Enkeltkammer temporær pacemaker (AAI/VVI)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enkeltkammer temporær pacemaker (AAI/VVI)"

Transkript

1 5348 Enkeltkammer temporær pacemaker (AAI/VVI) Teknisk håndbog 0123

2

3 MEDTRONIC MODEL Teknisk håndbog 0 Enkeltkammer temporær pacemaker

4 Forklaring af symboler 0 Se brugsanvisning Type CF gældende del 0123 Conformité Européenne (Europæisk Standard). Dette symbol betyder, at enheden fuldt ud overholder EU-direktiv 93/42/EØF. Dette produkt må ikke bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald. Dette produkt skal bortskaffes i overensstemmelse med lokale love og regler. Se for vejledning vedrørende korrekt bortskaffelse af dette produkt. Gælder kun i USA Pakkens indhold Temporær pacemaker Produktlitteratur Tilbehør Temperaturgrænse for opbevaring

5 5 Grænse for luftfugtighed Batteri Genbestillingsnummer EC REP Autoriseret repræsentant i EU Fabrikant Fremstillingsdato Serienummer

6

7 Indholdsfortegnelse 1 Generel beskrivelse 11 Pakkens indhold 12 Sikkerhedsfunktioner 12 Registreringskort 13 Medtronic garanti 13 2 Tilsigtet brug 15 3 Kontraindikationer 17 Atriel stimulering 17 Asynkron stimulering 17 Højfrekvens burstbehandling 17 4 Advarsler 19 Ændringer i udstyr 19 Udstyr tilsluttet lysnettet 19 Elektrokirurgi 19 Elektromagnetisk interferens (EMI) 19 Defibrillering/kardioversion 20 Højfrekvens burstbehandling 20 Forbindelse af elektrodesystemet 20 Håndtering af indlagte elektroder 21 Sådan tændes enheden 21 5 Forholdsregler 23 Hændelige fejl 23 Stimuleringselektroder og -kabler 23 Justeringer af stimuleringssystemet 23 Unipolære elektrodesystemer 24 Sensitivitetsindstillinger 24 Elektrostatisk udladning (ESD) 24 Ophør af stimulering 24 Batteri 25 Uautoriserede ændringer af pacemakerens indstillinger 25 6 Miljømæssige forholdsregler 27 7 Mulige bivirkninger 29 Pacemakere 29

8 8 Indholdsfortegnelse Højfrekvens-stimulering 29 Elektrodesystemer 29 8 Kontroltaster, indikatorer og andre funktioner 31 Kontroltaster til basisstimulering 31 RATE (frekvens) 31 OUTPUT (udgangssignal) 31 SENSITIVITY (sensitivitet) 31 ON og OFF 33 Hurtig atriel stimulering (Rapid Atrial Pacing) RAP-taster 33 ENABLE/DISABLE (aktivér/deaktivér) 33 HOLD TO DELIVER (tryk og hold for at stimulere) 34 OUTPUT (udgangssignal) 34 Indikatorer 34 PACE (stimulering) 35 SENSE (registrering) 35 LOW BATT (indikator for lavt batteri). 35 Fysiske funktioner/dele i model Låg over tasterne 35 Batteri 35 Konnektorblok 36 Fastgørelsesring og hanke 37 Funktionelle funktioner i model Selvtest 37 RAP Standby 37 Beskyttelse mod at frekvensen løber løbsk 38 Impulsbredde 38 Synkrone (demand) modi (AAI/VVI) 38 Asynkrone modi (AOO/VOO) 38 Blankingperioder 38 Refraktærperioder 39 Reversionsrespons 39 Kabler 39 Medtronic patientkabler, model 5433A og 5433V 39 Medtronic kirurgiske kabler, model 5832 og 5832S 40 Model 5409 engangspose 41 Beskrivelse 41 Anvendelsesprocedure 41 9 Klargøring til brug 43 Isætning af batteri 43

9 Indholdsfortegnelse 9 Tilslutning af patientkablerne model 5433A eller 5433V til model Tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til patientkablet model 5433A eller 5433V 45 Direkte tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til pacemakeren model Brugsanvisning 49 Sådan tændes og slukkes model Selvtest ved start 49 Procedurer til basal stimulering 50 Bestemmelse af stimuleringsmodusen 50 Justering af stimuleringsparametrene 51 Bestemmelse af registreringspotentialer 51 Bestemmelse af stimuleringstærskler 52 Procedure for RAP (Rapid Atrial Pacing), hurtig atriel stimulering 53 Kontrollér forbindelserne 53 Aktivér RAP Standby tilstanden 53 Justering af RAP-frekvensen 53 Afgivelse af et RAP-burst 54 Justering af parametre under RAP-stimulering 54 Tilbagevenden til basisstimulering (deaktivering af RAP Standby) Serviceoplysninger 55 Rengøring og desinfektion 55 Temporær pacemaker model Patientkabler model 5433A og 5433V 55 Sikkerhedmæssig og teknisk inspektion 56 Visuel inspektion: 56 Funktionel inspektion: 56 Praktiske målinger: 56 Service Specifikationer 59

10

11 Generel beskrivelse1 1 Medtronic temporære enkeltkammerpacemaker model 5348, er en batteridrevet enhed, der primært er beregnet til temporær antibradykardibehandling i asynkrone eller synkrone demand-modi. I den asynkrone modus er højfrekvent burststimulering ved op til 800 min -1 (reciprokke minutter) (ppm [impulser pr. minut]), til rådighed for behandling af takyarytmier 1. Enheden er typisk forbundet til temporære, transvenøse, epikardielle eller myokardielle stimuleringselektroder i en bipolær konfiguration ved brug af et patientkabel (Medtronic model 5433A eller 5433V) eller et kirurgisk kabel (Medtronic model 5832 eller 5832S). Figur 1-1. Medtronic model 5348 temporær enkeltkammerpacemaker og model 5433A eller 5433V patientkabel. Enheden anvender et 9-volt alkaline- eller litiumbatteri, der er installeret i en batteriskuffe i bunden af pacemakeren. Bemærk: Model 5348 er en enhed med konstant strøm; den afgiver en impuls med en udgangsstrøm, som fastholdes ved en konstant værdi. Denne værdi indstilles af udgangskontrollen og varierer ikke med hensyn til myokardium/elektrodeimpedans (så længe myokardium/elektrodeimpedansen forbliver mellem 200 Ω og 1000 Ω). 1 Kun til atriel brug.

12 12 Kapitel 1 Pakkens indhold Pakkens indhold Model 5348 leveres med et 9-volt alkalinebatteri, teknisk dokumentation, en engangspose model 5409, et atrielt patientkabel model 5433A, et ventrikulært patientkabel model 5433V, en pakke med forseglinger til hjerteledninger og en bæretaske. Kontrollér emballagen inden brug. Beskadigede pakker skal returneres til Medtronic (adressen findes på bagsiden af omslaget). Sikkerhedsfunktioner Medtronic model 5348 er konstrueret til at være driftssikker, enkel at betjene og behagelig at holde på. Sikkerhedsfunktionerne i model 5348 omfatter: Selvtest; Indikator for lavt batteri; Kontinuerlig drift under udskiftning af batteri (ved 80 min -1 [impulser pr. minut], 10 ma) i mindst 15 sekunder; Reversibel batteripolaritet; Beskyttende låg over knapperne og en gummiforsegling til afdækning af hjerteledningernes kontakter; Sikker afbryder funktion (der skal trykkes på to knapper samtidigt for at slukke enheden); Advarselsmærkat ved RAP (Rapid Atrial Pacing) knapperne; Låse (mekaniske begrænsninger af vælgerens bevægelighed) på vælgerne for RATE (frekvens) og SENSITIVITY (sensitivitet) for at gøre opmærksom på ekstreme eller potentielt farlige indstillinger; Sikkerhedskabler (indfældede ben); Beskyttelse mod at frekvensen løber løbsk; Beskyttelse mod defibrilleringsstød op til 360 Joule; Elektrostatisk beskyttelse; og Reduceret påvirkelighed over for elektromagnetisk og magnetisk interferens.

13 Generel beskrivelse Registreringskort 13 Registreringskort Udfyld venligst registreringskortet og returnér det til Medtronic. Adressen findes på bagsiden af denne håndbogs omslag. Amerikanske kunder: Benyt den medfølgende adressemærkat. Medtronic garanti Se de fuldstændige garantibetingelser angående enheden og ansvarsfraskrivelse angående tilbehør i det medfølgende garantidokument.

14

15 Tilsigtet brug2 2 Medtronic pacemaker model 5348 er beregnet til anvendelse sammen med et kardielt stimuleringselektrodesystem til temporær atriel eller ventrikulær stimulering i et klinisk miljø. Model 5348 kan anvendes, når kortvarig demand- (synkron) eller asynkron stimulering er indikeret til terapeutiske, profylaktiske eller diagnostiske formål. Specifikke indikationer for temporær kardiel stimulering omfatter, men er ikke begrænset til, følgende: Fuldstændigt hjerteblok; Sinusbradykardi; Sygt sinussyndrom; Bradykardi med kongestivt hjertesvigt; Atrielle og/eller ventrikulære arytmier; Hjertestop; Temporær support, styring og evaluering af en patient før implantering af en permanent pacemaker; Support under udskiftning af en permanent pacemaker; Kardielle komplikationer under invasive eller kirurgiske procedurer; Temporær support af en patient efter hjertekirurgi; Akut myokardieinfarkt, der er kompliceret ved hjerteblok, og Højfrekvent burststimulering ved behandling af supraventrikulære takyarytmier. Model 5348 kan anvendes til at fastlægge registreringstærsklerne i temporært og permanent implanterede elektrodesystemer. Ved implantering af en permanent pacemaker anbefaler Medtronic imidlertid, at der anvendes en Medtronic analysator til stimuleringssystemer.

16

17 Kontraindikationer3 3 Der findes ingen kendte kontraindikationer for brug af temporær stimulering som et middel til at kontrollere hjertefrekvens. Patientens alder og medicinske tilstand kan imidlertid diktere, hvilken type temporær pacemaker og elektrodesystem der anvendes af lægen. Atriel stimulering Atriel enkeltkammerstimulering er kontraindikeret ved AV-overledningsforstyrrelser. Asynkron stimulering Asynkron stimulering er kontraindikeret ved spontane hjerterytmer. Højfrekvens burstbehandling Højfrekvens burstbehandling er kun beregnet til brug i atrium. Anvendelse i ventriklen kan medføre livstruende arytmier.

18

19 Advarsler4 4 Ændringer i udstyr Foretag ikke ændringer i dette udstyr. Ændringer kan påvirke enhedens effektivitet og bringe patientens sikkerhed i fare. Udstyr tilsluttet lysnettet En implanteret elektrode eller en elektrode med forlængerledning udgør en direkte strømbane med lav modstand til myokardiet. På grund af faren for flimren som resultat af lækstrøm, skal der udvises stor forsigtighed med at sørge for korrekt jordforbindelse af alt nettilsluttet udstyr, der anvendes på eller i nærheden af patienten. Elektrokirurgi Elektrokirurgi kan inducere ventrikulær flimren og bør derfor aldrig anvendes nærmere end 15 cm fra et implanteret elektrodesystem. Elektromagnetisk interferens (EMI) Alle pacemakere, der arbejder i demandmodus, reagerer på intrakardielle potentialer på nogle få millivolt. De er ifølge deres natur sensitive over for visse eksterne felter. Ved tilstedeværelse af meget høje niveauer af interferens kan model 5348 inhibere fuldstændigt eller gå tilbage til asynkron drift og stimulere ved den frekvens, der er indstillet via vælgeren RATE (frekvens). Det anbefales, at enheden indstilles til en asynkron modus, når den bruges under tilstedeværelse af stærk elektromagnetisk interferens (EMI). Nogle kilder til meget stærk EMI, som kan have en midlertidig effekt på funktionen af model 5348, omfatter: Elektrokirurgisk udstyr;

20 20 Kapitel 4 Defibrillering/kardioversion Diatermi-udstyr; Visse former for medicinsk telemetriudstyr (når det anvendes inden for 1 m fra pacemakeren); Kommunikationssendere, f.eks. mobiltelefoner og walkie talkies ; Kommunikationssendere i udrykningskøretøjer (ved tilstedeværelse af en aktiv pacemaker); og MRI (Magnetic Resonance Imaging) udstyr. Defibrillering/kardioversion Defibrilleringsudladninger på 360 Joule har ikke påvirket model 5348 under forsøg i laboratorie. Men af hensyn til maksimal sikkerhed anbefales det, at stødpladerne ikke placeres i nærheden af model 5348 eller elektrodesystemet. Når det er muligt, skal man, af hensyn til patientens sikkerhed, afbryde pacemakeren fra elektrodesystemet før defibrillering eller kardioversion. En vej med relativ lav modstand eksisterer mellem den positive (+) og den negative (-) elektrode i det implanterede elektrodesystem. Under defibrillering er det muligt, at en kraftig strøm kan løbe denne vej og herved beskadige myokardium. Højfrekvens burstbehandling Brug af høje frekvenser i atrium kan resultere i overledning af høje frekvenser til ventriklen. Defibrilleringsudstyr bør være parat til øjeblikkelig brug under højfrekvens- eller burststimulering. Forbindelse af elektrodesystemet Patientkablet bør tilsluttes den temporære pacemaker før elektrodesystemet tilkobles patientkablet.

21 Advarsler Håndtering af indlagte elektroder 21 Håndtering af indlagte elektroder Ved håndtering af allerede indlagte elektroder må konnektorbenene eller afdækkede metaloverflader ikke berøres eller komme i kontakt med elektrisk ledende eller våde overflader. Sådan tændes enheden Alle forbindelser til patientens elektroder, kabler og andet udstyr skal etableres, inden der tændes for pacemakeren.

22 22 Kapitel 4 Sådan tændes enheden

23 Forholdsregler5 5 Hændelige fejl Lægen skal være opmærksom på, at der af flere årsager kan opstå driftsmæssige fejl i den temporære pacemaker model 5348, f.eks. hændelige komponentsvigt, batteriafladning og fejlhåndtering. Mulige driftsfejl hos model 5348 kan være: Intet udgangssignal; Ingen registrering; Falske indikatorlyssignaler; Forhøjet eller formindsket frekvens, udgangsimpulsbredde eller udgangsamplitude; Tilbagevenden til asynkron stimulering; og Tab af styringen af frekvens, udgangssignal, sensitivitet eller strøm. Hvis der opstår tab af styringen af frekvens, udgangssignal, sensitivitet eller strøm, og det er hensigtsmæssigt at stoppe stimuleringen af patienten midlertidigt, kan der gøres forsøg på at afhjælpe tilstanden ved at slukke enheden og tænde igen. Hvis det ikke løser problemet, kan batteriet tages ud i sekunder og sættes i igen, hvorefter enheden igen skal tændes. Stimuleringselektroder og -kabler Forkert tilslutning, displacering af eller brud på elektroder eller kabler kan resultere i, at pacemakersystemet svigter. Justeringer af stimuleringssystemet Under måling af stimuleringstærskler, måling af registreringstærskler og andre justeringer, kan stimuleringen utilsigtet blive afgivet i en vulnerabel periode i den kardielle cyklus. Monitorér patientens EKG, og hold defibrilleringsudstyr parat til øjeblikkelig anvendelse i tilfælde af en nødsituation under isættelse af stimuleringselektroden, tilslutning og justering af pacemakeren, målinger af stimuleringstærskler eller registrerede potentialer samt ved behandling med burststimulering.

24 24 Kapitel 5 Unipolære elektrodesystemer Unipolære elektrodesystemer Bipolære elektrodesystemer anbefales, fordi de er mindre modtagelige over for elektromagnetisk interferens. Hvis der anvendes et unipolært elektrodesystem, bør stimuleringselektroden tilsluttes pacemakerens negative (-) pol; den indifferente (subkutane) elektrode bør tilsluttes den positive (+) pol. Det er vigtigt at sikre, at alle komponenternes markeringer af spændingspolaritet passer sammen, når elektrodesystemet tilsluttes. Sensitivitetsindstillinger Da sensitivitetsindstillingen bestemmer det mindste signal, pacemakeren kan registrere, skal vælgeren for sensitivitet indstilles til mindst halvdelen af mv-værdien af patientens registreringstærskel (se Bestemmelse af registreringspotentialer ). Dette vil give en passende sikkerhedsmargen til sikring af korrekt registrering. Vær dog opmærksom på, at hvis sensitivitetsværdien indstilles ekstremt lavt (det mest sensitive) kan det resultere i uhensigtsmæssig registrering af fjernfeltsignaler (dvs. registrering af R- eller T-takker på den atrielle elektrode eller P-takker på den ventrikulære elektrode), der igen kan lede til uhensigtsmæssig inhibering af stimuleringsimpulser. Elektrostatisk udladning (ESD) Stimuleringselektroden/-elektroderne udgør en lavimpedans-ledningsvej til hjertet. Derfor anbefales det, at alt hospitalspersonale, der tilser patienten, aflader enhver form for egen statisk elektricitet umiddelbart inden patienten, kablet, elektroderne eller pacemakeren berøres. Ophør af stimulering Pludselig afbrydelse af stimulering kan resultere i perioder med asystoli, før der genetableres en spontan rytme. Inden stimuleringen bringes til ophør, anbefales brug af demand-modus med gradvis reduktion af stimuleringsfrekvensen.

25 Forholdsregler Batteri 25 Batteri Udskift batteriet for hver ny patient, samt når indikatoren for lavt batteri vises under enhedens drift. Kontrollér batteristatus mindst to gange dagligt. Udskift alkaline-batterier mindst én gang ugentligt (syv dage), når den temporære pacemaker bruges kontinuerligt. Brug af batterier med andre fysiske dimensioner end de anbefalede, kan resultere i en fejlagtig eller slet ingen stimuleringsydelse. Kontrollér batteripolerne for synlige tegn på forurening/snavs inden brug. Brug af batterier med forurenede/snavsede poler kan resultere i en fejlagtig eller slet ingen ydelse. Undladelse af at sikre, at batteriskuffen er helt lukket/låst, kan resultere i strømtab. At enheden fortsat fungerer er IKKE en indikation af, at batteriskuffen er korrekt lukket/låst. Uautoriserede ændringer af pacemakerens indstillinger Anbring ikke model 5348 på et sted, hvor patienter kan komme til at benytte den. Den temporære pacemaker bør anbringes et sted, som minimerer muligheden for at uautoriserede personer (patienter, besøgende etc.) kan røre ved den.

26

27 Miljømæssige forholdsregler6 6 Model 5348 er blevet omhyggeligt konstrueret og afprøvet for at sikre driftsikkerhed under normal brug. Imidlertid er elektroniske enheder sårbare over for mange påvirkninger fra omgivelserne. Der bør træffes forholdsregler for at undgå beskadigelse af enheden, herunder (men ikke begrænset til) dem, der er anført i dette kapitel. Undgå at tabe enheden og at håndtere den på måder, der kan medføre fysisk beskadigelse af enheden. Selv om enheden kan se ud til at fungere korrekt umiddelbart efter at være blevet tabt eller beskadiget, kan dens funktionsevne være påvirket.. Undgå at spilde væske på enheden. Selv om model 5348 er konstrueret med henblik på at minimere lækager, kan der forekomme væskeindtrængning. Medtronic anbefaler brugen af en beskyttelsesenhed, som f.eks. plasticposen model Men en plasticpose kan dog ikke helt forhindre væskeindtrængen. Undgå at forurene sikkerhedskablets kontakt og hjerteledningernes kontakter med blod eller andre kropsvæsker. Brug altid sikre elektrostatiske afledningsprocedurer (ESD); denne enhed kan påvirkes negativt af ESD. Enheden må ikke åbnes. Den samling, der holder udstyret sammen, er konstrueret med henblik på at mindske risikoen for væskeindtrængen, og er muligvis ikke effektiv, hvis den er blevet forkert åbnet og genforseglet. Desuden kan brud på enhedens etiket kompromittere ESD-barrieren. Åbning af denne enhed vil gøre garantien ugyldig (se Medtronic garanti i kapitel 1 for yderligere oplysninger). Undlad at sterilisere model 5348 med gammastråling og undlad sterilisering med damp (autoklavering). Se Rengøring og desinfektion i kapitel 11 for yderligere oplysninger. Hurtige temperaturændringer kan påvirke enhedens funktion negativt. Lad altid enheden opnå stabil temperatur i det lokale, hvor den skal anvendes, før den tages i brug (se Specifikationer vedrørende anbefalede opbevarings- og driftstemperaturer). Langvarig opbevaring eller brug af enheden i fugtige omgivelser kan påvirke enhedens funktion negativt. Lad enheden få tid til at tørre helt, efter den har været udsat for fugtighed. Også andre forhold i omgivelserne kan påvirke enhedens funktion i hospitalsmiljøet. Anvendelse af god sundhedsmæssig praksis kan hjælpe med til at forhindre miljømæssig beskadigelse af enheden.

28

29 Mulige bivirkninger7 7 Pacemakere Mulige bivirkninger forbundet med anvendelse af temporære, eksterne pacemakere, som f.eks. model 5348 omfatter, men er ikke begrænset til: Asystoli efter brat ophør af stimulering; Inhibering eller reversion ved tilstedeværelse af stærk elektromagnetisk interferens; og Initiering af takyarytmier eller acceleration af en allerede eksisterende takyarytmi. Højfrekvens-stimulering Højfrekvens-stimulering kan resultere i begyndende takykardi, acceleration af en allerede eksisterende takykardi eller flimmer. Anvendelse af midlertidig højfrekvens-stimulering bør ske under omhyggelig overvågning og i et kontrolleret patientmiljø. Kontrollér patientens EKG, og hold defibrilleringsudstyr parat til øjeblikkelig indsats i tilfælde af en nødsituation under højfrekvens-stimulering. Elektrodesystemer Mulige bivirkninger forbundet med anvendelse af elektrodesystemer til stimulering sammen med pacemakeren model 5348 omfatter, men er ikke begrænset til: Uhensigtsmæssige elektrodeforbindelser; Utilsigtet frakobling af elektrodesystemet; Brud på elektroden eller displacering, der medfører uregelmæssigt eller fuldstændigt tab af stimuleringssvar og/eller -registrering; Irriteret myokardium med resulterende flimmer; Perforation og tamponade; Infarkt; og Perikarditis.

30 30 Kapitel 7 Elektrodesystemer Andre mulige bivirkninger forbundet med anvendelse af ethvert implanteret elektrodesystem omfatter, men er ikke begrænset til: Kroppens afstødning (lokal vævsreaktion); Muskel- og nervestimulering, og Infektion. Stimulering af muskler og nerver kan skyldes kontakt mellem den stimulerende elektrode og nerve- eller muskelvæv og/eller indstillinger med høje udgangssignaler. Stimuleringen kan kontrolleres ved at flytte eller udskifte elektroden eller ved at reducere stimuleringsimpulsens amplitude.

31 Kontroltaster, indikatorer og andre funktioner8 8 Dette kapitel beskriver funktionen af pacemakerens vælgere, taster og indikatorlys. Der findes en illustration af enheden, hvor alle kontroltaster, indikatorer og fysiske funktioner er angivet. Der findes yderligere beskrivelser af funktioner og tilbehør i slutningen af kapitlet. Kontroltaster til basisstimulering Vælgerne og tasterne, der bruges til at styre enhedens basisstimuleringsparametre, er angivet nedenfor tillige med en kort beskrivelse af den enkelte kontroltasts funktion. RATE (frekvens) Denne vælger bruges til at indstille frekvensen i reciprokke minutter (min -1 ) (impuls pr. minut [ppm]), hvorved der afgives stimuleringsimpulser. Det er muligt at justere frekvensen kontinuerligt fra 30 til 180 min -1 (ppm). Det højeste frekvensområde er farvekodet og adskilt fra de laveste frekvenser med en lås, der mekanisk begrænser muligheden for at bevæge vælgeren. OUTPUT (udgangssignal) Denne vælger anvendes til at indstille stimuleringsimpulsens amplitude i milliampere (ma). Det er muligt at justere stimuleringsstrømmens amplitude kontinuerligt fra 0,1 til 20 ma. SENSITIVITY (sensitivitet) Denne vælger bruges til at aktivere og justere registreringskredsløbets sensitivitet i millivolt (mv). Når den er aktiveret, kan sensitiviteten justeres fra 0,5 til 20 mv.

32 32 Kapitel 8 Kontroltaster til basisstimulering PACE (stimuleringsindikator) 2 RATE (frekvensvælger) 3 LOW BATT (indikator for lavt batteri) 4 OUTPUT (vælger til udgangssignal) 5 SENSITIVITY (sensitivitetsvælger) 6 Udløserknapper til batteriskuffen 7 Vippelåg (dækker RAP-tasterne) 8 RAP-taster (hurtig atriel stimulering) 9 SENSE (registreringsindikator) 10 Låg over tasterne 11 ON/OFF (tænd/sluk-taster) 12 Batteriskuffe Figur 8-1. Kontroltaster, indikatorer og funktioner på model 5348

33 Kontroltaster, indikatorer og andre funktioner Hurtig atriel stimulering (Rapid Atrial Pacing) RAP-taster 33 Hvis vælgeren SENSITIVITY drejes, så langt som muligt mod uret til ASYNC. positionen, deaktiveres registreringskredsløbet, så enheden kan stimulere asynkront. ASYNC. positionen er adskilt fra indstillingerne af sensitiviteten med en lås på vælgeren, der mekanisk begrænser muligheden for at bevæge vælgeren. Indstillingerne under 1,0 mv er farvekodede og ligeledes adskilt med en lås på vælgeren. ON og OFF Tryk på tasten ON for at tænde enheden. Tryk samtidigt på tasterne ON og OFF for at slukke enheden. Hurtig atriel stimulering (Rapid Atrial Pacing) RAP-taster ENABLE/DISABLE (aktivér/deaktivér) Tryk på denne tast aktiverer RAP Standby. RAP Standby er en tilstand, hvor alle RAP-taster fungerer og indstillingen af RAP-frekvensen vises, men enheden fortsætter stimuleringen, som angivet med tasterne til indstilling af basisstimuleringen. Når RAP Standby er aktiveret, kontrollerer enheden, at alle andre RAP-taster fungerer, og aktiverer RAP-skærmen. Figur 8-2. RAP-tasterne og -skærmen er placeret under et vippelåg.

34 34 Kapitel 8 Hurtig atriel stimulering (Rapid Atrial Pacing) RAP-taster Hvis der trykkes på ENABLE/DISABLE tasten under RAP-stimulering eller RAP Standby, deaktiveres RAP-stimuleringen og RAP Standby. Hvis der slukkes for model 5348 deaktiveres RAP-stimuleringen og RAP Standby ligeledes. Bemærk: RAP Standby deaktiveres automatisk, hvis RAP-tasterne ikke har været benyttet i fem minutter. HOLD TO DELIVER (tryk og hold for at stimulere) Tryk på denne tast, og hold den nede (når enheden er i RAP Standby) for at stimulere ved den indstillede RAP-frekvens. (Forøg) og (Formindsk) Tryk på disse taster, og hold dem nede, for at justere RAP-frekvensen inden eller under afgivelse af et RAP-burst. Tasten forøger RAP-frekvensen, og tasten formindsker den. Når RAP-frekvensen ligger mellem 80 og 380 min -1 (ppm), ændres frekvensen med 5 min -1 (ppm) tilvækster. Når RAP-frekvensen ligger mellem 380 og 540, ændres frekvensen med 10 min -1 (ppm) tilvækster. Når RAP-frekvensen er over 540 min -1 (ppm), ændres frekvensen med 20 min -1 (ppm) tilvækster. Til at begynde med ændres frekvensen med 2 tilvækster pr. sekund. Hvis tasten Forøg/Formindsk trykkes ned i mere end 2 sekunder, øges den hastighed, hvormed frekvensen ændres, til 8 tilvækster pr. sekund. OUTPUT (udgangssignal) Vælgeren OUTPUT, der bruges til at justere basisstimuleringsamplituden, bruges også til at justere impulsernes amplitude, i ma, under RAP-stimulering. Indikatorer Indikatorerne er lysdioder (LEDs - light emitting diodes), som giver meldinger om enhedens elektriske funktionalitet. Pacemakeren model 5348 har tre indikatorer, mærket PACE, SENSE og LOW BATT. Bemærk: Alle tre indikatorer lyser under selvtesten, når enheden tændes (se Selvtest ), og igen, når den slukkes.

35 Kontroltaster, indikatorer og andre funktioner Fysiske funktioner/dele i model PACE (stimulering) Dette grønne lys blinker, hver gang enheden genererer en stimuleringsimpuls. Lampen viser imidlertid ikke, om stimuleringsimpulsen har aktiveret hjertet. SENSE (registrering) Dette orange lys blinker, hver gang enheden registrerer en hændelse uden for refraktærperioden 1. LOW BATT (indikator for lavt batteri). Dette gule lys begynder at blinke sammen med indikatoren PACE eller SENSE, når batteriniveauet falder til (cirka) under 7,2 volt. Denne indikator skifter fra at blinke til at lyse konstant efter 24 timer, når batterispændingen fortsat falder. (Der sker ingen ændring i enhedens stimulerings- eller registrerings-karakteristika). Enheden lukker selv ned efter yderligere 2 eller 3 stimuleringscykluser, hvis batteriet ikke udskiftes. Indikatoren LOW BATT. kan kun slukkes ved at udskifte det opbrugte batteri med et nyt batteri 2 (se Isætning af batteri ). Fysiske funktioner/dele i model 5348 Låg over tasterne Tasterne til styring af basisstimuleringen er beskyttet af et klart plasticlåg. Skub låget nedad for at få adgang til stimuleringstasterne og tasterne ON og OFF. RAP-tasterne er beskyttet af et uigennemsigtigt plasticlåg. Vip låget op for at få adgang til RAP-tasterne. Reservelåg kan bestilles hos Medtronic. Batteri Batteriskuffen, der befinder sig nederst på enheden, er beregnet til et standard 9-volt alkaline eller lithium batteri (se Specifikationer ). 1 Dette indikatorlys blinker kun ved registrerede hændelser uden for refraktærperioden. 2 Det nye batteris spændingsniveau skal være ca. 8,0 V.

36 36 Kapitel 8 Fysiske funktioner/dele i model 5348 Batteriets levetid - Batteriets levetid er normalt 12 dages eller ca. 300 timers kontinuerlig funktion for et alkaline batteri, eller 27 dages eller ca. 650 timers kontinuerlig funktion for et lithium batteri, når enheden er indstillet til 80 min -1 (ppm) og 10 ma. Batteriskuffens udløserknapper - Tryk samtidigt på de to knapper i hver side af enheden for at åbne batteriskuffen (se Figur 9-1). Reversibel batteripolaritet - Polariteten er markeret i batteriskuffen, men enheden kan imidlertid godt fungere korrekt, selvom batteriet installeres med omvendt polaritet. Fortsat funktion under udskiftning - Når batteriet fjernes, fortsætter enheden med at fungere i mindst 15 sekunder med de indstillede parametre, når parametrene er indstillet til eller under 80 min -1 (ppm) og 10 ma. Medtronic anbefaler, at man ikke udskifter batteriet, mens pacemakeren er tændt. Konnektorblok Konnektorblokken, der er placeret i toppen af enheden, bruges til forbindelse af sikkerhedskablerne (Medtronic patientkabler model 5433A og 5433V og Medtronic kirurgiske kabler model 5832 og 5832S). Konnektorblokken har desuden åbninger til direkte tilslutning af hjerteledninger fra 0,38 mm til 2,28 mm i diameter og fra 12,67 mm til 22,8 mm i længden. Disse kontakter er belagt med en gummiforsegling for at beskytte mod forurening. Bemærk: Åbningerne til hjerteledningerne bør kun anvendes i nødsituationer. De har ingen låsemekanisme, så tilbageholdelseskraften i kontakterne varierer afhængigt af benenes diameter Ring 2 Hanke Figur 8-3. Fastgørelsesring og -hanke.

37 Kontroltaster, indikatorer og andre funktioner Funktionelle funktioner i model Fastgørelsesring og hanke Fastgørelsesringen og -hankene er placeret på bagsiden af enheden. Ringen anvendes til at fastgøre enheden til et dropstativ. Hankene bør kun bruges som midlertidig fastgørelse af enheden til patienten eller til sengen under transport. Når de ikke anvendes, foldes ringen og hankene fladt ind til bagsiden af enheden. Bemærk: For at forhindre uautoriserede ændringer af pacemakerens indstillinger, bør enheden ikke anbringes på et sted, hvor patienter kan komme til at benytte den. Den temporære pacemaker bør anbringes et sted, som minimerer muligheden for at uautoriserede personer (patienter, besøgende etc.) kan røre ved den. Funktionelle funktioner i model 5348 Selvtest Når model 5348 tændes, tager det ca. et sekund for enheden at kontrollere tasterne OFF, RAP ENABLE/DISABLE og batteriet, samt tilstandene for ROM, RAM og den analoge til digitale konvertering. Indikatorerne PACE, SENSE og LOW BATT. tændes og forbliver tændte under selvtesten. Hvis selvtesten af tasten OFF mislykkes, slukker enheden automatisk og straks. Hvis enhedens selvtest mislykkes af en anden årsag, forbliver lysdioderne tændte. Sluk for enheden ved at trykke samtidigt på tasterne ON og OFF, eller ved at fjerne batteriet. Returnér enheden til eftersyn. RAP Standby Når tilstanden RAP Standby aktiveres, begynder enheden monitorering af RAP-funktionens brug. Hvis RAP-funktionen ikke har været benyttet i 5 minutter, deaktiverer enheden automatisk RAP Standby-tilstanden som en sikkerhedsforanstaltning.

38 38 Kapitel 8 Funktionelle funktioner i model 5348 Beskyttelse mod at frekvensen løber løbsk Et kredsløb, der beskytter mod at frekvensen løber løbsk, monitorerer kontinuerligt krystalfrekvensen, som styrer stimuleringsfrekvensen for den temporære pacemaker model Hvis krystalfrekvensen afviger fra den hensigtsmæssige værdi, genstarter beskyttelseskredsløbet systemet. Indikatorerne PACE og SENSE tændes i mindre end et sekund, mens der udføres en selvtest. Hvis krystalfrekvensen forbliver forkert, slukker beskyttelseskredsløbet for enheden. Impulsbredde Stimuleringsimpulsbredden er fast 1,8 ms. Synkrone (demand) modi (AAI/VVI) Denne modus giver demand-stimulering (R-takken inhiberet) med en varighed på 1,8 ms ved frekvenser på 30 til 180 min -1 (ppm) og amplituder på 0,1 til 20 ma i enten atrium eller ventrikel, afhængigt af hvilket kammer elektroderne er i kontakt med. Denne modus vælges ved at indstille vælgeren SENSITIVITY til en indstilling, der er to gange mv-værdien af patientens registreringstærskel (se Bestemmelse af registreringspotentialer ). Pacemakeren kan derefter registrere spontan eller ektopisk aktivitet og minimere konkurrence mellem stimuleringsimpulser og spontan hjerteaktivitet. Asynkrone modi (AOO/VOO) Denne modus giver en fast stimuleringsfrekvens med en varighed på 1,8 ms ved frekvenser på 30 til 180 min -1 (ppm) og amplituder på 0,1 til 20 ma i enten atrium eller ventrikel, afhængigt af hvilket kammer elektroderne er i kontakt med. Denne modus vælges ved at dreje vælgeren SENSITIVITY, så langt den kan, mod uret til ASYNC. positionen. I denne position er enhedens registreringskredsløb slukket. Blankingperioder Blanking er det interval, der følger efter en stimuleret eller registreret hændelse, under hvilken enhedens registreringsforstærker er deaktiveret. Stimuleringsblankingen begynder 10 ms inden, der afgives en stimuleringsimpuls. Registreringsblankingen begynder efter en registreret hændelse.

39 Kontroltaster, indikatorer og andre funktioner Kabler 39 Refraktærperioder Refraktærperioden er intervallet, under hvilket en registreret hændelse ikke får indikatoren SENSE til at blinke og ikke genstarter escape-intervallet. En hændelse, der registreres inden for refraktærperioden, men uden for blankingperioden (dvs. i reversionsvinduet), genstarter blanking- og refraktærperioderne. Bemærk: Når enheden fungerer ved lavt batteri, får en registreret hændelse i reversionsvinduet også indikatoren LOW BATT. til at lyse. Pace Refractory startes af en stimuleret hændelse, mens Sense Refractory startes af en registreret hændelse. Reversionsrespons Denne sikkerhedsfunktion skal forhindre udeblivelse af stimuleringsbehandling under kontinuerlig elektromagnetisk interferens. Reversionsvinduet er perioden mellem afslutningen af blankingperioden og afslutningen af refraktærperioden. Hvis enheden stimulerer i demand-modus og kontinuerligt begynder at registrere hændelser (f.eks. arytmier eller elektromagnetisk støj fra omgivelserne) i flere på hinanden følgende reversionsvinduer, vender enheden tilbage til asynkron stimulering ved den frekvens, der blev indstillet med vælgeren RATE. Enheden genoptager stimuleringen i demand-modus, når der ikke længere registreres interferens. Kabler Medtronic patientkabler, model 5433A og 5433V Patientkablerne model 5433A og 5433V er beregnet til at forbinde atrielle og ventrikulære stimuleringselektrodesystemer til den temporære Medtronic pacemaker model 5348 for temporær, ekstern stimulering. Patientkablerne model 5433A og 5433V er sikkerhedskabler (dvs. de har indfældede eller skjulte ben). De kan genbruges, leveres ikke sterile, men bør steriliseres med damp inden brug (pålidelige op til 25 autoklavecykluser) eller ætylenoxid.

40 40 Kapitel 8 Kabler Elektrodekonnektorsamlingen i den ene ende af hvert kabel kan kobles til endokardielle eller myokardielle konnektorben fra 0,38 mm til 2,41 mm i diameter. Konnektoren i den anden ende af hvert kabel er beregnet til at passe sammen med udgangen på pacemakeren model De to kabler er identiske med undtagelse af farverne og markeringerne: Model 5433A, til atriel brug, har en blå konnektorblok og et blåt bånd rundt om elektrodekonnektoren. Konnektorblokken har et symbol for Atriel Brug trykt på den ene side (se Figur 8-4). Model 5433V, til ventrikulær brug, har en hvid konnektorblok og et hvidt bånd. Konnektorblokken har et symbol for Ventrikulær Brug trykt på den ene side (se Figur 8-4). Udsæt ikke kablerne for opbevaringstemperaturer over 66 C eller under -40 C. Atriel brug Ventrikulær brug Figur 8-4. Symbolet for Atriel brug på model 5433A og Ventrikulær brug på model 5433V. Medtronic kirurgiske kabler, model 5832 og 5832S De kirurgiske kabler model 5832 og 5832S er beregnet til at forbinde en kardiel stimuleringselektrode med den temporære pacemaker model Det er sikkerhedskabler (dvs. de har indfældede eller skjulte ben). Kablet er opsplittet i distalenden og afsluttes med to krokodillenæb, der fastgøres til den kardielle elektrodes konnektorben. Kablet model 5832S, der har mindre krokodillenæb end model 5832, er beregnet til brug sammen med elektroder af typen IS-1 1.

41 Kontroltaster, indikatorer og andre funktioner Model 5409 engangspose 41 Model 5832 Model 5832S Figur 8-5. Kirurgiske kabler model 5832 og 5832S. Model 5409 engangspose Beskrivelse Engangsposen model 5409 er beregnet til at beskytte og holde den temporære pacemaker model Posen er en gennemsigtig plasticpose, der er monteret på et fastgørelsespanel. Posen bør kasseres efter hver patientbrug. Posen kan hænges i et dropstativ. Den kan desuden fastgøres til en ambulant patient eller til andre overflader, f.eks. en seng, ved hjælp af velkrobånd, der kan bestilles særskilt (se tilbehørskataloget). Anvendelsesprocedure Indfør den temporære pacemaker i posen med bunden først, så forsiden af pacemakeren vender væk fra fastgørelsespanelet. Fold den vendbare top hen over selve posen for at fastgøre den temporære pacemaker i posen. Før patientkablets konnektorstik ind gennem sprækkerne i posen, og sæt det i den temporære pacemaker. 1 IS-1 henviser til den internationale standard for konnektorer (ISO : 1992), hvorunder impulsgeneratorer og elektroder, der er beregnet hertil, grundlæggende passer sammen mekanisk.

42

43 Klargøring til brug9 9 Forsigtig: Brug EKG-monitorering og hold defibrilleringsudstyr parat til øjeblikkelig indsats i tilfælde af en nødsituation under isættelse af stimuleringselektroder og etablering af forbindelse til pacemakeren. Forsigtig: Sørg for korrekt jording af alt lysnetdrevet udstyr, der bruges på eller i nærheden af patienten (se Advarsler ). Isætning af batteri Udskift batteriet for hver ny patient, og når indikatoren for lavt batteri vises under enhedens drift. Kontrollér batteristatus mindst to gange dagligt. Udskift alkaline-batterier mindst én gang ugentligt (syv dage), når den temporære pacemaker bruges kontinuerligt. For at isætte (eller udskifte) batteriet, trykkes samtidigt på begge udløserknapper til batteriskuffen, indtil den åbnes (se Figur 9-1). Tag det gamle batteri ud, og udskift det med et nyt 9-volt batteri, type 6LR61 eller type 6F22E, eller NEDA 1604A (Eveready Energizer 522 eller tilsvarende) alkaline batteri, eller et NEDA 1604LC (Ultralife U9VL eller tilsvarende) lithium batteri. Bemærk: Anvendelse af andre batterier end de anbefalede, kan resultere i en af følgende tilstande: (1) en meget kort levetid for batteriet efter indikatoren for lavt batteri tændes, (2) nedsat ydeevne for impulsgeneratoren og/eller (3) generelt nedsat batterilevetid. Brug af batterier med andre fysiske dimensioner end de anbefalede, kan resultere i en fejlagtig eller slet ingen stimuleringsydelse. Medtronic anbefaler, at man ikke udskifter batteriet, mens impulsgeneratoren er forbundet til en patient. Bemærk: Batteriet bør fjernes, når enheden ikke bruges.

44 44 Kapitel 9 Tilslutning af patientkablerne model 5433A eller 5433V til model 5348 Figur 9-1. Tryk på batteriskuffens udløserknapper samtidigt. Bemærk: Batteriskuffens låsning kan verificeres ved at se, om batteriskuffen er helt lukket, og at ingen af skuffens udløserknapper er trykket ind i enheden. Der kan også forekomme et hørbart klik, når knapperne hopper ud i forbindelse med skuffens låsning. Forsigtig: At enheden fortsat fungerer er IKKE en indikation af, at batteriskuffen er korrekt lukket/låst. Tilslutning af patientkablerne model 5433A eller 5433V til model 5348 Advarsel: Patientkablet bør tilsluttes den temporære pacemaker, før elektroderne forbindes til patientkablet. Forsigtig: Lad ikke model 5348 hænge i kablerne. Fastgørelsesringen eller -hankene bør anvendes ved behov for mekanisk støtte af pacemakeren. Bemærk: Patientkablerne model 5433A og 5433V leveres ikke-sterile. De bør renses og steriliseres i henhold til vejledningen, der fulgte med det enkelte kabel.

45 Klargøring til brug Tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til patientkablet model 5433A eller 5433V 45 Bemærk: Kontrollér omhyggeligt patientkablet for synlige tegn på slitage eller beskadigelse. Mens pacemakeren model 5348 er slukket, sættes patientkablets konnektorstik helt ind i konnektoren på model 5348 indtil den "klikker. Træk forsigtigt i stikket efter tilslutningen for at sikre en god forbindelse. For at koble patientkablet fra enheden, trykkes på konnektorens udløserknap på patientkablets stik (som vist i Figur 9-2) og træk forsigtigt stikket ud af kontakten. Figur 9-2. Tilslutning af patientkablet model 5433A eller 5433V til pacemakeren model Forsigtig: Det er vigtigt at holde hænder og handsker fri for blod og andre kropsvæsker under til- og frakobling af patientkablet model 5433A eller 5433V og/eller stimuleringselektroderne til pacemakeren model 5348 for at undgå kontaminering af områder, der er svære at komme til at rengøre. Der henvises til den tekniske håndbog for det relevante patientkabel for yderligere oplysninger. Tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til patientkablet model 5433A eller 5433V Bemærk: Kontrollér omhyggeligt elektroderne for synlige tegn på slitage eller beskadigelse. 1. Løsn patientkablets konnektorknopper ved at dreje hver knop mod uret, indtil der mærkes modstand. 2. Før elektrodens konnektorben ind i kontakterne på patientkablet som vist (se Figur 9-3).

46 46 Kapitel 9 Direkte tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til pacemakeren model 5348 Ved bipolære systemer: Indfør hvert konnektorben i den korrekte kontakt (mærket + og -). Bipolære elektrodesystemer kan vise forskellige tærskelværdier afhængigt af elektrodesamlingernes polaritet. Denne forskel er normalt uden betydning, når det drejer sig om myokardielle elektroder. Ved unipolære systemer: Indfør konnektorbenet i den negative kontakt. En "indifferent" (eller "jord") elektrode bør sættes i den positive kontakt. Forsigtig: Bipolære elektrodesystemer anbefales, fordi de er mindre modtagelige over for elektromagnetisk interferens. 3. Stram hver endeknob med fingrene, med uret, indtil de er helt stramme. Træk forsigtigt i hver elektrodekonnektor for at kontrollere, at samlingen er solid. Figur 9-3. Tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til patientkablets kontakter på model 5433A eller 5433V. Der henvises til den tekniske håndbog for det relevante patientkabel for yderligere oplysninger. Direkte tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til pacemakeren model 5348 Advarsel: Forbind ikke hjerteledninger eller elektroder direkte til model 5348, undtagen i ekstreme nødsituationer. Temporære stimuleringselektroder, som f.eks. Medtronic model 6500, kan forbindes direkte til model 5348 i ekstreme nødsituationer.

47 Klargøring til brug Direkte tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til pacemakeren model Forsigtig: Der er ingen låsemekanisme i kontakterne, der kan holde konnektorbenene fast; derfor skal sikkerhedspatientkablet model 5433A eller 5433V anvendes, når det er muligt (se Tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til patientkablet model 5433A eller 5433V ). Forsigtig: Lad ikke fritlagte konnektorben berøre, eller være i kontakt med, elektrisk ledende eller våde overflader. Det anbefales, at fritlagte konnektorben og ledninger dækkes for at forhindre kortslutning. 1. Fjern forseglingen på konnektorbenets kontakt ved at gribe fat i gummihåndtaget og trække det væk fra enheden. 2. Skub konnektorbenene ind i de tilsvarende huller i konnektorblokken, som vist (se Figur 9-4). Forsigtig: SÆT IKKE benene ind i kontakten til patientkablet. Forsigtig: Det er vigtigt at holde hænder og handsker fri for blod og andre kropsvæsker under til- og frakobling af de temporære stimuleringselektroder til pacemakeren model 5348 for at undgå kontaminering af områder, der er svære at komme til at rengøre. Ved bipolære systemer: Indfør hvert konnektorben i den korrekte kontakt (mærket + og -). Bipolære elektrodesystemer kan vise forskellige tærskelværdier afhængigt af elektrodesamlingernes polaritet. Denne forskel er normalt uden betydning, når det drejer sig om myokardielle elektroder. Ved unipolære systemer: Indfør konnektorbenet i den negative (-) kontakt. En "indifferent" (eller "jord") elektrode bør sættes i den positive (+) kontakt. Forsigtig: Bipolære elektrodesystemer anbefales, fordi de er mindre modtagelige over for elektromagnetisk interferens. 3. For at fjerne benene skal man blot trække dem ud.

48 48 Kapitel 9 Direkte tilslutning af stimuleringselektrodesystemet til pacemakeren model 5348 Figur 9-4. Direkte tilkobling af hjerteledninger til model 5348.

49 Brugsanvisning10 10 Advarsel: Alle forbindelser skal være etableret, inden der tændes for enheden. Sådan tændes og slukkes model 5348 For at tænde for model 5348 trykkes på tasten ON. Tryk samtidigt på tasterne OFF og ON for at slukke for pacemakeren. Forsigtig: Udskift batteriet straks, hvis indikatoren for lavt batteri (LOW BATT.) tændes eller blinker sammen med indikatorerne PACE og SENSE, når der er tændt for enheden. Driftstiden i denne tilstand af lavt batteri er ukendt, og enheden kan når som helst lukke ned. Forsigtig: Medtronic anbefaler, at man ikke udskifter batteriet, mens pacemakeren er forbundet til en patient. Pacemakeren vil fungere tilfredsstillende i mindst 24 timer ved indstillinger på, eller under, 80 min -1 (ppm) og 10 ma, første gang indikatoren for lavt batteri (LOW BATT.) begynder at blinke, mens pacemakeren er i funktion. Bemærk: model 5348 fungerer i en basisstimuleringsmodus, der angives af indstillingerne på vælgeren, når der tændes for enheden, også selvom enheden var i en RAP Standby eller RAP stimuleringstilstand, da den blev slukket. Selvtest ved start Når model 5348 startes, begynder en selv-test (se Selvtest ) hvorunder alle indikatorlamper lyser op. Hvis selv-testen af enheden lykkes, slukker indikatorlysene efter ca. et sekund (indikatorerne PACE eller SENSE vil derefter blinke i overensstemmelse hermed). Hvis batteriets spændingsniveau er under niveauet for lavt batteri (LOW BATT.), begynder denne indikator at blinke synkront med indikatorerne PACE eller SENSE. Afhængigt af, hvor lavt batteriniveauet er, når der tændes for enheden, tændes lysdioderne muligvis, og der stimuleres eller registreres i én eller to cykluser inden der slukkes; eller dioderne kan lyse op og slukke, hvorefter enheden straks slukkes. Hvis batterispændingen er for lav, lyser lysdioderne slet ikke, og enheden tændes ikke.

50 50 Kapitel 10 Procedurer til basal stimulering Hvis selvtesten af model 5348 mislykkes, forbliver alle indikatorlys tændt, og der stimuleres eller registreres ikke. Sluk for enheden ved at trykke samtidigt på tasterne ON og OFF, eller ved at fjerne batteriet. Returnér enheden til eftersyn. Procedurer til basal stimulering Basisstimuleringsfunktionen, der afgives af model 5348 omfatter demand (synkrone) og asynkrone modi i enten atrium eller ventrikel, ved frekvenser fra 30 til 180 min -1 (ppm). Dette afsnit beskriver procedurerne til basal stimulering. Bestemmelse af stimuleringsmodusen Stimuleringsmodusen er bestemt af elektrodeplaceringen og sensitivitetsindstillingen. Anbring elektroden/elektroderne så den/de stimulerer det relevante kammer (atrium eller ventrikel) i henhold til den vejledning, der fulgte med hver elektrode. Indstillingen af sensitiviteten bestemmer, hvorvidt pacemakeren er i en demand (synkron) modus eller i en asynkron modus. For at vælge en demand modus, indstilles vælgeren SENSITIVITY til en indstilling (mellem 0,5 og 20 mv), der er halvdelen af mv-værdien af patientens registreringstærskel (se Bestemmelse af registreringspotentialer ). Bemærk: I demand-stimuleringsmodus bliver udgangssignalerne inhiberede, når pacemakeren registrerer spontan eller ektopisk aktivitet, hvilket minimerer konkurrencen mellem den stimulerede rytme og hjertets spontane aktivitet. For at vælge en asynkron modus, drejes vælgeren SENSITIVITY helt om, mod uret, til positionen ASYNC. Forsigtig: Asynkron stimulering kan medføre takyarytmi, fordi den kan konkurrere med hjertets spontane aktivitet. Bemærk: Den asynkrone modus er bedst egnet til patienter, hvis egenfrekvens under stimuleringen konstant ligger under stimuleringsfrekvensen, og som ikke har ektopisk aktivitet.

51 Brugsanvisning Procedurer til basal stimulering 51 Justering af stimuleringsparametrene Parametrene til basal stimulering omfatter Rate, Output og Sensitivity. For at justere hver af disse parametre drejes den relevante vælger til den ønskede værdi. Samtlige parameterjusteringer træder i kraft i næste stimuleringscyklus. Bestemmelse af registreringspotentialer Forsigtig: Under måling af registreringstærskler, måling af stimuleringstærskler og andre justeringer, kan stimuleringen utilsigtet blive afgivet i en vulnerabel periode i den kardielle cyklus. Monitorér patientens EKG, og hold defibrilleringsudstyr parat til øjeblikkelig anvendelse i tilfælde af en nødsituation under isættelse af stimuleringselektroden, tilslutning og justering af pacemakeren, målinger af stimuleringstærskler eller registrerede potentialer samt ved behandling med burststimulering. Formålet med bestemmelsen af registreringspotentialerne er at sikre, at pacemakeren (når den fungerer i en demand-modus) vil registrere spontan hjerteaktivitet og tilsvarende inhibere stimuleringen. Model 5348 kan anvendes til at fastlægge registreringstærsklerne i temporært og permanent implanterede elektrodesystemer. Ved implantering af en permanent pacemaker anbefaler Medtronic imidlertid, at der anvendes en Medtronic analysator til stimuleringssystemer, som f.eks. model 5311 eller 5311B. Bemærk: Hvis en patient ikke har en passende egenrytme, skal lægen modificere denne procedure i henhold til patientens tilstand. 1. Indstil vælgeren RATE på mindst 10 min -1 (ppm) under den spontane frekvens (som bestemt ud fra EKG'et). 2. Drej vælgeren OUTPUT hele vejen mod uret til 0,1 ma for at undgå risiko for konkurrerende stimulering. 3. Drej vælgeren SENSITIVITY hele vejen med uret til 0,5 mv. (Stimuleringsimpulserne bør ikke længere få hjertet til at reagere, og indikatoren SENSE bør blinke, når enheden registrerer patientens egenrytme). 4. Formindsk langsomt sensitiviteten ved at forøge værdien for millivolt (drej vælgeren SENSITIVITY mod uret), indtil indikatoren PACE begynder at blinke.

52 52 Kapitel 10 Procedurer til basal stimulering 5. Forøg langsomt sensitiviteten ved at formindske værdien for millivolt (drej vælgeren SENSITIVITY med uret), indtil indikatoren SENSE begynder at blinke igen. Millivolt-værdien, hvorved pacemakeren genoptager registreringen (registreringstærsklen) er det niveau, hvorved P- eller R-takkernes potentialer registreres. Tærsklen bør være mindst 2 mv for P-takker og mindst 4 mv for R-takker. 6. Indstil sensitiviteten til en værdi, der er dobbelt så sensitiv som tærsklen, dvs. halvdelen af værdien i millivolt, for at sikre en sikkerhedsmargen. Den passende indstilling for sensitivitet for en patient med en tærskel på 3 mv vil være 1,5 mv. 7. Drej vælgerne RATE og OUTPUT tilbage til deres oprindelige værdier. Bestemmelse af stimuleringstærskler 1. Indstil vælgeren RATE på en værdi, der er mindst 10 min -1 (ppm) hurtigere end patientens spontane frekvens (som bestemt ud fra EKG'et), og indstil sensitiviteten til den passende værdi (se Bestemmelse af registreringspotentialer ). 2. Kontrollér, at stimuleringssvaret er 1:1 (via EKG-monitoren), og formindsk derefter gradvist udgangsstrømmen ved at dreje vælgeren mod uret, indtil 1:1-stimuleringssvaret udebliver, som indikeret på EKG-monitoren. (Indikatorerne PACE og SENSE blinker med mellemrum). 3. Forøg langsomt udgangsstrømmen igen, indtil 1:1-stimuleringssvaret er genoprettet, som indikeret på EKG-monitoren (indikatoren PACE blinker; indikatoren SENSE holder op med at blinke). Værdien, hvorved stimuleringssvaret genoprettes, er stimuleringstærsklen. Acceptable stimuleringstærskler er 1,0 ma eller mindre for de fleste endokardielle og/eller myokardielle elektroder eller hjerteledninger. 4. Indstil OUTPUT til en værdi, der er mindst to gange tærskelværdien, for at sikre en sikkerhedsmargen. Den passende indstilling af OUTPUT for en patient med en tærskel på 1 ma vil være mindst 2 ma. 5. Tilbagestil vælgeren RATE til den passende værdi.

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder

MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder MEDTRONIC CARELINK 2290 Analysator til Medtronic- og Vitatron-enheder Analysator referencehåndbog Analysator 2290 0 Referencehåndbog 0 En vejledning i opsætning og brug af analysator 2290. Følgende liste

Læs mere

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog

6996T. Tunneleringsværktøj. Teknisk håndbog 6996T Tunneleringsværktøj Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre lande. Alle andre varemærker tilhører de respektive

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com

DM-18. Bærbar CD-afspiller. Dansk betjeningsvejledning. Danish. www.denver-electronics.com DM-18 Bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES COPYRIGHT DENVER ELECTRONICS A/S www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed

Læs mere

6996SQ. Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder. Teknisk håndbog

6996SQ. Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder. Teknisk håndbog 6996SQ Subkutan, unipolær elektrode med defibrillerings-spiralelektroder Teknisk håndbog Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis andre

Læs mere

6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering. Teknisk håndbog

6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering. Teknisk håndbog 6721 Unipolære, epikardielle, ovale patchelektroder til kardioversion og defibrillering Teknisk håndbog 0123 1993 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic

Læs mere

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE

TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE TRÅDLØST INDIREKTE OFTALMOSKOP VANTAGE DENNE VEJLEDNING BØR OMHYGGELIGT GENNEMLÆSES OG FØLGES INDHOLD 1. Symboler 2. Advarsler 3. Miljøhensyn 4. Beskrivelse af produktet 5. Isætning og udskiftning af batteri

Læs mere

minipocket Brugsanvisning Høresystemer

minipocket Brugsanvisning Høresystemer minipocket Brugsanvisning Høresystemer Indhold Din fjernbetjening 4 Komponenter 5 Tastaturlås 6 Sådan parres høreapparaterne 7 Funktionsoversigt 11 Yderligere oplysninger 13 Rengøring 13 Udskiftning af

Læs mere

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller

DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Danish DM-44TE 45 sek. Anti Shock bærbar CD-afspiller Dansk betjeningsvejledning www.denver-electronics.com SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER For ikke at beskadige denne enhed bør den ikke opbevares på steder

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk

Alarmsender. Brugervejledning. yderligere information på www.phonicear.dk Alarmsender DK Brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECTs funktion.............................. 1 DETECT indstillinger............................ 2 DETECT

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog

REVEAL. Patientassistent 9538. Lægehåndbog REVEAL Patientassistent 9538 Lægehåndbog 0123 2007 Følgende liste indeholder varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Medtronic i USA og muligvis i andre lande. Alle andre varemærker tilhører

Læs mere

REVEAL Patientassistent 9538/9539

REVEAL Patientassistent 9538/9539 REVEAL Patientassistent 9538/9539 Lægens håndbog 0123 2007 Følgende er varemærker, der tilhører Medtronic: Medtronic og Reveal Forklaring af symboler på produktet og emballagen. 0123 2007 Conformité Européenne

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Original brugsanvisning Varenr.: 9054522 Booster Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Booster - Varenr. 9054522 Beskrivelse: Kompakt og sikker jump starter til

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

LED lampe m. bevægelsessensor

LED lampe m. bevægelsessensor Original brugsanvisning Varenr.: 9054449 LED lampe m. bevægelsessensor Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk LED lampe - Varenr. 9054449 Beskrivelse: Udendørs

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug.

Manual. Transportabel energistation. Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Manual Transportabel energistation Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER Dette elektriske produkt må kun anvendes til de formål der er i overensstemmelse med disse

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

TTS er stolte af at være en del af

TTS er stolte af at være en del af Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårig garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Mini Mobile Phones eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti.

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning

SURESCAN. Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning SURESCAN Oplysninger om MR-scanningsprocedure for elektroderne EnRhythm MRI SureScan EMDRO1 og SureScan, der er betinget kompatible med MR-scanning Teknisk håndbog 0123 2009 Følgende liste indeholder varemærker

Læs mere

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING

PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING PROFESSIONEL MANICURE OG PEDICURE Varenr.: 11048 BRUGSANVISNING Tak fordi du valgte at købe dette kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning 4P359542-2S Trådløs LAN-adapter Installationsvejledning Installationsvejledning Trådløs LAN-adapter Hjemmeside: http://www.onlinecontroller.daikineurope.com Yderligere oplysninger

Læs mere

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned

Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Batteri manual LiFePO4 batterier til Ebike Elcykler Husk altid at have strøm på batteriet. Ved vinteropbevaring oplad batteriet en time hver 2. måned Rev 5-4-2011 Litium jernfosfat batteriet Funktion Batteriet

Læs mere

Oversigt over højttaleren

Oversigt over højttaleren Oversigt over højttaleren A: ON/OFF (tænd/ sluk) B: LINE IN (Aux in) C: USB DC 5V D: LADEINDIKATORLAMPE E: VOL - F: " KNAPPEN " (bluetooth status: Besvar opkald håndfrit / Ring af håndfrit / MIC - 1 -

Læs mere

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave

Nokia-cykelopladersæt. 3.0. udgave Nokia-cykelopladersæt 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0. udgave 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med et Nokia-cykelopladersæt kan du oplade batteriet

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com

Jabra GN9120/GN9125. User manual. www.jabra.com Jabra GN9120/GN9125 User manual www.jabra.com Dansk GN9120/GN9125 Referenceguide Denne referenceguide indeholder yderligere oplysninger om opsætning, brug og vedligeholdelse af GN9120/GN9125. Bemærk venligst:

Læs mere

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5

Genanvendelse Leverancen inkluderer Tekniske data... 5 Indhold Sikkerhed og service... 2 Driftssikkerhed... 2 Strømforsyning... 2 Opstillingssted... 3 Omgivelsestemperatur... 3 Elektromagnetisk forenelighed... 3 Reparation... 3 Rengøring... 4 Genanvendelse...

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

FZ2011-8 BRUGSANVISNING

FZ2011-8 BRUGSANVISNING Personvægt Digital Body Analysis Model: FZ2011-8 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange år, bedes De venligst

Læs mere

VentilationAlarm EP1 ES 966

VentilationAlarm EP1 ES 966 VentilationAlarm EP1 ES 966 Tryk, signal eller temperatur-vagt Giver brugeren sikkerhed om anlæggets driftsituation Overordnet beskrivelse VentilationAlarm EP1 er en multfuntionsalarm, der kan overvåge

Læs mere

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster

Brugervejledning Dansk. Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Dansk Alarmenhed og Sensorplaster Brugervejledning Alarmenhed og Sensorplaster Dansk version 2008 Redsense Medical AB Box 287 SE-301 07 Halmstad Sverige www.redsensemedical.com RM-1-RM028

Læs mere

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE

Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Til brugere af tipstim BRUGSANVISNING KVIKGUIDE Hjernestimulation med fingerspidspåvirkning: Velkommen til genoptræning med tipstim, der er et apparat, der sammen med din professionelle vejleder, kan sikre

Læs mere

DK bruger vejledning

DK bruger vejledning brugervejledning DK Tak... for dit køb af Tanda Zap. Tanda Zap spotbehandling er klinisk dokumenteret. Kraftfuldt blåt LED lys nedbryder de bakterier, der forårsager akne udbrud, mens let vibration og

Læs mere

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol

Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol Brugsanvisning til Elexo badetoilet stol INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 2 Sikkerhed 2 Stand-by mode 2 Bremser 2 Aktivering 3 Sidde ned 3 Armlæn 3 Aktivering af hejs 3 Sænkning af stolen 4 Brug af bækken

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut.

Før du påbegynder et træningsprogram, herunder træning med Gymform ABS & CORE, bør du rådføre dig med din læge eller fysioterapeut. BRUGSANVISNING TIL Gymform ABS & CORE Vi tager din sikkerhed alvorligt. Vi beder dig derfor om at gennemlæse alle oplysningerne i denne brugsanvisning, før du begynder at bruge Gymform ABS & CORE. Det

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom.

Breas Medical AB forbeholder sig ret til at foretage ændringer i dette produkt uden forudgående meddelelse herom. Betjeningsvejledning til Breas HA 01-luftbefugter 1 Indledning Læs denne vejledning grundigt igennem, inden du bruger HA 01- luftbefugteren, så du er fortrolig med udstyrets brug og vedligeholdelse og

Læs mere

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9

Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Leveringsomfang... 7 Oversigt over apparatet... 8 Ibrugtagning og anvendelse... 9 Indhold Sikkerhedsanvisninger... 4 Korrekt anvendelse... 4 Generelle anvisninger... 4 Sikker opstilling af apparatet... 5 Lad nettilslutningen være tilgængelig... 5 Foretag aldrig reparationer selv...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning

Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning Olympia Canny Babyalarm Brugsvejledning 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia Canny hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod

BRUGERMANUAL. ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod BRUGERMANUAL ELEKTRONISK HYDROGEN LÆKAGEDETEKTOR Cod. 11132320 GENERAL INFORMATION Tak for dit køb denne Hydrogen (brint) gas lækage detektor (H2). Læs brugsanvisningen før ibrugtagning for at sikker korrekt

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING

Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Digital Personvægt Lifezone Series Model: FW1302 BRUGSANVISNING Tak fordi De valgte denne digitale personvægt fra Fitzone Wellness. For at sikre korrekt betjening og for at sikre, at vægten holder i mange

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

echarger Brugervejledning

echarger Brugervejledning echarger Brugervejledning Indhold Indhold Din echarger 22 Tilsigtet brug 23 Vigtige bemærkninger 24 Batterier 27 Opladning 28 Nyttige tips vedrørende opladning 33 Vedligeholdelse og behandling 34 Tekniske

Læs mere

Fjernbetjening Brugervejledning

Fjernbetjening Brugervejledning Fjernbetjening Brugervejledning Indhold Tilsigtet anvendelse 3 Generelt om sikkerhed 4 Udskiftning af batterier 8 Standard fjernbetjening (med display) 9 Standard fjernbetjening (med lysdiode) 11 epen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER

BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER BRUGERVEJLEDNING IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Supplied by BRUGERVEJLEDNING FOR IMPULSE S 6/8 BATTERIOPLADER Denne brugervejledning hører til IMPULSE S-opladeren fra VICTRON ENERGY B.V. med en mærkestrøm

Læs mere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere

Alarmsystem. INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere 10034576 Alarmsystem INSTALLATIONSVEJLEDNING Kun for kvalificerede teknikere ADVARSEL! Producenten fralægger sig ethvert ansvar for og giver ingen garanti i forbindelse med fejl og fejlfunktioner, der

Læs mere

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder.

d) Vær opmærksompå risikoen for beskadigelse af ansigt, hænder og fødder. ADVARSEL SIKKERHED a) Kanttrimmerem må ikke overlades til børn eller umyndige unge, bortset fra unge, som er i lære og under opsyn af fagfolk. b) Der må ikke komme nogen indenfor en radius af 5 meter,

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Vandsensor

Installationsmanual Trådløs Vandsensor Trådløs Vandsensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 3 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 3 TEST AF VANDSENSOREN... 4 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem

MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem MANUAL CARITEL 1000: Trådløst dørtelefonsystem DK Copyright KEFOCOM ApS, 2000 KEFOCOM ApS: Hindbærvangen 75, 2765 Smørum. - Tlf.: 44 66 06 46 - Fax: 44 66 36 63 e-mail: kefocom@kefocom.dk - http://www.kefocom.dk

Læs mere

Bluetooth højttaler BABHCK811_1

Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Bluetooth højttaler BABHCK811_1 Tillykke Tillykke med dit nye Amitech produkt! Oplysningerne i denne brugervejledning kan ændres uden varsel. Amitech Danmark A/S er ikke erstatningspligtig i tilfælde

Læs mere

MAX C966 & J-T Manual // Dansk

MAX C966 & J-T Manual // Dansk MAX C966 & J-T 405-1 Manual // Dansk 1 MAX C966 1. Display 1.1 Specifikationer og parametre i displayet Strømforsyning: 36V Arbejdstemperatur: -18 ~ 60 Opbevaringstemperatur: -30 ~ 70 Opbevaring Luftfugtighed:

Læs mere

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk

Zoomax Snow. Brugsvejledning. Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk Zoomax Snow Brugsvejledning Lys og lup ApS Erhvervsvej 30 2610 Rødovre Tlf. 43 451 451 www.lysoglup.dk lysoglup@lysoglup.dk BL-04 Beskrivelse Zoomax Snow er en letvægts elektronisk lup med en 4,3 tommer

Læs mere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere

Brugsanvisning for batteriladerne. anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Brugsanvisning for batteriladerne CCC 405 and CCC 410 24V/5A 24V/10A anvendt til opladning af batterier i kørestole og scootere Certifisered til EN60601-1 3 rd ed. I overenstemmelse med EU-Direktivet 93/42/EØF

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE

BRUGSANVISNING. Version 1.0 FRITUREGRYDE BRUGSANVISNING Version 1.0 FRITUREGRYDE Tak fordi du valgte at købe dette Nordic Cooking kvalitetsprodukt. Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Skulle der mod forventning

Læs mere

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr.

BRUGSANVISNING. LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel. LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 Versionsnr. BRUGSANVISNING LCD 8837B HI-POWER LED-hærdelampe Bordmodel LCD 8837B HI-POWER 1 Udskriftsdato: 07-10-2008 INDHOLDSFORTEGNELSE: Side 1. Generelt 3 2. Pakkens indhold 3 3. Produktets opbygning 4 4. Tilslutning

Læs mere

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y

Impulse Trainer. Brugsanvisning. skal læses før brug. Model GY-208Y Impulse Trainer Brugsanvisning skal læses før brug Model GY-208Y NextGear Impulse Trainer giver hurtigt resultater. Det kan ikke blive nemmere at stimulere flere muskelgrupper som abs, triceps, biceps

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06

BETJENINGSVEJLEDNING. Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 BETJENINGSVEJLEDNING Cod. Q600020020 - Rev. A 10/06 Den rette afskaffelse af dette produkt (elektrisk og elektronisk affald) (Anvendes i den Europæiske Union og andre Europæiske lande med separat genbrugsanordninger)

Læs mere

Drev. Brugervejledning

Drev. Brugervejledning Drev Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser er angivet i

Læs mere

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R

To Vejs Motorcykel Alarm System BEEPER X6R Betjeningsvejledning 1. Både 2-vejs fjernbetjeningen og alarmenheden kan afgive alarmsignal. Du kan både bruge den 2 vejs fjernbetjening og den almindelige fjernbetjening til at overvåge motorcyklen. 2.

Læs mere

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor

Kvik guide Bærbar, trådløs EKG-monitor Læs venligst hele manualen før ibrugtagning, og det er selvsagt vigtigt at instruktionerne følges meget nøje. Modellen kan også leveres med løse pads, med hvilke det er muligt at foretage kontinuerlige

Læs mere

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning

Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio. Med indbygget mikrofon. Brugervejledning Amplicomms TV 2400 FM system til TV/radio Med indbygget mikrofon Brugervejledning Modtager 1. Øretelefoner højre/venstre 2. Styrkekontrol 3. Indikator for tænd/sluk 4. Tænd/sluk rummikrofon 5. Tænd/sluk

Læs mere

VERSA VEDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR)

VERSA VEDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR) VERSA VEDR01 Dobbeltkammer frekvensrespons pacemaker (DDDR) Implantationshåndbog 2005 0123 Følgende er varemærker tilhørende Medtronic: Capture Management, EnPulse, Intrinsic, Medtronic, Search AV, Versa

Læs mere

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning

Trust Energy Protector 325/525. Brugervejledning Trust Energy Protector 325/525 Brugervejledning Ophavsret/Copyright Tillige er det forbudt at reproducere eller overføre dele af denne brugsanvisning under enhver form og med ethvert middel, elektronisk

Læs mere

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8.

Set forfra: 1. Teleskophåndtag 2. Håndtag 3. Frakoblingsstopknap 4. Søjle 5. Glidedel til batteri. 6. Krog 7. Fastspændingsskrue til ring 8. DK... Light Drive Light Drive er en monterbar strømforsyningsenhed, som omdanner din manuelle kørestol til en elektrisk letvægtskørestol. Den er designet til hjælpe dig med at komme omkring indendørs,

Læs mere

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER

DENVER CR-918BLACK DANSK KNAPPER OG KONTROLLER DENVER CR-918BLACK DANSK 14 15 KNAPPER OG KONTROLLER 1. / TUNE - (tilbage / fast station ned) 2. TIME SET MEM/MEMORY+ (indstil ur / hukommelse) 3. SNOOZE / SLEEP (autosluk) 4. ON / OFF (tænd / sluk) 5.

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere