Fra børnesanatorium til behandlingshjem års jubilæumsbog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fra børnesanatorium til behandlingshjem 1914-2014. 100 års jubilæumsbog"

Transkript

1 Fra børnesanatorium til behandlingshjem års jubilæumsbog

2 KOLOFON Forfatter: Katrine Corvinius Lund Foto: Thorsten Wilstrup Museum Nordsjælland, Hørsholm Lokalarkiv Sahva, privatfotos Layout og tryk: TryKKeriet, Københavns Kommune Trykkeår: 1. udgave 2014 Udgiver: Center for Socialpædagogik og Psykiatri, Københavns Kommune Copyright: Specialinstitutionen Villa Kokkedal, Københavns Kommune Oplag: 500 ISBN:

3

4 2

5 1 Villa Kokkedal de tidlige år: Børnely et vanførehjem, Børnely - Københavns Kommunes Optagelseshjem, 1940 erne Venlighed, bestemthed og mest af alt tålmodighed, erne Fra pasning til pædagogik, 1970 erne Behandlingshjemmet Kokkedal Omsorg er et nøgleord, erne Villa Kokkedal i dag - Trivsel, sundhed og omsorg,

6 Forord Behandl os som jeres egne børn! Sådan siger Sigrid på 15 år i Børnerådets undersøgelse fra 2012 om anbragte børn i Danmark. Sigrid taler selvfølgelig om hendes ønsker til de voksne det sted, hvor hun er. Men Sigrids ønske er også et vidnesbyrd om, hvordan anbringelser af børn og unge uden for hjemmet på én gang er en af de største, fineste og skrøbeligste opgaver i samfundet. Når børn og unge af forskellige årsager men altid for at støtte op om en god trivsel og udvikling anbringes uden for hjemmet, så påtager vi os i kommunerne ansvaret for at opfostre børn og unge, som er bagud på point sammenlignet med deres jævnaldrende. Børn og unge, som om nogen har brug for, at der er voksne, der er der for dem, med både vedvarende og kærlig omsorg og motiverende støtte og puf i forhold til at være med i de sammenhænge, som alle børn og unge har brug for i skolen, fritidsaktiviteter, med vennerne osv. Det ansvar forpligter. Vi skal interessere os for, hvad vi gør i det sociale arbejde med anbragte børn og unge, hvorfor vi gør det, og hvad det betyder for børnene og de unge. Det skal vi gøre, så vi holder fingeren på pulsen i forhold til, hvad der gør en forskel for børn og unge, og hvad der skal til for at vi kan blive ved med og blive endnu bedre til at hjælpe udsatte børn og unge til at komme godt i vej. Her kommer historien ind i billedet. For udvikling og læring sker altid på en baggrund, i en historisk sammenhæng. Og hvis vi skal blive klogere på, hvordan vi kan gøre en forskel for anbragte børn og unge, må vi også interessere os for, hvad vi har gjort, og hvad der har bragt os til der, hvor vi er nu. Denne bog handler om livet på Villa Kokkedal gennem tiden, og om hvordan Villa Kokkedal som døgninstitution har dannet rammen for mange børneliv igennem de sidste 100 år. Børn med komplekse vanskeligheder og meget problemfyldte opvækstvilkår. Bogen handler også om, hvordan opfattelsen af samfundets opgave med udsatte børn og unge har ændret sig, og om udviklinger i det pædagogiske og behandlingsmæssige arbejde med børnene gennem årene. På den måde giver bogen et ståsted i forhold til det arbejde for og sammen med udsatte børn og unge og deres familier, der ligger foran os på Villa Kokkedal og andre anbringelsessteder. Da jeg besøgte Villa Kokkedal, slog det mig, hvor meget der er på spil, hvis vi skal lykkes med at give udsatte 4

7 børn og unge fundamentet for et godt voksenliv. Villa Kokkedal er et specialiseret døgntilbud til børn og unge med alvorlige og komplekse psykologiske, sociale og psykiske vanskeligheder. Det er børn og unge, som har det rigtig svært, og som har brug for noget helt særligt, der involverer ikke bare Villa Kokkedal, men oftest også behandlingspsykiatrien, som mange af børnene og de unge også er i kontakt med, og familierådgiverne, der varetager myndighedsopgaven. Og som det allervigtigste inddrager forældrene og netværket så meget som overhovedet muligt i deres børns hverdag og sætter det, som barnet og familien kan og vil så meget som muligt i spil. Historien viser, at Villa Kokkedals rammer og pædagogik har været ambitiøs og haft barnet og familien i centrum, men også har været påvirket af samtiden. Det vil den også være i fremtiden. Villa Kokkedal arbejder i spændingsfeltet mellem det almindelige og det særlige. Der arbejdes hver dag benhårdt på at børnene inkluderes i de lokale folkeskoler, går i fritidstilbud i de lokale foreninger og deltager i lokale sociale arrangementer. Det er ikke kun et mål for Villa Kokkedal, men for alle anbragte børn og unge i København. Samtidig er omstændighederne for børnene på Villa Kokkedal særlige rammerne er fantastiske, men samtidig adskilte fra det miljø, som børnene og de unge kommer fra, og børnene tilbydes en meget specialiseret indsats. Vi har derfor en opgave med at sikre, at børnene får og oplever et sammenhængende forløb, hvor tiden på Villa Kokkedal og gevinsterne ved behandlingsindsatsen her føres videre og spiller bedst muligt sammen med børnenes videre forløb, når de skal tilbage til København og måske overgå til andre tilbud. Historien lægger nogle spor, som peger ind i fremtiden et af dem er, hvordan vi kan arbejde videre med fleksible løsninger og tænke nye tanker sammen med familierne, netværk og frivillige og på tværs af involverede myndigheder og tilbud, så vi sikrer, at vi sammen skaber en tryg og udviklende ramme for børnene og de unge på Villa Kokkedal. Så de føler sig behandlet som vores egne børn. God læselyst. Anette Laigaard Administrerende direktør, Socialforvaltningen 5

8 Indledning I lyset af sine 100 år er bogen blevet et jubilæumsskrift med personlige fortællinger om livet på Villa Kokkedal. Det var den forhenværende forstanderinde, Lone Elin Vestergaard, der i 2012 ønskede at få indblik i Villa Kokkedals historie. Jeg var så heldig at få opgaven, og da jeg begyndte at grave i historien, fandt jeg hurtigt ud af, at det ikke ville blive en lille opgave at undersøge 100 års historie. Lone Elin Vestergaard overlod arbejdet til mig med et ønske om, at historien blev fortalt gennem personlige beretninger om tiden på Kokkedal. Det er altså bogens præmis at lade tidligere anbragte og ansatte fortælle, hvad de har oplevet i deres tid på Kokkedal. Bogen er derfor også et resultat af tidligere ansatte og beboere på Kokkedal, som er dykket ned i egne erindringer; og for dette vil jeg gerne sige tak. Ligeledes ønsker jeg at takke de nuværende ansatte, som har bidraget med beretninger og givet mig lov til at være en del af deres hverdag og få indblik i deres arbejde på Villa Kokkedal. En tak til børn og personale på Villa Kokkedal. For at undersøge historien har jeg gjort brug af forskellige kilder: Fra tørre mødereferater og gamle protokoller til personlige beretninger fra involverede mennesker. Jeg har desuden været på lokalarkivet og stadsarkivet, hvor jeg har fundet gulnede billeder, breve, indskrivningsprotokoller og grundtegninger over de mange ombygninger gennem tiden. Jeg har læst brevkorrespondancer mellem ansatte og beboere fra 1920erne samt erindrings- og historiebøger. Alt sammen for at indsamle viden om samtiden. Bogens indhold bygger hovedsageligt på interviews med personer, som har haft tilknytning til hjemmet i perioden 1943 og frem til i dag. Disse personer er tidligere beboere, forstandere, pædagoger og barneplejersker, som hver især bidrager med tankevækkende, rørende og morsomme fortællinger om hjemmet og alt det udenom. De personlige beretninger i bogen er formuleret af de involverede, og de dele af interviewene, som ikke anvendes direkte i fortællingerne, er blevet brugt som værdifuldt materiale til det overordnede billede af Villa Kokkedals historie. Det personale, jeg har mødt, har været vidne til mange forskellige facetter af børn af Københavns borgere; og det har ikke været uden følelser, at de har taget sig af børnene. Uden at være overfladiske eller dramatise- 6

9 rende har de hver især fortalt en bid af historien. På samme tid er det værd at notere, at de personer, som har været anbragt på Kokkedal - ligegyldigt hvilket årstal - alle har været i stand til at tale om deres barndom og om de svigt og uretfærdigheder, det har budt på. De har alle været mere eller mindre reflekterende omkring barndommen, opholdet på børnehjemmet og forholdet til forældrene. Det er ikke noget, som skal tages for givet, og det er værd at understrege, at ikke alle har interesse i at fortælle om en bebyrdet fortid. Ingen af de tidligere anbragte børn har haft deciderede dårlige minder om selve opholdet på hjemmet i Kokkedal, men det er klart, at anbringelsen i sig selv har sat sine spor. Trygheden, som de oplevede på børnehjemmet, har de oftest først lært at sætte pris på som voksne - og ofte i sammenligningen med barndomshjemmet. For dem jeg har mødt, har børnehjemmet haft en positiv indflydelse på deres opvækst uden for familien, og de er eksempler på, hvordan det kan lade sig gøre at skabe muligheder, mening og retning i livet på trods af en belastet barndom. Jeg er ikke stødt på fortællinger om afstraffelse på Kokkedal og heller ikke på grimme historier om de frøkener og pædagoger, der skulle passe på børnene snarere tværtimod. Jeg fortæller historien, som jeg har fået den fortalt og læst om den, men jeg vil ikke udelukke, at der kan være andre perspektiver på hjemmets historie. Jeg tillader mig desuden, at anonymisere enkelte steder og vælger ikke at bruge fulde navne på alle personerne af respekt for det personfølsomme perspektiv. Det har været interessant at tale med de mange mennesker, der gennem 70 år har boet eller arbejdet på Kokkedal. De bidrager alle med autentiske og værdifulde indblik fra tiden på Villa Kokkedal; og udvælgelsen af de gribende anekdoter var ikke altid let. Bogen er ikke en analytisk udredning af sociale og historiske forhold, men tidstypiske fortællinger, som gentagende behandler forskellige temaer, som er gældende i dag såvel som før. Temaerne vedrører udsatte børn og deres forhold til forældre, som både indebærer svigt, loyalitet og enorme savn. De fortæller om isolationen fra lokalsamfundet og København og om det kommunale system, hvor de økonomiske ændringer har haft stor betydning for døgninstitutionens fremtid 7

10 og virke. Der er også temaer som datidens barnepleje, manglende inklusion og nyere tids forældresamarbejde og pædagogik. Især fra 1970erne og frem anskues nye pædagogiske retninger som for eksempel en bevidst inddragelse af børn og et mere helhedsorienteret syn på barnet. Der kom løbende mere uddannet personale til, og på Kokkedal begyndte man at indføre børnemøder og senere at fokusere på børnenes livshistorier, så de fik billeder og historier med fra tiden på Kokkedal. Det er værd at bemærke, at børnehjemmet i Kokkedal har haft mange funktioner. Først som vanførehjem hvor pionerer blandt andet arbejdede for at afhjælpe og udviske stigmatiseringen af de såkaldte vanføre børn i datidens Danmark. Denne del af bogen skal forstås som et kapitel for sig i Villa Kokkedals historie. Senere og i en længere periode fungerede Villa Kokkedal som et optagelseshjem, med korte og akutte anbringelser - og i dag som behandlingshjem. Derfor bærer historien præg af mangfoldige og forhåbentlig levende skildringer gennem tiden. En fjernelse fra forældrene og tvangsanbringelser har ofte sat ar på sjælen; og at bo på optagelseshjem for en periode har formentlig for flere været præget af usikkerhed om, hvad der nu skulle ske? Kom man videre på børnehjem, i familiepleje eller hjem til mor og far? De mange fortællinger er beskrivelser af centrale forhold på et børnehjem på godt og ondt, og det er op til læseren at lade sig inspirere og perspektivere til samfundstendenser og børnesyn gennem tiden. Overordnet set vil bogen give generel indsigt i Villa Kokkedals 100 års historie gennem personfortællinger og arkivmateriale. Det er historier om hverdagens liv på børnehjemmet, hvor alle fortællingerne har fået plads, og de mange indsamlede billeder af hjemmet, børn og personale får lov til at give bevægende indtryk af historien. Afslutningsvis vil jeg understrege min taknemmelighed til de involverede i historien, som har givet mig lov til at dykke ned i deres personlige erindringer. Tak til Samfundet og Hjemmet for Vanføre for billeder og bøger. Tak til Hørsholm Egns Museums lokalhistoriske arkiv for billeder og sparring gennem processen - og særligt til museumsinspektør Hans Jørgen Winther Jensen, som også foreslog, at jeg indrykkede en efterlysning i ugeavisen. Det var en stor hjælp i indsamlingen af de personlige bidrag og gav mange henvendelser, som var meget værdifulde for bogens fremdrift jeg har endda måttet takke nej til de sidst tilkomne henvendelser på grund af manglende tid og plads. Ligeledes en særlig tak til psykolog Niels Dueholm ved Center for Socialpædagogik og Psykiatri for afsluttende sparring, redigering og kommentarer til materialet. Tak til Villa Kokkedal og Center for Socialpædagogik og Psykiatri i Københavns Kommune. Forfatteren Katrine Corvinius Lund I NDHOLDSFORTEGNELSE 8

11 Villa Kokkedal er beliggende i et naturskønt område på Rungsted Strandvej 320A i Hørsholm med udsigt over Øresund. Villa Kokkedal er en døgninstitution med egen skole, ejet og drevet af Københavns Kommune. Institutionen er normeret til 14 døgnanbragte børn, og målgruppen er børn med psykiatriske udviklingsforstyrrelser og normal begavelse i alderen 6-14 år. Huset blev bygget af Samfundet og Hjemmet for Vanføre og stod klar til brug i Villa Kokkedal havde den gang navnet Børnely, og huset var indrettet med åbne liggehaller i stuen og på 1.sal, hvor de vanføre børn kunne nyde frisk luft og havudsigt. Den gang hørte Villa Kokkedal sammen med naboejendommen, som i dag er udflytterbørnehaven Mikkelborg. Husene havde fælles virke også efter Københavns Kommunes overtagelse i 1941 frem til De var dengang opdelt i et A og et B hus, hvor A huset er det, vi i dag kender som Villa Kokkedal. Arven fra denne opdeling ses på adressen, nemlig Rungsted Strandvej 320A. Villa Kokkedal har igennem sine 100 år haft flere funktioner: som børne- og rekreationshjem for handicappede børn og unge, som optagelseshjem for Københavns Kommune med mange akutanbringelser, som børnehjem med anbringelser af børn i op til 3 år og i nyere tid som behandlingshjem med længere anbringelser. Huset har med andre ord dannet ramme for en mangfoldig skare af både børn og ansatte. 9

12 10 Villa Kokkedal de tidlige år: Børnely et vanførehjem,

13 Et postkort fra Børnely i 1930 Verandaen ved drengeafdelingen, cirka Villa Kokkedal begyndte sit virke som et sanatorium for vanføre børn i 1914 til 1941 under Samfundet og Hjemmet for Vanføre (Sahva). Før Villa Kokkedal blev bygget, havde Sahva købt naboejendommen i 1893, for at oprette et sommerhjem for vanføre børn. Stedet blev valgt på grund af sin beliggenhed ved vandet ved Mikkelborg, da man mente, at et ophold med frisk luft, strandbade og sund kost ville gøre hverdagen derhjemme lettere. Sommerhjemmet var fortrinsvist for børn, der ikke kunne klare at blive anbragt i en normal feriekoloni eller et privathjem som følge af deres vanførhed. De vanføre var handicappede enten ved fødslen eller på grund af sygdom og ulykkestilfælde, og det var både af åndelig og legemlig karakter. En liste over fattige, som søgte fattighjælp fra 1889 viser, at der blandt datidens indregistrerede fattige var et betydeligt antal handicappede. Fattighjælpen var på dette tidspunkt den eneste offentlige omsorg for vanføre og bestod i yderste instans af fattiggårde rundt om i landet, hvor en sammenblanding af forskellige kategorier af fattige befandt sig. Det var blandt andet både alkoholikere, sindssyge, vanføre, børn og ældre, der ikke var i stand til at tage vare på sig selv. At ende på fattiggården var noget af det værste, der kunne overgå en. Sahva er sammenslutningen af Pastor Hans Knudsens første forening Samfundet, som antager sig vanføre og lemlæstede børn og Johanne Petersens Hjemmet for vanføre under navnet Samfundet og Hjemmet for Vanføre : Sahva i Sahvas socialpolitiske indsats havde en afgørende rolle i udformningen af den store socialreform i 1933, og foreningens sociale, sundheds- og uddannelsesmæssige opgaver blev herefter en offentlig forpligtigelse. Sahva er i dag Skandinaviens førende virksomhed inden for design, produktion og udvikling af hjælpemidler til handicappede. 11

14 Ifølge årsberetningen i 1898 havde patienter under Sahva, både børn og voksne, følgende sygdomme: Åreknuder og sår, betændelse i rygsøjlen, skævhed, rundryggethed, engelsk syge, brok, klumpfod, deformitet efter led- og bensygdomme, amputation, lamhed eller andre deformiteter. Sahva blev oprettet i 1872 af en gruppe af datidens idealistisk indstillede borgere som en velgørende forening, der gennem behandling, uddannelse og støtte ønskede at give vanføre børn mulighed for at klare sig selv senere i livet. Initiativtageren var Pastor Hans Knudsen, som forblev formand frem til sin død. Andre prominente personer i denne forbindelse var Johanne Petersen, forstanderinde og opretter af blandt andet Børnely og Thora Constantin-Hansen, lærerinde i Sahvas barneskole og i en periode på Børnely. Sahva startede sit virke i København med ønsket om at brede sig til resten af landet. Ydelserne bestod blandt andet i indkøb af korsetter og bandager til især krumme og skæve rygge samt gratis pensionat og lægehjælp for ubemidlede. Formålet med oprettelsen af foreningen var at hjælpe vanføre børn på bedste måde med at bære deres ejendommelige prøvelse. Senere begyndte foreningen også at hjælpe voksne vanføre, og den centrale opgave var altså at afhjælpe de fysiske følger af forskellige fysiske handicap. Sahvas tilblivelse skyldtes Pastor Hans Knudsens storsindede ønske om at forbedre forholdene for de hårdt ramte børn. I forhold til det resterende samfund var de vanføre meget dårligt stillede og blev generelt set skævt til i samfundet. De måtte ofte gå ad bagveje, mellem mure og plankeværker, for at undgå at vække opsigt på gaden. Det var synet af de ulykkelige vanføre børn, som gik forkrøblede rundt i København, der satte noget i gang hos Hans Knudsen. Det blev hans ønske at gøre en positiv indsats for at hjælpe de vanføre børn. Sahvas stifter og grundlægger af Sahva Fonden. Hans Knudsen var meget fokuseret på ulighederne i samfundet og på de enkelte individers kamp. Det danske samfund havde på daværende tidspunkt ikke et særligt ansvar for at hjælpe de vanføre. Hvis en vanfør ikke kunne klare hverdagen selv, var det kun muligt at søge hjælp via fattiglovens bestemmelse, hvilket medførte tab af personens borgerlige rettigheder. Derfor ønskede Hans Knudsen at hjælpe de vanføre - og i særdeleshed børnene i datidens Danmark. Han håbede, at de vanføre med denne hjælp senere kunne blive i stand til at klare sig selv og være aktive i samfundet og på arbejdsmarkedet. oprettede det såkaldte Hjemmet for Vanføre i Hun så, hvor vanskeligt det var for de udenbys vanføre at finde tag over hovedet, når de var under behandling. Derfor sørgede hun for at skaffe ophold for alle patienter i hele landet ved at oprette hjem i København og sommerhjemmet Børnely i Mikkelborg. Da hun startede sit virke, stod hun for at oplære de vanføre i syning og andre håndgerningsfag. Senere oprettede hun skoleundervisning til de vanføre børn og unge og ansatte flere lærerinder. 12

15 Pastor Hans Knudsen ( ) Hans Knudsen voksede op i København og studerede teologi. Senere søgte han om tilladelse til at blive udsendt som missionær og præst i Trankebar ved den danske kirke. Her blev han sidenhen gift med sin danske kæreste, der rejste til Trankebar for at mødes med ham. Opholdet i Trankebar bød på interessante og fremmedartede oplevelser, som gjorde ham særligt opmærksom på sociale forhold i samfundet. I foråret 1843 vendte han og konen tilbage til Danmark, hvor han gjorde sine præstegerninger i Jylland og på Sjælland. I 1869 blev han opfordret til at blive præst ved den nyoprettede Diakonissestiftelse på Frederiksberg. Her kunne han dagligt følge søstrenes næstekærlige og frivillige arbejde, og hvorledes man søgte midler ved private indsamlinger. Det var her han fik sin inspiration til sit fremtidige virke for de vanføre. I 1872 indkaldte Hans Knudsen til det møde, der blev starten på Sahvas gerninger. Til mødet samledes 14 mænd med gode kontakter til flere sider, herunder læger, apotekere, juridiske professorer, en justitsminister og erhvervslivets grosserere. Mødet foregik på Den Kgl. Skydebane på Vesterbro i København, og formålet var, at hjælpe vanføre på bedste måde. En bestyrelse blev nedsat, og de udpegede Hans Knudsen til formand. Betingelserne for Sahvas fremtidige arbejde var at vække offentlig interesse for de vanføres vanskeligheder i samfundet - i håb om at skaffe økonomiske midler til arbejdet og Sahvas videreudvikling. Hans Knudsen blev 73 år, og døde 16. februar I sit arbejde for de vanføre udarbejdede han grundprincipper og skabte løsninger for de handicappedes udfordringer i hverdagen, som man også har arbejdet ud fra i mange andre lande. Det blev skrevet i Samfundets eftermæle om Hans Knudsen, at Mindet om det af ham i denne Sags Interesse udfoldede nidkjære, meneskekjærlige og opofrende Arbejde vil sent glemmes af de mange hundrede Børn, som Samfundet har hjulpet. For dettes virksomhed i det hele taget og særligt for bestyrelsen efterlader hans død et savn, som ingen vil kunne udfylde. Den Danske Diakonissestiftelse blev oprettet i Den havde til formål at uddanne kristne kvinder til sygepleje og anden barmhjertighedsgerning. Diakonissestiftelsen er en selvejende institution, der arbejder på et folkekirkeligt grundlag med omsorg, uddannelse og diakoni, og som også i dag befinder sig på Frederiksberg. 13

16 Frk. Johanne Petersen ( ) Ifølge loven havde de vanføre børn ikke undervisningspligt, men Frk. Johanne Petersen oprettede på egen hånd almindelig skoleundervisning for de vanføre. Hendes tilknytning til Sahva startede omkring 1874, hvor hun tilbød at undervise nogle af Samfundets børn i syning. Undervisningen udfoldede sig over mange år og i flere retninger med anerkendelse fra Hans Knudsen. Deres fælles mål var at give alle vanføre en praktisk uddannelse, så de kunne klare sig på egen hånd og derved føle sig uafhængige. Frk. Petersen havde selv været svagelig som ung, og under en indlæggelse på Diakonissestiftelsen i 1870 traf hun Hans Knudsen. Han indviede hende i sine planer om at skabe en institution for vanføre børn og opfordrede hende til at blive lærerinde for de vanføre børn på institutionen. Først takkede hun nej til tilbuddet, men så sendte Hans Knudsen en enarmet pige til Frk. Petersen, som skulle hilse at sige, at hun gerne ville lære at strikke, og det fik Frk. Petersen til at ændre mening. Derfor takkede hun endeligt ja til jobbet som lærerinde. Frk. Petersen var kendt for sine pædagogiske evner, og i sit arbejde med vanføre børn indså hun, at et handicap ikke nødvendigvis gjorde en person ubegavet. Hun stod for oplæringen af især børnene, men fra 1880 blev det vanføre i alle aldre, som fik undervisning under hendes ansvar. Undervisningen viste sig at blive en succes hvor andre understøttelsesselskaber, og fattigvæsenet bad Frk. Petersen om råd og vejledning. Johanne Petersens første pionerindsats var i 1874, da hun oprettede Skolen for eenhaandede og lamme, senere forkortet til Håndgerningskolen, hvor hun underviste en lille gruppe piger i sit eget hjem. Hun måtte selv gå i lære for at lære processerne, og med tiden fik hun indsigt i mange forskellige håndværk, som hun lærte fra sig. Det var store fremskridt, da der i 1880 erne blev plads til vanføre i alle aldre og endnu mere, da det lykkedes Johanne Petersen at åbne et pensionat for udenbys patienter. Der var dog stadig pladsmangel til de mange patienter, så Johanne Petersen valgte at leje to hjem for egen regning i det indre København - et til piger og et til drenge. I løbet af få år husede Johanne Petersen 45 børn og unge, og senere organiserede hun foreningen Hjemmet for Vanføre, som sørgede for ophold og undervisning til vanføre børn og unge fra hele landet. Elevtallet steg år for år, og efterfølgende måtte der ansættes flere lærere; og arbejdsområderne blev udvidet med blandt andet vævning, billedskæreri og snedkeri, så alle kunne være med. Det stigende antal børn 14

17 og unge samt udvidelsen af forskellige håndværksfag afspejler udviklingen og ikke mindst de stigende forventninger til de vanføres oplæring og indlæring. Det var derfor også en nødvendighed at ansætte en fast lærerinde til den udvidede skole. Man ansatte desuden de uddannede vanføre som lærere og faglærte i værkstederne og på arbejdsstuerne. Dette muliggjorde også en videreudvikling af et af Hans Knudsens oprindelige mål om at gøre børnene i stand til at fremstille salgbare artikler, hvilket for de vanføre børn var spæde skridt på vej mod selvstændigheden. Udvidelsen af skoleundervisningen var en større udgift for Samfundet, og derfor organiserede man, at de fabrikerede varer skulle sælges; og det kunne mærkes på økonomien. Johanne Petersen var forstanderinde og underviser for Sahva i næsten 50 år og var en pioner for de vanføre, i særdeleshed de hårdt ramte børn. Hun blev karakteriseret ved sit personlige engagement og interesse i den enkelte person. Hun var i alle årene efter Hans Knudsens død tro overfor hans ideer og modtog fortjenstmedaljen i guld i 1897 for sin utrættelige arbejdsiver. Børnely - Et hjem for vanføre Frk. Johanne Petersen besluttede i 1893 at udvide pensionaterne med et sommerhjem ved Mikkelborg, som skulle huse 20 patienter. Det var på en tur til Øresund en sommerdag flere år forinden, at Johanne Petersen forelskede sig i området og bestemte sig for, at det skulle være ved Mikkelborg, at sommerhjemmet og sanatoriet en gang skulle have sin plads. Piger i haven ved pigeafdelingen, cirka

18 Foruden hjemmet i Staden har Hjemmet for Vanføre - i Betragtning af den helbredende Virkning, som nogle Maaneders Ophold i den friske Søluft i Forbindelse med god Kost og Søbade har paa mange af de haardest angrebne og mest lidende Vanføre - oprettet et Sanatorium, Børnely kaldet, som er beliggende ved den aabne Strand Nord for Rungsted, og som indtil videre holdes aabent Sommer og Vinter. Bestyrelsen har hidtil ikke taget Betaling af nogen for dette Ophold (et hjem for drenge og piger) som saaledes kunne færdes i lykkelige og glade eller i alfald dog trygge og tilfredse i et Hjem, hvor Vanførhed og Legemsfejl er alles fælles Lod Særligt har Hjemmet Betydning for de mange Børn, som Forældre bosatte paa Landet bringer til Samfundet, og som uden Bekymring kunne overlades til Hjemmets Varetægt, medens de selv reise tilbage til deres Gjerning i det ofte fjærne Hjem. Uddrag fra Aarsberetninger fra 1984 & I 1893 udkom første årsberetning, under ledelse af forstanderinde Johanne Petersen. Sahvas klientel kom oftest fra fattige kår og kunne ikke selv sørge for hospitalsophold. Derfor oprettede Frk. Petersen et hjem for de udenbys vanføre, som kom til København for at få Sahvas hjælp. Hun fik deraf titlen som forstanderinde, og under dette virke udvidede hun over årene pensionater for børn og voksne. Udvidelserne skabte løbende økonomiske udfordringer for bestyrelsen og forstanderinden. Men de ønskede at skabe en hverdag for de fattige børn, der til dagligt ikke havde meget hjælp at hente og hverken forstanderinden eller pastoren mente, at man kunne kræve betaling af de fattige og skrøbelige børn, som de havde i sinde at anbringe der. Det understreges ligeledes i årsberetningerne, at det er yderst nødvendigt med sådanne fripladser til de svageste, og at sommerhjemmet ved Mikkelborg måtte indeholde gratis måltider til de indlogerede, trods den dårlige økonomi. 16

19 slutter Aaret med et betydeligt Underskud. Aarsagen hertil er, at Hjemmet som hidtil om Sommeren plejede at leje en mindre til dels møbleret Lejlighed paa Landet, i Aar har lejet et hus beliggende mellem Rungsted og Sletten og indrettet dette til fast Sommerhjem for Vanføre. Lejemålet er afsluttet for flere Aar paa meget billige Betingelser, og vi ansaa det derfor for rigtigst at montere huset saa hensigtsmæssigt som muligt, hvad der selvfølgeligt krævede et betydeligt Pengeoffer. Hertil kommer Rejseudgifter, forøget Folkehold og den Forhøjelse af Udgifterne, som er en nødvendig Følge af at føre Husholdning paa to Steder og endelig den Omstændighed, at Opholdet på landet må være fuldstændig frit for at blive til den størst mulige Nytte for Eleverne, som ikke i deres Ferie bør trykkes af Bekymring for at skaffe Midler til deres Underhold. Erfaringen har lært os, at da det er af saa stor Betydning for Skolens ofte meget svage Elever at tilbringe nogen Tid under gode Forhold med frisk Luft, Strandbade og styrkende kost, ville de Pengeoffre, som bringes for at holde Landopholdet i Gang, komme igjen med gode Renter. Eleverne sættes nemlig derved i hold eller endog til ganske at forsørge sig selv og saaledes at opnaa den Lykke at leve et nyttigt Liv under hyggelig Forhold i Stedet for at blive underkastede den Lod, som ellers var de fleste besluttet, at anbringes paa en eller anden af Landets Fattiggaarde. Børnely var først og fremmest et hjem for børn, hvor de vanføre småbørn blev anbragt efter klinikbehandling. Både poliklinikken og sygeafdelingen i byen havde mulighed for at benytte børnesanatoriet på Børnely. Det var et rekreationssted egnet til børn, der havde været igennem en langvarig behandling på klinikken i byen; og opholdet om sommeren var i modsætning til de andre børnehjem i København ganske gratis. Derfor var Børnely også med til at skabe et større underskud. I 1895 fandt man trods underskud mulighed for at låne penge til at købe ejendommen, og Børnely blev et fast rekreationshjem frem til Det var en selvfølge, at behandlingen af vanføreheden måtte påbegyndes så tidligt som muligt for at nå det bedste resultat eller i hvert fald en væsentlig bedring. I børnenes tidlige år blev der derfor rettet klumpfødder og lignende, for derefter at anbringe dem på Børnely ofte i årevis, indtil børnenes helbred var forbedret. Herefter blev de sendt hjem til familien eller anbragt på klinikken i København, hvis behandlingen skulle fortsætte. Men om sommeren anbragte man også svage børn fra barneskolen. Det var fortrinsvist børn, som ikke kunne klare at blive anbragt i en normal feriekoloni eller et privathjem på grund af deres vanførhed. På Børnely var der ligeledes indlogeret både barneplejersker og læger for at tage sig af børnene. I de første år husede Børnely 20 patienter ad gangen, hvor der i 1899 var givet frit landophold til 71 vanføre i løbet af året. Børnely indrettede senere et børnesanatorium til at tage imod de vanføre børn fra byen; og ved udvidelsen i 1914 blev der lavet specifikke drengehjem, Børnely B, og pigehjem, Børnely A. 17

20 Udvidelsen Det nye Børnely Om det første hjem ved Mikkelborg står der skrevet i 1914 i medlemsbladet Krykken for elevforeningen Hans Knudsens Minde: Man må ikke tro ( ), at der inde i Huset var Overmål af Plads, eller at der havde været Raad til mange kostbare Møbler. Men saa forstod man at gøre sig det hyggeligt alligevel. Hvem undersøgte vel Tingene saa grundigt, at de opdagede, at Bordet i Dagligstuen var stillet sammen af to smaa, eller at det blaa Vadmelstæppe, som dækkede dem, nok ikke var ganske ens i Vævningen? Hvem tog det vel saa nøje, om det kom for dagen at Sofaen ikke havde rigtige Ben, men var stillet paa Træklodser? Hvem tænkte vel paa, at Gangen i Haven var alt for smal, naar Haven var fuld af duftende Roser og Syrener, af dryssende Guldregn og af Klematis, som voksede, saa man næsten ikke fik Hold paa dem? Jo, de handlende tænkte paa den smalle Gang; thi de maatte holde med deres Køretøjer oppe paa Vejen og bære Varerne ned til Huset. Og naar der kom Patienter, maatte de ogsaa bæres ned gennem Haven. Sommer- og rekreationshjemmene Børnely blev udvidet tre gange. Første gang i 1905, hvor Børnely B blev udvidet med tilbygninger, med større sovestuer, hvor der var plads til lange rækker af børnesenge, så der kunne være 30 børn og 10 yderligere patienter om sommeren. Dagligstuen blev bygget meget større og så kom der en ny spisestue med udskæringer på træværket, skåret af de vanføre. Køkkenet var nyt og stort, og haven voksede med en stor del frugttræer, og det hele blev betalt med penge fra Børnehjælpsdagen. I 1914 byggede man Børnely A; det vi i dag kalder Villa Kokkedal, som stod klar til brug i julen; og i 1924 rev man den ældste del af Børnely B ned for at oprette en særlig klinikafdeling med plads til 15 patienter. Børnely A blev tegnet af den anerkendte arkitekt Axel Berg og murerarbejdet blev udført at den lokale tømrermester N.R. Billedet til venstre viser pigeafdelingen set fra haven, cirka Billedet til højre viser en udskæring i træet, som også i dag giver træværket i udflytterbørnehaven Mikkelborg en særlig karakteristik. 18

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Forord af Inger Thormann

Forord af Inger Thormann Forord af Inger Thormann Omsorgssvigt har mange ansigter, og i denne bog får vi hele paletten. Ti børn, der nu er voksne, fortæller om deres liv. De ser tilbage på det, der var, hvor smerteligt det end

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år.

Om Line Line er 28 år. Hun bor sammen med sin kæreste igennem de sidste ca. 5 år - sammen har de en søn, som snart bliver 1 år. Line, 28 år At være ængstelig - og om at mangle mor, og at være mor Da jeg talte med Line i telefonen for ca. 2½ uge siden og aftalte at besøge hende, hørte jeg barnegråd i baggrunden. Jeg fik oplevelsen

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget.

Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Læreplaner 2013 Læreplaner i Børnehaven Kornvænget. Baggrund: I år 2004 blev der fra ministeriets side, udstukket en bekendtgørelse om pædagogiske læreplaner i alle dagtilbud. Det var seks temaer, der

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909.

Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Kort vedrørende Anna Kirstine Larsens og Niels Peter Jørgensens bryllup den 16. oktober 1909. Disse kort og breve har jeg fået lov til at afskrive og offentliggøre af Gert Sørensen, som har fået dem af

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig

Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig Til min nevø Rasmus, som stiller store spørgsmål, og til alle andre, som også forventer et ordentligt svar. Jeg håber, at denne bog vil hjælpe dig til at forstå lidt af påskens mysterium. Indhold Indledning

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2015. 25-12-2015. side 1. Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2015. Tekster. Luk. 2,1-14 For af den nåde er I frelst ved tro. Og det skyldes ikke jer selv, gaven er Guds. De ord kan sættes som overskrift over julen. Gaven er Guds. Julen

Læs mere

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation.

Indledning. Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. Indledning Lidelsens problem er nok den største enkeltstående udfordring for den kristne tro, og sådan har det været i hver eneste generation. John Stott Det var en dejlig søndag morgen lige efter gudstjenesten.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

[Det talte ord gælder]

[Det talte ord gælder] Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 458 Offentligt [Det talte ord gælder] Der er stillet 2 spørgsmål til mig på baggrund af Godhavnsrapporten. Jeg besvarer spørgsmålene samlet.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21

1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 1. søndag efter Trinitatis 2014, Hurup og Gettrup Lukas 12, 13-21 Lad verden ej med al sin magt os rokke fra vor dåbes pagt men giv at al vor længsel må til dig, til dag alene stå. AMEN Han var en samvittighedsfuld

Læs mere

Nyhedsbrev, november 2003

Nyhedsbrev, november 2003 Nyhedsbrev, november 2003 Så er det længe ventede andet nyhedsbrev i 2003 fra Den Sikre Vej på gaden. Brevet indeholder en beretning af, hvad der er sket i foreningen siden sidst og lidt nyheder fra Camino

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø

Gentofte Kommune. Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje. Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport. Lundø Gentofte Kommune Børn, Unge og Fritid Sociale Institutioner og Familiepleje Uanmeldt tilsyn 2013 Tilsynsrapport Lundø Center for Anbringelse og Forebyggende Arbejde (CAFA) gennemfører i 2013 uanmeldte

Læs mere

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie

Inspiration til erindringer og brudstykker af dit livs historie Overvejer du at skrive dit livs historie, eller brudstykker af den, så er her lidt inspiration. Alle mennesker har en helt speciel og enestående historie uanset hvor almindelig og ordinær man end måtte

Læs mere

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen.

S: Mest for min egen. Jeg går i hvert fald i skole for min egen. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Notater fra pilotinterview med Sofus 8. Klasse Introduktion af Eva.

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 Bålfest Bålfest deltager vi traditionelt i hvert år, i det forgangne år kom vi ved arrangementet igennem med stor succes,der var bred forældre opbakning af både børnehave forældre,

Læs mere

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting

En Vogterdreng. Af Freja Gry Børsting En Vogterdreng Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2016 1 En Vogterdreng Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og Furesø Museer Trykkeri: XL Print Aps ISBN: 87-91140-27-7

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg C Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt 19.09.12 kl.16.50. Hvem har aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset

Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam. Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejlederog Værestedsteam Brugertilfredshedsundersøgelse af Huset Pædagogisk Vejleder- og Værestedsteam Køge Kommune 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Om Huset og dets brugere... 4 Konklusion...

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Pause fra mor. Kære Henny

Pause fra mor. Kære Henny Pause fra mor Kære Henny Jeg er kørt fuldstændig fast og ved ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er har to voksne børn, en søn og en datter. Min søn, som er den ældste, har jeg et helt ukompliceret forhold til.

Læs mere

Julies rejsebrev fra Thailand

Julies rejsebrev fra Thailand Julies rejsebrev fra Thailand Navn: Julie Lind Faurschou Hjeminstitution: VIA University college, Holstebro. Hold: E2007 Semester: Udveksling som valgfag på 7. semester. Udvekslingsland: Thailand Klinisk

Læs mere

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt

Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt iblandt dem og sagde til dem:»fred være med jer!«da han havde

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted (navn/adresse) Josephine Schneiders Hus, Rostrupvej 3, 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt (dato/tidspunkt) Den 19.9. 2012 kl. 17.00.

Læs mere

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr.

Pludselig kom dagen, hvor vi skulle af sted. Nu startede vores Chengdu-eventyr. 1 One a pouns a time, ja sådan starter alle eventyr. I 2009 startede et nyt kapitel i mit liv, jeg havde besluttet at udfordre mig selv (er en ung kvinde på 39) med at læse til lærer. Som mor til to små

Læs mere

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes

Billeder af Charlotte Munck: Dansk Sygeplejehistorisk Museum. Copyright Dansk Sygeplejeråd. Alle rettigheder forbeholdes Charlotte Muncks instrukser En gengivelse af et kladdehæfte med indklæbede instrukser fra Bispebjerg Hospital ca. 1913 1915 Kladdehæftet tilhører Dansk Sygeplejehistorisk Museum Billeder af Charlotte Munck:

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner

Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Grammatik Pronominer (fortsat) og præpositioner Laila Kjærbæk FIO2009 Tirsdag den 9. juni 2009 Pronominer Personlige Fx jeg, du (De), han, hun, den (det), vi, I (De), de; mig, dig (Dem), ham, hende, os,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015 11-11-2015 side 1. Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 11-11-2015 side 1 Prædiken til Alle Helgens søndag 2015. Tekst. Matt. 5,1-12 Det er som om at vi kender hinanden så godt når vi samles til Alle helgens dagens gudstjenester. Vi er alle kommet med en sindets

Læs mere

Da Øster Hornum fik sin børnehave

Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Øster Hornum fik sin børnehave Da Støvring Kommune blev dannet 1. april 1970, var der kun en børnehave i Støvring, nemlig Doktorvænget, som lå tæt på stationen. I såvel Suldrup som Øster Hornum var

Læs mere

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København

LIVTAG #3 2011. Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København 34 Jeg kom ude fra landet i Finland, så det var jo helt fantastisk med alt det jazz og rock, som vi kunne gå ud og høre i København Når hjælperen bliver en ven Af Merete Rømer Engel, journalist FOTO Christian

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag.

Det er måske en god og brugbar indgang til historien om kvinden - og de kvinder, jeg gerne vil tale om i dag. Først vil jeg gerne takke Soroptimisterne for indbydelsen til at tale til jer i dag, mens vi allerede kan glæde os over det nye egetræ, der får fat, slår rod, vokser til, bliver frugtbart og giver styrke,

Læs mere

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT

PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT PROVSTEGAARDSHJEMMET 40 ÅR DEN 1. SEPTEMBER 2014 JUBILÆUMSSKRIFT Hvordan det begyndte Menighedsplejen ved Diakonisser i Odense begyndte sit virke i vinteren 1880/81 på initiativ af pastor Johannes Møller.

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse

Forældreundersøgelse. Om dig. Netværk 2014:204,205, 206,207; 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse Om dig 1.1 Er du? a. Gift eller bor sammen med en partner b. Enlig c. Ønsker ikke at oplyse 1.2 Hvad er din alder? 1.3 Hvad er din højeste fuldførte uddannelse? a. Folkeskole 9. eller 10. klasse b. EFG/HG/Teknisk

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret

16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret 16.s.e.trin. A. 2015. Luk 7,11-17 Salmer: Det kan synes som et dårligt valg, at der skal prædikes over enkens søn fra Nain, når vi lige har fejret barnedåb. Den festlige velkomst her i menigheden af lille

Læs mere

Landet, hvor specialundervisningen

Landet, hvor specialundervisningen Lasse Rydberg / Foto Lasse Rydberg, København I de fire følgende artikler tager Lasse Rydberg læseren med på en rejse i en del af det italienske skolesystem, som har afskaffet specialskoler, og som har

Læs mere

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG

MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG MIN PSYKISKE FØDSELSDAG ER DEN 15. APRIL 2009 DET VAR EN ONSDAG AF JOURNALIST IBEN BAADSGAARD AL-KHALIL, 2013 21 årige Osman Sari er kurder og blind. Da han kom til Danmark fra Tyrkiet for fem år siden,

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35.

Prædiken til 2.søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 14,25-35. 05-06-2016 side 1 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2016. Tekst. Lukas 14,25-35. Det er en dårlig reklame tekst for kristendommen vi lige har læst. Ingen ville skrive sådan i en annonce eller i en

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde

Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde MOGENS BILLE Skolen 1914 - fortalt af Edith fra Schwenckestræde Pædagogisk Center Ballerup Kommune 2014 1 2 Skolen i 1914 fortalt af Edith fra Schwenckestræde. Edith fra Schwenckestræde 6 boede i et lille

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24.

Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Bruger Side 1 14-06-2015 Prædiken til 2.søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Luk. 14,16-24. Gud holder fest, det handler Jesu lignelse om. Men er der nogen Gud til at holde fest for os? Det er vores tids

Læs mere

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde.

Ja, du gør alting nyt på jord, En sommer rig på nåde. Men klarest lyser dog dit Ord Af kærlighedens gåde. PRÆDIKEN HØSTGUDSTJENESTE SØNDAG DEN 28.SEPTEMBER 2014 15.SETRIN AASTRUP KL. 10.15 VESTER AABY KL. 14.00 Tekster: Sl.73,23-28; Ap.G. 8,26-39; Luk. 10,38-42 Salmer: 729,728,730,Nat med mørke,11 Ja, du gør

Læs mere

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie.

Husk i må meget gerne dele, indlægget med jeres omgangskreds, venner og familie. Jeg er yngste barn i børneflokken, vi er 3 drenge, mine store brødre er henholdsvis 9 år og 12 år ældre end mig. Min far er fra 1934 og er 82 år, og min mor er fra 1937 og er 78 år, men lige om et par

Læs mere

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller

Bliss er mit liv. Hayla Søndergaard fortæller Bliss er mit liv Hayla Søndergaard fortæller Præsentation Jeg hedder Hayla Søndergaard. Jeg er 20 år og har CP. Jeg bor på Østerskoven i Hobro - her har jeg boet de sidste 3 et halvt år.. Jeg er lidt brasiliansk

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken

Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken BILAG H Interview med K, medhjælper i Hotel Sidesporets restaurantkøkken Informanten var udvalgt af Sidesporets leder. Interviewet blev afholdt af afhandlingens forfattere. Interview gennemført d. 24.09.2015

Læs mere

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016

16.s.e.trin. II 2016 Cykelgudstjeneste 11. september 2016 Gyserforfatteren Stephen King fortæller, at han i sin skoletid blev tvunget til at lære et bibelvers uden ad. Han var måske en smule dovent anlagt og valgte et af dem, vi har hørt i dag: Jesus græd. Det

Læs mere

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces

April 2015 Kære forældre Børnehave Strategiproces April 2015 1 2 3 Påskeferie 4 5 6 Ma 7 8 9 10 11 12 Sø Konfirmation 13 Ma Blå mandag Samtaler 3. klasse 14 15 16 To Skole/hjemsamtaler 3. klasse 17 18 19 20 21 Ti Generalforsamling 22 On Forårskoncert

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen

Bøn: Vor Gud og far Giv os tid god tid til livet med dig i tro og kærlighed. Amen Konfirmation 24. april 2016 Sundkirken 10 Salmer: 749 I østen 369 Du, som gir os liv 14 Tænk, at livet koster livet 192 v. 7-9 Du, som har dig selv 752 v.4-5 Gå da frit 13 Måne og sol Bøn: Vor Gud og far

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2,

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 1.s.e.hel3konger side 1. Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger Tekst: Luk. 2, side 1 Prædiken til 1. s. e. Hellig 3 Konger. Tekst: Luk. 2, 41-52. Et glimt ind i Jesu barndomsliv. Et glimt som enhver kan genkende sig i. Lukas gav os Jesu egen historie og i den fortælles også ethvert

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og

79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud og Tekster: Es 40,1-8, 2 Kor 4,5-10, Luk 1,67-80 Salmer: 644 Skyerne gråne, 88 Hør det, Zion, 644 Aldrig er jeg (mel. Berggreen), 80 Tak og ære, 438 Hellig, 79.6 Velsignet være Gud, vor drot, 91 Store Gud

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

Holbæk Kommunes. ungepolitik

Holbæk Kommunes. ungepolitik Holbæk Kommunes Børneog ungepolitik Indhold Forord... side 3 Udfordringerne... side 4 En samlet børne- og ungepolitik... side 5 Et fælles børnesyn... side 6 De fire udviklingsområder... side 7 Udviklingsområde

Læs mere

Emne: De gode gamle dage

Emne: De gode gamle dage Afsnit 1 Et uægte barn Emne: De gode gamle dage Folk siger tit, at alt var bedre i gamle dage. Men det kan jo ikke passe. Selvfølgelig er der nogen ting, der er bedre i dag. Men verden er ikke den samme

Læs mere

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn

www, eventyrligvis.dk Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn Folkeeventyr Eventyrligvis Gamle eventyr til nye børn 1 De tre prinsesser i bjerget det blå Der var engang en konge og en dronning, som ikke kunne få børn. De havde alt, hvad de ellers ønskede sig, men

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 13. maj 2013 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt

Læs mere

Den store tyv og nogle andre

Den store tyv og nogle andre Den store tyv og nogle andre Kamilla vidste godt, hvordan tyve så ud. De var snavsede og havde skæg og var uhyggelige og mystiske, det sagde alle, der havde forstand på sådan noget. Kamilla havde hørt,

Læs mere

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at

Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at Skærtorsdag. 2016. B. Johs 13,1-15. Salmer: 455-471-260 613-476-474 Der var engang en mand, som var rejst ud for at finde lykken. Han havde hørt, at der i en by var et sted, hvor alle var lykkelige. Der

Læs mere

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES

ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES ANOREKTIKER AF MARCUS AGGERSBJERG ARIANNES 20 PSYKOLOG NYT Nr. 20. 2004 HISTORIE Marianne er kronisk anorektiker. I snart 30 år har hun kæmpet forgæves for at slippe fri af sin sygdom. Fire gange har hun

Læs mere

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent

Du må være med! -1. Den, der altid kommer for sent Du må være med! -1 Den, der altid kommer for sent Mål: Det er ubehageligt at blive holdt udenfor. Men Jesus holder ingen udenfor. Han inkluderer hvert eneste menneske. Børnene må komme til den overbevisning,

Læs mere

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer.

Alt, hvad vi kan forestille os, er opbygget af de samme atomer. Jorden opstod sammen med en masse andre planeter af de samme atomer. Dimission 2016 Kære 9. klasse Først vil jeg ønske jer et stort til lykke med eksamen. Det har for de fleste af jer været en tid med blandede følelser. Det er dejligt at have læseferie, men det er et pres

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2014

Bestyrelsens beretning 2014 Bestyrelsens beretning 2014 ved generalforsamling tirsdag 29. april 2014 Velkommen Først vil jeg gerne sige velkommen. Det er dejligt at se så mange er mødt op, jeg tænker det er fordi der er mange der

Læs mere

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke

Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Et eventyr om et ungt pars lykke Der var engang Ja, sådan starter et rigtigt eventyr. Det der følger er også et eventyr, som man ikke har kendt mage. Lad eventyret begynde: Der var engang

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer

Ernst C. K. Gelardi. Blot et liv. John Lykkegaard. Erindringer. Skrevet af. Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv Erindringer Skrevet af John Lykkegaard Forlaget mine erindringer Ernst C. K. Gelardi Blot et liv udgivet marts 2008 e-bog udgivet september 2011 Forside: Maleri af af det

Læs mere