DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011"

Transkript

1 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab DRS budget Udvalgsberetninger Konkurrencevindere/legatmodtagere 15 Nyt om medlemsbladet 16 DCCG c.recti MR skema 17 Kursuslisten 19 En kort notits 19 Billeder fra årsmødet 20 Forside quiz Hvilken af følgende muligheder er den mest sandsynlige? A: Sequelae efter haglskud B: Sequelae efter olecranon-fraktur C: Synovialis chondromatosis D: Senfølge af rheumatoid arthritis Find svaret på 1

2 Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse Formand: Afdelingslæge Ph.D. Annika Reynberg Langkilde Radiologisk klinik X2023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand: Erik Morre Pedersen Radiologisk afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Bestyrelsesmedlem: Overlæge, Ph.D. Torben Lorentzen Kirurgisk gastroenterologisk afd. D. Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Kasserer: Læge, PhD Kristina Rue Nielsen Radiologisk Afdeling Hillerød Hospital Sekretær: Overlæge Lars Peter Larsen Radiologisk Afdeling Arhus Sygehus Nørrebrogade Århus C Hjemmeside Webmaster: Læge, Ph.D. Thomas Kristensen Radiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Redaktion af Medlemsbladet: Læge, Ph.D. Yousef W. Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling, Gentofte Hospital ACTA Radiologica Fra 1. januar 2009 modtager ingenmedlemmer papirversionen af ACTA. Alle fuldt betalende medlemmer kan nu via hjemmesiden få elektronisk adgang til online-version af ACTA Radiologica. Klik på logoet for ACTA og herefter kommer man til login. Man logger på ved hjælp af medlemsnummer til DRS. For lægelige medlemmer er det samme nummer som til lægeforeningen. Herefter vil du få tilsendt adgangskode som skal bruges fremover. Ikke-lægelige medlemmer kan få oplyst DRS medlemsnummer ved at sende med forespørgsel til sekretæren Næste medlemsblad udkommer september 2011 deadline 1. august 2011 Meddelelser der ønskes bragt i bladet sendes til 2

3 Formandens beretning Beretningen omhanlder perioden fra sidste generalforsamling januar 2010 til primo januar Dansk Radiologisk Selskab har ved udgangen af medlemmer, heraf 638 ordinære medlemmer (inklusive pensionerede radiologer), 7 æresmedlemmer, 17 ordinære, ikkelægelige medlemmer, 39 ekstra-ordinære og 5 korresponderende medlemmer. I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden: Hans Christian Rovsing Født 27 oktober 1930 i Berlin. Kand. med Speciallæge diagnostisk radiologi Dr med med afhandlingen "Otosclerosis. A tomographic-clinical study". Ansættelser bl.a KAS Gentofte, Kommunehospitalet, Radiumstationen København, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Ansat som overlæge i 1971 på Kommunehospitalet og og fra 1975 på Hvidovre Hospital. Professor i diagnostisk Radiologi, KU fra Næstformand i DRS' bestyrelse Død 11. marts 2010 Kirsten Nøkkentved Født 25 maj Kand. med Speciallæge diagnostisk radiologi Dr. med 1968 med afhandlingen "Effect of Diagnostic Radiation upon the human foetus". Ansættelser bl.a Rigshospitalet, Næstved Sygehus Ansat som overlæge Kolding Sygehus 1970 Død 5. april 2010 Michael Finn Larsen Født 24 maj med Speciallæge diagnostisk Radiologi Ansættelser bl.a Holstebro Sygehus, Viborg Sygehus og Odense Sygehus. Ansat som overlæge Nykøbing Falster Centralsygehus 1970 Død 22. april 2010 Hanne Elisabeth Petersen Født 15 august Kand med Speciallæge diagnostisk Radiologi Ansat bl.a Regionshospitalet Silkeborg. Død 28. maj 2010 Tatjana Storgaard Uddannet spaeciallæge diagnostisk Radiologi i Norge 2004 Ansat bl.a Aabenrå Sygehus Død 16. juni 2010 Kjeld Anker Nielsen Født Kand. med Speciallæge diagnostisk Radiologi Ansættelder bl.a KAS Glostrup, Kommunehospitalet. Ansat som overlæge Frederikssund Sygehus Død 14. september 2010 Kristian Raaschou Født Ansættelser bl a Herlev og Glostrup Sygehuse. Ansat som overlæge begge steder. Død 18. december

4 Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af selskabet. Acta Radiologica er nu overgået til elektronisk abonnement hvilket allerede i 2010 gav en betydelig besparelse. I 2011 skiftes forlag hvilket giver yderligere en besparelse. Det er en glæde i dag at se så mange til DRS Årsmøde, denne gang holdt sammen med DSKFNM. I de 4 år jeg har været formand har det været muligt at opbygge et årsmøde. Årsmødet i 2010 gav et betydeligt overskud der blev anvendt til at udsende de engelske vejledninger til alle medlemmer i december måned. En del af overskuddet er gået til at reducere kursusgebyret for ikke-speciallæger til Årsmødet i Selskabets øvrige aktiviteter fremgår af beretningerne fra udvalg. Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer af selskabet: Maja Hartmann Rasmussen Lars Lønn Salim Homadi Hassan Christian Rahbæk Shohreh Vakili Farhad Maghsoudlou Maria Arvad Serifi Joachim Constantin Lütken Michael Brun Andersen Fatima Ahmethodzic Henrik Gutte Annemette Abild-Nielsen Anja Christina Lober Karen Lind Ramskov Dyveke Ebbesen Katherine Ann McLean Dhia J. Al-hachami Katherine McLean Jill Rachel Mains Nina Nguyen Martin Lundsgaard Hansen Rikke Norling Mads Henriksen Peter Michael Gørtz Stefano Cecere Claus Dam Jakob Fink Mahican Gielen Benedicte Lange Sonia Branci Anne Duer-Jensen Mikkel Taudorf Kristina Rue Nielsen Hvis der ikke er nogle der har indvendinger mod dette, er de hermed at betragte som medlemmer af selskabet og dermed stemmeberettiget under generalforsamlingen. Jeg vil slutte denne min fjerde og sidste formandsberetning med at takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde det forløbne år. En særlig tak til Vibeke Løgager og Nikolaj Borg Mogensen, der forlader bestyrelsen efter 4 år som hhv næst-formand og kasserer, tak for en kæmpe indsats. En speciel tak også til alle dem, der yder en indsats for Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved eksempelvis at indgå i udvalgs-og arbejdsgrupper, fungerer som inspektorer og kursusledere og alle dem der har været involveret i vores Årsmøde. Også industrien vil jeg takke for et positivt og frugtbart samarbejde i det forløbne år. Michael Bachmann Nielsen 4

5 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2011 Onsdag d. 26. januar 2011 kl Radisson SAS HC Andersen Hotel, Odense 1. Valg af dirigent DRS foreslår Birthe Højlund Bech (BHB) BHB takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Se skriftlige beretning fra DRS formand Michael Bachmann Nielsen 3. Beretning fra udvalg Beretningerne forelå skriftligt ved generalforsamlingen og vil desuden blive trykt i bladet. 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2010 Der er ingen væsentlige ændringer fra sidste år. Økonomien er god efter vi er overgået til elektronisk udgave af Acta Radiologica. Udgiften til medlemsbladet blev mindre en forventet. Årsagen er at der har været færre udgivelser. Et beløb gik i år til udsendelse af et eksemplar af Refferal Guidelines fra Royal college of Radiology til hvert medlem af DRS. Regnskabet blev godkendt. 5. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent En del af overskuddet på DRS kontoen bliver anvendt til legater som økonomisk støtte til deltagelse i Nordisk Kongres Legaterne vil blive uddelt ved festmiddagen den 27. januar Der udsigt til at kontingent til den elektroniske udgave af ACTA vil yderligere reduceres når vi overgår til en ny forlægger, hvorfor man i bestyrelsen igen har overvejet at nedsætte kontingentet med 100 kr. pr. medlem. Herefter gav flere medlemmer udtryk for at den gode økonomi kunne komme yngre kolleger til gode evt. ved nedsættelse af yngre lægers kontingent, Annika Langkilde orienterede om at dette rent administrativt nok var meget vanskeligt da medlems listerne administreres via lægeforeningen. Fra salen blev også forslået at medlemsbladet kunne udkomme oftere. Hertil svarede formanden at der ikke havde været tilstrækkeligt materiale til flere udgivelser i år. På baggrund af de mange indlæg fra salen, foretoges herefter en vejledende afstemning. Atten stemte for, 17 imod. Der var i alt 37 personer tilstede ved generalforsamlingen. Herefter blev forslaget vedtaget og således er kontingent fremover 620 kr. i Budgettet blev herefter godkendt. 6. Rettidigt indkomne forslag - Der var ikke modtaget forslag til dagsordenen. 7. Valg til bestyrelsen valgperiode Fratræder: Michael Bachmann Nielsen (formand) Foreslår: Annika Langkilde (formand) Genopstiller: Erik Morre Pedersen Fratræder: Annika Langkilde Foreslår: Lars Peter Larsen Fratræder: Nikolaj Borg Mogensen Foreslår: Kristina Rue Nielsen Fratræder: Vibeke Berg Løgager Foreslår: Torben Lorentzen 5

6

7 8. Valg til udvalg og repræsentationer Euroopean Society of Radiology (ESR) valgperiode Professional Organisation Committee Genopstiller: Birthe Højlund Bech Fratræder: Elisabeth Buus Lund (S) Foreslår: Vibeke Løgager (S) National Societies Committee Fratræder: Michael Bachmann Nielsen Foreslår: Annika Langkilde Education Committee Genopstiller: Elisabeth Albrecht-Beste Research Committee Fratræder: Trine Torfing Foreslår: Vibeke Løgager Radiology Traines Forum Genopstiller: Lotte Kashi Genopstiller: Camilla Clausen (S) International Society of Radiology - valgperiode Genopstiller: Michael Bachmann Nielsen Genopstiller: Birthe Højlund Bech Fratræder: Trine Torfing Foreslår: Kristina Rue Nielsen Fratræder: Anna Rosted (s) Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen Scandinavian Japaneese Radiological Society - valgperiode Genopstiller: Finn Mathiesen Genopstiller: Birthe Højlund Bech (s) Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (Tidl. Dansk Medicinsk Selskab) - valgperiode Fratræder: Michael Bachmann Nielsen Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Lene Bak Fratræder: Anna Rosted Foreslår: Vibeke Løgager Fratræder: Michel Nemery Foreslår: Annika Langkilde Fratræder: Anette Savnik Foreslår: Erik Morre Pedersen Fratræder: Lisbeth Røhl Foreslår: Kristina Rue Nielsen Fratræder: Vibeke Løgager (S) Foreslår: Lars Peter Larsen (S) Specialistuddannelsesudvalget - valgperiode Genopstiller: Elisabeth Albrecht-Beste Genopstiller: Mette Ramsdal Poulsen (s) Efteruddannelsesudvalget - valgperiode Fratræder: Lisbeth Røhl Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Kristina Rue Nielsen Genopstiller: Kristoffer Lindskov Hansen Genopstiller: Vibeke Løgager Fratræder: Annika Langkilde Foreslår: Sonia Branci 7

8 Acta Radiologica - valgperiode Genopstiller: Anne Grethe Jurik Genopstiller: Michael Bachmann Nielsen (S) Webmaster DRS hjemmeside - valgperiode Genopstiller: Thomas Skaarup Kristensen CME udvalg - valgperiode Genopstiller: Niels Skovgaard Genopstiller: Peter Andersen Fratræder: Marianne Egeblad DRS koordinerende uddannelsesråd - valgperiode Genopstiller: Elisabeth Albrecht-Beste (formand for speciallistuddannelsesudvalget) Genopstiller: Anne Grethe Jurik Genopstiller: Vibeke Andree Larsen Genopstiller: Mette Ramsdal Poulsen Genopstiller: Susanne Sletting Genopstiller: Dyveke Ebbesen 9. Valg af revisor og suppleant - valgperiode Fratræder: Anna Rosted Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen Fratræder: Trine Torfing (S) Foreslår: Anna Rosted (S) 10. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode (Sundhedsstyrelsen ønsker fortsat at opretholde de tilforordnede i forbindelse med uddannelsesspørgsmål i forhold til 1996-bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger, da det fortsat vil være muligt at opnå speciallægeanerkendelse efter 1996-bekendtgørelsen indtil udgangen Styrelsen modtager dog ganske få ansøgninger, og det vil derfor være en meget begrænset sagsmængde, der eventuelt vil blive fremsendt til vurdering hos de tilforordnede.) Genopstiller: Elisabeth Albrecht-Beste Fratræder: Ilse Vejborg Foreslår: Mette Ramsdal Poulsen 11. Optagelse af extraordinære ikke lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. Ingen nye her. 12. Eventuelt. Bestyrelsen takkede formanden for det gode samarbejde. Yousef Nielsen (som er redaktør af medlemsbladet) opfordrede igen medlemmerne til at sende indlæg til medlembladet. Dirigenten erklærede herefter mødet for afsluttet. Referent Vibeke Berg Løgager (Afgående) Næstformand DRS 8

9 Dansk Radiologisk Selskabs regnskab for

10 Introducing syngo.via the new imaging software that will change your way of reading. Ready for a new reading experience? My cases ready Automatisk forberedelse af datasæt for evaluering Har undersøgelsesspecifik navigering Dokumenterer findings My places networked Client Server Arkitektur Tilgængelig fra hvor som helst check datablad for forudsætninger Sømløs PACS integration Sømløs integration med billedproducerende modalitet My needs anticipated Løbende forbedringer Remote download af nyeste updates & upgrades Remote applikationstræning I nye funktionaliteter Faste Remote Support kontaktpersoner Support for IT & Applikationer Tilgængelige afhængigt af aftale op til 24/7 Forudsigelige levetidsomkostninger Serviceaftale for software support og vedligeholdelse Answers for life.

11 Dansk Radiologisk Selskabs budget for

12 Dansk Radiologisk Selskab Udvalgenes beretninger 2010 Efteruddannelsesudvalget Årsmødet januar 2010 blev afholdt på hotel Helnan Marselis i Århus. Antallet afdeltagere var på højde med de tidligere år og mødet gav et pænt overskud. En del af overskuddet er blevet anvendt til at reducere registreringsafgiften for ikke speciallæger til årsmødet 2011 i Odense samt til finansiering af udsendelse af de engelske guidelines til alle medlemmerne af DRS i starten af januar Som noget nyt er dette års årsmøde afholdt i samarbejde med klinisk fysiologi, hvilket blandt andet har medført et mere omfattende videnskabeligt program. Årsmødet 2012 vil blive afholdt på SAS Radisson i København og vi planlægger ligesom ved nordisk kongres 2009 at holde mødet i samarbejde med Foreningen af Radiografer i Danmark. Birthe Højlund Bech Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi 2010 var et mellemår med Nordisk kongres i 2009 i København og næste Nordiske Kongres i 2011 i Finland på Ålandsøerne. Styrelsen har besluttet at mødes hvert år til ECR, hvor mange af styrelsens medlemmer i forvejen er til stede, senest mødtes vi i Wien i starten af marts måned. Der er enighed om at det er vigtigt at vedligeholde de nordiske relationer. Foreningen har nu en opdateret hjemmeside: Næste nordiske kongres bliver i Mariehamn på Ålandsøerne juni. En del af overskuddet fra nordisk kongres i København vil blive anvendt til et antal legater til yngre radiologer medlem af DRS mhp. anvendelse til deltagelse i kongressen. Birthe Højlund Bech European Society of Radiology Professional Organisation Committee UEMS European Union of Medical Specialists (UEMS) er det europæiske "fagforeningsforum" for speciallæger, med en radiologisk undersektion, UEMS Radiology Section. Fra Danmark er der en repræsentant fra DRO (Thomas Mandø Jensen) og en fra DRS (Birthe Højlund Bech). Der har været afholdt møder med de delegerede I ESR/POC/UEMS I Wien og I Madrid Jeg vil fremhæve følgende emner som blev behandlet til møderne: Speciallægeuddannelsen: UEMS har påbegyndt forhandlinger med USA om gensidig godkendelse af specialistkompetence Speciallæge eksamen. Der arbejdes på en fælles europæisk speciallægeeksamen i radiologi som på sigt vil kunne erstatte de nationale eksaminationer. Der arbejdes med webbaseret eksamen som man forestiller sig på sigt skal finansieres af EU. Der er udarbejdet en konkret eksamen som vil blive testet den kommende tid. Grundlaget er et training curriculum som kan findes på ESR hjemmeside: aining_charter_for_clinical_radiology.pdf Der arbejdes videre med international inspektorordning. Diverse direktiver fra EU: Directive of electromagnetic field: Nuværende status: Der arbejdes fortsat på revision af direktivet og det forventes at den Europæiske kommission vil revidere direktivet i marts/april 2011 og fjerne restriktionerne for grænseværdierne for elektromagnetisk stråling for MRI. Birthe Højlund Bech Beretning fra DRSs Koordinerende Uddannelsesråd 2010 Medlemmer: Elisabeth Albrecht-Beste, Gentofte Hospital, Region Øst (formand samt hovedkursusleder) Mette Ramsdal Poulsen, Odense Universitetshospital, Region Syd Anne Grethe Jurik, Århus Universitetshospital, Region Nord Vibeke Andrée Larsen, Glostrup Hospital (medlem af 1.målbeskrivelse udvalg) Susanne Sletting, Rigshospitalet, Region Øst Dyveke Ebbesen, Århus Universitetshospital (yngre læge repræsentant) To medlemmer er udskiftet i 2010: Ilse Vejborg er fratrådt som hovedkursusleder, og er dermed udgået af udvalget; Lene Collatz Laustrup er blevet speciallæge og har givet plads til et nyt yngre læge medlem. Stor tak til Ilse og Lene for deres store engagement og indsats i rådets arbejde frem til Udvalget har mødtes to gange i Udvalget har fokuseret på besvarelser af henvendelser fra Sundhedsstyrelsen samt feedback omkring

13 målbeskrivelsen, det faglige vurderingsskema, ansættelsessamtalerne og de specialespecifikke kurser. Sundhedsstyrelsen er i færd med at udarbejde en målbeskrivelse for vurdering af udenlandsk uddannede speciallæger som søger autorisation i Danmark. Udvalget har anbefalet at det bliver den samme målbeskrivelse som for hoveduddannelses- søgende i Danmark. Udvalget har set på præsentationen af specialet for medicinstuderende og yngre læger, og en ny præsentation er på vej. Uddannelsesstoffet på DRS hjemmeside har fået en tiltrængt opdatering. Udvalget har set på Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplaner, hvor vi opfylder styrelsens anbefalinger for antallet af hoveduddannelsesstillinger. Det er vigtigt fortsat at have fokurs på antallet af introduktionsstillinger, så vi sikrer antallet af hoveduddannelsessøgende som passer med specialets profil. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse barsler med flere rapporter i 2011, som vil give nyt arbjede til rådet omkring målbeskrivelse og evaluering af kompetencer. Sundhedsstyrelsen ser for tiden på selve speciallægeuddannelsens sammensætning, dette vil givet også føre til nye udfordinger for DRSs Koordinerende Uddannelsesråd. Jeg vil takke rådets medlemmer for det store engagerede arbejde der fortsat udføres. Det er meget givende at samarbejde på landsplan, det er gavnligt for faget, og alle rådets medlemmer har været gode sparringspartnere også for arbejdet i de regionale uddannelsesråd. 14.januar 2011 Elisabeth Albrecht-Beste, Gentofte Hospital, Beretning fra specialistuddannelsesudvalget 2010 Undertegnede er tiltrådt som ny formand for specialistuddannelsesudvalget, som hovedkursusleder, i Jeg har et ønske om bedst mulige pædagogiske sammenhæng mellem hvert enklet specialespecifikke kursus og det daglige arbejde for den enkelte hoveduddannelsessøgende. Udbyttet af et kurus øges betydeling, hvis det er muligt at få en faglig sammenhæng mellem kursus og hverdagen. Dels kan kursisten forankre sin nye viden, dels kan afdelingen se læringsudbyttet. Det er desuden vigtigt, at eventuelt påvist manglende udbytte på kurset følges op med fokuseret videnssøgning efter kurset og herefter demonstreres på afdelingen. Jeg håber således at den uddannelsessøgende, sammen med sin vejleder, kan deltage i vurderingen af kursusbehovet, samt behov for yderligere uddannelse efter kurset. I 2010 er de specialespecifikke kurser igen alle blevet afholdt i løbet af året. Denne kadence fastholdes fremover, hvorfor et lidt ændret forløb for den enkelte er mulig, dog med forbehold for holdstørrelse. Timetallet på 210 timer og fordelingen imellem de teoretiske kurser er i 2011 uændret fra Delkursuslederne i diagnostisk radiologi har i igen i år leveret en engageret indsats. De positive kursusevalueringer afspejler det store arbejde fra delkursuslederne. Delkursuslederne i 2011 er uændrede fra 2010: Thorax- & Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus Abdominal radiologi: Eva Fallentin & Eli Rappeport, København Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen, København Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg & Lars Møller Sørensen, København Muskuloskeletal radiologi: Anne Grethe Jurik & John Gelinck, Århus Urogenital radiologi: Arne Hørlyck & Jan Solvig, Århus Neuroradiologi: Leif Sørensen & Edith Nielsen, Århus Mammaradiologi: Walter Schwartz, Odense Kar/intervention: Lars Lønn, København Pædiatrisk radiologi: Karin Kastberg Pedersen, Århus. En stor tak for flittig hjælp fra sekretær Pia Frese Berg, Billeddiagnostisk afdeling, Gentofte Hospital. Yderligere oplysninger om kurserne og kursusrækken i 2011 samt 2012 se uddannelse- speciallæge kurser, hvor der også findes FAQ omkring specialespecifikke kurser. 19.januar 2011 Elisabeth Albrecht-Beste, Hovedkursusleder, Formand for specialistuddannelsesudvalget. Sundhedsstyrelsens specialistnævn Der er intet at berette. Ingen sager til behandling i Elisabeth Albrecht-Beste European Association of Radiology, Education Commission Der er intet at berette. Elisabeth Albrecht-Beste European Society of Radiology, Research Committee Intet at berette Trine Torfing Radiology Trainee Forum 2010 RTF er en organisation under ESR som har til formål at styrke og varetage interresser for 13

14 radiologer under uddannelse. Det gælder særligt på områder som tilrettelæggelse af specillægeuddannelse, karrieremuligheder internationalt samt i mindre grad forskning. Vi har i de sidste år haft en formand fra Holland ved navn Peter Koornat. På hjemmesiden myecr.org (se link fra DRS`hjemmeside) under education and training kan man finde mere information om RTF og bl.a European School of radiology samt forskellige andre organisationer af interesse for radiologer under uddannelse eller nyslåede speciallæger. Har man særlig interesse for at vide mere om RTF kan man se under RTF promo kit som er en bred præsentation om RTF, ESR, ESOR og ikke mindst den årlige ECR. I 2010 har man forsøge at arbejde med at kunne få adgang til de de uddannelsessøgendes adresser i de europæiske lande, for dermed bedre at kunne oplyse om, hvad der foregår i den europæiske organisation, og gøre opmærksom på forskellige uddannelsestilbud internationalt. Det er få lande, der som i Danmark har et direkte link til ESR via det nationale selskabs hjemmeside. Ydermere har man via en spørgeskemaundersøgelse fået et overblik over hvordan strukturen i specillægeudd. ser ud pt i de europæiske lande. Af interressante undersøgelsesresultater var: I ca. 50 % af landene har et interview som en del af ansættelsesproceduren til en hovedeudd stilling ( som vi nu også har i DK) At man i 75% af landene benytter sig af logbøger At man i 90 % af landene går i vagt som uddannelsesøgende læge At man i 80 % af landene har en afsluttende eksamen inden speciallægeautorisation. Noget af det man ser som kommende udfordringer er til stadighed af ensrette speciallægeuddannelsen i de europæiske lande ( se hjemmesiden under European Training Assesment Programme ), man har som målsætning at have en såkaldt 3+2 model med generel radiologisk træning i 3 år og derefter subspecialisering i 2 år. Ligeledes at få mere fokus på elearning ( der findes allerede adskillige tilbud på myesr.org/education and training), samt at kunne øge opmærksomheden og derved tilslutningen til de europæiske uddannnelse og udvekslingstilbud. ( Primært ESOR) Har man yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte mig på 1.reservelæge Lotte Kashi, Århus Universitetshospital Rapport fra Acta Radiologica Der har siden sidste generalforsamling været afholdt styrelsesmøde i Acta Radiologica 20. maj , Stockholm. Der blev på mødet giver følgende relevante informationer: Årgang 2009, volumen 50, udkom i 10 hæfter, i alt sider. Manuskriptbehandlingen foregik uændret digitalt via Manuscript Central. Tidsskriftets Impact Factor var 1,27 i 2009 mod 1,09 i Der vil fremover blive satset på accept af gode originale arbejder, som vil øge Impact Factor yderligere jævnfør nedenstående vedr. forlagsskift. Der har været brugt en del kræfter på at få en ny mere fordelagtig forlagsaftale, hvilket er lykkedes efter en omhyggelig gennemgang af tilbud og forlags forhandlinger varetaget af hoved-editor, professor Arnulf Skjennald. Fra 1. januar 2011 vil Acta blive udgivet af Royal Society of Medicine Press (London) ( i stedet for af Informa Healthcare. Begge forlag anvender Manuscript Cental ( så ændringen har ikke betydning for manuskriptindsendelse, review og editorarbejde. Royal Society of Medicine Press tilbyder online abonnement til alle medlemmer af de nordiske videnskabelige selskaber (op til 3000) til en pris på GBP. Hvis nogen ønsker trykt udgave kan dette erhverves for en merpris på 50 GBP/år. Forlaget påtager sig indenfor dette budget at trykke farvebilleder uden ekstra udgift for forfatterne, hvilket er af stor betydning med det stigende antal publikationer vedr. funktionel billeddannelse. Der er lavet en tillægsaftale vedr. et Acta Short Report tidsskrift, der er et open access tidsskrift som påbegyndes i Tidsskriftet er tiltænkt case reports og short reports, som reviewer vurderer vil bidrage til viden, men som ikke opfylder de øgede krav til fri publikation i hovedtidsskriftet. En publikation i dette tidsskrift koster 500 USD og det er forlagets vurdering at der trods denne betaling vil være basis for 3-4 numre per år indeholdende artikler/nummer. Dette tiltag for at styrke hoved-tidsskriftet, inklusiv øget dets Impact Factor er suppleret med en Far east strategy, der har til hensigt at involvere østlige lande såsom Japan, Korea og Kina i tidsskriftet Anne Grethe Jurik Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society I 2010 blev SJRS biennale symposium for første gang i selskabets 25 årige historie afhold i Danmark, hvor det 8. SJRS symposium og det 11. Nordic-Japan PACS symposium foregik i Vejle september SJRS blev stiftet i 1985 med det formål at

15 fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer og ved at afholde fælles videnskabelige symposier. Det mere teknisk betonede Nordic-Japan PACS symposium har været afholdt siden 1990, med det formål at udveksle erfaringer om udviklingen af PACS som modpol til den centraleuropæiske og amerikanske dominans i en tid før DICOM standarden. Siden 1993 har to selskaber afholdt fælles symposier. (Tidligere fælles symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 2001, Yamagata 2004, Stockholm 2006 og Tokyo 2008). Vejle mødet have 2 hovedtemaer: 1) PACS overalt og hvad så?. Både Japan og de Nordiske lande er helt PACS dækket, men hvad skal vi så bruge det til? Mødet bød på foredrag af høj kvalitet om CAD, nationale PACS arkiver og teleradiologi. 2) Regional kemoterapi og tumor ablation. Japan har næsten 20 års erfaring på disse områder, der også har været højt profileret i den danske presse. Fremtrædende pionerer fra Norden, USA og Japan fremlagde status over emnet. Som altid har de frie foredrag en fremtrædende plads ved symposierne dette har altid været et forum, hvor vi lader fremtidens radiologer komme til fadet, så de kan holde deres måske første engelske foredrag i et venligt miljø i modsætning til de mere aggressive ECR og RSNA forsamlinger. En særlig tak til Professor Hiroyuki Tajima, Tokyo og Overlæge Søren Rafaelsen, Vejle for deres indsats med det videnskabelige program. Der blev afholdt 42 foredrag, heraf 24 fra Japan. Foredragene kan hentes som PDF filer på mødets hjemmeside Ved bestyrelsesmødet blev der aftalt et studieophold i Danmark, idet Dr. Megumi Kuchiki fra Yamagata vil studere mammografiscreening hos Overlæge Ilse Vejlborg på Rigshospitalet i København. Undertegnede har været sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet siden 2001, og havde formandskabet fra 2006 og frem til Vejle mødet, hvor stafetten overgik til Professor Hannu Aronen fra Turku i Finland, som skal afholde det næste nordiske møde i Det næste Japanske møde bliver i 2012 stedet er endnu ikke annonceret. Vejle 31. december 2010, Finn Mathiesen CME-udvalget Intet at berette Niels Skovgård International Society of Radiology Intet at berette Michael Bachmann Nielsen Dansk Medicinsk Selskab Dansk Medicinsk Selskab, der er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber, skifter 1 januar2011 navn til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Michael Bachmann Nielsen Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. Overlægevurd.udvalget Intet at berette Erik Lundorff Konkurrencevindere og legatmodtagere ved Årsmødet Vindere af firmakonkurrencen Overlæge Shadman Neghabat, Århus Sygehus Introduktionslæge Katherine McLean, Glostrup Hospital 15

16 Vindere af FYR konkurrencen Prækursist: Kayalvily J. Nielsen Herlev Hospital Kursist: Mikael Boesen RH Speciallæge/nuklearmedicin: Johan Löfgren -RH Vindere af postekonkurrence samt bedste frie foredrag Posterkonkurrencen: Mette Zacho RH Frie foredrag: Mikael Boesen RH Legatmodtagere Mikael Boesen RH Mette Zacho RH Rikke Norling - RH Sonia Branci - RH Martin Lundsgaard Hansen - RH Nyt om medlemsbladet Ved Årsmødet i år var der ønske om flere numre af medlemsbladet pr. år. Da antallet af udgivelser hænger nøje sammen med den mængde indlæg som kommer til bladet, skal der hermed viderebringes en opfordring til alle selskabets medlemmer om at støtte op omkring medlemsbladet. Indlæg, store som små, kan sendes til Sidste år var det meget sparsomt med indlæg, hvilket resulterede i at der kun blev udsendt to numre af medlemsbladet. Såfremt der kommer flere indlæg i år vil antallet af udgivelser stige. Yousef Nielsen Redaktør af medlemsbladet 16

17

18

19 Kursuslisten A-kurser og forskningstræningskursus - se Øvrige møder, kurser og kongresser: se mere på maj. DUDS 15.kursus I muskuloskeletal ultralyd. Hvidovre maj. ICIS Cancer Imaging Budapest, Ungarn maj. ESGAR Venedig, Italien maj. 3rd Nordic Emergency Radiology Course. Århus maj. 2nd Nordic Symposium on Cardiac CT. Silkeborg juni. Nordisk Kongres i Radiologi. Mariehamn, Åland. Finland oktober. ESMRMB Leipzig, Tyskland oktober. ESUR Dubrovnik, Kroatien november - 2. december. RSNA, Chicago. En kort notits til medlemsbladet På generalforsamlingen i Dansk Radiologisk Selskab fortæller formanden, om hvem der søger om optagelse, som medlem af selskabet ( fødes ind i medlemsskaren), og hvilke medlemmer der i årets løb er døde i medlemsskaren. Lægevidenskaben, herunder den diagnostiske radiologi er en global videnskab. En dansk radiolog bevæger sig i dette globale rum, det indebærer, at de fagbøger radiologen læser oftest er skrevet på et af hovedsprogene. Et typisk ekempel, som alle danske radiologer benytter sig af er: An Atlas of Normal roentgen Variants That May Simulate Disease af Theodore E. Keath. Da jeg ud over DRS også er medlem at RSNA (Radiological Society of North America), og derfor modtager RSNA News, ser jeg i marts 2011 nummeret af RSNA News følgende notits. Et eksempel på, at årets døde radiologer i udlandet også kan være af interesse for danske radiologer. Venlig hilsen Michael Trier Aagaard Overlæge, Røntgenafdelingen Regionshospitalet i Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 1/2011- april

20 Næste Årsmøde: januar 2012 i København Næste medlemsblad: september 2011 Stemningsbilleder fra DRS Årsmøde 2011 i Odense Chris MacDonald holder foredrag Firmaernes udstilling 20

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014

Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014 Beretninger fra DRS Udvalg og kommiteer for året 2014 DRS Formandens skriftlige beretning Beretningen omhandler perioden fra januar 2014 til januar 2015 Dansk Radiologisk Selskab har i dag 741 medlemmer.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen

2013% Videnskabeligt- møde:--------- DRS-og- DSKFNM- 23.<25.- januar- Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen Foreløbig version d. 25.9 2012 Michael Bachmann Nielsen - 2013% Dansk%Radiologisk%Selskab%holder%i%år%sit%8.%årsmøde%sammen%med%Dansk%Selskab% for%klinisk%fysiologi%og%nuklearmedicin%videnskabelige%møde.%

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 215 Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat generalforsamling 20. april 2017

Referat generalforsamling 20. april 2017 Referat generalforsamling 20. april 2017 1. Valg af dirigent Kim Werther. 2. Beretning fra formanden. Se beretning andetsteds. Søren Jelstrup og Lars Peter Schousboe foreslår at specialeplansrådet udvides

Læs mere

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS

Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS 1 Referat fra 2. bestyrelsesmøde i DURS Mødested: Herlev Hospital Mødetid: 9.30-14.00 Dato: torsdag d. 26. sep. 2013 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen (KKP),

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 2010. Maj 2010. Indhold:

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 2010. Maj 2010. Indhold: DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 2010 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 2010 Indhold: Formandens beretning 3-4 Referat fra generalforsamling 6 Udvalgenes beretninger 7-12 Konkurrence-vindere fra

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

Arne Lücke og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 12. 15. september 2016 Kursusleder: Arne Lücke og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Forside quiz DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 1. Maj 2012

Forside quiz DANSK RADIOLOGISK SELSKAB DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY MEDLEMSBLAD NR. 1. Maj 2012 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 2012 Forside quiz 42-årig mand med lændesmerter. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? a. Osteopetrose b. Osteoporose c. Osteopoikilose

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia.

Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. Referat fra generalforsamlingen den 14. juni 2017, kl. 14:00 afholdt ved Restaurant Oven Vande i Fredericia. DAGSORDEN: Pkt. 1: Pkt. 2: Pkt. 3: Pkt. 4: Pkt. 5: Pkt. 6: Pkt. 7: Pkt. 8: Valg af dirigent

Læs mere

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht- Beste (EAB), Anette Koch Holst (AKH)

Deltagere: Kristina Rue Nielsen (KRN), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth Albrecht- Beste (EAB), Anette Koch Holst (AKH) Bestyrelsesmøde i Dansk Radiologisk Selskab 6-7. juni 2016 Radisson Blu H.C. Andersen Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C Deltagere: Kristina Rue Nielsen (), Thomas Vejborg (TV), Thomas Bjerre (TB), Elisabeth

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025

Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Nefrologi Forventet udvikling i stillingsmassen og uddannelseskapacitet 2005-2025 Erik Bo Pedersen1. reservelæge, Ph.D. Ndefrologisk afdeling Y Odense universitetshospital 5000 Odense C E-mail: Erik.bo.pedersen@ouh.fyns-amt.dk

Læs mere

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter

ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter ATLS Denmark Fond Love og Vedtægter 1. Navn ATLS Denmark Fond er en selvejende institution, og omfattes lovmæssigt som en Erhvervsdrivende Fond. Stk. 2. Adresse. ATLS Denmark Fond har hjemsted i Lyngby

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans

Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans 1 af 6 03-04-2008 22:28 opdateret 12. juni 2005 Dansk Selskab for Medicinsk Magnetisk Resonans Nyhedsbrev Bestyrelsen Kursus Love Indmeldelse Tidligere nyhedsbreve: Januar 2002 Maj 2002 Januar 2003 November

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 2010. November 2010

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 2010. November 2010 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 2010 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY November 2010 Indhold: Nyt fra formanden 3 Indkaldelse til generalforsamling i DRS 3 DRS regnskab 2009 4 Registreringsgebyr

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 214 Indhold Nyt fra formanden 3 Beretninger 17 Svar fra SST 4 Automatisk nyt fra Acta Radiologica 23 Formandens beretning 5

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark

Referat fra ordinær generalforsamling i. Eurasier Klub Danmark Referat fra ordinær generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Lørdag d. 2. april 2011 fra kl. 12.00-16.00, Struer Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. valg af dirigent. 2. valg af referent. 3. valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

FYPAs Årsberetning for 2012

FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs Årsberetning for 2012 FYPAs medlemstal Foreningen af Yngre Patologer (FYPA) havde pr. 31.12.2012 i alt 115 medlemmer. Siden sidste årsberetning har der været 18 indmeldelser, og 5 udmeldelser af

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017

Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Beslutningsreferat af LOKKs generalforsamling lørdag den 25. marts 2017 Deltagere: Følgende krisecentre:bornholm, Danner, Dansk Kvinde Samfund Krisecenter, Esbjerg, Fredericia, Frederiksværk, Haderslev,

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017

Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Dansk Radiologisk Selskabs svar på Sundhedsstyrelsens: Høring om dimensioneringsplan for speciallægeuddannelsen 2013-2017 Svaret er udarbejdet Dansk Radiologisk Selskabs UddannelsesRåd, hvor medlemmerne

Læs mere

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT

DASAIMS UDDANNELSES UDVALG. MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT DASAIMS UDDANNELSES UDVALG MØDE VEJLE SYGEHUS 12. Januar 2011 REFERAT Tilstede: Helle Thy Østergaard, Dorte Keld, Karen Skjelsager(formand), Hanne Tanghus Olsen, Kirsten Bested, Nicola G. Clausen (Referent),

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Love. Dansk Oftalmologisk selskab

Love. Dansk Oftalmologisk selskab Love for Dansk Oftalmologisk selskab (Stiftet som Det Oftalmologiske Selskab i København 24/4 1901) (Seneste revision behandlet på generalforsamlingen 20/9 2013) 1. navn Selskabets navn er Dansk Oftalmologisk

Læs mere

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST

SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST SEKRETARIATET FOR LÆGELIG VIDEREUDDANNELSE REGION ØST Referat Det Regionale Råd i Uddannelsesregion Øst Møde d. 18. december 2008 REGION HOVEDSTADEN REGION SJÆLLAND LEDREBORG ALLÉ 40, ST. DK-2820 GENTOFTE

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord

Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Det Regionale Råd! 4. oktober 2007 Dorte Qvesel Dorte.Qvesel@stab.rm.dk 1-01-72-10-07 Notat om karrierevejledning i den lægelige videreuddannelse i Videreuddannelsesregion Nord Baggrund Baggrunden for

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk

Region Nordjylland Afdeling Leder Uddannelsesansvarlig Kliniske vejledere. jhc@rn.dk Region Nordjylland Afdeling Leder Kliniske vejledere Aalborg Sygehus Hobrovej 18-22 9000 Aalborg 99 32 11 11 Stråleterapien Afdelingen for medicinsk fysik Stråleterapien Souschef Sygeplejerske Anne Albeck

Læs mere

Generalforsamling i Dansk Sociologforening

Generalforsamling i Dansk Sociologforening Generalforsamling i Dansk Sociologforening Mandag d. 23. februar 2015 Kl. 19:45-21:30 på Københavns Universitet, Sociologisk Institut, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2015 Vi mødes 27 marts 2015 kl. 14.00 hos: Ovl. Frank Schiødt, Endokrinologisk, gastroenterologisk Afdeling I, 5. Tværvej, Indgang 60. Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen

Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Referat til bestyrelsesmøde i Religionslærerforeningen Fredag d. 17. Januar 2014 0. Til stede: Signe Elise Bro, Gunnar Lundsgaard, Peter Jensen, Kirsten Falkesgaard Slot og Sine Camilla Jensen. Afbud:

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter

Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Generalforsamling i Ergoterapeutforeningens Region Syd i Fredericia Idrætscenter Regionsbestyrelsen bød velkommen til de fremmødte. Gæster: Lotte Lagoni Næstformand Ansatte i Etf: Lars Møller Direktør

Læs mere

FSTA. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur. 07. oktober 2015. Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling).

FSTA. Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur. 07. oktober 2015. Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling). Forum for Sygehus Teknik og Arkitektur FSTA 07. oktober 2015 Mødereferat Generalforsamling 2015 (4 ordinær generalforsamling). Mødested: Hotel Comwell Kolding Skovbrynet 1 6000 Kolding Mødetid: Onsdag

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl Holck November 2009 DAGSORDEN: Tilstede:,, André, Allan og Niels. Afbud: Mikkel og Lars. Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00 Hilton Copenhagen Airport hotel Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup Tlf. 32

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 2016 Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer 016 1 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 3 stk.1 og 3 stk. 5 ) Der stemmes samlet om de mærkede ændringer i 5 stk. 1, 5 stk. og 6 stk. 3 pkt. 6c Gældende

Læs mere

Forside quiz DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2013

Forside quiz DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2013 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 213 Indhold: Formandens beretning 4 Yngre læge til årsmøde 17 Generalforsamlingsreferat 6 FYR, FYR midt, FYR nord 18 DRS regnskab

Læs mere

Danish Group of IABSE

Danish Group of IABSE Danish Group of IABSE Generalforsamling 2010 i dansk IABSE - Referat Tid : 2010-04-27 Sted : Rambøll, Bredevej 2, 2830 Virum Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000482 Afdelingsnavn Radiologisk afdeling Hospitalsnavn Regionshospitalet Silkeborg Besøgsdato 28-11-2013

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord

Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Lægefaglig indstilling for den fremtidige speciallægeuddannelse i specialet Plastikkirurgi, Region Nord Beskrivelse af specialet Plastikkirurgi er et nyt som selvstændigt speciale, jf. Sundhedsstyrelsens

Læs mere

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT

G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT G E N E R A L F O R S A M L I N G REFERAT Selskabets ordinære generalforsamling blev afholdt tirsdag den 10. juni 2014, kl. 15:00-15:30 hos Energistyrelsen, Amaliegade 44, 1256 København K. Dagsorden i

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

Referat DSKO 19. april 2012:

Referat DSKO 19. april 2012: Dagsorden: (i.h.t. vedtægter for DSKO): Referat DSKO 19. april 2012: a) Valg af dirigent b) Valg af referent c) Formandsberetning ved Anders Bonde Jensen d) Beretning fra diverse udvalg herunder uddannelsesudvalget

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere