ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003)"

Transkript

1 Sagsnr Ref. JER Den 30. marts 2003 %HY JHOVHUPHOOHPDNDVVHUQHHIWHUWY UIDJOLJHDNDVVHU Den 1. september 2002 blev det muligt for a-kasserne at overgå til tværfaglige a- kasser, ligesom fagligt afgrænsede a-kasser fik mulighed for at optage selvstændige inden for deres faglige område. LO s a-kasseudvalg, der blev bedt om at fortsætte arbejdet på HB-mødet i januar drøfter løbende udviklingen i tværfaglige a-kasser, senest på et møde den 27. februar. Efter drøftelser i udvalget har LO taget initiativ til løbende at indhente data fra Danmarks Statistik til udvalgets vurderinger. Vi har netop modtaget en særkørsel fra Danmark Statistik over medlemstal og bevægelser mellem a-kasserne fra september til og med januar altså de første 5 måneder med tværfaglige a-kasser. Vi vil hver måned resten af 2003 modtage data fra Danmarks Statistik over bevægelserne mellem a- kasserne. Dataene vil blive drøftet i a-kasseudvalget. Arbejdsdirektoratet godkender løbende ændringer i a-kassernes status. Aktuelt har følgende a-kasser ændret status: 7Y UIDJOLJHDNDVVHUIRUO QPRGWDJHUH Danske Lønmodtageres A-kasse (1. oktober 2002) Frie Lønmodtageres A-kasse (1. oktober 2002) It-fagets og Merkonomernes A-kasse (1. oktober 2002) STA (1. januar 2003) 7Y UIDJOLJHDNDVVHUIRUO QPRGWDJHUHRJVHOYVW QGLJHHUKYHUYVGULYHQGH ASE (1. september 2002) Kristelig A-kasse (1. september 2002) A-kassen for Journalistik, Kommunikation og Sprog (1. januar 2003) )DJOLJWDIJU QVHGHIRUO QPRGWDJHUHRJVHOYVW QGLJHHUKYHUYVGULYHQGH Akademikernes A-kasse (1. september 2002) CA, Civiløkonomernes A-kasse (1. september 2002) Danske Sælgeres A-kasse (1. september 2002) Sygeplejerskernes A-kasse (10. oktober 2002) FTF-A (1. november 2002) Teknikernes A-kasse (1. november) Magistrenes A-kasse (10. november 2003) HK s A-kasse (1. januar 2003) Ingeniørernes A-kasse (1. januar 2003) Ledernes A-kasse (1. januar 2003) Malerfagets og Maritim A-kasse (1. januar 2003) Metal A-kasse (1. januar 2003) 6WDWXVHIWHUPnQHGHUPHGWY UIDJOLJHDNDVVHU I de seneste 5 måneder er der blevet færre medlemmer i a-kasserne. Der er således flere, der har forladt a-kasserne ( medlemmer), end der har meldt sig ind ( medlemmer) i den 5 måneders periode, vi har data fra. Det er især de fagligt afgrænsede LO a-kasser, der har mistet medlemmer færre medlemmer, hvilket er en nedgang på 1,3 % i forhold til medlemstallet i september I de

2 øvrige hovedorganisationer er status for FTF s fagligt afgrænsede a-kasser nærmest uændret medlemstal, mens AC s fagligt afgrænsede a-kasser har en vækst på 1,2% 7DEHO0HGOHPVEHY JHOVHUVHSWHPEHUMDQXDU Afgang Tilgang Vækst Medlemmer september 2002 Vækst i pct af medlemmer )DJOLJWIRUDQNUHGH/2DNDVVHU Blik og rør's a-kasse ,14 El-faget ,49 Funktionærer og Servicefag ,26 Handels- og kontorfunktionærer ,53 Kvindelige arbejdere ,08 Malerfaget og Maritim ,60 Metalarbejdere ,88 Nærings- og Nydelsesmiddelarb ,72 Offentligt ansattes a-kasse ,95 Pædagogmedhjælpere ,49 Restaurations- og bryggeriarb ,61 Socialpædagoger ,37 Specialarbejdere ,72 Teknikernes a-kasse ,13 Træ-Industri-Bygs a-kasse ,84 )DJOLJWIRUDQNUHGH)7)DNDVVHU Børne- og ungdomspædagoger ,02 Danske sygeplejersker ,32 Folkeskolelærere ,19 Funktionærer og Tjenestemænd ,55 )DJOLJWIRUDQNUHGH$&DNDVVHU Akademikernes a-kasse ,35 Civiløkonomer ,40 Ingeniører ,96 Magistre ,37 $QGUHDNDVVHU DANA-a-kasse for selvstændige ,50 Danske sælgere ,99 Ledernes a-kasse ,46 7Y UIDJOLJHDNDVVHU ASE-a-kasse for selvstændige ,34 Danske Lønmodtageres a-kasse EDB-faget og Merkonomer ,65 Firmafunktionærernes a-kasse ,22 Journalistik Kommunikation & Sprog ,55 Kristelig a-kasse ,60 Stats-& Teleansatte ,18 7RWDO I det følgende vil vi kort gennemgå bevægelserne i først de væsentligste tværfaglige a- kasser og derefter i enkelte af de største fagligt afgrænsede a-kasser. Gennemgangen er en systematisk oplistning af de a-kasser, som der er gået flest fra og kommet flest medlemmer til. 2

3 'HWY UIDJOLJHDNDVVHU Der er aktuelt 7 tværfaglige a-kasser. I det følgende vil vi gennemgå status for de fire, som i første omgang har fået størst betydning for LO a-kasserne. 67$ STA har afgivet 703 medlemmer i perioden. Heraf er de 436 gået til ikke-forsikrede, 40 til FTF-A, 40 til HK-A, 69 til SID-A, mens de øvrige 118 er spredt på øvrige a- kasser. STA har omvendt modtaget 766 medlemmer i perioden. Heraf er de 270 kommet fra ikke-forsikrede, 149 fra FTF-A, 83 fra HK-A, 41 fra Kristelig a-kasse, 73 fra SID-A, mens de øvrige 150 kommer fra de øvrige a-kasser. STA har altså en positiv tilgang af medlemmer fra især FTF-A, HK-A og Kristelig a-kasse. Fra SID har man på de 5 måneder i alt modtaget 4 medlemmer flere end man har afgivet. 'DQVNH/ QPRGWDJHUHV$NDVVH Danske Lønmodtageres A-kasse har afgivet 134 medlemmer. Heraf er de 30 gået til ikke-forsikrede, 11 til HK-A, 35 til Kristelig a-kasse, 20 til SID-A, mens de øvrige 38 er gået til de øvrige a-kasser. Danske Lønmodtageres A-kasse har modtaget medlemmer i perioden. Heraf er de kommet fra Kristelig a-kasse, 125 fra FTF- A, fra HK-A, 102 fra KAD-A, 149 fra Metal-A, 114 fra OAA, 574 fra SID-A, 145 fra TL-A, fra ikke-forsikrede, mens de øvrige 657 er kommet fra de øvrige a-kasser. Den nye a-kasse har altså først og fremmest hentet sine medlemmer fra Kristelig a-kasse, men også en del fra LO a-kasserne..ulvwholjdndvvh Kristelig a-kasse har afgivet medlemmer i perioden. Heraf er de gået til Danske Lønmodtageres A-kasse, til ikke-forsikrede, 521 til ASE, 349 til HK-A, 260 til OAA, 721 til SID-A, mens de er gået til de øvrige a-kasser. Kristelig a- kasse har modtaget medlemmer i perioden. Heraf er de kommet fra ikkeforsikrede, 776 fra SID-A, 600 fra HK-A, 241 fra OAA, 214 fra KAD-A, mens de kommer fra øvrige a-kasser. Kristelig a-kasse er således i første omgang den store taber ved indførsel af tværfaglige a-kasser, men det er især etableringen af Danske Lønmodtageres A-kasse, der har haft negativ indvirkning på a-kassen. Hvis vi ser bort fra Danske Lønmodtageres A-kasse har Kristelig a-kasse haft en positiv medlemsudvikling. $6( ASE har afgivet medlemmer i perioden. Heraf er de gået til ikkeforsikrede, 181 til Kristelig a-kasse, 184 til SID-A, 74 til DANA, 75 til FTF-A, 72 til HK-A, 73 til IAK, mens de 440 er gået til de øvrige a-kasser. ASE har modtaget modtager i perioden. Heraf er de kommet fra ikke-forsikrede, 111 fra FTF-A, 559 fra HK-A, 521 fra Kristelig a-kasse, 329 fra SID-A, mens de kommer fra de øvrige a-kasser. ASE har altså samlet haft en afgang på 491 medlemmer, hvilket er en fortsættelse af en længere udvikling i ASE. 'HIDJOLJWDIJU QVHGHDNDVVHU Samlet set har der i LO a-kasserne i perioden været en afgang på medlemmer. Heraf er de medlemmer gået til ikke-forsikrede, mens er gået til andre 3

4 LO a-kasser. Derudover er der gået til Danske Lønmodtageres A-kasse, til Kristelig A-kasse, til ASE, til Ledernes A-kasse, til FTF-A, 999 til BUPL og 840 til DANA. Det er altså dels et meget stort antal medlemmer, der forlader LO a-kasserne til ikke-forsikrede, og dels et stort antal, der bevæger sig mellem de fagligt afgrænsede LO a-kasser. Omvendt har der været en tilgang på medlemmer, hvilket betyder en samlet nettoafgang på i de fem måneder. Hvis man især fokuserer på til- og afgang fra ikke-forsikrede, viser det sig, at der rekrutteres knap færre medlemmer uorganiserede end der forlader a-kasserne til ikkeforsikrede. Nedenfor vil vi se nærmere på de største a-kasser: HK-A, SID-A, OAA og FTF-A. +.$ HK-A har afgivet medlemmer i perioden. Heraf er de gået til ikkeforsikrede, 559 til ASE, 480 til FTF-A, 600 til Kristelig a-kasse, 390 til Ledernes a- kasse, 534 til OAA, 642 til SID-A, til Danske Lønmodtageres a-kasse, mens de er gået til de øvrige a-kasser. HK-A har modtaget medlemmer i perioden. Heraf er de kommet fra ikke-forsikrede, 259 fra FTF-A, 349 fra Kristelig a- kasse, 307 fra KAD-A, 348 fra OAA, 444 fra SID-A, mens de er kommet fra de øvrige a-kasser. 6,'$ SID-A har afgivet medlemmer i perioden. Heraf er de gået til ikkeforsikrede, 329 til ASE, 235 til DANA, 201 til Funktionærer og Servicefagenes a- kasse, 444 til HK-A, 776 til Kristelig a-kasse, 189 til KAD-A, 214 til Ledernes a- kasse, 372 til Metal-A, 403 til NNF-A, 359 til OAA, 73 til STA, 375 til TIB-A, 574 til Danske Lønmodtageres a-kasse, mens 661 er gået til de øvrige a-kasser. SID-A har modtaget medlemmer i perioden. Heraf er de kommet fra ikkeforsikrede, 642 fra HK, 721 fra Kristelig a-kasse, 185 fra KAD-A, 510 fra Metal-A, 437 fra NNF-A, 265 fra OAA, 469 fra TIB-A, 69 fra STA, mens de kommer fra de øvrige a-kasser. 2$$ OAA har afgivet medlemmer i perioden. Heraf er de gået til ikkeforsikrede, 348 til HK-A, 241 til Kristelig a-kasse, 211 til KAD-A, 265 til SID-A, mens de er gået til de øvrige a-kasser. OAA har modtaget medlemmer i perioden. Heraf er de kommet fra ikke-forsikrede, 534 fra HK-A, 260 fra Kristelig a-kasse, 406 fra KAD-A, 359 fra SID-A, 187 fra PMF-A, mens 869 er kommet fra de øvrige a-kasser. )7)$ FTF-A har afgivet medlemmer i perioden. Heraf er de gået til ikkeforsikrede, 259 til HK-A, 254 til Ledernes a-kasse, 176 til Folkeskolelærernes a-kasse, 130 til SID-A, 149 til STA, 125 til Danske lønmodtageres a-kasse, mens de 806 er gået til de øvrige a-kasser. FTF-A har modtaget medlemmer i perioden. Heraf er de kommet fra ikke-forsikrede, 480 fra HK-A, 164 fra OAA, 150 fra Folkeskolelærernes a-kasse, 130 fra Kristelig a-kasse, 143 fra SID-A, mens de 774 kommer fra de øvrige a-kasser. 4

5 5

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag.

November 2011 Pr. 1. november 2011 overgår ca. 4.000 medlemmer (Dansk Frisør- og Kosmetiker Forbund) fra HK til Funktionærer og servicefag. A-kasser Januar 2015 Pr. 1. januar 2015 er Business og Min a-kasse lagt sammen under navnet Min a-kasse Juli 2013 Pr. 1. juli 2013 er Akademikernes Arbejdsløshedskasse (AAK) og Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne December 2011 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med en tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Medlemsudvikling i a-kasserne

Medlemsudvikling i a-kasserne Medlemsudvikling i a-kasserne 1. kvartal 2012 1 Udvikling i antal dagpengeforsikrede medlemmer Analyseoverblik: Efter en årrække med tilbagegang i antallet af dagpengeforsikrede medlemmer, har der været

Læs mere

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4

Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Benchmarking af arbejdsløshedskasserne 2009 ISBN 978-87-91674-33-4 Arbejdsdirektoratet November 2009 Forord Forord Med Benchmarking af a-kasserne 2009 offentliggør Arbejdsdirektoratet for niende gang en

Læs mere

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6

A-kasseforkortelser...5. Rapportens hovedresultater...6 Forord Forord Systematiske sammenligninger (benchmarkinganalyser) af a-kassernes indsats og resultater har været en vigtig brik i Arbejdsdirektoratets tilsyn med a-kasserne de sidste 5-6 år. Sammenligningerne

Læs mere

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring dit sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Sådan fungerer Lønsikring Med Lønsikring kan du få en kompensation på helt op til 80 % af din bruttoløn.

Læs mere

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009

Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 2009 Benchmark af medlemstilfredsheden i arbejdsløshedskasserne 09 November 09 Rapport for a-kasserne samlet Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 4 Tilfredshed og

Læs mere

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs

Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen. Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring et sikkerhedsnet under hverdagen Sikrer økonomisk stabilitet, hvis du bliver arbejdsløs Lønsikring giver økonomisk tryghed, hvis du mister dit arbejde At miste sit arbejde er både en menneskelig

Læs mere

Fald i organisationsgrad fortsætter 1

Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Fald i organisationsgrad fortsætter 1 Samlet set er organisationsgraden for lønmodtagere per 1. januar 2011 faldet med 0,5 procentpoint på et år. Også de gule organisationer oplever som noget nyt et beskedent

Læs mere

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat

Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Mange almindelige lønmodtagere betaler i dag topskat Hver tredje lærer og hver fjerde elektriker betaler i dag topskat, mens omkring hver femte metalarbejder og sygeplejerske betaler topskat. Hæver man

Læs mere

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct.

LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. LO s andel af de fagligt organiserede er for første gang under 50 pct. Samtidig er de ideologisk alternative organisationer gået stærkt frem til over 12 pct. dog ikke mindst fordi to nye organisationer

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser

TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser TO DANSKE MODELLER Fagforening, overenskomst og tillidsfolk på offentlige og private arbejdspladser 1. Indledning ASE har i februar 2013 gennemført en undersøgelse i samarbejde med Analyse Danmark omkring

Læs mere

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014

Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 Hvad er der sket med dem, som røg ud? Undersøgelse blandt medlemmer, der har mistet dagpengeretten fra januar 2013 til september 2014 2 Forord Hvordan er jeg stillet, når dagpengeforsikringen ryger? Det

Læs mere

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse

Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0. DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 0 DAGPENGE OG SELVSTÆNDIG VIRKSOMHED som bibeskæftigelse Dagpenge og selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse Side 1 et August 2006 Indhold

Læs mere

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI

VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI September 2012 VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE I OFFENTLIGT REGI Dansk Arbejdsgiverforening Ansvarsh. red. Ann B. Poulsen Grafisk produktion: DA Forlag Tryk: DA

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9

Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6. Danmark: Nordens største finansarbejdsplads 9 Lønstigningerne i den finansielle sektor er fortsat i den høje ende 3 Statens afgift på løn tynger finanssektorens omkostninger 6 Selvom fraværet falder, er der fortsat plads til forbedring 5 Danmark:

Læs mere

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013

Private lønsikringer. Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 2013 Private lønsikringer Michel Klos AK-Samvirke 28-10-2013 1 Indholdsfortegnelse Analyseoverblik... 4 Indledning: Lønsikringer og forsikring af udgifter ved arbejdsløshed... 5 Afsnit 1: Lønsikringer

Læs mere

LO-dokumentation 2002

LO-dokumentation 2002 LO-dokumentation 2002 December 2002 LO-dokumentation 2002 ISSN: 1600-3411 ISBN: 87-7735-581-4 Varenr: 2128 Udgivet af: Landsorganisationen i Danmark, december 2002 Redaktion: LO. Redaktionen er afsluttet

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt

By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt By- og Boligudvalget 2014-15 BYB Alm.del Bilag 57 Offentligt NOTAT Dato: 6. maj 2015 Kontor: Boliglovgivning Sagsnr.: 2015-1207 Sagsbehandler: eta Dok id: 578839 Notat om statistik over rekvisition af

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model

LO-dokumentation. Nr. 1 / 2010. Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1 / 2010 Udviklingen i den faglige organisering: årsager og konsekvenser for den danske model LO-dokumentation Nr. 1/2010 Oktober 2010 LO-dokumentation nr. 1/2010 ISSN: 1600-3411 ISBN:

Læs mere

SKRIFTLIG BERETNING 2013

SKRIFTLIG BERETNING 2013 SKRIFTLIG BERETNING 2013 Til Det Offentlige Beredskabs Landsforbunds 44. ordinære generalforsamling, onsdag den 21. august 2013 på Hotel Hvide Hus, skal jeg på bestyrelsens vegne, i henhold til DOBL s

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder

Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Juni 211 Knap hver fjerde virksomhed oplever fortsat dårlige finansieringsmuligheder Af økonomisk konsulent Nikolaj Pilgaard Der er sket en gradvis bedring i virksomhedernes oplevelse af finansieringsmulighederne

Læs mere

Hvor melder de sig ind?

Hvor melder de sig ind? 123 Hvor melder de sig ind? Analyse af lønmodtageres tilbøjelighed til at vælge gule frem for LO-organisationer Christian Lyhne Ibsen Februar 2012 ISBN 978-87-91833-69-4 Forskningscenter for Arbejdsmarkeds-

Læs mere