Funktionsbeskrivelser for sekretariatet i Danmarks Miljøportal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Funktionsbeskrivelser for sekretariatet i Danmarks Miljøportal"

Transkript

1 Bilag 1.3.a - Funktionsbeskrivelser for DMPs sekretariat Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Funktionsbeskrivelser for sekretariatet i Danmarks Miljøportal Funktion (jobområder) Fungerende systemejer for DAI. Ansvarlig for processen og udførelsen vedr. budget og regnskab, rigsrevision mm. Ansvarlig for at der udarbejdes rapporter/statistikker (BI) Fungerende systemejer for Overfladevandsdatabaser samt Punktkilder. Ansvarlig for at problem management processen bliver udført. Ansvarlig for Kommunikation inkl. processen ifm udarbejdelse af årsrapport/årsberetning. Ekstranet og henvendelsesprocessen. Projektleder for den nye Overfladevandsdatabase (FODS 8.3) Fungerende systemejer for Brugerstyring. Ansvarlig for at løsningsbeskrivelser godkendes og for en sikker og stabil it-drift incl. leverandørstyring. Fungerende systemejer for SharePoint (herunder arkivering). Ansvarlig for medarbejderprocessen. Fungerende systemejer for Natur. Ansvarlig for koordinering af undervisning/vejledninger i DMP s systemer inkl. webinarer Ansvarlig for bestyrelsesprocessen og sagsfremstillinger til følgegrupperne Fungerende systemejer for Jordforurening. Ansvarlig for Skanning Fungerende systemejer for Grundvand og Badevand. Ansvarlig for Datamanagement (Data på vrangen) Ansvarlig for generel governance (inkl. audit og målopfyldelse) Ansvarlig for god og imødekommende Support og for at øvrige studenteropgaver udføres. Medarbejder Ane Astrid Ditte Henrik Jens Jakob Lenette Marie Peter Serena Sofie Vibeke Studerende Arbejdsplan er gennemgået på bestyrelsesmøderne september og november

2 Fungerende systemejer for DAI. Ane Ansvarlig for processen og udførelsen vedr. budget og regnskab, rigsrevision mm. Ansvarlig for at der udarbejdes rapporter/statistikker (BI) Primær fungerende Arealinformation systemejer 1 Deltager i følgende Projektledelse for: projekter 2 o Nem adgang til data (FODS 8.1) Ansvarlig for følgende processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer o Konkurrenceudsættelse af DAI Change management (forretning) o Ide til beslutning o Porteføljestyring Projektstyring (model og principper) Nye data og fagområder o Eksterne data o Data på DAI Rapportering o Ajourføringsstatistik o Anvendelsesstatistik Ressourcer (økonomi) o Arbejdsplan o Årsværk o Budget (herunder periodisering og opfølgning) o Regnskab Navision Stat SKS Indfak Natur o Naturdatabasen o NaturAppl2 o Rottedatabasen Miljøfaglige følgegrupper (som fungerende systemejer) Deltagelse på messer indenfor fagområdet Udarbejdelse af pjecer / nyheder Undervisning Vejledninger Interessenthåndtering (personaer) Målopfølgelse (Rapportering) 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt. 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 2

3 Lagkagemål: Ane Mål 1. Change-management er implementeret, herunder at Ide-tilbeslutning bliver benyttet (også i følgegruppe regi) 2. Evaluering af fagdatavinduerne 3. At faseskift dokumentet i projektmodellen bliver benyttet i FODS 8.3, Badevand og Jordbase projektet - specielt ved overdragelse til driftssituationen 4. Projektforklæder - og status er udarbejdet hver den 1. i måneden 5. At lagkagemål er udarbejdet for afdelingen efter 3. kvartal 6. Periodisering af budget/regnskab 2015 er korrekt 7. Arbejdsplan (funktionsbeskrivelser og matrix) for 2016 er udarbejdet i november 8. Ingen anmærkninger til regnskabet 9. Udarbejde af anvendelsesstatistikker (Overfladevand inden påske) Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 3

4 Fungerende systemejer for Overfladevandsdatabaser samt Astrid Punktkilder. Ansvarlig for at problem management processen bliver udført. Primær fungerende Overfladevand systemejer 1 o Aquabase o Magic Dambrug o MFSbase o FISKbase o STOQ systemer o WIN systemer o Overfladevand på DAI Punktkilder o PULS Deltager i følgende Medvirker i projekt: projekter 2 o Overfladevand FODS 8.3 Ansvarlig for følgende processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer Problem management Dispacherstøtte Arealinformation Badevand Miljøfaglige følgegrupper (som fungerende systemejer) Deltagelse på messer indenfor fagområdet Ajourføringsstatistik Udarbejdelse af pjecer / nyheder Undervisning Vejledninger Data på DAI (Nye data og dataområder) Henvendelser / kommunikation Leverandørstyring 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt. 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 4

5 Lagkagemål: Astrid Mål 1. Alle studenter har de nødvendige værktøjer (fx adgange) og gennemgår introprogram Status pr nyheder (tips & tricks) som følge af problem management 3. Undervisning på roadshow 4. Proaktiv kontakt til 3. parts leverandører i forbindelse med PULS med henblik på 3. parterne lave slutbrugerløsninger % implementering af problem management 6. Der kommer løbende fiskedata fra DTU ind Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 5

6 Ansvarlig for Kommunikation inkl. processen ifm udarbejdelse af Ditte årsrapport/årsberetning. Ekstranet og henvendelsesprocessen. Primær fungerende Rollebeskrivelser (ifbm brugerstyringen) systemejer 1 Hjemmesiden (Design, Billedarkiv) Dialogbaseret FAQ Ekstranet Deltager i følgende Projektledelse for: projekter 2 o Roadshow Ansvarlig for følgende processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer o Brugerseminar 2016 Henvendelser / Kommunikation o Henvendelsesstatistik o Klager o Dispatcher-vagtplan Kommunikation o Årsrapport / årsberetning (Målopfølgelse) o Deltagelse på messer o Udarbejdelse af artikler, pjecer, nyhedsbreve mm og markedsføring (Århuskonventionen) o Interessenthåndtering (personaer) o CRM (kundekartotek) o Brugerundersøgelse (FODS 8.3 i 2015) Kommunikationsstrategi o FODS 8.3 o o Ingen Badevand Jordbase Henvendelser / dispacher Brugeradgange Beredskab (med kommunikation) Driftsstatistik Undervisning Vejledninger 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt.b 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 6

7 Lagkagemål: Ditte Mål 1. Implementering af brugervenligt Ekstranet/ESDH til følgegrupper, stabsgruppe og bestyrelse Status pr 2. 5 Nyhedsbrevet i Afholdelse af fællesmøde (Hindsgavl) 4. Afholdelse af brugerseminar Opfølgning på alle henvendelser fra 3. parter i Pythia niveau 2 6. Proaktiv opfølgning på de ugentlige henvendelsesstatistikker 7. Udarbejdelse af årsrapport og årsberetning 2015 Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 7

8 Projektleder for den nye Overfladevandsdatabase (FODS 8.3) Primær fungerende Ingen systemejer 1 Henrik Deltager i følgende projekter 2 Projektledelse for: o Overfladevand FODS 8.3 Ansvarlig for følgende processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer Ingen Overfladevand o Aquabase o Magic Dambrug o MFSbase o FISKbase o STOQ systemer o WIN systemer o Overfaldevand på DAI Punktkilder (PULS) Badevand Deltagelse på messer indenfor fagområdet Udarbejdelse af pjecer / nyheder 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt. 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 8

9 Lagkagemål: Henrik Mål 1. Bestyrelsens godkendelse af PID på FODS 8.3 (primært Business Case, Risikolog og Interessentanalyse) juni 2015 Status pr. 2. Udarbejdelse af udbudsstrategi på FODS Udarbejdelse kravspecifikation på FODS Sad sig ind i nuværende overfladevandsdatabaser med på henblik på at blive sekundær ansvarlig systemejer Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 9

10 Fungerende systemejer for Brugerstyring. Jens Jakob Ansvarlig for at løsningsbeskrivelser godkendes og for en sikker og stabil it-drift incl. leverandørstyring. Primær fungerende Brugerstyring systemejer 1 ESB SCOM (overvågning af bl.a. nedbrud) E-arkivet (Sikringsserveren) Logningsservice Deltager i følgende Ingen projekter 2 Ansvarlig for følgende processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer It-drift (sikker og stabil drift) o Henvendelser fsva aktindsigt o Brugeradgange o Release management o Leverandørstyring o Kontraktarkivet o IT-sikkerhed o Beredskab o Systemoversigten o Privilegerede konti (it) Godkendelse og review af løsningsarkitektur (IT-arkitektur) o Webservicekatalog Driftsstatistik / Driftsmeddelelser Håndtering af mobiltelefoner Kontakt til SIT vedr. DMP udstyr TFS repository (dokumentation) Bat filen til morgenrutinen (henvendelser) Ingen Deltagelse på messer indenfor fagområdet Udarbejdelse af pjecer / nyheder Undervisning Vejledninger Klager Problem management Captia (dokumentation) 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt. 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 10

11 Lagkagemål: Jens Jakob Mål 1. Udarbejdelse af anvendelsesstatistik for alle områder (fundamentet, så rapporter løbende kan trækkes) Status pr. 2. Lancering af dokumentationssite for 3. part inden påske 2015 (fortegnelse over dokumentation, som løbende vil blive opdateret efter behov) 3. Ajourføring af it-arkitektur (stillingtagen til spatiale data, nye teknologier o.a.) 4. Sammenskrivning og implementering af releaseprocessen, så der kun er én version og præsentation for sekretariatet 5. No SQL implementeret marts Kontorhold (velfungerende telefoner og m-tid via browser) Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 11

12 Fungerende systemejer for SharePoint (herunder arkivering). Lenette Ansvarlig for medarbejderprocessen. Primær fungerende Sharepoint systemejer 1 Deltager i følgende Medvirker i projekt: projekter 2 o Nem adgang til data (FODS 8.1) o Intranet Ansvarlig for følgende Standardisering og datamodeller ifbm. DAI processer, opgaver og Nye data på DAI (FODS 8.1) systemer 3 Metadatabeskrivelser - Inspire geodatainfo Medarbejderprocessen Easy-arbejdsskadesystem OMADA (medarbejder) RejsUD (regnskab) Eurocard Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer Captia/Journalisering (dokumentation) Brugerstyring Hjemmesiden SCOM E-arkivet og Sikringsserveren Logningsservice Audit Deltagelse på messer indenfor fagområdet Udarbejdelse af pjecer / nyheder Undervisning Vejledninger Eksterne data (optagelsesproces) Datamanagement (Data på vrangen) It-drift (sikker og stabil drift) o Henvendelser fsva aktindsigt o Brugeradgange o Leverandørstyring o Kontraktarkivet o IT-sikkerhed o Beredskab o Privilegerede konti (it) Driftsstatistik / Driftsmeddelelser Håndtering af mobiltelefoner Kontakt til SIT vedr. DMP udstyr TFS repository (dokumentation) 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt. 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 12

13 Bat filen til morgenrutinen (henvendelser) 13

14 Lagkagemål: Lenette Mål 1. Opnå viden om IT drift og sikkerhed med henblik på at blive sekundær ansvarlig 2. Assistere ved intern audit i Opdatering af processen for Data på DAI - og præsentation for sekretariatet 4. Anvende nyt brugeradministrationssystem (Rollebeskrivelser) 10 gange 5. Pythia evaluering og implementering af Sharepoint (Smart Office) Status pr. Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 14

15 Fungerende systemejer for Natur. Marie Ansvarlig for koordinering af undervisning/vejledninger i DMP s systemer inkl. webinarer Primær fungerende Naturdatabasen systemejer 1 NaturAppl2/Visning af naturdata Rottedatabasen Deltager i følgende Medvirker i projekt: projekter 2 o Nem adgang til data (FODS8.1) o Jordbase o Jordscreening o Roadshow Ansvarlig for følgende processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer o Undervisning Vejledninger M-tid Artsportal hos NST Grundvand o Jupiter (incl. B-boringer og webservices) o Webindberetning DKJord PULS Forventet sekundær o Jordbase o Jordscreening Roadshow Deltagelse på messer indenfor fagområdet Udarbejdelse af pjecer / nyheder Rapportering o Ajourføringsstatistik o Henvendelsesstatistik 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt. 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 15

16 Lagkagemål: Marie Mål 1. Opnå viden om Jordbase og DKJord mhb på at kunne fungere som sekundær 2. Svare på PULS sager, der kommer ind via Pythia (sekundær) 3. Gennemføre 25 webinarer Status pr. 4. Oplære studenterne i Natur 5. Koordinere med NST vedr. biodiversitet og artsportal Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 16

17 Ansvarlig for bestyrelsesprocessen og sagsfremstillinger til følgegrupperne Primær fungerende systemejer 1 Ingen Peter Deltager i følgende projekter 2 Ingen Ansvarlig for følgende processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer Bestyrelsesprocessen Miljøfaglige følgegrupper (gennemgående) Sharepoint Ressourcer (økonomi) o Arbejdsplan o Årsværk o Budget o Regnskab Medarbejderprocessen o Håndtering af mobiltelefoner Easy arbejdsskadesystem (medarbejder) OMADA (medarbejder) Navision Stat (regnskab) SKS (regnskab) Indfak (regnskab) RejsUD (regnskab) Captia (dokumentation 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt. 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 17

18 Lagkagemål: Peter Mål 1. Etablering af sammenhængende proces fra behandling på følgegrupper over stabsgruppe til bestyrelse (Smart Office/fra Ide til Beslutning) 2. Håndtering af Pythia A-Z med henblik på støtte og optimering 3. Opnå viden om økonomistyring (budget og regnskab) med henblik på at kunne træde ind som sekundær Status pr. 18

19 Fungerende systemejer for Jordforurening. Ansvarlig for Skanning Primær fungerende systemejer 1 DKJord Serena Deltager i følgende Forankring af projektledelse for: projekter 2 o Jordbase o Jordscreening Ansvarlig for følgende Skanning til Captia processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende Ingen systemejer Sekundær og deltager i Deltagelse på messer indenfor fagområdet følgende processer, Udarbejdelse af pjecer / nyheder opgaver og systemer Undervisning Vejledninger Ajourføringsstatistik M-tid 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 19

20 Lagkagemål: Serena Mål 1. Implementering af Jordbase (pilotprojekt) Status pr. 2. Deltagelse i 15 roadshows 3. Udarbejde nyheder vedr. Jord 4. Hjælpe til med at optimere mailboksen Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 20

21 Forankring af projektledelse for: Fungerende systemejer for Grundvand og Badevand. Sofie Ansvarlig for Datamanagement (Data på vrangen) Primær fungerende Grundvand systemejer 1 o Jupiter (incl.b-boringer og webservices) o Webindberetning Badevand Deltager i følgende projekter 2 o B-boringer o Badevand Ansvarlig for følgende Nye data og fagområder processer, opgaver og systemer 3 o Datamanagement (Data på vrangen) Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer Deltagelse på messer indenfor fagområdet Udarbejdelse af pjecer / nyheder Undervisning Vejledninger Ajourføringsstatistik Metadatabeskrivelser - Inspire - geodatainfo Nye data og fagområder o (Data på DAI) o Standardisering og datamodeller 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt. 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 21

22 Lagkagemål: Sofie Mål 1. Få afsluttet B-boringsprojektet med implementering af fase 2 i produktion 2. Afholdelse af workshop for laboratorier 3. Udarbejdelse af 15 nyheder Status pr. 4. Deltagelse i 15 roadshow 5. Afholde 10 webinarer Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 22

23 Ansvarlig for generel governance (inkl. audit og målopfyldelse) Vibeke Primær fungerende systemejer 1 Ingen Deltager i følgende projekter 2 Ingen Ansvarlig for følgende processer, opgaver og systemer 3 Sekundær fungerende systemejer Sekundær og deltager i følgende processer, opgaver og systemer Målopfølgelse Intern audit ESB Dialogbaseret FAQ Bestyrelsesprocessen Change management (forretning) o Ide til beslutning o Porteføljestyring Projektstyring (model og principper) Kommunikation o CRM (kundekartotek) o Brugerundersøgelse It-drift (sikker og stabil drift) o Release management o Systemoversigten Godkendelse og review af løsningsarkitektur (IT-arkitektur) o Webservicekatalog 1 Opgaver: Rådgivning vedr. anvendelse af system, Udarbejde kommunikation, vejledninger og FAQ, Medvirke i fejlsøgning, Dataindhold og standardisering. Som systemejer har man ansvaret for at involvere den sekundære ansvarlige. Den sekundære inviteres fx tentativt med til møder og der koordineres ved ferie og andet fravær. I den anledning reviewes Pythia-kontakterne for at sikre, at de rigtige kontaktpersoner står på systemerne. 2 Når man er projektleder skal man involverede den kommende primære- og sekundære ansvarlige, som fx inviteres med til projektmøder tentativt 3 Omfatter både ansvar for indholdet i processen, at den bliver udført og som udgangspunkt også selve udførelsen. Dele af udførelse kan efter aftale blive foretaget af andre, fx studerende. Desuden viden om anvendelsen af systemerne 23

24 Lagkagemål: Vibeke Mål 1. Gennemført intern audit i 2015 Status pr. 2. SMART Office inkl. vurdering af brugervenlighed på intranet og ekstranet 3. Ajourføring af arkitekturstrategien (herunder brugen af ESB) 4. Strategi for Big Data / optagelse af eksterne data 5. Implementering af Ide-til-beslutning (SMART office) Status kategorier: Opfyldt, Delvist opfyldt, Ikke opfyldt 24

25 Ansvarlig for god og imødekommende Support og for at øvrige Studerende studenteropgaver udføres. Dispacher Når man er dispacher, så sidder man i supporten og besvarer henvendelser via telefon og mail. Et udsnit af opgaverne er: Gennemgang af morgenrutinen incl. Meltwater gennemgang. Besvarelse af henvendelser via telefonen Registrering hotline og sager i Pythia Opfølgning på sager ud fra hvornår de sidst er ændret Generel fejlsøgning Forslag til FAQ og OBS sager (problem management sager), samt standardsvar Bistår med administration af brugerstyring Når man har rollen dispacher i supporten er fokus at få besvaret henvendelser. Hvis der er meget travlt eller man ikke kan udfylde sin vagt, så kontakter man selv en af de andre studerende for at få dækket vagten. Studenteropgaver Der er en række opgaver som de studerende løser, når de ikke har rollen som dispacher. De aktuelle opgaver er listet på SPS incl fordeling mellem de studerende. Et udsnit af opgaverne er: Hjemmesiden Dialogbaseret FAQ E-arkivet (Sikringsserveren) Henvendelsesstatistik Deltagelse på messer Udarbejdelse af nyhedsbrev og nyheder Udarbejdelse af vejledninger incl. film CRM opdateringer (kundekartotek) Hvis der er en opgave, man ikke kan udføre som værende den primære, har man ansvaret for at kontakte den sekundære og overdrage opgaven. Sekundær og deltager i Henvendelsesprocessen (er udførende) følgende processer It-drift mht. IT-sikkerhed (del af processen for IT-sikkerhed den proces der skal følges når der er et brud på ITsikkerheden) Link til SPS listen med opgaver for de studerende incl. dispacher rollen 25

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen

Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Præsentation af Danmarks Miljøportal v/ Kaja A. Hansen Hvad er Danmarks Miljøportal? Et partnerskab mellem Miljøministeriet Kommunernes Landsforening Danske Regioner Etableret for at sikre amternes miljødata

Læs mere

Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal

Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal Let adgang til Miljødata - Danmarks Miljøportal 2 Agenda Hvem står bag Miljøportalen? Miljøportalens opgaver Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi miljøområdet Hvordan kan Videnscenter for Landbrug

Læs mere

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden

Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Danmarks Miljøportal nu og i fremtiden Torben Eriksen Projektleder Naturdatabasen Projektmedarbejder Arealinformation 28. maj 2008 Miljoeportal.dk 1 Danmarks Miljøportals opgave Give myndighederne adgang

Læs mere

Kommenteret dagsorden til bestyrelsesmøde i Danmarks Miljøportal

Kommenteret dagsorden til bestyrelsesmøde i Danmarks Miljøportal Kommenteret dagsorden til bestyrelsesmøde i Danmarks Miljøportal Afholdes: Den 16. marts 2015 Sted: Region Hovedstaden, Hillerød v/kristian Johnsen Tid: Kl. 13-17 1. Indledning 2. Særlige temaer 3. Projekter

Læs mere

Endeligt referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Miljøportal

Endeligt referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Miljøportal Endeligt referat af bestyrelsesmøde i Danmarks Miljøportal Afholdt: Den 24. september 2014 kl. 13:30-16:15 Sted: Axel Guldsmeden, Helgolandsgade 11, København V Deltagere: Søren Reeberg Nielsen (SRN) formand,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Indhold. Aktuelt. > Opdatering af kodeliste i overfladevandsystemerne

Indhold. Aktuelt. > Opdatering af kodeliste i overfladevandsystemerne Februar 2014 Danmarks Miljøportal kunne fra 1. januar 2014 kalde sig for Danmarks autoritative register på jordforureningsområdet. Det betyder at regionernes indberetning af jordforureningsdata alene opbevares

Læs mere

Indhold. Aktuelt. > Navnkonkurrence er slut og vinderen fundet. De nye navne bliver NaturAppl og Naturdata.

Indhold. Aktuelt. > Navnkonkurrence er slut og vinderen fundet. De nye navne bliver NaturAppl og Naturdata. Januar 2014 I dette nyhedsbrev kan du læse om nye muligheder i PULS (Database for punktkilder). B-boringsprojektet løber efter planen og er i gang med udvikling af fase 2. Du kan læse om den nye funktionalitet

Læs mere

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ

ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ ÉN INDGANG TIL DATA OM NATUR OG MILJØ Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Danmarks Miljøportal

Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal 2 Dagens program 1. Generel præsentation af Danmarks Miljøportal 2. DMP som omdrejningspunkt for digitalisering? 3. Nyeste eksempel på digitalisering. 3 Danmarks Miljøportal Et partnerskab

Læs mere

Én indgang til data om natur og miljø

Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Én indgang til data om natur og miljø Danmarks Miljøportal er en platform til opsamling og opbevaring af natur- og miljødata, så disse data kan deles mellem myndigheder,

Læs mere

Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering af digitalisering

Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering af digitalisering Bilag 4.1.2.e Udkast til brugerundersøgelse (fremlagt 11102013 som bilag 7.2.2 Udkast til brugerundersøgelse) Bestyrelsesmøde den 24. september 2014 Undersøgelse om tilfredshed med, viden om DMP og integrering

Læs mere

Sofie Kamille Astrup den 29. februar 2016. PULS badevand Møde for leverandører af fagapplikationer Den 29. februar 2016

Sofie Kamille Astrup den 29. februar 2016. PULS badevand Møde for leverandører af fagapplikationer Den 29. februar 2016 Sofie Kamille Astrup den 29. februar 2016 PULS badevand Møde for leverandører af fagapplikationer Den 29. februar 2016 2 Dagens program Velkommen til og præsentation af projektgruppen og leverandør af

Læs mere

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune

Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune Danmarks Miljøportal Brugerseminar Aalborg 28. oktober 2014 v/ Eva Christensen, Favrskov kommune 2 Miljøportalens organisationsdiagram Bestyrelsen Udvikling Styregruppe til udviklingsprojekter Styregruppe

Læs mere

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16.

Bilag 1: Business Case. Jordbase ved Serena Sørensen. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. Bilag 2.4.a - PID for Jordbase (Bilag 1 Business Case) Bestyrelsesmøde den 16. marts 2015 Bilag 1: Business Case Jordbase ved Serena Sørensen Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 4 2. Forvente

Læs mere

Statistik på ajourføring november - december 2014

Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring november - december 2014 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2

WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal. Version 2.2 WSLA for webservices under Danmarks Miljøportal Version 2.2 Forord Dette er en Web Service Level Agreement (WSLA) for de fælles offentlige webservices, der er tilknyttet databaser under Danmarks Miljøportal.

Læs mere

Statistik på ajourføring januar - december 2015

Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring januar - december 2015 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Årsberetning 2013. - En faglig og økonomisk beretning for regnskabsåret 2013

Årsberetning 2013. - En faglig og økonomisk beretning for regnskabsåret 2013 Årsberetning 2013 - En faglig og økonomisk beretning for regnskabsåret 2013 Udgivet af Danmarks Miljøportal Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering for regnskabsåret 2013 Tryk af tekst og omslag:

Læs mere

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg

DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase. v/ projektleder Thomas Bach Tengberg DKjord den fællesoffentlige landsdækkende jordforureningsdatabase v/ projektleder Thomas Bach Tengberg Dagsorden Generelt om Danmarks Miljøportal DKjord Introduktion Demonstration Planer DKjord vision

Læs mere

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal

Sådan kan du inddatere og søge naturdata. En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Sådan kan du inddatere og søge naturdata En pixibog om naturområdet på Danmarks Miljøportal Kort om Danmarks Miljøportal Danmarks Miljøportal giver adgang til fællesoffentlige data om natur og miljø i

Læs mere

Bilag 3 Administration af brugeradgang

Bilag 3 Administration af brugeradgang Bilag 3 Administration af brugeradgang Dette bilag indeholder dels en oversigt over, hvordan institutionerne har adgang til brugeradministration for de forskellige systemer og dels informationer, som kan

Læs mere

Faglig og Økonomisk Afrapportering. Regnskabsåret 2009

Faglig og Økonomisk Afrapportering. Regnskabsåret 2009 Faglig og Økonomisk Afrapportering Regnskabsåret 2009 Miljøportalsekretariatet DMP j.nr. Ref.: lohkr/bipah April 2010 1 FAGLIGE OG ØKONOMISKE RESULTATER... 4 1.1 Indledning... 4 1.2 Faglige resultater...

Læs mere

Indhold. Aktuelt. > Luft på Arealinformation. > OVERFLADEVAND - Flere fiskedata på Miljøportalen > BRUGERSEMINAR - Afholdt med et stort engagement

Indhold. Aktuelt. > Luft på Arealinformation. > OVERFLADEVAND - Flere fiskedata på Miljøportalen > BRUGERSEMINAR - Afholdt med et stort engagement Oktober 2013 Hos Danmarks Miljøportal var september præget af årets brugerseminar, der blev afholdt i slutningen af måneden. Det var en indholdsrig dag med et flot fremmøde og mange gode input. Sekretariatet

Læs mere

Projektledelse som karrierevej

Projektledelse som karrierevej Projektledelse som karrierevej Capacent oplæg på Dansk Projektledelses seminar Senior Manager, Jesper Lind Capacent A/S 0Capacent 28. Januar 2011 Indhold Typer af projektopgaver Perspektiv som projektleder

Læs mere

Statistik på ajourføring juli - september 2016

Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring juli - september 2016 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark

Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Microsoft Executive Circle Arken 25 marts 2004 Økonomi & ledelsesrapportering hos Rambøll Danmark Indlæg ved: Michael Schad, økonom, Rambøll dir.support RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Gruppen RAMBØLL Management

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2016 7 Mål for kerneopgaver 7 Gyldighedsperiode og opfølgning 9 Påtegning 9 Model for kvartalsvis

Læs mere

Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011

Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011 Årsberetning Faglig og økonomisk afrapportering, regnskabsåret 2011 Faglige og økonomiske resultater... 4 Indledning... 4 Faglige resultater... 7 Forventninger til 2012... 9 Uddybende analyser og vurderinger...

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET

KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET AAU It Services Selma Lagerlöfs Vej 300 9220 Aalborg Ø KOMMISSORIUM FOR STYREGRUPPE FOR PROJEKTET Revisionshistorik Revisionsdato Version Ændringer Forfatter 1 Indhold 1 Baggrund og formål... 2 2 Konstitution

Læs mere

RSI change management proces

RSI change management proces RSI change management proces version 1.8 RSI change management proces Dato: 01.02.20167 Version: 1.10 Status: t Systemansvarlig: RSI 1. Formål Det overordnede formål med RSI change management processen

Læs mere

Projektplan Syddjurs Smart Community

Projektplan Syddjurs Smart Community Projektplan Syddjurs Smart Community Dokument: Projektplan Version: 1.1 Udgivelsesdato: 9. marts 2016 Udarbejdet af: MC Kontrolleret af: JT Godkendt af: MC Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Projektets titel...

Læs mere

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq

Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Information til ansøgere vedr. stillingen som arrangementschef i Katuaq Om virksomheden Katuaq er Grønlands Kulturhus. Vores aktiviteter spænder vidt fra biografforestillinger, teaterstykker, koncerter,

Læs mere

Kristelige Fagbevægelses Danmarks kort

Kristelige Fagbevægelses Danmarks kort Kristelig Fagbevægelse i samarbejde med Netcompany Nye IT strategiske tiltag: Fleksibilitet og hurtigere udvikling Implementering af komplet a-kasse front system med CRM Kristelige Fagbevægelses Danmarks

Læs mere

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder.

Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. .NET UDVIKLER NATIONALITET: DANSK PROFIL Dygtig.NET / C# udvikler med stor erfaring fra både offentlige organisationer og private virksomheder. Stor erfaring omkring databasedesign, datahåndtering og MS

Læs mere

Danmarks Miljøportal. Brugerundersøgelse af DMP

Danmarks Miljøportal. Brugerundersøgelse af DMP Danmarks Miljøportal Brugerundersøgelse af DMP Marketminds August 2015 1 Indhold Baggrund og formål Gennemførelse Postmåling for alle databaser og arbejdet generelt med DMP Brugstagen, brugsfrekvens, tilfredshed,

Læs mere

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne

Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne Organisering, opgaver, roller og bemanding (SAPA/Monopolbrud) Thor Herlev Jørgensen Programleder i Lyngby-Taarbæk Kommune for monopolbrudsprojekterne KolleKolle - 25. November 2013 WS1 sat ind i et lokalt

Læs mere

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil

UC Partnerprofil. NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum. Profil NetDesign A/S Gammelgårdsvej 91 3520 Farum Profil Om os NetDesign er Danmarks største systemintegrator inden for IP-baserede kommunikationsløsninger. Vi integrerer og hoster alle former for moderne IPkommunikation

Læs mere

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg

Going for Global Growth with Microsoft. Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Going for Global Growth with Microsoft Morten Waltorp Knudsen & Flemming Blåbjerg Direktør Knudsen Consulting A/S Group IT Manager BioMar Group Distribution of volume (2007) Distribution of volume by geographical

Læs mere

Referat fra mødet d. 12. august om PULS slutbrugerløsning

Referat fra mødet d. 12. august om PULS slutbrugerløsning Bilag 2.2.a Referat fra slutbrugerløsningsmøde 12082014 Endelig version Bestyrelsesmøde den 24. september 2014 Referat fra mødet d. 12. august om PULS slutbrugerløsning Deltagere: o Trine Dalum Tophøj

Læs mere

Ledelse af digitalisering

Ledelse af digitalisering Ledelse af digitalisering SCKK temamøde om digital forvaltning 7. april 2006 Mikael Skov Mikkelsen Finansministeriet msm@fm.dk - www.e.gov.dk Dagsorden Hvorfor og hvordan ledelse af digitalisering? Den

Læs mere

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel

Rollebeskrivelser. Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Rollebeskrivelser Programroller ift. den fællesstatslige programmodel Indholdsfortegnelse Rollebeskrivelser... 1 1. Programprofiler... 3 1.1. Formand for programbestyrelse/programejer... 3 1.2. Programleder...

Læs mere

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15

Kommunikation. Kommunikationskanaler 2. Hjemmesider 3. Re-design af sanistaal.com 4. Reklamer 8. Sociale medier 14. Pressemeddelelser 15 Kommunikation Kommunikationskanaler 2 Hjemmesider 3 Re-design af sanistaal.com 4 Oms 3,9b Reklamer 8 Sociale medier 14 Pressemeddelelser 15 Personalebladet 17 Intranet 18 Årsberetning og CSR 19 1 Kommunikationskanaler

Læs mere

Overvejelser ved valg af IT system

Overvejelser ved valg af IT system Overvejelser ved valg af IT system Teknologisk Institut v/: Tanya Sørensen, faglig leder Agenda Implementeringsproces og kravspecifikation Case Hvordan kommer vi videre? Implementeringsproces og kravspecifikation

Læs mere

inger og prøvesteder aja A. Hansen

inger og prøvesteder aja A. Hansen inger og prøvesteder aja A. Hansen 2 Indhold Projektets formål Organisering Indhold og plan 3 B-boringer og prøvesteder projektets formål Projektet går ud på at opsamle prøvedata fra B-boringer og prøvesteder,

Læs mere

Fremtidens mobile intranet

Fremtidens mobile intranet Fremtidens mobile intranet Cand.comm. Mads Richard Møller KL Kommunikationsdøgn 6. november 2014 Inklusive kort beskrivelse af 10 udvalgte eksempler på mobil real practice Kort om baggrund og erfaring

Læs mere

OS2 årshjul Forretningsledelsen

OS2 årshjul Forretningsledelsen OS2 årshjul Forretningsledelsen Governance workshop Leverandør workshop Bestyrelsesseminar Governance workshop Leverandør workshop Generalforsamling Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Jan Feb Mar Apr Maj Medlemsnyhedsbrev

Læs mere

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet

Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet Sådan bliver du en succes med strategiarbejdet - en case om implementeringen af et QMS-system IDA Proces 1. oktober 2015 John Thomsen, QP Consult ApS Konsulent i effektivt projektarbejde Udviklet QP Modellen

Læs mere

Hele vejen rundt om IFRS

Hele vejen rundt om IFRS Hele vejen rundt om IFRS Kender du det? du ønsker at kende effekten på resultat og nøgletal ved en overgang til IFRS og vil gerne vide, om virksomhedens resultat bliver mere svingende eller ej? du vil

Læs mere

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2

UC Effektiviseringsprogrammet. Projektgrundlag. Business Intelligence. version 1.2 UC Effektiviseringsprogrammet Projektgrundlag Business Intelligence version 1.2 9. september 2014 1 Stamdata Stamdata Projektnavn (forventet): Projektejer: Projekttype: Business Intelligence It-chef Hans-Henrik

Læs mere

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification

Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer. Bureau Veritas Certification Velkommen Erfaringer med psykisk arbejdsmiljø i arbejdsmiljøledelsessystemer Leadauditor Jakob Top, telefon 22 24 68 79 og Business Developer Lars Vestergaard Jensen, telefon 40 20 13 93 Bureau Veritas

Læs mere

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene?

Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Roadshow: ITIL V3 hvordan træder man ud af børneskoene? Westergaard Management A/S Stifter Ole Westegaard Adm. Direktør Steen Sverker Nilsson Direktør Johnny Jensen Westergaard Management stiftedes den

Læs mere

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1

Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal. 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Krav til data i en digital miljøforvaltning Gunnar Peter Jensen, Danmark Miljøportal 4. februar 2010 Miljoeportal.dk 1 Indhold Generelt om miljøportalen Hvilke data finder man i systemerne? Hvilke systemer

Læs mere

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013

ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013 ÅRSRAPPORT Regnskabsåret 2013 Udgivet af Danmarks Miljøportal og Miljøministeriet Årsrapport Regnskabsåret 2013 Tryk af tekst og omslag: Danmarks Miljøportal Marts 2014 Danmarks Miljøportal Rentemestervej

Læs mere

Statistik på ajourføring for juli - august 2013

Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring for juli - august 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Statistik på ajourføring for maj - juni 2013

Statistik på ajourføring for maj - juni 2013 Statistik på ajourføring for maj - juni 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der indgår

Læs mere

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2

OS2 organisering. Forslag til governance for OS2 OS2 organisering Forslag til governance for OS2 Governance for OS2 Generalforsamling Bestyrelse Forretningsudvalg Koordinationsudvalg Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Projekter Governance

Læs mere

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1

PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects. Sid 1 PostNord løfter sin projekt- och portføljehåntering med Antura Projects Sid 1 PostNord er Førende aktør inden for erhvervskommunikation i Norden. Hele Danmarks og Sveriges postvirksomhed. Blandt de største

Læs mere

Microsoft Inspirationsseminar

Microsoft Inspirationsseminar Microsoft Inspirationsseminar Dansk Byggeri effektiviserer dokumenthåndtering med TeamShare Thomas Bargholz Produktansvarlig for TeamShare Lector Mikkel Faarup Projektleder på Dansk Byggeri Lector Hvad

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Web governance model for SSI

Web governance model for SSI Web governance model for SSI Oplæg til web kommunikationsgruppen December 2008 1 Indledning... 3 Afgrænsning... 3 Roller og ansvar... 4 Webredaktøren... 4 Forfattere... 5 Overordnet ansvarlig... 5 Webredaktører

Læs mere

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent,

Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november Peder Illum, konsulent, Systemforvaltning for SDN Temadag om SDN og VDX den 9. november 2016 Peder Illum, konsulent, pi@medcom.dk Agenda Vi fik besøg af Rigsrevisionen.. Hvordan forløb det, hvordan var det, og hvad blev resultatet?

Læs mere

Effektiv ledelse i Videnportaler

Effektiv ledelse i Videnportaler Effektiv ledelse i Videnportaler Rasmus Gustavsen, System Chef @: RG@Key2Know.dk Mob. +45 6163 8229 Effektiv ledelse i Videnportaler med synlige processer målopfyldelse og resultater 1. Indledning 2.

Læs mere

Statistik på ajourføring for marts - april 2013

Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring for marts - april 2013 Statistik på ajourføring giver et overblik over antallet af redigeringer, herunder oprettelser, rettelser og sletninger, foretaget af de myndigheder, der

Læs mere

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune

Screening af systemdokumentationen. 11/8 2009 Skanderborg Kommune Screening af systemdokumentationen 11/8 2009 Skanderborg Kommune Auditteam: Ledende auditor Kim Hammersholt Hansen Underskrift: Formål: Vurdering af overensstemmelse og implementering af systemet i forhold

Læs mere

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S

Implementering af PRINCE2. Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S Implementering af PRINCE2 Seniorkonsulent Jonas Högstrand Rovsing Management A/S 1 Firmaet Blåvand A/S Ejerforhold: Privatejet Sælger: Egenudviklet software Tilbyder: Drift og vedligehold af systemer Antal

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation

ProConsulting. ProConsulting A/S. - en præsentation ProConsulting A/S - en præsentation Indhold ProConsultings ydelser Et udsnit af ProConsultings kundereferencer Gode grunde til at samarbejde med ProConsulting Et udsnit af opgaver vi har løst for vores

Læs mere

KØBENHAVN 10. MARTS 2016

KØBENHAVN 10. MARTS 2016 KØBENHAVN 10. MARTS 2016 DAGSORDEN 13.00-13.15 Velkomst 13.15-13.30 Campus version 3 13.30-14.15 Kurser i Projektledelse v. Statens Indkøb 14.15-14.30 Pause 14.30-15.00 SSO (Single Sign On) 15.00-15.10

Læs mere

Vejledning til søgning af naturdata

Vejledning til søgning af naturdata Vejledning til søgning af naturdata Søgning via Naturdata og Danmarks Arealinformation Fotograf: Kaare Thyregod Madsen Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til, hvordan

Læs mere

Region Midtjylland Proces for Change Management

Region Midtjylland Proces for Change Management Region Midtjylland Proces for Change Management Version 1.1 Forord Dette dokument beskriver RMIT s Change Management proces. Processen beskriver minimumskravene (need to have) for at få processen til at

Læs mere

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015.

BUSINESSCASE. Direktionen har drøftet idékataloget på møde d. 19. marts 2015 og chefgruppen tilsvarende d. 7. april 2015. BUSINESSCASE Anskaffelse af Dream Broker Studio 1. Idé Udgangspunktet er idékataloget for digitaliseringsprojekter, som er tilvejebragt sammen med de enkelte ledere i organisationen. Videohjælp/Guides

Læs mere

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk

22. juni 2010 KMD A/S DIAS 1. Infrastructure Optimization. Greve Kommune. Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk DIAS 1 Infrastructure Optimization Greve Kommune Jesper Skov Hansen Løsningsarkitekt KMD A/S jhs@kmd.dk Agenda DIAS 2 _ Formål med IO _ Gennemgang af IO modellen _ IO analyse hos Greve Kommune _ Opsummering

Læs mere

Rasmus Frey Forretningsleder

Rasmus Frey Forretningsleder Rasmus Frey Forretningsleder Struktur og Governance i OS2 Baggrund og Proces Organisering Spørgsmål Baggrund og Proces Generalforsamling 2015 Forslag til ændret organisering af OS2 fremlagt og vedtaget.

Læs mere

Implementering af Prophix budgetsystem

Implementering af Prophix budgetsystem Implementering af Prophix budgetsystem 1 Indhold Introduktion... 3 Aktiviteter... 3 IT-miljø... 5 Forudsætninger... 5 2 Introduktion NaturErhvervstyrelsen skal have implementeret Prophix budgetsystem.

Læs mere

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER

VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER VEJLEDNING TIL RISIKOVURDERINGER INDLEDNING VEJLEDNINGENS FORMÅL I 2014 nedsatte Københavns Kommunes direktørkreds Københavns Kommunes IT-projektråd med topledere fra offentlige og private organisationer.

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet.

Stillingsprofil. Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark. Stillingen refererer til Head of Finance and Project Control, Signalprogrammet. Stillingsprofil Stilling Arbejdssted Reference til Ansvarsområde Project Controller ved Signalprogrammet, Banedanmark Amerika Plads 15 2100 København Ø Stillingen refererer til Head of Finance and Project

Læs mere

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling

Fælles udbud af webgis til sagsbehandling Fælles udbud af webgis til sagsbehandling MAJ konference 2011 Ingeniørhøjskolen, Ballerup 10. maj 2011 MAJ konferencen 2011 Bo Runge-Dalager 1 Introduktion til FKG FKG Fælles Kommunalt Geodatasamarbejde

Læs mere

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel

Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel DEN FÆLLESOFFENTLIGE PROJEKTMODEL Guide til IT projekter i den fællesoffentlige projektmodel Dato: 22.06.2015 Version: 1.0 1 Projektledelse af it-projekter Denne guide tager udgangspunkt i særlige forhold

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning August 2013 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

August Aktuelt

August Aktuelt August 2013 Aktuelt Nyheder fra Danmarks miljøportal Nu går sommeren på held, og Miljøportalen er efterhånden begyndt at rette fuld fokus mod det kommende brugerseminar i september. Her vil Carsten Beck

Læs mere

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en

miljøportal er klar dertil. Overfladevand Amternes Miljøportal har endnu ikke den GeoEnviron bør også fremover spille en NR 15 Juli, 2006 G E O E N V I R O N E t i n f o r m a t i o n s s y s t e m i s t a d i g u d v i k l i n g D a n m a r k s M i l j ø p o r t a l Miljøministeriet vil videreføre Amter nes miljøportal.

Læs mere

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter.

Konsulenten har stor fokus på forandringsledelse og kommunikation, som også er et nøgleområde i implementering af programmer og projekter. Erna Pedersen Telefon: +45 2830 7560 e-mail: erna.pedersen@projectcompany.dk Motivation Konsulenten kan med sin store erfaring på program- og projektledelses områderne være driver og lede programmer og

Læs mere

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning

Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel. - Vejledning Rollebeskrivelser i den fællesstatslige programmodel - Vejledning Januar 2014 Indhold 1. LÆSEVEJLEDNING... 1 2. FORMAND FOR PROGRAMBESTYRELSEN (PROGRAMEJER)... 2 3. PROGRAMLEDER... 3 4. FORANDRINGSEJER...

Læs mere

DANMARKS AREALINFORMATION

DANMARKS AREALINFORMATION DANMARKS AREALINFORMATION DATA OM MILJØET I DANMARK INTRODUKTION TIL DANMARKS AREALINFORMATION Danmarks Arealinformation 1 er en digital platform, der viser et bredt udvalg af fællesoffentlige stedbestemte

Læs mere

Organisation, aftaler og tekniske rammer bag Danmarks Miljøportal

Organisation, aftaler og tekniske rammer bag Danmarks Miljøportal NOTAT Organisation, aftaler og tekniske rammer bag Danmarks Miljøportal Af Jens Ole Back, Chefkonsulent Kontoret for teknik og miljø, KL De nye opgaver i det åbne land Med opgave- og strukturreformen får

Læs mere

At være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne

At være kunde i Økonomiservicecenteret: Opgaver i HR og økonomiafdelingerne At være kunde i Økonomiservicecenteret: i HR og økonomiafdelingerne Værktøjskonference 2009 Kristian Havskov Sørensen, Niels Peter Fredslund, Økonomistyrelsen Du får indblik i en kundes s - erfaringer

Læs mere

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet)

Erfaringer fra innføring av ISO i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Erfaringer fra innføring av ISO 27001 i danske kommuner (styringssystem for informasjonssikkerhet) Lars Neupart S,-er, Direktør i Neupart A/S LN@neupart.com twi

Læs mere

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid

Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Lettere at indberette naturdata. Ny applikation er nem at bruge og sparer tid Ikke alle naturmedarbejdere har taget imod Danmarks Miljøportals applikation NaturAppl med åbne arme. Til gengæld vinder den

Læs mere

Hvorfor intranet Alfresco?

Hvorfor intranet Alfresco? Hvorfor intranet Alfresco? - en gennemtænkt tilfældighed Dagsorden Baggrund for oplæget Hensigt med oplæg: Dele vores erfaringer vedr. valg af open source og Alfresco Dele vores erfaringer vedr. udbudsproces

Læs mere

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering)

Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Proces orientering af IT organisationer (ITIL - implementering) Af Lars Zobbe Mortensen Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Hvorfor bedst practice processer (f.eks. ITIL)?... 3 2 Beslutning om forandring...

Læs mere

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group

KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING. Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING Af Jacob Kragh-Hansen, Execution Consulting Group KORT OM PROJEKTPORTEFØLJESTYRING INDHOLD 1 PROJEKTPORTEFØLJESTYRING 2 TYPISKE UDFORDRINGER 3 RATIONALE & GEVINSTER 4 ANBEFALET

Læs mere

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2

QUARTERLY ANALYTICS 3 2014. Hentet af admin - September 15, 2014. contract management. del 2 6 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 contract management del 2 QUARTERLY ANALYTICS 3 2014 7 Er du helt sikker på, at du har Contract Management? Del 2: Forankring og overblik Contract Management kan være et centralt

Læs mere

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering

Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand. Survey om Business Case og Gevinstrealisering Vi vil meget gerne arbejde med gevinstrealisering, men der er så mange udfordringer og modstand Survey om Business Case og Gevinstrealisering Mads Lomholt Reference Peak 2013 Brug af undersøgelsen er tilladt

Læs mere

Idriftsætninger altid et risikoområde

Idriftsætninger altid et risikoområde Idriftsætninger altid et risikoområde Michael Lindahl, ATP Release Management 2014 Agenda Kort om ATP. Systemlandskab for ATP s Business Platform. Overgang til ny releasestruktur. High Level Release Management

Læs mere

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord

Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Informationsbrev - bilag 13 Dato: 26. juni 2012 Kontor: Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: The Dok id: Bilag 13 - Miljøsag - Sager i medfør af lov om forurenet jord Sager i medfør af lov om forurenet

Læs mere

Dokumentation i Ø90. Laila Foldager Scharff 27/

Dokumentation i Ø90. Laila Foldager Scharff 27/ Dokumentation i Ø90 Laila Foldager Scharff 27/11-2017 Agenda 2.. Forskel på 586 og 686 Hvornår bestilles henholdsvis 586 og 686? Anbefalet arbejdsgang. FAQ Vejledning mv. Evt. Forskel på 586 og 686 4..

Læs mere