelsesområdet. 11

12 Nordsjællands Brandvæsen Udviklingsorienteret leder til Forebyggende Afdeling og Nordsjællands Brandskole. Vores afdelingsleder for Forebyggende Afdeling og Nordsjællands Brandskole går på pension, hvorfor vi søger en ny afdelingsleder til denne funktion. Nordsjællands Brandvæsen er det fælles kommunale redningsberedskab for Fredensborg og Helsingør kommuner. Vi er en arbejdsplads med 28 fuldtidsansatte, 6 timelønnede, 84 deltidsansatte brandmænd og 39 frivillige. Nordsjællands Brandvæsen er en værdibaseret organisation. En af vores visioner er at være på forkant med den beredskabsfaglige udvikling, men stadig værne om de gode traditioner. Vi arbejder aktivt på at være et netværksbaseret brandvæsen. Arbejdsopgaver Afdelingslederen refererer til beredskabschefen. Du skal kunne indgå i tværfaglige ledelsesopgaver i organisationen. Du skal have et bredt fokus; ikke kun på den beredskabsfaglige og administrative del, men også være ansvarlig for en positiv udvikling af brandskolens forretningsområde. Vi forventer, at du kan deltage i indsatsledervagten. Ledelsesmæssige kvalifikationer Som afdelingsleder forventes det, at du er en dygtig leder med mod på at tage stort ansvar samtidig med, at du er stærk på det strategiske niveau og kan sætte rammerne for løsning af større og komplekse opgaver. Faglige kvalifikationer Relevant byggeteknisk uddannelse som eksempelvis ingeniør, bygningskonstruktør eller master i brandsikkerhed Diplomuddannelse i ledelse eller tilsvarende Indsatslederuddannet Beredskabsstyrelsens kursus i brandteknisk byggesagsbehandling Ledelseserfaring Erfaring med økonomistyring Personlige kompetencer Gode samarbejdsevner og evner til at opbygge netværk Kan motivere og engagere medarbejdere og kollegaer Gode kommunikationsevner både mundtligt og skriftligt Udadvendt og kan skabe resultater Kan arbejde selvstændigt og i teams Løn- og ansættelsesvilkår: Overenskomst for beredskabspersonale i chef-/lederstillinger ved de kommunale redningsberedskaber. Stillingen skal tiltrædes den 17. september Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til beredskabschef Niels Mørup på telefon Ansøgningsfrist og samtaler: Skriftlig ansøgning mærket afdelingsleder samt CV skal være os i hænde senest fredag den 8. juni 2012 kl Ansøgningen sendes til: Vi forventer at afholde samtaler fredag den 15. juni 2012.

13 Maj 2012 BRANDVÆSEN FKB Årsmøde 2012 Årsmøde 2012 i Fredericia Alt under ét tag Af Sven Urban Hansen, årsmødearrangør Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Fredericia. Det sker i dagene 22., 23. og 24. august med MesseC Fredericia som centrum for møder og udstillinger. I MesseC Fredericia er det muligt at samle alle årsmødets aktiviteter under samme tag, så vi er overbevist om, at både medlemmer, gæster og udstillere får rigtige gode forhold. Brandpunkterne er placeret i hal A. De store brandpunkter med køretøjer er placeret dels inde i Hal A og dels på parkeringsarealet umiddelbart uden for Hal A. Der har igen i år været meget stor interesse fra udstillernes side, men der er endnu stande tilbage. Deltagelse i årsmødet 2012 er tilpasset den almindelige prisudvikling i samfundet. Tilmelding til årsmødet skal ske online via foreningens hjemmeside Under fanebladet Arrangementer / Årsmøde er der oprettet et link til FKB sekretariatet, hvor der er mulighed for at foretage online registrering. Såfremt det ikke er muligt at tilmelde sig online, kan der rettes henvendelse til FKB-sekretariatet på tlf Tilmelding kan foretages frem til den 22. juni Da ikke alle hoteller ligger i gå-afstand til MesseC og Fredericia Idrætscenter, bliver der i lighed med tidligere år arrangeret bustransport fra hotellerne til og fra MesseC og Fredericia Idrætscenter i forbindelse med de enkelte arrangementer. Ved sidste årsmøde i Fredericia i 2004 var værtskabet delt mellem Fredericia og Middelfart, og ligeledes dannede MesseC Fredericia rammerne omkring årsmødet. Med dette vellykkede årsmøde i erindringen ønsker vi alle et godt årsmøde Indkaldelse til generalforsamling I henhold til 4 i vedtægter for Foreningen af Kommunale Beredskabschefer indkaldes herved til generalforsamling fredag den 24. august 2012 kl i Messe C, Fredericia Generalforsamlingen er for foreningens A-medlemmer. Seniormedlemmer og ikke-erhvervsaktive æresmedlemmer kan overvære generalforsamlingen uden tale- og stemmeret. Dagsorden følger i næste nummer af Brandvæsen. Niels Mørup, formand for FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 13

14 FKB Årsmøde 2012 BRANDVÆSEN Maj 2012 Foreløbigt program for FKBs årsmøde 2012 Onsdag den 22. august Kl Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde åbnes ved MesseC Fredericia, af FKBs formand, beredskabschef Niels Mørup, Nordsjællands Brandvæsen. Derefter byder Borgmester Thomas Banke gæster og deltagere velkommen til Fredericia. Kl Brandpunkter besøges Kl Ulykken i forbindelse med Pukkelpop musik festival den 18. august 2011 Torsdag den 18. august 2011 blev Pukkelpop musikfestival nær Onsdagens foredragsholder Chris Addiers har i ti år været chef i Antwerpens Brand- og Redningsvæsen, der dækker såvel byen som den enorme havn. Han er uddannet civilingeniør, er bestyrelsesmedlem i den belgiske brandchefforening samt Belgiens repræsentant i FEU. Derudover er han en eftertragtet foredragsholder i ind- og udland om emner som brandsikring, Hazmat, taktisk brandslukning og krisestyring. Hesselt i Belgien pludseligt ramt af et kraftigt uvejr med meget kraftige vindstød. Der var ca deltagere i festivalen da uvejret brød løs. I den korte tid, uvejret var om at passere festivalpladsen, blev 5 personer dræbt og flere end 70 mennesker kvæstet, da en scene kollapsede. Brandchef Chris Addiers fra Antwerpen vil fortælle om de udfordringer, redningsberedskabet blev stillet over for i forbindelse med ulykken. Kl Brandpunkter besøges Kl Brandpunkter og årsmøde-sekretariatet lukker Kl Kammeratskabsaften Kammeratskabsaftenen er i år henlagt til Fredericia Idrætscenter, der er ligger i umiddelbar nærhed af MesseC Fredericia. Vi vil blive budt på en lækker buffet med tilhørende drikkevarer, så der er endnu engang lagt op til en hyggelig aften med et festligt gensyn med kollegaer og venner fra hele landet. Det var rent kaos, da en ødelæggende storm fejede hen over festivalområdet i Pukkelpop. Træer blev revet op, scenen brasede sammen, fem blev dræbt og over 70 kvæstet. Foto: Scanpix. 14

15 Maj 2012 BRANDVÆSEN FKB Årsmøde 2012 I år vil næsten alle udstillere kunne være indendørs i Fredericias store hal. Undtaget er de største køretøjer som fx redningslifte, der udstilles lige uden for hallen. Det er håbet, at vi i løbet af aftenen kan blive rystet godt sammen, så den gode brandmandsstemning er til stede, når årsmødet fortsættes de følgende dage. Torsdag den 23. august Kl Brandpunkter åbner Kl Forsvarsministerens syn på aktuelle emner i beredskabet Det er en stor glæde at kunne byde beredskabets nye minister velkommen til FKBs årsmøde. Danmarks nye forsvarsminister, Nick Hækkerup, følger traditionen med besøg på FKBs årsmøde. Han vil bl.a. fortælle om den aktuelle budgetundersøgelse af det samlede redningsberedskab. Foto: Forsvarsministeriet. Forsvarsminister Nick Hækkerup vil fortælle om sit syn på aktuelle emner indenfor beredskabsområdet, herunder nyt om den kommende aftale for Redningsberedskabet. Kl Brandpunkter besøges Kl Nyt fra beredskabsstyrelsen Det er en fast tradition på foreningens årsmøde, at direktøren for Beredskabsstyrelsen kommer med et indlæg om nyt fra styrelsen. I år er det en stor glæde igen at give plads på talerstolen til Beredskabsstyrelsens direktør Henning Thiesen. 15

16 FKB Årsmøde 2012 BRANDVÆSEN Maj 2012 Brandpunkterne er en vigtig del af et vellykket årsmøde både for gæster og for udstillere. Kl Frokost Kl Brandpunkter besøges Kl Beredskab på Grønland Grønland er et stort land, hvor de geografiske forhold er markant anderledes end i Danmark og udfordringer derfor også. Som følge af landets særlige struktur er det grønlandske beredskab derfor opbygget på en anden måde end vores. En enkelt af de fire grønlandske kommuner er på størrelse på Frankrig. Der er ingen veje mellem byer, så den enkelte by eller bygd skal kunne klare sig selv, da hjælpen hverken er lige om hjørnet eller måske 20 minutter væk, som vi er forvænt med! Qaqortoq Qaqortoq Kommune er Grønlands næstmindste kommune både i areal og indbyggertal. Kommunen er på kvadratkilometer, og indbyggertallet er lige under To tredjedele bor i den største by, Sisimiut. Hele Grønland er på kvadratkilometer. Fuldmægtig Henriette Lynge Boller, Selvstyrets kontor for Planlægning og Transport, vil orientere om opbygningen af det kommunale grønlandske beredskab set fra lovgivningens side. Beredskabschef Peter Erik Thomsen, Qaqortoq Kommune (Julianehåb), vil orientere om driften i en af de fire grønlandske kommuner og fortælle om de udfordringer, som beredskabet har i hverdagen. Kl Brandpunkter besøges Kl Formanden for FKB har ordet Vi har de sidste par år valgt at give plads til et indlæg fra formanden for FKB. Det vil vi gerne gøre til en tradition, hvorfor det er en glæde endnu engang at kunne give plads til formanden for FKB, der vil komme med et indlæg om aktuelle emner set fra FKBs side. Kl Brandpunkter besøges Kl Brandpunkter lukker Kl Festaften i Hal E Gæster, medlemmer og ledsagere bliver budt til festmiddag, underholdning og dans, til der serveres natmad kl Der bliver udarbejdet bordplan, der ophænges ved årsmødesekretariatet og ved indgang til festsal. Fredag den 24. august Kl Brandpunkterne besøges Kl Konferencelokale 1. sal Generalforsamling i Foreningen af Kommunale Beredskabschefer for foreningens A-medlemmer Kl Frokost Personale fra redningsberedskaberne er hjertelig velkommen til at besøge brandpunkterne fredag formiddag fri entre. 16

17 Maj 2012 BRANDVÆSEN FKB Årsmøde 2012 Program for ledsagere Onsdag den 22. august Ti Trin Ned er kendt for sin smukke beliggenhed og sin gode mad. Der inviteres til kammeratskabsaften I år er kammeratskabsaftenen henlagt til Fredericia Idrætscenter, der ligger i umiddelbar nærhed af MesseC Fredericia. Torsdag den 23. august Kl Afgang fra MesseC Fredericia I år vil torsdagens ledsagertur blive indledt med et besøg på Fredericia Teater, hvor teaterdirektør Søren Møller vil fortælle om teatrets historie og fremtid, samt om de musicals, teatret er så berømt for at opføre. Fredericia Teater skal have Europapremiere på Disneys Aladdin den Fredericias hvide vandtårn. 4. oktober Denne store udfordring og opgave vil Søren Møller også komme ind på. Du kan allerede nu gå ind og bestille billet til forestillingen på Fredericia Teaters hjemmeside. Herefter går turen til Hannerup Skov, som er et tidligere badehotel med en fantastisk udsigt over Lillebælt. I Hannerup Skov ligger restaurant Ti Trin Ned, hvor frokosten bliver serveret. Inden frokosten vil indehaveren af restauranten, kok Mette Gassner, som er dansk mester inden for sit fag, fortælle om, hvorledes frokosten er blevet til. Efter frokosten vil Fredericia Kommunens kulturchef Bodil Grauslund Schelde-Jensen komme og fortælle om Fredericias historie gennem tiderne. Her vil deltagerne få serveret kaffe med sødt til. Deltagerne er tilbage ved MesseC ca. kl Fredag den 24. august Kl Ledsagere, B-medlemmer og gæster, der ikke kan deltage i foreningens generalforsamling, inviteres til en spændende rundvisning omkring Landsoldaten og voldanlægget midt i Fredericia, hvor tidligere stadsgartner Henning Møberg vil fortælle om disse historiske steder. Herefter vil der være mulighed for på egen hånd at se den spændende bymidte, og det kan ikke udelukkes, at der vil være mulighed for et godt indkøb. Turen begynder ved MesseC og slutter samme sted kl. ca Kl Frokost i MesseC. 17

18 FKB Årsmøde 2012 BRANDVÆSEN Maj 2012 Overnatning ved årsmødet Som tidligere år har vi aftalt fælles booking af værelser til de mange deltagere i FKBs årsmøde. Vi har valgt syv gode hoteller, og bestilling af værelser kan ske direkte fra FKBs hjemmeside frem til og med den 22. juni. Fuglsangcentret i Fredericia Middelfart Resort og KonferenceCenter Konferencecentret ligger direkte ned til Fænøsund, i udkanten af Hindsgavlskoven og tæt på Lillebæltsbroerne. Overnatning i fuldt udstyrede feriehytter med gratis, trådløs internetadgang og privat møbleret terrasse. Hver hytte har to soveværelser, så hvis to deltagere (to par) ønsker værelser i samme hytte, bedes det angivet under bemærkninger ved bestillingen. Værelser og andre faciliteter er handicapvenlige, og allergivenlige værelser forefindes. Tv med satellitkanaler. Centret har sauna, indendørs og udendørs swimmingpools. Rygning ikke tilladt. Beliggenhed 11 km fra MesseC. Middelfart Resort og KonferenceCenter Oddevejen Middelfart Fuglsangcentret er ejet af Dansk Blindesamfund og har tilgængelighed for alle i højsædet. Ud over at være kursus- og feriecenter, er det også 4-stjernet hotel. Det er bygget i 1989, er tildelt Heliosprisen for sin arkitektur, og er løbende udvidet og renoveret. Alle værelser har bad/toilet, radio, tv og trådløst internet. Værelsesnøglen giver adgang til swimmingpool, sauna og fitnessrum. Fuglsangcentret ligger 3,5 km fra MesseC. Indtjek efter kl. 13. Udtjek inden kl Fuglsangcentret Søndermarksvej Fredericia Hotel Kronprinds Frederik Kronprinds Frederik er opkaldt efter Frederik III, der grundlagde Fredericia i 1650, og hotellet, der er opført 1986, har fået Dronningens tilladelse til at benytte navnet med den gamle stavemåde for ikke at forveksle med den nuværende kronprins. Hotellet ligger på Ringvejen som nabo til Fredericia Idrætscenter, hvor der holdes kammeratskabsaften, og i gåafstand fra MesseC. De rummelige værelser har radio og tv, og gæster har fri adgang til badeland/svømmehal, der ligger ved siden af hotellet. Best Western Hotel Kronprinds Frederik Vestre Ringvej Fredericia Danhostel Fredericia Vandrehjem Et af landets nyeste og smukkeste vandrerhjem, indviet i Det ligger i naturskønne omgivelser med flot udsigt udover et fredet område og er næsten nabo til årsmødets centrum på MesseC. Afstanden klares på blot 5 minutter til fods. Vandrehjemmet har hotelstandard med lyse værelser. Alle værelser er med tv. Internetadgang kan tilkøbes. Kl er der morgenmad som ta selv buffet, hvor man selv sætter brugt service på en afryddervogn. Rygning er ikke tilladt. Indtjek foregår kl Senere ankomst skal aftales på forhånd. Udtjek inden kl Danhostel Fredericia Vandrerhjem og Kursuscenter Vestre Ringvej Fredericia 18

19 Maj 2012 BRANDVÆSEN FKB Årsmøde 2012 Trinity Hotel Trinity ligger i Snoghøj lige ned til Lillebælt ved den gamle Lillebæltsbro og med en pragtfuld udsigt. Værelserne er store, moderne og lyse, har tv, telefon og fri internetadgang. Gæster kan frit benytte hotellets fitnesscenter. Morgenmad serveres i restauranten, der som det første spisested i Danmark kunne tilbyde nøglehulsmærket mad. Rygning er ikke tilladt indendørs. Afstanden til MesseC er 7 km. Trinity Hotel- & Konference-center Gl. Færgevej 30 Snoghøj 7000 Fredericia Hotel Park Hotel Park er et moderne hotel i centrum af Middelfart. Den smukke, klassiske bygning var oprindelig sygehus, som i 2009 er forvandlet til et 3-stjernet hotel med konference faciliteter. Værelserne har tv, telefon og gratis, trådløst internet. Stor morgenmadsbuffet med fynske specialiteter. Desuden bydes gæsterne på gratis frugt, kaffe og te døgnet rundt, samt gratis softice. Hotellet ligger 11 km fra MesseC. Hotel Park Middelfart Viaduktvej Middelfart Kryb i ly Kroen med det særlige navn ligger i Taulov vest for Fredericia. Navnet skulle stamme fra 1737, da Christian VI kom forbi den daværende Søholme Kro og søgte ly for regnen. Besøget førte til, at kroen blev kongelig privilegeret og samtidig tog navneforandring til Kryb-i-ly Kro. I dag er kroen et 4-stjernet hotel med bl.a. indendørs swimmingpool og sauna til fri afbenyttelse for gæsterne. De lyse værelser har nye senge, tv, telefon og gratis trådløst internet. Afstanden til Messe C er 11 km. Best Western Hotel Krybily Kolding Landevej 160 Taulov 7000 Fredericia Priser på hotelværelser i forbindelse med Årsmøde 2012 Hotel enkeltværelse pr. nat Dobbeltværelse pr. nat inkl. morgenmad inkl. morgenmad Danhostel, Fredericia 620,- 900,- Park Hotel, Middelfart 700,- 900,- Middelfart Resort & KonferenceCenter 700,- 900,- Krybily, Fredericia 745,- 845,- Fuglsangcentret, Fredericia 750,- 950,- Hotel Trinity, Fredericia 807, ,- Hotel Kronprinds Frederik, Fredericia 995, ,- Priser for deltagelse i Årsmøde 2012 Arrangement Pris pr. person Deltagergebyr inkl. reg. gebyr (ikke ledsager) 900,- Kammeratskabsaften onsdag 280,- Frokost torsdag 210,- Frokost fredag 210,- Festmiddag torsdag 500,- Ledsagertur torsdag 125,- Ledsagertur fredag 125,- Tilmelding Tilmelding til årsmødet foregår via FKBs hjemmeside Sidste frist for tilmelding er den 22. juni. Ved for sen tilmelding må man selv sørge for overnatning. 19

20 BRANDVÆSEN Maj 2012 Odense Brandvæsen søger ny afdelingsleder En af vores afdelingsledere har søgt nye udfordringer ved et andet brandvæsen. Derfor søger vi en ny afdelingsleder for Operativ Afdeling. Odense Brandvæsen er arbejdsplads for 85 fuldtidsansatte medarbejdere, 15 deltidsbrandmænd og ca. 60 frivillige. Du bliver afdelingsleder for vores operative afdeling med et personaleansvar for ca. 60 medarbejdere, herunder en souschef, beredskabs- eller viceberedskabsmestre, beredskabsassistenter, deltidsbrandmænd og servicemedarbejdere. Du bliver endvidere ansvarlig for vores ca. 60 frivillige, der indgår i det kommunale beredskab. Styr på væskebalancen Dine ansvarsområder: Alle typer udrykninger, redning og miljøuheld samt opfølgning herpå. Ledelse og forvaltning af indsatsledersordningen ved Odense Brandvæsen. Det forventes, at du helt eller delvist indtræder i indsatsledervagten. Ledelse og forvaltning af deltidskorpset og af frivilligeenheden. Ledelse og forvaltning af det statslige støttepunkt ved Odense Brandvæsen. Budgetmæssigt og personaleledelsesmæssigt ansvar for alle medarbejdere i afdelingen. Ansvar for indkøb og vedligehold af alle køretøjer ved brandvæsenet. Ledelsesmæssige kvalifikationer: At du ser ledelse som en disciplin og gerne vil udvikle dig ledelsesmæssigt, og at du enten er lederuddannet på minimum diplomniveau, umiddelbart ønsker at gå i gang med en lederuddannelse eller er i gang hermed. At du har en motiverende ledelsesform, hvor dialog, involvering og sparring af medarbejderne indgår som naturlige elementer for dig. At du har overblik og en evne til at uddelegere og prioritere en stor mængde opgaver. At du er kommunikerende i din ledelsesform. At du betragter forandringer som et vilkår på en moderne arbejdsplads. Faglige kvalifikationer: At du i forvejen er indsatslederuddannet og gerne vil anvende din uddannelse og erfaring. At du forventes at have erfaring med økonomistyring og personaleledelse (gerne ledelse gennem ledere). At du har et godt kendskab til redningsberedskabets IT-systemer. Den fulde stillingsannonce kan ses på Odense Kommunes hjemmeside under "job i kommunen". Ansøgning skal ske elektronisk vedhæftet relevante eksamenspapirer og uddannelsesbeviser på senest den Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Beredskabschef Mogens Bjerregaard på tlf EKSTRÖM12533 Røgdykkere skal være ekstra opmærksomme på at drikke tilstrækkeligt. Fordampningen er enorm Brandmænd skal være særligt opmærksomme på deres væskebalance, ikke mindst når de som røgdykkere arbejder i særlig høje temperaturer. For at holde kropstemperaturen nede på 37 grader kan de på ét minut miste op til 1,4 liter væske gennem sved. Urinens farve er den bedste indikator for, om væskebalancen er i orden. Farven viser tydeligt, om man drikker for lidt, nok eller for meget. Firmaet Fagredaktion har sammen med brandmand Jess Millner udviklet et klistermærke, der netop er beregnet til at øge opmærksomheden på væskebalancen i det daglige. Klistermærket er bl.a. afprøvet på Middelfart Brandstations syv toiletter, hvor det har medført en større bevidsthed blandt brandmændene om deres aktuelle væskebalance, fortæller beredskabschef Claus Lund. 20

2012 i. Indkaldelse til generalforsamling. fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia. Alt under ét tag

2012 i. Indkaldelse til generalforsamling. fredag den 24. august 2012 kl. 10.00 i Messe C, Fredericia. Alt under ét tag Årsmøde 2012 i Fredericia Alt under ét tag Af Sven Urban Hansen, årsmødearrangør Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Fredericia. Det sker i dagene 22., 23. og 24. august med

Læs mere

ÅRSMØDE 2014 I HERNING

ÅRSMØDE 2014 I HERNING Velkommen til FKBs årsmøde i Herning 2014 FKB ÅRSMØDE 2014 BRANDVÆSEN Maj 2014 ÅRSMØDE 2014 I HERNING Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til

Læs mere

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er

Læs mere

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN

ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN FKB ÅRSMØDE 2015 BRANDVÆSEN Maj 2015 ÅRSMØDE 2015 I FREDERIKSHAVN Af Sven Urban Hansen og Tommy Rise, årsmødearrangører Indkaldelse til generalforsamling I henhold til vedtægter for Foreningen af Kommunale

Læs mere

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG

ÅRSMØDE 2013 I AALBORG FKB ÅRSMØDE 2013 BRANDVÆSEN Maj 2012 ÅRSMØDE 2013 I AALBORG Foreningen af Kommunale Beredskabschefers årsmøde holdes i år i Aalborg. Det sker i dagene 21., 22. og 23. august med Aalborg Kongres & Kultur

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 5. maj 2013 kl. 10.30 på Rønne Brandstation, Fabriksvej 31, 3700 Rønne. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Kirsten Larsen, Jesper

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne

REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 2. juni 2011 kl. 10.00 på Rønne Brandstation, Dampmøllegade 9, Rønne Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Carsten W. Larsen, Jesper

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015

BRANDVÆSEN. Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 3 April 2015 NR. 3 April 2015 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ildprøve for bedre brandsikkerhed Side 8-11 BRANDVÆSEN April 2015 Stor interesse for brandkadetter Seks pilotkommuner klar.

Læs mere

Teambuilding Møder Events. KonferenceR

Teambuilding Møder Events. KonferenceR Teambuilding Møder Events KonferenceR MARCUSSENS & ARENA ASSENS LAD MARCUSSENS HOTEL & ARENA ASSENS DANNE RAMMEN OM DIN NÆSTE KONFERENCE Konference, events og teambuilding Individuel sparring, rådgivning

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2016 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl

Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl november 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN November 2013 Brandmuren på Solgårdens loft beskytter ikke meget, når der mangler en brandlem. Kontrol af brandsektioner og udbedring af fejl FOREBYGGE SES

Læs mere

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007

Branding af Esbjerg. - Esbjerg. September 2007 - Esbjerg September 2007 Branding af Esbjerg ESBJERG ERHVERVSUDVIKLING OG TIDLIGERE STUDIEVÆRT, JENS GAARDBO, FORTÆLLER OM BRANDING AF ESBJERG, HERUNDER BOSÆTNINGSKAMPAGNEN, DER SKAL LOKKE FLERE TIL AT

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 26. august 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Jesper

Læs mere

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab

Beredskab. Udviklingsaftale 2014-2015. Center for Beredskab Beredskab Udviklingsaftale 2014-2015 Center for Beredskab Udviklingsaftale for 2014-2015 1 Indledning Side 2 / 7 Aftalen indgås mellem Økonomiudvalget/Beredskabskommissionen og Beredskabschefen. Målet

Læs mere

Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET

Red farmor. Vi ved fra Beredskabsstyrelsen, FOREBYGGE SES STAFET marts 2013 FOREBYGGELSESSTAFET BRANDVÆSEN Marts 2013 Red farmor BrandBevægelsens kampagne for flere røgalarmer til de ældre er nu gennemført en eller flere gange i 41 af landets kommuner Af Peter Hofman-Bang,

Læs mere

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse

DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Notat Dato 21. maj 2015 MEB Side 1 af 3 DS undersøgelse Sociale investeringers effekt og udbredelse Dansk Socialrådgiverforening (DS) har foretaget en undersøgelse af kommunernes sociale investeringer.

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015

Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Gulvbranchens og Gulvsektionens ordinære generalforsamlinger 2015 Fredag den 20. marts på Sinatur Hotel Storebælt Hans Engell giver en aktuel politisk analyse Invitation / tilmelding Foreningernes ordinære

Læs mere

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark

Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Risikobaseret dimensionering af redningsberedskab i Danmark Regler og status Peter Hofman-Bang, Dansk CTIF Kommunale erfaringer Lars Rosenwanger, Dansk CTIF 1 Baggrund for og formål med Den politiske aftale

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN

SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN SAMARBEJDE I VIRKELIGHEDEN CASE I FREMTIDENS BEREDSKAB BY- OG UDVIKLINGSDIREKTØR THOMAS BOE BEREDSKABSCHEF SØREN IPSEN Baggrund Nøgletal Opgaveportefølje Organisering Interessenter Kommunikation Nøgledokumenter

Læs mere

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66

MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15. ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 MIDDELFART RESORT ÅRHUS Perlen ved Fænø Sund MIDDELFART Oddevejen 8 5500 Middelfart Tlf. +45 63 40 19 06 Fax +45 64 41 32 15 ODENSE middelfart@kursuscentre.dk www.ferieresort.dk CVR: 34 73 93 66 KØBENHAVN

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Pindstrup Centret Aalborg Airport A/S BEST WESTERN Scheelsminde Center.dk Frederikshavn Sømandshjem & Montra Hanstholm Fonden Aalborg Sømandshjem L&Bbredvig aps Skanderborg

Læs mere

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang

Fir sugeslanger. Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 1-2014. 33. årgang Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 1-2014 33. årgang Beredskabsstyrelsen Sydjylland Fir sugeslanger Februar 2014 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2014 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Sponsorater og branding

Sponsorater og branding Branding og Sponsorater Vi tilbyder mange muligheder for branding og sponsorater, så kontakt os gerne så sætter vi den helt rigtige pakke sammen til jer således I sikrer jer en perfekt profilering både

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 REFERAT Mandag den 11. maj 2015 kl. 17.00 Frederikssund Brandstation Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: John Schmidt Andersen, Steen Hasselriis, Ole Wedel

Læs mere

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis:

Stævneavis nr. 4. BF Stævne 2012. 7-9. september 2012. I denne stævneavis: Stævneavis nr. 4 BF Stævne 2012 7-9. september 2012 I denne stævneavis: Vi savner dig savner du et hold? Forhåndstilmelding du kan sagtens nå det endnu Fælles transport Hvor skal vi sove? > Lej en madras

Læs mere

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde

Danske Risikorådgivere. Bestyrelsesmøde Referat Danske Risikorådgivere Bestyrelsesmøde Dato: Torsdag den 27. august 2015 Sted: Bygningsstyrelsen, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg Tidspunkt: Kl. 10.30 Bestyrelsen Suppleant Øvrig deltagere: Torben

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014

DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 DANSK EPILEPSIFORENING ARRANGEMENTSKALENDER 2014 I denne folder får du overblikket over nogle af arrangementerne i Dansk Epilepsiforening i 2014. Du kan allerede nu begynde at planlægge, hvilke arrangementer

Læs mere

Leder til det fælles beredskab

Leder til det fælles beredskab Henning Meldgaard Nielsen/ Sidsel Diemer Leonhardt København, 8.3.2015 JOB- OG PERSONPROFIL Leder til det fælles beredskab Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev, Lyngby- Taarbæk Kommune 1. Indledning Ballerup,

Læs mere

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her.

Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Mød os Fuglefløjt og vindens susen i bøgetræerne er det eneste, der larmer her. Vi har bøgeskoven og den nye Naturparken Hindsgavl Dyrehave som nærmeste naboer. Omgivelser der giver indtryk, og som er

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo

Referat af Beredskabskommissionens møde. Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00. Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Referat af Beredskabskommissionens møde Mandag d. 24. august 2015 Kl. 13.00 Mødested: Skibevej 2, 4930 Maribo Afbud: Ej mødt: Holger Schou Rasmussen, Niels Henriksen, Peter Bring-Larsen, Steffen Bigum

Læs mere

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse

Brandsikker Bolig. Projektbeskrivelse Brandsikker Bolig August 2014 Projektbeskrivelse Baggrund Svage ældre og andre udsatte grupper har især risiko for at komme alvorligt til skade eller omkomme i forbindelse med brand. I 2013 døde 70 personer

Læs mere

Velkommen på Hotel Opus Horsens

Velkommen på Hotel Opus Horsens Velkommen på Hotel Opus Horsens Danmarks nye design hotel Velkommen på Hotel Opus Horsens Et nyt design hotel i Horsens med udsigt til naturreservatet Nørrestrand byder velkommen med topmoderne hotel-

Læs mere

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl.

Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. Kick Off 2014 i Middelfart søndag den 16. & mandag den 17. marts Der er absolut sidste tilmelding onsdag den 12. marts 2014 kl. 12:00 Det er med stor fornøjelse vi kan byde velkommen til et par dage som

Læs mere

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet

BRANDVÆSEN. Samarbejde. Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet NR. 6 August 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Samarbejde Mindst 50 kommuner samarbejder allerede eller forhandler samarbejde om redningsberedskabet Side 10-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

- emner til politisk stillingtagen

- emner til politisk stillingtagen Bilag 1 Etablering af et fælles beredskab i et fælleskommunalt selskab. - emner til politisk stillingtagen Indledning I aftalen om kommunernes økonomi for 2015 har KL aftalt med regeringen, at kommunerne

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere

Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Til: HB Landsudvalg Lokalforeninger Postmodtagere Hovedbestyrelsesmøde den 26. juni 2015 Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92 5592 Ejby og 27. juni 2015 på Ungdomslejren Skallebøllecentret, Vissenbjerg

Læs mere

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter

IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015. Brancheudstillingen. Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter IDRÆT KULTUR OG FRITID 2015 Brancheudstillingen Tirsdag 19. maj 2015 kl. 10.00 til 16.00 Vingsted Hotel & Konferencecenter Danmarks unikke fagmesse Kom helt tæt på de ledende medarbejdere på idræts- og

Læs mere

LAUGESENS HAVE. Transport. Velkommen til. Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo

LAUGESENS HAVE. Transport. Velkommen til. Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo Transport Få folderen læst højt på www.3f.dk/kursusinfo Laugesens Have ligger ved Videbæk mellem Herning og Ringkøbing. I bil Der er en halv times kørsel fra Herning, Holstebro, Ringkøbing og Skjern. Se

Læs mere

Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter.

Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter. Jagten på den nye profil Arbejdet med at udvikle og styrke vores profil som inspirations- og læringscenter med tilknytning til byggebranchen er i fuld gang på flere fronter. Vi arbejder således på tværs

Læs mere

SALMON AND SEATROUT SOLUTION.

SALMON AND SEATROUT SOLUTION. Afiskeri.dk gik online på nettet i December 2008. Hjemmesiden henvender sig til alle lystfiskere. Det er klart et mål for Michael Aagaard Olsen, der står bag siden, at den skal være et vigtigt værktøj

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 7. september 2008 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Kirsten Nielsen, Niels

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Vejledning for midlertidig overnatning

Vejledning for midlertidig overnatning Anvendelsesområde Vejledningen er udarbejdet til anvendelse ved midlertidige overnatninger for mere end 10 personer, (max. 5 døgn) i bygninger som ikke, i henhold til bygningsreglementet er godkendt til

Læs mere

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014

Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Tag med til Warszawa i efterårsferien Busrejse i perioden 11. - 18. oktober 2014 Warszawa ligger smukt ved Wisla floden med ca. 3 mio. indbyggere. Den flotte gamle bydel kom på UNESCOs Verdensarvsliste

Læs mere

Kursus i ekstern finansiering

Kursus i ekstern finansiering Kursus i ekstern finansiering Byggecentrum - Middelfart 4. - 6. oktober 2010 Administrativ Efteruddannelse for Universitetsansatte www.aeu.dk Kursus i ekstern finansiering Målgruppe Formål Form/indhold

Læs mere

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge

Dagsorden Beredskabskommissionen torsdag den 7. april 2011. Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Dagsorden torsdag den 7. april 2011 Kl. 13:30 i Brandstationen, Vintapperbuen, Kirke Hyllinge Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. Til orientering...2 3. Kvartalrapport 4 kv 2010...4

Læs mere

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager.

2. Bemærkninger til referat fra bestyrelsesmødet d.14.marts 2013. 3. Siden sidst ved KGJ og VH, orienteringspunkter. Herunder lukket sager. Valdemar Haumand, referat nr.23, side 1 d.29.maj 2013 Den selvejende institution Grenaa Idrætscenter. Referat dagsorden bestyrelsesmøde d.28.5.2013, kl.14.00. Mødet blev afholdt i Grenaa Idrætscenters

Læs mere

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015

Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar - Marts 2015 Klik her og læs mere Hvis du bliver ved med at gøre, hvad du altid har gjort, vil du blive ved med at få, hvad du altid har fået Kursusrække for frivillige ledere inden for IDRÆT - FRITID - KULTUR Januar

Læs mere

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE

2. Besættelse af stillingen som beredskabsdirektør (FOR LUKKEDE Forum: Fælles beredskab Politisk Forberedelsesgruppe Dato: 25. juni 2015 Tid: kl. 15.00 16.00 Sted: Glostrup Rådhus, møderum Landskrona Mødedeltagere: Steen Christiansen (Albertslund), Ib Terp (Brøndby),

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn

Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland. Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Generalforsamling i Dansk Byggeri Nordjylland Fredag den 23. oktober 2015, kl. 15.30 På Scandic The Reef Hotel and Resort, Frederikshavn Indkaldelse til generalforsamling og fest i Dansk Byggeri Nordjylland

Læs mere

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00

Frederikssund-Halsnæs Brand- & Redningsberedskab REFERAT. Beredskabskommissionen. Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 REFERAT Torsdag den 24. april 2013 kl. 15.00 På brandstationen i Frederikssund Løgismose 3 3600 Frederikssund Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Fraværende: Ole Find Jensen, Helge Friis, Steen Hasselriis,

Læs mere

DAASDC CONVENTION HVIDBOG

DAASDC CONVENTION HVIDBOG DAASDC CONVENTION HVIDBOG Forord Hvilke overvejelser skal der til før en klub ansøger om et Convention? Har I klubbens opbakning? Medlemmerne skal også synes, at det er en god idé. Men har I deres opbakning,

Læs mere

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia

Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30. Mødested: Digehuset i Lalandia Referat af Beredskabskommissionens møde Tirsdag den 9. juni 2015 kl. 16:30 til 18:30 Mødested: Digehuset i Lalandia Afbud fra : Niels Henriksen og Steffen Bigum Indholdsfortegnelse: 1. Regnskab for LFBV

Læs mere

ARoS Aarhus Kunstmuseum

ARoS Aarhus Kunstmuseum 08.04.2013. ARoS Aarhus Kunstmuseum Rekruttering af ny direktør Job- og personprofil Baggrund Direktør Jens Erik Sørensen slutter efter 30 år i spidsen for ARoS Aarhus Kunstmuseum. Derfor søger vi hans

Læs mere

Aalborg den 8. januar 2009.

Aalborg den 8. januar 2009. Beredskabsstyrelsen Center For Forebyggelse Fuldmægtig Bo Andersson Datavej 16 3460 Birkerød Aalborg den 8. januar 2009. Høringssvar til udkast til Bekendtgørelse om driftsmæssige forskrifter for hoteller

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer

Skåne. - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid. Danske Senior Agronomer Skåne - og de dansk/svenske relationer i fortid og nutid Danske Senior Agronomer Kursus på Den Internationale Højskole 4. august - 10. august 2013 Kære Danske Senior Agronomer Det er en stor glæde at byde

Læs mere

Destinationsmonitor Januar september 2014

Destinationsmonitor Januar september 2014 Destinationsmonitor Januar september 2014 VisitDenmark, november 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: november 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m.

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Design Ure Smykker Messen Info

Design Ure Smykker Messen Info DESIGN URE SMYKKER MESSEN 2015 INFO Side 1 / 18 Design Ure Smykker Messen Info Side 2 Hvor og hvornår Side 3 Generelt om stande Side 4 Parkering Side 5 Opstilling og nedtagning Side 6 Priser, vilkår og

Læs mere

Destinationsmonitor Januar august 2014

Destinationsmonitor Januar august 2014 Destinationsmonitor Januar august 2014 VisitDenmark, oktober 2014 Viden & Analyse Udgivet af: VisitDenmark Sidst opdateret: oktober 2014 Overnatningsstatistikken fra Danmarks Statistik dækker t.o.m. :

Læs mere

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7

31 oktober 2013. Seniorjobberen Nyhedsbrev Nyhedsbrev. Nr. 7 31 oktober 2013 Nr. 7-31. oktober 2013. Nr. 7 Seniorjobbere: Skriv endelig at vi morer os Der er plads til flere på Københavns Stadsarkiv Fotos: Per Sichlau Hvis man gerne vil vide, hvad børn vejede og

Læs mere

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse

fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse fakta om dansk kystturisme Dansk kystturisme og dens betydning for dansk økonomi, vækst og beskæftigelse 2 2 Kystturisme findes i hele Danmark Forord 3 Kære Læser De fleste danskere har holdt ferie ved

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe

Kursus. Konference. Event - Seminar Interviews. - Event - Seminar Interviews. - Konference - Møde - Kursus. - Reception - Jubilæum - Messe - Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuilding- Konference - Møde - Kursus - Generalforsamling - Teambuildng Konference - Møde - Kursus - Event - Seminar Interviews Generalforsamlig -

Læs mere

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark.

dff / Dansk Fotografisk Forening vært ved Federation of European Professional Photographers (FEP) kvalifikation billedbedømmelse i Danmark. dff InspirationCamp 15-16 & 17 Juni 2013 bliv inspireret fra hele Europa i København billedudstilling 8 X foredrag personlig mentoring leverandørudstilling - fotograf konference Let s Talk et helt unikt

Læs mere

Alternativ Indkvartering

Alternativ Indkvartering Alternativ Indkvartering 2011 Velkommen til Dana Cup, Hjørring 2011! Deltagelse i Dana Cup betyder, at deltagerne får mulighed for nogle dejlige oplevelser i nogle af de skjønneste dele af Danmark. Hjørring

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011

Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 B A R J O R D T I L B O R D Invitation til Mejeriindustriens Arbejdsmiljøkonference 2011 Fyrtårnet viser atter vejen til en arbejdsmiljøkonference, med mejerierne i centrum M E J E R I I N D U S T R I

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Centerleder for Gormshallen i Jelling

Centerleder for Gormshallen i Jelling Centerleder for Gormshallen i Jelling Jelling er en aktiv by med et fantastisk sammenhold, og vi ønsker at Gormshallen skal være drivkraften i den fortsatte udvikling af aktiviteter i Jelling - både indenfor

Læs mere

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet

Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Håndbog for Rådets repræsentanter i politiet Indholdsfortegnelse Forord... Side 3 Hvilke opgaver kan der ligge i at være repræsentant?... Side 5 Hvad kan du gøre? Samarbejde... Side 6 Fastholde en tæt

Læs mere

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor

HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE SERVICE I TOPKLASSE. citat TripAdvisor SERVICE I TOPKLASSE citat TripAdvisor HOTEL FIRESTJERNET FORKÆLELSE Lige der, hvor den gamle Lillebæltsbro rammer Jylland. Lige der, hvor Lillebælt smyger sig gennem noget af det smukkeste natur i Danmark.

Læs mere

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund

Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund 18.02.2015. Den Jyske Opera Rekruttering af ny administrationschef Job- og personprofil Baggrund Den Jyske Opera søger ny administrationschef. Den Jyske Opera Den Jyske Opera / Danish National Opera er

Læs mere

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4

Forebyggelsesafdelingen December 2009. Dødsbrande sker oftest i boligen Se side 4 Nyhedsbrev fra Vejle Brandvæsen Forebyggelsesafdelingen December 2009 Livsfarlig containerbrand Se side 2 Livsfarlig containerbrand! Se side 2 Forebyg brand i containere Se side 2 Dødsbrande sker oftest

Læs mere

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA

Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Ib Bertelsen direktør master i brandsikkerhed, M.IDA Danske Risikorådgivere Hvorfor have fokus på sikkerheden i opførelsesfasen? Danske Risikorådgivere Brandsikring i byggeriets opførelsesfase Fokus på

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK

KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK KATALOG STATENS ARKIVERS KURSER, KONFERENCE OG ARKIVNETVÆRK 2015 VÆR MED TIL AT GIVE FREMTIDEN EN FORTID SIDE TITEL MÅLGRUPPE 4 ARKIVLOVEN OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING Alle myndigheder 5 DET DIGITALE

Læs mere

En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud

En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud NR. 1 Februar 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Kæmpefuser En mislykket silo-sprænging gav beredskabschefen hovedbrud (Foto: Hans Jørgen Pedersen) Side 18-19 BRANDVÆSEN

Læs mere

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol.

Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. RSD MØDE 15/6 KL. 10.00 PÅ UCN AALBORG Deltagende ved mødet: Christina (Formand) UCN, Mirko (Næstformand) UCL, Maja UCN, Kiki Metropol og Mia Metropol. 1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Tilføjelser: Kort orientering

Læs mere

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014

Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Referat af Bestyrelsesmøde hos Jan Marker, Ledreborg Allé 10 søndag den 25. maj 2014 Tilstede: Peter Vestergaard Charlotte Christoffersen Jan Marker Jesper Petersen Mogens Frølund Michael Jakobsen Fleur

Læs mere