Projekter Vær med i mission!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter 2015. Vær med i mission!"

Transkript

1 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda Projekt 4: BaptistKirkens uddannelsesstøtte Projekt 5: Udsatte børn i Burundi og Rwanda Projekt 6: Udsendte medarbejdere Projekt 7: Mission i Danmark Projekt 8: Alfabetisering i Burundi Projekt 9: Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar Menighedsprojekter: Projekt 10: Missionsarbejde i Papua New Guinea - Kirken i Kulturcenter Vendsyssel Projekt 11: Bondéko - Holbæk Baptistmenighed Projekt 12: Rise and Shine Nepal - Købnerkirken

2 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 1, 2015 baptist.dk At alle med tilknytning til en baptistmenighed får baptist.dk ind ad døren. baptist.dk et nationalt missionsprojekt Bladet bliver sendt til ca adresser. Dermed udgør baptist.dk en af BaptistKirken s bredeste kontaktflader, og læserne modtager en kommentar til hverdagen med rod i evangeliet. Endelig binder bladet menighederne sammen og styrker fællesskabet mellem os som mennesker. Hvert af årets seks blade belyser et tema fra flere sider. Desuden er der artikelserier om fx tro, trend og tradition. Portrætter, reportager om livet i baptistmenighederne og beretninger om de projekter, som baptister har etableret, findes også i bladene. Menighederne beslutter, hvem der skal modtage baptist.dk. Bladets målgruppe er alle med tilknytning til en menighed: medlemmerne også dem I sjældent ser spejderforældre, førere, kormedlemmer, samarbejdsparter, sognekirken, medborgerhuset, folkebiblioteket og -skolen. Mulighederne for at give evangeliet en stemme er mange. Kun økonomien sætter grænsen. Det er muligt at tegne et menighedsabonnement, så der er blade til at lægge frem i kirken eller dele ud til gæster. Prisen er kr. for fem eksemplarer af hvert blad. Flere blade koster 100 kr./året pr. stk. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: baptist.dk

3 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 2, 2015 Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda At hjælpe Baptistkirken i Burundi og Rwanda med at bygge skoler og kirker. En ny skole og kirke i fattige egne er den bedste form for menighedsplantning. Den bedste menighedsplantning I Burundi og Rwanda oplever vi årligt en misundelsesværdig vækst i menighedsplantninger. Alle menigheder har som mål at plante nye kirker. Der er derfor fortsat brug for støtte til især kirketage, men ofte også døre og vinduer. De mange nye selvstændige menigheder har et stort ønske om at få en kirke med et rigtigt tag og ikke blot palmeblade, græs og gamle presenninger. Ofte går væksten hånd i hånd med de rammer, der forefindes. Baptistkirkerne i Burundi arbejder blandt de allerfattigste. I byområder er der ofte udvidede krav til byggeriet og her støttes også med mursten og andet. I Burundi går næsten alle børn i skole. Derfor er skolerne overfyldte med elever i hver klasse, og det er uholdbart i længden. Der er stadig kirker, der også fungerer som skoleklasser. Baptistkirken i Burundi ønsker at bygge nye kirker og nye skoler samtidig. I de sidste ti år har danske baptister støttet mere end 90 kirkeprojekter. I 2014 gav vi tilsagn om at støtte 12 nye kirker, men da vi fik rapporten, havde de støttet 17 nye kirker! Det viser at der er ejerskab om projektet i Burundi og at pengene virkeligt gavner. Efterfølgende har vi givet tilsagn om at støtte yderligere otte kirkebyggerier. Der er derfor stadig brug for menigheder og privatpersoners støtte, da mange stadig venter på støtte til den del af kirkebyggeriet, de ikke selv magter. I Rwanda har vi støttet et par enkelte kirkebyggerier med tagplader. Også her er der fortsat behov for nye kirker. I 2015 vil vi gerne støtte flere menigheder. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Skole- og kirkebyggeri

4 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 3, 2015 Teologisk uddannelse i Burundi og Rwanda At uddanne præster i Burundi og Rwanda Præsteuddannelse udvikler menighederne At have en god og veluddannet præst er uvurderligt for en ofte fattig menighed i Burundi og Rwanda. Men uddannelse af præster er dyrt og noget menighederne trods, stort behov, har svært v ed at betale. Præster og evangelister er med til at udvikle menighederne, mens højere teologisk uddannelse er med til at udvikle kirkesamfundene. Derfor støtter Baptistkirken i Danmark teologisk uddannelse på forskellige faglige niveauer i disse lande. Hvad betyder projektet for modtagerne? I februar 2014 ordineredes 24 nye præster under en stor begivenhed i Rubura, hvor Formanden fra BID også deltog og landets præsidentfrue holdt prædikenen. De nye præster tjener allerede i menighederne i fjerne og fattige egne af Burundi. Endvidere er en enkelt studerende færdig med højere teologiske studier i Tanzania. I 2015 færdiggør hele 75 lægprædikanter deres kortvarige uddannelse og et nyt hold præstestuderende påbegynder deres toårige studium. I 2014 blev der i Rwanda støttet fire præstestuderende og en på det teologiske fakultet i Butare. Præsterne og evangelisterne udfylder en stor social rolle i lokalsamfundet, da de er naturlige samtalepartnere for mennesker i nød. Der er stadig menigheder i begge lande, der står uden præst, men med jeres hjælp kan vi sikre at endnu flere menigheder får en præst. En dygtig og engageret præst i en menighed er den bedste vej til at nå flere med evangeliet. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Teologisk uddannelse

5 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 4, 2015 BaptistKirkens uddannelsesstøtte At give kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistkirkerne i Danmark økonomisk hjælp til dygtiggørelse gennem kursusog uddannelsesforløb. En investering i fremtidens mission Med henblik på tjeneste i BaptistKirken (menigheder og landsorganisationer) kan kommende og nuværende medarbejdere og præster søge tilskud til kortere eller længere uddannelses- eller efteruddannelsesforløb, hvortil der ikke kan søges SU eller i tilstrækkelig grad opnås støtte fra et af de legater, som BaptistKirken forvalter. Studerende baptister på teologi- eller missionsuddannelser tilbydes støtte til deltagelse i det årlige kursus for baptistpræster. Der tages særlige hensyn til de økonomiske udfordringer, som nydanskere kan stå overfor, når de påbegynder en uddannelse i Danmark. Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet blandt baptister i Danmark. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. At BaptistKirken ikke længere kan tilbyde sin egen uddannelse rejser nye udfordringer for dem, der ønsker at dygtiggøre sig til tjeneste. I nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi møde i fællesskab. Uddannelse af missionsmedarbejdere er en investering i fremtidens mission og fremtidens kirke. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: BaptistKirkens uddannelsesstøtte

6 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 5, 2015 Udsatte børn i Burundi og Rwanda At øge indtægter for familierne, så børn kommer i gang med skolen, og de svageste får opmærksomhed fra menigheden. Det kan være livsforvandlende for et lille barn, at der på den måde tændes et håb. Hjælp os til at give børn en positiv fremtid Baptistkirken i Danmark er involveret i flere projekter, der støtter børn i Afrika: I samarbejde med Baptistkirken i Rwanda hjælpes knapt 150 børn til en bedre skolegang. Børnene i ca. 80 aids-ramte familier får ligeledes støtte i projektet Let the Little Children Come to Me (LLCCM). I Burundi hjælpes yderligere 800 børn i samarbejde med DMRU. Børneprojekterne i Rwanda og Burundi hjælper udsatte børn med omsorg og hjælp til skolegang. Børnefamilierne hjælpes direkte med støtte til skolegang eller indirekte med hjælp til indkomstskabende aktiviteter gennem medlemskab af andelsforeninger. I Burundi har BaptistKirken sammen med vores partnere hjulpet flere tusinde børn de seneste år. Og i Rwanda er børn hjulpet af både Baptistkirken, AEBR, og organisationen LLCCM. Projektet med baptistkirken i Rwanda er egentligt afsluttet, men vi hjælper fortsat elever med skolepenge i I alle projekter tager enten menigheder eller omsorgspersoner sig af børnene og deres udvikling. I løbet af 2015 afsluttes børneprojektet i Burundi, som drives med støtte fra DMRU. Vi har i 2015 behov for ca kr. til den direkte støtte til familier og de foreninger, der hjælper børnene, når projektstøtten holder op. Der forventes at et nyt projekt kan igangsættes, når det nuværende projekt udløber, hvor vi også selv skal bidrage med forventet kr. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Børn i Burundi/Rwanda

7 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 6, 2015 Udsendte medarbejdere At støtte BaptistKirkens og menighedernes udsendte med løn og udstationeringsforsikringer. Susi Baggesen RasmusHylleberg Line Hylleberg Susi Baggesen - slutter i 2015 efter syv års tjeneste. Rasmus og Line Hylleberg flytter til Burundi i januar 2015 med deres tre børn. Foreløbig for to år. Støt blandt andre en ny familie i tjeneste Vores missionærer og øvrige udsendte medarbejdere, er helt tæt på vores partnere ude i verden, og denne kontaktflade er det tætteste vi kommer på både diakoni og evangelisation. Missionærerne er menighedernes repræsentanter og levende beviser på vores ønske om venskaber med lokalbefolkningen. Jeres menighed kan være med til fortsat at gøre dette muligt. Ved udgangen af april 2014 slutter Susi Baggesen sin tjeneste i Burundi. Baptistkirken i Danmark udsender med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Line og Rasmus Hylleberg samt deres tre børn til Burundi, hvor de skal arbejde sammen med henholdsvis Dutabarane og Burundis Baptistsamfund. Endvidere udsendes korttidsudsendte volontører til Rwanda. En række menigheder har udsendte medarbejdere til deres egne projekter i Indien, Kina, Zambia og Papua Ny Guinea. Projekt Udsendte medarbejdere støtter med forsikring og dækning af andre udgifter i forbindelse med udsendelse (for lønnede såvel som volontører), som projekterne ikke direkte kan dække. Forsikringspriserne er endnu en gang steget med. Mange af udgifterne til vores udsendte medarbejdere bliver på den ene eller anden måde betalt via de projekter, de er en del af. Men ikke alle udgifter kan dækkes på denne måde. Størstedelen af familien Hyllebergs udgifter betales af DMRU, men vi er forpligtet til også selv at bidrage. Derfor er der brug for kr. til dette formål. Til forsikringer for alle udsendte er der brug for kroner og til de andre omkostninger har vi brug for ca kroner. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Udsendte medabejdere

8 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 7, 2015 Mission i Danmark Er at gøre menighederne synlige og levende. At udruste ledelserne i de lokale menigheder, så de selv kan udruste og opmuntre deres menighed til missional tjeneste. Projektet kan også støtte nye kristne fællesskaber, fx gospelfællesskaber, internationale fællesskaber og at fremme menighedsplantning gennem fora med fokus på dette. Det er dog et krav, at disse fællesskaber er tilknyttet BaptistKirken. Støtte til menighedernes udvikling BaptistKirken er et synligt fællesskab af levende menigheder. Projektet Mission i Danmark er oprettet for at kunne støtte de eksisterende menigheder til at blive mere missionale i tankegang og i handlinger. Revitalisering kalder vi det. Der er flere muligheder for, at menigheder kan få ekstern hjælp til dette. En af dem er KirkePlanterNet, som er et læringsnetværk etableret af Århus Valgmenighed. Der er andre muligheder i Ressourcebanken, som findes på Desuden ønsker vi at hjælpe nye menighedsfællesskaber i gang. Jævnligt får vi henvendelser fra migrant-menigheder, som ønsker at være en del af vores fællesskab. Der er ofte stor missionsiver netop her, og den, håber vi, kan smitte til de eksisterende menigheder, både danske og migrantkirker. Det har vi støttet Vi har i det forgangne år bl.a. støttet fire menigheders deltagelse i det første toårige forløb af KirkePlanterNet, to menigheder har fået støtte til andre udviklingsforløb for deres menigheder og ledelser, to af vore migrantpræster modtager støtte til bl.a. transport fra Mission i Danmark, og et nyt fællesskab har fået støtte til ledelsesudvikling. Det er BaptistKirkens ledelse, der godkender støtten til det enkelte initiativ. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Mission i Danmark

9 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 8, 2015 Alfabetisering i Burundi At fremme kvinders stilling i samfundet gennem uddannelse i grundlæggende skrive- og læsefærdigheder samt regning. Derudover arbejdes der med at opbygge foreninger i kirker, der arbejder med kønsrelaterede problemstillinger, hvorfor mænd også er involveret i projektet. Ligeledes organiseres deltagerne i spare- og lånegrupper. I alt kvinder og 500 mænd er involveret i projektet. At kunne læse og skrive gør en verden til forskel Siden 2014 har 3000 deltagere i alfabetiseringen gennemført og en stor del af dem bestået den afsluttende eksamen. Det kan, bogstaveligt talt, gøre en verden til forskel at kunne læse og skrive. Kvinder beretter om en meget bedre stilling i hjemmene og samfundet generelt, når de kan læse og skrive. Endvidere kan de i højere grad bidrage til familiens ophold og samfundets udvikling i øvrigt. Kvinderne deltager nu i aktiviteter, som ellers var forbeholdt mænd. Alle deltagere får tilbud om optagelse i spare- og lånegrupper - noget der for alvor kan give økonomien i familien et løft. Frem til projektets afslutning medio 2015 fokuseres der på spareog lånegrupperne. Det forventes, at et nyt DMRU-støttet projekt efterfølgende kan gå i gang. Projektet er støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMRU, hvor BaptistKirken har lovet at støtte med over projektperioden. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Alfabetisering

10 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 9, 2015 Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar Befolkningen i Chin-staten rammes med jævne mellemrum af naturkatastrofer. Det rammer dobbelt hårdt, når befolkningen ikke er forberedt. Projektet handler om forebyggelse, uddannelse af komiteer i lokale landsbyer, som kan handle både før og efter en katastrofe indtræffer. Uddannelsesprojektet sker sammen med Folkekirkens Nødhjælp og Myanmar Baptist Convention, og i Danmark er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige burmesiske grupper. Uddannelse forebygger naturkatastrofer Der er 2402 familier i det store projekt, hvor vi støtter den del, der foregår i Chin-staten. Baptistkirken sammen med Chin Christian Fellowship i Danmark støtter i alt 22 landsbyer. Hver af disse landsbyer har deres individuelle trusselsbillede. Nogle steder er det sult pga tørkeperioder eller rotteplage, andre steder udløser massive regnskyl jordskred på de stejle skråninger, hvor chin erne bor og dyrker jorden. Hver landsby har nedsat en komite, der arbejder med i projektet. Her bliver folk uddannet til at tackle de truende naturkatastrofer, og hver landsby har formuleret en handlingsplan. Når vi nu går ind i det sidste år af dette projekt, vil der være fokus på at gennemføre de handlingsplaner, som landsbyerne har vedtaget. Når året er gået skulle de alle gerne være bedre rustede til at modstå de trusler, der er aktuelle for lige præcis deres landsby. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Myanmar

11 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 10, 2015 Missionsarbejde i Papua New Guinea Lone & Winterford Barua, som er udsendt gennem Kirken i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing, arbejder med at plante menigheder, udruste medarbejdere og udvikle det svært tilgængelige område i Ambassi distriktet på nordkysten i Oro provinsen på Papua New Guinea. Med din hjælp vil vi: Hjælpe Lone og Winterford til at kunne fortsætte med at plante menigheder og bringe udvikling. Det bliver en stadig mere vanskelig opgave for dem, på grund af en galoperende inflation, sammen med de ændrede betingelser for missionærpar. Derfor er deres økonomi p.t. meget stram, selv om opgaverne i PNG ikke bliver mindre. Deres drøm er at: Opbygge en bedre infrastruktur i Ambassi-området, bl.a. vejnet, strømforsyning og telenet. Hjælpe området til at få rent drikkevand. Hjælpe med til, at befolkningen bliver mere selvforsynende. Hjælpe med til, at landsbyerne får egen indtjening ved etablering af andelsprojekter. Hjælpe med undervisning i hygiejne og bedre sanitære forhold. Udvikle områderne, så det ikke er så sårbart i katastrofetider. Træne lokale menighedsledere og specielt børne- og ungdomsmedarbejdere. Hjælpe med menighedsplantning i hele området. Gå foran i kampen for at nå alle befolkningsgrupper med evangeliet. Se nyhedsbrevene på eller følg dem på Facebook (Agapeinmission.org) Indsamlingsbudget 2015: kr. Hvis familien skal fortsætte deres arbejde som hidtil skal de bruge mindst ,- pr. måned. Desuden koster forsikringen for familien fremover ca pr. år!! Desuden søger familien om projektpenge til de mange konkrete projekter. Henvend dig til Kirken i Kulturcenter Vendsyssel for nærmere oplysninger! Mærke for PNG projekt Spar Nord reg. nr konto nr Kontoen tilhører Østervrå Baptistmenighed, og gaver er dermed skattefradragsberettigede efter gældende regler.

12 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 11, 2015 Bondéko - børn i skole i Congo At betale skolegang for børn i Congo. Med din hjælp vil vi: Holbæk menighed og deres samarbejdspartner Bondéko opfordrer til at støtte dette projekt, der har til formål at betale skolegang for børn i Congo. De udvalgte børn er forældreløse og har derfor ikke mulighed for at komme i skole, med mindre andre betaler skolepengene for dem. Det vil Bondéko gerne, da man hermed kan ændre nogle børns fremtid. Foreningen Bondéko har udgangspunkt i Holbæk menighed, som på opfordring af herboende congolesere. I øjeblikket støtter vi ca. 50 børn i to små landsbyer i Congo. Vi har en bestyrelse i Danmark og en bestyrelse i Congo og de to bestyrelser følger hinandens arbejde tæt. I sommeren 2014 var et par fra den danske bestyrelse i Congo for at følge op på arbejdet. Turen var en del af et projekt delvist betalt af Danida-midler via Dansk Missionsråd. Vi håber, vi fremover kan udvide vore aktiviteter til også at omfatte renovering af skoler, efteruddannelse af lærerne, etablering af låne-/sparegrupper m.m. Dette kræver imidlertid en vis egenfinansiering. Når man ser et barn i landsbyen Kasangulu eller Banna, ser man et menneske, som Gud har skabt med uendelige muligheder for fremtiden. Nogle gange skal der kun en lille hjælp til i den rigtige retning, for at dette barn kan få mod på livet. Bondéko ønsker at give denne hjælp. Indsamlingsbudget 2015: kr. Foreningens hjemmeside: Gavebeløb kan indbetales til menighedens konto: reg.nr kontonr.: mærket Bondéko. Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

13 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 12, 2015 Rise and Shine Nepal Hjælpe enker i Nepal, der udstødes af familien og lokalsamfundet, fordi man tror, enken er skyld i mandens død. De fleste enker har børn og har ingen eksistensmulighed uden hjælp udefra. Rise and Shine Nepal uddanner enkerne og hjælper dem at skaffe sig indtægt. 100 kvinder og deres børn får hjælp En tredjedel af beløbet dækker uddannelse af 10 kvinder indenfor et fagområde, hvor hun kan skaffe sig arbejde fx som skrædder eller med fremstilling af sæbe, stearinlys, tasker mv. En tredjedel dækker udgifter til, at 10 kvinder kan få det nødvendige udstyr, redskaber og materialer til at starte egen virksomhed. Den sidste tredjedel går til køb af jord, hvor enkerne kan lære at dyrke afgrøder både til eget brug og til videresalg. Rise and Shine Nepal (RS Nepal) hjalp i 2014 i alt 100 kvinder og deres børn, men behovet er meget større. Overskydende midler bruges til at udvikle og udvide organisationen, der har som mål at hjælpe enlige kvinder i hele Nepal. Købnerkirken støtter projektet hvert år og Købnerkirkens Cafe Julius donerer en del af sit overskud til RS Nepal. RS Nepal, der er godkendt i Nepal som NGO og tilknyttet Living Baptist Church Lalitpur, blev oprettet i 2011 af Sabina Chamling (billedet), der selv blev enke og enlig mor i en tidlig alder. Arbejdet er præget at en dyb forståelse for kvindernes håbløse situation, og med grundlag i Jesus kærlighedsbud mødes kvinderne med en omsorg, som forvandler deres liv. Organisationen tilbyder også rådgivning og fællesskab i selvhjælpsgrupper. Indsamlingsbudget 2015: kr. Købnerkirken: Kontonummer: Mærke RS Nepal Ved opgivelse af navn og CPR ved indbetaling indberettes beløbet til SKAT, og du kan modtage skattefradrag efter gældende regler.

14

15

16

CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder

CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder CITAT Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder Jurithe Ndonciampa, 54 år VSLA medlem, enke og har et barn Før jeg

Læs mere

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog

NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG. Nyheder fra indog NR 66 FEBRUA 2010 122. ÅRGANG Nyheder fra indog udland Ny præst i Saralystkirken i Århus Nyt fra Ghana / Rumænien / Grønland / Thailand Nytår og nye klæder rapport fra Øresund Konference 2010 2 Magasinet

Læs mere

Nr. 5 2009 156. årgang

Nr. 5 2009 156. årgang Nr. 5 2009 156. årgang [ ] Per Bækgaard Det er»pay-back time«[ ] [ ] Lone Møller-Hansen Det er ikke nemt at være missionær i Danmark. Det kan Tony tale med om. Han har nu været her i ti år og har fået

Læs mere

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk 4 Kom nu...! Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 4 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4 Kom nu...! Samlet for at varetage fællesskabets interesser Tre delegerede fra hver menighed og to fra hver landsorganisation drøftede

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT

NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT 1 NR 52 MAJ 2008 120. ÅRGANG ÅRSSKRIFT Årsrapporter 2007 Dagsorden regnskaber statistikker Repræsentantskabsmødet Kolding 2008 Det Danske Missionsforbund 2 Magasinet udgives af Det Danske Missionsforbund

Læs mere

Fremtidens velfærd vores valg

Fremtidens velfærd vores valg Fremtidens velfærd vores valg December 2005 Velfærdskommissionen er en uafhængig kommission, der blev nedsat i efteråret 2003. Uddrag fra kommissoriet, som beskriver Velfærdskommissionens opgaver: I den

Læs mere

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN

NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN NR 1 APRIL 2003 ÅRSBERETNING 2002 MØDREHJÆLPEN 1 MØDREHJÆLPEN Nr. 1 April 2003 Årgang 3 Redaktion: Hanne Simonsen (ansv.) Susanne Svenningsen (redaktør) Lene Byriel (journalist, DJ) Maja Plesner (journalist,

Læs mere

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL:

AFGHANIST JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: TEMA AFGHANISTAN JULI 2004 NR. 68 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk De tre tenorer synger for et godt formål

Læs mere

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år - 2005 Allerede i Foreningen Skole for livets første år har vi haft succes: Kostskolen Life Education School, som vi støtter, har øget

Læs mere

Nr. 8 juli 2006 153. årgang

Nr. 8 juli 2006 153. årgang Tør vi tale om at give?? Nr. 8 juli 2006 153. årgang Stine Frandsen Mission skal være dét, der styrer os På trods af et budgetteret underskud på 180.000 kr. lykkedes det Bethelkirken at komme ud af regnskabsåret

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk ... en tid til at dø Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Baptist Kirken Baptist Kirken baptist.dk Nummer 4 2015 162. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 4... en tid til at dø Sommerferie tid til årets sommerstævne Solen skinner, græsset er grønt. På den

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Analyse af kirkers sociale ansvar

Analyse af kirkers sociale ansvar Analyse af kirkers sociale ansvar Oktober 2013 Indhold Indledning... 1 Analysedesign... 1 Definition... 2 Analyse... 3 1) Hvilke sociale indsatser har kirkerne for ikke-faste kirkegængere, der samtidig

Læs mere

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE Det har været særdeles opløftende at opleve dialogen med repræsentanterne for de tre interessentgrupper. Hans Erik Brønserud administrerende direktør SOCIALT-ETISK REGNSKAB KUNDER MEDARBEJDERE LOKALE BORGERE

Læs mere

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang

ISSN: 1903-7937. Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012. 61. årgang. bladet. 60 år. i medgang og modgang ISSN: 1903-7937 Udvikling for udviklingshæmmede. Nr. 8. dec. 2012 61. årgang bladet 60 år i medgang og modgang 2012 er ved at være gået, og det har været et travlt og begivenhedsrigt år Vores projekt,

Læs mere

Håndbog i FORENINGSARBEJDE

Håndbog i FORENINGSARBEJDE 1 Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark

Håndbog i. Kulturelle Samråd i Danmark Håndbog i FORENINGSARBEJDE Kulturelle Samråd i Danmark 2 Håndbog i foreningsarbejde er udgivet af Kulturelle Samråd i Danmark Farvergade 27D, 3., 1463 København K Tlf.: +45 33 93 13 26 www.kulturellesamraad.dk

Læs mere

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009

VokseVærker. Ventilens år 2011-2012 ISSN: 2245-0009 VokseVærker Ventilens år 2011-2012 1993 1999 2012 2015 2022 ISSN: 2245-0009 I dette årsskrift Kære Læser 3 Årsmøde 2012 4 - Indkaldelsen Ventilen i tal 5 - Et hurtigt overblik 6 Ventilen har vokseværk

Læs mere

NÅR KATASTROFEN RAMMER

NÅR KATASTROFEN RAMMER NÅR KATASTROFEN RAMMER FEBRUAR 2004 NR. 67 UDKOMMER 4 GANGE ÅRLIGT UDGIVES AF ASF-DANSK FOLKEHJÆLP TLF: 54 60 74 00 FAX 54 60 73 99 E-MAIL: asf@asf.dk HJEMMESIDE: www.asf.dk Læs mere om vores internationale

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9

hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Læs mere på side 11 Kvinder og pension læs blandt andet hvad Vicki Berlin mener om pension side 9 Annonce hele denne temaavis er en annonce fra mediaplanet Annonce Pension OG FORSIKRING Marts 2008 Styr på pensionen? Trods alle initiativer tyder meget stadig på, at det er de færreste, der besidder et

Læs mere

Mirjams brønde redder masai-by Mirjam Bjerre sørger for vand til Tanzanias masaier i et område på størrelse med Langeland.

Mirjams brønde redder masai-by Mirjam Bjerre sørger for vand til Tanzanias masaier i et område på størrelse med Langeland. Mikael Jarnvig og fadderbørn Læs bagsiden Vand stopper krig Læs side 3 Akuthjælp i katastrofer Læs side 4-5 Undertrykte piger får uddannelse Læs side 7 Firehjulstrækkeren humper gennem et terræn af dybe

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere