I danskens væksthus. Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret. Af Christian Nicholas Eversbusch

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I danskens væksthus. Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret. Af Christian Nicholas Eversbusch"

Transkript

1 I danskens væksthus Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret Af Christian Nicholas Eversbusch Lille kat på vejen. Hvis er du, hvis er du? Jeg er sgu min egen!. Få ting er mere forjættende for den moderne dansker end at kunne gøre kattens ord i Piet Heins gruk til sine egne. Vi vil så gerne være originale, og skønt man nærmest dagligt hører talemåden: Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken, så er det netop det, mange af os føler, vi bør. Vi skal jo vise, at vi kan selv. Don t imitate, innovate!, som Hugo Boss slagord forkynder, og det til trods for, at Boss fremstiller noget af markedets mest konservative herretøj. At det nye og selvstændige er godt uanset kvalitet i øvrigt er en tanke, man også tager for givet i sprogets verden. Hun har sin helt egen stil er omtrent den prisværdigste egenskab, der kan hæftes på en sprogbruger, til trods for, at vi alle gennem ni tiendedele af vor gang på jord automatisk bliver kopier af hinanden; af vore forældre, af vore lærere, af vore foresatte på arbejdet, af vore yndlingsforfattere, af underholdningsbranchens ikoner osv. Livet er én lang række af lån. Dette var man mere på det rene med i oldtidens sproglige dannelse. Her vidste man, at det kræver slid og slæb at nå dertil, hvor man kan begynde at udvikle blot en smule originalitet, og efterligningerne var derfor sat i system. De blev indgående behandlet som imitatio i romernes retoriske lærebøger. Alle tiders største taler, sagføreren og senatoren Cicero, tilrådede således, at man stillede sig ned på Forum Romanum og lurede de bedste folketalere kunsten af som led i egen skoling. Det er netop denne retoriske pædagogik, der folder sig ud i professor dr.phil. Peder Skyum-Nielsens prisværdigt anvendelsesbetonede nye grundbog Godt dansk (Odense: DR Syddansk Universitetsforlag 2008). Befriet for hvidkitlet sprogvidenskab Skyum-Nielsen er som uddannet retoriker og erfaren praktiker lykkeligt befriet for det, Modersmål-Selskabets formand, Bent Pedersbæk Hansen, har kaldt for den hvidkitlede sprogvidenskab. Dvs. den rent beskrivende tilgang, der sætter en ære i hverken at bedømme sprogbrug normativt eller foreskrive god praksis, men til gengæld er i stand til at teoretisere enhver sproglig foreteelse så langt bort fra menigmands fatteevne, at den forekommer aldeles uvedkommende. Man kunne som eksempel tage spørgsmålet: Hvad er der blevet af r et i ord som vurdere og normal? Hvor en tilhænger af rent beskrivende sprogvidenskab som svar herpå ville nøjes med at konstatere en stigende økonomisering med udtalen af svagkonsonanten r i nudansk, ville en retoriker sige: Åbn munden!. Løsningsorienteret som han er i kraft af sit daglige arbejde med at undervise radio- og tv-journalister, bringer Peder Skyum-Nielsen således også en r- opgave i Godt dansk (s. 351): Prøv at udtale alle dette lille afsnits eksempler på naturlig, Rigtig og klar vis gerne tre eller lidt færre gange, dermed vil du lettere undgå at få en foket atikuleing. Blandt de bedste hadeeksempler fra tv-avisen, Skyum-Nielsen her bringer, er homon-fåsdyånø for hor- 2 BUDSTIKKEN

2 Christian Nicholas Eversbusch (f. 1971) er cand.mag. i retorik og underviser i kursusvirksomheden RHETOR. monforstyrrende og dåneng magædø for dronning Margrethe. Humlen i denne tilgang er altså, at når vor sproglige dovenskab har ført os ind i en tilstand, hvor vi ikke længere kan høre, hvad vi siger til hinanden, så er det ikke teoretisk sprogbeskrivelse, men praktiske stemmeøvelser, der er brug for. Her har de æterbårne medier en særlig vigtig rolle at spille, som Skyum-Nielsen påpeger i en kronik i Jyllands- Posten den 8. april 2008: DR s syv kvalitetsbegreber (fra 2005) hedder: 1. troværdighed 2. dybde 3. originalitet 4. klarhed 5. nærvær 6. dynamik og 7. nytteværdi. Men karakteristisk nok optræder der ikke noget kvalitetsbegreb, som specifikt og helt tydeligt peger på sproget. Det kan undre så meget mere, som DR udgør nationens vigtigste sprogværksted. Værterne og reporterne i DR og hos TV 2 påvirker (...) danskernes sprogvaner og -mønstre mere end næsten alle andre grupper i dag. Derfor må disse personer som sproglige fyrtårne lyse op på en ordentlig og positiv måde. Men det gør de desværre alt for tit ikke. At rette op på denne tilstand og sikre, at BUDSTIKKEN forbedringen holder mindst en generation til, er Skyum-Nielsens daglige beskæftigelse. Ud over at træne de stemmer, der til daglig strømmer ud af vore radio- og tv-højttalere, underviser han nemlig også kommende nyhedsformidlere i sin egenskab af professor ved Institut for Journalistik på Syddansk Universitet i Odense. Her forestår Skyum- Nielsen tillige forskningsprojektet Mediesproget nu, der har til formål at give et samlet billede af de landsdækkende tv-kanalers sprogbrug i dag og dernæst målrette den kvalitetsforbedrende indsats. Bogen Godt dansk er et omdrejningspunkt for samtlige disse bestræbelser. Den er på én gang en grundbog til undervisning, et register over gamle og nye udtryk, en logbog fra et sprogværksted og et overflødighedshorn af praktisk begrundede bud på, hvad kvalitet er i såvel skrift- som talesprog. Ved at tilbyde så forskellige ting bygger bogen samtidig bro over en kløft, der har det med at blive bedrøveligt dyb i vore dages bogavl, nemlig kløften mellem videnskabelighed og anvendelighed. Alt for ofte må vor tids kompetencesøgende praktikere således ty til popudgivelser, fordi forskerne forsømmer at skrive teoretisk velfunderede brugsbøger. Om dette så skyldes manglende formidlingsevne eller det stigende pres for (i stedet) at publicere internationalt får stå hen. I hvert fald er det umindelige tider siden, der sidst er udkommet en bog på dansk, som fagligt solidt og samtidig umiddelbart anvendeligt gennemgår alt fra ordføjningslære til metaforer, fra tekstlig komposition til fynd og vellyd, fra oplæsning til kropssprog. Altså groft sagt: Alt det, man i den klassiskhumanistiske tradition forventer af en ordentlig lærebog i retorik. Lad os se nøjere på værket. 3

3 Blegverberi og kraftverberi Skyum-Nielsen ser sig selv som en gartner i sprogets have. Derfor ved han også, at man sjældent gør klogt i at plante smukke vækster, før man har anlagt et ordentligt bed. Godt dansk tager således ikke straks sin læser med på opdagelse blandt sprogblomsterne, men begynder med sætningen, dens rammer og bestanddele. Vi går fra forfelt til bagfelt, kigger på sætningsemner og bygger trappediagrammer, men særlig bevågenhed får blegverberiet. En af Skyum-Nielsens hovedpointer er således, at alt for mange danskere udpiner de samme udsagnsord år for år, så der hverken kommer kraft eller kulør i deres sproglige vækster: Især går det galt ved den udstrakte og fantasiløse brug af verbet være. Dette minimal- eller ligefrem nulverbum har som bekendt nutids- og datidsformerne er og var. Og når disse former dominerer, siver kraften mere og mere ud vores sætninger (s. 39). Til kærkommen afveksling anbefaler Skyum-Nielsen sin læser en to sider lang plukliste over kraftverber, han har indsamlet med sine journaliststuderende (s ), og man kan kun give gartneren ret i, at det ville lyse op i de verbale gråtoner, hvis vi flittigere betjente os af karakterfulde udsagnsord som: glane, gække, bjergtage, blåne, fræse, kølhale, mæske, ramponere, skrante, snadre, spankulere, stolpre, tøffe, udfritte og ækvilibrere. Tilsvarende ville mange nyhedsreportager nyde godt af større afveksling i de ofte så blege anførelsesverber. Som eksempel herpå giver professoren udklip af artikler, hvor samtlige citater efterfølges af et: siger NN (s. 80). Hvorfor dog ikke spørger Skyum-Nielsen strø nogle knapt så afblegede anførelsesverber ind imellem? Hvad med afslører NN, gisner NN, erklærer NN, afværger NN eller småfilosoferer NN? Igen mærker man tydeligt, at Skyum- Nielsen er på klassisk retorisk grund. I oldtidens retorskoler gjaldt nemlig afvekslingens kunst for en særlig fornem disciplin herfra stammer også udtrykket forandring fryder (variatio delectat). En af renæssancens flittigst trykte lærebøger var Erasmus af Rotterdams De Utraque Verborum ac Rerum Copia (Om righoldighed i ord og idéer), hvori den kendte nederlandske humanist gennemgår de talrige grammatiske og stilistisk-retoriske manøvrer, hvorved man til stadighed kan variere sine sætninger, så ens læser konstant vil føle sig både intellektuelt stimuleret og æstetisk behaget. Selv viser Erasmus dueligheden af sin systematik ved at formulere sætningen Dit brev har glædet mig virkelig meget på 150 forskellige måder! Ordarkæologi, krydsild og sproglige dødboldsituationer Ånden i denne righoldighedens retorik går igen i de kapitler af Godt dansk, Skyum- Nielsen har fået Radioavisens eminence Ole Meisner til at bidrage med. F.eks. viser afsnittet Ordarkæologi, at Meisners sproglige begavelse omfatter langt mere end den suverænt klangfulde stemme, han i årevis har kvalificeret nyhedsudsendelserne med. Den tidligere studievært anbefaler f.eks. striber af hengemte gloser genoplivet i nyhedsformidlingens tjeneste: ramsaltet, tugte, vindbøjtel, brøstholden, flanere, formumme, hjemfalden, opirre, yppig og mange flere. Ikke fordi alt gammelt er godt, men fordi mange af de hengemte gloser byder på en udtryksfuldhed, Meisner savner i de anglovulgære verber, han hudfletter i kapitlet Haderen. Hvorfor skal f.eks. alting, der tages af bordet, forkastes, opgives, aflyses eller skrinlægges, i dag bare droppes? Og hvorfor skal alt, der tidligere begyndte, indledtes, etableredes, dannedes eller grundlagdes, i dag bare starte? 4 BUDSTIKKEN

4 En lignende forudsigelighed og fattigdom på nuancer ser Meisner i politikeres og Christiansborg-journalisters idelige fodboldmetaforer: Oppositionen er modspillere, der følger udviklingen fra sidelinjen, den mindste ujævnhed bliver til et selvmål, statsministeren danner ikke regering, men sætter holdet, ombudsmanden udsteder rask væk både gule og røde kort, nye lovforslag kommer på banen, og hvis man udskyder behandlingen af dem, er de sparket til hjørne. Meisner giver i det hele taget en fin skitse af Klichéens anatomi (s. 143ff). Én tese går ud på, at de floskuløse automatord byder sig til for den, der egentlig ikke har meget på hjerte, men ønsker at lyde dynamisk. På samme måde identificerer Meisner et grinagtigt overforbrug af dramatiserende udtryk i medierne: Salget af flødeis om sommeren stiger ikke blot, nej, det eksploderer, unges hashmisbrug er ikke bare stort, nej, det er massivt, når noget er foruroligende, er det ikke bare alvor, men blodig alvor, valutakurser dykker ikke bare, nej, de styrtdykker, og når meninger brydes i tv, skal det for enhver pris lyde som en kamp på liv og død: Duellen, Krydsild og hvad debatprogrammerne ellers får af dødbringende navne. Billedets magt Dermed være selvfølgelig ikke sagt, at sammenligninger, metaforer og andre sproglige billeder altid er grinagtige eller behøver være overdramatiske. I det fyldige kapitel Billedet fører Ebbe Grunwald lektor i mediesprog og kollega til Skyum-Nielsen på Syddansk Universitet således læseren gennem et væld af presseklip, der på mangfoldige måder viser, hvordan billedet former sit emne i positiv forstand (s. 212). Grunwalds eksempler er lærerige og han kommenterer dem indfølende. BUDSTIKKEN Hvor trivielt er det f.eks. ikke at skrive: Ærø er dybt afhængig af en stadig strøm af ydelser fra det offentlige system, når man i stedet som journalisten Lasse Ellegaard kan kropsliggøre problemet og skrive: Ærø er en anakronisme, der kun kan trække vejret gennem de offentlige ydelsers jernlunge (s. 227)? Og hvorfor sige: Alt, hvad den amerikanske præsident gør, har historisk betydning, når man som to metaforiserende journalister fra Jyllands-Posten kan udtrykke samme tanke således: George W. Bush er den kuglepen, der skriver direkte i verdenshistorien? Billeder er mange ting. I det senere kapitel Artiklen viser Grunwald deres potentiale i f.eks. portrættet. Her som en kombination af sammenligninger og beskrivende tillægsord: Slipset var løsnet og jakken krøllet som efter flere års flyrejse. Ansigtet lignede som altid en uredt seng. Men glimtet bag de tunge øjenlåg afslørede, at Tommy Kenter var både glad og overrasket. (Jyllands-Posten) For skribenter er der også meget at lære i Grunwalds kapitel Fortælleren (s. 316ff), hvor vi med et par medrivende uddrag af Peter Øvig Knudsens bøger om besættelsestiden får vist forskellige greb, der kan give ens læser illusionen af selv at overvære historiske begivenheder fra første parket. Man læser interesseret om placering af synsvinkler og om sceniske rekonstruktioner på grundlag af øjenvidneberetninger, og senere får vi prisværdige påmindelser om, hvad casen kan udrette. Grundwald viser f.eks., hvordan et potentielt belastende emne som samfundets ensomme tabere kan få adgang til den velvillige nysgerrighed hos læseren i kraft af enkeltpersonen: Dan skal dø alene (s. 288). 5

5 Førende forsker i fynd Dan skal dø alene, den overskrift ligger godt i munden. Det er der flere grunde til, og det kommer i høj grad Godt dansk til gode, at Peder Skyum-Nielsen er landets førende forsker i fynd og klem; en stor kender af kortformer, for nu at bruge endnu et bogstavrim. Det er nemlig den slags, kapitel seks handler om. Skyum-Nielsen har arbejdet så indgående med emnet, at han ej blot nikker indforstået til Shakespeare-maksimen: Korthed er viddets sjæl, men har udtænkt en formelig skala over fynd. Den har fem trin. På første trin finder man den maksimale fynd og på femte trin den maksimale fylde. Første trin eksemplificerer Skyum- Nielsen med Brændt barn skyr ilden og femte trin med en konstrueret udvanding af dette gamle ord (s. 265): Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme. Som man vil kunne fornemme, er der sjældent anmelderroser at hente på trin fem. Normal prosa vil oftest ligge på trin tre og fire, gerne isprængt et par slående sætninger på trin to, hvis ikke ligefrem trin et, der dog ellers er forbeholdt overskrifter, slagord, mottoer og lignende. Der, hvor Skyum- Nielsens systematik for alvor bliver interessant, er, hvor han som en anden Erasmus af Rotterdam anbefaler manøvrer, ved hvis hjælp man kan forny sin fynd. Der opstilles otte sådanne manøvrer, der i øvrigt alle har forbillede i den romerske retorik: Udvidelse: Et kendt fyndord gives nyt liv ved at få tilført et påhæng. Som eksempel herpå anfører Skyum-Nielsen den også i anden henseende retorisk relevante dobbeltsentens Man skal høre meget før ørerne falder af men ikke før øjnene falder i. Indføjelse: Somme tider kan indsættelsen af et enkelt n forandre ganske meget, som når Politikens At tænke sig lader en kannibal tale med mand i munden. Kombination: En bevidst sammenblanding af flere fyndord, f.eks.: Tidens tand, der læger alle sår, vil også snart lade gro græs over dette. Udskiftning: Til eksempel anføres her Storm P.-perlen: Når et legeme nedsænkes i vand, så ringer telefonen. Den gamle læresætning skifter altså fysiklokalet ud med badeværelset. Ombytning: Skyum-Nielsens eksempel: Den meget rejsende svenske konge fik af pressen rettet sit valgsprog fra För Sverige i tiden til I Sverige för tiden. Afkortning: En operation, man ofte tyer til, når et fyndord er så indarbejdet, at kun anslaget behøves: Mange bække små. Sammentrækning: F.eks. fodboldoverskriften Farvelkjær. Skift af ramme: Dvs. at et kendt fyndord får ny betydning ved at blive anbragt i en anden sammenhæng. Når træbranchen f.eks. gør Kommer tid, kommer råd til sit motto, bliver råd jo ikke længere helt så prisværdig en ting at vente på (Skyum-Nielsens eksempel). Ved første øjekast kan det måske virke som en sær, akademisk syssel at op- og inddele fyndord, men mange ville blive behørigt overraskede, hvis de hørte, hvor meget et reklamebureau kan fakturere for et fyndord som Hvem ka? Bilka, Venstre ved du, 6 BUDSTIKKEN

6 hvor du har eller Today, Tomorrow, Toyota. I hænderne på rette vedkommende er gartnerens gennemgang af sprogblomsters dyrkning, pasning og podning altså guld værd. Fyndens fidus er jo, som Skyum- Nielsen minder om, at det slående bli r stående. Du danske stemme, kom ud af dit gemme! Der hvor Godt dansk imidlertid hæver sig helt over andre af tidens lærebøger i dansk sprog, er i inkluderingen af det talte sprog. Sprogets have færdiganlægges med Skyum- Nielsens kapitler Vellyden og Personen, hvor det er stemmen og kropssproget, det handler om; tilnærmelsen til den kommunikationsmæssige totaloplevelse, om man vil. Hvad der snubler i ørets forgård, kan ikke komme ind og virke på følelsen. Formaningen fra den romerske retoriker Quintilian er så aktuel, som var den udtænkt for netop vor danske mumlekultur. Thi selv advokatens dygtigst udtænkte argumentation i de kløgtigst formede sætninger vil jo falde til jorden, hvis hans stemme ikke formår at bære den gennem nævningenes ører, og det er selvfølgelig derfor, Skyum-Nielsen indlægger diverse øvelser til fremme af f.eks. en skarpere udtale. At hviske guldalderdigte af Christian Richardt med spændte læber foran et spejl er én af de manøvrer, hvorved gartneren vil undgå nyhedsoplæseres opgylpen af et amsfåm, når det, de egentlig vil sige, er ar-bejds-mar-keds-re-for-men. På en og samme tid er det æsteten og den nøgterne praktiker, der taler her. Vi er tilbage ved det døende danske r. Også danskernes overforbrug af stød og tryk parret med hangen til hurtigsnakkeri i vor stressede tid bærer dog ifølge Skyum- Nielsens velbelagte analyse store dele af BUDSTIKKEN skylden for, at vi sjældnere og sjældnere forstår, hvad vi siger til hinanden. Og der kan ENHVER jo SIGE sig SELV, at det kan RISI- KERE at RUINERE ENHVER ALMIN- DELIG FAMILIE, en tv-journalist lagde således otte kraftige tryk inden for denne frases blot sytten ord; et eksempel på trykkesyge (s. 392). En smitsom sot, der forkvakler forståelsen ved at fremhæve alt som lige vigtigt. Den har en udløber, Skyum-Nielsen kalder for tumpetrykket, hvilket indebærer betoning af bl.a. uvæsentlige udsagnsord, som i eksemplet: Anders Foghs smil ER stivnet lidt på det sidste. Hermed fremstår nyhedsoplæserens pointe fejlagtigt som værende: Der er jo dem, der har benægtet det, men smilet er altså stivnet. Forum Romanums folketalere på nettet For at undgå slige misforståelser og i øvrigt give vore tilhørere lyst til at lytte til os, har også fraseringen stor betydning. Skyum- Nielsen indlægger derfor en øvelse i at læse Rifbjergs novelle Snemanden op med de rette pauser (s. 368). Ja, styrken og selv klangen i ens stemme kan tillige blive bedre ved øvelse. Inspiration i så henseende tilbyder Godt dansk ved at henvise til en side på nettet, der knytter sig til bogen. Her har Skyum- Nielsen lagt en række forbilledlige lydklip ud, som i bedste romerske imitatio-stil kan danne grundlag for læserens arbejde med sig selv. Det er også lidt nemmere end at skulle tage på Forum Romanum. Nej, det er sandelig ingen skam at øge sin sprogbeherskelse ved at låne klang af Ole Meisners stemme, tilegne sig Rifbjergs gehør for pausen eller kopiere Storm P. s indføling i fyndens fidus. Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken, men til gengæld 464 siders gode grunde til at købe Godt dansk. 7

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

KOMPETENT KOMMUNIKATION

KOMPETENT KOMMUNIKATION KOMPETENT KOMMUNIKATION Kræves det, at eleverne kommunikerer deres egne idéer vedrørende et koncept eller et emne? Skal kommunikationen understøttes med beviser og være designet med tanke på et bestemt

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Kompetence- profilen

Kompetence- profilen Kompetenceprofilen AS3 2 Vi kan som regel huske de virksomheder, vi har været ansat i og hvilke job, vi har haft, men det er langt sværere at beskrive, hvad vi egentlig kan. AS3 3 Kompetence- profilen

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT

KAN JEG EGOISTISK? 3 TRIN TIL AT GRATIS EBOG KAN JEG KALDE DIG EGOISTISK? (UDEN AT DU BLIVER SUR) 3 TRIN TIL AT ELSKE HELE DIG (OG IKKE KUN DINE PÆNE SIDER!) IDA BLOM Indhold Intro Trin 1 D I S C O V E R Trin 2 A C C E P T Trin 3 F I

Læs mere

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget

# 1: Forbindelsen mellem tale og situation forsvandt. Folkemødet: Politikerne glemte Bornholm og talte til tv et - Retorikforlaget Partilederne på Folkemødet fik en ellers sjælden mulighed for at tale direkte til et bredt publikum med en politisk interesse i toppen af skalaen. Desværre var de fleste af talerne kedelig skabelonretorik

Læs mere

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere.

fra de virksomheder, som deltog med en to, tre, fire medarbejdere. Flemming Sørensen, dagens lærer, som et lokomotiv i venteposition med dampen oppe, klar til start. Der lyttes intenst bordet rundt, for at få det hele med. Vi leverer varen 2 4 6 8 10 12 14 16 Det blev

Læs mere

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede.

Gør dine slides så enkle som muligt. Brug billeder frem for tekst og bullets. Fokuser på et tema pr. slide og suppler dette tema med et billede. Med afsæt i din passion og dit mål formulerer du tre nøglebudskaber. Skriv de tre budskaber ned, som er lette at huske, og som er essensen af det, du gerne vil formidle til de involverede. Du må maks.

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af

Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af Som Kristus er Guds levende Søn, så er vi Kristi brødre og søstre at få fortalt, at man er mere, end man véd af prædiken til 5. s. e. trin. efter 2. tekstrække: Matt 16,13-26 i Lønne og Henne kirker den

Læs mere

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7,

Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, , 31, 549 / 571, 321v6-7, 1 Allehelgen: Mt.5.13-16. Salmer: 754, 31, 549 / 571, 321v6-7, 732. 732, 31, 549 / 571, 321v6-7, 787.... H/B.061116. Åb.21.1-7. Så vær hos os i sorgen, og lad det under ske, at vi din påskemorgen må gennem

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog

Indledning. Personligt studium. Undervisning baseret på denne bog Teksten er den del af: Wilford Woodruff Indledning Oprettet: 19. december 2005 Det Første Præsidentskab og De Tolv Apostles Kvorum har ladet serien Kirkens præsidenters lærdomme udarbejde for at hjælpe

Læs mere

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod

Men ikke alene er der måske ikke tre mænd, der kommer ridende, vi har heller ingen god grund til at tro, at de stolt og roligt bevægede sig frem mod I dag er det helligtrekongers søndag. Nu skulle man jo tro, at det i dag handler om de hellige tre konger, men faktisk var de hverken konger, tre eller hellige. Egentlig får vi bare at vide, at der var

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00

De gyldne og de grå 12-12-2011 19:02:00 12-12-2011 19:02:00 De gyldne og de grå De gyldne elever, dem der kan det hele. Får ikke nok faglig udfordring i folkeskolen. Men hvordan kan man give dem det uden at svigte de grå, dem der har det svært

Læs mere

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv

Med sjælen som coach. vejen til dit drømmeliv Susan Nielsen Med sjælen som coach vejen til dit drømmeliv Tænker du nogle gange: Der må være noget mere? Længes du indimellem efter noget større? Prøver du at fastholde de glimt af jubel og lykke, som

Læs mere

På egne veje og vegne

På egne veje og vegne På egne veje og vegne Af Louis Jensen Louis Jensen, f. 1943 Uddannet arkitekt, debuterede i 1970 med digte i tidsskriftet Hvedekorn. Derefter fulgte en række digtsamlinger på forlaget Jorinde & Joringel.

Læs mere

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening

Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening Den Kreative Platform i DGI Uhæmmet anvendelse af viden fra forening til forening I må gerne sætte jer ned Det vi ser og forstår er styret af mønstre I hjerne og krop Vi ser det vi plejer at se Vi forstår

Læs mere

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009

THE MAKEOVER 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 10.F, Engstrandskolen 3. gennemskrivning, november 2009 1. INT. KLASSEVÆRELSE. DAG Kameraet kører rundt i klassen. Ved vinduet sidder et par piger og hvisker. Længere inde i klassen sidder et par af de

Læs mere

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser

Positive Bekræftelser stress/depression. Positive Bekræftelser Kathe Daewaell Grønning Positive Bekræftelser stress/depression Positive Bekræftelser stress/depression Chi Publishing 1 Positive Bekræftelser stress/depression Kathe Daewaell Grønning Tekst og foto: Kathe

Læs mere

Sådan skælder du mindre ud E-bog

Sådan skælder du mindre ud E-bog Sådan skælder du mindre ud E-bog Hvis ikke skældud, hvad så? "Når min mor skælder ud, får jeg ridser i hjertet" Clara, 5år Skældud er stadig en alt for almindelig del af opdragelsen af børn i dag. På tværs

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Analyse af Sloggi - reklame

Analyse af Sloggi - reklame Analyse af Sloggi - reklame Genre: Genren er sagprosa. Det er en masseproduceret reklame, som kommer ud til mange mennesker. Medium: Reklamen er trykt i ugebladet Femina nr. 40 fra 1999. Afsenderen: Afsenderen

Læs mere

Guide til pressekontakt

Guide til pressekontakt Dato: 28.11.13 Kunde: Destination Sydvestjylland Konsulent: Karin Toftegaard Matthiesen Telefon: 61558431 E-mail: ktm@related.dk Guide til pressekontakt Related Havneparken, Jyllandsgade 8 7100 Vejle Telefon:

Læs mere

Lær at elske din egen stemme

Lær at elske din egen stemme Lær at elske din egen stemme Karin Høgh, PodConsult Derfor denne ebog Jeg har ikke nogen god stemme, har jeg hørt mange sige. Men når de så har arbejdet med dét instrument, de har, går det ofte meget bedre

Læs mere

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder.

Den, der ikke er med mig, er imod mig, og den, der ikke samler med mig, spreder. 1 Engang var Jesus ved at uddrive en dæmon, som var stum. Da dæmonen var faret ud, begyndte den stumme at tale, og folkeskarerne undrede sig. Men nogle af dem sagde:»det er ved dæmonernes fyrste, Beelzebul,

Læs mere

3. Vinkling af nyheder

3. Vinkling af nyheder 3. Vinkling af nyheder Forleden aften så jeg i nyhederne, hvordan IS hærger rundt omkring i verden. Jeg så hvordan antallet af ekstremistiske islamister stiger i fx London og hvordan de prædiker om sharia,

Læs mere

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme

GRATIS GUIDE. 3 simple trin til at forstå dine drømme GRATIS GUIDE 3 simple trin til at forstå dine drømme Forstå dine drømme - og find modet til at være dig selv Introduktion Denne guide er især tiltænkt dig, som gerne enten vil gå i gang med drømmearbejde,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

Behandlings- og udviklingsplanen

Behandlings- og udviklingsplanen bliv smuk, god og sand! Behandlings- og udviklingsplanen støtte til personlig udvikling af livskvalitet, sundhed og funktionsevne målrettet forbedring af livet når: du ønsker at udvikle dig hurtigt tingene

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN

MIN. kristendom fra top til tå MINI KATEKISMUS MARIA BAASTRUP JØRGENSEN. ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN MARIA BAASTRUP JØRGENSEN ILLUSTRATOR KAMILLA WICHMAnN KATEKISMUS kristendom fra top til tå MIN MINI NÆSE FOR SKABELSE Første Mosebog kapitel 1 og 2 Engang var der ingenting, kun mørke og stilhed. Verden

Læs mere

Herudover fungerer en gruppe forskere som reference- og støttepersoner under arbejdet. Internt drejer det sig om disse syv sprogforskere:

Herudover fungerer en gruppe forskere som reference- og støttepersoner under arbejdet. Internt drejer det sig om disse syv sprogforskere: PROJEKTBESKRIVELSE 1. Titel MEDIESPROGET NU. 2. Organisation Den centrale forskergruppe skal efter planen bestå af tre personer: en projektleder og to ph.d.- stipendiater. Som projektleder og ph.d.-vejleder

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN

I VUGGESTUEN BØRNEREDEN I VUGGESTUEN BØRNEREDEN Sprog er forudsætningen for at udtrykke sig og kommunikere med andre, og der findes mange forskellige sprog, som alle spiller en rolle i børns udviklingsproces, og som skal have

Læs mere

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv

Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv Spring ud i livet 8 veje mod et bevidst og værdifuldt liv 1. Kend de faktorer, der fastholder dig i smerte og lidelse. 2. Forstå, hvordan automatpiloten styrer dit liv. 3. Bliv bevidst, så du kan gøre

Læs mere

Mundtlighedens genrer

Mundtlighedens genrer Mundtlighedens genrer Debat Diskussion Samtale Fortælling Foredrag Tale Tydelige indlæg,... At have forskellige synspunkter,... Få personer, spontanitet,... Mundtlig fremstilling af fx et eventyr eller

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Pressefif og mediekontakt

Pressefif og mediekontakt Pressefif og mediekontakt Disposition for dette dokument Side 1: Mediekontakt (inkl. den gode historie) Side 3: Interviewteknik Side 5: Artikelskrivning (inkl. målgruppe, sprog, opbygning) Side 7: Pressemeddelelse

Læs mere

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION

VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION VINCENT HENDRICKS: VI ER NØDT TIL AT DROPPE DET MEGET LEMFÆLDIGE FORHOLD TIL INFORMATION 08.12.2013 Hvis man har et alt for lemfældigt forhold til sandhed, så har man også et alt for lemfældigt forhold

Læs mere

Min Gud er en stor, stor Gud -2

Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er en stor, stor Gud -2 Min Gud er min Konge! Mål: At lære børnene, at Gud er vores konge og forsørger. Han ønsker at regere i os. Tekst: 1. Kongebog 17, 6-16 (Elias og enken i Sarepta). Visualisering:

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

GUIDE. for børn og deres voksne

GUIDE. for børn og deres voksne åh velkommen mens kultur føle halvtreds os øv tale menneske vi wow kær en selvfølgelig fordi land fjorten og fjerde den mærke hos du kærlighed hvem hviske tvivl snart stor da fascinerende forunderlig af

Læs mere

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have

Min haves muld. Hun fortæller mig at jeg har en smuk have i mig i min krop at jeg ER en smuk have Min haves muld Hendes dejlige stemme guider mig ind i mig Ligger på sofaen alene hjemme trygt og rart Med tæppet over mig Min egen fred og ro Kun for mig indeni mig Hun fortæller mig at jeg har en smuk

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken til 5. søndag efter påske.

Prædiken til 5. søndag efter påske. Prædiken til 5. søndag efter påske. Salmer: Indgangssalme: DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide Salme mellem læsninger: DDS 636: Midt i alt det meningsløse Salme før prædikenen: DDS 367: Vi rækker

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav

Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav Jesus sagde:»det er med Himmeriget som med en mand, der skulle rejse til udlandet og kaldte sine tjenere til sig og betroede dem sin formue; én gav han fem talenter, en anden to og en tredje én, enhver

Læs mere

Workshop i mundtlig retorik

Workshop i mundtlig retorik Workshop i mundtlig retorik Dagens program Kl. 16.00-16.15 Kl. 16.15-17.00 Kl. 17-17.30 til? Kl. 17.45-18-30 Kl. 18.30-19.00 Kl. 19.00-19:45 Kl. 19:45-20.15 Registrering og finde lokaler Lidt om actio.

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Når syn og hørelse svigter

Når syn og hørelse svigter Når syn og hørelse svigter Råd til hjemmehjælpere, hjemmesygeplejersker og andet personale, der arbejder med ældre. Copyright 1996, 3. oplag 2001: Videncenter for Synshandicap, VidensCentret for DøvBlindBlevne

Læs mere

20.s.e.trin. II. Strellev

20.s.e.trin. II. Strellev For nogen tid siden var det meget moderne at iføre sig en ja-hat. Når man har en ja-hat på, så fokuserer man på muligheder frem for begrænsninger. Man kalder problemer for udfordringer, for man kan klare

Læs mere

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009

Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Jens Thorhauge, Direktør for Styrelsen for Bibliotek og Medier Konference om public service forskning d. 28. janauar 2009 Velkommen til konferencen Public service- de 10 bud. På vegne af Radio- og tv-nævnet

Læs mere

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft

4.s.i adv.b Johs 3,25-36 Salmer: Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft 4.s.i adv.b. 2015 Johs 3,25-36 Salmer: 86-90-108 325-87-80 Den amerikanske forfatter og komiker Mark Twain har sagt følgende: Jeg har i livet haft tusinder af bekymringer, kun enkelte af dem er blevet

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl kor 23 / , Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas

Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl kor 23 / , Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas Mariæ Bebudelsesdag 13. marts 2016 Haderslev Domkirke kl. 10 73 kor 23 / 80 755,2+3 108 Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas (1,46-55): Da sagde Maria: Min sjæl ophøjer Herren, og min ånd

Læs mere

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place)

Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place) Johannes Christoffersen/ Lars Bent Petersen. 2009 Kort om projektet: Nærkontakt af tredje grad (de-place/re-place), er et kunstprojekt, der vil undersøge eksisterende

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37

Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16, Peters brev 1, Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken til Midfaste søndag 2016 Tekster: 2.Mosebog 16,11-18 - 2. Peters brev 1,3-11 - Johannesevangeliet 6,24-37 Prædiken I indledningen i dag nævnte jeg startsalmen. I den salme digtede Kingo som skrev

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00

Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Gudstjeneste Løgumkloster mandag den 13. august kl. 13.00 Semesterstart pastoralseminariet 313 Kom regn af det høje Hilsen kollekt-læsning 684 o Jesus du al nådes væld Læsning trosbekendelse 396 Min mund

Læs mere

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater

Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 1 Praktikernetværket: Præsentation af Valgdagbogsprojektet - og enkelte resultater 2 Baggrunden for projektet Kvalitativ frem for kvantitativ metode. Udgangspunkt i, hvordan valgkampen opleves med vælgernes

Læs mere

Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik)

Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik) Sprogtest til optagelsesprøven (cand.mag. i journalistik) Instruktion: Denne prøve tester, hvor god du er til retskrivning, grammatik og andre beslægtede emner. Du får 18 spørgsmål i alt. Der er fem svarmuligheder

Læs mere

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll

En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll En fagperson fa r ordet: Interview med Hans Basbøll Kort faglig baggrund: Hans Basbøll er uddannet cand.mag. fra Københavns Universitet i dansk og fonetik 1969. Herudover har han læst fransk og lingvistik

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig

P.E. OG Q. Jeg ved godt at min kærlighed til Q handler om mig P.E. 1 P.E. OG Q Q er min verden Hun er derude et sted. Alene. Hun er nødt til at være alene. Jeg vil ikke kunne håndtere det, hvis hun ikke er alene. Savnet brænder i mig. En dødelig lille stjerne af

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt

SKYLD. En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt SKYLD En lille sød historie om noget, der er nok så vigtigt H en ad vejen så man en lille fyr komme gående. Han var ikke særlig stor, nærmest lidt lille. Bare 45 cm høj. Han var bleg at se på. Hans øjne

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1

Gode ideer til oplæsning. Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning Ishøj Kommune 1 Gode ideer til oplæsning: 0-3 årige Gør det kort Helt små børn kan kun koncentrere sig i kort tid. Når dit barn ikke gider mere, så stop. 5 minutter er lang tid

Læs mere

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T

Scenen er din. Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Scenen er din Gode råd inden du går i pressen S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T Kære forsker, Syddansk Universitet modtager dagligt mange henvendelser fra journalister, der vil vide mere om vores forskning,

Læs mere

Situationsanalyse, argumentation og vinkling

Situationsanalyse, argumentation og vinkling Syddansk Universitet / Aarhus Universitet Master i Offentlig Ledelse (MOL) Efterårssemestret 2016 Ledelseskommunikation i praksis Læseplan Fagansvarlig: Heidi Jønch-Clausen, ph.d., adjunkt, Center for

Læs mere

Peter får hjælp til at styre sin ADHD

Peter får hjælp til at styre sin ADHD Peter får hjælp til at styre sin ADHD Skrevet og tegnet af: Jan og Rikke Have Odgaard Rikke og Jan Have Odgaard, har konsulentfirmaet JHO Consult De arbejder som konsulenter på hele det specalpædagogiske

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

Nærvær og relationer med børn og unge

Nærvær og relationer med børn og unge Nærvær og relationer med børn og unge Pædagogisk forum inviterede til foredrag med Louise Klinge Nielsen tirsdag den 17. februar 2015, hvor vi fik et meget afvekslende oplæg, hvor vi både lyttede og deltog

Læs mere

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5

morgen Min sjæl fortæres af længsel efter Herrens forgårde, mit hjerte og min krop råber efter den levende Gud. Sl 84,1-5 indhold 1 Længsel efter Gud 2 Stands op for Guds virkelighed 3 Ånden gør levende 4 At kende Gud 5 Guds hellige mysterium 6 Menneskeligt og guddommeligt 7 Guds hemmelighed: Kristus i mig 8 Som vand over

Læs mere

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2

Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Ledermøderne energifyldte eller energiforladte? Del 2 Af: Susanne Teglkamp, Teglkamp & Co. Fra Susanne Teglkamps helt nye bog: Ledergruppen i udvikling bring potentialet frem, bringes her 2. del af et

Læs mere

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT

Kasper og Nikoline. an original screenplay by. Lille Næstved FINAL DRAFT Kasper og Nikoline an original screenplay by Lille Næstved FINAL DRAFT (555) 555-5555 MyEmail@emailaddress.com Kasper og Nikoline SCENE 1: (INT)(VENTEVÆRELSE/SKOLEGANGEN)

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk

Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Der kan findes mere om disse salmer og andre af Karstens salmer på http://karstensalmer.blogspot.dk Mel.: Barn Jesus 1 Den første julenat på jord, da kongesønnen fødtes. En stjerne klar på himlen stor

Læs mere

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål.

Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Film og spørgsmål Se filmen: 2 sider af samme sag Nikolajs version sammen med din klasse. Herefter kan klassen tale om nedenstående spørgsmål. Spørgsmål til 2 sider af samme sag Nikolajs version Hvad tænker

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

Indeni mig... og i de andre

Indeni mig... og i de andre KAREN GLISTRUP er forfatter, socialrådgiver, familie, par- og psyko t erapeut MPF. PIA OLSEN er freelance illustrator og tegner til bøger, web, magasiner, apps og reklame. Når børn får mulighed for at

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728

15.s.e.trin. II 2016, Strellev 9.00, Ølgod / / / /728 Dengang jeg gik på pastoralseminariet for at skulle lære at være præst, fik jeg et godt råd af en af underviserne. Han sagde, at når man sidder og taler med et menneske, og samtalen går i stå, så skal

Læs mere

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30

Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Skærtorsdag 24.marts 2016. Hinge kirke kl.9.00 (nadver). Vinderslev kirke kl.10.30 Salmer: Hinge kl.9: 458-462/ 467-37,v.5-671 Vinderslev kl.10.30: 458-462- 178/ 467-37,v.5-671 Dette hellige evangelium

Læs mere

Til Herrens tjeneste -4

Til Herrens tjeneste -4 Til Herrens tjeneste -4 Indsigt som gave fra Helligånden (kende ånder, visdomsord og kundskabsord). Mål: At vide, at Helligånden giver os indsigt, visdom og kundskab som gaver. Disse gaver hjælper os til

Læs mere