Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen"

Transkript

1 ERHVERVSKLIMAPANELET Afrapportering fra det strategiske partnerskab for klimaansvar i detailhandlen Oplæg til mødet i Erhvervsklimapanelet Marts 2009

2 Baggrund Det strategiske partnerskab for klimaansvar 1 i detailhandlen (detailhandelspartnerskabet) blev nedsat af Erhvervsklimapanelet d. 15. april Forbrugerstyrelsen har på vegne af Økonomi- og Erhvervsministeriet varetaget formandskabet og sekretariatsfunktionen. Partnerskabet har holdt 4 møder. Følgende virksomheder og organisationer har deltaget i partnerskabet: Arla Foods Coop Danmark Dansk Detail Dansk Erhverv De Samvirkende Købmænd DI Organisation for erhvervslivet Forbrugerrådet Landbrugsrådet Magasin A/S Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet, herunder Forbrugerstyrelsen I kommissoriet for detailhandelspartnerskabet står der følgende om partnerskabets opgaver: Detailhandlen udgør et centralt led mellem producenter/leverandører og forbrugere. Denne mellemrolle kan detailhandlen udnytte til at styrke incitamenter til, at flere virksomheder udarbejder klimaregnskaber og klimastrategier. Partnerskabet skal bl.a. på baggrund af internationale erfaringer kortlægge muligheder og barrierer forbundet med detailhandlens mellemrolle. På baggrund af arbejdet kan partnerskabet udarbejde anbefalinger, som vil indgå som inspirationsgrundlag for regeringens erhvervsklimastrategi, der forventes offentliggjort primo Partnerskabet skal bl.a. kortlægge mulighederne for at: 1. Stille krav til underleverandører om hensyntagen til klima i produktionen. 2. Informere forbrugere om, hvilke produkter der er de mest klimavenlige, og om hvordan produkter kan anvendes, så det belaster klimaet mindst muligt. Erhvervsklimapanelet 2

3 Rammerne for detailhandlens klimaindsats Virksomheders samfundsansvar (Corporate Social Responsibility = CSR) har fået stigende betydning for deres forretningsmæssige succes 2. Ansvarlighed synes i stadig stigende grad at være et konkurrenceparameter. Forbrugerredegørelse 2008 bekræfter, at forbrugerne er optagede af bæredygtighed og lægger vægt på, at butikkerne tager ansvar, når der vælges sortiment. Samtidig bidrager en aktiv CSR-profil til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere 3. Det er partnerskabets opfattelse, at spørgsmålet om hensynstagen til klimaet skal ses i et bredere perspektiv, da det er en vigtig del af bæredygtigheds- og miljøspørgsmålet. Vurderingen er, at arbejdet med klimaansvar lettere vil blive forankret i virksomhederne, hvis det bliver tænkt sammen med deres bæredygtigheds- og miljøindsats. Det er ligeledes vigtigt, at detailhandlens klimaindsats sker i overensstemmelse med detailhandelsvirksomhedernes forretningsstrategi. Hvis det sker, kan arbejdet med klimaansvar forbedre virksomhedernes konkurrenceevne. Reduktion af CO2- udledning 4 går i mange tilfælde hånd i hånd med økonomiske besparelser 5. Virksomhederne har derfor også et økonomisk incitament til at tage et klimaansvar. Mange virksomheder i detailhandlen har allerede på eget initiativ gjort meget for at reducere deres energiforbrug. Partnerskabet finder endvidere, at indsatser til fremme af detailhandlens klimaindsats skal være baseret på dialog og samarbejde mellem parterne. Der er en lang række parametre, der er medvirkende til at påvirke forbrugere og leverandører til at tage klimahensyn. Flere af disse parametre, fx prisstrukturen, ligger uden for detailhandlens handleområde. Et mere klimavenligt forbrug ville fx kunne opnås gennem afgifter eller tilskud. Derudover kan lovkrav til, hvordan varen skal produceres, også være med til at fremme udvalget af klimavenlige varer. Detailhandlens rolle Detailhandlen er centralt placeret i den samlede værdikæde, der går fra råvarerne i den ene ende til forbrug og bortskaffelse i den anden. Detailhandlen kan medvirke til at påvirke forbrugernes indkøb ved at udbyde klimavenlige varer og samtidig synliggøre disse varer for forbrugerne. Forbrugerne kan bidrage til et mere klimavenligt forbrug ved at gøre detailhandlen opmærksom på hvilke klimavenlige varer, de ønsker, da der skal være en efterspørgsel og dermed et forretningsgrundlag, hvis detailhandlen skal have et incitament til at sælge klimavenlige varer. Erhvervsklimapanelet 3

