Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Termin Maj 2015 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Karianne Eggen Kristensen/KK 3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Titel 17 Genre- og litteraturanalyse Dokumentarfilmens fortælleformer Lyrikforløb Skriftlighedsforløb: Reportagegenren Oversigtsforløb (sammen med historie) Novelleforløb Danmark i krig Talegenrer og mundtlighed Oplysningstiden (værklæsning) Yahya Hassan (værklæsning) Argumentation Sprog og stil i den litterære tekst Essaygenren: Refleksion og sprog Romantikken Det moderne gennembrud (selvlæst værk) Litterære metoder i dansk Eksistentialisme (selvlæst værk) Side 1 af 24

2 Titel 18 Titel 19 Fortællende journalistik Realisme og modernisme herunder minimalisme og ekspressionisme Titel 20 Realismen i nyere dansk litteratur (værklæsning) Titel 21 Dokumentarisme (medieværk) Titel 22 Overgangssituationer Side 2 af 24

3 Titel 1 Genre- og litteraturanalyse Seks forskellige tekster om fasaner: Leksikonopslag: Tommy Dybbro: Politikens store fuglebog. Opslag: Fasan (2000) Opslag i jagtbog: Thomas Bregnballe m. fl. Vildtarter og jagttider. Opslag: Fasan (2003) Opskrift: Fasan i flødesauce (opskrifter.dk) Helle Helle: Fasaner, fra Rester (1996) Rifbjerg: Fasan, fra Voliere (1962) Artikel: Fasaner aflives som underholdning ( besøgt 8. august 2012) Mogensen m. fl. (1999): Danskbogen (s ) Kompendium til initiallæsning 7 blokke Formålet med forløbet er, at eleverne får opbygget en genrebevidsthed. Målet er, at eleverne får indblik i, hvad der konstituerer de forskellige genrer, herunder hører afsender- og modtagerforhold, formål og hensigt med teksten, sprogbrug og kontekst. Eleverne skal altså lære at genkende genrekoderne. Introduktion til faglige begreber Klasseundervisning, gruppearbejde, kreativ skrivning Vi arbejder med højtlæsning, vurdering/elevaktivering samt meddigtning i forbindelse initiallæsning. Side 3 af 24

4 Titel 2 Dokumentarfilmens fortælleformer Max Kestner: Rejsen på ophavet, 2004 Morten Hartz Kaplers, AFR, 2007 (anslaget) Sami Saif: Family, 2001 Den dramatiske virkelighed (anmeldelse af Family) Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk. Litteratur, sprog og medier, Dansklærerforeningens forlag, 2009, s Jette Harboe og Gitte Horsbøl: Den iscenesatte virkelighed, Systime (2004), s (i uddrag) Henrik Poulsen: Litteraturens film, Gyldendal, 2005, s Torben Blankholm og Synnøve Kjærland: Fat om dokumentarfilm, Det danske filminstitut, 2002, s (i uddrag) Fat%20om%20dokumentarfilm.pdf 7 blokke Fakta- og fiktionskoder, fortælleteknik, genrer inden for dokumentarfilm, næranalyse af film. Klasseundervisning, gruppearbejde, pararbejde Side 4 af 24

5 Titel 3 Lyrikforløb Mikael Simpson: Put mig, 2002 Kashmir: Splittet til atomer, 2009 Simon Grotrian: Digte fra Fire/4 (1990) Hugo Ball: Karawane in: Sechs Laut- und Klangdichte, (1916) Søren Ulrik Thomsen: Levende (fra City Slang, 1981) Film: Jørgen Leth: Jeg er levende (om Søren Ulrik Thomsen) Eleverne har desuden arbejdet med digte, de selv har fundet. 5 blokke Tolkning og overfortolkning At eleverne kan anvende begreberne form og indhold i en metodisk bevidst analyse. Kendskab til lyriske virkemidler som fx rytme, lyd, opsætning, billeder, sprog. Bevidsthed om den æstetiske og oplevelsesmæssige dimension ifm. lyrik: Hvad er et godt digt? Det er et forløb, som ligger i grundforløbet, hvorfor det er en begyndende metodisk bevidst analyse, som tilstræbes en metodisk bevidst analyse, der skal bygges videre på i de senere forløb. Klasseundervisning, gruppearbejde og elevoplæg Side 5 af 24

6 Titel 4 Skriftlighedsforløb: Reportagegenren Ark om reportagegenren Ellen Krogh, m.fl.: Skrivebogen, Dansklærerforeningen, 1992, s s Om reportagegenren: 2 blokke Kreativ skrivning Introduktion til redskaber ifm. skrivearbejdet (ideudvikling, mindmap, sammenhæng i en tekst). Skriveprocessens faser At opfylde genrekrav Klasseundervisning, procesorienteret skrivning, individuelle opgaver, mindre skriveøvelser Side 6 af 24

7 Titel 5 Oversigtsforløb (sammen med historie) Tekstleg: Uddrag af: Folkeeventyr: Bjergmandens Karl ( ), Aarestrup: Til en veninde (fra Digte, 1838), Ibsen: Et dukkehjem (1879), Michael Strunge: Coma (fra Vi folder drømmenes faner ud, 1981) Folkevise: Ebbe Skammelsøn og kort uddrag fra sagaen: Gisl Illugeson, fra Litteratur, bd. I, Gyldendal Holberg: Om lærdom og universitetsundervisning (Epistler og moralske tanker, 1744) Henrik Pontoppidan: Under Aaget (1885) Ursula Andkjær Olsen: Forbrugsgåder (fra Atlas over huller i verden, 2003) Oehlenschläger: Der er et yndigt land (1823) og H.C. Andersen: Danmark, mit fædreland (1850) 7 blokke Fokus på den historiske læsning, analytisk kompetence, sammenhæng mellem litteratur og samfund/historien, teksters udvikling gennem tiderne og deres sammenhæng med tiden, de er blevet til i. Diskutere periodiseringer i dansk. Danskfaglig metode ift. historiefaglig metode. Hvordan siger teksterne noget om historien? (direkte og indirekte) Klasseundervisning, gruppearbejde. Side 7 af 24

8 Titel 6 Novelleforløb Leif Panduro: Uro i forstæderne, 1962 Simon Fruelund: Mælk fra Mælk, 1997 Katrine Marie Guldager: En skilsmissehistorie fra København, 2004 Ernest Hemingway: Bjerge som hvide elefanter, i dansk oversættelse fra Noveller Lindhardt og Ringhof 2000 Udleveret ark om Hemingway, Fruelund og isbjergteknik Novellen som genre 5 blokke Genrebevidsthed Fokus på forskellige typer af noveller (den klassiske, den moderne og den senmoderne). Analyse og fortolkning Klasseundervisning, gruppearbejde Side 8 af 24

9 Titel 7 Danmark i krig Ernest Hemingway: Et rent, veloplyst sted fra Ingenting til vinderen, 1933 Kim Malthe-Bruun: Afskedsbrev, 4. april 1945 Anslaget til Morten Meldgaard. Kim, 2010 (dokumentarfilm), Uddrag fra Lars Husum: Jeg er en hær, blokke Analyse og fortolkning Tematisk læsning Hvordan læser vi i dansk? Metodeovervejelser Klasseundervisning, gruppearbejde Side 9 af 24

10 Titel 8 Talegenrer og mundtlighed Kernestof: ark og læreroplæg om samtale, aktiv lytning, pentagrammet, retorikkens fem bearbejdningsfaser, appelformer, kropssprog, transaktionsanalysen. Jimmy Zander Hagen: Sprog og tale mundtlighed i dansk, Systime, 2005, s Klip fra: Royal Blues, Kærlighedens smerte, Festen, Den eneste ene + Kronprins Frederiks tale til Mary (analyse af taler) 4 blokke Samtalen, talen, talegenrer (informativ, politisk og lejlighedstalen), øve elevernes egne mundtlige færdigheder. Bygger videre på et forløb fra ap Klasseundervisning, individuelle elevtaler og elevrespons på talerne, projektarbejdsform, eksperimentelt arbejde. Side 10 af 24

11 Titel 9 Oplysningstiden (værklæsning) Kernestof: Holberg: Erasmus Montanus DVD: Dramatisering af Erasmus Montanus Et afsnit af Klovn: Piverts polterabend (perspektiveringstekst) Fra Litteraturens Veje: Oplysningen (s. 116), Ludvig Holberg, Holbergs komedier og Den grovkornede karnevalisme (s ) og Den sofistikerede humor (s ). Opslag: Ludvig Holberg, Litteraturhåndbogen, Gyldendal, Michael Balle Jensen: Humor i dansk, Systime, 2007, kap. 1 Set en opsætning af Erasmus Montanus på Det kgl. Teater i KBH 6 blokke Epokalt nedslag, tekstanalyse, viden om dansk litteraturs historie og samspil med kultur og samfund, vekselvirkning mellem den synkrone (periodetypiske) og den diakrone (udviklingshistoriske) læsning. Humoren i Erasmus Montanus sammenlignes med et afsnit af Klovn. Bygger videre på oversigtforløbet fra 1g og den historiske læsning fra tidligere forløb. Klasseundervisning, gruppearbejde, matrixgrupper Side 11 af 24

12 Titel 10 Yahya Hassan (værklæsning) Yahya Hassan: Yahya Hassan, 2013 Leder fra Information: Yahya-Mania, 23. november 2013 Lilian Munk Rösing: Yahya Hassans digte er fyldt med ild og nyskabelse in Politiken Carsten Jensen: Hvad skal vi overhovedet med litteraturen? in Information, 20. november blokke Tematisk læsning Sproglig analyse Hvad er litteraturens rolle i dag? Litteratur og samfund Klasseundervisning, gruppearbejde. Side 12 af 24

13 Titel 11 Argumentation Niels Dujardin: BUPL-bavl indlæg i Politiken, 19/ Louise Hansen: Det er ikke studenterhuen, der trykker hos mine kammerater, Politiken, 13. maj Diverse mindre øvelser Berit Riis Langdahl m.fl.: Krydsfelt. Grundbog i dansk, Gyldendal, 2011, s Peter Heller Lützen: Det sproglige i dansk, Dansklærerforeningen, 2005, s , og blokke Argumentationsanalyse Sproglig bevidsthed Bygger videre på mundtlighedsforløbet fra 1g (appelformer m.m.) Klasseundervisning, mindre projektarbejde, individuelt arbejde. Side 13 af 24

14 Titel 12 Sprog og stil i den litterære tekst Jesper Wung-Sung: De tre veninder, 2000 Astrid Saalbach: Kødet fra Månens ansigt, 1985 Sproglig analyse af romanindledninger: Erlend Loe: Doppler og Tage Skou- Hansen: De nøgne træer Solveig Bennike m.fl.: Faglige forbindelser i dansk. Sprog, litteratur og film, Dansklærerforeningen, 2005, s , s og s Opslag om billedsprog 5 blokke Hvordan lave en sproglig karakteristik og analyse? Semantiske skemaer, sproglige billeder, tekstens stemme, syntaks, verbernes betydning, osv. Udvikle den æstetiske bevidsthed og sproglige refleksion og gøre den sproglige/stilistiske tekstanalyse mere nuanceret og præcis Eleverne skal kunne dokumentere indblik i sprogets opbygning samt kunne beherske grammatikkens og stilistikkens grundlæggende terminologi. Klasseundervisning, gruppearbejde, individuelle opgaver. Side 14 af 24

15 Titel 13 Essaygenren: Refleksion og sprog Klaus Rifbjerg: Glæden ved vin, Bidrag i essay-antologien Glæden ved, 1993 Studentereksamensbesvarelse af essayopgave Mathias Herup Nielsen: Mig A/S Udleveret ark med definition af essaygenren Karen Thygesen: Fra essay til klumme, Munksgaard, 1998, s blokke Introduktion til essaygenren. Essaygenren i forhold til de to andre genrer i skriftlig dansk (fokus på genrebevidsthed). Essayets sproglige og kompositoriske karakteristika. Analyse af essays. Forløbet munder ud i, at eleverne selv skriver et essay. Klasseundervisning, pararbejde, gruppearbejde, mindre individuelle opgaver. Side 15 af 24

16 Titel 14 Romantikken Staffeldt: Indvielsen, 1804 Oehlenschläger: Guldhornene, 1802 Grundtvig: De Levendes Land Perspektiveringstekst: Mads Langer: Fact-Fiction, 2009 Blicher: Sildig Opvaagnen, 1828 Emil Aarestrup: Angst, 1838 Perspektiveringstekst: Loveshop: Love goes on forever fra Go, 1997 Opslag på Romantik og Romantisme fra Litteraturens Veje Opslag på Fortælleteknik i Litteraturens Veje Elevoplæg om Biedermeier Biedermeier-billeder 9 blokke Analyse og fortolkning, viden om romantikken som litteraturhistorisk periode herunder kendskab til forskellige retninger inden for romantikken. Opgøret med Biedermeier Fortællerforhold den upålidelige fortæller Udviklingen fra organismetanken til romantismen Kunstnerrollen i romantikken Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Klasseundervisning, gruppearbejde, elevoplæg. Side 16 af 24

17 Titel 15 Det moderne gennembrud (selvlæst værk) Henrik Pontoppidan: Idyl af Fra Hytterne, 1887 Herman Bang: Foran Alteret, 1880 Herman Bang: Impressionisme en lille replik, 1890 (Fra Litteratur bind ) Amalie Skram: af Constance Ring (Fra Litteratur bind ) Henrik Ibsen: af Et dukkehjem (Fra Falkenstjerne Dansk Litt., bd.2) Martin Andersen Nexø: Murerne, 1918 (Det folkelige gennembrud) Perspektiveringsbilleder: L.A. Ring: I høst (1885) og Christian Købke Parti af Østerbro i morgenbelysning (1836) Johannes Fibiger m.fl.: Litteraturens veje, s ( Sædelighedsfejden ), s ( Det folkelige gennembrud ) og opslag om Naturalisme og Impressionisme. Den impressionistiske stil i Kirsten Skov og Steen Fiil: Herman Bang - prosaens mester, 1998, s Individuelt selvlæste værker fra Det moderne Gennembrud. Eleverne har i grupper skrevet om værkerne og deres tilknytning til perioden. Ca. 11 blokke Sproglig karakteristik og analyse (anvender begreber osv. fra tidligere forløb) med fokus på særlige kendetegn ved den impressionistiske stil. Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Fokus på kønsproblematikken i Det moderne gennembrud Bygger videre på oversigtsforløbet i 1g Klasseundervisning, gruppearbejde, dramatisering af et uddrag fra Ibsens Et dukkehjem, rollespil: Mads og monopolet kønsproblematikken perspektiveres til i dag. Side 17 af 24

18 Titel 16 Litterære metoder i dansk Læreroplæg - PP om litterære metoder Undersøgt uv-beskrivelse for at bestemme anvendte danskfaglige metoder Jan Sørensen: Metoder i dansk, Systime, 2011, s , s , s , s Marianne Didriksen m.fl. (red.): AT-håndbogen. Til eksamen i almen studieforberedelse, Systime, 2009 (afsnittet Dansk ) 3 blokke Hvorfor læse litteratur? Hvordan læse litteratur? Vi har arbejdet med forskellige læsemetoder Demonstrere viden om fagets identitet og metoder Læreroplæg, miniprojektarbejde, elevoplæg, klasseundervisning Side 18 af 24

19 Titel 17 Eksistentialisme (selvlæst værk) Peter Seeberg: Hullet, 1962 Martin A. Hansen: Roden, 1955 Uddrag fra Sartre: Eksistentialisme er humanisme, 1946 Erik Knudsen: Credo, Blomsten og sværdet, 1949 Læreroplæg om eksistentialismen og sammenhængen mellem dansk litteratur og verdenslitteraturen Leksikonopslag på Eksistentialisme i Litteraturens Veje Heretica en flok unge kættere fra Litteraturens Veje. Alle har valgt et værk inden for eksistentialismen, som er blevet fremlagt skriftligt. Ca. 6 blokke Analyse og fortolkning Eksistentialisme og Heretica Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund Anvende centrale mundtlige fremstillingsformer (herunder holde faglige oplæg og argumentere for et synspunkt) med formidlingsbevidsthed Klasseundervisning, elevoplæg, gruppearbejde, læreroplæg Side 19 af 24

20 Titel 18 Fortællende journalistik Kort genopfriskning af journalistiske grundbegreber fra tidligere forløb (fx nyhedstrekanten, nyhedskriterier, kommunikationsmodellen) og Analyse af artiklen: Yahya Hassan risikerer dom for racisme Kilde: (som eksempel på en klassisk nyhedsartikel) Herman Bang: Christiansborg slots brand, avisartikel, 1884 Ukendt: Kristiansborg Slots Brand, 1884 Morten Sabroe: Jagten på den store hvide røv og Jeg, John W. King, forbliver Hvid og Stolt fra Undskyld men hvor er udgangen. Udvalgte artikler fra en tvivlsom virkelighed, 1999 Mikkel Hvid: Fiktion, fakta og fortælling, 13/ (Center for journalistisk efteruddannelse) Mikkel Hvid: Featuren og hele sandheden fra Fascinerende fortælling den journalistiske feature, 2002 Birgitte Darger m.fl.: Begreb om dansk litteratur, sprog og medier, Dansklærerforeningen, 2009, Berit Riis Langdahl: Krydsfelt grundbog i dansk, Gyldendal, 2011, s blokke Analyse og fortolkning med fokus på sproglig karakteristik og genretypiske træk Fakta- og fiktionskoder Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier Demonstrere viden om fagets identitet og metoder Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen Klasseundervisning, gruppearbejde Side 20 af 24

21 Titel 19 Realisme og modernisme herunder minimalisme og ekspressionisme Tom Kristensen: Fribytter fra Fribytterdrømme, 1920 Pär Lagerkvist: Lyft dig paa blodiga vingar fra I stället för tro. Dikter i KA- OS, 1920 (svensk) Johannes V. Jensen: Interferens, 1906 Helle Helle: Mere kaffe? fra Biler og dyr, 2000 Steffen Auring og Erik Svendsen: Realismer Modernismer, Systime, 2010, s Artikeluddrag om Helle Helle og isbjergmetaforen (og tilbageblik på artikel om Fruelund og isbjergmetaforen, jf. Novelleforløb ) Opslag Ekspressionisme og Modernitet/modernisme i Litteraturens Veje Uddrag om Minimalismen og de korte genrer fra Litteraturens Veje, s Ca. 4 blokke Analysere, fortolke og perspektivere primært fiktive tekster i alle medier Dokumentere kendskab til en bred repræsentation af centrale danske litterære værker gennem tiderne med perspektiv til litteraturen i Norden, Europa og den øvrige verden Realisme og modernisme som to overordnede strømninger gennem litteraturhistorien. Vi har arbejdet med kendetegn ved de to strømninger på såvel indholds- som formsiden. Vi har set på forskellige former for hhv. realisme og modernisme bl.a. minimalismen (realisme) og ekspressionismen (modernisme). Fokus på sproglig og stilistisk analyse. Klasseundervisning, differentieret gruppearbejde, elevoplæg Side 21 af 24

22 Titel 20 Realismen i nyere dansk litteratur (værklæsning) Katrine Marie Guldager: København, 2004 Desuden kiggede vi på tekster (Saalbach: Kødet og Simon Fruelund: Mælk ) fra tidligere forløb for at se på dem ift. den nye realisme. Artikel om Katrine Marie Guldager uddrag fra forfatterweb.dk Introduktion fra Rasmus Grøn og Stine Johannesen: Nye øjne at se med. Virkelighedstemaet i ny dansk realisme, Dansklærerforeningens Forlag, 2006, s Ca. 5 blokke Analyse og fortolkning Fokus ligger på den nye form for realisme. Kendetegn ved realismen og den nye realisme. Klasseundervisning, gruppearbejde Side 22 af 24

23 Titel 21 Dokumentarisme (medieværk) Michael Moore: Bowling for Columbine, 2002 Jørn Schmidt: Dokumentaren i grænselandet, EKKO, 18. maj 2003 Gitte Horsbøl og Jette Meldgaard Harboe: Den iscenesatte virkelighed, Systime, 2004, uddrag baseret på s genopfrisket fra tidligere forløb. Henrik Poulsen: Litteraturens film, Gyldendal, 2005, s Ark med forklaringer til billedbeskæringer 4 blokke Analyse af medietekster Næranalyse Dokumentaren som genre herunder har vi arbejdet med fakta- og fiktionskoder Argumentationsanalyse Analysere og vurdere primært ikke-fiktive tekster i alle medier Demonstrere kendskab til og forholde sig til det moderne mediebillede, herunder kunne analysere og vurdere teksters kommunikative betydning samt mediets rolle i kommunikationen Klasseundervisning, differentieret gruppearbejde Side 23 af 24

24 Titel 22 Overgangssituationer 1 blok Rødhætte (folkeeventyr) Karen Blixen: Ringen, 1958 Demonstrere viden om træk af den danske litteraturs historie med eksempler på samspillet mellem tekst, kultur og samfund - gennem en vekselvirkning mellem den synkrone (periodetypiske) og den diakrone (udviklingshistoriske) læsning. Klasseundervisning, elevoplæg Side 24 af 24

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) STX Dansk A Peter Balmer Hold 1.i

Læs mere

Studieplan for 3. b 2010/2011

Studieplan for 3. b 2010/2011 Studieplan for 3. b 2010/2011 Titel 8 Fokusområde : litteraturhistorisk fokusområde (fokusområde 7) Indhold Romantikken: universalromantik, nationalromantik, Biedermeier, romantisme Adam Oehlenschläger:

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Start august 2015, afslut juni 2016 Institution Tønder Handelsskole, Martin Hammerichsvej 3, DK - 6270 Tønder

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Sine Lanng

Læs mere

Hh1312-Virksomhedsøkonomi

Hh1312-Virksomhedsøkonomi Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 - juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Dansk A - toårigt hf, juni 2010

Dansk A - toårigt hf, juni 2010 Dansk A - toårigt hf, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets kerne er dansk sprog, litteratur og kommunikation. I arbejdet med dansk sprog og dansksprogede tekster i en mangfoldighed af

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk Ellen Moberg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2013 / 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 14/15 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2013cl

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Herningsholm Gymnasium, HHX Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Anders N. Christensen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Christina

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution HTX Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk niveau A Anne-Mette Utzon-Frank

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009- juni 2010 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC Hf Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/15 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn H1C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte Fundrup

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Københavns Tekniske Gymnasium HTX Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX

Læs mere

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk

Nina Esper ne@vucv.dk, ny lærer pr. 20.4.15 Anders Bentsen-Bøhm ab@vucv.dk Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vestegnens VUC og HF HF Dansk A Nina Esper

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2013 /

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2014 / 2015 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Juni 2018 Institution Marie Kruses Skole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Stx Dansk A Christina Riise 2015m Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2014 Vestegnens

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 16 Marie Kruses

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-Juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF Dansk A Søren Graae Rasmussen,

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Viden Djurs Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Gitte Bjørn, Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2010 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Lærer(e) Hold Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Teknisk Gymnasium Grenaa Htx Dansk A Frits

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012- juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011/2012 Institution HSSYD Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Dansk niveau A Jesper Valdemar Fischer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011- juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution HANSENBERG Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Charlotte Degn Schubert

Læs mere

1.1. Danskfagets formål og indhold

1.1. Danskfagets formål og indhold 1.1. Danskfagets formål og indhold Præsentation Denne opgave har til formål at skabe større bevidsthed om, hvorfor man skal have dansk i gymnasiet, og større viden om, hvad man arbejder med i faget dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Herning HF og VUC HF Dansk A Tania Lund Nyby Hold 1.V

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2016 / 2017 Institution Fag og niveau Lærer Esbjerg Tekniske Gymnasium Dansk A Dorthe Søndergaard Hold 3.B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE

Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Undervisningsbeskrivelse for: dack13j 1301 Dansk C, HFE Fag: Dansk C, HFE Niveau: C Institution: VUC Vejle, Vejle afd. (630248) Hold: dansk C-niveau koncentreret Termin: Juni 2013 Uddannelse: HF-enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni 2014 Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Kathrine Kragelund

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Maj-juni 2016 HF & VUC Nordsjælland, Hillerød afd. HF enkeltfag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016/17 Institution Thy-Mors HF&VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A SLA m2015cla

Læs mere

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser UVB - Skabelon Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Skive tekniske Gymnasium Uddannelse HTX Fag og niveau Dansk A Lærer(e) Bente Mulbjerg Hold 2 C

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2018 Rybners

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2016 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Sidsel Maria Friborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Thy-Mors HF & VUC HF Dansk A Carla Maria

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold VUC Skive-Viborg Hfe Dansk A LKS Vdh1DaA14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFe Dansk A Karen Mejer Overby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2014/2016 Institution Kolding HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Karen Skøtt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2016 juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC-Vest HTX Dansk A Else K. Simonsen

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Maj-juni 2013 Institution IBC - Aabenraa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX DANSK A SWB hh3b Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 1 Sprog og kommunikation

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-august 2013 Institution KTS, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010-august 2011 Institution Københavns tekniske skole, Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution VUC-Vest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf A Jens Søren Thorkil Bundgård

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj- juni 2017 Marie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Uddannelse. UVB-Danskhh1113-F15. Hold Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F15 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen UVB-Danskhh1113-F15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2012 Institution VUF VoksenUddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF & VUC Nordsjælland Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk C Ingeborg

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College.

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Institution. F14 Vejen Business College. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold F14 Vejen Business College HHX Dansk A Kasper Thomsen Danskhh1113-F14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2014, 13/14 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HHX Dansk A Martin Selmer

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: December 2016 VUC

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 08-09 Institution Herningsholm Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HTX Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni, 2016 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin maj-juni 2016 Institution Thy-Mors HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A KKB t2014c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Titel 1 Titel 2 Titel

Læs mere

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017.

Side 1 af 5. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin August 2014 - juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - juni 2017 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2015 / 2016 Institution Fag og niveau Lærer Hold Rybners Dansk A Dorthe Søndergaard 3.D + E Oversigt over

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: 2012 / 2014 VUC Vest

Læs mere

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg.

Undervisningsplan. Oversigt over planlagte undervisningsforløb. Periode. Skoleåret 2013 / 2014. Teknisk Gymnasium, Esbjerg. Undervisningsplan Periode Institution Uddannelse Fag og niveau Skoleåret 2013 / 2014 Teknisk Gymnasium, Esbjerg HTX Dansk A Lærer Bo Larsen (Titel 1-5) og Dorthe Søndergaard (Titel 6-8) Hold 3.B Oversigt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Skoleåret 2007-08 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Teknisk Gymnasium Silkeborg Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 12/14 VUC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-maj, 2013 Institution Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A-niveau Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2014 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hf Dansk A Mari-Ann Drengsgaard

Læs mere

Sprog og kommunikation: informationskampagne (i samarbejde med afsætning)

Sprog og kommunikation: informationskampagne (i samarbejde med afsætning) Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj-juni 2016 Erhvervsgymnasiet

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2010-2012 Institution Københavns Tekniske Skole, Vibenhus Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Htx Dansk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2013-16 Institution Tønder Handelsgymnasium Uddannelse HHX Fag og niveau Dansk A/ Lærer(e) Hold Finn Hedegaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin august 2011- maj 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Københavns Tekniske Skole, Vibenhus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution 414 Københavns VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hfe Dansk A Flemming Jarlsvig

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2016 Institution Horsens HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A Sune Østergaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Nordvestsjællands HF & VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Adam

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hfe Dansk A Karsten

Læs mere

Undervisningsbeskrivelser

Undervisningsbeskrivelser Undervisningsbeskrivelser Hvert lærerteam og lærer skal ved afslutningen af grundforløb/skoleår/kursistår/kursusår udarbejde en undervisningsbeskrivelse. For hvert større undervisningsforløb skal følgende

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2011-2012 Institution KTS - Sukkertoppen Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold htx Dansk A Anna

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A

Undervisningsbeskrivelse. Termin 2014-2016 KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse. René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Undervisningsbeskrivelse Termin 2014-2016 Institution KBHSYD (tidl. Hvidovre / Amager VUC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hf Dansk A René Staustrup (RST) ps14 14-15 Dansk A Oversigt over gennemførte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Årstid/årstal Institution Sommereksamen 2015 VUF - Voksenuddannelsescenter Frederiksberg Uddannelse Hf/hfe/hhx/htx/stx/gsk

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2017 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Dansk A Martin

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2017 Institution Hansenberg Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Dansk A Charlotte Schubert

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Tina Bækgaard

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni, 2014 Institution VUC Fredericia Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HF Dansk A Elisabeth Boch

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/ juni 2015 Institution Herning HF og VUC Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) HF kreativ Dansk A Marianne

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni, 2015 Herning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin December 2016 Institution HF og VUC København Syd Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HFE Dansk A Pernille

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin August-juni 10-13 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.c/2.c/3.c Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Vinter 2016/2017 Institution EUC Nordvest Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUX Business Dansk A Benedicte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 KVUC hfe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Termin Efterår 2011 Institution Favrskov Gymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold stx Dansk A Jens Mann Christiansen (JM) 1.s/2.s/3.s Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Læs mere