Idékatalog 2015 UDKAST. Favrskov Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idékatalog 2015 UDKAST. Favrskov Kommune"

Transkript

1 Idékatalog 2015 UDKAST 2015 Favrskov Kommune

2 Under processen med udarbejdelse af friluftsstrategien, er der kommet en række konkrete ideer og forslag til udmøntning af friluftsstrategien fra både borgere, foreninger og interesseorganisationer. Idekataloget indeholder en samlet bruttoliste over de konkrete ideer og forslag. Det bemærkes, at forslagene er ubehandlet og det gøres derfor opmærksom på, at en del af forslagene af juridiske, økonomiske eller ejermæssige forhold ikke kan realiseres. Ideerne og forslagene er fordelt på friluftsstrategiens tre indsatsområder. INDSATSOMRÅDE 1: STIER OG FORBINDELSER Overordnede forslag: Alle borgere skal have adgang til en natursti inden for 1 km. afstand Tilgængelighed på stier Binde de fire hovedbyer sammen som eksempelvis Hammel og Hinnerup gør med Linen Flere vandreruter (5-8 km) Flere sammenhængende stisystemer Udbedre dårlig belægning på gamle stier mv. Eksempelvis stierne mellem byerne Stier anlagt til kørestols- og rollatorbrugere Gode parkeringsforhold til handicapbusser, handicaptoiletter og gode bænke langs ruten. Rulleskøjtestrækning ved Bavnehøjskolen Flere stier i Frijsenborgskovene, Favrskov Skov og Vejerslev Skov (inkl. kulturformidling) Natursti langs Granslev Å og Gern Å Natursti fra Bidstrup til Lysnet Sti fra Essendrup Skov via Lysnet til Bjerre Skov Sti mellem Overdrevet og Grundfør Sti mellem Foldby og Hammel Stiforbindelse mellem Gl. Sellingvej/Kollerupvej til Lynghøj. Forbindelse under jernbanen kan ske ved underføring af Spørring Å Netværk af stier i Østerskoven, syd for Hadsten, gerne i samarbejde med Kollerup Gods Stier/afmærket rute i Ulstrup Skov Rekreativ grussti langs jernbanen ved Ulstrup Sti rundt om Lading Sø Stisystem fra Voldby til Søen bag Voldby

3 Alternativ rute fra Norring via Bølgvadsvej til Hinnerup Midtby Forbindelse mellem Norring og Norringure/Norring Skov (Norring N) Vedligeholde sti fra Norring kirke til Enemærket Trampesti fra Sall henover Sall Hede til banestien mod Haurum/Bøstrup Vandresti fra Frijsenborgskoven til Sall og Thorsø (tidligere jernbanelinje) Vandresti fra Vissing Enge- Hadsten, Selling-Hadsten og Hinnerup-Hadsten Sti fra Møllevej langs åen til Hinnerup by Sti langs Lilleåen (til cykling, gang, løb). Gerne fra Hinnerup til Hadsten så man kan tage toget den ene vej og gå den anden vej At forbinde ny grusvej med sti fra Ulstrup til Kællinghøl, nord for Gudenåen At forbinde grusvejen for enden af Hedehusvej (Hedehusvej 75 Hammel) med grusstien som for binder Harevænget med Vadstedsøerne og videre til Vadstedvej. Vil give en rundtur udelukkende på grus Alternative stiforbindelser gennem Lilleåparken til cykling ( pump track ) og løb Stier med stabilt underlag omkring nogle af søerne i Svejstrup Bedre asfalt fra Hadsten til Randers til cykling og rulleskøjter Bedre asfalt på Gjernbanen fra Langå til Thorsø (og videre til Silkeborg) Mere stabilt underlag på stierne i Bidstrupskovene Beskæring af træerne på stierne. Bl.a. stierne i Hinnerup nord og trampesti til vildbanestien Thorsø Renovering af stien langs Lilleåen og gerne med forlængelse til Kollerup Genetablering af grussti mellem Hovbro 13 og Bavnehøjvej 3, pga. tung trafik ved Aidt Slagtehus Belægge en del af Trækstien med stabilgrus, så det bliver lettere at færdes på med eksempelvis barnevogn Vedligeholdelse, udvikling og synliggørelse af stier i og omkring Thorsø Stien fra Elverhøjen til Bavnehøjskolen er så stejl, at cykling fravælges og dermed foregår aflevering i bil. Stiens hældning kan reduceres Cykel og gangsti fra udspringet af Lilleåen ved Lading til Gudenåen Cykel og gangsti Grundfør-Hinnerup langs Møllevej Cykelsti Hadsten-Hammel Cykelsti Hammel-Hinnerup (Postvejen) Cykelsti fra Frijsendalvej til Randersvej Cykelsti på Vadstedvej fra Svenstrup til Hammel Cykelsti fra Hadsten til Vissing Cykelsti fra Hadsten til Lerbjerg Cykelsti og stisystem fra Hadsten til Hadbjerg INDSATSOMRÅDE 2: FRILUFTSOMRÅDER Overordnede forslag: Generelt flere områder hvor det er tilladt at færdes til hest, eventuelt langs cykelstier Borde og bænke samt shelters i skovene. Udnyttelse af grusgravene i Haldum og Ødum Skovrejsning: Ved Søften, i Thorsø, i Hinnerup, i Hadbjerg og ved det nye boligområde Ginnerup lund i Hadsten. Gerne med varierede sorter i stedet for såkaldte nytteskove Hammel og Sall skove bliver mere forbundet Skovene omkring Laurbjerg kan udnyttes bedre Skov mellem Ulstrup By, Amstrupbakker og Ulstrup mod Søndervinge kan udnyttes bedre Engsø mod Lerbjerg Put & Take-sø i Hinnerup Etablering af flere vandløb og søer i Hadsten Flere genslyngninger af åer og forbedring af adgangsforholdene som ved Alling Å Etablering af sø i vådområde øst for Hadsten midtby Gøre Gadebergsøen, Hadsten, større og renere Områderne omkring skolerne skal udnyttes bedre relevant i forhold til folkeskolereformen Bedre afgang til dyr, eksempelvis fri fodring af køer ved Hadbjerg Det ledige område ved Expedit mod Solsortevej, Ulstrup kan udnyttes bedre. Eksempelvis med aktiviteter for pensionister Smørhullet mellem Gammel Sellingvej/Østerskoven/Sandbyvej/ Skanderborgvej kan udnyttes bedre Udnyttelse af Kirkevej 20, Hadsten; Mulighed for et grønt område i byen eller et naturcenter med shelters, bålplads og træningsmuligheder Rastepladser på Banestien, eksempelvis i nærheden af Thorsø Svampesteder a la Lystrup Madpakkehus i Bidstrupskovene Fugle- og udkigstårne: ved søen i Sølundskoven, i Frijsenborgskovene, ved Lysnet, i Bybækskoven og ved søen i Favrskovholt Skov Bord og bænke: Langs linen, ved Favrskov sø, i Hammel Hundeskov, ved åen fra Kollerup og ned til vandet ved togbaneoverskæringen, i Hadsten, ved Vissing Enge, ved Banestien ved Thorsø og i Lilleåparken Shelters og bålpladser: Ved Trækstien, ved Lilleåen, i Himmerigskoven, ved Tyreengen ved Haar, ved Granslev Ådal, i Frijsenborgskoven, ved Lynghøj, i Selling, ved Banestien eksempelvis ved Thorsø eller mellem Thorsø og Laurbjerg, ved Lysnet og ved Gudenåen

4 Bålplads med overdækket opholdssted i Lilleåparken Handicaptoilet og toiletter: Ved Bidstrupskovene, ved Hjørnit og Pøt Mølle, ved Lysnet og Vissing Enge, rasteplads med toilet ved Norring og rastepladser på Banestien, eksempelvis i nærheden af Thorsø Rydde tilgangen til Lilleåen og de små vandhuller omkring En badesø Friluftsbad i Hadsten Labyrint af buske eller forhindringsbane i Lilleåparken Kombineret skøjte- og rulleskøjtebane i Lilleåparken eller ved Ernst B. Sunds Plads Løberute i Mølleskoven, Laurbjerg med indbygget styrketræning undervejs, i samarbejde med borgerforeningen Hjertesti med træningsredskaber, Hinnerup Motionsredskaber/udendørs fitness i forbindelse med løberuter, eksempelvis a la pulsparken i Ry: I Lilleåparken, på Kirkevej 20 Hadsten, på Korsholm stadion, i Thorsø, ved Rønbæk Idrætscenter og ved Hinnerup Bibliotek og Kulturhus Disc Golf Bane ved Søndervangskolen (Tinghulen) Ruter til orienteringsløb udenfor stierne i Bidstrupskovene, måske langs ridestierne Krolf, skaterrampe og parkouranlæg Hinnerup, eventuelt ved Hinnerup bibliotek og Kulturhus Mountainbikespor: I Ulstrup (mellem Ulstrup og Amstrup Bakker), i Laurbjerg, i Hinnerup, i Søften, i Bidstrupskovene, ved Voer Mølle, i Hadsten, ved udgravning ved Leca værket i Hadsten Udvidelse af eksisterende mountainbikespor eksempelvis med børnebaner Ridestier: I Østerskoven, syd for Hadsten og engområdet Gammel Sellingvej Hundeskove: I Hadsten-Laurbjerg området og ved skovrejsning i Grundfør, i Hinnerup og i Søften Naturlegepladser: Hammel (eksempelvis skoven ved brandbæltet), Hadsten, Busbjerg, Granslev Å, Skovene ved Ulstrup, der hvor Linen skære Skanderborg-Randers landevejen. Ønskes placeret i forbindelse med vandreruter, skov og med udfordringer til store og små Klatrepark/forhindringsbane a la gorillapark i Vejle og Svendborg, eksempelvis i skoven ved Hinnerup (linen/biblioteket) Skateramper i Hinnerup a la Ernst B. Sunds Plads i Hadsten Parkouranlæg i forbindelse med skaterramperne på Ernst B. Sunds Plads, Hadsten Rollespilsplads, eksempelvis ved DDS-spejderne i Hinnerup Flyvepladser til modelfly Fiskemuligheder i nærheden af Hammel Forbedre fiskenes forhold i vandløb og lave arrangementer som Streetfishing i København Søen ved Bavnehøjskolen udnyttes til fiskeri for børn. INDSATSOMRÅDE 3: INFORMATION OG FORMIDLING Overordnende forslag: Mulighed for at inddrage borgerne. Eksempelvis ved at indsende fotos og beskrivelser af naturoplevelser mv. Nyhedsbreve, s, SMS-service med påmindelser om arrangementer og en friluftsapp ønskes En folder som udleveres en gang årligt med kommende aktiviteter svarende til Favrskov Forsynings kalender En oversigt over aktuelle hjemmesider for Favrskov borgere Flere informationer i ugeaviserne Flere skraldespande og skraldespande med låg, så bl.a. rågerne ikke har tilgang dertil. En samlet digital platform over friluftliv i Favrskov Kommune. Forslag til indhold: Et oversigtskort over stier, mountainbikespor og cykelruter, herunder Favrskovruten. Information om overnatningsmuligheder, fortidsminder, hvor må man færdes, parkering, bålpladser, picnicsteder, oplysning om jagtsæson, hvor må man sejle kajak, praktiske råd, links og henvisninger. Mulighed for koordinering af fælleskørsel. Samtlige informationer ønskes også vist på Naturstyrelsens hjemmeside Trykte oversigtskort og foldere over stisystemer, mountainbikespor og cykelruter. Gerne med beskrivelse af mulige oplevelser undervejs. Materialet kan bl.a. udlevere på bibliotekerne og skal være i lommestørrelse. Eksempelvis som folderne over stierne i Bidstrupskovene. Specifikt ønskes der information om Gjernbanen Bedre skiltning af stisystemer, mountainbikespor og cykelruter. Specifikt ønskes der skiltning af Favrskovruten, Hjertestien i Hammel, Frijsenborgskoven og Vissing Enge Informationstavler flere informationstavler og udskiftning af eksisterende. Forslag til indhold: Benyttelse af QR-koder, andre sprog som eksempelvis engelsk og opgaver/quiz for børn. Information om dyr, planter, fortidsminder, solnedgangstidspunkter og kulturhistorie. Forslag til motionsaktiviteter og oplysning om stigningsprocenter ved Pøt Mølle bakken og Tour de France bakken mellem Vester Velling og Ålum. Specifikt ønskes tavlen ved Lilleskoven i Hadsten samt tavler ved Gjernbanen forbedret Ansættelse af en naturvejleder som kan lave formidling og friluftsarrangementer, eksempelvis som friluftsdagen, cykelarrangementer, familieløb, indsamling af skrald, fitness med fællespasning af børn. Også gerne om vinteren Undervisningsspots udstyrsbaser med information og grej til friluftsaktiviteter til brug for børnehaver, skoler og borgere. Forslag til indhold: Fiskenet, lupper, bakker og information om naturen. Kan lånes på bibliotekerne.

5

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer:

Baggrund. Landsbyrådet består jf. vedtægterne af repræsentanter fra følgende landsbyer: Landsbypolitik Byrådet vedtog den 31. marts 2009 Landsbypolitikken med den bemærkning, at der tillige er tale om visioner, der markerer en langsigtet udvikling for landsbyerne. Postadresse: Favrskov Kommune

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2017 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. F-201 Cykel og gangsti i Lilleådalen Hinnerup-Hadsten Etablering af rekreativ, grusbelagt cykel og gangsti i Lilleådalen mellem Hinnerup og Hadsten, så området gøres bedre tilgængelig for borgerne.

Læs mere

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer

Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Konkrete handlingsforslag i forhold til natur- og friluftsstrategiens 6 temaer Kommunalbestyrelsen vedtog i oktober 2012 Natur- og friluftsstrategi for Norddjurs Kommune. I forlængelse af natur- og friluftsstrategien

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Ansøgning - Stier i Videbæk

Ansøgning - Stier i Videbæk 23. marts 2015 Videbæk Borgerforening Ansøgning - Stier i Videbæk Videbæk Borgerforening ønsker flere borgere på byens stier Ringkøbing-Skjern kommune søges om: Etablering af nogle nye stistrækninger i

Læs mere

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø

Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Høringssvar til Helhedsplan for Haraldsted Sø og Gyrstinge Sø Indsendt af Foreningen Oplevelsesstiens Venner. CVR nr. 35 32 41 78 Den 6. november 2015 Til Ringsted Kommune, Teknik og Miljø og til orientering

Læs mere

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark.

Screening af naturhistorien med henblik på de gode historier. Fortælle om hvorfor Espe skov er lavet og hvorfor der skal laves mere skov i Danmark. Ideer og ønsker til naturstien fra borgerne ved offentlig møde 6. oktober Lokalitet Friluftsliv og motion (herunder faciliteter, som understøtter benyttelsen, samt adgangsforhold) Koordinering med Masterplan

Læs mere

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort

17. april 2009 Pressemeddelelse. Midttrafiks udbud er afgjort 17. april 2009 Pressemeddelelse Midttrafiks 10. 13. udbud er afgjort Udbuddet vedrører fem kommuner og omfatter i alt 48 busser, der skal udføre ca. 59.000 køreplantimer pr. år. Midttrafik modtog i alt

Læs mere

Bilag: Oversigt over risikovurdering for Favrskov Kommune

Bilag: Oversigt over risikovurdering for Favrskov Kommune Bilag: Oversigt over risikovurdering for Favrskov Kommune Nr. 7 Områdenavn 2013 2110 Værdi Beskrivelse Omfang af Jernbane nord for Ulstrup 0,1-1 0,1-1 0,8-1,5 Jernbane + vej 8 Ulstrup Renseanlæg Middel

Læs mere

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem

Projektbeskrivelse. Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Projekt nr. 2.2.1.1 Vejviserskilte til det overordnede stisystem Oplevelsen af Nationalpark Mols Bjerge til fods og på cykel giver den besøgende en helt unik og stærk oplevelse af områdets særegne landskab

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2018 Forslag fra institutioner, foreninger mv.

Favrskov Kommune Budget 2018 Forslag fra institutioner, foreninger mv. Nr. F-201 Foranalyse af naturgenopretning Voer Mølleå Foranalyse af et naturgenopretningsprojekt for genslyngning af Voer Mølleå gennem engeområdet Langkjær ved Bidstrup. Åen ligger i en kanal rundt om

Læs mere

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen.

Om Natur- og friluftsstrategien side 3. Vision. side 3. 6 indsatsområder. side 3. 1. Beskyttelse af naturen.. side 4. 2. Adgang til naturen. 1 INDHOLD Om Natur- og friluftsstrategien side 3 Vision. side 3 6 indsatsområder. side 3 1. Beskyttelse af naturen.. side 4 2. Adgang til naturen. side 5 3. Bynære rekreative områder. side 6 4. Formidling

Læs mere

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune

Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Natur skaber synergi! V./ Jesper Gersholm Formand for Teknisk Udvalg, Næstved Kommune Disposition Kommunernes nye rolle Skovrejsning - synergi med sundhed Friluftsguiden - et nyt redskab! Spørgsmål Kommunernes

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 26. november 2009. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 26. november 2009. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administationsbygningen i Hammel, kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 30. Reduktion i s medlemskreds i forbindelse med sammenlægning af Nielstrup-Bramstrup

Læs mere

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13

Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Notat Nyt indhold i forslag til Kommuneplan 13 Forslag til Kommuneplan 13 viderefører i betydeligt omfang indholdet i den nuværende Kommuneplan 09. Det nye indhold i forslaget til Kommuneplan 13 bygger

Læs mere

Forord. Oversigtskort Lilleåen inddeling af kort

Forord. Oversigtskort Lilleåen inddeling af kort Forord Oversigtskort Lilleåen inddeling af kort Naturen ligger lige uden for døren. Naturen er fuld af spændende oplevelser. Og jo mere, man ved om naturen - jo mere spændende er det at færdes i den. Dette

Læs mere

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området

Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr P Dato: Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Natur og Miljø Sagsbehandler: Keld Rasmussen Sagsnr. 01.05.00-P00-12-17 Dato:17.8.2017 Oplæg til udarbejdelse af helhedsplan for Fyel Mose-området Indledning og baggrund Sammenhæng med øvrige planer i

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag

Favrskov Kommune Budget 2017 Anlægsforslag Nr. A-601 Anlæg i landsbyerne 603 Det kulturelle område Anlægsforslaget indgår i det vedtagne budget 2016-19 med 200.000 kr. i 2016 og 200.000 kr. i overslagsårene. Der er således tale om en genfremsættelse

Læs mere

Knallerter på stier i eget tracé?

Knallerter på stier i eget tracé? Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen 2. august 2007/LYA Knallerter på stier i eget tracé? Baggrunden for dette notat er en række henvendelser om knallertkørsel på Gjernstien igennem Resenbro. Regler

Læs mere

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage

En vision for friluftslivet i. Blykobbe Plantage En vision for friluftslivet i Blykobbe Plantage 2011 Blykobbe Plantage Blykobbe Plantage og Antoinette Strand er beliggende i udkanten af Rønne. Skoven og stranden bliver året rundt besøgt af rigtig mange

Læs mere

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv

Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Kommunale friluftsstrategier og planlægning for friluftsliv Disposition Friluftsliv i nuværende kommuneplaner Friluftsstrategier - hvad er det og hvordan arbejder kommunerne med dem? Hvorfor lave en friluftsstrategi?

Læs mere

Forslag til Budget Revideret budget

Forslag til Budget Revideret budget Busdrift (bilag 1 og 2) Favrskov Kommune Forslag til Budget - Revideret Regnskab Budget Budget, september Budget, revideret Difference Udgifter 15.715.981 15.209.000 15.695.000 15.772.000 77.000 Indtægter

Læs mere

4. Søften - Hinnerup. Hinnerup. Søften

4. Søften - Hinnerup. Hinnerup. Søften 4. Søften - Hinnerup Fra Søften løber Lilleåen i den ca. 1 km brede smeltevandsdal. Der findes en cykel- og gangsti langs kæret, der omgiver åen. Stien begynder ved den ny omfartsvej ved Søften, hvor man

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger

Indholdsfortegnelse. 1. Indledning. 2. Det åbne land og de rekreative værdier. 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger Grøn Strukturplan - En rekreativ plan for Hillerød Kommune - 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Det åbne land og de rekreative værdier 3. Grøn Strukturplan principper og målsætninger 4. Grøn Strukturplan

Læs mere

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012

Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 Natur- og friluftsstrategi Norddjurs Kommune 2012 INDHOLD OM NATUR- OG FRILUFTSSTRATEGIEN 3 VISION 3 6 INDSATSOMRÅDER 4 1. Beskyttelse af naturen 5 2. Adgang til naturen 6 3. Bynære rekreative områder

Læs mere

Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune

Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune Aktivitets- og Oplevelsessti i Ringsted Kommune Ringsted Oplevelsessti er en aktivitets- og natursti på ca. 25 km igennem Ringsted Kommune. En sti for borgere i landdistrikterne og for byboere, der alle

Læs mere

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet

Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet Hvor skal stien føre hen og hvem skal bruge den? V/ Casper Lindemann, Friluftsrådet 1 Disposition Formål Stiens forløb Analyser Stityper og valg af underlag Stiens dimensioner Faciliteter og støttepunkter

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 8. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 8. marts Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Landsbyrådet Dagsorden Mødedato 8. marts 2012 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Landsbyrådet 8. marts 2012 Sagsnr. Side 1. Status for

Læs mere

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1

HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 RANDERS KOMMUNE HVERDAGSCYKLING I OPLANDSBYER BILAG 1 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk 1 Baggrund Randers Kommune har gennem flere år haft

Læs mere

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid

Opsamling og inspiration. Fra dialogmødet om fælledens fremtid Opsamling og inspiration Fra dialogmødet om fælledens fremtid at skabe et fælles billede af fælledens fremtidige udvikling Intro Synpunkter fra dialogmødet 12. november 2012 Den 12. november 2012 blev

Læs mere

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km

WEBUDGAVE. Bygholm Sø og Åbjergskoven. Bygholm Sø og Åbjergskoven. LÆNGDE: 6,6 km RICKSHAWTUR: Bygholm Sø og Åbjergskoven RICKSHAWTUR FRA: Ceres Bygholm Sø og Åbjergskoven LÆNGDE: 6,6 km Kør en tur i skoven ved Bygholm Sø. I 1918 blev Bygholm Å opdæmmet for at levere vandkraft til et

Læs mere

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne

På kanten mellem by og land. Belægning på stierne På kanten mellem by og land Belægning på stierne Indhold Fonden Ryslinge Skulpturpark Vision og mål 3 Projektbeskrivelse Ryslinge Skulpturpark 4 Stiforløb Siddepladser Budget Hovedstier 5 Bistier 6 Trædestier

Læs mere

2. Midt-, Syd- og Østbornholm

2. Midt-, Syd- og Østbornholm 2. Midt-, Syd- og Østbornholm Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune

Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune Teknisk vurdering af forslag til: Vandre- og cykelrute Skovgårde Fjellerup Strand i Norddjurs Kommune 24. september 2015 Ved Jens Erik Larsen Foreningen Frie Fugle Jens Erik Larsen er civilingeniør og

Læs mere

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022

Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen. Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 Udvikling af Nørreådalen - aktive beboere og landsbyer i ådalen Visions- og idékatalog for udviklingen i ådalen 2012 2022 UDKAST 21. marts 2012 1 1. Introduktion til Kataloget Visions- og idékataloget

Læs mere

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen

En sikker vej til gode naturoplevelser. hvad du kan og må i naturen En sikker vej til gode naturoplevelser hvad du kan og må i naturen Gode råd om færdsel Naturen skal opleves! Og det er der heldigvis rigtig gode muligheder for i Danmark. Både fordi vi har en masse spændende

Læs mere

Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup?

Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup? Borgernes sundhed Gør det en forskel at få et sundhedscenter i Hinnerup? Forskningschef Marianne Levinsen Cand.scient.pol. Fremforsk, Center for Fremtidsforskning www.fremforsk.dk Befolkningsudviklingen

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra

Landsbyrådet. Dagsorden. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00. Afbud fra Dagsorden Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Afbud fra INDHOLD Sagsnr. Side 1. Status for s økonomi - ÅBENT 2 2. Udpegning til s Forretningsudvalg

Læs mere

TRAFIKPLAN FOR FAvRsKOv KOMMUNE

TRAFIKPLAN FOR FAvRsKOv KOMMUNE TRAFIKPLAN FOR Favrskov KOMMUNE Favrskov Kommune Visioner og servicemål for Favrskov Kommune Favrskov Kommune skal være et attraktivt sted at bo og arbejde. Dette skal understøttes af god infrastruktur.

Læs mere

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1).

Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov og natur (se kort 1). Storstrøm J.nr. NST-4161-00037 Ref. MRO Den 27. juni 2013 SKOVREJSNINGSPLAN - FÆLLESEJESKOVEN Indledning Naturstyrelsen har overtaget arealer ved Fælleseje ved Næstved på ca. 35 ha, for at lave ny skov

Læs mere

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1

Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Aalborg Kommune Ansøgning til cykelpulje - bilag 1 Vadum Banesti - porten mellem storbyen og vestkysten COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk

Læs mere

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent

Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Anlægsbevilling - Projekter i cykelstiplanen - Åbent Tidl. politisk behandling Forventet sagsgang Lovgrundlag BY, 03.05.11, pkt. 57 TM-U, ØK, BY Vejloven SAGENS INDHOLD I budget 2014 er der afsat 4,0 mio.

Læs mere

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse

Det Grønne Motionsrum. - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse 2014/2015 Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og

Læs mere

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen

Missing links. Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen. Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Missing links Naturstyrelsens arealer som trædesten i stiplanlægningen Skovrider Claus Jespersen, Naturstyrelsen Udvikling af Naturstyrelsens HOTspots Udvikling af støttepunkter for brug af naturen Plads

Læs mere

Cykelstikort. Aalborg Kommune

Cykelstikort. Aalborg Kommune Cykelstikort Aalborg Kommune Aalborg Kommune forbedrer løbende forholdene for cyklister. Derfor udkommer dette cykelstikort nu med de nyeste ændringer. Tag kortet med på råd, når du overvejer at bruge

Læs mere

FAVRSKOV KOMMUNE - EAN NR/SE NR:

FAVRSKOV KOMMUNE - EAN NR/SE NR: Favrskov Kommune 29 18 97 14 Skovvej 20, Hinnerup A-direktion Sekretariat 5798004504796 Skovvej 20, Hinnerup Job og Økonomi 5798004504802 Skovvej 20, Hinnerup Sekretariat, Indkøb og Analy se 5798004504833

Læs mere

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne

3. Svaneke - Sandvig. Hammerknuden. Sandvig Allinge. Vang. Tejn. Rutsker Højlyng. Gudhjem. Hasle. Svaneke. Almindingen. Rønne Ølene Paradisbakkerne 3. Svaneke - Sandvig Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Rutsker Højlyng Tejn Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit. Ved kortudsnittene

Læs mere

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans.

Friluftspolitik. Inspiration fra 3 kommuner. Herning kommune. Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Friluftspolitik Inspiration fra 3 kommuner Herning kommune Friluftsstrategi et friluftsliv, der byder op til dans. Den nationale friluftspolitik har sat fokus på at styrke vores sundhed og livskvalitet.

Læs mere

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav.

Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Indsatsområdets navn: Vandrestier i Undersøgelsesområdet Nationalpark Det Sydfynske Øhav. Kort/billede Beskrivelse af forslaget hvad går det ud på? Det særlige ved at vandre i undersøgelsesområdet Nationalpark

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. januar 2014. Kl. 13.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ingen 3 Provstiet

Læs mere

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til

Oprindeligt er vejen ned over åen en vej der er brugt af bønderne i Olding når de skulle ud til Notat om nedlæggelse af overkørsel nr. 199 på jernbanen Kibæk-Skjern. Herning den 05-08-2015/ngoga Nedlæggelse af overkørsel 199 konflikter med naturbeskyttelseslovens 26 a om nedlæggelse af gennemgående

Læs mere

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune

Nordrup Kirkeskov. Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune 1 Nordrup Kirkeskov Et trivsels- og skovrejsningsprojekt for borgerne i Nordrup by Ringsted kommune Projektbeskrivelse som grundlag for Ansøgning til Landsbyforum Ringsted & Friluftsrådet Version 1.0 Udarbedjet

Læs mere

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab?

Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Frivillighed og borgerinddragelse - hvordan giver vi borgeren ejerskab? Mads Ellegaard, Friluftsrådet For alle midt imellem barndom og alderdom gælder, at naturkontakt har positiv betydning for humøret,

Læs mere

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4

Planlægning. Plan og Erhvervsudvikling December 2013. November 2011. Tillæg nr. 4 Plan og Erhvervsudvikling December 2013 Planlægning November 2011 Tillæg nr. 4 Til Kommuneplan 2013 Oplevelsesstier i det åbne land Dette afsnit indeholder de vigtigste eksisterende stier i kommunen af

Læs mere

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov

1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Hammerknuden Vang Sandvig Allinge Tejn Rutsker Højlyng 1. Hammerknuden - Rønne Nordskov Gudhjem Det markerede stiforløb på kortet er interaktivt. Klik et sted på stien og få et mere detaljeret kortudsnit.

Læs mere

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept.

Natur- og. friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014. Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Grønt Råd Fremlagt på Grønt Råds møde d. 23. sept. Natur- og friluftsstrategi Ringsted Kommune 2014 Forslag v. Aksel Leck Larsen Formand f. Fremlagt på s møde d. 23. sept. 2014 Foto: Aksel Leck Larsen Naturpolitik Ringsted Kommune rummer en storslået natur

Læs mere

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009

På hat med Gadbjerg. Gadbjerg side 21. registrering af. september 2009 På hat med registrering af side 21 vartegn registrering af side 22 DTK Kort25 Trad. - INFO Indbyggertal 2008 by 630 pers sogn 1311 pers Hjemmeside www.gadbjerg.dk Afstande - Vejle 20 km - Give 12 km Offentlig

Læs mere

Mødereferat. Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej Hinnerup. Tlf

Mødereferat. Postadresse: Favrskov Kommune Teknik og Miljø Skovvej Hinnerup. Tlf Mødereferat Til: Grønt Råd Mødetid: Kl. 12.00 16.00 Mødested: Melhøjstuen, Hinnerup Bibliotek & Kulturhus, Skovvej 18, 8382 Hinnerup. Mødedeltagere: Alfred Borg (DN, Favrskov) Svend Møller Jensen (DOF,

Læs mere

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014

Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Noter fra borgermøde den 30. oktober 2014 Cafe nr. 1: Fjerritslevs udvikling Slagterigrunden : Området bør anvendes til grønt område. Et alternativ kunne være ungdomsboliger der bygges uden at fjerne alle

Læs mere

BILAG til trafikplan for Favrskov Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008

BILAG til trafikplan for Favrskov Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 BILAG til trafikplan for Favrskov Kommune: Kortmateriale og ruteoversigt 2008 Indholdsfortegnelse: Side 1: Kort 1: Overblik Side 2: Kort 2: Jernbane, X bus og regionale ruter Side 3: Tabel 1 og 2: Ruteoversigt

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 12. september Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 12. september Starttidspunkt 19:00 Landsbyrådet Referat Mødedato 12. september 2013 Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Henning Marker, Anbæk, Eluf Pedersen, Borre, Erik Nielsen,

Læs mere

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor!

Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor. En økologisk korridor! Fodsporet mellem Sdr. Bjerge og Skælskør. En økologisk korridor En økologisk korridor! Små 8 km Økologisk korridor Beskyttede jord og stendiger Skovbyggelinie Mulighed for skovrejsning på strækningen i

Læs mere

KUNST og KULTUR som byprofil?

KUNST og KULTUR som byprofil? KUNST og KULTUR som byprofil? Kenneth A. Balfelt KRISTOFFER l. WEISS bording i et NYT perspektiv stationsby - erhvervsby - bosætningsby NY rolle - det regionale hvad betyder e15 bording i et regionalt

Læs mere

Lokale Grønne Partnerskaber

Lokale Grønne Partnerskaber Projektets titel: Rekreativt friluftsområde i Bøvlingbjerg Hvem er ansøger = den økonomisk ansvarlige part i projektet Organisation: Adresse: Tlf: Evt. webadresse: Bøvling Fri- og Idrætsefterskole, Høvsørevej

Læs mere

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015]

SKJERNS GRØNNE KORRIDOR. [Brugermøde 03_21.06.2015] SKJERNS GRØNNE KORRIDOR [Brugermøde 03_21.06.2015] DAGSORDEN DEN GRØNNE KORRIDOR 14.30 VELKOMST v. Søren Frederiksen (Projektleder, Ringkøbing-Skjern kommune) 14.35 DEN GRØNNE KORRIDOR v. Søren Frederiksen

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Grundfør?

Hvordan skal vi udvikle Grundfør? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i GRUNDFØR Indledning: Landbyrådsrepræsentanten fra Grundfør og Borgerforeningen i Grundfør

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. marts 2009. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 9. marts 2009. Starttidspunkt 19:00 Referat Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra In Side, Store Sal, Hammel Birte Borg, Bøstrup, Else Post, Haldum, Lars Lindgaard, Haar, Knud Boye Nielsen, Sandby, Anette Petersen,

Læs mere

Frivillighed i naturen

Frivillighed i naturen Frivillighed i naturen Nordre Fælled Nuværende brug: -Gåture x9 - Løbeture x6 - Orienteringsløb - Hunde luftning x4 - Foto- naturbilleder - er glad for 5 km ruten - Teltlager - Bord og bænke - Ser på rådyr

Læs mere

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål

PROJEKTBESKRIVELSE. Formål PROJEKTBESKRIVELSE Ansøger: Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm, i samarbejde med Næstved og Slagelse Kommuner Kontaktperson: skovrider Claus Jespersen Dato: 5. december 2008 Projektnavn: Næstved-Slagelse-Skælskør-banen

Læs mere

Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde

Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Grøn udviklingsplan for Ørslev lokalområde Forsidefoto: Sti i Ørslev Skov. Vordingborg Kommune Natursekretariatet 2013 Vordingborg Kommune Valdemarsgade 43 4760

Læs mere

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen

Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Notat om Cykeltrafikken og motorvejsudvidelsen Greve Syd Køge Udarbejdet for Vejdirektoratet af Jens Erik Larsen Dansk Cykel Safari August 2009 Indhold Indledning og oversigtsskema 3 Cykeltrafikken i Greve

Læs mere

Emne: Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune opsamlinger fra gruppedrøftelser bilag til statusnotat

Emne: Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune opsamlinger fra gruppedrøftelser bilag til statusnotat Teknik & Miljø Natur og Vand Emne: Natur- og Parkpolitik for Viborg Kommune opsamlinger fra gruppedrøftelser bilag til statusnotat Dato: 16. april 2012 Sagsnr.: 2011/31772 Sagsbehandler: jrs Dette notat

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 6. september 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsorden 3

Læs mere

Ring-stier i Hillerød

Ring-stier i Hillerød Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab Nærværende strategiprogram

Læs mere

en landsby i stærk udvikling

en landsby i stærk udvikling Lyne en landsby i stærk udvikling Ansvarlig: Arbejdsgruppen Lyne December 2009 Foto: Gunnar Schmidt Indhold Indhold 2 Lyne s lokal historie 3 Lokal analyse...3 Befolkningsanalyse..4 Input.4 Hvad viser

Læs mere

Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.0

Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.0 Idékatalog over mulige forbedringer af tilgængeligheden til naturen i Norddjurs Kommune, version. 1.0 - Projekt Tilgængelighed, herunder naturområderne Side 1 af 26 Indhold og overblik Idékatalog over

Læs mere

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012

Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 Udviklingsplan Nimtofte 2012-2020 - diskussionoplæg til borgermøde 30. november 2012 www.nimtofte.dk Nimtofte Håndværker-, Handels- og borgerforening og Nimtofte og Omegns Distriktsråd 2012 1 INDHOLD FORORD

Læs mere

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen

Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen BILAG 2 J. nr.: 153-2015-7595 Dato: 07-04-2016 Liste over højest prioriterede ønsker Bilag 1 i Trafikhandlingsplanen I vedlagte liste er de højest prioriterede forslag oplistet og beskrevet. Projekterne

Læs mere

OMRÅDEFORFORNYELSE I RANUM UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG

OMRÅDEFORFORNYELSE I RANUM UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG OMRÅDEFORFORNYELSE I UDKAST TIL BORGERMØDE 3. MAJ 2016 OVERSIGT OVER PROJEKTFORSLAG TRE EMNER STIFORBINDELSER Synliggørelse af stier Rullesti Eventyrsti BYPORTE & HOVEDGADE Byport nord, vest & øst Fartdæmpning

Læs mere

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret

Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 10. oktober 2013. Kl. 9.00 Mødested: Provstikontoret Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt og underskrevet 2 Tilføjelse til dagsordenen

Læs mere

Bilag 1. - Hårlev Byskov, historik Hårlev Byskov - det oprindelige

Bilag 1. - Hårlev Byskov, historik Hårlev Byskov - det oprindelige Bilag 1. - Hårlev Byskov, historik Hårlev Byskov - det oprindelige Hårlev Byskov blev plantet i 1977. Oprindeligt var skoven delt op i 3 store beplantningsområder med forskellige arts sammensætninger og

Læs mere

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2

Byskitser Kommuneplan , hæfte 2 Byskitser Kommuneplan 2013-2025, hæfte 2 Vedtaget af Viborg Byråd den 22. maj 2013 BILLEDE placeres her Om plansystemet Dette hæfte om byskitser er en del af Kommuneplan 2013 2025 for Viborg Kommune. I

Læs mere

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015.

Vi har arbejdet med de punkter, som idegruppen lagde op til ved Borgermødet den 2/9 2015. Skive Kommune Teknisk Forvaltning, Plan og Support Rådhuspladsen 2, 7800 Skive eller tek@skivekommune.dk Civilingeniør Fejl! Hyperlinkreferencen er ugyldig. Teknisk Forvaltning - Plan & Support - Plan

Læs mere

2. Byer, byudvikling og omdannelse.

2. Byer, byudvikling og omdannelse. Danmarks Naturfredningsforening, Favrskov afdeling Formand: Alfred Borg, Solsortevej 2, 8382 Hinnerup Telefon: 8698 7711, mobil 5127 2511 e-mail: favrskov@dn.dk Dato: 13. juli 2013 Favrskov kommune Skovvej

Læs mere

Vi baner vejen. Vi baner vejen. til projektet. Omhandlende den nedlagte banestrækningen: Slagelse Skælskør Næstved

Vi baner vejen. Vi baner vejen. til projektet. Omhandlende den nedlagte banestrækningen: Slagelse Skælskør Næstved Vi baner vejen En udnyttelse af banestrækningen vil forbedre forholdene for de mange, der bor i området langs den 42 km lange banestrækning. Samtidig vil forholdene for naturen blive forbedret i og med,

Læs mere

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale

Oplæg: Fællesareal & Sti-systemer til Grundejerforeningen Bæveren, Støvring Ådale Situationen i dag Fordelingen af grønne arealer, som Bæveren kan benytte til fællesarealer, er i dag meget usammenhængende og giver ikke mulighed for at danne et godt offentligt rum, hvor folk kan mødes.

Læs mere

7 Temadag Forandringer i provstierne 5 deltagere fra Favrskov provsti.

7 Temadag Forandringer i provstierne 5 deltagere fra Favrskov provsti. Referat for: Favrskov Provstiudvalg PU møde 27. august 2015. Kl. 12.00 Mødested: Provstikontoret, Kirkevej 11 Mødepunkt 1 Godkendelse af referat fra sidste møde Godkendt 2 Tilføjelser til dagsordenen Ansøgning

Læs mere

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9

begrænsninger Fakta om friluftslivet 9 1. Friluftslivets muligheder og begrænsninger Hvert år er rigtig mange danskere i skoven, på stranden eller ude i det åbne land for at udøve forskellige former for friluftsaktiviteter. Interessen for friluftsliv

Læs mere

www.randers.dk www.randerscykelby.dk

www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk cykler, cykler du med? www.randers.dk www.randerscykelby.dk Hornbæk springer op på jernhesten Denne folder er en oversigt over cykelaktiviteter i Hornbæk i foråret 2011. Aktiviteter går hånd i

Læs mere

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012

Bilag 1 prioriterede trafikstianlæg 2009-2012 Forslag til Stiplan Bilag 1: Prioritering af trafikstier 2009-2012 Bilag 2: Prioritering af rekreative stier 2009-2012 Bilag 3: Færdsel på veje og stier Bilag 4: Miljøvurdering 95 Bilag 1 prioriterede

Læs mere

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune

FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune FORSLAG til Sammenhængende vandresti i Nørreådalen fra Viborg til Fladbro RAPPORT fra LAG Viborg Rapporten er finansieret af Viborg Kommune December 2013 Indholdsfortegnelse: Baggrund Undersøgelse af muligheder

Læs mere

Gode råd og inspiration til stiprojekter. V/ Casper Lindemann, DIF

Gode råd og inspiration til stiprojekter. V/ Casper Lindemann, DIF Gode råd og inspiration til stiprojekter V/ Casper Lindemann, DIF Der er behov for flere stier og ruter Andelen af stier og markvejsstrækninger i jordbrugslandskabet er blevet reduceret med 40% siden 1950

Læs mere

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00

Landsbyrådet. Referat. Mødedato 6. marts 2014. Starttidspunkt 19:00 Referat Mødedato Starttidspunkt 19:00 Mødested/mødelokale Afbud fra Administrationsbygningen i Hammel, Kantinen Rikke Mørup, Aidt, Niels Provstgaard, Farre, Jan Skaarup, Nørre Galten, Rene Laursen, Gerning,

Læs mere

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen

Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Analyse af handicappedes anvendelse af naturen Støttet med tilskud fra Tips- og Lottomidler til friluftslivet. Indhold 1 Indledning... 1 2 Sammenfatning... 2 2.1 Adgang til naturområder... 2 2.2 Information

Læs mere

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen.

Sammen med kortudsnittene er ruten beskrevet i ord. Du kan bruge denne roadbook som supplement til din GPS når du skal finde vej rundt om søen. Roadbook Montane Lakeland 50 DK Julsø Rundt 2014 I denne roadbook kan du se den officielle rute til Julsø Rundt 2014. Ruten kan også downloades fra http://ultratrail.dk/julsoerundt/ruten/ Sammen med kortudsnittene

Læs mere

Cykelring Høje Taastrup kommune

Cykelring Høje Taastrup kommune Cykelring Høje Taastrup kommune Høje Taastrup kommune Cykel- og motionsring Dato: 18.07.09 Redaktion: Høje Taastrup kommune Via Trafik 00 Baggrund og vision 01 Baggrund/Koncept 02 Den Grønne Ring - Natur

Læs mere