4 Detailhandlen vil bringe forbrugernes efterspørgsel videre til producenterne i de tilfælde, hvor de har direkte kontakt til disse. Derigennem kan detailhandlen være med til at påvirke producenternes CO2-udledning i forbindelse med produktionen af varerne. Detailhandlens struktur Arbejdet med reduktion af CO2-udledning skal tilpasses den enkelte detailhandelsvirksomhed, fx i forhold til virksomhedens størrelse. Handelsbranchen i Danmark består af detailhandelsvirksomheder og engrosvirksomheder. Detailhandelsbranchen er præget af mange små virksomheder. 92 pct. af detailhandelsvirksomhederne har mindre end 10 medarbejdere. Disse virksomheder står for 29 pct. af omsætningen i branchen. Store detailhandelsvirksomheder med mere end 100 medarbejdere omfatter 0,3 pct. af virksomhederne. Til gengæld står de for 45 pct. af omsætningen 6. Denne struktur har betydning for de forskellige detailhandelsvirksomheders muligheder for at arbejde aktivt med klima. Små detailhandelsvirksomheder kan forsøge at nedbringe deres egen CO2-udledning, men kan ikke i samme omfang som store levere en indsats på miljø- og klimaområdet, når det gælder samarbejdet med leverandører og indsatsen overfor forbrugerne. Omvendt betyder strukturen, at når de få store detailhandelsvirksomheder tager initiativer, vil det få en effekt på mange forbrugere, og de store detailhandelsvirksomheder kan drive markedet. På den måde kan de større detailhandelsvirksomheder være med til at udbrede klimaansvar til de mindre og små detailhandelsvirksomheder. Vision Detailhandelspartnerskabet har følgende vision: Danmark skal være i front, når det gælder forbrugernes viden om klimavenlig adfærd, og den danske detailhandel skal være i front, når det gælder forbrugernes mulighed for at vælge klimavenlige produkter. Arbejdet med at fastlægge hvordan visionen kan indfris har været opdelt i indsatser målrettet forbrugerne og indsatser målrettet detailhandlen. Indsatser målrettet forbrugerne Strategisk mål, der relaterer sig til indsatsområdet: Det skal være let for de danske forbrugere at tage hensyn til klima i indkøbssituationen. Forbrugerne mangler viden om klimavenligt forbrug. De ønsker bl.a. viden om hvilke varer, der er klimavenlige og konkrete råd om, hvordan de nedsætter deres CO2- Erhvervsklimapanelet 4

5 udledning 7. Staten informerer allerede forbrugerne om, hvordan de kan begrænse deres CO2-udledning ved fx transport samt forbrug af el og varme. Det sker bl.a. gennem Elsparefondens aktiviteter, Klima- og Energiministeriets kampagne 1 ton mindre samt sektionen om bæredygtigt forbrug på Dette arbejde kan med fordel styrkes og udbredes til flere forbrugere. Ifølge Forbrugerredegørelse 2008 får en stor del af forbrugerne (20 pct.) deres primære information om produkters bæredygtighed fra virksomhedernes markedsføring/reklamer. Derudover har detailhandlen den direkte kontakt til kunderne, når de køber ind. Detailhandlen har derfor en unik mulighed for at nå forbrugerne i indkøbssituationen. Detailhandlen gør allerede en indsats for at hjælpe forbrugerne med at blive mere klimavenlige. Coop og Informationscenter for Miljø og Sundhed har fx udarbejdet folderen Klima på menuen. Folderen omhandler, hvordan fødevareforbruget påvirker klimaet. Partnerskabet mener, at detailhandlen og myndighederne med fordel kan samarbejde om en informationsindsats overfor forbrugerne. Erhvervsklimapanelet 5

6 Boks 1. Partnerskabets anbefaling og initiativer vedr. klimaråd til forbrugerne Partnerskabet anbefaler: Initiativer Partnerskabet anbefaler, at myndighederne, detailhandlen og de andre parter i partnerskabet samarbejder om en informationsindsats overfor forbrugerne. Staten udvikler klimaråd, som er let anvendelige for forbrugerne i indkøbssituationen, og som bl.a. detailhandlen vil kunne benytte i dens informationsindsats til forbrugerne. Klimarådene kan fx trække på erfaringer fra Klima- og Energiministeriets kampagne 1 ton mindre. Klimarådene vil bl.a. fremgå på Detailhandlen afholder en klimauge i uge , hvor der vil være fokus på klimavenlige produkter. Her vil detailhandlen både i markedsføringsmateriale og i butikkerne sætte fokus på de af staten udviklede klimaråd og klimavenlige produkter. På baggrund af en evaluering vil detailhandlen tage stilling til om klimaugen skal være en årligt tilbagevendende begivenhed. Arla, Landbrugsrådet, DI Fødevarer og Forbrugerrådet vil støtte detailhandlens kampagne i uge 41 fx via hjemmesider, nyhedsbreve eller lign. De danske forbrugere efterspørger klimamærkning af føde- og dagligvarer 8.. Et mærke kan give forbrugerne genkendelig, troværdig og lettilgængelig information om et produkts klimavenlighed i selve indkøbssituationen. Det stigende antal mærkningsordninger i forskellige produktkategorier kan imidlertid medføre, at forbrugerne får sværere ved at foretage et oplyst valg. Det er partnerskabets opfattelse, at det kan bidrage til forvirring hos forbrugerne, hvis der bliver lanceret et nyt selvstændigt klimamærke. Samtidig er der på nuværende tidspunkt ikke international konsensus om, hvordan beregningen af et produkts samlede klimabelastning skal ske. Erhvervsklimapanelet 6

7 Af disse årsager mener partnerskabet, at man i stedet for at udvikle et nyt selvstændigt klimamærke skal intensivere processen med at udvikle det nordiske miljømærke Svanen og EU s miljømærke Blomsten i en mere klimavenlig retning A. Svanen og Blomsten stiller allerede i dag klimakrav til nogle produkter. Det kan fx være krav til energiforbrug eller mængden af emballage. Klima indgår som et af tre aktuelle hovedfokusområder i den nuværende strategi for udvikling af Svanen, og der er planer om at integrere yderligere klimahensyn i Svanen 9. Der er endnu ikke lignende planer for Blomsten. Ved at integrere yderligere klimahensyn i Svanen og Blomsten vil forbrugerne kunne få information om et produkts klimavenlighed i indkøbssituationen, uden at der udvikles et selvstændigt klimamærke. Partnerskabet ønsker, at mærkningsordninger skal være frivillige og som udgangspunkt europæiske eller internationale. Af denne årsag bør der på langt sigt satses på at integrere klimahensyn i Blomsten. Da Svanen imidlertid er mere kendt af forbrugerne, kan der med fordel arbejdes med videreudvikling af Svanen på kort sigt, da der kan opnås en umiddelbar effekt i forhold til klimapåvirkningen. Svanen og Blomsten anvendes på nuværende tidspunkt ikke indenfor alle produktgrupper. De bruges eksempelvis ikke til mærkning af fødevarer. Forbrugerne har derfor ikke ad denne vej mulighed for at identificere klimavenlige fødevarer. Det er partnerskabets opfattelse, at muligheden for at udvide miljømærkerne til fødevarer bør undersøges. Dette skal dog ske under hensyntagen til økologimærkerne, der anvendes til mærkning af fødevarer. På nuværende tidspunkt kan en lang række produkter mærkes med Blomsten eller Svanen. Partnerskabet mener imidlertid, at opgaven med at udvikle kriterier for endnu flere produktgrupper bør prioriteres højt. En bredere vifte af miljømærkede produkter medfører, at flere butikker kan inkludere disse i deres sortiment, så forbrugerne får flere produkter at vælge imellem. Et stort udvalg gør det lettere for forbrugerne at tage miljø- og klimahensyn i indkøbssituationen. Samtidig kan det overvejes, om det kan gøres økonomisk mere attraktivt at få miljømærket produkter. Det er i dag muligt for dagligvarebutikker at opnå miljømærket Svanen. Mærket giver butikkerne mulighed for at signalere til forbrugerne, at der både i butikkens sortiment, energiforbrug, transport, køle- og frostanlæg mv. er taget hensyn til miljø og klima. Der er imidlertid ingen svanemærkede dagligvarebutikker i Danmark, mens der er ca. 40 svanemærkede butikker i Norge og ca. 300 i Sverige 10. Dette kan bl.a. skyldes den hidtidige gebyrstruktur, der har betydet, at der var store årlige udgifter forbundet med A Forbrugerrådet ønsker ikke at udelukke, at et egentligt klimamærke kan være en god idé. Erhvervsklimapanelet 7

8 at være miljømærket. Samtidig er det kun dagligvarebutikker, der kan blive svanemærket, da der ikke er udviklet kriterier for svanemærkning af andre typer butikker. Partnerskabet mener, at der med fordel kan ske en styrkelse af mulighederne for at blive miljømærket som butik, da dette kan føre til, at der udbydes flere miljømærkede produkter. Partnerskabet mener generelt, at mærkning af klimavenlige varer skal baseres på et seriøst, velfunderet og internationalt anerkendt metodisk grundlag. Boks 2. Partnerskabets anbefalinger vedr. mærkning af klimavenlige varer Partnerskabet anbefaler: Partnerskabet anbefaler, at arbejdet med at integrere yderligere klimahensyn i miljømærkerne intensiveres, og at mulighederne for at udbrede miljømærkerne til flere produktgrupper, herunder fødevarer, afdækkes. Partnerskabet anbefaler, at det gøres muligt for forskellige typer butikker at lade sig miljømærke. Partnerskabet anbefaler, at der i fastlæggelsen af gebyrer for opnåelse og anvendelse af miljømærkerne tages hensyn til, at det skal være attraktivt at lade sig miljømærke. Partnerskabet anbefaler, at der på langt sigt satses på Blomsten frem for Svanen, da Blomsten er mere anvendelig for virksomheder, der opererer på det europæiske marked. Indsatser målrettet detailhandlen Strategisk mål, der relaterer sig til indsatsområdet: "Detailhandlen skal i højere grad være i stand til at tage et klimaansvar og kommunikere det til forbrugerne" Ifølge en undersøgelse fra 2008 blandt danske erhvervsledere forventer næsten 90 pct., at fokus på virksomheders klimapåvirkning vil udgøre en større ledelsesmæssig udfordring om tre år end i dag 11. Ni ud af ti mener, at det giver point imagemæssigt, når en virksomhed kan dokumentere sit arbejde med klimaansvar, men samtidig erkender seks ud af ti, at de har svært ved at se, hvordan de skal få deres virksomhed til at belaste klimaet mindre. Erhvervsklimapanelet 8

9 Det kan være svært for både små og store detailhandelsvirksomheder at vide, hvad de konkret skal gøre, hvis de vil arbejde med klimaansvar. Dette bør imidlertid ikke være en hindring for detailhandelsvirksomheders arbejde med klimaansvar. Hvis en detailhandelsvirksomhed troværdigt skal opfordre forbrugere og underleverandører til at tage klimahensyn, er den nødt til selv at gøre en indsats. På nuværende tidspunkt findes der generel rådgivning til virksomheder, der ønsker at tage et klimaansvar. Det er imidlertid partnerskabets opfattelse, at der kan være behov for rådgivning særligt målrettet handelsvirksomheder. Boks 3. Partnerskabets anbefalinger og initiativer vedr. styrket rådgivning af handelsvirksomheder Partnerskabet anbefaler: Initiativer Partnerskabet anbefaler, at detailhandelen løbende arbejder med at reducere CO2-udledningen. Partnerskabet anbefaler, at der sker en styrkelse af rådgivningen til handelsvirksomheder, der ønsker at tage et klimaansvar. Dansk Erhverv vil i samarbejde med Coop, Dansk Detail og De Samvirkende Købmænd udarbejde og lancere en plan for, hvordan detailhandlen vil arbejde med klimaansvar. Planen vil bl.a. fokusere på følgende tre indsatsområder: klimatiltag i egne bygninger, tiltag overfor forbrugerne samt miljø- og energimærkning. Planen vil blive offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af regeringens erhvervsklimastrategi. Andre parter fra detailhandlen kan blive inddraget i arbejdet. DI Organisation for erhvervslivet vil udarbejde en vejledning om, hvordan handelsvirksomheder kan nedsætte deres CO2-udledning og omkostninger gennem mere effektiv og energirigtig transport. Derudover vil DI formidle cases på virksomheder, der har reduceret deres CO2-udledning gennem ændret emballage, reduceret affaldsmængde eller lign. Dansk Erhverv vil anvise, hvordan handelsvirksomheder i samarbejde med speditører og godstransportører kan nedbringe CO2-udledningen fra den godstransport, der vedrører handel. Erhvervsklimapanelet 9

10 Detailhandelsvirksomhedernes klimaindsats skal i det daglige leveres af virksomhedernes medarbejdere. Medarbejderne skal derfor være rustede til at tage hånd om klimaudfordringerne. Det er partnerskabets opfattelse, at efteruddannelsestilbud til detailhandelsmedarbejdere kan være med til at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer og værktøjer til at kunne tage et klimaansvar. Boks 4. Partnerskabets anbefaling vedr. uddannelse af detailhandelsmedarbejdere Partnerskabet anbefaler: Partnerskabet opfordrer arbejdsmarkedets parter til at etablere efteruddannelsestilbud, der uddanner medarbejderne i detailhandelsvirksomheder i energirigtig adfærd på arbejdspladsen. Opfølgning på initiativerne Forbrugerstyrelsen vil løbende følge op på status for de forskellige initiativer. 1 Når der i dette dokument anvendes betegnelser som klimaansvar og klimavenlig refereres der til, at der gøres noget for at begrænse udledningen af drivhusgasser forbundet med produkter eller processer. 2 DI Handels pjece Handel og ansvar. 3 Artiklen Gi noget tilbage og styrk din forretning i Dansk Erhvervs medlemsavis nr. 28, Når der anvendes betegnelsen CO 2-udledning, skal det forstås bredt, da udledningen af andre drivhusgasser også har stor betydning for klimaet Data for Danmarks Statistik, Statistikbanken, Generel firmastatistik. 7 Forbrugerredegørelse Forbrugerredegørelse Miljømærkning Danmark, og januar Undersøgelsen er lavet af Institut for Opinionsanalyse for Berlingske Nyhedsmagasin. Den blev offentliggjort i april Erhvervsklimapanelet 10

Find de nemme klimaråd, der hvor du handler.

Find de nemme klimaråd, der hvor du handler. værktøjskasse Find de nemme klimaråd, der hvor du handler. Kære virksomheder Forbrugerstyrelsen lancerer nu en række klimaråd i samarbejde med detailhandlen, producenter og organisationer. Klimarådene

Læs mere

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling

Anvendt Miljøvurdering. Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt Miljøvurdering Rådgivning som gavner miljøet og understøtter en bæredygtig erhvervsudvikling Anvendt miljøvurdering I FORCE Technologys afdeling for Anvendt Miljøvurdering arbejder vi med en bred

Læs mere

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt

Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Miljøvaredeklarationer og mærker - en oversigt Tendenser i miljølovgivningen Hvilke udfordringer står I over for? Overblik over miljøvaredeklarationer Overblik

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund

Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund 4. marts 2013 LICW/TS Miljømærkning Danmark Att.: Lisbeth Engel Hansen Kollegievej 6 2920 Charlottenlund I DI mener vi, at det forslag til kriterier for Svanemærkning af bagerier og brød, der er sendt

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge

Udarbejd en klimastrategi og tjen penge Klimakompasset 18. jan. 10 Udarbejd en klimastrategi og tjen penge www.klimakompasset.dk Fortsat fokus på klima? Fremtidig lovgivning eksempelvis kvotesystem 2013 Reducerer energiforbrug Efterspørgsel

Læs mere

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet. NOTAT 25. september 2008 J.nr. 033003/33009-0726 Ref. el Energieffektivitet og internationalt samarbejde Side 1/5 Udbredelse af erfaringerne fra aftaleordningen om energieffektivisering i erhvervslivet.

Læs mere

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16.

