ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon +299 362404. www.ilisimatusarfik.gl E-mail: aarp@uni."

Transkript

1 ILISIMATUSARFIK Grønlands Universitet. Postboks 279. DK-3900 Nuuk, Grønland. Telefon Ulloq/Dato: 7. februar 2008 J.nr Til KIIIN Her Indstilling vedrørende udefra kommende medlemmer af Bestyrelsen for Ilisimatusarfik Efter sagsbehandling i overensstemmelse med Vejledning om procedure for udpegning og valg af medlemmer til bestyrelsen for Ilisimatusarfik etc. af 2l. december fremsendes herved følgende ikke-bindende indstilling af 18 kandidater til de seks eksternt udpegede medlemmer af Bestyrelsen for Ilisimatusarfik ledsaget af supplerende oplysninger og begrundelser for forslagene fra de enkelte forslagsstillere. 1) Sivso Dorph, formand for lærerforeningen IMAK Sdr. Herrnhutvej 23 Postboks Nuuk Sivso Dorph har gennem flere år været formand for IMAK. Han var bestyrelsesmedlem i Inerisaaviks bestyrelse under forberedelse af skolereformen. Her har han været en vigtig medspiller i udvikling af Atuarfitsialak og de videregående uddannelser. 2) Laust Joen Jakobsen, rektor Professionshøj skolen København University College Ibstrupvej Gentofte Laust Joen Jakobsen har i 2001 været underviser på den pædagogiske diplomuddannelse i ledelse af skoler og andre uddanelsesinstitutioner. Inerisaavik har siden benyttet Lausts viden i forbindelse med konferencer for skoleledere og som sparringspartner i forbindelse med Inerisaaviks fortsatte udvikling. 3) Malan Mamersdéttir, professor, dr.phil. Department of Language and Literature, University of the Faroe Islands, J.C. Svabos Gøta 14, FO-100 Térshavn, Phone , Fax , Cand. Mag i fransk fra Aarhus Universitet & i dansk fra Københavns Universitet 2000 dr.phil underviste ved gymnasiet i Térshavn 1

2 lektor i dansk og færøsk ved Johann Wolfgang Goethe Universität i Frankfurt am Main ansat ved Føroyamålsdeild (Færøsk Institut) på Fréôskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet), underviser i færøsk og nordisk litteratur samt massekommunikation bestyrer for færøsk institut på Fréôskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet) Prorektor Rektor (to vaigperioder) 2004 Professor i litteratur 2007 Institutleder på Institut for Sprog og Litteratur Medlem af Kulturfonden, Forskningsrådet, Nordisk Råds organisation NORDLIKS, forskningsfællesskabet International Association of Scandinavian Studies, har i mange år ( ) repræsenteret Den Færøske Forfatterforening samt blevet tilknyttet Georg Brandes Forskerskolen på Københavns Universitet (KUA) for nyligt. Grunden til, at vi mener at Malan Marnersdéttir ville blive et betydningsfuldt medlem af bestyrelsen for Grønlands Universitetet, er hendes aktive indsats og engagement i mange områder af kultur-, forskningsog universitetslivet i Norden og i et mere internationalt perspektiv. Hendes mangeårige arbejde i de styrende organer og ledelsen af Færøernes universitet, hvor hun bl.a. har været institutleder, prorektor og rektor i to perioder, gør at hun er vant til strategi og økonomistyring. Ligeledes vil hendes erfaringer fra er andet lignende lille universitet som Fréôskaparsetur Føroya (Færøernes Universitet) gavne universitetet i Grønland også. 4) Lone Dirckinck-Holmfeld, professor, dr.phil. Department of Communication, E-Learning Lab, Center for Userdriven Innovation, Learning and Design, Aalborg Universitet (AAU), Krogsstræde 1, DK-9220, Aalborg OE, Denmark. Phone , fax Cand. Mag. i samfundsvidenskab, Aalborg Universitet (AAU) 1983 Cand. Mag. i samfundsvidenskab og psykologi (AAU) 1990 Dr. Phil. Department of Communication, Education and Epistemology, Roskilde Universitet Program coordinator Master in ICT and Learning (AAU) Program coordinator of Postgraduate Research School on Human Centered Informatics (AAU) Videnskabelig leder af E-Learning Lab, (AAU) Forskningsprofessor Institut for Kommunikation (AAU), sponsoreret af Spar North Professor, Institut for Kommunikation (AAU) Board member, the Danish Research Political Council Board member for the Danish Educational University. (2 periods, finished) Technical Advisory Panel for Info Development, World Bank. (finished) Power Users of Technology International Council of Partners for Education Development Center, Inc. (EDC) and the United Nations Fund for International Partnerships (UNFIP). Member, CORE Group (22 members), Kaleidoscope EU Network of Excellence. Leading Kaleidoscope Quality Criteria Committee for Technology Enhanced Learning ( ) Medlem af det Akademiske Råd, Det Humanistiske Fakultet, (AAU) (siden sept. 2005), The steering committee for The International Conference on Computer Supported Collaborative Learning, CSCL 2009, 2003, 2002, 1997,

3 Derudover forskningssamarbejde vedrørende E-Learning programmer i Nordamerika, Centralamerika, og Europa og i partnerskab med Lancaster University, University of Barcelona, Universidad Auténoma Metropolitana i Mexico og Asian Universities. Grunden til, at vi ligeledes mener at Lone Dirckinck-Holmfeld vil være det rette medlem af bestyrelsen for Ilisimatusarfik er hendes faste forankring i den danske universitets- og forskningsverden, hvor hun igennem årene har indtaget betydningsfulde poster. En anden og nok så vægtig grund i relation til opbygningen af en dynamisk international universitetspark i Grønland, er ikke mindst hendes store forskningsekspertise og engagement i et verdensomspændende arbejde med at gøre E-Learning tilgængelig, også for folkeslag hvis midler er begrænsede og som lever isoleret. Hendes forskningsarbejde og viden indenfor disse områder, samt hendes store internationale kontaktflade, hvor hun bl.a. har siddet i et teknisk rådgivende panel i Verdens Banken samt hendes medlemskab af EU Networks of Excellence, vil gøre hende til et værdifuldt medlem af bestyrelsen i Ilisimatusarfik. 5) Sofie Petersen, biskop over Grønlands stift Nuuk. Biskop Sofie Petersen er cand.theol. fra Københavns Universitet 1986, har siden 1987 været præst i Grønland, fra 1995 som biskop over Grønlands Stift. Sofie Petersen har været medoversætter af Det Nye Testamente til grønlandsk, er medudgiver af Den Grønlandske Bibel (2000), Ritualbogen (2005) og Salmebogen (2008). Sofie Petersen er involveret i internationalt kirkeligt samarbejde og er bl.a. medlem af centralkomitéen for Kirkernes Verdensråd. Sofie Petersen vil med sit indgående kendskab til et af Ilisimatusarfiks kerneområder kunne bidrage med vægt til at fremme Ilisimatusarfiks formål, ligesom biskoppens medlemskab af Bestyrelsen vil fremme Universitetets anseelse i Grønland og i udlandet. 6) Tove Søvndahl Pedersen, repræsentationschef Godsparken Greve Tove er født i 1959 i Qaqortoq, er uddannet som cand.mag i samfundsfag (hovedfag) og engelsk (bifag) fra Odense Universitet fra Blev ansat som Præsentationschef ved Grønlands Repræsentation i København september Med en bred vifte af erhvervserfaring i Grønland og udlandet har vi vurderet Tove som en god og velegnet kandidat for Ilisimatusarfiks kommende bestyrelse. En kort beskrivelse af Toves erfaring kan opsummeres således: Konsulent, seniorkonsulent/rådgiver og kontorchef under Hjemmestyret, hvor arbejdsopgaverne bl.a. har været udvikling af og ansvarlig for Grønlands forbindelser til udlandet FN, ILO og EU. Generalsekretær for Indigenous Peoples Secretariat under Arktisk Råd, hvor opgaverne var at facilitere arktiske oprindelige folks deltagelse i den arktiske miljøstrategi og i Arktisk Råd. Seniorrådgiver ved Grønlandsrepræsentationen med ansvar for sager vedrørende Bæredygtig udvikling, Menneskerettigheder, Oprindelige folks rettigheder og udvikling i forhold til Nordisk Ministerråd, Arktisk Råd og FN. Udsendt til EU kommissionens EuropeAid Cooperation Office. EU kommissionens generaldirektorat/samarbej dskontor for forvaltningen af EU s udviklingsbe stand. Afdelingen for Demokratisering og Menneskerettigheder, havde til opgave at forvalte projekt-støtte til beskyttelse og fremme af oprindelige folks rettigheder samt at styrke EU s politikker om hensynet til oprindelige folk i EU s udviklingsbistand. Ved omorganiseringen af EuropeAid: Afdelingen for god regeringsførelse, demokratisering, menneskerettigheder og ligestilling. Ansvar for kvalitetssikring og støtte til EU s delegationer primært Asien og 3

4 Stillehavet samt kolleger i EU kommissionen hovedkvarter i Bruxelles i spørgsmål vedrørende programmer og projekter til støtte for oprindelige folk, civilsamfund, menneskerettigheder, antidiskrimination og fremme af retssikkerhed. Samt repræsentant for EuropeAid i EU-kommissionens arbejdsgrupper for henholdsvis oprindelige folk, Roma, ligestilling af handicappede, og for forberedelsen af EU året 2007 om ligeværd for alle. 7) Lise Togeby, professor, dr.scient.pol. Født Lise Togeby har arbejdet ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet siden 1966, fra 1995 som professor. Lise Togeby er en fremtrædende repræsentant for den empiriske forskning inden for politologi. Dette er markeret ved flere bidrag til det store danske projekt Magtudredningen hvor hun blandt andet har skrevet bindet Grønlændere i Danmark. Lise Togeby var sammen med Peter Munk Christiansen leder af Magtudredningen. Af de seks forhold Landsstyret ønsker at bestyrelsen skal dække vil Lise Togeby bidrage vedrørende 1) kommer fra universitetsverdenen, 2) ledelseserfaring (har været institutleder på Institut for Statskundskab, Aarhus universitet, selv om der specifikt peges på virksomhedsledelse), 3) forankret i nordisk tradition med kendskab til problemstillinger vedrørende Grønland, 4) har gennemslagskraft via netværk og 6) vil kunne inspirere vedrørende den fremtidige udvikling for Ilisimatusarfik. 8) Henrik Leth, direktør, cand.polit. Er en kendt person i Grønland. Han har arbejdet i Hjemmestyrets administration, været direktør i Royal Greenland hvor han i mange år sammen med førstedirektøren Keld Askær udgjorde topledelsen i koncernen, og er i dag er han direktør for Grønlands Arbejdsgiverforening. Henrik Leth repræsenterer et højt fagligt niveau inden for anvendelsen af økonomi ved den strategiske ledelse af virksomheder. Han har nogle gange været gæsteforelæser på kandidatstudiet i Administration, og han har stor erfaring med kommunikation og som foredragsholder. Af de seks forhold Landsstyret ønsker at bestyrelsen skal dække vil Henrik Leth bidrage vedrørende 1) kommer fra erhvervslivet og er bosiddende i Grønland, 2) erfaring i virksomhedsledelse og indsigt i strategi og økonomi, 4) et stort netværk i Grønland, 5) repræsentere faglighed udenfor universitetsverdenen og 6) stå stærkt med kendskab til de ønsker det grønlandske samfund har som aftager af bachelorer og kandidater fra Ilisimatusarfik. 9) Søren Rysgård, professor, ph.d. Center for Marinøkologi og Klimaeffekter Pinngortitaleriffik / Grønlands Naturinstitut Nuuk Søren Rysgaard har indvilget i at lade sig opstille. Jeg indstiller Søren Rysgaard, fordi han er højtuddannet, er fastansat på en grønlandsk forskningsinstitution, er uhyre aktivt publicerende, har et globalt forskningsnetværk, er meget involveret i forskning vedr. klimaforandringer, er dybt involveret i sagen omkring et Klimauniversitet i Grønland, har erfaring med opbygningen af forsker- netværk, master- og PhDvejledning etc., er interesseret i tværfaglige forskningsinitiativer, er resultatorienteret, er praktiker qua sit omfattende feltarbejde, er fortrolig med arbejdet på en sektorforskningsinstitution, og har drevet omfattende feltarbejde i Grønland. Det vil være vigtigt med en lokalt baseret, internationalt højt estimeret, naturvidenskabelig forsker i bestyrelsen, og det må forventes, at Ilisimatusarfik og Naturinstituttet over de kommende år nødvendigvis må få mere samarbejde som følge af nabo skab og interessante muligheder for at samarbejde om forskningsprojekter og/eller uddannelsesforløb. 4

5 10) Jens Rasmussen, professor, ph.d. Danmarks Pædagogiske Universitet. Director of Research Programme for Comparative Education Policy Department of Educational Sociology School of Education, University of Aarhus Tuborgvej 164, D Copenhagen NV adresse er jera dpu.dk Tlf Vi har i flere år haft god kontakt med Jens Rasmussen og har trukket på hans erfaringer og viden om det uddannelsesmæssige, i processen hen imod revisionen af læreruddannelsen til en professionsrettet bacheloruddannelse. Vi har stor respekt for hans brede internationale forbindelser og hans evne til at sætte tingene i perspektiv. 11) Henning Salling Olesen, professor, prorektor Roskilde Universitet Tlf , cell P.O. Box 260, DK-4000 Roskilde Tiltrådte som prorektor 1. januar Henning Salling Olesen er professor i uddannelsesforskning på Institut for Psykologi og Uddannelseforskning på RUC. Han blev cand.mag. i dansk og litteraturvidenskab fra Københavns Universitet i 1973 og kom til RUC umiddelbart efter universitetets grundlæggelse. Han var i perioden prorektor, og blev i 1995 udnævnt til professor. Foruden sit professorat og stillingen som forskerskoleleder bestrider Henning Salling Olesen en række tillidshverv. Han har siden 1998 været formand for European Society for research on the Education of Adults (ESREA), er medlem af bestyrelsen for Inter University Centre i Dubrovnik og har desuden tætte samarbejder med europæiske og kinesiske universitetsnetværk. I Grønlandsk sammenhæng har han været rådgiver for Erhvervsuddannelsen, Uddannelsesinspektoratet (reference: Eyvind Christoffersen), og for Royal Greenlands personaleuddannelse (reference Ole Ramlau Hansen) Henning Salling Olesens forskningsmæssige interesser er uddannelsesforskning og forskning i livslang læring, særlig i tilknytning til arbejdslivet. Han har særlig arbejdet med teorier og erfaringsbaseret læring og med livshistorisk forskning i læreprocesser og I dag er Henning Salling Olesen en af Danmarks førende uddannelsesforskere, og har opbygget et internationalt anerkendt forskergruppe, der i høj grad baserer sig på indtægtsdækket virksomhed. Han har også stået for opbygningen af Forskerskolen i livslang læring, som er en af de største humanistisksamfundsvidenskabelige forskerskoler i Danmark, og som han i dag er leder af. 12) Peter Bjerregaard, forskningsprofessor, læge, dr.med. Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet Øster Farimagsgade 5A, 2. sal 1399 København K, telefon Peter har gennem mange år i regi af Statens Institut for Folkesundhed og i samarbejde med sundhedsvæsnet og andre opbygget, ledet og drevet Forskningsprogrammet for sundhed i Grønland. Forskningen tager udgangspunkt i analytiske og deskriptive epidemiologiske studier af helbredsforhold i 5

6 Grønland og omfatter en række projekter: 1) Folkesundhedsrapport for Grønland. Bogen skal være udgangspunkt for Hjemmestyrets arbejde med et grønlandsk folkesundhedsprogram og for en samfundsdebat om folkesundhed. 2) Sundhedsprofil for Grønland. 3) Den grønlandske børnekohorte, og 4) Inuit Health in Transition. Mm. Peters formidling af sin forskningen har altid vakt stor samfundsmæssig og politisk interesse, idet projekter har haft til formål at undersøge effekten af samflindsændringer, herunder især kost, fysisk aktivitet og sociale forhold, på forekomsten af hjertekarsygdom og diabetes blandt inuit. Hans forskningsresultater har blandt andet præget udformningen af Folkesundhedsprogrammet og de sundhedspolitiske målsætninger i al mindelighed. Han har på baggrund af sin forskning stor samfundsmæssig indsigt, i det han både har rejst og boet i byer og bygder gennem længer perioder. Peters faglige profil lever op til de krav som stilles til at en mulig kandidat i det han er anerkendt i cirkumpolar sammenhænge og have internationale forskningsmæssige og netværksrelationer lige som han i tilknytning til hans forskning miljø også har uddannelsesmæssige aktiviteter på kandidat! ph.d. niveau. Han har været Videnskabelig redaktør af International Journal of Circumpolar Health siden 1996 med ansvar for epidemiologi. Medredaktør af Hjemmestyrets forskningsjournal 1NUSSUK. Han er medlem af bestyrelsen for Grønlandsmedicinsk Selskab (formand ) og tidligere medlem af Council for International Union for Circumpolar Health (sekretær , præsident ). Medlem af Grønlands Sundhedsvidenskabelige Forskningsråd (formand ). Han repræsenterer Grønlands Hjemmestyre i Arctic Monitoring and Assessment Programme. Ansættelser: Professor i Arktisk Sundhed, Statens Institut for Folkesundhed, siden 1996 Seniorforsker, Statens Institut for Folkesundhed, Dr.med. (Disease pattern in Greenland) 1991 Seniorrådgiver, Ministry of Health, Kenya, Speciallæge i samfundsmedicin 1986 Chefdistriktslæge, Upernavik, Lægevidenskabelig embedseksamen, ) Lis Wagner, professor, sygeplejerske Enheden for Sygeplejeforskning Klinisk institut, Det sundhedsvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet J. B. Winsløwsvej 9B. DK 5000 Odense Sygeplejerskeuddannelsen ønsker ved at pege på Lis Wagner at styrke relationen mellem Ilisimatusarfik og Syddansk Universitet. En relation som er særdeles vigtig for det sygepleje-/sundhedsvidenskabelig område, men som også kan være meget værdifuld for Ilisimatusarfik som helhed. Lis Wagner er en særdeles respekteret og anerkendt forsker inden for det sundhedsvidenskabelige område, såvel i Norden som internationalt, hvorfor hun er rådgiver for WHO og i øvrigt har modtaget international anerkendelse. Hun har gennem sit virke medvirket til at udvikle sygeplejen i Danmark til et akademisk niveau, hvor udgangspunktet for hendes forskning er den kliniske sygepleje. Et udgangspunkt der ligger helt i tråd med den udvikling som vi ønsker for sygeplejen i Grønland nemlig, at udvikle den kliniske sygepleje på baggrund af klinisk forskning således at sygeplejen udvikles til gavn for det grønlandske sundhedsvæsen/samfund. Lis Wagner interesserer sig endvidere for folkesundhed, som også er fokus område i Grønland. 6

7 14) Anne Knudsen, antroplog, dr.phil. Født 1948, er siden 1998 chefredaktør og administrerende direktør ved Weekendavisen. Før da har hun bestridt forsker- og undervisningsstillinger ved Københavns Universitet, ved Carlsbergfondet og ved Odense Universitet (Syddansk Universitet), ligesom hun har været kronikredaktør ved dagbladet Politiken og programvært på DR2. Anne Knudsen har gennem årene siddet i adskillige bestyrelser og er for øjeblikket blandt andet medlem af bestyrelsen for Aalborg Universitet (fra 2004). Hun har et omfattende videnskabeligt forfatterskab bag sig, således disputatsen En ø i Historien (1989), et banebrydende arbejde om slægt, samfund, kultur og politik på den franske middelhavsø Korsika, ligesom hun har mange års erfaring som censor. Det er Instituttets opfattelse, at Anne Knudsen, der i en årrække har været en af Danmarks mest markante og mest respekterede stemmer, vil være særdeles egnet som eksternt bestyrelsesmedlem af Ilisimatusarfik. Det er indgået i vore overvejelser, at Anne Knudsen er opvokset i Grønland og kender landet indefra. Adresse: Sankt Markus Plads 12, 3.th, 1921 Frederiksberg C, Danmark 15) Francois Trudel, antropolog, ph.d. Født 1945, der i 2007 trak sig tilbage til en stilling som adjungeret professor (professeur retraité associé) i antropologi ved Université Lava!, Québec, efter en mangeårig karriere som ordinær professor ved samme universitet, har i mange år indtaget en central rolle i den canadiske forskningsverden som leder af store forskningsprojekter med såvel intern som ekstern finansiering. Særligt kan fremhæves, at han i årene var direktør for GETIC (Groupe d études Inuit et circumpolaires). I dag er Francois Trudel vicepræsident i det canadiske forskningsråds Polar Commission. Trudel har et stort videnskabeligt forfatterskab på fransk og engelsk bag sig. Blandt hans engelsksprogede arbejder kan nævnes Apostle to the Inuit: The Joumals and Ethnographic Notes of Edmund James Peck The Baffin Years , som han udgav 2005 i samarbejde med Frédéric Laugrand og Jarich Oosten. Det er Instituttets opfattelse, at Francois Trudel som en af Canadas mest respekterede og mest indflydelsesrige personer inden for arktisk forskning vil være overordentlig velegnet som eksternt bestyrelsesmedlem af Ilisimatusarfik. Det er indgået i vore overvejelser, at Francois Trudel i sin forskning har interesseret sig for Grønland og flere gange har besøgt landet, således i 1998 (Inuit Studies Conference), i 2000 (Millenium-konference) og i 2002 (IPSSAS-seminar). Også den skandinaviske forskningsverden er han vel bekendt med, blandt andet har han opholdt sig i en længere sammenhængende periode ved Arctic Research Center, Lapplands Universitet, Rovaniemi, og ved Københavns Universitets Institut for Eskimologi. Adresse: Université Lava!, Département d anthropologie, Pavillon Charles-De Konick, Québec (QC) GiK 7P4, Canada. 16) Karla Jessen Williamson, ph.d du Gouverneur Drive, Cumberland, Ottawa, Ontario K4C 1E2, Canada Karla Jessen Williamson, der oprindeligt kommer fra Maniitsoq, vil gennem sin universitetsuddannelse, forskning og andre værdifulde erfaringer fra Canada og andre universiteter, hun har været i berøring med, præsentere en bred viden og engagement i bestyrelsen for Ilisimatusarfik, som kun vil være til fordel for os andre. 17) Jan Brødslev Olsen, lektor, ph.d. Institut for Sociologi, Socialt Arbejde og Organisation Aalborg universitet 7

8 Kroghsstræde Aalborg tlf fax Forskningsområder: Psykologi, Pædagogik og Læring, Sociologi og Sociale forhold Jan har ét bredt kendskab til professionsbachelorrettet uddannelse og har dermed muligheder for, at give erfaringer de selv har været igennem under deres omstilling fra professionsrettede uddannelser til universitet uddannelser. 18) Hanne Petersen, professor, dr.jur. Københavns Universitet Det Juridiske Fakultet Studiestræde København K Hanne.Petersenjur.ku.dk tlf fax Kompetencer: Jura, retsteori, retsfilosofi, retspluralisme, retskultur, ret og globalisering, juridiske og retskulturelle i Grønland, oprindelige folk, kvinderet, køn og migration i Europa, ret og religion. Hanne har skrevet flere bøger om retsforhold i Grønland såvel som været ansat på Ilisimatusarfik i Nuuk i en årrække Jeg står naturligvis til rådighed for nærmere oplysninger eller overvejelser, som måtte ønskes. Med venlig hilsen, Aage Rydstrøm-Poulsen Rektor, dr.theol. Cc: Prorektor Dorthe Komeliussen; universitetsdirektør Estrid Janussen 8

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke.

Kopi: Samtlige partier og Landstingets Udvalg for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke. NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Sygeplejesymposium på OUH 2013.

Sygeplejesymposium på OUH 2013. Sygeplejesymposium på OUH 2013. Syddansk forskningscenter for klinisk sygepleje I samspil med OUH! Ved Direktør Judith Mølgaard Baggrund for SFKS Fremtidens sygepleje bør bygge på evidens produceret af

Læs mere

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på?

Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hvilke problemstillinger har det videnskabelige råd været inde på? Hans Gregersen Formand for det videnskabelige råd kommissorium (1) Center for Kliniske Retningslinjer er en institution, der samler, organiserer,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af kandidatuddannelse i European Studies ved Roskilde Universitetscenter. Begrundelse for afslag Uddannelsens samfundsmæssige relevans Uddannelsen

Læs mere

Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier. 8. februar 2016

Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier. 8. februar 2016 Præsentation af CIRCLA, Bestyrelsens besøg på Inst. f. Kultur og Globale Studier 8. februar 2016 Fokus på Arktis Råstofudvinding (minedrift og offshore olie/gasproduktion) Fokus på Arktis Råstofudvinding

Læs mere

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke grønlandske uddannelsers studieordninger er blevet evalueret siden oprettelsen heraf?

Spørgsmål til Landsstyret om hvilke grønlandske uddannelsers studieordninger er blevet evalueret siden oprettelsen heraf? NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Ilaqutariinnermut, Ilinniartitaanermut, Kultureqarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Familie, Uddannelse, Kultur og Kirke

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020

Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Forord Ilisimatusarfik strategi 2015-2020 Ilisimatusarfik Grønlands Universitet - er anerkendt som et arktisk universitet, der bedriver forskning og uddannelse med arktiske kultur-, sprog-, sundheds- og

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport.

Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten og en uddybende sagsbehandlingsrapport. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i katastrofehåndtering ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav

Dansk titel Bachelor (BSc) i folkesundhedsvidenskab. Engelsk titel Bachelor of Science (BSc) in Public Health. Adgangskrav Akkrediteringsrådet har godkendt bacheloruddannelsen i folkesundhedsvidenskab ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

14. august 2007 EM 2007/37. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 14. august 2007 EM 2007/37 Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx.x om Ilisimatusarfik Kapitel 1 Almindelige bestemmelser 1. Ilisimatusarfik har til opgave at drive forskning og give forskningsbaseret

Læs mere

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering Konference 19. maj 2009 Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering ARRANGERET AF CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Ungdomsliv Mellem individualisering og standardisering

Læs mere

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu.

KONTAKT. Studiecenter ARTS. Studievejledningen. Aarhus. Emdrup. Niels Juelsgade 84, bygning 2110, 8200 Aarhus N T: 8716 1380 E: studvej@dpu. BACHELORUDDANNELSEN I UDDANNELSESVIDENSKAB 2012 De første 180 studerende startede på Bacheloruddannelsen i Uddannelsesvidenskab i 2010. KONTAKT Studiecenter ARTS Emdrup Tuborgvej 164, 2400 København NV

Læs mere

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland

International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland International handlingsplan 2013 for Region Nordjylland Handlingsplanen indeholder en række konkrete områder, der hver især får særlig fokus i 2013 og som løbende vil blive afrapporteret til de rådgivende

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i Applied Cultural Analysis ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar

Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar Aktivitetskalender 2015 Dato Arrangement Tid Sted Lokale Tilmelding Arrangør Januar 13. januar 2015 Mediebilledet i Grønland - set indefra og udefra 15-17 Nuuk Arctic Base Supply's mødelokale, ABN v/ Naimah

Læs mere

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design

Akkrediteringsrapport. Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Akkrediteringsrapport Ny kandidatuddannelse i it-didaktisk design Uddannelsen omhandler it s betydning for læring. Den studerende vil opnå viden om didaktiske teorier og viden om, hvordan man opbygger

Læs mere

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet

Aftale mellem. Københavns Universitet. Aarhus Universitet. Syddansk Universitet. Aalborg Universitet. Roskilde Universitet Aftale mellem Københavns Universitet Aarhus Universitet Syddansk Universitet Aalborg Universitet Roskilde Universitet Danmarks Tekniske Universitet Handelshøjskolen i København IT-Universitetet i København

Læs mere

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport

Studiestartundersøgelsen 2014. Sammenfatningsrapport Studiestartundersøgelsen 214 Sammenfatningsrapport Hvilket universitet studerer du ved? Svarprocent: 1% (N=56)Spørgsmålstype: Vælg en Københavns Universitet 192 Roskilde Universitet 47 Aarhus Universitet

Læs mere

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark

Forskning på dagsorden. Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Forskning på dagsorden Forskningspolitikk som valgkampsak -eksempelet Danmark Jens Oddershede Rektor på Syddansk Universitet Formand for Rektorkollegiet Danmarks udgangspunkt 20. august 2008 Forskningspolitikk

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i idræt ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

VIBEKE LEHMANN NIELSE N

VIBEKE LEHMANN NIELSE N VIBEKE LEHMANN NIELSE N CV Fødselsår: 25. oktober, 1971 Ægteskabelig status: Samboende (to delebørn på hhv. 6 og 9) UDDANNELSE 2002 Ph.d. i offentlig forvaltning, Institut for Statskundskab, Aarhus 1996

Læs mere

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde:

Kandidatuddannelsen Hvis hovedvægten i det samlede 5-årige uddannelsesforløb ligger på det samfundsvidenskabelige hovedområde: Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i globale studier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i pædagogik ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet.

Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har givet afslag på akkreditering af HA-uddannelse i sundhedsledelse ved Syddansk Universitet. Akkrediteringsrådet har truffet afgørelsen på baggrund af universitetets ansøgning, akkrediteringsrapporten

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Matematiske Fag Baggrund Institut for Matematiske Fag (MATH), et af Københavns Universitets

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse

Aarhus Universitet Au@au.dk. Afgørelse om foreløbig godkendelse Aarhus Universitet Au@au.dk Afgørelse om foreløbig godkendelse Ministeren for uddannelse og forskning har på baggrund af gennemført prækvalifikation af Aarhus Universitets ansøgning om godkendelse af et

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 817 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1400 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt

Uddannelses- og Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Forskningsudvalget 2015-16 UFU Alm.del Bilag 77 Offentligt Ministeren Forskningsudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K 20. januar 2016 Til udvalgets orientering fremsendes hermed mit talepapir

Læs mere

Pinngortitaleriffik Greenland Institute of Natural Resources Grønlands Naturinstitut. Hvor kommer vi fra?

Pinngortitaleriffik Greenland Institute of Natural Resources Grønlands Naturinstitut. Hvor kommer vi fra? Hvor kommer vi fra? Forskning: Grønlands Fiskeriundersøgelser (Kbh.) 1946-92 Flytter til Grønland 1993-96 1995 EcoGreen Workshop 2001 Afd. for Marin Økologi 2005 Grønlands Klimaforskningscenter 2009 Miljøenhed

Læs mere

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv

Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Brugerinddragelse i rehabilitering En kvalitativ undersøgelse af borgerens perspektiv Ph.d.- afhandling Vejledere: Kirsten Petersen Afd. for Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering Institut for Folkesundhed

Læs mere

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik

21. oktober 2007 EM 2007/37 BETÆNKNING. Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg. vedrørende. Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik 21. oktober 2007 BETÆNKNING Afgivet af Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg vedrørende Forslag til landstingslov om Ilisimatusarfik Afgivet til forslagets 2. behandling Landstingets Kultur- og Uddannelsesudvalg

Læs mere

"I Danmark er jeg født"

I Danmark er jeg født "I Danmark er jeg født" Myten om den fejlslagne integration Medlemskonference Foreningen Center for Ungdomsforskning d. 1. november 2010 Festsalen Danmarks Pædagogiske Universitetsskole Med denne konference

Læs mere

UCL på engelsk/opdateret september 2015

UCL på engelsk/opdateret september 2015 otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk/opdateret

Læs mere

Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior

Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior Programme Committee for Nordplus Ver. 14/10/2015 Country: Specialist: Generalist: Norway: Junior Denmark: Nordic Languages Finland: Junior Arnhild Hegtun Opplæringsavdelingen Tel.: + 47 22 24 76 38 Mobil

Læs mere

Virksomhed og struktur

Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur Virksomhed og struktur 787 Københavns Universitet er en af landets største arbejdspladser, hvor ca. 1550 fuldtidsansatte videnskabelige medarbejdere (professorer, lektorer, adjunkter,

Læs mere

UCL på engelsk, opdateret december 2016

UCL på engelsk, opdateret december 2016 Notat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk, opdateret

Læs mere

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv

Danish Comprehensive Cancer Center. et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Danish Comprehensive Cancer Center et fælles nationalt projekt med internationalt perspektiv Hvorfor et DCCC? Udvikling på kræftområdet: 30% flere kræfttilfælde i 2025 Vil øge efterspørgslen på sundhedsydelser

Læs mere

Center for Interventionsforskning. Formål og vision

Center for Interventionsforskning. Formål og vision Center for Interventionsforskning Formål og vision 2015-2020 Centrets formål Det er centrets formål at skabe et forskningsbaseret grundlag for sundhedsfremme og forebyggelse på lokalt såvel som nationalt

Læs mere

GCRC-projektorganisation og -samarbejde

GCRC-projektorganisation og -samarbejde Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre

Læs mere

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet

Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Enhedens navn Cand. scient. san.= sundhedsfaglig kandidatuddannelse Københavns Universitet Bente Appel Esbensen, Forskningsleder, ekstern lektor Glostrup Hospital, FORSEN Institut for Folkesundhedsvidenskab,

Læs mere

Danish National Institute and School of Public Health

Danish National Institute and School of Public Health j.nr. 0.2.3.2. 2. april 2006/fkj Bilag 2006/1/2c Idé notat om Danish National Institute and School of Public Health Dette idénotat foreslår, at danske Public Health miljøer i sektorforskningen og i universiteterne

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013

Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet. Kort sagt 28. maj 2013 Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet Kort sagt 28. maj 2013 Syddansk Universitet Facts Oprettet i 1966 Indtægter: 2.800 mill. kr. 5 fakulteter: Det Tekniske Fakultet Det Naturvidenskabelige Fakultet

Læs mere

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication

Afdelingens engelske navn medarbejder. Human Resource and Communication otat Afdeling/enhed: Vestre Engvej 51 C Oprettelsesdato: 17-09-2014 Udarbejdet af: dahl Journalnummer: 0300-1825-2013 Dokument: 2014 engelske godkendte e og titler Dokumentnummer: 481390 på engelsk Afdelingens

Læs mere

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013

SDU i Sønderborg. Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland. Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 SDU i Sønderborg Møde i UdviklingsRåd Sønderjylland Per Michael Johansen Dekan, professor Det Tekniske Fakultet 25. april 2013 Agenda Syddansk Universitet og Det Tekniske Fakultet kort sagt Dialog med

Læs mere

Center for Strategisk Uddannelsesforskning CENTRE FOR STRATEGIC EDUCATIONAL RESEARCH

Center for Strategisk Uddannelsesforskning CENTRE FOR STRATEGIC EDUCATIONAL RESEARCH Center for Strategisk Uddannelsesforskning CENTRE FOR STRATEGIC EDUCATIONAL RESEARCH 2 Formål Center for Strategisk Uddannelsesforskning bringer de vigtigste uddannelsesforskningsmiljøer i Danmark sammen,

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i evaluering af læring, undervisning og uddannelse ved Aarhus Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang

Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Danske erfaringer med Science, Technology and Innovation en integreret tilgang Oslo den 4. maj 2011 Chefkonsulent Karin Kjær Madsen kkm@fi.dk Fokus i præsentationen Etablering af et dansk STI-ministerium

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet.

Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Akkrediteringsrådet har godkendt kandidatuddannelsen i kognition og kommunikation ved Københavns Universitet. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management

Dansk titel Master i projektledelse. Engelsk titel Master in Project Management Akkrediteringsrådet har godkendt masteruddannelsen i projektledelse ved Syddansk Universitet Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets- & Bygningsstyrelsens

Læs mere

Fra projekt til program

Fra projekt til program Fra projekt til program Dansk Sygepleje Selskabs Forskningsråd Masterclass 2012 Forskningsrådet Marianne Eg, kl. spl. spec. Regionshospitalet Viborg Malene Terp, forskn.spl. Århus Univ.hosp. Riiskov Lena

Læs mere

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation

Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation 4.4f 2 Dato 05. september, 2011 Initialer Igangværende ph.d.-forløb på Metropol per august 2011 Stilling Organisatorisk placering Emne/område for ph.d Partnerorganisation Ernæring Underviser F&U program

Læs mere

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk

Aarhus Universitet. Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen. Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk ACE Denmark Aarhus Universitet Att. Rektor Lauritz B. Holm-Nielsen Sendt pr. e-mail rektor@au.dk au@au.dk Akkreditering og godkendelse af ny kandidatuddannelse i teknologibaseret forretningsudvikling Kandidatuddannelsen

Læs mere

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab

DES i STARS. Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab DES i STARS Reimar W. Thomsen Bestyrelsen, Dansk Epidemiologisk Selskab Optakten Fælles åbent brev + foretræde for sundhedsudvalget angående adgang til de danske sundhedsregistre ved DES, DSFE, DSFolkesundhed

Læs mere

Den danske universitetssektor - kort fortalt

Den danske universitetssektor - kort fortalt Den danske universitetssektor - kort fortalt 2010 Danske Universiteter Tryk: Prinfoshop, Hedensted Forside: Billede taget af Danske Universiteters sekretariat ISBN 978-87-90470-47-0 Denne publikation kan

Læs mere

INTERNATIONALE KOMMUNER

INTERNATIONALE KOMMUNER INTERNATIONALE KOMMUNER 2017 DIN INDGANG TIL EU ALLE SYDDANSKE KOMMUNER HAR MULIGHED FOR AT ARBEJDE MED EU OGSÅ DEN, DU BOR ELLER ARBEJDER I. Hvad end det gælder projekter eller partnerskaber om energi,

Læs mere

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015

Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Hvad gør vi nu? ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Kampagnen ENERGI & KLIMAKOMMUNIKATION 2015 Formål Gøre omstillingen mere folkelig Fokus på aktive omstillere Fra 10 gode råd til konkrete projekter Fra

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10 klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

Udenrigsudvalget 2015-16 (Omtryk - 26-02-2016 - Supplerende høringssvar og revideret høringsoversigt) L 139 Bilag 1 Offentligt

Udenrigsudvalget 2015-16 (Omtryk - 26-02-2016 - Supplerende høringssvar og revideret høringsoversigt) L 139 Bilag 1 Offentligt Udenrigsudvalget 2015-16 (Omtryk - 26-02-2016 - Supplerende høringssvar og revideret høringsoversigt) L 139 Bilag 1 Offentligt Københavns Universitet Den 19. januar 2016 Vedr.: Høring om ændring af DIIS

Læs mere

Center for Sygeplejeforskning - Viborg

Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Center for Sygeplejeforskning - Viborg Oprettet pr. 1. april 2005 I et samarbejde mellem Sygehus Viborg (pr.1. jan. 07: Region Midt, Regionshospitalet Viborg, Skive,

Læs mere

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014

Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Side 2 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådets årsberetning for 2014 Akkrediteringsrådet Citat med kildeangivelse

Læs mere

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet

Vedtægt for den selvejende institution. Aalborg Universitet AALBORG UNIVERSITET Bestyrelsesmøde: 5-04 Pkt.: 11 Bilag: A Ledelsessekretariatet Fredrik Bajers Vej 5 Postboks 159 9100 Aalborg Tlf. 9635 8080 Fax 9815 2201 www.auc.dk 9. november 2004 AT/lt J.nr. 2004-001/01-0009

Læs mere

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter.

Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Akkrediteringsrådet har godkendt kombinationsfaget i arbejdslivsstudier ved Roskilde Universitetscenter. Godkendelsen er givet på baggrund af Akkrediteringsrådets positive akkreditering samt Universitets-

Læs mere

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat

Forskningspolitisk sammenfatningsnotat Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del - Bilag 255 Offentligt Folketinget Udvalget for Videnskab og Teknologi Christiansborg, den 19. september 2007 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere.

Læs mere

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet.

HUM TEOL JURA SUND SAMF SCIENCE BRIC. 8 institutter. 6 institutter. 12 institutter. 13 institutter. Bestyrelse. Rektorsekretariatet. Samarbejde i studiemiljøet Kim Lefmann, Niels Bohr Institutet Københavns Universitet MBU konference om teknikfag og gruppeeksamen Roskilde, 24/1-2013 Dias 1 Bestyrelse Rektorsekretariatet Direktion Uddannelsesservice

Læs mere

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet Job- og personprofil for Institutleder ved Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi Baggrund Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi

Læs mere

Aktivitetsplan 2016-2017

Aktivitetsplan 2016-2017 Aktivitetsplan 2016-2017 December 2015 OVERSIGT: AKTIVITETER 2016-17 INTERESSEVARETAGELSE OG POLICY Rådgive om input til arbejdsprogrammer og det strategiske program med henblik på aftryk. Tidlig information

Læs mere

Det indiske uddannelsessystem

Det indiske uddannelsessystem Det indiske uddannelsessystem NOKUT konference den 29. november 2011 Ved Inger Bruun, Det indiske uddannelsessystem Indien i dag To uddannelsesmodeller Skoleuddannelse i Indien Højere uddannelse i Indien

Læs mere

Kommissorium For det videre arbejde med Meeqqerivitsialak

Kommissorium For det videre arbejde med Meeqqerivitsialak NAMMINERSORNERULLUTIK OQARTUSSAT GRØNLANDS HJEMMESTYRE Kulturimut, Ilinniartitaanermut, Ilisimatusarnermut Ilageeqarnermullu Naalakkersuisoq Landsstyremedlem for Kultur, Uddannelse, Forskning og Kirke

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

De videregående uddannelser Institut for læring

De videregående uddannelser Institut for læring De videregående uddannelser Institut for læring Baggrunden for videreuddannelserne Tager udgangspunkt i Landstingsforordning nr. 8 af 21. maj 2002 om folkeskolen Formålet er at forbinde teori og praksis

Læs mere

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014

Generalforsamling RCE. Formandens beretning 13. Marts 2014 Generalforsamling RCE Formandens beretning 13. Marts 2014 Indgang RCE Danmark er et bud på, hvordan der kan netværkes i forhold El forankring, udvikling og forskning om uddannelse for bæredygeg udvikling

Læs mere

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015

STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA. Studiestart JANUAR 2015 STÅ STÆRKERE - TAG EN MBA Studiestart JANUAR 2015 LEDERE MED DE RETTE KOMPETENCER ER EN FORUDSÆTNING FOR VORES FORTSATTE SUCCES Jeg havde fornøjelsen af at sige tillykke til MBA-uddannelsens første dimittender

Læs mere

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET

PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER, KØBENHAVNS UNIVERSITET Forsvarsudvalget, Det Udenrigspolitiske Nævn 2012-13 FOU Alm.del Bilag 83, UPN Alm.del Bilag 113 Offentligt PRODUKTIONS- OG YDELSESKONTRAKT FOR 2013 MELLEM FORSVARSMINISTERIET OG CENTER FOR MILITÆRE STUDIER,

Læs mere

Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge

Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge Program årgang 12 Forår 2013 Velkommen til Akademiet for Talentfulde Unge Vi glæder os til et fantastisk forår sammen med dig og hele den nye årgang 12! Akademiets faglige program består af en obligatorisk

Læs mere

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU

EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis. Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU EU som arktisk aktør? - Og baggrunden for samarbejde i Arktis Sabina Askholm Larsen Kommunikationsmedarbejder, Polar DTU Center for polare aktivtiter (Polar DTU) To hovedformål: At styrke de polarrelaterede

Læs mere

Aftagerpaneler for Pædagogik ved Syddansk Universitet

Aftagerpaneler for Pædagogik ved Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet Aftagerpaneler for Pædagogik ved Syddansk Universitet I modsætning til fx en lægeuddannelse med fast kobling mellem universitetsuddannelse og professionsrettede

Læs mere

Institut for Uddannelsesvidenskab. Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008

Institut for Uddannelsesvidenskab. Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008 Institut for Uddannelsesvidenskab Jens Jakobsen Inerisaavik Institut for Uddannelsesvidenskab 19. sept. 2008 Institut for Uddannelsesvidenskab Instituttet varetager flg. opgaver: faglig konsulenttjeneste

Læs mere

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab

Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Høringsmateriale: Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab Syddansk Universitet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Samfundsudviklingen i Danmark har vist et behov for en evidensbasering og kvalitetsudvikling

Læs mere

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015

master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 master i ledelses- og organisationspsykologi Studiestart forår 2015 På LOOP arbejder vi med ledelse og konsultation ud fra psykologiske og læringsteoretiske perspektiver. Det er en humanistisk orienteret

Læs mere

Danmark taber videnkapløbet

Danmark taber videnkapløbet Organisation for erhvervslivet 10. december 2008 Danmark taber videnkapløbet AF CHEFKONSULENT CLAUS THOMSEN, CLT@DI.DK OG KONSULENT MADS ERIKSEN, MAER@DI.DK Danske virksomheder flytter mere og mere forskning

Læs mere

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN

VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN VIRKSOMHEDSKONSULENT DIT SPRINGBRÆT TIL KARRIEREN Hvad er Junior Consult? 2 Junior Consult er Danmarks største konsulentvirksomhed, der udelukkende drives af kandidatstuderende fra BSS ved Aarhus Universitet.

Læs mere

Unga in i Norden: Referencegruppemøde

Unga in i Norden: Referencegruppemøde Unga in i Norden: Referencegruppemøde Roskilde Universitet 13. april 2015 Trine Wulf Andersen Lektor, phd Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning wulf@ruc.dk Program 11.00 11.15: Velkommen v/ Trine

Læs mere

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer

Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Elitekandidatuddannelse i Komparative Velfærdsstudier & Arbejdsmarkedsrelationer Institut for Økonomi, Politik og Forvaltning, I 2006 blev det muligt for studerende med en bachelorgrad i Politik & Administration,

Læs mere

Fakta om Aalborg Universitet

Fakta om Aalborg Universitet Fakta om Aalborg Universitet Ledelse Bestyrelse Frank Jensen (formand) Birgitte Possing Lars Bonderup Bjørn Kari Tove Elvbakken Freddy Frandsen Anne Knudsen Ann-Dorte Christensen Kenn Steger-Jensen Lisbeth

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10. klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

Nærmere om projektet og forfatterne

Nærmere om projektet og forfatterne Valgundersøgelsen 2005 Det nye politiske landskab. Folketingsvalget 2005 i perspektiv Nærmere om projektet og forfatterne www.valg.aau.dk maj 2007 1 1. Om Det Danske Valgprojekt og Valgundersøgelsen 2005

Læs mere

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010

Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen 10-års jubilæumskonference d. 24. marts 2010 Den svære ungdom Unge i gråzonen Den 1. januar 2010 fyldte Center for Ungdomsforskning 10 år. De mange projekter og arrangementer,

Læs mere

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

JØRGEN DALBERG-LARSEN. Retssociologiske og retsteoretiske artikler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag JØRGEN DALBERG-LARSEN Retssociologiske og retsteoretiske artikler Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jørgen Dalberg-Larsen Perspektiver på ret og retsvidenskab Retssociologiske og retsteoretiske artikler

Læs mere

Den sprogstrategiske satsning

Den sprogstrategiske satsning Den sprogstrategiske satsning Flere sprog til flere studerende Sprog på Kryds og Tværs SDU Odense, 26.10.2016 Sanne Larsen og Joyce Kling, Center for Internationalisering og Parallelsproglighed 27-09-2016

Læs mere

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV

KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV KONFLIKTER OM BØRNS SKOLELIV ROSKILDE UNIVERSITET Projektet handler om Projektet udforsker børns inklusionsmuligheder i folkeskolen gennem et fokus på samarbejde og konflikter mellem børn, forældre, lærere,

Læs mere