BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BERETNING ADVOKATUNDERSØGELSEN DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT"

Transkript

1 BERETNING OM ADVOKATUNDERSØGELSEN AF DSB S SAMARBEJDE MED WATERFRONT Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen 2. april 2013

2 INDHOLD 1. Indledning Baggrund Kommissorium Tidsplan Undersøgelsens temaer Udførelsen af undersøgelsen Skriftligt materiale Afholdelse af møder Yderligere kontaktede personer Håndtering af fortrolige oplysninger Høring af berørte personer Inddragelse af DSB Kammeradvokatens deltagelse i undersøgelsen Forhold til medierne m.v Undersøgelsens validitet Oversigt over sagens forløb og personkreds Sagens forløb Oversigt over personkreds Deltagende virksomheder Oplysninger om DSB Oplysninger om Waterfront Etableringen af samarbejdet mellem DSB og Waterfront Indledning Baggrunden for DSB s ønske om kommunikationsrådgivning Valget af Waterfront som rådgiver Orientering af Transportministeriet om samarbejdet med Waterfront Det formelle grundlag for samarbejdet Overblik over samarbejdets indhold Deltagende personer Økonomiske relationer mellem DSB og Waterfront Indledning DSB s betalinger til Waterfront Håndtering af fakturaer m.v. fra Waterfront Waterfronts arbejdsmetoder Indledning Gennemsigtigheden i Waterfronts arbejde Modtagelse og videregivelse af fortrolige oplysninger Anvendelse af private konti Overvågning af konti Fysisk overvågning 49 2

3 7. Relationer til politikere Indledning DSB s praksis for kontakt til politikere Forholdet til Folketingets transportordførere Forholdet til Transportministeriet DSB s overvejelser om Waterfronts rolle Letbane-projektet i Ring Indledning Letbaneprojektet Baggrunden for Waterfronts bistand med letbaneprojektet Waterfronts beskrivelse af arbejdet vedrørende letbaneprojektet DSB s interessevaretagelse vedrørende letbaneprojektet Copenhagen Climate Network og magasinet Climate Indledning Stiftelsen af Copenhagen Climate Network Copenhagen Climate Networks formål og aktiviteter Magasinet Climate Copenhagen Climate Network s Advisory Board Copenhagen Climate Network og Waterfront DSB s samarbejde med Copenhagen Climate Network DSB s annoncering i Climate DSB s redaktionelle bidrag til Climate Tilknytning af journalist Lars Abild til Waterfront Indledning Journalist Lars Abilds virke Generelt om relationen mellem DSB og Lars Abild Korrespondance mellem DSB og Lars Abild i DR-sagen i Lars Abilds tilknytning til Waterfront fra Drøftelser mellem DSB og Waterfront om Lars Abild i efteråret Lars Abilds opgaver for Waterfront Lars Abilds øvrige aktiviteter samtidig med tilknytningen til Waterfront Waterfronts aflønning af Lars Abild Ophøret af Lars Abilds tilknytning til Waterfront i Lars Poulsens orienteringer af DSB om Lars Abild Forløbet i forbindelse med Søren Eriksens fratræden fra DSB Udleveringen af materiale til Lars Abild i Drøftelser mellem DSB og Waterfront i august Aktindsigtssagen i sommeren Indledning Generelt om DSB s behandling af sager om aktindsigt Lars Abilds aktindsigtsbegæringer i sommeren

4 12. Personfølsomme oplysninger om journalist Lars Abild Indledning Lars Poulsens af 5. august 2012 til Peder Nedergaard Nielsen Forhandlinger og aftaleindgåelse med Waterfront Indledning Forhandlingerne med Waterfront Indgåelsen af aftale i DSB s suspension og opsigelse af samarbejdet i Vurderinger Generelt om samarbejdet mellem DSB og Waterfront Retsregler m.v. vedrørende DSB Etableringen af samarbejdet mellem DSB og Waterfront Økonomiske relationer mellem DSB og Waterfront Waterfronts arbejdsmetoder Forhold til politikere Letbaneprojektet Copenhagen Climate Network og magasinet Climate Tilknytningen af Lars Abild til Waterfront Aktindsigtsanmodningerne i sommeren Videregivelse af personfølsomme oplysninger om Lars Abild Forhandlinger og aftaleindgåelse med Waterfront Ansættelsesretlig vurdering Sammenfatning Indledning Om advokatundersøgelsen Generelt om samarbejdet mellem DSB og Waterfront Tilknytningen af Lars Abild til Waterfront DSB s relationer til politikere via Waterfront Letbaneprojektet Copenhagen Climate Network og magasinet Climate Waterfronts arbejdsmetoder Aktindsigtssagen i Forhandlinger og aftaleindgåelse med Waterfront Øvrige forhold Ansættelsesretlig vurdering Konklusioner og anbefalinger 257 BILAG

5 1. INDLEDNING 1.1 Baggrund DSB SOV ( DSB ) besluttede den 12. januar 2013 at iværksætte en uvildig advokatundersøgelse af virksomhedens samarbejde med Waterfront Communications A/S ( Waterfront ). Baggrunden for undersøgelsen er, at journalister fra DR den 9. januar 2013 kontaktede DSB vedrørende samarbejdet. Den 13. januar 2013 oplyste DR1 i nyhedsudsendelsen 21 Søndag, at DSB angiveligt har betalt Waterfront for at holde en DSB-kritisk journalist, Lars Abild, beskæftiget med andet end DSB. DR omtalte en fra Waterfront til en DSB-ansat om dette samarbejde. Den uvildige advokatundersøgelse er iværksat af DSB i samarbejde med Transportministeriet. DSB har anmodet Bruun & Hjejle om at gennemføre advokatundersøgelsen. Kammeradvokaten deltager på vegne af Transportministeriet i undersøgelsen. 1.2 Kommissorium Undersøgelsen er gennemført på grundlag af følgende kommissorium af 22. januar 2013: Baggrund Den 13. januar 2013 oplyste DR1 i nyhedsudsendelsen 21 Søndag, at DSB skulle have betalt PRfirmaet Waterfront Communications A/S for at holde en DSB-kritisk journalist beskæftiget med andre opgaver således, at journalisten ikke havde tid til at skrive artikler om DSB. DR1 omtalte en fra Waterfront til en DSB-medarbejder om dette samarbejde. DSB har taget afstand fra det beskrevne samarbejde. Administrerende direktør Jesper Lok, DSB, har blandt andet udtalt, at de i mailen beskrevne metoder ikke er forenelige med den måde DSB driver forretning på. På denne baggrund har DSB i samarbejde med Transportministeriet iværksat en uvildig advokatundersøgelse. Administrerende direktør Jesper Lok har i den forbindelse udtalt, at undersøgelsen skal give DSB s ledelse klarhed over, hvad der er op og ned i sagen. DSB har anmodet Bruun & Hjejle om at gennemføre advokatundersøgelsen. Kammeradvokaten deltager på vegne af Transportministeriet i undersøgelsesprocessen. Transportministeriet og DSB inddrages, såfremt der opstår behov for drøftelse af kommissoriet. Kommissorium Undersøgelsen skal omfatte følgende forhold: 5

6 1. Redegørelse for samarbejdet mellem DSB og Waterfront Communications A/S, herunder de dispositioner, som Waterfront Communications A/S på DSB s vegne måtte have truffet over for journalist Lars Abild. 2. Vurdering af samarbejdet, herunder om DSB eller Waterfront Communications A/S har overtrådt retsregler eller udvist uetisk forretningsadfærd. 3. Redegørelse for hvilke nuværende eller tidligere ansatte i DSB, der har været involveret i eller haft kendskab til eventuelle retsstridige eller uetiske dele af samarbejdet. 4. Vurdering af, om DSB har grundlag for at tage ansættelsesretlige skridt over for nuværende eller tidligere ansatte. 5. Eventuelle anbefalinger, som forløbet giver anledning til. Bruun & Hjejles gennemførelsen af undersøgelsen Undersøgelsen gennemføres af Bruun & Hjejle som en uvildig advokatundersøgelse i overensstemmelse med Danske Advokaters vejledning fra 2012 om advokatundersøgelser. Advokatundersøgelsen gennemføres i henhold til vedlagte tidsplan og forventes afsluttet den 15. marts Advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen er ansvarlige for undersøgelsen. Til brug for undersøgelsen udleverer DSB skriftligt materiale (herunder s) om samarbejdet med Waterfront Communications A/S. Der kan tillige indhentes oplysninger fra andre kilder. Efter aftale med DSB afholdes der møder med personer, der er relevante for undersøgelsen. Der udarbejdes en beretning om advokatundersøgelsen. DSB har besluttet at offentliggøre beretningen. Kammeradvokatens deltagelse i undersøgelsen Kammeradvokaten deltager i undersøgelsesprocessen. Bruun & Hjejle orienterer løbende Kammeradvokaten om undersøgelsens forløb og fremsender til Kammeradvokaten kopi af væsentlige dokumenter, s, mødereferater m.v. Bruun & Hjejle forelægger udkast til beretningen om advokatundersøgelsen for Kammeradvokaten med henblik på, at Kammeradvokaten kan afgive sin vurdering. Kammeradvokatens vurdering offentliggøres. Som fastsat i kommissoriet er advokatundersøgelsen gennemført som en uvildig advokatundersøgelse. Bruun & Hjejle er ikke fast advokatforbindelse for DSB og har ikke udført sædvanligt advokatarbejde for virksomheden. Bruun & Hjejle har i efter anmodning fra DSB s bestyrelse gennemført en uvildig advokatundersøgelse vedrørende DSBFirst. Mellem DSB og Bruun & Hjejle er indgået aftale om de økonomiske og praktiske rammer for advokatundersøgelsen. 6

7 1.3 Tidsplan Samtidig med fastlæggelsen af kommissoriet blev der udarbejdet en tidsplan for undersøgelsen. Ifølge tidsplanen af 22. januar 2013 forventedes undersøgelsen afsluttet den 15. marts Dette forudsatte ifølge tidsplanen, at de relevante personer var tilgængelige for møder, og at s og øvrigt materiale kunne fremskaffes og gennemgås i den relevante periode. I begyndelsen af marts 2013 var det klart, at det ville blive nødvendigt at forlænge undersøgelsesperioden. Vi har herefter aftalt med DSB, at undersøgelsen afsluttes den 2. april Baggrunden for forlængelsen af undersøgelsesperioden var følgende: - Det skriftlige materiale i sagen har vist sig at være mere omfattende end forventet ved fastlæggelsen af den oprindelige tidsplan. Endvidere er der sent i forløbet modtaget væsentligt materiale, herunder materiale fra andre end DSB. - Ikke alle relevante personer har været tilgængelige for møder i den periode, hvor møderne ifølge den oprindelige tidsplan skulle afholdes. Som følge af omfanget af det skriftlige materiale og modtagelsen af væsentligt materiale sent i forløbet har det endvidere været nødvendigt at afholde supplerende møder. 1.4 Undersøgelsens temaer Undersøgelsen vedrører ifølge kommissoriet samarbejdet mellem DSB og Waterfront. I løbet af undersøgelsesperioden har vi fastlagt de detaljerede temaer, der undersøges. Temaerne er fastlagt på grundlag af det tilgængelige skriftlige materiale, de afgivne forklaringer og mediedækningen om sagen. Undersøgelsen omfatter herefter følgende ti temaer: - Etableringen af samarbejdet mellem DSB og Waterfront (afsnit 4) - De økonomiske relationer mellem DSB og Waterfront (afsnit 5) - Waterfronts arbejdsmetoder (afsnit 6) - Relationer til politikere (afsnit 7) - Letbaneprojektet i Ring 3 (afsnit 8) - Copenhagen Climate Network og magasinet Climate (afsnit 9) 7

8 - Tilknytning af journalist Lars Abild til Waterfront (afsnit 10) - Lars Abilds aktindsigtsbegæring til DSB i 2012 (afsnit 11) - Fremsendelse af personfølsomme oplysninger om journalist Lars Abild fra Waterfront til DSB (afsnit 12) - Forhandlinger og aftaleindgåelse med Waterfront (afsnit 13) Beretningens afsnit 14 indeholder vores vurderinger af de undersøgte forhold. I afsnit 15 findes en sammenfatning af beretningen samt vores konklusion og anbefalinger. 1.5 Udførelsen af undersøgelsen Advokatundersøgelsen er gennemført i perioden fra 12. januar til 2. april Undersøgelsen er udført af advokat Per Magid og advokat Erik Kjær-Hansen. Advokat Julie Arnth Jørgensen, advokat Lise Lauridsen, advokat Camilla Hee Wille, advokat Tobias Hjelm Andersen, advokatfuldmægtig Mathias Nordholm-Carstensen, advokatfuldmægtig Louise Morville, advokatfuldmægtig Josephine Alsing Nielsen, advokatfuldmægtig Matias Minddal, stipendiat Lasse Zobel, stipendiat Celina Sparre og en række af advokatfirmaets øvrige ansatte har bistået med arbejdet. Vi har den 2. februar og 11. marts 2013 til DSB afgivet statusrapporter om udførelsen af advokatundersøgelsen. Statusrapporterne er offentliggjort på DSB s hjemmeside. 1.6 Skriftligt materiale Modtaget materiale Undersøgelsen bygger i vidt omfang på skriftligt materiale modtaget fra DSB eller andre samt fra offentligt tilgængelige kilder. Det væsentligste faktuelle grundlag for undersøgelsen er: - Data fra DSB s IT-system, herunder over 1,3 mio. s, dokumenter og kalenderoplysninger. Som følge af materialets omfang er det samlede materiale ikke gennemgået. Vi har søgt i materialet for at identificere den del af det, der vedrører samarbejdet mellem DSB og Waterfront. Det herved identificerede materiale er gennemgået nærmere. - Interne regler m.v. fra DSB. - Dokumenter, notater m.v. fra DSB. - Dokumentation vedrørende ansættelsesforhold i DSB. 8

9 - Materiale udleveret af deltagere i møder m.v. til brug for advokatundersøgelsen. - Offentligt tilgængeligt materiale. Peder Nedergaard Nielsen og Johannes Bøggild har udleveret s fra deres private gmailkonti. Vi har endvidere modtaget et notat af 13. januar 2013 fra Peder Nedergaard Nielsen om samarbejde med Waterfront og adm. direktør Lars Poulsen. Fra Kammeradvokaten har vi modtaget kopi af Trafikministeriets Retningslinjer for varetagelsen af ejerskabet af DSB, juli Vi har i et enkelt tilfælde modtaget en med et vedhæftet Word-dokument, der var beskyttet med kode. Efter vores anmodning har Deloitte Forensic bistået med at opnå adgang til dokumentet. Vi har generelt ikke haft adgang til sms-beskeder udvekslet mellem de personer, der har deltaget i samarbejdet mellem DSB og Waterfront. 2 DSB har på vores foranledning gennemgået Peder Nedergaard Nielsens kontor hos virksomheden og udleveret materiale herfra. Vi har ikke selv gennemgået kontorlokaler eller arkiver hos DSB. Der er udarbejdet en oversigt over det modtagne materiale. I beretningen har vi gengivet eller henvist til det materiale, der er fundet relevant for vores vurderinger. 3 I en række tilfælde har vi alene medtaget eksempler på s m.v., der belyser samarbejdet mellem DSB og Waterfront. Vi har ikke søgt at gengive det samlede materiale i beretningen, og der vil kunne findes yderligere eksempler på s m.v. om samarbejdet Muligt yderligere materiale Det er sandsynligt, at der hos Waterfront og andre findes yderligere materiale af betydning for bedømmelsen af forhold omfattet af advokatundersøgelsen. Hvis der findes væsentlige yderligere oplysninger, kan det påvirke undersøgelsens konklusioner. 1 Transportministeriet hed indtil 2005 Trafikministeriet. Fra 2005 til 2007 hed ministeriet Transport- og Energiministeriet. Fra 2007 har ministeriet heddet Transportministeriet. 2 Efter retsplejelovens 786, stk. 4, skal udbydere af telenet eller teletjenester registrere og i et år opbevare oplysninger om teletrafik til brug for efterforskning og retsforfølgning af strafbare forhold. Bestemmelsen er nærmere udmøntet i bekendtgørelse nr. 988 af 28. september 2006 (logningsbekendtgørelsen). Bekendtgørelsens 4 angiver de oplysninger, som skal registreres og opbevares. Indholdet af sms-meddelelser er ikke omfattet heraf. 3 Citater er i beretningen gengivet uændret i forhold til det originale materiale. Vi har således ikke korrigeret slåfejl. 9

10 Materiale hos DR Af medieomtalen om sagen fremgår, at en tidligere ansat hos Waterfront har medtaget fortrolige elektroniske data fra selskabet. Materialet er udleveret til DR. Ved af 24. januar 2013 til journalist Kristian Sloth Kristiansen anmodede vi DR om at udlevere materiale af betydning for advokatundersøgelsen. Kristian Sloth Kristiansen svarede i af 30. januar 2013, at han og DR ikke kan bidrage til advokatundersøgelsen (udover med materiale, som DR har offentliggjort og eventuelt vil offentliggøre ), og at DR ikke kan udlevere eller orientere om materiale, som DR måtte være i besiddelse af. På denne baggrund anmodede vi ved brev af 11. februar 2013 DR s generaldirektør Maria Rørbye Rønn om at bekræfte, at DR ikke vil medvirke ved advokatundersøgelsen, herunder at DR ikke vil udlevere materiale, som DR er i besiddelse af, og som kan have betydning for undersøgelsen. Juridisk konsulent Lars Ærendal har den 6. marts 2013 besvaret brevet på vegne af Maria Rørbye Rønn. Af svaret fremgår: Jeg kan i det hele henholde mig til journalist Kristian Sloth Kristiansens [ ] af 30. januar Baggrunden herfor er, at DR skal fremstå uafhængig og neutral. Det er derfor et fundamentalt princip, at DR ikke udleverer materiale, som ikke har været sendt eller offentliggjort på DRs flader. Dette gælder også i forhold til researchmateriale mv. Derudover er der hensynet til DRs kilder. Materiale hos Jyllands-Posten I en artikel den 2. februar 2013 omtalte Morgenavisen Jyllands-Posten en af 1. oktober 2011, som Waterfronts direktør Lars Poulsen ifølge artiklen sendte til Karsten Madsen og Lars Lindskov. Karsten Madsen og Lars Lindskov var på daværende tidspunkt ansat i Waterfront. en omtaler forholdet til Lars Abild og er (delvist) citeret i artiklen. Ved af 26. februar 2013 anmodede vi Jyllands-Posten om at fremvise eller udlevere kopi af en af 1. oktober 2011, eventuelt på en sådan måde, at det ikke fremgår, hvordan avisen har modtaget en. Chefredaktør Steen Rosenbak, Jyllands-Posten, har i af 26. februar 2013 med følgende begrundelse afslået at udlevere eller fremvise en: Morgenavisen Jyllands-Posten lægger i al almindelighed og i sagens natur ikke mindre hvad angår følsomt researchmateriale som dette afgørende vægt på kildebeskyttelsen og i øvrigt på 10

11 at kunne agere helt uafhængigt af samtlige involverede parters interesser i de sager, avisen omtaler. Derfor kan det desværre ikke komme på tale hverken at udlevere eller fremvise kopi af den omtalte mail til brug for Bruun & Hjejles advokatundersøgelse bestilt af DSB og Transportministeriet. Vi har den 6. marts 2013 anmodet Lars Poulsen om at fremsende kopi af en af 1. oktober 2011, jf. afsnit nedenfor. Lars Poulsen har den 7. marts 2013 fremsendt øvrigt materiale, men ikke en af 1. oktober Karsten Madsens advokat, Snorre Andreas Kehler, har den 21. marts 2013 fremsendt kopi af en af 1. oktober Materiale omtalt af Lars Abild Lars Abild har på et møde den 29. januar 2013 oplyst, at han dels hos DR, dels hos en advokat (hvis identitet Lars Abild ikke har oplyst) har fået forevist dokumenter af betydning for advokatundersøgelsen. Vi har ikke haft adgang til disse dokumenter. 1.7 Afholdelse af møder Til brug for undersøgelsen er afholdt følgende møder: Dato Mødedeltager Eventuel bisidder Lars Abild, journalist Bartal Kass, tidligere økonomidirektør i - DSB (telefonmøde) Asra Stinus, kontorchef i DSB Jakob Høyer, kommunikationschef i DSB Lars Lindskov, tidligere projektleder i Waterfront Advokat Steen Raagaard Andersen, Lund Elmer Sandager, og kommunikationsrådgiver Carsten Sivertsen, PR Konsortiet Kim Christiansen, medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti Peder Nedergaard Nielsen, underdirektør Chefkonsulent Lykke Petersen, Lederne i DSB Søren Eriksen, tidligere administrerende - direktør i DSB Johannes Bøggild, chef for Strategisk Advokat Morten Bruus, MAQS Law Firm Kommunikation og Interessenthåndtering i DSB Claus Dithmer, tidligere pressechef i DSB Sekretariatschef Merete Ruager 4 DSB og Johannes Bøggild har i fratrædelsesaftale af 1. marts 2013 aftalt, at Johannes Bøggild fratræder DSB ved udgangen af september DSB har oplyst, at aftalen er indgået som led i en generel besparelsesrunde. 11

12 Claus Klitholm, underdirektør i DSB Chefkonsulent Lykke Petersen, Lederne Johannes Bøggild, chef for Strategisk Advokat Morten Bruus, MAQS Law Firm Kommunikation og Interessenthåndtering i DSB Peder Nedergaard Nielsen, underdirektør Chefkonsulent Lykke Petersen, Lederne i DSB René Offersen, advokat hos Lett Advokat Georg Lett, Lett Peder Nedergaard Nielsen, underdirektør Chefkonsulent Lykke Petersen, Lederne i DSB Jakob Høyer, kommunikationschef i DSB Jesper Lok, administrerende direktør i - DSB Peder Nedergaard Nielsen, underdirektør Chefkonsulent Lykke Petersen, Lederne i DSB Karsten Madsen, tidligere ansat i Waterfront Advokat Snorre Andreas Kehler Vi har inden møderne gjort mødedeltagerne opmærksomme på, at de ikke har pligt til at deltage i et møde eller i øvrigt udtale sig til os. Mødedeltagerne har haft adgang til at tage bisiddere med til møderne. Over for nuværende ansatte har DSB tilbudt at afholde rimelige udgifter til bisiddere. DSB har dog taget forbehold for at kræve disse udgifter erstattet, hvis det måtte vise sig, at den ansatte i forbindelse med samarbejdet mellem DSB og Waterfront har tilsidesat sine forpligtelser over for DSB. Transportministeriet har påtaget sig at dække Karsten Madsens udgifter til bisidder. 5 Der er udarbejdet referater af de afholdte møder. Referaterne er i udkast sendt til mødedeltagerne. Bemærkninger fra mødedeltagerne er indarbejdet i de endelige referater. 5 Under en telefonsamtale den 4. februar 2013 spurgte advokat Snorre Andreas Kehler på vegne af Karsten Madsen, om DSB ville afholde Karsten Madsens udgifter til en bisidder. Efter drøftelse med DSB meddelte vi i af 13. februar 2013, at DSB ikke kunne påtage sig at dække disse udgifter. Baggrunden herfor var navnlig, at DSB ikke ønskede at bringe sig i en situation, hvor virksomheden kunne beskyldes for at have betalt for Karsten Madsens forklaring ved at afholde omkostninger, som han ellers selv måtte bære. Dertil kommer, at det ikke i forbindelse med advokatundersøgelser er sædvanligt at betale for bisiddere til ikke-ansatte. Snorre Andreas Kehler oplyste herefter den 14. februar 2013, at Karsten Madsen ikke ville deltage i et møde. Senere den 14. februar 2013 sendte journalist Michael Bech, DR, til DSB en , hvor det blandt andet er anført: Jeg kan forstå på advokat Snorre Andreas Kehler der repræsenterer den tidligere Waterfront-ansatte Karsten Madsen at DSB ikke ønsker afholde Karsten Madsens eventuelle advokatudgifter, hvis Waterfront efterfølgende sagsøger Karsten Madsen, da han jo dermed åbenlyst kommer til at bryde den tavshedspligt, der er mellem ham og Waterfront. Den 15. februar 2013 modtog vi en stort set tilsvarende fra journalist Michael Bech. DR bragte den 15. februar 2013 på en artikel med overskriften Waterfront-sagen: Vigtigt vidne skal ikke afgive forklaring. Den 6. marts 2013 meddelte Transportministeriet DSB, at ministeriet kunne påtage sig at afholde Karsten Madsens udgifter til bisidder. 12

13 Inden afholdelsen af møderne har nogle af mødedeltagerne og deres bisiddere haft adgang til at gennemgå de relevante dokumenter hos Bruun & Hjejle. Peder Nedergaard Nielsen (sammen med bisidder Lykke Petersen), Søren Eriksen, Johannes Bøggild (sammen med bisidder Morten Bruus), Claus Dithmer, Claus Klitholm og Karsten Madsen har inden deres deltagelse i møder gennemgået materiale. Beretningens henvisninger til forklaringer fra en person vedrører forklaringer afgivet på de ovennævnte møder. 1.8 Yderligere kontaktede personer Vi har rettet henvendelse til yderligere seks personer, som ikke har ønsket eller haft mulighed for at deltage i møder i forbindelse med advokatundersøgelsen. Tre af disse personer har besvaret spørgsmål skriftligt Lars Poulsen, adm. direktør for Waterfront Efter en kort telefonisk samtale anmodede vi ved af 24. januar 2013 Lars Poulsen om at deltage i et møde i forbindelse med advokatundersøgelsen. Lars Poulsen besvarede vores henvendelse ved af 28. januar Af en fremgår blandt andet: Som jeg tidligere har givet udtryk for, bidrager jeg og Waterfront gerne til den undersøgelse, som DSB, har valgt at iværksætte i forhold til samarbejdet med os. Uanset, DSB kan have behov for at lade undersøgelsen fremstå som uvildig i offentligheden, så forudsætter uvildighed naturligvis, at den, hvis forhold skal undersøges, ikke samtidig udpeger og betaler de advokater, som skal stå for undersøgelsen. Set fra vores synsvinkel er undersøgelsen således udtryk for en intern undersøgelse, iværksat og betalt af DSB i egen interesse og uden garanti for, at også Waterfronts interesser vil blive varetaget. Vi anerkender dog DSB s behov for at varetage egne interesser, også gennem en undersøgelse som, og bidrager som nævnt gerne hertil. Det er i den forbindelse væsentligt for mig at understrege, at Waterfront frem til DSB s suspension og opsigelse har udført de opgaver, der har været aftalt og efterspurgt. Vort arbejde har løbende været afstemt med vore kontaktpersoner i DSB. Forinden vi afgiver vores redegørelse for indholdet af samarbejdet bedes du afklare, hvorvidt din klient gør gældende, at vi har misligholdt aftalen og hvori misligholdelsen i givet fald består. En undersøgelse, der som her forestås og betales af den ene part, er som bekendt ikke underlagt helt elementære retsgarantier og den mundtlige form, du lægger op til, er derfor mindre hen- 13

14 sigtsmæssig. Men du er meget velkommen til at sende Jeres spørgsmål til mig, sammen med det materiale, I ønsker at jeg skal forholde mig til. Senere den 28. januar 2013 anførte vi i en til Lars Poulsen blandt andet følgende: 1. Vi rådgiver ikke DSB i forbindelse med sagen og kan derfor ikke bistå med afklaring af spørgsmål vedrørende aftaleforholdet mellem DSB og Waterfront. Jeg foreslår, at du søger dette afklaret direkte med DSB. 2. Advokatundersøgelsen er tilrettelagt som en uvildig advokatundersøgelse i overensstemmelse med principperne i Danske Advokaters vejledning fra 2012 om advokatundersøgelser. Vi varetager derfor ikke DSB s eller andres interesser i forbindelse med undersøgelsen. Kammeradvokaten deltager på vegne af Transportministeriet i advokatundersøgelsen. 3. Under de møder, som vi har inviteret blandt andre dig til, ønsker vi at drøfte samarbejdet mellem DSB og Waterfront for at sikre den bedst mulige oplysning af sagen. Vi har vurderet, at en proces med skriftlige spørgsmål og svar ikke i samme grad vil bidrage til sagens oplysning. Deltagelse i møderne er frivilligt, og man kan også på et møde undlade at besvare bestemte spørgsmål. Det er muligt at tage en bisidder med til møderne. Der laves referat af møderne, og man får som mødedeltager referatet i udkast og kan fremsætte bemærkninger hertil. Vi finder hermed at have tilrettelagt processen på en betryggende måde. 4. Vi har noteret os, at du ikke ønsker at deltage i et møde. Hvis du måtte ændre opfattelse, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os for at aftale et mødetidspunkt og nærmere drøfte rammerne for et møde. 5. Hvis der ikke afholdes et møde, vil vi gerne tage imod tilbuddet om at stille spørgsmål skriftligt. Vi vender tilbage herom. Vi har ikke mulighed for at sende dig kopi af materiale modtaget fra DSB eller andre (medmindre der er tale om materiale, som du allerede har). Hvis du ønsker det, kan du imidlertid gennemgå det relevante materiale på vores kontor og derefter besvare de skriftlige spørgsmål. Efter gennemgang af størstedelen af sagens materiale og afholdelse af møder med øvrige personer har vi den 21. februar 2013 sendt skriftlige spørgsmål til Lars Poulsen. Lars Poulsen har den 4. marts 2013 fremsendt svar på spørgsmålene. Henvisninger i beretningen til skriftlige oplysninger fra Lars Poulsen vedrører svaret af 4. marts 2013 samt det efterfølgende høringssvar af 19. marts 2013, jf. herom nedenfor. Lars Poulsens skriftlige besvarelse indeholder henvisninger til s m.v., som vi ikke havde modtaget. Den 6. marts 2013 anmodede vi Lars Poulsen om at fremsende kopi af dette materiale samt af den af 1. oktober 2011 fra ham til Karsten Madsen og Lars Lindskov, som Jyllands-Posten omtalte den 2. februar

15 Den 7. marts 2013 fremsendte Lars Poulsen materiale til brug for undersøgelsen. Vi har dog ikke fra Lars Poulsen modtaget den nævnte af 1. oktober I forbindelse med fremsendelsen af sit høringssvar af 19. marts 2013 fremsendte Lars Poulsen yderligere materiale til brug for advokatundersøgelsen Dorthe Absalon, tidligere ansat i Waterfront Den 4. februar 2013 sendte vi til Dorthe Absalons advokat, Snorre Andreas Kehler, en med anmodning om et møde med Dorthe Absalon. Snorre Andreas Kehler oplyste i en af 14. februar 2013 følgende på vegne af Dorthe Absalon: Dorthe Absalon ønsker ikke at udtale sig i sagen, fordi hun som tidligere medarbejder hos Waterfront er underlagt en klausul om tavshedspligt. Hvis hun overtræder denne tavshedspligt, skal hun betale en betragtelig bod. Dorthe Absalon vil derfor kun udtale sig, såfremt hun retligt er forpligtet hertil, dvs. som vidne i en retssag eller i en nedsat undersøgelseskommission Privatdetektiv Uffe Bodeholt, UIP Consult ApS Efter en forudgående telefonisk henvendelse sendte vi den 23. januar 2013 til privatdetektiv Uffe Bodeholt, UIP Consult ApS, en med anmodning om et møde. Uffe Bodeholt oplyste den 23. januar 2013 telefonisk (hvilket blev gentaget i en af 29. januar 2013), at han i forhold til Waterfront er underlagt en fortrolighedsforpligtelse og derfor ikke kan udtale sig i forbindelse med advokatundersøgelsen. Ved af 23. januar 2013 til Lars Poulsen anmodede vi Waterfront om at frafalde Uffe Bodeholts fortrolighedsforpligtelse. Af en fremgår: Af det materiale, vi har modtaget fra DSB, fremgår, at Uffe Bodeholt fra detektivfirmaet UIP Consult ApS har udført arbejde for Waterfront. Uffe Bodeholt har til os oplyst, at han i forhold til Waterfront er underlagt en fortrolighedsforpligtelse. Jeg hører gerne, om Waterfront er villig til at give samtykke til, at Uffe Bodeholt i forbindelse med advokatundersøgelsen bidrager med oplysninger om samarbejdet med Waterfront. Jeg forstod på Uffe Bodeholt, at han tillige ville kontakte jer herom. I den ovennævnte af 24. januar 2013 til Lars Poulsen gentog vi anmodningen. Lars Poulsen anmodede os ved af 1. februar 2013 om at redegøre nærmere for baggrunden for forespørgslen. I en senere den 1. februar 2013 anførte vi blandt andet, at 15

16 [ ] vi i forbindelse med sagen har modtaget materiale, hvori Uffe Bodeholt er nævnt. På denne baggrund har jeg kontaktet Uffe Bodeholt, der imidlertid har oplyst, at han og UIP Consult ApS som følge af en fortrolighedsaftale med Waterfront er afskåret fra at udtale sig. Vi anmoder derfor Waterfront om at frafalde fortrolighedsbestemmelserne, så Uffe Bodeholt og UIP Consult ApS kan medvirke under advokatundersøgelsen. I en af 19. februar 2013 anførte Lars Poulsen herefter følgende: Vedrørende din forespørgsel til Uffe Bodeholt kan jeg oplyse, at han udelukkende havde den opgave at overvåge et møde mellem den tidligere ansatte, Karsten Madsen og Lars Abild. Baggrunden var en information, vi havde modtaget om, at Karsten Madsen var i færd med at overgive fortrolige kundeoplysninger (vedrørende netop DSB) til Abild. Det var baggrunden for orienteringen af Peder Nedergaard om resultatet af det pågældende møde. Der er således tale om interne tiltag i forhold til en groft illoyal medarbejder. DSB har ikke selv forlangt iværksættelse af tiltag, men vi har anset det som vores pligt at sikre bevis for den grove overtrædelse af fortroligheden, som vi måtte gå ud fra, Karsten Madsen var i færd med. Jeg har på den baggrund svært ved at se, hvilken relevans en afhøring af Uffe Bodeholt skulle have i forbindelse med advokatundersøgelsen. Der er snarere tale om et ansættelsesretligt, måske strafferetligt spørgsmål mellem Waterfront og en tidligere medarbejder, som falder uden for kommissoriet. Hvis du på den baggrund fastholder dit ønske, bedes du begrunde det nærmere i forhold til kommissoriet. Vores interesse ligger først og fremmest i den omstændighed, at Uffe Bodeholt skal vidne i den sag, der påtænkes anlagt mod Karsten Madsen for groft loyalitetsbrud og overtrædelse af straffeloven. Vi anførte herefter følgende i en af 20. februar 2013 til Lars Poulsen: Efter kommissoriet for advokatundersøgelsen skal vi undersøge DSB s samarbejde med Waterfront, herunder dispositioner truffet over for Lars Abild. Som jeg forstår beskrivelsen [i Lars Poulsens af 19. februar 2013], antog Waterfront Uffe Bodeholt til at overvåge et møde mellem Lars Abild og Karsten Madsen, der som ansat i Waterfront havde rådgivet DSB. På mødet udleverede Karsten Madsen oplysninger vedrørende DSB til Lars Abild. Efterfølgende underrettede du Peder Nedergaard Nielsen fra DSB om overvågningen og udleveringen af materiale. Ud fra disse oplysninger er det vores vurdering, at forholdet vedrørende Uffe Bodeholt er omfattet af kommissoriet for undersøgelsen. Forholdet er indgået i samarbejdet mellem DSB og Wa- 16

17 terfront og relaterer sig til Lars Abild. Dette gælder, uanset om overvågningen af Lars Abild blev iværksat af DSB eller Waterfront. På denne baggrund anmoder vi fortsat om, at Uffe Bodeholt og UIP Consult ApS frigøres fra fortrolighedsforpligtelsen over for Waterfront. Lars Poulsen har ikke besvaret en af 20. februar Vi har på denne baggrund ikke holdt møde med Uffe Bodeholt. Uffe Bodeholt anmodede i af 29. januar 2013 om at få adgang til at gennemgå det materiale i sagen, som vedrører ham. Den 14. februar 2013 gennemgik Uffe Bodeholt på Bruun & Hjejles kontor det relevante materiale Nicolai Mallet, advokat og tidligere bestyrelsesformand for Waterfront I en af 4. februar 2013 forespurgte vi advokat Nicolai Mallet, om han var villig til at deltage i et møde i forbindelse med advokatundersøgelsen. Samme dag svarede Nicolai Mallet i en følgende: Du bedes være en smule mere specifik m.h.t. det tema, jeg skal forholde mig til. Jeg har indtil sagen blev rejst af DR ikke haft noget kendskab til indholdet af det samarbejde, der bestod mellem DSB og Waterfront. Jeg har hverken været involveret i tilblivelsen af aftalerne mellem partere eller i den måde, de blev opfyldt på. Når jeg har modtaget din tilbagemelding, vil jeg tage stilling til din anmodning. Under en efterfølgende korrespondance identificerede vi blandt andet de s, som i perioden fra august 2012 til januar 2013 er sendt til eller fra Nicolai Mallet, og som indgår i sagen. I af 24. februar 2013 anførte Nicolai Mallet herefter: Jeg har fundet frem til den pågældende korrespondance og beder dig sende mig dine spørgsmål, som jeg så vil besvare skriftligt. Supplerende kunne vi måske vende mine svar telefonisk, hvis du ser et behov herfor. I øvrigt bekræfter den korrespondance, I har fundet frem til, at jeg ikke har været involveret i håndteringen af Waterfronts kundeforhold til DSB. Min involvering begyndte først da Lars Abild rettede henvendelse til Waterfront (bl.a.) med påstand om, at der skulle være indgået en aftale mellem Waterfront og DSB om, mod betaling at holde Abild fra at skrive kritiske artikler. Waterfronts formand bad mig, som jeg tidligere har oplyst, om at eftergå påstanden. Da Abild så i september valgte at skrive til mig direkte, svarede jeg ham, ligeledes i overensstemmelse med det, jeg tidligere har oplyst. 17

18 Den 26. februar 2013 sendte vi skriftlige spørgsmål til Nicolai Mallet. Nicolai Mallet har ved af 22. marts 2013 besvaret spørgsmålene. Henvisninger i beretningen til skriftlige oplysninger fra Nicolai Mallet vedrører svaret af 22. marts Jesper Schou Hansen, tidligere ansat i Waterfront Ved af 21. februar 2013 anmodede vi Jesper Schou Hansen, der er bosat i Litauen, om at få adgang til at drøfte sagen med ham telefonisk eller stille ham skriftlige spørgsmål. Jesper Schou Hansen oplyste i en samme dag følgende: [ ] Jeg forlod [ ] virksomheden i 2010 og det gjorde jeg uden at kopiere min outlook. Jeg forstaar paa medierne, at andre valgte en anden tilgang. Jeg er derfor ikke istand til at dokumentere nogle af de forhold kommissionen oensker belyst. Jeg har endvidere intet kendskab til hvad der matte vaere sket siden jeg forlod stedet i Jeg har ikke siden sat mine ben der. Efter min bedste overbevisning boer man kunne dokumentere sine udsagn og beklager derfor ikke at kunne hjaelpe Niels Jørgen Langkilde, tidligere ansat i Waterfront Efter en indledende telefonisk henvendelse sendte vi den 28. januar 2013 til Niels Jørgen Langkilde en med anmodning om et møde til brug for advokatundersøgelsen. Niels Jørgen Langkilde har telefonisk og i af 12. februar 2013 erklæret sig villig til at deltage i et møde. Det har imidlertid ikke været muligt at finde et tidspunkt, hvor Niels Jørgen Langkilde kunne deltage i et møde. Under en telefonsamtale den 21. februar 2013 blev det derfor aftalt, at vi skulle sende skriftlige spørgsmål til Niels Jørgen Langkilde. Den 26. februar 2013 sendte vi skriftlige spørgsmål til Niels Jørgen Langkilde. Niels Jørgen Langkilde har den 7. marts 2013 besvaret spørgsmålene. Henvisninger i beretningen til skriftlige oplysninger fra Niels Jørgen Langkilde vedrører svaret af 7. marts Håndtering af fortrolige oplysninger Til brug for advokatundersøgelsen har vi modtaget oplysninger, der kan være fortrolige. Disse oplysninger er håndteret som beskrevet i det følgende. 18

19 1.9.1 Gennemgang af s m.v. Ifølge DSB s Retningslinjer for medarbejderes brug af IT fra juni 2009 kan virksomheden i visse tilfælde tilgå medarbejderes s og dokumenter. DSB har på grundlag heraf udleveret kopi af dele af konti og øvrige elektroniske data vedrørende enkelte nuværende og tidligere ansatte i DSB. De berørte personer er underrettet herom Personfølsomme oplysninger En mindre del af materialet modtaget fra DSB eller andre indeholder personfølsomme oplysninger. Personfølsomme oplysninger er ikke medtaget i beretningen. Indholdet af oplysningerne har ikke betydning for vores vurderinger Oplysninger, der kan være fremkommet ved brud på brevhemmeligheden Som beskrevet i afsnit 6.5 har Lars Poulsen i en række tilfælde til ansatte eller tidligere ansatte hos DSB fremsendt s, der er udvekslet mellem Karsten Madsen og andre personer. Om adgangen til Karsten Madsens s har Lars Poulsen i det skriftlige svar af 4. marts 2013 oplyst følgende: Karsten Madsen bad allerede i maj 2010 om at få sin private Gmail til at videresende til sin arbejdsmail og vice versa sådan, at han kunne bruge sin Gmail som arbejdsmail hjemmefra. Karsten Madsen har skrevet under på bureauets generelle personaleforskrifter ved sygdom og ophør af ansættelse, som fastslår, at en kollega vil sikre, at mails bliver besvaret, når den syge eller fratrådte medarbejder ikke er til stede. Bureauet beder Karsten ændre denne opsætning, endog før udløbet af hans ansættelsesforhold i Men Karsten fortsætter med at sende mails til bureauet. Waterfront modtager således mails med maliciøst indhold rettet imod bureauet og en af bureauets kunder, DSB. I sit høringssvar af 19. marts 2013 har Lars Poulsen supplerende anført, at Karsten Madsens konto i overensstemmelse med Waterfronts personaleforskrifter blev gennemgået under Karsten Madsens sygemelding og efter ansættelsesforholdets ophør. Karsten Madsen har forklaret, at hans Waterfront-mailkonto under ansættelsen hos Waterfront efter hans anmodning blev opsat til at videresende modtagne s til hans private gmail-konto. Har var ikke klar over, at s modtaget på gmail-kontoen blev videresendt til Waterfront-kontoen. Karsten Madsen har videre oplyst, at der som følge heraf verserer en politisag om ulovlig overvågning og brud på brevhemmeligheden. Sagen er foranlediget af en anden tidligere medarbejder fra Waterfront. 19

20 Karsten Madsen har på vores kontor gennemgået de dele af det modtagne materiale, der vedrører ham, herunder s udvekslet mellem ham og andre personer. Vi kan ikke vurdere, om materiale i sagen er fremkommet ved brud på brevhemmeligheden. I beretningen har vi anvendt s udvekslet mellem Karsten Madsen og andre personer i det omfang, ene vedrører samarbejdet mellem DSB og Waterfront, hvilket vi anser for en berettiget anvendelse af dette materiale Forretningshemmeligheder Det modtagne materiale og denne beretning indeholder oplysninger om navnlig DSB s og Waterfronts forretningsmæssige forhold. Oplysningerne er i det væsentlige modtaget fra DSB. DSB har givet samtykke til, at oplysningerne anvendes i beretningen. Oplysninger om Waterfront er efter det oplyste ikke omfattet af aftalte fortrolighedsforpligtelser. Det er vores vurdering, at anvendelsen i beretningen af oplysninger om Waterfront ikke er i strid med markedsføringslovens 19 om erhvervshemmeligheder eller andre retsregler. Lars Poulsen modtog den 15. marts 2013 et udkast til beretningens faktuelle del for så vidt angår Waterfront og ham selv, jf. afsnit Lars Poulsens høringssvar af 19. marts 2013 indeholder ikke bemærkninger om eventuelle forretningshemmeligheder Høring af berørte personer Vi har den 15. marts 2013 til Søren Eriksen, Peder Nedergaard Nielsen, Johannes Bøggild, Claus Klitholm, Lars Poulsen, Karsten Madsen, Lars Lindskov og Claus Dithmer sendt udkast til beretningens faktumafsnit. Hver af de nævnte personer har modtaget de dele af faktumbeskrivelsen, som vedrører den pågældende. De hørte personer har alle afgivet bemærkninger til høringsudkastet. 6 Bemærkningerne er indarbejdet i beretningen af 19. marts 2013 fra Søren Eriksen, s af 19. marts og 21. marts 2013 fra ansættelsesretschef Anita Bisgaard-Frantzen, Lederne, på vegne af Peder Nedergaard Nielsen, af 18. marts 2013 fra advokat Morten Bruus på vegne af Johannes Bøggild, af 19. marts 2013 fra ansættelsesretschef Anita Bisgaard-Frantzen, Lederne, på vegne af Claus Klitholm, af 19. marts 2013 fra Lars Poulsen, af 19. marts 2013 fra Lars Lindskov samt af 16. marts 2013 fra Claus Dithmer. Karsten Madsen og hans advokat Snorre Andreas Kehler har kommenteret høringsudkastet på et møde den 18. marts Vi har dog ikke i alle tilfælde indarbejdet bemærkninger, der allerede er dækket af beretningens tekst, eller som alene angår formuleringsspørgsmål. 20

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet.

Skolechef C har i skrivelse af 29. september 2008 redegjort for ovenstående og orienteret dig om erklæringernes behandling ved skolebestyrelsesmødet. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune korrekt har undtaget erklæringer fra aktindsigt. Erklæringerne var ikke omfattet af Offentlighedsloven. 18-06- 2009 TILSYNET Statsforvaltning

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290.

Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Kendelse af 10. august 1995. 94-67.290. Finanstilsynets udtalelse til advokat til brug under verserende retssag om, hvorvidt bestemte dokumenter var fortrolige, jf. bank- og sparekasselovens 54, stk. 2,

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. København, den 15. december 2015 Sagsnr. 2015-1254/CHN 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager] klaget over [indklagede]. Klagens tema: Advokat [A] har

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år

Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år Sagsbehandlingstid i Landsskatteretten på mere end 4 år En mand klagede til Landsskatteretten over såvel skatteansættelsen for hans anpartsselskab som hans egen skatteansættelse. Landsskatteretten havde

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen "A Danmark A/S mod Finanstilsynet".

K har endvidere ved skrivelse af 13. november 2000 anmodet om at indtræde i ankenævnssagen A Danmark A/S mod Finanstilsynet. Kendelse af 8. marts 2001. 00-177.318. Aktindsigt nægtet. Der var ikke grundlag for at lade klageren indtræde i en verserende sag, der vedrørte hans pensionsforhold. Lov om forsikringsvirksomhed 66 a og

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by].

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. København, den 25. april 2017 Sagsnr. 2016-2165/CSI 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [by]. Klagens tema: [Klager] har klaget over, at [indklagede]

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015"

Svar på spørgsmål i notatet Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015 31. august 2015 Svar på spørgsmål i notatet "Prøvelse af byrådsbeslutning 22. juni 2015" Nr. SPØRGSMÅL SVAR SPØRGSMÅL TIL BORGMESTER STEEN VINDUM 1. Det fremgår af citatet af borgmesterens udtalelse på

Læs mere

Responsumudvalg. 01 Formål

Responsumudvalg. 01 Formål 01 Formål 1.1 et afgiver på foreningens vegne responsa i sager vedrørende godkendte revisorer med beskikkelse og godkendte revisionsvirksom-heder angående god revisorskik, herunder god revisionsskik, god

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt

Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C. Vedr. henvendelse om aktindsigt Clemens Advokater Advokataktieselskab Sct. Clemens Stræde 7 Postboks 623 8100 Århus C 24-04- 2009 TILSYNET Vedr. henvendelse om aktindsigt Advokatgruppen Århus har på vegne af A i brev af 19. september

Læs mere

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte:

Ved skrivelse af 6. maj 1998 traf Finanstilsynet afgørelse vedrørende begæringen om aktindsigt, idet man bl.a. anførte: Kendelse af 13. april 1999. 98-97.064 og 98-140.221. Aktindsigt nægtet. Bank- og sparekasselovens 50. (Suzanne Helsteen, Connie Leth og Vagn Joensen) Tidligere direktør i A-bank K har ved skrivelser af

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W.

Sagsfremstilling: Det fremgår af sagens oplysninger, at klager er et datterselskab, der er 100 % ejet af det tyske selskab W. København, den 12. september 2012 Sagsnr. 2011-0287/SAF/JML 8. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne klager klaget over advokat B. Sagens tema: Klager har klaget

Læs mere

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager

Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager 5-6. Forvaltningsret 114.1 115.1 115.2 115.3. Sagsbehandlingstiden i Justitsministeriet af en sag hvor besvarelsen ikke var en afgørelse. Krav til myndighedernes behandling af sådanne sager En person skrev

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel

Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Telefonisk besvarelse af skriftlig forespørgsel Udtalelse vedrørende spørgsmålet om, hvorvidt en skriftlig forespørgsel til undervisningsministeriet om fortolkningen af bestemmelser i en bekendtgørelse

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister

Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej Søborg Praksis hos PET om information til journalister Politiets Efterretningstjeneste PET Klausdalsbrovej 1 2860 Søborg Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter "Afgørelsen"):

Ved denne afgørelse traf nævnet følgende afgørelse (herefter Afgørelsen): METROPOL FREDERIKSBERGGADE 16 1459 KØBENHAVN K TELEFON: 33 11 45 45 TELEFAX: 33 11 80 81 www.nnlaw.dk OLE FINN NIELSEN JACOB NØRAGER-NIELSEN EIGIL LEGO ANDERSEN, DR. JUR. MORTEN ELDRUP-JØRGENSEN, MBA HENRIK

Læs mere

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse

Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse Medarbejdere fik for sent besked om indstilling der kunne føre til opsigelse En avis bragte en artikel om afskedigelse af to kommunale medarbejdere. Ifølge artiklen havde formanden for et af kommunens

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført:

Ved skrivelse af 16. marts 1999 har klageren indbragt afgørelsen for Erhvervsankenævnet, idet klageren bl.a. har anført: Kendelse af 12. oktober 1999. 99-67.906 Aktindsigt nægtet Realkreditlovens 98 (Peter Erling Nielsen, Connie Leth og Vagn Joensen) Advokat K har ved skrivelse af 16. marts 1999 klaget over, at Finanstilsynet

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 11. maj 2016 (2016-1732). Udtalelse fra myndigheds advokat

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn].

3. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over [indklagede], [bynavn]. Klagens tema: [Klager] har klaget

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig i den forbindelse til indklagede. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Henrik Møller Andersen Hovedgaden 21 4270 Høng Sagen angår spørgsmålet, om den mellem indklagede og klagerne indgåede formidlingsaftale

Læs mere

Logning af internettrafik og s

Logning af internettrafik og  s Datatilsynet Borgergade 28,5. 1300 København K Ejendomme Ældre og Økonomi Mads Toftegaard Madsen Telefon MTM@fredensborg.dk Logning af internettrafik og e-mails Sagsnr. 7.. februar 2017 Fredensborg Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013. A ApS og B. mod. registreret revisor K. afsagt sålydende Den 25. marts 2015 blev der i sag nr. 144/2013 A ApS og B mod registreret revisor K afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 3. december 2013 har A ApS (CVR. XX XX XX XX) og B (CVR.nr. XX XX

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. København, den 22. december 2016 Sagsnr. 2016-1538/7KR/TRA 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Emil Rasmussen, Næstved. Klagens tema: [Klager]

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse

Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse FOB 05.584 Begrænsninger i korrespondance mellem borger og myndighed. Behandling af ansøgninger. Bekendtgørelse af beslutning En borger klagede over at kommunen ikke besvarede hendes ansøgninger om økonomisk

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012

Klagenævnet for Udbud J.nr.: (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0025471 (Poul Holm, Peter Tolstrup) 6. januar 2012 K E N D E L S E Noe Net A/S (selv) mod Sikkerhedsstyrelsen (selv) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2011/S 157-261409 af

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejendom og henvendte sig derfor til indklagede. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Ifølge retsbogsudskrift af 16. september 2009 fra retten i Holbæk blev den mellem parterne verserende retssag

Læs mere

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole

Strengt privat og fortroligt. Problemstilling 2. Bevisoptagelse ved de almindelige domstole Strengt privat og fortroligt Problemstilling 2 Bevisoptagelse ved de almindelige domstole 1 Kort rids af sagen Voldgiftssag blev anlagt 15. maj 2013 af virksomhed A mod virksomhed B. A B Sagen drejer sig

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem

Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem Statsforvaltningens brev af 10. december 2007 til Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem 10-12- 2007 Landsforeningen Frie Børnehaver og Fritidshjem har i brev af 3. juli 2006 rettet henvendelse

Læs mere

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/

Datoen for klagen: Klagen blev indgivet ved brev af 27/ og modklagen den 27/ København, den 23. juni 2005 J.nr. 02-0401-04-1693 bj-jm K E N D E L S E Sagens parter: Under denne sag har advokat A, på egne vegne og på vegne B klaget over advokat indklagede v/ advokatfuldmægtig F,

Læs mere

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune.

Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing. Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Marianne Kamp Bogfinkevej 30 Rindum 6950 Ringkøbing 23-02- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. Din henvendelse om Ringkøbing-Skjern Kommune. Du har ved brev af 27. august 2007 rettet henvendelse

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune

Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Vedtægt for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune Kapitel 1 - Baggrund og generelle bestemmelser 1 Odsherred Byråd har besluttet at oprette en borgerrådgiverfunktion. Borgerrådgiveren kan vederlagsfrit

Læs mere

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm.

N AALA KK ERSUISUT.~ Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut /Her. Besvarelse af 37 spm. Naalakkersuisut Siulittaasuata Naalakkersuisoqarfia Formandens Departement N AALA KK ERSUISUT.~ GOVERNMENT OF GREENLAND I) Medlem af Inatsisartut Andreas Uldum, Demokraterne C/O Bureau for Inatsisartut

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde

Beretning. forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets lokaleområde Beretning nr. 13 Folketinget 2014-15 Beretning afgivet af Retsudvalget den 13. maj 2015 Beretning om forsvarsministerens afvisning af at lade embedsmænd mødes med Folketingets Retsudvalg i Folketingets

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -.

Ifølge mine notater fra Juli 2004 kan jeg se mit navn figurerer i - - -. Kendelse af 27. september 2006 (J.nr. 2005-0002979) Sletning af registreringer i styrelsens IT-system af, at vedkommende tidligere skulle have været bestyrelsesmedlem i en række selskaber nægtet. Aktieselskabslovens

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. ved efterfølgende forevisning af gyldigt periodekort.

Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr på 125 kr. ved efterfølgende forevisning af gyldigt periodekort. 1 AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2011-0206 Klageren: Indklagede: XX 3000 Helsingør DSBFirst Klagen vedrører: Annullering af kontrolafgift på 750 kr. mod et ekspeditionsgebyr

Læs mere

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer.

K E N D E L S E. Klager har oplyst, at arvingerne af den lokale præst fik anbefalet indklagede som bobestyrer. København, den 26. august 2015 Sagsnr. 2015-1428/MKJ 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Klagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

Kend spillereglerne!

Kend spillereglerne! Kend spillereglerne! Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste De Samvirkende Invalideorganisationer Indhold Indledning 2 1. Den rigtige afgørelse

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 184-2012 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA A/S afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. juni 2012 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA A/S og ejendomsmægler YY for

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland

ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER. Sydjylland ROLLEN SOM BISIDDER VED TJENSTLIGE SAMTALER Sydjylland FORORD Som Tillidsrepræsentant kan du få til opgave at skulle være bisidder for en kollega under en tjenstlig samtale. Retten til at have en bisidder

Læs mere

Kammeradvokaten 2. APRIL. 2013

Kammeradvokaten 2. APRIL. 2013 2. APRIL. 2013 J.nr.: 7506247 HS/BAN/DAM/ADJ Pr. e-mail til MBH@TRM.dk Transportministeriet Att. Selskabsdirektør Michael Birch Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Kammeradvokatens vurdering i forbindelse

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. København, den 16. december 2015 Sagsnr. 2015 1915 og 2015-1917/LIH 3. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat [A] og advokat [B], begge [bynavn]. Klagens

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn].

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede], [bynavn]. København, den 28. juni 2017 Sagsnr. 2016-2846/JSC/HCH 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] på vegne [klager 1], [klager 2] og [klager 3] klaget over [indklagede],

Læs mere

Tilbagebetaling med frigørende virkning

Tilbagebetaling med frigørende virkning AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BEDEMANDSBRANCHEN Forbruger: NN Bedemand: XX Klageemne: Tilbagebetaling med frigørende virkning Nævnets sammensætning: FORMAND P.G. Jensen UDPEGET AF FORBRUGERRÅDET Jette Kammer

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1130 Offentligt Spørgsmål nr. 1130 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: Ministeren bedes kommentere artiklen på TV2 s hjemmeside den 30. maj

Læs mere