BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRANDVÆSEN. Helikopteren er landet. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer"

Transkript

1 NR. 4 maj 2010 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Helikopteren er landet Viceberedskabschef Jan Bærtelsen fra Ringsted vinker Danmarks første lægehelikopter ned. Halvandet års forsøg er i gang. Side 20-25

2 NR. 4 maj ÅRGANG ISSN Udgiver Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FKB Redaktion Ansvarshavende redaktør: Peter Finn Larsen Telefon: mobil: Journalist Erik Weinreich Telefon: mobil: Ny adresse pr. 31. maj 2010: Juliesmindevej 8, 4280 Sorø Ekspedition 4180 Sorø Telefon: Ny adresse pr. 31. maj 2010: Juliesmindevej 8, 4280 Sorø Annoncer Ekström Annonce Service ApS Bagsværd Hovedgade 296, 2880 Bagsværd Telefon: Fax: Oplag, pris og udgivelse Oplag: Forventet eks. Årsabonnement: Kr. 365,- inkl. moms Ved fejl eftersendes bladet i indtil to måneder. Løssalg: Kr. 60,- inkl. moms, ekskl. porto Ældre numre kan bestilles så længe lager haves. Bladet udkommer omkring den 15. i hver måned dog undtaget januar og juli Offentliggørelse Samtidig med den trykte udgivelse vil artiklerne være tilgængelige på Seks måneder efter udgivelsen er hele bladet tilgængelig elektronisk på Bladudvalg Beredskabschef Jesper Djurhuus (formand) Beredskabschef Sven Urban Hansen Viceberedskabschef Ole Nedahl Beredskabschef Jørgen Pedersen Viceberedskabschef Anders Enggaard Brandchef Steen Finne Jensen Layout Michael Blomsterberg, Fingerprint reklame Telefon: , Tryk Rosendahls, Esbjerg Telefon: fax: Meninger, der kommer til udtryk i bladet, er ikke nødvendigvis udgiverens synspunkter. Eftertryk og citering fra bladet er tilladt med tydelig kildeangivelse. Regler om ophavsret er gældende. Deadline for annoncer og artikler til juni 2010 er 25. maj 2010 Indhold Leder: Er brandsikkerheden for vore ældre god nok? Af Sven Urban Hansen, bestyrelsesmedlem i FKB... side 3 Aalborg jubilæum: I har vist resultater, og det gi r respekt... side 4 Herning: Dusør til indsatsleder Af Finn Lau Nielsen... side 5 FKB Styrkelse af samarbejdet mellem BRS og FKB Af Jesper Djurhuus og Henrik Høigaard... side 6 Kampvalg på Grønland... side 7 Kredsformandsmøde... side 7 Dødsbrande Fokus på dødsbrande... side 8 Rygning koster liv... side 8 Dødsbrande side 9 Kolding: Ingen røgmelder i lejlighed, hvor 75-årig indebrændte... side 9 Kolding: Batterier holder 10 år... side 9 Allerød: Voldsom og atypisk brand i plejehjem... side 10 Allerød: Reduceret udrykning... side 10 Allerød: Brandårsag... side 11 Tusindvis af ældre vil i princippet kunne indebrænde... side 12 ABA-anlæg for ca. 80 kr. pr. m 2 til plejehjem... side 13 FKB årsmøde Årsmøde 2010 i Brøndby Af Sven Urban Hansen... side 14 Indkaldelse til generalforsamling... side 14 Foreløbigt program... side 15 Program for ledsagere... side 17 Overnatningsmuligheder... side 18 Priser på hotelværelser... side 19 Priser for deltagelse i årsmøde side 19 Tilmelding... side 19 Lægehelikopter Demonstration af luftens ambulance... side 20 Danmark er ikke for lille til en lægehelikopter... side 22 Godt styr på visitation til lægehelikopteren... side 22 Lægehelikopter er endnu kun forsøg... side 24 Forventninger... side 24 Frivillige brandværn Sønderborg kaster alle bolde i luften... side 26 Bevar de frivillige værn om ikke andet så for det sociale liv... side 27 Siden 2005 har Aabenraa haft både 1+3 og 1+5 stationer... side 28 Tønder mangler (endnu) ikke frivillige... side 29 Taktisk træning hver 2. eller 3. uge Af Peter Allentoft... side 30 Intet SINE nyt... side 32 Sikkerheden følger ikke altid ændringer i projektet Af Peter Allentoft... side 33 Skæreslukkere Svendborg: Først i skole så i brug... side 35 Skæreslukkere kan bruges overalt... side 36 Forum på internettet... side 36 EU arbejdsgruppe... side 36 Skæreslukker i stedet for brandstation... side 37 Hvem sælger... side 38 2

3 Ved afleveringen i begyndelsen af maj blev skæreslukkeren straks prøvet af. Brandskolen har arvet indsatsdragter fra de kommuner, der dannede den nye Svendborg Kommune det forklarer navnet på dragten. Først i skole så i brug Skæreslukker er nyt værktøj på brandskolen i Svendborg Nu skal folk lige lære den at kende først, forklarer beredskabschef Knud Otto Westergaard, Svendborg, om baggrunden for at indkøbe en skæreslukker til Svendborg Brandskole. Her får eleverne lejlighed til at prøve det nye værktøj af på alle materialer, inden de muligvis får lejlighed til at bruge en tilsvarende derhjemme. Rent lokalt er det tanken, at brandmændene i Svendborg skal have mulighed for at låne skæreslukkeren til skarp indsats. Svendborg har slukningskontrakt med Falck, og Falckstationen ligger blot et par kilometer fra brandskolen, så den vil være let lige at hente, forklarer Knud Otto Westergaard. Han vil ikke afvise, at skæreslukkeren på et tidspunkt bliver en mere direkte del af akutberedskabet, men først gælder det om at få erfaring med den. 35

4 Skæreslukkere kan bruges overalt Kursus i Tinglev til efteråret. Risikoen er mindre end lille. Skæreslukkeren bør bruges til hverdag og til alle slags indsatser Efter flere års tilløb er der nu for alvor ved at ske noget omkring skæreslukkere, der kan blive et uundværligt værktøj ved fremtidige indsatser mod brande af næsten alle slags. Sektionsleder Casper Christensen ved Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev er som projektleder for et kommende kursus i brug af skæreslukker ved at lægge sidste hånd på de danske vejledninger, så brugerne ikke selv behøver at lede i svensk litteratur. Næste trin bliver ifølge koordinator Martin Sørensen, at skolen i Tinglev til efteråret vil udbyde et prøvekursus i brug af skæreslukkere. Forinden har skolen inviteret den erfagruppe, der sidste år blev nedsat blandt de beredskaber, der allerede råder over en skæreslukker, til at komme med deres behov og forventninger til en uddannelse. Forum på internettet Beredskabsstyrelsens skole i Tinglev arbejder bl.a. med at lave et lukket erfa-forum på internettet, hvor beredskaber kan udveksle erfaringer med skæreslukkere. Det skal være dagligdag Det er vigtigt, at skæreslukkeren benyttes i dagligdagen, så brandfolkene er vant til at tænke på den og dens muligheder. Den skal være ren rutine. Ellers glemmer man den, når man kl. 3 om natten står ved en tagbrand, og så bliver det ellers blot den normale indsats med det kendte værktøj, siger Martin Sørensen. Begrænset risiko Svenskerne kan ikke pege på, hvor det kan gå galt med brug af en skæreslukker. Alligevel er de lidt forsigtige med brugen, hvis der er personer i en brændende lejlighed, og der ikke er styr på, hvor de befinder sig. Her vil svenskerne for det meste foretrække traditionelle slukningsmetoder, men Martin Sørensen har ikke ubetinget de samme betænkeligheder: Vi vil ikke kategorisk afvise at bruge den. Strålen bliver bredere blot en meter ude, og ti meter væk er der slet ingen risiko. Desuden vil personer i et brændende lokale sjældent stå op, hvor der er risiko for, at man kan ramme dem med strålen fra skæreslukkeren. Tværtimod vil de formentlig allerede ligge mere eller mindre bevidstløse på gulvet. Samtidig skal den meget lille risiko holdes op mod, at man måske ellers ikke har mulighed for at komme ind og køle røggasserne. Men, det er naturligvis noget som der generelt savnes konkrete erfaringer med. Et andet kamera Skæreslukkeren er fantastisk til at skære sig ind til en brand, men det er også vigtigt at vide, hvor ilden befinder sig, og her kan det sædvanlige termiske kamera, som røgdykkerne benytter under indsats have sine begrænsninger. Et termografikamera, som benyttes til at kontrollere bygningers isolering, er ofte mere velegnet til udvendig scanning af bygningen, fortæller Martin Sørensen og henviser til erfaringer fra brandvæsnet i Borås i Sverige, der nok har den største erfaring på området. Samtidig anbefaler han, at der altid sluttes af med overtryksventilering, så det store damptryk fra vandtågen kan komme ud og give en bedre sigtbarhed. Borås har købt ti Det fælles brand- og redningsvæsen for seks kommuner omkring Borås, der ligger mellem Göteborg og Jönköbing i Sverige, har investeret i ikke færre end ti skæreslukkere, og erfaringerne er rigtig gode både fra forskellige øvelsesobjekter og fra virkelige hændelser. Der peges især på indsatser ved tagbrande, hvor man med skæreslukkere skyder gennem taget 3-5 meter fra arnestedet for at oprette en form for standsningslinie, og også ved en brand i en spånsilo var skæreslukkeren til uvurderlig hjælp. Her blev den bl.a. brugt til at lægge en vandtåge i toppen af siloen. LINK EU arbejdsgruppe En arbejdsgruppe under det europæiske Leonardo da Vinci program arbejder med at gøre arbejdspladser mere sikre. En undergruppe med navnet Firefight II har taget skæreslukkerens muligheder op til vurdering, oplyser fagområdeleder Martin Sørensen, Beredskabsstyrelsen i Tinglev, der selv er observatør i gruppen. LINK: 36

5 Skæreslukker i stedet for brandstation Svensk kommune har oprettet en fremskudt enhed, der med en skæreslukker skal tage sig af førsteindsatsen, indtil hovedstyrken når frem fra brandstationen Halmstad Kommune i Sydsverige sparer at skulle bygge en ny brandstation til 40 mio. sv. kr. I stedet har det lokale brandvæsen oprettet en slags HSE hurtig slukningsenhed der udstyret med en skæreslukker specielt skal tage sig af førsteindsatsen i byens vestlige del, hvor det kniber med med at holde en rimelig responstid fra hovedbrandstationen, der ligger i den østlige del af Halmstad. Den fungerer som en fremskudt enhed, der i dagtimerne på hverdage befinder sig i den vestlige bydel, bemandet med tre brandmænd. Budgettet for den nye, mobile enhed er en investering på 5,5 mio. sv. kr., mens den årlige drift formentlig vil lande på 4 mio. sv. kr. eller lidt mindre end forventet ved projektets start sidste sommer. Førsteindsatsen Skæreslukkeren har en fremtrædende rolle i HSE en, hvor den benyttes som et offensivt værktøj, der på få sekunder kan skære hul i både mur og tag og derefter bekæmpe branden udefra. Brandmændene på HSE en har således ikke røgdykkerudstyr og skal ikke trænge ind i bygningen. Netop den del har mødt modstand fra brandmændene, der mener, at den mobile styrke burde være større og også omfatte røgdykkere. Uddannelse til alle Om natten og i weekenden er HSE en stationeret på hovedbrandstationen og bemandes herfra. I øvrigt har samtlige 60 brandmænd i Halmstad fået en to-dages uddannelse i brug af skæreslukker, så alle kender dens funktion, og så man kan lave en fleksibel bemanding af HSE en. I øvrigt tager brandmændene på den fremskudte enhed sig også af andre indsatser end brand, fx trafikulykker, hjertetilfælde, samt brandsyn og andet forebyggende arbejde, som de hurtigt kan løbe fra, hvis alarmen går. HSE en er bygget på et Mercedes Sprinter chassis og ud over en Cobra skæreslukker er den blandt andet udstyret med et infrarødt kamera og en overtryksventilator. 37

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring. Fokus på skæreslukkere side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 3 April 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Skæreslukker reddede bygning med tyverisikring Fokus på skæreslukkere side 16-21 Foto: Mads Binger BRANDVÆSEN NR. 3 April

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 6 august 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 6 august 2010 NR. 6 august 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Livsfarlig indsats En tagbrand i et gammelt palæ i København udviklede sig helt uventet og skabte flere gange livsfarlige

Læs mere

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox

skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox NR. 2 Marts 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hvor stor og hvor hurtig skal førsteindsatsen være? Foto: Colourbox Side 16-20 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts 2014 12. ÅRGANG ISSN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33

BRANDVÆSEN. Frigørelse. Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte Side 22-33 NR. 10 december 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse Nye materialer, nye konstruktioner og nyt sikkerhedsudstyr giver store udfordringer ved frigørelse af fastklemte

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps

BRANDVÆSEN. Ungdomsbrandkorps NR. 8 oktober 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ungdomsbrandkorps Brandmænd som rollemodeller. Antallet af ungdomsbrandkorps fordoblet på få år. Foto fra øvelse hos Djursland

Læs mere

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR.

BRANDVÆSEN. Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. Side 10-11 og 16-17. NR. NR. 1 februar 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Deltidsbrandmand i knibe nu kommer hjælpen Side 10-11 og 16-17 BRANDVÆSEN NR. 1 februar 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013

BRANDVÆSEN. Flyvebåd med blåt blink Side 17-19. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 1 Februar 2013 NR. 1 Februar 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flyvebåd med blåt blink Side 17-19 BRANDVÆSEN NR. 1 Februar 2013 11. ÅRGANG ISSN1603-0362 Udgiver Foreningen af Kommunale

Læs mere

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 10 december 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Spillet om alarmcentralerne 112-alarmcentralerne burde være omdrejningspunktet for beredskabets indsats, men deres centrale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen

BRANDVÆSEN. Giftsky lukkede motorvejen. 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen NR. 3 april 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Giftsky lukkede motorvejen 30 kemikaliedykninger efter udslip af 36 kubikmeter syre. Foto: Mads Hansen Side 30-33 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. 2 engelske brandmænd omkom. fanget af nedfaldne kabler. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 7 September 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer 2 engelske brandmænd omkom fanget af nedfaldne kabler Side 14-20 BRANDVÆSEN NR. 7 September 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 5 juni 2010 NR. 5 juni 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Dilemmaer Det danske beredskab har fået et øvelsessekretariat. En ny øvelsesdug kom på bordet ved et velbesøgt øvelsesseminar

Læs mere

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. En helt anden verden. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 5 juni 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer En helt anden verden I Cochabamba i Bolivia har brandfolkene fået nye indsatsdragter, men det materiel, der stadig kan bruges, er gammelt

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer.

BRANDVÆSEN. Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 2 marts 2011 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer FOREBYGGE SES STAFET Forebyggelses-stafet Både hygge og flugtvej er sikret med møbleringsplan i Vejle Side 6-7 NR. 2 marts 2011 9. ÅRGANG

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund

BRANDVÆSEN. Ilddåb for tværgående SINE-snak. 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund NR. 5 juni 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilddåb for tværgående SINE-snak 170 mand fra 18 beredskaber indsat mod naturbrand ved Billund Foto: Rene Gammelmark Side 18-21

Læs mere

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Den skjulte risiko. Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 2 Marts 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Den skjulte risiko Brandmænd har muligvis øget risiko for at få kræft Foto: Øvelse i Karup Side 12-16 BRANDVÆSEN NR. 2 Marts

Læs mere

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Forenklinger sparer tid. Sammenskrivning af regler og vejledning. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 4 Maj 2012 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forenklinger sparer tid Sammenskrivning af regler og vejledning Side 10-11 BRANDVÆSEN NR. 4 Maj 2012 10. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Slukning til søs. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 9 november 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Slukning til søs Flådestationen i Frederikshavn var en del af øvelsespladsen for 24 mand fra Århus Brandvæsen, der er blevet uddannet

Læs mere

BRANDVÆSEN. Indsats mod klimaet. Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19

BRANDVÆSEN. Indsats mod klimaet. Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19 NR. 1 Februar 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Indsats mod klimaet Hyllingeriis var et af mange hårdt ramte områder Foto: Stephan Mølvig, COWI Side 12-19 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

BRANDVÆSEN. Risici ved elbiler. Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer. NR. 9 november 2010 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Risici ved elbiler Sådan så et batteri i en el-lastbil ud efter en brand. Ny teknologi giver sikkerhedsmæssige udfordringer.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Indsatsledelse på en tablet. Ny virkelighed er lige om hjørnet: Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Indsatsledelse på en tablet. Ny virkelighed er lige om hjørnet: Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 3 April 2014 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ny virkelighed er lige om hjørnet: Indsatsledelse på en tablet Side 24-27 BRANDVÆSEN NR. 3 April 2014 12. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Ilden åd alt. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ilden åd alt Den enorme varme i KB-Hallen fik stålpladerne i loftet til at smelte, som var det plastik Side 28-32 BRANDVÆSEN

Læs mere

BRANDVÆSEN. Højspænding og 38.000 liter brændende olie midt i Aalborg Side 68-73. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Højspænding og 38.000 liter brændende olie midt i Aalborg Side 68-73. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 6 august 2011 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Højspænding og 38.000 liter brændende olie midt i Aalborg Side 68-73 BRANDVÆSEN NR. 6 august 2011 9. ÅRGANG ISSN1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 8 oktober 2009 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Brandfolk bør kunne undersøge et brandsted Brandvæsenet har ansvar for brandforebyggelse. Derfor skal bør brandfolk kunne undersøge

Læs mere

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer

BRANDVÆSEN. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer NR. 1 februar 2009 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Ingen anede, om og hvor mange mennesker, der lå under sammenstyrtede betonelementer i Rødovre. Side 6-7 BRANDVÆSEN NR.

Læs mere

BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR.

BRANDVÆSEN. Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. NR. 5 Juni 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Effektiv kommunikation da meteorregn ramte Sjælland Side 16-21 BRANDVÆSEN NR. 5 Juni 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362 ISSN 2245-8913

Læs mere

BRANDVÆSEN. Årsmøde. Brandpunkter. Onsdag aften på brandstationen. Beredskabschefer i de nye kommuner

BRANDVÆSEN. Årsmøde. Brandpunkter. Onsdag aften på brandstationen. Beredskabschefer i de nye kommuner BRANDVÆSEN NR. 6 AUGUST 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Årsmøde FKB holder årsmøde i Odense den 23.-25. august. Det er et af årets faglige højdepunkter med indlæg fra bl.a. forsvarsminister

Læs mere

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad

BRANDVÆSEN. Redningsberedskaber. frigørelsen. Hurtig respons redder liv. Fokus på Vestjylland. Brandmanden kommer med mad BRANDVÆSEN NR. 8 OKTOBER 2006 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Redningsberedskaber får frigørelsen Alt tyder på, at ansvaret for svær frigørelse ved færdselsuheld pålægges de kommunale

Læs mere

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen.

BRANDVÆSEN. Flydende højhus tæt på at kæntre. Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer. NR. 9 November 2013. Foto: Mads Hansen. NR. 9 November 2013 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Flydende højhus tæt på at kæntre Foto: Mads Hansen Side 18-21 BRANDVÆSEN NR. 9 November 2013 11. ÅRGANG ISSN 1603-0362

Læs mere

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke

BRANDVÆSEN. Hotelgæster tænker ikke NR. 1 februar 2008 BRANDVÆSEN Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Hotelgæster tænker ikke Instinkt vinder over omtanke, når der udbryder brand i et hotel. Gæsterne styrter gennem røgen

Læs mere

BRANDVÆSEN. Frigørelse af fastklemte

BRANDVÆSEN. Frigørelse af fastklemte NR. 6 juni 2007 Udgivet af Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Frigørelse af fastklemte Ved denne trafikulykke i Kirke Hyllinge blev fire fastklemte befriet af redningsmandskab fra de to brandstationer

Læs mere