GCRC-projektorganisation og -samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GCRC-projektorganisation og -samarbejde"

Transkript

1 Greenland Climate Research Centre c/o Greenland Institute of Natural Resources P.O. Box 570, DK-3900 Nuuk, Greenland Aftale GCRC-projektorganisation og -samarbejde mellem Greenland Climate Research Centre & Institut: xxxx Projektnr/Sagsnr: GCRCxxxx Projekt titel: xxxx Dato: xxxx Dato: Peter Schmidt Mikkelsen Centerkoordinator xxxx Projektleder Søren Rysgaard Centerleder Institutleder v Page 1 of 6

2 1. GCRC-projektorganisation Ansvarsfordeling: Projektnummer / sagsnummer Projektfaciliteter Grønlandsophold Data Intern videndeling Ekstern formidling GCRC hjemmeside Personprofiler på GCRC s hjemmeside Acknowledgements Tilknytning af andre institutioner til GCRC (affiliation) Statusrapportering Årsrapportering Mødekalender Projektvurdering Tvister... 6 v Page 2 of 6

3 1. GCRC-projektorganisation GCRC-projektorganisation 2. Ansvarsfordeling: Centerleder: Ansvar for overordnet faglig koordination af forskningsprogram Centeradministration: Ansvar for overordnet koordination, support, planlægning og opfølgning Centerenheder: Ansvar for forskningsprojekter, faglig og økonomisk Projektleder i centerenhed er ansvarlig for egen bevilling og gennemførelse af eget projekt. Projektlederen er desuden ansvarlig for at kommunikation og samarbejde mellem eget projekt, centeradministration samt øvrige GCRC-projekter foregår effektivt og iht. indgåede aftaler. 3. Projektnummer / sagsnummer GCRC tildeler hvert projekt et unikt GCRC-projektnummer / sagsnummer (GCRC6501, GCRC6502, osv.), som anvendes i reference sammenhænge. 4. Projektfaciliteter Grønlands Naturinstitut (GN) råder over en række faciliteter, der kan stilles til rådighed for forskningsprojekterne. Da der imidlertid er tale om et begrænset antal faciliteter, skal hver enkelt facilitet på forhånd bookes af projektet. Dette foregår efter først-til-mølle princippet. For en del af faciliteterne vil der være brugerbetaling. En pre-faktura kan evt. fremsendes i forbindelse med bookingen. Hvis pre-fakturaen mod forventning ikke er betalt indenfor tidsfristen (løbende måned plus 10 dage) bortfalder bookingen uden varsel. Endelig faktura eller kreditnota fremsendes efter anvendelsens afslutning. v Page 3 of 6

4 Projektfaciliteterne omfatter følgende: Arbejdspladser (dele-kontorpladser i GN med adgang til net og printer) Laboratorier (forbrugsmaterialer etc. medbringes og betales af projektet) Indkvartering Små både inkl. fører eller ekskl. fører efter aftale Større både inkl. fører Snescootere Biler Gældende betingelser og priser oplyses ved henvendelse til centeradministrationens logistikafdeling. Alt specialudstyr - CTD er, ADCP er, GPS-udstyr, etc. - samt forbrugsmaterialer, der er nødvendig for projektets gennemførelse, skal som udgangspunkt medbringes af projektet. Det vil dog være muligt at rette henvendelse til centerkoordinatoren om lån af udstyr, såfremt dette findes på GCRC og ikke er optaget til andet brug. 5. Grønlandsophold Projektledere og andre projektdeltagere forventes at opholde sig ved GCRC i den tid, der er nødvendig for at projektet kan gennemføres med succes samt for at der sker kompetenceopbygning i GCRC i Grønland. Det forventes at PhD-studenter opholder sig ved GCRC i Nuuk i størstedelen af den samlede projektperiode. Såfremt der er faglige begrundelser for andet aftales dette med centerlederen. 6. Data Det er den enkelte projektleders ansvar at opbevare primærdata på forsvarlig vis Data skal gøres frit tilgængelig for øvrige igangværende GCRC-projekter Dataudveksling mellem projekter foregår ved direkte henvendelse mellem forskerne Der må ikke udleveres data udenfor GCRC uden forudgående aftale med GCRC og ophavsmanden. Der vil blive udarbejdet fælles retningslinjer for dataformater: dato, tid, position, dybde, højde, stationsnummer, projektnavn, etc. 7. Intern videndeling Planer for feltarbejde og logistikbehov ifm. GCRC-projekter skal løbende formidles til centeradministrationen for optimal koordinering mellem projekterne Ny viden skal løbende kommunikeres mellem GCRC-projekterne (f.eks. modelsimuleringer) Viden og nyheder, der har indflydelse på projektgennemførslen (skib, fly logistik etc.), skal formidles frit Nye udgivne publikationer, formidlingstiltag, etc. skal fremsendes elektronisk til centeradministrationen, der vil offentliggøre disse på en fælles publikationsliste og gøre publikationerne tilgængelig for øvrige GCRC-projekter. Titler og forfattere på planlagte publikationer fremsendes til centeradministrationen, der offentliggør disse for øvrige GCRC-projektdeltagere for at sikre maksimal integration mellem projektgrupperne. Newsletter fra GCRC (minimum en gang årlig) 8. Ekstern formidling Der publiceres 2-4 videnskabelige artikler (peer review) pr bevilget million kr. Der holdes 1-2 indlæg ved kongresser pr bevilget million kr. TV, radio, aviser, blade, tidsskrifter. Der holdes 1-2 indlæg pr bevilget million kr. v Page 4 of 6

5 9. GCRC hjemmeside GCRC s hjemmeside findes på og holdes løbende opdateret af centeradministrationen. Tekster til hjemmesiden indsendes til centeradministrationen i såvel dansk som engelsk version. Centeret sørger for oversættelse til grønlandsk. 10. Personprofiler på GCRC s hjemmeside GCRC ønsker at synliggøre profiler for forskere og andre projektdeltagere på GCRC s hjemmeside. Personprofilerne omfatter følgende data. Det er projektlederens ansvar at disse informationer sendes til centeradministrationen. Navn Foto Telefon Institution/afdeling Stillingstitel Stillingsbeskrivelse CV/Personlig info Link til egen institutions hjemmeside 11. Acknowledgements Følgende tekst anvendes i publikationer: Dansk: Dette studie har modtaget finansiel støtte fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen og er en del af Grønlands Klimaforskningscenter Engelsk: The study received financial support from the Danish Agency for Science, Technology and Innovation and is a part of the Greenland Climate Research Centre 12. Tilknytning af andre institutioner til GCRC (affiliation) Ved publicering og offentliggørelse af resultater fra centerets arbejder henvises til Grønlands Klimaforskningscenter og/eller Greenland Climate Research Centre 13. Statusrapportering Projektlederen er ansvarlig for hvert år, senest i uge 44, at fremsende følgende til centeradministrationen: 1. en præliminær faglig rapport (skema hentes på GCRC hjemmeside) for indeværende år 2. et præliminært projektregnskab (skema hentes på GCRC hjemmeside) for indeværende år 14. Årsrapportering Projektlederen er ansvarlig for hvert år, senest 31. januar, at fremsende følgende til centeradministrationen: 1. endelig faglig årsrapport for det foregående år (skema hentes på GCRC hjemmeside) 2. endelig projektregnskab for det foregående år (skema hentes på GCRC hjemmeside) 3. senest 2 måneder efter bevillingens fremsendes endelig rapport og regnskab (GCRC skema) 15. Mødekalender Hvert år, i uge 46, afholder GCRC et 2-3 dages fællesmøde, hvor alle projektdeltagere indbydes til at deltage. Projektledere forventes at deltage. Formålet med disse møder er at sikre gensidig kommunikation, inspiration og koordinering om såvel gennemførte som planlagte forskningsaktiviteter. Centeradministrationen fremsender mødeagenda senest en måned for mødet afholdes. v Page 5 of 6

6 16. Projektvurdering Projektlederen har ansvaret for succesfuld gennemførelse af projektet. De faglige rapporteringer vil danne grundlag for en samlet vurdering af projektets status i forhold til den godkendte projektbeskrivelse samt indgående aftaler jvf. dette dokument. Såfremt det skønnes at projektet ikke lever op til dette, kan bevillingen tilbageholdes eller kræves tilbagebetalt. For bevillingens udbetaling, anvendelse og administration gælder endvidere Forsknings- og Innovationsstyrelsens generelle vilkår, som er vedlagt, men også kan findes på 17. Tvister Alle tvister tilstræbes afgjort i mindelighed. v Page 6 of 6

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPHD. Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPhD Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPhD?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 7 5. Afgørelse om ansøgning... 8 6. Tilskud...

Læs mere

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Vejledning fra DEFF Sekretariatet Elektronisk udgave Revideret 19. oktober 2011 Udarbejdet af René Olesen Udgivet af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015

RETNINGSLINJER FOR ERHVERVSPOSTDOC. Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Retningslinjer for ErhvervsPostdoc Gældende fra 9. marts 2015 Indhold 1. Hvad er en ErhvervsPostdoc?... 1 2. Overordnede vilkår... 3 3. Adgangskrav... 4 4. Ansøgning... 5 5. Afgørelse om ansøgning... 6

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 August 2011 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013

Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 Energistyrelsen, EUDP-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 16. januar 2013 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og

Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og Kontrakt Vedr. Udviklings- og forskningsprojekt: Forskning i og praksisnær afdækning af digitale redskabers betydning for børns udvikling, trivsel og læring Delaftale 3 Indholdsfortegnelse 1. Parterne...

Læs mere

Vilkår for bevillinger

Vilkår for bevillinger Vilkår for bevillinger Udgivet i januar 2012 af: Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 40 DK-1260 København K Tlf. +45 3544 6200 Fax +45 3544 6201 CVR-nummer 1991 8440 EAN nummer 5798000416697

Læs mere

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences

Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences Aarhus Graduate School of Business and Social Sciences School of Business and Social Sciences, Aarhus Universitet Retningslinier for ph.d.-uddannelsen (december 2012) [1] Forord Nedenstående retningslinjer

Læs mere

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning

Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning Opslag af Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønlands pulje til støtte af arktisk forskning I dette opslag indkalder Kommissionen for Videnskabelige Undersøgelser i Grønland (KVUG) ansøgninger

Læs mere

Version 2 (den 4. oktober 2012)

Version 2 (den 4. oktober 2012) Regler for administration af bæredygtige energiprojekter der gennemføres med støtte fra Energifonden 2012 (Krav til de projektansvarlige virksomheder, organisationer eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse,

Læs mere

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød

Retningslinjer og ansøgningsvejledning for. Fælles eksportfremstød Eksportrådet The Trade Council Asiatisk Plads 2 DK-1448 København K Telefon +45 33 92 00 00 Telefax +45 32 54 05 33 E-mail: um@um.dk www.eksportraadet.dk 1. januar 2013 Retningslinjer og ansøgningsvejledning

Læs mere

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital.

Retningslinjer for administration af forskningsmidler og projekter, som ikke er omfattet af de 1-årige driftsbudgetter ved Hillerød Hospital. Personale. Planlægning og Økonomi Lønservicecentrets projektadministration Dyrehavevej 29 3400 Hillerød Opgang 51A - plan 4 Telefon 4829 5702 Direkte 4829 5702 Fax 48295726 Web www.hillerodhospital.dk

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen Det Naturvidenskabelige Fakultet Syddansk Universitet August 2010 1 FORMÅL, STRUKTUR OG ORGANISATION... 4 1.1 STRUKTUR... 4 1.2 PH.D.-SKOLENS ORGANISATION... 4 1.2.1

Læs mere

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner

Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Kontrakt vedrørende Partnerskab om en tidligere forebyggende indsats på området for udsatte børn og unge: Støtte til referencekommuner Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem...

Læs mere

2015 Kræftens Bekæmpelse

2015 Kræftens Bekæmpelse BEVILLINGSBETINGELSER 2015 Kræftens Bekæmpelse Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon 35 25 75 00 Telefax 35 25 77 01 www.cancer.dk Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) og Kræftens

Læs mere

Vejledning til ansøgere

Vejledning til ansøgere Vejledning til ansøgere Denne vejledning beskriver retningslinier og formkrav til ansøgninger under Program for innovation og produktivitet i byggeriet. Indholdsfortegnelse Baggrund...2 Målgruppe...2 Tilskudsberettigede

Læs mere

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN)

mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) 352-(.7.2175$.7 mellem Det Digitale Nordjylland Fyrtårnscentret Amtsgården Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Øst (herefter benævnt DDN) og XX (herefter benævnt "projektpartner") om Projekt nr. XX: [XXprojekttitel]

Læs mere

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet

GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse mv. for tilsagn fra Green Labs DK-programmet Energistyrelsen, Green Labs DK-sekretariatet Amaliegade 44, 1256 København K. Tlf.: 33 92 67 00 CVR-nr.: 59-77-87-14 Juni 2014 GENERELLE VILKÅR for udbetaling af tilskud, rapportering og regnskabsaflæggelse

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER

FORRETNINGSBETINGELSER FORRETNINGSBETINGELSER WP & MIG IVS Dronninggårdvej 10 9400 Nørresundby Danmark CVR 36064331 kontakt@wpogmig.dk http://www.wpogmig.dk 1. PRÆAMBEL Disse forretningsbetingelser er altid gældende i ethvert

Læs mere

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab

Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer. Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Projektmanual - Forretningsgange og registreringssystemer Projektnavn: CIEL Copenhagen Innovation and Entrepreneurship Lab Dokumenthistorik Dato Version Beskrivelse Forfatter 08-10-2011 1.0 Udkast Dennis

Læs mere

Regler for ForskEL programmet

Regler for ForskEL programmet Regler for ForskEL programmet Administration af forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter, der gennemføres med PSO-støtte (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende

Læs mere

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014)

Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Vejledning om Enhedstimebetalingssystemet (gældende fra 1. januar 2014) Overordnet om enhedstimebetaling. Staten yder økonomisk tilskud til kommunernes uddannelse af frivillige. Tilskuddet ydes gennem

Læs mere

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet

Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Udkast Kontrakt vedr. Handleplansværktøj og kompetenceudvikling på børnehandicapområdet Indholdsfortegnelse 1. Parterne...3 1.1. Kontrakten indgås mellem...3 2. Opgaven...4 3. Projektperiode...4 4. Pris

Læs mere

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring

5. Afstemning af centrets/niels Bohr professoratets årsregnskab med værtsinstitutionens bogføring Bilag 4 RETNINGSLINIER FOR GRUNDFORSKNINGSFONDENS BEVILLINGER - BUDGET OG REGNSKAB SAMT FAGLIG ÅRSRAPPORTERING 1. oktober 2014 Indholdsfortegnelse BUDGET- OG REGNSKABSMÆSSIGE FORHOLD 1. Udarbejdelse af

Læs mere

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER

VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER JUNIOR DGE-GRUPPER NU OGSÅ FOR FASE 2 LÆGER LÆS MERE PÅ SIDE 11! VEJLEDNING F O R EFTERUDDANNELSES- OG SUPERVISIONSGRUPPER DGE I REGION H DECENTRAL GRUPPEBASERET EFTERUDDANNELSE T: 3866 5299 og M: 2360

Læs mere

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge

Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Kontrakt Vedr. Strategisk anvendelse af efter- og videreuddannelse på området udsatte børn og unge Indholdsfortegnelse 1. Parterne... 3 1.1. Kontrakten indgås mellem... 3 2. Opgaven... 4 3. Projektperiode...

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12.

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med. 15.16.01.20 Ansøgningsfrist d.15. oktober 2014 kl. 12. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til forskning og udvikling i forbindelse med Den sociale diplomuddannelse Børn og unge og

Læs mere

Hvem gør hvad, hvornår?

Hvem gør hvad, hvornår? Hvem gør hvad, hvornår? Procedurer for Piareersarfik-elever på højskoleophold i Danmark Departementet for Erhverv, Råstof og Arbejdsmarked Februar 2014 Side 1 af 12 Indhold Ordforklaring... 2 Formål...

Læs mere

Regler for ForskEL-programmet

Regler for ForskEL-programmet Juni 2007 Regler for ForskEL-programmet (Regler for de projektansvarlige virksomheder eller institutioner vedrørende projektbeskrivelse, kontrakt, betingelser for udbetaling af støtte, rapporteringer m.v.)

Læs mere

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts

Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Retningslinjer for ph.d.-uddannelsen ved Graduate School, Arts Indholdsfortegnelse 1. Formål og struktur m.v.... 1 1.1. Formål... 1 1.2. Organisation... 1 2. Adgang m.v. til ph.d.-uddannelsen... 2 2.1.

Læs mere