Mini-metodeforløb med feltarbejde i folkekirken

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mini-metodeforløb med feltarbejde i folkekirken"

Transkript

1 Mini-forløb med feltarbejde i folkekirken Forløbets formål: At eleverne bliver bedre til at kende og anvende religionsfaglig gennem feltstudier i den danske folkekirke. Dette sker i et forsøg på at koble induktiv og deduktiv undervisning ud fra den idé, fagkonsulent Martha Haahr formulerer i lærevejledningen for religion C på STX med særligt henblik på AT, at både videnskabsteori og spørgsmål behandles nedefra. Emnet, den konkrete sag, kalder på bestemte tilgange og elementære videnskabsteoretiske overvejelser, men disse må ikke komme ovenfra, som abstraktioner, løsrevet fra emnet Forløbets struktur: Faser Lektier Mål Materiale Modulets forløb (ca. 90 min) Modul 1: Introduktion til emnet Folkekirken med debatterende, induktiv vinkel. Red. Andersen, Berthelsen m fl. Senmoderne religiøsitet i Danmark s Definition af begrebet kirke. Fokus på Folkekirkens særpræg som dansk (folke-) kirke. -Gennemgang af lektie med fokus på modulets mål. -Læsning i 3-4 grupper af artikler udvalgte af læreren. Modul 2: Introduktion til religionsfaglig, deduktiv vinkel. Vælg selv de sider om, du vil lade eleverne læse (se fx religion.systime.dk, At give eleverne overblik over rne og deres anvendelse, og at sætte disse i forbindelse med et Div. artikler, der belyser folkekirkens status og dilemmaer i dagens Danmark. Se under emner og materiale nedenfor for inspiration, brug kristendom.dk eller folkekirken.dk. eller blot dagspressen. Her ville det være hensigtsmæssigt, at der blev valgt en bred vifte af emner, der kunne påkalde de forskellige metodiske tilgange (uden at disse ekspliciteres for eleverne endnu) Materiale om r i religion, udvalgt af lærer. Nedenstående oversigt over r og emner. -Evt. iscenesættelsen af et kirkemøde (lokalt/regionalt/nationalt?) hvor nogle skal lave en dagsorden, nogle skal fremlægge resultater og tal, nogle skal forberede oplæg til debat og nogle skal referere. -Gennemgang af lektien og dannelse af overblik evt. via Wiki, mindmap ell. lign.

2 grundbogen Horisont, Grundbog til religion B: Religion.Teori fænomenologi ). folkekirkeligt emne/en problemstilling. -Gennemgang af nedenstående figur med overblik over r og emner. -Eleverne arbejder individuelt med at opfinde fem problemformulering i relation til folkekirken, der hver især lægger op til brug af en bestemt. -Ideerne kommer på tavlen -Hver elev forbereder sit feltarbejde ved at skrive et lille forskningsdesign på ca. 1 side: Hvordan vil jeg foretage min undersøgelse? Hvordan vil jeg efterbearbejde resultaterne? (Via dette sidste arbejde skulle eleverne gerne være godt rustet til Hvithamaroplægget og til at kunne stille hende konkrete spørgsmål). Modul 3: (ca. 60 min) Religionsforsker og PhD Annika Hvithamar fra Københavns Universitet, medredaktør til bogen Horisont. Grundbog i religion fortæller om feltarbejde i folkekirken. Foredraget kan rumme 1-2 klasser. Modul 4: (tidsomfanget er op til den enkelte lærer at aftale) Du aftaler med din lokale folkekirke, hvornår dine elever kan komme på besøg og foretage deres feltarbejde. Præsterne i de forskellige lokale sogne er informerede og engagerede i projektet. I tilfælde af tidsnød: kan 1. og 2. modul lægges sammen, hvis der skæres i materialer og aktiviteter. Det anbefales dog at starte fra den induktive vinkel og at arbejde sig frem mod rne mod slutningen.

3 Folkekirken Folkekirkens Skoletjeneste. Mini-forløb Sociologisk/an -tropologisk Metode: deltagerobservation interview kvalitativ/kvanitativ Kirken og menigheden set som et sted for/forum for kulturel og/eller politisk udfoldelse. Socialt fællesskab og organisationsform. Ritualer: dåb, nadver, velsignelse -Brorsonkirkesagen (kirkelig aktivisme) -Folkekirkens rolle ifht et kapitalistisk system/velfærdsstaten/konku r-rencestaten, kirkelukninger -Individualismefællesskabsproblematik -Globalisering eller lokal forankring -Folkekirke og sekularisering (adskillelse af kirke og statdebatten, grundloven og folkirken, civilreligion) -Red: Ahle, Andersen, Hvithamar, Jensen: Horisont s Motzfeldt: Religion. Teori, fænomenologi, kap.8 -Red: Andersen, Bertelsen m.fl. Senmoderne Religiøsitet i Danmark kap. 7 Historiskkritisk Metode: kildekritik, historisk-kritisk tekstlæsning Strukturalistisk - fænomenologisk Metode: Analyse og sammenligning af fænomener og klassifikationer Kirken og menigheden set med historiske briller, sat ind i en historisk kontekst De fysiske rammer: -kirkerum og arkitektur -kirkekunst og symbolik -altertavle/billeder/ikonografi Klassifikationssystemer, myter og ritualer: -helligt/profant-mana/tabu -rent/urent-godt/ondt -(Folke-)kirkehistorie -Hvilke tekster bruges i folkekirken? -Liturgiens historiske baggrund -Folkekirkens historiske rolle som kulturbærer -Analyse af de folkekirkelige ritualer, tekster og genstande ud fra et strukturalistisk/hermenutisk fokus. -Red: Andersen, Bertelsen m.fl. Senmoderne Religiøsitet i Danmark kap. 6 -Forman: De Kristnes Religion, kap 2 og 3 -http://www.folkekirken.dk/dagensord/ dagens-tekst/ Materialer: Motzfeldt: Religion. Teori, fænomenologi, kap.2-7 Red: Ahle, Andersen, Hvithamar, Jensen: Horisont s. 1-28, 55-71

4 Folkekirken Folkekirkens Skoletjeneste. Mini-forløb Den religionspsykologiske. : anvendelse af forskellige psykolgiske teorier/kvalitative interviews Den kristnes personlige erfaringer af det guddommelige -Spiritualitet -Mystik -Åbenbaringer -Bøn -sang/dans/musik -pilgrimsvandring.dk -Red: Andersen, Bertelsen m.fl. Senmoderne Religiøsitet i Danmark tekst 41 om spiritualitet i folkekirken og tekst 43 om pilgrimsvandring Den religionsfilosofiske : Afklaring af begreber, verdenssyn og menneskesyn, kritisk bevidsthed -Forholdet mellem tro og videnskab iflg folkekirken -Hvad anses for sandt eller værdifuldt iflg. folkekirken? -Findes der en folkekirkelig etik, og hvordan forholder den sig til den kristne dogmatik? -Vielse af homoseksuelle -Holdningen til religiøse mindretal -Synd, nåde, tilgivelse, næstekærlighed -Grosbøll-sagen -Findes der bevis for Guds eksistens? -Styrer Gud verdens gang iflg Folkekirken? -Bør folkekirken fylde noget i det offentlige rum? -Red: Ahle, Andersen, Hvithamar, Jensen: Horisont s , -samme: tekst 14-18, s bl.a. om vielses-debatten, tekst 30 om Vesten og kristendom -Forman: De kristnes religion om danskerne og kristendommen, herunder Grosbøll-sagen s etik.dk

5 Didaktiske overvejelser: Man kunne også indvende, at begrebet feltarbejde ret beset kun hører hjemme inden for den antropologiske. Når jeg taler om og feltarbejde i flæng i forbindelse med dette projekt, betyder det slet og ret: eleverne skal selv opstille deres spørgsmål og undersøgelses-design og derefter selv i felten og udføre deres undersøgelse. Dermed ikke sagt, at en klassisk feltarbejde-opskrift, som vi kender den fra antropologien, ikke kan anvendes. Den vil blot blive anvendt med nogle modifikationer, hvis eleven fx vælger et religionsfilosofisk eller historisk/kritisk-emne. (Se i øvrigt opskrift på et feltarbejde her: og her: (feltarbejde i religion generelt) Jeg har valgt at slå nogle genveje ifht. de 5 ovenstående r. Man kunne fx indvende, at sociologisk og antropologisk ikke er (helt) det samme. Dette har jeg set bort fra her, da jeg mener, de er så tilstrækkeligt i familie med hinanden, at det giver mening for overskuelighedens skyld. Man kunne indvende, at den historisk-kritiske mestendels bruges som en særlig tekstlæsnings, men jeg mener godt blikket kan bredes ud til at omfatte andre dele af det religiøse liv end blot teksten, fx kirkehistorie. Det giver den historik-kritiske en ekstra dimension, der er brugbar i dette projekt. Ligeledes kunne det indvendes at den strukturalistiske og den fænomenologiske ikke heller er helt det samme. Her læner jeg mig op ad flere lærebøger, der også klassificerer fænomenologien som en sprogvidenskab. Jeg mener, disse to r fint kan samles i et punkt, hvor alle genkendelige religiøse strukturer, ord og fænomener kan analyseres, sammenlignes og fortolkes. Ser man på det, der i gamle dage hed religionspsykologi, er det oftere og oftere erstattet af feltet kognitiv religionsvidenskab, en videnskab, der beskæftiger sig med vidensmønstre og regulær, naturvidenskabelig hjerneforskning. Denne del af religionspsykologien er i sagens natur for kompliceret for eleverne at skulle beskæftige sig med (den kræver indsigt i kognitive strukturer i hjernen eller hjernescannere) men jeg mener, vi kan holde fast i en brug af religionspsykologisk, enten via en simpel brug af Marx, Freud eller Jung s teorier eller ved, at eleverne ligesom de kender til Ninan Smarts oplevelses-mæssige og emotionelle dimension- kvalitativt undersøger den mystiske, spirituelle OPLEVELSE hos deres informant.

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011

Co-kreér dig selv og din verden Professionsbachelorprojekt 2011 Liv Berger Madsen 30281011 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Kapitel 1. Indledning... 4 1.1 Problemformulering... 4 1.2 Læsevejledning... 4 Kapitel 2. Begrebsafklaring og teoretiske udgangspunkt... 5 2.1 Kreativitet

Læs mere

God praksis i frie fagskoler

God praksis i frie fagskoler God praksis i frie fagskoler 1 God praksis i frie fagskoler Forfatter: Kirsten Poulsgaard & Christina Lüthi Nationalt Videncenter for Frie Skoler, 2013 ISBN: 978-87-995989-5-3 Rapporten kan citeres med

Læs mere

Matematik i AT (til elever)

Matematik i AT (til elever) 1 Matematik i AT (til elever) Matematik i AT (til elever) INDHOLD 1. MATEMATIK I AT 2 2. METODER I MATEMATIK OG MATEMATIKKENS VIDENSKABSTEORI 2 3. AFSLUTTENDE AT-EKSAMEN 3 4. SYNOPSIS MED MATEMATIK 4 5.

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud Den lille Prins og Ræven I Antoine de Saint-Exupérys eventyr om Den lille Prins, der forlader sin asteroide for at finde nogle venner på de andre planeter, møder

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene

VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene VUC Aarhus Sådan skriver du SSO i fagene Indhold Den større skriftlige opgave s.2 Forberedelse til SSO opgaven s.2 SSO i historie s.4 SSO i dansk. s.7 SSO i matematik. s.10 SSO i naturvidenskabelige fag.

Læs mere

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG

ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG ALPHA I LUTHERSK SAMMENHÆNG - nedkog Alpha i luthersk sammenhæng - Nedkog v/ Kristoffer Kruse Originaludgave: Vejledning i at bruge Alpha i en almindelig luthersk sammenhæng, 2004 - v/ Jens Linderoth,

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering.

Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Hvorfor er det så svært at arbejde med undervisningsdifferentiering. Artikel som afslutning på FoU: Niveaudeling og undervisningsdifferentiering, 2011. Baggrunden er et udviklingsprojekt under Ministeriet

Læs mere

Mere end blot forberedelsen til en fest?

Mere end blot forberedelsen til en fest? Mere end blot forberedelsen til en fest?, CUR Af Søren Østergaard & Suzette Schurmann Munksgaard 1 Indholdsfortegnelse FORORD 1 MERE END BLOT... FORSKNINGSPROJEKTETS HVORFOR, HVORDAN, MED HVEM OG FOR HVEM...

Læs mere

Metode- og redskabskatalog

Metode- og redskabskatalog Metode- og redskabskatalog En beskrivelse af undervisningsmetoder på SOPU Udviklet under Pædagogisk år 2012 November 2013, 3. udgave 2 Indhold INDLEDNING... 5 METODER PÅ SOPU... 7 1. PROBLEMBASERET LÆRING

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave

Reflektoren. E-intelligenser printvenlig udgave De fire læringsstile Læringsstile er udtryk for den måde den enkelte lærende lærer bedst på i en given situation og indenfor et givent stof. Overordnet kan læringsstile deles op i reflektorer, teoretikere,

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for

Spørgeskemaundersøgelser man selv står for 2 Spørgeskemaundersøgelser man selv står for Hvorfor? Man kan vælge at gennemføre en mindre spørgeskemaundersøgelse hvis man ønsker at få et overblik over forældrenes mere overordnede holdning til forskellige

Læs mere

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre

Det vi skal gøre, og det vi kan gøre TEMA Stress Værktøj 2 Det vi skal gøre, og det vi kan gøre Hvis der er tid og overskud 1 Indhold Introduktion Formålet med dette værktøj Prioritering af tiden Kerneydelserne og det ekstra Kerneydelserne

Læs mere

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis

Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Kalender for offentliggørelse, vejledning og udarbejdelse af synopsis Rammer for synopsis og mundtlig eksamen i almen studieforberedelse (AT) Det sidste AT-forløb i 3.g indebærer, at du skal udarbejde en synopsis, der skal være oplæg til den mundtlige eksamen i AT. Der er

Læs mere

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen

Bachelor projekt af Lucie L Hommelais & Christel Conradsen. Københavns UCC Professions højskolen Pædagog uddannelsen Med afsæt i begreberne trivsel og inklusion, vil vi undersøge hvilken rolle og betydning fri leg har for barnets liv, og hvilken rolle pædagogen har i den forbindelse. Bachelor projekt af Lucie L Hommelais

Læs mere

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden

De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden De senmoderne elever og den ældre litteratur - Lærerfaglige udfordringer, når undervisningsstoffet ligger langt fra elevens verden Professionsbacheloren 2011 Af: Esben Brøgger Mikkelsen 30280604 Opgavens

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Giv racismen det røde kort

Giv racismen det røde kort Evaluering af kampagnen Giv racismen det røde kort Spillerforeningen i Danmark [December 2011] Giv racismen det røde kort [Indholdsfortegnelse] Indledning 2 Hovedkonklusioner og anbefalinger 3 Evalueringens

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime.

BETA-VERSION. Systime SO2. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller. stime. Du har ikke ret til at kopiere eller distribuere pdf en. Forlaget Systime. Birgitte Merci Lund Dorte Blicher Møller SO2 stime SO2 2009 Birgitte Merci Lund, Dorte Blicher Møller og Systime A/S Kopiering og anden gengivelse af dette værk eller dele deraf er kun tilladt efter reglerne

Læs mere

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme

Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby. Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme 1 Samspil mellem børn og skolens fysiske ramme Thomas Gitz-Johansen Jan Kampmann Inge Mette Kirkeby Samspil

Læs mere

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring

Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 1 Bibellæsning helt konkret hvordan gør vi det i medvandring 2 HVAD GØR VI MED ORDET? 1 Bibelen er ikke givet os for at øge vores kundskab, men for at forandre vores liv, hedder det sat lidt på spidsen.

Læs mere