Notat. Status for klimaarbejdet. Afdelingen for Miljø. Udarbejdet af: Susanne Jervelund. Dato: 27. april 2010. Sagsid.: Sag: 00.16. Notat Status for klimaarbejdet Udarbejdet af: Susanne Jervelund Dato: 27. april 2010 Sagsid.: Sag: 00.16.00-A00-1-10 Version nr.: 1 Afdelingen for Miljø Status for klimaarbejdet i kommunen I Faaborg- Midtfyn

Læs mere

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats

Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet Slotsholmsgade 12 1216 København K 9. maj 2016 Dansk Erhvervs indspil til innovationstjek af Miljø- og Fødevareministeriets forsknings- og innovationsindsats Miljø- og Fødevareministeriet

Læs mere

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb

5 friske fra. Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Et katalog til miljøministeren med forslag til fremme af bæredygtige indkøb 5 friske fra Forum For Bæredygtige Indkøb Forum for Bæredygtige Indkøb præsenterer her fem forslag til, hvordan

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Blomsten og Svanen? Kontrolrapporten for 2012 Kontrol af den europæiske Blomst og den nordiske Svane Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes, at det er

Læs mere

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter,

Vores fælles styrke giver os indflydelse til at påvirke myndigheder og virksomheder, så vi kan bekæmpe kemi i dagligdagsprodukter, Strategi 2014-2016 Det er sin sag at være forbruger i dag. Der er flere varer på hylderne, og med flere varer følger flere valg. Skal man vælge den lave pris eller den høje kvalitet og udelukker det ene

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER

SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER SVANEMÆRKNING AF DANSKE DAGLIGVAREBUTIKKER HVORFOR ER MILJØMÆRKNING AF DAGLIGVAREBUTIKKER VIGTIGT Det giver god mening at lade sin dagligvarebutik miljømærke. Med Svanen er der ikke tale om grønvask, men

Læs mere

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten?

Hvordan foregår kontrol og overvågning af Svanen og EU Blomsten? Kontrolrapporten for 2011 Kontrol af den nordiske Svane og EU Blomsten Der er ingen tvivl om at vores licenshavere overordnet set er glade for at der gennemføres kontrol. De synes at det er vigtigt for

Læs mere

bæredygtig g erhvervspolitik

bæredygtig g erhvervspolitik Workshop om bæredygtig g erhvervspolitik Hvorfor en bæredygtig erhvervspolitik? I fremtiden skal vi leve af, at udvikle sammenhængende, overførbare løsninger på de globale udfordringer Klima og miljø er

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk

Energiledelse hos Formula A/S. www.formula.dk Energiledelse hos Formula A/S Beregningsmetodefor CO 2 udslip www.formula.dk Energi og Miljøledelse forankret i EMAS Certficering Licens til Svanemærkning af tryksager Licens til FSC mærkede tryksager

Læs mere

Status og erfaringer med CSR-rapportering

Status og erfaringer med CSR-rapportering Status og erfaringer med CSR-rapportering - hvad er effekten af lovkravet? Mette Andersen Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Agenda Kort om Center for Samfundsansvar (CenSa) Regeringens

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012

Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Kommunikationsstrategi og handlingsplan for Frederiksberg Fairtrade By 2012 Som Fairtrade By forpligter Frederiksberg sig til at formidle om Fairtrade internt til kommunens ansatte og eksternt til kommunens

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS

PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS PÅ VEJEN MOD FOSSILFRIHED KLIMASTRATEGI FOR AARHUS INDLEDNING Klimaforandringerne er en af de største udfordringer, som verden står over for i dag. Derfor har Danmark et nationalt mål om at være uafhængig

Læs mere

Ledelsesguide til klimaindsatser

Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelsesguide til klimaindsatser Ledelses guide til klimaindsatser Denne guide er tænkt som en hjælp til at organisere klimaindsatser i virksomheder. Guiden vil derfor både indeholde konkret vejledning

Læs mere

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv):

Vores forslag giver mulighed for at arbejde med flere elementer hentet fra bekendtgørelsen (her skrevet med kursiv): Side 1 Mærkning Til læreren Didaktisk model Temaet mærkning relateres her hovedsagelig til dimensionen råvarer og produkter, idet der lægges vægt på, at eleverne får kendskab til forskellige mærker på

Læs mere

GNG s CSR-politik. God social praksis

GNG s CSR-politik. God social praksis GNG s CSR-politik God social praksis GASA NORD GRØNT s CSR-politik er baseret på de 3 P er: PEOPLE PLANET PRODUCT Vi forsikrer, at GNG og de producenter, som leverer til GNG, der er omfattet af GLOBAL

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet.

Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Samfundsansvar (CSR) Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. BÆREDYGTIGHED Lev som du skal dø i morgen - dyrk din jord som

Læs mere

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne

Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Forbrugernes viden om fødevarer, klima og etik - optakt til Det Etiske Råd og Forbrugerrådets debatdag om samme emne Det Etiske Råd og Forbrugerrådet har stillet Forbrugerrådets Forbrugerpanel en række

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen

Klimaarbejdet i Helsingør. 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Klimaarbejdet i Helsingør 25. August 2011 Karen Marie Pagh Nielsen Agenda Klimaarbejdet i Helsingør: Organisation Klimaplan Tiltag og resultater kommunen som virksomhed Borgerne / Agenda 21 Virksomheder

Læs mere

Miljømarkedsføring af hoteller

Miljømarkedsføring af hoteller RESUME Miljømarkedsføring af hoteller Resume Om miljømærkning af hoteller i Danmark I forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009, er flere hoteller begyndt at markedsføre sig som grønne

Læs mere

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( )

2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud ( ) Københavns Kommune 2. Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud (2017-0188408) Bilag Bilag 1 - Kategorisering af indkøbsområder ud fra miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten Bilag 2 - Om miljømærkerne

Læs mere

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB

Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger SAMFUNDSANSVAR I OFFENTLIGE INDKØB Anbefalinger om samfundsansvar i offentlige indkøb Introduktion Hvad kan det offentlige gøre for at fremme gode rammer for, at samfundsansvar indgår som

Læs mere

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar

DS/16/157 Den 23. november Politik for samfundsansvar DS/16/157 Den 23. november 2016 Politik for samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Målsætning... 4 4 Fokusområder... 4 4.1 Miljø- og klimahensyn... 4 4.2 Medarbejdere...

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Hensyn til sundhed Blomsten og Svanen er din garanti, når det gælder kemikalier og sundhed. Med miljømærker er der tjek på det, der

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Forretningsgrundlag Dansk Initiativ for Etisk Handel Forretningsgrundlag Initiativets formål Forretningsgrundlag for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel Dansk Initiativ for Etisk Handel er et ressourcecenter

Læs mere

Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer

Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer Regeringens Handlingsplan for virksomheders Samfundsansvar & Branchekampagne Landbrug & Fødevarer Brønderslev, den 22. januar 2010 Dia Wolffhechel Chefkonsulent, Center for Samfundsansvar Erhvervs- og

Læs mere

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til?

Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? 24. september 2015 Netværk for Transport og Miljø Energibesparelser i transportkæder hvor ligger barriererne og hvad skal der til? Susanne Krawack Vi står foran enorme ressourceudfordringer Udfordring:

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

Nordisk tekstilhandlingsplan

Nordisk tekstilhandlingsplan - hvor langt er vi med implementeringen? Anne-Mette Lysemose Bendsen Miljøteknologi Tirsdag den 7. februar 2017 Agenda Kort om planen Baggrund og lancering Formål og vision for planen Fokuspunkter og initiativer

Læs mere

Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility Corporate Social Responsibility Vores tilgang til socialt ansvar Vores tilgang til social ansvarlighed er baseret på de principper, politikker og processer, der gør, at vi opfylder vores grundlæggers mål,

Læs mere

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010

Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Kan det betale sig at tage et samfundsansvar? Carsten Ingerslev, Kontorchef Center for Samfundsansvar Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Oktober 2010 Om os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen er en del af Økonomi-

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

DANSK ERHVERV. Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen

DANSK ERHVERV. Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen DANSK ERHVERV Hvordan går det med implementeringen i servicesektoren hvad er udfordringerne? Dakofa 10. marts 2015 Miljøpolitisk chef Jakob Zeuthen værdikædeindsats og fokus på efterspørgsel Affald Producenter

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Virksomheder øger den ansvarlige indsats

Virksomheder øger den ansvarlige indsats Organisation for erhvervslivet. maj 2 Virksomheder øger den ansvarlige indsats AF CSR KONSULENT DORTE GRAM NYBROE, DGNY@DI.DK OG ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK Den økonomiske krise rammer

Læs mere

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for tekstiler og tekstilservice. INDKØBSMÅL Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til: At følge de fælles konkrete indkøbsmål At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Den nemme vej til den rigtige løsning

Den nemme vej til den rigtige løsning Den nemme vej til den rigtige løsning Vi er aldrig længere væk end den nærmeste telefon Du kan altid ringe og spørge til produkterne eller få klar besked om forventet levering af bestilte varer. Det er

Læs mere

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE

CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE CARBON20 PARTNERSKABSAFTALE mellem [VIRKSOMHED] og ALLERØD KOMMUNE Carbon20 Et bæredygtigt Allerød Denne aftale præciserer rammerne for et forpligtende, men ikke juridisk bindende samarbejde mellem og

Læs mere

Udarbejd en klimastrategi

Udarbejd en klimastrategi Klimastrategi Udarbejd en klimastrategi Denne vejledning er en hjælp til at udarbejde en klimastrategi for din virksomhed Overordnet består strategien af 3 punkter: 1 Status Hvor er vi? 2 Mål Hvor vil

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion!

Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Noterne er primært et supplement til oplægsholdernes præsentation samt uddrag af efterfølgende diskussion! Karl Sperling - Aalborg Universitet Velkomst og kort introduktion til PRINCIP-projektet. Se flere

Læs mere

Svineafgiftsfondens strategi

Svineafgiftsfondens strategi Svineafgiftsfondens strategi 2018-2021 1 Fondens formål, ståsted og målsætninger Svineafgiftsfondens formål er at fremme aktiviteter, der styrker den samlede sektors udviklingsmuligheder og konkurrenceevne.

Læs mere

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder

ENERGISPARESEKRETARIATET. Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Sådan kan I arbejde med energibesparelser i erhvervsvirksomheder Indholdfortegnelse Til gavn for både kommuner og virksomheder De gode argumenter vinder Byg jeres indsats på data En metode til at effektivisere

Læs mere

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet

Blomsten og Svanen. Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Blomsten og Svanen Skrappe miljøkrav Hensyn til sundhed God kvalitet Vil du gerne bidrage til et bedre miljø? Er du træt af at bekymre dig om kemikalier? Og går du efter kvalitet? Så se efter Blomsten

Læs mere

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016

Miljømærkning. Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Miljømærkning Svanens kriterier for biobrændstoffer Thomas Christensen 6. December 2016 Danmarks officielle miljømærker Svanemærket Nordens officielle miljømærke Stiftet af Nordisk Ministerråd i 1989

Læs mere

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse

Butikker som formidlere af energispareråd. - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd - tekstilprojektet i Vanløse Butikker som formidlere af energispareråd tekstilbutikker i Vanløse Kommuner kan i samarbejde med den lokale detailhandel få formidlet

Læs mere

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app

Bæredygtigt forbrug: Ny bæredygtig app 22. februar 2012 /cwg Sag Høringssvar: Ideer og input til national handlingsplan for 'Open Government' Erhvervsstyrelsen har ideer til tre initiativer, der kunne indgå i handlingsplanen for Open Government.

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan

Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan CO2 - indsatsplan Sådan udarbejder du en CO2-indsatsplan Følgende vejledning beskriver hvordan du kan udarbejde en CO2-indsatsplan for sin virksomhed. Ved en indsatsplan forstås en proces, hvor der sættes

Læs mere

Handlingsplan 2013-2015

Handlingsplan 2013-2015 Handlingsplan 2013-2015 Denne handlingsplan folder temaerne i Arbejdsmiljørådets strategi ud samt beskriver andre aktiviteter, som rådet iværksætter. Handlingsplanen er inddelt i de temaer, som fremgår

Læs mere

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark

Fødevareindustrien. et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Fødevareindustrien et godt bud på vækstmuligheder for Danmark Vidste du at: Fødevarebranchen bidrager med 150.000 arbejdspladser. Det svarer til 5 6 pct. af den samlede arbejdsstyrke i Danmark. Fødevarebranchen

Læs mere

Energibesparelse i godstransportens kæder

Energibesparelse i godstransportens kæder Hvordan skal den bæredygtige trasosektor fungere? Energibesparelse i godstransportens kæder Susanne Krawack www.concito.dk Projektets baggrund Godstransport udgør ca. 40% af transportsektorens energiforbrug

Læs mere

Klimamærkning af fødevarer?

Klimamærkning af fødevarer? Klimamærkning af fødevarer? Mogens Werge Forbrugerpolitisk direktør Coop Danmark A/S Änglamark Coop Danmark er Danmarks største dagligvarevirksomhed, der sammen med de selvstændige brugsforeninger driver

Læs mere

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning

Vejledning til ansøgning om Svanemærkning Vejledning til ansøgning om Svanemærkning For at få tildelt en Svanelicens er der en række krav i et kriteriedokument, der skal opfyldes. Miljømærkning Danmark kontrollerer, at den indsendte dokumentation

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation

OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR. - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation OPNÅ VÆRDI MED SAMFUNDSANSVAR - Corporate Social Responsibility (CSR) og kommunikation CSR ER AFGØRENDE FOR FORRETNINGEN Forretningsdrevet CSR handler om at tage ansvar og bidrage positivt til samfundsudviklingen

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Miljømærker i SKI udbud

Miljømærker i SKI udbud Miljømærker i SKI udbud 6. november 2017 Katrine Pape Huldahl Udbudsjurist og CSR-ansvarlig i SKI Fakta om SKI SKI er sat i verden for at hjælpe det offentlige med at spare penge ved netop indkøb Vi samler

Læs mere

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder

Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder 17. juni 2009 Samfundsansvar på dagsordnen hos midtjyske virksomheder Samfundsansvar. Samfundsansvar optager vækstlagsvirksomhederne i Region Midtjylland, hvor syv ud af ti virksomheder tillægger samfundsansvar

Læs mere

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag?

Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? Bæredygtighed og etisk handel - er det vigtigt for børn og unge i dag? De næste 45 minutter. Hvad er Coop og Coop Skolekontakten? 10:30 1. Global handel Hvad er det for en verden, vi handler i? Hvad betyder

Læs mere

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering

Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Kom godt i gang med Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Klimaguides Klimaoptimering = Energioptimering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål og

Læs mere

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009

FM s betydning for samfundets udvikling. Jan Stiiskjær. 29. jan. 09 DFM KONFERENCEN 2009 DFM KONFERENCEN 2009 Dette vil jeg tale om Kort om DI og DI Service Den samfundsmæssige udfordring Offentlig-privat samarbejde og FM Hvad gør DI 2 DI organisation for erhvervslivet DI er en privat arbejdsgiver-

Læs mere

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013.

Strategi 2014-2018. Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Strategi 2014-2018 Denne strategi er vedtaget af CONCITOs bestyrelse i september 2013. Mission CONCITOs formål er at bidrage til (1) nedbringelse af drivhusgasudledninger og (2) reduktion af de skadelige

Læs mere

Guide til grønne indkøb

Guide til grønne indkøb Guide til grønne Guide til grønne Dette er en guide til de væsentligste vejledninger, værktøjer, mærker og netværk, der findes til offentlige grønne. Guiden kan benyttes af alle, der ønsker hjælp og inspiration

Læs mere

(Det talte ord gælder)

(Det talte ord gælder) Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del endeligt svar på spørgsmål 14 Offentligt Miljø- og Fødevareministeriet Sagsnr.: 2015-7686 Dato: 7. oktober 2015 Talen til Samråd A [vejledende grænseværdi,

Læs mere

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal.

Nøgletallet Arbejdsgruppen er blevet enige om beregning af et ÅOP - lignende nøgletal. Finanstilsynet 21. juni 2007 FOIN/FORM J.nr.5460-0002 aba Rapport om indførelse af et ÅOP lignende nøgletal for investeringsforeninger. Men baggrund i anbefaling i Konkurrenceredegørelsen fra 2006 om at

Læs mere

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne

Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Novopan Træindustri A/S: Mere værdi for kunderne Ved at deltage i Region Midtjyllands projekt Rethink Business, har Novopan Træindustri A/S fået øje på, hvordan de med C2C-certificering og - strategi kan

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar

Virksomheders samfundsansvar Virksomheders samfundsansvar Virksomheder kan gøre en god forretning ved at arbejde målrettet med sociale og miljømæssige hensyn og samtidige bidrage til at løse nationale og globale samfundsmæssige udfordringer

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat

Region Midtjylland Regionssekretariatet. Referat Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 1. juli 2011 /BRIMAD Referat til mødet i Udvalg vedrørende Klimaudfordringer 20. juni 2011 kl. 09:00 i Mødelokale Konference 1, Regionshuset Viborg,

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

Hvad er bæredygtighed? Brundtland

Hvad er bæredygtighed? Brundtland Hvad er bæredygtighed? Brundtland 2... 24. januar 2014 Bæredygtighed Er ikke et videnskabeligt faktuelt begreb, men et normativt princip, ligesom f.eks. Lovgivning Er baseret på en grundtanke om naturlige

Læs mere

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet

Dansk handel hårdere ramt end i udlandet Organisation for erhvervslivet April 2010 Dansk handel hårdere ramt end i udlandet AF KONSULENT PEDER SØGAARD, PESO@DI.DK Danske grossister har tabt mere omsætning og haft flere konkurser end engroserhvervet

Læs mere

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn

Delux [di:luks] THINGS OF VERY HIGH QUALITY. Beskrivelse af. Grøn Beskrivelse af Hvorfor en komplet grøn løsning? Delux har nu eksisteret siden 2002, og vi har løbende forbedret vores ydelser. Det har resulteret i et højt og stabilt kvalitetsniveau, et godt arbejdsmiljø

Læs mere

Energibesparelser i private virksomheder

Energibesparelser i private virksomheder Energibesparelser i private virksomheder Ingeniørforeningen 2012 Energibesparelser i private virksomheder 2 Energibesparelser i private virksomheder 3 Energibesparelser i private virksomheder Resume Undersøgelsen

Læs mere

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund

PFA S CR-STRATEGI Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 Investering i et bæredygtigt samfund PFA S CR-STRATEGI 2017-2020 INVESTERING I ET BÆREDYGTIGT SAMFUND For PFA er det en grundlæggende del af forretningsmodellen at tage et medansvar

Læs mere

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger.

Høringssvar til forslag til lov om et klimaråd, klimapolitisk redegørelse og fastsættelse af nationale klimamålsætninger. SDE, Sammensluttede Danske Energiforbrugere Forbrugernes stemme i energidebatten! Energistyrelsen dwc@ens.dk, skn@ens.dk, klimasekr@ens.dk Herrestrup, den 27. februar 2014. Høringssvar til forslag til

Læs mere

CSR - politik Danmarks Skibskredit

CSR - politik Danmarks Skibskredit CSR - politik Danmarks Skibskredit Indholdsfortegnelse Formål 3 Lovregulering 3 Målsætning 3 Fokusområder 4 Ansvar for CSR 5 Rapportering 5 2 Formål Corporate Social Responsibility (CSR) politikken har

Læs mere

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat

Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Dato: 10. april 2014 Fremtidens Detailhandel - Høringsnotat Den eksterne høring af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens analyse, Fremtidens detailhandel, blev afsluttet 14. marts. I alt 17 virksomheder,

Læs mere

Afgifter bremser genbrug af energi

Afgifter bremser genbrug af energi Organisation for erhvervslivet 9. februar 2009 Afgifter bremser genbrug af energi AF CHEFKONSULENT TROELS RANIS, TRRA@DI.DK Danmark går glip af varmegenanvendelse for mindst 1,2 mia. kroner om året. Det

Læs mere

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015

Bæredygtighedsanprisninger. Rikke Dreyer 3. November 2015 Rikke Dreyer 3. November 2015 NGO erklæringer Deklarationer Mærker Bæredygtighedsstandarder Egenerklæring Donationer Bæredygtighedspris Virksomhedsrapportering Klassificeringer - eksempler Mængden af bæredygtige

Læs mere

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED

MILJØ CSR MANG- FOLDIGHED MILJØ VÆRDI CSR MENNESKER MANG- FOLDIGHED INDHOLD FORORD 3 VÆRDI 4 MILJØ 6 MENNESKER 12 MANGFOLDIGHED 16 2 FORORD Netto er i dag Danmarks største dagligvarekæde. Det er vi blevet, fordi vi tager ansvar,

Læs mere

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER

ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER REGIONALFONDEN 2014-2020 ENERGI- OG RESSOURCEEFFEKTIVE SMV ER (PRIORITETSAKSE 3) VEJLEDNING TIL DELTAGERVIRKSOMHEDER: SÅDAN BEREGNES EFFEKTERNE AF GRØNNE FORRETNINGSMODELLER Indhold Indledning... 1 Grønne

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere