U D K A S T. Rammeaftale 2013 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 4 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "U D K A S T. Rammeaftale 2013 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 4 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen"

Transkript

1 U D K S T Rammeaftale 2013 for kommunerne i region Hovedstaden Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed og paragraf. Kommunerne har udfyldt oplysninger om tilbudstype, ældretilbud og privat tilbud. Der er på baggrund af kommunernes indberetninger ændret i tilbuddene, som de fremgår af tilbudsportalen, såfremt de er nedlagte, har ændret navn eller paragraf m.v. Læsevejledning: - I kolonnen "Type" har kommunen angivet typen af tilbud jf. nedenstående definitioner: ) Lokale tilbud: Tilbud, som alene anvendes af driftsherren. B) Klynge-tilbud: Tilbud, hvor der er indgået særlig aftale mellem driftsherren og en eller flere andre kommuner om anvendelse af tilbuddet. ) Regionalt orienterede tilbud: Tilbud, hvor en stor del af pladserne på markedslignende vilkår anvendes af andre kommuner. - I kolonnen "Ældre" har kommunen sat kryds, hvis tilbud er et ældretilbud. - I Kolonnen "Privat" har kommunen sat kryds, hvis tilbuddet er et privat tilbud. Trækket er opstillet i alfabetisk rækkefølge efter kommunerne i region Hovedstaden: Tilbud i Region Hovedstaden er anført til sidst. lbertslund llerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsae Glostrup Gribskov Halsnæs Helsingør Herlev Hillerød Hvidovre Høje-Taastrup Hørsholm Ishøj/Vallensbæk København Lyngby-Taarbæk Rudersdal Rødovre Tårnby Vallensbæk Region Hovedstaden

2 U D K S T lbertslund Kommune 103 Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet 104 Fonden Skov, Natur og Friluft Værkstedet Klub Stoppestedet Klub Stoppestedet Lørdag 107 Bofællesskabet Hedemarken Bofællesskabet Humlehusene Bofællesskabet Miravænget Opgangsfælleskabet Stationsporten 108 Boligerne Herstedøster Sidevej 192 lbo Omsorgscenter Humlehusene 1 og 7 36 KLUB VEST nden lovgivning Familiehuset Miniregnbuen Brøndagerskolen B B lbertslund Kommune

3 U D K S T llerød Kommune 103 Glad Mad B 104 Engholm 142, 1 Børne- og familieteamet 142, 5 OPHOLDSSTEDET HOLMEGÅRDEN FOND Red Barnets Børnehus Lindhøjgård 192 Engholm Plejecenter Lyngehus Plejecentret Mimosen llerød Kommune

4 U D K S T Ballerup Kommune 101 Brydehuset Udslusningen Knastebakken 104 ktivitetshuset Støberiet 105, 2 og 115, 2 og 4 Brydehuset Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - Støttecenter Stedet Dagtilbud for Voksne Udviklingshæmmede - ktivitets- og samværstilbuddet Krumtappen Dagtilbuddet Basen i Rødbo Stokholtbuen Ungdomsuddannelsescenter Brøndbyskoven Ungdomsuddannelsescenter Maglemosen Bofællesskabet Egebjerg Bofællesskabet Hold-an Vej Bofællesskabet Klakkebjerg Bofællesskabet Østerhøj PLEJEENTER KIRSTINEHVEN PLEJEENTER TOFTEHVEN PLEJEHJEMMET LINDEHVEN PLEJEHJEMMET ROSENHVEN Rødbo ÆLDREENTER EGELY 107 flastningsinstitutionen Torvevej Måløvgård Udslusningen Knastebakken 108 Skolehaven Stokholtbuen Ballerup Kommune

5 U D K S T VEDELSBO v/lonnie Rowland Haugaard 141 Brydehuset 142, 5 FONDEN RPE DIEM HUSET c Lillevangsgård c 192 Plejehjemmet Lundehaven 67, 1, 3 Ballerup Ungdomspension c FONDEN RPE DIEM HUSET c Bemærkninger: Vedr. Brydehuset så er der et samarbejde med Herlev Kommune ift. alkoholområdet og ift. lægebistand til stedet. Ift. bofællesskaberne for udviklingshæmmede benyttes de primært til Ballerup-borgere, men der sælge 1-2 pladser til andre kommuner. Ballerup Kommune

6 U D K S T Bornholms Regionskommune 101 Bornholms Regionskommune Psykiatri & handicapvirksomheden Sct. Ols 104 Bornholms Regionskommune Røbo Klintebo Kommunikationscentret Midtpunktet - Psykiatri og Handicap - Område Vest SS 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Valmuen Bornholms Regionskommune Røbo Gartnerparken Klintebo Neøhuset Nylars Plejecenter Nørremøllecentret Plejecenter Klippebo Plejecenter Lunden Plejecenter Slottet Plejecenter abo Rønne Botilbud, Stenbanen Socialpsykiatrisk Botilbud, B1 Svaneke Plejecenter Ældrekollektivete Årsdale 107 spie Bornholm Grennessminde Bornholm Et Socialpædagogisk Opholdssted Bornholms Regionskommune

7 U D K S T Kærbygård B Projekt Farmen/Walther Music v/johnny Walther Nielsen Sct. Ols Socialpsykiatrisk Botilbud, B1 108 Østergade 54, KOLLEGIET. 109 KVINDEKRISEENTER BORNHOLM 141 Bornholm Lænke-ambulatorium Bornholms Behandlingscenter FONTN Bornholms Regionskommune Psykiatri & handicapvirksomheden 142, 4 Hybelordningen 142, 5 spie Bornholm Birketoften/Bornholm BROEN I/S Grennessminde Bornholm Et Socialpædagogisk Opholdssted Kernehusene - Bornholm Opholdsstedet 'Højlyngen' v/lars-ulrik Preisler Opholdsstedet Krummeled v/fillippe Noel Dalgaard 192 Hjemmet i Klemensker Plejehjemmet Sønderbo Plejehjemmet Toftegården 32 Specialbørnhaven Mælkebøtten 67, 1, 3 flastningsinstitutionen Løvstikken Behanlingsinstitutionen Phøni Bornholms Regionskommune

8 U D K S T Bemærkninger: Vedr. behandlingsinstitution Phøni: Denne omdannes til dagtilbud pr. den Vedr Sct Ols: Er også godkendt til behandlingstilbud for unge med misbrug. Serviceloven 14 stk. 3 jf. 142 stk. 7 og 66.5 Vedr. 104, 107 og 105: Kommunen sælger enkelte pladser på bo- og dagtilbud. Vedr. 105: Nylars Plejecenter, Ældrekollektivet Årsdale er til meget demente borgere Bornholms Regionskommune

9 U D K S T Brøndby Kommune 103 Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Bio afé Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Bibliotekvej Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Hesselager 104 Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Daghjemmet Hesselager Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Værkstedet Hesselager Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Gartneri og værksted Job- og ktivitetscenter Vestegnen, Industriværksted Værestedet 17 Værestedet Midlergårdsvej 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Lundedammen 4 Bofællesskabet Tranumparken 10 Bofællesskabet Tranumparken 4 Boligerne lbjergparken 3 Ældrecentret Gildhøjhjemmet Ældrecentret Nygårds Plads Ældrecentret Æblehaven 107 Ældrecentret Gildhøjhjemmet 108 Boligerne Brøndbyøstervej Lionslund 141 Brøndby Lænke-ambulatorium lukket 142, 1 Brøndby Kommune, plejefamilier / 142, 4 Bostedet Bemærkninger: *) Bofællesskaberne Lundedammen, Tranumparken 4 og Tranumparken 10 samt Boligerne lbjergparken er efter boliglovgivningen og ikke konteret som 108. Brøndby Kommune

10 U D K S T Dragør Kommune 107 Bofællesskab Wiedergården* 192 PLEJEHJEMMET ENGGÅRDEN 142 stk 1 Plejefamilier i Dragør* Bemærkninger: *) Pågældende tilbud er placeret i Dragør Kommune, men fremgår af Tårnby Kommunes skema, da de er involveret på grund af det forpligtende samarbejde, som de to kommuner har med hinanden. Dragør Kommune

11 U D K S T Egedal Kommune 101 Egedal Misbrugsbehandling B 105, 2 og 115, 2 og 4 Boligfællesskabet Bakkehuset Boligfællesskabet Dambo Boligfællesskabet Skovbo B B B Plejecenter Damgårdsparken Plejecentret Porsebakken Botilbud Engbo 107 Bo- og Servicecenter Søvænge Boligfællesskabet Bakkehuset Boligfællesskabet Skovbo Botilbuddet Broen B B B Fonden Opholdsstedet Hyldeborg 108 Bo- og Servicecenter Søvænge Botilbud Skelhøj 141 Egedal Misbrugsbehandling B 142, 5 Fonden Opholdsstedet Hyldeborg Fonden Søhus Opholdsstedet Fjordhus Bemærkninger: 105, 2 og 115, 2 og 4: Plejecenter Damgårdsparken indeholder også specialbotilbuddet til demente, "Solkrogen". Egedal Kommune

12 U D K S T Fredensborg Kommune 101 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg Rusmiddelcenter Fredensborg 104 Lindegården Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter 105, 2 og 115, 2 og 4 ELSE MRIEHJEMMET Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter Pleje- og aktivitetscenter Benediktehjemmet Pleje -og aktivitetscenter Egelunden Pleje- og ktivitetscenter Lystholm Øresundshjemmet 107 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg Granbohus 108 Johannes Hages Hus Lindegården 141 Den Selvejende Institution lfa - Fredensborg 142, 1 Plejefamilier 142, 5 DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Det socialpædagogiske Opholdssted assiopeia Det Socialpædagogiske Opholdssted Sirius Forstander Danny hristensen Opholdsstedet Firkløver 192 Mergeltoften Pleje- og ktivitetscenter 32 Børnehusene Lystholm Grøn stue, Jellerød Børnegård SPEILBØRNEHVEN Fredensborg Kommune

13 U D K S T Specialbørnehaven Spiren 67, 1, 3 Den psykiatriske behandlingsinstitution Drosthuset Dyssegården DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Farvergården Granbohus nden lovgivning DEN SELVEJENDE INSTITUTION SKOLEN PÅ SLOTSVÆNGET Fredensborg Kommune

14 U D K S T Frederiksberg Kommune 101 FONTN.DK FREDERIKSBERG ENTERET /S Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 1 * PLN- TERPI- OG KURSUSENTER ps SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 104 afé Paraplyen KFUM's Sociale rbejde SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps VÆRESTEDET BKSPEJLET Værestedet Flinten 105, 2 og 115, 2 og 4 OK-entret Prinsesse Benedikte Plejeboligerne Betty Nansen PLEJEHJEMMET ØSTERVNG 107 BOS FREDERIKSBERG ps KIRKENS KORSHÆRS UNGDOMSENTER BOFÆLLESSKBET V/ KIRKENS KORSHÆR KOLLEGIET Psykiatrisk Bofællesskab, Diakonissestiftelsens bofællesskaber Sputnik Kollegiet UVU-HUSENE PÅ FRYDENDLSVEJ 29 &8 (UNGE VELS UNGDOMSPENSION) 108 Døgninstitutionen Huset FREDERIKSBERG KOMMUNES PENSIONT Huset Lindevej Minibo Ok-Hjemmet Thea Soltoppen ** ** ** ** Frederiksberg Kommune

15 U D K S T 109 Dansk Kvindesamfunds Krisecenter * 110 KFUK'S SOILE RBEJDE HJÆLPEENTER * LINDEVNGEN Lærkehøj * 141 FONTN.DK FREDERIKSBERG ENTERET /S Frederiksberg Kommunes Rådgivningscenter 1 * SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 142, 1 SOILKONSULENTERNE, DNMRK ps 142, 5 UVU-HUSENE PÅ FRYDENDLSVEJ 29 &8 (UNGE VELS UNGDOMSPENSION) 192 BETNIHJEMMET PLEJEHJEM DEN SELVEJ INST SØNDERVNG DIKONISSESTIFTELSENS HJEM FOR ÆLDRE SØSTRE SØSTER SOPHIES MINDES PLEJEFD. Flintholm Plejeboliger INGEBORGGÅRDEN OK-Hjemmet Dronning nne Marie-entret Ok-Hjemmet Lotte S/I KIEGÅRDEN Sophie malie Gårdens plejeafdeling 67, 1, 3 LLEGRDEN UNGDOMSENTER BEHNDLINGSHJEMMET SOLBJERG FMILIEINSTITUTIONEN JOSEPHINE SHNEIDERS HUS UNGDOMSPENSIONEN Lov om friplejeboliger Ok-Plejehjemmet Helenes Minde Frederiksberg Kommune

16 U D K S T Bemærkninger: * Tilbuddene er selvvisiterende eller delvist selvvisiterende og modtager borgere fra andre kommuner. Ved ambulant alkoholbehandling og ved anvendelse af krisecentre og herberger kan tilbuddet selv modtage en borger fra en anden kommune, der henvender sig til tilbuddet. ** Tilbuddene anvendes langt overvejende af kommunens egne borgere, men der sælges enkelte pladser til andre kommuner. Frederiksberg Kommune

17 U D K S T Frederikssund Kommune Paragraf Type Ældre Privat 103 KUcenter Ejegod KUcenter Højagergaard 104 ktivitets- og samværstilbuddet GNISTEN KUcenter Højagergaard 105, 2 og 115, 2 og 4 Den selvej. Institution Line Marie Omsorgscenter Nordhøj Omsorgscenteret De Tre Ege Omsorgscenteret Pedershave Omsorgscenteret Tolleruphøj Omsorgscenteret Østergården Omsorgscentret Solgården 107 lternativet ps Bofælleskabet Linde llè Bofællesskabet Egeparken Bofællesskabet Kongshøj llè Bofællesskabet Møllehaven Bofællesskabet Nordmandshusene Bofællesskabet 'Skibet' 108 Botilbuddet LUNDEN Rosenfeldthusene 109 Frederikssund Krisecenter 142, 1 Frederikssund kommune, plejefamilier 142, 4 Ungdomsboligerne Birkevænget 142, 5 Den Selvejende Institution Opholdsstedet Ejlekærgård OPHOLDSSTEDET HREBKKEN Frederikssund Kommune

18 U D K S T Paragraf Type Ældre Privat Opholdsstedet Lærkegården Opholdsstedet Møllestedet Opholdsstedet Strandager ophørt 192 Omsorgscenteret Østergården 32 SPEILBØRNEHVEN 67, 1, 3 Kong Frederik VII's Stiftelse, Danners Børn - Hjortholm Kong Frederiks VII's Stiftelse, Danners Børn - Birkebo nden lovgivning lternativet ps (Tom) Parkvej 12 Bemærkninger: 1. oktober 2011 er opstartsdato for nyt tilbud (lmenboligloven samt Serviceloven 85). Det drejer sig om Kollegiet Lundevej 18 D 3600 Frederikssund, et kategori tilbud. Endvidere har Frederikssund Kommune et bofællesskab efter samme og i samme kategori, på Vangedevej 13, ligeledes i Frederikssund. Kommunen er undervejs med oprettelse af disse tilbud på Tilbudsportalen. Frederikssund Kommune

19 U D K S T Furesø Kommune 104 Klub Solhuset B Kulturhuset Lyspunktet Lysthuset B B 105, 2 og 115, 2 og 4 SOLVÆRKSTEDET/SOLHJORTEN DGENTER OG B SOLHJORTEN SFO Unges Uddannelses enter B Ældreklubben B Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo Plejecentret Solbjerghaven Søndersø Plejehjem 107 BOFÆLLESSKB B Bofællesskab O. B. Muusvej Langkærgård Bofællesskab Overgangsboligerne B B B 142, 5 Børnehuset SIV B Sozial-Service/Birketoften v/milo Olsen B 192 Den selvejende Ældreboliginstitution Ryetbo 32 Specialgruppen B 36 SOLVÆRKSTEDET/SOLHJORTEN DGENTER OG SOLHJORTEN SFO B Furesø Kommune

20 U D K S T Gentofte Kommune 103 Gentofte Håndarbejdsværksted Job- og ktivitetscenteret 104 ktivitetscentret Birkegården 105, 2 og 115, 2 og 4 ktivitetsstedet Delfinen Gule Hus og Hvide Hus Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej Helhedstilbuddet Blindenetværket Job- og ktivitetscenteret Klub Kildebakken Værestedet Kælderen Værestedet Stolpen DELÏDE PLEJEBOLIGER Bofællesskabet Hyldebo Bofællesskabet Josephinehøj Bofællesskabet Kastanjely Bofællesskabet Mosebuen Bofællesskabet Skelvej Bofællesskabet Rose Marie Lærkebo Egelunden Brogårdshøj Kløckershave Nymosehave Ordruplund Søndersøhave B B Gentofte Kommune

21 U D K S T Østerled 107 Bostedet Øresundshøj Broen c 108 Botilbud Blomsterhusene Helhedstilbuddet Bank-Mikkelsensvej Helhedstilbuddet Blindenetværket Hvide Hus Bofællesskab dministrationen Pilekrogen 109 Hellerup krisecenter 110 Herberget Overførstergården 142, 1 Familieplejen i Gentofte a 142, 5 BLOMSTERHUSET c 192 Egebjerg (Plejehjem) Holmegårdsparken Kridthuset Nivå RYGÅRDSENTRET Salem 32 BØRNEHUSET TROLDEMOSEN c 67, 1, 3 Broen c amillehusene - Hus 7,9 og 13 DOHNS MINDE DØGNENTER FMILIEINSTITUTIONEN Hjortholm Kostskole JOSEPHINE SHNEIDERS UNGDOMSBOLIG. Lundø c c c c c c Gentofte Kommune

22 U D K S T Bemærkninger: Der kan på voksenområdet være nogle af de lokale tilbud (der er markeret med ), hvor der sælges enkelte pladser til andre kommuner. På børne- og ungeområdet er institutionerne Josephine Schneiders Ungdomsboliger og Dohns Minde anført som regionale tilbud, da der sælges pladser til andre kommuner i regionen, selvom de i praksis primært har indskrevet børn og unge fra Gentofte Kommune. Gentofte Kommune

23 U D K S T Gladsae Kommune 101 Rusmiddelcentret 103 Beskæftigelsescenter for unge (BU) enter for Døve - Døves Vaskeri DGENTRET HRISTINEHØJ Fonden SOVI Skaboeshus, enter for døve 104 ktivitetscentret Kellersvej 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Egebo arlshuse (tidl. KILDEHUSET afé og netværkssted) enter for døve - Døves ktivitetscenter Dagcentret Egebo I/S Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve Skaboeshus, enter for døve UNGDOMSKLUBBEN KRIDTHUSET* Botilbuddet Ellekilde Buddinge Hovedgade DEN SELVEJENDE INSTITUTION HRESKOVBO Kagsåhuse Oktobervej, enter for døve Seniorcentret Møllegården, Stengård Enhedspleje SENIORENTER KILDEGÅRDEN SØBORG DISTRIKT Seniorcenter Rosenlund SENIORENTRET BKKEGÅRDEN BGSVÆRD DISTRIKT Seniorcentret Egegården ** ** ** ** ** ** ** ** Gladsae Kommune

24 U D K S T Vadstruphus Bofællesskab B 107 Bofælleskabet Tavej Den selvejende institution Runebergs llé Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve FONDEN BOFÆLLESSKBET 'HUSET' Fonden Boskov Fonden Botilbuddet Fælleskabet Oktobervej, enter for døve Skaboeshus, enter for døve 108 Bo-enheden Skovdiget athrinegården Den Selvejende Institution Højtoft Døvblindehuset, enter for Døve Egebækhus, enter for døve Hjørnehuset Kellersvej 10 Kellersvej 8 og 9 Nybrogård Oktobervej, enter for døve Skaboeshus, enter for døve Unohuset, enter for døve Vision Tornehøjgård 141 Gladsae Lænke-ambulatorium ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** Gladsae Kommune

25 U D K S T 142, 5 Bagsværd Kostskole og Gymnasium 32 BØRNEHUSET VED FORTET* Daginstitutionen Tahøj* Daginstitutionen Troldehøj* INTEGRERET INSTITUTION LUNDEGÅRDEN II* SOFIESKOLEN 36 BGSVÆRD FORT FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB* ** Fritids og ungdomsklub Piraten* FRITIDSKLUBBEN GRØNNEGÅRDEN* OKTOBERVEJ FRITIDS- OG UNGDOMSKLUB* SOFIESKOLEN UNGDOMSKLUBBEN KRIDTHUSET* UNGDOMSKLUBBEN SØBORG* ** 67, 1, 3 Bagsværd Observationshjem Pilegården Gladsae kommunes lokale døgninstitution SOFIESKOLEN ** nden lovgivning SOFIESKOLEN ** Bemærkninger: *voksendelen er efter sociallovgivning ** selvejende institution Gladsae Kommune

26 U D K S T Glostrup Kommune Paragraf Navn Type 1 Ældre 2 Privat KBS 104 Bofællesskaberne på Toftevej/Støttecentret Soltoften 105, 2 og 115, Bofællesskaberne på Toftevej/Støttecentret 2 og 4 Soltoften Ældrecenter Dalvangen Ældrecenter Sydvestvej 107 Botilbudet Ingersvej Drosthuset Glostrup 108 BO-ENHEDEN BKKEHUSET Parkvænget 110 Lænke-pensionatet 141 Glostrup Lænke-ambulatorium B 192 Omsorgscentret Hvissinge 32 Glostrup Kommunes skole- og dagbehandlingstilbud KIRSEBÆRHUSET Glostrup Kommune

27 U D K S T Gribskov Kommune 103 Dagtilbuddet Kilden Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse 104 Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Kobbelhusene afd. Daghjemmet Vega 105, 2 og 115, 2 og 4 hornstien ELLEN MRIE HJEMMET Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Haragergård Bof 1 Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Hestehaven Gribskov Bo- og Støttecenter afd. Kirkeleddet Skipperstræde Søfryd 107 FLSTNINGSHJEMMET KJÆRET Botilbuddet Damsgaarden Botilbuddet Kæderupvej PS Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Kongens Ø rresøhøj Stenagergaard 108 Botilbuddet Kirkeleddet 8 Gribskov Bo- og Støttecenter afd hornparken Kobbelhusene afd. Gydevej 17 Socialpsykiatrisk botilbud Fabianhus Vega boliger 110 Botilbuddet Symfonien 141 Dagbehandling for lkoholmisbrug Gribskov Kommune

28 U D K S T 142, 1 Plejefamilier Gribskov 142, 4 Snedkervej Ungdomsboliger Ungdomsboligerne Toftebo 142, 5 D.S.I. Nord-Bo DEN SELVEJENDE INSTITUTION DMGÅRD DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRGEREDEGÅRD FOND DEN SELVEJENDE INSTITUTION KRGSGRD Den Selvejende Institution Opholdsstedet Nordtofte DEN SELVEJENDE INSTITUTION TINGGÅRDEN DSI Opholdsstedet Kongsholm (Fond) ESRUM KOSTSKOLE Fonden til Weekendklubben for unge med SF HVREGÅRDEN KOSTSKOLE LUNDEKOLLEKTIVET FOND Opholdsstedet Saegaard Opholdsstedet Søndertoftegård Sætergården 192 PlejeGribskov 32 Specialbørnehaven i Helsinge,Kometen 67, 1, 3 Godhavn nden lovgivning Dagtilbuddet Kilden Fonden Vejby Bo & Beskæftigelse Godhavn Kongens Ø rresøhøj Gribskov Kommune

29 U D K S T Halsnæs Kommune 101 lkohol og Stofrådgivningen TPS onsult v/tim Kenneth Pichard-Sørensen 103 Sølager 104 Trekløveret 85 (med 108 indhold) 105, 2 og 115, 2 og 4 Plejecenter Løvdalen Plejecenteret Solhjem Plejecentret rresøparken Plejecentret Halsnæs 107 Bostedet 'Kamæleonen' DROSTHUSET FREDERIKSVÆRK Trekløveret 85 (med 108 indhold) 108 Bo og dag tilbud MIDGÅRDEN Trekløveret 85 (med 108 indhold) 109 FREDERIKSVÆRK KRISEENTER 141 bstinens-teamet lkohol og Stofrådgivningen Halsnæs lkoholambulatorium TPS onsult v/tim Kenneth Pichard-Sørensen 142, 5 BØRNEENTRET FJORDHØJ Fonden Opholdsstedet Slettebjerggaard OPHOLDSSTEDET HOME FOND Villa Magnolia. KFBU 192 Plejecenteret Humlehaven, Halsnæs kommune Plejecentret Halsnæs 67, 1, 3 Døgninstitutionen i Halsnæs Kommune Halsnæs Kommune

30 U D K S T nden lovgivning Villa Magnolia. KFBU Bemærkninger: Plejecentret Løvdalen har - udover at være et almindeligt plejecenter - 5 midlertidige døgnpladser målrettet udadreagerende demente borgere Plejecentret Halsnæs har - udover at være et almindeligt plejecenter - 20 almindelige midlertidige døgnpladser Halsnæs Kommune

31 U D K S T Helsingør Kommune 101 Helsingør Misbrugscenter a 103 Beskæftigelsestilbudet ELTORV enter for Job og Oplevelse - Esbønderup enter for job og oplevelse - Espergærde VÆRKSTEDET ELLEHMMERSVEJ c c a 104 ktivitets- og samværstilbuddet 'Seniorhuset' a ktivitets- og samværstilbuddet 'Springvandet' ktivitets- og værestedet Klubben enter for Job og Oplevelse - Esbønderup enter for job og oplevelse - Espergærde a a c c 105, 2 og 115, 2 og 4 PLEJEENTRET KRISTINEHØJ a Plejehjemmet Montebello a Plejehjemmet Strandhøj a Plejehjemmet Grønnehaven a BIRKEBO V/DV RUP OG HVIDT a Plejehjemmet Falkenberg a SPU, Boligerne nna nchers Vej c 107 BOFÆLLESSKBERNE PETERSBORG a Bofællesskabet 'Broen' - (Portnerboligen) Bofællesskabet Valhalla a a Botilbuddet Gefion & Domus Botilbuddet Sudergade a Kollegiet Vinkelvej Kronborg Kollegiet for unge med særlige behov a Helsingør Kommune

32 U D K S T Lindevang c Opgangsbofællesskabet Sudergade Opgangsbofællesskabet Wisborg Socialpædagogisk botibud, Blå Kors hjemmet Espergærde Støttecentret Satellitbo a a a 108 Kronborghus c Kronborgsund Lindevang c c Social- og sundhedsforvaltningen - Bofællesskabet a Hesteskoen 109 HELSINGØR KRISEENTER FOR KVINDER FOR KVINDER OG MEDFL BØRN 110 Pensionatet a 141 Majorgården /S 142, 1 Helsingør Kommunes Familiepleje a 142, 5 Opholdsstedet Nygård Opholdsstedet Week-end skolen i Hellebæk STEDET 192 Plejehjemmet Bøgehøjgård a 32 Specialbørnehaven Himmelhuset b 67, 1, 3 Bostedet på P. W. Tegnersvej HELSINGØR LOKLENTER, Ungeafdelingen. Helsingør Lokalcenter, Margarethagården a a Bemærkninger: Tilbud med markering "" kan også have enkelte borgere fra andre kommuner. Helsingør Kommune

33 U D K ST Herlev Kommune 101 Herlev Kommune, Kagshuset 103 afé Harlekin Job & ktivitetscenter Hørkær 104 ktivisterne ktivitetsteamets værested Bofællesskaberne Fonden enter for utisme Job & ktivitetscenter Hørkær 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskaberne HERLEVGÅRD ENTER LILLE BIRKHOLM ENTER 107 ktivitetsteamets botrænings- og akutboliger 108 Botilbud Højsletten Juvelhuset Skovgården 141 Herlev Kommune, Kagshuset Herlev Lænke-ambulatorium 142, 4 Herlev kommune - Børne og ungerådgivningen, Hybler 67, 1, 3 OMRÅDEINSTITUTIONEN DILDHVEN Herlev Kommune

34 U D K S T Hillerød Kommune 103 enter for beskyttet beskæftigelse (tidl. Reva Trollesbro) 104 ktivitets- og værestedet Oasen Dagtilbuddet Regnbuen Huset i Hillerød Levuk 105, 2 og 115, 2 og 4 FØLSTRUPHUSENE Plejecenter Bauneparken Plejecenter Skanselyet Plejecenter Sophienborg Plejecenter Ålholmhjemmet 107 Boligerne på Herlufdalsvej Boligerne på Skovstien 8-12 Selmersvej Bo- og rehabiliteringstilbud 108 Bofællesskabet Godthåbsvej Boligerne på Skovstien HILLERØD KVINDEENTER FOND 141 Hillerød Lænke-ambulatorium 142, 1 Hillerød Kommune plejefamilier 142, 4 'MØLLEHUSET' 142, 5 Fonden Kighus KRONHJORTEN Opholdsstedet Bjørnsholm Opholdsstedet Den Gamle Brugs Opholdsstedet Kurreholm Hillerød Kommune

35 U D K S T Teglgårdslund Ungdomsboliger, Den selvejende institution 192 Lions Park plejecenter Plejecenter Birgittehjemmet 32 Reva Trollesbro (ophørt) 36 Levuk 67, 1, 3 BEHNDLINGSHJEMMET STUTGÅRDEN Boligerne på Skovstien 8-12 Åmosen Hillerød Kommune

36 U D K S T Hvidovre Kommune 104 Dagcentret Karetmagerporten Klub Hvid Socialpsykiatrien - Hvidovre 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskabet Torndalshave PLEJEENTRET KROGSTENSHVE PLEJEHJEMMET STRNDMRKSHVE Plejekollektivet Holmelundsvej 107 Bofællesskabet Gl. Køge Landevej Bofællesskabet Holmelundsvej Bofællesskabet Hvidovregade Bofællesskabet Lille Friheden 141 Hvidovre Lænke-ambulatorium 192 Den selvejende institution Søvangsgården PLEJEHJEMMET SVENDEBJERGHVE 67, 1, 3 Ungecenter Porten (Tom) BEHNDLINGSHJEMMET HVIDBORG Bemærkninger: Det skal bemærkes, at der i flere af tilbuddene som f.eks. Dagcentret Karetmagerporten og bofællesskaberne, sælges et antal pladser til andre kommuner. Grundlæggende er tilbuddene imidlertid lokalt orienterede. Hvidovre Komunne

37 U D K S T Høje-Taastrup Kommune 101 Bofællesskabet 'PÅ VEJ' Kirsten Brauer * rimestop.dk * 103 Regnbuehuset - Et Fontænehus 104 Gasværket HØJGÅRDEN- ftenklub Regnbuehuset - Et Fontænehus Tahuset Ungetilbudet 105, 2 og 115, 2 og 4 Baldersbo Plejecenter Kløverhuset Plejecentret Henriksdal Sengeløse Plejecenter Torstorp plejecenter Bo- og Opholdsstedet Grennessminde i Tåstrup Bofællesskabet Birthe Marie Bofællesskabet 'PÅ VEJ' Kirsten Brauer * Bofællessskabet Nørresøgård 108 BOFÆLLESSKBET PILE LLE BOFÆLLESSKBET STTIONSVEJ Frøgård lle 6 Tahuset Vestervænget 110 Blå Kors Pensionat 141 Blå Kors Behandlingscenter Taastrup 142, 1 HØJE-TSTRUP KOMMUNE, plejefamilier Høje-Taastrup Kommune

38 U D K S T 142, 5 Opholdstedet Vadsbyhøj 32 LB Regnbuehuset - Et Fontænehus Lov om friplejeboliger Bofællesskabet KH - Storkøbenhavn Bemærkninger: *: De private behandlingstilbud/botilbud "På Vej" og "rimestop" er ved at bive samlet under rimestop, som overtager botilbuddet (halvvejshuset) "På Vej" 1) Baldersbo har en demensafdeling 2)Kløverhuset er en "ren" demensinstitution Høje-Taastrup Kommune

39 U D K S T Hørsholm Kommune 103 Jobhuset 104 ktivitets- og værestedet Åstedet B 105, 2 og 115, 2 og 4 MRGRETHELUND Plejeboligerne Sophielund 107 Bofællesskabet Højmose Vænge Bofællesskabet Rosen Gutfeldtshave 108 BOFÆLLESSKBET SOLSKIN Bolero 192 PLEJEHJEMMET HNNEBJERG S/I Breelteparken Hørsholm Kommune

40 U D K S T Ishøj Kommune 104 afé Hjerterummet II Kløverengen - Job og Netværk 105, 2 og 115, 2 og 4 OMSORGSENTRET KÆRBO PLEJEHJEMMET TORSBO 107 Bofællesskabet Løkkekrogen Bofællesskabet Spindehuset Kløverengen 72, et bo- og behandlingstilbud Thorshøjgård - fdeling Marievej Thorshøjgård fdeling Hedebo Thorshøjgård fdeling Pedersborg B B B 108 Kløverengen 84, et bo- og behandlingstilbud 109 Rehabiliteringscentret for Etniske Kvinder i Danmark (R.E.D.) 141 Ishøj Lænke-ambulatorium 142, 1 Familieplejen i Ishøj 67, 1, 3 flastning Ishøjgård B Thorshøjgård - fdeling Marievej Thorshøjgård fdeling Hedebo Thorshøjgård fdeling Pedersborg B B B Ishøj Kommune

41 U D K S T Københavns Kommune 101 mbulant behandling mbulatoriet i lassensgade mbulatoriet i Turesensgade Behandlingsenhed mager Behandlingsenhed Indre Behandlingsenhed Nord Behandlingsenhed Vest Behandlingsinstitutionen Netværket ENPS-DNMRK ps Familieambulatoriet Fonden Valhalla KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter KRISTELIGT STUDENTER-SETTLEMENT Modtageenhed mager Modtageenhed Indre Modtageenhed Nord Modtageenhed Vest Netværket Specialinstitutionen Forchhammersvej Stofrådgivningen U-turn Østre Gasværk (Fond) 103 KTIVITETSENTRET JYDEHOLMEN Blindes rbejde Hans Knudsen Instituttet Københavns Kommune

42 U D K S T Instituttet for Blinde og Svagsynede KØBENHVNS KOMMUNES BESKYTTEDE VÆRKSTED VÆVERIET Pibergården TV Glad Fonden, TV-Glad, tvglad 104 ktivitet og samværstilbuddet KTIVITETSENTERET KOLORITTEN KTIVITETSENTRET JYDEHOLMEN KTIVITITSHUSET SIDELINIEN Behandlingsenhed Nord DGENTRET Dagcentret af 1962 DGENTRET SUNDBYVNG DGHJEMMET PERSILLEVEJ Daghjemmet Øresund Dagklubben Lavuk Dagtilbudet Lavuk DNSK BLINDESMFUNDS DGENTER Dansk Handicap forbunds Voksenklub. Drys Ind FONDEN FOUNTIN HOUSE Foreningen Projekt Offside HNDIPENTER NORD Idrætshuset for psykisk syge Idrætsskolen For Udviklingshæmmede Instituttet for Blinde og Svagsynede Kilden / Incita Københavns Kommune

43 U D K S T Kontaktcentret-Vesterbro KØBENHVNS KOMMUNES BESKYTTEDE VÆRKSTED VÆVERIET Københavns Kommunes Dagtilbud Lions Kollegiet Lynghuset Mamma Mia Mændenes Hjem Nabocenter mager Netværket, Handicapcenter Irlandsvej Pleje- og Demenscenter Klarahus Samværs- og aktiviteshuset Ottillia Samværs- og aktivitetstilbud Pinta Settlementet skovgården.s.p. - Det Gule Hus Settlementet skovgården.s.p. - Voksencenter STRNDPRKENTRET Ungdomsklubben bsalon VÆRESTEDET MDEUS Værestedet i Lyrskovsgade Værestedet Kontakten Værestedet Milepælen VÆRESTEDET PEGSUS 105, 2 og 115, 2 og 4 bsalonhus Plejecenter Bispebjerghjemmet Bostedet Vinklen Deborah entret Johannesgården Plejehjem Københavns Kommune

44 U D K S T Kastanjehusene Bygning Louise Mariehjemmet Lynghuset Pleje- og Demenscenter Klarahus Plejecentret Bonderupgård PLEJEHJEMMET FTENSOL PLEJEHJEMMET KÆRBO RUNDSKUEDGENS PLEJEHJEM Samvirkende Menighedsplejers Ældreservice S/I Skjulhøjgård Slottet, De Gamles By Bygning S Solgavehjemmet 107 leandrakollegiet skovhus - Behandling af spiseforstyrrelse og selvskade skovhus - Behandling af unge voksne med psykosociale problemstillinger, spiseforstyrrelse og Boas Nørrebro BOS VLBY ps Bocentret BOENTRET RINGBO Bo-selv projektet Solisterne Bostedet Kuben Bostedet Rymarksvej Bostedet Skolegade Bostedet Vinklen S BLN BO & ERHVERV ps enter 3 for variable boformer. Bofælleskaberne enter mager, Sankt nnæ Hjem Københavns Kommune

45 U D K S T enter mager, Sundbyhus enter Lindegården - Lindegårdshusene enter Nordvest, Lygten enter Nørrebro - Thorupgården SB, Bofællesskaber Den Selvejende Institution Bostedet aroline Marie Ekkenberg & Larsen Botilbud Flinterupgård Fonden Valhalla Fristedet Hegningen Kollegiet Instituttet for Blinde og Svagsynede KLLERUPHUS SELVEJD INSTITUTION KOSkonsulenterne Kirkens Korshærs Herberg KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Lions Kollegiet Mændenes Hjem Pensionatet Mette Marie Plan fondens bofællesskab Plejekollektiverne Socialcenter mager SOILENTRET BISPEBJERG SOILENTRET INDRE ØSTERBRO SOILENTRET NØRREBRO SOILENTRET VLBY Københavns Kommune

46 U D K S T socialpsykiatrisk bocenter Hedelund Specialinstitutionen Forchhammersvej STRNDEN 222 ths bofællesskab Utterslev VIVMUS Østre Gasværk (Fond) 108 lbatros Bo- og dagtilbuddet Musvågevej BOENTRET RINGBO Bostedet mager Strand Bostedet Griffenfeld Bostedet Guldbergshave Bostedet Hans Knudsens Plads Bostedet Havdrupvej Bostedet Irlandsvej 29 Bostedet Kuben Bostedet Møllehuset Bostedet Nordlys BOSTEDET PRTERREN Bostedet Ringertoften Bostedet Sam - Bo BOSTEDET SJÆLØR Bostedet Vinklen Botilbud Hans Knudsens Plads Botilbuddet Stubmøllevej Københavns Kommune

47 U D K S T enter mager, Sundbygård enter Lindegården - Holme enter Lindegården - Lindegårdshusene enter Lindegården - Stubberupgård enter Nordvest, Vestergårdsvej enter Nørrebro - Thorupgården Den selvejende institution Verahus E-Huset FSBbolig, fdeling Dannebrogsgade ( Rundskuedagen) Instituttet for Blinde og Svagsynede Irlandsvej 41 a og b Kernehusene Kollegiet Gl. Køge Landevej KØBENHVNS KOMMUNE BOSTEDET RDISEVEJ Lions Kollegiet Lynghuset Møllehuset Bygning M PENSIONTET JENS WRMINGS VEJ Persillevej 2 a og b Pleje- og Demenscenter Klarahus socialpsykiatrisk bocenter Hedelund Vibegården Virkefeltet 109 Danner Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København Den Åbne Dør Københavns Kommune

48 U D K S T Egmontgården Krisecenter Baltic Krisecentret Garvergården Kvindekrisecenter Klostermosegård 110 ktivitetscentret Den Selvejende Institution Kvindehjemmet i København Den Åbne Dør Egmontgården Herbergscentret Hørhuset - Frelsens Hærs botilbud til hjemløse KFUMs Kollegium Kirkens Korshærs Herberg Kollegiet Gl. Køge Landevej Krisecenter Baltic Krisecentret Garvergården Mændenes Hjem Reden Specialinstitutionen Forchhammersvej 141 fholdsambulatoriet lkoholenheden mager lkoholenheden Nord lkoholenheden Rådhuspladsen ENPS-DNMRK ps KKU - Kirkens Korshærs Udviklings- og behandlingscenter Modtageenhed mager 142, 1 leandrakollegiet Københavns Kommune

49 U D K S T Værelser og plejefamilier i Københavns Kommune 142, 4 Pigegruppen Værelser og plejefamilier i Københavns Kommune 142, 5 leandrakollegiet Basen Bosted Bo-selv projektet Solisterne S BLN BO & ERHVERV ps Den Selvejende Institution Bostedet aroline Marie FM Huset I/S Fonden Operation Selvsving Fonden Room Service Hegningen Kollegiet Herlufs Skolen v/henning Schmidt KOSkonsulenterne Opholdsstedet Sverrig S/I VIVMUS lukket 192 Bomi-Parken BRYGGERGÅRDEN enter Nordvest, Kollektivhuset DMSØGÅRD PLEJEHJEM Demenscentret Pilehuset Huset william Højdevang sogns Plejehjem/Demenscenter mager Haandværkerforeningens Plejehjem Kildevæld Sogns Plejehjem Kirsebærhavens Plejehjem Københavns Kommune

50 U D K S T OMSORGSENTRET FÆLLEDGÅRDEN - er under ombygning. Forventet genåbning i ultimo 2012 Omsorgscentret Hjortespring PEDER LYKKE ENTRET PLEJEENTRET EGEBO PLEJEENTRET HSSELBO Plejecentret Hørgården PLEJEENTRET LÆRKEBO PLEJEENTRET POPPELBO PLEJEENTRET SOLTERRSSERNE PLEJEENTRET SØLUND Plejehjemmet Nybodergården Plejehjemmet Øselsgården Rosenborgcentret TINGBJERG PLEJEHJEM 32 Pigegruppen Settlementet skovgården.s.p. - Seniorcenter Specialbørnehaven Guldregn Specialbørnehaven Krudtmøllen Specialbørnehaven Troldpilen Specialbørnehaven Wagnersvej 36 Ungdomsklubben bsalon B 67, 1, 3 KUTINSTITUTIONEN FREDERIKSHOLM kutinstitutionen Kløvermarken kutinstitutionen Udsigten BEHNDLINGSHJEM DONEKROGEN Bostedet Skolegade Københavns Kommune

51 U D K S T Børne- og Familieinstitutuionen Wibrandtsvej BØRNEHJEMMET KSTNIEGÅRDEN Børnehjemmet Solliden BØRNE-OG UNGDOMSENT BODILSMINDE enter for Børn med Handicap - Baunegård enter for Børn med Handicap - Elmehuset, Hyblerne enter for Børn med Handicap - Elmehuset, Rampen enter for Børn med Handicap - Elmehuset, Toppen enter for Børn med Handicap - Skovhusene, Skovsneglen enter for Børn med Handicap - Svanehuset Den Flyvende Hollænder Elevhjemmet allisensvej Ertodeto - Jacob Michaelsens Minde FRK JOSEPHINE SHNEIDERS BØRNEHJEM Glostrup Observations- og Behandlingshjem Instituttet for Blinde og Svagsynede Multifun København Neus Orøstrand Projekt- og Døgninstitutionen Hjulmagerstien RYMRKSVÆNGE UNGDOMSPENSION SKODSBORG OBSERVTIONS- OG BEHNDLINGSHJEM SKOLE- og BEHNDLINGSHJEMMET EMDRUPGÅRD Skole- og behandlingshjemmet Spanager TØLLØSE BØRNE- OG UNGDOMSPENSION Ungdomspensionen Brydes lle Københavns Kommune

52 U D K S T Villa Kokkedal (Tom) Bofællesskabet Kunstskolen Specialbørnehaven Hvalen Københavns Kommune

53 U D K S T Lyngby-Taarbæk Kommune 103 ktivitetsstedet Hjorten c Butik Spiren v/foreningen Spiren Kvindehuset i Lyngby Stadscafeen c c c 104 ktivitetsstedet Hjorten c Slotsvænget Støttecentret Magneten c a 107 Bo- og netværkstilbuddet Hjortholmsvej c Bofællesskabet Kirsten Marie Botilbuddet Virumgård Botilbuddet Virumvej Naboskabet Åbrinken Opgangsbofællesskabet Lyngbygårdsvej Opgangsbofællesskabet Danmarksvej c c c c c c 108 Bostedet Strandberg c Bostedet hr. llé Slotsvænget c c 141 Lyngby Lænke-ambulatorium c 192 LOKLENTER BORREBKKEN LOKLENTER LYKKENS GVE OMRÅDEENTER BUNEHØJ OMRÅDEENTER BREDEBO OMRÅDEENTER LYNGBY MØLLEBO OMRÅDEENTER LYSTOFTEBKKEN OMRÅDEENTER SOLGÅRDEN Lyngby-Taarbæk Kommune

54 U D K S T OMRÅDEENTER VIRUMGÅRD (Tom) Social- og Sundhedsforvaltning/ Skole- og Fritidsforvaltning Bemærkninger: Lyngby-Taarbæk Kommunes tilbud i henhold til 103, 104 og 107 anvendes fortrinsvist til egne borgere, men der sælges pladser til andre kommuner i det omfang der er ledig kapacitet. Lyngby-Taarbæk Kommune

55 U D K S T Rudersdal Kommune 101 RusmiddelRådgivning 103 Elleslettegård B Værkstederne ved Rude Skov B 104 Bøgelunden Helhedstilbudet Gefion Værkstederne ved Rude Skov 105, 2 og 115, 2 og 4 Bofællesskab Æblehaven Krogholmgaard Bofællesskab Leve-Bomiljø Sjælsø Plejecenter Skovbrynet 107 Elleslettegård FONDEN BOFÆLLESSKBET BKKEVEJ B 108 Bøgelunden Enghusene Helhedstilbudet Gefion Piberødhus 141 RusmiddelRådgivning 192 Den selvejende institution Lions Park Birkerød Den selvejende institution Lions Park Søllerød DRONNINGHUS Plejecenter Frydenholm Plejecenter Hegnsgården Plejecenter Nordvanggård Plejecenter Sjælsø Plejecenter Strandhøj Rudersdal Kommune

56 U D K S T Plejecentret Teglporten 32 Børnehaven Rudegårds llé 67, 1, 3 Børn og unge centret B Egebækskolen B Skolehjemmet Skovly B STRNDRIDDERGÅRDENS BØRNEHJEM B nden lovgivning Elleslettegård Skolehjemmet Skovly B Værkstederne ved Rude Skov B Rudersdal Kommune

57 U D K S T Rødovre Kommune 104 Handicapklub Klub 9 Værkstedcentret Espevangen 107 Bofælleskabet 386 Bofællesskaberne - flere adresser i Rødovre kommune DSI NETTET II, Botilbuddet Jyllingevej 108 fd. af Boenheden Længen 141 Rødovre Lænke-ambulatorium 192 BROPRKEN PLEJEHJEM Dorthe Mariehjemmet PLEJEHJEMMET ENGSKRÆNTEN PLEJEHJEMMET ØRBYGÅRD 67, 1, 3 DØGNINSTITUTIONEN RUP Rødovre Kommune

58 U D K S T Tårnby Kommune 103 Den selvejende institution mager Skovhjælpere 104 Psykiatrisk ktivitetscenter 107 Bofællesskabet Jershøj B Det Socialpsykiatriske Team - opgangsfællesskabet ogkollektivboligernetelevænget Wiedergården* B B 141 mager Lænke-ambulatorium 142, 1 Familiepleje i Tårnby Kommune Plejefamilier i Dragør Kommune* 192 Pleje- & Daghjemmet Travbanehuset Plejehjemmet Ugandavej Plejehjemmet Pyrus llé Plejehjemmet Tårnbygård Plejehjemmet Irlandsvej 54 i loven om Plejehjemmet Tagenshus almene boliger 32 HR.D.IV'S BØRNEHVE Bemærkninger: *) Pågældende tilbud er placeret i Dragør Kommune, men fremgår af Tårnby Kommunes skema, da de er involveret på grund af det forpligtende samarbejde, som de to kommuner har med hinanden. Tårnby Kommune

59 U D K S T Vallensbæk Kommune 192 Højstruphave Rønnebo Vallensbæk Kommune

60 U D K S T Region Hovedstaden Paragraf Navn Type 103 Blindecenter Bredegaard Rønnegård Skibbyhøj Bo- og Beskæftigelsestilbud Nordsjællands Misbrugscenter 104 Solgaven Jonstrupvang Bebyggelsen Blindecenter Bredegaard Klintegården Rønnegård Lyngdal Netværksorganisationen ORION 107 Sølager Skibbyhøj Bo- og Beskæftigelsestilbud Netværksorganisationen ORION 108 Sølager Solgaven Klintegården Jonstrupvang Bebyggelsen Hulegården Blindecenter Bredegaard Boligerne Gl. Lyngevej Rønnegård Lyngdal Kamager Skovvænget Socialpsykiatrisk botilbud Klintegården Netværksorganisationen ORION Region Hovedstaden

61 U D K S T Paragraf Navn Type Lunden Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud 109 Svendebjerggård 110 Forsorgshjemmet Solvang Nordsjællands Misbrugscenter - hjemløseafdeling Frelsens Hærs Krisecenter og Botilbud Svendebjerggård Dansk Røde Kors Natherberg 32 Nødebogård Børnecenter for Rehabilitering 67, 1, 3 Sølager Geelsgårdskolen Nødebogård 3kløveren Region Hovedstaden

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen

Rammeaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Bilag 1 til Udviklingstrategi: Træk fra Tilbudsportalen Liste over alle tilbud beliggende i region Hovedstaden Listen er fremkommet ved træk fra Tilbudsportalen fordelt efter kommunal/regional myndighed

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2014 inklusiv kapacitetstal for 2014-2016 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2013 Oversigt over omfattet af Rammeaftale 2013 inklusiv kapacitetstal 2013-2015 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2013 1 Tabel 1: Oversigt over til voksne

Læs mere

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal.

Samlet oversigt. Region Hovedstaden Enheden for kommunesamarbejde. Tilbud i Rammeaftalen ( ) Side 1 af 6. ambulant. Pladstal. Side 1 af 6. Samlet oversigt Gladsaxe 020 stk 2 Sofieskolen Autisme dag 37 37 37 37 37 37 Ishøj Vallensbæk 020 stk 2 Thorshøjgård Psykisk udviklingshæmning dag 6 6 6 6 6 6 Fredensborg 020 stk 2 Dyssegården

Læs mere

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning

Frederikssund Handicap Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning. Psykisk udviklingshæmning Oversigt over kommns forbrug af pladser inden for rammeaftalens komm 32 36 20 stk 2 67 stk 2 Særlige dagtilbud til børn med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk Klubtilbud til børn og unge med

Læs mere

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning

Processen omkring kortlægning af de mest specialiserede tilbud er inddelt i fire faser, som fremgår af nedenstående figur: Fase 4: Beslutning N O T A T : O P S A M L I N G P Å D R I F T S H E R R E R N E S B E S V A R E R L S E R I F A S E 2 A F K O R T L Æ G N I N G E N A F D E M E S T S P E C I A L I S E R E D E T I L B U D O K T O B E R 2

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 Bilag Indledning Bilag 2 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 2 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2016 inklusiv kapacitetstal for 2016-2018 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Afgrænsning af

Læs mere

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016

Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Bilag 1 - Udviklingsstrategi 2016 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2016 1 Bilag Indledning Bilag 1 indeholder en oversigt over tilbud

Læs mere

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007:

Fordeling af Københavns Amts aktiver, passiver, rettigheder, pligter og ansatte pr. 1. januar 2007: Fordelingsoversigt Indhold: Region Hovedstaden Staten Kommuner - Albertslund Kommune - Ballerup Kommune - Brøndby Kommune - Dragør Kommune - Egedal Kommune - Furesø Kommune - Gentofte Kommune - Gladsaxe

Læs mere

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen

Rammeaftale 2012 for region Hovedstaden Bilag 2: Takster for tilbud i rammeaftalen Side 1 af 7 Albertslund 108 Herstedøster Sidevej Botilbud 24 1.174 Allerød 108 Boliger GL. Lyngevej Boliger Gl lyngevej 12 2.357 Ballerup 10-12 & 112 UUC Brøndbyskoven UUC Brøndbyskoven 10 1.371 UUC Maglemosen

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15.

Takster 2007 og 2008 fordelt på børn /voksen tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Takster og fordelt på børn /vo tilbud og områder Region Hovedstaden Side 1 af 15. Børn Handicap 32 Fredensborg Karlebo Børnehave Specialbørnehave 1.303 1.498 15,0% Spiren Specialbørnehave 1.366 1.439 5,3%

Læs mere

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010

Takster for 2009 og 2010 på tilbud i Rammeaftale 2010 Albertslund 36 Klub Vest - feriefridagsklub Klub- ferie fridag årspris 52.039 52.263 0,4% Klub Vest - fritidsklub Klub- fritids årspris 157.239 157.576 0,2% Klub Vest - lørdagsklub Klub- lørdagsklub årspris

Læs mere

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden

Takster 2008 og 2009 fordelt på kommuner og tilbudstyper - Region Hovedstaden koune Albertslund Ballerup Bornholm Brøndby sindslidelse Misbrugsbehand ling døgntilbud - aflastning 36 Klub Vest - feriefridagsklub 58.057 52.039-10,4% Klub- ferie fridag årspris Klub Vest - fritidsklub

Læs mere

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20 50 00 Web www.regionh.dk Bilag til RAMMEAFTALE 2008 FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

Læs mere

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015

Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Bilag 3 - Udviklingsstrategi 2015 Oversigt over tilbud omfattet af Udviklingsstrategi 2015 inklusiv kapacitetstal for 2015-2017 Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2015 1 Tilbudstyper på

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Forslag meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. Forslag. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Forslag Rammeafe 2010 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov

Læs mere

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune

Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale tilbud i Helsingør Kommune Bilag Udførelse af uanmeldte tilsyn med plejehjem og sociale i Helsingør Kommune Oversigt over plejehjem, permanente ældreboliger og sociale A. Plejehjem og permanente ældreboliger Navn Ældreområdet Plejehjemmet

Læs mere

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning

Notat. Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning Notat Til: Social- og Seniorudvalget Vedrørende: Rammeaftalen 2011 Bilag: - Hørsholm Kommunes informationer til Rammeaftalen 2011 på området for udsatte voksne og specialundervisning på voksen Hørsholm

Læs mere

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Behandlingssteder i Region Hovedstaden for alkohol- og stofmisbrugsbehandling Region Hovedstadens Kommuner Albertslund Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Tlf. 43 68 68 68 albertslund@albertslund.dk

Læs mere

Sagsnr Dokumentnr

Sagsnr Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Mål- og Rammekontoret for Voksne NOTAT Antallet af indberettede magtanvendelser for 1. halvår 2014 En magtanvendelse er et indgreb, der er hjemmel til i serviceloven.

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. BELÆGNING. Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Kapacitetsoversigt Side 1 af 1 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kontaktperson: Annette Femerling Kommunen som driftsherre for

Læs mere

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden

Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Udbredelse af kommunikation mellem kommuner og private lægepraksis Region Hovedstaden Opdateret november 2016 Statistikken kommune/læge udbredelse viser, hvor udbredt elektronisk kommunikation er mellem

Læs mere

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning

Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Belægning Skema til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 13sider. Skema til kommunens belægningsoplysninger til regionen Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Line

Læs mere

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet

Rammeaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet meaftale 2011 for Social- og specialundervisningsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Gribskov Halsnæs

Læs mere

1. Om magtanvendelser

1. Om magtanvendelser Socialforvaltningen NOTAT 08-05- Statistik for magtanvendelser marts 1. Om magtanvendelser De tilbud og institutioner, som Socialforvaltningen fører tilsyn med, skal løbende registrere og indberette magtanvendelser,

Læs mere

Kommuneprofil for Brøndby Kommune

Kommuneprofil for Brøndby Kommune - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Brøndby Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...

Læs mere

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING

Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. BELÆGNING Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 5 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. Kontaktperson: Karen

Læs mere

4. Det fremadrettede arbejde.

4. Det fremadrettede arbejde. Til: Den Administrative Koordinationsgruppe vedrørende rammeaftaler på det sociale område Koncern Plan og Udvikling Enhed for Kommunesamarbejde Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Opgang Blok B Telefon 48 20

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Sagsnr Antallet af indberettede magtanvendelser for Dokumentnr

Sagsnr Antallet af indberettede magtanvendelser for Dokumentnr KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT 19-04-2015 Antallet af indberettede magtanvendelser for 2014 En magtanvendelse er et indgreb, der er hjemmel til i serviceloven. Magtanvendelse

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Hovedstaden Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Bilag 2 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017

Bilag 2 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Bilag 2 - Udviklingsstrategi i Rammeaftale 2017 Oversigt over tilbud beliggende i hovedstadsregionen Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2017 Indledning Bilag 2 til Udviklingsstrategien

Læs mere

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Greater Copenhagen. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Greater Copenhagen Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden gennemfører

Læs mere

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Herlev Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Herlev Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Herlev Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

Kommune og Region Aktivitetscentret

Kommune og Region Aktivitetscentret 26 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Oktober kvartal 28 Timeløn Kommune og Region Aktivitetscentret Maskinarbejder 2 98,37 86,65,68,99 23,35 2,97-2,76 Aktivitetscentret total 3 94,46,45 22,89,57

Læs mere

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område

Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse og puljen til uddannelsesløft i kommunerne i RAR- Hovedstadens område Baggrundsmateriale til dialog om strategier og mål for brugen af Den regionale uddannelsespulje Det regionale arbejdsmarkedsråd 1. maj 2017 Data om den regionale uddannelsespulje, 6 ugers jobrettet uddannelse

Læs mere

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København

Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Socialforvaltningen NOTAT Æ23-11-2010 Sagsnr. 2010-17388 Ændret organisering af socialpsykiatriske centre i København Forvaltningen vil i dette notat orientere om en ændret organisering af socialpsykiatrien

Læs mere

Kommune og Region Administrationscenter Nørrebro Maskinarbejder 2 186,86 11,01 21,99 0,00 0

Kommune og Region Administrationscenter Nørrebro Maskinarbejder 2 186,86 11,01 21,99 0,00 0 6 Metal Hovedstaden, Det offentlige sekretariat Juli kvartal 9-8 - Kommune og Region Administrationscenter Nørrebro Maskinarbejder 86,86,,99, Aktivitetscentret Maskinarbejder 96, 88,4,55,9,8,7,, Aktivitetscentret

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 50 66 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3

Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Oversigt over tilbud i kategori 2 og 3 Kategori 2-tilbud med *indikerer, at kommunen ikke ønsker, at tilbuddet indgår i Styringsaftalen. Kategori 1 er ikke medtaget i denne oversigt. Der henvises til udtræk

Læs mere

Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16.

Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16. Takser 2007 og 2008 fordelt på kommuner og tilbudstyper -Region Hovedstaden Side 1 af 16. Tilbud Takst type Takst kr. 2007 Takst kr. 2008 Albertslund Børn Børn og unge dagtilbud 36 Klub Vest - ferie-fridagsklub

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2012 Netværk 1 Fredensborg Ullerødskolen, autisme 308.789 Ullerødskolen SFO 183.184 Specialbørnehaven i Karlebo 511.389 Specialbørnehaven Spiren 530.071 Helsingør Grydemoseskolen Team V 302.000 Team V, SFO,Trygkogeren

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Juni 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks. lægepraksis, fysioterapeuter,

Læs mere

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3

Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 F Forbrug af sundhedsydelser Indhold Planlægningsområdetabeller Kontakt til almen praksis eller speciallæge... 3 Hjertesygdom... 3 Apopleksi... 4 Astma... 5 Kræft... 6 Slidgigt... Rygsygdom... Knogleskørhed...

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund

Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Optageområde og befolkningsunderlag V. direktør Martin Lund Møde i Psykiatri- og Handicapudvalget den 13. december 2010 Organisationen afspejler den fysiske struktur Direktion Stabe Psykiatri Børne- og

Læs mere

Takst. 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.08 psykisk udviklingshæmning Døgn 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08

Takst. 01.01.06 01.01.07 01.01.08 01.01.08 psykisk udviklingshæmning Døgn 31.12.06 31.12.07 30.06.08 31.12.08 Skema sæt til brug for belægnings oplysninger Indledning Side 1 af 159 sider. Skema sæt til kommunens oplysninger om belægning Kommune: Kommunen som driftsherre for det enkelte tilbud. København Kontaktperson:

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 August 2015 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2015 I løbet af 2. kvartal 2015 steg folketallet i København fra 583.349 til 583.525. Der blev i 2. kvartal 2015 født 2.387 børn og der døde

Læs mere

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi

Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet. Koncern Økonomi Til: Følgegruppen for økonomi og aktivitet Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50 00 Direkte 40 13 30 23 Fax 48 20 57 99 Mail oekonomi@regionh.dk

Læs mere

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden

Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden 1 Elektronisk henvisning til hospice: De fire hospicer i Region Hovedstanden - Arresødal Hospice, - Diakonissestiftelsens Hospice, - Sankt Lukas Hospice, - Søndergaard Hospice. modtager nu kun elektroniske

Læs mere

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende

Evaluering af klinik på modul 1. Efterår (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende Evaluering af klinik på modul 1 Efterår 2015 (klinikperiode uge 39-40) DIA studerende 1 Indholdsfortegnelse Gennemførelsesoversigt... 3 Gennemførelsesoversigt primær... 3 Gennemførelsesoversigt for psykiatri...

Læs mere

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer

Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen, Gert Virenfeldt Lone Prip Buhelt, Kirstine Magtengaard Robinson & Charlotte Glümer Forbrug af sundhedsydelser hvor er de store udfordringer i forhold til kroniske sygdomme? Resultater fra Sundhedsprofil 2013 Kronisk Sygdom v/ Maja Lykke Cathrine Juel Lau, Anne Helms Andreasen, Maj Bekker-Jeppesen,

Læs mere

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok

Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok September 2013 Hovedstadsregionens byrådspolitikere gør ikke nok Byrådene i hovedstadsregionen har ikke været gode nok til at lytte til erhvervslivet og træffe beslutninger, der fremmer den private beskæftigelse

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Tårnby Dragør kommune Side 1 af 14 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Tårnby Dragør kommune Kontaktperson Kirsten Bach Tlf. nr. 3247 1448 Mail.: Kbc.sf@taarnby.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434

Læs mere

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget

Social, Ældre, og Sundhedsudvalget (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) Social, Ældre, og Sundhedsudvalget 105 Social og Ældreudvalget Samlet bevilling 807.334 10 Social service 322.678 03 Undervisning og kultur 9.263 22 Folkeskolen m.m. 5.137

Læs mere

ambulant behandlingstilbud til børn og unge

ambulant behandlingstilbud til børn og unge 1 af 13 15-01-2015 12:46 Artikler 52 artikler. tilbud Foretrukken term leverandør organisation, der leverer ydelser organisation Et tilbud er en organisation, der leverer ydelser. ambulant tilbud tilbud,

Læs mere

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov

Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Det specialiserede socialområde i Københavns Amt - En beskrivelse af de amtslige tilbud til personer med særlige behov Psykiatri- og Socialforvaltningen Københavns Amt September 2005 1. Baggrund for og

Læs mere

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015

Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Takstoversigt for den mellemkommunale specialundervisning i Hovedstadsregionens kommuner 2015 Kilde: www.kfs-hovedstadsregionen.dk Kommune Skole (undervisning) Fritid (SFO/klub) Dagtilbud Netværk 1 17-3-2015

Læs mere

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Sund, kreativ, grøn og smart vækst. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Sund, kreativ, grøn og smart vækst Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:ishøj/vallensbæk kommune Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Ishøj/Vallensbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007

Bilag. Region Midtjylland. Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første kvartal 2007 Region Midtjylland Belægningssituationen på Region Midtjyllands sociale tilbud for første Bilag til Regionsrådets møde den 20. juni Punkt nr. 25 Sindslidende som % af Distrikt Øst - Region Midtjylland

Læs mere

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET

RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET FORBEREDELSESSEKRETARIATET VEDR. RAMMEAFTALER RAMMEAFTALE FOR SOCIAL- OG SPECIALUNDERVISNINGSOMRÅDET Den specialiserede del om de enkelte sociale tilbud og specialundervisningstilbud, der indgår i rammeaftalen

Læs mere

Regional 1.500.000 1.500.000 Kommunal 770.000 770.000 Regional 799.700 799.700 Privat 700.000 700.000. Observationshjem. Bagsværd

Regional 1.500.000 1.500.000 Kommunal 770.000 770.000 Regional 799.700 799.700 Privat 700.000 700.000. Observationshjem. Bagsværd Socialudvalget (2. samling) SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 96 Offentligt VISO-leverandører Leverandør Driftsherre/Ejer Agerbo Herning Kommune Aktivitets- og Udviklingscentret Region Midtjylland ASIUS,

Læs mere

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde

Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Analyse af prisudviklingen på de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde Kommuner i hovedstadsregionen 2012 Fælleskommunalt sekretariat for det specialiserede socialområde INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen

Ballerup Benchmark R juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Ballerup Benchmark R2015 7. juni 2016 Sagsbeh.: Cecilie Lin Jakobsen Email: ceja01@frederiksberg.dk J.nr.: 00.01.00-P05-3-16 Økonomi- og Adm Stab Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandikapområdet

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Januar 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Januar 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation Januar 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks. lægepraksis, fysioterapeuter,

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Helsingør kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Helsingør kommune Kontaktperson Elsa Undén Hende Tlf. nr. 49283258 Mail.: euh43@helsingor.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til brug

Læs mere

Arbejdsmiljø- og MED-organisation Oktober 2014 Læsevejledning Organisationen herunder har; 1 Område-MED, der dækker samtlige enheder 1, der dækker 2 enheder, som samtidig har 1 fælles Arbejdsmiljøgruppe

Læs mere

Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område

Kommuneprofil for Hvidovre Kommune. - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område - analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Hvidovre Kommune Indholdsfortegnelse 0. Indledning...3 1. Hvidovre Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner...5

Læs mere

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler.

aktivitets- og samværstilbud værested varmestue døgnplejehjem privat døgnpleje plejebarn 1 af :56 Artikler 60 artikler. 1 af 11 15-01-2015 13:56 Artikler 60 artikler. aktivitets- og samværstilbud Vejledende lovhjemmel: SEL 104 dagtilbud til voksne, der leverer aktivitets- og samværsydelser til opretholdelse eller forbedring

Læs mere

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark

Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Markedsundersøgelse af kommunale madordninger i Danmark Forudsætningen for markedsanalyse Analyse er baseret på baggrund af data indsamling fra alle 98 kommuner i Danmark. Data er indsamlet fra den 25.

Læs mere

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT

PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT PSYKIATRIEN I KØBENHAVNS AMT Udgiver: Københavns Amt, Psykiatrisekretariatet Stationsparken 27, 2600 Glostrup Tlf.: 4322 2222 Fax: 4322 2479 Hjemmeside: www.kbhamt.dk Udgivet april 2001 2. oplag: maj 2.001

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Konjunkturer Udsigt 2015 Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Egedal kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Egedal kommune Kontaktperson Hans Nordskov Hansen Tlf. nr. 72596451 Mail.: hans.hansen@egekom.dk Skemaet er tænkt som et værktøj til

Læs mere

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016

Orientering fra. Velfærdsanalyse. Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal November 2016 Orientering fra Velfærdsanalyse November 2016 Befolkning og bevægelser i København i 3. kvartal 2016 I løbet af 3. kvartal 2016 steg folketallet i København med 6.913 fra 594.535 til 601.448 personer.

Læs mere

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet.

Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. Grundbeskrivelse. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden. typografi i dokumentet. typografi i dokumentet. Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Praksisplanudvalget i Region Hovedstaden Grundbeskrivelse Appendiks til Praksisudviklingsplan for almen praksis 2012-2015 1. PLANLÆGNINGSOMRÅDER

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 15. maj 2012 Befolkning og bevægelser i København i 1. kvartal 2012 I løbet af 1. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 549.050 til 551.580. I løbet af 1. kvartal 2012 blev der født 2.181 børn

Læs mere

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012

Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 21. august 2012 Befolkning og bevægelser i København i 2. kvartal 2012 I løbet af 2. kvartal 2012 steg folketallet i København fra 551.580 til 551.900. I løbet af 2. kvartal 2012 blev der født 2.178 børn

Læs mere

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget.

Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Kommunernes fordeling med hensyn til områdetillæg: Det er arbejdsstedets beliggenhed som har betydning for områdetillægget. Til Gruppe 0 henføres: Kommuner der ikke er henført til Gruppe 1-4. Til Gruppe

Læs mere

Page 1 of 9 51 artikler. Artikler Tilbage til liste Ny søgning Flere data Layout Gem som fil Udskriv tilbud Foretrukken term leverandør Generel definition: organisation, der leverer ydelser ambulant tilbud

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Lyngby-Taarbæk kommune Lyngby-Taarbæk kommune Side 1 af 13 sider. Lyngby-Taarbæk kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Side 1 af 11 Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Frederikssund kommune Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved kommunens udarbejdelse af redegørelsen pr. 1. maj, jfr. Vejledningen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri

Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra:region Hovedstaden - Psykiatri Redegørelse pr. 1. maj 2009 fra: Region Hovedstaden - Psykiatri Kontaktperson Tlf. nr. Mail.: Skemaet er tænkt som et værktøj til brug ved

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Albertslund kommune Side 1 af 13 sider. Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Albertslund kommune Kontaktperson Lisa Overgaard Jesper Bergenholttz 43 68 65 50 Tlf. nr. 43 68 61 06 Mail.: Lisa.Overggard@albrtslund.dk

Læs mere

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov

Notat. Sammenligning af udgifter til voksne med særlige behov Til: Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Kommunerne i Region Hovedstaden ØKONOMI & PERSONALE Dato: 6. juni 2012 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr.: 2012-3302 Dok. nr.:

Læs mere

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014

Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Bilag 4 - Udviklingsstrategi 2014 Oversigt over belægning og kapacitet på styper fordelt efter målgruppe og geografisk af dene Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden 2014 1 af dene Indberetninger

Læs mere

Hvad er regionernes rolle?

Hvad er regionernes rolle? Hvad er regionernes rolle? Behovet for dataudveksling mellem Staten, kommunerne og Regionerne Jordforureningsindsats og grundvandsbeskyttelse Natur & Miljø 22. maj 2012 Fagleder Carsten Bagge Jensen, Region

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation April 2016

MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation April 2016 MedComs statistik over kommunal sundhedskommunikation April 2016 Kommunestatistikken er en oversigt over hvilke meddelelser kommunerne udveksler og med hvem. Opdeling af parter (f.eks. lægepraksis, fysioterapeuter,

Læs mere

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden

Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Vejledende rådighedsbeløb 2010 for personlige tillæg og enkeltydelser for kommuner i Region Hovedstaden Udarbejdet af Fagudvalget for pension, boligstøtte, sygesikring, kontanthjælp og sygedagpenge under

Læs mere

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr.

Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. Center Oversigt over Bornholms Regionskommunes eannr. EAN-nummer Center Børn og Familie Dagtilbud Dagtilbud, Administration 5798009947536 Dagtilbud, Dagplejen 5798009947437 Dagtilbud Vest Børnehuset Nordstjernen

Læs mere

Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr.

Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr. Kontaktadresser i kommunerne i Center for HR E-mail, adresser tlf. nr. til kommunerne i Region Hovedstaden samt kontaktpersoner i Center for HR: Kommune mailadresse uddannelseskonsulenter postadresse telefonnr.

Læs mere

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling

Lægedækningsundersøgelse for Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Lægedækningsundersøgelse for 2017 Center for Sundhed Enhed for Tværsektoriel Udvikling Regionen fastsætter hvert år lægedækningen for det kommende år. Som udgangspunkt for denne fastsættelse skal regionen

Læs mere

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune

Redegørelse pr. 1. maj 2010 fra: Glostrup kommune Glostrup kommune Side 1 af 13 sider. Glostrup kommune Kontaktperson Social Service: Johan Kroesen PPR: Søren Post Mail.: johan.kroesen@glostrup. dk Soren.post@glostrup.dk Tlf. nr. Skemaet er tænkt som

Læs mere