DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. April 2011"

Transkript

1 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY April 2011 Indhold: Formandens beretning 3 Referat fra generalforsamling i DRS 5 DRS regnskab DRS budget Udvalgsberetninger Konkurrencevindere/legatmodtagere 15 Nyt om medlemsbladet 16 DCCG c.recti MR skema 17 Kursuslisten 19 En kort notits 19 Billeder fra årsmødet 20 Forside quiz Hvilken af følgende muligheder er den mest sandsynlige? A: Sequelae efter haglskud B: Sequelae efter olecranon-fraktur C: Synovialis chondromatosis D: Senfølge af rheumatoid arthritis Find svaret på 1

2 Dansk Radiologisk Selskabs bestyrelse Formand: Afdelingslæge Ph.D. Annika Reynberg Langkilde Radiologisk klinik X2023 Rigshospitalet Blegdamsvej København Ø Næstformand: Erik Morre Pedersen Radiologisk afdeling Århus Sygehus Nørrebrogade Århus C Bestyrelsesmedlem: Overlæge, Ph.D. Torben Lorentzen Kirurgisk gastroenterologisk afd. D. Herlev Hospital Herlev Ringvej Herlev Kasserer: Læge, PhD Kristina Rue Nielsen Radiologisk Afdeling Hillerød Hospital Sekretær: Overlæge Lars Peter Larsen Radiologisk Afdeling Arhus Sygehus Nørrebrogade Århus C Hjemmeside Webmaster: Læge, Ph.D. Thomas Kristensen Radiologisk Afdeling, Roskilde Sygehus Redaktion af Medlemsbladet: Læge, Ph.D. Yousef W. Nielsen Billeddiagnostisk Afdeling, Gentofte Hospital ACTA Radiologica Fra 1. januar 2009 modtager ingenmedlemmer papirversionen af ACTA. Alle fuldt betalende medlemmer kan nu via hjemmesiden få elektronisk adgang til online-version af ACTA Radiologica. Klik på logoet for ACTA og herefter kommer man til login. Man logger på ved hjælp af medlemsnummer til DRS. For lægelige medlemmer er det samme nummer som til lægeforeningen. Herefter vil du få tilsendt adgangskode som skal bruges fremover. Ikke-lægelige medlemmer kan få oplyst DRS medlemsnummer ved at sende med forespørgsel til sekretæren Næste medlemsblad udkommer september 2011 deadline 1. august 2011 Meddelelser der ønskes bragt i bladet sendes til 2

3 Formandens beretning Beretningen omhanlder perioden fra sidste generalforsamling januar 2010 til primo januar Dansk Radiologisk Selskab har ved udgangen af medlemmer, heraf 638 ordinære medlemmer (inklusive pensionerede radiologer), 7 æresmedlemmer, 17 ordinære, ikkelægelige medlemmer, 39 ekstra-ordinære og 5 korresponderende medlemmer. I det forløbne år er følgende medlemmer afgået ved døden: Hans Christian Rovsing Født 27 oktober 1930 i Berlin. Kand. med Speciallæge diagnostisk radiologi Dr med med afhandlingen "Otosclerosis. A tomographic-clinical study". Ansættelser bl.a KAS Gentofte, Kommunehospitalet, Radiumstationen København, Rigshospitalet og Hvidovre Hospital. Ansat som overlæge i 1971 på Kommunehospitalet og og fra 1975 på Hvidovre Hospital. Professor i diagnostisk Radiologi, KU fra Næstformand i DRS' bestyrelse Død 11. marts 2010 Kirsten Nøkkentved Født 25 maj Kand. med Speciallæge diagnostisk radiologi Dr. med 1968 med afhandlingen "Effect of Diagnostic Radiation upon the human foetus". Ansættelser bl.a Rigshospitalet, Næstved Sygehus Ansat som overlæge Kolding Sygehus 1970 Død 5. april 2010 Michael Finn Larsen Født 24 maj med Speciallæge diagnostisk Radiologi Ansættelser bl.a Holstebro Sygehus, Viborg Sygehus og Odense Sygehus. Ansat som overlæge Nykøbing Falster Centralsygehus 1970 Død 22. april 2010 Hanne Elisabeth Petersen Født 15 august Kand med Speciallæge diagnostisk Radiologi Ansat bl.a Regionshospitalet Silkeborg. Død 28. maj 2010 Tatjana Storgaard Uddannet spaeciallæge diagnostisk Radiologi i Norge 2004 Ansat bl.a Aabenrå Sygehus Død 16. juni 2010 Kjeld Anker Nielsen Født Kand. med Speciallæge diagnostisk Radiologi Ansættelder bl.a KAS Glostrup, Kommunehospitalet. Ansat som overlæge Frederikssund Sygehus Død 14. september 2010 Kristian Raaschou Født Ansættelser bl a Herlev og Glostrup Sygehuse. Ansat som overlæge begge steder. Død 18. december

4 Jeg vil bede forsamlingen rejse sig for at mindes de afdøde kolleger og medlemmer af selskabet. Acta Radiologica er nu overgået til elektronisk abonnement hvilket allerede i 2010 gav en betydelig besparelse. I 2011 skiftes forlag hvilket giver yderligere en besparelse. Det er en glæde i dag at se så mange til DRS Årsmøde, denne gang holdt sammen med DSKFNM. I de 4 år jeg har været formand har det været muligt at opbygge et årsmøde. Årsmødet i 2010 gav et betydeligt overskud der blev anvendt til at udsende de engelske vejledninger til alle medlemmer i december måned. En del af overskuddet er gået til at reducere kursusgebyret for ikke-speciallæger til Årsmødet i Selskabets øvrige aktiviteter fremgår af beretningerne fra udvalg. Følgende har ønsket optagelse som ordinære lægelige medlemmer af selskabet: Maja Hartmann Rasmussen Lars Lønn Salim Homadi Hassan Christian Rahbæk Shohreh Vakili Farhad Maghsoudlou Maria Arvad Serifi Joachim Constantin Lütken Michael Brun Andersen Fatima Ahmethodzic Henrik Gutte Annemette Abild-Nielsen Anja Christina Lober Karen Lind Ramskov Dyveke Ebbesen Katherine Ann McLean Dhia J. Al-hachami Katherine McLean Jill Rachel Mains Nina Nguyen Martin Lundsgaard Hansen Rikke Norling Mads Henriksen Peter Michael Gørtz Stefano Cecere Claus Dam Jakob Fink Mahican Gielen Benedicte Lange Sonia Branci Anne Duer-Jensen Mikkel Taudorf Kristina Rue Nielsen Hvis der ikke er nogle der har indvendinger mod dette, er de hermed at betragte som medlemmer af selskabet og dermed stemmeberettiget under generalforsamlingen. Jeg vil slutte denne min fjerde og sidste formandsberetning med at takke mine bestyrelseskolleger for et godt samarbejde det forløbne år. En særlig tak til Vibeke Løgager og Nikolaj Borg Mogensen, der forlader bestyrelsen efter 4 år som hhv næst-formand og kasserer, tak for en kæmpe indsats. En speciel tak også til alle dem, der yder en indsats for Selskabet og dermed Dansk Radiologi ved eksempelvis at indgå i udvalgs-og arbejdsgrupper, fungerer som inspektorer og kursusledere og alle dem der har været involveret i vores Årsmøde. Også industrien vil jeg takke for et positivt og frugtbart samarbejde i det forløbne år. Michael Bachmann Nielsen 4

