GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Basisoplysninger Ledelsens beretning Begrundelse for valg af indeksering Historie Virksomhedens aktiviteter og produktionsprocesser Miljøpolitik Målsætninger Miljøkrav til leverandører Inddragelse af medarbejdere Arbejdsmiljø og arbejdsmiljømæssige risici Klagebehandling Øvrige væsentlige ressource og miljømæssige forhold Oplysninger om bageriets miljøforhold Forbrug af råvare Forbrug af emballage Forbrug af energi Elektricitet Forbrug af naturgas Forbrug af vand Spildevand og rengøringsmidler Emissioner Forudsætningerne for beregning af emissioner; elektricitet og naturgas Emission af CO 2 ækvivalenter Emission af SO Emission af CO Emission af NO X Page 1

3 4.5.6 Øvrige emissioner og udledninger Udledning til vand Udledninger til jord Affaldsproduktion og håndtering Støjforhold Støvforhold Lugtforhold Egenkontrol Bilag Page 2

4 1 FORORD Dette er Kohberg Brød A/S s grønne regnskab, hvilket er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts I det grønne regnskab indgår ligeledes arbejdsmiljø. Det grønne regnskab for Kohberg Brød A/S giver efter virksomhedens opfattelse et retvisende billede af selskabets miljøpåvirkning og forhold. Vi er ikke bekendt med andre væsentlige forhold, der burde være medtaget i det grønne regnskab. Det grønne regnskab er opstillet, så det viser det væsentligste ressourceforbrug og de miljøpåvirkninger, der opstår som følge af årets produktion. Det grønne regnskab skal således give et billede af, hvilke råvare der tilføres bageriet, samt anvendelsen af emballage og rengøringsmidler, med mere. Endvidere belyses affald, udledninger (til luft, jord og vand), samt vegetabilske biprodukter til dyrefoder der forlader bageriet. Desuden er forbrug af vand, elektricitet og naturgas medtaget fra bageriets depot. Der foretages løbende måling af ressourceforbrug, som jævnligt opfølges. Der er ikke siden regnskabets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af det grønne regnskab. Under udarbejdelsen er der lagt stor vægt på, at medtage oplysninger om de forhold, der er omfattet af miljøgodkendelserne ved de pågældende aktiviteter. Page 3

5 2 BASISOPLYSNINGER Holdingvirksomhed Kohberg Bakery Group A/S Kernesvinget 1 DK 6392 Bolderslev CVR nr Telefon Telefax Mail adresse: Selskabernes navne Kohberg Brød A/S Kernesvinget 1 DK 6392 Bolderslev CVR nr Telefon Telefax Kohberg Foodservice A/S Sverigesvej 3 DK 6100 Haderslev CVR nr Telefon Telefax Mail adresse: Antal ansatte 275 Branche Industriel fremstilling af brød, kager m.v. Branche kode: Hovedaktivitet Produktion af Rugbrød, hvedebrød og bake off produkter. Bi aktiviteter Salg af vegetabilske biprodukter til dyrefoder Salg af energi fra kraftvarmeværk Page 4

6 Listepunkt E 107: Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Page 5

7 Tilsynsmyndighed Bolderslev afdelingen: P nr Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Bestyrelse Mads Middelboe (formand) Preben Fogtmann Kasper Madsen Andy N. Andersen Jesper Fogtmann Miljøkontaktperson Jesper T. Andersen Direktion Morten Hellesen Etableringsår 1969 Regnskabsår 1. januar 31. december Miljøgodkendelser Bolderslev Miljøgodkendelse godkendt Modtaget udkast til spildevandsgodkendelse som er i bearbejdning Arbejdsmiljøgodkendelser Kohberg Brød er ikke arbejdsmiljøcertificeret Næste regnskab April 2016 Page 6

8 3 LEDELSENS BERETNING Kohberg Brød A/S væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter ingredienserne mel, kerner, frø, bagemidler, salt, sukker, gær, som alle købes eksternt, men vand benyttes ligeledes til produkterne i større mængder. Der forbruges emballage til primær, sekundær og tertiær emballering af rugbrød, hvedebrød, fastfood og bake off produkter. Emballagen er poser, folie, samt til fastfood og bake off, papkasser og strækfilm. Alt friskbrød forsendes i egne plastkasser der recirkuleres og genbruges efter vask. Til produktionen af ovennævnte produkter anvendes elektricitet, naturgas og vand, samt rengøringsmidler. Elektricitet anvendes primært i bageriet til procesudstyr, ventilation, trykluftanlæg, samt kompression (herunder køling og frysning). Naturgas anvendes i eget kraftvarmeanlægget (kraftvarme produktion), hvor det benyttes til produktion af elektricitet, varme og damp. Endvidere benyttes naturgas til opvarmning af ovne (indirekte opvarmning), dampkedler, samt centralvarmekedler. Vand leveres fra Bolderslev Vandværk, som er det lokale vandværk. Størstedelen af vandet anvendes i processen som ingrediens i brød, hvor en del udledes under bagning som damp og resten forbliver i det færdige produkt. Endvidere anvendes vand til produktion af damp og til køletårne, samt til rengøring af produktionsudstyr og sanitære formål. Processpildevandet ledes først gennem en fedtudskiller, herefter blandes det med det sanitære spildevand og efterfølgende udledes det til kommunes kloaksystem. Affaldet i bageriet er opdelt i de overordnede kategorier: Brændbart affald, farligt affald, genanvendelse og organisk affald. Det farlige affald består bl.a. af polymer, fedt fra fedtudskillerne, kølevæske, malingsrester, mel (sugning), miljøfarligt husholdningsaffald, olie fra olieudskiller, små emballager, spraydåser, spulevand og slam. Affald som genanvendes omfatter papir, pap med mere, plastfolie, samt jern og metal. 3.1 BEGRUNDELSE FOR VALG AF INDEKSERING Det blev vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af det grønne regnskab at forbrug af råvare, elektricitet, naturgas, vand, emballage, samt biproduktion vurderes som værende af en konkurrencefølsom natur. Vi anmodede derfor Miljøstyrelsen om muligheden for indeksering af disse informationer på baggrund af en dybere redegørelse for valget af indeksering af det grønne regnskab for Kohberg. På baggrund af den fremsendte redegørelse blev det af Miljøstyrelsen vurderet at acceptere indeksering af de ønskede data. Page 7

9 3.2 HISTORIE Kohberg grundlægges i 1969 af Alfred Kohberg som startede sit håndværksbageri i Rødekro i Sønderjylland. Der blev fortrinsvis lavet rugbrød, der blev solgt lokalt. Salget steg og Alfred Kohberg flyttede til den nærliggende by Bolderslev, hvor første sten til et nyt bageri blev lagt. Kohberg Brød ligger den dag i dag på samme adresse, nemlig Kernesvinget i Bolderslev. Men konkurrencen var hård og Alfred Kohberg valgte derfor i 1989 at sælge Kohberg Brød til Preben og Inga Fogtmann. Familien Fogtmann var på det tidspunkt allerede aktive erhvervsdrivende og drev flere betonværker i lokalområdet. Dette blev startsskuddet på en lang række udvidelser. De store detailkæder i Danmark voksede og de ville have store, direkte leverandører. Her fik Kohberg Brød fodfæste. Samtidig lancerede Kohberg de første egentlige mærker som Herkules og Viking. Flere mærker er kommet til hen ad vejen, men altid med Kohberg som det bærende mærke. Efter i mange år kun at have koncentreret sig om rugbrød udvidede Kohberg Brød i 1994, således hvedebrød og især de bløde og lækre boller blev en del af sortimentet. Kohberg blev samtidig landskendt med de opsigtsvækkende reklamer med Boller fra Kohberg. Med større salg og nye produkter gik Kohberg ud over de Sønderjyske grænser. År tilbage havde man startet samarbejde med det familieejede bageri H. C. Andersen Bagergården i Haderslev. Denne virksomhed blev nu en del af Kohberg. Overtagelsen af Trianon bageriet blev til Kohbergs store bageri i Taastrup ved København og Møllens Brød blev også en del af Kohberg. Efterspørgslen på bake off wienerbrød til det professionelle marked steg. Hos Kohberg så man muligheden for at udvide til nye markeder. Et nyt produktionsanlæg blev derfor indviet i 2001, hvor der bliver lavet alt lige fra traditionelle spandauer og kanelsnegle til flettede wienerbrødsstænger med spændende fyld. I 2006 blev et helt nyt og moderne rugbrødsbageri taget i brug. Kohberg Brød A/S har i dag tre bagerier med 600 ansatte fordelt på Bolderslev, Taastrup og H. C Andersen Bagergården i Haderslev. Det gør Kohberg til det største danskejede bageri. Page 8

10 3.3 VIRKSOMHEDENS AKTIVITETER OG PRODUKTIONSPROCESSER Bageriet i Bolderslev består af 3 afdelinger 1) Rugbrødsproduktion 2) Hvedebrøds produktion 3) Bake off 3.4 MILJØPOLITIK Kohberg Brød A/S har i 2009 styrket sit fokus på virksomhedens samfundsansvar (Corporate Social Responsibility CSR), og har som del af dette tilsluttet sig principperne i UN Global Compact. CSR modellen for Kohberg Brød A/S er baseret på 3 fokusområder, hvilket er: 1) Mennesker 2) Sundhed 3) Miljøet På miljøområdet er det Kohberg Brød A/S s hovedpolitik / målsætning, at gennemføre alle aktiviteter med mindst mulig forurening af miljøet, med et så lille forbrug af energi og med så stor hensyn til arbejdsmiljøet som muligt. Miljøpolitikken sætter fokus på til enhver tid, at følge lovgivningen på miljøområdet og i konstruktivt samarbejde med miljømyndighederne, at forbedre påvirkningen af det eksterne miljø MÅLSÆTNINGER Det overordnede mål på miljøområdet, ud fra CSR modellen er, at reducere udledningen af CO 2 med 20 % pr. kilogram produceret brød inden Kohberg Brød A/S vil til enhver tid overholde gældende lovgivning, miljøbestemmelser og vilkår i miljøgodkendelser, samt etablere et godt og konstruktivt samarbejde med myndighederne. Kohberg Brød A/S har som målsætning, at udnytte energi og andre ressourcer bedst muligt i samarbejde med vore medarbejdere og leverandører, således at vi minimerer energiforbruget og mængden af affald, emissioner / udledninger, samt spildevand. Vi er hele tiden på udkig efter ny teknologi, der kan hjælpe os med vores målsætning. Kohberg Brød A/S har implementeret BAT kravet (Bedst tilgængelige teknik) til rengøringsmidler uden EDTA i samarbejde med kemileverandøren. Der er udarbejdet krav Page 9

11 til procesleverandører om, at den bedst mulige teknik anvendes og at forhold som støj, energiforbrug, m.m. er en væsentlig del ved udvælgelsen af leverandører. I det omfang det er muligt, bruges der kun energisparemotorer. Ligeledes udfases snekkegear, hvilket erstattes af gear med bedre virkningsgrad, samt sparemotorer. Der anvendes en del plastmateriale, hvilket alt sammen er PVC frit. Kohberg Brød A/S tilstræber, at efterkomme vore kunders krav vedrørende miljø og genbrug / genanvende af papir, pap, m.m. i det omfang, det er muligt dels indenfor de gældende myndighedskrav, samt de for firmaet mulige rammer. Desuden er det Kohberg Brød A/S mål og politik, at fremstå som en troværdig leverandør overfor vore kunder bl.a. ved et højt serviceniveau. 3.5 MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER Vi tilstræber at vore leverandører har en miljøpolitik og der stilles miljøkrav til underleverandører i form af funktionskrav, som det indkøbte materiale skal overholde. I relation til Kohberg Brød A/S s styrket fokus på virksomhedens samfundsansvar (Corporate Social Responsibility CSR) stilles der krav til alle leverandørerne om, at de skal overholde Kohberg s Code of Conduct. Kohberg har valgt at kræve af leverandørerne, at rug og hvedemel ikke er sprøjtet med Glyphosat, samt at der ikke er anvendt stråforkortere. Dette hjælper miljøet, samt sikre et sundt produkt for vores kunder og forbrugere. Kohberg Brød A/S har valgt at foretage indkøb lokalt, så vidt det er muligt, for hermed at reducere transporten af råvarerne. 3.6 INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE Medarbejdere er involveret i udarbejdelsen af det grønne regnskab i størst mulige omfang således, at personer med relevant viden har været inddraget i processen om indsamling og behandling af data for deres respektive område. 3.7 ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE RISICI Siden lovgivningen på arbejdsmiljøområdet blev ændret i oktober 2010, har Kohberg ændret sin arbejdsmiljøorganisation så den svarer til de lovgivningsmæssige krav. Dette indebærer, at vi har et strategisk udvalg og 4 operationelle grupper. De 4 grupper dækker Page 10

12 områderne brand, fysisk arbejdsmiljø herunder APV, og den forebyggende tilgang, psykisk arbejdsmiljø, frost og kemi. Derudover er der udarbejdet arbejdsmiljøhåndbog som indeholder dels en strategi og politik for området, dels en beskrivelse af håndtering af hele det forebyggende område, som der kontinuerligt arbejdes med. Der bliver i de årlige lovpligtige redegørelser beskrevet om hvilke tiltag der har været arbejdet med og hvilket der ønskes iværksat det kommende år. Vi har siden 2011 systematisk registreret tilløb til ulykker og arbejdsulykker, og har et skema til intern undersøgelse af en arbejdsulykke for at finde ud af, hvad der reelt var årsagen til at det skete. Vi sørger for at holde ledelse og medarbejdere orienteret via vores intranet og ved opslag på vores sikkerhedstavle. For en oversigt over arbejdsulykker kan der henvises til nedenstående tabel 3.1. Stigningen i antallet af tilløb til uheld skyldes bl.a. virksomheden øgede fokus på at undgå ulykker. Tabel 3.1: Opgørelse over anmeldte arbejdsulykker Forbrug Anmeldte arbejdsulykker Tilløb til ulykke KLAGEBEHANDLING Kohberg Brød A/S har i 2012 modtaget enkelte klager fra naboer vedrørende støj i forbindelse med aflæsning. Støjen skyldtes et defekt teknisk anlæg som blev udbedret efter henvendelsen. De steder i produktionsanlægget og ved opbevaring af råvarer, hvor støv kan opstå, er der filter jf. miljøgodkendelsen. Der har været enkelte hændelser, hvor en slange er faldet af ved aflæsning af mel / kerner, hvilket resulterede i dannelsen af støvmængder. Støvmængden er reduceret ved kravet om, at der er overvågning ved aflæsning, så der kan gribes hurtigst muligt ind, hvis uheldet er ude. Efterfølgende er området blevet rengjort. Der er ikke modtaget klager om støv i Produktion af brød giver anledning til lugtemissioner i forbindelse med lugtstoffer i Page 11

13 dampemissioner fra bageovne og køletunneler. Disse lugte afledes på taget via skorsten. Kohberg Brød A/S har ikke modtaget klager i relation til lugtforhold. 3.9 ØVRIGE VÆSENTLIGE RESSOURCE OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD Oplysninger om de væsentlige af virksomhedens miljøgodkendelser, herunder oplysninger om recipient for direkte udledning af spildevand, samt tilslutningstilladelse. Kohberg Brød A/S s seneste miljøgodkendelse er dateret den 23. august Kohberg har desuden nu modtaget udkast til spildevandsgodkendelse og denne er nu i bearbejdning. 4 OPLYSNINGER OM BAGERIETS MILJØFORHOLD Det skal understreges, at essentielle miljødata præsenteret i det nedenstående er valgt indekseret i overensstemmelse med godkendelse fra Miljøstyrelsen, hvor det første grønne regnskabsår (år 2009) anvendes som basisår. Begrundelsen for valget kan findes i ledelsens beretning. Relevante miljødata vil endvidere præsenteres ud fra mængden af færdigvare, eksempelvis i form af kwh pr. kilogram færdigvare produceret i samme periode. Forholdet som fremkommer ved denne sammenligning vil fungerer som indikator for udviklingen og vil udtrykkes som et indeks sammenlignet med niveauet i år Dataene i det grønne regnskab er opgjort på årsbasis, så en udvikling over årene kan følges. Til dette formål er år 2009 valgt som indeks FORBRUG AF RÅVARE Den primære råvare til produktion af brød er mel, men der benyttes også gær og vand til produktet i større mængder. Derudover anvendes forskellige andre ingredienser alt efter produkttype, samt mindre mængder af hjælpestoffer. Overordnet set er råvarerne opdelt i to overordnede kategorier: 1) Silovare 2) Sækkevare I dette grønne regnskab vil der med råvare være refereret til den samlede mængde forbrugt i perioderne af silo og sækkevare, hvilket vil sige alle råvare som indgår i det færdige produkt undtagen vand og emballage. Det er bevidst valgt, at vand ikke indgår i den samlede mængde råvare, hverken vand fra procesmålere eller det samlede vandforbrug. Dette er valgt for ikke at give et misvisende billede af produktionsvolumen Page 12

14 (råvareforbruget), da der bl.a. sker omkring % fordampning under produktionen. Emballage er ikke medtaget, da det indkøbes i stk. og ikke i kilo som opgørelsen baseres på. Endvidere vil tal løbende sammenholdes med mængden af færdigvare produceret i perioderne, da det som udgangspunkt anses som givende det mest retvisende billede af udviklingen over året. Til opgørelse af råvareforbruget er taget udgangspunkt i data omkring indkøb af råvare fra økonomistyringssystemet som efterfølgende er korrigeret for lagerforskydninger. Fremgangsmåden er benyttet med henblik på en så korrekt opgørelse af råvareforbruget i kg som muligt. Bageriets råvareforbrug kan ses i figur 4.1, hvor det er indekseret over året med år 2009 som basisperiode. Råvareforbruget anses som målt, og besidder kun fejlkilder eksempelvis i form af fejl i optælling af lager. Figur 4.1: Råvareforbrug (indeks) år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Kilde: Indeksforbruget over forbruget af råvare (silo og sækkevare) i perioden. For en samlet oversigt over råvareforbruget fordelt på månedsbasis (indekseret) henvises der til nedenstående tabel 4.1. Page 13

15 Tabel 4.1: Råvareforbrug (indeks) Forbrug Råvare Færdigvare Som det fremgår af figur 4.1 og tabel 4.1 er råvareforbruget over årene faldet fra indeks 100 i år 2009 til indeks 97 i år Der anses at være stor overensstemmelse mellem råvareforbruget og mængden af færdigvare produceret, hvilket bekræfter dataenes pålidelighed. 4.2 FORBRUG AF EMBALLAGE Der forbruges emballage til primær, sekundær og tertiær emballering af rugbrød, hvedebrød, fastfood og bake off produkter. Emballagen er poser, folie, samt til fastfood og bake off, papkasser og strækfilm. Alt friskbrød forsendes i egne plastkasser der recirkuleres og genbruges efter vask. For en oversigt over forbruget af emballage se tabel 4.2. Tabel 4.2: Emballageforbrug (indeks; år 2010 som indeks 100) Forbrug (stk.) Poser Lukkeclips Plastkasser Laminat Papir Etiketter Folie Bølgepap Plastkasser angiver ikke forbruget, da de recirkuleres. Page 14

16 Alu bakker Detail æsker FORBRUG AF ENERGI Bageriet anvender elektricitet og naturgas som energikilder. For optimal styring af energiforbruget er der installeret målere på relevante steder i virksomheden. Elektriciteten forsynes af elektricitetsnettet, men bageriet forsynes ligeledes af eget kraftvarmeværk baseret på naturgas (gas based stempelmotor) ELEKTRICITET Indikatoren for bageriets el forbrug kan ses i figur 4.2, hvor det er opgjort forholdsmæssigt som kwh pr. kg færdigvare produceret i samme periode. Elforbruget er målt ud fra hovedmålerne, hvilket ligeledes bruges til afregning af elektricitet. Figur 4.2: kwh pr. kg færdigvare (indeks) år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Elektriciteten anvendes primært i bageriet til produktionsanlæg, ventilation og kompression (herunder køling og frysning). For en samlet oversigt over energiforbruget fordelt på årsbasis (indekseret) henvises der til nedenstående tabel 4.2. Datene fra figur 4.2 fremgår ligeledes som indikator i tabel 4.3. Page 15

17 Tabel 4.3: Elektricitetsforbrug Forbrug (indeks) Elektricitet Færdigvare Indikator (kwh/kg færdigvare) Ud fra udviklingen i tallene jf. figur 4.2 og tabel 4.2 kan det ses, at kwh pr. kg færdigvare produceret er faldet over årene fra indeks 100 i år 2009 til indeks 88 i år Tendensen viser derfor tydeligt fald i elforbruget over årene, samt elforbruget relativt i forhold til færdigvare produceret. Dette indikerer at der er opnået en øget effektivitet hvad angår anvendelsen af elektricitet. Dette er ikke overraskende givet virksomhedens målsætning omkring reduktion af udledningen af drivhusgasser som fastsat fra år 2009 til og med år Al produktion af elektricitet fra eget kraftvarmeværk sælges til elektricitetsnettet. Kraftvarmeværket leverer yderligere varme og damp til bageriet. For en oversigt over salget af elektricitet til elektricitetsnettet henvises til nedenstående tabel 4.4. Tabel 4.4: Samlet oversigt over salg af energi fra eget kraftvarmværk til el nettet Forbrug Elektricitet (MWh) Der er løbende fokus på reduktion af energiforbruget i bageriet. Bageriet er underlagt vurdering af anvendelse af Bedste tilgængelige teknikker jf. Miljøstyrelsens Orientering 2/2006, eller Best Available Technology (BAT) som er den engelske betegnelse. BAT stiller ikke specifikke krav til produktionen af brød, men bageriet anvender de generelle BAT beskrivelser som vurderingskriterier ved investering i nyt anlæg og udstyr. Page 16

18 4.3.2 FORBRUG AF NATURGAS Bageriet benytter udover elektricitet naturgas som energikilde. Der er installeret målere på relevante steder i bageriet. Naturgasforbruget for bageriet kan ses i figur 4.3, hvor det er opgjort forholdsvist som normalkubikmeter (nm 3 ) 2 pr. kg færdigvare produceret i samme periode. Naturgasforbruget er målt ud fra faktureret mængde forbrugt i perioderne. Figur 4.3: Normalkubikmeter naturgas pr. kg færdigvare produceret, inklusiv (blå) og eksklusiv (rød) eget kraftvarmeanlæg år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Kilde: Tallet er opgjort ud fra aflæsning af gasmålere, samt det i perioderne opgjorte færdigvare produktion. Naturgas anvendes i eget kraftvarmeanlægget (kraftvarme produktion), hvor det benyttes til produktion af elektricitet, varme og damp. Endvidere benyttes det til opvarmning af ovne (indirekte opvarmning), dampkedler, samt centralvarmekedler. For en samlet oversigt over naturgasforbruget fordelt på årsbasis (indekseret) henvises der til nedenstående tabel 4.5. Datene fra figur 4.3 fremgår ligeledes som indikator i tabel Normalkubikmeter er en betegnelse for gassens volumen og forkortes nm 3. En normalkubikmeter er defineret som 1 kubikmeter gas ved referencetilstanden 0 C og 1 atmosfæres tryk (1 bar). Eftersom gassers volumen afhænger af tryk og temperatur, sikrer måleenheden, at en direkte sammenligning af gasmængder kan foretages. Page 17

19 Tabel 4.5: Naturgasforbruget Forbrug (indeks) Naturgas, total Naturgas, u/kraftvarme Færdigvare Indikator (nm 3 /kg færdigvare) Ud fra udviklingen i tallene jf. figur 4.3 og tabel 4.4 kan det ses, at nm 3 pr. kg færdigvare produceret er faldet over årene fra indeks 100 i år 2009 til indeks 95 i år Dette indikerer samlet, ligesom det var tilfældet for elektricitet, at der er opnået en øget effektivitet hvad angår anvendelsen af naturgas. Dette er ikke overraskende givet virksomhedens målsætning omkring reduktion af udledningen af drivhusgasser som fastsat fra år 2009 til og med år FORBRUG AF VAND Bageriet forsynes af vand fra Bolderslev Vandværk, som er det lokale vandværk. Der er ligesom med elektricitet installeret målere på relevante steder i bageriet. Bageriets vandforbrug kan ses i figur 4.4, hvor det er opgjort forholdsmæssigt som liter vand pr. kg færdigvare produceret i samme periode (faktisk forbrug). Vandforbruget er målt ud fra hovedmålerne, hvilket ligeledes bruges til afregning af vand. Page 18

20 Figur 4.4: Liter vand pr. kg færdigvare 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Kilde: Tallet er opgjort ud fra aflæsning af vandmålere, samt det i perioderne opgjorte færdigvare produceret. Størstedelen af vandet anvendes i processen som ingrediens i brød, hvor en del udledes under bagning som damp og resten forbliver i det færdige produkt. Endvidere anvendes vand til produktion af damp og til køletårne, hvilket udledes som emission, samt til rengøring af produktionsudstyr og sanitære formål, hvilket udledes som spildevand. For en samlet oversigt over vandforbruget fordelt på årsbasis (indekseret) henvises der til nedenstående tabel 4.6. Datene fra figur 4.4 fremgår ligeledes som indikator i tabel 4.6, men bemærk at de er opgjort ud fra faktiske tal og således ikke er indekserede. Tabel 4.6: Samlet oversigt over vandforbruget Forbrug Vand (indeks) Færdigvare (indeks) Indikator (litre/kg færdigvare) 1,23 1,29 1,28 1,29 Ud fra udviklingen i tallene jf. figur 4.4 og tabel 4.5 kan det ses, at liter pr. kg færdigvare produceret er staget over årene, fra 1,23 i år 2009 til 1,34 i år Vandforbruget har generelt været svagt stigende. Page 19

21 4.4.1 SPILDEVAND OG RENGØRINGSMIDLER Spildevandet opstår i forbindelse med rengøring og sanitære formål. Det skal bemærkes, at bageriet som fødevareproducerende virksomhed skal overholde lovgivningsmæssige krav til fødevaresikkerhed, herunder hygiejne. Dette omfatter eksempelvis krav til anvendelse af specifikke rengøringsmidler, varmt vand og hyppig rengøring, hvilket nødvendigvis medfører en øget spildevandsbelastning. For at imødegå dette er der for bageriet udarbejdet rengøringsinstruktioner, således at både drift, hygiejne og miljø tilgodeses bedst muligt. Processpildevandet ledes via 5 processtrømme, hvor det først kommer gennem en fedtudskiller, herefter blandes med det sanitære spildevand og efterfølgende udledes til kommunes kloaksystem. Der er endvidere rense og inspektionsbrønde, samt prøveudtagningsbrønd. Endvidere benyttes der et sandfang til opfangning af kerner før fedtudskilleren ved et af afløbene. Slammet i fedtudskillerne samt sandfang bliver tømt af eksternt slamsugerfirma hver 14. Dag. Tømningen af slam er placeret dagen før hovedrengøringen foregår. Argumentet for placeringen er, at sikre maksimum kapacitet på udskillerne til evt. ekstra udledning af fedt under hovedrengøring. For en oversigt over spildevandet og anvendelsen af rengøringsmidler henvises til tabel 4.7. Tabel 4.7: Spildevand og rengøringsmidler Forbrug Spildevand (indeks) Rengøringsmiddler (m 3 ) Færdigvare (indeks) Spildevandet er beregnet på baggrund af det totale vandforbrug fratrukket mængden af vand benyttet i proces ud fra faktiske målinger. Spildevandsmængden anses derfor som retvisende. Tendensen i spildevandet viser generelt en faldende tendens over årene, hvilket er modsat anvendelsen af vand til procesformål. 4.5 EMISSIONER Fremstilling af brød er forbundet med emissioner knyttet til energiforbruget, dvs. CO og NO X fra elektricitetsnettet og naturgasnettet. Emissioner fra kraftvarmeanlægget er reguleret ved BEK nr af 20. december 2012 Bekendtgørelse om begrænsning af Page 20

22 emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner, mens de øvrige fyringsanlæg er reguleret ved Luftvejledningen. Eksternt firma er tilknyttet i forbindelse med måling af bageriets procesafhængige emissioner i form af NO X og CO, således krav herom efterkommes. I nedenstående tabel 4.8 belyses de relevante emissioner, som medtages i denne redegørelse, samt den miljøeffekt som udledningen kan forventes at bidrage til. Emissionernes relevans er vurderet ud fra volumen udledt, den miljømæssige effekt, samt lovmæssige regler til overholdelse af emissionskrav, eksempelvis for procesafhængige emissioner ved forbrænding af naturgas. Tabel 4.8: Miljøeffekt og relevante emissioner Miljøeffekt Drivhuseffekt Relevante emissioner, der bidrager til miljøeffekten Kuldioxid (CO 2 ) og kulilte (CO) Forsuring Svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofilter (NO X ) Emissionernes relevans er vurderet ud fra volumen udledt, den miljømæssige effekt, samt lovmæssigt krav til overholdelse af emissioner, eksempelvis for procesafhængige emissioner belyst nedenfor. Det vil endvidere være nødvendigt at dele emissionerne op i to typer for naturgasforbruget, hvilket fremgår af tabel 4.9. Opdelingen vil ikke ske for forbrug af elektricitet fra det danske elektricitetsnet, da der er angivet en gennemsnitlig udledning heraf fra energinet.dk, se senere figur Tabel 4.9: Opgørelse af emissioner fra naturgas. Emissionstype Relevante emissioner Brændselsafhængige Kuldioxid (CO 2 ) og Svovldioxid (SO 2 ) Procesafhængige kulilte (CO) og kvælstofilter (NO X ) Opdelingen er foretaget for at belyse, at der for de brændselsafhængige emissioner vil anvendes samme emissionsfaktor for det samlede naturgasforbrug, hvorimod der for de procesafhængige emissioner vil anvendes en måling af de konkrete processer enkeltvis. Argumentet herfor er, at de brændselsafhængige emissioner, ifølge Dansk Gasteknisk Center (DGC), vil være ret præcist beregnet, hvorimod dannelse og reduktion af de procesafhængige emissioner afhænger af temperatur, opblandings og luftforhold ved Page 21

23 forbrændingen, hvorfor det kan være misvisende til beregning af disse, at benytte generelle emissionsfaktorer. Da svovlmængderne i naturgas kun udledes i meget begrænset omfang jf. senere tabel 4.9, eksempelvis ved forbrænding, er det derfor valgt ikke at medtage udledning af SO 2 fra naturgas som del af beregning af bageriets samlede miljøbelastning FORUDSÆTNINGERNE FOR BEREGNING AF EMISSIONER; ELEKTRICITET OG NATURGAS Til beregning af udledningen i relation til elforbruget fra det danske elektricitetsnet benyttes den seneste generelle el deklaration fra Energinet.dk. Nedenfor i tabel 4.10 er faktorerne til beregning af emissioner angivet ved forbrug af 1 kwh fra det danske elektricitetsnet. Tabel 4.10: Miljødeklaration af el til grønt regnskab 2012fra Energinet.dk Miljødeklaration af el til grønt regnskab % metode Emissioner til luft g/kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) 303 CH 4 (Metan - drivhusgas) 0,14 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) 0,005 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) 308 SO 2 (Svovldioxid) 0,06 NO x (Kvælstofilter) 0,25 CO (kulilte) 0,16 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) 0,03 Partikler 0,01 I tabel 4.10 tages der således udgangspunkt i de nyeste tilgængelige tal (år 2012), men emissioner vil dog kun være udregnet for de relevante emissioner i form af CO 2, CO, SO 2 og NO X jf. tabel 4.8 og 4.9. Det skal noteres, at beregningen tager sit udgangspunkt i miljøbelastningen fra elektricitet fra det danske elektricitetsnet, hvorfor el produktion fra eget kraftvarmeværk er fratrukket det samlede energiforbrug når emissioner beregnes. Dette gøres, da kapaciteten af eget kraftvarmeværk er lavere end eget forbrug og følger et nettoafregningsprincip. Miljøbelastningen fra kraftvarmeværket vil i stedet beregnes som del af den Page 22

Danish Crown, afdeling Tønder

Danish Crown, afdeling Tønder Grønne regnskaber 22/23 Danish Crown, afdeling Tønder Basisoplysninger Navn og adresse Danish Crown Tønder Vidding Herredsgade 627 Tønder. CVR-nummer. 21-64-39-39. P-nummer. 1.3.3.521. Tilsynsmyndighed

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars

Miljøredegørelse. Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 Lantmännen Danpo i Aars Miljøredegørelse 211 - Aars Indholdsfortegnelse: Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Miljøhandlingsplan 211... 4 Miljøhandlingsplan

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2009 Indledning Denne niende miljøberetning indeholder i ord og tal de væsentlige oplysninger om Allerød Genbrugsplads i 2009. Allerød Genbrugsplads har, sammenholdt

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

MILJØREDEGØRELSE 2013 for

MILJØREDEGØRELSE 2013 for MILJØREDEGØRELSE 213 for Udarbejdet februar 214 Miljøredegørelse 213 Indholdsfortegnelse Ledelsens redegørelse... 2 Miljøpolitik... 3 Miljømålsætninger... 3 Vurdering og prioritering... 4 Vurdering og

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2011 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej har i 2011 oplevet stigende mængder og flere besøgende. Kommentarer og spørgsmål besvares gerne. Nordforbrænding,

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle

Vi sætter fokus på. CO 2 -aftryk. - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Vi sætter fokus på CO 2 -aftryk 2015 - reducerede CO 2 -emissioner til gavn for alle Forsyningen udleder mindre CO 2 Mere grøn strøm! Fra år til år opgør Energinet.dk, hvordan vores strøm sammensættes.

Læs mere

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2008 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 26. februar 2009 CGS/CGS Status for 2008 Nogle af de væsentligste begivenheder, der har haft betydning for miljøpåvirkningen fra elforbruget

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2009 Indledning Genbrugspladsen Vandtårnsvej kunne i 2009 fejere sin 5 års fødselsdag. 2009 blev også året hvor genbrugspladsen rundede sin første mio. besøgende

Læs mere

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011

Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Grønt Regnskab 2010 Biomasseværk Nykøbing F. 28.marts 2011 Basisoplysninger Virksomhedens navn: Biomasseværk Nykøbing F. Skovalléen 42 4800 Nykøbing F. CVR-nummer: REFA 78951818 P-nummer: 1013784635 Tilsynsmyndighed:

Læs mere

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS

CO 2 - og energiregnskab 2014 for BIOFOS BIOFOS A/S Refshalevej 25 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 6 19 2 CO 2 - og energiregnskab 214 for BIOFOS 215.5.29 Carsten Thirsing Miljø og plan Indholdsfortegnelse

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2013 BERETNING 2013 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Grenaa Kraftvarmeværk VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn,

Læs mere

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10

Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Brønderslev, den 17. marts 2014 Side 1 af 10 Forord Dette grønne regnskab for A/S Peder Nielsen Beslagfabrik (PN-Beslag) omfatter alle aktiviteter på adressen Nørregade 25, 9700 Brønderslev. Virksomheden

Læs mere

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006

Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 2005/2006 Vald. Birn A/S Grønt regnskab for 25/26 CVR-nr. 26 68 11 11 1 Indholdsfortegnelse side Virksomhedsoplysninger. 2 Ledelsens redegørelse. 4 Mængdebalance.. 6 2 Virksomhedsoplysninger Virksomheden Tilsynsmyndighed

Læs mere

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal

Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal Grønt regnskab 2014 Deponi på Randers Affaldsterminal 1 1. Basisoplysninger. Virksomhedsoplysninger Adresse Randers Affaldsterminal, Romalt Boulevard 64, 8960 Randers SØ Branchebetegnelse 382110 Behandling

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven

Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven Miljøberetning 2009 Indledning Denne Miljøberetning omhandler Rudersdal Kommunes genbrugspladser Blokken og Containerhaven. Selvom de to pladser

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

STENLILLE NATURGASLAGER

STENLILLE NATURGASLAGER Miljøregnskab 2010 Miljøregnskab 2013 STENLILLE NATURGASLAGER Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Basisoplysninger... 3 Virksomhedsprofil... 4 Væsentlige ressourceforbrug og miljøpåvirkninger...

Læs mere

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi)

Vi regner vores samlede miljøbelastninger ud (ressourceforbrug, affald til genanvendelse, forbrænding og deponi) Hvad vil vi opnå? Et renere miljø Bedre beslutningsgrundlag Vide hvordan vi måler på miljøet Vide hvad vi får ud af det m.h.t. miljø, arbejdsmiljø og økonomi Styr på vores processer og forbrug Minimere

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010

TOELT LOSSEPLADS. Grønt regnskab for 2010 TOELT LOSSEPLADS Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg

Affaldsforbrændingsanlæg Affaldsforbrændingsanlæg Miljøberetning 2011 I. Miljøberetning 2011 1 1. Miljøpolitik Nordforbrændings hovedformål er på et højt fagligt grundlag at drive en effektiv forsyningsvirksomhed inden for miljø-

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012

Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Rapport vedrørende udledning af drivhusgasser fra Odder Spildevand 2012 Udarbejdet af: Dorthe Lüneborg Baggesen Peter Weldingh Indledning Formålet med denne rapport er at dokumentere Odder Spildevand A/S

Læs mere

Byens Grønne Regnskab 2012

Byens Grønne Regnskab 2012 Byens Grønne Regnskab 2012 Byens grønne regnskab 2012 Frederiksberg Kommune offentliggjorde i november 2004 for første gang et grønt regnskab for kommunen som geografisk område, kaldet Byens grønne regnskab.

Læs mere

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark

Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark Til Miljødeklarationer 2007 for el leveret i Øst- og Vestdanmark 29. februar 2008 VIH/CFN Status for 2007 I 2007 har en række begivenheder påvirket elmarkedet og muligheden for at handle el. Det påvirker

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Allerød Genbrugsplads

Allerød Genbrugsplads Allerød Genbrugsplads Miljøberetning 2007 Indledning Siden Allerød Genbrugsplads blev åbnet i 2001, og frem til og med 2007, er mængden af tilført affald steget med 35 procent og antallet af besøgende

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008

3 og 4 (Spildevandsbekendtgørelsen). Ver.1.0 februar 2008 ANSØGNING OM SPILDEVANDSTILLADELSE TIL VIRKSOMHEDER Baggrund Kommunalbestyrelsen skal ifølge Miljøbeskyttelsesloven 1 og Spildevandsbekendtgørelsen 2 give tilladelse til tilslutning til offentlige spildevandsanlæg.

Læs mere

Ansøgning om miljøgodkendelse

Ansøgning om miljøgodkendelse Sendes til: Sønderborg Kommune Miljøafdelingen Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Ansøgning om miljøgodkendelse Du må ikke anlægge eller påbegynde etableringen af en virksomhed, anlæg eller en indretning,

Læs mere

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune

Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Genbrugspladserne på Bakkegårdsvej og Højvangen Fredensborg Kommune Bakkegårdsvej Højvangen. Miljøberetning 2010 Indledning Både besøgstal og mængder er faldet i 2010. Besøgstallet er for de to pladser,

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Klimaregnskab Forsikring & Pension

Klimaregnskab Forsikring & Pension Klimaregnskab 2016 Forord har i gennem de seneste 10 år udarbejdet klimaregnskab og haft fokus på, hvordan vi som organisation kan bidrage til at reducere CO 2 emissionen. Samtidig har vi også arbejdet

Læs mere

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr P-nr P-nr GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2015 BERETNING 2015 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager aktivt i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Fra EKJ s domicil på hjørnet af Fredensgade og Blegdamsvej ydes rådgivning vedrørende planlægning,

Læs mere

Side 1 / 7 Side 2 / 7 Side 3 / 7 Side 4 / 7 Side 5 / 7 Side 6 / 7 Side 7 / 7 Svendborg Kraftvarme Miljøberetning for 2014 1) Miljøpolitik Gældende for strategiplan 2013-2016 og virksomhedsplan 2014. Svendborg

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Årlig statusrapport 2015

Årlig statusrapport 2015 Årlig statusrapport 2015 Vattenfall Vindkraft A/S Dokument nr. 18400802 06. september 2016 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 1 2. Præsentation af Vattenfall Vindkraft A/S... 1 3. Miljøpolitik

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget

GRØNT REGNSKAB 2014. AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget GRØNT REGNSKAB 2014 AffaldVarme Aarhus AffaldsCenter Forbrændingsanlægget BASISOPLYSNINGER Navn og adresse: AffaldsCenter, Forbrændingsanlægget Ølstedvej 20, Lisbjerg, 8200 Aarhus N Virksomheden ejes af:

Læs mere

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder

CO 2 -opgørelse, 2009. Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder CO 2 -opgørelse, 2009 Genanvendelse af papir, pap og plast fra genbrugspladser og virksomheder 1. november 2011 Indhold FORMÅL 4 FAKTA 4 RESULTAT 4 EJERS VURDERING AF OPGØRELSEN 5 BESKRIVELSE AF ANLÆG/TEKNOLOGI/PROCES

Læs mere

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET

Miljøregnskab HERNINGVÆRKET Miljøregnskab 2010 2013 HERNINGVÆRKET Basisoplysninger Miljøvej 6 7400 Herning CVR-nr.: 27446469 P-nr.: 1.017.586.528 er ejet af DONG Energy A/S, Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia Kontaktperson:

Læs mere

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012

Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Årsrapport for drift Kraftvarmeværket 2012 Vigtigste miljøgodkendelser og revision godkendelserne: REFA Kraftvarmeværk fik sin seneste miljøgodkendelse i 2004 i form af en revision af den eksisterende:

Læs mere

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning.

Formålet med tilsynet er at sikre, at virksomheden opfylder gældende miljølovgivning. CM Industrilakering ApS Industrivej 1 8870 Langå Miljø og teknik Natur og miljø Laksetorvet DK-8900 Randers C Telefon +45 24 20 36 93 Telefax +45 89 15 16 60 dorthe.dahl@randers.dk www.randers.dk 25. april

Læs mere

Genbrugspladsen Vandtårnsvej

Genbrugspladsen Vandtårnsvej Genbrugspladsen Vandtårnsvej Miljøberetning 2008 Indledning Hørsholm/Karlebo Genbrugsplads skiftede i 2008 navn til Genbrugspladsen Vandtårnsvej. Denne navneændring varsler måske også nye tider, da mængden

Læs mere

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune

TEKNIK OG MILJØ Center for Byudvikling og Mobilitet Aarhus Kommune Til: Teknisk Udvalg Side 1 af 5 Notat med supplerende oplysninger om planlægningen for en ny naturgasledning fra Sabro til Aarhus Havn 1. Konklusion HMN Naturgas I/S (HMN) ønsker at etablere en naturgasledning

Læs mere

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2011 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed.

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Br.: Autobranche virksomhed. Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 20.06.2016 CVR-nummer 29634203 P-nummer 1012386172 Virksomhed Aarhus Industri- og Autolakering ApS Adresse Fabrikvej

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse

Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse Ansøgning om revision af gældende miljøgodkendelse A. Ansøger og ejerforhold 1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer. Jørgen Lund Petersen Smedevej 2 4520 Svinninge Mobiltelefon: 24 23 80 65 2) Virksomhedens

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Miljøbelastning ved manuel bilvask

Miljøbelastning ved manuel bilvask Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 (Omtryk - 02-09-2016 - Opfølgning på foretræde vedlagt) MOF Alm.del Bilag 591 Offentligt Miljøbelastning ved manuel bilvask Landemærket 10, 5. Postboks 120 1004 København

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Brancheblad for. Rejefabrikker. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Rejefabrikker. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Rejefabrikker Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege

Driftberetning. Damsholte Renseanlæg. Damsholte Renseanlæg Sivvej 4 4780 Stege Damsholte Renseanlæg 00 Kontrol af udløbskrav I det efterfølgende skema er vist udledningstilladelsens krav, gældende fra den. maj 000, samt de målte middelværdier med den tilhørende standardafvigelse.

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 04.04.2016 CVR-nummer 68549612 P-nummer 1011920337 Virksomhed S.N. Marine v/søren Nielsen Adresse Rokhøj 5 Postnummer

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

START AF NY VIRKSOMHED..?

START AF NY VIRKSOMHED..? START AF NY VIRKSOMHED..? i Holstebro Kommune.Tænk på miljøet fra start! Går du med overvejelser om at starte en ny virksomhed i Holstebro Kommune? Har du hovedet fuld af tanker omkring forretningsplan,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør. Side 2 Klimaregnskab 2015 Forord Årets klimaregnskab er resultatet af flere års fokus på at mindske vores CO 2 emission og samtidig finde en rapporteringsform, som er enkel, overskuelig og fokuserer på det væsentligste.

Læs mere

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation

Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker. Grænseværdier og dokumentation DGCnotat Fjernvarmen Temanummer om emission 1/5 Emissionskrav til naturgasfyrede kraftvarmeværker Grænseværdier og dokumentation Jan K. Jensen (jkj@dgc.dk), Henrik Andersen (han@dgc.dk) og Jan de Wit (jdw@dgc.dk),

Læs mere

Rundtur i ord og billeder

Rundtur i ord og billeder Rundtur i ord og billeder På affaldsforbrændingsanlægget udnyttes varmen fra forbrændingen til at producere el og fjernvarme. Varmen fra ovnen opvarmer vand til damp i en kedel. Dampen driver en turbine,

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 HORSENS KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 24 02 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 31.08.2015 CVR-nummer 31811856 P-nummer 1014931321 Virksomhed Hr. Sørensen's Garage v/daniel Sørensen Adresse

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014

Varde Forsyning A/S Årlig statusrapport til Greenet for 2014 Basisoplysninger Varde Forsyning A/S Navn Varde Forsyning A/S DIN Forsyning fra marts 2015 Adresse Gl. Kærvej 15, 6800 Varde Ravnevej 10, 6705 Esbjerg Ø Tlf. 7994 8000 7474 7474 Hjemmeside www.vardeforsyning.dk

Læs mere

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008

CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 CO2-opgørelse for Ærø Kommune 2008 Ærø CO2-opgørelse 2008 April 2010 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Ærø Kommune Teknik og Miljø Statene 2 5970 Ærøskøbing

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration

Grønt Regnskab. Energicenter Aalborg Administration Grønt Regnskab Miljø- Grønt og regnskab Energiforvaltningen 2014 Energicenter Aalborg 2015 Administration Udgiver: Aalborg Kommune Miljø- og Energiforvaltningen, Energicenter Hjulmagervej 18 9000 Aalborg

Læs mere