Norges Officielle Statistik, række V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V."

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privies par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand 908. (Instruction publique). Skiftevæsenet samt overformynderierne 908 og 909. (Successions, faillites et biens pupillaires). De offentlige jernbaner 909/0. (Chemins de fer publics). Norges telegrafvæsen 909'0. (Télégraphes et téléphones de l' hat.) 4. Fattigvæsenet 908 og 909. (Assistance publique) 5. Norges bergværksdrift 909. (Mines et, usines.) 6. Folkemængdens bevægelse 906 og 907. (Mouvement de la population.) 7. Kommunevalgene 90. (Elections en 90 pour les conseils communaux et municipaux) 8. Fiskerforsikringeu 90. (Assurances contre les accidents des marins pécheurs.) 9. Fængselsstyrelsens aarbok 907. (Annuaire de l' Administration générale des prisons.) 40. Sindssykeasylernes virksomhet 909. (Hospices d' aliénés) 4. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen 909. (Service vétérinaire et l' Inspection de la viande.) 4. Kriminalstatistik 907 og 908. (Justice criminelle) 4. Industristatistik 908. (Statistique industrielle.) 44. Norges postvæsen 90. (Statistique postale.) 45. Jordbrukstællingen 0 september 907. Oversigt ro. v. (Recensement agricole du 0 septembre 907. Aperçu général, etc.) 46. Civil retspleie 908 og 909. (Justice civile) 47. Fabriktællingen i kongeriket Norge 909. Forste hefte: Bedrifter, arbeidere og eiere. (Recensement industriel 909: Etablissements, ouvriers et propriétaires.) ( 48. Norges skibsfart 909. (Navi,gation.) 49. Ulykkesforsikriugeu 908. (Assurances contre les accidents du travail) 60. Norges fiskerier 90. (Grandes péches maritimes.) 5. Norges handel 90. (Commerce.) 5. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 909. (Rapport sur l'état sani taire et médical) 5. Norges sparebanker 90. (Caisses d'e'pargne.) Trykt 9: 54. Rekrutering 90.. (Recruteinent.) 55. Industristatistik 909. (Statistique industrielle.) 56. Private aktiebanker 90. (Banques privées par actions.) 57. Handelsfunktionærernes lønningsforhold M. v (Salaires etc. des commis de commerce.) 58. Sindssykeasylernes virksomhet 90. (Hospices d' aliénés) 59. Norges bergverksdrift 90! (Mines et usines) 60. De offentlige Jernbaner 90/9. (Chemins de fer publics.) 6. De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége) 6. Fagskolestatistik 908/90990/. (Écoles professionelles.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 0. VETERI NÆRVÆSENET OG KJODKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit ay DIREKTØREN FOR DET CIVILE VETERINÆR VÆSEN. I KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9

4 For årene se Norges Officielle Statistik, række For årene se Norges Officielle Statistik, række nr. 4, 57, 70, 89 og 6. For året 904 se Norges Officielle Statistik, række V, 5. For For For For For For året året aret året aret året se se se se se se Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, række V, 6. række V, 65. række V, 8. række V,. række V, 4. række V, 7. TRYKT HOS W. C. FABRITIUS & SØNNER A/S

5 En 9 il est signal 6 en Norvége des cas de charbon (74), de charbon symptomatique (67), de Gyre catarrhale du boeuf (5), de rouget du pore (76), de pneumonic contagieuse du cheval (99), pneumoentérite contagieuse du pore et peste porcine (79), de gourme (590), d'influenza (4), et de gastromycose du mouton (4). Aucun cas de peste bovine, de rage canine, de morve, de fiévre aphteuse, de péripneumonie du Mail, de clavelée ni de gale du mouton n'a 6 6 constaté. Les recherches publiques faites par la tuberculine chez le bétail out été continuées comme auparavant. On trouvera au page 8 le résultat pour l'année 9, celuici pour l'année 9 étant donné dans le compterendu préc6dent. Les tableaux statistiques donneront des renseinements plus exacts sur les cas de maladies et sur le fonctionnement de finspection de la viande.

6

7 Indholdsfortegnelse. (Sommaire.) Résumé en français Page III I. Veterinærvæsenet i 9. (Du service vétérinaire en 9.) A. Almindelig oversigt (Vue générale) Tabel I. Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter (Maladies par départements)..... B. D e enkelte sy gdom me (Les maladies différentes)... Miltbrand (Charbon). Katarrhalfeber (Fiévre catarrhale).. 5. Raslesyke (Charbon symptomatique) 6 4. Bråsot (Gastroraycose du mouton) 6 5. Svinesyke og svinepest (Pneumoentérite contagieuse, peste porcine) 8 6. Rødsyke og knuterosen (Rouget du pore) 7. Tuberkulose (Tuberculose) Kværke (Gournae) 9. Smitsom kastning (Avortement épizootique) Lungesyke hos hesten, influenza (Pneumonie contagieuse du cheval, influenza) Ringorm (Trichophyton) 5. Benskjørhet 6 Tabel IL Tuberkulinundersokelser 8959 (Les tuberculinalions de 895 9) III. Tuberkulinundersokelser i 9 (Les tuberculinations en 9) Forskjellige sygdomme (Maladies diverses): Blodpis, malignt odena, lollandsk syke, struma, kalvedifterit, svineskab, katteskab, smitsom skedekatarrh, exanthema vesiculosura coitale, lcepeutslet hos sauer, katarrh hos sau, sauesygdom, melkefeber, husmandssyke, kronisk indigestion hos melkekvæg, diarrhé, aktinornykose, smitsom øienbetændelse hos sau, septikæmi, cerebrospinalmeningit, anæmi hos hest, sterilitet, kræft, navlevenebetændelse, sarkomatose, botryomykose, luftror sorm, hundesyke, rensygdomme, forgiftninger 74 Kvaksalveri (Charlatanerie). 4 C.Bevilgninger i budgetterminen 99 (Budget du service vétérinaire) 7

8 VI D. Tabeller (Tableaux statistiques). Tabel IV. Husdyrsygdomme artsvis (Maladies par espéces) V XXIV. Husdyrsygdomme amtsvis (Maladies par départements) 48 XXV. Antal dyrlæger i Norge 9 (Nombre de v6térinaires en 9) 56 E. Utforsel og ind fo rse I av husdyr (Importation et exportation des animaux) 67 II. Kjodkontrollen 9. (L'inspection de la viande en 9). Almindelig oversigt (Vue générale) 64 Tabel A. Antal slagt på stationerne (Nombre de viandes aux bureaux de eontróle) 66 B. Antal slagt, den klasse, på stationerne (Nombre de viandes de lime elasse) 68 C. Antal slagt, kassert på stationerne (Nombre de viandes saisies) 70 D. Antal slagt kontrollert utenfor stationerne (Nombre de viandes contrólés en dehors des bureaux) 7 E. Antal slagt, den klasse, utenfor stationerne (Nombre de viandes de IIme elasse en dehors des bureaux) 7 F. Antal slagt, kassert utenfor stationerne (Nombre de viandes saisies en dehors des bureaux) 74. Ålesund 76. Arendal 76. Bergen Bodø 8 6. Drammen 8 6. Fredrikshald Fredrikstad Gjøvik 9 9. Hamar 9 0. Haugesund 95. Holmestrand 98. Horten 00. Hønefoss 0 4. Kongsberg 0 5. Kragerø Kristiania Kristiansand 7 8. Kristiansund 9 9. Larvik 0 0. Lillehammer. Lillestrøm 6. Moss 7. Narvik 9 4. Porsgrund Page

9 VII Page 5. Risør 6. Sandefjord 7. Sarpsborg 5 8. Skien 6 9. Stavanger 9 0. Tromso 4. Trondhjem 44. Tønsberg 47 III. Offentlige bestemmelser. (Dispositions publiques.) A. Plakater, rundskrivelser m. v. i 9 (Derets royaux, circulaires etc. en 9 ) 49. Kong'. resolution av 7 januar 9 angående kjodkontrollen i Holmestrand. (Sur l'inspection de la viande A, Holmestrand) Kongl. resolution av 4 februar 9 angående kjodkontrollen i Skien (Sur rinspection de la viande Skien) 49. Kong]. resolution av 4 februar 9 angående nedsættelsen av en kjødkontrolkomité. (Sur l'organisation du contr6le de la viande) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 0 mars 9 angående mund og klovsyke. (Sur la fi6vre aphtheuse) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 5 april 9 angående indsendelse av præparater til veterinærlaboratoriet. (Sur renvoi des préparations au laboratoire vétérinaire) Plakat av 8 april 9 angående ændringer i indførselsplakaten. (Sur l'importation des animaux domestiques) 6 7. Plakat av 4 august 9 angående indførsel og undersøkelse av opdelt kjød. (Réglementation sur l'importation et sur l'examen des viandes coupées en morceaux) 6 8. Plakat av 4 august 9 angående regler for indførsel og kontrol av ferskt slagtekjød. (Réglementation sur rimportation et sur rinspection de la viande de boucherie) 5 9. Kongl. resolution av september 9 angående kontrolfrihet for kiød fra Stavanger. (Sur la dispense du contróle de la viande importée de Stavanger å Kristiania) 5 0. KongL resolution av september 9 angående plan m. v. for det veterinære seruminstitut. (Approbation du projet d'un institut vétérinaire pour la production des sérums etc ) 6. Kongl. resolution av september 9 angående kjødkontrollen i Rouefoss. (Sur l'inspection de la viande å Elønefoss) 5. Cirkulære fra landbruksdepartementet av oktober 9 angående attester og kontrollokale for indfort kjød. (Sur les certificats et sur les beaux pour le contróle des viandes coupées) 5. Plakat av 8 oktober 9 angående ændringer i indførselsplakaten (Sur rimportation des animaux domestiques) 5 4. Plakat av 0 november 9 angående ændringer i indførselsplakaten (Sur rimportation des animaux domestiques) 5 5. Plakat av december 9 angående ændringer i indførselsplakaten (Sur l'importation des animaux domestiques) 5

10 VIII B. Gjældende love og bestemmelser (Lois et réglements en vigueur). Page Bilag (Appendiee ) Lov af 4de juli 894 im v. om foranstaltninger mot smitsomme husdyrsygdomme (Loi du 4 juillet 894 concernant les mesures à prendre contre les maladies des animaux domesticities) 54 ( ) Lov af 7de juni 89 m. v. om kommunale slagtehuse etc. (Loi du 7 juin 89 sur les abattoirs municipaux et sur rinspection de la viande) 64 ( ) Regler for indførsel og undersøkelse av opdelt kjød av 4 august 9. (Réglementation pour l'inspection de la viancle) 67 4 ( 4) Regler for indforsel og kontrol av fersk kjød (slagtekjod) av 4 august 9. (Réglementation pour l'inspection de la viande de boucherie) 7 5 ( 5) Nugjældende (Iste juli 9) regler for indførsel av husdyr (De rimportation des animaux) 78 6 ( 6) Nugjældende (iste juli 9) regler for utforsel av husdyr (De l'exportation des animaux) 8 7 ( 7) Anvisning til tuberkulinundersøkelser (Instruction pour la tuberculination) 8 8 ( 8) Om kvægtuberkulosens bekjæmpelse (Sur la lutte contre la tuberculose bovine) 85 9 ( 9) Utdrag af skyss og kostloven (Extrait de la loi sur les frais de voyage) ( 0) Regningsskemaer (Formulaires de notes).. 9 (Anvisning til undersøkelse av fersk slagtekjød og av opdelt kjød av 6te oktober 9 og veiledning til kemisk undersøkelse av opdelt kiwi se tillægget til beretningen for 90).

11 III Om veterinærvæsenet 9. A. Almindelig oversigt. Ifølge de fra dyrlægerne indkomne aarsberetninger er der i årets lop behandlet hos : Hesten sygdomstilfælder. Koen Sauen 586 Gjeten Svinet 6 98 Hunden 4 85 Katten 87 Fjeerfæ 67 Andre dyr 5 Av de behandlede dyr angis at være døde eller dræpte Av hester. 6 kjør 4 60» sauer 5» gjeter 44» svin 49 hunder 4 katter fjærfee 5 andre dyr Antallet av de av dyrlægerne behandlede sygdomstilfælde stiller sig i de sidste 'Air saaledes : I

12 Tabel I. Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter 9. (Relevé des diverses maladies par départemets) Amt (Département). II Kristiania Akershus Smålenene Buskerud Jarlsberg & Larvik Hedemarken Kristians Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. 4 9 Stavanger Sondre Bergenhus Bergen 9 Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken 8 Ialt

13 Av de ondartede smitsomme hysdyrsygdomme har ingen fat nogen farsotmæssig utbredelse. Som det av tabel I vil sees er der som vanlig indtruffet endel tilfælde av miltbrand, raslesyke, bråsot, ondartet katarrhfeber, svinepest og svinesyke, hvorimot intet tilfælde er forekommet av kvægpest, hundegalskap, snive, mund og klovsyke, ondartet lungesyke hos kvæg eller kopper og skab hos sauer. Av husdyrlovens såkaldte mildere smitsomme sygdomme ma, nævnes, foruten lungesyke hos hesten, særlig kværken samt rødsyke og knuterosen hos svinet. I sin almindelighet ma dog sundhetstilstanden blandt husdyrene i arets lop betegnes som god, om der end av dyrlægerne adores i visse distrikter at ha hersket ikke så liten sykelighet. Særlig er der i 9 indtruffet mange tilfælde av kværke, hvorhos benskjørhet, tildels blodpis og fordoielseslidelser hos kvæget i visse egne har øvet sin indflydelse på sundhetstilstanden. Endel tilfælde av smitteoverforelse fra dyr til mennesker har fundet sted, således især for ringorm og kokoppers vedkommende, men også miltbrand og endel tilfælde av skab (hos hest og svin) anføres at være overført til mennesker. B. Om de enkelte sygdomme.. Miltbrand. Av miltbrand er indtruffet ialt 74 tilfælder, hvilket er et mindre antal end der er forekommet paa flere år ; således indtraf i Som vanlig har sygdommen optrådt med spredte tilfælder over det meste av landet. Bare fra Bergens by, Tromso og Finmarkens amter er intet tilfælde anmeldt. De fleste tilfælder indtraf i Sondre Bergenhus amt med 5 tilfælder, dernæst kommer Smålenene med 40, Stavanger 6, Akershus og Bratsberg 5 o. s. v. (se tabel T).

14 4 Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler følgende:. 9 har jeg mottat indberetning om ialt 47 tilfælder av miltbrand, fordelt som nedenstående tabel viser : cr4 0 pi ad b 4 a rt co 4,,, k cd,.... i: $: El mt )'z. := 0 ''.+ a, 0 h0 0 '4' s.: () 4 gil 4) 4"4 g4 rh. s.. ci) "co' 4 bi 0, () 4 Fi <I? %. 0 Z 4.) 4 fil cl) c., () A Egersund Ttederen. Ryfylke Haugesund Hardanger.... Nordhordland. Bergen Sogn Søndfjord Sum Av de døde dyr var 0 hester, 4 kvæg og svin. I præparater indsendt til undersøkelse for miltbrand, er miltbrandsbakterier fundet i de 0. De allerfleste tilfælde har været spontane, kun én gang er sygdommen optrådt epizootisk, nemlig på Dyrdalssætrene i Fane i august måned. Her døde efter opgivende ialt dyr; det først døde fandtes liggende på melkepladsen foran stelet, det obducertes av amtsdyrlæge Myklestad og mig, nedgroves og pladsen blev avsvid og alle tænkelige forholdsregler blev tat, men selvfølgelig var det umulig at kunne fa påvist, hvor dyret kunde ha fat smitten i sig på den utstrakte fjeldbeitestrækning. Sygdommen skal for 5 år siden ha dræpt mange dyr på samme sted. Tilfældet indtraf under en længere tørkeperiode med meget varmt vejr; folkene skal, efter at yderligere dyr var døde, ha tat kreaturene hjem fra sætrene og sygdommen horte da op.. Amtsdyrlæge Hogstad, Molde, meddeler (Der forekom to tilfælder av miltbrand i én kvægbesætning på Rypdal i Sylte; smittestoffet var sandsynligvis kommet ved utenlandsk bygmel, som var brukt til kreaturför. Melet hadde en grå farve og indeholdt vistnok en masse jord og andre forurensninger. Det første tilfælde var en ungokse, som blev pludselig syk og nodslagtet efter kort tids sygdom. Kjødet av oksen var bestemt til menneskeføde, da endel av det var kommet på kjøkkenet under mit besøk, som skedde nogen dage efter.. Amtsdyrlæge Loland, Kirkesæteroren, meddeler: (Miltbrand optrådte med et tilfælde hos Reidar Snildal. Smitten kan med bestemthet antages skrive sig fra en (høstak. i utmarken. Ved denne (stak. fandt man en død hjort. Tænkte ikke mere derpå. Kjørte høet hjem. Den ko, som døde, spiste av dette. En anden ko blev syk, men klarte sig. Dette ho blev bortkastet og ingen flere tilfælder optrådte..

15 Amtsdyrlæge Stenersen, Sarpsborg, meddeler at to mænd som hadde været med ved slagtningen av en miltbrandssyk ko, blev smittet av miltbrand gjennem sår pa, underarmen. De fik miltbrandskarbunkler og forgiftningssymptomer, blev indlagt pa sykehus og var i nogen tid farlig syke, men kom sig dog tilslut.. Ondartet katarrhfeber. Ondartet katarrhfeber er behandlet i 5 tilfælder mot henholdvis 654, 64 og 5 i aarene 90, 909 og 908; 7 av de anmeldte tilfælder indtraf i Kristians amt, 67 i Hedemarkens, 50 i Sondre Trondhjems amt o. s. v. (se tabel I). Sygdommen er påtruffet over det hele land, : i alle landamter, hvorimot der fra byamterne Kristiania og Bergen ikke er anmeldt noget tilfælde. Amtsdyrlæge 0. Taraldrud, Nordre Valdres, meddeler: ekatarrhalfeber forårsaker år om andet betydelige tap her i distriktet, særlig i de øvre dele av Vang, hvor sygdommen er godt kjendt under navn av.hjernekleinhet.. Mange tilfælder kommer ikke under dyrlægens behandling, da folk vet, at nogen be handling som regel ikke nytter. Symptomerne er for det meste typiske, men ikke sjelden optræder sygdommen fordækt, så dens erkjendelse stundom kan medføre vanskelighet. Det eneste positive, som lar sig klinisk påvise, er fordoielsesbesværligheter og en temmelig ondartet diarrhoe, mens de sedvanlige kjendetegn for denne lidelse først fremkommer efter fiere dages forløp. Disse patienter blir hurtig sterkt avmagret og og dør efter ca. 4 dages forløp. I det heletat er prognosen så slet, at det mest praktiske i næsten alle tilfælde av katarrhalfeber er at drxpe dyret, såsnart diagnosen er sikker. Nogen smitteoverførelse fra dyr til dyr er ikke påvist, men sygdommen synes at were stedbunden og holder sig særlig på enkelte gårde, hvor en ko angripes med et eller to Ars mellemrum.. Amtsdyrlæge Gundersen, Time, meddeler:.på garden Viig i Klepp forefaldt 7 tilfælder av ondartet katarrhalfeber i en besætning. Sygdommen optrådte meget lumskt, og tildels betydelig avvikende fra sine almindelige symptomer. Forløpet var delvis feberfrit, og sygdommen begyndte hos næsten alle med et meget langt, optil 68 ukers forløperstadium, i hvilken tid de angrepne dyr ikke viste andre sygdomstegn end en ganske let utrivelighet, spiste avvekslende godt og dårlig, nogle dage ganske normale, andre dage utrivelige igjen. Der optrådte så hos en fierhet av dyrene en diarrha, der hos enkelte bare varte en dag eller to, hos andre indtil dyret døde. Et par stykker hadde ingen diarrhoö. Det for sygdommen ellers så karakteristiske symptom, øienlidelsen, fandtes ikke hos de første tilfælder, derimot hos andre, men kom heller ikke her frem før like under døden, og efter ca. 68 ukers sygdom. De første syke dyr viste ingen andre sygdomstegn end en avvekslende diarrha, uten feber fra først til sidst. Disse dyr viste ved sektionen kun ødematøse tarmer uten andre synlige sygdomstegn. De øvrige dyr fremviste mer eller mindre uttalte symptomer på katarrhalfeber. Trods indgående desinfektions og avsondringsforholdsregler vedblev sygdommen at holde sig i besætningen, hvorfor denne tilslut blev nedslagtet..

16 6 Amtsdyrlæge Austdal, Bodo, meddeler: (Ondartet katarrfeber i en besætning optrådte på en temmelig voldsom maate, idet der av 8 kjør og kalve døde 6 kjør i løpet av ca. måneder. Nogen behandling nyttet intet, og da de forste var døde, blev resten av besætningen flyttet over i en stue som stod tom, men allikevel ophørte ikke sygdommen.' Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler : I Ondartet katarrhalfeber er en sygdom som jeg forholdsvis sjelden har noget at gjøre med. En sjelden gang hænder det, at der indsendes præparater, som væsentlig på grund av de medfølgende oplysninger skjønnes at matte hidrøre fra dyr, døde av denne lidelse, men det er en undtagelse at jeg får se dyr angrepet av den, og meget sjelden at jeg blir konsultert angående den. Dette er imidlertid hændt iår, idet amtsdyrlæge Gundersen, Time, ihøst anmodet mig om sammen med ham at tilse en besætning, hvor efter hans formening ondartet katarrhalfeber var utbrudt, og hvor sygdommen trods de tagne forholdsregler ikke lot sig stanse. Hvis denne sygdom virktlig var ondartet katarrhalfeber optiådte den her i en form og på en måte, sou var ganske forskjellig fra den sedvanlige. For det forste var det væsentligste symptom en sterk, kronisk forlopende diarrho6, og der var ikke lagt merke til, at dyret hadde hat nogen særlig hoi feber ved sygdommens begyndelse; for det andet var der intet eller ialfald bare litet flod fra næse og cline, mens fordunkling av hornhinden ikke forekom hos alle de angrepne dyr. Hvor den forekom viste den sig først efterat sygdommen hadde varet i længere tid eller like for døden. For det dje var de hygieniske forhold ; under hvilke dyrene levet meget gode; fjøset var helt riyt og moderne, og beitesmarkene tilsynelatende vel drænerte. Heller ikke indtraf tilfældene her således som i almindelighet andetsteds særlig efter perioder med ugunstig vejr (koldt, regnfuldt eller tåket), med stigning av grundvandet og flom i bække Nogen smittekilde var det ikke mulig at påvise. I december lot eieren hele resten av besætningen nedslagte og solgte foret.,. Raslesyke. Av raslesyke er i årets lop indtruffet 67 tilfælder, hvorav de 6 er anmeldt fra Sondre Bergenhus amt, 8 fra Kristians amt og resten fordelt på enkelte amter med et mindre antal tilfælder (se tabel I). Amtsdyrlæge Taraldrud, Nordre Valdres, meddeler: "Av raslesyke forekom 4 tilfælder i oktober, av disse på samme gård med dages mellemrum. Sygdommen horte imidlertid op, da besætningen blev sat på bås. Raslesyken er godt kjendt her under navn av (skott, og forekommer Mike sjelden om sommeren på fjeldet, særlig i et par store sæterlag i Slidres vestfjeld, hvor der almindelig dor å dyr pr. år, på en enkelt sommer like op til 0., 4. Bråsot. Av bråsot hos sauen er anmeldt 4 tilfælder, hvorav 7 indtraf i Sondre Bergenhus amt, 4 i Stavanger amt, 0 i Nordre Trondhjems amt, 5 i Nordre Bergenhus amt o s.v., se tabel I. I 90 behandledes av denne sygdom 64 tilfælder, i 909 ialt 9, i 908, 907, 906 og 905 henholdsvis 8, 77, 9 og 0 tilfælder.

17 7 Dyrlæge N. Toenberg, Aalesund, meddeler, at bråsot vistnok er mere utbredt deromkring end man i almindelighet tror, men folk har kjendt svært litet til den, så dødsårsaken i de fleste tilfælder ei tillagt ganske andre sygdommer, ulykkestilfrelder o.s.v. Amtsdyrlæge L. Sjaastad, Namsos, meddeler (Der indtraf i slutningen av september og hele oktober måned tilfælder av bras o t blandt sauerne under fælleshavning på Gjeito i Flatanger. Her kjendte man ikke noget lignende for. Senere undersøkelser sandsynliggjør dog, at biråsottilftelder har forekommet tidligere på nogle mindre øer og holmer derute, men kun med spredte tilfælder, som altså ikke er anmeldte. Kadavrene av slike selvdøde sauer har at ligge ubegravet, hvorved græsbunden inficertes og smitten vedlikeholdtes Efter flytning av sauene fra Gjeito diode under avsendingen hos de respektive eiere yderligere 4 lam rimeligvis av samme sygdom.* Amtsdyrlæge K. Myran, Ytre Namdalen, meddeler : (Som indberettet i tidligere år er denne sygdom stationær heroppe, men optræder mere og mindre hyppig de forskjellige år. Det er neppe formeget sagt, at den årligårs volder distriktet flere tusen kroners tap. Et held er det, at den almindelig ikke angriper mange dyr i samme besætning. Det hænder nok engang imellem, at særlig svære og livskraftige dyr kommer over sygdommen, men det må dog betegnes som rent undtagelsesvis. Amtsdyrlæge C. Leknms, Førde, meddeler, at bråsot er såre almindelig i kystdistrikterne, i 9 har amtsdyrlægen vaksinert 6 sauer. Amtsdyrlæge Mossige, Sogndal i Sogn, meddeler om bråsot hos gj e t er: (I december måned blev bråsot konstatert i en gj e t eb es se tning i Kirkebø. Det er første gang, jeg har set bråsot optræde hos gjeter, og heller ikke har jeg tidligere set denne sygdom optræde så langt inde i fjorden som her. Diagnosens rigtighet blev fastslåt av statsdyrlægen ved mikroskopisk undersøkelse av indsendte organer av de døde dyr.* Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler i sin beretning følgende: ( Der er fra mit laboratorium efter mottat rekvisition utsendt ialt 875 stykker vaksinetråde mot bråsot. Trods påmindelser har det ikke været mulig at få indsendt beretninger om resultatet fra mere end 97 podninger. Disse er imidlertid alle forløpet særdeles heldig, kun ett dyr er død av bråsot ca. 4 dage efter podningen. En mand fra Olden i Sondfjord skriver: (Podning foretat regelmæssig i en længere årrække. Når undtages at ifjor diode et lam, som det synes av selve podningen, vides ikke nogen sau at wore død av bråsot på flere år. For jeg begyndte med podning døde optil 75 pct. enkelte år. Det er den samme mand, som ifjor klaget sterkt over vaksinen, meldte at et dyr var dødt og 66 så syke, at de antagelig også vilde stryke med. Dette sidste har altså ikke skedd. Der har været sendt vaksine av forskjellige racer og av hver race i forskjellige styrkegrader, opnådd ved dyrkning i mere eller mindre serumholdig substrat. Rekvirenterne er altid blit anmodet om forsigtig at prove sig frem med vaksinen, at begynde med at bruke den svakeste og først naar denne ikke viser nogensomhelst halthet eller andre symptomer at gå over til de sterkere grader. En mand viste sig meget irritert over, at vaksinesymptomerne efter hans formening var

18 8 for svake, og sendte mig trådene tilbake med foragt ; senere skrev han dog og bad om at få dem igjen, da hans uvaksinerte dyr begyndte at dø, mens de vaksinerte holdt sig sunde og raske. Senere har jeg intet hørt fra ham. Forøvrig er det meget vanskelig at få folk til at foreta forebyggelsespodninger. Hos en mand foretok jeg forsøkspodfinger i 908, og da disse gik særdeles godt, podet jeg alle hans lam i 909. Dette år mistet han intet dyr og var særdeles vel tilfreds med resultatet, hvorfor jeg i 90 sendte ham ny vaksine for at han selv kunde pode. 'host fik jeg anmodning om at komme ned til ham igjen, fordi hans dyr igjen var begyndt at do. Da jeg trodde at vaksinen muligens nu hadde været for svak, reiste jeg derned og fik så at vite, at han i 90 ikke hadde kommet sig til at bruke den tilsendte vaksine, og at han da hadde mistet 6 dyr ; men allikevel hadde han heller ikke iår vaksineit og nu var 4 dyr allerede døde. Som dette skrives mottar jeg fra en mand i Lindås beretning om resultatet av vaksinationen av 97 lam og 5 åringsdyr. Denne mand skriver: (Midlet virket særdeles godt, her har i mange år indtruffet så mange dødsfald, at man har forestilt sig sortedødens dage, større økonomiske tap har været uundgåelige, hvorfor vi føler os i dyp taknemlighet for ovennævnte middel.. Intet av de podede dyr var død av bråsot, mens sygdommen hadde raset slemt blandt de ikke vaksinerte dyr., 5. Svinesyke og svinepest. Av tabel I vil fremgå at disse sygdomme i årets lop har vist sig i Kristiania by med 0 tilfælder, i Smålenenes amt med 8, Jarlsberg og Larvik 8, Hedemarken 8, Kristians og nordre Trondhjems amt med 0, ialt 79 tilfælder. Dyrlæge 0. Enger, ostre Toten, meddeler, at svinepesten optrådte paa forsommeren i en besætning på 6 svin, hvorav de døde og resten (4 stkr.) nedslagtedes og opbroendtes. Sygdommen hadde da ikke vist sig siden Redsyke og knuterosen. I årets lop er indberettet 76 tilfælder hos svin, nemlig 96 tilfælder av rodsyke og 40 av knuterosen ; de forekom saagodtsom over det hele land, undtagen i Bergens, i Tromso og Finmarkens amter. Den største utbredelse fik syddommen i Kristians og Hedemarkens amter med henholdsvis 569 og 55 tilfælder samt i Trondhjemsamterne (se tabel I). I de senere år er følgende antal tilfælder av disse sygdomme behandlet: Den i de senere år så almindelige serumbehandling mot sygdommen fortsættes og serumet roses fremdeles meget, både som forebyggende og som kurativt middel. 7. Tuberkulose. Som vanlig meddeles her resultaterne for året 9. Bekjæmpelsen av kvægtuberkulosen har været fortsat i samme spor som. tidligere, hvorom nærmere redegjørelse vil findes i budgetpropositionen til Stortinget angående bevilgninger til det civile veterinærvæsen.

19 Tabel De offentlige kvægtuberkulinprøver (Comterendu sur le résultat des recherches aux frais publiques Mites chez le Wail, par la tuberculine, pendant les années 8959). ts) År 7 r CO 45, C Av foranstående tabel vil fremgå, at den i de senere år stedfundne økning av disse undersøkelser ogsa har fortsat i 9.

20 0 Tabel. Resultat av de offentlige kvægtuberkulinprover i året 9. (Compterendu sur le résultat des recherches faites chez le bétail par la tuberculine, pendant l'année 94 Amt. (Départentent..) `0) cs, rcz 4.) 4, Omsproitede besætninger. (Inoculations répétées). 4.) 47.:) Kristiania Akershus 66 Smâlenene 648 Buskerud 8 Jarlsberg og Larvik. 667 Hedemarken. 69 Kristians 6 Bratsberg. 664 Nedenes.. 80 Lister og Mandal. Sta vanger 6 Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus 9 Romsdal 894 Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem 70 Nordland 409 Tromso 6 Finmarken Ialt (total)

21 Antallet av tuberkulosesmittede besætninger er fremdeles i avtagende. Amtsdyrlæge Piltingsrud, Valders, meddeler, at han i en besætning på 8 dyr ved tuberkulinprøve påviste et tuberkuløst dyr; koen blev straks slagtet. Konen pa garden hadde i længere tid gat med lungetæring og var død deray. Amtsdyrlæge Østby, Frosta, meddeler følgende: 4.P6, en gård reagerte to kjør på en typisk mate. Der var ingen tuberkulose mennesker på garden, heller ikke var der indkjøpt fremmede og mulig tuberkulose dyr i besætningen. Pludselig kom man til at huske på noget, som hadde hændt på en i nærheten av garden liggende havnegang i juni måned sidste sommer. Herom blev der fortalt følgende: Like i nærheten av havnegangen var der en plads, hvor en tuberkuløs patient ved chn tid lå for døden. Tiltrods for pålæg fra doktoren om at grave ned spyt og andre avsondringer fra den syke mand blev spyt m. m fra den syke slat ned i havnegangen, hvor kjorene netop gik og græsset. Såsnart besætningens eier blev opmerksom herpå, blev kjørene straks flyttet på et andet sted. På denne årstid var der jo betingelser tilstede for, at kjørene kunde opta tuberkuløs smitte i sig fra det smittede beite, og der er jo således en mulighet for, at de dyr, som reagerte, virkelig er blit smittet på den måte» Amtsdyrlæge Rodum, Stenkjær, meddeler, at han i en besætning fandt ét dyr tuberkulost, dette var en 4 års ko, som foruten at ha hovne itler også led av jurtuberkulose. Det antages, at dyret er smittet som kalv, idet der på den tid oplyses at ha ligget et tæringssykt menneske pa garden. Amtsdyrlæge Slagsvold, Trysil, meddeler, at de allerfleste besætninger i distriktets østre del (Ljørdalen, Støa, Flermoen, Mosvoldberget) er tuberkulinprovet og der har ved sidste års undersøkelser ikke reagert et eneste dyr. Kvæget i nævnte tragter er av utelukkende stedegen race. Amtsdyrlæge Onstad, Valders, omtaler et tilfælde av tuberkulose hos en hest (6årig fjordhest), der fandtes ostagtige knuter i lungen og på leverens overflate. Amtsdyrlæge Hoeg, Bærum, meddeler om et tilfælde av hestetuberkulose, hvilket nærmere blev konstatert ved veterinærlaboratoriet. Tilfældet er nærmere omhandlet i «Norsk VeterinærTidsskrift (9, side ), hvortil henvises. Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler : (Jeg har iår undersøkt med tuberkulin 48 besætninger med tilsammen 7 dyr. Ingen reagerte. Det var alle besætninger fra øerne utenfor kysten, de 6 tilhørte medlemmer av Fje:d landbrukslag, som samtlige hadde søkt om at få sine dyr undersøkt på offentlig bekostning, de tilhørte folk på Feiø. På denne ø foretoges en befaring og tnberkulinundersøkelse av kvægbesætninger av amtsdyrlæge nyklestad og mig i forening efter henstilling herom fra distriktslægen, da der på denne helt ute i havet liggende ø skulde forekomme særlig mange tilfælder av tuberkulose blandt befolkningen. Besætningerne fandtes dog alle fri for sygdommen, intet dyr reagerte.. Endvidere meddeler statsdyrlægen, at i de indsendte præparater er tuberkulose fundet gang, hos en hone fra Bergen.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. Norges officielle Statistik, Fjerde Række (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série) Nr 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges ofticielle Statistik m v 1 Januar 1901-31 December 1903,

Læs mere

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI. 183. 1917. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. VI.. NORGES FISKERIER. (Grandes pêches maritimes.) UTGITT AV FISKERIDIREKTØREN. KRISTIANIA I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO. 0. For årgangene - se Norges Offisielle Statistikk,

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG

FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG I FYRDIRIKS TEGNER OG FORTÆLLER TRYKT OG UTRYKT FYRDIREKTØR C. F. DIRIKS - * UTCIT MED INDLEDNING OG OPLYSNINGER AV ARNE NYGAARD NILSSEN C. F. DIRIKS KRISTIANIA 1924 - STEENSKE FORLAG Mafrt rf Knud &arlien

Læs mere

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri.

Beretning. den økonomiske Tilstand. Romsdals Amt. i Femaaret 1891-1895. Udgiven af. Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. Beretning den økonomiske Tilstand Romsdals Amt i Femaaret 1891-1895. Udgiven af Det statistiske Centralbureau. Kristiania. Steenske Bogtrykkeri. 1897. Underdanigst Beretning om Romsdals Amts økonomiske

Læs mere

Medisinalmeldingene 1804

Medisinalmeldingene 1804 ET TILBAKEBLIKK PÅ FØRSTE ÅRGANG AV EN TRADISJONSRIK RAPPORT Medisinalmeldingene 1804 tilsyn med sosial og helse RAPPORT FRA HELSETILSYNET 6/2004 APRIL 2004 Rapport fra Helsetilsynet 6/2004 Medisinalmeldingene

Læs mere

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836)

Ivar Aasen. Skrifter i samling. Trykt og utrykt III. Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12. Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Ivar Aasen Skrifter i samling Trykt og utrykt III Kristiania og Kjøbenhavn 1911 12 Føreord (1997) Innhald (detaljert) Om vort Skriftsprog (1836) Maalsoga og maalsak Norsk Navnebog (1878) innhald, teksten

Læs mere

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden

Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Nr. 28 Efterår 2008 Nye æresmedlemmer Side 4 Sandflugten i 1700 og 1800-tallet Side 5 Fortællingen om en lang og sej kamp for 200 år siden Billedet viser den gamle tiggerske Memme liggende syg i sit hus

Læs mere

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse

Digitized by the Internet Archive. in 2010 with funding from. University of Toronto. littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/tiljeneseiskildeooolse TIL JENISEIS KILDER '-»eu ØRJAN OLSEN TIL JENISEIS KILDER DEN

Læs mere

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne:

medens den i Aarhuus mere nærmer sig denne: 1 Efterat et Kongeligt Stipendium paa 250 Spd. ved naadigst Resolution i April 1855 var bleven mig bevilget, for i en Tid af 3 á 4 Maaneder at gjöre mig bekjendt med Sindssygeanstalterne i Holland, Belgien

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855.

Beretning. om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Beretning om Sundhedstilstanden og Medicinalforhekleie Norge i 1855. Sdlidlialtilstandeli maa i dette Aar ansees for at have været i det' hele taget god; den angives endogsaa fra de fleste Amter som st6rde1es

Læs mere

Koleraen i København i 1853

Koleraen i København i 1853 Koleraen i København i 1853 og hvordan man forsøgte at komme den til livs Transport af en kolerapatient. En opgave af: Ditte Wonsyld 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Om opgaven...2 Litteratur og kilder...2

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND

DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND DANSKE STUDIER UDGIVNE AF GUNNAR KNUDSEN OG MARIUS KRISTENSEN 1933 FOR UNIVERSITETSJUI3ILÆETS DANSKE SAMFUND KØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDEL NORDISK FORLAG H.H.THIELES BOGTRYKKERI INDHOLD FINNUR J6NSSON,

Læs mere

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve.

Min Afsked. falneniilieilsiiræsi paa lors. Rasmus Lund. Konrad Jørgensens Foilag. som. Kolding. 188H. belyst navnligt ved tjenstlige Breve. n r*-0 Min Afsked som falneniilieilsiiræsi paa lors belyst navnligt ved tjenstlige Breve. at Rasmus Lund. i^gi ft,! ^gpll ff^ ^^^^^^r- Kolding. Konrad Jørgensens Foilag. Hovedkommission hos Å'arl Sc/tenberg,

Læs mere

.1 Om ]{ jøbellba, n 1 E})ideUlivæ en al DI'. S. Engelsted. v Kjebenhavn. '. A. }t-ul -l l' ol'la g, l lil), Kj"OOIlIl""II, - Blanco, Lunøs ";r\. Ho(-Uo~trykk.ri (F'. Dreyor). t.lctlnunc u nc~ t godline!l.

Læs mere

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag

Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 1 2 Silkeborg Lokalhistoriske Arkiv Silkeborg Biblioteks Forlag 3 Forord Silkeborg Kommune er her i 2007 blevet større. Den består nu af de tidligere kommuner: Gjern, Kjellerup, Silkeborg og Them. Derfor

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011

MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN. Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst. Mai Nielsen 11-01-2011 MAI NIELSEN, ÅDALSPARKEN 29, 6710 ESBJERG V DØMT TIL DØDEN Kampen mod Kræften & Systemet - hvad er værst Mai Nielsen 11-01-2011 Jeg fortæller min historie, for at andre kan høste erfaringer fra mit sygdomsforløb

Læs mere

Engelsk eller ej? ESSE?" 23. 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3. ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S

Engelsk eller ej? ESSE? 23. 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3. ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S t 18. årqanq, decembet^ N H A V N S UNIVERSITET 3 * LINGWJi ISK RIBU01 ' ' ' Njafegådé 96, 3, etage 2300 København S 35 32 88 73 Når de stærke bliver svage Sprogligheder.., 2 De stærkt bøjede udsagnsord

Læs mere

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD

EN SJÆLLANDSK BONDE. Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang KR. TÅRUP, KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG VED FORORD EN SJÆLLANDSK BONDE LEVNEDSSKILDRING OM GÅRDEJER SJOLTE VED KR. TÅRUP, HØJSKOLEFORSTANDER KØBENHAVN H. HAGERUP S FORLAG 1911 FORORD Under min virksomhed i Sydsjælland stødte jeg gang efter gang på Jens

Læs mere

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen.

ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. ET DUKKEHJEM. Skuespil i tre akter af Henrik Ibsen. Henrik Ibsen: Et Dukkehjem 1 PERSONERNE: Advokat Helmer. Nora, hans hustru. Doktor Rank. Fru Linde. Sagfører Krogstad. Helmers tre små børn. Anne Marie,

Læs mere

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen.

Den»lollandske feber«. Af C. A. Hansen. Den efterfølgende tekst stammer fra Lolland-Falsters historiske Samfunds Aarbog nr. 1 fra 1913. Forfatteren til denne tekst, Carl Adam Hansen (1847-1927) var læge fra 1875 og byrådsmedlem i Nysted, og

Læs mere

Garman & Worse. Alexander L. Kielland

Garman & Worse. Alexander L. Kielland bokselskap.no, 2013. Alexander L. Kielland: Garman & Worse (1880) Teksten i bokselskap.no følger 1. utgave, 1880. Digitaliseringen er basert på skannet og ocr-lest fil mottatt fra Nasjonalbiblioteket/Bokhylla.no.

Læs mere