ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon +299 362404. www.ilisimatusarfik.gl E-mail: aarp@uni."

Transkript

1 ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon Ulloq/Dato: 7. februar 2008 J.nr Til KIIIN Her Indstilling vedrørende udefra kommende medlemmer af Bestyrelsen for Ilisimatusarfik Efter sagsbehandling i overensstemmelse med Vejledning om procedure for udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen for Ilisimatusarfik etc. af 2l. december fremsendes herved følgende ikke-bindende indstilling af 18 kandidater til de seks eksternt udpegede medlemmer af Bestyrelsen for Ilisimatusarfik ledsaget af supplerende oplysninger og begrundelser for forslagene fra de enkelte forslagsstillere. 1) Sivso Dorph, formand for lærerforeningen IMAK Sdr. Herrnhutvej 23 Postboks Nuuk Sivso Dorph har gennem flere år været formand for IMAK. Han var bestyrelsesmedlem i Inerisaaviks bestyrelse under forberedelse af skolereformen. Her har han været en vigtig medspiller i udvikling af Atuarfitsialak og de videregående uddannelser. 2) Laust Joen Jakobsen, rektor Professionshøj skolen København University College Ibstrupvej Gentofte Laust Joen Jakobsen har i 2001 været underviser på den pædagogiske diplomuddannelse i ledelse af skoler og andre uddanelsesinstitutioner. Inerisaavik har siden benyttet Lausts viden i forbindelse med konferencer for skoleledere og som sparringspartner i forbindelse med Inerisaaviks fortsatte udvikling. 3) Malan Mamersdéttir, professor, dr.phil. Department of Language and Literature, University of the Faroe Islands, J.C. Svabos Gøta 14, FO-100 Térshavn, Phone , Fax , Cand. Mag i fransk fra Aarhus Universitet & i dansk fra Københavns Universitet 2000 dr.phil underviste ved gymnasiet i Térshavn 1

2 lektor i dansk og færøsk ved Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt am Main ansat ved Føroyamålsdeild (Færøsk Institut) på Fréôskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet), underviser i færøsk og nordisk litteratur samt massekommunikation bestyrer for færøsk institut på Fréôskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet) Prorektor Rektor (to vaigperioder) 2004 Professor i litteratur 2007 Institutleder på Institut for Sprog og Litteratur Medlem af Kulturfonden, Forskningsrådet, Nordisk Råds organisation NORDLIKS, forskningsfællesskabet International Association of Scandinavian Studies, har i mange år ( ) repræsenteret Den Færøske Forfatterforening samt blevet tilknyttet Georg Brandes Forskerskolen på Københavns Universitet (KUA) for nyligt. Grunden til, at vi mener at Malan Marnersdéttir ville blive et betydningsfuldt medlem af bestyrelsen for Grønlands Universitetet, er hendes aktive indsats og engagement i mange områder af kultur-, forskningsog universitetslivet i Norden og i et mere internationalt perspektiv. Hendes mangeårige arbejde i de styrende organer og ledelsen af Færøernes universitet, hvor hun bl.a. har været institutleder, prorektor og rektor i to perioder, gør at hun er vant til strategi og økonomistyring. Ligeledes vil hendes erfaringer fra er andet lignende lille universitet som Fréôskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet) gavne universitetet i Grønland også. 4) Lone Dirckinck-Holmfeld, professor, dr.phil. Department of Communication, E-Learning Lab, Center for Userdriven Innovation, Learning and Design, Aalborg Universitet (AAU), Krogsstræde 1, DK-9220, Aalborg OE, Denmark. Phone , fax Cand. Mag. i samfundsvidenskab, Aalborg Universitet (AAU) 1983 Cand. Mag. i samfundsvidenskab og psykologi (AAU) 1990 Dr. Phil. Department of Communication, Education and Epistemology, Roskilde Universitet Program coordinator Master in ICT and Learning (AAU) Program coordinator of Postgraduate Research School on Human Centered Informatics (AAU) Videnskabelig leder af E-Learning Lab, (AAU) Forskningsprofessor Institut for Kommunikation (AAU), sponsoreret af Spar North Professor, Institut for Kommunikation (AAU) Board member, the Danish Research Political Council Board member for the Danish Educational University. (2 periods, finished) Technical Advisory Panel for Info Development, World Bank. (finished) Power Users of Technology International Council of Partners for Education Development Center, Inc. (EDC) and the United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP). Member, CORE Group (22 members), Kaleidoscope EU Network of Excellence. Leading Kaleidoscope Quality Criteria Committee for Technology Enhanced Learning ( ) Medlem af det Akademiske Råd, Det Humanistiske Fakultet, (AAU) (siden sept. 2005), The steering committee for The International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, CSCL 2009, 2003, 2002, 1997,

3 Derudover forskningssamarbejde vedrørende E-Learning programmer i Nordamerika, Centralamerika, og Europa og i partnerskab med Lancaster University, University of Barcelona, Universidad Auténoma Metropolitana i Mexico og Asian Universities. Grunden til, at vi ligeledes mener at Lone Dirckinck-Holmfeld vil være det rette medlem af bestyrelsen for Ilisimatusarfik er hendes faste forankring i den danske universitets- og forskningsverden, hvor hun igennem årene har indtaget betydningsfulde poster. En anden og nok så vægtig grund i relation til opbygningen af en dynamisk international universitetspark i Grønland, er ikke mindst hendes store forskningsekspertise og engagement i et verdensomspændende arbejde med at gøre E-Learning tilgængelig, også for folkeslag hvis midler er begrænsede og som lever isoleret. Hendes forskningsarbejde og viden indenfor disse områder, samt hendes store internationale kontaktflade, hvor hun bl.a. har siddet i et teknisk rådgivende panel i Verdens Banken samt hendes medlemskab af EU Networks of Excellence, vil gøre hende til et værdifuldt medlem af bestyrelsen i Ilisimatusarfik. 5) Sofie Petersen, biskop over Grønlands stift Nuuk. Biskop Sofie Petersen er cand.theol. fra Københavns Universitet 1986, har siden 1987 været præst i Grønland, fra 1995 som biskop over Grønlands Stift. Sofie Petersen har været medoversætter af Det Nye Testamente til grønlandsk, er medudgiver af Den Grønlandske Bibel (2000), Ritualbogen (2005) og Salmebogen (2008). Sofie Petersen er involveret i internationalt kirkeligt samarbejde og er bl.a. medlem af centralkomitéen for Kirkernes Verdensråd. Sofie Petersen vil med sit indgående kendskab til et af Ilisimatusarfiks kerneområder kunne bidrage med vægt til at fremme Ilisimatusarfiks formål, ligesom biskoppens medlemskab af Bestyrelsen vil fremme Universitetets anseelse i Grønland og i udlandet. 6) Tove Søvndahl Pedersen, repræsentationschef Godsparken Greve Tove er født i 1959 i Qaqortoq, er uddannet som cand.mag i samfundsfag (hovedfag) og engelsk (bifag) fra Odense Universitet fra Blev ansat som Præsentationschef ved Grønlands Repræsentation i København september Med en bred vifte af erhvervserfaring i Grønland og udlandet har vi vurderet Tove som en god og velegnet kandidat for Ilisimatusarfiks kommende bestyrelse. En kort beskrivelse af Toves erfaring kan opsummeres således: Konsulent, seniorkonsulent/rådgiver og kontorchef under Hjemmestyret, hvor arbejdsopgaverne bl.a. har været udvikling af og ansvarlig for Grønlands forbindelser til udlandet FN, ILO og EU. Generalsekretær for Indigenous Peoples Secretariat under Arktisk Råd, hvor opgaverne var at facilitere arktiske oprindelige folks deltagelse i den arktiske miljøstrategi og i Arktisk Råd. Seniorrådgiver ved Grønlandsrepræsentationen med ansvar for sager vedrørende Bæredygtig udvikling, Menneskerettigheder, Oprindelige folks rettigheder og udvikling i forhold til Nordisk Ministerråd, Arktisk Råd og FN. Udsendt til EU kommissionens EuropeAid Cooperation Office. EU kommissionens generaldirektorat/samarbej dskontor for forvaltningen af EU s udviklingsbe stand. Afdelingen for Demokratisering og Menneskerettigheder, havde til opgave at forvalte projekt-støtte til beskyttelse og fremme af oprindelige folks rettigheder samt at styrke EU s politikker om hensynet til oprindelige folk i EU s udviklingsbistand. Ved omorganiseringen af EuropeAid: Afdelingen for god regeringsførelse, demokratisering, menneskerettigheder og ligestilling. Ansvar for kvalitetssikring og støtte til EU s delegationer primært Asien og 3

4 Stillehavet samt kolleger i EU kommissionen hovedkvarter i Bruxelles i spørgsmål vedrørende programmer og projekter til støtte for oprindelige folk, civilsamfund, menneskerettigheder, antidiskrimination og fremme af retssikkerhed. Samt repræsentant for EuropeAid i EU-kommissionens arbejdsgrupper for henholdsvis oprindelige folk, Roma, ligestilling af handicappede, og for forberedelsen af EU året 2007 om ligeværd for alle. 7) Lise Togeby, professor, dr.scient.pol. Født Lise Togeby har arbejdet ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet siden 1966, fra 1995 som professor. Lise Togeby er en fremtrædende repræsentant for den empiriske forskning inden for politologi. Dette er markeret ved flere bidrag til det store danske projekt Magtudredningen hvor hun blandt andet har skrevet bindet Grønlændere i Danmark. Lise Togeby var sammen med Peter Munk Christiansen leder af Magtudredningen. Af de seks forhold Landsstyret ønsker at bestyrelsen skal dække vil Lise Togeby bidrage vedrørende 1) kommer fra universitetsverdenen, 2) ledelseserfaring (har været institutleder på Institut for Statskundskab, Aarhus universitet, selv om der specifikt peges på virksomhedsledelse), 3) forankret i nordisk tradition med kendskab til problemstillinger vedrørende Grønland, 4) har gennemslagskraft via netværk og 6) vil kunne inspirere vedrørende den fremtidige udvikling for Ilisimatusarfik. 8) Henrik Leth, direktør, cand.polit. Er en kendt person i Grønland. Han har arbejdet i Hjemmestyrets administration, været direktør i Royal Greenland hvor han i mange år sammen med førstedirektøren Keld Askær udgjorde topledelsen i koncernen, og er i dag er han direktør for Grønlands Arbejdsgiverforening. Henrik Leth repræsenterer et højt fagligt niveau inden for anvendelsen af økonomi ved den strategiske ledelse af virksomheder. Han har nogle gange været gæsteforelæser på kandidatstudiet i Administration, og han har stor erfaring med kommunikation og som foredragsholder. Af de seks forhold Landsstyret ønsker at bestyrelsen skal dække vil Henrik Leth bidrage vedrørende 1) kommer fra erhvervslivet og er bosiddende i Grønland, 2) erfaring i virksomhedsledelse og indsigt i strategi og økonomi, 4) et stort netværk i Grønland, 5) repræsentere faglighed udenfor universitetsverdenen og 6) stå stærkt med kendskab til de ønsker det grønlandske samfund har som aftager af bachelorer og kandidater fra Ilisimatusarfik. 9) Søren Rysgård, professor, ph.d. Center for Marinøkologi og Klimaeffekter Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut Nuuk Søren Rysgaard har indvilget i at lade sig opstille. Jeg indstiller Søren Rysgaard, fordi han er højtuddannet, er fastansat på en grønlandsk forskningsinstitution, er uhyre aktivt publicerende, har et globalt forskningsnetværk, er meget involveret i forskning vedr. klimaforandringer, er dybt involveret i sagen omkring et Klimauniversitet i Grønland, har erfaring med opbygningen af forsker- netværk, master- og PhDvejledning etc., er interesseret i tværfaglige forskningsinitiativer, er resultatorienteret, er praktiker qua sit omfattende feltarbejde, er fortrolig med arbejdet på en sektorforskningsinstitution, og har drevet omfattende feltarbejde i Grønland. Det vil være vigtigt med en lokalt baseret, internationalt højt estimeret, naturvidenskabelig forsker i bestyrelsen, og det må forventes, at Ilisimatusarfik og Naturinstituttet over de kommende år nødvendigvis må få mere samarbejde som følge af nabo skab og interessante muligheder for at samarbejde om forskningsprojekter og/eller uddannelsesforløb. 4

5 10) Jens Rasmussen, professor, ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitet. Director of Research Programme for Comparative Education Policy Department of Educational Sociology School of Education, University of Aarhus Tuborgvej 164, D Copenhagen NV adresse er jera dpu.dk Tlf Vi har i flere år haft god kontakt med Jens Rasmussen og har trukket på hans erfaringer og viden om det uddannelsesmæssige, i processen hen imod revisionen af læreruddannelsen til en professionsrettet bacheloruddannelse. Vi har stor respekt for hans brede internationale forbindelser og hans evne til at sætte tingene i perspektiv. 11) Henning Salling Olesen, professor, prorektor Roskilde Universitet Tlf , cell P.O. Box 260, DK-4000 Roskilde Tiltrådte som prorektor 1. januar Henning Salling Olesen er professor i uddannelsesforskning på Institut for Psykologi og Uddannelseforskning på RUC. Han blev cand.mag. i dansk og litteraturvidenskab fra Københavns Universitet i 1973 og kom til RUC umiddelbart efter universitetets grundlæggelse. Han var i perioden prorektor, og blev i 1995 udnævnt til professor. Foruden sit professorat og stillingen som forskerskoleleder bestrider Henning Salling Olesen en række tillidshverv. Han har siden 1998 været formand for European Society for research on the Education of Adults (ESREA), er medlem af bestyrelsen for Inter University Centre i Dubrovnik og har desuden tætte samarbejder med europæiske og kinesiske universitetsnetværk. I Grønlandsk sammenhæng har han været rådgiver for Erhvervsuddannelsen, Uddannelsesinspektoratet (reference: Eyvind Christoffersen), og for Royal Greenlands personaleuddannelse (reference Ole Ramlau Hansen) Henning Salling Olesens forskningsmæssige interesser er uddannelsesforskning og forskning i livslang læring, særlig i tilknytning til arbejdslivet. Han har særlig arbejdet med teorier og erfaringsbaseret læring og med livshistorisk forskning i læreprocesser og I dag er Henning Salling Olesen en af Danmarks førende uddannelsesforskere, og har opbygget et internationalt anerkendt forskergruppe, der i høj grad baserer sig på indtægtsdækket virksomhed. Han har også stået for opbygningen af Forskerskolen i livslang læring, som er en af de største humanistisksamfundsvidenskabelige forskerskoler i Danmark, og som han i dag er leder af. 12) Peter Bjerregaard, forskningsprofessor, læge, dr.med. Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5A, 2. sal 1399 København K, telefon Peter har gennem mange år i regi af Statens Institut for Folkesundhed og i samarbejde med sundhedsvæsnet og andre opbygget, ledet og drevet Forskningsprogrammet for sundhed i Grønland. Forskningen tager udgangspunkt i analytiske og deskriptive epidemiologiske studier af helbredsforhold i 5

6 Grønland og omfatter en række projekter: 1) Folkesundhedsrapport for Grønland. Bogen skal være udgangspunkt for Hjemmestyrets arbejde med et grønlandsk folkesundhedsprogram og for en samfundsdebat om folkesundhed. 2) Sundhedsprofil for Grønland. 3) Den grønlandske børnekohorte, og 4) Inuit Health in Transition. Mm. Peters formidling af sin forskningen har altid vakt stor samfundsmæssig og politisk interesse, idet projekter har haft til formål at undersøge effekten af samflindsændringer, herunder især kost, fysisk aktivitet og sociale forhold, på forekomsten af hjertekarsygdom og diabetes blandt inuit. Hans forskningsresultater har blandt andet præget udformningen af Folkesundhedsprogrammet og de sundhedspolitiske målsætninger i al mindelighed. Han har på baggrund af sin forskning stor samfundsmæssig indsigt, i det han både har rejst og boet i byer og bygder gennem længer perioder. Peters faglige profil lever op til de krav som stilles til at en mulig kandidat i det han er anerkendt i cirkumpolar sammenhænge og have internationale forskningsmæssige og netværksrelationer lige som han i tilknytning til hans forskning miljø også har uddannelsesmæssige aktiviteter på kandidat! ph.d. niveau. Han har været Videnskabelig redaktør af International Journal of Circumpolar Health siden 1996 med ansvar for epidemiologi. Medredaktør af Hjemmestyrets forskningsjournal 1NUSSUK. Han er medlem af bestyrelsen for Grønlandsmedicinsk Selskab (formand ) og tidligere medlem af Council for International Union for Circumpolar Health (sekretær , præsident ). Medlem af Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (formand ). Han repræsenterer Grønlands Hjemmestyre i Arctic Monitoring and Assessment Programme. Ansættelser: Professor i Arktisk Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, siden 1996 Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Dr.med. (Disease pattern in Greenland) 1991 Seniorrådgiver, Ministry of Health, Kenya, Speciallæge i samfundsmedicin 1986 Chefdistriktslæge, Upernavik, Lægevidenskabelig embedseksamen, ) Lis Wagner, professor, sygeplejerske Enheden for Sygeplejeforskning Klinisk institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet J. B. Winsløwsvej 9B. DK 5000 Odense Sygeplejerskeuddannelsen ønsker ved at pege på Lis Wagner at styrke relationen mellem Ilisimatusarfik og Syddansk Universitet. En relation som er særdeles vigtig for det sygepleje-/sundhedsvidenskabelig område, men som også kan være meget værdifuld for Ilisimatusarfik som helhed. Lis Wagner er en særdeles respekteret og anerkendt forsker inden for det sundhedsvidenskabelige område, såvel i Norden som internationalt, hvorfor hun er rådgiver for WHO og i øvrigt har modtaget international anerkendelse. Hun har gennem sit virke medvirket til at udvikle sygeplejen i Danmark til et akademisk niveau, hvor udgangspunktet for hendes forskning er den kliniske sygepleje. Et udgangspunkt der ligger helt i tråd med den udvikling som vi ønsker for sygeplejen i Grønland nemlig, at udvikle den kliniske sygepleje på baggrund af klinisk forskning således at sygeplejen udvikles til gavn for det grønlandske sundhedsvæsen/samfund. Lis Wagner interesserer sig endvidere for folkesundhed, som også er fokus område i Grønland. 6

7 14) Anne Knudsen, antroplog, dr.phil. Født 1948, er siden 1998 chefredaktør og administrerende direktør ved Weekendavisen. Før da har hun bestridt forsker- og undervisningsstillinger ved Københavns Universitet, ved Carlsbergfondet og ved Odense Universitet (Syddansk Universitet), ligesom hun har været kronikredaktør ved dagbladet Politiken og programvært på DR2. Anne Knudsen har gennem årene siddet i adskillige bestyrelser og er for øjeblikket blandt andet medlem af bestyrelsen for Aalborg Universitet (fra 2004). Hun har et omfattende videnskabeligt forfatterskab bag sig, således disputatsen En ø i Historien (1989), et banebrydende arbejde om slægt, samfund, kultur og politik på den franske middelhavsø Korsika, ligesom hun har mange års erfaring som censor. Det er Instituttets opfattelse, at Anne Knudsen, der i en årrække har været en af Danmarks mest markante og mest respekterede stemmer, vil være særdeles egnet som eksternt bestyrelsesmedlem af Ilisimatusarfik. Det er indgået i vore overvejelser, at Anne Knudsen er opvokset i Grønland og kender landet indefra. Adresse: Sankt Markus Plads 12, 3.th, 1921 Frederiksberg C, Danmark 15) Francois Trudel, antropolog, ph.d. Født 1945, der i 2007 trak sig tilbage til en stilling som adjungeret professor (professeur retraité associé) i antropologi ved Université Lava!, Québec, efter en mangeårig karriere som ordinær professor ved samme universitet, har i mange år indtaget en central rolle i den canadiske forskningsverden som leder af store forskningsprojekter med såvel intern som ekstern finansiering. Særligt kan fremhæves, at han i årene var direktør for GETIC (Groupe d études Inuit et circumpolaires). I dag er Francois Trudel vicepræsident i det canadiske forskningsråds Polar Commission. Trudel har et stort videnskabeligt forfatterskab på fransk og engelsk bag sig. Blandt hans engelsksprogede arbejder kan nævnes Apostle to the Inuit: The Joumals and Ethnographic Notes of Edmund James Peck The Baffin Years , som han udgav 2005 i samarbejde med Frédéric Laugrand og Jarich Oosten. Det er Instituttets opfattelse, at Francois Trudel som en af Canadas mest respekterede og mest indflydelsesrige personer inden for arktisk forskning vil være overordentlig velegnet som eksternt bestyrelsesmedlem af Ilisimatusarfik. Det er indgået i vore overvejelser, at Francois Trudel i sin forskning har interesseret sig for Grønland og flere gange har besøgt landet, således i 1998 (Inuit Studies Conference), i 2000 (Millenium-konference) og i 2002 (IPSSAS-seminar). Også den skandinaviske forskningsverden er han vel bekendt med, blandt andet har han opholdt sig i en længere sammenhængende periode ved Arctic Research Center, Lapplands Universitet, Rovaniemi, og ved Københavns Universitets Institut for Eskimologi. Adresse: Université Lava!, Département d anthropologie, Pavillon Charles-De Konick, Québec (QC) GiK 7P4, Canada. 16) Karla Jessen Williamson, ph.d du Gouverneur Drive, Cumberland, Ottawa, Ontario K4C 1E2, Canada Karla Jessen Williamson, der oprindeligt kommer fra Maniitsoq, vil gennem sin universitetsuddannelse, forskning og andre værdifulde erfaringer fra Canada og andre universiteter, hun har været i berøring med, præsentere en bred viden og engagement i bestyrelsen for Ilisimatusarfik, som kun vil være til fordel for os andre. 17) Jan Brødslev Olsen, lektor, ph.d. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Aalborg universitet 7

8 Kroghsstræde Aalborg tlf fax Forskningsområder: Psykologi, Pædagogik og Læring, Sociologi og Sociale forhold Jan har ét bredt kendskab til professionsbachelorrettet uddannelse og har dermed muligheder for, at give erfaringer de selv har været igennem under deres omstilling fra professionsrettede uddannelser til universitet uddannelser. 18) Hanne Petersen, professor, dr.jur. Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Studiestræde København K Hanne.Petersenjur.ku.dk tlf fax Kompetencer: Jura, retsteori, retsfilosofi, retspluralisme, retskultur, ret og globalisering, juridiske og retskulturelle i Grønland, oprindelige folk, kvinderet, køn og migration i Europa, ret og religion. Hanne har skrevet flere bøger om retsforhold i Grønland såvel som været ansat på Ilisimatusarfik i Nuuk i en årrække Jeg står naturligvis til rådighed for nærmere oplysninger eller overvejelser, som måtte ønskes. Med venlig hilsen, Aage Rydstrøm-Poulsen Rektor, dr.theol. Cc: Prorektor Dorthe Komeliussen; universitetsdirektør Estrid Janussen 8

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Evalueringsrapport MLP 1. semester

Evalueringsrapport MLP 1. semester Evalueringsrapport MLP 1. semester Master i Læreprocesser Studienævn for Uddannelse, Læring og Forandring, AAU. Forår 2013 Evalueringsrapport, MLP 1. semester, forår 2013 Evalueringsundersøgelsen blev

Læs mere

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING

KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING INTERNATIONALISERINGSNETVÆRKETS KONFERENCE DEN 29. APRIL 2015 KORTLÆGNING AF INTERNATIONALISERING V. REKTOR LAUST JOEN JAKOBSEN 1 INTRO Formålet med kortlægningen er at understøtte realiseringen af 2020-målene

Læs mere

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh

DE STRESSEDE UNGE KONFERENCE DEN 12. DECEMBER. - Unges problem, voksnes ansvar? Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? 2012 Foto Jesse Therrien, layout Line Krogh KONFERENCE DEN 12. DECEMBER DE STRESSEDE UNGE - Unges problem, voksnes ansvar? Konference hos Center for Ungdomsforskning

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament

Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament Vestnordisk kvindekonference Kvinders position i Inatsisartut, det grønlandske parlament MarieKathrine Poppel Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet mkp@ii.uni.gl Grønland i verden - kort Introduktion

Læs mere

Det indiske uddannelsessystem

Det indiske uddannelsessystem Det indiske uddannelsessystem NOKUT konference den 29. november 2011 Ved Inger Bruun, Det indiske uddannelsessystem Indien i dag To uddannelsesmodeller Skoleuddannelse i Indien Højere uddannelse i Indien

Læs mere

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene

Med et BUM! DTHS. Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Med et BUM! Indbydelse til konference om Strukturreformen og Kommunikationscentrene Konferencen, der foregår den 30. marts 2009, sætter fokus på vilkårene for kommunikationscentrenes rehabilitering af

Læs mere

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER

NYE FUNKTIONSMAILADRESSER NYE FUNKTIONSMAILADRESSER FEBRUAR 2012 Listen opdateres løbende i takt med at flere adresser oprettes. Funktion Hovedområde Funktionsmailadresse arts@au.dk scitech@au.dk health@au.dk bss@au.dk Uniled Rektor

Læs mere

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København

PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed. Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Konference om kronisk sygdom med fokus på lighed i sundhed Den 18. marts 2015 Kl. 9.00-16.00 DGI-Byen, København PROGRAM Kl. 8.15-9.00 Registrering og morgenmad Kl. 9.00-9.15 Velkomst v. Sophie

Læs mere

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser

UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT. Akademiuddannelser UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Akademiuddannelser 2 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLTS DIPLOMUDDANNELSER Praktisk Personlig vejledning Kontakt studievejlederne i Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler på

Læs mere

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015

Master i Pædagogisk Ledelse. Studiestart forår 2015 Master i Pædagogisk Ledelse Studiestart forår 2015 En moderne skole eller børnehave er en kompleks organisation, der stiller store krav til ledelse. Men al forskning peger på, at det, det drejer sig om,

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

BACHELOR- UDDANNELSER

BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvidenskabelige fakultet københavns universitet BACHELOR- UDDANNELSER det sundhedsvi københavns univer Med fokus på sundhed og sygdom hos mennesker og dyr bacheloruddannelser på sund VELKOMMEN

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER EFTERÅR 2015 STYRK DIG

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Qeqqata Kommunia Ulloq/dato : 28. februar 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.03 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013

Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Professionsbachelor 2020 et globalt perspektiv Uddannelsespolitisk Konference Roskilde 11. april 2013 Hans Lund lektor, studieleder, Syddansk Universitet professor, Høgskolen i Bergen Nationale og Internationale

Læs mere

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje

Lokal strategi for Etablering af forskning i klinisk sygepleje Regionshospitalet Horsens, Brædstrup og Odder Hospitalsledelsen Sundvej 30 DK-8700 Horsens Telefon +45 7927 4444 Telefax +45 7927 4930 www.regionshospitalethorsens.dk post@horsens.rm.dk Lokal strategi

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

CV: Cand.mag. Ove Christensen f. 1960 Tlf: +4572481091 Mail: 0905ove@gmail.com

CV: Cand.mag. Ove Christensen f. 1960 Tlf: +4572481091 Mail: 0905ove@gmail.com CV PERSONLIGE DATA Ove Christensen Himmelkol 11 2610 Rødovre Tlf: +4572481091 E-mail: 0905ove@gmail.com Profil: http://www.linkedin.com/in/ochristensen RESUMÉ Jeg har siden 1990 arbejdet med undervisning

Læs mere

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse

S C I E N C E. Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse S C I E N C E Geografi & geoinformatik Natur, samfund og miljø i en og samme uddannelse 2 Geografi & geoinformatik Foto: NASA En global uddannelse Brænder du for mennesker, natur, samfund og miljø, er

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

Styrker skal frem i lyset

Styrker skal frem i lyset STYRKEVÆRKSTEDET 2013-2014 Styrker skal frem i lyset Kurser og redskaber til arbejdet med styrkebaseret pædagogik og ledelse Styrkebaserede teorier omsættes til praktisk anvendelige værktøjer Styrker er

Læs mere

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje

Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje Uddannelsesrådet for odontologi og tandpleje I henhold til Københavns Universitets bestyrelses beslutning af 15. december 2011 om oprettelse af uddannelsesråd på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet etableres

Læs mere

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut

Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut Vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut I medfør af 3 stk. 2 i lov nr. 326 af 5. maj 2004 om sektorforskningsinstitutioner fastsætter økonomi- og erhvervsministeren denne vedtægt for Statens Byggeforskningsinstitut.

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ)

Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) 27. april 2015 Samarbejdsaftale mellem Roskilde Universitet (RUC) og University College Sjælland (UCSJ) Samarbejdsaftalen gælder i perioden fra den 27. april 2015 til den 30. april 2017. Samarbejdsaftalen

Læs mere

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne

Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København. Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Der afholdes generalforsamling og medlemsmøde Lørdag den 28. marts 2009, kl. 10.00 Dansk Polarcenter, Strandgade 100 H, 1401 København Tema: Nye og nyere ph.d. og MPH-projekter og Ikka-søjlerne Program

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV

EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN FINANSIELLE SEKTOR OG DENS BEHOV Institut for Økonomi og Ledelse Fibigerstræde 2 9220 Aalborg Karina Knudsen Studiesekretær Telefon: 9940 8003 Email: karknu@business.aau.dk 6. maj 2014 EN FLEKSIBEL HD-UDDANNELSE, DER ER MÅLRETTET DEN

Læs mere

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg.

Arbejde for repræsentation af sygeplejersker og de øvrige MVUgrupper i forskningsrådene og deres vurderingsudvalg. DSR - områder Udfordringer Anbefalinger til DSR Finansiering Rekruttering og fastholdelse af forskere samt forskeruddannelse af sygeplejersker kræver finansiering. Det er vanskeligt for sygeplejersker

Læs mere

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22

Indledning... 19 Om store og små bogstaver i fakulteternes navne... 22 Indhold Rektors forord.................... 15 De to andre 75-års jubilæumsbøger......... 17 25-års jubilæumsbogen.............. 17 50-års jubilæumsbogen.............. 17 Indledning......................

Læs mere

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983

Education: Dr. Merc. Copenhagen Business School 1996; PhD (Sociology): Copenhagen University 1983 Torben Bager Professor, Head of Centre, Professor IDEA Entrepreneurship Centre Department of Entrepreneurship and Relationship Management Postal address: Universitetsparken 1 6000 Kolding Denmark Postal

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland

Studievalg og videregående uddannelse. Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Studievalg og videregående uddannelse Skole v. NN Vejleder Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium og HF Cand.mag.

Læs mere

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg.

Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR. aabenthus.studiebyenesbjerg. Uddannelsen er der tjek på ÅBENT HUS PÅ VIDEREGÅENDE UDDANNELSER I ESBJERG FREDAG D. 24. OG LØRDAG D. 25 FEBRUAR aabenthus.studiebyenesbjerg.dk 2 Uddannelsen er der tjek på K OVERSIGT: INTERESSEOMRÅDER

Læs mere

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

2014 Udgivet den 25. april 2014. 23. april 2014. Nr. 393. VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Lovtidende A 2014 Udgivet den 25. april 2014 23. april 2014. Nr. 393. Anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om Institut for Menneskerettigheder Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution

Læs mere

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske

Aalborg Universitet It-institut Uddannelse Adgangskrav 2012 Institut for Elektroniske Oversigt over adgangskrav til it-uddannelser på de danske universiteter Senest opdateret 23. april 2012 af it-vest samarbejdende universiteter. Se også www.futurepeople.dk Aalborg Universitet Datalogi

Læs mere

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD

DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD DANMARKS FORSKNINGSPOLITISKE RÅD Et værktøj til vurdering af forskningens kvalitet og relevans Udgivet af: Danmarks Forskningspolitiske Råd Juni 2006 Forsknings og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260

Læs mere

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse

GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB! HD erhvervsøkonomisk diplomuddannelse 2 GIV JERES MEDARBEJDERE ET FAGLIGT SKUB Giv jeres medarbejdere et fagligt skub...... og klæd dem på til fremtidens udfordringer.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E?

H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? 2 0 1 5 H VA D E R D E T FO R EU E N S T Ø R R E L S E? U g e 1 9 J y l l i n g e P r æ s t e g å r d L a d e n T i l m e l d i n g o g p r a k t i s k e i n f o r m a t i o n e r p å b a g s i d e n.

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH

BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH AU CAREER PARTNERSKABSBROCHURE 1 BLIV CAREER PARTNER HOS AU HEALTH OG FÅ DIREKTE KONTAKT TIL 2.300 SUNDHEDSVIDENSKABELIGE KANDIDATOG PH.D.-STUDERENDE 2 PARTNERSKABSBROCHURE AU CAREER VELKOMMEN TIL AU CAREER,

Læs mere

2 0 1 4 T A G E N H D

2 0 1 4 T A G E N H D TAG EN HD 2014 HD GIVER FAGLIG BALLAST TIL AT AGERE I KOMPLEKSE GLOBALE AKTIVITETER Performance er et nøgleord i Alfa Laval og derfor er det utroligt vigtigt, at vores medarbejdere og ledere hele tiden

Læs mere

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016

Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 Strategi for Forskning i Kræftsygepleje Onkologisk Afdeling, Århus Universitetshospital 2011 2016 I 2003 etablerede Onkologisk Afdeling Enheden Sygepleje, Uddannelse, Udvikling og Forskning (SUUF) (1).

Læs mere

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer

Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud til professionsbachelorer Udvalget for Videnskab og Teknologi 2010-11 UVT alm. del Bilag 257 Offentligt Fiolstræde 44, 1. th. 1171 København K Tlf. 33 92 54 05 Fax 33 92 50 75 www.dkuni.dk Oversigt over universiteternes videreuddannelsestilbud

Læs mere

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer

Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Oversigt over bestyrelsesmedlemmer og kompetencer Der er i efteråret 2011 gennemført årlig bestyrelsesevaluering i henhold til retningslinjer udstukket af Bestyrelsessekretariatet. 29. juni 2012 Nuuk,

Læs mere

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009

Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi. Institut for Antropologi Københavns Universitet. Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Studieordning for ph.d.-uddannelsen i antropologi Institut for Antropologi Københavns Universitet Ikrafttrædelse: 1. august 2009 Revideret marts 2014 Indholdsfortegnelse: 1. Formål 2 2. Regler og retningslinier

Læs mere

ACE Denmark - en faglig operatør

ACE Denmark - en faglig operatør Læs om hvordan ACE Denmark styrker kvaliteten på de danske universitetsuddannelser. ACE Denmark - den faglige operatør Side 2 ACE Denmark har til huse i det gamle universitetskvarter i hjertet af København.

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere?

Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Ledelse af forskning og udvikling hvilke kompetencer er der behov for hos de kliniske ledere? Karsten Bech Centerchef, dr. med., MPA Sygehus Sønderjylland Hvis vi bare kunne! If you pick the right people

Læs mere

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse.

Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Nedenstående kurser er blevet godkendt som valgfag på den sundhedsfaglige kandidatuddannelse. Listen kan kun betragtes som vejledende, da godkendelsen af enkelte kurser i høj grad har været afhængig af

Læs mere

Din ambition. Samfundets fremtid.

Din ambition. Samfundets fremtid. Din ambition. Samfundets fremtid. Internationalt topakkrediteret. Den eneste i Danmark. MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION Er du leder i den offentlige sektor, i en faglig eller frivillig organisation eller

Læs mere

Forskning. For innovation og iværksætteri

Forskning. For innovation og iværksætteri Forskning For innovation og iværksætteri Viden er det fremmeste grundlag for civilisation, kultur, samfund og erhvervsliv. Grundlæggende, langsigtede vidensopbygning kræver en fri, uafhængig og kritisk

Læs mere

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet

Kommunikation og it. Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet. det humanistiske fakultet københavns universitet det humanistiske fakultet københavns universitet Kommunikation og it Tværfaglig bachelor- og kandidatuddannelse på Københavns Universitet det humanistiske fakultet 1 Vil du udvikle det nye Twitter? Vil

Læs mere

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET

TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET TÆTTERE PÅ UDDANNELSESSYSTEMET - Hvordan skabes kontakten til de højtuddannede Bliv en god kontaktmægler mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner Ann Cathrine Lebech Hoe Career Consultant Aarhus

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015

master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 master i Læreprocesser uddannelse i fornyelse Studiestart forår 2015 Læring kræves i mange sammenhænge. Når arbejdspladser og medarbejdere skal omstille sig, når elever og studerende skal tilegne sig viden,

Læs mere

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder

DM fagforening for højtuddannede. DM Leder DM fagforening for højtuddannede DM Leder DM Leder Det er vigtigt, at DM har fokus på ledere, fordi mange medlemmer af DM før eller senere bliver ledere. Det er en meget naturlig karrierevej for mange

Læs mere

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard

Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Kurt Møller Pedersen Substitut for Anders Østergaard Rektor for IBG siden 1989 IBG tilbyder 3 uddannelser: STX, Hf og IB Bæredygtighed Et sine qua non men hvordan gør man? Inden for uddannelse er bæredygtighed

Læs mere

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN

IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN DANSK IMPLEMENTERINGSNETVÆRK DIN ÅRSKONFERENCE 20. MAJ 2015 Tilmeldingsfrist 10. maj 2015 IMPLEMENTERING I FRONTLINJEN Implementering kan planlægges med de bedste intentioner, de fineste implementeringsplaner

Læs mere

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder

Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 1 UNIVERSITY COLLEGE LILLEBÆLT Uddannelser med mening, mennesker og muligheder side 2 side 3 Velkommen til University College Lillebælt Udgivet af University College Lillebælt Februar 2015 Grafisk

Læs mere

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om?

Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling af arktisk forskning hvilke behov er der tale om? Rådgivning og formidling organisering og aktører Der er en lang række områder hvor dansk/grønlandsk forskning indenfor alle hovedområder

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014

CBS Maritime. Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Maritime Carsten Ørts Hansen/Henrik Sornn-Friese Skibsteknisk Selskab, 3. februar 2014 CBS Overblik 20.000 studerende (3.100 internationale) 29 fuldtidsstudier (samt 17 linjer) 9 Executive master -programmer

Læs mere

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP)

Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Center for Internationalisering og Parallelsproglighed (CIP) Akademiske ordlister fra et sprogpolitisk perspektiv? Birgit Henriksen, Centerleder i CIP Og Anne Sofie Jakobsen, forskningsassistent i CIP

Læs mere

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje

Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje Peqqisaanermik Ilisimatusarfik. Institut for sygepleje og sundhedsvidenskab. Sygeplejestudiet Lektionskatalog Teoretisk undervisning Bachelor i sygepleje 8. semester Hold 2010 Indholdsfortegnelse Indhold

Læs mere

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet

Cand. Tech. i Maritim Teknologi. Syddansk Universitet Cand. Tech. i Maritim Teknologi Syddansk Universitet SDU - Det Tekniske Fakultet Etableret i 2006 fusion mellem SDU og IOT Uddannelse og forskning i Odense og Sønderborg 4 institutter Institut for Teknologi

Læs mere

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1

Koncern-IT. KU Digital. Københavns Universitets digitaliseringsstrategi. Westergaard IT-strategi 4.11.2014 Dias 1 KU Digital Københavns Universitets digitaliseringsstrategi Dias 1 Universitetets formål Forskning Uddannelse Formidling og vidensudveksling Rådgivning Dias 2 KU er Skandinaviens største universitet Cirka

Læs mere

EN SKOLE I FORANDRING

EN SKOLE I FORANDRING EN SKOLE I FORANDRING INKLUSION, FORANDRINGSLEDELSE OG VISIONER FOR GRUNDSKOLENS FREMTID KONFERENCE 10.03.2014 ODENSE CONGRESS CENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK EN SKOLE

Læs mere

Studievalg og videregående uddannelse

Studievalg og videregående uddannelse Studievalg og videregående uddannelse VUC v. Vejledernavn Vejleder, Studievalg Nordjylland Hvem er jeg? Charlotte Høygaard Hansen Vejleder, Studievalg Nordjylland Uddannelse: Student Hjørring Gymnasium

Læs mere

Vi ved, hvad der skal til

Vi ved, hvad der skal til Vi ved, hvad der skal til -nu skal der handling bag ordene Danmarks Lærerforenings skolepolitiske indspil Danmarks Lærerforening Copyright 2012 1. oplag 2012 Fotos: Ulrik Jantzen Layout: Stig Nielsen Så

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse og procesforbedring ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab

Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Indblik i statistik - for samfundsvidenskab Læs mere om nye titler fra Academica på www.academica.dk Nikolaj Malchow-Møller og Allan H. Würtz Indblik i statistik for samfundsvidenskab Academica Indblik

Læs mere

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015

FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Fagligt selskab for undervisende sygeplejersker FSUS konference den 5. og 6. oktober 2015 Konferencen afholdes på Comwell Roskilde Vestre Kirkevej 12, Himmelev 4000 Roskilde Hvis digital læring er svaret,

Læs mere

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET

Akkrediteringsrapport TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Akkrediteringsrapport 2014 TURNUSAKKREDITERING 2013-2 2 BACHELORUDDANNELSER OG 5 KANIDATUDDANNELSER INDEN FOR HUMANISTISK INFORMATIK AALBORG UNIVERSITET Turnusakkreditering, 2013-2 Publikationen er udgivet

Læs mere

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN

INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN INERIARTORTITSIVIK UDVIKLINGSAFDELINGEN Kommuneqarfik Sermersooq Ulloq/dato : 17. marts 2011 Allat/init. : lhb Journal nr. : 51.48.02 Tunngatillugu/Vedr.: Vedr. oplysninger om kurser Kursuslisterne omfatter

Læs mere

HR- afdelingens strategi

HR- afdelingens strategi HR- afdelingens strategi 2011-2015 1 HR-afdelingens strategi 2011-15 HR-afdelingens strategi er et resultat af en løbende dialog med hovedområderne og drøftelser i afdelingen, og skal ses som en operationalisering

Læs mere

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement

List of Danish travel agencies accredited to the ADS arrangement Beijing Visa section San Li Tun, Dong Wu Jie 1 Beijing 100600 People's Republic of China Phone: +86 (10) 8532 9900 Fax: +86 (10) 8532 9999 E-mail: bjsamb@um.dk http://kina.um.dk List of Danish travel agencies

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring

cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring cand. scient. pol. Politisk og organisatorisk tæft Viden om offentlige kunder Forretningsudvikling og projektstyring EKSPERTER I OFFENTLIGE RELATIONER JENS BLOM-HANSEN INSTITUTLEDER, Institut for statskundskab

Læs mere