Norges Officielle Statistik, række V.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Norges Officielle Statistik, række V."

Transkript

1

2 Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique Officielle de la Norvége, série V.) Nr. 8 findes opfert i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik i juli 889 december 90. Trykt 9: Nr. 9. Private aktiebanker 909. (Banques privies par actions.) 0. Skolevæsenets tilstand 908. (Instruction publique). Skiftevæsenet samt overformynderierne 908 og 909. (Successions, faillites et biens pupillaires). De offentlige jernbaner 909/0. (Chemins de fer publics). Norges telegrafvæsen 909'0. (Télégraphes et téléphones de l' hat.) 4. Fattigvæsenet 908 og 909. (Assistance publique) 5. Norges bergværksdrift 909. (Mines et, usines.) 6. Folkemængdens bevægelse 906 og 907. (Mouvement de la population.) 7. Kommunevalgene 90. (Elections en 90 pour les conseils communaux et municipaux) 8. Fiskerforsikringeu 90. (Assurances contre les accidents des marins pécheurs.) 9. Fængselsstyrelsens aarbok 907. (Annuaire de l' Administration générale des prisons.) 40. Sindssykeasylernes virksomhet 909. (Hospices d' aliénés) 4. Veterinærvæsenet og kjodkontrollen 909. (Service vétérinaire et l' Inspection de la viande.) 4. Kriminalstatistik 907 og 908. (Justice criminelle) 4. Industristatistik 908. (Statistique industrielle.) 44. Norges postvæsen 90. (Statistique postale.) 45. Jordbrukstællingen 0 september 907. Oversigt ro. v. (Recensement agricole du 0 septembre 907. Aperçu général, etc.) 46. Civil retspleie 908 og 909. (Justice civile) 47. Fabriktællingen i kongeriket Norge 909. Forste hefte: Bedrifter, arbeidere og eiere. (Recensement industriel 909: Etablissements, ouvriers et propriétaires.) ( 48. Norges skibsfart 909. (Navi,gation.) 49. Ulykkesforsikriugeu 908. (Assurances contre les accidents du travail) 60. Norges fiskerier 90. (Grandes péches maritimes.) 5. Norges handel 90. (Commerce.) 5. Sundhetstilstanden og medicinalforholdene 909. (Rapport sur l'état sani taire et médical) 5. Norges sparebanker 90. (Caisses d'e'pargne.) Trykt 9: 54. Rekrutering 90.. (Recruteinent.) 55. Industristatistik 909. (Statistique industrielle.) 56. Private aktiebanker 90. (Banques privées par actions.) 57. Handelsfunktionærernes lønningsforhold M. v (Salaires etc. des commis de commerce.) 58. Sindssykeasylernes virksomhet 90. (Hospices d' aliénés) 59. Norges bergverksdrift 90! (Mines et usines) 60. De offentlige Jernbaner 90/9. (Chemins de fer publics.) 6. De Spedalske i Norge (Les lépreux en Norvége) 6. Fagskolestatistik 908/90990/. (Écoles professionelles.)

3 NORGES OFFICIELLE STATISTIK. V. 0. VETERI NÆRVÆSENET OG KJODKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit ay DIREKTØREN FOR DET CIVILE VETERINÆR VÆSEN. I KRISTIANIA I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO. 9

4 For årene se Norges Officielle Statistik, række For årene se Norges Officielle Statistik, række nr. 4, 57, 70, 89 og 6. For året 904 se Norges Officielle Statistik, række V, 5. For For For For For For året året aret året aret året se se se se se se Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, Norges Officielle Statistik, række V, 6. række V, 65. række V, 8. række V,. række V, 4. række V, 7. TRYKT HOS W. C. FABRITIUS & SØNNER A/S

5 En 9 il est signal 6 en Norvége des cas de charbon (74), de charbon symptomatique (67), de Gyre catarrhale du boeuf (5), de rouget du pore (76), de pneumonic contagieuse du cheval (99), pneumoentérite contagieuse du pore et peste porcine (79), de gourme (590), d'influenza (4), et de gastromycose du mouton (4). Aucun cas de peste bovine, de rage canine, de morve, de fiévre aphteuse, de péripneumonie du Mail, de clavelée ni de gale du mouton n'a 6 6 constaté. Les recherches publiques faites par la tuberculine chez le bétail out été continuées comme auparavant. On trouvera au page 8 le résultat pour l'année 9, celuici pour l'année 9 étant donné dans le compterendu préc6dent. Les tableaux statistiques donneront des renseinements plus exacts sur les cas de maladies et sur le fonctionnement de finspection de la viande.

6

7 Indholdsfortegnelse. (Sommaire.) Résumé en français Page III I. Veterinærvæsenet i 9. (Du service vétérinaire en 9.) A. Almindelig oversigt (Vue générale) Tabel I. Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter (Maladies par départements)..... B. D e enkelte sy gdom me (Les maladies différentes)... Miltbrand (Charbon). Katarrhalfeber (Fiévre catarrhale).. 5. Raslesyke (Charbon symptomatique) 6 4. Bråsot (Gastroraycose du mouton) 6 5. Svinesyke og svinepest (Pneumoentérite contagieuse, peste porcine) 8 6. Rødsyke og knuterosen (Rouget du pore) 7. Tuberkulose (Tuberculose) Kværke (Gournae) 9. Smitsom kastning (Avortement épizootique) Lungesyke hos hesten, influenza (Pneumonie contagieuse du cheval, influenza) Ringorm (Trichophyton) 5. Benskjørhet 6 Tabel IL Tuberkulinundersokelser 8959 (Les tuberculinalions de 895 9) III. Tuberkulinundersokelser i 9 (Les tuberculinations en 9) Forskjellige sygdomme (Maladies diverses): Blodpis, malignt odena, lollandsk syke, struma, kalvedifterit, svineskab, katteskab, smitsom skedekatarrh, exanthema vesiculosura coitale, lcepeutslet hos sauer, katarrh hos sau, sauesygdom, melkefeber, husmandssyke, kronisk indigestion hos melkekvæg, diarrhé, aktinornykose, smitsom øienbetændelse hos sau, septikæmi, cerebrospinalmeningit, anæmi hos hest, sterilitet, kræft, navlevenebetændelse, sarkomatose, botryomykose, luftror sorm, hundesyke, rensygdomme, forgiftninger 74 Kvaksalveri (Charlatanerie). 4 C.Bevilgninger i budgetterminen 99 (Budget du service vétérinaire) 7

8 VI D. Tabeller (Tableaux statistiques). Tabel IV. Husdyrsygdomme artsvis (Maladies par espéces) V XXIV. Husdyrsygdomme amtsvis (Maladies par départements) 48 XXV. Antal dyrlæger i Norge 9 (Nombre de v6térinaires en 9) 56 E. Utforsel og ind fo rse I av husdyr (Importation et exportation des animaux) 67 II. Kjodkontrollen 9. (L'inspection de la viande en 9). Almindelig oversigt (Vue générale) 64 Tabel A. Antal slagt på stationerne (Nombre de viandes aux bureaux de eontróle) 66 B. Antal slagt, den klasse, på stationerne (Nombre de viandes de lime elasse) 68 C. Antal slagt, kassert på stationerne (Nombre de viandes saisies) 70 D. Antal slagt kontrollert utenfor stationerne (Nombre de viandes contrólés en dehors des bureaux) 7 E. Antal slagt, den klasse, utenfor stationerne (Nombre de viandes de IIme elasse en dehors des bureaux) 7 F. Antal slagt, kassert utenfor stationerne (Nombre de viandes saisies en dehors des bureaux) 74. Ålesund 76. Arendal 76. Bergen Bodø 8 6. Drammen 8 6. Fredrikshald Fredrikstad Gjøvik 9 9. Hamar 9 0. Haugesund 95. Holmestrand 98. Horten 00. Hønefoss 0 4. Kongsberg 0 5. Kragerø Kristiania Kristiansand 7 8. Kristiansund 9 9. Larvik 0 0. Lillehammer. Lillestrøm 6. Moss 7. Narvik 9 4. Porsgrund Page

9 VII Page 5. Risør 6. Sandefjord 7. Sarpsborg 5 8. Skien 6 9. Stavanger 9 0. Tromso 4. Trondhjem 44. Tønsberg 47 III. Offentlige bestemmelser. (Dispositions publiques.) A. Plakater, rundskrivelser m. v. i 9 (Derets royaux, circulaires etc. en 9 ) 49. Kong'. resolution av 7 januar 9 angående kjodkontrollen i Holmestrand. (Sur l'inspection de la viande A, Holmestrand) Kongl. resolution av 4 februar 9 angående kjodkontrollen i Skien (Sur rinspection de la viande Skien) 49. Kong]. resolution av 4 februar 9 angående nedsættelsen av en kjødkontrolkomité. (Sur l'organisation du contr6le de la viande) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 0 mars 9 angående mund og klovsyke. (Sur la fi6vre aphtheuse) Cirkulære fra veterinærdirektøren av 5 april 9 angående indsendelse av præparater til veterinærlaboratoriet. (Sur renvoi des préparations au laboratoire vétérinaire) Plakat av 8 april 9 angående ændringer i indførselsplakaten. (Sur l'importation des animaux domestiques) 6 7. Plakat av 4 august 9 angående indførsel og undersøkelse av opdelt kjød. (Réglementation sur l'importation et sur l'examen des viandes coupées en morceaux) 6 8. Plakat av 4 august 9 angående regler for indførsel og kontrol av ferskt slagtekjød. (Réglementation sur rimportation et sur rinspection de la viande de boucherie) 5 9. Kongl. resolution av september 9 angående kontrolfrihet for kiød fra Stavanger. (Sur la dispense du contróle de la viande importée de Stavanger å Kristiania) 5 0. KongL resolution av september 9 angående plan m. v. for det veterinære seruminstitut. (Approbation du projet d'un institut vétérinaire pour la production des sérums etc ) 6. Kongl. resolution av september 9 angående kjødkontrollen i Rouefoss. (Sur l'inspection de la viande å Elønefoss) 5. Cirkulære fra landbruksdepartementet av oktober 9 angående attester og kontrollokale for indfort kjød. (Sur les certificats et sur les beaux pour le contróle des viandes coupées) 5. Plakat av 8 oktober 9 angående ændringer i indførselsplakaten (Sur rimportation des animaux domestiques) 5 4. Plakat av 0 november 9 angående ændringer i indførselsplakaten (Sur rimportation des animaux domestiques) 5 5. Plakat av december 9 angående ændringer i indførselsplakaten (Sur l'importation des animaux domestiques) 5

10 VIII B. Gjældende love og bestemmelser (Lois et réglements en vigueur). Page Bilag (Appendiee ) Lov af 4de juli 894 im v. om foranstaltninger mot smitsomme husdyrsygdomme (Loi du 4 juillet 894 concernant les mesures à prendre contre les maladies des animaux domesticities) 54 ( ) Lov af 7de juni 89 m. v. om kommunale slagtehuse etc. (Loi du 7 juin 89 sur les abattoirs municipaux et sur rinspection de la viande) 64 ( ) Regler for indførsel og undersøkelse av opdelt kjød av 4 august 9. (Réglementation pour l'inspection de la viancle) 67 4 ( 4) Regler for indforsel og kontrol av fersk kjød (slagtekjod) av 4 august 9. (Réglementation pour l'inspection de la viande de boucherie) 7 5 ( 5) Nugjældende (Iste juli 9) regler for indførsel av husdyr (De rimportation des animaux) 78 6 ( 6) Nugjældende (iste juli 9) regler for utforsel av husdyr (De l'exportation des animaux) 8 7 ( 7) Anvisning til tuberkulinundersøkelser (Instruction pour la tuberculination) 8 8 ( 8) Om kvægtuberkulosens bekjæmpelse (Sur la lutte contre la tuberculose bovine) 85 9 ( 9) Utdrag af skyss og kostloven (Extrait de la loi sur les frais de voyage) ( 0) Regningsskemaer (Formulaires de notes).. 9 (Anvisning til undersøkelse av fersk slagtekjød og av opdelt kjød av 6te oktober 9 og veiledning til kemisk undersøkelse av opdelt kiwi se tillægget til beretningen for 90).

11 III Om veterinærvæsenet 9. A. Almindelig oversigt. Ifølge de fra dyrlægerne indkomne aarsberetninger er der i årets lop behandlet hos : Hesten sygdomstilfælder. Koen Sauen 586 Gjeten Svinet 6 98 Hunden 4 85 Katten 87 Fjeerfæ 67 Andre dyr 5 Av de behandlede dyr angis at være døde eller dræpte Av hester. 6 kjør 4 60» sauer 5» gjeter 44» svin 49 hunder 4 katter fjærfee 5 andre dyr Antallet av de av dyrlægerne behandlede sygdomstilfælde stiller sig i de sidste 'Air saaledes : I

12 Tabel I. Enkelte sygdommes forekomst i de forskjellige amter 9. (Relevé des diverses maladies par départemets) Amt (Département). II Kristiania Akershus Smålenene Buskerud Jarlsberg & Larvik Hedemarken Kristians Bratsberg Nedenes Lister og Mandal. 4 9 Stavanger Sondre Bergenhus Bergen 9 Nordre Bergenhus Romsdal Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem Nordland Tromso Finmarken 8 Ialt

13 Av de ondartede smitsomme hysdyrsygdomme har ingen fat nogen farsotmæssig utbredelse. Som det av tabel I vil sees er der som vanlig indtruffet endel tilfælde av miltbrand, raslesyke, bråsot, ondartet katarrhfeber, svinepest og svinesyke, hvorimot intet tilfælde er forekommet av kvægpest, hundegalskap, snive, mund og klovsyke, ondartet lungesyke hos kvæg eller kopper og skab hos sauer. Av husdyrlovens såkaldte mildere smitsomme sygdomme ma, nævnes, foruten lungesyke hos hesten, særlig kværken samt rødsyke og knuterosen hos svinet. I sin almindelighet ma dog sundhetstilstanden blandt husdyrene i arets lop betegnes som god, om der end av dyrlægerne adores i visse distrikter at ha hersket ikke så liten sykelighet. Særlig er der i 9 indtruffet mange tilfælde av kværke, hvorhos benskjørhet, tildels blodpis og fordoielseslidelser hos kvæget i visse egne har øvet sin indflydelse på sundhetstilstanden. Endel tilfælde av smitteoverforelse fra dyr til mennesker har fundet sted, således især for ringorm og kokoppers vedkommende, men også miltbrand og endel tilfælde av skab (hos hest og svin) anføres at være overført til mennesker. B. Om de enkelte sygdomme.. Miltbrand. Av miltbrand er indtruffet ialt 74 tilfælder, hvilket er et mindre antal end der er forekommet paa flere år ; således indtraf i Som vanlig har sygdommen optrådt med spredte tilfælder over det meste av landet. Bare fra Bergens by, Tromso og Finmarkens amter er intet tilfælde anmeldt. De fleste tilfælder indtraf i Sondre Bergenhus amt med 5 tilfælder, dernæst kommer Smålenene med 40, Stavanger 6, Akershus og Bratsberg 5 o. s. v. (se tabel T).

14 4 Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler følgende:. 9 har jeg mottat indberetning om ialt 47 tilfælder av miltbrand, fordelt som nedenstående tabel viser : cr4 0 pi ad b 4 a rt co 4,,, k cd,.... i: $: El mt )'z. := 0 ''.+ a, 0 h0 0 '4' s.: () 4 gil 4) 4"4 g4 rh. s.. ci) "co' 4 bi 0, () 4 Fi <I? %. 0 Z 4.) 4 fil cl) c., () A Egersund Ttederen. Ryfylke Haugesund Hardanger.... Nordhordland. Bergen Sogn Søndfjord Sum Av de døde dyr var 0 hester, 4 kvæg og svin. I præparater indsendt til undersøkelse for miltbrand, er miltbrandsbakterier fundet i de 0. De allerfleste tilfælde har været spontane, kun én gang er sygdommen optrådt epizootisk, nemlig på Dyrdalssætrene i Fane i august måned. Her døde efter opgivende ialt dyr; det først døde fandtes liggende på melkepladsen foran stelet, det obducertes av amtsdyrlæge Myklestad og mig, nedgroves og pladsen blev avsvid og alle tænkelige forholdsregler blev tat, men selvfølgelig var det umulig at kunne fa påvist, hvor dyret kunde ha fat smitten i sig på den utstrakte fjeldbeitestrækning. Sygdommen skal for 5 år siden ha dræpt mange dyr på samme sted. Tilfældet indtraf under en længere tørkeperiode med meget varmt vejr; folkene skal, efter at yderligere dyr var døde, ha tat kreaturene hjem fra sætrene og sygdommen horte da op.. Amtsdyrlæge Hogstad, Molde, meddeler (Der forekom to tilfælder av miltbrand i én kvægbesætning på Rypdal i Sylte; smittestoffet var sandsynligvis kommet ved utenlandsk bygmel, som var brukt til kreaturför. Melet hadde en grå farve og indeholdt vistnok en masse jord og andre forurensninger. Det første tilfælde var en ungokse, som blev pludselig syk og nodslagtet efter kort tids sygdom. Kjødet av oksen var bestemt til menneskeføde, da endel av det var kommet på kjøkkenet under mit besøk, som skedde nogen dage efter.. Amtsdyrlæge Loland, Kirkesæteroren, meddeler: (Miltbrand optrådte med et tilfælde hos Reidar Snildal. Smitten kan med bestemthet antages skrive sig fra en (høstak. i utmarken. Ved denne (stak. fandt man en død hjort. Tænkte ikke mere derpå. Kjørte høet hjem. Den ko, som døde, spiste av dette. En anden ko blev syk, men klarte sig. Dette ho blev bortkastet og ingen flere tilfælder optrådte..

15 Amtsdyrlæge Stenersen, Sarpsborg, meddeler at to mænd som hadde været med ved slagtningen av en miltbrandssyk ko, blev smittet av miltbrand gjennem sår pa, underarmen. De fik miltbrandskarbunkler og forgiftningssymptomer, blev indlagt pa sykehus og var i nogen tid farlig syke, men kom sig dog tilslut.. Ondartet katarrhfeber. Ondartet katarrhfeber er behandlet i 5 tilfælder mot henholdvis 654, 64 og 5 i aarene 90, 909 og 908; 7 av de anmeldte tilfælder indtraf i Kristians amt, 67 i Hedemarkens, 50 i Sondre Trondhjems amt o. s. v. (se tabel I). Sygdommen er påtruffet over det hele land, : i alle landamter, hvorimot der fra byamterne Kristiania og Bergen ikke er anmeldt noget tilfælde. Amtsdyrlæge 0. Taraldrud, Nordre Valdres, meddeler: ekatarrhalfeber forårsaker år om andet betydelige tap her i distriktet, særlig i de øvre dele av Vang, hvor sygdommen er godt kjendt under navn av.hjernekleinhet.. Mange tilfælder kommer ikke under dyrlægens behandling, da folk vet, at nogen be handling som regel ikke nytter. Symptomerne er for det meste typiske, men ikke sjelden optræder sygdommen fordækt, så dens erkjendelse stundom kan medføre vanskelighet. Det eneste positive, som lar sig klinisk påvise, er fordoielsesbesværligheter og en temmelig ondartet diarrhoe, mens de sedvanlige kjendetegn for denne lidelse først fremkommer efter fiere dages forløp. Disse patienter blir hurtig sterkt avmagret og og dør efter ca. 4 dages forløp. I det heletat er prognosen så slet, at det mest praktiske i næsten alle tilfælde av katarrhalfeber er at drxpe dyret, såsnart diagnosen er sikker. Nogen smitteoverførelse fra dyr til dyr er ikke påvist, men sygdommen synes at were stedbunden og holder sig særlig på enkelte gårde, hvor en ko angripes med et eller to Ars mellemrum.. Amtsdyrlæge Gundersen, Time, meddeler:.på garden Viig i Klepp forefaldt 7 tilfælder av ondartet katarrhalfeber i en besætning. Sygdommen optrådte meget lumskt, og tildels betydelig avvikende fra sine almindelige symptomer. Forløpet var delvis feberfrit, og sygdommen begyndte hos næsten alle med et meget langt, optil 68 ukers forløperstadium, i hvilken tid de angrepne dyr ikke viste andre sygdomstegn end en ganske let utrivelighet, spiste avvekslende godt og dårlig, nogle dage ganske normale, andre dage utrivelige igjen. Der optrådte så hos en fierhet av dyrene en diarrha, der hos enkelte bare varte en dag eller to, hos andre indtil dyret døde. Et par stykker hadde ingen diarrhoö. Det for sygdommen ellers så karakteristiske symptom, øienlidelsen, fandtes ikke hos de første tilfælder, derimot hos andre, men kom heller ikke her frem før like under døden, og efter ca. 68 ukers sygdom. De første syke dyr viste ingen andre sygdomstegn end en avvekslende diarrha, uten feber fra først til sidst. Disse dyr viste ved sektionen kun ødematøse tarmer uten andre synlige sygdomstegn. De øvrige dyr fremviste mer eller mindre uttalte symptomer på katarrhalfeber. Trods indgående desinfektions og avsondringsforholdsregler vedblev sygdommen at holde sig i besætningen, hvorfor denne tilslut blev nedslagtet..

16 6 Amtsdyrlæge Austdal, Bodo, meddeler: (Ondartet katarrfeber i en besætning optrådte på en temmelig voldsom maate, idet der av 8 kjør og kalve døde 6 kjør i løpet av ca. måneder. Nogen behandling nyttet intet, og da de forste var døde, blev resten av besætningen flyttet over i en stue som stod tom, men allikevel ophørte ikke sygdommen.' Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler : I Ondartet katarrhalfeber er en sygdom som jeg forholdsvis sjelden har noget at gjøre med. En sjelden gang hænder det, at der indsendes præparater, som væsentlig på grund av de medfølgende oplysninger skjønnes at matte hidrøre fra dyr, døde av denne lidelse, men det er en undtagelse at jeg får se dyr angrepet av den, og meget sjelden at jeg blir konsultert angående den. Dette er imidlertid hændt iår, idet amtsdyrlæge Gundersen, Time, ihøst anmodet mig om sammen med ham at tilse en besætning, hvor efter hans formening ondartet katarrhalfeber var utbrudt, og hvor sygdommen trods de tagne forholdsregler ikke lot sig stanse. Hvis denne sygdom virktlig var ondartet katarrhalfeber optiådte den her i en form og på en måte, sou var ganske forskjellig fra den sedvanlige. For det forste var det væsentligste symptom en sterk, kronisk forlopende diarrho6, og der var ikke lagt merke til, at dyret hadde hat nogen særlig hoi feber ved sygdommens begyndelse; for det andet var der intet eller ialfald bare litet flod fra næse og cline, mens fordunkling av hornhinden ikke forekom hos alle de angrepne dyr. Hvor den forekom viste den sig først efterat sygdommen hadde varet i længere tid eller like for døden. For det dje var de hygieniske forhold ; under hvilke dyrene levet meget gode; fjøset var helt riyt og moderne, og beitesmarkene tilsynelatende vel drænerte. Heller ikke indtraf tilfældene her således som i almindelighet andetsteds særlig efter perioder med ugunstig vejr (koldt, regnfuldt eller tåket), med stigning av grundvandet og flom i bække Nogen smittekilde var det ikke mulig at påvise. I december lot eieren hele resten av besætningen nedslagte og solgte foret.,. Raslesyke. Av raslesyke er i årets lop indtruffet 67 tilfælder, hvorav de 6 er anmeldt fra Sondre Bergenhus amt, 8 fra Kristians amt og resten fordelt på enkelte amter med et mindre antal tilfælder (se tabel I). Amtsdyrlæge Taraldrud, Nordre Valdres, meddeler: "Av raslesyke forekom 4 tilfælder i oktober, av disse på samme gård med dages mellemrum. Sygdommen horte imidlertid op, da besætningen blev sat på bås. Raslesyken er godt kjendt her under navn av (skott, og forekommer Mike sjelden om sommeren på fjeldet, særlig i et par store sæterlag i Slidres vestfjeld, hvor der almindelig dor å dyr pr. år, på en enkelt sommer like op til 0., 4. Bråsot. Av bråsot hos sauen er anmeldt 4 tilfælder, hvorav 7 indtraf i Sondre Bergenhus amt, 4 i Stavanger amt, 0 i Nordre Trondhjems amt, 5 i Nordre Bergenhus amt o s.v., se tabel I. I 90 behandledes av denne sygdom 64 tilfælder, i 909 ialt 9, i 908, 907, 906 og 905 henholdsvis 8, 77, 9 og 0 tilfælder.

17 7 Dyrlæge N. Toenberg, Aalesund, meddeler, at bråsot vistnok er mere utbredt deromkring end man i almindelighet tror, men folk har kjendt svært litet til den, så dødsårsaken i de fleste tilfælder ei tillagt ganske andre sygdommer, ulykkestilfrelder o.s.v. Amtsdyrlæge L. Sjaastad, Namsos, meddeler (Der indtraf i slutningen av september og hele oktober måned tilfælder av bras o t blandt sauerne under fælleshavning på Gjeito i Flatanger. Her kjendte man ikke noget lignende for. Senere undersøkelser sandsynliggjør dog, at biråsottilftelder har forekommet tidligere på nogle mindre øer og holmer derute, men kun med spredte tilfælder, som altså ikke er anmeldte. Kadavrene av slike selvdøde sauer har at ligge ubegravet, hvorved græsbunden inficertes og smitten vedlikeholdtes Efter flytning av sauene fra Gjeito diode under avsendingen hos de respektive eiere yderligere 4 lam rimeligvis av samme sygdom.* Amtsdyrlæge K. Myran, Ytre Namdalen, meddeler : (Som indberettet i tidligere år er denne sygdom stationær heroppe, men optræder mere og mindre hyppig de forskjellige år. Det er neppe formeget sagt, at den årligårs volder distriktet flere tusen kroners tap. Et held er det, at den almindelig ikke angriper mange dyr i samme besætning. Det hænder nok engang imellem, at særlig svære og livskraftige dyr kommer over sygdommen, men det må dog betegnes som rent undtagelsesvis. Amtsdyrlæge C. Leknms, Førde, meddeler, at bråsot er såre almindelig i kystdistrikterne, i 9 har amtsdyrlægen vaksinert 6 sauer. Amtsdyrlæge Mossige, Sogndal i Sogn, meddeler om bråsot hos gj e t er: (I december måned blev bråsot konstatert i en gj e t eb es se tning i Kirkebø. Det er første gang, jeg har set bråsot optræde hos gjeter, og heller ikke har jeg tidligere set denne sygdom optræde så langt inde i fjorden som her. Diagnosens rigtighet blev fastslåt av statsdyrlægen ved mikroskopisk undersøkelse av indsendte organer av de døde dyr.* Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler i sin beretning følgende: ( Der er fra mit laboratorium efter mottat rekvisition utsendt ialt 875 stykker vaksinetråde mot bråsot. Trods påmindelser har det ikke været mulig at få indsendt beretninger om resultatet fra mere end 97 podninger. Disse er imidlertid alle forløpet særdeles heldig, kun ett dyr er død av bråsot ca. 4 dage efter podningen. En mand fra Olden i Sondfjord skriver: (Podning foretat regelmæssig i en længere årrække. Når undtages at ifjor diode et lam, som det synes av selve podningen, vides ikke nogen sau at wore død av bråsot på flere år. For jeg begyndte med podning døde optil 75 pct. enkelte år. Det er den samme mand, som ifjor klaget sterkt over vaksinen, meldte at et dyr var dødt og 66 så syke, at de antagelig også vilde stryke med. Dette sidste har altså ikke skedd. Der har været sendt vaksine av forskjellige racer og av hver race i forskjellige styrkegrader, opnådd ved dyrkning i mere eller mindre serumholdig substrat. Rekvirenterne er altid blit anmodet om forsigtig at prove sig frem med vaksinen, at begynde med at bruke den svakeste og først naar denne ikke viser nogensomhelst halthet eller andre symptomer at gå over til de sterkere grader. En mand viste sig meget irritert over, at vaksinesymptomerne efter hans formening var

18 8 for svake, og sendte mig trådene tilbake med foragt ; senere skrev han dog og bad om at få dem igjen, da hans uvaksinerte dyr begyndte at dø, mens de vaksinerte holdt sig sunde og raske. Senere har jeg intet hørt fra ham. Forøvrig er det meget vanskelig at få folk til at foreta forebyggelsespodninger. Hos en mand foretok jeg forsøkspodfinger i 908, og da disse gik særdeles godt, podet jeg alle hans lam i 909. Dette år mistet han intet dyr og var særdeles vel tilfreds med resultatet, hvorfor jeg i 90 sendte ham ny vaksine for at han selv kunde pode. 'host fik jeg anmodning om at komme ned til ham igjen, fordi hans dyr igjen var begyndt at do. Da jeg trodde at vaksinen muligens nu hadde været for svak, reiste jeg derned og fik så at vite, at han i 90 ikke hadde kommet sig til at bruke den tilsendte vaksine, og at han da hadde mistet 6 dyr ; men allikevel hadde han heller ikke iår vaksineit og nu var 4 dyr allerede døde. Som dette skrives mottar jeg fra en mand i Lindås beretning om resultatet av vaksinationen av 97 lam og 5 åringsdyr. Denne mand skriver: (Midlet virket særdeles godt, her har i mange år indtruffet så mange dødsfald, at man har forestilt sig sortedødens dage, større økonomiske tap har været uundgåelige, hvorfor vi føler os i dyp taknemlighet for ovennævnte middel.. Intet av de podede dyr var død av bråsot, mens sygdommen hadde raset slemt blandt de ikke vaksinerte dyr., 5. Svinesyke og svinepest. Av tabel I vil fremgå at disse sygdomme i årets lop har vist sig i Kristiania by med 0 tilfælder, i Smålenenes amt med 8, Jarlsberg og Larvik 8, Hedemarken 8, Kristians og nordre Trondhjems amt med 0, ialt 79 tilfælder. Dyrlæge 0. Enger, ostre Toten, meddeler, at svinepesten optrådte paa forsommeren i en besætning på 6 svin, hvorav de døde og resten (4 stkr.) nedslagtedes og opbroendtes. Sygdommen hadde da ikke vist sig siden Redsyke og knuterosen. I årets lop er indberettet 76 tilfælder hos svin, nemlig 96 tilfælder av rodsyke og 40 av knuterosen ; de forekom saagodtsom over det hele land, undtagen i Bergens, i Tromso og Finmarkens amter. Den største utbredelse fik syddommen i Kristians og Hedemarkens amter med henholdsvis 569 og 55 tilfælder samt i Trondhjemsamterne (se tabel I). I de senere år er følgende antal tilfælder av disse sygdomme behandlet: Den i de senere år så almindelige serumbehandling mot sygdommen fortsættes og serumet roses fremdeles meget, både som forebyggende og som kurativt middel. 7. Tuberkulose. Som vanlig meddeles her resultaterne for året 9. Bekjæmpelsen av kvægtuberkulosen har været fortsat i samme spor som. tidligere, hvorom nærmere redegjørelse vil findes i budgetpropositionen til Stortinget angående bevilgninger til det civile veterinærvæsen.

19 Tabel De offentlige kvægtuberkulinprøver (Comterendu sur le résultat des recherches aux frais publiques Mites chez le Wail, par la tuberculine, pendant les années 8959). ts) År 7 r CO 45, C Av foranstående tabel vil fremgå, at den i de senere år stedfundne økning av disse undersøkelser ogsa har fortsat i 9.

20 0 Tabel. Resultat av de offentlige kvægtuberkulinprover i året 9. (Compterendu sur le résultat des recherches faites chez le bétail par la tuberculine, pendant l'année 94 Amt. (Départentent..) `0) cs, rcz 4.) 4, Omsproitede besætninger. (Inoculations répétées). 4.) 47.:) Kristiania Akershus 66 Smâlenene 648 Buskerud 8 Jarlsberg og Larvik. 667 Hedemarken. 69 Kristians 6 Bratsberg. 664 Nedenes.. 80 Lister og Mandal. Sta vanger 6 Sondre Bergenhus Bergen Nordre Bergenhus 9 Romsdal 894 Sondre Trondhjem Nordre Trondhjem 70 Nordland 409 Tromso 6 Finmarken Ialt (total)

21 Antallet av tuberkulosesmittede besætninger er fremdeles i avtagende. Amtsdyrlæge Piltingsrud, Valders, meddeler, at han i en besætning på 8 dyr ved tuberkulinprøve påviste et tuberkuløst dyr; koen blev straks slagtet. Konen pa garden hadde i længere tid gat med lungetæring og var død deray. Amtsdyrlæge Østby, Frosta, meddeler følgende: 4.P6, en gård reagerte to kjør på en typisk mate. Der var ingen tuberkulose mennesker på garden, heller ikke var der indkjøpt fremmede og mulig tuberkulose dyr i besætningen. Pludselig kom man til at huske på noget, som hadde hændt på en i nærheten av garden liggende havnegang i juni måned sidste sommer. Herom blev der fortalt følgende: Like i nærheten av havnegangen var der en plads, hvor en tuberkuløs patient ved chn tid lå for døden. Tiltrods for pålæg fra doktoren om at grave ned spyt og andre avsondringer fra den syke mand blev spyt m. m fra den syke slat ned i havnegangen, hvor kjorene netop gik og græsset. Såsnart besætningens eier blev opmerksom herpå, blev kjørene straks flyttet på et andet sted. På denne årstid var der jo betingelser tilstede for, at kjørene kunde opta tuberkuløs smitte i sig fra det smittede beite, og der er jo således en mulighet for, at de dyr, som reagerte, virkelig er blit smittet på den måte» Amtsdyrlæge Rodum, Stenkjær, meddeler, at han i en besætning fandt ét dyr tuberkulost, dette var en 4 års ko, som foruten at ha hovne itler også led av jurtuberkulose. Det antages, at dyret er smittet som kalv, idet der på den tid oplyses at ha ligget et tæringssykt menneske pa garden. Amtsdyrlæge Slagsvold, Trysil, meddeler, at de allerfleste besætninger i distriktets østre del (Ljørdalen, Støa, Flermoen, Mosvoldberget) er tuberkulinprovet og der har ved sidste års undersøkelser ikke reagert et eneste dyr. Kvæget i nævnte tragter er av utelukkende stedegen race. Amtsdyrlæge Onstad, Valders, omtaler et tilfælde av tuberkulose hos en hest (6årig fjordhest), der fandtes ostagtige knuter i lungen og på leverens overflate. Amtsdyrlæge Hoeg, Bærum, meddeler om et tilfælde av hestetuberkulose, hvilket nærmere blev konstatert ved veterinærlaboratoriet. Tilfældet er nærmere omhandlet i «Norsk VeterinærTidsskrift (9, side ), hvortil henvises. Statsdyrlæge Tillier, Bergen, meddeler : (Jeg har iår undersøkt med tuberkulin 48 besætninger med tilsammen 7 dyr. Ingen reagerte. Det var alle besætninger fra øerne utenfor kysten, de 6 tilhørte medlemmer av Fje:d landbrukslag, som samtlige hadde søkt om at få sine dyr undersøkt på offentlig bekostning, de tilhørte folk på Feiø. På denne ø foretoges en befaring og tnberkulinundersøkelse av kvægbesætninger av amtsdyrlæge nyklestad og mig i forening efter henstilling herom fra distriktslægen, da der på denne helt ute i havet liggende ø skulde forekomme særlig mange tilfælder av tuberkulose blandt befolkningen. Besætningerne fandtes dog alle fri for sygdommen, intet dyr reagerte.. Endvidere meddeler statsdyrlægen, at i de indsendte præparater er tuberkulose fundet gang, hos en hone fra Bergen.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN.

VETERINÆ RVÆSENET KJØDKONTROLLEN NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI. 13. 19 12. DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. VI.. VETERINÆ RVÆSENET OG KJØDKONTROLLEN 9. (Le Service vétérinaire et l'inspection de la viande, 9.) Utgit av DIREKTØREN FOR DET CIVILE YETERINRVÆSEN. KRISTIANIA I KOMMISSION

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvege, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindsqygeasylern es,virksomhed 90. (Hospices d' aliénés.). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende!

Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Grytviken, South Georgia den 11. juli 1912. Cirkulærskrivelse nr 5 1912 Hjem, Hans, Kristian, Tygve, Prestrud. Kjære forældre og søskende! Der er endnu ikke to uker, siden posten gik og der er vel endnu

Læs mere

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t

NORGES KOMMUNALE FINANTSER t STATISTIK OVER NORGES KOMMUNALE FINANTSER t I ADRET 1877, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU KRISTIANIA. TRYST I RINGVOLDS BOGTRYKKERI. 1881. Indhold. Table des matières. Side. Pages. V Indledning

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række, (Statistique officielle de la Norvége, Cinquième série.) Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices d'aliénés) 2. Folkemængdens Bevægelse 1901 og 1902.

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, série V.) Trykt 90: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés). Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

Norges officielle Statistik, Fjerde Række.

Norges officielle Statistik, Fjerde Række. 4 Norges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatrième série.) 1. Sundhedstilstanden og Medicinalforholdene 1898. (Rapport sur l'état sanitaire et médical.) 2. Sindssygeasylernes

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique.oflicielle de la Norvège, série V.) 77 vil findes opført i Fortegnelse over Norges Officielle Statistik m. v. januar 90, december 908. Trykt 909: Nr.

Læs mere

FATTIGSTATISTIK FOR 1869

FATTIGSTATISTIK FOR 1869 A. lao.. FATTIGSTATISTIK FOR UDGIVEN AF DEPARTEMENTET FOR KIRKE- OG UNDERVISNINGSVÆSENET. KRISTIANIA - B. M. BENTZEN.. RfJSUMPJ. La présente statistique contient: 0 TABLEAU de tous les pauvres assistés

Læs mere

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.)

Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nörges officielle Statistik, Fjerde Række. (Statistique officielle de la Norvége, Quatribme série.) Nr. 1-81 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m. v. 1 Januar 1901-31 December

Læs mere

Af Norges officielle Statistik er udkommet:

Af Norges officielle Statistik er udkommet: Af Norges officielle Statistik er udkommet: Ældre Række ( A. No. i. Skolestatistik. 8-78. Hefter. For 87 omhandle Beretningerne kun Almueskolevæsenet og alene for 87 og 870 Almueskolevæsenet i Byerne.

Læs mere

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905.

D v. \\aiklv_jl UDGIVET AI-7. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.17AU1VIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 1905. ARB-pine ;,\\ R D v \\aiklv_jl UDGIVET AI- DET STATISTISKE CENTRALBUREA. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CEATTRAL DE STATISTIQUE DU RO.AUVIE DE ivorvege) TREDIE!MING. (TROISILWE ANNÉE) 0. KRISTIANIA. I

Læs mere

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring

Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Kaupanger, Bergen og Leikanger eit embete på vandring Jan Anders Timberlid Innlegg i Sogndal 18. september 2013 Efter anførte Omstændigheder Approbere Vi allernaadigst, at det Bergenhuusiske Amt deeles

Læs mere

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL

Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger. Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Smittebeskyttelse i fåre- og gedebesætninger Kaspar Krogh Dyrlæge, VFL Program Aktuelle smitsomme sygdomme hos får og geder Schmallenbergvirus Byldesyge Maedi Q-feber, Border disease. Smittebeskyttelse

Læs mere

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1

Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Dyresundhed 5. december 2014 J.nr.: 2014-14-81-00616 Vejledning til bilag VIII i TSE-forordningen 1 Regler vedrørende scrapie i forbindelse med ind- og udførsel af får og geder, også kaldet scrapie-udførsels-programmet.

Læs mere

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger

Norsk Folkemuseum, Arkiv 1001-03: Husmannsminner Kopi finnes ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen, A-00220: Husmannsberetninger Det er ingen beretning fra Sel, men noen dokumenter som gir innsyn i en situasjon som kunne oppstå for husmenn. Jo Hansson Urdalsliden Forklaring af Jo Hansson Urddalsliden. ( 95 Aar gammel ). Min fader

Læs mere

Parasitter hos marsvin.

Parasitter hos marsvin. Parasitter hos marsvin. Dette særtryk omhandler de tre mest almindelige hud- og pelsparasitter man finder hos marsvin: Skab, lus og ringorm. Skab kræver dyrlægens hjælp og receptpligtig medicin, hvor de

Læs mere

Sygepolitik for Børnehaven Spiren

Sygepolitik for Børnehaven Spiren Sygepolitik for Børnehaven Spiren Vi har nu udformet en ny sygepolitik i Spiren. Hensigten med at lave en sygepolitik er at give forældre og personale nogle overordnede retningslinjer. Sygepolitikken vil

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1 Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for Aaret 1884 (Rapports consulaires) 2

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Information om MRSA af svinetype

Information om MRSA af svinetype Information om MRSA af svinetype Til dig og din husstand, hvis du dagligt arbejder i en svinestald (eller på anden måde arbejdermed levende svin) - eller har fået påvist MRSA af svinetype (kaldet MRSA

Læs mere

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom.

Dalby Børnehuse. Vejledning i forbindelse med sygdom. Dalby Børnehuse Vejledning i forbindelse med sygdom. Når jeres barn starter i institutionen: I den første periode jeres barn er i institutionen, kan I opleve, at jeres barn er mere modtageligt for sygdomme,

Læs mere

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46.

Fattigstatistik NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Aaret 1899. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1899) Fjerde Række Nr. 46. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Fjerde Række Nr.. Fattigstatistik for Aaret 1. (Statistique de l'assistance publique pour l'année 1) Udgiven af Det statistiske Centralbureau. KRISTIANIA. Kommission hos H.

Læs mere

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU)

Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) H Sl\lpså\^t p^is ift the n't«kt.., CHRISTIAN SOMMERSCHIU) Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto Iittp://www.arcliive.org/details/samlededramatisk04lieib SAMLEDE

Læs mere

Den fremmede Reisetrafik i Norge

Den fremmede Reisetrafik i Norge Den fremmede Reisetrafik i Norge Aaret 0. (Tillæg til Meddelelser fra Det statistiske Centralbureau", de Bind.) Johannes BjØrnstads Bogtrykkeri. Indhold. Indlednin Side. * --* Tabeller: Tabel. Opgave over

Læs mere

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr.

EN KRØNIKE. Fra år 1940 til år 1959. Thorbjørn. familierne. Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. EN KRØNIKE Fra år 1940 til år 1959 Thorbjørn og familierne Margrethe og Mathias Berg, Sandefjord og Louise og Odmund Larsen, Sand pr. Berger ( Bergen 1943 ) Far Thomas Thorbjørn Mor Asta 2 Forord Skæbnen

Læs mere

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde.

KLAMYDIA HOS SØER. Sørup Herregård. 27. januar 2015. Dyrlæge Flemming Thorup. Ø-vet s årsmøde. KLAMYDIA HOS SØER Dyrlæge Flemming Thorup Ø-vet s årsmøde. Sørup Herregård. 27. januar 2015 okt. 94-95 apr. 95-96 okt. 95-96 apr. 96-97 okt. 96-97 apr. 97-98 okt. 97-98 apr. 98-99 okt. 98-99 apr. 99-2000

Læs mere

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker

Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA. Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Dansk Sygeplejeråds vejledning om MRSA Methicillinresistente stafylokokker Redaktion: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto: Dansk Sygeplejeråd

Læs mere

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.)

Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Norges Officielle Statistik, række V. (Statistique officielle de la Norvège, serie V.) Trykt 906: Nr.. Sindssygeasylernes Virksomhed 90. (Hospices d'aliénés.) -. Folkemængdens Bevægelse 90 og 90. (Mouvement

Læs mere

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation

varskrivelse 131 praktiserende læg Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion Patientinformation Patientinformation Gode råd hvis nogen i familien har en luftvejsinfektion varskrivelse 131 praktiserende læg Et europæisk projekt for praktiserende læger LUFTVEJSINFEKTIONER I ALMEN PRAKS Virus eller

Læs mere

Kan katte smittes på udstillinger etc.?

Kan katte smittes på udstillinger etc.? Katteleukæmi blev for første gang påvist i Skotland i 1964. Det er i dag en af de mest alvorlige infektionssygdomme måske den alvorligste blandt vore huskatte. Specielt hvor mange katte mødes eller lever

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103).

i) Stort. ark. 1815* 16 pakke 40..2) CirkuL-erc av 30. Jan. 1813 (Schous forordn. XVI, s. 103). 210 flytning av den ene ugentlige post Kristiania Trondhjem fra Gudbrandsdalen til 0sterdalen, medens reprsesentanten fra 0sterdalen, gaardbruger Ilsaas, stillede sig kj01ig til sag-en,1) vistnok av frygt

Læs mere

Hvorfor skal hunden VACCINERES?

Hvorfor skal hunden VACCINERES? Hvorfor skal hunden VACCINERES? Derfor skal hunden vaccineres Hunden skal vaccineres for at beskytte den mod alvorlige sygdomme, som man ikke har nogen effektiv behandling imod, hvis den bliver smittet.

Læs mere

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900.

STATISTISK AARBO G FOR TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. STATISTISK AARBO G FOR KONGERIGET NORGE. TYVENDE AARGANG. 1900. UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRALBUREAU. ANNUA/RE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. VINGTIÈME ANNÉE. - 1900. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG

Læs mere

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer

SVAMPEINFEKTIONER SVAMP. infektioner, der opstår som følge af en ubalance i hudens mikroorganismer Svamp SVAMPEINFEKTIONER Svamp og svampesporer findes overalt også på mennesker men det er langtfra alle typer, der giver problemer. De seneste år er der dog konstateret et stadig stigende antal svampeinfektioner

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Række.

Norges officielle Statistik, Tredie Række. Norges officielle Statistik, Tredie Række (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27 86-146

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Lungebetændelse/ Pneumoni

Lungebetændelse/ Pneumoni Lungebetændelse/ Pneumoni Information til patienter Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Sengeafsnit M1/M2/M3 Hvad er lungebetændelse? Du er indlagt med en lungebetændelse/pneumoni, som er en

Læs mere

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012

SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 SEILINGSPLAN FOR M/K FOLKVANG TIL BREST LØRDAG 26. MAI TIL LØRDAG 11. AUGUST - 2012 Seilingsplanen er utarbeidet med gode marginer som bør gi muligheter for å seile mest mulig på dagtid og tilbringe de

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER

LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER TABELLER VEDKOMMENDE LIGNINGSRESULTATER OG SELVANGIVELSER for det kommunale skatteaar 93/4 (statsskatteaaret 9 2/ 3.) Utgit av RIKSSKATTESTYRET. KRISTIANIA. JOHANNES BJOIINSTADS BOKTRYKKERI. 95. indholdsfortegnelse.

Læs mere

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland

MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Margit Andreasen, chefforsker, dyrlæge, Ph.d. Tinna Ravnholt Urth, hygiejnesygeplejerske, Region Nordjylland MRSA - hvad er ret og hvad er vrang? Er MRSA så farlig

Læs mere

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen.

Trolla Brug. % Trondhjems mek. Verksted. Gustav Stene. 'UStdl. Shibsmægler :: K^ariagent :: Speditør. Agent for Norddeutsche Lloyd, Bremen. 'UStdl Autoriseret Børs-Varemægler Telefon 1932 Jrondhjem Telefon 1932 rb3003241 Etablere! 1882 i iramadresse: Privatbank Etableret1882 % Trondhjems mek. Verksted StøberlavdeSingee Utfører Incasso og iøvrigt

Læs mere

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer?

Hvor mange er sikret parkeringsplads ved arbejdet i vore store byer? NOAH-Trafik Nørrebrogade 39 2200 København N www.trafikbogen.dk noahtrafik@noah.d København den 13. marts 2012 Til Folketingets Transportudvalg og Skatte- og afgiftsudvalg Danske bilister sparer årlig

Læs mere

Den frygtelige pest og kampen mod den

Den frygtelige pest og kampen mod den Den frygtelige pest og kampen mod den Den Sorte Død og alle de andre epidemier For 700-200 år siden hærgede mange sygdomme. Den frygteligste af dem alle og den som folk var mest bange for dengang, var

Læs mere

rosacea Oplysninger om et voksenproblem

rosacea Oplysninger om et voksenproblem rosacea Oplysninger om et voksenproblem 1 RosaceA er den medicinske betegnelse for en række hudsymptomer som oftest forekommer hos personer Over 30 år. (ikke at forveksle med akne) Cirka Symptomerne på

Læs mere

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910.

FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. FOR KONGERIKET NORGE TRETIENDE AARGANG. 1910. UTGIT AV DET STATISTISKE CENTRALBYRAA, ANNUAIRE STATISTIQUE DE LA NORVÈGE. TRENTIÈME ANNÉE. - 1910. KRISTIANIA. I KOMMISSION HOS H. ASCHEHOUG & CO, 1911. TEEN

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning.

Det påhviler ejeren at indhente tilladelser, der er nødvendige efter anden lovgivning. ødevarestyrelsen KONTOR OR HUSDYRSUNDHED 18.08.2011 J.nr.: 201120230100717/HEHE Opbevaringsfaciliteter til opbevaring af døde produktionsdyr Døde produktionsdyr skal bortskaffes efter biproduktforordningens

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR?

i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? i Danmark HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? HVAD UNDERSØGES BLODET FOR? Nogle donorer opfatter donortapningen som et sundhedstjek. Det bør man imidlertid aldrig gøre, idet en tapning under ingen omstændigheder

Læs mere

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi

Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Anvendelse af vacciner (i soholdet) Lars Erik Larsen, dyrlæge, Ph.d, Dipl. ECPHM Professor i Veterinær Virologi Indhold Lidt basalt om vacciner VACCINER HVILKE, HVORDAN, HVORNÅR, HVORFOR, HVOR MEGET, HVORFRA?

Læs mere

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik.

Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. NORGES OFFICIELLE STATISTIK. UDGIVEN I AARET 882. NY RÆKKE. C. No.. Bidrag til en norsk Befolkningsstatistik. Indledning til Tabeller indeholdende Resultaterne af Folketællingen i Norge i Januar 876. Udgivet

Læs mere

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde

Diagnostik af pneumonier - og hvad med den kolde Diagnostik af pneumonier og hvad med den kolde Klinisk Mikrobiologisk Afdeling Odense Universitetshospital Pneumoni Diagnosen: HOSPITAL: Stilles på klinik og bekræftes af røntgenundersøgelse af thorax

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort.

Kontrolafgift på 750 kr. for manglende stempling af klippekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2013-0206 Klageren: XX på vegne YY 0590 Oslo, Norge. Indklagede: Metroselskabet I/S v/metro Service A/S CVR: 21 26 38 34 Klagen vedrører:

Læs mere

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975.

Om 3kløveret. Jeg selv (Ninna Oline Bentzen) er født i vædderens tegn, med alt hvad dette måtte indebære og jeg er fra år 1975. Vores familie består, som tidligere fortalt på en af siderne, af: Ninna Oline, Michael og Kiki vores Shiba hund og sammen udgår vi '3kløveret'. For at starte med min mand Michael Kaus-Jensen, så er han

Læs mere

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme

Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning. 14 december 2012. Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme Dyrlægemøde ved Midtjysk Svinerådgivning 14 december 2012 Pia R. Heiselberg Dyrlæge i HyoVet Specialpraksis i svinesygdomme 1 Agenda Introduktion Reproduktion 1. Data Poltealder ved løbning Polte rekruttering

Læs mere

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015

DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT. Revideret pr. januar 2015 DET FRIVILLIGE MAEDI-VISNA/CAE SUNDHEDSPROGRAM FOR FÅR OG GEDER REGELSÆT Revideret pr. januar 2015 Det Frivillige Maedi-visna/CAE Sundhedsprogram for får og geder Sundhedsprogrammet for får og geder omfatter

Læs mere

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten

Nethindeløsning infektion i øjet. (endoftalmitis) to alvorlige komplikationer til grå stær operation. Nyt fra forskningsfronten 1 Linsens bagvæg er i tæt kontakt med glaslegemet, der udfylder det indre øje Glaslegemet Linsen Nyt fra forskningsfronten Søren Solborg Bjerrum Læge, ph.d.-stud. Øjenafdelingen, Glostrup Universitetshospital

Læs mere

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS

DEN NORSKE STATSTELEGRAFS P. No. If. DEN NORSKE STATSTELEGRAFS F OR 8 6S. AF GIVEN TIL MARINE- OG POSTDEPARTEMENTET AF TELEGØAF-DIREKTØREN. Ø^Ø^Ø CHRISTIANIA. TRYST I W. C. FABRITIUS'S BOGTRYKJiERI. 86. Indhold. Pag. Beretning

Læs mere

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen)

Retteblad nr. 2 af 15. september 2014 til Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2014, februar 2014 (Kontrolvejledningen) Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri NaturErhvervstyrelsen Retteblad nr. 2 af 15. september 201 Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 201, februar 201 (Kontrolvejledningen) Dette retteblad

Læs mere

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise.

Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. Katte nu som blindgyde. Århus den 12 marts 2006. Om katte er en blindgyde for udvikling af den meget alvorlige fugleinfluenza H5N1 kan kun tiden vise. At katten er fysiologisk et rigtigt virusdyr, er der

Læs mere

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei

Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei Norges officielle Statistik, Tredie Reakkei (Statistique officielle de la Norvége, troisième série) No 1-85 findes opførte i 'Fortegnelse over Norges officielle Statistik m v 1828-30 Juni 1889, S 22-27

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 21.3.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 79/7 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 254/2013 af 20. marts 2013 om ændring af forordning (EF) nr. 340/2008 om gebyrer og afgifter til Det Europæiske

Læs mere

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN

FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN FØRSTEHJÆLP TIL HESTEN Birkerød Rideforening Mandag den 14. januar 2008 Hans-Christian Matthiesen KOLIK Hvad er kolik? Årsager til kolik Typer af kolik Symptomer Hvad gør man, når hesten har kolik? Behandling

Læs mere

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.)

Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Norges officielle Statistik, Femte Række. (Statistique officielle de la Norvège, Cinquième série.) Trykt 1906: Nr. 1. Sindssygeasylernes Virksomhed 1904. (Hospices -d'aliénés) - 2. Folkemængdens Bevægelse

Læs mere

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige.

Forestil dig at du levede for mange år siden og selv oplevede en af Danmarks krige. Breve fra fronten Læs originale breve skrevet af soldater ved fronten eller til soldater ved fronten. Ved at læse brevene kan du få viden om soldaterne og deres pårørende. Om hvem de var som mennesker

Læs mere

ÅR BEID S MÅR K EDET,

ÅR BEID S MÅR K EDET, ÅR BEID S MÅR K EDET, UDGIVET AF DET STATISTISKE CENTRÅLBIJREAIJ. (BULLETIN DU TRAVAIL DU BUREAU CENTRAL DE STATISTIQUE DU ROYAUME DE NOR VÉGE.) FJERDE LIRGgNG. (QUATRIÈME ANNÉE.) 906. KRISTIANIA. I KOMMISSION

Læs mere

[Bl. 23r] Vi sad i kupeen jeg Horneman og Dansken Vi skulde[?]... Rivieraen Vi for forbi landskaber fremmed for os skjønne underlige som i eventyrerne Et feland fra tusind og en nat Blændende hvide villaer

Læs mere

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten.

Da havet kom, lå Vestkysten meget længere mod vest end i dag; men gennem tiden har havet ædt sig ind på kysten. Vestkysten mellm Thorsminde og Nymindegab. Selv og vi inderst inde godt ved, at det omkringliggende landskab ændrer sig med tiden, så er det alligevel de færreste af os der af og til tænker over hvilke

Læs mere

Nedenstående undersøgelse, der er mere aktuel end nogensinde, blev lavet for nogle år siden af den engelske forening Action for M.E. Den er nu udgivet som pjece og forholdene, som er beskrevet i pjecen,

Læs mere

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen

Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Den økologiske ko, dens kalve, kvien og studen i naturplejen Ved Naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug, www.natlan.dk Øllingegaard Mejeri s Producentforening har fået udarbejdet naturplaner.

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Er det allergi? Information om allergi og priktest

Er det allergi? Information om allergi og priktest Er det allergi? Information om allergi og priktest Bi-og hvepseallergi Bier og hvepse reagerer på uventede bevægelser, og de bliver aggressive, når deres bo angribes. De er mere aggressive, når vejret

Læs mere

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt.

Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Christian Kjær blev født i København den 25. august 1838 og døde den 10. april 1897. Han var grundlægger af vinfirmaet Kjær og Sommerfeldt. Charles Kjær skrev dagbog i årene 1853-1854, dvs. også

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter

At smittet med. Arbejdsopgave. Sex & Samfund anbefaler. Beskrivelse. 30 minutter At smittet med kønsvorter (HPV) Arbejdsopgave Tidsforbrug 30 minutter Forberedelse Kopiering af artiklerne 2.4.A At blive smittet med kønsvorter (HPV) og 2.4.B Fakta om kønsvorter (HPV) eller deling af

Læs mere

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat.

Medicin til Dyr. Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Medicin til Dyr Medicin til Dyr Dette er de mediciner der sælges fra Dyrlægeembedet i Ilulissat. Almindelig medicin til hunde som sælge fra kommunen (ikke alle kommuner): Medicin som er receptpligtig Sovepiller

Læs mere

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning

Parodontitis - tandkødsbetændelse. dsbetændel og tandløsning Parodontitis - tandkødsbetændelse dsbetændel og tandløsning Værd at vide: Der findes to store tandsygdomme, som rammer næsten alle mennesker. Den ene er Caries: "huller i tænderne". Den anden er Parodontitis.

Læs mere

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren.

Tilbud paa. Oversat af Henry Ammitzbøll. Byrådssag 1871-unr-01. Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage. successive i Løbet af Vinteren. Byrådssag 1871-unr-01 Tilbud paa Levering af c 450 Potter Steenolie at modtage successive i Løbet af Vinteren. Pr 1 Potte 1½ Pd Steenolie 19½ sk. Frederikshavn den 22 de Septbr. 1871. I. B. Iisager Til

Læs mere

Rene hænder gi r raske venner

Rene hænder gi r raske venner Københavns Kommune Familie- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Rene hænder gi r raske venner Information til forældre om at vaske hænder Smitterisikoen og dermed sygeligheden kan nedsættes betydeligt - helt

Læs mere

Vejledning til lov om mark- og vejfred

Vejledning til lov om mark- og vejfred Vejledning til lov om mark- og vejfred Mark og Vejfredsloven (Husdyransvar og grundejerfred) (Se mark og vejfredsloven indsat under Love) Ifølge Mark og Vejfredsloven er det således, at en ejer skal erstatte

Læs mere

Referat af møde i SCOFCAH,

Referat af møde i SCOFCAH, Fødevarestyrelsen Den:. 06-06-2006 Ref.: STM J.nr.: 2006-20-221-01964 Referat af møde i SCOFCAH, Sektion for dyresundhed og dyrevelfærd Tid: 2. juni 2006, kl. 10.00 Sted: Indkaldelse: Mødeleder: Deltagelse:

Læs mere

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn.

Askøy HSL c/o Karlsen Turvogn Slettebrekkdalen 3 5303 Follese Kontaktperson: Jan Petter Karlsen Tlf: 92 28 20 96 E-post: post@karlsenturvogn. Alta HSL- Fleridretter Postboks 1339 9505 Alta NO-9513 Alta Kontaktperson: Lill Oddny Kvivesen Tlf: 78 43 46 02/ 957 34 111 anbri-e@online.no http://idrett.speaker.no/organisation.asp?id=60101 Alta IF

Læs mere

Dagplejen I REBILD KOMMUNE

Dagplejen I REBILD KOMMUNE Dagplejen I REBILD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Når dit barn skal starte... 3 Opfølgningsmøde... 3 Aflevering og afhentning af barnet... 4 Medbringes... 4 Mad i dagplejen... 5 Legestue samarbejde...

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Stenalderen. Jægerstenalderen

Stenalderen. Jægerstenalderen Stenalderen Helt tilbage til år 12.000 f. kr. var der istid i Danmark. Hele landet var dækket af is med over en kilometer i tykkelse, så der var ikke meget liv. Langsomt begyndte isen at smelte, og istiden

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel

Spørgeskema. vedr. indeklima og trivsel Løbenummer: Spørgeskema vedr. indeklima og trivsel Virksomhed XXX måned og år Sådan udfylder du skemaet. Læs venligst dette igennem før du udfylder spørgeskemaet. De fleste af spørgsmålene besvares ved

Læs mere

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland

MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland INDENRIGS- OG SUNDHEDSMINISTERIET Dato: 1. december 2006 Kontor: CPR-kontoret J. nr.: 2005-5130-10 Internordiske flytninger - Grønland MEDDELELSER FRA CPR-KONTORET Grønland Retningslinjer for registrering

Læs mere

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet

Behandling og forebyggelse af farefeber. Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Behandling og forebyggelse af farefeber Margit Andreasen, dyrlæge, PhD, VSP og Gitte Nielsen, dyrlæge, Svinevet Farefeber - hvorfor er det interessant? Smertefuldt for soen Nedsætter mælkeydelsen Påvirker

Læs mere

Sundhedsforholdene på Færøerne

Sundhedsforholdene på Færøerne 1 Sundhedsforholdene på Færøerne (Foredrag holdt på konference 2. og 3. september 2004 på Hotel Tórshavn, Færøerne, vedrørende forskning indenfor social- sundheds- og arbejdsmarkedsforhold i Vestnorden,

Læs mere