Fint besøg. Direktør Ole Rask

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fint besøg. Direktør Ole Rask"

Transkript

1 udtalte brandinspektør Erik Schou:»Var branden sket om natten, var tagkonstruktionen formentlig gået til i den kraftige blæst.«det var ikke noget voldsomt indgreb i produktionen, selv om det selvfølgelig var ærgerligt, når efterspørgslen nu var så stor. Fint besøg Sidst i 1960 erne nåede LKF en foreløbig kulmination og berømmelse langt ud over både Langeland og Danmark. Det blev belønnet med et besøg af stats- og kulturministeren i sommeren Under en sommerferie besøgte de to radikale ministre, statsminister Hilmar Baunsgaard og kulturminister K. Helveg Petersen, førstnævnte med frue, den berømte fabrik i Sdr. Longelse med de magiske selvreflekterende vejstriber. Direktør Ole Rask og driftsleder K. Vestergaard viste rundt, og statsministeren lod sig forevige med en trillebør fuld af synopal et stof, der indgik i termoplast og som LKF købte fra opfinderen Karl Krøyers fabrik. Direktør Ole Rask Ole Rask, der var blevet direktør for LKF i 1964,»var sælger om en hals og fik vejstriberne bredt ud til det meste af verden«fortæller Jørn Thorup. Frede Hansen supplerer: Ole Rask var eksplosiv og fik sat gang i det. Han kunne sælge alle steder som til Københavns Kommune og Viborg Amt. Det væltede ind med ordrer, og vi kunne dårligt nå at følge med. Vi blev kastet ud i det fik en bil og kom ud at stribe af. Vi blev delt op i hold og så var det af sted.«28 Branden hos LKF i Sdr. Longelse den 26. juni Branden opstod ved en kortslutning i de termostater, der regulerede temperaturen i en af tankene. Fra et tomt, nedlagt andelsmejeri i en landsby på det østlige Langeland fik Ole Rask etableret LKF både på hjemmemarkedet og som en international spiller på et stærkt ekspanderende marked for vejmarkering. Rask nåede internationalt At starte en licensfabrik i Skotland At stå for arbejdet med vejstribning på Island i forbindelse med overgangen fra venstre- til højrekørsel 28. Interview. 29

2 Ole Rask (tv) blev direktør i LKF i 1964 og forlod selskabet i 1969 for at starte en konkurrerende virksomhed Zebra Flex i Aalborg. Her ses han foran LKF s administrationskontor sammen med Erik Magnusson, grundlægger og ejer af Cleanosol i Kristianstad. Anledningen er en fodboldkamp mellem LKF s hold og holdet fra Cleanosol. Erik Magnusson står med fodboldpokalen, som de to hold spillede om. Pokalen skulle vindes tre gange i træk for at blive holdets ejendom, og LKF endte med at vinde pokalen. Kampene foregik på skift i Sdr. Longelse og Kristianstad. Den sidste fodboldkamp blev spillet i Kristianstad i begyndelsen af 1970 erne med den ny direktør Jørn Thorup som deltager. Den lille pokal, som Ole Rask står med blev udleveret til spillerne på det vindende hold efter hver kamp. At sælge fræsemaskiner i USA At åbne en fabrik i Sydafrika sammen med ØK og Christiani og Nielsen At etablere kontakt med det meste af Europa Frede Hansen, der var med udenlands, fortæller:»i foråret 1968 var jeg med på Island, der havde venstrekørsel. Det skulle vi op og lave om til højrekørsel. Vi var fem uger i Reykjavik og fik stribet hele byen om, alle pile skulle lægges over i den anden side. Vi var to mand foruden mig Peter Rubæk og Bent Mortensen. Maskiner, gryder og materialer blev sejlet derop, og de stillede en fladvogn til rådighed, hvor gryderne kunne stå. Vi arbejdede med den trehjulede udlægger og en fræser. Fjorten dage efter hjemkomsten fra Island skulle vi til Fulda og stribe motorvejen af der. Andre hold var i England og Skotland. Det var bl.a. min bror Poul og Peter Rubæk. I begyndelsen af 1970 erne blev Erik Sommer, der tegnede den første trehjulede udlæggermaskine, sendt til Cape Town i Sydafrika. Han tog derned med sin familie og blev i ca. 10 år i Sydafrika, hvor han fik etableret et stribefirma og en fabrik.«lkf havde også udlagt vejstriber i Spanien og gik med planer om at oprette en fabrik i Frankrig, fordi de franske myndigheder var meget restriktive med godkendelse af LKF s vejstriber. Det kom derfor som lidt af et chok, da Ole Rask i 1969 meddelte, at han ville forlade posten som direktør for LKF. Ole Rask var en populær mand på Langeland, og der blev udfoldet betydelige bestræbelser fra flere sider på at beholde direktøren. Men hans beslutning var uigenkaldelig. Selv kommunernes mellem- 30

3 Lastbil med træ til trækasser til termoplast. Frede Hansen fortæller:»vi lavede 50-kilo trækasser til termoplastmassen. Kasserne fik vi i stumper fra et savværk på Langeland. Så kom der nogle skolebørn efter skole og slog kasserne sammen til os. De skulle også kridtes indvendig på grund af den varme masse. Trækasserne forsvandt i begyndelsen af 1970 erne, da vi gik over til 30-kilo papkasser. I 1990 erne blev termoplasten pakket som granulat i plastsække på 20 kilo.«privateje komst kunne ikke formå direktøren til at blive. Selv udtalte han til dagbladet Aktuelt i 1969:»Jeg forlader ikke Langeland som en bitter mand. Jeg har altid været glad for at være her på øen. Men der har ikke været anden udvej end at rejse, når ledelsen for fabrikken og jeg ikke har kunnet opnå enighed i forskellige væsentlige spørgsmål, siger Ole Rask, 36-årig direktør med en kometagtig karriere.«de lidt kryptiske udtalelser dækkede over, hvad der i takt med LKF s ekspansion var blevet særdeles lukrative aflønningsforhold. Ole Rask var nemlig i 1964 blevet ansat med en aflønning svarende til 10 pct. af omsætningen. Den lå dengang på ca kr. om året men var sidst i 1960 erne steget til ca. 2 mio. kr. Det syntes Hammerumfamilien var lige i overkanten som aflønning, men direktøren var hverken til at hugge eller stikke i og endte med at forlade LKF. Ole Rask havde imidlertid andre dagsordener, der måske i virkeligheden vejede tungere end lønspørgsmålet. Bag kulissen var han i færd med at etablere egen virksomhed i samme branche som LKF. Det bidrog til mystikken, indtil han sprang ud som direktør for en konkurrerende vejmarkeringsfabrik: Zebra Flex i Aalborg. Dobbeltdirektør Ole Rask arbejdede som direktør i LKF på at opføre sin egen fabrik i Hasseris og organisere Zebra Flex som et aktieselskab med en bestyrelse bestående af ham selv, hans hustru, landsretssagfører Thomas Christensen og N. E. West-Jensen, Aalborg. Men ikke nok med det, som direktør i både LKF og Zebra Flex gav han tilbud på afstribning af motorvejen fra Lillebælt til Kolding. Tilbuddet fra Zebra Flex var ikke overraskende en smule billigere end det fra LKF. Det bidrog til at give Zebra Flex en flyvende start. Dobbeltspil havde nær kostet LKF livet. Frede Hansen fortæller:»ole Rask tog ca. halvdelen af medarbejderne med, blandt andre min bror Poul. Han var den, der kendte mest til produktionen, den mest rutinerede på den tid. På den måde kom Ole Rask godt i gang i Aalborg. Han fik mange ordrer og skulle bruge mange folk. Det endte med at vi kun var få tilbage i Sdr. Longelse, fem 31

4 Den nye Lillebæltsbro blev bygget i perioden 1965 til 1970 og afstribet af LKF. Privateje til seks mand. Jeg fik også tilbuddet om at komme med til Aalborg. Det var tæt på at gå galt. Jeg kan huske at Vestergaard sagde»hvis I siger ja til at tage til Aalborg, så lukker vi i Longelse.«Vi lovede ham så at blive, og det viste sig at være det rigtige. Det var meget voldsomt, men vi fik det stabiliseret i Longelse, og det viste sig at Zebra Flex ikke kunne følge med og måtte give op i det lange løb. De, der var taget med til Aalborg, kom så tilbage til Longelse, hvor vi fik brug for folk.«29»den populære direktør blev et dyrt bekendtskab for LKF også på længere sigt,«fortæller Jørn Thorup:»Det var en hård kamp, vi havde med Ole Rask, han var næsten altid lidt billigere end os. Så han løb med mange af de store arbejder. Men hans kunder fandt hurtigt ud af, at det bedre kunne betale sig at få LKF ind, vores striber holdt noget længere, end hvad Zebra Flex kunne lave.« Interview. 30. Interview. 32

5 Langelands Garden trækker op foran LKF s administrationsbygning i den gamle station på vej til stadion. Frede Hansen fortæller:»i 1967 spillede vi fodbold på Longelse Stadion med LKF s fodboldhold, og Ole Rask skulle altid gøre et stort nummer ud af alting, så han engagerede Langelands Garden der gik i spidsen for holdet, der spadserede fra LKF til Longelse Stadion. Vi var i gule kedeldragter og alle familierne fulgte med. Bagefter holdt vi en ordentlig fest, sådan noget var han god til.«frede Hansen udlægger striber med malermaskine på Østerbro Stadion i København Malingen blev leveret af det firma, der stod for stadionbelægningen. Endnu i årene omkring 1990 var Zebra Flex konkurrent til LKF, fortæller Henrik Nielsen, der blev ansat i LKF i marts 1989:»Jeg startede med at sælge stribemateriale til København, den såkaldte Københavnermasse, i konkurrence med Ole Rask. Det var kun i København, Ole Rask kunne komme ind. Jeg sloges en del med ham, men Københavns Kommune havde en indgangskontrol af produkterne. Der blev taget prøver af stribemassen, og stemte prøverne ikke 100 procent overens med specifikationerne, så kunne vi hente materialet igen. Vi plejede at sige, at når Ole Rask fik kasseret et læs stribemasse, hentede han det, kørte det til Frederiksberg og solgte det 50 øre billigere. Han brugte, skal vi sige utraditionelle metoder, i sit salgsarbejde. Han var en meget speciel mand, og der verserer mange historier om ham.« Interview. 33

6 Udsnit af LKF s bilpark på pladsen ved den gamle stationsbygning i Sdr. Longelse. Ole Rask søgte med andre ord at udhule LKF på to måder på entreprenørsiden ved at underbyde LKF og på produktionssiden ved at overbyde og»stjæle«arbejdskraften fra LKF. Direktørskifte og fortsat turbulens Det så sort ud for de hvide striber fra Langeland i årene omkring Hammerum var på nippet til at opgive det hele. Den ny direktør Jens Knudsen, der i 1969 afløste Ole Rask, gjorde status i begyndelsen af 1970:»Eksporten er ganske vist stigende, men Danmark er stadig vores største marked. Herhjemme lægger vi ca. tusind km vejstriber om året vi producerer 1500 ton masse om året, og der går 9,7 kg til en stribe på en meter af ti cm s bredde produkterne går til andet end midterstriber, de bruges også til fodgængerovergange, parkeringsfelter m.v cleanosolmasse, der nedlægges 130 grader varmt med en hastighed af seks km om dagen, kan på asfalt holde i ca. to år. Men man går mere og mere over til nedfræset markering, og en sådan kan holde i fem år De ni måneder af året har vi konstant 10 hold i gang med at lave striber overalt i Danmark. Eksporten er steget stærkt de sidste par år og vi regner med at skulle udvide betydeligt. Vi venter at specialisere os i alt inden for færdselsmarkering Vor eksport har hidtil været baseret på, at andre taler pænt om os.«32 Endnu i 1970 var de malede striber til 70 øre meteren i brug især i amtsvejvæsenerne. De dyre termoplaststriber kostede 2,75 kr. per meter, men holdt så også tre gange så lang tid. 32. Aktuelt, 12. februar

7 Jens Knudsen satsede på andet end vejstriber, og da en skiltefabrik i Næstved blev til salg, mente han, at LKF skulle købe den, fortæller Jørn Thorup:»Det ville min svigerfar godt, men han betingede sig, at Jens Knudsen selv satte penge i den. Knudsen blev så medejer af Color Reflex i Næstved. Men det kostede penge og gav ikke overskud. Min svigerfar ville ikke blive ved med at poste penge ind. Vejstribefabrikken gik heller ikke så godt. Han var parat til at lukke det hele, da han i december 1970 kom til Als til Inger og mig. Jeg var ansat som ingeniør på Danfoss og havde været det i syv år. Han kom så ned og tilbød mig at overtage det hele, hvis jeg ville, og hvis ikke, så ville han lukke fabrikken. Jeg havde altid syntes, at det med vejstriber, det var en rigtig god idé, og det tilbud kunne jeg ikke stå for. Jeg sagde ja og overtog samtidig hans aktiepost. Jeg satte som betingelse, at min svigerfar trak sig ud. Hvis han skulle sidde bagved og dirigere, ville jeg ikke være med, og han blandede sig faktisk aldrig. Jeg startede så som direktør i februar Vi var tre ejere, min svigerfars bror Christian Hammerum, mig og min svoger, Ingers tvillingbror, der også hed Kristian Hammerum. Ingen af os havde majoritet, Christian Hammerum havde 49,5 pct., jeg havde 46 pct. og Kristian resten. Jens Knudsen stoppede i august måned Han flyttede så til Næstved til Color Reflex, og vi solgte vores andel af Color Reflex fra, så han havde det som sit eget firma.«33 Jørn Thorup blev direktør og medejer af LKF før oliekrisen men midt under et samfundsmæssigt op- Grydevogn med termoplast fra Langelands Kemiske Fabriker i 1970 erne. Termoplast tappes fra gryden over i håndskoen i 1970 erne. 33. Interview. 35

8 brud, der fulgte i kølvandet på 1960 ernes industrialisering. Med Jørn Thorup blev ejerskab og ledelse for første gang delvist forenet i LKF. Den alvorlige krise, der truede med at lukke LKF, havde ført til den nye konstruktion. Den sikrede, at LKF overlevede både krisen og den konkurrerende virksomhed Zebra Flex. Den nye start blev indledningen til en videreudvikling med et nyt præfabrikeret produkt og opsigelse af licensaftalen med Cleanosol. Samfundsmæssigt opbrud Det ledelsesmæssige opbrud i LKF blev ledsaget af et mangesidet samfundsmæssigt opbrud i årene omkring 1970 et opbrud, som på flere måder skabte et helt nyt Danmark. Både her og nu i 1960 erne og på længere sigt fik kvindernes indtog på arbejdsmarkedet de mest gennemgribende virkninger. Den selverhvervende kvinde blev under industrialiseringsprocessen frigjort fra hjemmet, manden og børnene. Det blev udgangspunkt for et dybtgående opgør med traditionelle livsmønstre og samværsformer. Uddannelsesrevolutionen, der gav et voksende antal unge en real- og studentereksamen og en længerevarende eller lang uddannelse, førte ligeledes til et opgør med gamle normer. Alt i alt var der tale om et antiautoritært opbrud, hvor kvinderne gjorde op med mændene, mændene med arbejdsgiverne, børnene med forældrene og de unge med lærere og andre autoriteter. Ungdomsoprøret var internationalt og kulminerede på europæisk plan i Paris i maj 1968, hvor studenter og arbejdere gik sammen i en revolte, der fik de parisiske gader til at ligne en slagmark og præsident De Gaulle til at flygte til Tyskland. Det samfundsmæssige opbrud omfattede hele den industrialiserede verden fra de største bysamfund til de mindste og antog mange former. Det sydfynske øhav fik sin del af det antiautoritære opbrud med ølejrbevægelsen, der fra 1974 arrangerede ølejre på Drejø og Skarø. Opbruddet i det offentlige Danmark kom med Kommunalreformen af Den reducerede antallet af kommuner og ændrede den administrative inddeling af landet. De 88 købstadskommuner og 1300 sognekommuner blev erstattet af 275 primærkommuner. De 23 amter blev til 14 amtskommuner. Den administrative rationalisering i kombination med perspektivplanlægningen Perspektivplan I (PPI) fra 1970 førte til en centralisering af den overordnede planlægning, herunder trafikplanlægningen. Noget, der for LKF betød lettere adgang til kommuner, amtskommuner og Vejdirektoratet.»De nye amtskommuner fik egne stribeafdelinger, som LKF blev leverandør til. På nogle vejstrækninger, bl.a. det store motorvejskryds ved Taastrup, satte vi også vejskilte op. Fængselsvæsenet producerede vejskiltene, som Vejdirektoratet købte, og vi skulle så sætte dem op i forbindelse med stribearbejdet. På Sydmotorvejen lavede vi stribearbejdet for Phønix. Vi lavede i det hele taget meget af stribearbejdet på motorvejsnettet omkring København«fortæller Jørn Thorup. 34 Et andet opbrud kom, da Danmark per 1. januar 1973 blev en del af de Europæiske Fællesskaber, 34. Interview. 36

9 EF. En folkeafstemning i oktober 1972 havde givet flertal for tilslutningen. Det betød, at EF s direktiv vedrørende udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder fra 1971 (71/305/EØF) trådte i kraft i Danmark, hvilket førte til øget udenlandsk konkurrence men også til, at der blev åbnet for mere dansk eksport til EF-landene. Et økonomisk-forsyningsmæssigt opbrud kom med oliekrisen, der begyndte i efteråret Den skyldtes krigen mellem Israel og en række arabiske, olieeksporterende lande og truede med at udvikle sig til en regulær forsyningskrise 90 pct. af den danske olieimport kom fra det politisk ustabile Mellemøsten. Så galt gik det dog ikke, men olieprisen nåede astronomiske højder, og i januar 1974 indførte regeringen»bilfrie søndage«. Var det begyndelsen til bilismens og vejtrafikkens endeligt? Det kunne umiddelbart se sådan ud, men efterhånden bedrede situationen sig. Alligevel blev oliekrisen indledningen til en længere kriseperiode. Endelig blev 1973 året, hvor det parlamentariske demokrati oplevede et jordskred. Valget i december 1973 udskiftede halvdelen af Folketinget, fordoblede antallet af partier fra 5 til 10 og bragte tre helt nye partier på tinge Fremskridtspartiet med 28 mandater, Centrum-Demokraterne med 14 mandater og Kristeligt Folkeparti med 7 mandater. Jordskredsvalget ændrede for altid det etablerede fire-partisystem med Venstre, Socialdemokratiet, Konservative og Radikale Venstre. De mange samfundsmæssige opbrud havde paralleller i LKF, hvor to direktører havde afløst hinanden Jørn Thorup på forsiden af Naphthenics, Jørn Thorup blev direktør og medejer af LKF i Han var svigersøn til den ene ejer Frantz Hammerum og overtog hovedparten af hans ejerandel. Med Jørn Thorup som direktør blev direktion og ejerskab for første gang forenet i LKF. Det førte til en øget fokusering på kerneaktiviteterne og til ekspansion med nye produkter som PREMARK, et præfabrikeret vejmarkeringsprodukt, der blev introduceret i 1981 og blev en ny succes for LKF. I 1989/90 blev direktion og ejerskab igen adskilt, da LKF blev solgt til den svenske koncern Geveko, der dermed blev den næststørste vejmarkeringsvirksomhed i Europa. i årene fra 1964 til 1971, før der kom kontinuitet på direktørposten. Den nye direktør Jørn Thorup Den ny direktør blev som den første også medejer af virksomheden. Det repræsenterede i sig selv et opgør 37

10 Direktør Jørn Thorup demonstrerer udlægning af PRE- MARK med gasbrænder i Australien 1987, da eksporten til Australien var på sit højeste. med den hidtidige konstruktion i familievirksomheden, hvor ejerskabet havde været adskilt fra direktionen. Skiftet kan ses som en markør for nyudviklingen. Jørn Thorup fortæller om sin første tid i LKF:»Jeg var produktionsingeniør på Danfoss og vidste, hvordan man tilrettelagde produktionen rationelt. Det kom mig til gode, og efterhånden fik vi styr på det. Noget af det første, jeg var med til som direktør, var garantieftersyn af vej, asfalt og striber på det første stykke motorvej på Fyn ca. 10 km ind fra Lillebæltsbroen. Det var i 1971, et år efter arbejdets udførelse. Vi var underleverandør til Tjærekompagniet, der havde asfaltentreprisen. Stribearbejdet blev både udbudt separat og som samlet entreprise sammen med asfaltarbejdet. Det var nemmere for vejmyndighederne, at det hele var samlet i én entreprise. Alle de kommuner, der ikke havde mulighed for selv at lave striber, blev også vores kunder.«den nye direktør havde netop sat sig til rette, da den første oliekrise i 1973 ramte Danmark. Jørn Thorup var derfor ikke helt uforberedt, da den anden oliekrise i 1979 igen sendte olieprisen på himmelflugt og biltrafikken den modsatte vej erne markerede et vendepunkt i udbygningen af vejnettet med en midlertidig opbremsning. Det bidrog til at skabe bevægelse i vejmarkeringsbranchen, hvor asfaltentreprenører begyndte at vise interesse også for striberne. Jørn Thorup fortæller:»phønix startede med at ville købe LKF. Jeg havde flere møder med folkene fra Phønix i anden halvdel af 1970 erne, men det blev aldrig til noget. Der var forslag om, at vi skulle bygge en fabrik sammen, men LKF ville jo blive klemt i sådant et samarbejde med så stort et firma som Phønix. I stedet begyndte de selv at producere stribemasse. De byggede simpelthen en termoplastfabrik og tog på den måde en del af det marked, vi bød ind på. Det var imidlertid ikke altid, Phønix vandt asfaltentreprisen. Det var vores chance, når entreprisen gik til en af de andre. Så kunne vi levere stribemassen og typisk også udføre afstribningen. Men store kunder som Superfos begyndte også selv at udføre stribearbejdet.«35 De begyndende tegn på centralisering i branchen fandt sted i et tiår, der markerede overgangen fra en boom-økonomi til en samfundsmæssig og økonomisk konjunktur med smalhals. Oliekriserne havde markeret lavpunkter i udviklingen frem mod»fattigfirserne«, hvor påskepakken og kartoffelkuren strammede 35. Interview. 38

11 samfundsøkonomien yderligere til. Påskepakken fra marts 1986 med forhøjede afgifter og sænkede fradrag betød enden på, at det gik»ufatteligt godt«som statsminister Poul Schlüter udtrykte sig. Kartoffelkuren fra efteråret 1986 gjorde det dyrere at låne til forbrug og boligbyggeri med sigte på at reducere underskuddet på betalingsbalancen. Den kraftige økonomiske opbremsning lykkedes i den forstand, at betalingsbalanceunderskuddet blev reduceret med 16 mia. kr. til 20 mia. kr., men samtidig gik forbruget i stå. Før ekspansionen Under de skrantende konjunkturer så det sort ud for de hvide striber fra Langeland. LKF var stadig en lille virksomhed med beskeden administration. Erik Rasmussen, der blev ansat den 1. december 1979 som regnskabsmand, fortæller:»organisationen var ikke ret stor. Vi havde Jørn Thorup på kontoret og fru Vestergaard på halv tid og mig som økonomimand. Thorup var også sælger og var rundt i landet og besøge kommunerne. Så jeg var hurtigt med ved planlægningen af entreprenørholdene. På den anden side af vejen havde vi Arne Olsen, som var værkfører. Vi i administrationen sad i den gamle stationsbygning i Sdr. Longelse, der endnu ikke havde fået tilbygninger. På den anden side af vejen lå de gamle mejeribygninger ligeledes uden tilbygninger. Det var en lille virksomhed, der var nok i alt 30 ansatte inklusive dem på vejen. Det var før ekspansionen. Vi havde hold på vejene, og så havde vi produktion af termoplast i mejeriet. Termoplast blev bl.a. Erik Rasmussen blev ansat som regnskabsmand i LKF i 1979 og blev senere leder af entreprenørafdelingen. solgt til de kommuner, der havde egen stribeafdeling, dem var der temmelig mange af dengang. Den store konkurrent var Phønix, der også havde produktion af termoplast og var rigtig stor på asfaltmarkedet. Det betød, at vi så at sige ikke arbejdede på stats- og amtsveje. Det sad Phønix på. Vi arbejdede hovedsageligt for kommunerne.«36 Endnu 10 år efter sin lidet elegante sortie satte det dræn, den tidligere direktør havde udsat virksomheden for, sit præg på LKF. Nyt produkt PREMARK Erik Rasmussen blev ansat lige før ekspansionen. Den kom med det nye produkt PREMARK, fortæller Jørn Thorup:»Det, der reddede os, var et nyt produkt, PREMARK, præfabrikerede striber og symboler, som blev lanceret i Det var et engelsk vejmarkeringssystem, som vi fik licens på. Det engelske firma havde imidlertid ikke styr på noget som helst, så den licensaftale kom vi hurtigt ud af. Vi havde meget mere styr på det selv, og vores stribematerialekvalitet var bedre egnet til det produkt, end deres eget stribemateriale var. Så det fik vi rigtig vind i sejlene med. 36. Interview. 39

12 Mindre kommuner, som ikke havde udstyr til at lave striber med, kunne nu købe striberne færdige og bare lægge dem ud med en gasbrænder. Det var mest symboler, men også striber, der blev præfabrikeret til især mindre parkeringspladser. Da haj-tænderne kom, kunne vi sælge alle de hajtænder, vi overhovedet kunne producere. Det gav et stort tilskud til omsætningen.«37 I Danmark haltede myndighederne igen bagud for udviklingen, og det kneb med omsætningen af PREMARK på hjemmemarkedet indtil hajtænderne kom på gaden. Men LKF s nye produkt blev en eksportsucces:»premark var et produkt, vi meget nemt kunne gå på eksportmarkedet med Jeg var i 1984 til en verdensvejkonference i Australien. I den forbindelse mødte jeg én, som havde det engelske produkt PREMARK. Jeg sagde så til ham: Du skal have det her, det er meget bedre, end det du har der. Han skiftede faktisk leverandør, og på et tidspunkt havde vi en eksport på over 1 mio. kr. til Australien. Men han endte med at finde én i Australien, der kunne lave et tilsvarende produkt, og så var det marked lukket«fortæller Jørn Torup. Eksporten til Australien omfattede 2 containere i 1984 og 6 containere i LKF fik et lignende eksporteventyr til Malaysia, der i februar 1987 fik en container med 20 ton og i marts to containere mere. Fabrikken udvides Afsætningen af PREMARK var en del af baggrunden for planerne om at udvide fabrikken i Sdr. Longelse. I 1984 opnåede LKF at få tilsagn om egnsudviklingsstøtte til udvidelsen. Egnsudviklingsrådet stillede en bevilling på kr. og et lån på kr. til rådighed for en udvidelse på 640 kvm. Det offentliges bevågenhed over for fabrikken i Sdr. Longelse blev modsvaret af lokal modstand mod udvidelsen. Beboere i området protesterede mod, hvad de frygtede ville medføre alverdens gener for dem. Rudkøbing Kommune godkendte imidlertid udvidelsen og udstedte en lokalplan den 26. oktober Det gjorde Fyns Amt og Planstyrelsen indsigelse imod med henvisning til, at kommunen med lokalplanen principielt havde taget hul på kommuneplanen, der endnu ikke var vedtaget. Den formelle underkendelse blev den 18. februar 1985 til en godkendelse i Fyns Amtsråd, hvorefter udvidelsen i Sdr. Longelse kunne gennemføres. Profilerede kantstriber Long Flex Det gik stærkt i Sdr. Longelse midt i 1980 erne, og i 1986 besluttede Vejdirektoratet, at alle statsveje skulle have profilerede kantstriber noget, der kunne blive til store ordrer for LKF. Den forventede øgede omsætning blev anslået til 10 til 20 pct., og i blev der investeret for 1-1½ mio. kr. i produktionsanlægget i Sdr. Longelse. Jørn Thorup fortæller:»de profilerede kantstriber blev et stort område i Danmark. Det var faktisk Superfos, der gjorde opfindelsen med det, de kaldte Spotflex nogle rækker af knopper. Da vi så det, begyndte vi på profilerede kantstriber og kunne gøre det umiddelbart, fordi vores maskiner var sådan indrettet, at de kunne stiple med forskellige mellemrum og forskellig længde det blev 37. Interview. 40

13 Taget er ved at blive lagt på den nye tilbygning til LKF i Sdr. Longelse 1985, i baggrunden de gamle mejeribygninger. Udlægning af profilerede kantstriber midt i 1980 erne. til 5 cm striber og 5 cm mellemrum. Så vi var hurtigt med på vognen, lige så hurtigt som Superfos. De profilerede kantstriber tjener to formål, dels bliver bilisten vækket, dels kommer man af med vand på vejen.«38 Erik Rasmussen supplerer:»superfos blev konkurrent til os midt i 1980 erne, da de startede med Spotflex, et to-komponent produkt, der var utroligt slidstærkt. Det var små klatter, problemet var at de perler, som drysses på ved udlægningen, de forsvinder ved slitage, og de perler, der i forvejen er i termoplast, kommer så frem i takt med slitagen, men to-komponent produktet var så hårdt, at der ikke blev slidt nye perler frem, så refleksionen forsvandt hurtigt fra Spotflex. Superfos brugte kun Spotflex til kantstriber og havde et stribefirma til at lave vognbanestriberne. Så det blev også en alt for dyr proces. Phønix fulgte op med Skakflex, der var ligesom et skakbræt. Vi lavede Long Flex baseret på termoplast med streg-mellemrum-streg, profilerede striber, der giver lyd, når bilhjulene kører ind over dem. De lodrette flader på striberne reflekterede, også når der lå vand på den horisontale flade. Long Flex blev udlagt med maskiner via en computer, der var kodet ind til at åbne og lukke spjældet. Long Flex kom midt i 1980 erne, som alternativ til Superfos og Phønix produkter. Vores produkt var klart det bedste.«39 Produktudviklingen med PREMARK og Long Flex var sket uden for licensaftalen med Cleanosol. Det gav LKF blod på tanden til at fortsætte i eget regi også med termoplast. Licensaftalen opsiges Den produktudvikling, virksomheden selv havde stået for, satte spørgsmål ved hensigtsmæssigheden af den eksisterende licensaftale med Cleanosol AB. Jørn Thorup var begyndt at se aftalen som en klods om benet på LKF: 38. Interview. 39. Interview. 41

14 bindelse og sendt et signal om, at LKF var sig selv og i stand til på egen hånd at produktudvikle. Udlægning med håndsko, juni 1986.»I 1986 opsagde vi vores licensaftale med Cleanosol. Vi fik ikke noget fra dem. De skulle stå for udvikling af striberne, men det skete ikke. Det var tværtimod os, der kom med de nye ting, derfor ville vi ikke betale licens til dem længere. Aftalen blev forlænget fem år ad gangen og da den udløb, fortsatte vi med vores egne produkter. Vi udviklede selv i Sdr. Longelse.«40 På samme tid, i 1986, blev Cleanosol opkøbt af den store svenske koncern Geveko. Tidspunktet var måske ikke tilfældigt, hverken for Gevekos opkøb eller for LKF s opsigelse af licensaftalen. I hvert fald havde LKF med opsigelsen frigjort sig fra den svenske for- De første 25 år I 1988 kunne LKF fejre 25 års jubilæum. Det kvarte århundrede havde været vidne til en rivende udvikling i den langelandske virksomhed fra den første selvkonstruerede blandingsmaskine over de maskiner, som blev udviklet og fremstillet af Hammerums maskinfabrik, til det moderne produktionsapparat, LKF rådede over i anden halvdel af 1980 erne. Entreprenørafdelingen havde også undergået en forvandling fra»den overskårne Renault«over de trehjulede stribemaskiner, som LKF udviklede i 1970, til den computerstyrede udlægning i 1980 erne, hvor føreren via et panel kunne dirigere maskinen til at udlægge en stiplet linje eller en fuldt optrukket, hver for sig eller ved siden af hinanden. Det var ikke kun gået stærkt teknologisk. Volumenmæssigt havde LKF øget omsætningen. De oprindeligt tre ansatte i 1963/64 var blevet til ti til tolv ansatte sidst i 1960 erne, da arbejdsstyrken blev halveret med direktør Ole Rasks afgang. Omkring 1970 måtte LKF begynde om ikke forfra så dog fra et nyt udgangspunkt. Fabrikken i Sdr. Longelse var blevet udvidet i flere omgange. Alligevel hyldede man det gamle ord»skomager bliv ved din læst«. LKF holdt sig til vejmarkering, men havde fået stigende konkurrence først fra den tidligere direktør Ole Rask, der etablerede Zebra Flex i 1969, siden fra de store asfaltentreprenører, der selv udførte stribearbejde, og for Phønix vedkommende også begyndte at producere stribemateriale selv. 40. Interview. 42

15 Den meget enkle udlægningsmetode bidrog til udbredelsen af PREMARK-vejsymbolerne her ved en skole i september Det offentlige kommuner, amtskommuner og Vejdirektoratet var også blevet mere krævende. Den tid var forbi, hvor LKF s striber nærmest var en selvfølge, men de var stadig særdeles holdbare, og strategien»skomager bliv ved din læst«, der ikke udelukkede nyudvikling og nye produkter, skulle vise sig at være rigtig erne blev et prøvelsernes tiår for LKF, men den ny direktør Jørn Thorup fik vendt udviklingen, og i 1981 introducerede han PREMARK i LKF. De præfabrikerede vejsymboler blev en løftestang for LKF som helhed og førte i 1986 til opsigelsen af licensaftalen med Cleanosol. I 1987 gjorde den daglige administrative leder Erik Rasmussen status:»fabrikken i Longelse var ret ene om fabrikationen i nogle år, men der kom jo flere fabrikker, og ikke mindst inden for de seneste 4-5 år er konkurrencen skærpet. Tjærefirmaerne har også slået sig på vejstribematerialer Materialet er termoplast, der har de rette ingredienser til formålet. LKF startede produktionen i samarbejde med et svensk firma «41 95 pct. af striberne på de danske veje stammede fra Sdr. Longelse, og LKF havde foretaget en betydelig del af stribningsarbejdet ved de store vejstrækninger i og omkring København med lastbiler og maskiner, der var i gang fra forårsmånederne til hen under jul. I højsæsonen fra juni til oktober havde LKF 15 arbejdshold på vejen. Tidligere havde LKF også haft egne folk ude i Sydafrika og Mellemøsten, men sidst i 1980 erne var entreprenørarbejdet typisk overtaget af lokale entreprenører i de forskellige lande, og stribemassen blev leveret i containere fra LKF. Leveringen af halvfabrikata var for alvor kommet i gang fra 1987, hvor LKF kunne tilbyde: salg af færdigproduktet PREMARK, der var lige til at påføre vejbanen. salg af termoplast til brug i egne maskiner. salg af team fra LKF, der lægger striber ud. LKF i markedskræfternes vold På de internationale markeder var konkurrencen også voksende, og markederne blev i stigende grad til ét globalt marked med nyliberalismen som politiskideologisk fundament. Nyliberalismen var kommet til magten i Storbritannien og USA med den konservative premierminister Margaret Thatcher i 1979 og den republikanske præsident Ronald Reagan i Markedskræfternes frie spil blev set som ideal og promoveret af økonomer som Milton Friedmann. Et 41. Lokal Avis, 26. februar

16 ØK/EAC og LKF lancerer fælles vejmarkeringsprojekt i Malaysia. Demonstration af udlægning af PREMARK i Petaling Jaya, Malaysia. af markedskræfternes spil hed»krisernes rensende effekt«. Det spil lugede ud blandt vejmarkeringsvirksomhederne, der blev færre og større ved konkurs eller fusion som ved Cleanosols inkorporering i Geveko. Globalisering og liberalisme gik hånd i hånd og blev befordret dels af udviklingen i EF og paradoksalt nok også af udviklingen i Sovjetunionen. De Europæiske Fællesskaber traf i 1987 beslutning om at etablere et indre marked med fri bevægelighed for varer, arbejdskraft og tjenesteydelser. Det indre marked skulle træde i funktion fra Det ville åbne nye perspektiver for LKF. Sovjet-imperiets sammenbrud, der blev indvarslet af Berlin-murens fald i efteråret 1989, kom fuldstændig uventet og blev en begivenhed af verdenshistoriske dimensioner. Sammenbruddet blev af nyliberalisterne set som udtryk for kapitalismens sejr over kommunismen markedsøkonomiens overlegenhed over planøkonomien. Tysklands genforening i 1990 og Østeuropas åbning mod vest blev set som konkrete muligheder for at gøre forretninger på markeder, der manglede alt det, de vestlige industrilande kunne tilbyde inklusive vejstriber. I Fjernøsten havde LKF arbejdet sammen med ØK i flere år, efter at ØK havde henvendt sig til LKF. Men konkurrencen var benhård. Japan var lukket land, men foruden Malaysia var Ny Guinea blevet et nyt marked ligesom New Zealand. USA tegnede til at kunne blive et endnu bedre marked. LKF havde udlagt prøver, som myndighederne var tilfredse med, og i efteråret 1989 var Jørn Thorup i North Carolina, hvor han fik meget positive tilbagemeldinger på de udlagte vejstriber og regnede med at få en ordre med 44

17 Henrik Nielsen, der var Jørn Thorups svigersøn, blev ansat i LKF i marts LKF s stand på Fredericia Messen i 1989 med Henrik Nielsen, Inger og Jørn Thorup. Privateje hjem. Direktøren fortalte til magasinet Naphthenics, der blev udgivet af det svenske olieselskab AB Nynäs Petroleum under overskriften»lkf ahead of the field in road-marking«:»we started in the USA two years ago and things are going so well that we plan to start production on license there already next year.«42 Så stærkt gik det nu ikke. I Frankrig var myndighederne til gengæld meget restriktive med at godkende LKF s vejmarkering. Den 12. august 1989 kom Langelands Avis med følgende overskrift med fede typer på forsiden:»fransk boykot af langelandske vejstriber kan føre til EF-sag.«I artiklen fortalte Jørn Thorup:»Der er sket det, at vort produkt, der hedder PRE- MARK, er blevet forkastet i Frankrig to år i træk Problemet er, at vi ikke må være til stede, når produktet afprøves. Vi er dernede, når produktet lægges ud på vejen. Derefter skal der gå et år, og hvis produktet stadig er godt, trods slitage og angreb fra vind og vejr, så kan det godkendes. Det er denne kontrol vi ikke må overvære, og det er selvfølgelig udfaldet af kontrollen, der bestemmer, om produktet er godt nok Materialerne har været afprøvet i England og mange gange i Danmark, og det er et godt produkt Det er jo imod EF-reglerne at udelukke et andet EF-lands produkt fra markedet, og vi er indstillet på at gå til EF-domstolen, hvis vi ikke bliver godkendt på det franske marked, næste gang der skal lægges prøver ud.«id-prisen Genvordighederne i Frankrig var en sten i skoen, men heller ikke mere. Fremtiden tegnede lys for den langelandske virksomhed, der i 1989 fik ID-prisen for»den advarende vejafstribning«, der gav lyd fra sig, når bildækkene kørte over den. Prisen blev uddelt af Dansk Designråd og vicedirektør Henrik Nielsen forklarede ved overrækkelsen, at LKF s nye vejstribebelægning hed Long Flex og udmærkede sig ved god refleksion af billygterne og ved, at regnvandet drænedes væk mellem striberne, der blev udlagt med mellemrum på 5-8 cm. 42. Naphthenics, nr. 3, 1989, s

De langelandske striber 1963-2013 LKF Vejmarkering A/S

De langelandske striber 1963-2013 LKF Vejmarkering A/S De langelandske striber 1963-2013 LKF Vejmarkering A/S De langelandske striber 1963-2013 LKF Vejmarkering A/S Søren Federspiel INDHOLD 5 forord 6 Struktur for fremstillingen 7 Indledning 9 1. Forhistorien

Læs mere

En mand & hans chipskartofler

En mand & hans chipskartofler 26 Danske Kartofler / FEBRUAR 2013 PORTRÆT En mand & hans chipskartofler Der er efterhånden gået 26 år siden Thorsens Chipskartofler blev startet, men grundidéen er stadig den samme: faste aftaler og stabile

Læs mere

Næste generation rykker ind i Herning

Næste generation rykker ind i Herning Fagblad for den danske kontorartikelbranche Nr. 8, november/december 2010 Næste generation rykker ind i Herning w w w. k o n t o r p a p i r. d k Næste generation overtager KD Gruppen Hjernen bliver magelig

Læs mere

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk

Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Beretning for 2007/2008 Løgstrup Varmeværk Gas- og varmeprisen Sidste år kunne vi oplyse at det nok kun ville være et spørgsmål om tid, inden olieprisen gik op over 100 dollar. Nu kan vi konstatere, at

Læs mere

Dansk økonomi på slingrekurs

Dansk økonomi på slingrekurs Dansk økonomi på slingrekurs Af Steen Bocian, cheføkonom, Danske Bank I løbet af det sidste halve år er der kommet mange forskellige udlægninger af, hvordan den danske økonomi rent faktisk har det. Vi

Læs mere

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen

Nyborg Jernstøberi. Af Rikke Kristensen Nyborg Jernstøberi Af Rikke Kristensen Lidt om jernstøbningens historie I Europa er jernstøbning kendt fra midten af 1400-tallet, hvor man støder på støbejernsplader anvendt som foring i ildstederne. Senere

Læs mere

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData

Håndbog for vælgere. Jens Baunsgaard. SejsData Håndbog for vælgere Jens Baunsgaard SejsData 1. udgave 2012 EAN 9788789052007 ISBN-13 978-87-89052-00-7 E-mail sejsdata@hotmail.com 2 Indhold Indledning... 4 Oversigt over valgsystemet... 5 Valgkampen

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Globalisering. Arbejdsspørgsmål

Globalisering. Arbejdsspørgsmål Globalisering Når man taler om taler man om en verden, hvor landene bliver stadig tættere forbundne og mere afhængige af hinanden. Verden er i dag knyttet sammen i et tæt netværk for produktion, køb og

Læs mere

Den topløse Volvo 1800

Den topløse Volvo 1800 Den topløse Volvo 1800 Af Per Groth Ann og Dirk Van Den Zegel på vej i deres Volvoville cabriolet. På en varm sommerdag tænker de fleste 1800-ejere nok, at det ville have været særdeles dejligt med en

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013

Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Bilag til generalforsamling i PROSA/ØST 26.10.2013 Indhold: 1) Forslag til nyt punkt 4 i Handlingsplanen 2) Forslag til finansiering samt motivation 3) Alternativt budgetforslag 1) Forslag til nyt punkt

Læs mere

Verden omkring DT Group

Verden omkring DT Group Verden omkring DT Group SILVAN og STARK i en globaliseret verden 2 Finanskrise 3 Tilskud til renovering og nybyggeri 5 Lukkeloven ændres 6 Interviews 8 damkjær & vesterager 1 SILVAN og STARK i en globaliseret

Læs mere

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten

De allierede. De allierede i 1939. Tysk angrebskrig i Vest 1940 og Øst 1941. Vidste du, at.. Japansk angreb på USA og Østfronten Historiefaget.dk: De allierede De allierede De lande, som bekæmpede Tyskland og Japan under 2. verdenskrig, kaldes de allierede. De allierede i 1939 De allierede gik sammen, fordi Tyskland i september

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus

side 9 manden StilladsInformation nr 86 - marts 2008 Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus StilladsInformation nr 86 - marts 2008 side 9 manden Navn: Bopæl: Simon Gregersen Strøby ved Køge Alder: 34 Start i branchen: 1. februar 1996, Multi Stilladser i Århus Nuværende firma: Langborg Stilladser,

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand:

side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: StilladsInformation nr. 67 - april 2003 side 9 manden Portræt af den ny landsklubformand: Navn: John Jakobsen Bopæl: Valby Alder: 42 Start i branchen: 1986 Nuværende firma: JG Stilladser Tillidshverv:

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Særlig eksportforsikring understøtter danske job

Særlig eksportforsikring understøtter danske job Organisation for erhvervslivet April 2010 Særlig eksportforsikring understøtter danske job AF KONSULENT MARIE GAD, MSH@DI.DK Genforsikringsordningen, der blev vedtaget i kølvandet på Kreditpakken, kan

Læs mere

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003

Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 2003 Tyrkiets økonomi er igen i bedring - kommer der nye kriser? Jesper Fischer-Nielsen Danske Analyse 18. november 23 Der er 3 store spørgsmål for udvikling de kommende år Er det igangværende opsvinget holdbart?

Læs mere

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år.

Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Triumph 2000 MK 2 gennem 17 år. Af Bernt Pedersen 573. På billedet ses min gamle 2000 MK 2 er som den så ud da jeg solgte den tilbage i 2007. Indkøbt i 1990 for 3500 solgt igen i 2007 for 3500 ---tak for

Læs mere

De samfundsøkonomiske mål

De samfundsøkonomiske mål De samfundsøkonomiske mål Økonomiske vækst Fuld beskæftigelse Overskud i handlen med udlandet Stabile priser (lav inflation) Ligevægt på de offentlige finanser Rimelige sociale forhold for alle Hensyn

Læs mere

Eksport. Landbrug & Fødevarer

Eksport. Landbrug & Fødevarer Eksport Landbrugseksporten inkl. eksportstøtte var på 64,6 mia. kr. i 2008 og satte dermed rekord. Den samlede stigning på 5,2 mia. kr., svarende til 8,7 pct., skyldes primært en fremgang i eksporten af

Læs mere

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland

Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Viby IFs U13-drenge til internationalt stævne i Tyskland Øverst fra venstre: Jacob, Lucas, Christian, Mads, Christian HD og Jonas (træner) Nederst fra venstre: Nikolai, Anton, Mikkel H., Mikkel L., Victor

Læs mere

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG

Kløverkarreén. Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløverkarreén Byrummets udnyttelse Arkitekt: Bjarke Ingels Group- BIG Kløvermarken Fra Wikipedia, den frie encyklopædi: http://da.wikipedia.org/wiki/kl%c3%b8vermarken Kløvermarken set i nordlig retning

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Finansier din virksomhed

Finansier din virksomhed DanM a RKS EKSPORTKREDIT Finansier din virksomhed Styrk din likviditet, og få plads til flere kunder og større ordrer Når ekf stiller en kaution, kan banken hæve din kredit, og du kan udvide og udvikle

Læs mere

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12.

Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. Helligtrekongers søndag d.2.1.11. Matt.2,1-12. 1 Man fortæller, at det eneste bygningsværk på, der kan ses fra månen er den kinesiske mur, der som en bugtet sytråd slynger sig rundt på jordens klode. En

Læs mere

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer

Indfødsretsprøven. Tid: 45 minutter. Hjælpemidler: Ingen. 3. juni 2010. Prøvenummer Indfødsretsprøven 3. juni 2010 Hjælpemidler: Ingen Tid: 45 minutter Navn CPR-nummer Dato Prøvenummer Prøveafholder Tilsynsførendes underskrift SPØRGSMÅL TIL INDFØDSRETSPRØVE Indfødsretsprøven er en prøve,

Læs mere

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter:

C.F. Nielsen. Nyhedsbrev Marts 2012. C.F.Nielsen A/S, Solbjergvej 19, DK-9574 Baelum. Højdepunkter: Højdepunkter: Markedsudvikling øget aktivitetsniveau. Nye markeder Nye løsninger Udstillinger Service Nye produkter Teknologi projekter Ændring i ejerforhold Markedsudvikling øget aktivitetsniveau Den

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Evaluering af DM i Fladfisk 2011

Evaluering af DM i Fladfisk 2011 Nyhedsbrev 211/8 Danmarks næststørste fiskestævne 1 Onsevig Havn www.onsevighavn.dk Evaluering af 211 www.gadusn.dk Selv om har høstet mange roser, kan alt gøres bedre, derfor har vi i lighed med efter

Læs mere

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning.

Osmannerriget. Begyndelsen. Storhedstiden. Vidste du, at.. Nederlag og tilbagegang. Fakta. Forsøg på modernisering. Opløsning. Historiefaget.dk: Osmannerriget Osmannerriget Det Osmanniske Rige eksisterede i over 600 år. Det var engang frygtet i Europa, men fra 1600-tallet gik det tilbage. Efter 1. verdenskrig opstod republikken

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Energikrisen dengang og nu

Energikrisen dengang og nu Energikrisen dengang og nu Sammenlign olienkrisen i 1973 med årsagerne til stigningen på olie i 2011. Baggrund I 1973 førte en krise mellem Israel på den ene side og Egypten og Syrien på den anden side

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark

Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Tematekst + lærervejledning. Jødeforfølgelse i Danmark Med den voksende jødeforfølgelse i 30 ernes Tyskland steg behovet for jødisk udvandring. De fleste lande, inklusiv Danmark, var dog ikke villige til

Læs mere

Lærerne er de første - hvem er de næste

Lærerne er de første - hvem er de næste Lærerne er de første - hvem er de næste Dennis Kristensen, formand for FOA Christiansborgs Slotsplads, 11. april 2013 Med så mange lærere og undervisere samlet på ét sted, er det ikke helt nemt at tilstå

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige.

THERESIENSTADT. Telegram fra Christian X i anledning af modtagerens hjemkomst fra Theresienstadt via Sverige. MITZVAH Det lykkedes den danske regering at undgå særlige jødelove i Danmark efter den tyske besættelse i 1940: Ingen jødestjerne, ingen udelukkelse fra erhverv eller beslaglæggelse af ejendom. Efter regeringens

Læs mere

Historien om Strandingsmuseet

Historien om Strandingsmuseet Historien om Af Gert Normann, talsmand for s Venner bygger primært på fundene fra de to britiske orlogsskibe, HMS St. George og HMS Defence, som forliste ved Thorsminde juleaften 1811, hvorved næsten 1400

Læs mere

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4.

År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. GENERALFORSAMLINGSREFERAT 2005 År 2005, den 24. maj, kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i Gårdlavet Fjenneslevgaard i beboerlokalet i Arkonagade 2-4. Formanden Frank Vælum bød velkommen. 1.

Læs mere

Nu bliver varmen dyrere

Nu bliver varmen dyrere Nu bliver varmen dyrere Det er i denne tid, at det for alvor begynder at blive koldt. Men det kan blive en dyr fornøjelse for de danske husstande at holde varmen. Energipriserne går hele tiden opad. Af

Læs mere

Mariehjemmenes historie

Mariehjemmenes historie 42 Mariehjemmenes historie Redigerede uddrag fra www.mariehjem.dk Mariehjemmene er historien om en stærk og socialt indigneret kvinde, der med den kapital, som hendes pensionsopsparing tillod, ønskede

Læs mere

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12

Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Erasmus-rapport om udlandsophold Forår12 Titelblad Navn Mark Friis (10512) Email mark-f.r.i.i.s@hotmail.com Semester Forår 2012 Dagens dato 13 August 2012 Spørgsmål: Hvilke faktorer motiverede dig til

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07

291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 1 08/01/10 10:24:07 291005_Brochure.indd 2 08/01/10 10:24:08 VI SKABER RAMMERNE 291005_Brochure.indd 3 08/01/10 10:24:09 DEN FLOTTESTE RÅVARE Fisk som råvare i et køkken giver et kick,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed.

Ministrene lagde vægt på, at nye sygdomme som muskelskader, stress og også problemer med alkohol, narkotika og medicin skal have mere opmærksomhed. (82ULHQWHULQJ )UD/2.RQWRUHW±%UX[HOOHV 1U±MXQL 'DQPDUNNU YHU WRWDOWVWRSIRUDVEHVW (8ODQGHQHVDUEHMGVPLQLVWUHVWUDPPHUUHJOHUIRUDUEHMGH PHGDVEHVWPHQUHJHULQJHQNU YHURJVnHWWRWDOWVWRS IRUSURGXNWLRQDIVDOJDIDVEHVWKROGLJHPDWHULDOHU

Læs mere

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1

SIDE 9 MANDEN. Kenneth Jensen. Alder: 42. Start i branchen: 1984. Stilladsudd.: ERFA 1 SIDE 9 MANDEN Navn: Bopæl: Kenneth Jensen Esbjerg Alder: 42 Start i branchen: 1984 Nuværende firma: SUB.C. Partner Stilladsudd.: ERFA 1 - Allerførst et stort tillykke med dit 25 års jubilæum i stilladsbranchen,

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Christian 10. og Genforeningen 1920

Christian 10. og Genforeningen 1920 Historiefaget.dk: Christian 10. og Genforeningen 1920 Christian 10. og Genforeningen 1920 Et af de mest berømte fotos i Danmarkshistorien er uden tvivl billedet af Kong Christian 10. på sin hvide hest,

Læs mere

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år

Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år København, den 26. oktober 2009 Ny pensionsanalyse: Stærkt afkast comeback i Unit Link pensioner i år Morningstar analyserer nu som noget nyt pensionsselskabernes egne risikoprofil fonde fra Unit Link

Læs mere

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA

Hvis vækst i de private serviceerhverv havde været som USA pct. 8. april 2013 Faktaark til Produktivitetskommissionens rapport Danmarks Produktivitet Hvor er problemerne? Servicesektoren halter bagefter Produktivitetsudviklingen har gennem de seneste mange år

Læs mere

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR

VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR 14. november 2001 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 VENSTRE OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR Papiret behandler nogle aspekter af Venstres politik i forhold til den offentlige sektor. I afsnit 1 ses

Læs mere

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder)

Den 6. februar 2014. Af: chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk. Procent af verdensøkonomien (købekraftskorrigerede enheder) Den 6. februar 2014 udgør nu mere end halvdelen af verdensøkonomien udgør nu over halvdelen af den samlede verdensøkonomi, deres stigende andel af verdensøkonomien, øger betydningen af disse landes udvikling

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 NYHEDSBREV SEPTEMBER 2004 Kære læser! Som leder har man de medarbejdere, man fortjener. For nogle vil det virke provokerende for andre vil det være en selvfølge. Den første artikel i dette nyhedsbrev uddyber

Læs mere

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil

29. oktober 2014. Global økonomi er stabil 29. oktober 2014 Global økonomi er stabil Af Jeppe Christiansen Adm. direktør for Maj Invest De globale aktiemarkeder har udvist betydelige svingninger de sidste par uger. Årsagerne hertil er mange. Dels

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12

Ordinær generalforsamling 25. september 2012. Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 Ordinær generalforsamling 25. september 2012 Bestyrelsens beretning for varmeåret 2011/12 www.naestved-varme.dk e-mail: info@naestved-varme.dk 1 Medlem af Danske Fjernvarme Valg til bestyrelsen. Varmeåret

Læs mere

Inde i hovedet kan jeg alting

Inde i hovedet kan jeg alting Artikel i Muskelkraft nr. 8, 2000 Inde i hovedet kan jeg alting Mette Have Justsen, 19 år, vil ikke acceptere ret mange begrænsninger i sit liv. En 70 dages rundrejse i Australien var derfor en selvfølge

Læs mere

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt

Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Udvalgte data på overvægt og svær overvægt Den 20. januar 2010 Indhold Globalt... 3 Danmark... 7 Forekomsten af overvægt... 7 Hver femte dansker er for fed... 13 Samfundsøkonomiske konsekvenser af svær

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. Udskrift af dombogen BOLIGRETTENS DOM Afsagt den 16. maj 2012 i sag nr. BS 40S-5836/2011: Egon Per Sørensen mod Skanska Øresund A/S Denne sag, der er anlagt den 24. oktober 2011, vedrører navnlig spørgsmålet

Læs mere

Viceadm. direktør Kim Graugaard

Viceadm. direktør Kim Graugaard Viceadm. direktør Produktivitet er vejen til vækst 5 Værdiskabelse fordelt efter vækstårsag Gennemsnitlig årligt vækstbidrag, pct. Timeproduktivitet Gns. arbejdstid Beskæftigelse 4 3 2 1 0 1966-1979 1980-1994

Læs mere

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring

Exiqon har konstant øget deres omsætning lige siden deres børsnotering med høje vækstrater. De seneste tre år har deres vækstrater kun været omkring Exiqon A/S Exiqon er et dansk Life Science selskab der sælger analyser, reagenser og andre materialer til forskningsbrug rettet mod pharma selskaber og universiteter. Jeg har fulgt Exiqon længere over

Læs mere

Karakteropslag dato:

Karakteropslag dato: Opgaven udleveres til følgende EKA er: EKA 4210720001 Prøvens navn: Civilproces Opgavetype: Alm. opgave Antal sider i opgavesættet (inkl. forsiden): 5 Hovedområde: BSS/Jura Eksamensdato: 19. februar 2015

Læs mere

Verdens fattige flytter til byen

Verdens fattige flytter til byen Verdens fattige flytter til byen Af Henrik Valeur, 2010 Om 20 år vil der være to milliarder flere byboere end i dag. Den udviklingsbistand, verden har brug for, er derfor byudviklingsbistand. FN forventer,

Læs mere

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at

A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at A Den karakter som I alle sammen naturligvis får til den mundtlige eksamen Afgift En skat til staten der pålægges en vares pris Aktie Et bevis på at man ejer en del af en virksomhed Arbejdsløshed Et land

Læs mere

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011)

30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) Bilag 1 30 Medlemsforslag om systematisk opfølgning på krav om etiske og sociale hensyn hos kommunens leverandører (2013-46011) INDSTILLING OG BESLUTNING Det foreslås, 1. at Borgerrepræsentationen pålægger

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden

NCC Profilbeton. Kantsten på forkant med tiden NCC Profilbeton Kantsten på forkant med tiden 2 Mobil støbning af kantsten NCC Profilbeton er den nye løsning, der afløser traditionelle kantsten. NCC Profilbeton er kantsten, der lægges, armeres og støbes

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik.

Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Taastrup, 2012-08-29 Kjeld Espersen Espersen.kjeld@gmail.com Tlf. 2728 5235 Nordisk Hovedstadsstævne i Reykjavik. Dette stævne var i år lagt til Island og var fra den 16. 19. august. Det var lagt i samme

Læs mere

Langdyssen ved Lundsbjergvej

Langdyssen ved Lundsbjergvej Langdyssen ved Lundsbjergvej 2014/2 Siden sidst Tirsdag den 14. januar Der blev afholdt foredrag i Ferritslev Friskole v/ Anna Marie Helfer om forfatteren og billedkunstneren William Heinesen. Meget interessant

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom, som var et fritidslandbrug. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendoms MDE Ole Lindgreen v/advokat Sten Mørck Thomsen H.C. Andersens Boulevard 38 1553 København V Ifølge retsbogsudskrift af 11. juni 2009

Læs mere

Beretning for året 2014

Beretning for året 2014 Beretning for året 2014 Det har været et meget travlt år for bestyrelsen. Som vi nævnte på sidste generalforsamling, var vi på det tidspunkt allerede i fuld gang med forhandlingerne om en kommende leverandør

Læs mere

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT

SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT 14. maj 2003 Af Lars Andersen - Direkte telefon: 33 55 77 17 og Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 Resumé: SALG AF ALMENE BOLGER KAN KOSTE DYRT Salg af almene boliger betyder, at der bliver

Læs mere

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer

Dansk på Canadisk! BM Silo ApS Grundlagt 1965. Dorte Martinsen Adm. Direktør. Claus Martinsen Exportchef/Ejer Dansk på Canadisk! Dorte Martinsen Adm. Direktør Claus Martinsen Exportchef/Ejer BM Silo ApS Grundlagt 1965 Virksomhedens historie Bent & Elsebeth Martinsen Bent grundlagde virksomheden i 1965 Interesse

Læs mere

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950

Tegning af Ø. Hornum og Omegns Lynfrysningsanlægs facade ud mod Nihøjevej, udarbejdet af Lindholm og Ryø, Aalborg 24. august 1950 Frysehusenes korte æra Fra gammel tid har man benyttet sig af saltning, røgning eller tørring til at konservere kød. I en periode var henkogning det helt store hit, men i tiden omkring 1950 kom ny teknologi

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere