GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S"

Transkript

1 GRØNT REGNSKAB KOHBERG BAKERY GROUP A/S RAPPORT 2012

2 Indholdsfortegnelse 1 Forord Basisoplysninger Ledelsens beretning Begrundelse for valg af indeksering Historie Virksomhedens aktiviteter og produktionsprocesser Miljøpolitik Målsætninger Miljøkrav til leverandører Inddragelse af medarbejdere Arbejdsmiljø og arbejdsmiljømæssige risici Klagebehandling Øvrige væsentlige ressource og miljømæssige forhold Oplysninger om bageriets miljøforhold Forbrug af råvare Forbrug af emballage Forbrug af energi Elektricitet Forbrug af naturgas Forbrug af vand Spildevand og rengøringsmidler Emissioner Forudsætningerne for beregning af emissioner; elektricitet og naturgas Emission af CO 2 ækvivalenter Emission af SO Emission af CO Emission af NO X Page 1

3 4.5.6 Øvrige emissioner og udledninger Udledning til vand Udledninger til jord Affaldsproduktion og håndtering Støjforhold Støvforhold Lugtforhold Egenkontrol Bilag Page 2

4 1 FORORD Dette er Kohberg Brød A/S s grønne regnskab, hvilket er udarbejdet efter bekendtgørelse nr. 210 af 3. marts I det grønne regnskab indgår ligeledes arbejdsmiljø. Det grønne regnskab for Kohberg Brød A/S giver efter virksomhedens opfattelse et retvisende billede af selskabets miljøpåvirkning og forhold. Vi er ikke bekendt med andre væsentlige forhold, der burde være medtaget i det grønne regnskab. Det grønne regnskab er opstillet, så det viser det væsentligste ressourceforbrug og de miljøpåvirkninger, der opstår som følge af årets produktion. Det grønne regnskab skal således give et billede af, hvilke råvare der tilføres bageriet, samt anvendelsen af emballage og rengøringsmidler, med mere. Endvidere belyses affald, udledninger (til luft, jord og vand), samt vegetabilske biprodukter til dyrefoder der forlader bageriet. Desuden er forbrug af vand, elektricitet og naturgas medtaget fra bageriets depot. Der foretages løbende måling af ressourceforbrug, som jævnligt opfølges. Der er ikke siden regnskabets afslutning indtruffet betydningsfulde hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelse af det grønne regnskab. Under udarbejdelsen er der lagt stor vægt på, at medtage oplysninger om de forhold, der er omfattet af miljøgodkendelserne ved de pågældende aktiviteter. Page 3

5 2 BASISOPLYSNINGER Holdingvirksomhed Kohberg Bakery Group A/S Kernesvinget 1 DK 6392 Bolderslev CVR nr Telefon Telefax Mail adresse: Selskabernes navne Kohberg Brød A/S Kernesvinget 1 DK 6392 Bolderslev CVR nr Telefon Telefax Kohberg Foodservice A/S Sverigesvej 3 DK 6100 Haderslev CVR nr Telefon Telefax Mail adresse: Antal ansatte 275 Branche Industriel fremstilling af brød, kager m.v. Branche kode: Hovedaktivitet Produktion af Rugbrød, hvedebrød og bake off produkter. Bi aktiviteter Salg af vegetabilske biprodukter til dyrefoder Salg af energi fra kraftvarmeværk Page 4

6 Listepunkt E 107: Brødfabrikker og engrosbagerier med en kapacitet til produktion af færdige produkter på mere end 300 tons pr. dag i gennemsnit på kvartalsbasis. Page 5

7 Tilsynsmyndighed Bolderslev afdelingen: P nr Aabenraa Kommune Skelbækvej Aabenraa Bestyrelse Mads Middelboe (formand) Preben Fogtmann Kasper Madsen Andy N. Andersen Jesper Fogtmann Miljøkontaktperson Jesper T. Andersen Direktion Morten Hellesen Etableringsår 1969 Regnskabsår 1. januar 31. december Miljøgodkendelser Bolderslev Miljøgodkendelse godkendt Modtaget udkast til spildevandsgodkendelse som er i bearbejdning Arbejdsmiljøgodkendelser Kohberg Brød er ikke arbejdsmiljøcertificeret Næste regnskab April 2016 Page 6

8 3 LEDELSENS BERETNING Kohberg Brød A/S væsentligste ressourcemæssige forhold omfatter ingredienserne mel, kerner, frø, bagemidler, salt, sukker, gær, som alle købes eksternt, men vand benyttes ligeledes til produkterne i større mængder. Der forbruges emballage til primær, sekundær og tertiær emballering af rugbrød, hvedebrød, fastfood og bake off produkter. Emballagen er poser, folie, samt til fastfood og bake off, papkasser og strækfilm. Alt friskbrød forsendes i egne plastkasser der recirkuleres og genbruges efter vask. Til produktionen af ovennævnte produkter anvendes elektricitet, naturgas og vand, samt rengøringsmidler. Elektricitet anvendes primært i bageriet til procesudstyr, ventilation, trykluftanlæg, samt kompression (herunder køling og frysning). Naturgas anvendes i eget kraftvarmeanlægget (kraftvarme produktion), hvor det benyttes til produktion af elektricitet, varme og damp. Endvidere benyttes naturgas til opvarmning af ovne (indirekte opvarmning), dampkedler, samt centralvarmekedler. Vand leveres fra Bolderslev Vandværk, som er det lokale vandværk. Størstedelen af vandet anvendes i processen som ingrediens i brød, hvor en del udledes under bagning som damp og resten forbliver i det færdige produkt. Endvidere anvendes vand til produktion af damp og til køletårne, samt til rengøring af produktionsudstyr og sanitære formål. Processpildevandet ledes først gennem en fedtudskiller, herefter blandes det med det sanitære spildevand og efterfølgende udledes det til kommunes kloaksystem. Affaldet i bageriet er opdelt i de overordnede kategorier: Brændbart affald, farligt affald, genanvendelse og organisk affald. Det farlige affald består bl.a. af polymer, fedt fra fedtudskillerne, kølevæske, malingsrester, mel (sugning), miljøfarligt husholdningsaffald, olie fra olieudskiller, små emballager, spraydåser, spulevand og slam. Affald som genanvendes omfatter papir, pap med mere, plastfolie, samt jern og metal. 3.1 BEGRUNDELSE FOR VALG AF INDEKSERING Det blev vurderet i forbindelse med udarbejdelsen af det grønne regnskab at forbrug af råvare, elektricitet, naturgas, vand, emballage, samt biproduktion vurderes som værende af en konkurrencefølsom natur. Vi anmodede derfor Miljøstyrelsen om muligheden for indeksering af disse informationer på baggrund af en dybere redegørelse for valget af indeksering af det grønne regnskab for Kohberg. På baggrund af den fremsendte redegørelse blev det af Miljøstyrelsen vurderet at acceptere indeksering af de ønskede data. Page 7

9 3.2 HISTORIE Kohberg grundlægges i 1969 af Alfred Kohberg som startede sit håndværksbageri i Rødekro i Sønderjylland. Der blev fortrinsvis lavet rugbrød, der blev solgt lokalt. Salget steg og Alfred Kohberg flyttede til den nærliggende by Bolderslev, hvor første sten til et nyt bageri blev lagt. Kohberg Brød ligger den dag i dag på samme adresse, nemlig Kernesvinget i Bolderslev. Men konkurrencen var hård og Alfred Kohberg valgte derfor i 1989 at sælge Kohberg Brød til Preben og Inga Fogtmann. Familien Fogtmann var på det tidspunkt allerede aktive erhvervsdrivende og drev flere betonværker i lokalområdet. Dette blev startsskuddet på en lang række udvidelser. De store detailkæder i Danmark voksede og de ville have store, direkte leverandører. Her fik Kohberg Brød fodfæste. Samtidig lancerede Kohberg de første egentlige mærker som Herkules og Viking. Flere mærker er kommet til hen ad vejen, men altid med Kohberg som det bærende mærke. Efter i mange år kun at have koncentreret sig om rugbrød udvidede Kohberg Brød i 1994, således hvedebrød og især de bløde og lækre boller blev en del af sortimentet. Kohberg blev samtidig landskendt med de opsigtsvækkende reklamer med Boller fra Kohberg. Med større salg og nye produkter gik Kohberg ud over de Sønderjyske grænser. År tilbage havde man startet samarbejde med det familieejede bageri H. C. Andersen Bagergården i Haderslev. Denne virksomhed blev nu en del af Kohberg. Overtagelsen af Trianon bageriet blev til Kohbergs store bageri i Taastrup ved København og Møllens Brød blev også en del af Kohberg. Efterspørgslen på bake off wienerbrød til det professionelle marked steg. Hos Kohberg så man muligheden for at udvide til nye markeder. Et nyt produktionsanlæg blev derfor indviet i 2001, hvor der bliver lavet alt lige fra traditionelle spandauer og kanelsnegle til flettede wienerbrødsstænger med spændende fyld. I 2006 blev et helt nyt og moderne rugbrødsbageri taget i brug. Kohberg Brød A/S har i dag tre bagerier med 600 ansatte fordelt på Bolderslev, Taastrup og H. C Andersen Bagergården i Haderslev. Det gør Kohberg til det største danskejede bageri. Page 8

10 3.3 VIRKSOMHEDENS AKTIVITETER OG PRODUKTIONSPROCESSER Bageriet i Bolderslev består af 3 afdelinger 1) Rugbrødsproduktion 2) Hvedebrøds produktion 3) Bake off 3.4 MILJØPOLITIK Kohberg Brød A/S har i 2009 styrket sit fokus på virksomhedens samfundsansvar (Corporate Social Responsibility CSR), og har som del af dette tilsluttet sig principperne i UN Global Compact. CSR modellen for Kohberg Brød A/S er baseret på 3 fokusområder, hvilket er: 1) Mennesker 2) Sundhed 3) Miljøet På miljøområdet er det Kohberg Brød A/S s hovedpolitik / målsætning, at gennemføre alle aktiviteter med mindst mulig forurening af miljøet, med et så lille forbrug af energi og med så stor hensyn til arbejdsmiljøet som muligt. Miljøpolitikken sætter fokus på til enhver tid, at følge lovgivningen på miljøområdet og i konstruktivt samarbejde med miljømyndighederne, at forbedre påvirkningen af det eksterne miljø MÅLSÆTNINGER Det overordnede mål på miljøområdet, ud fra CSR modellen er, at reducere udledningen af CO 2 med 20 % pr. kilogram produceret brød inden Kohberg Brød A/S vil til enhver tid overholde gældende lovgivning, miljøbestemmelser og vilkår i miljøgodkendelser, samt etablere et godt og konstruktivt samarbejde med myndighederne. Kohberg Brød A/S har som målsætning, at udnytte energi og andre ressourcer bedst muligt i samarbejde med vore medarbejdere og leverandører, således at vi minimerer energiforbruget og mængden af affald, emissioner / udledninger, samt spildevand. Vi er hele tiden på udkig efter ny teknologi, der kan hjælpe os med vores målsætning. Kohberg Brød A/S har implementeret BAT kravet (Bedst tilgængelige teknik) til rengøringsmidler uden EDTA i samarbejde med kemileverandøren. Der er udarbejdet krav Page 9

11 til procesleverandører om, at den bedst mulige teknik anvendes og at forhold som støj, energiforbrug, m.m. er en væsentlig del ved udvælgelsen af leverandører. I det omfang det er muligt, bruges der kun energisparemotorer. Ligeledes udfases snekkegear, hvilket erstattes af gear med bedre virkningsgrad, samt sparemotorer. Der anvendes en del plastmateriale, hvilket alt sammen er PVC frit. Kohberg Brød A/S tilstræber, at efterkomme vore kunders krav vedrørende miljø og genbrug / genanvende af papir, pap, m.m. i det omfang, det er muligt dels indenfor de gældende myndighedskrav, samt de for firmaet mulige rammer. Desuden er det Kohberg Brød A/S mål og politik, at fremstå som en troværdig leverandør overfor vore kunder bl.a. ved et højt serviceniveau. 3.5 MILJØKRAV TIL LEVERANDØRER Vi tilstræber at vore leverandører har en miljøpolitik og der stilles miljøkrav til underleverandører i form af funktionskrav, som det indkøbte materiale skal overholde. I relation til Kohberg Brød A/S s styrket fokus på virksomhedens samfundsansvar (Corporate Social Responsibility CSR) stilles der krav til alle leverandørerne om, at de skal overholde Kohberg s Code of Conduct. Kohberg har valgt at kræve af leverandørerne, at rug og hvedemel ikke er sprøjtet med Glyphosat, samt at der ikke er anvendt stråforkortere. Dette hjælper miljøet, samt sikre et sundt produkt for vores kunder og forbrugere. Kohberg Brød A/S har valgt at foretage indkøb lokalt, så vidt det er muligt, for hermed at reducere transporten af råvarerne. 3.6 INDDRAGELSE AF MEDARBEJDERE Medarbejdere er involveret i udarbejdelsen af det grønne regnskab i størst mulige omfang således, at personer med relevant viden har været inddraget i processen om indsamling og behandling af data for deres respektive område. 3.7 ARBEJDSMILJØ OG ARBEJDSMILJØMÆSSIGE RISICI Siden lovgivningen på arbejdsmiljøområdet blev ændret i oktober 2010, har Kohberg ændret sin arbejdsmiljøorganisation så den svarer til de lovgivningsmæssige krav. Dette indebærer, at vi har et strategisk udvalg og 4 operationelle grupper. De 4 grupper dækker Page 10

12 områderne brand, fysisk arbejdsmiljø herunder APV, og den forebyggende tilgang, psykisk arbejdsmiljø, frost og kemi. Derudover er der udarbejdet arbejdsmiljøhåndbog som indeholder dels en strategi og politik for området, dels en beskrivelse af håndtering af hele det forebyggende område, som der kontinuerligt arbejdes med. Der bliver i de årlige lovpligtige redegørelser beskrevet om hvilke tiltag der har været arbejdet med og hvilket der ønskes iværksat det kommende år. Vi har siden 2011 systematisk registreret tilløb til ulykker og arbejdsulykker, og har et skema til intern undersøgelse af en arbejdsulykke for at finde ud af, hvad der reelt var årsagen til at det skete. Vi sørger for at holde ledelse og medarbejdere orienteret via vores intranet og ved opslag på vores sikkerhedstavle. For en oversigt over arbejdsulykker kan der henvises til nedenstående tabel 3.1. Stigningen i antallet af tilløb til uheld skyldes bl.a. virksomheden øgede fokus på at undgå ulykker. Tabel 3.1: Opgørelse over anmeldte arbejdsulykker Forbrug Anmeldte arbejdsulykker Tilløb til ulykke KLAGEBEHANDLING Kohberg Brød A/S har i 2012 modtaget enkelte klager fra naboer vedrørende støj i forbindelse med aflæsning. Støjen skyldtes et defekt teknisk anlæg som blev udbedret efter henvendelsen. De steder i produktionsanlægget og ved opbevaring af råvarer, hvor støv kan opstå, er der filter jf. miljøgodkendelsen. Der har været enkelte hændelser, hvor en slange er faldet af ved aflæsning af mel / kerner, hvilket resulterede i dannelsen af støvmængder. Støvmængden er reduceret ved kravet om, at der er overvågning ved aflæsning, så der kan gribes hurtigst muligt ind, hvis uheldet er ude. Efterfølgende er området blevet rengjort. Der er ikke modtaget klager om støv i Produktion af brød giver anledning til lugtemissioner i forbindelse med lugtstoffer i Page 11

13 dampemissioner fra bageovne og køletunneler. Disse lugte afledes på taget via skorsten. Kohberg Brød A/S har ikke modtaget klager i relation til lugtforhold. 3.9 ØVRIGE VÆSENTLIGE RESSOURCE OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD Oplysninger om de væsentlige af virksomhedens miljøgodkendelser, herunder oplysninger om recipient for direkte udledning af spildevand, samt tilslutningstilladelse. Kohberg Brød A/S s seneste miljøgodkendelse er dateret den 23. august Kohberg har desuden nu modtaget udkast til spildevandsgodkendelse og denne er nu i bearbejdning. 4 OPLYSNINGER OM BAGERIETS MILJØFORHOLD Det skal understreges, at essentielle miljødata præsenteret i det nedenstående er valgt indekseret i overensstemmelse med godkendelse fra Miljøstyrelsen, hvor det første grønne regnskabsår (år 2009) anvendes som basisår. Begrundelsen for valget kan findes i ledelsens beretning. Relevante miljødata vil endvidere præsenteres ud fra mængden af færdigvare, eksempelvis i form af kwh pr. kilogram færdigvare produceret i samme periode. Forholdet som fremkommer ved denne sammenligning vil fungerer som indikator for udviklingen og vil udtrykkes som et indeks sammenlignet med niveauet i år Dataene i det grønne regnskab er opgjort på årsbasis, så en udvikling over årene kan følges. Til dette formål er år 2009 valgt som indeks FORBRUG AF RÅVARE Den primære råvare til produktion af brød er mel, men der benyttes også gær og vand til produktet i større mængder. Derudover anvendes forskellige andre ingredienser alt efter produkttype, samt mindre mængder af hjælpestoffer. Overordnet set er råvarerne opdelt i to overordnede kategorier: 1) Silovare 2) Sækkevare I dette grønne regnskab vil der med råvare være refereret til den samlede mængde forbrugt i perioderne af silo og sækkevare, hvilket vil sige alle råvare som indgår i det færdige produkt undtagen vand og emballage. Det er bevidst valgt, at vand ikke indgår i den samlede mængde råvare, hverken vand fra procesmålere eller det samlede vandforbrug. Dette er valgt for ikke at give et misvisende billede af produktionsvolumen Page 12

14 (råvareforbruget), da der bl.a. sker omkring % fordampning under produktionen. Emballage er ikke medtaget, da det indkøbes i stk. og ikke i kilo som opgørelsen baseres på. Endvidere vil tal løbende sammenholdes med mængden af færdigvare produceret i perioderne, da det som udgangspunkt anses som givende det mest retvisende billede af udviklingen over året. Til opgørelse af råvareforbruget er taget udgangspunkt i data omkring indkøb af råvare fra økonomistyringssystemet som efterfølgende er korrigeret for lagerforskydninger. Fremgangsmåden er benyttet med henblik på en så korrekt opgørelse af råvareforbruget i kg som muligt. Bageriets råvareforbrug kan ses i figur 4.1, hvor det er indekseret over året med år 2009 som basisperiode. Råvareforbruget anses som målt, og besidder kun fejlkilder eksempelvis i form af fejl i optælling af lager. Figur 4.1: Råvareforbrug (indeks) år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Kilde: Indeksforbruget over forbruget af råvare (silo og sækkevare) i perioden. For en samlet oversigt over råvareforbruget fordelt på månedsbasis (indekseret) henvises der til nedenstående tabel 4.1. Page 13

15 Tabel 4.1: Råvareforbrug (indeks) Forbrug Råvare Færdigvare Som det fremgår af figur 4.1 og tabel 4.1 er råvareforbruget over årene faldet fra indeks 100 i år 2009 til indeks 97 i år Der anses at være stor overensstemmelse mellem råvareforbruget og mængden af færdigvare produceret, hvilket bekræfter dataenes pålidelighed. 4.2 FORBRUG AF EMBALLAGE Der forbruges emballage til primær, sekundær og tertiær emballering af rugbrød, hvedebrød, fastfood og bake off produkter. Emballagen er poser, folie, samt til fastfood og bake off, papkasser og strækfilm. Alt friskbrød forsendes i egne plastkasser der recirkuleres og genbruges efter vask. For en oversigt over forbruget af emballage se tabel 4.2. Tabel 4.2: Emballageforbrug (indeks; år 2010 som indeks 100) Forbrug (stk.) Poser Lukkeclips Plastkasser Laminat Papir Etiketter Folie Bølgepap Plastkasser angiver ikke forbruget, da de recirkuleres. Page 14

16 Alu bakker Detail æsker FORBRUG AF ENERGI Bageriet anvender elektricitet og naturgas som energikilder. For optimal styring af energiforbruget er der installeret målere på relevante steder i virksomheden. Elektriciteten forsynes af elektricitetsnettet, men bageriet forsynes ligeledes af eget kraftvarmeværk baseret på naturgas (gas based stempelmotor) ELEKTRICITET Indikatoren for bageriets el forbrug kan ses i figur 4.2, hvor det er opgjort forholdsmæssigt som kwh pr. kg færdigvare produceret i samme periode. Elforbruget er målt ud fra hovedmålerne, hvilket ligeledes bruges til afregning af elektricitet. Figur 4.2: kwh pr. kg færdigvare (indeks) år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Elektriciteten anvendes primært i bageriet til produktionsanlæg, ventilation og kompression (herunder køling og frysning). For en samlet oversigt over energiforbruget fordelt på årsbasis (indekseret) henvises der til nedenstående tabel 4.2. Datene fra figur 4.2 fremgår ligeledes som indikator i tabel 4.3. Page 15

17 Tabel 4.3: Elektricitetsforbrug Forbrug (indeks) Elektricitet Færdigvare Indikator (kwh/kg færdigvare) Ud fra udviklingen i tallene jf. figur 4.2 og tabel 4.2 kan det ses, at kwh pr. kg færdigvare produceret er faldet over årene fra indeks 100 i år 2009 til indeks 88 i år Tendensen viser derfor tydeligt fald i elforbruget over årene, samt elforbruget relativt i forhold til færdigvare produceret. Dette indikerer at der er opnået en øget effektivitet hvad angår anvendelsen af elektricitet. Dette er ikke overraskende givet virksomhedens målsætning omkring reduktion af udledningen af drivhusgasser som fastsat fra år 2009 til og med år Al produktion af elektricitet fra eget kraftvarmeværk sælges til elektricitetsnettet. Kraftvarmeværket leverer yderligere varme og damp til bageriet. For en oversigt over salget af elektricitet til elektricitetsnettet henvises til nedenstående tabel 4.4. Tabel 4.4: Samlet oversigt over salg af energi fra eget kraftvarmværk til el nettet Forbrug Elektricitet (MWh) Der er løbende fokus på reduktion af energiforbruget i bageriet. Bageriet er underlagt vurdering af anvendelse af Bedste tilgængelige teknikker jf. Miljøstyrelsens Orientering 2/2006, eller Best Available Technology (BAT) som er den engelske betegnelse. BAT stiller ikke specifikke krav til produktionen af brød, men bageriet anvender de generelle BAT beskrivelser som vurderingskriterier ved investering i nyt anlæg og udstyr. Page 16

18 4.3.2 FORBRUG AF NATURGAS Bageriet benytter udover elektricitet naturgas som energikilde. Der er installeret målere på relevante steder i bageriet. Naturgasforbruget for bageriet kan ses i figur 4.3, hvor det er opgjort forholdsvist som normalkubikmeter (nm 3 ) 2 pr. kg færdigvare produceret i samme periode. Naturgasforbruget er målt ud fra faktureret mængde forbrugt i perioderne. Figur 4.3: Normalkubikmeter naturgas pr. kg færdigvare produceret, inklusiv (blå) og eksklusiv (rød) eget kraftvarmeanlæg år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Kilde: Tallet er opgjort ud fra aflæsning af gasmålere, samt det i perioderne opgjorte færdigvare produktion. Naturgas anvendes i eget kraftvarmeanlægget (kraftvarme produktion), hvor det benyttes til produktion af elektricitet, varme og damp. Endvidere benyttes det til opvarmning af ovne (indirekte opvarmning), dampkedler, samt centralvarmekedler. For en samlet oversigt over naturgasforbruget fordelt på årsbasis (indekseret) henvises der til nedenstående tabel 4.5. Datene fra figur 4.3 fremgår ligeledes som indikator i tabel Normalkubikmeter er en betegnelse for gassens volumen og forkortes nm 3. En normalkubikmeter er defineret som 1 kubikmeter gas ved referencetilstanden 0 C og 1 atmosfæres tryk (1 bar). Eftersom gassers volumen afhænger af tryk og temperatur, sikrer måleenheden, at en direkte sammenligning af gasmængder kan foretages. Page 17

19 Tabel 4.5: Naturgasforbruget Forbrug (indeks) Naturgas, total Naturgas, u/kraftvarme Færdigvare Indikator (nm 3 /kg færdigvare) Ud fra udviklingen i tallene jf. figur 4.3 og tabel 4.4 kan det ses, at nm 3 pr. kg færdigvare produceret er faldet over årene fra indeks 100 i år 2009 til indeks 95 i år Dette indikerer samlet, ligesom det var tilfældet for elektricitet, at der er opnået en øget effektivitet hvad angår anvendelsen af naturgas. Dette er ikke overraskende givet virksomhedens målsætning omkring reduktion af udledningen af drivhusgasser som fastsat fra år 2009 til og med år FORBRUG AF VAND Bageriet forsynes af vand fra Bolderslev Vandværk, som er det lokale vandværk. Der er ligesom med elektricitet installeret målere på relevante steder i bageriet. Bageriets vandforbrug kan ses i figur 4.4, hvor det er opgjort forholdsmæssigt som liter vand pr. kg færdigvare produceret i samme periode (faktisk forbrug). Vandforbruget er målt ud fra hovedmålerne, hvilket ligeledes bruges til afregning af vand. Page 18

20 Figur 4.4: Liter vand pr. kg færdigvare 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0,000 år 2009 år 2010 år 2011 år 2012 Kilde: Tallet er opgjort ud fra aflæsning af vandmålere, samt det i perioderne opgjorte færdigvare produceret. Størstedelen af vandet anvendes i processen som ingrediens i brød, hvor en del udledes under bagning som damp og resten forbliver i det færdige produkt. Endvidere anvendes vand til produktion af damp og til køletårne, hvilket udledes som emission, samt til rengøring af produktionsudstyr og sanitære formål, hvilket udledes som spildevand. For en samlet oversigt over vandforbruget fordelt på årsbasis (indekseret) henvises der til nedenstående tabel 4.6. Datene fra figur 4.4 fremgår ligeledes som indikator i tabel 4.6, men bemærk at de er opgjort ud fra faktiske tal og således ikke er indekserede. Tabel 4.6: Samlet oversigt over vandforbruget Forbrug Vand (indeks) Færdigvare (indeks) Indikator (litre/kg færdigvare) 1,23 1,29 1,28 1,29 Ud fra udviklingen i tallene jf. figur 4.4 og tabel 4.5 kan det ses, at liter pr. kg færdigvare produceret er staget over årene, fra 1,23 i år 2009 til 1,34 i år Vandforbruget har generelt været svagt stigende. Page 19

21 4.4.1 SPILDEVAND OG RENGØRINGSMIDLER Spildevandet opstår i forbindelse med rengøring og sanitære formål. Det skal bemærkes, at bageriet som fødevareproducerende virksomhed skal overholde lovgivningsmæssige krav til fødevaresikkerhed, herunder hygiejne. Dette omfatter eksempelvis krav til anvendelse af specifikke rengøringsmidler, varmt vand og hyppig rengøring, hvilket nødvendigvis medfører en øget spildevandsbelastning. For at imødegå dette er der for bageriet udarbejdet rengøringsinstruktioner, således at både drift, hygiejne og miljø tilgodeses bedst muligt. Processpildevandet ledes via 5 processtrømme, hvor det først kommer gennem en fedtudskiller, herefter blandes med det sanitære spildevand og efterfølgende udledes til kommunes kloaksystem. Der er endvidere rense og inspektionsbrønde, samt prøveudtagningsbrønd. Endvidere benyttes der et sandfang til opfangning af kerner før fedtudskilleren ved et af afløbene. Slammet i fedtudskillerne samt sandfang bliver tømt af eksternt slamsugerfirma hver 14. Dag. Tømningen af slam er placeret dagen før hovedrengøringen foregår. Argumentet for placeringen er, at sikre maksimum kapacitet på udskillerne til evt. ekstra udledning af fedt under hovedrengøring. For en oversigt over spildevandet og anvendelsen af rengøringsmidler henvises til tabel 4.7. Tabel 4.7: Spildevand og rengøringsmidler Forbrug Spildevand (indeks) Rengøringsmiddler (m 3 ) Færdigvare (indeks) Spildevandet er beregnet på baggrund af det totale vandforbrug fratrukket mængden af vand benyttet i proces ud fra faktiske målinger. Spildevandsmængden anses derfor som retvisende. Tendensen i spildevandet viser generelt en faldende tendens over årene, hvilket er modsat anvendelsen af vand til procesformål. 4.5 EMISSIONER Fremstilling af brød er forbundet med emissioner knyttet til energiforbruget, dvs. CO og NO X fra elektricitetsnettet og naturgasnettet. Emissioner fra kraftvarmeanlægget er reguleret ved BEK nr af 20. december 2012 Bekendtgørelse om begrænsning af Page 20

22 emission af nitrogenoxider og carbonmonooxid fra motorer og turbiner, mens de øvrige fyringsanlæg er reguleret ved Luftvejledningen. Eksternt firma er tilknyttet i forbindelse med måling af bageriets procesafhængige emissioner i form af NO X og CO, således krav herom efterkommes. I nedenstående tabel 4.8 belyses de relevante emissioner, som medtages i denne redegørelse, samt den miljøeffekt som udledningen kan forventes at bidrage til. Emissionernes relevans er vurderet ud fra volumen udledt, den miljømæssige effekt, samt lovmæssige regler til overholdelse af emissionskrav, eksempelvis for procesafhængige emissioner ved forbrænding af naturgas. Tabel 4.8: Miljøeffekt og relevante emissioner Miljøeffekt Drivhuseffekt Relevante emissioner, der bidrager til miljøeffekten Kuldioxid (CO 2 ) og kulilte (CO) Forsuring Svovldioxid (SO 2 ) og kvælstofilter (NO X ) Emissionernes relevans er vurderet ud fra volumen udledt, den miljømæssige effekt, samt lovmæssigt krav til overholdelse af emissioner, eksempelvis for procesafhængige emissioner belyst nedenfor. Det vil endvidere være nødvendigt at dele emissionerne op i to typer for naturgasforbruget, hvilket fremgår af tabel 4.9. Opdelingen vil ikke ske for forbrug af elektricitet fra det danske elektricitetsnet, da der er angivet en gennemsnitlig udledning heraf fra energinet.dk, se senere figur Tabel 4.9: Opgørelse af emissioner fra naturgas. Emissionstype Relevante emissioner Brændselsafhængige Kuldioxid (CO 2 ) og Svovldioxid (SO 2 ) Procesafhængige kulilte (CO) og kvælstofilter (NO X ) Opdelingen er foretaget for at belyse, at der for de brændselsafhængige emissioner vil anvendes samme emissionsfaktor for det samlede naturgasforbrug, hvorimod der for de procesafhængige emissioner vil anvendes en måling af de konkrete processer enkeltvis. Argumentet herfor er, at de brændselsafhængige emissioner, ifølge Dansk Gasteknisk Center (DGC), vil være ret præcist beregnet, hvorimod dannelse og reduktion af de procesafhængige emissioner afhænger af temperatur, opblandings og luftforhold ved Page 21

23 forbrændingen, hvorfor det kan være misvisende til beregning af disse, at benytte generelle emissionsfaktorer. Da svovlmængderne i naturgas kun udledes i meget begrænset omfang jf. senere tabel 4.9, eksempelvis ved forbrænding, er det derfor valgt ikke at medtage udledning af SO 2 fra naturgas som del af beregning af bageriets samlede miljøbelastning FORUDSÆTNINGERNE FOR BEREGNING AF EMISSIONER; ELEKTRICITET OG NATURGAS Til beregning af udledningen i relation til elforbruget fra det danske elektricitetsnet benyttes den seneste generelle el deklaration fra Energinet.dk. Nedenfor i tabel 4.10 er faktorerne til beregning af emissioner angivet ved forbrug af 1 kwh fra det danske elektricitetsnet. Tabel 4.10: Miljødeklaration af el til grønt regnskab 2012fra Energinet.dk Miljødeklaration af el til grønt regnskab % metode Emissioner til luft g/kwh CO 2 (Kuldioxid - drivhusgas) 303 CH 4 (Metan - drivhusgas) 0,14 N 2 O (Lattergas - drivhusgas) 0,005 Drivhusgasser i alt (CO 2 -ækvivalenter) 308 SO 2 (Svovldioxid) 0,06 NO x (Kvælstofilter) 0,25 CO (kulilte) 0,16 NMVOC (Uforbrændte kulbrinter) 0,03 Partikler 0,01 I tabel 4.10 tages der således udgangspunkt i de nyeste tilgængelige tal (år 2012), men emissioner vil dog kun være udregnet for de relevante emissioner i form af CO 2, CO, SO 2 og NO X jf. tabel 4.8 og 4.9. Det skal noteres, at beregningen tager sit udgangspunkt i miljøbelastningen fra elektricitet fra det danske elektricitetsnet, hvorfor el produktion fra eget kraftvarmeværk er fratrukket det samlede energiforbrug når emissioner beregnes. Dette gøres, da kapaciteten af eget kraftvarmeværk er lavere end eget forbrug og følger et nettoafregningsprincip. Miljøbelastningen fra kraftvarmeværket vil i stedet beregnes som del af den Page 22

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2011 BERETNING 2011 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG

Miljøregnskab NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Miljøregnskab 2010 2011 NYBRO GASBEHANDLINGSANLÆG Basisoplysninger Nybro Gasbehandlingsanlæg Nybrovej 185 6851 Janderup CVR-nr.: 27.21.05.38 P-nr.: 1.003.049.158 Nybro Gasbehandlingsanlæg er en behandlingsenhed

Læs mere

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB

Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB Cvr. nr. 64704710 P-nr. 1.003.157.078 P-nr. 1.003.157.066 GRØNT REGNSKAB 2014 BERETNING 2014 Indledning Odder Varmeværk ønsker med nærværende grønne regnskab at give selskabets andelshavere et overblik

Læs mere

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret

Naboerne har dog ikke fortaget sig yderligere i forbindelse med ovenstående. Redegørelse for driftsuheld i regnskabsåret Grønne regnskaber 2001/2002 1 Esbjerg afdelingen Miljøledelse på afdeling Esbjerg Der er i løbet af regnskabsåret ansat en miljømedarbejder der skal være»tovholder«i indførelse af miljøledelse på afdeling

Læs mere

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg

Grønt regnskab. Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Grønt regnskab Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.A. Teglværksvej 10 5620 Glamsbjerg Perioden 1. juni 2013-31. maj 2014 Introduktion Bestyrelsen for Glamsbjerg Fjernvarmecentral A.m.b.a. præsenterer hermed

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S

Grønt regnskab 2012. Verdo Hydrogen A/S Grønt regnskab 2012 Verdo Hydrogen A/S VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold...

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012.

SALLING PLAST AS. Grønt regnskab for 2012. Side 1 af 7 sider. Virksomheden. Salling Plast AS, CVR 6997 6417, P-nr. 1.0002.310.994 Idrætsvej 22, 9681 Ranum, Daglig ledelse: Administrerende direktør Christian Holm Jensen. Regnskabsåret er 1. januar

Læs mere

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.

Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg. Design og indkøb af transportydelser Hvordan indgår miljøhensyn? Projektmedarbejder, Jesper Kronborg Jensen Kohberg Bakery Group A/S jkj@kohberg.com Kort om Kohberg Bakery Group A/S Producent og leverandør

Læs mere

Ressourceregnskab 2013

Ressourceregnskab 2013 Nyborg Forsyning & Service A/S Indholdsfortegnelse Basisoplysninger 3 NFS A/S / Administration 4 NFS Vand A/S 5 NFS Varme A/S 6 NFS Renovation A/S 7 NFS Spildevand A/S 8 Miljødeklarationer 9 Beregningsmetode

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2013. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2013 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2013 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010

Novozymes A/S. Grønt regnskab for 2010 Novozymes A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 18 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg

Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg Grønt regnskab for Forlev Miljøanlæg 2003 Marts 2004 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 INDLEDNING...3 LEDELSENS REDEGØRELSE...5 REDEGØRELSE FOR MILJØPRÆSTATION...10 ORDLISTE...21 2 Indledning

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen

Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Grønt regnskab 2008 Vognmandsforretning Anders Bennedsen Vognmandsforretning Anders Bennedsen Drachmannsvej 7 6600 Vejen www.andersbennedsen.dk tlf: 40 19 31 13 cvr: 25 88 69 68 Indhold 1. Indledning...2

Læs mere

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune

Miljøtilsyn. Information til virksomheder i Solrød Kommune SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Miljøtilsyn Information til virksomheder i Solrød Kommune Solrød Kommune fører miljøtilsyn med alle virksomheder i kommunen. Denne folder indeholder information om, hvorfor

Læs mere

Flonidan A/S Miljørapport 2012

Flonidan A/S Miljørapport 2012 2012 Miljørapport Flonidan A/S Miljørapport 2012 Indholdsfortegnelse 1 Indledende oplysninger 2 1. Ledelsens beretning 3 2. Beskrivelse af virksomheden 4 3. Redegørelse for medarbejderinddragelse 6 4.

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Til Mortalin A/S Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed Bilag 4 Oplysningskrav ved ansøgning om godkendelse af bilag 2-virksomhed, jf. 6, stk. 4 og stk. 6 Hvis ansøgningen er omfattet af bilaget

Læs mere

Miljøberetning for året 2011

Miljøberetning for året 2011 Miljøberetning for Svenningsens Maskinforretning A/S 2011 Indledning Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge grønt regnskab, men har valgt at offentliggøre et grønt regnskab/miljøberetning,

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010

DONG NATURGAS A/S Kærup. Grønt regnskab for 2010 DONG NATURGAS A/S Kærup Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 25 08 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010

Statoil Refining Denmark A/S. Grønt regnskab for 2010 Statoil Refining Denmark A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 27 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter

Brancheblad for. Slagterier. Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Brancheblad for Slagterier Oversigt over emissioner, bedste tilgængelige teknik (BAT) og nyttiggørelse af restprodukter Input til dialog om grøn virksomhedsprofil og nye markeder for restprodukter September

Læs mere

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010

NOVOZYMES A/S. Grønt regnskab for 2010 NOVOZYMES A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 26 04 2011. Side 1 / 6 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK nr.

Læs mere

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16

Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34. CVR-nr. 11 93 13 16 Ishøj Varmeværk Fjernvarmecentral Industrivangen 34 CVR-nr. 11 93 13 16 Grønt regnskab for 2013 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1 Navn, beliggenhed og ejerforhold... 3 1.2 Branchebetegnelse,

Læs mere

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010

I/S NORDFORBRÆNDING. Grønt regnskab for 2010 I/S NORDFORBRÆNDING Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 24 05 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger, BEK

Læs mere

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3

Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Biogas og afgifter (marts 2015) V/ Per S. Christensen, Punktafgifter 3 Hvad er biogas efter afgiftsreglerne? Biogas er gas, der er dannet ved en gæringsproces i organisk materiale. Består (som det også

Læs mere

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0)

Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Sådan laver du en CO2-beregning (version 1.0) Udviklet i et samarbejde med DI og Erhvervsstyrelsen STANDARD REGNSKAB (SCOPE 1 + 2) 2 UDVIDET REGNSKAB (SCOPE 1 + 2 + 3) 2 SCOPE 1, 2 OG 3 3 AFLEDTE VÆRDIER

Læs mere

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3

1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 Grønt regnskab for busdriften i Hovedstadsregionen 2003 I ndholdsfortegnelse 1. Grønt regnskab...2 2. Drift...3 2.1 Brændstofforbrug og kørselsomfang...4 2.2 Emissioner fra busser...5 2.3 Havnebusser...9

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf.

Hovedkontor EKJ rådgivende ingeniører as Regionskontor EKJ rådgivende ingeniører as. 2100 København Ø. 7000 Fredericia Tlf. 33 11 14 14 Tlf. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer.

EKJ deltager også i Københavns Miljønetværk, som er et frivilligt forum for virksomheder, der ønsker at arbejde aktivt med miljøforbedringer. EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. EKJ yder rådgivning vedrørende planlægning, byggeri, anlæg og ikke mindst miljø for mange

Læs mere

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13

eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Udviklingen enimiljødeklaration eklarationfor fjernvarme1990-2013 13 Tilægsnotattil MiljødeklarationforfjernvarmeiHovedstadsområdet ovedstadsområdet2013 Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden,

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail

Sagsnummer - udfyldes af kommunen. Ejers navn Tlf. e-mail. Kontaktperson Tlf. e-mail TEKNIK OG MILJØ Udfyldt skema sendes til: Sagsnummer - udfyldes af kommunen Herning Kommune Miljø og Klima Rådhuset Torvet 7400 Herning e-mail: teknik@herning.dk Ansøgning om tilladelse til tilslutning

Læs mere

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus

Grønt regnskab 2011. kort udgave. www.klima.ku.dk/groen_campus Grønt regnskab www.klima.ku.dk/groen_campus Københavns Universitet (KU) er blandt Danmarks største arbejdspladser. Omkring 50.000 medarbejdere og studerende har deres daglige gang på knap 1 mio. m 2. En

Læs mere

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1.

Oplysningskrav ved ansøgning om miljøgodkendelse af bilag 1-virksomheder 1. Notat Miljøteknisk beskrivelse for Hammel Fjernvarme Plan- og virksomhedsområdet J.nr. Ref. Den (Indsendes til kommunen med kopi til Miljøministeriet, Miljøcenter Århus) Oplysningskrav ved ansøgning om

Læs mere

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001

MILJØREGNSKAB 2012. EKJ er miljøcertificeret efter 14001 MILJØREGNSKAB 2012 EKJ er miljøcertificeret efter 14001 Fakta om EKJ EKJ rådgivende ingeniører as blev stiftet i 1961, og er i dag en af Københavns største rådgivende virksomheder. Hovedkontor CVR-nr.

Læs mere

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S

Miljøredegørelse. Scandi Logistics A/S Miljøredegørelse Scandi Logistics A/S Scandi Logistics A/S Venusvej 7 Dk-6000 Kolding www.scandilogistics.dk Indhold 1 Indledende oplysninger... 2 2 Ledelsens beretning...3 3 Beskrivelse af virksomheden...

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse

Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse Klimaregnskab 2013 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement Indholdsfortegnelse 1. Beretning... 2 1.1. Året der gik... 2 1.2. Klimastrategi og fremadrettet fokus... 4 2. Analyser og rapportering...

Læs mere

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers

Grønt regnskab 2012. Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers Grønt regnskab 2012 Verdo Produktion A/S Kraftvarmeværket Randers VERDO Agerskellet 7 8920 Randers NV Tel. +45 8911 4811 info@verdo.dk CVR-nr. 2548 1984 Indholdsfortegnelse 1. Basisoplysninger... 3 1.1

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 6.2.2015 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1010680367 e-doc journal nr. 13/022862 (TS) Virksomhed Adresse Postnummer

Læs mere

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg

Novozymes A/S. Grønt koncernregnskab. Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S. CVR nr.10 007127 Novozymes. P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg Novozymes A/S Grønt koncernregnskab Miljøberetning 2010 for Novozymes A/S CVR nr.10 007127 Novozymes P. nr. 10 07 67 56 70 Kalundborg P. nr. 10 07 67 54 76 Hillerødgade P. nr. 10 07 67 56 46 Bagsværd Marts

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen.

Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Korrektion af misvisende og fejlbehæftet information fremsendt af Amagerforbrænding om Solum Gruppen. Dette notat indeholder en gennemgang af udvalgte misvisende og fejlbehæftede informationer fra Amagerforbrænding

Læs mere

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning

Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning Grønt regnskab Basisoplysninger Miljødata Miljøberetning 2010 Lantmännen Cerealia A/S Vejle, Møllegade 12, 7100 Vejle Basisoplysninger Virksomhedens navn Virksomhedens adresse Lantmännen Cerealia A/S Møllegade

Læs mere

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse

Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Bilag 1 Ansøgning om miljøgodkendelse Virksomhed: Jernkællingen ApS Truelsdalvej 28 4340 Tølløse Cvr: 32661033 P nummer: 1015730699 Tlf. 70 70 74 75 Kontakt person: Anja Kwiecien Olsen Jernkællingen ApS

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven. Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 08.07.2015 CVR-nummer 29190925 P-nummer 1003351542 Virksomhed Aarhus Universitetshospital, maskinværksted Adresse

Læs mere

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME

31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME 31 TONS AFFALD KAN OMDANNES TIL EL OG VARME - HVER TIME Døgnet rundt, året rundt bliver affald til nyttig energi. Det har miljøet godt af, og forbrugerne sparer penge. Det er lang tid siden, vi sidst har

Læs mere

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER

/2009 GRØNT REGNSKAB. CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /2009 GRØNT REGNSKAB CVR-nr. 13 50 74 06 GENBRUGSPLADSER /Selskabsoplysninger Selskabet I/S Håndværkervej 70 4000 Roskilde Telefon 46 34 75 00 Telefax 46 34 75 10 Hjemmeside www.karanoveren.dk E-mail info@karanoveren.dk

Læs mere

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009

ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S. Grønt regnskab for 2009 ODENSE KRAFTVARMEVÆRK A/S Grønt regnskab for 2009 Dokument oprettet d. 01 09 2010. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse

Grønt regnskab for kontorarbejde. - om www.greenoffice.dk. Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Grønt regnskab for kontorarbejde - om www.greenoffice.dk Af Ole Dall, I/S ØkoAnalyse Projektet Grønt regnskab for kontorarbejde består dels af en screening af miljøbelastningen ved kontorarbejde, dels

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage.

CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. CO2-udledning ved distribution af fisk i genbrugsemballage, målt i forhold til EPS engangsemballage. Teknologisk Institut, september 2011 Indhold Projektets indhold... 3 Indledning... 4 Sammenligning af

Læs mere

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed

KOMMUNE. Natur & Miljø. Renseriet Aps. Gert Petersen. Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps. Virksomhed KOMMUNE Natur & Miljø Renseriet Aps Att.: Gert Petersen 22. januar 2009 Miljøtilsyn den 8. december 2009 på Renseriet Aps Virksomhed Kontaktperson: Gert Petersen Etablering af virksomhed 1934 Etablering

Læs mere

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk

Affaldsforbrændingsanlæg. Grønt regnskab 2012. Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Affaldsforbrændingsanlæg Grønt regnskab 2012 Nordforbrænding, Savsvinget 2, 2970 Hørsholm. www.nordf.dk Nordforbrænding miljøberetning 2012 1 1. Miljøpolitik Nordforbrænding er en fælleskommunal virksomhed.

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug

2. Listevirksomheder ekskl. landbrug 2. Listevirksomheder ekskl. landbrug Indledning Særligt forurenende virksomheder har en særlig status i miljølovgivningen på grund af risikoen for forurening fra produktionen til skade for miljø og sundhed.

Læs mere

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015

Klimaregnskab 2014. for. Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement. April 2015 Klimaregnskab 2014 for Klima-, Energi- og Bygningsministeriets departement April 2015 Side 1 af 13 Indhold 1.1. Beretning... 3 1.2. Regnskab... 5 1.3. Analyse og rapportering... 6 1.3.1. Klimapåvirkning

Læs mere

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010

DONG ENERGY POWER A/S. Grønt regnskab for 2010 DONG ENERGY POWER A/S Grønt regnskab for 2010 Dokument oprettet d. 01 06 2011. Side 1 / 7 Dette grønne regnskab er udarbejdet efter bekendtgørelse om visse virksomheders afgivelse af miljøoplysninger,

Læs mere

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG

Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Miljøregnskab 2011 INBICON KALUNDBORG Basisoplysninger Inbicon Kalundborg Asnæsvej 16 4400 Kalundborg CVR-nr.: 27036635 P-nr.: 1016287527 Inbicon er et 100 % DONG Energy ejet datterselskab. Inbicon er

Læs mere

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter

Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter. Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved grønne produkter Manual for beregningsmodel vedr. samfundsøkonomisk analyse af grønne produkter Rambøll Management Consulting Miljøstyrelsen August 2011

Læs mere

Holmris office A/S. projektmarked.

Holmris office A/S. projektmarked. Miljødeklaration 1 Holmris office A/S Holmris Office Holmris Office produceres hos Holmris Hansen A/S - et familieejet firma, som gennem 3 generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie

Dansk Olie Genbrug. - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug - Giv nyt liv til din spildolie Dansk Olie Genbrug er et landsdækkende firma, som varetager indsamlingen af spildolieprodukter fra autoværksteder, industrivirksomheder samt slopolie

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S

Miljøredegørelse 2004. Averhoff Genbrug A/S Miljøredegørelse 2004 Averhoff Genbrug A/S 01. Indledning Averhoff Genbrug A/S er en virksomhed, der modtager og demonterer elektronikaffald til genvinding og miljørigtig bortskaffelse. 02. Stamdata Adresse:

Læs mere

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering.

Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Notat 12. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Ændrede regler og satser ved afgiftsrationalisering. Afgiftsrationaliseringen består af to elementer. Forhøjelse af CO2 afgift til kvoteprisen, der i 2008-12 p.t.

Læs mere

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf.

Adresse og tlf., Kastrup Tømmerupvej 13, 2770 Kastrup, tlf. 32502902. Adresse og tlf., Skanderborg Danmarksvej 32H, 8660 Skanderborg, tlf. Miljøberetning/Grønt regnskab Svenningsens Maskinforretning A/S for år 2009 Virksomheden er ikke omfattet af forpligtigelsen til at aflægge et grønt regnskab, men virksomheden har frivilligt valgt at offentliggøre

Læs mere

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø

Tilsynsplan for miljøtilsyn. Teknik og Miljø Tilsynsplan for miljøtilsyn Teknik og Miljø August 2013 Indholdsfortegnelse Hvad er en tilsynsplan? s. 3 Hvilke virksomheder og landbrug fører s. 4 Silkeborg Kommunen miljøtilsyn med? Handlinger s. 4 IED

Læs mere

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen

EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen EPS-isolering holder miljøansvarligt på varmen PLASTINDUSTRIEN i Danmark Sektionen for EPS-producenter EPS holder på varmen I vores moderne samfund nyder vi hver dag godt af isolering, men vi tænker sjældent

Læs mere

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum

Ajourført. Miljøredegørelse 2010. Grundfos A/S. Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Ajourført Miljøredegørelse 2010 Grundfos A/S Anlægsområder: Bjerringbro, Aalestrup, Langå, Brøndby, Årslev, Farum Indholdsfortegnelse: 1. Resumé...3 2. Nøgleindikatorer...4 2.1 Medarbejderinvolvering...4

Læs mere

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov

Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Halmfyr er mest økonomisk ved stort varmebehov Køb af et halmfyringsanlæg er en stor og langsigtet investering, og det er derfor vigtigt, at man på forhånd gør sig nogle overvejelser om størrelse og type

Læs mere

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen

RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER. Kate Wieck-Hansen RØGGASKONDENSAT MULIGHEDER OG BARRIERER Kate Wieck-Hansen HOVEDPUNKTER Hvorfor er vi her, hvad er problemerne Hvad gør vi i dag Hvilke muligheder er der Kondensatet fra flis og naturgas Mængder og priser

Læs mere

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB

RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB POST DANMARK MILJØBERETNING 2003 RESULTATERNE I DET GRØNNE REGNSKAB Med udgangspunkt i virksomhedens miljøpolitik er det Post Danmarks mål, at operere som en miljøbevidst servicevirksomhed. Derfor arbejder

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2009/2010. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2009 2010 Grønt regnskab 2009/2010 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2009/2010 (1. maj 2009 30. april 2010) er det trettende grønne regnskab

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012

Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Sydvestjydsk Pelsdyrfoder Miljøredegørelse 2012 Side 2 Forord Miljøredegørelsen omfatter regnskabsåret 2012, og er sammenfaldende med kalenderåret 2012. Miljøredegørelsen er virksomhedens status i forbindelse

Læs mere

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013

Energistyrelsens KlimaregnsKab 2013 Energistyrelsens Klimaregnskab 2013 Klimaregnskab 2013 for Energistyrelsen Amaliegade 44 1256 København K. CVR 59 77 87 14 EAN: 5798000020009 ISBN: 978-87-93071-74-2 København 26. marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas

BioMaster affaldskværn 3.0. Din madlavning kan blive billigere, hvis du vælger biogas BioMaster affaldskværn 3.0 BioMasteren er selve affaldskværnen, eller bio kværnen som den også kaldes, hvor madaffaldet fyldes i. Det er en både let og hygiejnisk måde at bortskaffe madaffald på set i

Læs mere

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed:

Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Tilsynsskema Autoophug Se vejledning side 6-7 Tilsynsførende: Virksomhed: Adresse: Kontaktperson: Tilstede ved tilsynet: Tlf: CVR - nr.: P - nr: Journal nr.: Side: 1 af 7 Basis Data Hovedaktivitet: Er

Læs mere

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden:

Tilsynet gav anledning til følgende bemærkninger til de miljømæssige forhold på virksomheden: Sdrkrogsdam@mail.dk Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 2. december 2014 Center for Teknik og Miljø

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 03.04.2014 CVR-nummer 32664083 P-nummer 1015779418 Journal nr. NM/09/01314 Virksomhed Hilton Foods Danmark A/S Adresse Brunagervej

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk

Grønt regnskab 2013. Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Grønt regnskab 2013 Frederikshavn Kraftvarmeværk Side 2 Basisoplysninger Navn, beliggenhed og ejerforhold Frederikshavn Kraftvarmeværk er beliggende Vendsysselvej

Læs mere

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø

Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Få fingrene i en ansvarlig cement... for en klimavenlig produktion for et godt arbejdsmiljø Ansvarlig på alle områder Aalborg Portland stræber konstant efter at udvise ansvarlighed til gavn for vores fælles

Læs mere

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Center for Miljø og Energi Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 13.08.2015 CVR-nummer 33162936 P-nummer 1017478407 e-doc journal nr. 13/026855 Virksomhed Shell Service Adresse

Læs mere

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S

Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S SOLRØD KOMMUNE Teknisk Administration Tilladelse til udledning af spildevand til den offentlige kloak Lyckebye Industrial A/S Lyckeby Industrial A/S CVR nr.: 11714218 Naurbjergvej 1, 4623 Lille Skensved

Læs mere

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1

det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab LOGO1TH_LS_POSrød GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 LOGO1TH_LS_POSrød det vil kommune kolding kommune Grønt regnskab 2010 GRØNT REGNSKAB 2010 KOLDING KOMMUNE 1 Grønt regnskab 2010 - Kolding Kommune Kolding Kommune By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0

Akut forurening Ring 112. Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Akut forurening Ring 112 Regler for håndtering og opbevaring af olie og kemikalier 2.0 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Indledning 1. Formål 3 2. Gyldighedsområde 3 Kapitel 2: Opbevaring 3. Generelle regler

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland

Grønt regnskab 2011/2012. Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland 2011 2012 Grønt regnskab 2011/2012 Andels-kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland Side 1 Forord. Dette grønne regnskab for regnskabsåret 2011/2012 (1. maj 2011 30. april 2012) er det femtende grønne regnskab

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere