HANDLINGSPLAN Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLINGSPLAN 2015. Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole"

Transkript

1 HANDLINGSPLAN 2015 Bidrag til fokusområder i handlingsplanen for Danmarks Domstole 1

2 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 1. Kvalitet gennem videndeling Juridisk videndeling Videndeling i hverdagen Vejledning til konkurskarantænesager til DDS (MB I løbet af 2015 Videnbank: redaktøren videresender relevante afgørelser til afdelingens jurister, som drøftes på juristmøder Videnbank: evalueres medio 2015 SH er særligt udvalgt fokusembede i 2015 Visdomsbog: revision af L-, G- og R-sager færdiggøres. Procedure for løbende opdatering, bl.a. med beslutninger fra de ugentlige Kaizen-møder Visdomsbog: på Intra (fælles) medio 2015 Insolvensrettens Dag - konference 12. marts 2015 i samarbejde ml. retten og Danske Insolvensadvokater Insolvensrettens Dag 300 deltagere svarende til samme antal som sidste år. Intern erfagruppe om konkurskarantænesager med systematisk mødefrekvens Mini-kurser: 1. Video 3 til afhøring jurister 2. Karnov for jurister og studenter (sammen med retsafdelingen) 3. Gældssanering, hands on tlf.vejledning for bosekretariat 4. Konkurskarantænesager Der udpeges en ansvarlig for afvikling af det enkelte kursus og kursustider sættes i kalenderen. Løbende i 2015 Mini-kurser: 1. Medio 2015 (v. administrationen) 2. Sidste halvdel af 2015 (Karnov via Nille) 3. Medio Medio 2015 (6 interne mini-kurser er embedets samlede mål for 2015) 2

3 Videndeling i hverdagen (Retsafdelingen) SH er særligt udvalgt fokusembede i 2015 Videndeling i hverdagen (Administrationen) SH er særligt udvalgt fokusembede i 2015 Erhvervslivets Mediationsdag - konference 20. maj 2015 i samarbejde ml. retten og Voldgiftsinstituttet (se også under fokusområde 4) Mini-kurser: 1. Video 3 til afhøring jurister 2. Karnov for jurister og studenter (sammen med skifteafdelingen) 3. Motiver til forlig dommere 4. Konkurskarantænesager Der udpeges en ansvarlig for afvikling af det enkelte kursus og kursustider sættes i kalenderen. Brugeradfærd på hjemmesiden Domsresuméer fra SH på Intra Øget efterspørgsel på retsmægling (se også under fokusområde 4) Mini-kurser: 1. Medio 2015 (v. administrationen) 2. Sidste halvdel af 2015 (Karnov via Nille) 3. Sidste halvdel af 2015 (v. Lotte) 4. Medio 2015 (6 interne mini-kurser er embedets samlede mål for 2015) Løbende opgørelse (ifm. ledelsesgruppemøder og fælles frokostmøde) over brugernes navigation på shret.dk fx de 10 mest besøgte sider. Større synlighed på Intra (markedsføring af SH) Ved publicering af domresumeer fra vidensbank og domsoversigt på Intra Mini-kursus: 1. Brug af Intra teamsites, profiler, etc. 2. Video 3 til afhøring se under Rets- og Skifteafdeling. 3. IT-cafe Mini-kurser: 1. Medio Medio Løbende i 2015 Der udpeges en ansvarlig for afvikling af det enkelte kursus og kursustider sættes i kalendere (6 interne mini-kurser er embedets samlede mål for 2015) 3

4 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 2. Digitale retsmøder Dommerundervisning Undervisning i brug af tablet: 1. Brug af Iannotate 2. Brug af Pages 1. Februar Medio 2015 Undervisning af øvrige jurister Undervisning i brug af tablet: 1. Brug af Iannotate 2. Brug af Pages 1. Februar/april Medio 2015 Brug af AV-udstyr i retssalene Se videndeling i hverdagen under minikursus (Skifte- og retsafdelingerne) Vejledning i brug af Video 3 og AV Skriftlig vejledning tilgængelig ved DMF-pladsen i retssalene og mødelokale 2. April 2015 (administrationen) og intro på fælles frokostmøde Bedste praksis arbejdsgange med afvikling af digitale retsmøder Brug af tablet i L- og G-sager (bl.a. ved inspiration fra studiebesøg på Bornholm) Beslutningsgrundlag for overgang til byretternes insolvenssystem eller ej. Bedste praksis arbejdsgange med afvikling af digitale retsmøder (Retsafdelingen) Et antal prøvesager udvælges, hvor HFH afvikles digitalt og på baggrund af erfaringerne hermed fastlægges arbejdsgange for afviklingen af digitale retsmøder. Medio Den digitale retsproces 4

5 Fokusområde Indsats Procesmål Resultatmål 4. Rets- og forligsmægling Bedste praksis i processen, der fører en sag til rets- /forligsmægling Øge fokus på brug af rets/forligsmægling (Drøftes på plenarmøde) 20. maj 2015 konference om Erhvervslivets Mediationsdag i samarbejde ml. retten og Voldgiftsinstituttet (se under fokusområde 1) Fokus på rets-/forligsmægling Minikursus i rets/forligsmægling se under videndeling i hverdagen (motivér til forlig). Faste rutiner for afdækning af rets/forligsmæglingsmuligheder Øget efterspørgsel efter retsmægling måles ultimo Et antal sager i 2015 Advokatretsmæglere DSS overvejer ændring af regelgrundlaget Eget korps af advokatretsmæglere 5. Styrkelse af it-organisering og kompetencer i retterne DSS kortlægning SH analyse og kortlægning Kortlægge eksisterende kompetencer og uddannelsesbehov Oversigt over og plan for hvem, der gør hvad på ITområdet i embedet tilgængelig på Intra Kompetenceudvikling IT og officeprogrammer (4D klippekort) Brug af ipad på ledelses- og plenarmøder 6. Sikkerhed Beredskabsplan for koordinering i forbindelse med større ulykker og katastrofer Domstolsstyrelsen udarbejder en beredskabsplan, som AMU lader sig inspirere af. Opnå de nødvendige kompetencer Oprettelse og intro til brug af teamsites (dagsorden, bilag og referat) fra marts/april 2015 Deadline til Beredskabsstyrelsen 1. december 2015 Uddannelse i konflikthåndtering og håndtering af voldelige personer 2 dages kursus for alle ansatte afventer styrelsens udmelding Alarmknapper og dørspion Alarmknapper i retssalene (A, B og C), dørspion og samtaleanlæg på 3. sal Øget tryghed. Oplevelse af større grad af tryghed bland de ansatte. 5

6 Øvrige indsatser ved retten Nr. Indsats Procesmål Resultatmål I. Kvalitet/tid/arbejdsmængde II. IT Forventningsafstemning (hele retten) JFS dokumentarkiv (Skifteafdeling) Tema ved årets MUS Ledelsesgruppen drøfter generelle temaer (Ledelse/medarbejdere, dommere/dmf, jurister/kontorpersonale etc.) Brug af dokumentarkiv til skiftesager (redegørelse og gældssaneringssager) og afklaring af tilpasning til SH skifteret. Øget tilfredshed i næste trivselsundersøgelse inden da intern evaluering medio Efterår 2015 Overgang til byretternes sagsbehandlingssystem (Skifteafdeling) Elektronisk modtagelse af tvangsopløsningssager (Skifteafdeling) Studiebesøg til Retten på Bornholm i april 2015 med henblik på at afklare om overgå til byretssystemet. Herefter inddrages Domstolsstyrelsen Dialog med Erhvervsstyrelse, Domstolsstyrelse og DSI Afklaring inden udgangen af 2. kvartal. Overgang til byretternes system fra 2016 Digital overførsel af metadata III. LEAN-projekt Gældssaneringssager Fjerde og afsluttende workshop 21. april 2015 (projekt fortsat fra 2014) Strømline arbejdsgange og sikre høj kvalitet nedbringe sagsbehandlingstiden VI. Konkurskarantæne V. Sprog og skriftlig kommunikation Sagsbehandling af konkurskarantænesager (Rets- og Skifteafdelingen) Øget brug af hurtige dele i s Arbejdsgangsbeskrivelser tilpasses Minikursus i konkurskarantænesager se under Videndeling i hverdagen Finde de steder, hvor hurtige dele kan erstatte eksisterende standardbreve (eller tlf.opkald) Undersøge om der er mulighed for at oprette og redigere hurtige dele centralt, så rettelser ikke skal foretages på den enkelte pc Udarbejde teksterne og lægge dem ind på pc Sprogpolitik Implementere Sprogpolitik med udgangspunkt i eksempler fra Rets- og Skifteafdelingen. Gennemgå standardbreve (Rets-, Skifte- og Administrationsafdelingen) Rydde op i standardbreve, så vi kun har dem, vi skal bruge. Herefter gennemgås brevene, så de fremstår tidssvarende. Sendes forbi Administrationen mhp. sproglig korrektion (grammatik og formidling). Mere smidig og effektiv behandling af konkurskarantænesager Hurtigere kommunikation og reduktion i porto Løbende eksempler på fælles frokostmøderne i 2015 Tidssvarende og bedre kommunikation. 6

7 Nr. Indsats Procesmål Resultatmål VI. Møder med eksterne VII. Sagsvægte og mål for sagsbehandlingstid Større viden om sagsbehandlingen hos samarbejdspartnere (Rets- og Skifteafdelingen) Udarbejde notat om sagsvægte for civile sager og mål for sagsbehandlingstid (Retsafdelingen) Erhvervsstyrelsen arrangere et besøg Frivillige gældsrådgivere tilbud om kurser Gå hjem møde for sekretærer for fast kuratorer Revitalisere dialogforum i Retsafdelingen To workshops jurist og sekretær i foråret Forbedre og effektivisere samarbejdet med eksterne brugere. Reducere sagskategorierne, så der er så få at måle på som muligt. Deadline 1. juli 2015 til Domstolsstyrelsen (Klaus Rugaard). VIII. Forandring Arbejdspladskultur i SH Fælles temadag I endnu højere grad trives med forandring. 7

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14

Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats 2010-14 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: Fødevareministeriets Fælles Kommunikationsenhed Kontor/initialer: FFK Sagsnr.: Dato: 5. maj 2010 Handlingsplan for Fødevareministeriets kommunikationsindsats

Læs mere

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune

Teknik & Miljø 2012/13. Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljø strategipas 2012/13 Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Teknik & Miljøs strategipas Velkommen til Teknik & Miljøs strategipas. I passet finder du de mål, vi i fællesskab skal nå for at indfri

Læs mere

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik

Kommunikation i Stevns Kommune. Kommunikationspolitik i Stevns Kommune spolitik spolitik Forord Forventningerne til Stevns Kommunes kommunikation stiger hele tiden: Fra borgere, brugere, erhvervsliv, samarbejdspartnere, presse og ikke mindst i forhold til

Læs mere

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013.

Dialogbaseret aftalestyring. mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013. Dialogbaseret aftalestyring mellem Organisationen for voksne udviklingshæmmede Gældende i perioden 1.04.2012 til 31.12.2013 Ballerup Kommune 1. Præsentation af aftaleenheden Formål Organisationen tilbyder

Læs mere

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens

Videnshop september 2014. Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens Videnshop Program 24. 26. september 2014 Hotel Opus Horsens 24. september 2014 10.00-10.30 Ankomst og kaffe, te og morgenbrød 10.30-12.30 Spor 1, 2, 3 og 4 12.30 13.30 Frokost 13.30 14.30 Spor 1, 2, 3

Læs mere

Vi VIL vi kan forebygge vold!

Vi VIL vi kan forebygge vold! Vi VIL vi kan forebygge vold! Viden, metoder og erfaringer til at forebygge og håndtere konflikter, trusler og vold KØGE KOMMUNE EVALUERING Borgeres og pårørendes trivsel og tilfredshed Ansattes trivsel

Læs mere

2 0 1 4 Kursuskatalog

2 0 1 4 Kursuskatalog 2014 Kursuskatalog Udgivet af: Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Telefon 7010 3322 post@domstolsstyrelsen.dk www.domstol.dk Grafisk design og produktion: GP-Tryk Fotograf: Ulrik

Læs mere

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN

HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN HANDLINGSPLAN FOR SYGEDAGPENGEOMRÅDET JOBCENTER VEJEN Status pr. 1.10.2014 Tidsplan: 1.april: Økonomiudvalget forelægges undersøgelsens resultater 8. april: Byrådet forelægges undersøgelsens resultater

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse

Side 6 TEMA Tablets i retterne. 3 Domstolene lå i telt på havnen 15 Domstolenes omdømme er fremragende 16 International uddannelse # 15 OKT 2013 Magasin for Danmarks Domstole Side 6 TEMA Tablets i retterne Mange retter bruger tablets som et naturligt værktøj i retsarbejdet. De holder digitale retsmøder og bruger de små, håndholdte

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Arbejdsmiljøarbejdet. På virksomheder med mindst 35 ansatte. - Opgaver, roller, uddannelse og organisering BRANCHEVEJLEDNING VIRKSOMHEDER FRA BAR KONTOR ARBEJDSMILJØARBEJDET MED MINDST PÅ KONTORER 35 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med mindst 35 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015

Rapport. Arbejdsgruppen om Domsdatabasen. April 2015 Rapport Arbejdsgruppen om Domsdatabasen April 2015 1 Indhold 1 Arbejdsgruppens kommissorium og arbejdsform samt sammenfatning af arbejdsgruppens anbefalinger... 6 2 Grundlaget for arbejdsgruppens overvejelser

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Skatteministeriets kompetencestrategi

Skatteministeriets kompetencestrategi Skatteministeriets kompetencestrategi Kompetencestrategien beskriver, hvordan vi systematisk arbejder med løbende udvikling af medarbejdernes kompetencer, således at 1) Skatteministeriet altid er i besiddelse

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR

AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR AFTALE OM STYRING, STRUKTUR OG SAMARBEJDSKULTUR Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Venstre Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti Det Radikale Venstre Enhedslisten De rød-grønne 19. marts

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk

VIRKSOMHEDSPLAN 2008. Fritidsklub for unge med handicap. Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk VIRKSOMHEDSPLAN 2008 Fritidsklub for unge med handicap Levuk Milnersvej 39A 3400 Hillerød Tel: 48244217 www.levuk.dk Indholdsfortegnelse 1. Indledning side 3 1.1 Levuk lige nu side 3 1.2 Levuk på kort

Læs mere

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN

KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER I FOLKE- SKOLEN Til Arbejdsgruppen for kortlægning og analyse af opkvalificeringen af lærere og pædagoger i folkeskolen Dokumenttype Rapport Dato August 2013 KORTLÆGNING OG ANALYSE OPKVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER

Læs mere

HR-strategi 2011 2014

HR-strategi 2011 2014 HR-strategi 2011 2014 Forord...3 Indledning...3 Målgrupper...3 Hvordan arbejder Fødevarestyrelsen med HR...4 Værdiskabende HR...4 Innovativ HR...4 Effektiv HR...4 Indsats 2011-2014...6 Hvad skal Fødevarestyrelsen

Læs mere

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009

Mere tid til velfærd. Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner. Regeringen. Oktober 2009 Mere tid til velfærd Regeringens plan for mindre bureaukrati i kommuner og regioner Oktober 2009 Regeringen Indhold Forord Mindre tid på administration mere tid til mennesker Regeringen fremlægger hermed

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003

Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 ÅRSRAPPORT 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Embedslægevæsenet Årsrapport 2003 Redaktion Embedslægevæsenets Årsrapportgruppe og Sekretariatet i Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsen Islands Brygge

Læs mere

Før an følg med følg op

Før an følg med følg op Før an følg med følg op Projektets formål I Haderslev Kommune har vi de seneste år været meget optaget af at implementere en stor omorganisering af hele Børne- og Familieområdet, den såkaldte Haderslevreform.

Læs mere

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER

EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, 20 SAMARBEJDSKOM- MUNER Til Undervisningsministeriet Dokumenttype Notat Dato Maj EVALUERING AF LÆRINGS- KONSULENTERNES TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASE- LINE, SAMARBEJDSKOM- MUNER TOSPROGSINDSATS AFRAPPORTERING AF BASELINE,

Læs mere

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser

GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN. Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser GUIDE: SOCIAL IT I KOMMUNEN Til gavn for mennesker med funktionsnedsættelser KOLOFON Tekst Socialt Udviklingscenter SUS Layout ArtRebels Foto Das Büro Socialt Udviklingscenter SUS Nørre Farimagsgade 13

Læs mere

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle

Handicappolitisk handlingsplan status 2014. Et samfund for alle Handicappolitisk handlingsplan status 2014 Et samfund for alle September 2014 Et samfund for alle Indholdsfortegnelse Et samfund for alle 4 Medborgerskab og deltagelse 6 Uddannelse 14 Beskæftigelse 20

Læs mere

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013)

Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) n DIGITALISERI NGSSTVRELSEN Side 1 af 10 Hjælpeplan for overgang til fuld digital kommunikation (2013) Danskerne har i stort omfang taget digitaliseringen til sig. Fem ud af seks borgere er pa internettet

Læs mere