I danskens væksthus. Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret. Af Christian Nicholas Eversbusch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I danskens væksthus. Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret. Af Christian Nicholas Eversbusch"

Transkript

1 I danskens væksthus Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret Af Christian Nicholas Eversbusch Lille kat på vejen. Hvis er du, hvis er du? Jeg er sgu min egen!. Få ting er mere forjættende for den moderne dansker end at kunne gøre kattens ord i Piet Heins gruk til sine egne. Vi vil så gerne være originale, og skønt man nærmest dagligt hører talemåden: Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken, så er det netop det, mange af os føler, vi bør. Vi skal jo vise, at vi kan selv. Don t imitate, innovate!, som Hugo Boss slagord forkynder, og det til trods for, at Boss fremstiller noget af markedets mest konservative herretøj. At det nye og selvstændige er godt uanset kvalitet i øvrigt er en tanke, man også tager for givet i sprogets verden. Hun har sin helt egen stil er omtrent den prisværdigste egenskab, der kan hæftes på en sprogbruger, til trods for, at vi alle gennem ni tiendedele af vor gang på jord automatisk bliver kopier af hinanden; af vore forældre, af vore lærere, af vore foresatte på arbejdet, af vore yndlingsforfattere, af underholdningsbranchens ikoner osv. Livet er én lang række af lån. Dette var man mere på det rene med i oldtidens sproglige dannelse. Her vidste man, at det kræver slid og slæb at nå dertil, hvor man kan begynde at udvikle blot en smule originalitet, og efterligningerne var derfor sat i system. De blev indgående behandlet som imitatio i romernes retoriske lærebøger. Alle tiders største taler, sagføreren og senatoren Cicero, tilrådede således, at man stillede sig ned på Forum Romanum og lurede de bedste folketalere kunsten af som led i egen skoling. Det er netop denne retoriske pædagogik, der folder sig ud i professor dr.phil. Peder Skyum-Nielsens prisværdigt anvendelsesbetonede nye grundbog Godt dansk (Odense: DR Syddansk Universitetsforlag 2008). Befriet for hvidkitlet sprogvidenskab Skyum-Nielsen er som uddannet retoriker og erfaren praktiker lykkeligt befriet for det, Modersmål-Selskabets formand, Bent Pedersbæk Hansen, har kaldt for den hvidkitlede sprogvidenskab. Dvs. den rent beskrivende tilgang, der sætter en ære i hverken at bedømme sprogbrug normativt eller foreskrive god praksis, men til gengæld er i stand til at teoretisere enhver sproglig foreteelse så langt bort fra menigmands fatteevne, at den forekommer aldeles uvedkommende. Man kunne som eksempel tage spørgsmålet: Hvad er der blevet af r et i ord som vurdere og normal? Hvor en tilhænger af rent beskrivende sprogvidenskab som svar herpå ville nøjes med at konstatere en stigende økonomisering med udtalen af svagkonsonanten r i nudansk, ville en retoriker sige: Åbn munden!. Løsningsorienteret som han er i kraft af sit daglige arbejde med at undervise radio- og tv-journalister, bringer Peder Skyum-Nielsen således også en r- opgave i Godt dansk (s. 351): Prøv at udtale alle dette lille afsnits eksempler på naturlig, Rigtig og klar vis gerne tre eller lidt færre gange, dermed vil du lettere undgå at få en foket atikuleing. Blandt de bedste hadeeksempler fra tv-avisen, Skyum-Nielsen her bringer, er homon-fåsdyånø for hor- 2 BUDSTIKKEN

2 Christian Nicholas Eversbusch (f. 1971) er cand.mag. i retorik og underviser i kursusvirksomheden RHETOR. monforstyrrende og dåneng magædø for dronning Margrethe. Humlen i denne tilgang er altså, at når vor sproglige dovenskab har ført os ind i en tilstand, hvor vi ikke længere kan høre, hvad vi siger til hinanden, så er det ikke teoretisk sprogbeskrivelse, men praktiske stemmeøvelser, der er brug for. Her har de æterbårne medier en særlig vigtig rolle at spille, som Skyum-Nielsen påpeger i en kronik i Jyllands- Posten den 8. april 2008: DR s syv kvalitetsbegreber (fra 2005) hedder: 1. troværdighed 2. dybde 3. originalitet 4. klarhed 5. nærvær 6. dynamik og 7. nytteværdi. Men karakteristisk nok optræder der ikke noget kvalitetsbegreb, som specifikt og helt tydeligt peger på sproget. Det kan undre så meget mere, som DR udgør nationens vigtigste sprogværksted. Værterne og reporterne i DR og hos TV 2 påvirker (...) danskernes sprogvaner og -mønstre mere end næsten alle andre grupper i dag. Derfor må disse personer som sproglige fyrtårne lyse op på en ordentlig og positiv måde. Men det gør de desværre alt for tit ikke. At rette op på denne tilstand og sikre, at BUDSTIKKEN forbedringen holder mindst en generation til, er Skyum-Nielsens daglige beskæftigelse. Ud over at træne de stemmer, der til daglig strømmer ud af vore radio- og tv-højttalere, underviser han nemlig også kommende nyhedsformidlere i sin egenskab af professor ved Institut for Journalistik på Syddansk Universitet i Odense. Her forestår Skyum- Nielsen tillige forskningsprojektet Mediesproget nu, der har til formål at give et samlet billede af de landsdækkende tv-kanalers sprogbrug i dag og dernæst målrette den kvalitetsforbedrende indsats. Bogen Godt dansk er et omdrejningspunkt for samtlige disse bestræbelser. Den er på én gang en grundbog til undervisning, et register over gamle og nye udtryk, en logbog fra et sprogværksted og et overflødighedshorn af praktisk begrundede bud på, hvad kvalitet er i såvel skrift- som talesprog. Ved at tilbyde så forskellige ting bygger bogen samtidig bro over en kløft, der har det med at blive bedrøveligt dyb i vore dages bogavl, nemlig kløften mellem videnskabelighed og anvendelighed. Alt for ofte må vor tids kompetencesøgende praktikere således ty til popudgivelser, fordi forskerne forsømmer at skrive teoretisk velfunderede brugsbøger. Om dette så skyldes manglende formidlingsevne eller det stigende pres for (i stedet) at publicere internationalt får stå hen. I hvert fald er det umindelige tider siden, der sidst er udkommet en bog på dansk, som fagligt solidt og samtidig umiddelbart anvendeligt gennemgår alt fra ordføjningslære til metaforer, fra tekstlig komposition til fynd og vellyd, fra oplæsning til kropssprog. Altså groft sagt: Alt det, man i den klassiskhumanistiske tradition forventer af en ordentlig lærebog i retorik. Lad os se nøjere på værket. 3

3 Blegverberi og kraftverberi Skyum-Nielsen ser sig selv som en gartner i sprogets have. Derfor ved han også, at man sjældent gør klogt i at plante smukke vækster, før man har anlagt et ordentligt bed. Godt dansk tager således ikke straks sin læser med på opdagelse blandt sprogblomsterne, men begynder med sætningen, dens rammer og bestanddele. Vi går fra forfelt til bagfelt, kigger på sætningsemner og bygger trappediagrammer, men særlig bevågenhed får blegverberiet. En af Skyum-Nielsens hovedpointer er således, at alt for mange danskere udpiner de samme udsagnsord år for år, så der hverken kommer kraft eller kulør i deres sproglige vækster: Især går det galt ved den udstrakte og fantasiløse brug af verbet være. Dette minimal- eller ligefrem nulverbum har som bekendt nutids- og datidsformerne er og var. Og når disse former dominerer, siver kraften mere og mere ud vores sætninger (s. 39). Til kærkommen afveksling anbefaler Skyum-Nielsen sin læser en to sider lang plukliste over kraftverber, han har indsamlet med sine journaliststuderende (s ), og man kan kun give gartneren ret i, at det ville lyse op i de verbale gråtoner, hvis vi flittigere betjente os af karakterfulde udsagnsord som: glane, gække, bjergtage, blåne, fræse, kølhale, mæske, ramponere, skrante, snadre, spankulere, stolpre, tøffe, udfritte og ækvilibrere. Tilsvarende ville mange nyhedsreportager nyde godt af større afveksling i de ofte så blege anførelsesverber. Som eksempel herpå giver professoren udklip af artikler, hvor samtlige citater efterfølges af et: siger NN (s. 80). Hvorfor dog ikke spørger Skyum-Nielsen strø nogle knapt så afblegede anførelsesverber ind imellem? Hvad med afslører NN, gisner NN, erklærer NN, afværger NN eller småfilosoferer NN? Igen mærker man tydeligt, at Skyum- Nielsen er på klassisk retorisk grund. I oldtidens retorskoler gjaldt nemlig afvekslingens kunst for en særlig fornem disciplin herfra stammer også udtrykket forandring fryder (variatio delectat). En af renæssancens flittigst trykte lærebøger var Erasmus af Rotterdams De Utraque Verborum ac Rerum Copia (Om righoldighed i ord og idéer), hvori den kendte nederlandske humanist gennemgår de talrige grammatiske og stilistisk-retoriske manøvrer, hvorved man til stadighed kan variere sine sætninger, så ens læser konstant vil føle sig både intellektuelt stimuleret og æstetisk behaget. Selv viser Erasmus dueligheden af sin systematik ved at formulere sætningen Dit brev har glædet mig virkelig meget på 150 forskellige måder! Ordarkæologi, krydsild og sproglige dødboldsituationer Ånden i denne righoldighedens retorik går igen i de kapitler af Godt dansk, Skyum- Nielsen har fået Radioavisens eminence Ole Meisner til at bidrage med. F.eks. viser afsnittet Ordarkæologi, at Meisners sproglige begavelse omfatter langt mere end den suverænt klangfulde stemme, han i årevis har kvalificeret nyhedsudsendelserne med. Den tidligere studievært anbefaler f.eks. striber af hengemte gloser genoplivet i nyhedsformidlingens tjeneste: ramsaltet, tugte, vindbøjtel, brøstholden, flanere, formumme, hjemfalden, opirre, yppig og mange flere. Ikke fordi alt gammelt er godt, men fordi mange af de hengemte gloser byder på en udtryksfuldhed, Meisner savner i de anglovulgære verber, han hudfletter i kapitlet Haderen. Hvorfor skal f.eks. alting, der tages af bordet, forkastes, opgives, aflyses eller skrinlægges, i dag bare droppes? Og hvorfor skal alt, der tidligere begyndte, indledtes, etableredes, dannedes eller grundlagdes, i dag bare starte? 4 BUDSTIKKEN

4 En lignende forudsigelighed og fattigdom på nuancer ser Meisner i politikeres og Christiansborg-journalisters idelige fodboldmetaforer: Oppositionen er modspillere, der følger udviklingen fra sidelinjen, den mindste ujævnhed bliver til et selvmål, statsministeren danner ikke regering, men sætter holdet, ombudsmanden udsteder rask væk både gule og røde kort, nye lovforslag kommer på banen, og hvis man udskyder behandlingen af dem, er de sparket til hjørne. Meisner giver i det hele taget en fin skitse af Klichéens anatomi (s. 143ff). Én tese går ud på, at de floskuløse automatord byder sig til for den, der egentlig ikke har meget på hjerte, men ønsker at lyde dynamisk. På samme måde identificerer Meisner et grinagtigt overforbrug af dramatiserende udtryk i medierne: Salget af flødeis om sommeren stiger ikke blot, nej, det eksploderer, unges hashmisbrug er ikke bare stort, nej, det er massivt, når noget er foruroligende, er det ikke bare alvor, men blodig alvor, valutakurser dykker ikke bare, nej, de styrtdykker, og når meninger brydes i tv, skal det for enhver pris lyde som en kamp på liv og død: Duellen, Krydsild og hvad debatprogrammerne ellers får af dødbringende navne. Billedets magt Dermed være selvfølgelig ikke sagt, at sammenligninger, metaforer og andre sproglige billeder altid er grinagtige eller behøver være overdramatiske. I det fyldige kapitel Billedet fører Ebbe Grunwald lektor i mediesprog og kollega til Skyum-Nielsen på Syddansk Universitet således læseren gennem et væld af presseklip, der på mangfoldige måder viser, hvordan billedet former sit emne i positiv forstand (s. 212). Grunwalds eksempler er lærerige og han kommenterer dem indfølende. BUDSTIKKEN Hvor trivielt er det f.eks. ikke at skrive: Ærø er dybt afhængig af en stadig strøm af ydelser fra det offentlige system, når man i stedet som journalisten Lasse Ellegaard kan kropsliggøre problemet og skrive: Ærø er en anakronisme, der kun kan trække vejret gennem de offentlige ydelsers jernlunge (s. 227)? Og hvorfor sige: Alt, hvad den amerikanske præsident gør, har historisk betydning, når man som to metaforiserende journalister fra Jyllands-Posten kan udtrykke samme tanke således: George W. Bush er den kuglepen, der skriver direkte i verdenshistorien? Billeder er mange ting. I det senere kapitel Artiklen viser Grunwald deres potentiale i f.eks. portrættet. Her som en kombination af sammenligninger og beskrivende tillægsord: Slipset var løsnet og jakken krøllet som efter flere års flyrejse. Ansigtet lignede som altid en uredt seng. Men glimtet bag de tunge øjenlåg afslørede, at Tommy Kenter var både glad og overrasket. (Jyllands-Posten) For skribenter er der også meget at lære i Grunwalds kapitel Fortælleren (s. 316ff), hvor vi med et par medrivende uddrag af Peter Øvig Knudsens bøger om besættelsestiden får vist forskellige greb, der kan give ens læser illusionen af selv at overvære historiske begivenheder fra første parket. Man læser interesseret om placering af synsvinkler og om sceniske rekonstruktioner på grundlag af øjenvidneberetninger, og senere får vi prisværdige påmindelser om, hvad casen kan udrette. Grundwald viser f.eks., hvordan et potentielt belastende emne som samfundets ensomme tabere kan få adgang til den velvillige nysgerrighed hos læseren i kraft af enkeltpersonen: Dan skal dø alene (s. 288). 5

5 Førende forsker i fynd Dan skal dø alene, den overskrift ligger godt i munden. Det er der flere grunde til, og det kommer i høj grad Godt dansk til gode, at Peder Skyum-Nielsen er landets førende forsker i fynd og klem; en stor kender af kortformer, for nu at bruge endnu et bogstavrim. Det er nemlig den slags, kapitel seks handler om. Skyum-Nielsen har arbejdet så indgående med emnet, at han ej blot nikker indforstået til Shakespeare-maksimen: Korthed er viddets sjæl, men har udtænkt en formelig skala over fynd. Den har fem trin. På første trin finder man den maksimale fynd og på femte trin den maksimale fylde. Første trin eksemplificerer Skyum- Nielsen med Brændt barn skyr ilden og femte trin med en konstrueret udvanding af dette gamle ord (s. 265): Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme. Som man vil kunne fornemme, er der sjældent anmelderroser at hente på trin fem. Normal prosa vil oftest ligge på trin tre og fire, gerne isprængt et par slående sætninger på trin to, hvis ikke ligefrem trin et, der dog ellers er forbeholdt overskrifter, slagord, mottoer og lignende. Der, hvor Skyum- Nielsens systematik for alvor bliver interessant, er, hvor han som en anden Erasmus af Rotterdam anbefaler manøvrer, ved hvis hjælp man kan forny sin fynd. Der opstilles otte sådanne manøvrer, der i øvrigt alle har forbillede i den romerske retorik: Udvidelse: Et kendt fyndord gives nyt liv ved at få tilført et påhæng. Som eksempel herpå anfører Skyum-Nielsen den også i anden henseende retorisk relevante dobbeltsentens Man skal høre meget før ørerne falder af men ikke før øjnene falder i. Indføjelse: Somme tider kan indsættelsen af et enkelt n forandre ganske meget, som når Politikens At tænke sig lader en kannibal tale med mand i munden. Kombination: En bevidst sammenblanding af flere fyndord, f.eks.: Tidens tand, der læger alle sår, vil også snart lade gro græs over dette. Udskiftning: Til eksempel anføres her Storm P.-perlen: Når et legeme nedsænkes i vand, så ringer telefonen. Den gamle læresætning skifter altså fysiklokalet ud med badeværelset. Ombytning: Skyum-Nielsens eksempel: Den meget rejsende svenske konge fik af pressen rettet sit valgsprog fra För Sverige i tiden til I Sverige för tiden. Afkortning: En operation, man ofte tyer til, når et fyndord er så indarbejdet, at kun anslaget behøves: Mange bække små. Sammentrækning: F.eks. fodboldoverskriften Farvelkjær. Skift af ramme: Dvs. at et kendt fyndord får ny betydning ved at blive anbragt i en anden sammenhæng. Når træbranchen f.eks. gør Kommer tid, kommer råd til sit motto, bliver råd jo ikke længere helt så prisværdig en ting at vente på (Skyum-Nielsens eksempel). Ved første øjekast kan det måske virke som en sær, akademisk syssel at op- og inddele fyndord, men mange ville blive behørigt overraskede, hvis de hørte, hvor meget et reklamebureau kan fakturere for et fyndord som Hvem ka? Bilka, Venstre ved du, 6 BUDSTIKKEN

6 hvor du har eller Today, Tomorrow, Toyota. I hænderne på rette vedkommende er gartnerens gennemgang af sprogblomsters dyrkning, pasning og podning altså guld værd. Fyndens fidus er jo, som Skyum- Nielsen minder om, at det slående bli r stående. Du danske stemme, kom ud af dit gemme! Der hvor Godt dansk imidlertid hæver sig helt over andre af tidens lærebøger i dansk sprog, er i inkluderingen af det talte sprog. Sprogets have færdiganlægges med Skyum- Nielsens kapitler Vellyden og Personen, hvor det er stemmen og kropssproget, det handler om; tilnærmelsen til den kommunikationsmæssige totaloplevelse, om man vil. Hvad der snubler i ørets forgård, kan ikke komme ind og virke på følelsen. Formaningen fra den romerske retoriker Quintilian er så aktuel, som var den udtænkt for netop vor danske mumlekultur. Thi selv advokatens dygtigst udtænkte argumentation i de kløgtigst formede sætninger vil jo falde til jorden, hvis hans stemme ikke formår at bære den gennem nævningenes ører, og det er selvfølgelig derfor, Skyum-Nielsen indlægger diverse øvelser til fremme af f.eks. en skarpere udtale. At hviske guldalderdigte af Christian Richardt med spændte læber foran et spejl er én af de manøvrer, hvorved gartneren vil undgå nyhedsoplæseres opgylpen af et amsfåm, når det, de egentlig vil sige, er ar-bejds-mar-keds-re-for-men. På en og samme tid er det æsteten og den nøgterne praktiker, der taler her. Vi er tilbage ved det døende danske r. Også danskernes overforbrug af stød og tryk parret med hangen til hurtigsnakkeri i vor stressede tid bærer dog ifølge Skyum- Nielsens velbelagte analyse store dele af BUDSTIKKEN skylden for, at vi sjældnere og sjældnere forstår, hvad vi siger til hinanden. Og der kan ENHVER jo SIGE sig SELV, at det kan RISI- KERE at RUINERE ENHVER ALMIN- DELIG FAMILIE, en tv-journalist lagde således otte kraftige tryk inden for denne frases blot sytten ord; et eksempel på trykkesyge (s. 392). En smitsom sot, der forkvakler forståelsen ved at fremhæve alt som lige vigtigt. Den har en udløber, Skyum-Nielsen kalder for tumpetrykket, hvilket indebærer betoning af bl.a. uvæsentlige udsagnsord, som i eksemplet: Anders Foghs smil ER stivnet lidt på det sidste. Hermed fremstår nyhedsoplæserens pointe fejlagtigt som værende: Der er jo dem, der har benægtet det, men smilet er altså stivnet. Forum Romanums folketalere på nettet For at undgå slige misforståelser og i øvrigt give vore tilhørere lyst til at lytte til os, har også fraseringen stor betydning. Skyum- Nielsen indlægger derfor en øvelse i at læse Rifbjergs novelle Snemanden op med de rette pauser (s. 368). Ja, styrken og selv klangen i ens stemme kan tillige blive bedre ved øvelse. Inspiration i så henseende tilbyder Godt dansk ved at henvise til en side på nettet, der knytter sig til bogen. Her har Skyum- Nielsen lagt en række forbilledlige lydklip ud, som i bedste romerske imitatio-stil kan danne grundlag for læserens arbejde med sig selv. Det er også lidt nemmere end at skulle tage på Forum Romanum. Nej, det er sandelig ingen skam at øge sin sprogbeherskelse ved at låne klang af Ole Meisners stemme, tilegne sig Rifbjergs gehør for pausen eller kopiere Storm P. s indføling i fyndens fidus. Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken, men til gengæld 464 siders gode grunde til at købe Godt dansk. 7

Konstruktiv Kritik tale & oplæg

Konstruktiv Kritik tale & oplæg Andres mundtlige kommunikation Når du skal lære at kommunikere mundtligt, er det vigtigt, at du åbner øjne og ører for andres mundtlige kommunikation. Du skal opbygge et forrådskammer fyldt med gode citater,

Læs mere

Herudover fungerer en gruppe forskere som reference- og støttepersoner under arbejdet. Internt drejer det sig om disse syv sprogforskere:

Herudover fungerer en gruppe forskere som reference- og støttepersoner under arbejdet. Internt drejer det sig om disse syv sprogforskere: PROJEKTBESKRIVELSE 1. Titel MEDIESPROGET NU. 2. Organisation Den centrale forskergruppe skal efter planen bestå af tre personer: en projektleder og to ph.d.- stipendiater. Som projektleder og ph.d.-vejleder

Læs mere

Indledende bemærkninger til genreoversigten

Indledende bemærkninger til genreoversigten Indledende bemærkninger til genreoversigten Følgende genreoversigt kan fungere som en tjekliste, når eleverne skal træne de skriftlige genrer til studentereksamenen i skriftlig fransk, spansk eller italiensk.

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen

Rapbeatpoesi. Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser. Elevopgaver. Af Kristian Pedersen Lyrikshow og undervisningsforløb for de ældste elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Af Kristian Pedersen Før lyrikarrangementet 1. øvelse: Eleverne vælger en genre og prøver at lave deres

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Guide til lektielæsning

Guide til lektielæsning Guide til lektielæsning Gefions lærere har udarbejdet denne guide om lektielæsning. Den henvender sig til alle Gefions elever og er relevant for alle fag. Faglig læsning (=lektielæsning) 5- trinsmodellen

Læs mere

Boost din kommunikation

Boost din kommunikation v Boost din kommunikation Tag magten over din virksomheds kommunikation med et kursus hos JJ Kommunikation. Undervisningen er målrettet alle typer virksomheder, der vil være mere aktive i den eksterne

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd.

Sådan undgår du at blive. taget for eksamenssnyd. Studienævn for International Virksomhedskommunikation Sådan undgår du at blive taget for eksamenssnyd! Hver eneste eksamenstermin bliver nogle IVK-studerende indberettet til universitetets rektor for at

Læs mere

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1

Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 Kunsten at holde balancen: Dækningen af folketingsvalgkampe i tv-nyhederne på DR1 og TV2 1994-2007 Af Erik Albæk, David Nicolas Hopmann & Claes de Vreese Udkommer på Syddansk Universitetsforlag 6. maj

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver

Nye hold 2008. tag ordet i din magt! Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Eksklusivt lederkursus Retorik Nye hold 2008 tag ordet i din magt! Anne Katrine Lund, ph.d. i retorik Trine Sick, journalist og kommunikationsrådgiver Flemming Enevold, skuespiller og instruktør en af

Læs mere

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23

Indhold. Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 Indhold Forord 9 Introduktion 12 Hvad er et spørgsmål? 13 Hvad er et godt spørgsmål? 17 Hvem siger hvad til hvem? 21 Den, der spørger, leder samtalen 23 1. Hvad er dit motiv? 29 Værdier og holdninger 31

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Assertiv kommunikation

Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Assertiv kommunikation Mere energi og større gennemslagskraft Få dine budskaber ud - med respekt for dig selv og andre Går dit budskab nogle gange ikke igennem? Og bliver din gode

Læs mere

"Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty;

Hør I, stolten Adelus, Ebbe Skammelsøn. hvorlænge vil I mig bie, imedens jeg rider op på land. Skammel han boede nør i Ty; Ebbe Skammelsøn 1. Skammel han boede nør i Ty; han var både rig og god; så høviske haver han sønner fem, de to går verden imod. Fordi træder Ebbe Skammelsøn så mangen sti vilde. 2. De tre, de ere for lang

Læs mere

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget

Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Mine overvejelser under forberedelsen af oplæget Min største udfordring ved at holde oplæget var at jeg ville prøve at holde det på dansk. Mit modersmål er engelsk, og det med at skulle tale et fremmedsprog

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender

1 Vi har valgt at bruge betegnelsen mennesker, da IUP en har en stor og ikke homogen målgruppe. IUP en henvender Lærervejledning til det interaktive udtaleprogram Til underviser På denne side vil du kunne få et hurtigt overblik over, hvad vores interaktive udtaleprogram er, og hvad programmet kan bruges til. På siderne

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det.

At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Copy Paste At plagiere er at snyde! Snyd er uacceptabelt, og du vil blive bortvist fra dine prøver, hvis du snyder. Så enkelt er det. Ifølge Nudansk Ordbog så betyder plagiat en efterligning, især af en

Læs mere

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af

»Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af »Udstillingen LoveMePlease består af spam tekst broderier. Værkerne er små skarpe udpluk af spam mails Kit har modtaget, og de er blev foreviget af Kits fine nål. Kit har gjort det digitale analogt. Det

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste.

Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 19. april 2015 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 2. søndag efter påske, Joh. 10,11-16. 1. tekstrække. Konfirmationsgudstjeneste. Salmer. DDS 331 Uberørt af byens travlhed.

Læs mere

Skab plads til det gode arbejdsliv!

Skab plads til det gode arbejdsliv! Skab plads til det gode arbejdsliv! Kære medlem! Vi ved det godt. Det talte ord har stor betydning. Vi ved også, at der findes gode og dårlige måder at håndtere for eksempel et problem eller travlhed på.

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger

Coaching. - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger Coaching - at støtte og udvikle dine medarbejdere og kolleger At coache er en færdighed som at cykle. Når først du har fået det lært, er det meget let og det vil kunne gøre det uden at tænke over det.

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Konflikter og konflikttrapper

Konflikter og konflikttrapper Konflikter og konflikttrapper Konflikter er både udgangspunkt for forandring og for problemer i hverdagen. Derfor er det godt at kende lidt til de mekanismer, der kan hjælpe os til at få grundstenene i

Læs mere

STUDIEORDNING FOR TYSK

STUDIEORDNING FOR TYSK Vejledende gennemgang af STUDIEORDNING FOR TYSK BA-centralfag 1 Indledning Denne folder er en vejledende gennemgang af studieordningen for Tysk BA-centralfag. Folderen er ikke en erstatning for den rigtige

Læs mere

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle

Elsk dig selv. en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Elsk dig selv en guide for særligt sensitive og andre følsomme sjæle Indhold Forord Indledning Kapitel 1 Det særligt sensitive karaktertræk To forskellige typer inden for samme art Vi tager flere indtryk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

BANDHOLM BØRNEHUS 2011

BANDHOLM BØRNEHUS 2011 PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 3. TEMA: Sproglige kompetencer. BANDHOLM BØRNEHUS 2011 Der er mange sprog som eksempelvis nonverbalt sprog, talesprog, skriftsprog, tegnsprog, kropssprog og billedsprog. Igennem

Læs mere

Undervisning om Alkoholproblemer i familien

Undervisning om Alkoholproblemer i familien Undervisning om Alkoholproblemer i familien Målgruppe: 7.-10.klasse i grundskoler Samlet omfang: 2 lektioner Desuden mulighed for, at en gruppe elever vælger emnet som fordybelsesområde. Rammer: Emnet

Læs mere

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund.

Forsidetekst Troels Mylenberg snakker om journalistens rolle i et moderne videnssamfund. Rubrik Når journalistikken vil noget mere Ekstrarubrik Interview med Troels Mylenberg Kredit Af Jens Koed Madsen Redaktør på RetorikMagasinet Manchet Den traditionelle journalist er praktiker, ikke teoretiker.

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse)

Dansk. Trinmål 1. Nordvestskolen 2005. Trinmål 1 (1.-2. klasse) Dansk 1 Nordvestskolen 2005 Forord For at sikre kvaliteten og fagligheden i folkeskolen har Undervisningsministeriet udarbejdet faghæfter til samtlige fag i folkeskolen med bindende trin- og slutmål. De

Læs mere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere

Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Hovedkonklusioner på spørgeskemaundersøgelse rettet mod danske journalister og politikere Erik Albæk, Arjen van Dalen & Claes de Vreese Center for Journalistik Institut for Statskundskab Syddansk Universitet

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me).

Hvad er ateisme? Hvordan bliver man ateist? Dansk Ateistisk Selskab. Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Dansk Ateistisk Selskab Hvad er ateisme? Ateisme er kort og godt fraværet af en tro på nogen guddom(me). Meget mere er der sådan set ikke i det. Der er ingen dogmatisk lære eller mystiske ritualer og netop

Læs mere

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår

Forløb 7. Engelsk historie. Titel: Village life 200 years ago. Fag: Engelsk historie. Klassetrin: 6. klasse. Årstid: Forår, sommer, efterår Forløb 7 Engelsk historie Titel: Village life 200 years ago Fag: Engelsk historie Klassetrin: 6. klasse Årstid: Forår, sommer, efterår 1 Kort om: I dette undervisningsforløb arbejder vi med at udvikle

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09.

Forstå hjernen. Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning. Konference Hotel Scandic Odense 23.09. Forstå hjernen Fokus på teenagehjernen, kønsforskelle, psykisk sårbarhed og hjernevenlig undervisning Konference Hotel Scandic Odense 23.09.2013 Generator foredrag, kurser og konferencer www.foredragogkonferencer.dk

Læs mere

F-modul 3: Sprog og argumentation

F-modul 3: Sprog og argumentation F-modul 3: Sprog og argumentation Den måde vi kommunikerer på, ændrer sig hele tiden, afhængigt af situationen. Vores sprog afhænger af hvem vi taler med. Vi taler anderledes til børn end til voksne, ligesom

Læs mere

Præsentationsteknik med gennemslagskraft

Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Præsentationsteknik med gennemslagskraft Brænd igennem, og gør indtryk på dine tilhørere Kom igennem med dit budskab At få folk med sig og skabe opbakning er en

Læs mere

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN

KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN KÆRLIGHED ER OGSÅ AT VILLE HINANDEN Hanna og Torben Birkmose Jakobsen har fulgt nogle af de første danske kurser i PREP for at styrke deres parforhold og samliv. - Vi ville gerne investere tid og kræfter

Læs mere

EN VÆRDIBASERET SKOLE

EN VÆRDIBASERET SKOLE Lyst og evne til at bidrage til fællesskab Glæde og ansvarlighed Nye tanker ført ud i livet Høj faglighed der kan anvendes Evne til at udtrykke sig At forstå sig selv og andre EN VÆRDIBASERET SKOLE Det

Læs mere

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b

Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Undervisningsforløb udarbejdet af Eskild Højgaard for Dansklærerforeningen februar 2003. Jane Teller: Intet læst i 7.b og 8.b Læsningens mål og midler 7.b At lade eleverne få en oplevelse Lade eleverne

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

Opinion Tekster med holdninger og meninger

Opinion Tekster med holdninger og meninger Opinion Tekster med holdninger og meninger Leder En leder eller en ledende artikel er som regel skrevet af avisens chefredaktør eller et medlem af chefredaktionen. Den er som regel anbragt på samme side

Læs mere

Kommunikation mellem dig og din hest

Kommunikation mellem dig og din hest Kommunikation mellem dig og din hest Heste og mennesker er to meget forskellige arter. Heste er flugtdyr, går på fire ben, har sidestillede øjne, er planteædere og kommunikerer primært ved hjælp af kropssprog.

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling

Skyde opgaver. Indtage Skydestilling Skyde opgaver Ideer til forskellige skydeøvelser, som træner forskellige aspekter Stress/spænding Tennis-skydning, 2 og 2 skyder match, hver sin skive. Skyde på kryds, to og to, på samme skive Koncentration

Læs mere

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK

ANALYSE AF LOBBYISME I DANMARK LOBBYISME I DANMARK ERFARINGER OG HOLDNINGER TIL LOBBYISME BLANDT POLITIKERE I FOLKETINGET, REGIONER OG KOMMUNER 25. juni 2012 ADVICE A/S GAMMEL KONGEVEJ 3E, BAGHUSET 1610 KØBENHAVN V ADVICE@ADVICEAS.DK

Læs mere

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer

CERES. Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed. Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer CERES Hvis Positive kvaliteter er Ret ydmyghed - Indre ro - Beskedenhed Hvad aktiverer/stimulerer Ceres energien, når du kanaliserer Denne energi rammer og vækker højere bevidsthedslag hos den mediterende,

Læs mere

Vane 1: Kend dig selv

Vane 1: Kend dig selv 1 Vane 1: Kend dig selv 2 Selvindsigt er nøglen til kommunikativ kompetence 4 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg

Læs mere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere

Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Velkommen til årets studenter, forældre, familie og skolens medarbejdere Kære studenter årgang 2015 I dag er en festdag! I den sidste uges tid har skolen summet af liv: spænding, nervøsitet inden sidste

Læs mere

Det fleksible fællesskab

Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Kirsten Hastrup unı vers Kultur Det fleksible fællesskab Kultur Det fleksible fællesskab Af Kirsten Hastrup unıvers Kultur Det fleksible fællesskab er sat med Adobe Garamond

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Særligt sensitive mennesker/er du også særligt sensitiv? Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er

Læs mere

Nytårsdag 2015 Disse dage er nytårstalernes tid. Dronningen og statsministeren trækker os til skærmene og vi forventer både at få formaninger og ros som samfund og enkelt individer. Der er gået sport i

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere

På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere Fakta På nedenstående afbildning kan du klikke på et begreb og få en yderligere uddybning. En faktatekst/sagtekst kan vurderes til enten at være informerende, meningstilkendegivende eller holdningspåvirkende

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så!

Skriv endnu bedre. Det får du ud af at deltage: Deltag på et intensivt seminar om. Som deltager får du den nye inspirerende bog Skriv så! Deltag på et intensivt seminar om Skriv endnu bedre Det får du ud af at deltage: n Få ny inspiration til dine tekster n Bruger du tiden rigtigt? De fleste kan skrive hurtigere og bedre n Fang dine læsere

Læs mere

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser

Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser INDHOLD KAPITEL 1 Skab tillid: Skriv ud fra dine modtageres interesser KAPITEL 2 KAPITEL 3 KAPITEL 4 KAPITEL 5 KAPITEL 6 KAPITEL 7 INDLEDNING Denne bog handler om jobtekster, altså de tekster, som en

Læs mere

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen

Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009. Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Digitalisering set i et borgerperspektiv og i lyset af kommunalvalg 2009 Roger Buch Lektor Ph.D, cand.scient.pol. Journalisthøjskolen Hvem er han? Forsker siden 1993. Først ved Institut for Statskundskab,

Læs mere

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære,

I dette forløb arbejder eleverne med perioder og periodelængde. De faglige mål med forløbet er, at eleverne skal lære, Om Sprogkassen Sprogkassen indeholder en samling af forskelligartede sprogforløb. Hvert forløb gennemgår et sprogligt område, som er nødvendigt at beherske for at kunne udtrykke sig nuanceret, entydigt

Læs mere

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor

Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning. Af Kirsten Rasmussen, lektor Når børnehaven skaber gode forudsætninger for læsning Af Kirsten Rasmussen, lektor Den opmærksomhed, der vedvarende er rettet mod danske børns læse- og skrivefærdigheder, har medført en række initiativer

Læs mere

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches?

Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Det, der ligger før os, og det, der ligger efter os, er for intet at regne mod det, der ligger inden i os. - Oliver Wendell Holmes Vil du være blandt verdens bedste ledere og teamcoaches? Så er Mindjuice

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her

Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab. din fremtid starter her Velkommen til AG Master Class 2015 Sprog & Naturvidenskab din fremtid starter her Kære elev i folkeskolen AG Master Class er for dig, der er dygtig, ambitiøs og har en særlig interesse for at lære mere

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre?

Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 5 Hvordan kommer du videre? 101 5 Hvordan kommer du videre? Nogle gange må man konfrontere det, man ikke ønsker at høre. Det er nødvendigt, hvis udfaldet skal blive anderledes næste gang, udtaler Rasmus

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren

Side2/9. Billeder af maskinerne: Flishuggeren Når man går ad stien gennem Tude Ådal i disse dage, vil man straks bemærke, at der er sket en hel del i vinterens løb. Flot udsigt over Tude Å og ådalen er dukket op og landskabets form er blevet tydeligere.

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Bent Dyrby v/ advokat Jens Peder Mathiasen Skanderborgvej 33 8680 Ry Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Introduktion til IBSE-didaktikken

Introduktion til IBSE-didaktikken Introduktion til IBSE-didaktikken Martin Krabbe Sillasen, Læreruddannelsen i Silkeborg, VIA UC IBSE-didaktikken tager afsæt i den opfattelse, at eleverne skal forstå, hvad det er de lærer, og ikke bare

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

DODO & THE DODOS UPGRADE

DODO & THE DODOS UPGRADE DODO & THE DODOS UPGRADE Dodo Gad: Vokal, kor Jens Rud: Vokal, kor, percussion Steen Christiansen; Keyboard, bas, kor Lars Thorup: Trommer, percussion Anders Valbro: Guitar DODO & THE DODOS UPGRADE Produceret

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse

Efteruddannelse. Master i. journalistik. forskningsbaseret efteruddannelse Efteruddannelse Master i journalistik forskningsbaseret efteruddannelse Lektor Lise Lyngbye, Studieleder for Master i Journalistik Styrk dit spirende talent 3 Arbejder du med kommunikation eller formidling?

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne.

1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. OPGAVER TIL ROMANEN side 9 33 1. Lav en indre og ydre karakteristik af Kathrin. Husk at inddrage det, du får at vide mellem linjerne. 2. Lav en karakteristik af Emma Aren (farmor) jævnfør ovenstående.

Læs mere

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest.

Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Denne weekend har bekræftet, hvad vi allerede vidste: Det er dejligt at være liberal! Det har været et godt landsmøde - med nogle herlige taler og en god fest. Men det vigtigste ved dette landsmøde er

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND OPSAMLING STØT Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag fredag MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND MORGENBÅND HUSK: At holde orden i klassen.

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

DEN STRESSEDE UNGDOM

DEN STRESSEDE UNGDOM DEN STRESSEDE UNGDOM HVOR STORT ER PROBLEMET? OG HVAD KAN VI GØRE VED DET? KONFERENCE ODENSE MØDECENTER GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK DEN STRESSEDE UNGDOM Jeg begyndte for

Læs mere

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING

LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING LÆSE- OG SKRIVEHJÆLP BRUGERVEJLEDNING Introduktion ViTal er et program, der er udviklet med henblik på at afhjælpe læse- og skriveproblemer, både i forbindelse med læseundervisning og ved læsning af elektroniske

Læs mere

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier

Skrive-/fototeam. SKRIVE & FOTO // KLF, Kirke & Medier Skrive-/fototeam Fortæl hele KLF, Kirke & Medier, hvad vi laver. Tag med til arrangementer eller følg med i debatter, og lav en artikel til hjemmesiden og nyhedsbrevet. Hvorfor har KLF et skrive/foto-team

Læs mere

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui qwertyuiopåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæø zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk læøzxcvbnmqwertyuiopåasdf Danske Ordsprog ghjklæøzxcvbnmqwertyuiopå [Skriv dokumentets undertitel] asdfghjklæøzxcvbnmqwertyui

Læs mere