Projekter Vær med i mission!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter 2015. Vær med i mission!"

Transkript

1 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda Projekt 4: BaptistKirkens uddannelsesstøtte Projekt 5: Udsatte børn i Burundi og Rwanda Projekt 6: Udsendte medarbejdere Projekt 7: Mission i Danmark Projekt 8: Alfabetisering i Burundi Projekt 9: Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar Menighedsprojekter: Projekt 10: Missionsarbejde i Papua New Guinea - Kirken i Kulturcenter Vendsyssel Projekt 11: Bondéko - Holbæk Baptistmenighed Projekt 12: Rise and Shine Nepal - Købnerkirken

2 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 1, 2015 baptist.dk At alle med tilknytning til en baptistmenighed får baptist.dk ind ad døren. baptist.dk et nationalt missionsprojekt Bladet bliver sendt til ca adresser. Dermed udgør baptist.dk en af BaptistKirken s bredeste kontaktflader, og læserne modtager en kommentar til hverdagen med rod i evangeliet. Endelig binder bladet menighederne sammen og styrker fællesskabet mellem os som mennesker. Hvert af årets seks blade belyser et tema fra flere sider. Desuden er der artikelserier om fx tro, trend og tradition. Portrætter, reportager om livet i baptistmenighederne og beretninger om de projekter, som baptister har etableret, findes også i bladene. Menighederne beslutter, hvem der skal modtage baptist.dk. Bladets målgruppe er alle med tilknytning til en menighed: medlemmerne også dem I sjældent ser spejderforældre, førere, kormedlemmer, samarbejdsparter, sognekirken, medborgerhuset, folkebiblioteket og -skolen. Mulighederne for at give evangeliet en stemme er mange. Kun økonomien sætter grænsen. Det er muligt at tegne et menighedsabonnement, så der er blade til at lægge frem i kirken eller dele ud til gæster. Prisen er kr. for fem eksemplarer af hvert blad. Flere blade koster 100 kr./året pr. stk. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: baptist.dk

3 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 2, 2015 Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda At hjælpe Baptistkirken i Burundi og Rwanda med at bygge skoler og kirker. En ny skole og kirke i fattige egne er den bedste form for menighedsplantning. Den bedste menighedsplantning I Burundi og Rwanda oplever vi årligt en misundelsesværdig vækst i menighedsplantninger. Alle menigheder har som mål at plante nye kirker. Der er derfor fortsat brug for støtte til især kirketage, men ofte også døre og vinduer. De mange nye selvstændige menigheder har et stort ønske om at få en kirke med et rigtigt tag og ikke blot palmeblade, græs og gamle presenninger. Ofte går væksten hånd i hånd med de rammer, der forefindes. Baptistkirkerne i Burundi arbejder blandt de allerfattigste. I byområder er der ofte udvidede krav til byggeriet og her støttes også med mursten og andet. I Burundi går næsten alle børn i skole. Derfor er skolerne overfyldte med elever i hver klasse, og det er uholdbart i længden. Der er stadig kirker, der også fungerer som skoleklasser. Baptistkirken i Burundi ønsker at bygge nye kirker og nye skoler samtidig. I de sidste ti år har danske baptister støttet mere end 90 kirkeprojekter. I 2014 gav vi tilsagn om at støtte 12 nye kirker, men da vi fik rapporten, havde de støttet 17 nye kirker! Det viser at der er ejerskab om projektet i Burundi og at pengene virkeligt gavner. Efterfølgende har vi givet tilsagn om at støtte yderligere otte kirkebyggerier. Der er derfor stadig brug for menigheder og privatpersoners støtte, da mange stadig venter på støtte til den del af kirkebyggeriet, de ikke selv magter. I Rwanda har vi støttet et par enkelte kirkebyggerier med tagplader. Også her er der fortsat behov for nye kirker. I 2015 vil vi gerne støtte flere menigheder. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Skole- og kirkebyggeri

4 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 3, 2015 Teologisk uddannelse i Burundi og Rwanda At uddanne præster i Burundi og Rwanda Præsteuddannelse udvikler menighederne At have en god og veluddannet præst er uvurderligt for en ofte fattig menighed i Burundi og Rwanda. Men uddannelse af præster er dyrt og noget menighederne trods, stort behov, har svært v ed at betale. Præster og evangelister er med til at udvikle menighederne, mens højere teologisk uddannelse er med til at udvikle kirkesamfundene. Derfor støtter Baptistkirken i Danmark teologisk uddannelse på forskellige faglige niveauer i disse lande. Hvad betyder projektet for modtagerne? I februar 2014 ordineredes 24 nye præster under en stor begivenhed i Rubura, hvor Formanden fra BID også deltog og landets præsidentfrue holdt prædikenen. De nye præster tjener allerede i menighederne i fjerne og fattige egne af Burundi. Endvidere er en enkelt studerende færdig med højere teologiske studier i Tanzania. I 2015 færdiggør hele 75 lægprædikanter deres kortvarige uddannelse og et nyt hold præstestuderende påbegynder deres toårige studium. I 2014 blev der i Rwanda støttet fire præstestuderende og en på det teologiske fakultet i Butare. Præsterne og evangelisterne udfylder en stor social rolle i lokalsamfundet, da de er naturlige samtalepartnere for mennesker i nød. Der er stadig menigheder i begge lande, der står uden præst, men med jeres hjælp kan vi sikre at endnu flere menigheder får en præst. En dygtig og engageret præst i en menighed er den bedste vej til at nå flere med evangeliet. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Teologisk uddannelse

5 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 4, 2015 BaptistKirkens uddannelsesstøtte At give kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistkirkerne i Danmark økonomisk hjælp til dygtiggørelse gennem kursusog uddannelsesforløb. En investering i fremtidens mission Med henblik på tjeneste i BaptistKirken (menigheder og landsorganisationer) kan kommende og nuværende medarbejdere og præster søge tilskud til kortere eller længere uddannelses- eller efteruddannelsesforløb, hvortil der ikke kan søges SU eller i tilstrækkelig grad opnås støtte fra et af de legater, som BaptistKirken forvalter. Studerende baptister på teologi- eller missionsuddannelser tilbydes støtte til deltagelse i det årlige kursus for baptistpræster. Der tages særlige hensyn til de økonomiske udfordringer, som nydanskere kan stå overfor, når de påbegynder en uddannelse i Danmark. Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet blandt baptister i Danmark. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. At BaptistKirken ikke længere kan tilbyde sin egen uddannelse rejser nye udfordringer for dem, der ønsker at dygtiggøre sig til tjeneste. I nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi møde i fællesskab. Uddannelse af missionsmedarbejdere er en investering i fremtidens mission og fremtidens kirke. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: BaptistKirkens uddannelsesstøtte

6 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 5, 2015 Udsatte børn i Burundi og Rwanda At øge indtægter for familierne, så børn kommer i gang med skolen, og de svageste får opmærksomhed fra menigheden. Det kan være livsforvandlende for et lille barn, at der på den måde tændes et håb. Hjælp os til at give børn en positiv fremtid Baptistkirken i Danmark er involveret i flere projekter, der støtter børn i Afrika: I samarbejde med Baptistkirken i Rwanda hjælpes knapt 150 børn til en bedre skolegang. Børnene i ca. 80 aids-ramte familier får ligeledes støtte i projektet Let the Little Children Come to Me (LLCCM). I Burundi hjælpes yderligere 800 børn i samarbejde med DMRU. Børneprojekterne i Rwanda og Burundi hjælper udsatte børn med omsorg og hjælp til skolegang. Børnefamilierne hjælpes direkte med støtte til skolegang eller indirekte med hjælp til indkomstskabende aktiviteter gennem medlemskab af andelsforeninger. I Burundi har BaptistKirken sammen med vores partnere hjulpet flere tusinde børn de seneste år. Og i Rwanda er børn hjulpet af både Baptistkirken, AEBR, og organisationen LLCCM. Projektet med baptistkirken i Rwanda er egentligt afsluttet, men vi hjælper fortsat elever med skolepenge i I alle projekter tager enten menigheder eller omsorgspersoner sig af børnene og deres udvikling. I løbet af 2015 afsluttes børneprojektet i Burundi, som drives med støtte fra DMRU. Vi har i 2015 behov for ca kr. til den direkte støtte til familier og de foreninger, der hjælper børnene, når projektstøtten holder op. Der forventes at et nyt projekt kan igangsættes, når det nuværende projekt udløber, hvor vi også selv skal bidrage med forventet kr. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Børn i Burundi/Rwanda

7 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 6, 2015 Udsendte medarbejdere At støtte BaptistKirkens og menighedernes udsendte med løn og udstationeringsforsikringer. Susi Baggesen RasmusHylleberg Line Hylleberg Susi Baggesen - slutter i 2015 efter syv års tjeneste. Rasmus og Line Hylleberg flytter til Burundi i januar 2015 med deres tre børn. Foreløbig for to år. Støt blandt andre en ny familie i tjeneste Vores missionærer og øvrige udsendte medarbejdere, er helt tæt på vores partnere ude i verden, og denne kontaktflade er det tætteste vi kommer på både diakoni og evangelisation. Missionærerne er menighedernes repræsentanter og levende beviser på vores ønske om venskaber med lokalbefolkningen. Jeres menighed kan være med til fortsat at gøre dette muligt. Ved udgangen af april 2014 slutter Susi Baggesen sin tjeneste i Burundi. Baptistkirken i Danmark udsender med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Line og Rasmus Hylleberg samt deres tre børn til Burundi, hvor de skal arbejde sammen med henholdsvis Dutabarane og Burundis Baptistsamfund. Endvidere udsendes korttidsudsendte volontører til Rwanda. En række menigheder har udsendte medarbejdere til deres egne projekter i Indien, Kina, Zambia og Papua Ny Guinea. Projekt Udsendte medarbejdere støtter med forsikring og dækning af andre udgifter i forbindelse med udsendelse (for lønnede såvel som volontører), som projekterne ikke direkte kan dække. Forsikringspriserne er endnu en gang steget med. Mange af udgifterne til vores udsendte medarbejdere bliver på den ene eller anden måde betalt via de projekter, de er en del af. Men ikke alle udgifter kan dækkes på denne måde. Størstedelen af familien Hyllebergs udgifter betales af DMRU, men vi er forpligtet til også selv at bidrage. Derfor er der brug for kr. til dette formål. Til forsikringer for alle udsendte er der brug for kroner og til de andre omkostninger har vi brug for ca kroner. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Udsendte medabejdere

8 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 7, 2015 Mission i Danmark Er at gøre menighederne synlige og levende. At udruste ledelserne i de lokale menigheder, så de selv kan udruste og opmuntre deres menighed til missional tjeneste. Projektet kan også støtte nye kristne fællesskaber, fx gospelfællesskaber, internationale fællesskaber og at fremme menighedsplantning gennem fora med fokus på dette. Det er dog et krav, at disse fællesskaber er tilknyttet BaptistKirken. Støtte til menighedernes udvikling BaptistKirken er et synligt fællesskab af levende menigheder. Projektet Mission i Danmark er oprettet for at kunne støtte de eksisterende menigheder til at blive mere missionale i tankegang og i handlinger. Revitalisering kalder vi det. Der er flere muligheder for, at menigheder kan få ekstern hjælp til dette. En af dem er KirkePlanterNet, som er et læringsnetværk etableret af Århus Valgmenighed. Der er andre muligheder i Ressourcebanken, som findes på Desuden ønsker vi at hjælpe nye menighedsfællesskaber i gang. Jævnligt får vi henvendelser fra migrant-menigheder, som ønsker at være en del af vores fællesskab. Der er ofte stor missionsiver netop her, og den, håber vi, kan smitte til de eksisterende menigheder, både danske og migrantkirker. Det har vi støttet Vi har i det forgangne år bl.a. støttet fire menigheders deltagelse i det første toårige forløb af KirkePlanterNet, to menigheder har fået støtte til andre udviklingsforløb for deres menigheder og ledelser, to af vore migrantpræster modtager støtte til bl.a. transport fra Mission i Danmark, og et nyt fællesskab har fået støtte til ledelsesudvikling. Det er BaptistKirkens ledelse, der godkender støtten til det enkelte initiativ. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Mission i Danmark

9 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 8, 2015 Alfabetisering i Burundi At fremme kvinders stilling i samfundet gennem uddannelse i grundlæggende skrive- og læsefærdigheder samt regning. Derudover arbejdes der med at opbygge foreninger i kirker, der arbejder med kønsrelaterede problemstillinger, hvorfor mænd også er involveret i projektet. Ligeledes organiseres deltagerne i spare- og lånegrupper. I alt kvinder og 500 mænd er involveret i projektet. At kunne læse og skrive gør en verden til forskel Siden 2014 har 3000 deltagere i alfabetiseringen gennemført og en stor del af dem bestået den afsluttende eksamen. Det kan, bogstaveligt talt, gøre en verden til forskel at kunne læse og skrive. Kvinder beretter om en meget bedre stilling i hjemmene og samfundet generelt, når de kan læse og skrive. Endvidere kan de i højere grad bidrage til familiens ophold og samfundets udvikling i øvrigt. Kvinderne deltager nu i aktiviteter, som ellers var forbeholdt mænd. Alle deltagere får tilbud om optagelse i spare- og lånegrupper - noget der for alvor kan give økonomien i familien et løft. Frem til projektets afslutning medio 2015 fokuseres der på spareog lånegrupperne. Det forventes, at et nyt DMRU-støttet projekt efterfølgende kan gå i gang. Projektet er støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMRU, hvor BaptistKirken har lovet at støtte med over projektperioden. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Alfabetisering

10 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 9, 2015 Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar Befolkningen i Chin-staten rammes med jævne mellemrum af naturkatastrofer. Det rammer dobbelt hårdt, når befolkningen ikke er forberedt. Projektet handler om forebyggelse, uddannelse af komiteer i lokale landsbyer, som kan handle både før og efter en katastrofe indtræffer. Uddannelsesprojektet sker sammen med Folkekirkens Nødhjælp og Myanmar Baptist Convention, og i Danmark er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige burmesiske grupper. Uddannelse forebygger naturkatastrofer Der er 2402 familier i det store projekt, hvor vi støtter den del, der foregår i Chin-staten. Baptistkirken sammen med Chin Christian Fellowship i Danmark støtter i alt 22 landsbyer. Hver af disse landsbyer har deres individuelle trusselsbillede. Nogle steder er det sult pga tørkeperioder eller rotteplage, andre steder udløser massive regnskyl jordskred på de stejle skråninger, hvor chin erne bor og dyrker jorden. Hver landsby har nedsat en komite, der arbejder med i projektet. Her bliver folk uddannet til at tackle de truende naturkatastrofer, og hver landsby har formuleret en handlingsplan. Når vi nu går ind i det sidste år af dette projekt, vil der være fokus på at gennemføre de handlingsplaner, som landsbyerne har vedtaget. Når året er gået skulle de alle gerne være bedre rustede til at modstå de trusler, der er aktuelle for lige præcis deres landsby. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Myanmar

11 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 10, 2015 Missionsarbejde i Papua New Guinea Lone & Winterford Barua, som er udsendt gennem Kirken i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing, arbejder med at plante menigheder, udruste medarbejdere og udvikle det svært tilgængelige område i Ambassi distriktet på nordkysten i Oro provinsen på Papua New Guinea. Med din hjælp vil vi: Hjælpe Lone og Winterford til at kunne fortsætte med at plante menigheder og bringe udvikling. Det bliver en stadig mere vanskelig opgave for dem, på grund af en galoperende inflation, sammen med de ændrede betingelser for missionærpar. Derfor er deres økonomi p.t. meget stram, selv om opgaverne i PNG ikke bliver mindre. Deres drøm er at: Opbygge en bedre infrastruktur i Ambassi-området, bl.a. vejnet, strømforsyning og telenet. Hjælpe området til at få rent drikkevand. Hjælpe med til, at befolkningen bliver mere selvforsynende. Hjælpe med til, at landsbyerne får egen indtjening ved etablering af andelsprojekter. Hjælpe med undervisning i hygiejne og bedre sanitære forhold. Udvikle områderne, så det ikke er så sårbart i katastrofetider. Træne lokale menighedsledere og specielt børne- og ungdomsmedarbejdere. Hjælpe med menighedsplantning i hele området. Gå foran i kampen for at nå alle befolkningsgrupper med evangeliet. Se nyhedsbrevene på eller følg dem på Facebook (Agapeinmission.org) Indsamlingsbudget 2015: kr. Hvis familien skal fortsætte deres arbejde som hidtil skal de bruge mindst ,- pr. måned. Desuden koster forsikringen for familien fremover ca pr. år!! Desuden søger familien om projektpenge til de mange konkrete projekter. Henvend dig til Kirken i Kulturcenter Vendsyssel for nærmere oplysninger! Mærke for PNG projekt Spar Nord reg. nr konto nr Kontoen tilhører Østervrå Baptistmenighed, og gaver er dermed skattefradragsberettigede efter gældende regler.

12 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 11, 2015 Bondéko - børn i skole i Congo At betale skolegang for børn i Congo. Med din hjælp vil vi: Holbæk menighed og deres samarbejdspartner Bondéko opfordrer til at støtte dette projekt, der har til formål at betale skolegang for børn i Congo. De udvalgte børn er forældreløse og har derfor ikke mulighed for at komme i skole, med mindre andre betaler skolepengene for dem. Det vil Bondéko gerne, da man hermed kan ændre nogle børns fremtid. Foreningen Bondéko har udgangspunkt i Holbæk menighed, som på opfordring af herboende congolesere. I øjeblikket støtter vi ca. 50 børn i to små landsbyer i Congo. Vi har en bestyrelse i Danmark og en bestyrelse i Congo og de to bestyrelser følger hinandens arbejde tæt. I sommeren 2014 var et par fra den danske bestyrelse i Congo for at følge op på arbejdet. Turen var en del af et projekt delvist betalt af Danida-midler via Dansk Missionsråd. Vi håber, vi fremover kan udvide vore aktiviteter til også at omfatte renovering af skoler, efteruddannelse af lærerne, etablering af låne-/sparegrupper m.m. Dette kræver imidlertid en vis egenfinansiering. Når man ser et barn i landsbyen Kasangulu eller Banna, ser man et menneske, som Gud har skabt med uendelige muligheder for fremtiden. Nogle gange skal der kun en lille hjælp til i den rigtige retning, for at dette barn kan få mod på livet. Bondéko ønsker at give denne hjælp. Indsamlingsbudget 2015: kr. Foreningens hjemmeside: Gavebeløb kan indbetales til menighedens konto: reg.nr kontonr.: mærket Bondéko. Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

13 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 12, 2015 Rise and Shine Nepal Hjælpe enker i Nepal, der udstødes af familien og lokalsamfundet, fordi man tror, enken er skyld i mandens død. De fleste enker har børn og har ingen eksistensmulighed uden hjælp udefra. Rise and Shine Nepal uddanner enkerne og hjælper dem at skaffe sig indtægt. 100 kvinder og deres børn får hjælp En tredjedel af beløbet dækker uddannelse af 10 kvinder indenfor et fagområde, hvor hun kan skaffe sig arbejde fx som skrædder eller med fremstilling af sæbe, stearinlys, tasker mv. En tredjedel dækker udgifter til, at 10 kvinder kan få det nødvendige udstyr, redskaber og materialer til at starte egen virksomhed. Den sidste tredjedel går til køb af jord, hvor enkerne kan lære at dyrke afgrøder både til eget brug og til videresalg. Rise and Shine Nepal (RS Nepal) hjalp i 2014 i alt 100 kvinder og deres børn, men behovet er meget større. Overskydende midler bruges til at udvikle og udvide organisationen, der har som mål at hjælpe enlige kvinder i hele Nepal. Købnerkirken støtter projektet hvert år og Købnerkirkens Cafe Julius donerer en del af sit overskud til RS Nepal. RS Nepal, der er godkendt i Nepal som NGO og tilknyttet Living Baptist Church Lalitpur, blev oprettet i 2011 af Sabina Chamling (billedet), der selv blev enke og enlig mor i en tidlig alder. Arbejdet er præget at en dyb forståelse for kvindernes håbløse situation, og med grundlag i Jesus kærlighedsbud mødes kvinderne med en omsorg, som forvandler deres liv. Organisationen tilbyder også rådgivning og fællesskab i selvhjælpsgrupper. Indsamlingsbudget 2015: kr. Købnerkirken: Kontonummer: Mærke RS Nepal Ved opgivelse af navn og CPR ved indbetaling indberettes beløbet til SKAT, og du kan modtage skattefradrag efter gældende regler.

14

15

16

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2014

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2014 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2014 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2013 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Projekter. Baptistkirken i Danmark

Projekter. Baptistkirken i Danmark Projekter 2016 Baptistkirken i Danmark P r o j e k t - o v e r s i g t Fælles projekter i BaptistKirken Projekt 1, baptist.dk Projekt 2, Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3, Teologisk

Læs mere

BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012

BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012 BAPTISTKIRKENS MISSIONSPROJEKTER 2012 Projekinformation 2012 indeholder en beskrivelse af de missionsopgaver hjemme og ude, som menighederne i Baptistkirken i Danmark ar-bejder sammen om. Der er i år 7

Læs mere

Projekter BaptistKirkens mission i Danmark. BaptistKirkens internationale mission. Menighedsprojekter

Projekter BaptistKirkens mission i Danmark. BaptistKirkens internationale mission. Menighedsprojekter Projekter 2017 BaptistKirkens mission i Danmark Projekt 1, baptist.dk blad og web-magasin Projekt 2, Fremtidens præster og missionsarbejdere Projekt 3, Menigheder med en mission BaptistKirkens internationale

Læs mere

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense

Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Referat af Landskonference 2, 2014, lørdag den 15. november i baptistkirken i Odense Dagen indledtes med velkomst og andagt ved BiDs formand Bent Hylleberg. Herefter fulgte missionsdrøftelsen Café BiD

Læs mere

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder

København S, 10. juni 2015. Kære menigheder København S, 10. juni 2015 Kære menigheder Morten Kofoed Programme Coordinator Baptist Union of Denmark Cell: +45 3011 2904 E-mail: morten@baptistkirken.dk Mange tak for jeres bidrag til Burundis Baptistkirke

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

AMAKURU. Smil til verden

AMAKURU. Smil til verden DE GLADE 80 ERE HISTORISK GLIMT PRÆSTESKOLEN DA DER VAR TV I RUBURA VALGDAG DEMOKRATI PÅ RWANDISK AMAKURU LET THE LITTLE CHILDREN COME TO ME - VORES BØRNEPROJEKT FOR HIV/AIDS-RAMTE FORÆLDRELØSE BØRN I

Læs mere

Aftale om partnerskab

Aftale om partnerskab Aftale om partnerskab mellem Danske Baptisters Kvindenetværk og UEBBs Kvindeforbund Dato: 2. december 2012 Sted: Bujumbura, Burundi Indholdsoversigt 1. Indledning... 3 2. Partnerskabets historie... 4 3.

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Torsdag den 24. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen - 1

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally

YaSally. Støtteorganisation for Gambia. NYHEDSBREV fra YaSally Januar 2014 NYHEDSBREV fra YaSally Godt Nytår YaSally vil gerne ønske alle medlemmer, sponsorer, frivillige og alle andre som støtter foreningen et rigtig Godt Nytår 2014. Indsamling I juli måned 2013

Læs mere

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig?

en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? en til dig ni til mig Hvorfor har Gud brug for 10% fra mig? HVAD er tiende? Tiende er et begreb, der bliver omtalt første gang med Abraham (1 Mos 14,20) og siden af israelitterne. Det er noget, der foregår

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt.

ARVEN EFTER DIG. giv livet videre. Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt. ARVEN EFTER DIG giv livet videre Med et testamente bestemmer du selv, hvem der skal have glæde af det, du har skabt 1 2 ET TESTAMENTE ER SUND FORNUFT Når du åbner denne folder, er det nok ikke første gang,

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1

AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN. Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning. Side1 Side1 AT GIVE TIL MENIGHEDEN HVORFOR OG HVORDAN Et par gode argumenter og lidt praktisk vejledning Side2 Du er altid velkommen i City Kirken, uanset om du støtter kirken økonomisk eller ej. Der betales

Læs mere

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania.

Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania. Nye fremtidsudsigter Giv fremtid og håb til gadebørn i Sumbawanga, Tanzania www.fremtidoghaab.dk www.facebook.com/fremtidoghaab Drop-In Centret SUMBAWANGAS GADEBØRN På Drop-ln Centret prøver vi at hjælpe

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org.

Lys over Mali Solceller til Malis skoler. Folkecenter for Renewable Energy www.folkecenter.net Mali Folkecenter www.malifolkecenter.org. Lys over Mali Solceller til Malis skoler Ligesom det var samfundet, der i sin tid sørgede for, at befolkningen i industrilandene fik adgang til elektricitet, kan man ikke forvente, at de fattigste af alle

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser

Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Vision 2022 Menigheder som lever og vokser Det Danske Missionsforbund 2015-2022 1 Det Danske Missionsforbund Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 De fem fokusområder Discipelskab... 5 Menighedsudvikling...

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev

MUSHEMBA FOUNDATION nyhedsbrev Kære venner og støtter af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Det er ca. 4 mdr. siden vi sidst har skrevet til jer, og givet opdatering på vores arbejde. Nu er det på tide, at vi informerer lidt igen

Læs mere

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over.

endegyldige billede af, hvad kristen tro er, er siger nogen svindende. Det skal jeg ikke gøre mig til dommer over. Mariæ Bebudelsesdag, den 25. marts 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10. Tekster: Es. 7,10-14: Lukas 1,26-38. Salmer: 71 434-201-450-385/108-441 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010

Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Baptistkirken i Danmark Referat af Landskonference 2 lørdag den 30.oktober 2010 Dagsorden: Konstituering: 1. Fortegnelse over stemmeberettigede Der er 115 stemmeberettigede fra 41 menigheder og 5 landsorganisationer.

Læs mere

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013

Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Nyt fra Chicago NYHEDSBREV MARTS 2013 Så er der gået et godt stykke tid siden jeg forlod Danmark efter en dejlig lang sommer hjemme. Tiden flyver og jeg kan ikke forstå hvor dagene bliver af. Jeg ved,

Læs mere

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015

41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 41. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2015 Nyt fra skolen Tak for støtte gennem ti år 19 frivillige og plads til flere Mariann Brandt nyt medlem af bestyrelsen ET GODT BØRNELIV OG BEDRE

Læs mere

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375

19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; ; 67 (alterg.); 375 19. s.e. trinitatis Joh. 1,35-51; 1. Mos. 28,10-18; 1. Kor. 12,12-20 Salmer: 754; 356; 318-164; 67 (alterg.); 375 Lad os alle bede! Kære Herre Jesus, vi beder dig: Giv du os øjne, der kan se Din herlighed,

Læs mere

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00

Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Landskonference 1 på Lindenborg Mandag den 20. juli kl. 13.30 til 17.00 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Program

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010

Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Oversigt over danske missionsorganisationers internationale arbejde i 2010 Senest opdateret 28. juli 2011 Udsendte i 2010 Heraf Oplag Antal Antal lokale Antal Samlet kont. Antal private Samlede Samlede

Læs mere

Sammen rykker vi Afrika

Sammen rykker vi Afrika Sammen rykker vi Afrika En kort introduktion til 10 projekter, der rykker. Mission Afrika inviterer dig til at rykke tættere på, så vi sammen kan flytte noget! Uddannelse betaler sig [UDDANNELSESSTIPENDIER]

Læs mere

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE

KIRKEN ER.. 1. HVAD ER KIRKEN? KIRKEN ER MISSIONAL KIRKEN ER MENNESKER MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE MISSIONAL OG DIAKONAL KIRKE Oplæg til samtale v. Samvirkende Menighedsplejers Årsmøde På Hotel Nyborg Strand Lørdag, den 10. april 2010 Mogens S. Mogensen Intercultural.dk MODEL FOR AT TÆNKE KIRKE 1 Kirken

Læs mere

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed

Vedtægter for Hedensted Valgmenighed Vedtægter for Hedensted Valgmenighed 1 Oprettelse og hjemsted Hedensted Valgmenighed er oprettet 10. september 2009 i henhold til lov nr. 204 af 24. maj 1972 og hører som sådan under Den danske Folkekirke.

Læs mere

Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg juli 2016

Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg juli 2016 Dagsorden til Landskonferencen 2016 (LK1) på Lindenborg 27. 28. juli 2016 ONSDAG 13.30 15.00 13.30 14.10 Nadver og mindegudstjeneste, Lone Møller Hansen og Bent Hylleberg 14.15 14.30 (1) Konstituering

Læs mere

Det bedste i verden er håb

Det bedste i verden er håb Det bedste i verden er håb 1 I mit arbejde som generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp ser jeg, hvordan en lille håndsrækning kan ændre livet for verdens fattigste familier. Ofte har familiens ældste

Læs mere

hvedekornet forhandlingsmødet spejdernyt nordjysk kirkedag så syng da... seniortræf gudstjenester projekter 2015/16 menighedsnyt

hvedekornet forhandlingsmødet spejdernyt nordjysk kirkedag så syng da... seniortræf gudstjenester projekter 2015/16 menighedsnyt Hvedekornet Hvis hvedekornet ikke falder i jorden og dør, bliver det kun det ene korn; men hvis det dør, bærer det mange fold Jesus i Johannesevangeliet 12:24 Efter fastelavn går vi ind i fasten, hvor

Læs mere

SHAPED FOR THE FUTURE

SHAPED FOR THE FUTURE SHAPED FOR THE FUTURE www.iabc.dk VISION Jesus udvalgte 12 mænd, som Faderen havde kaldet. Men Han brugte de næste 3 år på at træne dem til at gøre, hvad de var kaldet til. Det er derfor Kolding Internationale

Læs mere

Update. Det Internationale Kursus. Diakonhøjskolen i Aarhus Januar 2016

Update. Det Internationale Kursus. Diakonhøjskolen i Aarhus Januar 2016 ! Update Det Internationale Kursus Diakonhøjskolen i Aarhus Januar 2016 1 Kurset var en øjenåbner for mig Af Musa Simon Sakui, studerende fra Kenya Det har været en fornøjelse at være her i Danmark. Jeg

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014

37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 37. nyhedsbrev Foreningen Skole for livet April kvartal 2014 NYT FRA SKOLEN - MATEMATIK I MARKEN Aloe vera-planter er meget benyttet i helseprodukter, også i Indien. Så ved siden af marker med majs og

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017

Arbejdspapir. til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om Visioner 2017 Arbejdspapir til menighedsrådene i Viborg Stift til støtte for rådenes drøftelse om er 2017 Udarbejdet af visionsgruppen under Viborg Stiftsråd med udgangspunkt i oplæg fra Stiftsudvalgene side 1 Løbenr.

Læs mere

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30

Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl til 17.30 Landskonference I på Lindenborg Torsdag den 25. juli kl. 13.30 til 17.30 Program og forberedelsesmateriale Indhold: Program/Dagsorden for landskonferencen Forslag til behandling på landskonferencen Præsentation

Læs mere

Building a Better Tomorrow

Building a Better Tomorrow Building a Better Tomorrow I D A M i l j ø N o v e m b e r 2 0 1 6 Medlem af Engineers Without Borders International IUG 2016 Ingeniører uden Grænser (IUG) er en teknisk humanitær organisation. Vi etablerer

Læs mere

ANSØGNINGSSKEMA. Københavns Bibeltrænings Center FOTO. 1. Personlige oplysninger. 2. Civilstand. Efternavn:... Fornavn:... Adresse:... Post nr:...

ANSØGNINGSSKEMA. Københavns Bibeltrænings Center FOTO. 1. Personlige oplysninger. 2. Civilstand. Efternavn:... Fornavn:... Adresse:... Post nr:... ANSØGNINGSSKEMA Københavns Bibeltrænings Center FOTO 1. Personlige oplysninger Efternavn:.... Fornavn:.... Adresse:...... Post nr:.... By:.......... Land:..... Tlf...... Mobil nr:.... E-mail:... Fødselsdag:

Læs mere

Baptistkirken i Danmark

Baptistkirken i Danmark Landskonferencens første samling på missionsstævnet i Mariager onsdag den 21. juli 2010 kl. 13-18 Dagsorden Konstituering. 1 Fortegnelse over stemmeberettigede 140 stemmeberettigede 2 Valg af stemmetællere

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

S T I F T E L S E S D O K U M E N T. 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd

S T I F T E L S E S D O K U M E N T. 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd S T I F T E L S E S D O K U M E N T Undertegnede 1. Danske Kirkers Råd 2. Den danske Folkekirkes mellemkirkelige Råd stifter herved et legat under navnet Det Økumeniske Studielegat med hjemsted i Frederiksberg

Læs mere

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen,

Mushemba Foundation. Trinity Skolen: Kære Venner af Mushemba Foundation og Trinity Skolen, Trinity Skolen: Kære Venner af og Trinity Skolen, Så står sommeren så småt for døren, og dermed er det også tid til årets 2. nyhedsbrev fra os. Juli 203 Der sker hele tiden nyt i takt med at tiden går.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder

CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder CITAT Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder Jurithe Ndonciampa, 54 år VSLA medlem, enke og har et barn Før jeg

Læs mere

Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død

Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død Lukket på grund af glæde Sådan stod der på et skilt i en butik i København d. 5. maj 1945: Lukket på grund af glæde. Engang imellem har vi brug for at standse op i vores travle liv, og spørge, hvad livet

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Formandstalen på BaptistKirkens landskonference den 27. juli 2016

Formandstalen på BaptistKirkens landskonference den 27. juli 2016 Formandstalen på BaptistKirkens landskonference den 27. juli 2016 Af Bent Hylleberg Min mundtlige formandstale supplerer den skriftlige beretning fra ledelsen (se Baptisternes Håndbog 2016, s.25-29) og

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

VISION Vi bygger kirke for fremtiden

VISION Vi bygger kirke for fremtiden VISION 2020 Vi bygger kirke for fremtiden Jerusalems fald og genoprejsning. I år 586 f.kr. overgås Jerusalem af den totale katastrofe. Byen falder endeligt til babylonierne, og både templet og byen lægges

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 1 2009

Nyhedsbrev nr. 1 2009 Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda Nyhedsbrev nr. 1 2009 Odense, den 19. juli 2009 Kære medlem af Støtteforeningen til selvhjælp i Uganda! Som det er jer alle bekendt, blev Støtteforeningen til selvhjælp

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle

Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Referat fra BaptistKirkens Landskonference 2, lørdag den 14. november 2015 Rosborg Gymnasium, Vestre Engvej 61, 7100 Vejle Formand Bent Hylleberg indledte dagen med at byde forsamlingen velkommen, og efter

Læs mere

# $% "&' $ " ' "&" % ( *"!,"&%!"+#

# $% &' $  ' & % ( *!,&%!+# !" # $% "&' $ " ' ""&" ( "" %")" "&" % ( *" &( %%"+!,"&%!"+# -+.!"#$ #% % # %#$## ## & # $# %! '! # "() "#" #% '! %*## $% # # # * +*! # ",%#* -%.,* -%. # #,* # $ *# #* #%/#0 # -%. %+ *## *! " # " " * #

Læs mere

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle

Foreningslove for KFUM og KFUK i Vejle 1 NAVN KFUM og KFUK i Vejle Dato og stiftelsesår for KFUK i Vejle: 28. november 1883. KFUK s motto: "Ikke ved magt og ikke ved styrke, men ved min Ånd, siger Hærskarers Herre" (Zak. 4,6) Dato og stiftelsesår

Læs mere

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16.

SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. SØNDAG D. 2. AUGUST 2009 Prædiken af Søren P. Grarup Gammeltestementlig læsning: Salme 107 PRÆDIKENTEKST: EFESERBREVET KAP. 3 V.14 - KAP. 4 V. 16. Paulus stærke ord, som vi her læste, er ganske velkendte

Læs mere

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK

Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Vision & strategi FOR METODISTKIRKEN I DK Metodistkirken er... Kirke med hjerte, hoved og hænder Kirkens opgave er At lede og udruste menighederne til at gøre mennesker til Jesu Kristi disciple Værdier

Læs mere

Mission blandt børn. og unge i Tanzania. Tabitha og Torkild Jensen

Mission blandt børn. og unge i Tanzania. Tabitha og Torkild Jensen Mission blandt børn og unge i Tanzania Nej, en god og ægte måde at tjene Gud, vores Far, på er, at tage sig af forældreløse børn og fattige enker Jakob 1;27 Vi ønsker jer alle Guds fred. Tabitha og Torkild

Læs mere

17. september. Mød en myanmeser Efterår/vinter 2015

17. september. Mød en myanmeser Efterår/vinter 2015 17. september Min drøm er at blive lærer og leder i mit lokalområde. Jeg vil undervise i projekt management, lederskab og i engelsk. Og jeg drømmer om at studere i i Bangkok eller hvis muligt, så USA.

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3

Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Nyhedsblad nr. 60 August 2012 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Aktiv nødhjælp til selvhjælp Stadig behov for nødhjælp SIDE 3 Stor uddeling i Estland SIDE 5 Mennesker i NØD har brug for din hjælpende hånd!

Læs mere

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015

Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Formandstale af Bent Hylleberg Lindenborg 20. juli 2015 Ud over ledelsens skriftlige beretning er det formandens opgave at aflægge sin personlige beretning over Baptistkirkens situation (Forretningsordenen

Læs mere

[- Nyt fra juni 2013]

[- Nyt fra juni 2013] [- Nyt fra juni 2013] Af Mette og Alex Bjergbæk Klausen, udsendt af Mission Afrika [NB. Alle kan tilmelde sig vores åbne nyhedsbrev Dagbog fra Sierra Leone. Nyhedsbrevet bliver sendt ud én gang om måneden

Læs mere

Fokus på barnet, som behøver en familie

Fokus på barnet, som behøver en familie VERDENS BEDE-WEEKEND FOR BØRN I NØD 2010 Silkeborg Baptistkirke - søndag d. 6. juni 2010. Viva Network kalder hvert år kristne over hele verden til bøn for børn i nød. Ved dagens gudstjeneste sluttede

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8:

FNs 2015 mål Mål 1: Mål 2 Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: FNs 2015 mål Mål 1: Udrydde ekstrem fattigdom og sult Mål 2: Sikre grundskoleuddannelse for alle Mål 3: Fremme ligestilling mellem kønnene Mål 4: Reducere børnedødeligheden Mål 5: Reducere dødeligheden

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken

Vedtægter for Lolland-Falster Kirken Grundlæggende om menigheden Navn og hjemsted 1 Menighedens navn er Lolland-Falster kirken. Menigheden har hjemsted på Lolland-Falster. Grundlag 2 Menigheden er en evangelisk luthersk frimenighed, der bygger

Læs mere

Vægteren. Missionsbladet. Nr (45. årgang) Undervisning via internet til evangelister i Nepal.

Vægteren. Missionsbladet. Nr (45. årgang) Undervisning via internet til evangelister i Nepal. Missionsbladet søster.v.esther Jebamalar og Victor Vægteren 1. Nepal Nr. 2 2017 (45. årgang) Vores virke-område forøges kraftigt i disse måneder. Takket være internettet (og Guds nåde) åbnes flere og flere

Læs mere

Stærke værdier sund økonomi

Stærke værdier sund økonomi Stærke værdier sund økonomi Kun med en sund økonomi kan vi bevare og udvikle vores værdier og et stærkt fællesskab. Der er to veje Du står inden længe overfor et skæbnevalg. Valget vil afgøre hvilke partier,

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden

Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden 1 Sdr. Feldings Efterskole Generalforsamlingen 2012 bestyrelsens beretning v/formanden Ligesom sidste år, vil jeg dele min beretning op i tre afsnit. Først vil jeg fortælle lidt om hvad der generelt har

Læs mere

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42.

Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Prædiken - til 4. søn. e. trin. 2. Sam. 11,26-12,7a; Rom. 8,18-23; Luk. 6,36-42. Dato: 23. juni 2013 Rindum Kirke. Af Mogens Thams. 1. 3. & 4. søndag efter trinitatis. Evangelium og formaning: Der er en

Læs mere

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012.

Foreningen kan anvende navnet Maasaichild i internationale sammenhænge. Foreningen er stiftet den 16. september 2012. Masaibarn c/o Kasper Birch Fredensgade 14,st,1 8000 Aarhus C Vedtægter gældende per 8. november 2015 info@masaibarn.dk www.masaibarn.dk MobilePay/Swipp 93 40 60 60 Registreringsnr. 5479 Kontonr. 2939077

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 7. Dimapur 25. marts 2008

Nyhedsbrev nr. 7. Dimapur 25. marts 2008 Dimapur 25. marts 2008 Nyhedsbrev nr. 7 Kibera og farvel Afrika Så lykkedes det endelig at få besøgt Kiberaslummen i Nairobi og at få hilst på Rose og Evans Emmasit (ledere af skolerne og kirken i Projekt

Læs mere

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11.

Spilguide. Tre dele. En runde. Minetæller. Resurser og Ulemper. Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. 10-11. Spilguide Sæt først spillet op, som beskrevet i Spilmanualen s. -. Lav en eller to grupper spillere - højest 5 spillere i hver. Fortæl spillerne at de skal arbejde sammen om at vælge, hvad en landsby i

Læs mere

Women Development Center, Gulu

Women Development Center, Gulu Women Development Center, Gulu Af Elsebeth Højgaard, organist ved Kingos Kirke Fotos: Helle Harnisch og Elsebeth Højgaard DUFA har siden 2006 støttet Women Development Center i Gulu. Situationen i Norduganda

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp

Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nyhedsblad nr. 64 August 2013 Godcares.dk Sdr. Bork Nødhjælp Nødhjælp der når frem til de rette hænder I lære som syerske SIDE 6 Sommer transporter til Rumænien SIDE 4 Uddeling i Estland SIDE 7 Mennesker

Læs mere

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat

Kirkens vel. dit valg. Sådan bidrager du med kirkeskat Kirkens vel dit valg Sådan bidrager du med kirkeskat SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål vil alle katolikker vel svare Selvfølgelig!. Lige så selvfølgeligt burde det være at betale

Læs mere

BURUNDI NYT. Ny generalsekretær valgt i Burundi

BURUNDI NYT. Ny generalsekretær valgt i Burundi PRÆSTESKOLEN I RUBURA UEBB GENERAL- FORSAMLING PRÆSIDENTVALG I BURUNDI BURUNDI NYT Ny generalsekretær valgt i Burundi UEBB holdt generalforsamling den 11. juni med valg af ny generalsekretær som vigtigste

Læs mere