VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016"

Transkript

1 VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2015/2016 SPROGKURSER DANSKKURSER SKRIFTLIG KOMMUNIKATION PRÆSENTATIONSTEKNIK PERSONLIG UDVIKLING

2 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE ÅBNE HOLD Introduktion 3 Sprogkurser : Engelsk : English fast track 4 Business engelsk 4 Special purpose business engelsk NYHED 5 Skriftlig engelsk 5 1-dags crash-kursus 6 Tysk : 1-dags crash-kursus 6 Tysk»super-deutsch«7 Business tysk 7 Svensk 8 Fransk : Business fransk 8 Français rapide 9 Living in Denmark 9 Kulturkursus for nye udenlandske medarbejdere Kinesisk 10 Dansk : Dansk Dansk for udlændinge 10 Skriv korrekt dansk 11 Skriv godt dansk 11 Hurtiglæsning 12 Kurser i personlig udvikling : Præsentationsteknik 12 Præsentationsteknik på dansk Presentation skills 13 Præsentationsteknik på engelsk Plan i eget arbejde 13 Notat- og referatteknik 14 Assertiv kommunikation 14 Kommunikation og dialog 15 FIRMAHOLD OVER HELE DANMARK Modulopbygget sprogundervisning alle sprog 17 Generelle sprogkurser 17 Businesssprog 18 Dansk Dansk for udlændinge 19 Intensive crash-kurser 19 Mini-brush-up-kurser 20 Skriftlig kommunikation 20 Sprogkurser i udlandet 21 On-line kurser: Skype, skriftlig kommunikation, Self study 21 Specialkurser : Brush-up inden mødet 22 Eksotiske sprog 22 Juridisk sprog 23 Financial English 23 Webinar NYHED 24 Skriftlig dansk kommunikation : Skriv godt dansk 25 Skriv korrekt dansk 25 Hurtiglæsning / Speed reading 26 Mødeledelse 26 Forhandlingsteknik NYHED 27 Kurser i personlig udvikling Præsentationsteknik 28 Presentation skills 29 Living in Denmark 29 Plan i eget arbejde 30 Assertiv kommunikation 31 Kommunikation og dialog 32 Konflikthåndtering 33 Stresshåndtering 33 Notat- og referatteknik 34 Andre kurser og serviceprodukter : Cross cultural seminar 35 Kinesisk kulturkursus 36 Oversættelsesservice 37 Rekrutteringstest 37 Udstationering 38 Praktiske oplysninger 39 Adresser 39 2 ÅBNE KURSER 2015/2016

3 VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S VIRKSOMHEDSSKOLEN A/S Så er vi klar med vores nye brochure for 2015/2016. Vi arbejder som altid kontinuerligt på at forbedre vores sprogkurser og vores kurser i personlig udvikling. Her er i år tre nyheder. Vores primære fokus er som altid at give vores kunders medarbejdere nogle nye kompetencer, som i sidste ende kan give et større afkast for vores kunder. Christian Planck Direktør, cand.mag. Lige siden Virksomhedsskolen blev etableret i 1978, har kvalitet i alt, hvad vi foretager os, været nøglen til succes for os og vores kunder. Gennem de senere år har der været over kursister på vores kurser. I dag er vi mere end 85 ansatte fordelt på vores afdelinger i København og Århus. Vores kunder finder du inden for alle grene af erhvervslivet og den offentlige sektor - og faktisk også en del private. Vi har lærere ansat i hele Norden og udbyder i dag kurser over hele Skandinavien til vores internationale firmakunder. Som kursusudbyder ser vi det som vores primære opgave at forstå vores kunders verden for derved at kunne imødekomme deres behov og ønsker og sikre, at undervisningen i sidste ende bliver så relevant og givtig som vel muligt. Vi ønsker at møde vores kunder i øjenhøjde og tilbyde dem netop det åbne eller lukkede hold, der bedst kan opfylde deres aktuelle behov for træning. Det skaber det maksimale udbytte for alle parter på sigt. Du kan læse mere om vores mange åbne hold og lukkede firmahold i sprog og personlig udvikling på de næste sider. Januar 2015 ÅBNE KURSER 2015/2016 3

4 ENGELSK»ENGLISH - FAST TRACKENGLISH - FAST TRACK«Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker et hurtigt brush-up i mundtlig engelsk med fokus på god talefærdighed og et stort, aktivt ordforråd til brug i private såvel som jobfaglige sammenhænge. Kurset er ikke beregnet for nybegyndere. Indplacering på det rigtige niveau sker på baggrund af en sprogtest inden kursusstart. Formål : at give deltagerne mulighed for at udtrykke sig selv stændigt på engelsk i små grupper. sikkerhed, når der skal tales engelsk. at lære deltagerne et moderne og tidssvarende engelsk. Indhold : Der arbejdes med aktuelle tekster tilpasset holdets niveau. Der lægges op til selvstændige indlæg, debat og diskussion. Rollespil og situationsdialoger vil også indgå i kurset for at stimulere den mundtlige indlæringsproces. Instruktører : Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisningserfaring og er vant til en dynamisk og intensiv undervisningsform. Tid : Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. BUSINESS ENGELSK BUSINESS ENGELSK Møder Præsentationer - Forhandlinger Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der ønsker at kunne deltage i eller selvstændigt gennemføre møder, præsentationer og forhandlinger på engelsk, således at man fremstår med samme faglige profil og gennemslagskraft som på dansk. Der forudsættes et rimeligt, alment niveau i engelsk for at kunne deltage. Vi tilbyder gratis niveautest. Formål: at give deltagerne de nødvendige sproglige værktøjer for at gennemføre et møde, en præsentation eller en forhandling mere effektivt. at give deltagerne lejlighed til at prøve sig selv af i realistiske rollespil om møder, præsentationer og for handlinger på engelsk. Indhold: Vi starter med at give alle deltagerne et brushup i mundtlig engelsk på videregående niveau, så alle er varmet op til at deltage i de efterfølgende rollespil om planlægning og gennemførelse af møder, præsentationer og forhandlinger. Vi træner deltagerne i at sidde på begge sider af bordet og sætter fokus på fremlæggelse og argumentationsteknik på engelsk. Vi træner deltagerne i aktiv lytning på engelsk med fokus på de finere nuancer i det engelske sprog. God sproglig takt og tone ved møder, præsentationer og forhandlinger gennemgås. Mange praktiske og realistiske møder, præsentationer og forhandlinger gennemføres under hele kurset. God sproglig takt og tone ved forhandlinger gennemgås. Mange praktiske og realistiske forhandlingsspil gennemføres under hele kurset. Instruktører : Undervisningen varetages af vores erfarne instruktører med speciale i jobrelateret engelsk. De nyeste britiske og amerikanske undervisningsmaterialer anvendes. Tid : Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside 4 ÅBNE KURSER 2015/2016

5 SPECIAL PURPOSE BUSINESS ENGELSK SPECIAL PURPOSE BUSINESS ENSELSK Målgruppe: Kurset henvender sig til alle, der ønsker af arbejde med jobfagligt engelsk inden for finance, legal og technical administration language. Konceptet er, at du skal brænde igennem med samme faglighed på engelsk som på dansk efter kurset. Instruktører: Undervisningen varetages af vores erfarne instruktører med speciale i jobrelateret engelsk. Tid: Kurset består af 30 lektioner a 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. Formål: at give deltagerne nogle sproglige kompetencer inden for disse fagområder. at give deltagene rig lejlighed til at praktisere disse færdigheder på klassen. Indhold: Der arbejdes med aktuelle og fagrelaterede tekster og cases tilpasset holdets niveau. Der lægges op til selvstændige oplæg, debatter, diskussioner på klassen. Der følges op med rollespil og situationsdialoger fra jobbet for at komme så tæt på deltagernes virkelighed som muligt. SKRIFTLIG ENGELSK SKRIFTLIG ENGELSK Målgruppe : Alle medarbejdere med behov for at kunne udtrykke sig på skriftlig engelsk i jobmæssige sammenhænge, hvor arbejdspladsen kræver skriftlig kommunikation på engelsk i form af f.eks. s, breve, rapporter og mødereferater. Indhold : brush-up i engelsk grammatik og retskrivning. brush-up i engelsk tegnsætning og orddeling. træning i udfærdigelse af s på engelsk. træning i udformning af forretningsbreve på engelsk. træning i udformning af intern kommunikation, herunder mødereferater, memoer og rapporter. træning i udformning af virksomhedens eksterne kommunikation. Tid: Kurset afvikles som et 2-dages åbent kursus kl Instruktører : Vi anvender både britiske, amerikanske samt danske instruktører. Alle har en akademisk sproglig uddannelse i engelsk fra universitet eller handelshøjskole. Derudover er alle instruktører på dette kursus vant til at arbejde som undervisere i erhvervslivet eller i den offentlige sektor. Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside ÅBNE KURSER 2015/2016 5

6 1-DAGS 1-DAGS CRASH-KURSUS CRASH-KURSUS I ENGELSK Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der føler, at de har behov for et hurtigt brush-up i mundtlig engelsk, inden de f.eks. skal deltage i et møde, en forhandling eller gennemføre en præsentation. Kurset forudsætter, at man i forvejen har et vist niveau i mundtlig engelsk, men hvor sproget er blevet noget rustent, fordi man ikke har brugt det nok i det daglige. Formål : at få bragt deltagernes aktive ordforråd i vejret i en fart. at give deltagerne sproglig selvtillid, så de igen tør sige noget på engelsk. at give deltagerne en afpudsning af deres udtale og grammatik. Instruktører : Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisningserfaring og er vant til en intensiv og dynamisk undervisningsform. Tid: Kurset afvikles som et 1-dags åbent kursus kl Indhold : Vi arbejder med moderne, aktuelle tekster samt lydsekvenser. Der lægges op til selvstændige indlæg, debat og diskussion. Rollespil, cases, præsentationsøvelser og deltagelse i møder og forhandlinger indgår som en integreret del af kurset. Parallelt hermed trænes udtale, intonation, sprogrigtighed og sprogets nuancer. 1-DAGS 1-DAGS CRASH-KURSUS CRASH-KURSUS I TYSK Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der føler, at de har behov for et hurtigt brush-up i mundtlig tysk, inden de f.eks. skal deltage i et møde, i en forhandling eller på en messe. Kurset forudsætter, at man i forvejen har lidt kendskab til tysk, men sproget er blevet noget rustent, fordi man ikke har brugt det nok i det daglige. Formål : at få bragt deltagernes aktive ordforråd i vejret i en fart at give deltagerne sproglig selvtillid, så de igen tør sige noget på tysk. at give deltagerne en afpudsning af deres udtale og den nødvendige grammatik. Indhold : Vi arbejder med moderne, aktuelle tekster samt lydsekvenser. Der lægges op til at få talt en masse selv, til samtaler deltagerne imellem og små diskussioner. Rollespil og præsentationsøvelser indgår som en integreret del af kurset. Parallelt hermed trænes udtale, intonation, sprogrigtighed og sprogets nuancer. Instruktører : Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisnings-erfaring og er vant til en intensiv og dynamisk undervisningsform. Tid: Kurset afvikles som et 1-dags åbent kursus kl Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside 6 ÅBNE KURSER 2015/2016

7 TYSK»SUPER-DEUTSCH«TYSK»SUPER-DEUTSCH«Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker et hurtigt løft i mundtlig tysk med fokus på talefærdighed inden for tysk, som det tales i dag. Indplacering på det rigtige niveau sker på baggrund af en sprogtest inden kursusstart. Formål : at give deltagerne mulighed for at udtrykke sig selvstændigt på tysk i små grupper. at øge deltagernes sproglige selvtillid ved kontakt med tyskere. at lære deltagerne et moderne og tidssvarende tysk. Tid : Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. Indhold : Der arbejdes med aktuelle tekster tilpasset holdets niveau. Der lægges op til selvstændige indlæg, debat og diskussion. Rollespil og situationsdialoger vil også indgå i kurset for at stimulere den mundtlige indlæringsproces. Instruktører : Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisnings-erfaring og er vant til en dynamisk og intensiv undervisningsform. BUSINESS TYSK BUSINESS TYSK Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker at kunne deltage i eller selvstændigt gennemføre forhandlinger på tysk, således at man fremstår med samme faglige profil og gennemslagskraft som på dansk. Der forudsættes et rimeligt, alment niveau i tysk for at kunne deltage. Vi tilbyder gratis niveautest. Formål : at give deltagerne de nødvendige sproglige værktøjer for at gennemføre en effektiv forhandling at give deltagerne lejlighed til at prøve sig selv af på tysk i realistiske rollespil om forhandling. Indhold : Vi starter med at give deltagerne et brush-up i mundtlig tysk på videregående niveau, så alle er varmet op til at deltage i de efterfølgende rollespil om planlægning og gennemførelse af forhandlinger. Vi træner deltagerne i at sidde på begge sider af bordet og sætter fokus på fremlæggelse og argumentationsteknik på tysk. Vi træner deltagerne i aktiv lytning på tysk med fokus på de finere nuancer i det tyske sprog. God sproglig takt og tone på tysk under forhandlinger gennemgås. Mange praktiske og realistiske forhandlingsspil gennemføres under hele kurset. Instruktører : Undervisningen varetages af erfarne instruktører med speciale i erhvervstysk. De nyeste tyske undervisningsmidler anvendes sammen med autentisk materiale. Tid : Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside ÅBNE KURSER 2015/2016 7

8 SVENSK SVENSK Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker at lære svensk hurtigt i en lille effektiv gruppe, hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager. Alle deltagere testes inden kursusstart, så indplacering på det rigtige niveau kan sikres. Formål : at lære deltagerne mundtlig svensk på den kortest mulige tid. at udvikle hver enkel deltager mest muligt rent sprogligt. at give deltagerne sproglig selvtillid på svensk. Indhold : Der tales svensk lige fra begyndelsen og arbejdes med moderne, let forståelige tekster, der stimulerer deltagerne til at udtrykke sig på svensk. Samtale, diskussion og rollespil anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt. Instruktører: Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisningserfaring og er vant til en dynamisk og intensiv undervisningsform. Tid: Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. Grammatik og udtaleregler gennemgås i fornødent omfang, og der trænes intenst i at forøge det aktive ordforåd. Der arbejdes med forståelsen af talt og skrevet svensk gennem lytteøvelser og læsetest. Svensk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen. BUSINESS FRANSK BUSINESS FRANSK Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker at kunne deltage i eller selvstændigt gennemføre forhandlinger på fransk, således at de fremstår med samme faglige profil og gennemslagskraft som på dansk. Der forudsættes et pænt mellemniveau i mundtlig fransk for at kunne deltage. Vi tilbyder en gratis sprogtest med henblik på indplacering på det rigtige niveau. Formål : at give deltagerne de nødvendige sproglige værktøjer for at kunne forhandle på fransk. at give deltagerne lejlighed til at prøve sig selv af på fransk i realistiske for handlingsspil. Indhold : Vi starter med at give alle deltagere et brush-up i mundtlig fransk, så alle er varmet op til at deltage i de efterfølgende rollespil om planlægning og gennemførelse af forhandlinger. Vi træner deltagerne i at sidde på begge sider af forhandlingsbordet og sætter fokus på fremlæggelse og argumentationsteknik på fransk. Vi træner deltagerne i aktiv lytning på fransk med fokus på den generelle forståelse og de finere nuancer i det franske sprog. God sproglig takt og tone på fransk under forhandlinger gennemgås. Mange praktiske og realistiske forhandlingsspil gennemføres under kurset. Instruktører : Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisningserfaring og er vant til en dynamisk og intensiv undervisningsform. Tid : Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside 8 ÅBNE KURSER 2015/2016

9 FRANSK»FRANÇAIS RAPIDEFRANÇAIS RAPIDE«Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker et hurtigt brush-up i mundtlig fransk med fokus på god talefærdighed og et stort, aktivt ordforråd til brug i private såvel som jobfaglige sammenhænge. Kurset er ikke beregnet for nybegyndere. Indplacering på det rigtige niveau sker på baggrund af en gratis sprogtest inden kursusstart. Formål : at give deltagerne mulighed for at udtrykke sig selvstændigt på fransk i små grupper. at øge deltagernes sproglige selvtillid på fransk. at lære deltagerne et brugbart moderne fransk. Indhold : Der arbejdes med franske, aktuelle tekster tilpasset holdets niveau. Der lægges op til selvstændige elevindlæg, debat og diskussion. Rollespil og dialoger vil også indgå i kurset for at stimulere den mundtlige indlæringsproces. Franske udtaleregler og grammatik gennemgås i nødvendigt omfang. Tid: Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. LIVING IN DENMARK LIVING IN DENMARK KULTURKURSUS FOR NYE UDENLANDSKE MEDARBEJDERE Kursets målgruppe : Alle nye udenlandske medarbejdere i jeres organisation med behov for hurtigt at skaffe sig viden om danske forhold på arbejdspladsen og i privatlivet. Kursets formål : At give deltagerne en viden om Danmark og nogle værktøjer, som gør dem i stand til at fungere på arbejdet og i privatlivet, så snart de er kommet til landet. Kursets indhold : dansk mentalitet og kultur. dansk arbejdspladskultur. do s and don ts. Danmark i tal. sociale netværk og fritid. Instruktører : Dynamiske danske instruktører med solid erfaring fra jobs i dansk erhvervsliv. Alle har en relevant længerevarende uddannelse. Undervisningen foregår på engelsk. Kursets varighed : Kurset strækker sig over 1 dag, og kursusmanual på engelsk medfølger. Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside ÅBNE KURSER 2015/2016 9

10 KINESISK - GRUNDKURSUS KINESISK - GRUNDKURSUS URSUS Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker hurtigt at blive i stand til at udtrykke sig på et basalt kinesisk, så man kan klare sig i en snæver vending alene i den kinesiske hverdag og ved sociale kontakter til kinesiske kolleger. Kurset er beregnet for nybegyndere eller lidt øvede, og man starter helt fra bunden med udtale, ordforråd, lidt grammatik, høflige fraser og dagligdags vendinger, så man hurtigt kommer i gang med at tale kinesisk. Formål : at lære at tale et basalt dagligdags kinesisk at lære de mest almindelige høflighedsfraser at kunne læse de mest almindelige skrifttegn at få et kendskab til kinesisk kultur. Indhold : Der tales kinesisk lige fra begyndelsen, og der arbejdes med moderne let forståelige tekster, der stimulerer deltagerne til at komme i gang med at sige de første ord på kinesisk. Konversation, små rollespil og situationsdialoger anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt. Der er stor fokus på udtalen af kinesisk, da den ligger langt fra de europæiske sprog med hensyn til sprogmelodi, tryk og intonation. Vi arbejder med gangbare høflighedsfraser og gode faste vendinger, som man kan anvende umiddelbart ved omgangen med kinesere. Vi træner læsning og forståelse af de mest almindelige skrifttegn, så man kan orientere sig i en snæver vending. Orientering om kinesisk kultur og god takt og tone indgår som en naturlig del af kurset. Instruktører : Undervisningen varetages af topprofessionelle instruktører med akademisk baggrund og uddannelse fra universitetet. Alle har boet i Danmark og Kina i en række år og kender til de problemer, danskerne har, når de skal lære at tale kinesisk. Instruktørerne taler et godt dansk, hvilket er meget vigtigt på et grundkursus. Tid : Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. DANSK DANSK DANSK FOR FOR UDLÆNDINGE UDLÆNDINGE Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker hurtigt at lære dansk i en lille, effektiv gruppe, hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager. Alle deltagere testes inden kursusstart, så indplacering på det rigtige niveau kan sikres. Formål : at lære deltagerne mundtlig dansk på den kortest mulige tid. at udvikle hver enkelt deltager mest muligt rent sprogligt. at give deltagerne sproglig selvtillid på dansk. Indhold : Der tales dansk lige fra begyndelsen og arbejdes med moderne, let forståelige tekster, der stimulerer deltagerne til at udtrykke sig på dansk. Samtale, diskussion og rollespil anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt. Grammatik og udtaleregler gennemgås i fornødent omfang, og der trænes intenst i at forøge det aktive ordforråd. Der arbejdes med forståelsen af talt og skrevet dansk gennem lytte- og læseøvelser. Dansk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen. Instruktører : Alle vores instruktører har en uddannelse som cand. mag. i dansk og er vant til at undervise udlændinge i dansk som fremmedsprog. Tid : Kurset består af 30 lektioner á 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside 10 ÅBNE KURSER 2015/2016

11 SKRIV SKRIV KORREKT KORREKT DANSK DANSK Målgruppe : Medarbejdere, der arbejder med skriftlige tekster til daglig, og som ønsker at kunne udtrykke sig korrekt på dansk og undgå de mange faldgruber, der findes i den danske retskrivning og grammatik. Formål : at gøre deltagerne i stand til at løse de mange sprogrigtighedsproblemer, de møder, når de skriver at give deltagerne nogle sproglige værktøjer, der sætter dem i stand til at rette sig selv efter kurset. Indhold : Der arbejdes med de mest udbredte problemer, der knytter sig til dansk retskrivning, herunder stavning og tegnsætning, f.eks. r-fejl, orddeling, komma, forkortelser og endelser. Andre områder, hvor der kan være problemer, f.eks. typografi og opsætning af tekster, berøres også. Der arbejdes med gode huskeregler, der gør det lettere at se og undgå fejlene, og der anvendes relevante håndbøger, der gør det nemmere at løse sproglige problemer i hverdagen. Instruktører : Alle vores instruktører har hovedfag i dansk. Undervisningen varetages af instruktører med en akademisk, sproglig uddannelse bag sig. Alle har omfattende voksenpædagogisk undervisningserfaring og er vant til en dynamisk og intensiv undervisningsform. Tid: Kurset afvikles som et 1-dags kursus kl SKRIV GODT DANSK SKRIV GODT DANSK Målgruppe : Dette kursus henvender sig til private virksomheder og offentlige institutioner, som ønsker at optimere deres skriftlige kommunikation ved at udvikle den enkelte medarbejders evne til at skrive et godt, læsevenligt og brugerorienteret dansk. Kurset er lagt til rette for de medarbejdere, der ønsker at blive bedre til at udtrykke sig skriftligt, såvel i den interne som i den eksterne kommunikation. Formål : a t gøre deltagerne i stand til at skrive et klart, nutidigt og læsevenligt sprog. a t gøre deltagerne mere bevidste om modtagernes sproglige forudsætninger. Inden kurset: Alle deltagere indsender en uge før til skolen eksempler på egen tidligere skriftlig kommunikation (maks. 3 sider), som gennemlæses kritisk af instruktøren, som så efterfølgende vil inddrage disse tekster aktivt i undervisningen, så kurset bliver så relevant og vedkommende som vel muligt. Indhold : Kurset tager udgangspunkt i deltagernes egne tekster og behov, og der gennemgås en række af de forhold, der omgiver teksterne, f.eks. afsenderprofil, målgruppe, hensigt og genre. Når disse forhold er afklaret, tages der fat på at arbejde med det gode sprog, f.eks. det modtagervenlige sprog, læsbarhed og læselighed. Kancellistil, fagsprog, disposition, sammenhæng samt abstraktionsniveau indgår også i kurset. Overordnede og abstrakte teorier om skriftlig kommunikation berøres ikke, men der sættes i stedet fokus på den praktiske sprogbrug. Der løses realistiske opgaver med enkle sproglige værktøjer, som let kan anvendes i hverdagen. Instruktører : Alle instruktører på dette kursus har hovedfag i dansk med speciale i skriftlig kommunikation. Da dette kursus har været afviklet i mange forskellige sektorer, har instruktørerne en bred undervisningserfaring bag sig. Tid: Kurset afvikles som et 1-dags kursus kl Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside ÅBNE KURSER 2015/

12 HURTIGLÆSNING HURTIGLÆSNING Målgruppe : Kurset henvender sig til private og offentlige virksomheder og studerende, der både fagligt og privat skal igennem breve, bøger, artikler, s, rapporter og referater på kort tid uden at gå på kompromis med forståelsen af teksterne. Formål : Du bliver mere effektiv og får frigjort mere tid Du bliver bedre til at sortere i informationsstrømmen Du opnår en bedre koncentration og en skærpet hukommelse Du bliver bedre til at formidle det, du læser Du lærer forskellige læseteknikker til forskellige formål. Indhold: På kurset, der strækker sig over en intensiv arbejdsdag, tager vi fat i forskellige læseteknikker. Vi tester dine læseteknikker gennem hele kurset samt din hastighed. På den måde bliver du bevidst om dine læse(u)vaner. Kan man øge sin hastighed med 50 %, er der meget tid at spare. Du lærer at læse helheden i stedet for ordet. Faglæsning, hurtiglæsning, notatteknik og mindmapping. Du vil i din dagligdag kunne anvende de teknikker, du lærer på kurset. Instruktører : Undervisningen varetages af topprofessionelle instruktører med akademisk baggrund og uddannelse fra universitetet. Tid: Kurset afvikles som et 1-dags kursus kl PRÆSENTATIONSTEKNIK PRÆSENTATIONSTEKNIK Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, som ønsker at styrke deres formidlingsevne og gennemslagskraft i forbindelse med præsentationsforløb, såvel internt som eksternt. Formål : at gøre deltagerne i stand til at tilrettelægge og gennemføre en overbevisende og effektiv præsentation (struktur, disponering og timing). at gøre deltagerne i stand til at håndtere de problemer, der opstår i forbindelse med envejskommunikation (motivation og feed-back). at gøre deltagerne bevidste om eget kropssprog og stemmeføring. Indhold : Hver deltager gennemfører et præsentationsforløb på ca. 10 minutter over et selvvalgt emne, der er forberedt hjemmefra. Forløbet optages og gennemgås efterfølgende af instruktøren på klassen. Der ydes positiv og konstruktiv kritik suppleret med gode råd og konkrete forslag til forbedringer. Derefter følger en systematisk genemgang af følgende emner : Hvad er grundelementerne i en effektiv præsentation? Hvordan planlægger man et godt præsentationsforløb? Hvordan gennemfører man i praksis en overbevisende og virkningsfuld præsentation? Hvordan bruger man mest effektivt en PowerPoint præsentation? Hvordan sikrer man sig, at man trænger igennem med det ønskede budskab? Hvordan følger man op på et præsentationsforløb? Hver deltager får konstruktiv og brugbar kritik med hjem og nyttige værktøjer til selvstændigt at kunne arbejde videre med en optimering af sin præsentationsteknik. Instruktører : Virksomhedsskolen har et samarbejde med nogle af branchens bedste instruktører med en lang række dokumenterede resultater bag sig inden for præsentationsteknik. Virksomhedsskolen står inde for, at kvaliteten lever op til den, der kendes fra vores andre kurser. Tid : Kurset i præsentationsteknik strækker sig over 1 kursusdag kl til Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside 12 ÅBNE KURSER 2015/2016

13 PRESENTATION PRESENTATION SKILLS SKILLS ONE DAY INTENSIVE COURSE Target Group : All staff members who wish to improve their presentation skills in English when making professional presentations to clients, suppliers and colleagues at meetings, courses or conferences. The course is in English. Therefore, it is ideally suited for all those who need a fairly high level of English to become successful presenters in an international company. Only students who have already reached an intermediate level of English may participate. Placement tests can be arranged. Purpose : to enable the students to structure and implement effective presentations to teach the students how to handle problems related to one-way communication to teach the students how to use their voice, their body language and audio-visual aids to raise the students oral English to a professional level during the course Content : Special drills in oral proficiency in English focusing on all the key words and phrases you will need when presenting in English. Special language assignments in presenting a professional matter of your own choice in proficient English. A short introduction to the basic elements of presentation skills: structuring and planning, voice and delivery, enthusiasm for your subject, exploiting visuals, knowing your audience, making your point and how to finish strongly, and handling questions from the floor. Useful presentation on CCT and training via digital recorders to review and address issues and to provide appropriate constructive criticism. Instructors : All instructors on this course are highly professional native English speakers. They have received special training in presentation skills and have accumulated extensive experience in teaching these courses. Presentation technique one day course from to The course will be held at Virksomhedsskolen in Copenhagen, Århus or an equivalent location. PLAN I EGET ARBEJDE PERSONLIG PLANLÆGNING PLAN I EGET ARBEJDE Formål : At blive mere effektiv og undgå stress. På dette kursus får du værktøjer, som vil gøre det muligt for dig at skabe mere overblik over hverdagens mange krav på jobbet. Disse værktøjer vil gøre dig mere effektiv, øge din arbejdsglæde og reducere dit stressniveau. Udbytte : I forhold til dit arbejde bliver du bevidst om : tidsforbrug. prioritering. hvad der er vigtigt, og hvad der haster. at afgrænse og formulere målsætninger for såvel store som små opgaver. Du vil lære at beherske kommunikationsstrategier og metoder, der sætter dig i stand til : at sige fra på en konstruktiv måde. at deltage i og lede møder mere effektivt. Indhold : Kurset veksler mellem oplæg og øvelser, hvor der primært tages udgangspunkt i dine daglige arbejdsopgaver. Du vil blive introduceret til forskellige redskaber, der kan støtte planlægningen og organiseringen af det daglige arbejde. Afgrænsning og konkretisering af målet med opgaverne. Analyse af dit nuværende tidsforbrug. Nedbrydning af opgaver i synlige dele. Prioritering af arbejdsopgaver. Bevidstgørelse om din måde at kommunikere på er den effektiv? Uddelegering af opgaver. Mindmap som planlægningsværktøj. Effektive møder. Stresshåndtering lær at sige fra. Instruktør : Topprofessionel instruktør med stor praktisk erfaring fra arbejdsmarkedet og relevant teoretisk uddannelse. Tid : Kurset afvikles som et 1-dags kursus kl til Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside ÅBNE KURSER 2015/

14 NOTAT- OG REFERATTEKNIK NOTAT- OG REFERATTEKNIK Notat- og referatteknik med mindmapping og aktiv lytning Målgruppe : Medarbejdere, der løbende har arbejdsopgaver, som indebærer, at de skal tage notater under møder, forhandlinger eller lignende og efterfølgende udarbejde dækkende og fyldestgørende referater. Formål : Formålet med kurset er at lære jeres medarbejderne en række relevante notat- og referatteknikker, der gør dem i stand til at notere det væsentligste fra møder og drøftelser i forhold til opgaven, og efterfølgende udarbejde nogle klare, præcise og dækkende referater, som er målrettet til de pågældende modtagere. Udbytte: Du bliver bevidst om de krav, der stilles til en referent. Du lærer at lytte fokuseret under møder. Du lærer at få de relevante og væsentlige notater ned på papiret. Du lærer at udforme og strukturere dine referater, så de bliver præcise og dækkende. Du lærer at målrette dine referater til din målgruppe. Du lærer at skrive et klart og modtagervenligt dansk. Du får konkrete kommunikations-værktøjer med hjem, så du bliver selvkørende efter kurset. Indhold : Kurset veksler mellem oplæg og masser af praktiske øvelser, hvor der er rig mulighed for at træne notat- og referatteknik i praksis. Referentens rolle rettigheder og ansvar. Referentens arbejde før, under og efter mødet. Fokuseret lytteteknik med brug af aktiv lytning. Effektive notatteknikker med bl.a. mindmapping. Lær at notere det væsentligste fra møder og drøftelser i forhold til opgaven/modtagerne. Opstilling af notater og referater med model-eksempler. Sproget i referatet. Skriv klart og modtagervenligt. Vær opmærksom på afsenderog modtagerforhold ved den endelige udformning. Masser af praktiske øvelser undervejs med direkte feedback og coaching af den enkelte deltager. Konkrete kommunikationsværktøjer til selvstændig udformning af referater efter kurset. Instruktør : Topprofessionelle instruktører med stor faglig indsigt og erfaring med notat- og referatteknik. Tid : Kurset afvikles som et 1-dags kursus kl til ASSERTIV KOMMUNIKATION ASSERTIV KOMMUNIKATION ASSERTIV KOMMUNIKATION FÅ DIG SELV MED, NÅR DU KOMMUNIKERER! Målgruppe : For alle med behov for at kunne indgå i en positiv og gensidig respektfuld dialog med deres medmennesker på en moderne arbejdsplads, samtidig med at man kommer igennem med de budskaber, man ønsker. Formål : At give deltagerne en metode til at skabe mere respektfulde dialoger med omverdenen. Udbytte : Du får et bedre billede af hvilke budskaber du selv sender og hvordan de bliver modtaget. Du bliver bedre til at kommunikere klart og overbevisende. Du lærer at sige, hvad du har brug for, og sige fra over for det, du ikke ønsker. Du lærer at håndtere vanskelige situationer på en konstruktiv måde. Du bliver bedre til at give og modtage feedback. Du lærer at håndtere andres pres og manipulation. Du får konkrete værktøjer med hjem fra kurset, du kan bruge i din dagligdag. Indhold : Kurset veksler mellem oplæg og masser af praktiske øvelser. Kommunikation, kropssprog og adfærd. Aktiv lytning lyt med forståelse. Lær at give og modtage feedback. Ressourcefokus i samtaler. Instruktør : Topprofessionelle instruktører med stor faglig indsigt og erfaring. Tid : Kurset afvikles som et 1-dags kursus kl til Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside 14 ÅBNE KURSER 2015/2016

15 KOMMUNIKATION OG DIALOG KOMMUNIKATION OG DIALOG KOMMUNIKATION OG DIALOG PÅ ARBEJDSPLADSEN Formål : Formålet med kurset er at give den enkelte medarbejder nogle værktøjer til at kommunikere bedre med andre mennesker. Det handler om at kunne kommunikere med empati og respekt for andres opfattelser, følelser og forskellighed samtidig med, at man får sagt det, man gerne vil på den rigtige måde, så samarbejdet styrkes og udvikles. Udbytte : Du får en forståelse for hvad der former din egen personlige kommunikation. Du lærer at forstå andres kommunikation bagvedliggende motiver og hensigter. Du lærer at agere proaktivt og at justere uhensigtsmæssig kommunikation. Du bliver mere tolerant og rummelig i din adfærd bedre dialog og samarbejde. Du lærer at sige, hvad du har brug for og sige fra over det, du ikke ønsker. Du lære at bevare dialogen med dine kolleger- selv i vanskelige situationer. Du lærer at bruge dialogen som et redskab til at styrke og udvikle samarbejdet. Du får konkrete værktøjer med hjem fra kurset, du kan bruge i din dagligdag. Form: Teoretiske indlæg, gruppediskussioner, interaktion og feedback. Gruppeøvelser med udfordringer på holdninger og empati. Konkrete øvelser i dagligdags kommunikation på arbejdspladsen. Kommunikationsøvelser hvor du lærer det modtagervenlige sprog. Afsluttende øvelser i at definere din personlige handleplan for bedre kommunikation. Instruktør : Topprofessionelle instruktører med stor faglig indsigt og erfaring. Tid : Kurset afvikles som et 1-dags kursus kl til Indhold : Kommunikationens grundelementer: de mentale processer Dit personlige kommunikations DNA og hvordan det påvirker din kommunikation Fra reaktiv til proaktiv kommunikation gennem selvforståelse Værdibaseret kommunikation hvordan håndterer vi det. Kommunikation som kropsprog og adfærd. Dialogen som et aktivt værktøj til at styrke samarbejdet. Vær bevidst om dit sprog og om de signaler det udsender Aktiv lytning lyt med forståelse og empati Lær at give og modtage kritik. Lær at håndtere egne og andres følelser: vrede, glæde m.v. Styrk dit selvværd og din selvtillid og brænd igennem med dit budskab. Kommuniker med empati og understøt andres selvværd. Se bagsiden for datoer. Pris findes på vores hjemmeside ÅBNE KURSER 2015/

16 16 FIRMAHOLD 2015/2016

17 MODULOPBYGGET SPROGUNDERVISNING SPROGUNDERVISNING MODUL 1 : Deltagerne lærer de mest basale gloser og grammatiske regler. Hovedprincipper for udtalen indøves. Hovedvægt på højfrekvente dagligdagsgloser. Slutniveau : Begrænset talefærdighed. Man kan overleve i dagligsdagssituationer. MODUL 2 : Fortsat udvidelse af gloseforrådet og dybere kendskab til de grammatiske hovedregler. Der arbejdes nu også med synonymer og intonation (sprogmelodi). Slutniveau : Rimelig talefærdighed inden for dagligdagsområder. MODUL 3 : Der arbejdes nu med glosernes finere nuancer og de rigtige vendinger. Der arbejdes med mere komplekse grammatiske problemer, således at deltagerne kan formulere sig overvejende korrekt. Intonationstræningen fortsættes. Eget materiale fra jobbet kan inddrages. Slutniveau : Deltagerne kan udtrykke sig overvejende korrekt og nuanceret på fremmedsproget. MODUL 4 : Deltagerne arbejder nu med både komplekse og faglige tekster, der ligger på et ret højt niveau såvel grammatisk som glosemæssigt. Deltagerne bibringes sprogfærdigheder, der nærmer sig forhandlingsniveau. Intonation og sproglig korrekthed tangerer en indfødts niveau. Slutniveau : Deltagerne kan udtrykke sig næsten 100 % korrekt med en indfødts intonation om de fleste emnekredse. MODUL 5 : Der arbejdes med de sværeste autentiske tekster, almindelige såvel som faglige (videnskabelige). Gloseforrådet er som hos en veluddannet indfødt. Der tilstræbes et totalt fejlfrit sprog uden den mindste accent. Deltagerne bibringes en så suveræn sprogbeherskelse, at enhver sproglig situation kan klares uden støtte af nogen art. Slutniveau : Som hos en veluddannet indfødt. GENERELLE SPROGKURSER SPROGKURSER ENGELSK, TYSK, FRANSK, SPANSK, KINESISK OG ARABISK Kursets målgruppe : Medarbejdere i den private og offentlige sektor, der har behov for at modtage en effektiv og målrettet sprogundervisning på små hold eller som enetimer. Der undervises i alle hovedsprog. Kursets formål : at øge deltagernes talefærdighed på det pågældende fremmedsprog. at skabe realistiske kommunikationssituationer i undervisningen f. eks. gennem rollespil, situationsdialoger etc. at gøre deltagerne bevidste om de muligheder, de selv har, for at holde erhvervede sprogfærdigheder ved lige. FIRMAHOLD 2015/

18 SPROGKURSER Kursets indhold : Hovedvægten ligger på den mundtlige interaktion mellem lærer og elev(er) i realistiske samtalesituationer. Der anvendes engagerende samtaletekster. Elevernes egne fremmedsproglige fagmaterialer inddrages, så vidt det er muligt. Der tilstræbes stor bredde i gloseindlæringen gennem et alsidigt tekstvalg. Grammatik inddrages i det omfang, det er nødvendigt for at opnå sproglig korrekthed. Skriftlige hjemmeopgaver kan inddrages, hvis deltagerne måtte ønske det. Kursets varighed : Alle vores instruktører har hovedfag i dansk og er vant til at undervise voksne, danske kursister. Tid : Et kursusmodul er typisk på 30 til 45 lektioner, to eller tre lektioner pr. mødegang en eller flere gange ugentligt. Sted : Gerne i jeres lokaler over hele Danmark. Men naturligvis også på Virksomhedsskolen i København eller Århus. BUSINESS SPROG BUSINES SSPROG ENGELSK, TYSK, FRANSK OG SPANSK Kursets målgruppe : Medarbejdere med behov for at kunne udtrykke sig mere præcist og nuanceret i forhandlingssituationer på fremmedsproget. Kursets formål : at træne deltagerne sprogligt i forhandlingssituationer. at øge deltagernes kendskab til fundamentale forhandlingsteknikker på fremmedsproget. at træne deltagerne i forhandlingsudtryk på fremmedsproget. at give deltagerne lejlighed til at formulere sig på fremmedsproget i realistiske forhandlingssituationer med udgangspunkt i den enkelte virksomheds situation. Kursets indhold : sprogtræning gennem rollespil. planlægning af forhandlinger i grupper på fremmedsproge.t gennemførelse af forhandlinger. effektive præsentationer. udvikling af forhandlingsteknikker. intensiv træning i at formulere sig frit og nuanceret i selvstændige sammenhænge. Kursets varighed : 30 eller 40 lektioner efter aftale. 18 FIRMAHOLD 2015/2016

19 DANSK DANSK FOR UDLÆNDINGE DANSK FOR UDLÆNDINGE Målgruppe : Kurset henvender sig til alle, der ønsker hurtigt at lære dansk i en lille, effektiv gruppe eller one-to-one, hvor der er tid til at tage sig af den enkelte deltager. Alle deltagere testes inden kursusstart, så indplacering på det rigtige niveau kan sikres. Formål : at lære deltagerne mundtlig dansk på den kortest mulige tid. at udvikle hver enkelt deltager mest muligt rent sprogligt. at give deltagerne sproglig selvtillid på dansk. Indhold : Der tales dansk lige fra begyndelsen og arbejdes med moderne, let forståelige tekster, der stimulerer deltagerne til at udtrykke sig på dansk. Samtale, diskussion og rollespil anvendes for at fremme den mundtlige sprogfærdighed mest muligt. Grammatik og udtaleregler gennemgås i fornødent omfang, og der trænes intenst i at forøge det aktive ordforråd. Der arbejdes med forståelsen af talt og skrevet dansk gennem lytte- og læseøvelser. Dansk kultur og mentalitet inddrages som en naturlig del af undervisningen. Instruktører : Alle vores instruktører har en uddannelse som cand. mag. i dansk og er vant til at undervise udlændinge i dansk som fremmedsprog Tid : Kurset består af 30 lektioner a 40 minutter, som afvikles med 3 lektioner pr. mødegang over 10 uger. Sted : Gerne i jeres lokaler over hele Danmark. INTENSIVE CRASH-KURSER INTENSIVE CRASH-KURSER ALLE SPROG Kursets målgruppe : Medarbejdere, der har behov for hurtigt at tilegne sig et nyt sprog med hovedvægten på det talte sprog. Kursets formål : at øge kursistens/kursisternes mundtlige talefærdighed ekstremt hurtigt. at målrette undervisningen med netop de gloseområder, der vil blive brug for. at underbygge kursistens/kursisternes sproglige selvtillid. Kursets indhold : mange praktiske taleøvelser. rollespil. situationsdialoger. takt og tone på fremmedsproget. lidt basisgrammatik. arbejde med kursisternes eget jobmateriale. aktuelle aviser og tidsskrifter. Kursets varighed : Varigheden afhænger af aktuelt sprogniveau og ønsket niveau, men typisk 20 til 40 lektioner over f.eks. 1 eller 2 uger. FIRMAHOLD 2015/

20 MINI-BRUSH-UP-KURSER MINI-BRUSH-UP-KURSER MINI-BRUSH-UP-KURSER MED SPROGSUPPORT Kursets målgruppe : Alle medarbejdere med behov for et brush-up inden for et fremmedsprog, der umiddelbart efter skal anvendes i forhandlingssituationer, ved mødedeltagelse, under kursusforløb mv. Sprogsupport til sprogrevision af oplæg og manuskripter. Kursets formål : at styrke deltagernes sproglige selvtillid på fremmedsproget. at bibringe deltagerne netop de specialgloser, de måtte behøve i den konkrete situation. at gennemgå deltagernes manuskripter og rette eventuelle fejl. Kursets indhold : mundtlig kommunikationstræning. evt. lidt udtaleøvelser. lyttetræning til konferencebrug. mundtlige øvelser i fremlæggelse og præsentation på fremmedsproget. træning i forventede forhandlingssituationer. indøvelse af særlige faggloser. sprogsupport til oversættelse og gennemsyn af manuskripter. Kursets varighed : Det mindste antal lektioner, man kan bestille, er 3 med én mødegang. Man betaler vores almindelige lektionspriser plus et mindre administrationsgebyr og et honorar for eventuel oversættelse. Lektionerne kan lægges på alle ugens dage fra kl , også weekender. SKRIFTLIG KOMMUNIKATION SKRIFTLIG KOMMUNIKATION ENGELSK, TYSK, FRANSK OG SPANSK Kursets målgruppe : Alle, der har behov for skriftligt at kunne udtrykke sig nuanceret og præcist på fremmedsproget i jobmæssige sammenhænge. Der arbejdes også med mundtlige indlæg i form af foredrag og præsentation. Kursets formål : at øge deltagernes skriftlige sprogfærdigheder inden for alment sprog og merkantilt sprog (handelssprog). at gøre deltagerne i stand til at skrive foredrag, taler, rapporter m.v. på fremmedsproget. at øge deltagernes kendskab til kultur og samfundsforhold i udlandet. Kursets indhold : Breve, dispositionsopgaver, rapporter, memoer, referater, taler, foredrag, produktpræsentation, debatindlæg, artikler til fagtidsskrifter og cases om samfundsforhold og kultur. Kursets varighed : 30 eller 40 lektioner afhængigt af ønsker. 20 FIRMAHOLD 2015/2016

VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2014/2015 SPROGKURSER DANSKKURSER SKRIFTLIG KOMMUNIKATION PRÆSENTATIONSTEKNIK PERSONLIG UDVIKLING

VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD 2014/2015 SPROGKURSER DANSKKURSER SKRIFTLIG KOMMUNIKATION PRÆSENTATIONSTEKNIK PERSONLIG UDVIKLING VIRKSOMHEDSSKOLEN ÅBNE KURSER OG FIRMAHOLD / SPROGKURSER DANSKKURSER SKRIFTLIG KOMMUNIKATION PRÆSENTATIONSTEKNIK PERSONLIG UDVIKLING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE Åbne hold Introduktion 3 Sprogkurser

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010

ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 ÅBNE HOLD EFTERÅR 2010 BLS - Business Language Services When language means business færøsk hindi dansk hollandsk engelsk arabisk fransk polsk græsk portugisisk tysk svensk farsi russisk italiensk tagalog

Læs mere

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S

Formidling og kommunikation for ledere - MBK A/S Kan andre forstå, hvad du mener? Kan du få dem med på dine ideer? Kan du overbevise dem? Har du gennemslagskraft? Som leder, chef, souschef eller projektleder skal du kunne tage initiativ, fortolke, sætte

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012

6praksis DU VÆLGER SELV. - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 DU VÆLGER SELV 1. halvår 2012 6praksis teori - Brug din ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse... 1. halvår 2012 byder på seks forskellige kursuslinier for ledige med ret til seks ugers selvvalgt uddannelse.

Læs mere

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation

Kvalifikationsprofil for Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation Side 1 af 6 KVALIFIKATIONSPROFIL Bacheloruddannelsen i Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation med et fremmedsprog som hovedfag og international marketing som bifag Indholdsfortegnelse: 1.

Læs mere

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S

Projektleder med gennemslagskraft - MBK A/S Vil du være mere overbevisende og bedre til at trænge igennem? Vil du styrke din troværdighed? Vil du være bedre til at motivere og få folk med på dine ideer og ønsker? Vil du have træning i at sætte rammer

Læs mere

PowerPoints i verdensklasse

PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse PowerPoints i verdensklasse Lær at lave effektive og inspirerende præsentationer Effektiv formidling gennem PowerPointpræsentationer De fleste kan genkende, hvordan det føles

Læs mere

Sæt fokus på din kommunikation!

Sæt fokus på din kommunikation! Sæt fokus på din kommunikation! 2 Kommunikationskurser & retorisk træning Kursus i præsentationsteknik side 3 Kursus i argumentation og samtale side 4 Kursus om PowerPoint side 5 Kursus i skriveteknik

Læs mere

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S

Præsentationsteknik 3 dage - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at komme med oplæg på møder, præsentere

Læs mere

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S

Præsentationsteknik for advokater - MBK A/S Drukner dit budskab i faglige petitesser eller manglende struktur? Lader du nervøsiteten overtage, når du stiller dig op foran mange mennesker? Vil du blive bedre til at fremlægge sager på møder, præsentere

Læs mere

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010

Fælles mål for engelsk Al-Salahiyah Skolen 2010 Fælles mål for engelsk på AL SALAHIYAH SKOLEN Udarbejdet af engelsklærerne, skoleåret 2005-2006 Revideret i skoleåret 2010/2011 Indledning til fælles mål for engelsk Der er udarbejdet fælles mål for faget

Læs mere

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen

Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Deltag på et intensivt seminar om Coaching - fremtidens udviklingsredskab på arbejdspladsen Det får du ud af at deltage på seminaret: n Lær, hvordan coaching anvendes som udviklingsredskab n Skab større

Læs mere

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps

Selvledelse. - personlig motivation og handlekraft. Underviser: Klaus N. Jakobsen, direktør og erhvervspsykolog Improvement Aps Begrænset deltagerantal Selvledelse - personlig motivation og handlekraft Lær at sætte mål - og nå dem! Oplev personlig vækst Skab større handlefrihed for dig selv Styrk din kommunikation og blev bedre

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis

Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer Lær at lære og huske mere effektivt Strategi og forretningsudvikling i praksis Rådgivende salg styrk dine salgskompetencer 11.-12. august 2014 Lær at lære og huske mere effektivt 25. september 2014 Strategi og forretningsudvikling i praksis 27.-28. oktober 2014 Styrk din personlige

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk.

Hensigten er, at eleven fra starten vænner sig til, hvordan det lyder, når kinesere taler kinesisk. Kinesisk Kinesisk 1 1. udgave, 2006 ISBN 13 9788761614155 Websitet består af to dele; redskaber til indlæring og træning af udtale samt supplerende materiale til alle tekstbogens lektioner. Kinesisk 1-4

Læs mere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere

Kommunikation. med gennemslagskraft og power. En af Confex absolut bedste undervisere Confex 2-DAGS kursus Kommunikation med gennemslagskraft og power Får du sagt, hvad du vil når du vil? Lær kunsten at føre en ligeværdig dialog og få dit budskab klart igennem En af Confex absolut bedste

Læs mere

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013

UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 UNDERVISNINGSPLAN FOR ENGELSK 2013 Undervisningen følger trin- og slutmål som beskrevet i Undervisningsministeriets faghæfte: Fællesmål 2009 Engelsk. De centrale kundskabs- og færdighedsområder 1. Kommunikative

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Argumentation der overbeviser

Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Argumentation der overbeviser Vær skarpere i din argumentation Overbevisende og målrettet argumentation Mange virksomhedspræsentationer har en uklar argumentation. Det kan

Læs mere

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8.

www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. www.aalborg-friskole.dk Sohngårdsholmsvej 47, 9000 Aalborg, Tlf.98 14 70 33, E-mail: kontor@aalborg-friskole.dk Årsplan for engelsk 8. klasse 2012-13 Hvornå r? Hvad skal der ske? (Emne) Hvordan? (Metoder)

Læs mere

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen

Strategisk kommunikation. Et kursus til virksomheder i it-branchen Strategisk kommunikation & PR Et kursus til virksomheder i it-branchen Communication works for those who work at it John Powell Kommunikation, kommunikation, kommunikation. Internt og eksternt, ved kriser

Læs mere

Efteruddannelse & komperenceudvikling

Efteruddannelse & komperenceudvikling efterår 2012HK Kurser Efteruddannelse & komperenceudvikling Det arbejder HK Midt også for... Et HK-medlemskab er adgangsbillet til en lang række tilbud, som kan styrke din personlige udvikling og dine

Læs mere

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk

Nyvej 7, 5762 Vester Skerninge - Tlf. 62241600 - www.vskfri.dk - skoleleder@vskfri.dk. Fagplan for Engelsk Fagplan for Engelsk Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke sig mundtligt og

Læs mere

Business Centret. Indhold

Business Centret. Indhold Kurser for ledere Business Centret Det glæder os at kunne præsentere vores kurser for nuværende og kommende ledere. I brochuren finder du kurser inden for bl.a. salg, regnskab, it, kommunikation og sprog.

Læs mere

Indholdsplan for Engelsk FS10+

Indholdsplan for Engelsk FS10+ Indholdsplan for Engelsk FS10+ Intro: På engelsk FS10+ holdene tales der engelsk hele tiden, bortset fra når vi arbejder med grammatik. Det forventes, at eleverne har et højt engagement i faget, at de

Læs mere

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER

KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER Holstebro-Lemvig-Struer KORTE KURSER VUC HOLSTEBRO-LEMVIG-STRUER VALDEMAR POULSENS VEJ 8 7500 HOLSTEBRO T 96 27 58 00 VUC@HOLSTEBRO-VUC.DK WWW.HOLSTEBRO-VUC.DK VUC HOLSTEBRO-LEMVIG STRUER HVAD ER VUC?

Læs mere

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse

Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Kursuskatalog Speditørskolen - ledelse Praktisk lederuddannelse Uddannelsen er: Tæt på din hverdag Tilpasset dit behov som leder Tilrettelagt, så teori og praksis kan forenes erfaringsudveksling med andre

Læs mere

NLP PRACTITIONER COACH

NLP PRACTITIONER COACH NLP PRACTITIONER COACH Uddannelsens opbygning 1 2 3 4 5 Hjernen & Læringsstile Webinar Værdier & Positioner Webinar Strategier & Reframing Webinar Sprogets effektfulde virkning Webinar Certificering 2

Læs mere

Personlig formidling med krop og stemme

Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Personlig formidling med krop og stemme Stå frem med gennemslagskraft, sikkerhed og overskud Styrk din præsentationsteknik med større gennemslagskraft Sæt fokus

Læs mere

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014

værdier - kompetencer - potentialer - kommunikation præsentation - troværdighed - integritet - personlighed kurser 2013 / 2014 ValueLab værdier kompetencer potentialer kommunikation præsentation troværdighed integritet personlighed troværdig kommunikation kurser 2013 / 2014 ValueLab Hareskovvej 19 DK 4400 Kalundborg T: 23 10 44

Læs mere

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles

ÅRSPLAN 2009 2010 Engelsk 9.klasse. Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles 1 Uge 33 Emne Trinmål Arbejdsopgaver/ Tekster Gennemgang af årsplan og Fælles Eleven som medbestemmende og medansvarlig for egen mål læring Impression of Dk Eleverne formulerer deres egne mål Textbook

Læs mere

Ledelse i praksis - MBK A/S

Ledelse i praksis - MBK A/S Vil du være en endnu bedre leder? Vil du være stærkere i den daglige kommunikation? Vil du vide mere om, hvordan du leder forskellige medarbejdertyper? Vil du være bedre til at skifte ledelsesstil, så

Læs mere

IDA Personlig gennemslagskraft

IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft IDA Personlig gennemslagskraft - i samarbejde med Mannaz A/S Formål Formålet med dette forløb er at udvikle og styrke din evne til at trænge igennem med overbevisning samt

Læs mere

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan

Fremtidens Mentor. -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Fremtidens Mentor -den relationskompetente procesarbejder - Kursusplan Kursusplan - Fremtidens Mentor Kursistmålgruppe Fokus for kurset: Mål: Arbejdsløse lærere, pædagoger, socialrådgivere og jobkonsulenter,

Læs mere

Sprogpolitik for RUC

Sprogpolitik for RUC ROSKILDE UNIVERSITETSCENTER Rektoratet Notat Sprogpolitik for RUC DATO/REFERENCE JOURNALNUMMER 11. januar 2006/HTJ 2006-00-015/0001 I Roskilde Universitetscenters strategiplan for 2005-2010 fastslås det

Læs mere

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner

Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner Fællesmål for faget dansk som fremmedsprog på Prins Henriks Skole Formål, slutmål, delmål og undervisningsplaner INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING. Side 2 FORMÅL. Side 2 SLUTMÅL. Side 3 DELMÅL.. Side 4 TRINMÅL

Læs mere

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb

Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Kommunikation Skat IT Samfundsøkonomi Arbejdskulturforståelse Projektarbejde Deltag i Jobbankens videregående undervisningsforløb Vejen tilbage til arbejdsmarkedet Deltag i Jobbankens undervisning Forløbet

Læs mere

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER

LINKEDIN KURSER PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER LINKEDIN PROFILERING & NETWORKING 2 TIMERS INTENSIVT KURSUS DER STYRKER DINE MULIGHEDER PROFILERING + NETWORKING = MULIGHEDER Med Linkedin kan du opnå resultater, du ikke troede var mulige. Du kan blandt

Læs mere

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed!

Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Det kræver fikse fingre at dyrke sin virksomhed! Gør som dine kollegaer i Danske Anlægsgartnere & Dansk Håndværk - ta en branchetilpasset lederuddannelse, som sætter fokus på hvordan ledelse kan bruges

Læs mere

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur

Roskilde Ungdomsskole. Fælles mål og læseplan for valgfaget. Japansk. - sprog og kultur Roskilde Ungdomsskole Fælles mål og læseplan for valgfaget Japansk - sprog og kultur November 2014 Fælles Mål Vision og målsætning Formålet med undervisningen i japansk er, at eleverne stifter bekendtskab

Læs mere

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer

www.cfufilmogtv.dk Tema: Pets Fag: Engelsk Målgruppe: 4. klasse Titel: Me and my pet Vejledning Lærer Me and my pet My dogs SVTV2, 2011, 5 min. Tekstet på engelsk Me and my pet er en svenskproduceret undervisningsserie til engelsk for børn i 4. klasse, som foregår på engelsk, i engelsktalende lande og

Læs mere

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt

Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Du arbejder med din personlige udvikling gennem indsigt og kontakt Psykoterapeut Organisationskonsulent Personlig udvikling Intensive kurser Krisehjælp Parkurser Terapi GIS International Gestalt-psykoterapi

Læs mere

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk.

God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. God ledelse kræver god kommunikation. Retorisk Akademi er en uddannelse med individuel træning, ekspertoplæg og netværk. Retorisk Akademi Du kan sikkert jeres strategier - men kan du kommunikere dem? Retorisk

Læs mere

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo).

De overordnede bestemmelser for uddannelsen fremgår af Studieordning for Bacheloruddannelsen i Arabisk og Kommunikation (www.asb.dk/studinfo). STUDIEORDNING Revideret 14. maj 2009 STUDIEORDNING PR. 1. FEBRUAR 2008 FOR KOMMUNIKATIONSDELEN AF BACHERLORUDDANNELSEN I ARABISK OG KOMMUNIKATION VED HANDELSHØJSKOLEN, AARHUS UNIVERSITET OG DET TEOLOGISKE

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

VALGFAG i Ungdomsskolen

VALGFAG i Ungdomsskolen Tilmelding til Valgfag 2015/16 i Ungdomsskolen Dit navn Din skoles navn Dit klassetrin 1. valgfag 2. valgfag Husk: Din tilmelding skal afleveres på skolens kontor, eller tilmeld dig på www.fusweb.dk 2015/16

Læs mere

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI

SPECIALE 1 INNOVATION & IVÆRKSÆTTERI SPECIALEKATALOG SPECIALER Efter basisperiode 3 er det tid til at fordybe sig i et specialefag. Specialeperioden finder sted i ugerne 14 og 15, og eleverne skal sammen med primærlærerne lave tre prioriteringer.

Læs mere

kursusoversigt efterår 2014

kursusoversigt efterår 2014 kursusoversigt efterår 2014 Nye kompetencer giver nye muligheder Sønderhøj 9 8260 Viby J Tlf. 8936 3000 business@aabc.dk business.aabc.dk 1 Velkommen til Business Centret, Århus Købmandsskoles kursusafdeling.

Læs mere

Personlig vækst og gennemslagskraft

Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Personlig vækst og gennemslagskraft Styrk dit mentale overskud, og giv din kommunikation ny kraft Hold hovedet koldt, og bevar overblikket Kan du gå i sort, når det

Læs mere

Udkast til faget Dansk, modul 1

Udkast til faget Dansk, modul 1 Udkast til faget Dansk, modul 1 Fag Dansk modul 1 Faget formål Formålet med undervisningen i Dansk er at udvikle de studerendes dansksproglige kompetencer ud fra deres forudsætninger, og sætte de studerende

Læs mere

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010

Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 Bilag 26 Tysk begyndersprog A hhx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Tysk er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, og de forskellige sider af faget betinger hinanden gensidigt.

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort

Pædagogisk vejledning. Industriens LEAN-kørekort Pædagogisk vejledning Industriens LEAN-kørekort Indholdsfortegnelse Indledning 3 Læsevejledning 3 1. Forudsætninger 3 1.1. Målgruppe 3 1.2. Deltagerforudsætninger 4 1.3. AMU kurserne i LEAN-kørekortet

Læs mere

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole

Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Fælles mål for engelsk, Bøvling Friskole Formål Formålet med undervisningen i engelsk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet engelsk og kan udtrykke

Læs mere

Gennemslagskraft for projektledere

Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Gennemslagskraft for projektledere Bliv stærkere i dine budskaber, og styrk din projektledelse Klar kommunikation skaber bedre projektledelse Har du prøvet at stå foran

Læs mere

Den Grundlæggende Lederuddannelse

Den Grundlæggende Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig for både dig og din virksomhed. Viden om og redskaber til god ledelse styrker din

Læs mere

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014

SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 SIV engelsk Kursusevaluering foråret 2014 Hvilken uddannelse går du på på dette semester? Hvilken uddannelse går du på på dette semester? - Andet (anfør fx specialisering, tomplads el.lign.) Speciale i

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 %

Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % Ministry of Musics kunder forbedrer deres kommunikation op til 25 % I dag I dag producerer nordiske virksomheder primært. viden og service. Derfor er det evnen til at kommunikere og formidle denne viden,

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel

PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED. Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK ET KURSUS I SAMARBEJDE MED Dit budskab skal gøre en forskel PRÆSENTATIONSTEKNIK På kurset Dit budskab skal gøre en forskel lærer du at forberede, strukturere og præsentere et emne med

Læs mere

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab

Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab Kommunikation & Partnerskab Fordi din relation kan være dit dyreste bekendtskab 17.- 18. juni 2015 København Hovedleverandør til Hvad siger deltagerne? Deteretkursus,dervirkeligharrykketmig.Jegerblevetbevidst

Læs mere

Kommunikationspolitikken GPS

Kommunikationspolitikken GPS Kommunikationspolitikken GPS Sådan kommunikerer vi godt og bedst i Silkeborg Kommune Kommunikationspolitikken GPS hvad er det? Kommunikationspolitikken GPS God Praksis i Silkeborg er grundlaget for, at

Læs mere

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1

Nanoq Akademi 6. feb. 2015. Lederudvikling. Træn dine ledermuskler. Nanoq Akademi, side 1 Lederudvikling Træn dine ledermuskler Nanoq Akademi, side 1 Er du ny leder? Eller vil du genopfriske dine lederevner? - Træn derfor dine Ledermuskler Et skræddersyet lederudviklingsforløb i Grønland på

Læs mere

Lederens hverdag - MBK A/S

Lederens hverdag - MBK A/S Ledelse, konflikthåndtering og personlig planlægning Vil du være bedre til at håndtere udfordringerne i din daglige ledelse? Vil du være bedre til at genkende dine medarbejders grundlæggende forskelligheder?

Læs mere

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse

Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Studiebeskrivelse Kognitiv Coachinguddannelse Wattar Gruppen, Kognitivt Psykologcenter 2014 Side 1 af 7 WATTAR GRUPPEN... 1 KOGNITIVT PSYKOLOGCENTER... 1 1. NAVN... 3 2. INTRODUKTION... 3 2.1 UDDANNELSENS

Læs mere

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014

Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Skab dig - unik! Kurser Forår 2014 Forandring fryder, når vaner du bryder. Alle har X-faktor præsentationsteknik og performance Coaching i hverdagen som kommunikationsmetode Sig, hvad du mener på den gode

Læs mere

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen

Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen. v. adjunkt Petra Daryai-Hansen Introduktion til sprogprofilerne: sprog- og kulturkompetencer fra grundskolen til arbejdspladsen v. adjunkt Petra Daryai-Hansen REPT/FREPA Flersprogede og interkulturelle kompetencer: deskriptorer og undervisningsmateriale

Læs mere

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation

Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Lederens retorik - troværdig og overbevisende kommunikation Efter- og Videreuddannelse 2012/2013 Lederens retorik troværdig og overbevisende kommunikation Mange mennesker opfatter kommunikation som en

Læs mere

Kommunikationspolitik

Kommunikationspolitik Kommunikationspolitik Januar 2009 Hillerød Hospital Kommunikationsenheden Kommunikationspolitik Kommunikationsenheden Hillerød Hospital Kommunikationspolitik for Hillerød Hospital Indhold 1. Formål...

Læs mere

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge.

Elevernes skal have redskaber og kompetencer, så de med et fagligt perspektiv kan indgå i drøftelser om markedskommunikation i sociale sammenhænge. Markedskommunikation C 1. Fagets rolle Markedskommunikation omfatter viden inden for sociologi, forbrugeradfærd, målgruppevalg, kommunikation samt markedsføringsstrategi og -planlægning. Faget beskæftiger

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Mindful Self-Compassion

Mindful Self-Compassion Mindful Self-Compassion Trænes over 8 uger eller 5 intense dage Give yourself the attention you need, so you don t need so much attention - Chris Germer MINDFUL SELF-COMPASSION Det originale Mindful Self-Compassion

Læs mere

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE

Lederuddannelse. Den Grundlæggende Lederuddannelse. Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Lederuddannelse Den Grundlæggende Lederuddannelse Den grundliggende lederuddannelse er udviklet i samarbejde med LEDERNE Styrk dine lederkompetencer for din egen og virksomhedens skyld God ledelse er vigtig

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse

Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Italien spørgeskema til sproglærere dataanalyse Dig selv 1. 32 sproglærere har besvaret spørgeskemaet, 15 underviser på mellemtrinnet, 17 på ældste trin. 2. 23 underviser i engelsk, 6 i fransk, 3 i tysk,

Læs mere

Trin - og slutmål for faget Tysk

Trin - og slutmål for faget Tysk Trin - og slutmål for faget Tysk Beskrivelse af undervisningen i 6.klasse Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes sproglige forudsætninger. Fra begyndelsen af forløbet skal undervisningen tilrettelægges,

Læs mere

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle

Grønlandsk som begynder- og andetsprog A. 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A 1. Fagets rolle Grønlandsk som begynder- og andetsprog A er et færdighedsfag, et vidensfag og et kulturfag, der beskæftiger sig med grønlandsk sprog og kultur.

Læs mere

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater

Facilitator uddannelsen. Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Facilitator uddannelsen Lær at facilitere værdiskabende processer der giver energi og resultater Future Performance udbyder en af Danmarks bedste certifikatgivende uddannelser som facilitator. Uddannelsen

Læs mere

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge

ÅBNE DØRE. Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge * rser u k s e or v g i d ar d u l r e b e m f l i T 6. 1 t s e n se ÅBNE DØRE AFTENKURSER FOR VOKSNE GRIBSKOV GYMNASIUM FORÅR 2015 Gribskov Gymnasium, Østergade 52, 3200 Helsinge VELKOMMEN TIL ÅBNE DØRE

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015

Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 Kommunikations- Politik i Egedal Kommune Revideret 2015 2 Indholdsfortegnelse 1. DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION 3 2. VERDEN OMKRING OS 4 3. SYV FOKUSOMRÅDER FOR GOD KOMMUNIKATION FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE

Læs mere

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004

Totalkredit. learning som hjørnesten i intern ring. 10. september 2004 Totalkredit Anders Heick-Poulsen Blended learning som hjørnesten i intern markedsføring ring 1 Totalkredit A/S Totalkredit blev dannet i 1990 på p basis af Provinsbankernes Reallånefond Forretningsmæssigt

Læs mere

Mindfulness i pædagogikken

Mindfulness i pædagogikken Mindfulness i pædagogikken Et praksisrettet og forskningsunderbygget kursus for undervisere og vejledere, der arbejder med unge Kursuscenter Brogaarden 25.11-26.11.2013 Generator kurser og konferencer

Læs mere

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger

Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Kursusinvitation: Rekruttering og fastholdelse af frivillige i idrætsforeninger Oktober 2014 januar 2015 VELKOMMEN til kursus i rekruttering af frivillige ledere til idrætsforeninger Frivillige ledere

Læs mere

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen

Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen Kapitel 2: Evaluering af elevernes udbytte af undervisningen På Hindholm Privatskole er evaluering en naturlig del af undervisningen. Den foregår dels løbende og i forskellig form - dels på fastlagte tidspunkter

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Underviser: Anne Katrine Lund, cand.mag. og ph.d. i retorik Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! med hjem Det får du ud af at deltage:

Læs mere

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre?

Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II When business gets personal! Mangler du som leder kompetencer til at skabe resultater sammen med andre? Leadership Program PLP II Acuity World Fortsæt Our field of expertise din

Læs mere

MINDFULNESS FOR BØRN

MINDFULNESS FOR BØRN MINDFULNESS FOR BØRN MENTOR UDDANNELSEN (MBM- UDDANNELSEN) Vi fødes alle med bevidst nærvær Det er ikke hokus pokus nærværet har vi alle med os. Stille og roligt fjerner vi os fra nærværet, og bliver mere

Læs mere

Formål for faget tysk

Formål for faget tysk Formål for faget tysk Formålet med undervisningen i tysk er, at eleverne tilegner sig kundskaber og færdigheder, således at de kan forstå talt og skrevet tysk og kan udtrykke sig mundtligt og skriftligt.

Læs mere

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse

Morgendagens mellemledere 2010. - den fleksible mellemlederuddannelse 1 Morgendagens mellemledere 2010 - den fleksible mellemlederuddannelse 2 Mellemlederen i krydsfeltet I det moderne vidensamfund, der er præget af konstant forandring, skal mellemlederen løbende kunne tilpasse

Læs mere

Uddannelse som virtuel projektleder

Uddannelse som virtuel projektleder Uddannelse som virtuel projektleder Udnytter din virksomhed potentialet i virtuel projektledelse? Nye teknologier tordner frem i virksomheder og giver mulighed for at kommunikere og samarbejde på nye måder.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse

Lean Six Sigma Black Belt-uddannelse Lean Six Sigma For dig, der arbejder med meget komplekse problemstillinger og derfor har behov for et højt kompetenceniveau til at udføre komplekse forbedringsprojekter, der involverer store mængder data

Læs mere