Projekter Vær med i mission!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projekter 2015. Vær med i mission!"

Transkript

1 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2015 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda Projekt 4: BaptistKirkens uddannelsesstøtte Projekt 5: Udsatte børn i Burundi og Rwanda Projekt 6: Udsendte medarbejdere Projekt 7: Mission i Danmark Projekt 8: Alfabetisering i Burundi Projekt 9: Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar Menighedsprojekter: Projekt 10: Missionsarbejde i Papua New Guinea - Kirken i Kulturcenter Vendsyssel Projekt 11: Bondéko - Holbæk Baptistmenighed Projekt 12: Rise and Shine Nepal - Købnerkirken

2 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 1, 2015 baptist.dk At alle med tilknytning til en baptistmenighed får baptist.dk ind ad døren. baptist.dk et nationalt missionsprojekt Bladet bliver sendt til ca adresser. Dermed udgør baptist.dk en af BaptistKirken s bredeste kontaktflader, og læserne modtager en kommentar til hverdagen med rod i evangeliet. Endelig binder bladet menighederne sammen og styrker fællesskabet mellem os som mennesker. Hvert af årets seks blade belyser et tema fra flere sider. Desuden er der artikelserier om fx tro, trend og tradition. Portrætter, reportager om livet i baptistmenighederne og beretninger om de projekter, som baptister har etableret, findes også i bladene. Menighederne beslutter, hvem der skal modtage baptist.dk. Bladets målgruppe er alle med tilknytning til en menighed: medlemmerne også dem I sjældent ser spejderforældre, førere, kormedlemmer, samarbejdsparter, sognekirken, medborgerhuset, folkebiblioteket og -skolen. Mulighederne for at give evangeliet en stemme er mange. Kun økonomien sætter grænsen. Det er muligt at tegne et menighedsabonnement, så der er blade til at lægge frem i kirken eller dele ud til gæster. Prisen er kr. for fem eksemplarer af hvert blad. Flere blade koster 100 kr./året pr. stk. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: baptist.dk

3 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 2, 2015 Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda At hjælpe Baptistkirken i Burundi og Rwanda med at bygge skoler og kirker. En ny skole og kirke i fattige egne er den bedste form for menighedsplantning. Den bedste menighedsplantning I Burundi og Rwanda oplever vi årligt en misundelsesværdig vækst i menighedsplantninger. Alle menigheder har som mål at plante nye kirker. Der er derfor fortsat brug for støtte til især kirketage, men ofte også døre og vinduer. De mange nye selvstændige menigheder har et stort ønske om at få en kirke med et rigtigt tag og ikke blot palmeblade, græs og gamle presenninger. Ofte går væksten hånd i hånd med de rammer, der forefindes. Baptistkirkerne i Burundi arbejder blandt de allerfattigste. I byområder er der ofte udvidede krav til byggeriet og her støttes også med mursten og andet. I Burundi går næsten alle børn i skole. Derfor er skolerne overfyldte med elever i hver klasse, og det er uholdbart i længden. Der er stadig kirker, der også fungerer som skoleklasser. Baptistkirken i Burundi ønsker at bygge nye kirker og nye skoler samtidig. I de sidste ti år har danske baptister støttet mere end 90 kirkeprojekter. I 2014 gav vi tilsagn om at støtte 12 nye kirker, men da vi fik rapporten, havde de støttet 17 nye kirker! Det viser at der er ejerskab om projektet i Burundi og at pengene virkeligt gavner. Efterfølgende har vi givet tilsagn om at støtte yderligere otte kirkebyggerier. Der er derfor stadig brug for menigheder og privatpersoners støtte, da mange stadig venter på støtte til den del af kirkebyggeriet, de ikke selv magter. I Rwanda har vi støttet et par enkelte kirkebyggerier med tagplader. Også her er der fortsat behov for nye kirker. I 2015 vil vi gerne støtte flere menigheder. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Skole- og kirkebyggeri

4 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 3, 2015 Teologisk uddannelse i Burundi og Rwanda At uddanne præster i Burundi og Rwanda Præsteuddannelse udvikler menighederne At have en god og veluddannet præst er uvurderligt for en ofte fattig menighed i Burundi og Rwanda. Men uddannelse af præster er dyrt og noget menighederne trods, stort behov, har svært v ed at betale. Præster og evangelister er med til at udvikle menighederne, mens højere teologisk uddannelse er med til at udvikle kirkesamfundene. Derfor støtter Baptistkirken i Danmark teologisk uddannelse på forskellige faglige niveauer i disse lande. Hvad betyder projektet for modtagerne? I februar 2014 ordineredes 24 nye præster under en stor begivenhed i Rubura, hvor Formanden fra BID også deltog og landets præsidentfrue holdt prædikenen. De nye præster tjener allerede i menighederne i fjerne og fattige egne af Burundi. Endvidere er en enkelt studerende færdig med højere teologiske studier i Tanzania. I 2015 færdiggør hele 75 lægprædikanter deres kortvarige uddannelse og et nyt hold præstestuderende påbegynder deres toårige studium. I 2014 blev der i Rwanda støttet fire præstestuderende og en på det teologiske fakultet i Butare. Præsterne og evangelisterne udfylder en stor social rolle i lokalsamfundet, da de er naturlige samtalepartnere for mennesker i nød. Der er stadig menigheder i begge lande, der står uden præst, men med jeres hjælp kan vi sikre at endnu flere menigheder får en præst. En dygtig og engageret præst i en menighed er den bedste vej til at nå flere med evangeliet. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Teologisk uddannelse

5 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 4, 2015 BaptistKirkens uddannelsesstøtte At give kommende og nuværende missionsmedarbejdere i baptistkirkerne i Danmark økonomisk hjælp til dygtiggørelse gennem kursusog uddannelsesforløb. En investering i fremtidens mission Med henblik på tjeneste i BaptistKirken (menigheder og landsorganisationer) kan kommende og nuværende medarbejdere og præster søge tilskud til kortere eller længere uddannelses- eller efteruddannelsesforløb, hvortil der ikke kan søges SU eller i tilstrækkelig grad opnås støtte fra et af de legater, som BaptistKirken forvalter. Studerende baptister på teologi- eller missionsuddannelser tilbydes støtte til deltagelse i det årlige kursus for baptistpræster. Der tages særlige hensyn til de økonomiske udfordringer, som nydanskere kan stå overfor, når de påbegynder en uddannelse i Danmark. Uddannelse af præster og missionsmedarbejdere har altid haft høj prioritet blandt baptister i Danmark. Det er en god tradition, at menighederne står sammen om at løfte den opgave. At BaptistKirken ikke længere kan tilbyde sin egen uddannelse rejser nye udfordringer for dem, der ønsker at dygtiggøre sig til tjeneste. I nogle tilfælde er den største udfordring økonomien, men netop den udfordring kan vi møde i fællesskab. Uddannelse af missionsmedarbejdere er en investering i fremtidens mission og fremtidens kirke. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: BaptistKirkens uddannelsesstøtte

6 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 5, 2015 Udsatte børn i Burundi og Rwanda At øge indtægter for familierne, så børn kommer i gang med skolen, og de svageste får opmærksomhed fra menigheden. Det kan være livsforvandlende for et lille barn, at der på den måde tændes et håb. Hjælp os til at give børn en positiv fremtid Baptistkirken i Danmark er involveret i flere projekter, der støtter børn i Afrika: I samarbejde med Baptistkirken i Rwanda hjælpes knapt 150 børn til en bedre skolegang. Børnene i ca. 80 aids-ramte familier får ligeledes støtte i projektet Let the Little Children Come to Me (LLCCM). I Burundi hjælpes yderligere 800 børn i samarbejde med DMRU. Børneprojekterne i Rwanda og Burundi hjælper udsatte børn med omsorg og hjælp til skolegang. Børnefamilierne hjælpes direkte med støtte til skolegang eller indirekte med hjælp til indkomstskabende aktiviteter gennem medlemskab af andelsforeninger. I Burundi har BaptistKirken sammen med vores partnere hjulpet flere tusinde børn de seneste år. Og i Rwanda er børn hjulpet af både Baptistkirken, AEBR, og organisationen LLCCM. Projektet med baptistkirken i Rwanda er egentligt afsluttet, men vi hjælper fortsat elever med skolepenge i I alle projekter tager enten menigheder eller omsorgspersoner sig af børnene og deres udvikling. I løbet af 2015 afsluttes børneprojektet i Burundi, som drives med støtte fra DMRU. Vi har i 2015 behov for ca kr. til den direkte støtte til familier og de foreninger, der hjælper børnene, når projektstøtten holder op. Der forventes at et nyt projekt kan igangsættes, når det nuværende projekt udløber, hvor vi også selv skal bidrage med forventet kr. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Børn i Burundi/Rwanda

7 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 6, 2015 Udsendte medarbejdere At støtte BaptistKirkens og menighedernes udsendte med løn og udstationeringsforsikringer. Susi Baggesen RasmusHylleberg Line Hylleberg Susi Baggesen - slutter i 2015 efter syv års tjeneste. Rasmus og Line Hylleberg flytter til Burundi i januar 2015 med deres tre børn. Foreløbig for to år. Støt blandt andre en ny familie i tjeneste Vores missionærer og øvrige udsendte medarbejdere, er helt tæt på vores partnere ude i verden, og denne kontaktflade er det tætteste vi kommer på både diakoni og evangelisation. Missionærerne er menighedernes repræsentanter og levende beviser på vores ønske om venskaber med lokalbefolkningen. Jeres menighed kan være med til fortsat at gøre dette muligt. Ved udgangen af april 2014 slutter Susi Baggesen sin tjeneste i Burundi. Baptistkirken i Danmark udsender med støtte fra Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Line og Rasmus Hylleberg samt deres tre børn til Burundi, hvor de skal arbejde sammen med henholdsvis Dutabarane og Burundis Baptistsamfund. Endvidere udsendes korttidsudsendte volontører til Rwanda. En række menigheder har udsendte medarbejdere til deres egne projekter i Indien, Kina, Zambia og Papua Ny Guinea. Projekt Udsendte medarbejdere støtter med forsikring og dækning af andre udgifter i forbindelse med udsendelse (for lønnede såvel som volontører), som projekterne ikke direkte kan dække. Forsikringspriserne er endnu en gang steget med. Mange af udgifterne til vores udsendte medarbejdere bliver på den ene eller anden måde betalt via de projekter, de er en del af. Men ikke alle udgifter kan dækkes på denne måde. Størstedelen af familien Hyllebergs udgifter betales af DMRU, men vi er forpligtet til også selv at bidrage. Derfor er der brug for kr. til dette formål. Til forsikringer for alle udsendte er der brug for kroner og til de andre omkostninger har vi brug for ca kroner. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Udsendte medabejdere

8 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 7, 2015 Mission i Danmark Er at gøre menighederne synlige og levende. At udruste ledelserne i de lokale menigheder, så de selv kan udruste og opmuntre deres menighed til missional tjeneste. Projektet kan også støtte nye kristne fællesskaber, fx gospelfællesskaber, internationale fællesskaber og at fremme menighedsplantning gennem fora med fokus på dette. Det er dog et krav, at disse fællesskaber er tilknyttet BaptistKirken. Støtte til menighedernes udvikling BaptistKirken er et synligt fællesskab af levende menigheder. Projektet Mission i Danmark er oprettet for at kunne støtte de eksisterende menigheder til at blive mere missionale i tankegang og i handlinger. Revitalisering kalder vi det. Der er flere muligheder for, at menigheder kan få ekstern hjælp til dette. En af dem er KirkePlanterNet, som er et læringsnetværk etableret af Århus Valgmenighed. Der er andre muligheder i Ressourcebanken, som findes på Desuden ønsker vi at hjælpe nye menighedsfællesskaber i gang. Jævnligt får vi henvendelser fra migrant-menigheder, som ønsker at være en del af vores fællesskab. Der er ofte stor missionsiver netop her, og den, håber vi, kan smitte til de eksisterende menigheder, både danske og migrantkirker. Det har vi støttet Vi har i det forgangne år bl.a. støttet fire menigheders deltagelse i det første toårige forløb af KirkePlanterNet, to menigheder har fået støtte til andre udviklingsforløb for deres menigheder og ledelser, to af vore migrantpræster modtager støtte til bl.a. transport fra Mission i Danmark, og et nyt fællesskab har fået støtte til ledelsesudvikling. Det er BaptistKirkens ledelse, der godkender støtten til det enkelte initiativ. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Mission i Danmark

9 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 8, 2015 Alfabetisering i Burundi At fremme kvinders stilling i samfundet gennem uddannelse i grundlæggende skrive- og læsefærdigheder samt regning. Derudover arbejdes der med at opbygge foreninger i kirker, der arbejder med kønsrelaterede problemstillinger, hvorfor mænd også er involveret i projektet. Ligeledes organiseres deltagerne i spare- og lånegrupper. I alt kvinder og 500 mænd er involveret i projektet. At kunne læse og skrive gør en verden til forskel Siden 2014 har 3000 deltagere i alfabetiseringen gennemført og en stor del af dem bestået den afsluttende eksamen. Det kan, bogstaveligt talt, gøre en verden til forskel at kunne læse og skrive. Kvinder beretter om en meget bedre stilling i hjemmene og samfundet generelt, når de kan læse og skrive. Endvidere kan de i højere grad bidrage til familiens ophold og samfundets udvikling i øvrigt. Kvinderne deltager nu i aktiviteter, som ellers var forbeholdt mænd. Alle deltagere får tilbud om optagelse i spare- og lånegrupper - noget der for alvor kan give økonomien i familien et løft. Frem til projektets afslutning medio 2015 fokuseres der på spareog lånegrupperne. Det forventes, at et nyt DMRU-støttet projekt efterfølgende kan gå i gang. Projektet er støttet af Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling, DMRU, hvor BaptistKirken har lovet at støtte med over projektperioden. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Alfabetisering

10 Baptistkirken i Danmark. Fællesprojekt # 9, 2015 Hjælp til selvhjælp i Burma/Myanmar Befolkningen i Chin-staten rammes med jævne mellemrum af naturkatastrofer. Det rammer dobbelt hårdt, når befolkningen ikke er forberedt. Projektet handler om forebyggelse, uddannelse af komiteer i lokale landsbyer, som kan handle både før og efter en katastrofe indtræffer. Uddannelsesprojektet sker sammen med Folkekirkens Nødhjælp og Myanmar Baptist Convention, og i Danmark er der nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra de forskellige burmesiske grupper. Uddannelse forebygger naturkatastrofer Der er 2402 familier i det store projekt, hvor vi støtter den del, der foregår i Chin-staten. Baptistkirken sammen med Chin Christian Fellowship i Danmark støtter i alt 22 landsbyer. Hver af disse landsbyer har deres individuelle trusselsbillede. Nogle steder er det sult pga tørkeperioder eller rotteplage, andre steder udløser massive regnskyl jordskred på de stejle skråninger, hvor chin erne bor og dyrker jorden. Hver landsby har nedsat en komite, der arbejder med i projektet. Her bliver folk uddannet til at tackle de truende naturkatastrofer, og hver landsby har formuleret en handlingsplan. Når vi nu går ind i det sidste år af dette projekt, vil der være fokus på at gennemføre de handlingsplaner, som landsbyerne har vedtaget. Når året er gået skulle de alle gerne være bedre rustede til at modstå de trusler, der er aktuelle for lige præcis deres landsby. Indsamlingsbudget 2015: kr. Mærke: Myanmar

11 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 10, 2015 Missionsarbejde i Papua New Guinea Lone & Winterford Barua, som er udsendt gennem Kirken i Kulturcenter Vendsyssel i Sæsing, arbejder med at plante menigheder, udruste medarbejdere og udvikle det svært tilgængelige område i Ambassi distriktet på nordkysten i Oro provinsen på Papua New Guinea. Med din hjælp vil vi: Hjælpe Lone og Winterford til at kunne fortsætte med at plante menigheder og bringe udvikling. Det bliver en stadig mere vanskelig opgave for dem, på grund af en galoperende inflation, sammen med de ændrede betingelser for missionærpar. Derfor er deres økonomi p.t. meget stram, selv om opgaverne i PNG ikke bliver mindre. Deres drøm er at: Opbygge en bedre infrastruktur i Ambassi-området, bl.a. vejnet, strømforsyning og telenet. Hjælpe området til at få rent drikkevand. Hjælpe med til, at befolkningen bliver mere selvforsynende. Hjælpe med til, at landsbyerne får egen indtjening ved etablering af andelsprojekter. Hjælpe med undervisning i hygiejne og bedre sanitære forhold. Udvikle områderne, så det ikke er så sårbart i katastrofetider. Træne lokale menighedsledere og specielt børne- og ungdomsmedarbejdere. Hjælpe med menighedsplantning i hele området. Gå foran i kampen for at nå alle befolkningsgrupper med evangeliet. Se nyhedsbrevene på eller følg dem på Facebook (Agapeinmission.org) Indsamlingsbudget 2015: kr. Hvis familien skal fortsætte deres arbejde som hidtil skal de bruge mindst ,- pr. måned. Desuden koster forsikringen for familien fremover ca pr. år!! Desuden søger familien om projektpenge til de mange konkrete projekter. Henvend dig til Kirken i Kulturcenter Vendsyssel for nærmere oplysninger! Mærke for PNG projekt Spar Nord reg. nr konto nr Kontoen tilhører Østervrå Baptistmenighed, og gaver er dermed skattefradragsberettigede efter gældende regler.

12 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 11, 2015 Bondéko - børn i skole i Congo At betale skolegang for børn i Congo. Med din hjælp vil vi: Holbæk menighed og deres samarbejdspartner Bondéko opfordrer til at støtte dette projekt, der har til formål at betale skolegang for børn i Congo. De udvalgte børn er forældreløse og har derfor ikke mulighed for at komme i skole, med mindre andre betaler skolepengene for dem. Det vil Bondéko gerne, da man hermed kan ændre nogle børns fremtid. Foreningen Bondéko har udgangspunkt i Holbæk menighed, som på opfordring af herboende congolesere. I øjeblikket støtter vi ca. 50 børn i to små landsbyer i Congo. Vi har en bestyrelse i Danmark og en bestyrelse i Congo og de to bestyrelser følger hinandens arbejde tæt. I sommeren 2014 var et par fra den danske bestyrelse i Congo for at følge op på arbejdet. Turen var en del af et projekt delvist betalt af Danida-midler via Dansk Missionsråd. Vi håber, vi fremover kan udvide vore aktiviteter til også at omfatte renovering af skoler, efteruddannelse af lærerne, etablering af låne-/sparegrupper m.m. Dette kræver imidlertid en vis egenfinansiering. Når man ser et barn i landsbyen Kasangulu eller Banna, ser man et menneske, som Gud har skabt med uendelige muligheder for fremtiden. Nogle gange skal der kun en lille hjælp til i den rigtige retning, for at dette barn kan få mod på livet. Bondéko ønsker at give denne hjælp. Indsamlingsbudget 2015: kr. Foreningens hjemmeside: Gavebeløb kan indbetales til menighedens konto: reg.nr kontonr.: mærket Bondéko. Med navn og CPR-nr. på indbetalingen vil bidrag blive indberettet til SKAT, og du vil modtage skattefradrag efter gældende regler.

13 Baptistkirken i Danmark. Menighedsprojekt # 12, 2015 Rise and Shine Nepal Hjælpe enker i Nepal, der udstødes af familien og lokalsamfundet, fordi man tror, enken er skyld i mandens død. De fleste enker har børn og har ingen eksistensmulighed uden hjælp udefra. Rise and Shine Nepal uddanner enkerne og hjælper dem at skaffe sig indtægt. 100 kvinder og deres børn får hjælp En tredjedel af beløbet dækker uddannelse af 10 kvinder indenfor et fagområde, hvor hun kan skaffe sig arbejde fx som skrædder eller med fremstilling af sæbe, stearinlys, tasker mv. En tredjedel dækker udgifter til, at 10 kvinder kan få det nødvendige udstyr, redskaber og materialer til at starte egen virksomhed. Den sidste tredjedel går til køb af jord, hvor enkerne kan lære at dyrke afgrøder både til eget brug og til videresalg. Rise and Shine Nepal (RS Nepal) hjalp i 2014 i alt 100 kvinder og deres børn, men behovet er meget større. Overskydende midler bruges til at udvikle og udvide organisationen, der har som mål at hjælpe enlige kvinder i hele Nepal. Købnerkirken støtter projektet hvert år og Købnerkirkens Cafe Julius donerer en del af sit overskud til RS Nepal. RS Nepal, der er godkendt i Nepal som NGO og tilknyttet Living Baptist Church Lalitpur, blev oprettet i 2011 af Sabina Chamling (billedet), der selv blev enke og enlig mor i en tidlig alder. Arbejdet er præget at en dyb forståelse for kvindernes håbløse situation, og med grundlag i Jesus kærlighedsbud mødes kvinderne med en omsorg, som forvandler deres liv. Organisationen tilbyder også rådgivning og fællesskab i selvhjælpsgrupper. Indsamlingsbudget 2015: kr. Købnerkirken: Kontonummer: Mærke RS Nepal Ved opgivelse af navn og CPR ved indbetaling indberettes beløbet til SKAT, og du kan modtage skattefradrag efter gældende regler.

14

15

16

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2014

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2014 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2014 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013

Baptistkirken i Danmark. Vær med i mission! Projekter 2013 Baptistkirken i Danmark Vær med i mission! Projekter 2013 Fælles projekter: Projekt 1: baptist.dk Projekt 2: Skole- og kirkebyggeri i Burundi og Rwanda Projekt 3: Teologisk Uddannelse i Burundi og Rwanda

Læs mere

Kirkerne i udviklingsarbejdet

Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne i udviklingsarbejdet Kirkerne er i direkte kontakt med mennesker hver eneste uge og har derigennem en unik mulighed for at dele information med alle samfundsgrupper. Samarbejdet mellem kirker

Læs mere

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke

FFU. Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke FFU Oprettelse af uddannelsesfond i Apostolsk Kirke 15. nov. 2011 Resume Oprettelse af uddannelsesfond Sammen skal vi sikre teologisk uddannelse af kommende tjenester i Apostolsk Kirke ved oprettelse af

Læs mere

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces

Arbejdsdokument. Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Arbejdsdokument Baggrund Vision Værdier Teologisk identitet Netværk og struktur Mulige samarbejdsområder Personkreds og proces Baggrund Der blæser mange vinde ind over Den kristne kirke i vor tid, og ofte

Læs mere

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE

VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE SKAL ROMAERNE HØRE EVANGELIET PÅ DERES EGET SPROG? VIL DU HJÆLPE MED AT BYGGE EN KIRKE? 1 ET UDSAT FOLK SYNDEBUKKE Samfundets tabere og sorte får, samfundets bundfald, samfundsnassere eller tyveknægte

Læs mere

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov

far var træt, længe. men lidt I januar hvordan at få lov Bujumbura, 18. marts 2014 Kære Venner Sidste år i august tog jeg tilbage til Burundi med en arbejdsplan for resten af året, men tingene kom til at se meget anderledess ud, end jegg forventede. Allerede

Læs mere

Sammen rykker vi Afrika

Sammen rykker vi Afrika Sammen rykker vi Afrika En kort introduktion til 10 projekter, der rykker. Mission Afrika inviterer dig til at rykke tættere på, så vi sammen kan flytte noget! Uddannelse betaler sig [UDDANNELSESSTIPENDIER]

Læs mere

Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død

Jeg vil ånde luften i fulde drag, Synge Gud en sang for den lyse dag, Takke ham, at morgnen mig end er sød, at mig dagen fryder trods synd og død Lukket på grund af glæde Sådan stod der på et skilt i en butik i København d. 5. maj 1945: Lukket på grund af glæde. Engang imellem har vi brug for at standse op i vores travle liv, og spørge, hvad livet

Læs mere

CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder

CITAT. Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder CITAT Efter at jeg har været medlem af en låne- og sparegruppe har jeg været i stand til at få nyt tag på mit hus og reparere utætheder Jurithe Ndonciampa, 54 år VSLA medlem, enke og har et barn Før jeg

Læs mere

LOVE for Det Danske Missionsforbund

LOVE for Det Danske Missionsforbund LOVE for Det Danske Missionsforbund 1 Navn og hjemsted 1. Kirkesamfundets navn er Det Danske Missionsforbund. 2. Kirkesamfundets internationale navn er: The Mission Covenant Church of Denmark. 3. Kirkesamfundets

Læs mere

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for?

Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Citykirken DNA-kursus DEL 1: Hvad er Citykirken? Hvad vil Citykirken? Hvem er Citykirken for? Hvad er Citykirken? Lidt historie Tilhørsforhold og netværk Frikirkenet Rødder, ansvarlighed og relationer

Læs mere

Vedtægter for Skive Bykirke

Vedtægter for Skive Bykirke - 1 - Vedtægter for Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed 1. Navn Menighedens navn er Skive Bykirke - evangelisk luthersk frimenighed. Skive Bykirke er hjemhørende i Skive Kommune. 2. Grundlag

Læs mere

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med!

der hjælper lokalt. TÆND ET LYS I RUMÆNIEN I denne folder kan du læse om vores projekter... ...og hvordan du kan være med! Brother to Brother Support (BBS) rækker en hjælpende hånd til mennesker, kirke og samfund i Rumænien på grundlag af et kristent livs og menneskesyn. Oftest hjælper vi dem, der hjælper lokalt. TÆND ET LYS

Læs mere

Referat fra landskonference I - 2013

Referat fra landskonference I - 2013 Referat fra landskonference I - 2013 Efter en mindestund, hvor vi mindedes dem, der var gået hjem til Gud siden sidste sommerstævne og takkede for nye medlemmer i vore menigheder, bød formanden velkommen.

Læs mere

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012

13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 13. årgang - uge 40 - onsdag den 3. oktober 2012 Ny video på hjemmesiden Signe Lund til Burundi Din gave til baptist.dk? Kvinde med glæde! IBTS flytter til Amsterdam Gudstjenester 7. oktober 2012 Gudstjenester

Læs mere

Dilemmaløbet. Start dilemma:

Dilemmaløbet. Start dilemma: Dilemmaløbet Du står nu overfor et dilemma løb som tager sig udgangspunkt i Zambia. Hver gang du træffer et valg, har det betydning for, hvordan dit liv udvikler sig, så overvej det grundigt inden du går

Læs mere

BURUNDI NYT. Ny generalsekretær valgt i Burundi

BURUNDI NYT. Ny generalsekretær valgt i Burundi PRÆSTESKOLEN I RUBURA UEBB GENERAL- FORSAMLING PRÆSIDENTVALG I BURUNDI BURUNDI NYT Ny generalsekretær valgt i Burundi UEBB holdt generalforsamling den 11. juni med valg af ny generalsekretær som vigtigste

Læs mere

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1

Lørdag den 23. februar 2013. Erling Andersen - eran@km.dk 1 Lørdag den 23. februar 2013 1 Vi skal snakke om Hvad skal vi i grunden som menighedsråd? Hvad gør vi ved det der med målsætninger og visioner? Hvad skal vi stille op med de andre sogne? En formiddag med

Læs mere

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark

Jann Sjursen, Generalsekretær for Caritas Danmark For millioner af mennesker på vores klode er livet nærmest håbløst: Når et jordskælv smadrer ens hjem og dræber ens familie, synes alt håb ude. Det så vi på TV, da Haiti blev ramt. Eller når børn fødes

Læs mere

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort

www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort www.nødhjælp.dk/testamente Lad livet gå videre når du er gået bort en afgift der ellers tilfalder staten, kan du give videre til verdens fattigste Det vil være en stor støtte for vores arbejde blandt verdens

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning!

Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015. Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Nyhedsbrev nr. 16 Juli 2015 Så er det blevet sommer og nyhedsbrev nr. 16 er klar - til lidt sommerferielæsning! Projektbesøg: Siden sidste nyhedsbrev i december 2014 har venskabsforeningen aflagt 3 besøg

Læs mere

Kære alle. Butare d. 22.02.2015

Kære alle. Butare d. 22.02.2015 Kære alle. Butare d. 22.02.2015 Hver gang vi vender tilbage til efter 10 måneders fravær, ser vi noget nyt. Det første, vi denne gang så, var en ny ankomstafdeling i lufthavnen i Kigali med rulletrapper

Læs mere

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care

DanAid. DanAdopt. Danish Society for International Child Care DanAid DanAdopt Danish Society for International Child Care 29. oktober 2014 Dan-Aid er DanAdopts hjælpeafdeling, hvis opgave bl.a. er at indsamle penge til humanitære formål i de lande, hvor DanAdopt

Læs mere

Nr. 3 2009 156. årgang Økonomi og Guds rige

Nr. 3 2009 156. årgang Økonomi og Guds rige Nr. 3 2009 156. årgang Økonomi og Guds rige [ ] Per Bækgaard Projekt: Gør en missionær tryg Lone var tryg takket være Gud og [ ] Birte Agerdal [ ] Lone og Winterford Barua Lone Barua er missionær i Papua

Læs mere

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1

Vi vokser sammen. Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Vi vokser sammen Leder-/medarbejdertræning Oktober 2010 Sjølundkirken 28-10-2010 1 Opdag din tjeneste i livet De 5 tjenester 28-10-2010 2 Sidste gang: At lede og at lære FIRKANTEN! Discipelskabets fire

Læs mere

16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015

16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015 16. årgang - uge 41 - onsdag den 7. oktober 2015 Dagsorden for LK2 Lederkonference 2017 Ledelsen på rundtur Samtale om Bibelen i Aarhus Nødhjælp til Myanmar Bibliodrama! Lederskole i Rwanda En-dagsretræte

Læs mere

Indsamling. på søndag. YouTube. Baptistkirken. fællesskab og. n. Næste års. BaptistKirken. være logo for. Det er ved at gang om året. man måtte have.

Indsamling. på søndag. YouTube. Baptistkirken. fællesskab og. n. Næste års. BaptistKirken. være logo for. Det er ved at gang om året. man måtte have. 15. årgang - uge 36 - onsdag denn 3. september 2014 Indkaldelsee til LK2, 2014 Integrationstemadag i Odense Om forfulgte mindretal i Irak Indsamling på søndag Pilgrimsgudstjeneste Festdag på Lolland Ny

Læs mere

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER

SPARET 1 KRONE I NØDHJÆLP INVESTERET ER 7 KRONER. Bæredygtig Spare og låne grupper. Skov I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER tøt CARE Bæredygtig Spare og låne grupper Skov 1 KRONE INVESTERET I AT FOREBYGGE KLIMAKATASTROFER ER 7 KRONER SPARET I NØDHJÆLP Foto: Mozambique / CARE - Faith Amon CARE OG KLIMAET Tørkerne bliver længere,

Læs mere

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene

få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene få ekstra plus på kontoen i din alderdom PlusPension giver dig opsparing for alle pengene en stor del af dit liv skal leves efter du er gået på pension En stor del af dit liv skal leves, efter at du er

Læs mere

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde.

Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Fundraisingteam Vi skal skabe en kultur, hvor det er i orden at tjene penge til KLF på landsplan og i det enkelte netværksområde. Hvorfor har KLF et fundraising-team i mit netværksområde? Alting koster

Læs mere

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika

Danmarks Indsamling 2011. Det nye Afrika Danmarks Indsamling 2011 Det nye Afrika Fremtiden er de unges. Unge repræsenterer håb og mod. Men på et kontinent, hvor uddannelse er svær at få, arbejdsløsheden ekstrem og dødeligheden høj, har Afrikas

Læs mere

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk

Beretning 2012-2013. KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Beretning 2012-2013 KIRKENS KORSHÆR I HOLBÆK Klosterstræde 5 4300 Holbæk 5943 9090 holbaek@kirkenskorshaer.dk Indledning Én gang årligt skal de lokale by-arbejder afgive en skriftlig beretning. I denne

Læs mere

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN!

Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! Ny I AARHUS VALGMENIGHED? VELKOMMEN! 5 VELKOMMEN til ÅVM-familien! 5 Hjertelig velkommen i Aarhus Valgmenighed! Vi er en fornyet folkekirke, som blander velkendt tradition med nutidig fornyelse, og alle

Læs mere

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED

V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED FRIME NIG H ED EN BR OE N V E D T Æ G T E R 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1. Menighedens navn er Frimenigheden Broen. Menigheden er en evangelisk-luthersk frimenighed som nævnt i den kirkelige frihedslovgivning.

Læs mere

Den sidste vilje giver ro

Den sidste vilje giver ro foto ı morsi Den sidste vilje giver ro I dag lever vi sammen på mange forskellige måder. Nogle lever i ægteskab, andre ikke. Et testamente sikrer, at ens arv bliver fordelt til de mennesker, man ønsker

Læs mere

Forår 2013 53. årgang nr. 195

Forår 2013 53. årgang nr. 195 Forår 2013 53. årgang nr. 195 Redaktør: Knud Kluge Oplag 1000 Pjecen udgives fire gange om året og sendes gratis til alle der ønsker at modtage den. Sankt Vincent Gruppernes formål: At støtte udvalgte

Læs mere

baptist.dk men ikke ens Nummer 1 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk men ikke ens Nummer 1 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 1 2013 160. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark 1 Ét men ikke ens Hvad skaber dig? 2 Det er vigtigt for Caroline Holm at være sig selv. Hendes venner og klassekammerater skal forstå

Læs mere

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse.

2. Få hele verden i skole a. Inden 2015 skal alle børn, drenge og piger, have mulighed for at fuldføre en grundskoleuddannelse. Fakta om 2015-målene August 2015 I september 2000 mødtes verdens ledere til topmøde i New York for at diskutere FN s rolle i det 21. århundrede. Ud af mødet kom den såkaldte Millennium-erklæring og otte

Læs mere

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012.

Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Referat fra Baptistkirken i Danmarks Landskonference II lørdag den 10. november 2012. Landskonferencen blev afholdt på Rosborg Gymnasium, hvor rektor Mads Peter Villadsen endnu engang bød os velkommen

Læs mere

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer)

De 5 principper. 10 2. princip: Trekantformet discipelfællesskab. 12 3. princip: Mellemstort fællesskab (15-50 personer) LEDERMANUAL Indhold Introduktion 3 Hvorfor har vi klynger i Aarhus Valgmenighed? 5 Klyngeleder leder i Guds rige 6 Forventninger til en klyngeleder i ÅVM De 5 principper 8 5 principper for klynger 8 1.

Læs mere

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark

Udviklingsplan og Vision 2022. Y s MEN INTERNATIONAL. Region Danmark Udviklingsplan og Vision 2022 Y s MEN INTERNATIONAL Region Danmark FORMÅL Planen er tænkt som en ambitiøs udviklingsplan til nedenstående vision fra Y s Men International rettet direkte mod Region Danmarks

Læs mere

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde

Fælles Frikirkelig Uddannelse. Vision Strategi Samarbejde Fælles Frikirkelig Uddannelse Vision Strategi Samarbejde V I S I O N I fællesskab vil vi uddanne og træne nye og nuværende frikirkepræster, så fremtidens frikirker får bedre præster og i endnu højere grad

Læs mere

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4

Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Skat og Kollekt - betaler du for meget til de forkerte? V. H A N N E R O J - L A R S E N P A S T O R A L R Å D S M Ø D E T N O V 2 0 1 4 Giv kirkeskat i stedet for kollekt Sognenes indtægter 2013 kr. %

Læs mere

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg.

Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Forretningsmøde Kvindenetværket 25. juli 2014 under Sommerstævnet på Lindenborg. Indledning og velkomst v Karin Christiansen Karin bød især velkommen til Didi Oprenova fra Bulgarien, som taler til et seminar

Læs mere

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 46

BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 46 BaptistKirkens Nyhedsbrev uge 46 12. årgang onsdag den 16. november 2011 Indhold God stemning på Landskonference 2 Kontor til leje Skomagere i Rwanda Julemarked i Korskirken Bob Dylan i Købnerkirken Præsten

Læs mere

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside.

Ny webmaster på Missionsforbundets hjemmeside. Nyhedsmail december 2014 Nyt bestyrelsesmedlem i KIT Missionsforbundet har fået nyt bestyrelsesmedlem i KIT, Kirkernes Integrations Tjeneste. Posten har i en årrække været beklædt af Bjarne Nederby Jessen,

Læs mere

Menighedsudviklingskonferencen

Menighedsudviklingskonferencen Menighedsudviklingskonferencen Velkommen til 4 intensive og inspirerende dage! Menighedsudviklingskonferensen er et af de væsentlige steder, hvor fremtiden for Metodistkirken i Norden bliver formet, og

Læs mere

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp?

Hvorfor skal jeg bruge en hel uge af min kostbare sommerferie på en sommercamp? Sommercamp Mariager 2013 Indholdsfortegnelse: 1. Gode grunde til at tage på Sommercamp Mariager 2. Introduktion til dette års tema 3. Tematisk udvikling igennem ugens gudstjenester 4. Introduktion til

Læs mere

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb.

Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011. Stor uddeling i Estland Side 4. Slut med fugtige værelser Side 5. Krisen påvirkede ikke. Nødhjælp bringer håb. Nyhedsblad Nr. 54 Januar 2011 Stor uddeling i Estland Side 4 Slut med fugtige værelser Side 5 Krisen påvirkede ikke nødhjælpen Side 3 Nødhjælp bringer håb Side 6 Mennesker i NØD har brug for din hånd Vi

Læs mere

16. årgang - uge 32 - onsdag den 5. august 2015

16. årgang - uge 32 - onsdag den 5. august 2015 16. årgang - uge 32 - onsdag den 5. august 2015 Chin-staten oversvømmet Ungt efterår i Frankrig Ozolini koncert i Hjørring Holbækmenighed 150 år Kærlig hilsen fra Hyggehjørnet Kirke-cykeltur Gudstjenester

Læs mere

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn

VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION. Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn VERDENS BØRNS VELFÆRDSORGANISATION Giv lidt af dig selv - og giv håb til verdens børn Side 2 Kære læser, Vi er tilbage igen i år med anden udgave af VBVO Review, hvor du kan læse om vores projekter fra

Læs mere

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER

JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER JYSK BØRNEFORSORG/FREDEHJEMS FORMÅL OG VÆRDIGRUNDLAG MENNESKETS VÆRDIGHED LIV I VORE HÆNDER LIVSUDFOLDELSE ÅBNE OG TILLIDSFULDE RELATIONER Forord Jysk børneforsorg/fredehjems hovedbestyrelse besluttede

Læs mere

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission

Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission FORENINGEN AFRIKASKOLEN www.afrikaskolen.dk Nyhedsbrev 16: Lizette rejser, nyt managerpar og bestyrelse hos Bushveld Mission Nye tider for Bushveld Mission Det har været et turbulent efterår for folkene

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers. perioden 2003-2007 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2003-2007 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke

Den Evangelisk-Lutherske Frikirke Agerlandsvej 1 8800 Viborg Tlf. 86 62 92 22 Fax 86 62 93 75 E-mail: uw@uw.dk Netværk:RevisorGruppen Danmark Den Evangelisk-Lutherske Frikirke CVR nr. 27 05 91 12 Årsregnskab 1. januar 2014-31. december

Læs mere

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE

Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Sommer 2009 50. årgang nr. 180 SANKT VINCENTGRUPPERNE Kære bidragsyder, Ny fra bestyrelsen Tak til alle, der deltog i vores jubilæumsreception på Nordvanggård og for de gaver vi modtog. Det blev en festlig

Læs mere

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni

Idéer og inspiration. til liv og vækst. i menighedens diakoni Idéer og inspiration til liv og vækst i menighedens diakoni Kurser, undervisning, samt særlige medlemstilbud Samvirkende Menighedsplejer 2 Indhold: s. 3: Om Samvirkende Menighedsplejer og organisationen

Læs mere

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012

13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 13. årgang - uge 32 - onsdag den 8. august 2012 Fra Sommerstævnet Morten Kofoed på orlov Ny medarbejder i Odense Kvindenetværket til Burundi Knud Wümpelmann 90 år Grøn Kirke Temadag Gudstjenester 12. august

Læs mere

Historien om Sarah. Familieliv

Historien om Sarah. Familieliv børn i afrika 1 Historien om Sarah Mwamba Uganda Children s Choir er et børnekor fra Ugandas hovedstad, Kampala. De fleste af børnene er forældreløse og nogle af dem kommer oprindeligt ude fra landet.

Læs mere

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel

og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel Din virksomhed og Julemærkehjemmene Sammen kan vi gøre en forskel > 2 Din virksomhed kan gøre en forskel for udsatte børn i Danmark Der er børn i Danmark, der har ondt i livet på grund af mobning, ensomhed

Læs mere

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område

Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Frivillighedspolitik 2011-2014 på det sociale område Indledning I Horsens Kommune er der en lang tradition for at løfte i flok på social- og sundhedsområdet. Mange borgere i Horsens Kommune bruger en del

Læs mere

At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån. Han betaler rigeligt tilbage. Ordsp 19:17 (ny oversættelse)

At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån. Han betaler rigeligt tilbage. Ordsp 19:17 (ny oversættelse) Mission blandt børn og unge i Tanzania At hjælpe den hjælpeløse er som at give Gud et lån. Han betaler rigeligt tilbage. Ordsp 19:17 (ny oversættelse) Vi glæder os over alt det, Gud gør blandt børnene,

Læs mere

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND

WWW.SOMMERSTÆVNE.DK. UGE 30 19. - 25. juli TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND WWW.SOMMERSTÆVNE.DK TEMA: SENDT TIL VERDEN BAPTISTKIRKEN I DANMARK & DET DANSKE MISSIONSFORBUND UGE 30 19. - 25. juli 2015 VELKOMMEN På Efterskolen Lindenborg glæder vi os over endnu et SOMMERSTÆVNE i

Læs mere

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30

Referat af. Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager. Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Referat af Landskonferencens 1. samling, Missionsstævnet i Mariager Onsdag den 20. juli 2011 kl. 13.30-17.30 Konferencen begyndte med salmen Nu takker alle Gud og bøn om Guds velsignelse over samtalen

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010

BØRN I AFRIKA. Årsrapport 2010 BØRN I AFRIKA side 1 Allerød maj 2011 BØRN I AFRIKA Årsrapport 2010 Foreningsoplysninger: Børn i Afrika Heslegårdsvej 6, st-2 2900 Hellerup CVR nr. 28 01 87 54 Bestyrelsens sammensætning: Vagn Frikke-Schmidt,

Læs mere

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392

Projektår* Fra Til Beløb i kr. Dag Md. År Dag Md. År 1 01 10 2009 30 09 2010 251.392 Indenrigs- og Socialministeriet 15.75.40.10 Puljen til udvikling af bedre ældrepleje, UBÆP 2009 Ansøgning sendes til: Sikringsstyrelsen, Tilskudskontoret, Landemærket 11, 1119 København K. Ansøgningsfrist

Læs mere

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011

ISOBRO. Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 ISOBRO Analyse af udviklingen i de danske indsamlingsorganisationers indtægter mv. i perioden 2007-2011 Deloitte ISOBRO Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning og formål 1 2. Gennemførelse af undersøgelsen

Læs mere

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang

BDMNYT TEMA: OM AT GIVE. BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS. #3/2015 172. årgang # 172. årgang BRøDReMenigheDenS DanSke MiSSion TEMA: OM AT GIVE EN KÆRLIGHED SOM HOLDER ALLE HAR BRUG FOR JESUS 3 BDMnyt udgives af Brødremenighedens Danske Mission REDAKTØR FORMAND jørgen Bøytler tlf.

Læs mere

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg

Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Vedtægter For Indre Missions Unge I Viborg Indholdsfortegnelse 1 Navn...2 2 Formål...2 3 Tilhørsforhold...2 4 Aktiviteter...2 5 Bidragyderkreds...2 6 Generalforsamling...2 7 Ekstraordinær generalforsamling...3

Læs mere

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE?

VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? VIL DU VÆRE FRIVILLIG I KARLSLUNDE KIRKE? Hvis du gerne vil deltage i kirkens sociale fællesskab, er der gode muligheder for at blive frivillig i Karlslunde Kirke. GRUNDLAGET FOR FRIVILLIGT ARBEJDE I KARLSLUNDE

Læs mere

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013

Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 Stikords referat fra de fem regionale møder i BaptistKirken april 2013 I alt 183 deltagere i Silkeborg (24), Bindslev (65), Vårst (39), Roskilde (44) og Odense (23) (flere fra ledelsen var gengangere )

Læs mere

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august)

Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Referat fra møde i bestyrelsen onsdag den 14. september 2011 hos Carsten og Lis (udsat fra 31. august) Deltagere: Klaus, Carsten, Lis, referent: Lis. Afbud fra Rikke, Karin og Helle 1. Fastsættelse af

Læs mere

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge!

Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! STATUSRAPPORT 212-213 Aon og Børnehjælpsdagen - forenet i kamp for anbragte børn og unge! www.aonbhd.dk INDHOLD Indledning Voksende berøringsflade Børnehjælpsdagens aktiviteter Aon United Dagen Aon Football

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse

Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere. Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi arbejder for at skabe bedre livsvilkår for spastikere Spastikerforeningen - en forening i bevægelse Vi sætter vores fingeraftryk Spastikerforeningen er en huma nitær medlems organisation, som arbejder

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015.docx 14-05-2015 side 1. Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. 14-05-2015 side 1 Prædiken til Kristi Himmelfartsdag 2015. Tekst. Mark. 16,14-20. Det går ikke altid så galt som præsten prædiker! Sådan kan man sommetider høre det sagt med et glimt i øjet. Så kan præsten

Læs mere

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.

Allu. Projektbeskrivelse. - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark. Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb. Allu - et projekt for grønlandske unge på efterskole i Danmark Projektbeskrivelse Projektleder: David Randa, tlf. 28 18 46 70, dr@fgb.dk Allu Allu; (grønlandsk) sælens åndehul i isen 2 Ligesom sæler har

Læs mere

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN

AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN AC BØRNEHJÆLP TÆTTE PARTNERSKABER FOR UDSATTE BØRN INDHOLD AC BØRNEHJÆLP OM: 03 BARNETS RET TIL EN FAMILIE 04 PARTNERSKABER 07 SÆRLIGT UDSATTE BØRN 07 PROJEKTLANDENE 08 KONTAKT OS PARTNERCITATER: HVER

Læs mere

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Askø Strandvig Grundejerforening Per Skov Madsen Alstrup Strandvej 3 4840 Nørre Alslev Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato:

Læs mere

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015

Tilsagn om tilskud til projektet Ny Golfbane på Sejerø, j.nr. 1025-187 fra ø-støtteordningen under Landdistriktspuljen, 1. ansøgningsrunde 2015 Jens Thomassen Sejerø Golfklub c/o Jens Thomassen Sejerøvej 25 4592 Sejerø Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Gammel Mønt 4 1117 København K E-mail puljer@mbbl.dk www.mbbl.dk Dato: 20-04-2015

Læs mere

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015

Aftalestyring. Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Aftalestyring Aftale mellem Varde Byråd og Paraplyen 2015 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og bringer naturen ind i familiens hverdag derhjemme, på arbejdet og i skoler og foreninger.

Læs mere

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt

Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojekt-puljen i tilknytning til KulturLINK Femern Bælt Mikroprojektpuljen er etableret i tilknytning til projektet kulturlink Femern Bælt af Kulturregion Storstrøm og Kulturregion Midt- og Vestsjælland.

Læs mere

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde

AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde AKO Aktive Kristnes Omsorgsarbejde JULI 2014 AKO har gjort en forskel i 25 år Nyt nødhjælpslager i Rumænien Forrygende start for ny AKO genbrugsbutik Håb og liv, der hvor håbløsheden er stor... Af Søren

Læs mere

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012

Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 Mission Årgang 50 nr. 3 Sept./okt./nov. 2012 palma h j e m m e o g u d e For 50 år siden så vi sådan ud! Det var en stor glædesdag, da vi her var begyndt på Bibelskolen i Oslo for senere at rejse ud i

Læs mere

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger.

- men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. - men du afgør hvordan! Slut dig til dem, der vil støtte op om Kirken men husk også at Kirken altid vil være der for dig, uanset hvad du vælger. SKAL DER VÆRE EN KATOLSK KIRKE I DANMARK? Til dette spørgsmål

Læs mere

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07.

Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Beretning - Fyens Stift Menighedsrådsforening for året 2006-07. Velkommen til Fyens Stifts Menighedsrådsforenings forårsmøde. Det er altid med glæde, at bestyrelsen indkalder til forårsmøde. Vi glæder

Læs mere

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling

Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Din Håndbog Støt et barn - og skab udvikling Velkommen Tak fordi du vil støtte et barn gennem BØRNEfonden. Som sponsor i BØRNEfonden bidrager du til at skabe en bedre fremtid for det enkelte barn, dets

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen

Notat. Aarhus Kommune. Pkt. 3 Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Notat Pkt. 3 Emne Til Kopi til Betingelser for ret til kontanthjælp Beskæftigelsesudvalget Vibeke Jensen, Anna Marie Mikkelsen Den 9. marts 2012 Aarhus Kommune Betingelserne for at modtage kontanthjælp

Læs mere

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken

NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken NI LANDSORGANISATIONER MED FÆLLES RØDDER... en aktiv del af folkekirken KFUM OG KFUK I DANMARK KFUM og KFUK består af lokale foreninger, hvor frivillige står for klubtilbud til børn, unge og familier,

Læs mere

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015

Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 Referat fra generalforsamling den 22. april 2015 1. Indledning med andagt v/dagmar Bjerregaard 2. Valg af dirigent a. Kaj Ove Søe blev valgt. 3. Bestyrelsens beretning og visioner i punktform a. Året der

Læs mere

Dåb i Ingstrup Dødsfald. En kaptajn. går fra borde. der sender to derhjemme, ;-).

Dåb i Ingstrup Dødsfald. En kaptajn. går fra borde. der sender to derhjemme, ;-). 16. årgang - uge 9 - onsdag den 25. februarr 2015 To temadage til efteråret 106 deltager i lederkonference Anderledes fastegudstjeneste Dåb i Ingstrup Dødsfald Nyt fra Hanne og Hartvig Rwanda - mission

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol

Folkekirkens mellemkirkelige Råd. Protokol Folkekirkens mellemkirkelige Råd Council on International Relations of the Evangelical Lutheran Church in Denmark Middelfart, d. 5. februar 2010 J.nr. 013 JSS/jn MKR 1/10 Protokol fra møde i Folkekirkens

Læs mere

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb?

notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder Hvorfor en boligsocial strategi for fsb? notat Boligsocial strategi for fsb Udfordringerne i de udsatte boligområder fsb har i lighed med de øvrige almene boligorganisationer ansvar for at etablere og drive velfungerende boligområder, hvor beboerne

Læs mere

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus

Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus. Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus Vedtægter for Menighedsfakultetet Aarhus Menighedsfakultetet/ Lutheran School of Theology in Aarhus 1 Navn Menighedsfakultetet (MF) / Lutheran School of Theology in Aarhus (LSTA) er en selvejende og uafhængig

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014

Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 2014 Diakonalt nærvær fællesskab, der rækker ud. Refleksioner af sognediakon Hanne Hummelshøj Februar 01 Fokusgruppeinterview og spørgeskemaundersøgelse. Fokusgruppeinterview. Jeg har haft to fokusgruppeinterview

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere