BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012"

Transkript

1 BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012 Projekinformation 2012 indeholder en beskrivelse af de missionsopgaver hjemme og ude, som menighederne i Baptistkirken i Danmark ar-bejder sammen om. Der er i år 7 projekter: 1. baptist.dk til alle 2. Skole- og kirkebyggeri i Burundi/Rwanda 3. Præsteuddannelse i Burundi/Rwanda 4. Baptisternes uddannelsesstøtte 5. Børn i Burundi/Rwanda 6. Projekt udsendte medarbejdere 7. Projekt Integrationskonsulent Derud over har 5 menigheder taget imod tilbuddet om at få egne projekter omtalt her. Det giver mulighed for at informere om de projekter, som de enkelte menigheder brænder særligt for, og som alle naturligvis er velkomne til at støtte også helt kontant. De 5 projekter er: Sundhedsarbejde i Asien (Odense Baptistkirke) Missionsarbejde i Papua New Guinea (Østervrå Baptistmenighed) Skolen i Kashmir (Sindal Baptistmenighed) Mision i Zambia & Tanzania (City-kirken, København) Projekt Missing Link -storbymission (Købnerkirken, København) Der er hermed lagt op til overvejelser for menigheder såvel som for enkeltpersoner over, hvilke missionsprojekter der skal have særlig opmærksomhed lokalt og globalt i Det er jo i mission, vi har vores berettigelse. Yderligere oplysninger om disse 12 projekter kan man naturligvis få enten ved henvendelse til Baptistkirken i Danmark eller hos de 5 menigheder. Guds velsignelse over Baptistkirkens missionsarbejde i BaptistKirkens ledelse

2 Fællesprojekt 1: baptist.dk til alle At alle med tilknytning til en baptistmenighed får baptist.dk ind ad døren Midlerne anvendes til: Udgifter bl.a. til layout, trykning og forsendelse af baptist.dk til alle husstande med tilknytning til BaptistKirken. baptist.dk bliver sendt ud til 3300 husstande, som alle har en tilknytning til en baptistkirke. Igennem bladet får læserne viden om, hvad der er i fokus for både BaptistKirken i Danmark og lokale menigheder. Læs de teologiske refleksioner, personlige livsberetninger og informationer fra kirkelivet både ude og hjemme. Et blad, som mange venter på, fordi de sætter kvalitet højt, både hvad angår indhold og udseende og som er en livline for dem, der er kommet på afstand af baptistkirken. Den lokale menighed bestemmer, hvem der skal have bladet. Der er brug for, at både menigheder og enkeltpersoner støtter bladet, så det kan udkomme syv gange i Brug baptist.dk som mission det gør BaptistKirken Indsamlingsbudget 2012: kr. Mærke: baptist.dk

3 Fællesprojekt 2: Byg skoler og kirker At hjælpe Baptistkirken i Burundi og Rwanda med at bygge skoler og kirker. Vi har oplevet vækst i Burundis menigheder de seneste år. Det er dejligt! Ofte går væksten hånd i hånd med de rammer, der forefindes. Baptistkirkerne i Burundi arbejder blandt de allerfattigste: De, der ikke har råd til at bygge deres kirker færdige. I Burundi kan menighederne selv brænde sten, bygge murene op til taghøjde, lave spær og bænke, og nogle gange selv lave tegltagsten samt udføre de afsluttende arbejder med døre, vinduer m.m., men det kniber med at få råd til at færdiggøre tagene. I by områderne er der ofte udvidede krav til byggeriet og her støttes også med mursten og andet. I Burundi går næsten alle børn i skole. Derfor er skolerne overfyldte med elever i hver klasse, og det er uholdbart i længden. Mange kirker bruges i løbet af ugen som skoleklasser. Baptistkirken i Burundi ønsker at bygge nye kirker og nye skoler samtidig. Siden 2004 har danske baptister støttet mere end 60 kirkeprojekter. I 2011 er 11 kirker støttet, men mange venter stadig på hjælp til den del af kirkebyggeriet, de ikke selv magter. I Rwanda drejer det sig udelukkende om kirkebygninger. Også i Rwanda går de fleste børn i skole, men her sørger myndighederne for at bygge skoler. I Rwanda vil vi gerne støtte renovering og/eller færdiggørelse af kirker i Butareregionen i den sydlige del af landet. I 2011 støttede vi 4 kirkebyggerier,og i 2012 er målet at støtte mindst 6 nye menigheder. Også her ydes der støtte til tage og andre ting, som menighederne ikke selv kan skaffe. En ny skole og kirke i fattige egne er den bedste form for menighedsplantning. Indsamlingsbudget 2012: kr. Mærke: Skoler og kirker

4 Fællesprojekt 3: Teologisk uddannelse i Burundi og Rwanda At uddanne præster i Burundi og Rwanda For mange af de fattige menigheder i Burundi og Rwanda er det ikke muligt at betale omkostningerne ved at uddanne en præst. Menighederne har desperat brug for kirkeledere, som vil tjene i de fjerne og fattige egne af Burundi og Rwanda. Derfor støtter Baptistkirken i Danmark teologisk uddannelse i disse lande. Der er behov for præster til menighederne og teologer med højere uddannelse, således at kirkesamfundet også kan udvikle sig. Præster kan være med til at udvikle menighederne og teologerne kan være med til at udvikle kirkesamfundene. I år vil vi igen forsøge at rejse penge til at støtte præsteuddannelse i Rwanda i regi af Rwandas Baptistkirke. Hvad betyder projektet for modtagerne? I 2011 færdiggjorde 25 præstestuderende deres 3-årige uddannelse i Rubura og 25 nye studerende påbegyndte studiet. Dem er der også brug for, da en del af de over 70 menigheder stadig ingen præst har. 14 præster, blev færdige i 2007 og altså 25 i I 2011 blev også 4 præstestuderende støttet med teologisk uddannelse i Rwanda. Præsterne og evangelisterne udfylder en stor social rolle i lokalsamfundet, da de er naturlige samtalepartnere for mennesker i nød. Både i Burundi og Rwanda er der stadig menigheder, der ikke har en præst, men med jeres hjælp kan vi sikre at endnu flere menigheder får en præst, og endnu flere mennesker nås med evangeliet. Ole Lundegaard gæsteunderviser i Rubura i oktober 2010 Indsamlingsbudget 2012: kr. Mærke: Præsteskole

5 Fællesprojekt 4: BaptistKirkens Uddannelsesstøtte Projektets formål : At give kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistkirkerne i Danmark økonomisk hjælp til dygtiggørelse gennem kursus- og uddannelsesforløb. Midlerne anvendes således: Med henblik på tjeneste i BaptistKirken (menigheder og landsorganisationer) kan kommende og nuværende medarbejdere og præster søge tilskud til kortere eller længere uddannelses- eller efteruddannelsesforløb, hvortil der ikke kan søges SU eller i tilstrækkelig grad opnås støtte fra et af de legater, som Baptist- Kirken forvalter. Studerende baptister på teologi- eller missionsuddannelser tilbydes støtte til deltagelse i det årlige kursus for baptistpræster: Præstekonventet. Der tages særlige hensyn til de økonomiske udfordringer, som nydanskere kan stå overfor, når de påbegynder en uddannelse i Danmark. Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet blandt baptister i Danmark. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. At BaptistKirken ikke længere kan tilbyde sin egen uddannelse rejser nye udfordringer for dem, der ønsker at dygtiggøre sig til tjeneste. I nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi møde i fællesskab. Uddannelse af missionsmedarbejdere er en investering i fremtidens mission og fremtidens kirke. Indsamlingsbudget 2012: Mærke: Uddannelsesstøtte

6 Fællesprojekt 5: Børn i Rwanda og Burundi Hjælp til skolegang og familiers forsørgelsesmuligheder. Baptistkirken i Danmark er involveret i flere projekter, der hjælper børn i Afrika: I samarbejde med Baptistkirken i Rwanda hjælpes knapt 300 børn til en bedre skolegang. Børnene i ca. 80 aids-ramte familier får ligeledes støtte i projektet Let the Little Children Come to Me (LLCCM). I Burundi hjælpes ca børn i børneprojektet i samarbejde med Burundis baptister. I regi af projekt Dutabarane 1 hjælpes i Burundi mere end børn til en bedre fremtid.et lignende antal planlægges til fase 2. Børneprojekterne i Rwanda og Burundi hjælper udsatte børn til skolegang. Projektet bidrager derudover til at betale ophold for vores udsendte medarbejder, så hun sammen med partnerne og deres ansatte kan etablere støtte til forældreløse børn. Børnene hjælpes direkte med støtte til skolegang eller indirekte med hjælp til indkomstskabende aktiviteter i de berørte familier gennem medlemsskab af andelsforeninger. I Burundi har BaptistKirken i Danmark sammen med vores partnere hjulpet flere tusinde børn de seneste år. Projektet betyder øgede indtægter for familierne, at børn kommer igang med skolen, og de svagestes får opmærksomhed fra menigheden, der kan være livsforvandlende for et lille barn uden håb. Hjælp med til at give børn en positiv fremtid Indsamlingsbudget 2012: kr. Mærke: Børn i Rwanda/Burundi

7 Fællesprojekt 6: Udsendte medarbejdere At støtte BaptistKirkens og menighedernes udsendte med udstationeringsforsikringer og transport til menighedsbesøg og lign. Vores udsendte medarbejdere er helt tæt på samarbejdspartnerne ude i verden, og denne kontaktflade er det tætteste, vi kommer på både diakoni og evangelisation. Missionærerne er menighedernes repræsentanter og levende beviser på vores ønske om venskaber med afrikanerne. Jeres menighed kan være med til fortsat at gøre dette muligt. Baptistkirken i Danmark udsender igen i 2012 en god flok dygtige og ihærdige medarbejdere: Der er planer om nye projekter i Rwanda og Burundi, og endvidere har en række menigheder egne udsendte medarbejdere i f.eks. Indien, Kina, Honduras og Papua Ny Guinea. Projekt Udsendte medarbejdere støtter dækning af udgifter i forbindelse med udsendelse, for lønnede såvel som for volontører, som projekterne ikke direkte kan dække. Mange af udgifterne til vores udsendte medarbejdere bliver på den ene eller anden måde betalt via de projekter, de er en del af, men ikke alle udgifter kan dækkes på denne måde. Indsamlingsbudget 2012: kr. Mærke: Udsendte medarbejdere

8 Fællesprojekt 7: Projekt Integrationskonsulent Projektet har til formål at hjælpe migrantmenigheder til at kunne ansætte en præst i en kortere eller længere periode og dermed hjælpe menighederne med deres udvikling samtidig med at præsterne hjælpes til en mere varig beskæftigelse. Projektets formål er endvidere at hjælpe BaptistKirken med at plante nye migrantmenigheder og udvikle kontakten med forskellige migrantgrupper. Beskrivelse: Baptistkirken i Danmark har i 2012 to migrantpræster, der arbejder i forskellige migrantmenigheder. Det drejer sig om hhv. afrikanske og Chin-burmesiske menigheder. Da menighederne ikke er i stand til at aflønne præsterne alene, får de hjælp fra andre menigheder og fra kommuner i form af løntilskud. Baptistkirken i Danmark støtter disse menigheder gennem administration af ordningerne og betaling af forskellige omkostninger til uddannelse, deltagelse i missionsstævner mv. Syv af Baptistkirkens menigheder står bag projektet med månedlige ydelser, og lønnen er derfor på forhånd sikret gennem menighedernes bidrag og kommunernes løntilskud. De to præsters ansættelsesforhold kan på denne måde opretholdes i maksimalt et år. I løbet af dette år skal der søges efter en mere langsigtet løsning for præsterne enten i form af ansættelse i flere menigheder, større bidrag fra migrantmenighederne eller en kombination af deltidsjob uden for menighederne og ansættelse i migrantmenighederne. Midlerne anvendes således: De midler, der kommer ind ud over de syv menigheders bidrag, anvendes til at igangsætte nye integrationsaktiviteter. Vi opfordrer derfor menighederne til at give et bidrag til dette projekt. Minimumsbehov i 2012: ca kr. Mærke: Integrationskonsulent

9 Menighedsprojekt Sundhedsarbejde i Asien Hjælpe fattige nomadefolk i Himalaya med humanitært sundheds- og udviklingsarbejde og her igennem formidle Guds kærlighed til folk. Visionen. Et kald fra Gud blev til virkelighed, da en familie bestående af en læge, en sygeplejerske og 3 børn i august 2009 sagde deres gode og trygge job op og flyttede til byen Xining i Kinas bjergland 2000 km vest for Beijing. Et længe næret ønske om at udføre humanitært arbejde blandt nogle af verdens fattigste og herved formidle Guds kærlighed blev hermed opfyldt. Sundhedsarbejde og lægehjælp. Siden familien landede i Kina, har begge forældre arbejdet hårdt med sprogstudier. De er nu i stand til at kommunikere med de lokale kinesere og knytte venskaber. Lægen arbejder på det lokale hospital nogle timer om ugen og er ved at lære de medicinske termers kinesiske navne. I april 2009 blev en tibetansk bjergby ramt af jordskælv, og 90 % af byen blev lagt i ruiner. Lægen var i den forbindelse i jordskælvsområdet for at yde førstehjælp sammen med andre læger og sygeplejersker. Sikkerhed. Det er vanskeligt og risikofyldt at arbejde som kristen i Kina. Derfor er familien ikke nævnt ved navn. Yderligere oplysninger gives gerne ved henvendelse til Mogens Andersen, eller tlf.: Økonomi Bidrag fra Baptistkirken i Odense, Pinsekirken Xpect i Herning samt private bidragydere gør det muligt for familien at bo og leve i Kina. Hvis du vil være med til at støtte dette arbejde, så modtages bidrag med stor tak. Opgiver du dit navn og CPR-nr. på indbetalingen, vil dit bidrag blive indberettet il SKAT, og du kan modtage skattefradrag efter gældende regler. Reg.nr Konto nr

10 Menighedsprojekt Støt missionsarbejde på Papua New Guinea Hjælp Østervrå Baptistmenighed, som har udsendt Lone & Winterford, med at plante menigheder, udruste medarbejdere og udvikle det svært tilgængelige område i Ambassi distriktet på nordkysten i Oro provinsen på Papua New Guinea. Der er 16 landsbyer i distriktet, de fleste svært tilgængelige, da man kun kan nå dem til fods ad smalle stier, og der findes stadigvæk stammer i området, der ikke har hørt evangeliet. Med din hjælp vil vi: Hjælpe Lone og Winterford til at kunne fortsætte med at plante menigheder og bringe udvikling ved først og fremmest at: * opbygge en infrastruktur i området * opbygge et funktionelt resurse-, trænings- og menighedscenter i området * hjælpe området til at få rent drikkevand * træne lokale menigheds-ledere og medarbejdere * hjælpe med undervisning i hygiejne og bedre sanitære forhold. * plante menigheder i alle 16 landsbyer - der mangler nu 11 * udvikle området, så det ikke er så sårbart i katastrofetider Området var i november 2007 ramt af en cyklon, som skabte undtagelsestilstand det følgende halve år. Det satte flere af de tiltag i stå, de havde prøvet at få i gang, da alle kæmpede for at overleve og få lavet nye haver og blive selvforsynende igen. Men denne tid med prøvelser bragte de kristne tættere sammen, og der blev skabt et netværk af 8 mindre husmenigheder, som findes i 5 af de 16 landsbyer. Man står nu sammmen om udviklingen af området samt den videre uddannelse til mission for at nå alle 16 landsbyer og alle stammer i området. Hvad har projektet betydet for modtagerne? I 2005 flyttede Lone og Winterford til området permanent og de bor her som lokalbefolkningen i lokale hytter. Lige siden har de været i stand til at se: Undervisning af ledere på et lørdags-seminar. * Kainde Christian Fellowship vokse med godt 50 nydøbte medlemmer til ca. 100 medlemmer i alt. * påbegyndelsen af et vejprojekt, der er første etape i udbygning af lokal infrastruktur * starten på et godt kvindearbejde, der også inkluderer sykurser, undervisning i sundhedslære, førstehjælp m.m. * et godt resultat af indsats i katastrofehjælp og sejlads med redskaber, mad og tøj ud til to landsbyer i området, der forsvandt helt under katastrofen. * begyndende tro på og projektering af projekt rent drikkevand til alle. De første undersøgelser er foretaget, og der laves nu konkrete planer til at gennemføre et pilotprojekt * et grundlæggende arbejde med rydning og fremstilling af grundpæle til et Trænings- og Resursecenter er i fuld gang For at Lone og Winterford vil kunne fortsætte arbejdet, har de brug for at flere menigheder og enkeltpersoner støtter dem økonomisk. Der er brug for økonomisk støtte til lokale menighedsledere, evangelister og præster, som allerede er i området og virker. Se nyhedsbrevet på Behov: 300 kr. pr md. til mindst 25 af vores trofaste ledere. I alt 3600,- kr. pr person pr år. d.v.s ,- kr ,- kr. pr år. ( ,- kr. pr. måned) til Lone og Winterford og til fortsættelse og vedligeholdelse af missionsarbejdet, der er påbegyndt. Mærke for PNG projekt Spar Nord reg. nr konto nr Kontoen tilhører Østervrå Baptistmenighed, og gaver er dermed skattefradragsberettigede efter gældende regler.

11 Menighedsprojekt SKOLEN I KASHMIR - en solstrålehistorie. Beskrivelse: Siden 2001 har Sindal Baptistmenighed støttet skolebyggeri i Kashmir i Indien. Et projekt, der har bragt glæde og taknemlighed både til Danmark og Indien. Det er lykkedes, ved hjælp fra mange sider, at købe grund, bygge det meste af skolen og få startet undervisningen for i dag 350 elever, hvoraf 20 % enten er forældreløse eller børn af fattige forældre, der ikke er i stand til at betale for børnenes undervisning. Når skolen er færdigbygget, kan den økonomisk hvile i sig selv. Det kræver, at der tilbydes undervisning til og med 12. skoleår og at der forefindes faglokaler i fysik og biologi. Skolens vil så kunne rumme op til 400 elever, heraf 80 fripladser eller sagt på en anden måde, 800 børn vil over en 10 års periode få en gedigen skoleuddannelse sponsoreret af danske baptister. Desværre har vi i løbet af det sidste år kunnet iagttage, at den store inflation i Indien i høj grad er med til at udhule værdien af den økonomiske hjælp, vi har været i stand til at sende derover. Det har betydet, at den sidste etage på skolen ikke er blevet færdiggjort. Man er klar til at lægge taget på, men mangler stadig knap halvdelen af pengene. Det er vort inderlige håb, at der er menigheder og enkeltpersoner i BiD, der har mulighed for at hjælpe med at få denne sidste del af skolebygningen lavet færdig, så lokalerne kan tages i brug til det nye skoleårs begyndelse. Indsamlingsbudget 2012: kr. Kan og vil du være den der hjælper med til færdiggørelsen af dette uddannelsesprojekt for forældreløse og fattige børn i Indien? Vores konto nr. er: Reg. nr Kontonr

12 Menighedsprojekt Missionsarbejde i Zambia & Tanzania Lyle og Jette Hall arbejder i Zambia og Tanzania i samarbejde med City Kirken og To The Nations. De bor i Kapwe i Zambia sammen med deres 4 børn Naomi, Mikaela, Acacia og Rachel. Deres arbejde består primært af følgende: Evangelisation, undervisning, discipeltræning og kirkeplantninger i Zambia Ansvar for To The Nations mission blandt unåede folk i Tanzania. Åndelig og praktisk hjælp til kirkeplantninger i Lukanga sumpene og Rufiji deltaet. Årlige konferencer blandt Masaier i Tanzania. Arbejde blandt døve, som bliver udstødt af deres egne familier. Lyle har i 2010 været på skole og er blevet uddannet til sports/ life coach, med henblik på at bruge det i evangelisation og træning. Projektets formål er at rejse penge, der sikrer Lyle og Jettes tjeneste i Afrika. Der fokuseres især på: Støtte til forsikring og basisudgifter. Støtte til særlige projekter. Behov/ ønsker: Faste støtter / projektfaddere Støtte til basisudgifter. Støtte til projekter. Websteder til yderligere information: Minimumsbehov i 2012: kr. til sundhedsforsikring. Kontaktadresse: Lyle & Jette Hall To The Nations P.O.Box Kabwe Zambia Støtte indsættes på: Nordea Reg. nr Konto: Mærk indbetalingen: Zambia Ved oplysning af CPR-nr eller givernr. Kan der opnås skattefradrag efter gældende regler.

13 Menighedsprojekt Projekt Missing Link - storbymission Missing Link er et missionsprojekt som skaber forbindelse mellem kirken og verden. Konkret handler det om at forbinde Købnerkirken på Amager med det pulserende storbyliv omkring kirken. Kernen i projektet er etableringen af en non-profit café i Købnerkirken med direkte adgang fra det nye torvemiljø på Skotlands Plads. Cafeen skal have åbent dagligt, drives af frivillige og give overskud til sociale projekter i kvarteret. Cafeen bliver det link, som på helt ny måde vil forbinde kirken med verden omkring. Cafeen bliver en ny platform, hvorfra Købnerkirkens fællesskab kan møde menneskers behov for venskab, anerkendelse og hjælp. Købnerkirken har i samarbejde med Københavns Kommunes Områdeløft været med i udarbejdelsen af planerne for Skotlands Plads, som både indeholder fornyelse af pladsen og ombygning af Købnerkirken. Det samlede budget er 13,2 mil kr. Købnerkirkens skal bidrage med mindst 2,1 mil kr. for at realisere visionen om en café som det, der forbinder kirken med pladsen. 1. januar 2012 har vi skaffet over halvdelen af midlerne, og vi inviterer andre til at hjælpe os med at få ressourcer til den nye mission i et af Danmarks tætteste befolkede områder med store sociale udfordringer. Indsamlede midler vil gå til etablering af caféen, uddannelse af medarbejdere og til hjælpeprojekter, der møder de behov, som mennesker i kirkens nærhed har. Find flere oplysninger om projektet på Købnerkirkens ledere og medarbejdere stiller sig gerne til rådighed for besøg i menigheder for at præsentere projektet og de nye missionsformer. Bidrag til Missionsprojekt Missing Link kan indsættes på reg. nr Kontonr

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2013 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Projekter 2015. Vær med i mission!

Projekter 2015. Vær med i mission! Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2014

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2014 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2014 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Projekter. Baptistkirken i Danmark

Projekter. Baptistkirken i Danmark Projekter 2016 Baptistkirken i Danmark P r o j e k t - o v e r s i g t Fælles projekter i BaptistKirken Projekt 1, baptist.dk Projekt 2, Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3, Teologisk

Læs mere

Projekter BaptistKirkens mission i Danmark. BaptistKirkens internationale mission. Menighedsprojekter

Projekter BaptistKirkens mission i Danmark. BaptistKirkens internationale mission. Menighedsprojekter Projekter 2017 BaptistKirkens mission i Danmark Projekt 1, baptist.dk blad og web-magasin Projekt 2, Fremtidens præster og missionsarbejdere Projekt 3, Menigheder med en mission BaptistKirkens internationale

Læs mere

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

Aftale om partnerskab

Aftale om partnerskab Aftale om partnerskab mellem Danske Baptisters Kvindenetværk og UEBBs Kvindeforbund Dato: 2. december 2012 Sted: Bujumbura, Burundi Indholdsoversigt 1. Indledning... 3 2. Partnerskabets historie... 4 3.

Læs mere

AMAKURU. Smil til verden

AMAKURU. Smil til verden DE GLADE 80 ERE HISTORISK GLIMT PRÆSTESKOLEN DA DER VAR TV I RUBURA VALGDAG DEMOKRATI PÅ RWANDISK AMAKURU LET THE LITTLE CHILDREN COME TO ME - VORES BØRNEPROJEKT FOR HIV/AIDS-RAMTE FORÆLDRELØSE BØRN I

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally Januar 2014 NYHEDSBREV fra YaSally Godt Nytår YaSally vil gerne ønske alle medlemmer, sponsorer, frivillige og alle andre som støtter foreningen et rigtig Godt Nytår 2014. Indsamling I juli måned 2013

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår.

Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. Mission blandt børn og unge i Tanzania Vi ønsker jer alle en rigtig glædelig jul, samt et godt og velsignet nytår. Tusind tak for alt, hvad vi har delt sammen i året, som nu snart er slut. Ligeledes en

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Baptistkirken i Danmark Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Dagsorden: Konstituering: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede Der er 115 stemmeberettigede fra 41 menigheder og 5 landsorganisationer.

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle.

Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. Referat fra L2 lørdag den 12. november 2011 på Rosborg Gymnasium, Vejle. En smuk efterårslørdag havde 122 stemmeberettigede sat hinanden stævne til Landskonference 2, 2011. Vi repræsenterede 43 af BaptistKirkens

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

# $% "&' $ " ' "&" % ( *"!,"&%!"+#

# $% &' $  ' & % ( *!,&%!+# !" # $% "&' $ " ' ""&" ( "" %")" "&" % ( *" &( %%"+!,"&%!"+# -+.!"#$ #% % # %#$## ## & # $# %! '! # "() "#" #% '! %*## $% # # # * +*! # ",%#* -%.,* -%. # #,* # $ *# #* #%/#0 # -%. %+ *## *! " # " " * #

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Sct. Knuds Kirke, Fredericia

Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sct. Knuds Kirke, Fredericia Sogneblad november 2014 Kære menighed, Hvis I har læst artiklen Menighedssammenlægninger i øjenhøjde i sidste nummer af Katolsk Orientering (nr. 13) eller har hørt beretningen

Læs mere

Formandens beretning 2016

Formandens beretning 2016 Formandens beretning 2016 Kære alle fremmødte, forældre, medarbejdere og skoleledelse Skoleåret 2015/2016 har budt på en lang række forandringer. Forandringer der er kommet til med det mål, at gøre tingene

Læs mere

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem.

Vi er overbeviste om, at konferencen kan være med til at udbygge netværket broerne imellem. Sidste nyt april 2014 Nyhedsbrev Kære alle. Tak for jeres bidrag til konferencen. Det var dejligt at tilbringe et lille døgn sammen med jer og høre om alle de tiltag og ideer, som praktiseres i lokalafdelingerne.

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 64 August 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder I lære som syerske SIDE 6 Sommer transporter til Rumænien SIDE 4 Uddeling i Estland SIDE 7 Mennesker

Læs mere

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1 Side1 AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning Side2 Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER

DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION INFORMATIONFOLDER DANSK KHERWARA MISSION Siden 1954 har Dansk Kherwara Mission drevet et skolearbejde i Kherwara i Indien. Kherwara er en lille by på 12.000 indbyggere, der ligger

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania Og se, jeg er med jer/dig alle dage indtil verdens ende. Matt. 28:20 Dette vers fortæller os, at Herren aldrig vil lade os stå alene, selvom vi kommer ud for svære

Læs mere

Sammen rykker vi Afrika

Sammen rykker vi Afrika Sammen rykker vi Afrika En kort introduktion til 10 projekter, der rykker. Mission Afrika inviterer dig til at rykke tættere på, så vi sammen kan flytte noget! Uddannelse betaler sig [UDDANNELSESSTIPENDIER]

Læs mere

Forord af Steven Croft

Forord af Steven Croft Forord af Steven Croft Der er ved at ske noget nyt over hele England. Kristne er i færd med at give kirken nye udtryksmåder over for dem, som står helt uden for eller befinder sig i periferien af kirken

Læs mere

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl. 13-18 Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere

Læs mere

Estland: Tak for nødhjælpen

Estland: Tak for nødhjælpen Nyhedsblad Nr. 56 August 2011 Estland: Tak for nødhjælpen Side 6 Rumænien: Hjælp i rette tid Side 4 Krise: Giv håb til de håbløse Side 3 Litauen: Ungdommen rejser! Side 5 Mennesker i NØD har brug for din

Læs mere

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Nyhedsblad nr. 60 August 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Aktiv nødhjælp til selvhjælp Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Stor uddeling i Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd!

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 2009

Nyhedsbrev nr. 1 2009 Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda Nyhedsbrev nr. 1 2009 Odense, den 19. juli 2009 Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda! Som det er jer alle bekendt, blev Støtteforeningen til selvhjælp

Læs mere

VISION Vi bygger kirke for fremtiden

VISION Vi bygger kirke for fremtiden VISION 2020 Vi bygger kirke for fremtiden Jerusalems fald og genoprejsning. I år 586 f.kr. overgås Jerusalem af den totale katastrofe. Byen falder endeligt til babylonierne, og både templet og byen lægges

Læs mere

LIVET I NAKURU PÅ GADEN

LIVET I NAKURU PÅ GADEN NAKURU BY, KENYA LIVET I NAKURU PÅ GADEN KENYA ER 13 GANGE STØRRE END DANMARK NAKURU ER DEN 4. STØRSTE BY I KENYA I KENYA ER DER 250.000 300.000 BØRN SOM BOR OG ARBEJDER PÅ GADEN 15% AF DEN VOKSNE BEFOLKNING

Læs mere

Børnehjem for babyer

Børnehjem for babyer Nyhedsblad nr. 58 Februar 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder FAMILIER SULTER OG FRYSER IHJEL SIDE 4 Hjælp! Vi mangler tøj! Børnehjem for babyer SIDE 6 SIDE 3

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Børn og Unge i Tanzania

Børn og Unge i Tanzania Mission blandt Marts 2015 Børn og Unge i Tanzania Ledet af missionærparret Tabitha og Torkild Jensen udsendt af Betania Kirkecenters Ydremission Kære elskede og trofaste venner! Vi er allerede godt i gang

Læs mere

Der er brug for at du...

Der er brug for at du... Der er brug for at du... betaler kirkeskat nu. Jeg betaler kirkeskat af den simple grund at jeg gerne vil have den katolske kirke i Danmark skal bestå. Jeg ville være ked af det, hvis kirker skulle rives

Læs mere

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014

38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 38. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet Juli kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN Læs denne gang: En elev fortæller Pouls initiativ: Giv en skærv til skolen i stedet for en fødselsdagsgave Husk at medlemsbidraget

Læs mere

Papua New Guinea. Maj 2015

Papua New Guinea. Maj 2015 Papua New Guinea Maj 2015 Bliver budt velkommen til Påske i Kainde Familien Baruas Nyhedsbrev INDHOLD I DETTE NYHEDSBREV Indledning DTSen i Lae Kainde i Påsken Kings Kids Lokal gruppen i Lae Hospitalsskibet

Læs mere

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Ud over ledelsens skriftlige beretning er det formandens opgave at aflægge sin personlige beretning over Baptistkirkens situation (Forretningsordenen

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi

Kofoeds Skole. Værdier Mission Vision Metode Strategi Kofoeds Skole Værdier Mission Vision Metode Strategi Værdigrundlag Kofoeds Skoles arbejde hviler på et kristent og folkeligt grundlag, der respekterer det enkelte menneskes værdi og ligeret. Den inderste

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

Burundi. Kirkebyggeri i Burundi 2012-2013

Burundi. Kirkebyggeri i Burundi 2012-2013 Burundi Kirkebyggeri i Burundi 2012-2013 Kirkebyggerierne i Burundi går hurtigt. Der er rigtig mange, der har bygget kirker i 2012, og det har være godt at besøge nogle af dem. Selv om der kan være problemer

Læs mere

Vægteren. Missionsbladet. Nr (45. årgang) Undervisning via internet til evangelister i Nepal.

Vægteren. Missionsbladet. Nr (45. årgang) Undervisning via internet til evangelister i Nepal. Missionsbladet søster.v.esther Jebamalar og Victor Vægteren 1. Nepal Nr. 2 2017 (45. årgang) Vores virke-område forøges kraftigt i disse måneder. Takket være internettet (og Guds nåde) åbnes flere og flere

Læs mere

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti

For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti For menighedsråd og ansatte i Hjørring Nordre Provsti Aftenens program Kl.19 Velkomst og sang ved provsten Kl.19.15 Kom godt i gang - 1 Kl.20 Kaffe Kl.20.30 Kom godt i gang - 2 Kl.21.15 Afslutning og sang

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører

Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 8: Kontingentbetaling, Centralskole, Sponsorbørn og volontører Det er tid for indbetaling af 100 kr. kontingent og evt. gavebidrag for 2009! I februar

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 70 Februar 2015 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Uddeling i Estland SIDE 4 Tak for friskbagt brød SIDE 6 Hjælp til hjemløse unge SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr. Bork

Læs mere

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4

Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads 16, 1. ASF Dansk Folkehjælp Industriparken 4 TEREJA II Projektbeskrivelse om forbedrede sanitære forhold på udvalgte skoler i det nordlige Tanzania i forbindelse med hygiejneundervisningsprogram for skolebørn Ingeniører uden Grænser Skt. Annæ Plads

Læs mere

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF

FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF FÅ KAN SIGE, DE HAR FORANDRET VERDEN. DET KAN DU. BLIV MAJOR DONOR I UNICEF Steen M. Andersen 2 I UNICEF Generalsekretær, UNICEF Danmark UNICEF/UNI194536/KHUZAIE J eg har mødt rigtig mange udsatte børn,

Læs mere

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011

Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 Formandsberetning for Foreningen Agape 2011 18. oktober 2011 kunne man læse en overskrift i Kristelig dagblad, hvor der stod: Kirkelige organisationer skjuler kristendommen. I den tilhørende artikel kunne

Læs mere

VIS 2 IO 01 NS 3 HÆFTE

VIS 2 IO 01 NS 3 HÆFTE ISIONSHÆFTE 2013 VI DRØMMER SAMMEN I 2013 ønsker vi at videreudvikle de nye skridt, som vi har taget de senere år. Dette visionshæfte giver et lille indblik i nogle af de visioner og planer, vi som kirke

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania. Tabitha og Torkild Jensen

Mission blandt børn. og unge i Tanzania. Tabitha og Torkild Jensen Mission blandt børn og unge i Tanzania Nej, en god og ægte måde at tjene Gud, vores Far, på er, at tage sig af forældreløse børn og fattige enker Jakob 1;27 Vi ønsker jer alle Guds fred. Tabitha og Torkild

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

SHAPED FOR THE FUTURE

SHAPED FOR THE FUTURE SHAPED FOR THE FUTURE www.iabc.dk VISION Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. Det er derfor Kolding Internationale

Læs mere

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4.

ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Kilangoro ANSØGNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL BYGGERI AF COMMUNITY CENTER I IFAKARA TANZANIA. FASE 2/3 og 4. Samlet budget ca. 220.000/-DKK. (1005 d.kr./m2) pr 15. Februar 2025. FASE 1-80.000/- afsluttet

Læs mere

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien

En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien En dag med socialrådgiveren Elsa på arbejde i Addis, Etiopien Jeg, Rikke Stauning Klestrup sagskoordinator og socialrådgiver i DanAdopt, havde under mit sidste besøg I Etiopien i marts 2014, mulighed for

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab!

Bornholmske Frikirker. Et åbent fællesskab! Bornholmske Frikirker Et åbent fællesskab! 2 INDHOLD Rønne: 3 Baptistkirken Bornholmske Frikirker i samarbejde 4 Frelsens Hær 5 Metodistkirken 6 Missionskirken 7 Pinsekirken Et åbent fællesskab! Hasle:

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania Som missionærer konfronteres vi jævnligt med meget vanskelige udfordringer, ikke mindst når vi står over for mennesker, der lider af en alvorlig sygdom eller hungersnød.

Læs mere

Et kærligt hjem til alle børn

Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyerne programpolitik Et kærligt hjem til alle børn SOS Børnebyernes programpolitik 2 programpolitik SOS Børnebyerne Indhold 1. Den danske programpolitik... 3 2. Del af en international strategi...

Læs mere

[- Nyt fra juni 2013]

[- Nyt fra juni 2013] [- Nyt fra juni 2013] Af Mette og Alex Bjergbæk Klausen, udsendt af Mission Afrika [NB. Alle kan tilmelde sig vores åbne nyhedsbrev Dagbog fra Sierra Leone. Nyhedsbrevet bliver sendt ud én gang om måneden

Læs mere

SANKT VINCENT GRUPPERNE

SANKT VINCENT GRUPPERNE SANKT VINCENT GRUPPERNE Katolsk organisation Sankt Vincent Grupperne (SVG) er en katolsk humanitær hjælpeorganisation, som har eksisteret i 53 år. Biskop Czewlaw Kozon skrev i anledning af 50 årsjubilæet

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13

Frikirkeleder KONFERENCE '13 Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager '13 Frikirkeleder KONFERENCE Missional kirke med kant 8. - 9. marts 2013 i Mariager VELKOMMEN TIL ÅRETS KONFERENCE! Det er en stor glæde, at vi endnu engang kan invitere dig og dit lederteam til en fantastisk

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 69 November 2014 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Hallen er fyldt med gaver SIDE 4 Årets juletransport SIDE 5 Ny dreng på børnehjemmet SIDE 7 Giv din gave via MOBILEPAY Tlf. 40 27 09 90 Sdr.

Læs mere

Bed og mærk fællesskabet!

Bed og mærk fællesskabet! Bed og mærk fællesskabet! Den internationale bede og fællesskabsuge nærmer sig. Fra den 9.-15. november samles YMCA og YWCA over hele kloden til bøn og refleksion. Faktisk har denne uge været afholdt hvert

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania

Mission blandt børn. og unge i Tanzania Mission blandt børn og unge i Tanzania I Danmark havde vi den glæde at kunne fejre Torkilds runde fødselsdag. Hele familien var samlet - det er mange år siden, det sidst har kunnet lade sig gøre. Det var

Læs mere

På børnehjem i Uganda

På børnehjem i Uganda På børnehjem i Uganda For Hanne Eriksen gik en gammel drøm i opfyldelse, da hun i september i år rejste til Uganda for at være frivillig på et børnehjem. Her er lidt om det, hun fortalte en grå novemberdag

Læs mere

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger

Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Tilskudsmuligheder for PBU s lokalforeninger Pr. 16/1 2012 Pinsekirkernes Børne- og Ungdomsforening Uanset hvilket tilskud, der søges, starter man sådan her: 1. På PBUs hjemmeside www.pbuf.dk går du ind

Læs mere

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Godcares.dk - Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 75 juni 2016 Kære venner af nødhjælpen, Nu er sommeren langt om længe kommet over os med skønt vejr, grønne bøge og dejlig varme. Hvor har vi glædet os til,

Læs mere

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12

Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Skolebestyrelsens årsberetning på Strandgårdskolen for skole årene 2010/11 & 2011/12 Denne årsberetning kommer til at omhandle 2 skoleår, hvor vi, som skole har været i en rivende udvikling. Vi er også

Læs mere

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013

Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Silkeborg Rotary Klub Gallamiddag til fordel for Grønlandske børn Den 18. januar 2013 Tale ved gallamiddag i Silkeborg den. 18.01.13 Kære Rotary-venner og venner af Rotary Kære præsident: Jette Phillipsen

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014

Nyhedsbrev nr. 13 / Maj 2014 Venskabsforeningen AMIGOS de El Doradito Socialt arbejde i det nordlige Nicaragua, støttet fra Danmark www.eldoradito.dk/amigos www.livudenvold.dk Email (formand Mie Buus): mie@altiboxmail.dk Nyhedsbrev

Læs mere

Nyhedsbrev fra Heart for Romania

Nyhedsbrev fra Heart for Romania Nyhedsbrev fra Heart for Romania 21. oktober 2015 Kære venner af Heart for Romania! Der er gået lang tid siden vort sidste nyhedsbrev i juni. Siden vi i sommer var på besøg i Rumænien, har vi haft en meget

Læs mere

Studie 12 Menigheden 68

Studie 12 Menigheden 68 Studie 12 Menigheden 68 Åbent spørgsmål Enten/eller Er formålet med menigheden at støtte medlemmernes åndelige vækst, eller at tjene samfundet i kristen kærlighed? Set fra dit synspunkt, hvilken ville

Læs mere

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre

Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre Skolebestyrelsens møde med skolens elevers forældre onsdag d. 07. marts 2012-02-28 Årsberetning: Jeg vil gerne starte med at byde jer alle sammen velkommen til vores årlige møde med jer forældre. En aften

Læs mere

Women Development Center, Gulu

Women Development Center, Gulu Women Development Center, Gulu Af Elsebeth Højgaard, organist ved Kingos Kirke Fotos: Helle Harnisch og Elsebeth Højgaard DUFA har siden 2006 støttet Women Development Center i Gulu. Situationen i Norduganda

Læs mere

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs

GUIDE. Sådan holder I en Frivilligbørs GUIDE Sådan holder I en Frivilligbørs Udskrevet: 2016 Indhold Sådan holder I en Frivilligbørs...................................................... 3 2 Guide Sådan holder I en Frivilligbørs Denne guide

Læs mere

Kirke på vej. Roskilde Stift

Kirke på vej. Roskilde Stift Kirke på vej Roskilde Stift Kirke på vej men hvorhen? det enkle svar på det spørgsmål er: ud blandt mennesker dér, hvor de er. Det er visionen og drivkraften bag Kirke på vej. Det er en spændende og udfordrende

Læs mere

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati

Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Dansk Selskab for Klassisk Homøopati Nyhedsbrev Oktober 2010 Kære kolleger og medlemmer af DSKH, Vigtigt: Hahnegal udkommer ikke mere al kommunikation foregår via mail og den nye dynamiske hjemmeside.husk

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv

Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10.... dit valg, dit liv Niels Steensens Gymnasium Gymnasieforberedende G10... dit valg, dit liv G10 på NSG En del af gymnasiet allerede i 10. klasse I februar skal elever i 9. klasse vælge deres videre uddannelsesforløb, og nogle

Læs mere

Arbejdsberetning 2015

Arbejdsberetning 2015 Arbejdsberetning 2015 v/annette Bech Vad, Landsleder af Agape. Agape ønsker at gøre en forskel i flere menneskers liv. En forskel i livet her og nu og med et håb, der kan få betydning helt ind i evigheden.

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet

Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER. Nyhedsbreve om projektet JANUAR M ARTS 2012 1. NUMMER Nyhedsbrev STYRKET SKOLE-HJEM SAMARBEJDE MED DE TOSPROGEDE FORÆLDRE I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNES GRUNDSKOLER I dette nummer 1 Hvad vil vi med projektet? - formålet 2 Målet

Læs mere