Århus, den 9. november 2007 ANSØGNING OM MIDLER TIL UDVIKLING AF INTERNATIONALT OPLEVELSESFYRTÅRN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Århus, den 9. november 2007 ANSØGNING OM MIDLER TIL UDVIKLING AF INTERNATIONALT OPLEVELSESFYRTÅRN"

Transkript

1

2 Sneland Holding ApS c/o Tækker Group Pakhus 13 Nordhavnsgade 4-6 DK-8000 Århus C Telefon CVR-nr Århus, den 9. november 2007 ANSØGNING OM MIDLER TIL UDVIKLING AF INTERNATIONALT OPLEVELSESFYRTÅRN SKI OG WELLNESSCENTER et internationalt oplevelsescenter nord for Århus SKI OG WELLNESSCENTER er et nyt, unikt oplevelsescenter og turistprojekt, der ønskes realiseret i et naturskønt område mellem Skærings kystnære sommerhusområde og Grenåvej nord for Århus. Projektet omfatter et stort og endnu uprøvet ski- og wellnesscenter, der er etableret i en spektakulær udformning delvist under jorden. Et projekt af denne type er endnu ikke set på vore breddegrader. SKI OG WELLNESSCENTER indeholder en rekreativ og aktiv palette af funktioner, som i sit kvalitetsniveau sikrer et projekt af meget høj klasse. Centret indeholder skidome, badeland, wellness, sportshal, ferieboliger, kurhotel, shopping og restauranter - dels over dels under terræn. Drømmen er at skabe et moderne oplevelsescenter, som igennem sin høje kvalitet og arkitektur kan tilføre såvel Århus, regionen samt Danmark en enestående attraktion. Hensigten er at etablere et sted, der favner en lang række aktiviteter med udgangspunkt i velvære for krop og sjæl. Det skal være et turistmål og et refugium, der spænder fra børnenes leg til det travle sinds udvidelse. Et sted, som stimulerer efterspørgslen på eventyr inden for nogle opnåelige rammer. Oplevelsescentret ligger nord for Århus i et landskabeligt område tæt på den nye Skødstrup motorvej. Grunden er ca m 2 stor og omfatter et kuperet område mellem by og landskab. SKI OG WELLNESSCENTER har en størrelse og en karakter, der gør det til et internationalt fyrtårn, som vil tiltrække udenlandske gæster. Her er det muligt at tilfredsstille det moderne menneske, der søger oplevelser og rekreation. Her kan man på samme tid finde kvalitet, udsyn og fordybelse. Et nyt internationalt oplevelsesfyrtårn i Midtjylland Med sine gæster pr. dag udgør SKI OG WELLNESSCENTER et nyt internationalt oplevelsesfyrtårn med et meget stort tiltrækningspotentiale såvel lokalt, nationalt som internationalt. Udformningen med en skibakke og en række oplevelser under terræn betyder, at der kan kreeres en turistattraktion med et indhold af oplevelser, sport og wellness i utraditionelle omgivelser. Samtidig skaber de mange ferieboliger placeret i landskabelige omgivelser mulighed for et aktivt og spændende ferieophold i området.

3 2 Indholdet i SKI OG WELLNESSCENTER omfatter et stort udendørs ferie- og fritidsområde med beplantning, søer og friluftsaktiviteter af forskellige karakterer. Her findes ferieboliger udformet som 250 klyngehuse, 300 rækkehuse, 400 lejligheder placeret i et tilplantet skovområde samt 50 boliger på vandet. I alt rummer området ca ferieboliger. Herudover indeholder SKI OG WELLNESSCENTER et kraftcenter, der er placeret under terræn. I kraftcentret findes restaurant, aktiv plaza, vandkulturhus, multihal og skidome. Endvidere findes der forskellige servicetilbud, butikker, restauranter, hotel og lejligheder samt kurbad og wellness. Til SKI OG WELLNESSCENTER skal der etableres 850 parkeringspladser, som også ligger under terræn. Som et internationalt oplevelsesfyrtårn med en høj grad af wellness og sportsaktiviteter får SKI OG WELLNESSCENTER stor betydning inden for såvel det erhvervsmæssige som sundhedsmæssige område i region Midtjylland. SKI OG WELLNESSCENTER bygger på en ny teknik til udvikling af sne til den store indendørs skidome. Med teknikken er det muligt at udnytte de energimæssige ressourcer i det store oplevelsescenter optimalt således, at der kan forventes en CO 2 -neutral attraktion, hvilket ligger inden for projektets målsætning. International vækst og tiltrækningspotentiale Med sin unikke opbygning under terræn og attraktive ferietilbud over terræn er det hensigten at skabe et oplevelsescenter, der ikke findes tilsvarende inden for et meget stort område. Her tilbydes der aktiviteter for såvel den enkelte som hele familien. SKI OG WELLNESSCENTER tilbyder på den ene side faciliteter og aktiviteter, der henvender sig til internationale turister og på den anden side muligheder for sportsudøvelse og wellness, der henvender sig til det lokale opland. Med en placering i udkanten af Vestdanmarks hovedcenter, Århus, er der skabt mulighed for at SKI OG WELLNESSCENTER kan udnytte og tilføre ny energi til Danmarks næststørste by og hele regionen. SKI OG WELLNESSCENTER vil således kunne supplere ikke alene det århusianske, men også det midtjyske turisterhverv med nye attraktioner. Med en placering i Skæring nord for Århus er der samtidig sikret en infrastrukturel meget hensigtsmæssig beliggenhed i direkte tilknytning til det overordnede vejnet. Herudover vil SKI OG WELL- NESSCENTER i høj grad kunne udnytte og understøtte Århus Lufthavn i Tirstrup samt de omkringliggende bådhavne. SKI OG WELLNESSCENTER`S erhvervs- og udviklingsmæssige potentialer Som et nyt stort oplevelsescenter i Århus vil SKI OG WELLNESSCENTER efterspørge en lang række nye servicefunktioner inden for sport, fritid, ferie og wellness. Samtidig er der tale om nye aktiviteter, som vil kunne skabe efterspørgsel og facilitere det midtjyske erhvervsliv på en ny måde. Med oplevelsescenteret vil der skabes mange nye arbejdspladser i forhold dels til centerets daglige drift, dels til leverandører og tilknyttede erhverv uden for SKI OG WELLNESSCENTER. Det nye oplevelsescenter vil samtidig kunne tilføre det midtjyske og århusianske turistområde nye tiltrængte overnatningsfaciliteter. Det er ved flere lejligheder blevet understreget, bl.a. af Visit Aarhus, at der er stor mangel på overnatningsfaciliteter i byen.

4 3 SKI OG WELLNESSCENTER vil udgøre en markedsmæssig nyskabelse i Midtjylland og centret vil kunne få stor omsætningsmæssig og beskæftigelsesmæssig betydning for oplandet. Endelig er der tale om en fornyelse i det midtjyske udbud af turistaktiviteter. Tilbud til regionens borgere samt til internationale gæster SKI OG WELLNESSCENTER tilbyder en række nye oplevelsesmuligheder, som ikke i dag findes i Danmark eller internationalt. Her kombineres wellness, ferie, sport og oplevelser på en ny måde, der kan supplere tilbuddene til borgerne og turisterne i den midtjyske region. SKI OG WELLNESSCEN- TER kan således indgå i et samspil med andre store turist- og oplevelsesaktiviteter, herunder fx Djurs Sommerland, Lübker Golf Resort, Kattegatcentret, Randers Regnskov og længere væk Legoland, mv. Borgerne og turisterne i region Midtjylland vil med SKI OG WELLNESSCENTER få mulighed for at dyrke sportsaktiviteter, som de almindeligvis skal uden for landets grænser for at dyrke. Endvidere er der som nævnt gode muligheder for nye jobs inden for attraktive brancher. Erhvervsmæssig opbakning og privatøkonomisk drive SKI OG WELLNESSCENTER vil medvirke til at udvikle det midtjyske erhvervsliv inden for nye internationale oplevelsesområder. Projektet er baseret på private initiativer og et privatøkonomisk grundlag. Det forretningsmæssige grundlag, herunder finansieringen af projektet, vil primært ske via salg af de projekterede ferieboliger. Det forventes, at der vil være en stor erhvervsmæssig opbakning til projektet, idet der er tale om et nyt koncept, som vil kunne skabe synergi inden for især det midtjyske turistområde. Her er samtidig tale om nye metoder og ny viden i udviklingen af et CO 2 -neutralt oplevelsescenter med skidome og vandland. Takket være et helt nyt patent vil man kunne opleve en anderledes tur på ski. En professor på Danmarks Tekniske Universitet har udviklet en metode til at fremstille sne af rent vand uden nogen kemikalier, og som ikke smelter under 20 grader. Det betyder at man ikke som i andre skihaller skal iføre sig skitøj. Dette nye skisport-perspektiv gør projektet mere bæredygtigt end traditionelle indendørs bakker. Der skal ikke bruges denne samme energi til at køle sneen ned og evt. overskudsvarme kan anvendes i vandlandets svømmebassin. Denne form for sneproduktion vil være trendsættende for alle skihaller i verden med et stort potentiale for eksport af teknik og knowhow fra regionen og fra de virksomheder, som vil blive tilknyttet til projektet, herunder udviklingen heraf. Dette vil kunne medvirke til et udviklende samarbejde med bl.a. de midtjyske forskningsinstitutioner. Samarbejde med offentlige myndigheder og institutioner Inden for kraftcentret i SKI OG WELLNESSCENTER vil der være store muligheder for et samarbejde med midtjyske sports- og fritidsorganisationer. Her vil det være muligt at afholde store arrangementer såvel af sportslig som af kulturel karakter. Hele oplevelsescentret har faciliteterne til at klare de store arrangementer. Endvidere vil der kunne skabes samarbejde med videns- og forskningsinstitutioner i området, ikke mindst i forbindelse med udviklingen af det specielle koncept, som oplevelsescentret er baseret på.

5 4 Endelig vil SKI OG WELLNESSCENTER bidrage med nye tilbud til såvel høje som lave uddannelsesinstitutioner samt sundhedsvæsnet i området, herunder eksempelvis til brug i undervisningsøjemed, genoptræning af handicappede og sygdomsramte, mv. Offentlig og privat finansiering af initiativer SKI OG WELLNESSCENTER er opstået på et privat initiativ, men i kraft af centrets mange muligheder forventes det, at der vil være mulighed for et offentligt og privat samarbejde omkring en række aktiviteter. Endnu er konceptet ikke fuldt udviklet, men et fremtidigt samarbejde ligger absolut inden for rammerne af det nye oplevelsescenter. Ligeledes er der heller ikke taget stilling til mulighederne for evt. offentlige/private partnerskaber, men også her er der interesse for at drøfte de fremtidige rammer. Miljø og bæredygtighed Der er i udviklingen af SKI OG WELLNESSCENTER lagt stor vægt på, at projektet kan komme til at fungere miljømæssigt optimalt og med en markant bæredygtighed. Der er således et ønske og en målsætning, at kunne etablere et CO 2 -neutralt projekt. Projektområdet omfatter i dag et stort jordbrugsområde, som er svagt kuperet og opdelt i forskellige jordstykker, der enten er beplantet eller drives med afgrøde. Der findes ingen bebyggelse inden for området, og områdets få veje er enten markveje eller spor i forbindelse med dyrkningen af jordstykkerne. På grund af det tæt bebyggede og kuperede terræn mellem projektområdet og kysten er det ikke eller kun i meget begrænset omfang muligt at se projektområdet fra kysten i dag. I udviklingen af projektet er det tilstræbt at fastholde de eksisterende beplantninger i området og supplere med nye. Desuden er det hensigten at indrette og omlægge områdets nuværende vådområder til et nyt sølandskab. Den nye skidome under terræn kræver en bearbejdning af landskabet i form af en kunstigt anlagt bakke, som vil forhøje det eksisterende terræn med ca. 9,5 m. Bakken vil falde naturligt ind i landskabet. Mellem den overjordiske bebyggelse og projektområdets afgrænsning etableres der ny beplantning. I alt udgør beplantningen ca. 50 % af projektområdet. Adgangen til området sker fra Grenåvej gennem et jordbrugsareal på områdets nordvestlige side. Det betyder, at der ikke vil være en trafikal belastning af områdets tilstødende lokalområder. Som helhed forventes det, at SKI OG WELLNESSCENTER vil kunne leve sit eget liv i området, med tilbud til dem, der ønsker at benytte sig af det, men i øvrigt fungere som et stort internationalt oplevelsescenter inden for egne rammer. Case i Planstrategi 2008 for Århus Kommune Seriøsiteten bag SKI OG WELLNESSCENTER understreges ved projektets præsentation som en case i Planstrategi 2008 for Århus Kommune (se eventuelt Århus Kommunes hjemmeside vedrørende Forslag til Planstrategi 2008 Cases for nærmere oplysninger herom). Herudover er det et mål for udviklingen af centret, at det sker i et nært samarbejde med borgerne i lokalområdet. Der har således allerede været afholdt borgermøde og etableret en lokal borgergruppe, som indgår i planlægningsarbejdet omkring det nye oplevelsescenter. Formålet er at sikre bedst mulig lokalopbakning og størst mulig lokal tilpasning.

6 5 Ny viden, nye oplevelser, nye tider Alt i alt er der med SKI OG WELLNESSCENTER tale om et nyt unikt internationalt oplevelsescenter, der tilbyder oplevelser fra lokalt til internationalt niveau. Det er væsentligt at bemærke, at SKI OG WELLNESSCENTER indgår som et supplement og en nyhed, der understøtter de nuværende tilbud. Med andre ord tager SKI OG WELLNESSCENTER ikke noget fra de eksisterende turistudbud, men lægger meget til. SKI OG WELLNESSCENTER vil kunne huse såvel små som store arrangementer, der kan fungere såvel på det lokale som det internationale niveau. Samtidig har centret en unik beliggenhed ved den nye motorvej og lufthavnen på Djursland. Oplevelsescentret bygger i høj grad på ny viden. Det stiller store krav at etablere et center af denne karakter som et attraktivt underjordisk oplevelsescenter med skibakke, vandaktiviteter osv. Grænserne for nye oplevelser udvides og skaber nye tilbud. Vi er på vej mod nye behov, nye udfordringer og nye tider. Set i dette perspektiv skal det understreges, at SKI OG WELLNESSCENTER i høj grad ligger inden for vækstforums megasatningsområder, der bl.a. omfatter erhverv, sundhed samt miljø og energi. Konsortiet Konsortiet, hvorfra der foreligger tilsagn, bag SKI OG WELLNESSCENTER er Sneland Holding ApS, CVR-nr , hvilket selskab 100% ejer Sneland ApS, CVR-nr Sneland Holding ApS er ejet af Jørn Tækker Petersen, Steffen Møller Nielsen, Sten Karl Boldreel og Martin Bo Bojesen. Projektleder: Morten Kruse, Tækker Group, Pakhus 13, Nordhavnsgade 4-6, 8000 Århus C Fagligt ansvar og kvalitetssikring: Morten Kruse, Tækker Group, Pakhus 13, Nordhavnsgade 4-6, 8000 Århus C Økonomiansvarlig: Morten Kruse, Tækker Group, Pakhus 13, Nordhavnsgade 4-6, 8000 Århus C Anvendelse af medfinansiering De ansøgte midler på op til kr ønskes anvendt til følgende: Undersøgelse af nye metoder og ny viden i udviklingen af et CO 2 -neutralt projekt kr VVM-undersøgelse kr Danmarks Tekniske Universitet undersøgelse af ny teknologi i forbindelse med frembringelse af sne kr Konceptudvikling og markedsanalyse kr Udarbejdelse af skitseforslag kr Status i forhold til Århus Kommune Projektet SKI OG WELLNESSCENTER er indleveret til Århus Kommune og som et blandt 7 cases - medtaget i Forslag til Planstrategi 2008 Cases. Høringsfasen for projektet udløb den 2. november 2007, og forslaget skal behandles af Århus Byråd i december Den endelige Planstrategi vil blive behandlet af Århus Byråd i starten af 2008.

Ski- & wellness center i Skæring med 1.000 ferielejligheder?

Ski- & wellness center i Skæring med 1.000 ferielejligheder? Ski- & wellness center i Skæring med 1.000 ferielejligheder? Forslag til Planstrategi 2008 (Århus Kommunes beskrivelse) Cases Indledning Denne casesamling er bilag til forslag til Planstrategi 2008 og

Læs mere

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008.

Konsortiets samlede investering i Djurs Sommerland og Lübker Golf Resort vil være ca 2,1 mia. kr., når Lübker Golf Resort indvies i 2008. Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Mrk. "Internationale Oplevelsesfyrtårne" Nimtofte 11. november 2007 Vedr.: Ansøgning om analysebevilling Hermed fremsendes ansøgning om analysebevilling på

Læs mere

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby

Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Assens Kommune Tillæg nr. 8 til Kommuneplan 2013-2025 for et område til vinproduktion og parkgolf mv. ved Ungersbjerge, Haarby Hvad er et kommuneplantillæg? Et kommuneplantillæg er et tillæg til kommuneplanen.

Læs mere

Aarhus er "Smilets By" uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv.

Aarhus er Smilets By uhøjtidelig og tilbagelænet, ung, optimistisk, ambitiøs og summende af liv. 1 Fortællingen om Aarhus Aarhus har en fantastisk placering ved havet og skoven. Et levende pulserende bymiljø og den smukkeste natur beliggende helt tæt på hinanden. Aarhus er en rummelig by med plads

Læs mere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere

Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere Kommuner: Norddjurs & Syddjurs ca. 80.000 indbyggere 21 attraktioner og museer - 6 heraf 4-stjernede - 1.1 mio gæster årligt 21 hoteller, kroer, feriecentre - 1.600 senge 21 campingpladser - 7 helårsåbne

Læs mere

Syddjurs Kommune vi gør det sammen

Syddjurs Kommune vi gør det sammen Syddjurs Kommune vi gør det sammen Vision for Syddjurs Kommune, vedtaget i byrådet den 26. november 2014 Vision og indsatsområder Vision og indsatsområder/temaer til Planstrategi Nedenstående vision blev

Læs mere

Oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland

Oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland Oplevelsesfyrtårne i Region Midtjylland Anbefalinger fra ekspertgruppe til Vækstforum i Region Midtjylland For at få vækst i turismen og oplevelsesøkonomien i Region Midtjylland besluttede Vækstforum i

Læs mere

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme

Forsøgsordning for kyst- og naturturisme - 1 Forsøgsordning for kyst- og naturturisme Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 en forsøgsordning med videre rammer for at etablere turistorienterede projekter

Læs mere

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål:

Med strategien ønsker Syddjurs Kommune at prioritere fem strategiske indsatsområder med hver sine mål: International strategi for Syddjurs Kommune Med denne internationale strategi ønsker Syddjurs Kommune at spille en aktiv rolle i internationaliseringen af området og dermed understøtte kommunens image

Læs mere

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand

Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Bilag Lokalplan feriecenter Fjellerup Strand Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Silkeborg, den 6. juni 2007 Vedr.: Ansøgning om udvidelse af overnatningskapacitet i et kommende feriecenter ved Fjellerup

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde

Puls, sjæl og samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted har vi et rigt og varieret fritids- og foreningsliv og et kulturliv, der byder på gode oplevelser for børn

Læs mere

Odder Kommunes vision

Odder Kommunes vision Odder Kommunes vision 2014-2018 Dokumentnummer: 727-2014-95229 side 1 Odder Kommune skaber rammerne for det gode liv gennem fællesskab, nærhed og åbenhed I Odder Kommune har borgerne mulighederne for et

Læs mere

Turisme og event. Politik for Herning Kommune

Turisme og event. Politik for Herning Kommune Turisme og event Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Turisme- og eventpolitik - vision 7 1 - Erhvervsturisme 9 2 - Events 11 3 - Ferieturisme 13 4 - Attraktionsudvikling

Læs mere

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING

LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING LIVEABLE CITY LAB KONCEPTUDVIKLING HVORFOR ETABLERE ET LIVEABLE CITY LAB (LCL)? Det går godt for Aarhus. Byen oplever betydelig vækst og udvikling som det erhvervsmæssige, uddannelsesmæssige og kulturelle

Læs mere

Turismestrategi frem mod 2021

Turismestrategi frem mod 2021 Turismestrategi frem mod 2021 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Overordnet om turistpolitiske overvejelser... 4 1.1 Regionale samarbejder... 5 1.1.1. Destination Fyn... 5 1.1.2 Naturturisme I/S... 6 2.

Læs mere

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser

Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Familieferie med hygge, aktiviteter og oplevelser Velkommen til en verden af oplevelser Feriehus inkl. fri entré til tropisk badeland, gratis børneunderholdning og slutrengøring Garanti for hyggelige feriedage

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025 1 of 7 Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg vusmidt@ru.rm.dk Høringssvar fra Syddjurs Kommune vedr. forslag til Vækst- og Udviklingsstrategi for Region Midtjylland 2015-2025

Læs mere

Videnopsamling internationale oplevelsesfyrtårne

Videnopsamling internationale oplevelsesfyrtårne September 2009 Videnopsamling internationale oplevelsesfyrtårne Region Midtjylland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 1.1 Formål... 4 1.2 Udfordringer for turismen i Midtjylland... 5 1.3 Efterspørgslen

Læs mere

Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger 13. Nymindegab 13.01 Nymindegab 13.02 Houstrup 13.03 Lønne 13.10 Åbent land Nymindegab Bevaringsværdige bygninger Rammer 13.01 Nymindegab Status Nymindegab er en kystby med udviklingspotentiale indenfor

Læs mere

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3.

Plan og Kultur. Naturstyrelsen. Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. Naturstyrelsen Vedr. Naturstyrelsens indsigelse til kommuneplantillæg nr. 8 og lokalplan nr. 4.1-3. På baggrund af drøftelse med Hanne Kaasgaard fra Naturstyrelsen, sender Assens Kommune hermed et opdateret

Læs mere

- Vækst og dynamik i Rønnede

- Vækst og dynamik i Rønnede - Vækst og dynamik i Rønnede Ny vitalitet i Rønnede Netop i disse år sker der rigtig meget i Rønnede. Et nyt stort erhvervsområde er på vej, et kommende servicecenter med benzintank, hotel og restauranter

Læs mere

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst.

Område 24 Vedebjerg. Indledning. Strategi Landskabskarakter Beliggenhed. Naturgeografi. Geologi og Jordbund Terræn Vandelementer Kyst. Område 2 Vedebjerg Indledning Strategi Landskabskarakter Beliggenhed Naturgeografi Geologi og Jordbund Vandelementer Kyst Kulturgeografi Dyrkningsform Bebyggelse Beplantning Kulturhistoriske helheder Tekniske

Læs mere

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst

Landsplanredegørelse Ministerens velkomst Landsplanredegørelse 2012 Ministerens velkomst Velkommen til debat om den kommende landsplanredegørelse. Efter nyvalg til Folketinget er det Miljøministerens opgave at udarbejde en ny landsplanredegørelse.

Læs mere

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013

Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid. Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Temaplan for Sundhed, Kultur & Fritid Godkendt i Byrådet d.10.09. 2013 Vejen Kommune 10-09-2013 Forord Vejen kommunes temaplan for Sundhed, Kultur & fritid 2014-2022 er baseret på et samarbejde på tværs

Læs mere

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER

F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER 1 of 7 F. STRATEGIENS VISION OG HANDLINGSPLAN, MÅL, AKTIVITETER OG FORVENTEDE RESULATER F.1. UDVIKLINGSSTRATEGIENS VISION LAG Djurslands vision er at videreudvikle og synliggøre Djursland som et områdefyldt

Læs mere

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY

HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Udviklingsselskabet Vest D/S 2011 ApS HVIDE SANDE PROJEKT SURF N STAY Et bæredygtigt overnatningssted for surf-turister Michael Neumann 03-02-2015 Projektbeskrivelse Hytteby SURF N STAY Hvide Sande Disposition:

Læs mere

KUNST og KULTUR som byprofil?

KUNST og KULTUR som byprofil? KUNST og KULTUR som byprofil? Kenneth A. Balfelt KRISTOFFER l. WEISS bording i et NYT perspektiv stationsby - erhvervsby - bosætningsby NY rolle - det regionale hvad betyder e15 bording i et regionalt

Læs mere

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN

TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN TURISME I REGION MIDTJYLLAND - UDDRAG FRA ANALYSEGRUNDLAGET FOR DEN REGIONALE UDVIKLINGSPLAN Analysegrundlaget er udarbejdet af Region Midtjylland April 2007 Turisme i Region Midtjylland I Region Midtjylland

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune

Indstilling. International Community. 1. Resume. Til Byrådet. Den Århus Kommune Indstilling Til Byrådet Den 21-09-2013 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus har i de senere år oplevet en øget grad af internationalisering, og forventes at fortsætte i de kommende år,

Læs mere

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi

Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands udkast til Vækst- og udviklingsstrategi Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 30. september 2015 Høringssvar til forslag til Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar til Region Midtjyllands

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a.

Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen. Afslaget begrundes bl.a. 15105 Bæredygtig byudvikling, Mårslet Syd Emne: Fortræde for Teknisk Udvalg Dato: 08-05-2017 Aarhus Kommune har afvist at optage det fremsendte udviklingsområde (benævnt 30 og 71 på bilag 12) i kommuneplanen.

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 1. udkast, marts 2016 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet

Læs mere

Projekt titel : Indendørs forlystelsespark ved/i Tivoli Friheden, Århus

Projekt titel : Indendørs forlystelsespark ved/i Tivoli Friheden, Århus Projekt titel : Indendørs forlystelsespark ved/i Tivoli Friheden, Århus 1. Baggrund Tivoli Frihedens er Århus forlystelsespark og har en historie der kan føres tilbage til 1904. Parken har i perioder været

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til udvikling af internationale oplevelses-fyrtårne

Bilag. Region Midtjylland. Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til udvikling af internationale oplevelses-fyrtårne Region Midtjylland Indstilling fra Vækstforum om bevillinger til udvikling af internationale oplevelses-fyrtårne Bilag til Forretningsudvalgets møde 5. februar 2008 Punkt nr. 17 Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi

Læs mere

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune

Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 1 of 8 Erhvervspolitik for Syddjurs Kommune 2016-2019 - Sammen skaber vi vækst og velfærd 2 of 8 Forord Byrådet har gennem de senere år arbejdet på at styrke indsatsen over for erhvervslivet i Syddjurs

Læs mere

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune

Puls, sjæl og samarbejde. Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune Puls Sjæl Samarbejde Puls, sjæl og samarbejde Politik for Kultur, Fritid og Frivillighed i Ringsted Kommune I Ringsted

Læs mere

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen

Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen Ikast-Brande Kommunes erfaringer med internationalisering - i forhold til uddannelsesområdet og virksomhederne i kommunen v. borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI

OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI OVERSKRIFT RESEN LANDSKABSSTRATEGI Resen ligger nord for Skive i umiddelbar forlængelse af Skive by. Området skiller sig således ud fra de andre caseområder ved ikke at være en landsby men en bydel på

Læs mere

Hedens Colosseum - et oplevelsesfyrtårn i Midtjylland!

Hedens Colosseum - et oplevelsesfyrtårn i Midtjylland! Hedens Colosseum - et oplevelsesfyrtårn i Midtjylland! Ansøgning om 1 mio. kr. til analyser/research Med afsæt i mere end 50 års erfaring med at skabe oplevelser for primært regionens og det øvrige Danmarks

Læs mere

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding

1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding 1. offentlighedsfase Marina City Ny lystbådehavn og bydel ved Marina Syd i Kolding Kom med idéer og forslag til miljørapport og planforslag fra den 22. marts 2017 til den 19. april 2017 Kolding Kommune

Læs mere

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed

ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed ELEV BAKKE Et perspektivareal med unik beliggenhed Det 140 HA store perspektivareal på Elev Bakke har en unik beliggenhed tæt på skov og sø, eksisterende by og store infrastrukturelle tiltag; letbanen

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET

SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET SILKEBORG ERHVERVSKORRIDOR IDENTITET ERHVERVSSTRATEGI RANDERS - Randers Regnskov - --------- - Danish Crown VIBORG - Viborg Domkirke - Kongepladsen - -------------- HERNING -Boxen - Messecenter Herning

Læs mere

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027

BILAG 2. Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 BILAG 2 Afstemning om partiernes ændringsforslag til udkast til Planstrategi 2015-2027 Oversigten følger rækkefølgen i udkastet til planstrategi. Sidetalshenvisninger refererer til udkastet. Understreget

Læs mere

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne

Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Store events samspillet mellem kommunen og faciliteterne Staten DIF Nationalt: Arrangører/byer Rådgivning/Viden/Penge Internationalt: IF er/presse Netværk og synlighed Mission: 1 International branding

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum

Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Friluftsliv og skovrejsning naturen som oplevelsesrum Naturstyrelsen, Aarhus Kommune og Lokale og Anlægsfonden ønsker at gennemføre et analyse- og udviklingsarbejde, som sikre alle optimale muligheder

Læs mere

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Hvordan får man del i midlerne? - Handlingsplan 2012-13 v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen 1 Handlingsplan 2012-13 Sundheds- og velfærdsinnovation Sundheds- og velfærdsløsninger Vækstforums strategiske

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning

Oplevelsesøkonomi. - definitioner og afgrænsning Oplevelsesøkonomi - definitioner og afgrænsning Bred definition: Økonomisk værdiskabelse baseret på oplevelser, hvor oplevelsens andel af og integration i et produkt eller service kan variere En stadig

Læs mere

Hvad er GeoPark Odsherred?

Hvad er GeoPark Odsherred? GEOLOGI KUNST KULTURHISTORIE RÅVARER IDENTITET VÆKST - UDDANNELSE Geopark? Hvor køber man billet til parken? Endnu et (turisme)projekt? Hvem interesserer sig for bakker, sten og grus? Istidslandskabet

Læs mere

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN

Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN Planstrategi som ny vækstskaber NIELS ÅGESEN 02.04.2014 Men hvad skaber vækst? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi? Men hvad skaber vækst? Hvordan bruger vi vores planstrategi?..så

Læs mere

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse

Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse Naturlandet Lolland-Falster Kort projektbeskrivelse 1. Projektets mål 2. Projektets delmålsætninger 3. Målgruppen 4. Projektets langsigtede mål 5. Geografiske fokusområder 6. Aktiviteter 7. Organisering

Læs mere

1 of 6. Strategi for Kalø Campus

1 of 6. Strategi for Kalø Campus 1 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-2016 2 of 6 Strategi for Kalø Campus 2015-16 Vision Vi skaber rammerne for, at Syddjurs Kommune får det bredest mulige udbud af attraktive uddannelses- og vidensinstitutioner

Læs mere

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser.

Det er især videnserhvervet, der mener, at kulturarven er med til at tiltrække og fastholde arbejdspladser. Kulturarven er med til at skabe et godt miljø omkring virksomheden 74,1% 9,7% 16,2% Turismeerhverv 50,8% 17,2% 32,0% Serviceerhverv 40,8% 22,2% 37,0% Produktionserhverv 72,2% 13,9% 13,9% Videnserhverv

Læs mere

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune

Rammer for erhvervsog videregående uddannelser. Politik for Herning Kommune Rammer for erhvervsog videregående uddannelser Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Lars Krarup, Borgmester 5 Politik for rammerne for erhvervs- og videregående uddannelser - vision 7 1 - Unikke

Læs mere

Din guide til SilkeborgMotorvejen

Din guide til SilkeborgMotorvejen Din guide til SilkeborgMotorvejen Oplev med 130 i timen SilkeborgMotorvejen er ikke bare en almindelig motorvej. Den passerer gennem Silkeborg by og noget af det smukkeste landskab, Danmark har at byde

Læs mere

Skansen Den

Skansen Den Grundejerforeningen Bestyrelsen Side 1 af 5 Skansen Den 2003-06-18 Byrådet Rådhuset Adelgade 61 4880 Nysted Vedr. Kommuneplanlægning i Nysted 2004-2016 I fortsættelse af præsentationen i Nysted Avis og

Læs mere

Ø-politik i Lolland Kommune

Ø-politik i Lolland Kommune Forside: Forslag til: Ø-politik i Lolland Kommune Askø/Lilleø, Fejø/Skalø og Femø i udvikling Lolland Kommune 2015 Hele dokumentet tænkes opsat i henhold til Lolland Kommunes grafiske profil. Side 2. Øerne

Læs mere

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet:

INVESTER I ODENSE Følg Odenses udvikling på: Få løbende nyt om Odenses INFO byudviklingsprojekter i nyhedsbrevet: INVESTER I ODENSE ODENSE - Fra stor dansk by til dansk storby Odense er en by i rivende udvikling. Inden for de kommende 10-15 år vil investeringer for 24 mia. kr. transformere Odense fra stor dansk by

Læs mere

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland

Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Byernes roller i fritiden En analyse i Midtjylland Miljøministeriet Realdania Byernes roller i fritiden en analyse i Midtjylland Udarbejdet af Region Midtjylland og Plan09. Telefoninterviews er gennemført

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune

Erhvervs- og vækstpolitik Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Erhvervs- og vækstpolitik 2017-2021 Vi skaber rammer for udvikling Ballerup Kommune Vision 2029: Ballerup - en førende erhvervsby Ballerup er en førende erhvervsby. Ballerup Kommune er en integreret del

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013

BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 BOSÆTNINGSPOLITIK 2013 Randers Kommune Temamøde byrådet d. 25. oktober 2012 Negativ vækst Vækst i tilflytning Positiv vækst Gevinstkommuner Udviklingskommuner Herning Viborg Kolding Odense Esbjerg Vesthimmerlands

Læs mere

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted

DETAILHANDELSSTRATEGI. Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted DETAILHANDELSSTRATEGI 2016 Strategi for udvikling i Vejen, Brørup, Rødding og Holsted Forord Denne detailhandelsstrategi er resultatet af den proces, som Byrådet i Vejen Kommune igangsatte i foråret 2015.

Læs mere

Radikal Politik i Skive Kommune

Radikal Politik i Skive Kommune Radikal Politik i Skive Kommune En gevinst for landskaberne i Salling, for fjordmiljøet ved vore kyster, for forebyggelse og sundhed for den enkelte, for et aktivt kultur og fritidsliv og for uddannelsesniveauet

Læs mere

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen

Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Kontorchef Holger Bisgaard, Erhvervsstyrelsen Planlægning for kystturisme - Regeringen har fokus på turismen Regeringen ønsker vækst og udvikling i hele Danmark. Kyst- og

Læs mere

Socialdemokraterne i Syddjurs

Socialdemokraterne i Syddjurs Tryghed. Handlekraft. Visioner. Socialdemokraterne i Syddjurs Er du klar til valget? Livskraftige børn og unge Vi vil sammen med forældrene skabe helhed, tryghed og sammenhæng i børns og unges opvækst.

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.

Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune. Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune. Kommuneplan 2013-2025 for Langeland Kommune Udarbejdet og udgivet af: Langeland Kommune Fredensvej 1, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6000 www.langelandkommune.dk Ikrafttrædelsesdato: 14. april 2014 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013

08. HO VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Ho 08. HO KOMMUNEPLAN 2013 VARDE KOMMUNE - RAMMEDEL - SEPTEMBER 2013 Kommuneplanens opbygning og retsvirkninger Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2013 består af: Hovedstruktur der angiver de overordnede

Læs mere

Feriehotel på Vadumvej

Feriehotel på Vadumvej Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 Feriehotel på Vadumvej Viborg Amtsråd Juni 2004 VIBORG AMT - Miljø og Teknik 1 J.nr. 8-52-6-2-2-03 Tillæg nr. 71 til Regionplan 2000-2012 er udarbejdet af Miljø og

Læs mere

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen

Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen Mio. KOMMUNALT TURISMEPOTENTIALE DANSK ERHVERVS ANALYSENOTAT # 32 JULI 2017 ANALYSENOTAT Flere overnatninger er lig med flere jobs i turismebranchen AF ØKONOM JONAS MEYER OG STUDENT KIRSTINE MØLLER JENSEN

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN

AARHUS REGIONALE LUFTHAVN Aarhus og Østjylland har brug for en ny regional lufthavn REGIONALE LUFTHAVN En regional lufthavn tæt på Aarhus og centralt i Østjylland vil gavne hele Midtjylland markant. Forslaget indeholder to placeringer.

Læs mere

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave

Lokal Udviklingsstrategi for. LAG Vejen. Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008. Kongeåen ved Foldingbro. Version 2, 2009 - pixiudgave Lokal Udviklingsstrategi for LAG Vejen Under landdistriktsprogrammet For perioden 2007-2008 Kongeåen ved Foldingbro Version 2, 2009 - pixiudgave 1 Indhold Formalia; Navn og adresse... 3 Strategi... 4 Overordnede

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier

Vestegnen i udvikling byer i bevægelse. Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier Vestegnen i udvikling byer i bevægelse Fælles udviklingsperspektiv til Vestegnskommunernes kommuneplanstrategier 15. oktober 2007 Vestegnen i udvikling byer i bevægelse På Vestegnen er der lang tradition

Læs mere

Vision for Rebild Kommune

Vision for Rebild Kommune Erhvervsudvikling Sammenhængskraft Vision Land og By Bosætning Sundhed og Klima Kvalitet i opgaverne Åbenhed Borgerinddragelse Borgerdeltagelse Vision for Rebild Kommune Indledning Det følgende er resultatet

Læs mere

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune

1. Formål. Erhvervs- og beskæftigelsesstrategi for Mariagerfjord Kommune Center for Plan, HR og Udvikling Postadresse: Nordre Kajgade 1 9500 Hobro Tlf. 97 11 30 00 raadhus@mariagerfjord.dk www.mariagerfjord.dk Journalnummer: 24.10.00-P22-1-15 Ref.: Michael Christiansen Direkte

Læs mere

Et rigt og udviklende kulturliv

Et rigt og udviklende kulturliv Et rigt og udviklende kulturliv Kulturpolitik for Region Midtjylland 2016 SAM SPIL VIKLING VÆRK SYN TALENT OG NET KREATIVITET Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Ny kulturpolitik for Region

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten

Indstilling. Nyt koncept for Kursus- og rekreationscenter Skæring. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3. Baggrund. Til Århus Byråd via Magistraten Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 4. maj 2009 Århus Kommune Region Syd Sundhed og Omsorg 1. Resume Med denne indstilling fremlægges forslag til et nyt koncept for Kursusog

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision

2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET. INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen. Rammer og vision 2. GENERATION TEKNIK & MILJØUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Flemming Jantzen Rammer og vision Der er i Guldborgsund Kommune en stor udfordring med den ændrede demografi. Der bliver færre borgere

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Ørstedskolen. - Offentligt Privat Partnerskab

Ørstedskolen. - Offentligt Privat Partnerskab Ørstedskolen - Offentligt Privat Partnerskab Ørstedskolen fremtidens skole Ørstedskolen fremtidens skole og et magnetfelt for læring Danmarks næststørste skole med placering i Rudkøbing og med dagens

Læs mere

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN

TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN 1 TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN Tillæg nr. 22 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune Kommuneplantillægget omhandler rammeområde 15.07.01 ER i Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune. Rammeområde 15.07.01 ER er

Læs mere

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013.

Indstilling. Ny erhvervsplan for Aarhus Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg. Den 10. september 2013. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 10. september 2013 Ny erhvervsplan for Aarhus 2014-2017 Et enigt Erhvervskontaktudvalg for Aarhus Kommune (EKU) har den 2. september 2013

Læs mere

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk

v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune www.ikast-brande.dk v. Borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast- Brande Kommune Ikast-Brande Kommunes erhvervspolitik Den regionale udviklingsmodel Rammen om det gode liv Vækstvilkår - Menneskelige ressourcer - Innovation, nye

Læs mere

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N

Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N - til leje... Kontor 713 m² Science Center Skejby, Olof Palmes Allé 47 8200 Århus N Attraktive lokaler i totalrenoveret ejendom Meget velbeliggende erhvervsområde i vækst tæt ved Skejby Sygehus Flotte,

Læs mere

Kultur- og idrætspolitik

Kultur- og idrætspolitik Kultur- og idrætspolitik Fredensborg Kommune l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Kultur- og idrætslivet binder hverdagen sammen for rigtig mange mennesker og er med til at gøre Fredensborg Kommune til

Læs mere

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015

Håndværkerkvarteret. debatoplæg. april 2015 Håndværkerkvarteret debatoplæg april 2015 Baggrunden for dette debatoplæg Byen udvikler sig, og byomdannelsen nærmer sig Håndværkerkvarteret fra flere sider. Godsbanearealet vest for og Eternitten sydøst

Læs mere