UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "UMV-RAPPORT. (Undervisningsmiljøvurdering)"

Transkript

1 Juni 2014 UMV-RAPPORT (Undervisningsmiljøvurdering) Skolen har udarbejdet en UMV der primært basere sig på spørgerskemaer, der vurdere det æstetiske miljø, det psykiske og det fysiske miljø. Med udgangspunkt i de følgende tre dimensioner af undervisningsmiljøet, har skolen lavet en helhedsvurdering af denne. Den æstetiske dimension handler ikke kun om hvorvidt tingene ser ud, men også om samspillet mellem rummet og kroppens sanser, altså hvilke stemninger og fornemmelser indeholdt skaber. Den psykiske dimension omfatter de elementer der har betydning for elevernes psykosociale trivsel. Dette kan være de sociale spilleregler fællesskabet, venskaber, mobning, empati, isolation, samarbejde, medbestemmelse, stress, faglighed mv. De fysiske forhold er dels de fysiske rammer, ergonomiske betragtninger, sikkerheds- og sundhedsforhold, inventar, indretning, indeklima støjpåvirkninger mv. I spørgerskemarunden deltog der 11 fra 6 klasse, 13 fra 5 klasse, 15 fra 4 klasse og 14 fra 3 klasse. I alt deltog der 53 elever fra skolen fordelt på 37 piger og 16 drenge. Det psykiske miljø Hvordan synes du selv, du klare dig i klassen: En af de bedste Der er nogle få, der er bedre Der er mange, der er bedre end end mig mig 62 % 35 % 3% Et overvejende flertal blandt de adspurgte elever vurderer sig selv som en af de bedste i klassen. Er du glad for at gå i skole: 86 % 12 % 2 % Langt de fleste elever er glad for at gå i skole. Er du glad for dine lærere: 1

2 80 % 15 % 5 % De fleste elever er tilfredse med deres lærere. Synes du, at du lærer meget i skolen: 84 % 15 % 1 % De flest elever mener, at de får et udbytte i skolen. Keder du dig i timerne: 13 % 20 % 67 % Det er normalt at ca. 13 % af eleverne oplever at de keder sig i timerne. Synes du, at lærerne skaber en god stemning i klassen: 68 % 27 % 5 % De fleste elever mener ca.95 %, at deres lærer skaber en god stemning i klassen. Vil du hellere gå på en anden skole: 15 % 3 % 3 % 79 % Lange de fleste elever ca. 82 % har ikke et ønske om skoleskift, mod 18 % der kunne ønske et skoleskift. Hvornår synes du, at du lærer mest i skolen: (eleverne måtte sætte tre kryds) Læreren underviser alene Gruppearbejde Projekter i et fag Projekter på tværs af fag Når du arbejder alene med opgaver m.m. 77 % 70 % 37 % 11 % 68 % Specialundervisning. 2

3 De fleste af eleverne mener, at de får det største udbytte af undervisningen, når læreren underviser alene, igennem gruppearbejde og når de arbejder alene med opgaver, lektier o.l. Kan du lide at sammenarbejde med andre: 86 % 6 % 6 % 2 % De fleste elever har det fint med at samarbejde med andre i klassen. Mener du, at I tit hjælper hinanden i klassen: 23 % 72 % 3 % 2 % Klassen mener ca. 95 % at de hjælper hinanden, mens ca. 5 % mener at, de stadigvæk kan blive lidt bedre til det. Har du lyst til at lære nyt: 100 % Alle elever der har deltaget i spørgerunden er motiveret for at lære nyt. Har du det godt i klassen. 55 % 27 % 10 % 8 % De fleste elever 82 % har det fint i klassen, der er dog en procentdel på 18 % der ikke føler at de har det godt i deres klasse. Mener du at dine klassekammerater kan lide dig som du er. 61 % 23 % 8 % 8 % Næsten 84 % af de adspurgte mener, at deres klassekammerater kan lide dem som de er, mod næsten 16 % mener at have problemer med dette. Mener du at, dine lærere opmuntre dig til at komme frem med dine synspunkter: Meget enig Lidt enig Uenig Meget uenig 73 % 17 % 3 7 % 3

4 Ca. 90 af eleverne mener, at lærerne opfordrer dem til, at komme frem med deres synspunkter. Føler du dig forfulgt af dine lærere. 2 % 19 % 12 % 67 % 79 % af eleverne føler ikke, at de bliver forfulgt af deres lærere, mens 21 % dog føler at deres lærere forfølger dem. Stiller dine lærere for store krav til dig: 10 % 27 % 18 % 45 % Næsten 37 % af de adspurgte føler at deres lærere stiller for store krav til dem, mod godt 63 % ikke føler at kravene i skolen er for store. Stiller dine lærere for små krav til dig: 35 % 25 % 20 % 20 % Næsten 60 % mener, at deres lærere stiller for små krav til dem, mod godt 40 % der mener, at lærerne ikke stiller for store krav. Behandler lærerne jer retfærdigt. 43 % 38 % 14 % 5 % De fleste elever ca.81 % mener at deres lærere behandler dem retfærdigt, mod ca. 19 % der ikke er enig i at deres lærere behandler dem retfærdigt. Får du ofte ros af din lærer: 66 % 22 % 11 % 1 Ca. 88 % af eleverne føler, at de får ros af deres lærere, mod godt 12 % der ikke føler at de får ros af deres lærere. Er eleverne med til at lave reglerne på skolen: 4

5 19 % 31 % 16 % 34 % 50 % af eleverne mener at de har en indflydelse på skolens regler, mod 50 % der ikke mener at de har nogen indflydelse på skolens regler. Lytter lærerne når I kommer med forslag til emner i undervisningen. 73 % 18 % 5 % 4 % Godt 91 % af eleverne mener at deres lærere lytter til deres forslag, mod 9 % der ikke deler denne mening. Kan I være med til, at bestemme hvordan I skal arbejde i timerne 35 % 20 % 23 % 22 % Ca. 55 % mener at de kan have indflydelse på hvorledes de skal arbejde i timerne, mod 45 % der ikke mener de har nogen indflydelse. Hjælper dine lærere dig, når du har problemer: 84 % 6 % 7 % 3 Stort set alle elverne mener, at deres lærere hjælper dem, når de har problemer. Har I tit mange lektier: 38 % 42 % 13 % 7 % Ca.80 % af de adspurgte mener, at de tit har lektier for, mod ca. 20 % ikke deler den opfattelse. Får du tit ikke lavet dine lektier og opgaver til tiden: 20 % 8 % 23 % 49 % 72 % mener at de har styr på deres lektier og får afleveret til tiden, mod 28 % der ikke altid får lavet deres ting. 5

6 Føler du dig tit presset pga. lektier: 3 27 % 31 % 39 % Lidt over 70 % af eleverne føler sig ikke presset af lektierne, mod 30 % af eleverne godt kan føle presset med lektierne stort. Griber lærerne ind, når der er mobning: 48 % 29 % 16 % 7 % Næsten 77 % oplever at lærerne griber ind ved mobning, mod 23 % der ikke mener det. Føler du dig nogensinde alene i skolen: 3 % 14 % 29 % 44 % Godt 73 % føler sig aldrig eller sjældent alene i skolen, mod godt 17 % der dog har denne følelse. Er du sammen med dine klassekammerater i fritiden: 22 % 23 % 27 % 28 % Knap 45 % af eleverne er sammen i de deres fritid, mod knap 55 % der næsten aldrig eller aldrig er sammen med nogen fra deres klasse i deres fritid. Føler du dig tryg i skolen. 44 % 36 % 16 % 4 % Næsten 80 % af eleverne føler sig tryg i skolen, mod knap 20 % der ikke føler dette. Føler du dig nogensinde holdt udenfor i skolen: 1 % 8 % 33 % 58 % 6

7 Af de adspurgte elever har ca.9 % følt sig holdt udenfor, mod knap 91 % der ikke har haft en sådan oplevelse. Er du nogensinde med til at holde andre udenfor i skolen: Ofte Af og til sjældent Aldrig 7 % 7 % 48 % 38 % Næsten 86 % af eleverne har sjældent eller aldrig holdt nogen udenfor, mod godt 14 % der selv har prøvet at holde andre udenfor. Er du selv blevet mobbet indenfor det sidste halve år: Nej Ja, en eller to gange Ja to eller tre gange om måneden Ja ca. en gang om ugen 80 % 12 % 6 % 1 % 1 % Ja flere gange om ugen Ca. 80 % har ikke oplevet at blive mobbet, mod godt 20 % af eleverne har oplevet mobning jævnligt. Hvem mobber dig for det meste: En dreng En pige En gruppe af En gruppe af En gruppe af drenge piger begge køn 6 % 28 % 12 % 39 % 15 % Det har primært været en pige, eller en gruppe af piger der har mobbet den enkelte. I hvilken klasse går den eller de elever, der har mobbet dig: Går i min klasse Går i en anden klasse på samme klassetrin Går i en højere klasse Går i en lavere klasse 38 % 54 % 6 % 2 % Går i flere forskellige klasser Den elev eller de elever der har mobbet den enkelte har primært gået i samme eller en højere klasse som den elev der blev mobbet. 7

8 Har du været med til at mobbe andre det sidste halve år: Nej Ja det er sket er eller to gange Ja to eller tre gange om måneden Ja ca. en gang om ugen 62 % 23 % 8 % 5 % 2 % Ja, flere gange om ugen De fleste elever har ikke mobbet andre i det sidste halve år, men der er en gruppe på 15 % der har udsat andre for mobning og en mindre gruppe der mobber andre jævnligt. Har skolen regler mod mobning. Ja nej Ved ikke 75 % 5 % 20 % De fleste mener at skolen har mobningsregler. Er du nogensinde syg: 7 % 29 % 59 % 5 De fleste elever mener, at de sjældent er syge eller af og til. Dyrker du sport: 41 % 18 % 31 % 10 % Omkring 59 % dyrker sjældent eller aldrig sport. Ryger du: 100 % De fleste elever ryger aldrig. Giver skolen dig problemer med helbredet % 8

9 90 % af eleverne mener ikke at skolen giver dem problemer med helbredet, mod 10 % der mener at skolen giver dem helbredsproblemer. Hvad fejler du mest ved sygdom: Halsbetændelse, hovedpine, forkølelse, ørepine, mavepine, astma, opkastning. Hvordan giver skolen dig et dårligt helbred: Mobning, ked af det, drilleri. Elevernes dårlige opførsel. 9

10 DET FYSISKE MILJØ Der er god plads i klassens lokale: 71 % 21 % 6 % 2 % Der er en general tilfredshed med pladsen i lokalerne. Indretningen af klassens lokale fungerer godt: 57 % 31 % 8 % 4 % Der er en general tilfredshed med lokalernes indretning. Kan du se, hvad der sker på tavlen. 96 % 2 % 1 % Der er en stor tilfredshed blandt eleverne vedr. tavle-aktiviteter Sidder du godt på stolen. 90 % 9 % 1 % Stor tilfredshed med siddekomfort. Kan du selv indstille din stol: 100 % Eleverne udtrykker ikke tilfredshed med ikke at kunne indstille deres stol selv. Kan du selv indstille dit bord: 100 % Eleverne udtrykker ikke udpræget tilfredshed med ikke selv at kunne indstille deres borde. 10

11 Er der lys nok til at læse og skrive: 100 % General stor tilfredshed med belysningen. Bliver du blindet af solen, når du sidder i timen: 100 % Et udtryk for at flere elever føler sig generet af solen når de sidder i timen. Kan du høre, hvad der bliver sagt i timen: 92 % 5 % 3 % Bliver der gjort godt rent på skolen: 70 % 19 % 9 % 2 % En general tilfredshed med rengøringen blandt eleverne. Findes der gode steder til gruppearbejde: 39 % 34 % 16 % 11 % 73 % mener at forholdene er tilfredsstillende, mod 27 % der ikke er tilfreds med forholdene. Er der plads nok på trapper og gange: 49 % 32 % 13 % 6 % Der er tilfredshed med plads på gangene. (skolen har ingen trapper/ kun til kontor). Må du drikke vand i timerne hvis du er tørstig: 11

12 100 % Der er tilfredshed med at må drikke vand når man er tørstig i timerne. Er du inden for det sidste år kommet til skade på skolen: Ja, flere gange Ja, en enkelt gang Nej 3 % 10 % 87 % Det er de færreste der er kommet til skade det sidste år. Vil du fortælle hvordan du kom til skade: Gik op på en bænk der var meget glat. Fik en hård snebold i hovedet. Mens jeg spiller fodbold. Trækker det fra vinduerne på skolen: Ofte Af og til sjældent Aldrig 5 % 20 % 33 % 42 % 75 % af eleverne mener ikke der er noget problem med træk fra vinduerne, mod 25 % der føler gener fra træk. Der er for varmt i klasen eller andre steder på skolen: 10 % 10 % 37 % 48 % 20 % af eleverne mener, at der er for varmt i deres klasse eller andre steder på skolen. Der er for koldt i klassen eller andre steder på skolen: 5 % 5 % 45 % 45 % Der er næsten 90 % der ikke mener der er for koldt i klassen eller andre steder på skolen, mod 15 % der mener det modsatte. Lugter der meget i klassen eller andre steder på skolen: 12

13 5 % 25 % 70 % Godt 95 % mener ikke der er lugtgener på skolen, mod 5 % der føler sig generte af lugtgener på skolen. Falder du over tasker og andre ting, der ligger på gulvet: 3 % 13 % 84 % De fleste af eleverne er ikke generte af tasker m.m. eller falder over ting, der ligger på gulvet. Lufter I selv ud i klasselokalet, ved at åbne døre og vinduer: 54 % 27 % 11 % 6 % 77 % af eleverne lufter ud i klassen, ved at åbne døre og vinduer. Er du god til at rydde op efter dig selv: 76 % 19 % 5 % Stort set alle elever mener, at de er gode til at rydde op efter dem selv. Har I mulighed for at sidde på forskellige måder i løbet af dagen: 80 % 12 % 6 % 2 % 92 % af eleverne mener at de har mulighed for at sidde forskelligt i løbet af dagen, mod 8 % der ikke mener de har den mulighed Har du madpakke med: 93 % 6 % 1%. Stort set alle elever vælger at have madpakke med i skole. Køber du din mad på skolen % 13

14 Skolen har ingen kantine, cafe eller ligene. Skolen har skole en gang i mellem. Går du udenfor i frikvartererne: 80 % 15 % 5 % Stort set alle er ude at få frisk luft i frikvartererne. Alle elever skal ude og få frisk luft i det anden frikvarter. 14

15 Det æstetiske miljø Har I gode steder til boldspil, leg og bevægelse i frikvartererne. Meget enig Enig Lidt uenig Meget Uenig 80 % 15 % 5 De fleste finder at der er gode steder til at bevæge sig i. Har i en god kantine: 100 % Stort set alle ønsker sig en kantine på skolen. Skolen har skole bod kun om torsdagen. Har i gode rum til idræt: 75 % 25% Over halvdelen af eleverne er godt tilfredse med rummet til idræt. Har i gode omklædningsrum til idræt: 100 % Der er ikke rum til omklædning. Er jeres toiletter pæne og rene: 75 % 10 % 10 % 5 % Eleverne er tilfredse med hygiejnen på toiletterne Er der altid sæbe, håndklæder og toiletpapir på toiletterne: 15

16 85 % 10 % 5 % Der mangler sjældent de basale ting så som sæbe toiletpapir o.l. Har I køleskab til opbefaring af jeres madpakker. 60 % 40 % Er der hyggelige steder hvor du kan spise din mad: 15 % 15 % 70 % De fleste elever synes ikke at der nogen hyggelige steder, hvor de kan spise deres madpakke. Er jeres skolegård/legeplads et sikkert sted at være. 70 % 20 % 10 % 90 % mener at skolen har en skolegård/legeplads der er sikker at være i/på Når ting går i stykker på din skole, bliver de så lavet hurtigt: 60 % 20 % 10 % 10 % De fleste oplever nogenlunde at tingene bliver lavet hurtigt når de går i stykker. Kan du altid finde en voksen i frikvartererne. 80 % 10 % 10 % Der er enighed om, at man altid kan få fat på en voksen, hvis der er behov for det. 16

17 Ved du hvad du skal gøre hvis skolen brænder: 40 % 30 % 10 % 20 % Skolens bygninger er rare at være i: 85 % 10 % 5 % De fleste synes at skolens bygninger er rare at være i. Synes du, gangene er kedelige: 20 % 20 % 30 % 30 % Eleverne har næsten delte meninger om dette. Findes der spændende rum på din skole: 70 % 20 % 10 % De fleste synes ikke at der findes spændende rum på skolen. Der er kun et håndarbejdes lokale. Er jeres klasselokale kedeligt. 10 % 20 % 30 % 40 % De fleste elever er tilfreds med deres lokales udsmykning. Har I gode fællesområder indenfor: Meget enig Enig Lidt uenig uenig 40 % 30 % 20 % 10 % Har i nogle spændende faglokaler: Meget enig Enig Lidt uenig Uenig 42 % 33 % 15 % 10 % 17

18 Der er næsten 75 % der er tilfredse med deres faglokale mod 25 % der synes de er kedelige. Synes du, at der mangler udsmykning på din skole: Meget enig Enig Lidt uenig Uenig 30 % 35 % 15 % 20 % De fleste vil gerne gøre mere ud af udsmykningen på skolen. Er der meget støj på din skole: Meget enig Enig Lidt uenig Uenig 20 % 15 % 20 % 45 % De fleste er enige om, at der ikke er meget støj på skolen. Savner du flere grønne planter på din skole: Meget enig Enig Lidt uenig Uenig 58 % 22 % 15 % 5 % De fleste elever ønsker grønne planter på skolen. Er der spændende områder udenfor: Meget enig Enig Lidt uenig Uenig 25 % 30 % 30 % 15 % Har du lyst til at gå udenfor i frikvartererne: Meget enig Lidt enig Lidt uenig Uenig 54 % 03 % 03 % 14 % De fleste har lyst til at gå ud i frikvartererne. Mangler du nogle gode steder at gå hen, når du skal koncentrer dig om en opgave: Meget enig Enig Lidt enig Uenig 40 % 53 % 13 % 10 % 18

19 Langt størstedelen af eleverne udtrykker ønske om nogle bedre steder at kunne gå hen når de skal koncentrer sig om en opgave. Bruger I arealerne udenfor i undervisningen: Meget enig Enig Lidt enig Uenig 55 % 03 % 05 % 13 % Vil du gerne have mulighed for at arbejde mere praktisk og kreativt på skolen: Meget enig Enig Lidt uenig Uenig 03 % 54 % 13 % 4 % De fleste elever kunne godt tænke sig at arbejde mere kreativt og praktisk i skolen. Arbejder I for sjældent med projekter og opgaver, hvor du bruger mange sider af dig selv: Meget enig Enig Lidt uenig Uenig 34 % 34 % 14 % 14 % Der er 70 % der mener de arbejder nok med projekter og opgaver hvor de bruger flere forskellige sider af dem selv. Er I med til at indrette og udsmykke skolens bygninger og arealer udenfor: Meget enig Enig Lidt uenig Uenig 40 % 30 % 15 % 15 % Langt de fleste oplever at de har indflydelse på skolens udsmykning og indretning. 19

20 Hvor er det bedste sted på skolen: Jeg kan godt lide at være udenfor. Det er spændende udenfor. I klassen eller inde. Der er mange gode steder. Inde i klassen, for der er noget vi kan lege med. I klassen, fordi vi er alle sammen venner. Udenfor når det er varmt. Det kan jeg godt lide. I børnehaveklassen, fordi de små børn er så smukke, og der er stille i deres klasse. Børnene er ligesom bedste venner. I klassen, så sidder jeg og snakker med mine venner om mange ting, og der er roligt i klassen. I klassen. Vi kan snakke sammen og lege der. I fællesrummet, fordi der er mange ting at lave der, og der er både store og små børn sammen. Jeg tror det bedste sted er i min klasse. Der kan vi gøre hvad vi vil. I fællesrummet. Der kan vi spille bordtennis og hoppe over bold og alt muligt. I min klasse. Det er rart at kunne sidde stille og læse en bog. I børnehaveklassen, alle børnene er så søde og der er ikke larm, og de vil gerne have nogle store at lege med. Der er ikke nogen gode steder på skolen. Hvor er det værste sted på skolen: I fællesrummet, det bliver meget varmt derinde. I klassen At stå ved kontoret for der kan man ikke lave noget. Udenfor for der er ikke noget der er sjovt. Ved kontoret, jeg kan ikke lide at stå der. I klassen for der er mange dumme drenge Jeg tror de andre klasser, for vi må ikke gå ind til dem. Udenfor. Jeg føler at jeg ikke er velkommen når de andre leger. Inde. Kontoret, de skælder ud når vi har lavet meget ballade. Toiletterne de lugter slemt Toiletterne er ulækre I klassen, der er for kedeligt Toiletterne er vildt ulækre. 20

21 Hvordan er det at gå i skole ex. hvordan har du det med lærere og kammerater, hvordan har du det skolens indretning, hvad synes du i det hele taget om skolen? Du må også godt skrive om andre ting: Skolen er god, jeg har mange venner. Jeg synes min skole er flot. Den er god, fordi man kender hinanden. Vi taler samme sprog, men jeg synes også at skolen er kedelige især lokalerne. Den er god og jeg elsker alle mine fag, men matematiklæreren er altid sur. Jeg har det godt i skolen, og jeg lærer meget. Jeg har mange venner og vi leger sammen. Der er nogen der ikke elsker skolen og de larmer for meget, men ellers har jeg det meget meget godt. Jeg har det sjovt på denne skole. Jeg ønsker en kantine her og en vandhane i klassen. Jeg er ked af at nogle lærere bare venter på at de kan skrige af mig, så bliver jeg ked af det og så ønsker jeg kun af gå ud af denne skole. Skolen er god nok, men den er ikke som andre skoler. Vi mangler en kantine, og flere lokaler. Kammeraterne er også gode nok. Det er godt at gå på denne skole, men vores klasse skal indrettes lidt. Jeg synes skolen er meget god, man lærere meget her. Mine klassekammerater og jeg er gode ved hinanden. Jeg synes alt er godt. Lærerne er gode, kammeraterne er søde og skolen er god nok. Jeg synes der mangler nogle ting at lege med. Jeg synes lokalerne er store nok. Lærerne er søde og rare og det er mange elever også. Det går helt fint, for jeg laver mine lektier. Mine venner er helt fine og mine lærere har jeg det fint med. Men rummene er lidt små. Jeg har det ikke så godt med klassekammeraterne, men lærerne er meget gode mod eleverne. Jeg har det godt med min skole, men jeg vil sætte pris på hvis der blev et større skolekøkken og en kantine. Jeg har det godt, men har lidt problemer med min matematiklærer, og det var det jeg skulle sige. Jeg synes ikke at de fleste lærere råber. Skolen mangler større rum, men det er jo svært at forbedre den, men de andre ting er helt i orden. Skolen er meget flot og jeg elsker den. Lærerne er gode, men de kan være skrappe. Jeg lærer mange ting her. Lokalerne er flotte. Man kan lærer meget her på skolen hvis man hører efter. Jeg har venner mest fra andre klasser. Mine kammerater snakker for meget i timerne og jeg er begyndt at sige til dem at de skal være stille for de lærer ikke noget.. Jeg kan godt lide at gå i skole men jeg kan mest lide håndarbejde, det er det bedste jeg kan lide. Jeg har det fint, men nogen hører ikke efter lærerne. 21

22 Beskrivelse og vurdering af det psykiske arbejdsmiljø: Eleverne er glade for at gå i skole. De er motiveret for at lære nye ting og har det godt med deres lærere, og føler at de skaber en god stemning i klasserne. De erfare at de lære noget hver dag, og tanker som skoleskift er ikke udbredt blandt eleverne. En del synes dog at arbejdspresset er stort mht. lektier, at lærerne er retfærdige, de kan være skrappe, men at de også er gode til at give ros til eleverne. De fleste elever får lavet deres lektier til tiden. De synes at lærerne opmuntrer dem til, at komme med deres synspunkter i undervisningen. Eleverne føler, at de lærer mest når det er lærerne der underviser alene, når de arbejder sammen i grupper, eller når de selv arbejder alene med opgaver. De synes de er gode til at støtte og hjælpe hinanden. Eleverne ønsker mere indflydelse på skolens regler, og på hvordan de skal arbejde med forskellige emner, idet de ønsker at bruge flere forskellige sider af dem selv. Eleverne føler sig trygge i skolen Lærerne griber ind overfor mobning, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der er en mindre gruppe af elever der ikke har det godt på skolen pga. mobning, eller at de selv føler at de bliver holdt udenfor. Højst 25 % af skolens elever har på et eller andet tidspunkt i deres skoleforløb oplevet mobning, primært af en anden pige eller en mindre pigegruppe og oftest har det været andre elever fra klassen. Eleverne mener, at skolens regler er imod mobning. Over halvdelen af skolens elever dyrker ikke Idræt udenfor skoleregi, også over halvdelen af eleverne besøger ikke hinanden i deres fritid. Der er ca. 15 % af eleverne der mener at skolen er skyld i at de har helbredsproblemer så som mobning, hovedpine, mavepine, ørepine o. l (se side 8-9). Der er ingen af eleverne der ryger. Når eleverne har fravær fra skolen bunder det oftest i mavepine, hovedpine opkastninger, halsbetændelse o.l. Eleverne ønsker større indflydelse på skolens regler. Opfordre forældrene/eleverne til at, deres børn kommer til at, dyrke motion i deres fritid evt. sammen med andre klassekammerater. 22

23 Beskrivelse og vurdering af det æstetiske miljø: Eleverne er tilfredse med idrætslokaliteterne og en stor del er også tilfreds med de steder der er til boldspil, leg og bevægelse udenfor. Der er en stor legeplads som de kan bruge i frikvartererne Toiletforholdene er acceptable, der mangle sjældent sæbe, toiletpapir, papir til at tørre hænder i. Der er ikke mange hyggelige steder at eleverne kan spise deres madpakker og når tingene går i stykker oplever eleverne at det ikke tager lang tid før de bliver lavet igen. ¼ af eleverne ved ikke hvad de skal gøre hvis skolen brænder. De fleste synes at skolens bygninger er ok at være i, men at de er kedelige. De kunne generelt godt tænke sig at skolen, lokalerne var mere spændende og udsmykket. De synes ikke at skolens fællesområder indenfor er gode. De fleste elever går ud i frikvartererne og de synes at de er gode til at åbne både vinduer og døre når de lufter ud i frikvartererne. Der er et stort ønske fra eleverne om at de gerne vil arbejde mere projektorienteret, således at de ikke kun bruger de samme sider af sig selv til at udtrykke sig men udvikler mange sider af dem selv som de kan bruge som udtryksformer til at kommunikere deres viden ud. Det bedste og det værste ved at gå på skolen kan suppleres fra side (20-21) 23

24 Det fysiske miljø: De fleste elever er glade for skolelokalernes indretning og pladsforholdene ligeså. Alle kan se tavlen fra deres pladser og høre læreren. Lysforholdene er i orden. Og der er gode forhold til gruppearbejde. De synes at de sidder godt på stolene og ved bordene selvom de ikke kan indstilles. Under ¼ af eleverne er utilfredse med rengøringen især toiletterne. De fleste elever er ikke kommet til skade på skolen og de episoder der har været har næsten alle været uheldige ubetænksomme episoder fra elevernes tide og altså ikke af sikkerhedsmæssig karakter. Se s.12. Vinduerne er tætte nok uden træk. Sommetider kan der blive for varmt i klasserne, men der er ikke dårlige luftgener i klasserne. Alle elever har madpakke med i skole. Der er ingen kantine, og dette er et stort ønske fra eleverne at kunne købe mad i skolen. 24

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49%

Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Page 1 of 12 Elev APV 2010 Skrevet af JS Hvilken årgang går du i? Hvor er det bedste sted at være på skolen og hvorfor? Er du pige eller dreng? Dreng 21 svar 49% Pige 21 svar 49% Hvor godt eller dårligt

Læs mere

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse

Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse Spørgeskema Undervisningsmiljø 4. 9. klasse 25. august 2005 Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse både spørgsmål og svarmuligheder godt igennem.

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 % Pige 53% Dreng Thyland Idrætsefterskole december 2011 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 6 Jeg er en af

Læs mere

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole.

DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. DCUM 2013/2014: Undervisningsmiljøundersøgelse på Horne Efterskole. Besvarelser: I alt 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Spørgsmål 1 - Hvilken klasse går du i? 9. 51 40% 10. 78 60% 129 Spørgsmål 2 - Hvilket køn er du?

Læs mere

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse

Kjellerup Skole Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen. Resultat. Spørgeskemaundersøgelse Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen Resultat Spørgeskemaundersøgelse -Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på skolen -en undersøgelse blandt elever på. 1.-10. klassetrin 1 Min

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen.

Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Svarskema Undervisningsmiljøundersøgelsen Guldborgsund Ungdomsskole Tallene i skemaet er i % og er resultatet af besvarelser fra 34 hold i almenundervisningen. Enkelte punkter er ikke besvaret og enkelte

Læs mere

Grundskoleevaluering spørgsmål 3

Grundskoleevaluering spørgsmål 3 Grundskoleevaluering spørgsmål 3 3 Er du en pige eller en dreng? 9 10 10it Andel i % Piger 3 19 6 37% Drenge 11 26 10 63% Grundskoleevaluering spørgsmål 4 4 Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens

Datarapportering. Vestbyskolen. Horsens Datarapportering Dataindsamling til Undervisningsmiljøvurdering Vestbyskolen Horsens 00 Udarbejdet af ASPEKT R&D Sådan læses tabellerne Der har deltaget i alt elever ud af 19 mulige. Det giver en samlet

Læs mere

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD

1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 1. Er du dreng eller pige? Dreng29 SORT Pige 32 RØD 2. Hvor gammel er du? 14 år 15 år 16 år 17 år 18 år 19 år 3. Hvilken klasse går du i? 8. 9. 10. 11. 4: Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer

Læs mere

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010

Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 Spørgeskema vedrørende undervisningsmiljøet på Krumsø Fri- og Kostskole 2010 1. Krumsø Fri- og Kostskole 2. Klasse/hold 3. dreng: 76% pige: 18% 4. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen En af

Læs mere

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08

Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 2007-08 Termometeret En undersøgelse af undervisningsmiljøet på Studsgård Friskole 7-8.-3. klasse Generel tilfredshed Hvordan har du det med dine klassekammerater? Er du glad for at gå i skole? 8 7 4 6 3 2 1 godt

Læs mere

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige

UVM 2012. Er du en dreng eller en pige. Hvad synes du om skolen. Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen. Dreng Pige Er du en dreng eller en pige. Dreng Pige Hvad synes du om skolen. Kan meget godt lide den Synes den er nogenlunde Synes ikke særligt om den Kan ikke lide den Hvor godt synes du selv du klarer dig i klassen.

Læs mere

Marie Kruses Skole Grundskolen

Marie Kruses Skole Grundskolen Marie Kruses Skole Grundskolen Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Marie Kruses Skole, Grundskolen - Undervisningsmiljøundersøgelse 01 Ud af 476 af

Læs mere

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S

Samsø Efterskole. Undervisningsmiljøundersøgelse 2013. Datarapportering ASPEKT R&D A/S Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Datarapportering ASPEKT R&D A/S Sådan læses tabellerne Samsø Efterskole Undervisningsmiljøundersøgelse Ud af af efterskolens elever har helt eller delvist

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' sep 2008 Hold: 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B, 9. E Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6%

Trivselsundersøgelse 5.-9. klasse 2007-2008. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 26 / 13% 130 / 64% 35 / 17% 12 / 6% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang

Undervisningsmiljøundersøgelse årgang Side 1 af 7 Undervisningsmiljøundersøgelse 7. - 9. årgang Målgruppen for undersøgelsen var elever i 08A, 8B, 9A, 9A, 10A Undersøgelsesperiode: 16-01-2007 til 23-01-2007 Antal besvarelser ialt: Er du dreng

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4.A, 4.B, 5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A, 9.B, 9.C M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: 4.a, 4.b, 5.a, 5.b, 6.a, 6.b, 7.a, 7.b, 8.a, 8.b, 9.a, 9.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 5a+b, 6a+b M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid 11 / 13.25% Ja,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Friskolen M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 2 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: Køn: 9.klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed altid for det Ikke så Nej, slet Er du glad for din skole? 3 / 2

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt.

Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. Undervisningsmiljøvurdering (UMV) 40 elever (20 fra hver årgang) Tilfældigt udvalgt. På Nøvlingskov vil vi gerne skabe trivsel og gode rammer for undervisning, fællesskab og efterskoleliv. Derfor har vi

Læs mere

Side 1 af :27:51

Side 1 af :27:51 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 106 / 28% 236 / 62% 31 / 8% 7 / 2% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Nej,

Læs mere

Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål. Emnet "Klassen og kammeraterne" indeholder følgende spørgsmål

Emnet Generel tilfredshed indeholder følgende spørgsmål. Emnet Klassen og kammeraterne indeholder følgende spørgsmål Spørgsmål Emnet "Generel tilfredshed" indeholder følgende spørgsmål Er du glad for din skole? Er du glad for dine lærere? Hvor tit... - glæder du dig til at komme i skole? Hvor tit... - glæder du dig til

Læs mere

Side 1 af 13 Generel tilfredshed Ja, glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 55 / 26% 131 / 62% 20 / 10% Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller nogle enkelte Er du glad for dine lærere? 47 /

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2008 Hold: Køn: Ikke viste hold: 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 6B, 6C, 7A, 7C, 8A, 8B, 8C M, K 6A Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 4. årgang M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 24 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for det meste

Læs mere

Distribution: Ny 9-10 klasse

Distribution: Ny 9-10 klasse Distribution: Ny 9-10 klasse Wednesday, January 26, 2011 Page 1 of 61 Operre af Michaelskolen Oprettet d. 1/26/2011 Workcyclus Page 2 of 61 GENEREL TILFREDSHED 1.1 Ja, helt sikkert Ja, til en vis grad

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Hold: 5A, 5B, 5C, 5D, 6A, 6B, 6D, 7A, 7B, 7C, 8A, 8B, 8C, 8D, 9A, 9B, 9C, Læs 1, Læs 2 Køn: M, K Ikke viste hold: 6C Resultater i antal og

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin, Mellemtrin M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for

Læs mere

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4%

Generel tilfredshed. Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke. Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet Er du glad for din skole? 42 / 15% 202 / 73% 23 / 8% 11 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja,

Læs mere

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2%

Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% 84 / 26% 178 / 55% 56 / 17% 6 / 2% Dato4.december207 Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 84 / 26% 198 / 61% 32 / 10% 10 / 3% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune

Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune Undervisningsmiljøvurdering Mosedeskolen Greve Kommune Status: Mosedeskolen har igennem de sidste år arbejdet med en kortlægning af skolens fysiske og psykiske undervisningsmiljø, samt elevernes trivsel

Læs mere

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8%

Ja, meget glad. alle sammen. Er du glad for dine lærere? 28 / 14% 93 / 48% 59 / 30% 15 / 8% Generel tilfredshed glad for Er du glad for din skole? 39 / 20% 115 / 59% Ikke så tit slet 31 / 16% 10 / 5% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte ingen af dem Er du glad for dine lærere? 28 / 14%

Læs mere

Køn. Om dig. Hvor tilfreds er du: Hvor tilfreds er du med din klasselærer: 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 6 30

Køn. Om dig. Hvor tilfreds er du: Hvor tilfreds er du med din klasselærer: 1 Er du en pige eller en dreng Går du på? 6 30 1 Køn Pige Dreng 1 Er du en pige eller en dreng 35 1 Om dig Balletlinjen Danselinjen 1 Går du på? 6 30 5. kl 6. kl 7. kl 8. kl 9. kl 2 Går du i? 8 13 3 7 5 Hvor tilfreds er du: tilfreds Tilfreds Hverken

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012

Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 Undervisningsmiljøundersøgelse på Kerteminde Efterskole 2011/2012 I det følgende spørgeskema beder vi dig om at sætte kryds ud fra det udsagn, du finder passer bedst. Er du en pige eller en dreng? Pige

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017

Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undervisningsmiljøvurdering skoleåret 2016/2017 Undersøgelsen er baseret på 55 besvarelser, 12 drenge, 49 piger, fordelt på 20 9. klasser og 42 10. klasser. Undersøgelsen er delt op i to afdelinger: det

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV 2014

Svarfordelingsrapport: UMV 2014 Rapporten er lavet d.09-05-204 Svarfordelingsrapport: UMV 204 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Kortlægning: UMV-204 Denne rapport: 9.-0. klasse Periode for svar: Fra: 07-05-204

Læs mere

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\...

mhtml:file://h:\buf\skoleafdeling\udviklingsafdelingen\studentermedhjælper\kis\... Page 1 of 11 Generel tilfredshed glad Ikke så tit Er du glad for din skole? 65 / 28% 149 / 64% 16 / 7% 3 / 1% dem alle sammen de fleste en nogle enkelte Nej, ingen af dem Er du glad for dine lærere? 59

Læs mere

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011

Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Undervisningsmiljøundersøgelse Unge Hjem - Efterskolen i Århus; 2011 Emne Spørgsmål Svarmulighed Antal besvarelser Antal respondenter Baggrundsspørgsmål Er du: Dreng 24 80 30 Pige 56 80 70 Generel tilfredshed

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne - om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole

Min mening om undervisningsmiljø og trivsel på Brøruphus Efterskole Spørgeskema Undervisningsmiljø og trivsel Sådan udfylder du skemaet: Spørgeskemaet handler om det psykiske, fysiske og æstetiske undervisningsmiljø på din efterskole. Det indeholder også nogle spørgsmål

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12

Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 Undervisningsmiljøvurdering Skoleår 2011/12 1. Jeg er glad for at gå i skole Meget enig 64% Lidt enig 25% Lidt uenig 11% Meget uenig 0 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i skolen?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 27. august 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9%

58 / 30% 102 / 52% 27 / 14% 8 / 4% nogle enkelte 68 / 35% 75 / 38% 49 / 25% 3 / 2% meste 37 / 19% 97 / 50% 44 / 23% 17 / 9% Generel tilfredshed Er du glad for din skole? Ja, meget glad Ja, for det Ikke så tit Nej, slet 58 / 30% 10 / 5% 7 / 14% 8 / 4% Er du glad for dine lærere? Ja, dem alle sammen Ja, de fleste Ja, en eller

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 30. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 29. september 2010 Følgende institutioner indgår i resultatvisningen: Sdr. Kongerslev Skole Periode: Resultatet baserer sig på besvarelser, som ikke er afgrænset af en periode.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 9. juni 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste.

Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, for det meste. Ja, altid. Ja, dem alle sammen. Ja, de fleste. Engang imellem. Ja, tit. Ja, for det meste. Hvordan er resultatrapporten bygget op? Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Rapporten giver jer en oversigt over resultaterne

Læs mere

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING

UNDERVISNINGSMILJØVURDERING UNDERVISNINGSMILJØVURDERING 1. Er du en pige eller en dreng 47 Piger 49 Dreng Thylands Ungdomsskole april/maj 2007 2. Hvor godt eller dårligt synes du selv, du klarer dig i klassen? 9% Jeg er en af de

Læs mere

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011.

EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. EVALUERING AF SPØRGESKEMA VEDR. TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ I BØRNEHØJDE PÅ SKOVGÅRDEN. ULTIMO 2011. Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i materialet fra www.termometeret.dk & DCUM. Eleverne har afkrydset

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. november 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Konflikter, Klasselæreren, Timerne og undervisningen, Rammer 1, Aktivitetsmuligheder, Sikkerhed,

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse

Umv Basis spørgeskema til 4. 6. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Ja, altid Klassen og fællesskabet 2 Er du glad for din klasse? Ja, altid 3 Behandler I hinanden godt i klassen? Ja, altid 4 Har du nogen venner i klassen? Ja, mange

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering Undervisningsmiljøvurdering 2011-2012 Fremgangsmåde Undervisningsmiljøvurderingen 2011-2012 er på Skovbo Efterskole gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor eleverne har besvaret en række spørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 7. december 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 13. marts 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen)

Overblik over resultatet for tjeklisten (fysiske forhold, som er blevet udfyldt for den enkelte klasse i fællesskab i klassen) I uge 47-49 gennemførte vi den lovpligtige Undervisningsmiljøvurdering (UMV) på Syvstjerneskolen. Det blev i form af en spørgeskemaundersøgelse, hvor den enkelte elev/klassen svarede på spørgsmål om undervisningen,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 21. februar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undervisningsmiljø 4.-10. klasse 2009 Hold: 4a, 4b, 4c, 5a, 5b, 5c, 6a, 6b, 6c, 7x, 7y, 7z, 8a, 8b, 8c, 9w, 9z, 10x, 10y Køn: M, K Ikke viste hold: 10z Resultater i antal og procent Generel

Læs mere

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø

Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup. Spørgeskema. Crossklubmiljø Rød skrift er besvarelser fra Systofte Blå skrift er besvarelser fra Lågerup Spørgeskema Crossklubmiljø Før du går i gang med at udfylde skemaet, skal du læse følgende igennem: Tag dig tid til at læse

Læs mere

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse

Umv Basis spørgeskema til 7. 10. klasse Trivsel 1 Er du glad for at gå i skole? Klassen og andre fællesskaber 2 Er du glad for din klasse? 3 Behandler I hinanden godt i klassen? 4 Har du nogen venner i skolen? Ja, mange Ja, en del Ja, et par

Læs mere

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017

Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Trivselsundersøgelse for skolen på Skovgården 2017 Undersøgelsen er foretaget med udgangspunkt i et spørgeskema af en medarbejder i skolen, og der er hentet inspiration fra andre trivselsundersøgelser

Læs mere

undervisningsmiljø 2014

undervisningsmiljø 2014 undervisningsmiljø 2014 I undersøgelsen er der blevet spurgt ind til følgende temaer: - indeklima - fysiske og æteriske rammer - sundhed - trivsel - fagligt læringsmiljø Skolen scorer meget positivt i

Læs mere

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter...

1. Indledning... 3. 1.1 Formål... 3. 1.2 Metode... 3. 1.2.1 Dataindsamling... 4. 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4. 2.1. Konflikter... Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Metode... 3 1.2.1 Dataindsamling... 4 2. Analyse af spørgeskemaundersøgelsen... 4 2.1. Konflikter... 4 2.2 Timerne og undervisningen... 5 2.3

Læs mere

Side 1 af 5 Forlad arkivet Aargang: 9. klasse Tilbage Rammer 1 Hvad synes du om... - jeres klasselokale? - pladsforholdene i klassen? - indretningen af klassen? - antallet af lokaler steder til gruppearbejde?

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Trivselsundersøgelse april 09 3.a, 3.b, 3.c, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d, 5.a, 5.b, 5.c, 5.d, 6.a, 6.b, 6.c, 6.d, 7.a, 7.b, 7.c, 8.a, 8.b, 8.c, 9.a, 9.b, 9.c M, K Resultater i antal og

Læs mere

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5%

ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% beelser: 785 ELEVTRIVSELSMÅLINGEN 2017 Svarprocent: 88,5% OM RAPPORTEN 01 OM RAPPORTEN I januar og februar 2017 gennemførte Elevtrivselsmålingen blandt samtlige elever i 0-10. klasse i. Denne rapport viser

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 4. februar 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Afd. 3 uvm-undersøgelse

Afd. 3 uvm-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Timerne og

Læs mere

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret

BILAGSRAPPORT. Vester Mariendal Skole og Undervisningscenter Aalborg Kommune. Termometeret BILAGSRAPPORT Vester Mariendal Skole og Undervisscenter Termometeret Læsevejled Bilagsrapporten viser elevernes samlede beelser af de enkelte spørgsmål, som indgår i undersøgelsen. Rapporten viser elevernes

Læs mere

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser

Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø, marts 2003 Spørgeskema 2 Undervisningsmiljø Ungdomsuddannelser Dansk Center for Undervisningsmiljø Danish Centre of Educational Environment www.dcum.dk dcum@dcum.dk

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse November 2009 Resultat af undervisningsmiljøvurderingen foretaget vinteren 2010 på Storåskolens afd. Måbjerg. Resultatet er en sammenfatning af 11 besvarelser.

Læs mere

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9.

Følgende hold indgår i resultatvisningen: 4.A PW, 4.B LN, 5.A HH, 5.B JD, 6.A AN, 6.B LM, 6.c LA, 7.A HS, 7.B AM, 8.A EB, 8.B TB, 9.A NR, 9. Resultatudtrækket er foretaget 28. september 2010 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. maj 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010

Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010 Storåskolens Undervisningsmiljøundersøgelse Foråret 2010 Afdelingen på Odinsvej Hvis ca. 1/3 af svarene på et spørgsmål er negativt er antallet af negative besvarelser fremhæver. Der har deltaget 24 elever

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 6. januar 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Mobning, Underspørgsmål til mobning hjælper andre, Klasselæreren, Timerne og undervisningen,

Læs mere

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?

UVM Sparkær skole. Fysiske: Inventar. Side 1 af 19. Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? UVM Sparkær skole Fysiske: Inventar Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig? Får du ondt i ryggen, når du sidder ned ved dit bord i timerne? Side 1 af 19 Sidder du godt på din stol i klasseværelset?

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 11. marts 2013 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 18. september 2012 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning,

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Undersøgelse af undervisningsmiljø FLE 08/09 Hold: 8. kl, 9.a, 9.b, 10.a, 10.b Køn: M, K Resultater i antal og procent Rammer 2 Synes du, at følgende forhold i klassen er i orden eller ikke

Læs mere

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del.

Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Resultater af undersøgelse af undervisningsmiljø blandt eleverne psykisk del. Generel tilfredshed Ja, meget glad Ja, for det meste Ikke så tit Nej, slet ikke Er du glad for din skole? 105 / 25% 264 / 62%

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2011 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 51% (1.232) Pige 49% (1.198) Manglende svar 0% (8) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 74% (1.808) Glad 22% (544) Ikke glad 3% (75) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006

Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 Undervisningsmiljø undersøgelse 2006 1. Det fysiske og æstetiske arbejdsmiljø: På det fysiske område har vi i samråd med eleverne vendt de fysiske og æstetiske arbejdsmiljø, i forbindelse med fællesmøde

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 10. august 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere

Afd. 2 UVM-undersøgelse

Afd. 2 UVM-undersøgelse Indhold Indhold... 1 Information... 3 Besvarelser medtaget i denne rapport... 3 Fysiske: Inventar... 4 Bordet du sidder ved i klassen, passer det godt til dig?... 4 Får du ondt i ryggen, når du sidder

Læs mere

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes

Resultatskema kommunen: Hvordan har du det? 2013 I procent, antal i parentes =0 Er du dreng eller pige? Dreng 50% (1.458) Pige 49% (1.437) Manglende svar 0% (9) Sådan er jeg for det meste: Meget glad 70% (2.039) Glad 26% (760) Ikke glad 3% (83) Hvad synes du om klassen? Meget glad

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Vandel Efterskole

Undervisningsmiljøvurdering Vandel Efterskole Undervisningsmiljøvurdering Vandel Efterskole 2015-2016 Antal svarpersoner=119 Udgivet: 2.3.2016 Køn? 1. Dreng 50 42,02% 2. Pige 69 57,98% I alt 119 100% Klassetrin? 1. 9 A 19 15,97% 2. 9 B 21 17,65% 3.

Læs mere

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk.

Denne rapport viser resultatet af jeres undersøgelse med de filtreringer, I har valgt, skal gælde for jeres udtræk. Resultatudtrækket er foretaget 25. februar 2011 Følgende emner indgår i resultatvisningen: Generel tilfredshed, Klassen og kammeraterne, Underspørgsmål til klassen og kammeraterne om regler, Mobning, Underspørgsmål

Læs mere