Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støttecentret. Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m."

Transkript

1 Støttecentret Fønix Humlebo Café Nebsager Bomiljø Marievænget Rehabilitering Aflastning Opsøgende pædagogisk arbejde Ledsagelse Kursus virksomhed m.m

2 Indhold Støttecentret specialvejledere i Værdigrundlag Distriktshjemmevejledning...7 Aktivitets- og samværstilbud tilbud efter Beskyttet beskæftigelse efter Afløsning efter Mestrings kursus...11 Mejerivænget...11 Rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade efter SL Ledsager ordning Opsøgende arbejde Udarbejdet af Støtte- og Aktivitetscenter FønixEgevej 7C, 8783 Hornsyld Marts

3 Kompleksitet & Helhed Bo & Støttecentrets logo symboliserer en del af vores menneskesyn. Når mennesket er i centrum, skal vores tilgang rumme kompleksitet og være helhedsorienteret. Samtidig symboliserer det vores samlede tilbud, der har vokset sig til en stor og kompleks helhed. 3

4 4

5 Støttecentret indeholder administration samt kontorer og mødelokaler for specialvejledere i 85 I støttecentret løftes opgaver efter lov i social Service: 104 aktivitets og samværs tilbud. 103 beskyttet beskæftigelse. 84 aflastning og en Cafe. 97 ledsagerordning. 84 Afløsning. 99 Opsøgende arbejde Der vil i perioder være forskellige kurser og forløb for Handicappede: Mestringskursus Rehabiliteringsforløb i tværfagligt samarbejde med andre faggrupper. Der er også en cafe. Støttecentret har desuden tilknyttet : Et Bo-Miljø Mejerivænget en specialenhed for unge autister Enkeltmandsprojekter Yderligere information: Områdeleder Helle Mortensen, Teamleder Bente Dalsgaard, Teamleder Jeanette Nielsen Tlf

6 Værdigrundlag Vi arbejder grundlæggende udfra teorien om KRAP, den Kognitive, ressourcefokuseret og anerkendende tilgang, hvor brugerens udvikling, livskvalitet, selvbestemmelsesret og ligeværd er i højsæde. Vi arbejder også ud fra en Neuropædagogisk tilgang med borger der har erhvervet sig en senhjerneskade Herunder at brugeren har krav på: At blive mødt med ligeværd, respekt og værdighed. (Aner- kendelse) At der tages udgangspunkt i ressourcer i stedet for handi- cap/ problemstilling At blive mødt med åbenhed og ærlighed At blive mødt med humor og et smil At opleve tryghed og føle sig beskyttet Vores kerneydelser er: Udviklingsarbejde Identitetsarbejde Ressourceorienteret og kompenserende pædagogik, hvor fokus er den enkeltes trivsel og livskvalitet Omsorgs- og forebyggelsesarbejde. 6

7 85 Distriktshjemmevejledning Specialvejledning tilbydes efter servicelovens 85 og tolkes således: Et tilbud om social støtte i hverdagen, til personer med nedsatte fysiskske og/ eller psykiske funktionsevner, eller særlige sociale problemer. Støttebehovet/vejledningen vurderes individuelt, så der udvikles Et liv så tæt på egne præmisser som muligt. Der arbejdes med de mål som borgeren har for vejledningen og med de udfordringer der er for at nå målene. Specialvejledning ligger som udgangspunkt mellem kl Aktivitets- og samværstilbud tilbud efter 104 Tilbuddet retter sig mod borger med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer. Der er tale om sociale, kreative og lystbetonede aktivitets- og samværstilbud, som medvirker til at brugerne får mulighed for at komme hjemmefra og deltage i sociale aktiviteter, og hvor der er mulighed for at udfolde sig sammen med andre og deltage i et socialt fællesskab. Beskyttet beskæftigelse efter 103 Tilbuddet retter sig mod borgere med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og personer med særlige sociale problemer. Formålet er at øge selvværd og livskvalitet for den enkelte. Tilbuddet omfatter borgere mellem år som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Ydelsen ophører ved udgangen af det fyldte 65 år. 7

8 Afløsning efter 84 Vedrørende hjemmeboende personer over 18 år med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Servicelovens 84: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde afløsning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Formål og målgruppe Formål At afløse en familie, der passer en handicappet person i hjemmet. Målgruppe Forældre eller pårørende til hjemmeboende personer over 18 år med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne, og som vil være berettiget til et specielt døgntilbud. Vision Borgere med funktionsnedsættelse støttes til at opnå en forbedret livskvalitet. Sagsbehandler sikrer, at udfører delen og borgeren samt dennes pårørende har afstemt forventningerne og afløsning udføres i henhold til den givne bevilling. Opfølgning Kommunen følger op på ydelsen og revurderer behovet en gang årligt. 8

9 Beskrivelse af ydelsen Afløsning gives i hjemmet, Afløsning i hjemmet tildeles med et antal timer, som familien kan disponere over til afløsning. STU- den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse STU er et helhedsorienteret uddannelsestilbud fra Humlebo til unge med særlige behov. Uddannelsen henvender sig til gruppen af sent udviklede unge, der ikke er i stand til at gennemføre et ordinært uddannelsestilbud, selv med socialpædagogisk støtte. Formålet med uddannelsen er at give den unge personlige, sociale og faglige kompetencer til et selvstændigt og aktivt liv. Gennem forløbet søges følgende 3 del mål afklaret: Støttebehov, erhvervsevne og fremtidsmuligheder. Cafe og køkken på Støttecentret På støtte og aktivitets centret Fønix har vi en dejlig cafe, og et køkken, som tilbyder forskellige lune rette, dagens middag, smørrebrød mv. Den ugentlige madplan kan fås ved henvendelse til de 2 cafe personaler. Hos personalet vil du opleve forståelse for det at leve med et handicap. I cafeen kan man lave forskellige ting f.eks. Nyde den gode mad/kaffe Socialt samvær En snak om noget som optager dig. Spil Film fremvisning 9

10 Cafeen har åben: Mandag til fredag fra 9.00 til Kik forbi vi glæder os til at se dig, og du er mere end velkommen. Nebsager bomiljø Nebsager bomiljø er et tilbud under Støtte og Aktivitetscentret Fønix i Hornsyld. Målgruppen for Nebsager Bomiljø er pt. mennesker med en funktionsnedsættelse eller sociale problemstillinger, som har behov for nærhed og social kontakt samt pædagogisk støtte. Bo miljøet tænkes på sigt at være for unge Asperger. Alle beboere i Nebsager Bomiljø modtager Specialvejledning efter servicelovens 85. Hver borger har individuel specialvejledning udført af hver sin vejleder. Da personalet ikke er tilstede aften og weekend kræves det, at beboerne kan klare sig uden personalestøtte i disse tidsrum. Bomiljøet består af 8 selvstændige lejligheder og et fælleshus. Lejlighederne udlejes gennem Juelsminde Andelsboligforening. Boligerne er ikke kørestolsegnet/handicapvenligt indrettet. Der er mulighed for at ansøge Hedensted Kommune om boligstøtte, samt om et kommunegaranteret indskudslån via boligstøtteloven. 10

11 Mestrings kursus (læring og udvikling sammen med andre) Lærings og samværstilbud efter 104. Formål At øge den enkeltes livskvalitet i hverdagen, således at den enkelte oplever at kunne agere hensigtsmæssigt i eget liv uden nogen form for støtte eller med at minimum af støtte. Tilbuddet henvender sig til forskellige målgrupper, der som udgangspunkt ellers ville være berettiget til at modtage støtte efter 85. I første omgang vil tilbuddet rette henvendelse til ADHD borgere der får mulighed for gennem læring at udfolde sig sammen med andre ligestillede og deltage i socialt samvær. Dette for på sigts at knytte netværk og skabe rum for personlig udvikling til den enkelte. Mejerivænget Mejerivænget er en specialenhed for 7 unge autister der modtager specialvejledning fra Støtte og aktivitetscenter Fønix. Enheden består af selvstændige boliger der ligger i lokalområdet i Tørring kommune.??? Borgerne modtager individuel støtte og vejledning givet af specialvejledere, ud fra opgaver visiteret efter 85 i lov om social service. Ud over individuel Støtte og vejledning har borgerne mulighed for deltagelse i fælles aktiviteter i løbet af ugen. Dette med henblik på at 11

12 udvikle og styrke de sociale kompetencer, indgå venskaber / netværk og udgå isolation. Der tilbydes også åben rådgivning en efter middag om ugen. Her kan man vende pludselige opståede udfordringer så tankemylder og ængstelse undgås. Gældende for aktiviteterne og den åbne rådgivning er, at det pædagogiske personale er de sammes de samme dage, således at borgerne føler sig trygge. Mandag: socialt samvær og spisning kl Brugerne er selvkørende i forhold til økonomi, er medbestemmende om hvilken mad der skal spises, og de hjælper med indkøb, madlavning og oprydning på skift. Tirsdag: Åben rådgivning kl Fra kl er der telefontid, hvor man kan ringe og melde sin ankomst til personalet. Torsdag: socialt samvær og hygge fra kl Indhold aftales fra gang til gang. 12

13 Rehabiliteringstilbud til mennesker med erhvervet hjerneskade efter SL 85 Målgruppe Mennesker med erhvervet hjerneskade. Visitation Visitation foregår gennem den kommunale sagsbehandler. Rehabiliteringsteamet Rehabiliteringsteamet består af specialvejledere med flere års erfaring indenfor specialpædagogik, samt rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade. Et rehabiliteringsforløb består af flere aktører, som gennem et tæt tværfagligt samarbejde skaber en helhedsorienteret indsats. Aktørerne består af sagsbehandler, pædagoger, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd, læge, psykolog/psykiater, sygeplejerske m.m. Hovedvægten i forløbene lægges generel på udvikling af daglige færdigheder samt samspil med omverdenen/social adfærd færdigheder der kan realiseres i det fremtidige liv på ændrede vilkår. Pædagogisk tilgang Vi arbejder ud fra en Neuropædagogisk tilgang. Neuropædagogik er en tværfaglig, helhedsorienteret, individuel og situationsbestemt træning og undervisning af personer med erhvervet hjerneskade. Målet er, at støtte og vejlede borgeren til, at leve et så aktivt, selvstændigt og meningsfyldt hverdagsliv som muligt. 13

14 Ledsager ordning 97 kommunen yder op til 15 timers ledsagelse om måneden til personer mellem 16 og 67 år, der pga. betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ikke kan færdes alene. For visiterede fortsætter ordningen ud over de 67 år. Støtte og aktivitetscenter Fønix iværksætter og koordinere indsatsen mellem borgeren og ledsageren. Opsøgende arbejde 99 (samarbejde imellem psykiatri, misbrug, senior service og handicap.) Jfr. Lov om social service 99 sørger Hedensted Kommune for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser/handicap, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer. Hvem kan modtage 99 Målgruppen for ordningen er de mest socialt udsatte og isolerede sindslidende/handicappede, stof- og alkoholmisbrugere samt hjemløse, som almindeligvis ikke gør brug af, eller ikke kan gøre brug af de allerede eksisterende tilbud. Der er tale om en målgruppe, som ikke nødvendigvis tidligere har haft kontakt med de sociale myndigheder på forhånd. Der er således ikke tale om en visiteret ordning. Alle kan henvende sig til kommunen og gøre opmærksom på, at en person har behov for hjælp, ligesom kendskab til målgruppen kan ske ved støtte- og kontaktpersonernes opsøgende arbejde. 14

15 Der er tale om personer med særlige sociale problemer og hvor hjemløse problematikken er overvejende. Sammen kan vi flytte hele verden 15

16 Praktiske Oplysninger Støtte- og Aktivitetscenter Fønix Egevej 7C, 8783 Hornsyld Tlf OmrådeLeder Helle Mortensen - Mobil Teamleder 103 og 104 Jeanette Nielsen Mobil: Teamleder 85 Bente Dalsgaard Mobil: Koordinator for Ledsagerordningen/specialvejleder Jørgen Hiorth Mobil: Susanne Grotkjær Enghøj Mobil: Niels Espes Vej Hedensted T:

Café Drop Ind Aktivitetshuset Fønix

Café Drop Ind Aktivitetshuset Fønix Støttecentrets personale holder pause Støttecentret Kompleksitet & Helhed Café Drop Ind Aktivitetshuset Fønix Indhold Kompleksitet & Helhed...3 Værdigrundlag...4 Støttecentret - 85 Distriktshjemme-vejledning...5

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler.

I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. 1 Forord I det følgende præsenteres Ikast-Brande Kommunes serviceniveau for indsatsen for borgere over 18 år med misbrug af rusmidler. Serviceniveauet er vedtaget af Byrådet og skal samlet set være med

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte

Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte Tårnby Kommunes Kvalitetsstandarder på området børn og unge med et særligt behov for støtte - Oversigt over ydelser, målgrupper og kvalitetsstandarder Politisk besluttet: Version 1 Indledning Med henblik

Læs mere

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov

Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov Ringsted Kommunes Politik for voksne med særlige behov 2 Indhold: Indledning...3 Vision: Omsorgskommunen Ringsted...4 Politikkens opbygning...5 Kvalitet i hverdagen...6 Fællesskab, deltagelse, erhverv,

Læs mere

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning

NOTAT Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning NOTAT Den 16. september 2010 Servicedeklarationer for behandling af alkohol- og stofmisbrug, samt forebyggelse i Skive Kommune fra den 1. januar 2010 Indledning På grundlag af en Partnerskabsaftale har

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap

UDKAST! Vejledende serviceniveau. Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap UDKAST! Vejledende serviceniveau Udsatte børn og unge Børn og unge med handicap Forord Serviceniveau på børne- og ungeområdet Vi er glade for at kunne præsentere Rudersdal Kommunes vejledende serviceniveau

Læs mere

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret

3.10 Omsorgstandpleje...27 3.11 Individuelle kørselsordninger...28 3.11.1 Kørsel til egen læge og speciallæge...28 3.11.2 Kørsel til specialiseret 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Generel information... 4 2.1 Vurdering af borgerens behov for hjælp... 4 2.2 Henvendelse samt levering af hjælpen... 5 2.2.1 Sagsbehandlingstider... 6 2.3 Midlertidig

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 24. juni 2014 Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven Vejledning nr. 2 til serviceloven Afsnit I Indledning Kapitel 1 Indledning

Læs mere

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015

Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 Kvalitetsstandard for hjælp og støtte efter Servicelovens 85 2015 21. april 2015 Center for Handicap & Psykiatri Torvegade 15 4200 Slagelse Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Lovgrundlag... 3 2.1.

Læs mere

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord

Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I. Indledning. Kapitel 1. Forord Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om hjælp og støtte efter serviceloven (Vejledning nr. 2 til serviceloven) Afsnit I Indledning Kapitel 1 Forord [Forord og indledning udestår]

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Februar, 2015 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling

Læs mere

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard For social behandling stofmisbrug efter 101 i Lov om Social Service Forudsætninger Lovgrundlag og organisatoriske rammer for behandling af stofmisbrugere Lovgrundlaget for den sociale

Læs mere

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET

BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET BESKRIVELSE AF PRAKTIKSTEDET INST. NR.: (indsættes af uddannelsesinstitutionen) PRAKTIKSTEDET PRAKTIKSTEDETS NAVN ADRESSE POSTNR. OG BY TLF. NR. MAIL ADRESSE HJEMMESIDE Georgs Æske Skansevej 20 a 3400

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice

Kommunen informerer. Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Kommunen informerer Serviceinformation om pleje og praktisk hjælp samt madservice Visitationsenheden Juli 2013 Indholdsfortegnelse Forord side 4 Formål med Serviceloven side 5 Grundlag for bevilling side

Læs mere

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM

SOCIAL PROFIL RETT SYNDROM Side 1 af 20 1. Livet med en sjælden diagnose...3 1.1. Samfundets rolle...3 1.2. Offentlig rådgivning...3 1.3. Vejledning i privat regi - patientforeningernes rolle...4 1.4. Psykologisk støtte...4 2. Barnet

Læs mere

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK

Tilsynsrapport Varde Kommune. Slotsgade 5. Anmeldt tilsyn September 2012 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING WWW.BDO.DK INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Varde Kommune Tilsynsrapport Varde Kommune Slotsgade 5 Anmeldt tilsyn September 2012 WWW.BDO.DK 0 Indholdsfortegnelse 1 samlede... 2 1.1 bemærkninger og anbefalinger... 3 2

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde.

Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Kvalitetsstandard for opsøgende socialt arbejde. Lovgrundlag: Ydelser inden for opsøgende 99 i Lov om Social Service (LSS). Ved opsøgende socialt arbejde forstås ydelser i relation til: Opsøgende og afklarende

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapport vedr. uanmeldt tilsyn Solgården Rapporten er udarbejdet med en fremstilling af beboernes udsagn, oplysninger fra plejepersonalet og gruppeleder, samt tilsynets egne observationer. Under konklusionen

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKSTEDSBESKRIVELSE Praktikstedsbeskrivelsen består af 4 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12

EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 EVALUERINGSRAPPORTEN PARKVEJ 12 Parkvej 12 et nyt bo og akuttilbud Indholdsfortegnelse Indledning Side 3 Konklusion Side 3-4 Anbefalinger konkretiseret Side 4 Historik Side 5 Arbejdsmål på Parkvej 12 Side

Læs mere

Voksenservice 03-12-2013

Voksenservice 03-12-2013 FREDERICIA KOMMUNE En ny vej 2.0 Handle- og udviklingsplan 2014-2015 Voksenservice 03-12-2013 Handle- og Udviklingsplan 2.0 er en plan, som skal danne grundlag for Voksenservices udvikling i 2014 og 2015

Læs mere