I danskens væksthus. Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret. Af Christian Nicholas Eversbusch

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "I danskens væksthus. Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret. Af Christian Nicholas Eversbusch"

Transkript

1 I danskens væksthus Tiltrængt grundbog i sprogets brug er lærd, letlæst og vidunderlig konkret Af Christian Nicholas Eversbusch Lille kat på vejen. Hvis er du, hvis er du? Jeg er sgu min egen!. Få ting er mere forjættende for den moderne dansker end at kunne gøre kattens ord i Piet Heins gruk til sine egne. Vi vil så gerne være originale, og skønt man nærmest dagligt hører talemåden: Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken, så er det netop det, mange af os føler, vi bør. Vi skal jo vise, at vi kan selv. Don t imitate, innovate!, som Hugo Boss slagord forkynder, og det til trods for, at Boss fremstiller noget af markedets mest konservative herretøj. At det nye og selvstændige er godt uanset kvalitet i øvrigt er en tanke, man også tager for givet i sprogets verden. Hun har sin helt egen stil er omtrent den prisværdigste egenskab, der kan hæftes på en sprogbruger, til trods for, at vi alle gennem ni tiendedele af vor gang på jord automatisk bliver kopier af hinanden; af vore forældre, af vore lærere, af vore foresatte på arbejdet, af vore yndlingsforfattere, af underholdningsbranchens ikoner osv. Livet er én lang række af lån. Dette var man mere på det rene med i oldtidens sproglige dannelse. Her vidste man, at det kræver slid og slæb at nå dertil, hvor man kan begynde at udvikle blot en smule originalitet, og efterligningerne var derfor sat i system. De blev indgående behandlet som imitatio i romernes retoriske lærebøger. Alle tiders største taler, sagføreren og senatoren Cicero, tilrådede således, at man stillede sig ned på Forum Romanum og lurede de bedste folketalere kunsten af som led i egen skoling. Det er netop denne retoriske pædagogik, der folder sig ud i professor dr.phil. Peder Skyum-Nielsens prisværdigt anvendelsesbetonede nye grundbog Godt dansk (Odense: DR Syddansk Universitetsforlag 2008). Befriet for hvidkitlet sprogvidenskab Skyum-Nielsen er som uddannet retoriker og erfaren praktiker lykkeligt befriet for det, Modersmål-Selskabets formand, Bent Pedersbæk Hansen, har kaldt for den hvidkitlede sprogvidenskab. Dvs. den rent beskrivende tilgang, der sætter en ære i hverken at bedømme sprogbrug normativt eller foreskrive god praksis, men til gengæld er i stand til at teoretisere enhver sproglig foreteelse så langt bort fra menigmands fatteevne, at den forekommer aldeles uvedkommende. Man kunne som eksempel tage spørgsmålet: Hvad er der blevet af r et i ord som vurdere og normal? Hvor en tilhænger af rent beskrivende sprogvidenskab som svar herpå ville nøjes med at konstatere en stigende økonomisering med udtalen af svagkonsonanten r i nudansk, ville en retoriker sige: Åbn munden!. Løsningsorienteret som han er i kraft af sit daglige arbejde med at undervise radio- og tv-journalister, bringer Peder Skyum-Nielsen således også en r- opgave i Godt dansk (s. 351): Prøv at udtale alle dette lille afsnits eksempler på naturlig, Rigtig og klar vis gerne tre eller lidt færre gange, dermed vil du lettere undgå at få en foket atikuleing. Blandt de bedste hadeeksempler fra tv-avisen, Skyum-Nielsen her bringer, er homon-fåsdyånø for hor- 2 BUDSTIKKEN

2 Christian Nicholas Eversbusch (f. 1971) er cand.mag. i retorik og underviser i kursusvirksomheden RHETOR. monforstyrrende og dåneng magædø for dronning Margrethe. Humlen i denne tilgang er altså, at når vor sproglige dovenskab har ført os ind i en tilstand, hvor vi ikke længere kan høre, hvad vi siger til hinanden, så er det ikke teoretisk sprogbeskrivelse, men praktiske stemmeøvelser, der er brug for. Her har de æterbårne medier en særlig vigtig rolle at spille, som Skyum-Nielsen påpeger i en kronik i Jyllands- Posten den 8. april 2008: DR s syv kvalitetsbegreber (fra 2005) hedder: 1. troværdighed 2. dybde 3. originalitet 4. klarhed 5. nærvær 6. dynamik og 7. nytteværdi. Men karakteristisk nok optræder der ikke noget kvalitetsbegreb, som specifikt og helt tydeligt peger på sproget. Det kan undre så meget mere, som DR udgør nationens vigtigste sprogværksted. Værterne og reporterne i DR og hos TV 2 påvirker (...) danskernes sprogvaner og -mønstre mere end næsten alle andre grupper i dag. Derfor må disse personer som sproglige fyrtårne lyse op på en ordentlig og positiv måde. Men det gør de desværre alt for tit ikke. At rette op på denne tilstand og sikre, at BUDSTIKKEN forbedringen holder mindst en generation til, er Skyum-Nielsens daglige beskæftigelse. Ud over at træne de stemmer, der til daglig strømmer ud af vore radio- og tv-højttalere, underviser han nemlig også kommende nyhedsformidlere i sin egenskab af professor ved Institut for Journalistik på Syddansk Universitet i Odense. Her forestår Skyum- Nielsen tillige forskningsprojektet Mediesproget nu, der har til formål at give et samlet billede af de landsdækkende tv-kanalers sprogbrug i dag og dernæst målrette den kvalitetsforbedrende indsats. Bogen Godt dansk er et omdrejningspunkt for samtlige disse bestræbelser. Den er på én gang en grundbog til undervisning, et register over gamle og nye udtryk, en logbog fra et sprogværksted og et overflødighedshorn af praktisk begrundede bud på, hvad kvalitet er i såvel skrift- som talesprog. Ved at tilbyde så forskellige ting bygger bogen samtidig bro over en kløft, der har det med at blive bedrøveligt dyb i vore dages bogavl, nemlig kløften mellem videnskabelighed og anvendelighed. Alt for ofte må vor tids kompetencesøgende praktikere således ty til popudgivelser, fordi forskerne forsømmer at skrive teoretisk velfunderede brugsbøger. Om dette så skyldes manglende formidlingsevne eller det stigende pres for (i stedet) at publicere internationalt får stå hen. I hvert fald er det umindelige tider siden, der sidst er udkommet en bog på dansk, som fagligt solidt og samtidig umiddelbart anvendeligt gennemgår alt fra ordføjningslære til metaforer, fra tekstlig komposition til fynd og vellyd, fra oplæsning til kropssprog. Altså groft sagt: Alt det, man i den klassiskhumanistiske tradition forventer af en ordentlig lærebog i retorik. Lad os se nøjere på værket. 3

3 Blegverberi og kraftverberi Skyum-Nielsen ser sig selv som en gartner i sprogets have. Derfor ved han også, at man sjældent gør klogt i at plante smukke vækster, før man har anlagt et ordentligt bed. Godt dansk tager således ikke straks sin læser med på opdagelse blandt sprogblomsterne, men begynder med sætningen, dens rammer og bestanddele. Vi går fra forfelt til bagfelt, kigger på sætningsemner og bygger trappediagrammer, men særlig bevågenhed får blegverberiet. En af Skyum-Nielsens hovedpointer er således, at alt for mange danskere udpiner de samme udsagnsord år for år, så der hverken kommer kraft eller kulør i deres sproglige vækster: Især går det galt ved den udstrakte og fantasiløse brug af verbet være. Dette minimal- eller ligefrem nulverbum har som bekendt nutids- og datidsformerne er og var. Og når disse former dominerer, siver kraften mere og mere ud vores sætninger (s. 39). Til kærkommen afveksling anbefaler Skyum-Nielsen sin læser en to sider lang plukliste over kraftverber, han har indsamlet med sine journaliststuderende (s ), og man kan kun give gartneren ret i, at det ville lyse op i de verbale gråtoner, hvis vi flittigere betjente os af karakterfulde udsagnsord som: glane, gække, bjergtage, blåne, fræse, kølhale, mæske, ramponere, skrante, snadre, spankulere, stolpre, tøffe, udfritte og ækvilibrere. Tilsvarende ville mange nyhedsreportager nyde godt af større afveksling i de ofte så blege anførelsesverber. Som eksempel herpå giver professoren udklip af artikler, hvor samtlige citater efterfølges af et: siger NN (s. 80). Hvorfor dog ikke spørger Skyum-Nielsen strø nogle knapt så afblegede anførelsesverber ind imellem? Hvad med afslører NN, gisner NN, erklærer NN, afværger NN eller småfilosoferer NN? Igen mærker man tydeligt, at Skyum- Nielsen er på klassisk retorisk grund. I oldtidens retorskoler gjaldt nemlig afvekslingens kunst for en særlig fornem disciplin herfra stammer også udtrykket forandring fryder (variatio delectat). En af renæssancens flittigst trykte lærebøger var Erasmus af Rotterdams De Utraque Verborum ac Rerum Copia (Om righoldighed i ord og idéer), hvori den kendte nederlandske humanist gennemgår de talrige grammatiske og stilistisk-retoriske manøvrer, hvorved man til stadighed kan variere sine sætninger, så ens læser konstant vil føle sig både intellektuelt stimuleret og æstetisk behaget. Selv viser Erasmus dueligheden af sin systematik ved at formulere sætningen Dit brev har glædet mig virkelig meget på 150 forskellige måder! Ordarkæologi, krydsild og sproglige dødboldsituationer Ånden i denne righoldighedens retorik går igen i de kapitler af Godt dansk, Skyum- Nielsen har fået Radioavisens eminence Ole Meisner til at bidrage med. F.eks. viser afsnittet Ordarkæologi, at Meisners sproglige begavelse omfatter langt mere end den suverænt klangfulde stemme, han i årevis har kvalificeret nyhedsudsendelserne med. Den tidligere studievært anbefaler f.eks. striber af hengemte gloser genoplivet i nyhedsformidlingens tjeneste: ramsaltet, tugte, vindbøjtel, brøstholden, flanere, formumme, hjemfalden, opirre, yppig og mange flere. Ikke fordi alt gammelt er godt, men fordi mange af de hengemte gloser byder på en udtryksfuldhed, Meisner savner i de anglovulgære verber, han hudfletter i kapitlet Haderen. Hvorfor skal f.eks. alting, der tages af bordet, forkastes, opgives, aflyses eller skrinlægges, i dag bare droppes? Og hvorfor skal alt, der tidligere begyndte, indledtes, etableredes, dannedes eller grundlagdes, i dag bare starte? 4 BUDSTIKKEN

4 En lignende forudsigelighed og fattigdom på nuancer ser Meisner i politikeres og Christiansborg-journalisters idelige fodboldmetaforer: Oppositionen er modspillere, der følger udviklingen fra sidelinjen, den mindste ujævnhed bliver til et selvmål, statsministeren danner ikke regering, men sætter holdet, ombudsmanden udsteder rask væk både gule og røde kort, nye lovforslag kommer på banen, og hvis man udskyder behandlingen af dem, er de sparket til hjørne. Meisner giver i det hele taget en fin skitse af Klichéens anatomi (s. 143ff). Én tese går ud på, at de floskuløse automatord byder sig til for den, der egentlig ikke har meget på hjerte, men ønsker at lyde dynamisk. På samme måde identificerer Meisner et grinagtigt overforbrug af dramatiserende udtryk i medierne: Salget af flødeis om sommeren stiger ikke blot, nej, det eksploderer, unges hashmisbrug er ikke bare stort, nej, det er massivt, når noget er foruroligende, er det ikke bare alvor, men blodig alvor, valutakurser dykker ikke bare, nej, de styrtdykker, og når meninger brydes i tv, skal det for enhver pris lyde som en kamp på liv og død: Duellen, Krydsild og hvad debatprogrammerne ellers får af dødbringende navne. Billedets magt Dermed være selvfølgelig ikke sagt, at sammenligninger, metaforer og andre sproglige billeder altid er grinagtige eller behøver være overdramatiske. I det fyldige kapitel Billedet fører Ebbe Grunwald lektor i mediesprog og kollega til Skyum-Nielsen på Syddansk Universitet således læseren gennem et væld af presseklip, der på mangfoldige måder viser, hvordan billedet former sit emne i positiv forstand (s. 212). Grunwalds eksempler er lærerige og han kommenterer dem indfølende. BUDSTIKKEN Hvor trivielt er det f.eks. ikke at skrive: Ærø er dybt afhængig af en stadig strøm af ydelser fra det offentlige system, når man i stedet som journalisten Lasse Ellegaard kan kropsliggøre problemet og skrive: Ærø er en anakronisme, der kun kan trække vejret gennem de offentlige ydelsers jernlunge (s. 227)? Og hvorfor sige: Alt, hvad den amerikanske præsident gør, har historisk betydning, når man som to metaforiserende journalister fra Jyllands-Posten kan udtrykke samme tanke således: George W. Bush er den kuglepen, der skriver direkte i verdenshistorien? Billeder er mange ting. I det senere kapitel Artiklen viser Grunwald deres potentiale i f.eks. portrættet. Her som en kombination af sammenligninger og beskrivende tillægsord: Slipset var løsnet og jakken krøllet som efter flere års flyrejse. Ansigtet lignede som altid en uredt seng. Men glimtet bag de tunge øjenlåg afslørede, at Tommy Kenter var både glad og overrasket. (Jyllands-Posten) For skribenter er der også meget at lære i Grunwalds kapitel Fortælleren (s. 316ff), hvor vi med et par medrivende uddrag af Peter Øvig Knudsens bøger om besættelsestiden får vist forskellige greb, der kan give ens læser illusionen af selv at overvære historiske begivenheder fra første parket. Man læser interesseret om placering af synsvinkler og om sceniske rekonstruktioner på grundlag af øjenvidneberetninger, og senere får vi prisværdige påmindelser om, hvad casen kan udrette. Grundwald viser f.eks., hvordan et potentielt belastende emne som samfundets ensomme tabere kan få adgang til den velvillige nysgerrighed hos læseren i kraft af enkeltpersonen: Dan skal dø alene (s. 288). 5

5 Førende forsker i fynd Dan skal dø alene, den overskrift ligger godt i munden. Det er der flere grunde til, og det kommer i høj grad Godt dansk til gode, at Peder Skyum-Nielsen er landets førende forsker i fynd og klem; en stor kender af kortformer, for nu at bruge endnu et bogstavrim. Det er nemlig den slags, kapitel seks handler om. Skyum-Nielsen har arbejdet så indgående med emnet, at han ej blot nikker indforstået til Shakespeare-maksimen: Korthed er viddets sjæl, men har udtænkt en formelig skala over fynd. Den har fem trin. På første trin finder man den maksimale fynd og på femte trin den maksimale fylde. Første trin eksemplificerer Skyum- Nielsen med Brændt barn skyr ilden og femte trin med en konstrueret udvanding af dette gamle ord (s. 265): Blandt endnu ikke konfirmerede personer af begge køn, der har været udsat for indgående kontakt med forbrændingsprocessers oxidative forløb, næres en udbredt modvilje mod gentagen berøring med samme. Som man vil kunne fornemme, er der sjældent anmelderroser at hente på trin fem. Normal prosa vil oftest ligge på trin tre og fire, gerne isprængt et par slående sætninger på trin to, hvis ikke ligefrem trin et, der dog ellers er forbeholdt overskrifter, slagord, mottoer og lignende. Der, hvor Skyum- Nielsens systematik for alvor bliver interessant, er, hvor han som en anden Erasmus af Rotterdam anbefaler manøvrer, ved hvis hjælp man kan forny sin fynd. Der opstilles otte sådanne manøvrer, der i øvrigt alle har forbillede i den romerske retorik: Udvidelse: Et kendt fyndord gives nyt liv ved at få tilført et påhæng. Som eksempel herpå anfører Skyum-Nielsen den også i anden henseende retorisk relevante dobbeltsentens Man skal høre meget før ørerne falder af men ikke før øjnene falder i. Indføjelse: Somme tider kan indsættelsen af et enkelt n forandre ganske meget, som når Politikens At tænke sig lader en kannibal tale med mand i munden. Kombination: En bevidst sammenblanding af flere fyndord, f.eks.: Tidens tand, der læger alle sår, vil også snart lade gro græs over dette. Udskiftning: Til eksempel anføres her Storm P.-perlen: Når et legeme nedsænkes i vand, så ringer telefonen. Den gamle læresætning skifter altså fysiklokalet ud med badeværelset. Ombytning: Skyum-Nielsens eksempel: Den meget rejsende svenske konge fik af pressen rettet sit valgsprog fra För Sverige i tiden til I Sverige för tiden. Afkortning: En operation, man ofte tyer til, når et fyndord er så indarbejdet, at kun anslaget behøves: Mange bække små. Sammentrækning: F.eks. fodboldoverskriften Farvelkjær. Skift af ramme: Dvs. at et kendt fyndord får ny betydning ved at blive anbragt i en anden sammenhæng. Når træbranchen f.eks. gør Kommer tid, kommer råd til sit motto, bliver råd jo ikke længere helt så prisværdig en ting at vente på (Skyum-Nielsens eksempel). Ved første øjekast kan det måske virke som en sær, akademisk syssel at op- og inddele fyndord, men mange ville blive behørigt overraskede, hvis de hørte, hvor meget et reklamebureau kan fakturere for et fyndord som Hvem ka? Bilka, Venstre ved du, 6 BUDSTIKKEN

6 hvor du har eller Today, Tomorrow, Toyota. I hænderne på rette vedkommende er gartnerens gennemgang af sprogblomsters dyrkning, pasning og podning altså guld værd. Fyndens fidus er jo, som Skyum- Nielsen minder om, at det slående bli r stående. Du danske stemme, kom ud af dit gemme! Der hvor Godt dansk imidlertid hæver sig helt over andre af tidens lærebøger i dansk sprog, er i inkluderingen af det talte sprog. Sprogets have færdiganlægges med Skyum- Nielsens kapitler Vellyden og Personen, hvor det er stemmen og kropssproget, det handler om; tilnærmelsen til den kommunikationsmæssige totaloplevelse, om man vil. Hvad der snubler i ørets forgård, kan ikke komme ind og virke på følelsen. Formaningen fra den romerske retoriker Quintilian er så aktuel, som var den udtænkt for netop vor danske mumlekultur. Thi selv advokatens dygtigst udtænkte argumentation i de kløgtigst formede sætninger vil jo falde til jorden, hvis hans stemme ikke formår at bære den gennem nævningenes ører, og det er selvfølgelig derfor, Skyum-Nielsen indlægger diverse øvelser til fremme af f.eks. en skarpere udtale. At hviske guldalderdigte af Christian Richardt med spændte læber foran et spejl er én af de manøvrer, hvorved gartneren vil undgå nyhedsoplæseres opgylpen af et amsfåm, når det, de egentlig vil sige, er ar-bejds-mar-keds-re-for-men. På en og samme tid er det æsteten og den nøgterne praktiker, der taler her. Vi er tilbage ved det døende danske r. Også danskernes overforbrug af stød og tryk parret med hangen til hurtigsnakkeri i vor stressede tid bærer dog ifølge Skyum- Nielsens velbelagte analyse store dele af BUDSTIKKEN skylden for, at vi sjældnere og sjældnere forstår, hvad vi siger til hinanden. Og der kan ENHVER jo SIGE sig SELV, at det kan RISI- KERE at RUINERE ENHVER ALMIN- DELIG FAMILIE, en tv-journalist lagde således otte kraftige tryk inden for denne frases blot sytten ord; et eksempel på trykkesyge (s. 392). En smitsom sot, der forkvakler forståelsen ved at fremhæve alt som lige vigtigt. Den har en udløber, Skyum-Nielsen kalder for tumpetrykket, hvilket indebærer betoning af bl.a. uvæsentlige udsagnsord, som i eksemplet: Anders Foghs smil ER stivnet lidt på det sidste. Hermed fremstår nyhedsoplæserens pointe fejlagtigt som værende: Der er jo dem, der har benægtet det, men smilet er altså stivnet. Forum Romanums folketalere på nettet For at undgå slige misforståelser og i øvrigt give vore tilhørere lyst til at lytte til os, har også fraseringen stor betydning. Skyum- Nielsen indlægger derfor en øvelse i at læse Rifbjergs novelle Snemanden op med de rette pauser (s. 368). Ja, styrken og selv klangen i ens stemme kan tillige blive bedre ved øvelse. Inspiration i så henseende tilbyder Godt dansk ved at henvise til en side på nettet, der knytter sig til bogen. Her har Skyum- Nielsen lagt en række forbilledlige lydklip ud, som i bedste romerske imitatio-stil kan danne grundlag for læserens arbejde med sig selv. Det er også lidt nemmere end at skulle tage på Forum Romanum. Nej, det er sandelig ingen skam at øge sin sprogbeherskelse ved at låne klang af Ole Meisners stemme, tilegne sig Rifbjergs gehør for pausen eller kopiere Storm P. s indføling i fyndens fidus. Der er ingen grund til at genopfinde den dybe tallerken, men til gengæld 464 siders gode grunde til at købe Godt dansk. 7

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler

Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide. Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Sig Nej - Lær, hvordan du får sagt fra i tide Anita Hummelshøj Mikkelsen Professionel person- og relationsudvikler Forside: Povl Anker Buhl Grafisk tegnestue Korrektur: Buttle Sprog & Formidling Illustration:

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Læreruddannelsen Zahle

Læreruddannelsen Zahle Læreruddannelsen Zahle Side 1 af 45 Bacheloropgave 2013: At gøre historiefaget vedkommende Af: Læreruddannelsen Zahle Studienummer: Dato: 12/04-2013 Indhold Indledning...3 - Problemstilling...5 - Problemformulering...5

Læs mere

Kroppens og hjertets sprog

Kroppens og hjertets sprog Kroppens og hjertets sprog Afdækning af non-verbale kommunikationsstrategier i arbejdet med sprogligt svage udviklingshæmmede. Aktivering af pædagogers tavse viden. Af Dorthe Møller Johnsen, cand. mag.

Læs mere

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer

Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer AT BINDE EN SLØJFE Hjælp til at fortælle om sit liv kan være en stor lindring Af Karen Lumholt, journalist, underviser og seniorkonsulent med speciale i narrative processer I 2009 døde min far på Hospice

Læs mere

Fra "Ole Bole" til intelligenser og kompetencer

Fra Ole Bole til intelligenser og kompetencer Lærervejledning Alle kan lære at læse og stave Søde ord bygger på erfaringer gjort med fire forskellige klasser fra børnehaveklasse til anden klasse over en periode på to år. Endvidere bygger materialet

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Motivation og fremdrift i samtalen

Motivation og fremdrift i samtalen Motivation og fremdrift i samtalen - jobcentermedarbejderens guide til coachende samtaleteknikker www.bmetnisk.dk Indholdsfortegnelse Afsnit 1: Hvordan du indleder og skaber tillid...6 En god og klar ramme

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag

Om at Ole Ditlev NielseN. undervise. 20 skridt til at blive en bedre lærer. DaNsk psykologisk forlag Om at Ole Ditlev NielseN undervise 20 skridt til at blive en bedre lærer DaNsk psykologisk forlag OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL AT BLIVE EN BEDRE LÆRER Ole Ditlev Nielsen OM AT UNDERVISE 20 SKRIDT TIL

Læs mere

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst

LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER. Læsningens magi. om børn, bøger og læselyst LÆSELYST. KULTURMINISTERIETS KAMPAGNE OM BØRN OG BØGER Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læselyst. Kulturministeriets kampagne om børn og bøger Læsningens magi om børn, bøger og læselyst Læsningens

Læs mere

Sprogtilegnelse i teori og praksis

Sprogtilegnelse i teori og praksis Sprogtilegnelse i teori og praksis Hvordan lærer børn sprog? Sprog er et komplekst fænomen, og det kan virke som et mysterium, hvordan små børn lærer sprog. De skal inden for meget kort tid af sig selv

Læs mere

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR

SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR a SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG SORG NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR Jorit Tellervo b SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG PAVI har modtaget støtte fra A.P. Møllers Fond til projektet Sorg når

Læs mere

Grænsennr. 2 april 2008

Grænsennr. 2 april 2008 Grænsennr. 2 april 2008 SPROGDEBAT Advarselslamperne er så småt begyndt at blinke side 4 Overskud på engelsk? side 7 Jeg har flere modersmål side 10 Sprog til tiden side 12 GRÆNSEFORENINGEN for en åben

Læs mere

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier

Hvad kan Fortælling? Louis Jensens Hundrede historier Hvad kan Fortælling? En sjette gang var der et træ og en lille fugl. De var gode venner og talte tit sammen. Den lille fugl fløj op fra træets top, så sig omkring og fløj så ned igen og satte sig hos træet

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

GODT SPROG. Folk, som vil forbedre. kunde man derfor gerne give en Mængde Raad om den Kunst at skrive, man kan indvie dem i alskens

GODT SPROG. Folk, som vil forbedre. kunde man derfor gerne give en Mængde Raad om den Kunst at skrive, man kan indvie dem i alskens GODT SPROG Når man taler om sprog, er det næsten altid fordi man er foruroliget eller vred over dårligt sprog. Det kender man, det ved man hvad er. Men hvad er godt sprog? Det må jo eksistere, ellers kunne

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

TANKER OM IDENTITET OG SELV

TANKER OM IDENTITET OG SELV TANKER OM IDENTITET OG SELV Af hospitalspræst Steen Bonde Jeg vil ikke give mig i kast med at definere, hvad identiteten er eller hvordan identitetsdannelsen sker. Det findes der mange forskellige teorier

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Tag dig nu sammen, skat

Tag dig nu sammen, skat Lisbeth Fruensgaard Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes af stress eller angst Go Bog Tag dig nu sammen, skat bevar glæden og overskuddet, når din partner rammes

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler

BLIK FOR RESSOURCER. teori- og metodehæfte. Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler BLIK FOR RESSOURCER teori- og metodehæfte Ressourcesyn: fokus på styrker frem for mangler læsevejledning Hæftet indgår i hæfteserien blik for ressourcer blik for ressourcer inspiration til lærere i 0.-6.

Læs mere