via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet"

Transkript

1 ASTROL GIKON Astrologisk Selskabs Tidsskrift Nr.1 Maj 2017 Transformationsprocesser i horoskopet Kriser i sammenhæng med Mars cyklus 2016 Af astrolog Heidi Treier Oversat fra tysk af Aase Kærgaard, FAS Når vi hører ordet krise, reagerer vore mentale programmering mest med billeder af bekymrende, dramatiske eller voldsomme begivenheder. Men en krise er grundlæggende en indre eller ydre omstillingsfase, hvor noget gammelt eller hidtidigt slutter, og noget nyt begynder, altså en transformation. Det kan betyde en ekstremt positivt eller også negativt oplevet omstilling, altså en dø-og- bliv-til proces. Det personlige horoskop vil give oplysninger om, om et menneskes livsplan peger på, om det oplever sine egne transformations- og vækstprocesser via fysisk-materielle kriser eller sjælelige eller åndelige kriser. Transformationsprocesser i horoskopet Indholdet i tegn, huse eller mest af alt kvadranterne af overpersonlige planeter (Uranus, Chiron, Neptun og Pluto) angiver den slags forvandlingsprocesser. I den sammenhæng antyder Saturn i horoskopet altid det livsområde, hvor arbejdet med transformation skal gøres, hvor vi på en måde via begivenheder på dette livsområde bliver opfordret til det. Uranus peger på, på hvilket livsområde der kan finde et bevidsthedsspring sted, dvs. hvor en udvidet forståelse er vigtig (dvs. at give slip på ensidig betragtning, at være parat til at overskride grænser). Den opfordrer os til at efterprøve, hvor vi begrænser os for stærkt, eller hvor vi forbliver for længe i gamle handlings- og livsmønstre, hvor vi kan overskride disse grænser via en udvidet betragtning af dette tema. Neptun peger på det livsområde, hvor der skal udvikles tillid til livet selv og dets flod, såvel som vores plads i det, i stedet for at udvikle lidelsesstrukturer gennem falske forestillinger og forventninger.

2 2 ASTROL GIKON 6. ÅRGANG NR. 1 MAJ 2017 Endelig er Pluto den planet, der fører os gennem kriserne. Den aktiverer derved dybe følelseskræfter, der giver os en anelse om vores kosmiske forvandlingkraft. De tegn, hvor disse planeter står i vores fødselshoroskop, er vores kollektive grundkræfter og peger på medbragte energier. De huse, hvor de overpersonlige planeter står i vores radix, og deres aspektforbindelser viser de livsområder, hvor processerne kan opleves. Aspektbillederne eller aspektfigurerne symboliserer vores såkaldte sjælematrix dvs. de sjælelige energimønstre, som indeholder forvandlings- og udviklingsprocesser. Hvornår er transformationsprocesser tidsmæssigt mulige? Grundlæggende er transformationsprocesser til stadighed mulige, når et menneske bevidst erkender sine kræfter og beslutter sig til at forandre uønskede eller fastlåste strukturer. Men det er alligevel et meget teoretisk udsagn, for i enhver normal udvikling er der menneskelige og fysiske udviklingscykler og vækstfaser, der understøtter eller muliggør sådanne transformationsprocesser. I almindelighed bliver transformationer udløst af kvantespring i bevidstheden, af stærke eller pludselige erfaringer, informationer eller ydre begivenheder, der udvider den personlige eller kollektive bevidsthed. Astrologisk bliver de markeret af de langsomme planeters transitter, deres cykler eller gennem tilsvarende progressioner, der viser tidspunktet for en konkret udløsning. Et menneske kan ikke allerede i barndommen eller ungdommen gennemgå store udviklingsprocesser, når det fysisk, følelsesmæssigt eller mentalt er beskæftiget med ganske andre temaer, om det nu er udvikling af neurologiske strukturer, vækst, kropsbeherskelse og -koordination eller dannelse af sociale eller sjælelige kompetencer. Først når disse har fået tid til udvikling, når den fysiske, mentale og emotionelle struktur er oprettet, er bevidste transformationsprocesser mulige uden risiko. Naturligvis er der i tilfælde af høj udvikling mulighed for sjældne undtagelser. Hvordan kriser opstår Der findes på hvert udviklingstrin eller -fase bestemte udløsere og kriseprocesser. På det fysiske niveau tæller her f.eks. overvindelse af sygdomme, ydre nødvendige eller påtvungne omstillinger som flytninger eller stedskifte, påbegyndelse af børnehave- eller skoletid, forandringer, død eller sygdom i familien osv. Når sådanne kriseprocesser er forbundet med vigtige livstemaer, er de og de tilsvarende livsfaser relativt nemme at se i horoskopet og i progressionen. Efter min erfaring giver først og fremmest kvadranter og deres planeter oplysning om individuelt vigtige udviklingsfaser og deres forløb. Dette har jeg allerede skrevet om i tidligere udgivelser. [1] Om kriser, deres opståen og tilløb til at klare dem giver planeten Mars, de faste huse og tegnakse oplysning. Hvert menneske tilstræber først det personligt-følelsesmæssige niveau af tilfredshed, harmoni og velbefindende. Det kan have forskellig værdi og vigtighed for hver enkelt, og kan have at gøre enten med den fysisk-berøringsmæssige følelse, eller det emotionelle eller mentale velbefindende (f.eks. også med tænkning og filosoferen). Hvis der er en stærk spænding mellem anlæg (dyrekredstegn og planeter) og

3 6. ÅRGANG NR. 3 MAJ 2017 ASTROL GIKON 3 de nuværende livstemaer (huse og kvadranter og deres forbindelser), eller hvis der f.eks. er en modsætningsspænding i personligheden mellem jord / vand- og ild / luftelementer, så opstår der friktion. Denne friktion skaber energetisk ophidselse og hede mellem de forskellige områder, hede opflammer ild, ild er energi og fører til forvandling fra en tilstand til en anden. Planetens repræsentanter eller de astrologiske symboler for ild er Sol, Mars og Jupiter, planeter i ildtegn og ildhuse. Solen som den vigtigste repræsentant viser personligheden og dennes væsentligste energier. Nu kommer det så an på, hvor stærk og kraftigt et menneske udtrykker sig som fast eller egocentreret personlighed i sin bevidsthed, dvs. i sin tænkning, følelser og handlinger, eller om det har udviklet en vi-bevidsthed. Med tiltagende udvikling gør vi erfaringer med, at vi er en del af en større helhed. Vi kan erkende, at vi står i forbindelse med andre mennesker, en gruppe, kollektivet, og vi udvikler en bevidsthed om, at vores tanker, følelser og handlinger påvirker vores omgivelser, og at vi omvendt også bliver påvirket af dem. Albert Einstein Mars burde undersøges med henblik på, hvor den bekæmper transformationsprocesser, eller om den sætter sin ild ind på forvandling Eksempel Supernova Netop i de sidste uger blev et sådant kollektivt bevidsthedsspring muligt. Den blev rigtigheden af den teori, som Albert Einstein postulerede for 100 år siden om tyngdebølger og påvirkningen af rum-tid af disse bølger, videnskabeligt bekræftet, og også den videnskabeligt efterprøvede erkendelse, at universet og vi selv er opstået af en supernova. Derved bliver det bekræftet af en videnskabelig information, at mange mennesker får en udvidet oplevelse af og en bevidsthed om sammenhængen mellem universet og deres egen opståen. Det er, som om vi får en ny sans for vores iagttagelse af universet. [2] På lignende måde kan vi forestille os lejlighedsvise kvantespring i vores udvikling, når vi trænger igennem til nye erkendelser, informationer og konkrete erfaringer. Vi kan tydeligere og tydeligere forestille os og opdage, at kosmiske kræfter har en oprindelse, et udgangspunkt, hvorfra alt udvikler sig, og at den udvikling påvirker alt det efterfølgende og os selv, hvorved energien i denne oprindelige kraft består, og dens bølger stadig eksisterer videre. Så længe vi ikke tænker over det og erkender betydningen ( erfarer ), hænger vi fast i en mindre og begrænset Jeg-bevidsthed, og de energier, der kunne bringe os til udvikling, drejer sig i ring om vores Ego.

4 4 Astrologiske eksempler på udløserne Solen i vores horoskop siger meget om, om og på grundlag af hvilke energier vi er i stand til at træde ud af den lille Jeg-bevidsthed og acceptere vores større sol en større bevidsthed eller et større selv. Og drivkraften til det viser sig gennem Mars som symbol på vores vilje og vores handlekraft og kampkraft. Vi kan i første række forstå Mars som Solens adlatus (hjælper, støtte). Han burde kæmpe for det som Solen sætter energi ind på. Imidlertid repræsenterer Mars også en selvstændig viljekraft, som er farvet af det tegn og det hus, hvor den står. Hvis radix-mars står på en grund af meget Ego-tynget energi, vil den muligvis være modvillig mod at udføre Solens ærinde, og vil forsøge at sætte sin egen vilje igennem. På den anden side vil et indsnævret Jeg, eller et, der er reduceret til Ego (Solen), snarere benytte denne gennemslagsog viljekraft til at kæmpe imod noget i stedet for at kæmpe for Solens udvikling fra Ego til Selv. En udviklet Sol vil snarere være i stand til at sætte viljen og gennemslagskraften ind for noget, nærmere betegnet for udvikling, for en energi, der er forbundet med Sjælen, og for et bevidst mål. Hvordan det end er i hvert fald er Mars energi, ild og gennemslagskraft eller kampkraft, og den bliver brugt af en person svarende til dennes Selvs (Solens) bevidste og opnåede ASTROL GIKON 6. ÅRGANG NR. 1 MAJ 2017 tilstand. Hvis vi så betragter Mars i tegn og hus som selvstændigt værktøj, kan vi astrologisk erkende, hvor kampen og gnidningerne mellem Jegets vilje og det udviklede Selv eller endda det højere Selv begynder, og hvor det finder sted. Mars cyklus Som eksempel kunne forløbet af Mars bane i år tjene. (se illustration 1)). Mars gik ind i Skorpionens tegn 3. januar 2016 og har befundet sig i dette tegn frem til d. 6. marts, er så vandret ind i Skytten, hvor den blev retrograd på 8 54 Skytte d. 17. april, som så igen afsluttes Skorpion d , hvor den bliver stationær direkte. I Skorpionen vil Mars kæmpe for en indre ild og en transformationsproces på et dybt, følelsesmæssigt niveau og stiller spørgsmålene: Hvad har vi dybt i vores indre og ubevidste af transformationskraft? Hvad vil vi, hvad motiverer os dybest og mest lidenskabeligt? Er vi virkelig klar til også at sætte dette igennem i vanskelige ydre situationer? Dette lidenskabelige ønske kan gennem Mars videre gang blive bragt aktivt ind i vores bevidsthed og vores visioner i tegnet Skytte, for så at kæmpe for disse idealer, ideer og mål. Når Mars går videre og træder ind i Stenbukkens tegn (fra 27. september) kan kraften på koncentreret vis blive omsat til og manifesteret i handling. Men hvis der ikke er blevet udviklet nogen bevidsthed om indre motivation og viljesudtryk, støder man på heftig modstand. Mars i Skorpionen (uforløst) vil så på et dybere og skjult niveau forsøge at manipulere omverdenen til sine formål. Kræfterne skjuler sig, men har en

5 6. ÅRGANG NR. 3 MAJ 2017 ASTROL GIKON 5 gevaldig emotionel virkning, der ikke kan mærkes med det samme. Mars støder d. 24. august på Saturn (ca. 10 Skytte) og danne en konjunktion med den. Hvis vi lever den positivt, kan vi påvirke denne proces med tilsvarende bevidsthed og vilje på den måde, at vi i første omgang retter vores indre lidenskabelige ønsker og transformationskræfter mod vores visioner og ideer, for så at omsætte og manifestere dem (Stenbukken). Til gengæld vil en ubevidst og uforløst Mars i Skytten sætte sin viljekraft ind på ens eget subjektive verdensbillede, på rethaveri og ens egen overlegenhed (på områderne magt, tro, religion, verdensanskuelser, politiske eller kollektive meninger), hvad der så i det videre forløb støder på magtfuld, blokeret eller forhærdet energi (den negative virkning af Mars i Stenbukken). Denne proces er kamp, en konflikt mellem indre drift og motivation og ydre modstand. Viljen og målene bliver i dette tilfælde brugt og forfulgt på krigerisk vis. Den smerte/ den frustration/ det raseri o. lign. skal føre til en bevidsthed om spændingen, og dermed gøre en transformation mulig. Højdepunktet og resultatet af denne proces vil vise sig frem til ca. 19. oktober, når transit Mars træder i konjunktion med Pluto. Mars position i hus viser, på hvilket livsområde førnævnte tema og konfliktenergien kommer til udtryk i det personlige liv. I vores eksempel ville det være 1. hus, altså det område, hvor man på bevidst og meningsfuld vis gennemfører synlige resultater. 6. hus i horoskopet forråder, hvordan mennesket omgås eller løser kriser. 8. hus som kriseudløser Andre udløsere af kriser er personlige planeter i faste tegn, frem for alt hvis de har spændingsaspekter og angiver en emotionel fastlåshed. Alle planeter i faste tegn er potentialer for sjælelig udvikling. Undersøg et horoskop med henblik på sådanne potentialer, og efterprøv så, om der i stedet for potentiel udvikling er en forbliven eller insisteren på gamle emotionelle mønstre og reaktioner. Hvis man viser en klient, hvilke enorme sjælelige potentialer der ligger bag, kan han reagere sjæleligt på det, og en forandring af følelsesmæssig fastlåsthed bliver mulig. Det er ikke et tilfælde, at Mars er den gamle hersker i Skorpionen / 8. hus (dø og bliv til) og Pluto den nye hersker. Mars skulle undersøges for, hvor den forhindrer eller bekæmper transformationsprocesser, eller om den sætter sin ild ind på forvandling. Denne transformationskraft bliver så frisat gennem Pluto på et kollektivt eller overpersonligt niveau. 8. hus er ikke kun huset for bindende forhold og kontrakter, men viser også ens egen trofasthed overfor sine skabende kræfter. Her overtager vi ansvaret for integrationen af Jeget i et Selv. Både den tegnenergi, der er på husspidsen, og mulige planeter i dette hus har med det at gøre. Hver kamp mellem disse to dele er en kamp mod ens egen livsenergi og udløser en krisemekanik. Hvis spidsen af 8. hus f.eks. er i Skyttens tegn,

6 6 ASTROL GIKON 6. ÅRGANG NR. 1 MAJ 2017 vil det pege på, at kampen for eller imod (selv) erkendelse, søgen efter mening eller bevidsthedsudvidelse raser, i Tvillingernes tegn ville det være kampen mod opsplitning af tænkningen og akademisering eller det overfladiske og ustadige, mens denne kamp i Krebsen er rettet mod overdreven emotionalitet eller subjektive følelser, og der er brug for en sammensmeltning af tænkning og følelser. Herskeren over 8. husspids peger på en udvidelse af temaet eller en detaljeret information om dette tema. I vores horoskopeksempel (figur 1) er spidsen af 8. hus i Løven. Her har vi den klassiske kamp mellem Ego og Selv. Der skal tages ansvar for integrationen af ens egen personlighed. Solen (hersker i 8. hus) står i 4. hus / Tyren. Men 4. hus (IC) begynder ganske vist i Vædderen, og henviser til, at der er anlæg for en stærk, måske barnlig og umoden følelsesmæssig modstandskraft, der kan være rettet mod familiesystemets forventninger og forskrifter (eventuelt et familiedogme med Pluto i Stenbukken!). Men Solen i Tyren (ledsaget af Venus og Merkur i Tyren) angiver snarere en bekvem, rolig grundholdning, der har behov for tid til at reagere. Derfor giver man måske efter for familiens og omverdenens forventningspres og skjuler sin personlige vilje og gennemslagskraft i 12. hus (Mars og Saturn i 12. hus). Således kunne en grundholdning opstå, som hedder Den klogeste giver efter. Man trækker sig tavs tilbage og passer sit eget. Det fører så til, at krisen opstår i 8. hus. For der kræves ikke hverken dominerende selvhævdelse eller tilbagetrækning, eftergivenhed eller fraspaltning, men en virkelig og ansvarlig personlighedsintegration. Det kunne f.eks. ske gennem viljen til (Selv) erkendelse og bevidst koncentration om udviklingen af krop, sjæl og ånd (12. hus). De fysiske og sjælelige kræfter kunne muligvis med ro, afslappethed og livsglæde / livsnydelse føre til en afbalanceret tilværelse (MC = livsmål i Vægten). Hvis der står planeter i 8. hus, skal de ses og accepteres som del eller værktøj for personligheden og transformeres fra udtryk for Egoet til udtryk for Selvet. I vores eksempel står Jupiter i Jomfruen i 8. hus og peger på en udvikling, der sker skridt for skridt og som kræver en skelnen mellem egne kræfter til vækst og indsigt og omverdenens forventninger. Og som AC-hersker er det en yderligere styrkelse af 8. hus krise- og forvandlingskræfter. Andre udløsere af kriser er personlige planeter i faste tegn, frem for alt når de har spændingsaspekter og viser en emotionel fastlåsthed. Efter min erfaring forråder horoskopets 6. hus, hvordan mennesket tackler kriser og løser dem. Krisebeherskelse er livsbeherskelse. 6. hus, planeter der, eller personlige planeter i Jomfruen viser på ingen måde en småtskåren ånd eller en bogholder, men giver tværtimod - via en aktiv skelnen mellem Egoadfærd (usikkerhed, tilpasningsvilje, kritisk detaljebetragtning) og udviklet adfærd en vidunderlig og helende styrke til hengivenhed. Denne hengivenhed motiverer os til at acceptere alle aspekter af livet. Det betyder helt praktisk magt over hverdagen og tilpasning til de ydre livsomstændigheder. Accept her og nu, uden bedømmelse af rigtigt og forkert, bedre eller dårligere, uden kritik og emotionel frustration eller angst. Jomfruen forbindes med styrken til at tjene, der ofte banalt vurderes som underdanighed. I virkeligheden følger Jomfruens styrke i den astrologiske udvikling efter Løvetegnet. Den evne, der hidtil er opnået til integration af personligheden bliver i Jomfruen efterprøvet, betvivlet og opfordret til at foretage en adskillelse mellem

7 6. ÅRGANG NR. 3 MAJ 2017 ASTROL GIKON 7 et for stærkt udviklet Jeg og en integreret personlighed. Man bliver bevidst om sin kreative kraft som medskaber og er motiveret for at udtrykke den hengivent i det helt normale liv og håndtering af dagligdagen. Deri ligger med henblik på den følgende Descendant et træningsområde, hvor man skal stille denne tjeneste til rådighed i det daglige liv og for andre mennesker. Så snart dette bliver os bevidst, kan vi også klare hverdagskriserne og de mere eller mindre stærke kriser fra 8. hus. Simpelthen ved at acceptere og have tillid til egen evne og kreativitet (fra det foregående Løve / 5. hus) kan vi udvikle glæde ved livet og ved de levende daglige gerninger. Vi kan være i her og nu. Ikke uden grund er de mennesker, der har glæde i deres arbejde og aktiviteter for det meste sundere og mere tilfredse. Men det er og det skal ikke lades uomtalt ikke særlig let, og først muligt efter at man har været igennem forskellige kriser og mestringen af dem. I vores eksempel er spidsen af 6. hus i Tvillingernes tegn, og Merkur, som er herskeren står i 5. hus. Her er opfordringen at erkende i stedet for at trække sig tilbage eller stædigt (Tyren) gå sine egne veje, at tale med andre om egne værdier og indre følelser og kræve frihed for egen indre rytme. Den retrograde Merkur i Tyren i 5. hus har brug for tid til at blive klar og sikker på sit eget indre mentale og verbale udtryk. Det er næste, som om sjælen kræver en skridtfor-skridt udvikling i forbindelsen mellem Sjæl og Krop. Dette bliver bekræftet af den eleverede [3] Måneknude og Jupiter (9. husspids i Jomfruen). Noter: [1] Karma im Horoskop Wege zur schöpferischen Kraft, Ebertin Verlag 1999, nu Astronova [2] Spiegelonline, Wissenschaft fra d Revolutionær opdagelse: fysikere måler for første gang tyngdebølger, af Christoph Seidl8er. [3] Eleverede planeter står i en 90 graders vinkel til AC på midten af den øvre halvbue. De henviser til en, måske endda den vigtigste kraft i det personlige horoskop og er en slags polarstjerne for livet. Artiklen er over sat med tilladelse fra Heidi Treier og fra redaktionen af det astrologiske tidsskrift Meridian Fachzeitschrift für Astrologie: meridian-198x353.jpg Artiklen blev bragt i Meridian 3, Heidi Treier, født 1943, eksamineret astrolog DAV, leder af Astrologiezentrum Köln- Mitte, uddannelse, rådgivning, coaching og seminarer. Speciale: Karmisk og heliocentrisk astrologi; specielle udviklingskurser for 3. livsfase. Astrologikon Medlemsblad for Astrologisk Selskab ISSN Net: Copyright 2017 Astrologisk Selskab Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Redaktionen udgøres af Selskabets bestyrelse plus de skrivende medlemmer. Ansv. red. er formanden. Layout: Ditte Andreasson. Gratis for medlemmer og udkommer, når der er stof til et nyt nummer.

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers

Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers HISTORIA Stjernerne i dig af Nina Bentzon- Ehlers Bogens omslag samt de 12 stjernetegn er tegnet af Hanne Passer Stjernerne i dig Af Nina Bentzon-Ehlers HISTORIA »Stjernerne i dig«, ny revideret udgave

Læs mere

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm

Oven over skyerne..! Få alt at vide om rumfart, rumstationer og raketter hér: http://www.geocities.ws/johnny97dk/rumfart/index.htm Oven over skyerne..! Du skal lære mennesker, steder og ting ude i rummet og på jorden hvor du bor Du skal lære om stjernetegnene Du skal lave din egen planet-rap Du skal skrive et brev fra Månen Du skal

Læs mere

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH.

6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. 6 FOREDRAG AF JES DIETRICH. Dette er en oversigt over de foredrag som jeg tilbyder. Der er for tiden 6 foredrag, og de er alle baseret på min bog Menneskehedens Udviklingscyklus, og på www.menneskeogudvikling.dk

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne august 2014. Vædderen: Retvendt. Retvendt. Retvendt. Store energier er i spil, få samling på brikkerne i dit livs puslespil. Fristeren, angsten for noget forgangent stikker

Læs mere

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift,

Mange, mange mange mange Mestre er gået foran og muliggjort dette skift og endnu flere disciple har i århundreder fulgt med op til dette skift, 08.09.2016 September Meditation Episode 2 af 4 Velkommen til den anden episode af September serien med Plejaderne, Kryon og et stærkt felt af Ærkeengle. I første Episode havde vi syv mægtige Ærkeengle,

Læs mere

De ydre planeters tegnskift

De ydre planeters tegnskift De ydre planeters tegnskift Saturn, Uranus, Neptun og Pluto er de ydre planeter i vores solsystem. De er transpersonelige planeter (dog omtales Saturn normalt ikke som transpersonelig men som værende på

Læs mere

Mere om opholdsteder

Mere om opholdsteder Mere om opholdsteder En af mine kolleger - øjebliksastrolog blandt andet - spurgte forleden dag, hvilket sted han skulle bruge til beregning af spørgsmålshoroskoper: Stedet, hvor spørgeren befinder sig,

Læs mere

Forord til Planetenergi meditationer

Forord til Planetenergi meditationer Forord til Planetenergi meditationer Følgende teknikker vil aktivisere dig og forøge din evne til at handle i hverdagen Hvad tilstræber teknikkerne Teknikkerne tilstræber at skabe harmoni, indre ro, balance

Læs mere

Fra Maslow til Barrett

Fra Maslow til Barrett Fra Maslow til Barrett Af Richard Barrett Oversat til dansk af Benjamin Lindquist og Thobias Laustsen Overblik over Richard Barrett s 7 trins Bevidsthedsmodel Grunden til at Barrett skabte bevidsthedsmodellen,

Læs mere

Horoskopets progression

Horoskopets progression Horoskopets progression Af Helge Kruse (Fra Visdomsnettet) Månen og ascendanten Gennem de første fire år er ethvert barn under indflydelse af Månen, der påvirker hjernens vækst. I denne periode vil barnet

Læs mere

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc.

Læs mere

FRED og den gode vilje

FRED og den gode vilje 1 FRED og den gode vilje Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 FRED og den gode vilje Af Erik Ansvang God vilje begynder med gode intentioner. Hvordan omsættes den gode vilje til handling? Hvordan skaber

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne April 2014. Vædderen: På hovedet. Retvendt. på hovedet. Omgiv dig med et smaragdgrønt lys, og lad universet heale dig. Du er mere følsom end man umiddelbar tror ved første

Læs mere

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016

Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Esoterisk Sommerskole Aarhus 2016 Det er en stor fornøjelse for Center for Esoterisk Astrologi atter at kunne invitere til Esoterisk Sommerskole i Aarhus i juli 2016, hvor landets førende esoterikere,

Læs mere

Retrograd Venus 2015

Retrograd Venus 2015 Retrograd Venus 2015 Lars Henrik Rasmussen Når Venus går baglæns, kan kærligheden vokse Mon ridderen på den hvide hest, på vej mod sin udkårne, vil sætte pris på at opdage, at han har mistet sin smukke

Læs mere

TERAPI AF. J.H. CARLOS

TERAPI AF. J.H. CARLOS TERAPI AF. J.H. CARLOS 18 PSYKOLOG NYT Nr. 15. 2004 Det hypnoterapeutiske Et mål for hypnoterapi er en forandring hos klienten gennem dennes erkendelse af en eller flere tidligere fastlåste, uerkendte

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg

FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg FINANSKRISEN OG TÆRSKELENS VOGTER af Holger Stavnsbjerg Finanskrisen har bevirket, at konflikten mellem menneskehedens sjæl og dens tærskelvogter er blevet intensiveret, så vi er nået til et punkt, hvor

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten

Danmark. - i perspektiv. Forårskvartalet Uranus Pluto kvadraten Danmark - i perspektiv Forårskvartalet 2016 Med en velkomst til det kosmiske nytår stilles følgende spørgsmål: Hvad handler et Mars år om? Har FN udlevet sin rolle i den form, den har i dag? Hvordan er

Læs mere

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk

Selvkontrol. Annie Besant. www.visdomsnettet.dk 1 Selvkontrol Annie Besant www.visdomsnettet.dk 2 Selvkontrol Af Annie Besant Fra Theosophy in New Zealand (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Hvad er det i mennesket, som det ene øjeblik

Læs mere

Citater fra: Af Jes Dietrich

Citater fra: Af Jes Dietrich Citater fra: Hjertet og Solar Plexus Erindringens Tale Balancepunktet Af Jes Dietrich Dit liv er en stor proces af valg med det formål at udvikle dig selv og elske dig selv mere. Den dag du ikke behøver

Læs mere

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG

SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG SKÆBNEÅRET 2012 HOLGER STAVNSBJERG Ved at analysere horoskopet for år 2000, som også er et horoskop for de næste 1000 år, og dermed Vandmandens tidsalder, kan vi astrologisk forstå den nuværende verdenskrise,

Læs mere

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer

SOLEN. Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse. Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer SOLEN Hvis Positive kvaliteter er Frygtløshed - Sundhed - Beherskelse Hvad aktiverer/stimulerer Sol energien, når du kanaliserer Den forstærker dit æteriske legeme, og giver derved energi og forøger din

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne oktober 2014. Vædderen. På hovedet. På hovedet. Retvendt. Ærkeenglen Uriel styrker din tillid til din egen visdom og intelligens. Der er noget følelsesmæssigt der spøger,

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juli 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. På hovedet. Ærkeenglen Jeremiel er englen der hjælper dig med at evaluere dit liv, brug ham. Du skal tillade dig selv at sprede

Læs mere

Tolv tegn på din opvågnende guddommelighed

Tolv tegn på din opvågnende guddommelighed Tolv tegn på din opvågnende guddommelighed Tobias via Geoffrey Hoppe www.crimsoncircle.com Inspirer Bevidstheden Tolv tegn på din opvågnende guddommelighed Tobias via Geoffrey Hoppe Del venligst denne

Læs mere

De 12 hellige nætter før jul

De 12 hellige nætter før jul De 12 hellige nætter før jul Vi taler om "12 hellige nætter", men der er faktisk tale om 12 hellige nætter før julenat og 12 efter. De starter natten mellem den 13. og 14. december og "mødes" julenat.

Læs mere

Den vandrette og den lodrette akse.

Den vandrette og den lodrette akse. Den vandrette og den lodrette akse. En tilgang til tilværelsen, som måske kan gøre det lettere at blive bevidst om forskellige aspekter af livet, er ved at se på den vandrette og den lodrette akse. Det

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. Vintersolhverv 2015

Danmark. - i perspektiv. Vintersolhverv 2015 Danmark - i perspektiv Vintersolhverv 2015 Atter et år er gået på hæld. Vi er nu nået til den sidste årstid, vinter. Det er næsten helt Vivaldisk. Der er fokus på jordelementet. Vi kigger på, om der er

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011

Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen. Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Livsmestring v/ trivselsspecialist, coach og underviser Betina Inauen Vedbygaard, fredag d. 4. marts 2011 Mindtools Coaching Livsmestring Forventningsafstemning Tankens kraft Det personlige ansvar Transitioner

Læs mere

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer

JUPITER. Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet. Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer JUPITER Hvis Positive kvaliteter er Grænseløshed - Venlighed - Kreativitet Hvad aktiverer/stimulerer Jupiter energien, når du kanaliserer Jupiter aktiverer, renser og balancerer som Minerva, Uranus og

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014.

Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Tarotkortenes bud på stjernerne juni 2014. Vædderen: På hovedet. På hovedet. Retvendt. Lad impulserne fra dit indre, give dig svaret på hvad dit hjerte ønsker sig. Når du siger jamen tre gange, er der

Læs mere

17. Afsnit. Martinus og astrologien.

17. Afsnit. Martinus og astrologien. 1 17. Afsnit 17.1 Martinus egen indstilling til astrologien. I kredsen omkring Martinus var der flere, der var ret interesserede i astrologi og de horoskoper der kan udarbejdes. Jeg ser i Per Thorells

Læs mere

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år

Danmark. - i perspektiv. 2015 Er et Jupiter år Danmark - i perspektiv Man siger, at det er svært at spå, især om fremtiden. Det er måske noget lettere, når astrologen, med de kosmiske briller på og med loven om som foroven så forneden, forsøger sig

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Solmeditation ved fuldmåne Meditationsomrids Information: Der er tre stadier i denne meditation. Det er ikke meningen, at man højt

Læs mere

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L.

GUDRUN BOOST. Styrken er inden i dig. Det har den altid været. Er du villig til at udvide din tænkemåde og vække denne styrke til live? Louise L. GUDRUN BOOST Føler du dig låst fast i livet? Tror du på at du fortjener et godt liv? Saboterer din underbevidsthed din fremgang? Trænger du til et skud kærlighed fra dig selv? Skal de pessimistiske briller

Læs mere

Danmark. - i perspektiv

Danmark. - i perspektiv Danmark - i perspektiv SOMMERSOLHVERV. Horoskopet er opstillet for København den 21-6-2015 kl. 18.39. Vi ser på, hvad det kommende kvartal har at byde på, og hvilke temaer der vil blive belyst eller bliver

Læs mere

Den Forløsende Konflikthåndtering

Den Forløsende Konflikthåndtering Den Forløsende Konflikthåndtering Af advokat & mediator Jacob Løbner Det ubehagelige ved konflikter De fleste af os kender kun alt for godt til konflikter, og kun de færreste bryder sig om at befinde sig

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser

visualisering & Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Mentale redskaber ved kræftsygdom 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te PSYKE OG KRÆFT Der er

Læs mere

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære

Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gam- melt, begrænsende liv ikke er til at bære Nyt liv kan bryde frem, når det erkendes, at et gammelt, begrænsende liv ikke er til at bære prædiken til 14. s. e. trin. II: Joh 5,1-15 i Strellev Kirke den 28/8 2016. Ved Jens Thue Harild Buelund. I

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse.

Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Den lange varition af teknik til individuel integration af højere bevidsthed og jordforbindelse. Du tænder et lys - afspænder fysisk - mentalt og følelsesmæssigt Du stiller et tændt stearinlys for dig

Læs mere

Livet giver dig chancer hver dag

Livet giver dig chancer hver dag Gnisten som guide I de momenter, hvor du lykkes at være dig selv, kommer helheden. Hvis du på dit livs rejse får nogle af de glimt igen og igen, begynder det at blive mere meningsfyldt at leve. Når gnisten

Læs mere

Udgivet af Susan Schvartz Larsen

Udgivet af Susan Schvartz Larsen Udgivet af Susan Schvartz Larsen Kære læser Først en lille introduktion til, hvordan du kan bruge Dagenes tekster. Dine tanker styrer alt i dig det er den helt korte version. Den lange kan du få på et

Læs mere

Kinas Pluto hvad skete/sker der?

Kinas Pluto hvad skete/sker der? Kinas Pluto hvad skete/sker der? Af Karl Aage Jensen Astrologihuset Astrologimagasinet Horoskopet har flere gange skrevet om Kina, der er grundlagt den 1. oktober 1949 kl. 15.00 i Beijing. Alle forløb,

Læs mere

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen

Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen Pædagogisk referenceramme for Børnehuset Mælkevejen den 28/4-15 Præsentation af Mælkevejen Mælkevejen er en daginstitution i Frederikshavn Kommune for børn mellem 0 6 år. Vi ønsker først og fremmest, at

Læs mere

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus

4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus 4 ledtråde til at hjælpe dig i arbejdet med dit Solar Plexus Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Dit (arbejds-) liv som senior

Dit (arbejds-) liv som senior Dit (arbejds-) liv som senior - Håndtering af livsændringer Dansk Magisterforening, København og Århus 1/10 og 13/11 2014 Direktør cand.psych. Morten Holler Tal fra Danmarks Statistik: Hovedparten af de

Læs mere

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET.

Radix #2. Løgnen i livet. Peter Orban om astrologi som terapi. Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET. Radix #2 Netblad som supplement til Astrologimagasinet HOROSKOPET ISSN 1903-4490 Ansv.red: Karl Aage Jensen Kontakt: astrologi@astrologihuset.dk Løgnen i livet Peter Orban om astrologi som terapi af Aase

Læs mere

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn

Et nyt perspektiv. Rasmus Theede, 36 år, IT-chef hos Mærsk. Bor sammen med sin kæreste og hendes børn Et nyt perspektiv Når du er kommet godt i gang med meditation, er du trådt ind på en sti, som kan føre dig til ny udvikling igennem hele livet. Der er mange måder at meditere på. Alle har som mål at skabe

Læs mere

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Hanne og Jens Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror Copyright 1999 Cosmic Mirror & AstroScan Copenhagen INDHOLD INDLEDNING DATA BENYTTET VED ANALYSEN

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

En vej til at reagere proaktivt

En vej til at reagere proaktivt En vej til at reagere proaktivt Vi er født proaktive, men gennem vores opvækst, præges vi og der er en risiko for at vi bliver reaktive gennem årene. At være proaktiv betyder mere end at være aktiv og

Læs mere

Astrologi & Einsteins relativitetsteori

Astrologi & Einsteins relativitetsteori 1 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Samuel Grebstein www.visdomsnettet.dk 2 Astrologi & Einsteins relativitetsteori Af Samuel Grebstein Fra The Beacon (Oversættelse Ebba Larsen) Astrologi er den

Læs mere

Nr. 3 September 2013 25. årgang

Nr. 3 September 2013 25. årgang KØBENHAVNS KOMMUNEKREDS Nr. 3 September 2013 25. årgang I dette nummer bl.a.: Portræt af en frivillig samtale med Sven Aage Knudsen Formidling af følelser uden ord Videnskabelig skabt legeplads til børn

Læs mere

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje

Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje Aktiver din stærke, gode og intelligente vilje 2005 Will-management er et halvårligt selvudviklingsforløb med fokus på anvendelse af den stærke, den gode og den intelligente vilje. I løbet af fire moduler

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

At turde følge dit hjerte

At turde følge dit hjerte At turde følge dit hjerte Opregn i din personlige udviklingsdagbog alle de tidspunkter i dit liv, hvor du har ladet vigtige muligheder for vækst og udfordring gå dig forbi. Hvorfor besluttede du dig for

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Den buddhistiske tilflugt

Den buddhistiske tilflugt Den buddhistiske tilflugt Af Merete Boe Nielsen Tilflugt handler om, hvor vi søger vores lykke, og begrebet er grundlæggende i buddhismen. Det gælder for alle buddhister, ligegyldig hvilken buddhistisk

Læs mere

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du

Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du Min intention med denne ebog er, at vise dig hvordan du får en bedre, mere støttende relation til dig selv. Faktisk vil jeg vise dig hvordan du bliver venner med dig selv, og især med den indre kritiske

Læs mere

PROFETKRISEN. astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk

PROFETKRISEN. astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG. Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk PROFETKRISEN astrologisk belyst AF HOLGER STAVNSBJERG Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk PROFETKRISEN astrologisk belyst Af Holger Stavnsbjerg www.visdomsnettet.dk 2 PROFETKRISEN astrologisk

Læs mere

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids

Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids 1 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids www.visdomsnettet.dk 2 Meditation ved fuldmåne Meditationsomrids Grundtone Hvis man vender ansigtet mod lyset og står i dets glans, bliver man blind for problemerne

Læs mere

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1

December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 01.12.2016 December serie med Plejaderne, Kryon Metatron og Det galaktiske Råd. Episode 1 Godaften og velkommen til december meditation. Det er dejligt, at så mange af jer har glæde af serierne og får

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst

MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst 1 MOHAMMED- KRISEN astrologisk belyst Holger Stavnsbjerg www.visdomsnettet.dk 2 MOHAMMED-KRISEN astrologisk belyst Af Holger Stavnsbjerg Da araberne i årene efter Mohammeds død manglede en kronologi, befalede

Læs mere

Identitet og værdighed i en forandringens tid

Identitet og værdighed i en forandringens tid Identitet og værdighed i en forandringens tid Når alt forandres, forandres vi alle. En ny bevidsthed og en ny verden er ved at blive genfødt i os mennesker. Et helt nyt daggry er ved at vågne og gennemtrænge

Læs mere

Astrologisk Svedehytte 2014-2016

Astrologisk Svedehytte 2014-2016 5. juli 2014 Astrologisk Svedehytte 2014-2016 Noget er ved at blomstre på vores planet, og når vi i vores klare øjeblikke mærker det, føles det som et hjerteudvidende mix af vild forelskelse, ubetinget

Læs mere

Faser i den numerologiske navneproces

Faser i den numerologiske navneproces Denne guide er særligt til dig som overvejer at skifte navn numerologisk eller som allerede har skiftet navn numerologisk. I nærværende guide omkring proces og udrensning deler jeg de 6 faser som alle

Læs mere

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885

Opdateret Lederskab. - et nyhedsbrev for ledere om lederskab og ledelse ISSN 1901-0885 Nr. 4 2011 Tema: Motivation hvad er det i grunden, som bæredygtigt motiverer os? Motivation opgradering til version 3.0! Pisk og gulerod er yt. Motivation handler om, at grundholdningen til arbejde i dag

Læs mere

Opdrage abesindet. Ruske op i tingene

Opdrage abesindet. Ruske op i tingene Opdrage abesindet Vælg en hvilken som helst aktivitet og koncentrer dig om den. Når du retter opmærksomheden mod den valgte opgave, skal du også lægge mærke til, hvornår opmærksomheden er gået videre til

Læs mere

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut

Copyright by. Martinus åndsvidenskabelige institut KOSMISKE GLIMT Copyright by Martinus åndsvidenskabelige institut 1. KAPITEL Livsoplevelsens kontraster Ligesom menneskene kan komme ind i ulykkelige situationer og opleve sorgens og lidelsens mørke øjeblikke,

Læs mere

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004

Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Ringe Vandrehjem d. 30.10.2004 Voksenpsykologi Det kunne være så meget. Men her sættes først fokus på Personlighed så Hvordan påvirker vi hinanden?... Og endelig Sportspsykologi/Idrætspsykologi EN DEFINITION:

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT AL BEGYNDELSE ER SVÆR I 2012 valgte jeg, efter 18 år som storryger, at kvitte smøgerne. I tiden efter havde jeg brug for at aktivere mine hænder og hoved, så jeg

Læs mere

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog

Kend dig selv. Abraham Maslow (1908-1970), amerikansk psykolog Frygten for ens egen storhed eller at undgå sin skæbne eller at løbe bort fra ens bedste talent én ting er sikker, vi besidder alle muligheden for at blive mere, end vi faktisk er. Vi har alle uudnyttet

Læs mere

9.2. Passionens kraft Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com

9.2. Passionens kraft Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Coaching Forlaget Andersen 9.2. Passionens kraft Af redaktør, M.A., Int. Cert. Coach, Lucy Vittrup, Lucy Vittrup & Company lv@lucyvittrup.com Indhold Denne artikel har følgende indhold: 1. Formål 2. Hvad

Læs mere

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM

INFORMATIONSBREV FRA ASTROLOGISK MUSEUM ISSN 1602-9231 Elektionsastrologi Kunsten at finde det rigtige tidspunkt Af Claus Due Elektionsastrologi beskæftiger sig med at vælge det rette tidspunkt for et forehavende. Elektion kommer af latin electio,

Læs mere

ugepraksis et billede på dit liv

ugepraksis et billede på dit liv Daisy Løvendahl Personlig rådgiver ugepraksis et billede på dit liv www.daisylovendahl.dk #1. En guide til refleksion og handling Om ugepraksissen Denne ugepraksis er resultatet af megen refleksion og

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

personlighedsforstyrrelser

personlighedsforstyrrelser Temaaften om personlighedsforstyrrelser Forståelse og behandling Rikke Bøye Ledende psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi Klinik for Personlighedsforstyrrelser Aarhus Universitetshospital, Risskov

Læs mere

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin.

Livskvalitetssamtalen. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates. Lægen er den bedste medicin. Det er lægens godhed, der hjælper patienten. Hippokrates Lægen er den bedste medicin. I sin konsultation møder den holistiske læge sin patient sjæl til sjæl. Din holistiske læge vil spørge dig: Hvad ønsker

Læs mere

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI

TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI TÆRSKELENS VOGTERS ASTROLOGI Af HOLGER STAVNSBJERG Menneskeheden er nået så langt i sin udvikling, at den har integreret sin personlighed og dermed skabt tærskelens vogter og står nu på grænsen til guddommelighed,

Læs mere

Reaktioner på forandringer

Reaktioner på forandringer Reaktioner på forandringer Det er helt naturligt at reagere, når der sker en forandring, men ved at kende de mentale processer, der sker i forbindelse med en forandring, kan man omstille sig hurtigere.

Læs mere

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal

akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal akupunktur & balance - om at holde den normale fødsel normal INDLEDNING Det er nu anden gang, vi står her til dette forrygende arrangement, som vi kan takke Sara for eller hendes betragtelige organisationstalent

Læs mere

LEKTIONER og ARTIKLER

LEKTIONER og ARTIKLER LEKTIONER og ARTIKLER - Baseret på bogen Menneskehedens Udviklingscyklus Jes Dietrich www.menneskeogudvikling.dk Om Bogen Menneskehedens Udviklingscyklus, 377 sider, Illustreret ISBN 978-87-994675-1-8

Læs mere

1 / 8 25.6.2008 9:24 2 / 8 25.6.2008 9:24 Indhold Plastik stander til kort og pap skilt, Spillebræt, Drejeskive, 8 spille brikker, Timeglas, 236 skandale kort (200 med billede, 34 med navn, 2 tomme kort),

Læs mere