Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014"

Transkript

1 Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014 DRS Formandens skriftlige beretning Beretningen omhandler perioden fra januar 2014 til januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab har i dag 741 medlemmer. Heraf 699ordinære lægelige medlemmer, (inklusive pensionerede radiologer), 6 æresmedlemmer og 36 korresponderende medlemmer. I det forløbne år er følgende DRS medlemmer afgået ved døden: Asger Sæbye Ulf Lorenzen Jørgen Møller Jorgensen Født Død Født Død Født Død Efteruddannelse, møder og kurser Der har været afholdt 4 bestyrelsesmøder siden seneste generalforsamling og til nu. Referater fra møderne ligger tilgængelige på hjemmesiden Selskabet har i det forgangne år været repræsenteret ved møder i ESR: Education committee (Elisabeth Albrecht Beste), ESR national societies meeting (Annika Langkilde). ESR research commitee (Vibeke Løgager). DRS 9. årsmøde blev afholdt januar 2014 i samarbejde med Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklear Medicin i Odense. For første gang afholdt DUDS videnskabeligt møde i forbindelse med DRS årsmøde. Der var over 100 deltagende kursister De videnskabelige sessioner trak tilhørere i alle tre dage. Der var desuden en stor og velbesøgt teknisk udstilling samt sociale arrangementer, kunstudstilling på Brandts og traditionen tro festmiddag torsdag aften. Medlemsbladet Der er i år udsendt to medlemsblade til medlemmerne. Medlemsbladets redaktør, Karen Lind Ramskov opfordrer endnu engang medlemmer til at sende indlæg til bladet på mailadressen Karen er også modtagelig for ideer til emner der kan behandles i medlemsbladet. Hjemmesiden Siden sidste generalforsamling har DRS hjemmeside fået ny webmaster, vi byder Martin Lundsgaard velkommen. DRS bestyrelse har besluttet at hjemmesiden skal have nyt og mere u- to- date lay- out. Martin vil påbegynde dette arbejde i Vores afgående webmaster, Michael Bachmann Nielsen, har gjort et stort forarbejde til dette med bl.a arkivering af ældre dokumenter. Herudover har Michael udarbejdet en selvstændig hjemmeside for introduktions- og hoveduddannelse Michael er fortsat webmaster for denne hjemmeside.

2 Sundhedsstyrelsen DRS har været repræsenteret i flere udvalg vedrørende udarbejdelse af diverse kliniske retningslinjer samt udarbejdelse af pakkeforløb i DRS takker de medlemmer der har påtaget sig disse opgaver, også specialeselskaberne som har været behjælpelige med at udpege kompetente medlemmer til posterne. Sundhedsstyrelsen har i 2014 initieret revision af specialeplanen. Arbejdsgruppen, som var nedsat af DRS, har haft et stort arbejde med denne revision. Jeg kan forstå, at arbejdsgruppen har skullet være meget insisterende for at få gennemført ønskede ændringer, og at det af samme årsag ikke har været muligt at komme igennem med alle de ændringsforslag og tilpasninger, man ønskede. I skrivende stund ligger den reviderede specialeplan til godkendelse hos sundhedsstyrelsen. En ændring er dog allerede nu gennemført: specialets navn er ændret fra Diagnostisk Radiologi til Radiologi. Danske Regioner DRS skrev i 2013 en udtalelse til Sundhedsstyrelsen hvori DRS bestyrelsens holdning til beskrivende radiografer blev fremlagt. I januar 2014 modtog DRS svar fra Sundhedsstyrelsen, svaret er i DRS- bladet nr og kan findes på DRS hjemmeside. ESR Indsatsområderne for i år har været etableringen af Eurosafe Imaging, et udvalg som beskæftiger sig især med strålehygiejne, begrænsning af brug af ioniserende stråling, men også oplysning til patientforeninger om emnet. DRS bakker initiativet op, og har underskrevet os som ven af Eurosafe. DRS har endvidere støttet og bakket op om ESRs European Action Plan for Medical Imaging. Planen stiler mod harmonisering i Europa indenfor kvalitet, sikkerhed uddannelse, forskning og teknologi. Et af fokusområderne er at specialets navn i Europa skal harmoniseres, og være Radiologi. Jeg vil slutte min formandsberetning med at takke de øvrige medlemmer både nuværende og tidligere- i DRS bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbne 4 år. Annika Langkilde, januar 2015 ESR National Societies Commitee De årlige møder i hhv marts og november 2014 havde fokus på følgende hovedområder: Hybrid billeddannelse radiologens rolle, hybrid billeddannelse i radiologien. Den stigende hyppighed af hybrid billeddannelse, fx PET- CT og PET- MR kræver tilstrækkelig træning i de to discipliner. Der var ved mødet indlæg fra forskellige landes selskaber, som præsenterede deres udfordringer og løsningsmodeller. Der er nedsat en curriculum gruppe bestående af repræsentanter for ESR og EANM som især arbejder med uddannelse indenfor hybrid billeddannelse. ECR Kongressen har i år, 2015 modtaget 2881 abstracts, det næsthøjeste nogensinde. Abstracts med emnerne mammaradiologi, interventionel radiologi og onkoradiologi er højst repræsenterede. Ved kongressen har man i år satset på øget interaktivitet med fx on- line afstemning ved sessioner og mulighed for at stemme på epos posters med en like knap. I 2015 vil et antal motiverede radiologer og radiografer

3 under uddannelse kunne få gratis registrering og ophold under ECR efter ansøgning. Desuden emnerne Eurosafe og European Action Plan for Medical Imaging, disse er nærmere beskrevet i formandens beretning. Annika Langkilde ESR Research Committee (Formand: Prof. Hans- Ulrich Kauczor) Indholdet af research siden på ESR websiden er udvidet: En European Task Force med navnet: QIBA (Quantitative Imaging Biomarkers Alliance) er blevet etableret med det hovedformål at skabe et interface med international QIBA og samle QIBA etablerede profiler til at implementere i Europæiske kliniske forsøg. Mere info om QIBA se: Formændene for Imaging Biomarkers subkomiteen, og Imaging Biobanks arbejds gruppen samt Personalised Medicine arbejdsgruppen er involverede i denne task force. En ESR- EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer) arbejdsgruppe er blevet etableret. Aktiviteter i ESR Research Committee, sub- komitéer og arbejdsgrupper Subcommittee on Imaging Biomarkers (Formand: S. Trattnig) Formål og funktioner er færdigt formulerede og offentliggjort på ESR websiden se: and_statements.htm Afholdelse af: Professional Challenges Session ved ECR 2015 Special Focus Session ECR 2015: MSK IB ESOR imaging biomarker kursus 2015 er i the planlægnings fasen sammen med ESMOFIR ESOR imaging biomarker kurset 2014 var vellykket: rs.htm Arbejdsgruppen vedrørende Personalised Medicine (Formand: A. van der Lugt) Formål og funktioner er færdigt formulerede og offentliggjort på ESR websiden se: and_statements.htm For øjeblikket arbejdes på et dokument vedrørende holdninger til Personalised medicine. Arbejdsgruppen vedr. Research Education and Training (Formand: J. Hodler) Formål og funktioner er færdigt formulerede og offentliggjort på ESR websiden se: and_statements.htm Der er gennemført en spørgeskema undersøgelse om forskning, radiologisk forsknings undervisning på medicin studiet, turnus og speciallæge uddannelses niveau, resultaterne vil blive integrerede i den endelig rapport.

4 En anden rapport vedrørende forskning, uddannelse og træning er ved at blive færdiggjort. Arbejdsgruppen kommer med regelmæssige opdateringer til ESR European Training Curriculum med informationer vedrørende forskning se også: Arbejds gruppen har organiseret en session ved ECR 2015 Fredag den 6. marts, kl 08:30 10:00 med titlen: ESR Research in Education and Training Session, Research for trainees made easy: critical reading of the literature. Arbejds gruppen vedrørende Imaging Biobanks (Formand: E. Neri) Formål og funktioner er færdigt formulerede og offentliggjort på ESR websiden se: and_statements.htm I øjeblikket arbejdes på et koncept dokument vedrørende imaging biobanks Der forberedes en spørgeskema undersøgelse vedrørende imaging biobanks (resultaterne vilblive inkluderet i dokumentet) EN Imaging biobank session blev organiseret ved det årlige MIR møde i Bologna/IT Arbejsgruppen har organiseret en Professional Challenges session ved ECR 2015 om torsdag den 5. Marts kl. 08:30 10:00 med titlen: Imaging Biobanks: from genomic to radiomic in the era of personalised medicine. Vbl European Society of Radiology, Education Commission 2014 Der har været afholdt 2 fysiske møder, ved kongressen i Wien i marts og ved MIR kongressen i Bologna i oktober. Den europæiske målbeskrivelse er blevet opdateret, det sker årligt i forbindelse med kongressen i Wien. Den afviger fortsat en del fra den danske. Der er mange hundrede delelementer fordelt over 2 års basisuddannelse og 3 års mere (sub) specialiseret uddannelse, men indholdet er for mange områder brugbart som inspiration til hvad der kræves også i Danmark. Den europæiske målbeskrivelse er også grundlaget, hvis man vil tage det europæiske diplom EDiR som nu et taget af godt 500 med % beståede, der findes særlige faciliteter i Barcelona til testen, ligesom den kan tages i forbindelse med ECR. Der arbejdes fortsat med at gøre specialet interessant for yngre læger og nu gøres også et forsøg på en målbeskrivelse for medicin studerende, mest ment som en hjælp hvis der ikke er fokus på emnet i ens eget land. Den europæiske inspektorordning er sat i system og der har været omkring ti besøg. Det enkelte land kan bestille/betale for et besøg som munder ud i en fyldig rapport. Besøget kan, som ordningen fungerer i Danmark, bruges til at sætte folks på uddannelsen, men også til at visualisere nødvendige uddannelseshensyn i lande som ikke har egen inspektorordning. Endelig arbejdes der meget med en ny e- learning platform, som samler alt materiale og giver mulighed for self- assesment, forventes at være på plads marts januar 2015 Elisabeth Albrecht- Beste, Rigshospitalet

5 ESR - Radiology Trainee Forum (RTF) I løbet af det forgangne år overtog jeg den danske yngre radiolog- repræsentation i RTF efter Lasse Nørgaard. I 2014 holdt vi et par online- møder, hvor der aktuelt er fokus på de yngre radiologers visioner i hvilken retning ønsker vi at radiologien skal gå, og hvordan forbedrer vi kontinuert uddannelsen og evalueringen af de yngre radiologers uddannelse. Ved ECR 2014 blev der som noget nyt arrangeret fælles frokost og meet and greet - sessioner for at øge samarbejdet mellem landenes repræsentanter; der blev holdt møder med andre organisationer som ACR (American College of Radiology) og man lavede en Jobzone for både ansøgere og arbejdsgivere. Sidst, men ikke mindst, arbejdes der fortsat på at forbedre opdateringen af listen over radiologer under uddannelse, så informationen omkring, hvad der sker i ESR/RTF, øges. Tina Bødker Madsen, HU- læge i radiologi, Århus- Herning, kontakt gerne Japanese Scandinavian Radiological Society JSRS blev stiftet i 1985 med det formål at fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer og ved at afholde fælles videnskabelige symposier. Det mere teknisk betonede Nordic- Japan PACS symposium har været afholdt siden 1990, med det formål at udveksle erfaringer om udviklingen af PACS som modpol til den centraleuropæiske og amerikanske dominans i en tid før DICOM standarden. Siden 1993 har to selskaber afholdt fælles symposier. (Tidligere fælles symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 2001, Yamagata 2004, Stockholm 2006, Tokyo 2008, Vejle 2010, Tokyo 2012 og Turku 2014). De frie foredrag har en fremtrædende plads ved symposierne der har altid været et forum, hvor vi lader fremtidens radiologer komme til fadet, så de kan holde deres måske første engelsksprogede foredrag i et venligt miljø i modsætning til de mere aggressive ECR og RSNA forsamlinger. I 2014 var det igen den Nordiske del af selskabet, der afholdt kongressen, som blev afviklet d juni i Turku (Åbo) i Finland under ledelse af Professor Hannu Aronen. Det er altid værtslandet, der bestemmer tid og sted. Normalt ligger møderne i september, men Finland ønskede at lægge det i juni, selvom de andre Nordiske lande advarede imod, at lægge det midt i sommerferieperioden, og at der derfor næppe vil komme så mange fra Scandinavien. Det bar mødet desværre også præg af, idet 85% af deltagerne denne gang kom fra enten Japan eller Finland. Mødet startede med en studiedag med besøg på Turku PET center og en udflugt til Moomin World. De efterfølgende to dage med videnskabelige indlæg bød på 51 foredrag Japan 29, Finland 14, Sverige 2, Norge 2 og Danmark 1 (undertegnede). Næste Japanske kongres bliver i Tokyo 2016 med Tetsuhisa Yamada fra Japanese Red Cross Medical Center som præsident. Næste Nordiske kongres afholdes i 2018 i Norge nærmere bestemt i Bergen med Ingfrid Salvesen Haldorsen fra Haukeland Universitets Hospital som præsident. I 2022 har Stockholm lagt billet ind på mødet i Sverige. JSRS omfattende netværk står til rådighed for alle DRS medlemmer, så hvis man har ønsker om studieophold eller forskningssamarbejde med radiologiske afdelinger i Japan eller de andre Nordiske lande, så kontakt selskabet, så vil vi finde afdelinger med tilsvarende interesser og formidle kontakten. Undertegnede har været sekretær for den skandinaviske del af selskabet siden 2001, og havde

6 formandskabet fra 2006 og frem til Vejle mødet i Siden 2013 har jeg været webmaster på selskabets hjemmeside Vejle 31. december 2014 Finn Mathiesen Rapport fra Acta Radiologica Der har siden sidste generalforsamling været afholdt styrelsesmøde i Acta Radiologica (AR) 27. maj 2014, Oslo. Der blev på mødet giver følgende relevante informationer: Årgang 2013, volumen 54, udkom i 10 volumes, i alt sider, hvilket stort set er uændret sammenlignet med Der udkom desuden et supplement (vol. 54, Suppl 4) med abstrakts fra Nordic Congress i Bergen maj 2013). Indsendelse af manuskripter til tidsskriftet har været stort set uændret. I 2013 blev der indsendt 849 manuskripter mod 878 i 2012 og 724 i Det vil være ønskeligt med flere skandinaviske artikler i tidsskriftet, så alle opfordres til at anbefale tidsskriftet til publisering. Den gennemsnitlige tid fra accept til artikler kommer på print er fortsat for lang (på mødetidspunktet godt 10 mdr.), hvorfor det blev besluttet at udvide til 12 volumes i Medlemsprisen vil trods dette forblive uændret, men prisen på institutters abonnement øges med 15% for at dække udgifterne. Antal dage fra indsendelse af manuskript til accept/reject har gennemsnitlig været ca. 6 uger inklusiv evt. tid til revision. Der arbejdes løbende med at nedsætte denne periode, og der var indtil videre i 2014 kun 29 dage fra indsendelse til første afgørelse. Accepterede artiklerne kommer dog fortsat hurtigt i PubMed og bliver tilgængelige via Epub ahead of print. Dette foregår automatisk og uden omkostning for forfatterene, men hvis man ønsker et manuskript gjort frit tilgængeligt (open access option) skal der betales et gebyr til forlaget Sage på 1600 GBP/3000 USD. Online tilgang har været populært med downloading af AR artikler gange i Der er etableret i komplet digitalt arkiv af AR tilbage til 1921, så man er fri for at rekvirere papirprint. Tidsskriftets Impact Factor er stort set uændret, 1,35 i 2013 og 1,33 i For at øge Impact Factor har editorerne fokus på, at accepterede manuskripter skal have høj videnskabelig kvalitet. Dette specielt da den aftalte udvidelse af antal volumes til 12 fra 2015 kan påvirke Impact Factor i negativ retning. Det etablerede online søster tidskriftet Acta Radiologica Short Reports (AR Short Reports, sr) har været populært og er ikke kun anvendt til case reports, men også til originale artikler uden væsentlige metodologiske aspekter, hvorfor det er besluttet at omdøbe tidsskriftet til Acta Radiologica Online fra 1. januar Dette online tidsskrift er forfatter- betalt; økonomien er baseret på betaling af ca. 600 GBP per publikation, men artiklerne gennemgår sædvanlig peer review og indiceres i PubMed/MEDLINE databasen. Manuskriptbehandlingen er uændret været digital via Manuscript Central (mc.manuscriptcentral.com/srad), varetaget af SAGE ( Adgang til tidsskriftes fås via DRS hjemmeside hvor der er et Acta logo til login. Der logges på vha. medlemsnummeret til DRS og en personlig adgangskode som erhverves ved første login. Der er mulighed for e- mail alert med oversigt over artikel via Acta s hjemmeside.

7 Acta har fortsat et Advisory Board som aktuelt bla. inkluderer ikke aktive medlemmer. Det besluttes at diskutere ændring af Advisory Board ved næste møde i Xenia Forsselliana stipendiet blev i 2013 tildelt Dr. Lilian Hammarstedt, Sahlgrenska University Hospital, Gothenburg, for artiklen Adrenal lesions: variability in attenuation over time, between scanners, and between observers ; Acta Radiol, 2013; 54, 7: Anne Grethe Jurik Årsrapport fra European Society of Gastrointestinal Radiology, ESGAR 2014 Der er nu i alt 1577 medlemmer af ESGAR heraf er der 18 danske. Der er bestemt ikke recession i selskabet. ESGAR s årsmøde i 2014 blev afholdt i juni måned i Salzburg, Østrig med mere end 1000 deltagere. Selskabet har desuden i løbet af året afholdt en række workshops. Hjemmesiden er nu ændret så den er mere dynamisk, se Medlemmerne kan nu se posterne on- line, månedens case, uddannelses portal og syllabus for work- shops ect. Som noget nyt kommer der i 2015 junior sommerskole for yngre radiologer. Kurset vil være blanding af case baseret undervisning og generelle foredrag. Målgruppen er yngre radiologer under 32 år. Første kursus er i Latina, Italien til august. Næste årsmøde bliver afholdt i Paris 9. til 12. juni Nogle af emnerne vil være: Magnetic resonance of the abdomen: from the protocol to the report, GI oncologic imaging: from diagnosis to intervention, How can radiologists best control the referral pathway? Evaluation of tumour response to treatment, Obesity: the new tsunami og Pancreatic and Biliary intervention ect. se hjemmesiden eller ESGAR 2015 på App Store. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Følgende ESGAR workshops er planlagt: MR og CT af abdomen, Muscat, Oman, februar 2015 CT kolografi, Brygge, Belgien, april 2015 Lever, Novi Sad, Serbien, april 2015 Pancreas, Athen, Grækenland, maj 2015 Lever, pancreas og GI MDT, Lisabon, PT november2015 På initiativ af Hernik Nørgaard er der på LinkedIn nu oprettet et lukket dansk Abdominal Radiologisk Forum. Dette er endnu kun i en opstarts fase. Søren Rafaelsen, Vejle Beretning fra DRS s Koordinerende Uddannelsesråd Medlemmer: Elisabeth Albrecht- Beste, Rigshospitalet, Region Øst (formand samt hovedkursusleder)

8 Mette Ramsdal Poulsen, Odense Universitetshospital, Region Syd Vibeke Fink Jensen, Århus Universitetshospital, Region Nord Susanne Sletting, Rigshospitalet, Region Øst Pernille Greisen, Odense Universitetshospital (yngre læge repræsentant) Vibeke Andrée Larsen, Rigshospitalet (medlem af 1.målbeskrivelse udvalg) Igen i 2014 har udvalget mødtes fire gange blev året hvor den nye målbeskrivelse for hoveduddannelsen i diagnostisk radiologi blev færdig og godkendt af Sundhedsstyrelsen. En nyskabelse er introduktionen af konkretiseringslister, primært udarbejdet af delkursuslederne, som tydeliggør indholdet i de enkelte mål. Det Koordinerende Uddannelsesråd har også indført inspirationslister; introduktion til områder og udvikling indenfor de enkelte subspecialer. 1.november blev målbeskrivelsen elektronisk i logbog.net., noget som Sundhedsstyrelsen har arbejdet på i 10 år. Den elektroniske logbog giver nye muligheder for et interaktivt dokument, men først skal alle lige lære redskabet at kende. Der er udarbejdet vejledninger til det nye obligatoriske kompetencevurderingsredskab fra 2014 (Mini IPX/OSATS), som nu er taget i brug i hele landet. I starten af 2014 blev Lasse Nørgaard speciallæge og udtrådte derefter af udvalget. Tak til Lasse for meget flittig og engageret indsats, ikke mindst i de store opgaver hvor Lasse har ydet en stor del. Pladsen som yngre læge repræsentanten overgik herefter til region syd, til Pernille Greisen. Efter mangeårig virkelig stor indsats ophørte Anne Grethe Jurik som postgraduat klinisk lektor i region Nord. Meget stor tak til Anne Grethe. Anne Grethe har ydet en fremragende indsats for speciallægeuddannelsen i Danmark, har virkelig sat sit fingeraftryk på mange emner i rådets arbejde, været uhyre flittig og hurtig i sine arbejdsopgaver. Ny postgraduat klinisk lektor i region Nord og dermed nyt medlem af Koordinerende Uddannelsesråd er Vibeke Fink Jensen, som overtog posten ved sommerferien. Jeg vil endnu engang takke rådets medlemmer for det store engagerede arbejde der fortsat udføres, især i fritiden. Det er meget nødvendigt og givende at samarbejde på landsplan, det er gavnligt for faget, og alle rådets medlemmer har igen været gode sparringspartnere omkring de regionale ansættelsesudvalg og i arbejdet i de regionale uddannelsesråd. Jeg vil også gerne takke de afdelinger hvor rådets medlemmer er ansat, afdelingerne har alle bidraget til frigørelse af tid til rådets ret store arbejdsopgaver indenfor speciallægeuddannelsen i januar 2015 Elisabeth Albrecht- Beste, Rigshospitalet Elisabeth.albrecht- Beretning fra Uddannelsesudvalget 2014 Efter den problematisk økonomi omkring kurserne i 2013 var det anderledes positivt med økonomien i Der er foretaget enkelte justeringer, med den nye målbeskrivelse er kurset i Thoraxradiologi og Onkologisk radiologi blevet formelt til 2 kurser, timetallet og antallet af kursusdage uændret. Der er således

9 nu i alt 11 specialespecifikke kurser i diagnostisk radiologi hvert år. Sundhedsstyrelsen har udgivet en ny håndbog for hoved- og delkursusledere som blev diskuteret ved det årlige møde i Uddannelsesudvalget, holdt i Odense i september. Næsten alt kursusmateriale og programmer er nu blevet elektroniske og tilgængelige på uddannelse.dk, en stor tak til alle som har gjort dette muligt. Der bliver på kurserne fortsat fokuseret på deltagerinvolvering og afholdelse af test. Kursernes rækkefølge for kursisterne er i tiltagende grad individuel og forsøges fortsat afpasset til det daglige kliniske arbejde for at øge udbyttet mest muligt. Delkursuslederne i diagnostisk radiologi har igen i 2014 leveret en fremragende engageret indsats. De fortsatte positive kursusevalueringer afspejler det store arbejde fra delkursuslederne, som også har hjulpet med målbeskrivelsen for hoveduddannelsen i diagnostisk radiologi. Delkursuslederne og stedet for kursusafholdelse har været uændret: Abdominal radiologi: Eva Fallentin & Eli Rappeport, København Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen, København Kar/intervention: Lars Lønn & John Grønvall, København Mammaradiologi: Walter Schwartz, Odense Muskuloskeletal radiologi: Anne Grethe Jurik & John Gelinck, Århus Neuroradiologi: Edith Nielsen & Leif Sørensen, Århus Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus Pædiatrisk radiologi: Graziella Andersen og Karin Kastberg Pedersen, Ålborg Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg & Lars Møller Sørensen, København Thoraxradiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus Urogenital radiologi: Arne Hørlyck & Jan Solvig, Århus Leif Sørensen har valgt at ophøre med hvervet som delkursusleder i neuroradiologi sommer 2014, stor tak for mangeårigt, engageret og dygtig indsats i kurset. Leif er nu afløst af Mette Hjørringgaard Madsen, Billeddiagnostisk afdeling, Århus. En meget stor tak for altid flittig hjælp fra sekretær Pia Frese Berg, Røntgen- og Skanningsafdeling, Gentofte Hospital. Af praktiske årsager har sekretær Linda Schumann, Radiologisk Klinik, Rigshospitalet, overtaget hvervet fra efteråret Mange kursister henvender sig til os, og begge sekretærer har ydet fremragende indsats i kontakten og med at bevare overblikket. 13.januar 2015 Elisabeth Albrecht- Beste, Hovedkursusleder, ssk- CME udvalget

10 Intet at berette Niels Skovgaard Efteruddannelsesudevalget Beretning vil foreligge ved generalforsamlingen International Society of Radiology Beretning vil foreligge ved generalforsamlingen Webmaster Beretning vil foreligge ved generalforsamlingen Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi Beretning vil foreligge ved generalforsamlingen UEMS Beretning vil foreligge ved generalforsamlingen

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 215 Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Beretninger fra udvalg i Dansk Radiologisk Selskab

Beretninger fra udvalg i Dansk Radiologisk Selskab Beretninger fra udvalg i Dansk Radiologisk Selskab Internationale udvalg: European Society of Radiology (ESR): ESR of Quality, Safety and Standards Committee (Tidl. Professional Organisation Committee)

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 214 Indhold Nyt fra formanden 3 Beretninger 17 Svar fra SST 4 Automatisk nyt fra Acta Radiologica 23 Formandens beretning 5

Læs mere

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Diagnostisk radiologi.

Diagnostisk radiologi. Diagnostisk radiologi. Radiologi omfatter aspekter af medicinsk billeddannelse, som giver information om organismens anatomi, funktion og sygdomsenheder, og de dele af interventionel radiologi samt invasiv

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab 2010 9 DRS budget 2011 11 Udvalgsberetninger

Læs mere

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl Holck November 2009 DAGSORDEN: Tilstede:,, André, Allan og Niels. Afbud: Mikkel og Lars. Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00 Hilton Copenhagen Airport hotel Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup Tlf. 32

Læs mere

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord

Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Lægefaglig indstilling for forskningstræningsmodulet for specialet Anæstesiologi Region Nord Vedlagte bilag: Bilag 1: Grundkursus i videnskabelige metoder Bilag 2: Målbeskrivelsen for Hoveduddannelsen

Læs mere

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht- Beste (EAB), Anette Koch Holst (AKH)

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht- Beste (EAB), Anette Koch Holst (AKH) Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab 6-7. juni 2016 Radisson Blu H.C. Andersen Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Deltagere: Kristina Rue Nielsen (), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG)

Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) Vedtægter for Dansk Pancreas Cancer Gruppe (DPCG) 1 Formål 1.1 DPCG er en multidisciplinær og nationalt dækkende organisation, hvis hovedformål er at forbedre behandlingen og prognosen for patienter med

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Forside quiz DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 1. Maj 2012

Forside quiz DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 1. Maj 2012 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 2012 Forside quiz 42-årig mand med lændesmerter. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? a. Osteopetrose b. Osteoporose c. Osteopoikilose

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016

Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Beretning fra FYGO, bestyrelsesår 2015/2016 Formandens beretning 2015/2016 Ved Camilla Mandrup I bestyrelsen har vi i det forgangne år dels haft fokus på vores grundarbejde - dvs. vores kursusaktivitet,

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD

DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGION NORD Dato Sagsbehandler E-mail Telefonnr. Sagsnr. 26. november 2015 Thomas Bøttern Christensen Thomas.Christensen@rm.dk 7841 0809 1-30-72-147-15

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi

Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi Generel vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Dermatologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Intern Medicin: Infektionsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Radiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Radiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Radiologi 2017-2 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009

Specialeansøgning. Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi. Dato: Maj 2009 Specialeansøgning Region/privat udbyder: Region Syddanmark Vedr. speciale: Diagnostisk radiologi Dato: Maj 2009 Specialeansøgning for Region Syddanmark vedr. Diagnostisk radiologi 1 1 Generelle overvejelser

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Oto-rhino-laryngologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet

Modul 9RN. Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning. Katrine Borg-Hansen, Eksamensbekendtgørelse rettet Modul 9RN Radiologisk og nuklearmedicinsk studieretning Gældende pr. 1.februar 2012 Indhold 1. Introduktion til modulet... 3 2. Modulets fokusområde... 3 3. Fordeling af fag og ECTS på modulet... 4 4.

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Temaopdelt handlingsplan

Temaopdelt handlingsplan NR 9-12 Temaopdelt handlingsplan En opfølgning på anbefalingerne i Sundhedsstyrelsens rapport: Speciallægeuddannelsen. Status og perspektivering. 2012 Sundhedsstyrelsen februar 2012 Indhold 1 Organisation

Læs mere

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation

SCANSECT s Kogebog. Del 1: Organisation SCANSECT s Kogebog Del 1: Organisation SCANSECT bestyrelse 2004 Sidst revideret marts 2009 1 Indholdsfortegnelse Mål og retningslinjer... 3 Foreningens formål/syfte... 3 Generalsekretær... 4 Sekretær...

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 2010. Maj 2010. Indhold:

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 2010. Maj 2010. Indhold: DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 2010 Indhold: Formandens beretning 3-4 Referat fra generalforsamling 6 Udvalgenes beretninger 7-12 Konkurrence-vindere fra

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i intern medicin: nefrologi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført

Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført Filen indeholder: - PowerPoint fra oplæg ved ph.d. cand.scient.bibl. Jens Peter Andersen, Medicinsk Bibliotek om Publiceringsstrategi (gennemført november 2014 i relation til FU-møde) + Referat fra oplæg,

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Pædiatri I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 2. halvår 2016 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Formandens beretning 2017

Formandens beretning 2017 Velkommen til årets generalforsamling. Traditionen tro, starter vi med at høre lidt om det forgangne år og hvad der venter her i 2017. Igen i år tak til Peter, for at vi kan være her og senere når vi skal

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien.

Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Anæstesiologisk speciallægeuddannelse i Indien. Efter erhvervelse af bachelorgrad i medicin og kirurgi gennemføres et 1-årigt Internship med sædvanligvis 3-måneders rotationer i kirurgi, obstetrik/gynækologi,

Læs mere

Specialtandlægeuddannelsen

Specialtandlægeuddannelsen Specialtandlægeuddannelsen Sundhedsstyrelsen Maj 2013 Indledning 3 Organisering af specialtandlægeuddannelsen 3 Opbygning af specialtandlægeuddannelsen 3 Introduktionsuddannelsen 3 Hoveduddannelsen 4 Uddannelsesprogram

Læs mere

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1

Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 Vejledning om ansøgning til genopslag af hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i psykiatri 2016-1 I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Ortopædisk Kirurgi Indledning I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen

Læs mere

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.:

DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: DET FARMACEUTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET DET FARMACEUTISKE FAKULTET J.nr.: 04-004-3 PH.D.-UDVALGET Referent: MWJ/PIA Endeligt referat Ph.d.-udvalget holdt møde onsdag den 18. februar 2009. Til

Læs mere

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11

S NYT U MEDDELELSER FRA. SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 S NYT U MEDDELELSER FRA SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE NOVEMBER 2003 Stiftet 1824 af H.C. Ørsted 17. årgang nr. 11 Elektromagnetiske Felter og Sundhed v/professor Jørgen Bach Andersen, Ålborg Universitet

Læs mere

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER

TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER Program for NML Kongres og DEKS Brugermøde 2011 NB: Programmet er foreløbigt og opdateres løbende. Der kan stadig ske ændringer i indhold og lokaleplacering. TIRSDAG D. 13. SEPTEMBER Tjek-in og snacks

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

EFTER- UDDANNELSE 2018

EFTER- UDDANNELSE 2018 EFTER- UDDANNELSE 2018 Nutricia Academia Styrker sundhedsfaglige gennem uddannelse og vidensdeling kursusoversigt 2018 Nutricia udbyder efteruddannelse og en række af kurser inden for klinisk ernæring

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH

Referat af møde i UDDU 2012.09.07 2/5. Andreas Balslev-Clausen 2012.09.08 Patienthotellet OUH Referat af møde i UDDU 2012.09.07 1/5 Andreas 2012.09.08 Patienthotellet OUH 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes. Naja Bjørslev og Thomas Lind har desværre måttet melde forfald. har

Læs mere

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Fysisk aktivitet og træning som behandling ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012 - et forsknings og udviklingssymposium for fysioterapeuter, Region Nordjylland Det årlige forsknings- og udviklingssymposium for fysioterapeuter i Region Nordjylland afholdes ONSDAG DEN 28. NOVEMBER 2012

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014

Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Dansk Selskab for Medicinsk Uddannelse Beretning til 15. Generalforsamling 6. november 2014 Indledning DSMU har som hovedopgave at fremme viden om medicinsk uddannelse i en bred forståelse og forskning

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT

Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb REFERAT Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens Råd vedrørende alternativ behandling Den 4. juni 2010 J.nr. 7-205-01-1/1/ghb Til Rådets medlemmer REFERAT af møde i Sundhedsstyrelsens Råd vedr. alternativ behandling

Læs mere

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin

Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Specialeansøgning til Sundhedsstyrelsens specialeplan Speciale: Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Region/privat udbyder: Region Syddanmark/OUH Dato: 08-01-2016 Der henvises til Sundhedsstyrelsens publikation

Læs mere

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg.

Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. REGION HOVEDSTADEN Referat af regionsledelsesmøde afholdt den 13. maj 2007 kl. 10.00 på Frederiksberg Brandstation, Howitzvej 26, Frederiksberg. Tilstede: Carsten Lind Olsen, Hanne Buchholdt, Carsten W.

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR

ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Dansk PancreasCancer Gruppe ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2014 1. Nationale Kliniske Retningslinjer 2. DPCD Årsrapport 2013-2014 3. Den Nationale Kliniske Kræftdatabase (DNKK)

Læs mere

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11

Mødeindkaldelse. Dagsorden. Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30. Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeindkaldelse Mødeforum: Overordnet samarbejdsorgan for klinisk undervisning Dato: 27-03-2012 Tid: 12.30 15.30 Sted: Campus Århus N, lokale 33.11 Mødeleder: Deltagere: Afbud: Referent: Bodil Primsø Tove

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus

Andreas Balslev-Clausen 15.02.2011 Hotel Sixtus Referat bestyrelsesmøde i UDDU 20.01.2011 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Tre punkter blev tilføjet 6. Fremtidig mødestruktur mellem DOS og UDDU 12. UEMS /EBOT eksamen. Udvælgelse af eksaminatorer. 14.

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Dato og tid: Tirsdag d 23. oktober 2012 kl. 17.00 Radisson Blu Hotel, mødelokale Directors Referat Deltagere fra bestyrelsen samt sekretariatet: Benn Duus (BD),

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi

Fagområdebeskrivelse. Fagområde Fagområdets officielle betegnelse. Gastrointestinal endoskopi Fagområde Fagområdets officielle betegnelse Gastrointestinal endoskopi Baggrund Det kliniske fagområde beskrives bredt, dels historisk dels funktionsmæssigt med vægt på områdets udgangspunkt, udvikling

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

Forside quiz DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2013

Forside quiz DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2013 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 213 Indhold: Formandens beretning 4 Yngre læge til årsmøde 17 Generalforsamlingsreferat 6 FYR, FYR midt, FYR nord 18 DRS regnskab

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015

Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Referat af generalforsamling i Region Sjælland 2015 Ninna Friis bød velkommen. Der var 30 medlemmer til stede. 1. Valg af dirigent Erik Roland blev valgt. Generalforsamlingen blev erklæret lovligt indvarslet.

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert

Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi. Indledning/baggrund. 1) Medicinsk ekspert Målbeskrivelse for Fase IV uddannelsen i Håndkirurgi Indledning/baggrund Det håndkirurgiske fagområde varetager diagnostik, behandling og forskning indenfor sygdomme på hånden, i håndleddet samt på underarmen.

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Gentofte Hospital Billeddiagnostisk afdeling, Radiologisk Afsnit 30.09.2009. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Gentofte Hospital Billeddiagnostisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi

Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Side 1 af 8 Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Radiologisk afdeling, Herlev Hospital Region Hovedstaden Udfærdiget 2010 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde

Læs mere