Side 1 af 10. Biblioteket i city Herning Bibliotekerne På baggrund af brugermønstre og behov hos city-brugeren (dem som kommer i

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Side 1 af 10. Biblioteket i city Herning Bibliotekerne 291.400 På baggrund af brugermønstre og behov hos city-brugeren (dem som kommer i"

Transkript

1 Udviklingspuljen for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre 2015 Indsatsområde og titel på projekt Virksomhed/institution Bevilget i alt Projektresume Biblioteker og udvidelse af brugergrupper Unge ikke-brugere og Biblioteket i Den Åbne Skole FREDERIKSBERG KOMMUNES BIBLIOTEKER Der eksperimenteres metodisk med at tiltrække unge ikke-brugere gennem samskabelsesprocesser for at give gruppen en ny forståelse af bibliotekets tilbud og rolle som sparringspartner ift. læring og trivsel. Unge samskaber i skolen og afholder kulturarrangementer på biblioteket for og med andre unge. Skolereformens fokus på trivsel og medinddragelse støttes, da kongstanken er at deltagernes indre udvikling sker med den nye viden om sig selv, de får i forløbet. Småt brændbart - biblioteket på kanten Brønderslev bibliotek Småt Brændbart Biblioteket på kanten vil styrke bibl som en handlekraftig institution i samfundsudvikl i udkantsdk. Projektet fokuserer på udvalgte målgrupper og sigter mod at skabe innovative tilbud med fokus på social forandring og borgernes mestringskompetence. Projektet sætter Fremtidens bibl ind i en udkantsoptik og vil tilbyde borgere som let bliver isoleret: socialt, digitalt og geografisk nye tilbud. Småt brændbart sætter ild til udkantsdebatten og fremtidens brændende platform. Biblioteket i city Herning Bibliotekerne På baggrund af brugermønstre og behov hos city-brugeren (dem som kommer i bymidten for at handle) samt på baggrund af bibliotekernes og detailhandlens styrker og værdier undersøges, hvordan disse kan spille sammen for at kvalificere city-brugerens oplevelse i midtbyen. Der udvikles en model, der bygger på 4- rumsmodellen og cross-channel-strategier og nyudviklede tiltag testes og effektmåles for at optimere markedsføringen til målgruppen sådan at både bibliotekernes brug og butikkernes salg øges. ViborgSaloner-Samtalesaloner Viborg Bibliotekerne - Hovedbiblioteket / Bogbussen Viborg Bibliotekerne vil teste koncept og metode, der tidligere er testet på kernebrugere gennem ViborgSaloner, på potentielt nye brugergrupper. Formidling og formidlerrolle sættes i spil, når arrangementer af fagligt og eksistentielt ind-hold, gennem samtale i små grupper, bevæger sig fra ren konsumering af viden til delta-gelse i debat og identitetsdannelse. Biblioteket vil målrettet gå efter at være stedet for dialog, samtale, fælles vidensgenerering og dermed mødet mellem mennesker. Business 'n' Pleasure SILKEBORG BIBLIOTEK Bibliotekerne råder over en lang række servicetilbud, som erhvervslivet med fordel kan anvende i deres daglige virke, herunder adgang til en lang række opslagsværk, databaser og erhvervsmagasiner. I partnerskab med erhvervsilkeborg ønskes udviklet og markedsført en række produktpakker målrettet erhvervslivet. Der eksperimenteres med formidling af erhvervsstof. Unge fra SBC står for produktlancering ved et stort event. Sigtet er et stærkere brand i erhvervskredse og blandt handelsstuderende. Side 1 af 10

2 Model for det gode møde sårbare familier og biblioteket Randers Bibliotek Vi ønsker at rumme og ramme sårbare familier på biblioteket. Vi vil inddrage målgruppen og afdække de barrierer målgruppen oplever i.f.t. biblioteket. Vi vil eksperimentere med tilbud sammen med målgruppen. Vi vil arbejde på tværs af forvaltninger med kompetente fagfolk fra familieområdet. Vi vil udvikle en generel model, der kan bruges i andre kommuner. En god historie - en digital pakke til virksomhedens medarbejderne Aarhus IKT, Aarhus Kommunes Biblioteker Projektet skal udvikle en digital pakke til medarb. på virksomheder, der indeholder inspiration og nyheder om ebøger/lydbøger på ereolen. Pakken målrettes til anv. af medarb. i forsk. arbejdssituationer fx til prod.medarb., den kørende sælger, pendlere til/fra arbejde. Tilbuddet skal udvikles som et koncept, der kan nå nye målgr. via arbejdspladsen. Det skal sætte app og adg. via mobile devices i spil. Indh. er et nyhedsbrev/en blog med målrettet inspiration, samt arrangementer på virksomh./bib. BiblioTech - biblioteksformidling af ny teknologi HORSENS BIBLIOTEK BiblioTech arbejder med et nyt koncept- og forretningsområde for bibliotekets folkeoplysende virksomhed: biblioteksformidling af ny teknologi til borgere og virksomheder. Projektet har en række samarbejdspartnere: firmaer, vidensnetværk og uddannelsesinstitutioner på området ny teknologi. BiblioTech indgår i biblioteksformidlingen af medier, kurser, events og arrangementer. Erfaringerne i projektperioden vil løbende blive formidlet bredt, bl.a. til andre interesserede folkebiblioteker. Kulturkarburator - et digitalt makerbibliotek Københavns Biblioteker Kulturkarburator støtter kulturens vækstlag ved at kombinere maker-workshops med formidling af brugerskabte kulturprodukter. Nøgleordene er workshops, vejledning i crowd-sourcing og formidling/markedsføring af kulturprodukter via bibliotekernes digitale platforme direkte fra kulturskaber til kulturforbruger. Materialet er gratis under creative commons, men skaberne kan vælge at anvende crowdsourcing-sites. Der udvikles en model for brug af bibliotekernes platforme til formidling af produkterne. Innovate, make, remake - PROJEKTMODNING Esbjerg Bibliotekerne Under temaerne Energi og Ressourcer vil projektet udforske hvordan biblioteket kan arbejde med det performative rum, i et samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner, - primært erhvervsuddannelser. Projektet forstærker bibliotekets samfundsmæssige værdi som et sted, hvor der skabes innovation og bygges broer mellem miljøer boglige og mindre boglige. Projektet skaber aktiviteter, der giver borgerne værdi ved at stimulere til udvikling af netværk, kompetencer og innovation Side 2 af 10

3 Duo. En platform for studerende med læsevanskeligheder Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Duo er en unik mulighed for at gøre bibliotekerne i hele landet til en central platform for studerende med læsevanskeligheder ved at facilitere et rum for fællesskab, sparring og handlekompetence. Projektet imødekommer et hidtil udækket behov blandt studerende med læsevanskeligheder og søger dermed både at udvide bibliotekernes målgrupper og opfattelsen af, hvad biblioteker kan bruges til. Det lokalsamfundsdrevne bibliotek - PROJEKTMODNING Thorhauge Consulting v/jens Christian Thorhauge Kommuner vil udvikle nye metoder til at nå lokalsamfund, der er uden bibliotek - uden at åbne et lokalt fysisk bibliotek. I nye partnerskaber med institutioner og interessegrupper udvikles biblioteksrelevante sociale og kulturelle aktiviteter, tilbud om læring, leg, skaben m.m. som afvikles i lokalsamfundet, i haller, på skoler, daginstitutioner og forsamlingshuse. Alle tiltag er afsæt for at markedsføre det digitale bib., bib.kommer, afhentning af bestilt mat. 4 primære aktører. 6 ass. Biblioteksbetjening af børn Bogen i bevægelse-en fysisk og sproglig oplevelse FREDERIKSBERG KOMMUNES BIBLIOTEKER Gennem sanselighed og en særlig opmærksomhed på det sproglige, vil vi med bevægelse som omdrejningspunkt åbne for førskolebørns og deres voksnes oplevelser med bøger. Vi vil arbejde med følgende temaer: Bevægelse ind i bogen - med greb som scenografi og fysisk bevægelse ledes børnene ind i/hen til bogen. Bogen bevæger - skaber rum for følelser, fordybelse og fællesskab. Bogen bevæger sig - en formidling fra barn til barn, voksen til barn eller fra bibliotek til børnenes institution. StoryLab, Viborg Viborg Bibliotekerne - Hovedbiblioteket / Bogbussen I et samarbejde mellem bibliotek, folkeskole og øvrige samarbejdspartnere skabes et multimedie-værksted, StoryLab, hvor unge med udgangspunkt i det narratives potentiale, beskæftiger sig med fortællinger og universer efter et eksperimenterende mesterlærer-princip. Med afsæt i forskellige mediekulturer og kreative udtryksformer, arbejdes der med story telling, digital remix, æstetiske læreprocesser og ny teknologi, med det formål at styrke de unges multimodale, innovative, og sociale kompetencer Biblioteket som familieiværksætter - en god start HORSENS BIBLIOTEK Kommunens tilbud til 1.gangsfødende familier omlægges, så hjemmebesøg ændres til familiegruppeforløb: Familieiværksætterne. Heri deltager faggrupper, bl.a. jordemødre, pengeinstitutter og sundhedsplejersker. Årligt forventes ca. 800 nye børn og deres forældre, hvoraf en del ikke er biblioteksbrugere. Det unikke er, at biblioteket medvirker, som det første sted i landet. Modningen skal styrke grundlaget for bibliotekets bidrag til børns sprogudvikling gennem trykte og digitale medier Side 3 af 10

4 Licens til leg - databasen i virkeligheden Hørsholm Bibliotek Udgangspunkt er den lave brug og kendskab til bibliotekernes databaser. For at lære databasernes logik, sprog og koder undersøger projektet muligheden for at udvikle en prototype, som giver børn og unge en kropslig oplevelse af databaser. Med inspiration fra gamification udvikles øvelser og en træningsbane. Et ur tæller mens træningsbanen gennemføres ved at barnet løser opgaver relateret til søgelogik m.m. Klassen kan på en skærm følge og deltage i opgaveløsningen vha. bibliotekets ressourcer. Minecraft - ægte død og ødelæggelse Biblioteket Sønderborg Med biblioteket som facilitator udvikles model for partnerskab mellem lokal kulturinstitution, folkeskolen og bibliotek. I et konkret forløb arbejdes i skole og fritid med den nære omverden i en historisk kontekst via et kendt og populært spilunivers. Formålet er at danne bro mellem skole og fritid. At tilbyde bibliotekets ekspertise til en varieret skoledag. At børn mødes, udforsker og formidler kulturhistorien via digitale medier, hvorved deres multimodale kompetencer øges. Børn som kompetente brugere af det fælles bibliotekssystem Aabenraa Bibliotek folkebiblioteker, 2 pædagogiske centre og leverandør af nyt bibliotekssystem vil sammen med børn, lærere og bibliotekarer gøre materiale- og informationssøgning i bibliotekssystemet tilgængelig og motiverende vha. mobil teknologi og hvis relevant, gamification. Børns søge- og informationskompetencer styrkes, så de på kvalificeret måde kan anvende bibliotekssystemet ift. undervisning, læring og fritid. Der udvikles læringsforløb. Projektet knytter an til Folkeskolereform og nye Fælles Mål. Spotlight på børn og demokratisk dialog SILKEBORG BIBLIOTEK Formålet med projektet er at tilrettelægge et læringsforløb for folkeskolens overbygning, hvor elever har mulighed for på biblioteket at arbejde med at skabe brugerinddragende udstillinger. Projektet designer også en værktøjskasse af udstillingselementer der kan bruges til formålet. Denne proces og disse værktøjer skaber en ny synergi mellem bibliotek og skole og udnytter biblioteket som en demokratisk katalysator Det fysiske bibliotek HackDitBibliotek Modelprogram og brugerinddragelse Vesthimmerlands Bibliotek Projektet skal give mindre biblioteker ideer til at skabe tidssvarende tilbud og skal give dem mod til at transformere fra det traditionelle biblioteksrum til Modelprogrammets bud. Projektet afprøver og udvikler forskellige designmetoder, som kan anvendes af andre og som omsætter Modelprogrammet til kvalitet på budget. Desuden står brugerinddragelse centralt, hvilket kommer til udtryk ved forskellige workshoptyper, der eksperimenterer med, hvordan borgerne og Modelprogrammet bringes i samspil. Side 4 af 10

5 ESEHAVEN Kulturrummet i byen - Idéfase Esbjerg Bibliotekerne Formålet med idéfasen er at beskrive indholds- og bygningsmæssige muligheder for gennem samplacering af aktiviteterne at skabes merværdi, større åbenhed, flere og mere fleksible funktioner og rum for medborgerskab og identitetsdannelse. Målet er at skabet et et åbent og vejruafhængigt rum i byen, hvor alle aldersgrupper kan mødes om aktiviteter vedrørende viden, læring, dannelse, kulturog naturformidling. Biblioteksgenerator - Fra samling til samskabelse - PROJEKTMODNING Biblioteket i læringsfællesskabet med hvilke konsekvenser for særejet? - PROJEKTMODNING ROSKILDE BIBLIOTEK SILKEBORG BIBLIOTEK Projektet undersøger hvordan det fysiske biblioteksrum kan understøtte bibliotekets rolle som brugerdrevet og fællesskabs-skabende, også uden personale. I projektet skabes en række fleksible fysiske installationer, der understøtter målgruppens behov for at skabe og samarbejde. Målet er at disse installationer skal udvikles og testes i samarbejde mellem projektpartnere med særlige viden og målgruppen, for dermed at øge medejerskab Projektetarbejdet vil skabe en fælles forståelse af bibliotekets fremtidige opgaver og services i relation til bibliotekets placering på campus Bindslevs Plads og for biblioteks værtsrolle i det nye fælleseje. Den fælles forståelse af biblioteket som læringsinstitution vil danne afsæt for en behovs- og funktionsplan for nyindretning af biblioteket og for de fysiske designløsninger, der kan indgå. Hensigten er, at positionere biblioteket stærkt på campus og at identificere bibliotekets optimale rolle i et fælleseje med en læringsinstitution. Nye indholdskoncepter for fremtidens fysiske bibliotek Biblioteket, Rentemestervej, København NV Med det nye Tingbjerg bibliotek/kulturhus som ramme, udvikler projektet indhold og indholdskoncepter for fremtidens fysiske bibliotek. I et samarbejde med codesign forskere fra Kunstakademiets designskole mobiliseres brugere, borgere og medarbejdere omkring indholdsudviklingen af det nye bibliotek i Tingbjerg. Gennem åbne workshops, ide-udvikling og konkret afprøvning i det nye hus skabes en fælles design-proces, der fokuserer på det innovative og re-konfigurerbare biblioteksrum. Vig Temabibliotek identitet, kreativitet og lokalhistorie NYKØBING SJ. BIBLIOTEK Vi ønsker at omskabe et lokalt folkebibliotek i en gammel skolebygning fra 1905 i et lille landsby samfund til et temabibliotek for Odsherred. Vi vil gerne gøre Vig bibliotek til et kulturelt samlingssted for borgerne i Odsherred med et kreativt rum for identitetsskabende læring og dialog. Med særlig blik på det lokale på tværs af generationer. Side 5 af 10

6 Det pædagogiske læringscenter LæringsCenterets Fabulatorium - PROJEKTMODNING Rønneskolen, afd. Østre, Rønne Med PLC som omdrejningspunkt,og med base i reformens mål med involvering af det omgivende samfund, etableres et Fabulatorium, hvor lokale kunstnere & kulturpersoner tilbyder kunstneriske oplevelser til elever & lærere.i praksis, og med udgangspunkt i læringsmål,etableres der inddragende miljøer,der fordrer formidlingen fra kunstnere & kulturpersoner.der arbejdes imod en inddragning af det omgivende samfund ud fra åben skole.projektet vil både være digitalt og fysisk. Hvem er den grimme ælling? Tingløkkeskolen, Odense SV Projektet går ud på at forældre med minoritetsbaggrund skal inkluderes i forældresamarbejdet på de forskellige institutioner. Det skal ske via de pædagogiske læringscentre på de to involverede skoler. Det skal være projektmedarbejdernes opgave, at skabe rammerne for forældreinklusion, hvori forældrene kan se sig selv, lige fra dagplejen til ungdomsskolen. Udgangspunktet er et folkeoplysningsperspektiv, derfor skal der tilbydes sprogstimulering, danskundervisning osv. Pædagogisk læringscenter for det 21. århundrede DYVEKESKOLEN, København S Formålet er at opbygge kapacitet på skolen så PLC et kvalificerer samarbejdet mellem skolens pæd. personale ved målbart at stilladsere læreprocesser ud fra forståelserne i 21'st century learning skills. PLC et skal synliggøre og konkretisere læreprocesser for eleverne og vise vejen for lærerne både fag- og almen didaktisk. Dette gøres bla. ved at PLC et indrettes i forskellige læreproceszoner og at PLC ets ressourcepersoner faciliterer kompetencecirkler hvor skolens lærere indgår. Fremtidens folkeskole - Nu for ALLE drenge Favrskov Kommune PLC- personale uddannes til kunne facilitere ændret didaktik og ændringer i læringsmiljø for at give drengene på mellemtrinnet en praksisorienteret, konkurrencepræget og anderledes skoledag. Projekt skal tilvejebringe målrettet læring med fokus på spilbaseret læring, kodning, simulering, maker teknologi og digitalt støttede narrative processer. Gennem kompetenceløft og aktionslæring udvikles PLC til at blive et strategisk redskab for skoleudvikling i udvalgte områder i reform. Bibliotekskundskab gennem en narrativ tilgang med smartphones og tablets HØJGÅRDSKOLEN, Herning Gennem en fortælling bliver eleverne introduceret til forskellige områder af PLC. Ved hjælp af fx ipad og en app, starter fortællingen. Ved hjælp af små hints skal de nu fysisk bevæge sig rundt på PLC, hvor beacons vil aktivere små fortællinger. Hver enkel beacon vil være aktiv i et mindre fysisk område og her vil den enkelte del af fortællingen med hint være tilgængelig. Ved hjælp af beacons bliver både de fysiske materialer på hylderne, men også de digitale introduceret gennem fortælling Side 6 af 10

7 Frie forsøg FrøLab - et bibliotek med jord under neglene VALBY BIBLIOTEK Frøbiblioteket er en del af det eksisterende bibliotek med udlån og aflevering af frø og viden. I kombination med FrøLab, hvor eksperimenter, workshops og historisk viden om frø genereres og stilles til rådighed, understøttes alle borgere i den globale trend, urban gardening. Hvert udlån betyder udvidelse af viden om hvert enkelt frø idet de tilbageleveres med opnået viden. I en borger til borger kontekst er biblioteket en platform for tværfaglige fællesskaber, social innovation og ny viden. Ny Læring SILKEBORG BIBLIOTEK At udvikle Ny Læring-aktiviteter (understøttende undervisning rettet mod folkeskolens overbygning og ungdomsuddannelserne), herunder undervisningsmateriale, og gøre undervisningsmaterialet med mere gratis tilgængeligt for bibliotekarer nationalt gennem et samarbejde mellem biblioteker, skoler og forlag. At undersøge læringsrummet mellem skole og bibliotek mhp. udviklingen af en biblioteksdidaktik. Digitale fodspor Aarhus IKT, Aarhus Kommunes Biblioteker I en analyse notat fra Børnerådet efterspøger hele 76 % af de unge mere viden om regler, lovgivning og måder at beskytte sig selv på, når de er online. De ved ikke, at de efterlader små spor om dem selv cookies på nettet. Der er behov for at udvikle aktiviteter, der styrker forståelsen af de sociale medier i forhold til afsæt af digitale fodspor. Projektet vil udarbejde et kampagnesite og en række aktiviteter, der informerer om de digitale fodspor de afsætter på nettet og giver anvisning. Litteraturens rolle på fremtidens bibliotek Litteraturformidling på de sociale medier KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK Med projektet skabes et første korps af litteraturformidlere, der er aktive 16/7 på sociale medier såsom Facebook og Twitter. Korpset modtager undervisning i teknik og præsentation og mødes til gensidig kritik og inspiration. Der skrives både korte og længere indlæg og linkes flittigt til hinanden og til (net)bibliotekerne. Initiativet udnytter netværkseffekten til at nå nye brugere og etablere korpset som online personligheder og biblioteket som stemme i den større kulturdebat uden for murene. Fiktionalitet: Formidling med litteraturens udtryk - PROJEKTMODNING FREDERIKSBERG KOMMUNES BIBLIOTEKER Fiktionalitet er en måde at kommunikere på hvor man blander fiktion og realitet. Det er en del af hverdagens kommunikation, men kan også benyttes mere bevidst som en retorisk strategi med ønsket om en bestemt effekt. Projektmodningen undersøger hvordan vi kan bruge fiktionalitet til at formidle litteratur til nye målgrupper. Fiktionalitet er et pragmatisk begreb der bl.a. fokuserer på modtagerens afkodning af fiktion. Vi undersøger fiktionaliserende formidlingsgreb og afprøver dem på målgruppen Side 7 af 10

8 "Manuskriptet er det nemmeste" - skrivekurser, redaktion og selvudgivelse på biblioteket - PROJEKTMODNING KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK Dette modningsprojekt handler om at udvide den klassiske forfatterskole med redaktion, digitalisering og selvudgivelse. Herved gås der tættere på de mere praktiske og tekniske aspekter af udgivelsesprocessen, men det tænkes tilbage ind i manuskriptproduktionen. Projektmagerne arbejder med flere scenarier for sådanne kurser, men der forestår en udredning først omkring bibliotekets rolle, interessen sammenholdt med de klassiske skrivekurser og et endeligt projekts egentlige udformning. Formidling i spændvidden - nye læsere på vej Biblioteket Sønderborg Projektet indeholder 3 formidlingsområder for digital formidling af skønlitteratur; fra læser til læser, fra læsekreds til læser og fra forfatter til læser. Formålet er at konvertere ikke-læsere til læsere og metoden er brugerinddragelse i en læselivscyklus med lokalt udviklet skønlitteratur. Brugerne rekrutteres med udgangspunkt i de 10 segmenter fra Fremtidens Biblioteker. Markedsføringsteknikken er en audiovisuel kobling mellem det fysiske og det digitale. Det Litterære Udstillingshus FREDERIKSBERG KOMMUNES BIBLIOTEKER Målet er at udvikle biblioteket som stedet at opleve litteraturen i alle dens dimensioner. Dette projekt tager afsæt i museale kurateringsmetoder med særligt fokus på skalerbarhed: hvordan kan litteraturudstillinger skaleres mellem forskellige biblioteksrum, og hvordan samarbejder vi optimalt på tværs af de forskellige lokaliteter. Resultatet bliver tre forskellige udstillinger, der turnerer mellem bibliotekerne, og en kogebog med metoder og erfaringer til turnerende litteraturinstallationer. DIGIRUM. Oplev digital litteratur på biblioteket VIBY BIBLIOTEK DIGIRUM er et eksperimentarium for formidling af digital litteratur i biblioteksrummet. I et tæt samarbejde mellem biblioteker, universiteter, museer og kunstnere vil vi kuratere to tematiske udstillinger af nye og samfundsrelevante værker og på det møde undersøge hvad det skal til, for at den digitale litteraturens oplevelsespotentiale udfoldes og iscenesættes. Anvendelse af museale strategier og performative greb vil skabe til et inspirerende og berigende biblioteksrum. Vi sætter pris på litteraturen Odense Centralbibliotek I Norge er der i de sidste år dukket en række såkaldte litteraturhuse op. Med de norske litteraturhuse som inspiration ønsker projektet at udvikle fremtidens litterære biblioteker. Det skal ske i et samarbejde med private, kulturelle og litterære aktører, hvor vi ønsker at udvikle nye koncepter for litteraturformidling. Projektet ønsker også at udvikle koncepter til selvudgiverne, så de kan blive en del af det litterære miljø på biblioteket. Side 8 af 10

9 Læsning giver livsglæde HORSENS BIBLIOTEK Vi retter os mod især skrøbelige ikke-biblioteksbrugere som med biblioteket og litteraturen kan få mere livsglæde og samles om et positivt tema end de fælles problemer. Interessen er stor fra selvhjælpsgrupper, fagfolk og frivillige samt den boligsociale indsats. Det unikke er at trække både på egne og andres erfaringer med involverende læseaktiviteter og på undersøgelser af læsevaner, biblioteksbrug og sundhedsfremme samt ekstern evaluering v/ forsker og at der udvikles genanvendelig model. Bookeaters Convention on Tour Odense Centralbibliotek Projektet har til formål at positionere bibliotekerne som en attraktiv aktør for et litterært vækstlag i samklang med unges præferencer omkring deltagelseskultur og at udvikle kulturtilbud i samskabelse mellem unge og biblioteket. Projektet afvikler en række litterære Conventions udvikiet af unge og projektbibliotekerne understøtter dette med litterære Talentcamps. Nye fagligheder i litteraturformidlingen - PROJEKTMODNING KØBENHAVNS HOVEDBIBLIOTEK I denne projektmodning er det hensigten at undersøge, hvordan forskellige faggrupper (SOSU-assistenter, pædagoger, kasseassistenter, bankansatte mfl.) vil kunne indgå i litteraturformidlingen på biblioteket ved at drive læsegrupper ud fra metoden Guidet fælles læsning. Unge og demokrati Demokrati Stafetten Herning Bibliotekerne Projektet arbejder basalt med at forny bibliotekets rolle som demokratisk agora særligt ift unge. 18 biblioteker, unge og en række eksterne parter samarbejder om at iværksætte en både fysisk og virtuel stafet som på skift når regionens kommuner og slutter ud i en samlet regional ungdomsfestival i regi af Aarhus Undervejs afprøves demokrati fremmende aktiviteter i et samspil mellem unge, biblioteket og foreninger og erfaringerne videregives med stafetten fra en kommunes unge til den næste. Ta' nu stilling! - Meningsdannelse på bibliotekerne Odense Centralbibliotek Ta nu stilling, der er udviklet i tæt samarbejde med Dansk Ungdoms Fællesråd, handler grundlæggende om at synliggøre og praktisere kulturinstitutionernes rolle i forhold til, at de udsatte unge tager aktivt del i demokratiet. Desuden styrkes målgruppens oplevelse af, at det nytter at deltage i demokratiet og at have en mening. Dette gøres ved at udvide målgruppens forståelse af politik og demokrati via konkrete tiltag: Debatteater, Demokrati-spil samt debatarrangementer fra unge til unge. Side 9 af 10

10 Demokrati-dit valg! Ballerup bibliotek Ballerup Bibl. vil med 2 andre biblioteker, ungeråd og foreningen YouGlobe udvikle workshops for unge. De får konkrete værktøjer til at deltage i demokratiet. Der udvikles desuden workshops for 8. klasseelever, som via et sms-baseret dialogværktøj debatterer politik med politikere og med hjælp fra bibl. får konkrete erfaringer med at undersøge politiske spørgsmål. Formålet er at øge unges demokratiske selvtillid og give dem erfaringer med, hvordan bibl. kan bruges ift. demokratisk deltagelse. Samtaledemokrati demokratisk deltagelse hos unge Aabenraa Bibliotek Projektet vil sammen med unge arbejde med anderledes deltagelsesformer via forskellige platforme, og er målrettet en gruppe unge, der har en extrem lav demokratiske deltagelse, men vil nemt kunne skaleres til andre gruppe unge. Gennem samtalen bliver problemstillinger udfoldet, og netop samtalen/debatten kan give unge tiltro deres demokratiske kompetence. Unge er flittige brugere af IT/mobile-platforme, og det projektet vil også afprøve nye debatformer, hvor man samtaler uafhængig af tid/sted. Hvad rager demokratiet mig? Hjørring Bibliotekerne Mange unge interesserer sig ikke for demokrati. Det er for kompliceret og de føler ikke, at de kan gøre en forskel. Kort sagt: rager det mig? Det er vores mission at vende det til: Ja, det gør! Vi vil arbejde med en proces, hvor demokratiet bliver forståeligt og involverende og hvor der arbejdes med viden og holdninger, der fører til en adfærdsændring. Projektet vil bestå af et digitalt spil der indgår i et læringsforløb, engagerende events, samt aktiviteter de unge selv igangsætter Demokrati, anti-radikalisering og digital dannelse Statsbiblioteket.BiblioteksCenter for Integration /8. klasses elever i 4 kommuner laver en Model Byrådet. Inspireret af Model UN laves rollespil med udgangspunkt hvordan man håndterer og anvender digitale medier i folkeskolen ud fra et etisk perspektiv. Eleverne får forskellige roller og opgaver i det kommunale landskab. De skal researche og debattere før de mødes i spillets byråd og tager den store debat, hvor de danner retningslinjer. Retningslinjerne skal implementeres i kommunens retningslinjer for brug af digitale medier i folkeskolen. I alt Side 10 af 10

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Godkendt i Byrådet den XXX 22. maj 2015 Sagsnr. Brevid. Ref. PHG Dir. tlf. 30 84 12 25 peterhg@roskilde.dk Bibliotekspolitik Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for? Roskilde

Læs mere

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek

Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Bibliotekspolitik Brønderslev Bibliotek Forord B rønderslev Bibliotek en del af livet gennem hele livet. Vi arbejder med at se og udvikle Biblioteket som en livstråd, hvor den enkelte borger gennem hele

Læs mere

Handlingsplan for 2015-2017

Handlingsplan for 2015-2017 Handlingsplan for 2015-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag. Det handler om at omsætte disse til hverdag og kunne se værdierne leve sig ud i hverdagen på Brønderslev

Læs mere

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April

Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April ET SAMARBEJDE IMELLEM PÆDAGOGISKE LÆRINGSCENTRE OG FOLKEBIBLIOTEKER Elizabeth Gray Dansborgskolen, Hvidovre 30. April PÆDAGOGISK LÆRINGSCENTER/ FOLKEBIBLIOTEK FRA LÆRINGSVEJLEDER TIL BIBLIOTEKAR Oplæg

Læs mere

Forord. og fritidstilbud.

Forord. og fritidstilbud. 0-17 år Forord Roskilde Kommunes børn og unge skal udvikle sig til at blive demokratiske medborgere med et kritisk og nysgerrigt blik på verden. De skal udvikle deres kreativitet og talenter og blive så

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi?

Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? Vision på Hummeltofteskolen Hvem er vi? VSON: DYBDE, BEVÆGELSE & BREDDE Hummeltofteskolen er et aktivt fællesskab, hvor elever, lærere, pædagoger og forældre bringer viden, kompetencer og relationer i

Læs mere

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen

Biblioteket under forandring - en introduktion til 4-rums modellen - en introduktion til 4-rums modellen Bibliotekdage på Lindås Henrik Jochumsen Det Informationsvidenskabelige Akademi Københavns Universitet Mit udgangspunkt Bibliotekets aktuelle situation Biblioteket

Læs mere

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune.

Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. HOLSTEBRO KOMMUNES DAGTILBUDSPOLITIK 2015-2018 Indledning Holstebro Byråd ønsker med Dagtilbudspolitik 2015-2018 at skabe rammen for den fortsatte udvikling af dagtilbuddene i Holstebro Kommune. Byrådet

Læs mere

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet

Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet Område Oddervej - Projektidé Udfordringer for alle i fysiske og virtuelle fællesskaber Lokaldistrikterne Skåde, Kragelund, Malling, Beder, Solbjerg og Mårslet PROJEKTIDÉ Oddervej vil være i front og teste

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne

Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne Punkt 8. Godkendelse af kommissorium for Samarbejde mellem folkebibliotekerne og Pædagogisk Læringscenter på skolerne 2015-058535 Skoleforvaltningen og Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget

Læs mere

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser

Sorø Kommune. Strategi for Sorø Bibliotek Nationale udviklingstendenser Sorø Kommune Strategi for Sorø Bibliotek 2016-2019 2019 Sorø Bibliotek er et traditionelt folkebibliotek med to afdelinger beliggende i historiske bygninger i henholdsvis Sorø Bymidte og Dianalund. Begge

Læs mere

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION

19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Pædagogisk diplomuddannelse 19.13 MEDIER OG KOMMUNIKATION Mål for læringsudbytte skal opnå professionsrettet viden, færdigheder og kompetencer, som sigter på at varetage pædagogiske opgaver med medier

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

IT- og mediestrategi på skoleområdet

IT- og mediestrategi på skoleområdet Dragør kommune IT- og mediestrategi på skoleområdet 2016 2020 Udarbejdet af skoleforvaltningen i samarbejde med IT-afdelingen og skolerne Indholdsfortegnelse 1. Indledning...2 1.2 Sammenhæng...2 2. Brugerportalsinitiativet...3

Læs mere

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole

Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Funktionsbeskrivelse for det pædagogiske læringscenter på Havdrup Skole Udarbejdet af Lone Sander, Benedicte Aufeldt og Hanne Petersen Indledning: Da der i 2014 kom en ny bekendtgørelse for de pædagogiske

Læs mere

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn

Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne. Ni udsagn Bibliotekspolitik for Vejle Bibliotekerne Ni udsagn Indholdsfortegnelse Forord s. 2 1. Vejle Bibliotekerne er lokale kulturcentre s. 5 2. Vejle Bibliotekerne støtter kulturel mangfoldighed gennem vores

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

Sprogværksted i børnehøjde

Sprogværksted i børnehøjde Bilag til ansøgningsskema til huskunstnerordningen Sprogværksted i børnehøjde Galten/Låsby dagtilbud søger om tilskud under huskunstnerordningen til projekt Sprogværksted i børnehøjde. Skanderborg kommune

Læs mere

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg

Mål og indhold i SFO. Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg Mål og indhold i SFO Supplement til Skolepolitikken i Silkeborg 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende

Læs mere

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020

Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Udkast til politik for Biblioteker & Borgerservice 2016-2020 Forord Formålet med en politik for Biblioteker & Borgerservice er at sætte retning på udviklingen af biblioteks- og borgerserviceområdet til

Læs mere

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune

Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Få fokuserede mål For skolevæsenet i Odder Kommune Dokumentnr.: 727-2016-98700 side 1 Indhold Reformer og implementering... 3 Fokuseret implementering få klare mål... 3 Den røde tråd... 3 Mål 1: Sprog

Læs mere

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen

Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Forpligtende samarbejder og partnerskaber i folkeskolen Folkeskoleloven pålægger kommuner at sikre, at der finder samarbejder og partnerskaber sted mellem de kommunale skoler og andre institutioner og

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer

Det åbne dagtilbud. Overordnede mål og rammer Det åbne dagtilbud Overordnede mål og rammer 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det engagerede møde med omverdenen har værdi og skaber værdi.... 3 Lovgivning... 3 Formål... 3 Mål... 4 Organisering...

Læs mere

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål

Fælles mål 2014. Fokus på It i folkeskolen 1994. Fokus på It i folkeskolen 2014. Fokus på It i folkeskolen 2004. Læringsperspektivet i Fælles Mål 7-05-0 Eleverne ved noget om Harald Blåtand Fælles 0 It og mediedag Eleverne har fornemmelser for indbyggertal i Europas hovedstæder Fokus på It i folkeskolen 99 lighed Alm. pæd Teknologisk perspektiv

Læs mere

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015

Notat. Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Notat Notat vedr. midlertidige aktiviteter på Polymeren Sag: 01.11.00-P20-39-15 Trine Hedegård Jensen Plan og kultur 24-04-2015 Faaborg-Midtfyn kommune overtager den tidligere Polymerfabrik på Stationsvej

Læs mere

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne

Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Dialogmøde mellem Kultur- og Lokalsamfundsudvalget og Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne 21.6.2017 1 Fakta om FMB: 1.1 Biblioteksloven Kommunal opgave ingen statsfinanciering Formål: Oplysning, uddannelse og

Læs mere

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune

2010-13. Bibliotekspolitik for Randers Kommune 2010-13 Bibliotekspolitik for Randers Kommune BIBLIOTEKSPOLITIK FOR RANDERS KOMMUNE BIBLIOTEKET ER EN MENNESKERET v. formand for kultur- og fritidsudvalget Ellen Petersen De danske folkebiblioteker spiller

Læs mere

Viborg Kommune i bevægelse

Viborg Kommune i bevægelse Viborg Kommune i bevægelse politik for idræt og motion UDKAST Indhold Indledning....................................................3 Politikkens opbygning....................................... 4 Politikkens

Læs mere

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune.

De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. PLC - Analyseredskab De følgende sider er i redigeret og tilpasset udgave - venligst stillet til rådig for anvendelse af København Kommune. Analyseværktøjet er en del af et dokument, som beskriver vision

Læs mere

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering

ODENSE BIBLIOTEKERNE. DELSTRATEGI Digitalisering ODENSE BIBLIOTEKERNE DELSTRATEGI Digitalisering 2016-2020 Odense Kommune By- og Kulturforvaltningen Fritid og Biblioteker Odense Bibliotekerne Østre Stationsvej 15 5000 Odense C Telefon + 45 66 13 13 72

Læs mere

Hornbæk Skole Randers Kommune

Hornbæk Skole Randers Kommune Hornbæk Skole Randers Kommune Udfordring 1: Folkeskolen for alle børn I Randers Kommune er vi udfordret af, at der på distriktsskolerne ikke eksisterer deltagelsesmuligheder for alle børn, idet der fortsat

Læs mere

Kulturstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker

Kulturstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker Referat 19. januar 2015 Sagsnr: 2015-001174 Kamma Kirk Sørensen Konsulent kks@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 33 73 33 80 Kulturstyrelsens fagligt rådgivende udvalg for Udviklingspuljen for folkebiblioteker

Læs mere

Strategi for Sprog og Læsning

Strategi for Sprog og Læsning Strategi for Sprog og Læsning Forord Barnets sprog- og læseudvikling begynder allerede i spædbarnsalderen i det tætte samspil mellem barn og forældre. Sundhedspleje og dagtilbud støtter gennem bevidst

Læs mere

Handlingsplan for

Handlingsplan for Handlingsplan for 2016-2017 H andlingsplanen tager udgangspunkt i bibliotekspolitikkens værdigrundlag og de fire værdier; identitet, relationer, tilgængelighed og læring. Det handler om at omsætte disse

Læs mere

Udviklingsstrategi år 2009

Udviklingsstrategi år 2009 Kulturstærke børn i Vesthimmerland Udviklingsstrategi år 2009 Børn gør en forskel i Vesthimmerlands Kommune. Kultur er en kilde til livskvalitet for alle børn. I Vesthimmerland er børnene aktive og ligeværdige

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. udgave per 22.03.17 Rebild Kulturskole. Kontraktmål 2017-18 Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune. Vi tror på at beslutninger

Læs mere

Udvalgsplan Kulturudvalget

Udvalgsplan Kulturudvalget Udvalgsplan 2014-2017 Kulturudvalget KULTURAFDELINGEN Forord I de sidste 20 år har Horsens Kommune forandret sig. Kulturlivet har spillet en central rolle i forandringen. Horsens brand er ændret fra fængselsby

Læs mere

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG

VIA UNIVERSITY COLLEGE. Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG VIA UNIVERSITY COLLEGE Pædagoguddannelsen Jydsk Pædagoguddannelsen Randers LINJEFAGSVALG Indledning Formålet med denne folder er at skitsere liniefagene i pædagoguddannelsen, så du kan danne dig et overblik

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov

Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov DANSKE ERHVERVSSKOLER KORT OG GODTOG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER DANSKE ERHVERVSSKOLER OG -GYMNASIER KORT OG GODT Om erhvervsskolers arbejde med fremtidens kompetencebehov 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere

Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere Virupskolen søger 2 pædagogiske ledere På Virupskolen ændrer vi skolens ledelsesstruktur pr. 1. august 2015. Vi søger derfor 2 pædagogiske ledere til at indgå i vores ledelsesteam. Vi søger en pædagogisk

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Møllehuset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm

ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm ANSØGNING OMRÅDE ODDERVEJS PULJE Att. Områdechef Marianne Rosenholm INITIATIVETS TITEL: Cloudcomputing på Mårslet Skole 1. ANSØGERE OG SAMARBEJDSPARTNERE Ansøger (projektansvarlig): Navn: Inge Pedersen

Læs mere

Strategiske indsatsområder

Strategiske indsatsområder 5 Strategiske indsatsområder Stemannsgade 2. 8900 Randers C. Tlf.: 8710 6800. www.randersbib.dk. hovedbiblioteket@randersbib.dk Strategiske indsatser og handleplan 2017 Slots- og Kulturstyrelsen tog i

Læs mere

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år

Læsning sprog leg læring. Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Læsning sprog leg læring Læsepolitik i Københavns Kommune 0 18 år Indledning Københavns Kommune har med det brede forlig Faglighed for Alle skabt grundlag for en styrket indsats på blandt andet læseområdet.

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune

Den åbne skole. i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune Den åbne skole i Favrskov Kommune Favrskov Kommune Forord Byrådet valgte i forbindelse med realiseringen af folkeskolereformen at nedsætte Udvalget for samspil mellem skoler, fritid og foreningsliv til

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Dagtilbuddet Børneuniverset 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed,

Læs mere

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling

Grøn Generation strategi. Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling Grøn Generation strategi Børn og unge som fundament for bæredygtig udvikling 1 Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i

Læs mere

2 Danmarks Biblioteksforening

2 Danmarks Biblioteksforening 2 Danmarks Biblioteksforening VIRKSOMHEDSPLAN INDHOLD 4 VISION MISSION VÆRDIER 5 ARBEJDSGANGE 6 INDSATSOMRÅDER 2015 UDVALGSARBEJDSOMRÅDER LÆRING DIGITALISERING BIBLIOTEKSRUMMET 7 HANDLEPLANER 8 ÅRETS GANG

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek

Udkast. til. udviklingsplan Holbæk Bibliotek Udkast til udviklingsplan 2015-2020 Holbæk Bibliotek But libraries are about freedom. Freedom to read, freedom of ideas, freedom of communication (Neil Gaiman: Why our future depends on libraries, reading

Læs mere

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter

FUNKTIONS- BESKRIVELSE. Pædagogisk LæringsCenter FUNKTIONS- BESKRIVELSE Pædagogisk LæringsCenter FORORD Læringscenteret har altid formidlet viden om læremidler, kulturtilbud, konkurrencer og kampagner til elever og lærere. Men med den nye bekendtgørelse

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 2015 2018 VÆRD AT DELE STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL DR er sat i verden for at skabe og formidle kultur og journalistik til hele befolkningen. Public service-opgaven har været den samme siden DRs første udsendelser

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Skovbrynet 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende

Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC) på de fire nye skoler samt 10 ende Ny skolestruktur Udviklingsspor: Fredericia PLUC 17.aug. 2012 Ny skolestruktur Udviklingsspor: PLUC Skoleafdelingens ramme og procesplan for udviklingen af pædagogiske lærings- og udviklingscentre (PLUC)

Læs mere

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune

Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Folkeskolereform 2014 Vordingborg Kommune Forord I forbindelse med processen omkring implementering af Folkeskolereformen 2014 i Vordingborg Kommune har vi haft en proces i gang siden november 2013. På

Læs mere

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune

MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR. SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE FOR SFO i Vejle Kommune MÅL- OG INDHOLDSBESKRIVELSE for SFO i Vejle Kommune Mål- og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejle Kommune er et fælles fundament og danner ramme for skolernes

Læs mere

Lærings- og Trivselspolitik 2021

Lærings- og Trivselspolitik 2021 Lærings- og Trivselspolitik 2021 Indhold Indledning... 3 Læring... 5 Trivsel... 7 Samspil.... 9 Rammer for læring, trivsel og samspil... 11 2 Lærings- og trivselspolitik 2021 Indledning Vi ser læring og

Læs mere

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger.

At alle bidrager til fællesskabet inden for rammerne af de fælles politikker, retningslinjer og beslutninger. Kontrakt 2015-16 Biblioteket Støvring, Skørping, Terndrup, Nørager og Bogbus Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE Praktikbeskrivelsen består af 3 hoveddele: A. Beskrivelse af praktikstedet B. Uddannelsesplan for første praktikperiode a) Pædagogens praksis C. Uddannelsesplan for anden og tredje praktikperiode

Læs mere

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 <

STRATEGI > fo r Ve jle l Bibliote Bibliot ke k rne 2011 2014 < STRATEGI > for Vejle Bibliotekerne 2011 2014< VISIONEN for Vejle Bibliotekerne DIGITALT OMRÅDE OPLEVELSER, INSPIRATION OG LÆRING VISION PROFESSIONEL UDVIKLING Visionen angiver retningen, vi skal gå, i

Læs mere

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud

Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Vision for fremtidens dagtilbud 2020 i Ballerup 18. september, 2014 v7 Dagtilbud med mening - et legende og udviklingsorienteret dagtilbud Visionens tre overordnede mål Alle børn trives og udvikler sig

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Firkløveret 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring og

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt Uddannelsesudvalget 2010-11 UDU alm. del Bilag 99 Offentligt 15. december 2010 forbindelse Som Skolebiblioteksforening bidrag med til arbejdet Skive Kommunes med dette at oplæg, fremme handleplan som læsning

Læs mere

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik

Sammen om det gode liv. Kultur- og Fritidspolitik Sammen om det gode liv Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med Aabenraa Kommunes Kultur- og Fritidspolitik, der gælder fra 2017 og frem med overskriften Sammen om det gode

Læs mere

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk

Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk Fælles rammebeskrivelse for faget Dansk 1. Baggrund og formål Det blev den 7. april 2014 politisk besluttet, at skolevæsenet i Frederikssund Kommune skal have en fælles kvalitetsramme for centrale fag

Læs mere

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK

KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK KØGE EN KULTURBY EN KULTURSTRATEGI ÉN AFSTEMNING MED TIDLIGERE PLANER OG EN OPDATERING EN TILPASNING TIL VIRKELIGHEDEN OG ET REALITETSTJEK EN FASTHOLDELSE AF ALT DET DER GÅR GODT OG EN HURTIG SCANNING

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027

Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Roskilde, september 2010 Afrapportering: Learning Mus, Museet for Samtidskunst i perioden oktober 2009 - juni 2010. Journal nr. : 2008-7.42.03-0027 Projektansvarlig: Museumsinspektør Tine Seligmann (tine@samtidskunst.dk

Læs mere

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE

FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE FOLKESKOLEREFORM NY BEKENDTGØRELSE LÆRINGSCENTERET - HVORHEN NU? ET BESKEDENT BUD FRA EN SKOLEBIBLIOTEKAR Skanderborg 1.april 2014 Karen Fransen Næstformand i Danmarks Skolebibliotekarer Koordinator for

Læs mere

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016

STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 STATUS PÅ BIBLIOTEKSPAKKEN KVARTALSRAPPORT DECEMBER 2016 INTRODUKTION Med vedtagelsen af Københavns Kommunes bibliotekspakke Styrk Borgerne og Biblioteksstrategien 2014-2019 blev der skabt en ramme og

Læs mere

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011)

Kulturkursus. VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i Antal årsværk undervisere: 262 (2011) VUC Nordjylland er et resultat af en fusion af 7 selvstændige VUC er i 2004. Antal årskursister: 2.345 (2011) Antal årsværk undervisere: 262 (2011) Udviklingschef: Peter Müller ansat siden 1976 Sammenskrivning

Læs mere

Holdningsnotat - Folkeskolen

Holdningsnotat - Folkeskolen Holdningsnotat - Folkeskolen På alle niveauer har der været arbejdet hårdt for Skolereformens start, og nu står vi overfor at samle op på erfaringerne fra år 1. Centralt for omkring folkeskolen står stadig,

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Kreative Børn Status 2013

Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn Status 2013 Kreative Børn - 2013 Kreative Børn er et samarbejde mellem 12 kommuner og er en del af hovedstadsregionens kulturaftale KulturMetropolØresund. De 12 kommuner er: Allerød, Herlev,

Læs mere

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen

Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Greve Bibliotek byder skolereformen velkommen Hvordan opstod ideen? Skolen har altid været en samarbejdspartner Biblioteksloven 7. Kommunens folkebiblioteker samarbejder med kommunens skolebiblioteker.

Læs mere

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet

Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Hvidbog for Folkeskolereformen På baggrund af Kalundborg Mødet Fra skoleåret 2014/15 træder den nye folkeskolereform i kraft. En reform, der lægger op til et ambitiøst løft af folkeskolen. Målet er at

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune.

Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION I SKOLEN. April 2012. Sønderborg kommune. Forvaltningen Børn og Uddannelse. INKLUSION April 2012 I SKOLEN kommune. INKLUSION. Fra Fremtidens skole : I en inkluderende skole oplever alle elever sig selv og hinanden som en naturlig del af skolens

Læs mere

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis.

Reforma 14 åbner døre til nye løsninger og vidensudvikling på tværs af kommunerne i forhold til fremtidens praksis. - Et professionelt lærings- og udviklingsrum af folkeskolen Paper - Reforma 14 Baggrund: Folkeskolereformen er en blandt mange reformer, der åbner op for, at der arbejdes med nye løsninger og vidensudvikling

Læs mere

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen

Projekt. Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projekt Springflod - en kulturfestival i Vadehavsregionen Projektbeskrivelse maj 2006 Springflod en kulturfestival i Vadehavsregionen Kortfattet beskrivelse af projektet Målet er at skabe en kulturfestival,

Læs mere

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket.

BIBLIOTEKSPOLITIK. Varde kommunes. BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Varde kommunes BIBLIOTEKSPOLITIK BIBLIOTEKSPOLITIKKEN opstiller mål for 2012 til 2016 og indgår i Varde Kommunes aftalestyring af biblioteket. Rådhusstræde 2 6800 Varde Tlf. 7522 1088 www.vardebib.dk Forord

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik

Kultur- og Fritidspolitik Kultur og Fritid Dato: 31-10-2016 Sagsnr.: 15/25492 Sagsbehandler: Lise Lotte Urfe Direkte tlf.: 7376 8234 E-mail: llu@aabenraa.dk Kultur- og Fritidspolitik 2017 - Sammen om det gode liv Du sidder nu med

Læs mere

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi

DEN DIGITALE SKOLE Digitaliseringsstrategi DEN DIGITALE SKOLE 2016-20 Digitaliseringsstrategi 2 FORORD Denne strategi er udarbejdet i et samarbejde mellem skolerne og forvaltningen i Vejle Kommune. I processen er strategien blevet forelagt og drøftet

Læs mere

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015

Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Aftale mellem Varde Byråd og Oksbøl Børnehave 2015 Varde Kommunes vision 2030 Varde Kommune i ét med naturen Vi lever aktivt i det fri og er i ét med naturen hver dag. Friluftslivet giver sundhed, læring

Læs mere

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler

Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler 2017 Teknologi og innovation som dimension og fag i Rødovre Kommunes skoler Børne- og Kulturforvaltningen 16-05-2017 Indhold Indhold...1 Tillæg til handleplan for Rødovre Kommunes Pædagogiske Læringscentre...2

Læs mere

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE

ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK GENTOFTE KOMMUNE ERHVERVSPOLITIK Marts 2017 Udarbejdet af Opgaveudvalget Erhvervspolitik for Gentofte Kommune Godkendt af Kommunalbestyrelsen i 2017 Layout: Rosendahls a/s Downloades på:

Læs mere

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset

VÆRDIGRUNDLAG FOR. Multimediehuset VÆRDIGRUNDLAG FOR Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Værdigrundlag for Multimediehuset Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Udarbejdet i samarbejde med NIRAS Konsulenterne

Læs mere

Revideret projektbeskrivelse

Revideret projektbeskrivelse Revideret projektbeskrivelse Udviklingspuljen for Folke - og Pædagogiske Læringscentre Institutionens navn Nota - Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder Projekttitel (Max. 50 tegn og ingen

Læs mere

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019

Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 Kultur- og Fritidspolitik 2016-2019 - Udkast - Foto: Thomas Petri København er tre gange kåret af et internationalt magasin som verdens bedste by at bo og leve i. Det er der mange gode grunde til. Blandt

Læs mere