Ring-stier i Hillerød

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring-stier i Hillerød"

Transkript

1 Byringen Søringen Naturringen Ring-stier i Hillerød Strategiprogram

2 Marts 2012 Strategiprogrammet er udarbejdet som et samarbejde mellem: Hillerød Kommune & RUM by & landskab

3 Nærværende strategiprogram er udarbejdet med henblik på en realisering af tankerne om Ringstierne. Strategiprogrammet er resultatet af en intern workshop afholdt hos Hillerød Kommune d Programmet afspejler temaerne fra workshoppen, hvor der blev arbejdet med både mål og strategier samt fysiske tiltag og funktioner. Afsluttende i strategiprogrammet opstilles en gameplan for det videre arbejde med Ring-stierne. Indholdsfortegnelse Vision Mål og strategier Fysiske tiltag og funktioner Gameplan s. 4 s. 6 s. 8 s. 10

4 VISION Ring-stierne er en vision om et stort sammenhængende stisystem, som skal gøre det let, attraktivt og sjovt at bevæge sig gennem byen. De overordnede rammer for projektet vil blive indarbejdet i Kommuneplan (citat:

5 SMUTVEJ BYRINGEN SØRINGEN SMUTVEJ SMUTVEJ NATURRINGEN 5

6 Søringen - Aktiverende inventar Byringen - Aktiv kant 100 meter Naturringen - Varierede belægninger forskellige naturoplevelser er styrken MÅL OG STRATEGIER Der blev på workshoppen d udviklet strategier for Ring-stierne samt for Smutveje og de Aktive spots. På de følgende sider beskrives en strategi for hver ringsti samt eksempler på hvordan disse strategier kan omsættes til konkrete fysiske tiltag. Ring-stierne betragtes overordnet som forbindelsesled mellem vigtige funktioner i byen og naturen i og omkring Hillerød. Langs Ring-stierne udvikles og placeres en række aktive spots, som udformes med særlig fokus på leg og bevægelse. Det er intentionen at Ring-stierne skal bringe naturen og byen tættere sammen samt vise alle Hillerøds borgere, at det er sjovt at bevæge sig! Identisk for alle Ring-stierne er, at de skal markeres både fysisk og gennem kampagnemateriale fx turist- og naturkort (som gerne skal husstandsomdeles). Der forslås udformet en overordnet branding-strategi for Ring-stierne, som kommende delprojekter kan tænkes ind i. Søringen Søringen er i dag en eksisterende og sammenhængende stiforbindelse. Fremtidigt skal den videreudvikles som en rekreativ og smuk sti omkring søen. Grundet Søringens begrænsede tracé hvor muligheden for at inddrage nærtliggende arealer er begrænset, fokuseres der i høj grad på at skabe en samlende identitet for stien vha. aktiverende inventar. Byringen Byringen består i dag af forskellige stiforløb. Den er i dag ikke fuldt sammenhængende. Stien forløber gennem byen de steder, hvor der er mange mennesker fx omkring stationen, uddannelsessteder mv. Byringen skal i fremtiden betragtes som en hverdagsring, hvor alle byens borgere nemt kan bevæge sig mellem vigtige funktioner i midtbyen. Stien tilstræbes sit eget tracé. I forbindelse med tracéet tillægges en aktiv kant, som appellerer/inviterer til bevægelse fx på rulleskøjter, skateboard eller blot uformel leg. Stien skal afspejle døgnrytmen, hvor den primært er transportsti i morgen og eftermiddagstimerne og lege- og bevægelsessti på andre tider af døgnet. Naturringen Naturringen forløber i Hillerøds bynære landskaber og flere steder undervejs passerer stien byudviklingsområder, hvor stien skal udvikles og indpasses. Naturringen skal i fremtiden betragtes som den langsomme sti, hvor der er særlig fokus på oplevelser. Der stilles ikke krav om en samlet belægning på stien, da stien har sin kvalitet i kraft af sine varierede forløb, og de områder den løber gennem, samt de områder den forbinder til ude i det åbne land. Aktive spots Placeres i nærheden af stierne/op til stierne. Fokus er på den brugerdrevet innovation, således at de aktive spots udvikles i samarbejde med borgere, foreninger, erhversliv. Det er en mulighed at lade de aktive spots indgå i projektet Aktive byrum, der er et kommende kultursamarbejdsprojekt. De aktive spots skal udformes med fokus på regionale potentialer med bevægelsespilen vendt mod Hillerød, så folk fra andre omkringliggende byer vil finde de udviklede aktive spots så interessante, at de tager til Hillerød for at bruge dem. Der kan/skal udvikles flest aktive spots omkring Byringen. Smutveje Smutveje mellem de tre ringe tænkes udformet som aktive forbindelser. Herved vil den mentale afstand mellem særligt By- og Naturringen forkortes. Smutvejene udformes med stærk identitet eks. som sportsveje, kulturveje etc. Formidling Digital formidling fx podcast, hvor udvalgte personer fortæller om områderne og sms-service hvor man kan få tilsendt en historie om området/aktiviteten. Den fysiske markering af stierne skal ikke være den samme for alle tre stier, men der bør være et internt slægtskab. Ring-stierne vil skille sig ud fra det resterende stinet gennem deres fortællinger, sammenhæng og deres direkte forbindelse og dialog med de omgivende funktioner.

7 Strødam Enge Gribskov Sophienborg Skole Ullerød Stadium Sundhedsspor Kulsvigerskolen Naturlegeplads Hillerødsholm skole Slotshaven SØRINGEN Slot BYRINGEN Skansebakken Skanseskolen Freerslev Skov Kjeldsvangkilen Tirsdagsskoven Handelsskolen Rådhus Møllebro Bøllemosen Posen Munkeengen Torvet Støberihallen Kulturkilen Bibliotek Dyreskuepladsen, Campus Byskolen Stationen Teknisk Skole Pharmakon Frederiksborg Centeret Ungdomshus Skatebane Sundhedsspor Sundhedsspor Mountainbike spor Rokkesten Salpetermosen Sportskilen NATURRINGEN Store Dyrehave Ny S-tog station Favrholm Hillerød Syd - nyt byudviklingsområde Eksisterende funktioner Golfbane Smutveje 7

8 FYSISKE TILTAG OG FUNKTIONER SØRINGEN Beskrivelse: Søringen er en eksisterende sti rundt om Slotssøen. Stien passerer både Slotshaven, Torvet og Posen, der er et mindre grønt område der bruges til fælles arrangementer og indeholder en mindre legeplads. Stien tiltrækker en del løbere og gående, og flere unge holder til både på posen og ved Batzkes Bakke. Potentiale: Udvikling af aktiverende inventar til Søringens eksisterende tracé. Samt udvikle to-tre aktive spots. Eksempler på hvor og hvordan dette kan gøres: Aktivering af Batzkes Bakke fx med klatrenet Aktivering af P-plads ved Posen, så den kan bruges døgnet rundt til forskellige aktiviteter. Aktivering af Torvet. Tilføje udendørs fitness/motionsplads for løbere Belysningen forbedres gerne med LED hare funktion Primær målgruppe: Turister, løbere, gående Fysisk markering: Midlertidig opmaling/termoplast på asfalt, ensartet inventar fx belysning BYRINGEN Beskrivelse: Byringen er i dag en næsten fuldendt stiforbindelse. Dens primære funktion er at være transportkorridor mellem midtbyens funktioner. I dag er flere af områderne usikre for cyklister (fx Milners vej) Potentiale: I fremtiden skal Byringen være mere end en transportkorridor. Den skal udvikles som en hverdagssti med fokus på tryghed, leg og bevægelse. Stiens kant skal udvikles som et aktivt element. Således vil der både være plads til at cykle den lige vej, men også gøre bevægelsen fra A-B mere udfordrende og legende. Dette kan gøres ved at: Forbedre belysningen Udvikle et katalog for stiens aktive kanter som har særlig fokus på forskellige måder at bevæge sig på fx skater, rulleskøjter, løbecykler etc. Primær målgruppe: alle byens borgere Fysisk markering: Midlertidig opmaling/termoplast på asfalt, ensartet inventar fx belysning. NATURRINGEN Beskrivelse: En weekend-sti. Stien er her for en stor del, men der er flere steder undervejs hvor stien passere byudviklingsområder, og hvor stien skal indpasses i de kommende byudviklingsprojekter. Stien forbinder til allerede eksisterende funktioner i form af bynære naturområder, friluftsaktiviteter og forbindelseslinjer ud til de omkringliggende skove. Potentiale: På Naturstien er det fortællingen/formidlingen, der skal fokuseres på. Her er det muligt at inddrage Visit Nordsjælland, DSB, borgere, DGI, Naturstyrelsen, Hjerteforening, Kræftens bekæmpelse etc. i udviklingen af stien. Fokus på tilgængelighed til de omkringliggende naturværdier samt til de nye byudviklingsområder. Primær målgruppe: Familier, motionister, natur-elskere, mountainbikere Fysisk markering: Markering på træer, skiltning, aktiverende naturfaciliteter Signalværdi, drift og vedligehold Ring-stierne skal i fremtiden sende et signal om stier der virkelig er kælet for og som udstråler høj kvalitet. Set i det lys er det vigtigt, at der i udviklingen og udformning af Ring-stierne er indtænkt drift og vedligehold, således visionen og designet passer ind i hverdagens praktikker.

9 Inspirationsbilleder Søringen aktiverende inventar Byringen aktiverende kant Naturringen aktiverende natur Smutveje stærk identitet Aktive spots bevægelsesfremmende områder 9

10 GAMEPLAN På vej mod realisering... Projektmodning Projektudvikling Sørg for at projektgruppen og bevægelsesambassadører introducerer Ring-sti projektet i alle kommunens afdelinger. Kun sådan kan stierne blive fysiske! Opret projektgruppe Samle stikort (allerede kortlagt) Ligger stierne hvor de skal? Husk stierne ud til landsbyerne, Grøn Struktur og indarbejdelse i kommuneplanen

11 Projektudførelse Er der eksisterende projekter stierne kan tænkes ind i? Aktive byrum Sikker skolevej etc. Udvikle brandingsstrategi, designmanual Midlertidig markering af stierne (males/termoplast) Ansøgninger fx stipuljen LOA etc. Borgerinddragelse til aktive spots udvikling Anlæg 11

Faaborg - tættere på hav og natur

Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg - tættere på hav og natur Faaborg Faaborg er omgivet af større naturområder og sammen med byens kystnære beliggenhed giver det et særdeles godt udgangspunkt for mange rekreative aktiviteter. Faaborgs

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET

GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET GRØN/ BLÅ STRATEGI FOR RINGBYEN RINGBY-LETBANESAMARBEJDET DECEMBER 2014 INDHOLD AFSÆT Forord 3 Intro 4 Vision 6 Den grønne Ringby i dag 8 STRATEGI Strategi og metode 14 Grønne bykiler 20 Lokale grønne

Læs mere

Politik Politik for for Herning Herning Kommune

Politik Politik for for Herning Herning Kommune Erhverv Parkpolitik Politik Politik for for Herning Herning Kommune Samarbejde med borgere En mangfoldighed af oplevelser Udvikling af grønne områder Grønne indfaldsveje Klimaet og de bynære grønne områder

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Midtby Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Midtby Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for arbejdet

Læs mere

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte

Byfornyelsesprogram. og byfornyelsesbeslutning. for Egtved Bymidte Byfornyelsesprogram og byfornyelsesbeslutning for Egtved Bymidte Forord 3 I 2011 afsluttede Vejle kommune og Egtved Udviklingsråd arbejdet med Vision og Strategi for Egtved. Hæftet danner grundlag for

Læs mere

NY VISION FOR BORDING

NY VISION FOR BORDING NY VISION FOR BORDING EKSPERTERNES TRE VISIONSFORSLAG ER BLEVET TIL ÉT SAMLET VISIONSOPL ÆG FOR BORDING. OPL ÆG TIL BORGERMØDET D. 12.08.2012 2 INDHOLD INDLEDNING V. HAUSENBERG s. 03 Hvad ligger til grund

Læs mere

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars

Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars Aars Anlæg Dagligvarebutik med boliger Åbning af Aars Grøft Præstegaardsvej rdsv omdannes Museumsparken um en udvides Parkering Plads til by i vækst Udviklingsplan for Aars December 2011 Indhold Læsevejledning

Læs mere

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv

HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013. Hedensted Bymidte. Tilgængelighed Ankomst Afrejse. Parkering. Mangfoldighed. Byliv. Afrejse Handelsliv Hedensted Bymidte Tilgængelighed Ankomst Afrejse Parkering Mangfoldighed Forberedelse hjemmefra Afrejse Handelsliv Byliv Internet Vidensdeling Hjemme igen HEDENSTED BYMIDTE IDÈOPLÆG 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi

DEBATAVIS. udlægge et stort nyt erhvervsområde. Siden kommunens Plan- og Klimastrategi ISHØJ KOMMUNE DEBATAVIS Deltag i debatten! Den avis, du sidder med her, er et debatoplæg. Vi skal udarbejde en ny kommuneplan for Ishøj Kommune, og det vil vi gerne fortælle om. Vi vil også gerne høre

Læs mere

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø

UDVIKLING GENNEM AFVIKLING. Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø UDVIKLING GENNEM AFVIKLING Udviklingsplan for området omkring Vilsted Sø April 2012 1 INDHOLD VILSTED SØ...4 OVERLADE...6 VILSTED...10 RANUM...14 BORGERNE omkring Vilsted Sø...20 BORGERNE Hvad mener de

Læs mere

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby

PLANSTRATEGI 2012. Vallensbæk det hele menneske i fremtidens boligby. Forslag. Det hele menneske Vision for fremtidens boligby Vallensbæk Kommune Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand www.vallensbaek.dk bpm@vallensbaek.dk T 4797 4000 Det hele menneske Vision for fremtidens boligby PLANSTRATEGI 2012 Vallensbæk det

Læs mere

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning

AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning 50 eksempler på udvikling af attraktive og aktive byrum AKTIVERENDE arkitektur og byplanlægning Udgives af Danmarks Idræts-Forbund, Indenrigs- og Socialministeriet

Læs mere

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013

PROJEKT#GRØNNE OPLEVELSER I SILLEBRO ÅDAL 2013 Frederikssund Kommune har stort fokus på natur og sundhed. Vi vil derfor i samarbejde med en række foreninger skabe et unikt bynært multifunktions naturområde til gavn for borgere i alle aldre. Samtidig

Læs mere

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007

Nyt byliv i byrummet omkring Guldberg skole i Sjællandsgade. Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 Ansøgning til Lokale- og Anlægsfonden december 2007 INDHOLD Guldberg Skole i Sjællandsgade Indledning s. 5 Leg, idræt og bevægelse s. 7 Baggrund og formål s. 9 Projektudvikling i dialog s. 11 Dispositionsforslaget

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024

Albertslund 2024. Albertslund i år 2024 Albertslund 2024 Hvordan ser Albertslund ud i år 2024? Det er der mange gode bud på, men en ting er sikker, nemlig at kommunen har en afgørende rolle og et stort ansvar for at drive udviklingen i den rigtige

Læs mere

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING

TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING November 2012 TIMELINE FORUNDERSØGELSE & PROJEKTUDVIKLING TimeLine revitalisering af halvanden kilometer lukket landevej med fokus på bevægelse, oplevelser og forbindelser. 1 INDHOLD s. 3 Introduktion

Læs mere

Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den 01.10 2009. Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape

Notat Bilag 5. Planlægning og Byggeri. Den 01.10 2009. Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape Notat Bilag 5 Den 01.10 2009 Planlægning og Byggeri Teknik og Miljø Århus Kommune Markedsføringsforslag for Lisbjerg første etape Ved fremsendelsen af Forslag til Kommuneplantillæg nr. 9 til Kommuneplan

Læs mere

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR

REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR RKITEKTUREN REDSKABER TIL KOMMUNAL ARKITEKTURPOLITIK VISIONER FOR 2 FORORD FORORD 3 AF KULTUR- MINISTER Carina Christensen FOR- ORD VI SKAL TURDE TÆNKE VISIONÆRT Siden udgivelsen af den nationale arkitekturpolitik

Læs mere

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL

LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL LØB I BYER EN UNDERSØGELSE AF URBANE LØBEKULTURER TITEL PÅ KAPITEL SIDE 1 LØB I BYER Udarbejdet af Hausenberg ApS for Realdania. Research og tekst: Lise Røjskjær Pedersen, Helene Schytter, Ditte Marie

Læs mere

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3

Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Bilag 1 Projektbeskrivelse Herning Cykler Fase 3 Baggrund Herning Kommune igangsatte i 2011 projekt Herning Cykler, med støtte fra cykelpuljen. Projektet er et storstilet projekt, som skal fremme cyklismen

Læs mere

Det Grønne Motionsrum

Det Grønne Motionsrum Det Grønne Motionsrum - til friluftsliv, naturoplevelser og bevægelse Friluftsliv og naturoplevelser i Hillerød Kommune Hillerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland og rummer både by- og kulturliv

Læs mere

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen.

Udstikker rammerne og peger på optimeringsmuligheder for oplevelser udendørs i naturen herunder åbne pladser og parker i byen. Kontornotits By- og Udviklingsforvaltningen Dato 22. maj 2012 Sagsbehandler Mette Keseler List Direkte telefon 79 79 74 47 E-mail meli@kolding.dk Emne: Outdoorstrategi / Oplevelsesplan Geografi: Omfatter

Læs mere

indkaldelse af ideer og forslag

indkaldelse af ideer og forslag indkaldelse af ideer og forslag d e n n y e b y v e d e l e v RANDERSVEJ Elev perspektivareal forslag til udvidelse Djurslandmotorvejen Egå Engsø letbanestation I MIDTBY Baggrund Med dette hæfte fremlægger

Læs mere

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera

LISELEJE BYDER VELKOMMEN. Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB. nyt billede. Den danske riviera LISELEJE BYDER VELKOMMEN Potentialeplan for Liseleje AB SO LUTLA NDS KAB nyt billede Den danske riviera LISEleje LISEleje LISELEJE BYDER VELKOMMEN Udarbejdet for VisitNordsjælland, 2013-2014. Redaktion:

Læs mere

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK

FORORD. Indhold 2 LANDSBYPLAN VARMING / SKALLEBÆK FORORD Landsbyplaner Denne landsbyplan er én ud af i alt 20 landsbyplaner lavet for Esbjerg Kommunes større landsbyer. Landsbyplanerne er et ønske Byrådet har haft om at få samlet alle de idéer og visioner,

Læs mere

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN DEN DANSKE RIVIERA HUMLEBÆK-NIVÅ POTENTIALEPLAN FOR HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN POTENTIALEPLAN FOR NIVÅ - BØRNEFAMILIERNES BADEBY AB SO LUTLA NDS KAB HUMLEBÆK-NIVÅ HUMLEBÆK - DET KULTURELLE FYRTÅRN

Læs mere

LANDSBYEN DE 7 SOGNE

LANDSBYEN DE 7 SOGNE LANDSBYEN DE 7 SOGNE INDHOLDSFORTEGNELSE BAGGRUND side 5 - historien - bymosaik Morsø Kommune - 1. borgermøde - tilgang (de 3 skalaer) REGISTRERING OG ANALYSE side 11 - landskab og natur - funktioner og

Læs mere

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER

HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER HØJSKOLEENGEN OG HØJSKOLEN I RØDDING ET SAMLINGSSTED FOR NATUR- OG KULTUROPLEVELSER INDHOLD Rødding Højskole Flors Allé 1 6630 Rødding T: 74842284 E: kontor@rhskole.dk Indledning 3 Rødding 4 Rødding Højskole

Læs mere