5 Referat fra ordinær generalforsamling i Dansk Radiologisk Selskab 2011 Onsdag d. 26. januar 2011 kl Radisson SAS HC Andersen Hotel, Odense 1. Valg af dirigent DRS foreslår Birthe Højlund Bech (BHB) BHB takkede for valget, konstaterede at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. 2. Formandens beretning Se skriftlige beretning fra DRS formand Michael Bachmann Nielsen 3. Beretning fra udvalg Beretningerne forelå skriftligt ved generalforsamlingen og vil desuden blive trykt i bladet. 4. Aflæggelse af det reviderede regnskab for 2010 Der er ingen væsentlige ændringer fra sidste år. Økonomien er god efter vi er overgået til elektronisk udgave af Acta Radiologica. Udgiften til medlemsbladet blev mindre en forventet. Årsagen er at der har været færre udgivelser. Et beløb gik i år til udsendelse af et eksemplar af Refferal Guidelines fra Royal college of Radiology til hvert medlem af DRS. Regnskabet blev godkendt. 5. Redegørelse for budget samt fastlæggelse af kontingent En del af overskuddet på DRS kontoen bliver anvendt til legater som økonomisk støtte til deltagelse i Nordisk Kongres Legaterne vil blive uddelt ved festmiddagen den 27. januar Der udsigt til at kontingent til den elektroniske udgave af ACTA vil yderligere reduceres når vi overgår til en ny forlægger, hvorfor man i bestyrelsen igen har overvejet at nedsætte kontingentet med 100 kr. pr. medlem. Herefter gav flere medlemmer udtryk for at den gode økonomi kunne komme yngre kolleger til gode evt. ved nedsættelse af yngre lægers kontingent, Annika Langkilde orienterede om at dette rent administrativt nok var meget vanskeligt da medlems listerne administreres via lægeforeningen. Fra salen blev også forslået at medlemsbladet kunne udkomme oftere. Hertil svarede formanden at der ikke havde været tilstrækkeligt materiale til flere udgivelser i år. På baggrund af de mange indlæg fra salen, foretoges herefter en vejledende afstemning. Atten stemte for, 17 imod. Der var i alt 37 personer tilstede ved generalforsamlingen. Herefter blev forslaget vedtaget og således er kontingent fremover 620 kr. i Budgettet blev herefter godkendt. 6. Rettidigt indkomne forslag - Der var ikke modtaget forslag til dagsordenen. 7. Valg til bestyrelsen valgperiode Fratræder: Michael Bachmann Nielsen (formand) Foreslår: Annika Langkilde (formand) Genopstiller: Erik Morre Pedersen Fratræder: Annika Langkilde Foreslår: Lars Peter Larsen Fratræder: Nikolaj Borg Mogensen Foreslår: Kristina Rue Nielsen Fratræder: Vibeke Berg Løgager Foreslår: Torben Lorentzen 5

6

7 8. Valg til udvalg og repræsentationer Euroopean Society of Radiology (ESR) valgperiode Professional Organisation Committee Genopstiller: Birthe Højlund Bech Fratræder: Elisabeth Buus Lund (S) Foreslår: Vibeke Løgager (S) National Societies Committee Fratræder: Michael Bachmann Nielsen Foreslår: Annika Langkilde Education Committee Genopstiller: Elisabeth Albrecht-Beste Research Committee Fratræder: Trine Torfing Foreslår: Vibeke Løgager Radiology Traines Forum Genopstiller: Lotte Kashi Genopstiller: Camilla Clausen (S) International Society of Radiology - valgperiode Genopstiller: Michael Bachmann Nielsen Genopstiller: Birthe Højlund Bech Fratræder: Trine Torfing Foreslår: Kristina Rue Nielsen Fratræder: Anna Rosted (s) Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen Scandinavian Japaneese Radiological Society - valgperiode Genopstiller: Finn Mathiesen Genopstiller: Birthe Højlund Bech (s) Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (Tidl. Dansk Medicinsk Selskab) - valgperiode Fratræder: Michael Bachmann Nielsen Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Lene Bak Fratræder: Anna Rosted Foreslår: Vibeke Løgager Fratræder: Michel Nemery Foreslår: Annika Langkilde Fratræder: Anette Savnik Foreslår: Erik Morre Pedersen Fratræder: Lisbeth Røhl Foreslår: Kristina Rue Nielsen Fratræder: Vibeke Løgager (S) Foreslår: Lars Peter Larsen (S) Specialistuddannelsesudvalget - valgperiode Genopstiller: Elisabeth Albrecht-Beste Genopstiller: Mette Ramsdal Poulsen (s) Efteruddannelsesudvalget - valgperiode Fratræder: Lisbeth Røhl Foreslår: Michael Bachmann Nielsen Genopstiller: Birthe Højlund Bech Genopstiller: Kristina Rue Nielsen Genopstiller: Kristoffer Lindskov Hansen Genopstiller: Vibeke Løgager Fratræder: Annika Langkilde Foreslår: Sonia Branci 7

8 Acta Radiologica - valgperiode Genopstiller: Anne Grethe Jurik Genopstiller: Michael Bachmann Nielsen (S) Webmaster DRS hjemmeside - valgperiode Genopstiller: Thomas Skaarup Kristensen CME udvalg - valgperiode Genopstiller: Niels Skovgaard Genopstiller: Peter Andersen Fratræder: Marianne Egeblad DRS koordinerende uddannelsesråd - valgperiode Genopstiller: Elisabeth Albrecht-Beste (formand for speciallistuddannelsesudvalget) Genopstiller: Anne Grethe Jurik Genopstiller: Vibeke Andree Larsen Genopstiller: Mette Ramsdal Poulsen Genopstiller: Susanne Sletting Genopstiller: Dyveke Ebbesen 9. Valg af revisor og suppleant - valgperiode Fratræder: Anna Rosted Foreslår: Nikolaj Borg Mogensen Fratræder: Trine Torfing (S) Foreslår: Anna Rosted (S) 10. Indstilling af tilforordnede til Sundhedsstyrelsens specialistnævn Valgperiode (Sundhedsstyrelsen ønsker fortsat at opretholde de tilforordnede i forbindelse med uddannelsesspørgsmål i forhold til 1996-bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger, da det fortsat vil være muligt at opnå speciallægeanerkendelse efter 1996-bekendtgørelsen indtil udgangen Styrelsen modtager dog ganske få ansøgninger, og det vil derfor være en meget begrænset sagsmængde, der eventuelt vil blive fremsendt til vurdering hos de tilforordnede.) Genopstiller: Elisabeth Albrecht-Beste Fratræder: Ilse Vejborg Foreslår: Mette Ramsdal Poulsen 11. Optagelse af extraordinære ikke lægelige medlemmer, korresponderende medlemmer og passive udenlandske medlemmer. Ingen nye her. 12. Eventuelt. Bestyrelsen takkede formanden for det gode samarbejde. Yousef Nielsen (som er redaktør af medlemsbladet) opfordrede igen medlemmerne til at sende indlæg til medlembladet. Dirigenten erklærede herefter mødet for afsluttet. Referent Vibeke Berg Løgager (Afgående) Næstformand DRS 8

9 Dansk Radiologisk Selskabs regnskab for

10 Introducing syngo.via the new imaging software that will change your way of reading. Ready for a new reading experience? My cases ready Automatisk forberedelse af datasæt for evaluering Har undersøgelsesspecifik navigering Dokumenterer findings My places networked Client Server Arkitektur Tilgængelig fra hvor som helst check datablad for forudsætninger Sømløs PACS integration Sømløs integration med billedproducerende modalitet My needs anticipated Løbende forbedringer Remote download af nyeste updates & upgrades Remote applikationstræning I nye funktionaliteter Faste Remote Support kontaktpersoner Support for IT & Applikationer Tilgængelige afhængigt af aftale op til 24/7 Forudsigelige levetidsomkostninger Serviceaftale for software support og vedligeholdelse Answers for life.

11 Dansk Radiologisk Selskabs budget for

12 Dansk Radiologisk Selskab Udvalgenes beretninger 2010 Efteruddannelsesudvalget Årsmødet januar 2010 blev afholdt på hotel Helnan Marselis i Århus. Antallet afdeltagere var på højde med de tidligere år og mødet gav et pænt overskud. En del af overskuddet er blevet anvendt til at reducere registreringsafgiften for ikke speciallæger til årsmødet 2011 i Odense samt til finansiering af udsendelse af de engelske guidelines til alle medlemmerne af DRS i starten af januar Som noget nyt er dette års årsmøde afholdt i samarbejde med klinisk fysiologi, hvilket blandt andet har medført et mere omfattende videnskabeligt program. Årsmødet 2012 vil blive afholdt på SAS Radisson i København og vi planlægger ligesom ved nordisk kongres 2009 at holde mødet i samarbejde med Foreningen af Radiografer i Danmark. Birthe Højlund Bech Nordisk Forening for Medicinsk Radiologi 2010 var et mellemår med Nordisk kongres i 2009 i København og næste Nordiske Kongres i 2011 i Finland på Ålandsøerne. Styrelsen har besluttet at mødes hvert år til ECR, hvor mange af styrelsens medlemmer i forvejen er til stede, senest mødtes vi i Wien i starten af marts måned. Der er enighed om at det er vigtigt at vedligeholde de nordiske relationer. Foreningen har nu en opdateret hjemmeside: Næste nordiske kongres bliver i Mariehamn på Ålandsøerne juni. En del af overskuddet fra nordisk kongres i København vil blive anvendt til et antal legater til yngre radiologer medlem af DRS mhp. anvendelse til deltagelse i kongressen. Birthe Højlund Bech European Society of Radiology Professional Organisation Committee UEMS European Union of Medical Specialists (UEMS) er det europæiske "fagforeningsforum" for speciallæger, med en radiologisk undersektion, UEMS Radiology Section. Fra Danmark er der en repræsentant fra DRO (Thomas Mandø Jensen) og en fra DRS (Birthe Højlund Bech). Der har været afholdt møder med de delegerede I ESR/POC/UEMS I Wien og I Madrid Jeg vil fremhæve følgende emner som blev behandlet til møderne: Speciallægeuddannelsen: UEMS har påbegyndt forhandlinger med USA om gensidig godkendelse af specialistkompetence Speciallæge eksamen. Der arbejdes på en fælles europæisk speciallægeeksamen i radiologi som på sigt vil kunne erstatte de nationale eksaminationer. Der arbejdes med webbaseret eksamen som man forestiller sig på sigt skal finansieres af EU. Der er udarbejdet en konkret eksamen som vil blive testet den kommende tid. Grundlaget er et training curriculum som kan findes på ESR hjemmeside: aining_charter_for_clinical_radiology.pdf Der arbejdes videre med international inspektorordning. Diverse direktiver fra EU: Directive of electromagnetic field: Nuværende status: Der arbejdes fortsat på revision af direktivet og det forventes at den Europæiske kommission vil revidere direktivet i marts/april 2011 og fjerne restriktionerne for grænseværdierne for elektromagnetisk stråling for MRI. Birthe Højlund Bech Beretning fra DRSs Koordinerende Uddannelsesråd 2010 Medlemmer: Elisabeth Albrecht-Beste, Gentofte Hospital, Region Øst (formand samt hovedkursusleder) Mette Ramsdal Poulsen, Odense Universitetshospital, Region Syd Anne Grethe Jurik, Århus Universitetshospital, Region Nord Vibeke Andrée Larsen, Glostrup Hospital (medlem af 1.målbeskrivelse udvalg) Susanne Sletting, Rigshospitalet, Region Øst Dyveke Ebbesen, Århus Universitetshospital (yngre læge repræsentant) To medlemmer er udskiftet i 2010: Ilse Vejborg er fratrådt som hovedkursusleder, og er dermed udgået af udvalget; Lene Collatz Laustrup er blevet speciallæge og har givet plads til et nyt yngre læge medlem. Stor tak til Ilse og Lene for deres store engagement og indsats i rådets arbejde frem til Udvalget har mødtes to gange i Udvalget har fokuseret på besvarelser af henvendelser fra Sundhedsstyrelsen samt feedback omkring

13 målbeskrivelsen, det faglige vurderingsskema, ansættelsessamtalerne og de specialespecifikke kurser. Sundhedsstyrelsen er i færd med at udarbejde en målbeskrivelse for vurdering af udenlandsk uddannede speciallæger som søger autorisation i Danmark. Udvalget har anbefalet at det bliver den samme målbeskrivelse som for hoveduddannelses- søgende i Danmark. Udvalget har set på præsentationen af specialet for medicinstuderende og yngre læger, og en ny præsentation er på vej. Uddannelsesstoffet på DRS hjemmeside har fået en tiltrængt opdatering. Udvalget har set på Sundhedsstyrelsens dimensioneringsplaner, hvor vi opfylder styrelsens anbefalinger for antallet af hoveduddannelsesstillinger. Det er vigtigt fortsat at have fokurs på antallet af introduktionsstillinger, så vi sikrer antallet af hoveduddannelsessøgende som passer med specialets profil. Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse barsler med flere rapporter i 2011, som vil give nyt arbjede til rådet omkring målbeskrivelse og evaluering af kompetencer. Sundhedsstyrelsen ser for tiden på selve speciallægeuddannelsens sammensætning, dette vil givet også føre til nye udfordinger for DRSs Koordinerende Uddannelsesråd. Jeg vil takke rådets medlemmer for det store engagerede arbejde der fortsat udføres. Det er meget givende at samarbejde på landsplan, det er gavnligt for faget, og alle rådets medlemmer har været gode sparringspartnere også for arbejdet i de regionale uddannelsesråd. 14.januar 2011 Elisabeth Albrecht-Beste, Gentofte Hospital, Beretning fra specialistuddannelsesudvalget 2010 Undertegnede er tiltrådt som ny formand for specialistuddannelsesudvalget, som hovedkursusleder, i Jeg har et ønske om bedst mulige pædagogiske sammenhæng mellem hvert enklet specialespecifikke kursus og det daglige arbejde for den enkelte hoveduddannelsessøgende. Udbyttet af et kurus øges betydeling, hvis det er muligt at få en faglig sammenhæng mellem kursus og hverdagen. Dels kan kursisten forankre sin nye viden, dels kan afdelingen se læringsudbyttet. Det er desuden vigtigt, at eventuelt påvist manglende udbytte på kurset følges op med fokuseret videnssøgning efter kurset og herefter demonstreres på afdelingen. Jeg håber således at den uddannelsessøgende, sammen med sin vejleder, kan deltage i vurderingen af kursusbehovet, samt behov for yderligere uddannelse efter kurset. I 2010 er de specialespecifikke kurser igen alle blevet afholdt i løbet af året. Denne kadence fastholdes fremover, hvorfor et lidt ændret forløb for den enkelte er mulig, dog med forbehold for holdstørrelse. Timetallet på 210 timer og fordelingen imellem de teoretiske kurser er i 2011 uændret fra Delkursuslederne i diagnostisk radiologi har i igen i år leveret en engageret indsats. De positive kursusevalueringer afspejler det store arbejde fra delkursuslederne. Delkursuslederne i 2011 er uændrede fra 2010: Thorax- & Onkologisk radiologi: Finn Rasmussen & Henrik Torp Madsen, Århus Abdominal radiologi: Eva Fallentin & Eli Rappeport, København Fysik & Radiobiologi: Erik Andersen, København Teknik & Strålebeskyttelse: Hanne Waltenburg & Lars Møller Sørensen, København Muskuloskeletal radiologi: Anne Grethe Jurik & John Gelinck, Århus Urogenital radiologi: Arne Hørlyck & Jan Solvig, Århus Neuroradiologi: Leif Sørensen & Edith Nielsen, Århus Mammaradiologi: Walter Schwartz, Odense Kar/intervention: Lars Lønn, København Pædiatrisk radiologi: Karin Kastberg Pedersen, Århus. En stor tak for flittig hjælp fra sekretær Pia Frese Berg, Billeddiagnostisk afdeling, Gentofte Hospital. Yderligere oplysninger om kurserne og kursusrækken i 2011 samt 2012 se uddannelse- speciallæge kurser, hvor der også findes FAQ omkring specialespecifikke kurser. 19.januar 2011 Elisabeth Albrecht-Beste, Hovedkursusleder, Formand for specialistuddannelsesudvalget. Sundhedsstyrelsens specialistnævn Der er intet at berette. Ingen sager til behandling i Elisabeth Albrecht-Beste European Association of Radiology, Education Commission Der er intet at berette. Elisabeth Albrecht-Beste European Society of Radiology, Research Committee Intet at berette Trine Torfing Radiology Trainee Forum 2010 RTF er en organisation under ESR som har til formål at styrke og varetage interresser for 13

14 radiologer under uddannelse. Det gælder særligt på områder som tilrettelæggelse af specillægeuddannelse, karrieremuligheder internationalt samt i mindre grad forskning. Vi har i de sidste år haft en formand fra Holland ved navn Peter Koornat. På hjemmesiden myecr.org (se link fra DRS`hjemmeside) under education and training kan man finde mere information om RTF og bl.a European School of radiology samt forskellige andre organisationer af interesse for radiologer under uddannelse eller nyslåede speciallæger. Har man særlig interesse for at vide mere om RTF kan man se under RTF promo kit som er en bred præsentation om RTF, ESR, ESOR og ikke mindst den årlige ECR. I 2010 har man forsøge at arbejde med at kunne få adgang til de de uddannelsessøgendes adresser i de europæiske lande, for dermed bedre at kunne oplyse om, hvad der foregår i den europæiske organisation, og gøre opmærksom på forskellige uddannelsestilbud internationalt. Det er få lande, der som i Danmark har et direkte link til ESR via det nationale selskabs hjemmeside. Ydermere har man via en spørgeskemaundersøgelse fået et overblik over hvordan strukturen i specillægeudd. ser ud pt i de europæiske lande. Af interressante undersøgelsesresultater var: I ca. 50 % af landene har et interview som en del af ansættelsesproceduren til en hovedeudd stilling ( som vi nu også har i DK) At man i 75% af landene benytter sig af logbøger At man i 90 % af landene går i vagt som uddannelsesøgende læge At man i 80 % af landene har en afsluttende eksamen inden speciallægeautorisation. Noget af det man ser som kommende udfordringer er til stadighed af ensrette speciallægeuddannelsen i de europæiske lande ( se hjemmesiden under European Training Assesment Programme ), man har som målsætning at have en såkaldt 3+2 model med generel radiologisk træning i 3 år og derefter subspecialisering i 2 år. Ligeledes at få mere fokus på elearning ( der findes allerede adskillige tilbud på myesr.org/education and training), samt at kunne øge opmærksomheden og derved tilslutningen til de europæiske uddannnelse og udvekslingstilbud. ( Primært ESOR) Har man yderligere spørgsmål er man velkommen til at kontakte mig på 1.reservelæge Lotte Kashi, Århus Universitetshospital Rapport fra Acta Radiologica Der har siden sidste generalforsamling været afholdt styrelsesmøde i Acta Radiologica 20. maj , Stockholm. Der blev på mødet giver følgende relevante informationer: Årgang 2009, volumen 50, udkom i 10 hæfter, i alt sider. Manuskriptbehandlingen foregik uændret digitalt via Manuscript Central. Tidsskriftets Impact Factor var 1,27 i 2009 mod 1,09 i Der vil fremover blive satset på accept af gode originale arbejder, som vil øge Impact Factor yderligere jævnfør nedenstående vedr. forlagsskift. Der har været brugt en del kræfter på at få en ny mere fordelagtig forlagsaftale, hvilket er lykkedes efter en omhyggelig gennemgang af tilbud og forlags forhandlinger varetaget af hoved-editor, professor Arnulf Skjennald. Fra 1. januar 2011 vil Acta blive udgivet af Royal Society of Medicine Press (London) (http://www.rsmjournals.com) i stedet for af Informa Healthcare. Begge forlag anvender Manuscript Cental (http://mc.manuscriptcentral.com/srad), så ændringen har ikke betydning for manuskriptindsendelse, review og editorarbejde. Royal Society of Medicine Press tilbyder online abonnement til alle medlemmer af de nordiske videnskabelige selskaber (op til 3000) til en pris på GBP. Hvis nogen ønsker trykt udgave kan dette erhverves for en merpris på 50 GBP/år. Forlaget påtager sig indenfor dette budget at trykke farvebilleder uden ekstra udgift for forfatterne, hvilket er af stor betydning med det stigende antal publikationer vedr. funktionel billeddannelse. Der er lavet en tillægsaftale vedr. et Acta Short Report tidsskrift, der er et open access tidsskrift som påbegyndes i Tidsskriftet er tiltænkt case reports og short reports, som reviewer vurderer vil bidrage til viden, men som ikke opfylder de øgede krav til fri publikation i hovedtidsskriftet. En publikation i dette tidsskrift koster 500 USD og det er forlagets vurdering at der trods denne betaling vil være basis for 3-4 numre per år indeholdende artikler/nummer. Dette tiltag for at styrke hoved-tidsskriftet, inklusiv øget dets Impact Factor er suppleret med en Far east strategy, der har til hensigt at involvere østlige lande såsom Japan, Korea og Kina i tidsskriftet Anne Grethe Jurik Beretning fra Scandinavian Japaneese Radiological Society I 2010 blev SJRS biennale symposium for første gang i selskabets 25 årige historie afhold i Danmark, hvor det 8. SJRS symposium og det 11. Nordic-Japan PACS symposium foregik i Vejle september SJRS blev stiftet i 1985 med det formål at

15 fremme samarbejdet mellem japanske og nordiske radiologer, bl.a. ved at formidle studieophold for yngre radiologer og ved at afholde fælles videnskabelige symposier. Det mere teknisk betonede Nordic-Japan PACS symposium har været afholdt siden 1990, med det formål at udveksle erfaringer om udviklingen af PACS som modpol til den centraleuropæiske og amerikanske dominans i en tid før DICOM standarden. Siden 1993 har to selskaber afholdt fælles symposier. (Tidligere fælles symposier er afholdt i Tokyo 1993, Stockholm 1996, Kobe 1998, Oslo 2001, Yamagata 2004, Stockholm 2006 og Tokyo 2008). Vejle mødet have 2 hovedtemaer: 1) PACS overalt og hvad så?. Både Japan og de Nordiske lande er helt PACS dækket, men hvad skal vi så bruge det til? Mødet bød på foredrag af høj kvalitet om CAD, nationale PACS arkiver og teleradiologi. 2) Regional kemoterapi og tumor ablation. Japan har næsten 20 års erfaring på disse områder, der også har været højt profileret i den danske presse. Fremtrædende pionerer fra Norden, USA og Japan fremlagde status over emnet. Som altid har de frie foredrag en fremtrædende plads ved symposierne dette har altid været et forum, hvor vi lader fremtidens radiologer komme til fadet, så de kan holde deres måske første engelske foredrag i et venligt miljø i modsætning til de mere aggressive ECR og RSNA forsamlinger. En særlig tak til Professor Hiroyuki Tajima, Tokyo og Overlæge Søren Rafaelsen, Vejle for deres indsats med det videnskabelige program. Der blev afholdt 42 foredrag, heraf 24 fra Japan. Foredragene kan hentes som PDF filer på mødets hjemmeside Ved bestyrelsesmødet blev der aftalt et studieophold i Danmark, idet Dr. Megumi Kuchiki fra Yamagata vil studere mammografiscreening hos Overlæge Ilse Vejlborg på Rigshospitalet i København. Undertegnede har været sekretær/kasserer for den skandinaviske del af selskabet siden 2001, og havde formandskabet fra 2006 og frem til Vejle mødet, hvor stafetten overgik til Professor Hannu Aronen fra Turku i Finland, som skal afholde det næste nordiske møde i Det næste Japanske møde bliver i 2012 stedet er endnu ikke annonceret. Vejle 31. december 2010, Finn Mathiesen CME-udvalget Intet at berette Niels Skovgård International Society of Radiology Intet at berette Michael Bachmann Nielsen Dansk Medicinsk Selskab Dansk Medicinsk Selskab, der er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber, skifter 1 januar2011 navn til Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber, LVS Michael Bachmann Nielsen Kontaktpersoner til Sundhedsstyrelsen vedr. Overlægevurd.udvalget Intet at berette Erik Lundorff Konkurrencevindere og legatmodtagere ved Årsmødet Vindere af firmakonkurrencen Overlæge Shadman Neghabat, Århus Sygehus Introduktionslæge Katherine McLean, Glostrup Hospital 15

16 Vindere af FYR konkurrencen Prækursist: Kayalvily J. Nielsen Herlev Hospital Kursist: Mikael Boesen RH Speciallæge/nuklearmedicin: Johan Löfgren -RH Vindere af postekonkurrence samt bedste frie foredrag Posterkonkurrencen: Mette Zacho RH Frie foredrag: Mikael Boesen RH Legatmodtagere Mikael Boesen RH Mette Zacho RH Rikke Norling - RH Sonia Branci - RH Martin Lundsgaard Hansen - RH Nyt om medlemsbladet Ved Årsmødet i år var der ønske om flere numre af medlemsbladet pr. år. Da antallet af udgivelser hænger nøje sammen med den mængde indlæg som kommer til bladet, skal der hermed viderebringes en opfordring til alle selskabets medlemmer om at støtte op omkring medlemsbladet. Indlæg, store som små, kan sendes til Sidste år var det meget sparsomt med indlæg, hvilket resulterede i at der kun blev udsendt to numre af medlemsbladet. Såfremt der kommer flere indlæg i år vil antallet af udgivelser stige. Yousef Nielsen Redaktør af medlemsbladet 16

17

18

19 Kursuslisten A-kurser og forskningstræningskursus - se Øvrige møder, kurser og kongresser: se mere på maj. DUDS 15.kursus I muskuloskeletal ultralyd. Hvidovre maj. ICIS Cancer Imaging Budapest, Ungarn maj. ESGAR Venedig, Italien maj. 3rd Nordic Emergency Radiology Course. Århus maj. 2nd Nordic Symposium on Cardiac CT. Silkeborg juni. Nordisk Kongres i Radiologi. Mariehamn, Åland. Finland oktober. ESMRMB Leipzig, Tyskland oktober. ESUR Dubrovnik, Kroatien november - 2. december. RSNA, Chicago. En kort notits til medlemsbladet På generalforsamlingen i Dansk Radiologisk Selskab fortæller formanden, om hvem der søger om optagelse, som medlem af selskabet ( fødes ind i medlemsskaren), og hvilke medlemmer der i årets løb er døde i medlemsskaren. Lægevidenskaben, herunder den diagnostiske radiologi er en global videnskab. En dansk radiolog bevæger sig i dette globale rum, det indebærer, at de fagbøger radiologen læser oftest er skrevet på et af hovedsprogene. Et typisk ekempel, som alle danske radiologer benytter sig af er: An Atlas of Normal roentgen Variants That May Simulate Disease af Theodore E. Keath. Da jeg ud over DRS også er medlem at RSNA (Radiological Society of North America), og derfor modtager RSNA News, ser jeg i marts 2011 nummeret af RSNA News følgende notits. Et eksempel på, at årets døde radiologer i udlandet også kan være af interesse for danske radiologer. Venlig hilsen Michael Trier Aagaard Overlæge, Røntgenafdelingen Regionshospitalet i Herning Gl. Landevej 61 DK 7400 Herning Dansk Radiologisk Selskabs medlemsblad nr 1/2011- april

20 Næste Årsmøde: januar 2012 i København Næste medlemsblad: september 2011 Stemningsbilleder fra DRS Årsmøde 2011 i Odense Chris MacDonald holder foredrag Firmaernes udstilling 20

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf

Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013. Afstemning foretages for hver enkelt paragraf Vedtægtsændringer DRS generalforsamling 2013 Afstemning foretages for hver enkelt paragraf 1 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Dansk Radiologisk Selskab (Danish Society of Radiology, Société Danoise de Radiologie).

Læs mere

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23

Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR 23 GF referat 7 Kurser 23 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Maj 215 Indhold: Den nye bestyrelse 2 Regnskab og budget 11 Nyt fra formanden 3 Beretninger 16 Formandens beretning 5 Nyt fra FYR

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold

DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2014. Indhold DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 214 Indhold Nyt fra formanden 3 Beretninger 17 Svar fra SST 4 Automatisk nyt fra Acta Radiologica 23 Formandens beretning 5

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus

Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Uddannelsesprogram for Introduktionsstilling i Diagnostisk Radiologi Ved Røntgen afdelingen, Næstved Sygehus Sygehus Syd Region Sjælland 2012 Uddannelsesprogrammet er udfærdiget i samarbejde med Uddannelsesrådet

Læs mere

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal

John Gelineck og Anne Grethe Jurik. Aarhus Universitetshospital, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal A-KURSUS I MUSKULOSKELETAL RADIOLOGI 7. 10. september 2015 Kursusleder: John Gelineck og Anne Grethe Jurik Kursussekretær: Dorthe Siggaard Sørensen Sted:, Nørrebrogade M-Auditoriet, bygning 3, 2. sal Mandag,

Læs mere

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03

Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Referat af arbejdsgruppemøde den 11.06.03 Tilstede: Fraværende: Jens Peter Garne JPGARNE@dadlnet.dk Esbern Friis rh03084@rh.dk Christen Axelsson chax@herlevhosp.kbhamt.dk Hanne Galatius haga@fa.dk Anne

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side

REFERAT. Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Punkt 1. Valg af dirigent Side REFERAT Generalforsamling i Region Hovedstaden MØDETYPE: Regionsgeneralforsamling i Region Hovedstaden MØDEDATO: 16. marts 2006 MØDELEDER: Charlotte Bech MØDEREFERENT: Bernhard REFERATET UDSENDT: 10-04-2006

Læs mere

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse

Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Klinikerens forventning til den radiologiske beskrivelse et pilotstudie baseret på en spørgeskemaundersøgelse Reservelæge Rikke Rass Winkel 1 Reservelæge Anke Hofmann 2 Overlæge Charlotte Strandberg 1

Læs mere

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs.

Afdelingslæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 35 75 36 FAX: 35 45 34 47 E-mail: best@drs. 2005 nr.2 april DRS bestyrelse 2003-2005 Formand Birthe Højlund Bech Overlæge Radiologisk afdeling X, 3023 Rigshospitalet Blegdamsvej 9 2100 København Ø Tlf.: 35 45 22 99 FAX: 35 45 34 47 E-mail: formand@drs.dk

Læs mere

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense

Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5. Andreas Balslev-Clausen 3. dec. 2012 Pt.hotel Odense Referat af møde i UDDU 2. dec. 2012 1/5 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med tilføjelse af punkt om frivillig eksamen i forb. med speciallægeanerkendelse. 2.0 Velkommen til Naja Bjørslev

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Danske Sortkrudtsskytter

Danske Sortkrudtsskytter Danske Sortkrudtsskytter Forbundet af Danske Sortkrudtsskytteforeninger Medlem af Dansk Skytte Union- Danmarks Idrætsforbund www.sortkrudt.dk Referat af repræsentantskabsmøde Lørdag d. 11. maj 2013 Følgende

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30.

Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. Generalforsamling i DSMF, Nyborgstrand d. 15. april 2015 kl. 17.30. 1. Valg af dirigent Søren holm. Referent: Heidi S. Rønde. 2. Godkendelse af dagsordenen Godkendt. Lovligt varslet. 3. Bestyrelsens årsberetning

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik

Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Odense, den 24. april 2007 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning fra fonden 5. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne regnskabsår

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Forside quiz DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2013

Forside quiz DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1. Marts 2013 DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 1 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY Marts 213 Indhold: Formandens beretning 4 Yngre læge til årsmøde 17 Generalforsamlingsreferat 6 FYR, FYR midt, FYR nord 18 DRS regnskab

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København

40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009. Schæffergården København 40. årsmøde i Dansk Karkirurgisk Selskab 6. 7. november 2009 Schæffergården København Program fredag 6. november 2009 E kursus: Tilbyder vi den bedste behandling til vore patienter? 9.00 9.15 Ankomst,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS

Ulla Breth Knudsen. Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby. Medlem af Bestyrelsen for LVS Ulla Breth Knudsen Overlæge, Ph.D., Aarhus Universitetshospital, Skejby Medlem af Bestyrelsen for LVS Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) Tidligere Dansk Medicinsk Selskab (DMS) Paraplyorganisation

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014

Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Medlemmer af foreningen Orø Nyt årsmødet 6/3 2014 Anette Boldt Birte Elzer Britta Holscher Carin Brandt Elspeth Barrie Larsen Grethe Diedrichsen Henrik Persson Ib Ballisager Jens Johan Dahlkild Lene Asbjørn

Læs mere

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB

Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Til: Lokalforeningerne, 25.02.2015 Landsudvalgsmedlemmer, Postansvarlige HB Referat fra kredsgeneralforsamling i kreds 2, d. 23.02.2015 Mødet startede med en præsentationsrunde, da mange af lokalforeningerne

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning.

at styrke medlemmernes faglige stilling og erfaringsudveksling, samt i samfundet som helhed, at markere den kommunale park- og naturforvaltning. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Kommunale Park- og Naturforvaltere (Municipal Park and Nature Managers). Foreningens hjemsted er foreningens sekretariatsadresse, der er placeret hos formanden.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20

YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 YN stiftende bestyrelsesmøde d. 27.februar 2010 fra 13-20 Tilstede: Bo, Anne Katrine, Mette, Anette og Anette. Fra kl. 15-17: Anne Mette Hejl Referent: Anette M Pkt. 1: Overdragelse af dokumenter. Anne

Læs mere

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat

Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Dansk Selskab for Medicinsk Fysik Ordinær Generalforsamling 2005 Referat Odense, den 19. marts 2005 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af dagsorden 3. Bestyrelsens årsberetning 4. Beretning

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers

4. Formandens beretning for perioden 1.7.2011 30.6.2012 ved Gitte Ehlers Generalforsamling "Trinity", Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. Den 3. november 2012 kl. 8.30 DAGSORDEN 1. Valg af stemmetællere 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af dagsorden 4. Formandens beretning

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C.

Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. DM Seniorklub København/Sjælland November 2011-11-08 Referat af generalforsamlingen den 25. oktober 2011. i DMs lokaler, Nimbusparken 16, Frederiksberg C. Der var 35 medlemmer til stede. Til stede fra

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16,

Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Dagsorden bestyrelsesmøde fredag den 16.1.2015 kl. 10 16, Hotel Koldingfjord, Fjordvej 154, 6000 Kolding 1. Velkomst til 2 nye suppleanter og gensidig præsentation 2. Konstituering af bestyrelsen 3. Nyt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger

Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Beretning 2014-2015 Sammensætning UddannelsesAnsvarligeOverlæger Ålborg Mette Moe Kempel, fratræder 1. maj 2015, ny: Herning Gitte Mølgaard Hansen afløste Hanne Linnet Århus Carsten Rytter Vejle Dorte

Læs mere

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE

REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE REFERAT FRA BESTYRELSESMØDE D. 21. JUNI 2011 I ODENSE Til stede: T. Agner, R.Gniadecki, M. Heidenheim, Peter H. Andersen, Sanne Buus og observatør for DDO S. Vissing. 1) Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter

Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter VEDTÆGTER Vedtægter for Danske Massører og Terapeuter Senest revideret 5. september 2009 1 Hjemsted og formål Foreningens navn er: Danske Massører & Terapeuter, www.d-m-t.dk Foreningens adresse fremgår

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb.

rammer for ansættelse af læger i stillinger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb. N O T A T 02-07-2008 Sag nr. 06/4341 Dokumentnr. 39599/08 Procedure for ansættelse af læger i speciallægeuddannelsens hoveduddannelsesforløb Thomas I. Jensen Tel. 35298198 E-mail: tij@regioner.dk Indledning

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden:

Emne: Generalforsamling 2007. Dato: Fredag den 27. april 2007. Byggecentrum, Middelfart. Dagsorden: Emne: Generalforsamling 2007 Dato: Fredag den 27. april 2007 Sted: Deltagere: Byggecentrum, Middelfart Se deltagerliste Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Fremlæggelse af beretning 3) Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet.

Dirigenten konstaterede, at der er indkaldt rettidigt til generalforsamlingen via annonce i Stevnsbladet. Referat af ordinær generalforsamling i Udvikling Stevns 2015 Tirsdag d. 14. april kl 20.00, Tinghuset, Algade 8 i Store Heddinge Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Anæstesiologi BEMÆRK: Det er første gang at ansættelsesproceduren er elektronisk for anæstesiologi. Flere specialer har haft

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010

Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Referat fra stiftende generalforsamling - Lørdag d. 8/5 2010 Burkinagruppen blev stiftet lørdag den 8. maj 2010 i Stavtrup ved Århus. 19 voksne og 8 børn deltog i stiftelsen af foreningen. Efter velkomst

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2015 - referat

Ordinær generalforsamling 2015 - referat Skærbæk Antenneforening Skærbæk, den 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling 2015 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 24. marts 2015, kl. 19:30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi

Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Bestyrelsens beretning 2014 Dansk Selskab for Pædiatrisk Fysioterapi Beretningen dækker perioden 14. marts 2014 til 5. marts 2015. Bestyrelsen vi

Læs mere

8. Hvad er den mest sandsynlige diagnose?

8. Hvad er den mest sandsynlige diagnose? DANSK RADIOLOGISK SELSKAB MEDLEMSBLAD NR. 2 DANISH SOCIETY OF RADIOLOGY November 2011 Indhold: DRS Årsmøde 2012 program 3 Indkaldelse til DRS generalforsamling 10 Kursus i Radiologisk Kvalitetsudvikling

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent.

E. Fremlæggelse og godkendelse af budget, herunder fastlæggelse af kontingent. Generalforsamling Nordisk Film, Valby Den 27. marts 2014 Referat fra den ordinære generalforsamling i Dansk Rengøringsteknisk Forening Dagsorden: A. Valg Af dirigent. B. Formandens beretning. C. Regnskab

Læs mere

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015

FORSLAG TIL. VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 FORSLAG TIL VEDTÆGTER FOR HILLERØD TENNISKLUB Vedtaget på klubbens ordinære generalforsamling den 24. marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Klubbens navn og formål 2 Medlemmer 3 Kontingent 4 Generalforsamling

Læs mere

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C

Dansk Pæon Selskab. Generalforsamling. Den 23. februar 2013 kl. 15.30. Det Biovidenskabelige Fakultet. Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Dansk Pæon Selskab Generalforsamling Den 23. februar 2013 kl. 15.30 Det Biovidenskabelige Fakultet Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg C Der var incl. bestyrelsen 24 personer til stede (15 året før).

Læs mere

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen

Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen VEJ nr 9005 af 01/01/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2015 Ministerium: Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Journalnummer: Sundhedsstyrelsen, j.nr. Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi

vedtægter for Foreningen Gúllfaxi vedtægter for Foreningen Gúllfaxi 1 Foreningens navn er Foreningen Gúllfaxi Foreningen er hjemmehørende i Åbenrå Kommune på adressen Årupgade 45, Foreningen Gúllfaxi ønsker at blive optaget som medlem

Læs mere

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20

01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 01.01.10 Referat af generalforsamling i LNS den 24-04-2010 Værløse Kirke, Højeloft Vænge 20 1 Generalforsamlingen åbnes af formanden Vera Marcher og fællessang Det er i dag et vejr. 2 Valg af dirigent

Læs mere

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011

Hovedmøde Pharmadanmark Hospital 10. april 2011 Dagsorden 1 Valg af dirigent og referent 2 Bestyrelsens beretning, herunder beretning fra SHAU 3 Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 4 Behandling af indkomne forslag (der var ved fristens

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Referat Ordinær Generalforsamling

Referat Ordinær Generalforsamling Referat Ordinær Generalforsamling Dato: Torsdag d. 14. marts 2013 Sted: Kantinen ved ØBG, Buskelundtoften 3A, 8600 Silkeborg Referent: Brian Nykjær Brandt Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008

NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 NYHEDSBREV 4/2008 NOVEMBER 2008 FRD s kongres lørdag den 27. september På FRD s kongres den 27. september 2008 blev følgende kontingentsatser for de kommende 3 år vedtaget: Medlemstype 2009 2010 2011 Uddannede,

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN.

ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. ORDINÆR GENERALFORSAMLING, TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2014 KL. 19.00 PÅ ROSENGÅRDSKOLEN. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN. Der var mødt 104 personer. Heraf var 82 stemmeberettigede, der blev afleveret 6 afgivne

Læs mere

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen

Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen Indhold Vedtægter for Elevforeningen ved Musik- & Teaterhøjskolen 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemskreds 4 Arrangementer 5 Bestyrelsens sammensætning og konstitution 6 Foreningens daglige drift 7 Bestyrelsesmøder.

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro.

-51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. -51- Ekstraordinært Hovedbestyrelsesreferat for perioden 2008-2012 Ekstraordinært Hovedbestyrelsesmøde afholdt lørdag den 12. marts 2011 på Blommenslyst Kro. Der var afbud fra: Mona Dahl (Kreds 9) Conni

Læs mere

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager

Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Ny ansættelsesprocedure hvordan? Karen Skjelsager Anæstesiologisk Faglig Profil 7 metakompetencer Niveau for introduktionsstilling Andre kvalifikationer og erfaringer Dokumenterede DASAIM Uddannelsesudvalg,

Læs mere

Danske Naturister. www.naturister.dk

Danske Naturister. www.naturister.dk Referat fra DNs generalforsamling lørdag den 4. februar 2006. Generalforsamlingen blev afholdt i Vesterbro Kulturhus. Der var 31 personligt fremmødte medlemmer til generalforsamlingen. Ad. 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere

Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Vedtægt for foreningen Danske Risikorådgivere Navn 1 Foreningens navn er Danske Risikorådgivere. Foreningen er stiftet den 17. april 2002. Formål 2 Foreningens formål er: a. at udbrede kendskabet til og

Læs mere

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse R E F E R A T Emne Møde i Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato 11. juni kl. 15-18 Sted Sundhedsstyrelsen, Primula Deltagere Lone Winther Jensen (Formand) Sundhedsfaglig chef Preben Cramon

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret...

Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Foreningen OrøNyt holder årsmøde, og du er inviteret... Kære bladaktivist Det er en glæde at kunne indbyde dig til Foreningen OrøNyts årsmøde 2013. Det holder vi på Marlieses Gårdcafe den 27. april klokken

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558.

DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE. Wien (i forbindelse med EFORT) 3. juni 2009 kl. 09.00 13.00. Austrian Congress Center, lokale E 558. DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB Danish Orthopaedic Society Secretariat DANSK ORTOPÆDISK SELSKAB BESTYRELSESMØDE Wien (i forbindelse med EFORT) 3 juni 2009 kl 0900 1300 Austrian Congress Center, lokale E 558 Referat

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800

Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl. 1800 ANDELSBOLIGFORENINGEN PEBLINGE DOSSERING 30 (PD30) Peblinge Dossering 30 2200 København N Nr.: Dato: 12339 30 APR 2014 (Bedes anført ved henvendelser) Referat af ordinær generalforsamling 29 APR 2014 kl.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere