SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. 1-2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. 1-2"

Transkript

1 KAPITEL 1 SIKKERHED OG GARANTI II. I. III. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER. 1-2 SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER. 1-4 SERVICE IFØLGE GARANTI. 1-6 FCC-ERKLÆRING OM RF-INTERFERENS. 1-8

2 KAPITEL 2 SPECIFIKATIONER OG DELE I. II. SPECIFIKATIONER RESERVEDELSLISTE A. B. C. D. Hovedenhed E. Diagnostiske Softwarepatron Reservedele Valgfrie og basisleveringer 2-3 adaptere leveringer 2-16

3 KAPITEL 3 BETJENING AF MULTISCAN P1 INTRODUKTION. 3 1 I. KONTROLTASTER II. KONFIGURATION A. B. C. D. Hovedenhed 3 1 Hoved-DLC-kabel 3 2 Strømforsyning 3 3 A. Kontrast 3 5 B. C. Tastatur 3 6 Valg i menuen 3 6 A. Funktionstaster 3 7 B. Softwareoplysninger 3 9 Specielle funktioner

4 KAPITEL 4 I. DIAGNOSTICERINGSFEJLKODE II. AKTUELLE III. IV. V. AKTIVERINGSTEST VI. DEN PLACERING STARTSPÆRRE A. B. C. DTC-aflæsning DTC-sletning A. Hjælpetip B. C. D. Impulssignaltype E. Seriel Fastfrysning Graftegning Hjælpetip FUNKTIONER til DTC 4 5 DATA kommunikationstype 4 6 af data 4 7 af data SORTE BOKS AF STIK

5 KAPITEL 5 Generisk OBD2 I. II. A. ORDRET DEFINITION AF OBD FLERE PRAKTISKE NOTER. 5 2 III. B. Teknisk Generisk MULTISCAN P1 og OBD betydning af OBD2 5 2 og udvidet OBD2 5 3

6 I. II. Opsætning Betjening KAPITEL 6 INTERFACE TIL ANALYSE- ENHED TIL UDSTØDNINGSGAS

7 KAPITEL 7 FEJLFINDING Tændes ikke, når strømkablet trykkes. 7 2 Strømmen slukkes automatisk, efter den er tændt 7 3 Der slukkes ikke for strømmen, heller ikke selv om strømtasten holdes nede 7 4 Forkert svar på tastinput. 7 5 LCD-skærmproblemer. 7 6 Systemfejl umiddelbart efter, der er vist mærkevarelogo. 7 8 Kommunikationsfejl 7 9

8 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 1 Sikkerhed og garanti Om denne vejledning Alle rettigheder forbeholdes af Hanatech Co., Ltd., Gumi, Korea. Indholdet af denne vejledning er resultatet af bidrag fra snesevis af enkeltpersoner, som alle har bidraget med deres ekspertise og erfaringer til gavn for indholdet i denne vejledning. Der kan være trykfejl i oplysningerne i vejledningen, ligesom vejledningen kan blive ændret uden forudgående varsel for at afspejle produktopdateringer. Hanatech er ikke ansvarlig for fejl i materialet eller for hændelige skader eller følgeskader, som måtte opstå i forbindelse med levering eller brug af dette materiale. Denne vejledning eller dele af den må ikke på nogen måde fotokopieres, reproduceres eller oversættes til et andet sprog uden forudgående skriftligt samtykke fra Hanatech Co., Ltd. Brug af denne vejledning Det anbefales, at brugeren bliver fortrolig med de betjeningsprocedurer, terminologi og informationer, der findes i denne brugervejledning. Det giver brugeren mulighed for at udnytte udstyret mere effektivt. Systemkendskab til køretøjet Selv om brugeren med dette værktøj får stillet nogle meget effektive funktioner til rådighed, der dækker store dele af køretøjet, kan det ikke erstatte brugerens eget kendskab og egne færdigheder. Hvis udstyret skal kunne udnyttes optimalt, forudsætter det en grundlæggende forståelse af køretøjets systemer. Det anbefales, at udstyret bruges sammen med den oprindelige Kapitel servicevejledning 1-1 til det køretøj, der testes. Udstyret er beregnet til brug for uddannede servicemedarbejdere, og det forudsættes i vejledningen, at den servicetekniker, der skal bruge udstyret, har kendskab til køretøjets elektroniske kontrolsystemer. De nyeste servicevejledninger og bulletiner bør dog altid gennemses, før dette udstyr tages i brug.

9 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 I. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Tak, fordi du har købt MULTISCAN P1. For at få maksimalt udbytte af brugen af dette udstyr bør du først læse denne vejledning omhyggeligt og efterfølgende have den ved hånden. Kontrol ved levering Når udstyret leveres, skal det kontrolleres, om der evt. er beskadigede eller manglende dele. Hvis enheden er beskadiget eller ikke fungerer i overensstemmelse med specifikationerne, skal du kontakte din lokale forhandler eller producenten Hanatech Co., Ltd., Hana bldg., Wonpyeong-dong, Gumi-shi, Kyung-buk Korea Hvis udstyret må sendes tilbage til producenten, hvilket forekommer uhyre sjældent, skal den oprindelige emballage benyttes. Sikkerhedssymboler Følgende symboler er anvendt i vejledningen: FARE Dette mærke betyder, at det kan være farligt for brugeren, muligvis betyde dødsfald eller alvorlig personskade, hvis maskinen håndteres forkert. Dette mærke betyder, at der er fare for alvorlig personskade for brugeren eller for beskadigelse af ADVARSEL! maskinen eller dens funktioner, hvis det håndholdte udstyr betjenes forkert. SYMBOL Beskrivelse Dette symbol er fastgjort på steder på udstyret, hvor operatøren anbefales at læse tilsvarende emner i denne Kapitel 1-10 vejledning (som også er markeret med symbolet ), før de relevante funktioner i udstyret bruges. I vejledningen angiver dette symbol forklaringer, der er specielt vigtige for brugeren at læse i vejledningen, før udstyret tages i brug. Dette symbol angiver jævnstrøm

10 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 1 Retningslinjer for sikkerhed For at sikre korrekt brug og tilfredsstillende ydeevne bør advarslerne nedenfor overholdes. FARE Dette udstyr er designet til at overholde IEC sikkerhedsstandarderne og er sikkerhedstestet før levering. Meget høje spændingsmålinger eller forkert brug kan resultere i personskade samt skade på udstyret eller køretøjet. Læs denne vejledning omhyggeligt, og vær sikker på, at du forstår indholdet af den, før du tager udstyret i brug. Producenten fralægger sig alt ansvar for evt. uheld med undtagelse af hændelser opstået pga. mangler i producentens produkt. ADVARSEL! Af sikkerhedshensyn bør dette udstyr ikke bruges til at måle kredsløb med mere end 30 V effektiv spænding eller 42,4 V spidsbelastning. Mål ikke spænding, der overstiger disse begrænsninger, for at undgå uheld med elektricitet, der kan medføre personskade eller dødsfald. Den maksimalt målbare mærkespænding er 30 V effektiv spænding eller 42,4 V spidsbelastning. Kapitel 1-1

11 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 II. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER FARE Når en motor kører, skal arbejdsområdet have GOD VENTILATION, eller også skal der i bygningen være et system til fjernelse af udstødningsgasser i forbindelse med motorens udstødning. Motorer genererer kulilte, en lugtfri, giftig gas, der medfører langsommere reaktionstid, og som kan føre til alvorlig personskade eller dødsfald. ADVARSEL! Bremser og bremseklodser Træk håndbremsen, og bloker hjulene, før testudstyret bruges. Det anbefales stærkt at blokere hjulene på forhjulstrukne køretøjer, fordi håndbremsen ikke holder de trækkende hjul. Køretest Køretøjet må ikke køre, samtidig med at testudstyret bruges. Alt, hvad der kan fjerne opmærksomheden, kan medføre uheld. Få én person til at betjene testudstyret, mens en anden fører køretøjet. Placer aldrig testudstyret foran dig, mens du kører. Testudstyret kan ramme dig på kroppen og medføre alvorlig personskade, når airbagen pustes op. Forsøg ikke at teste SRS-airbagsystemet, mens køretøjet kører. Kapitel 1-10 Det kan resultere i, at airbagen utilsigtet pustes op.

12 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 1 Motorrum Sørg for at holde tilstrækkelig fri plads mellem bevægelige komponenter eller remme, mens testudstyret bruges i motorrummet. Bevægelige komponenter og remme kan gribe fat i løsthængende tøj, testkabler eller kropsdele og forårsage skade eller personskade. Elektriske komponenter Medmindre andet er angivet, skal tændingen altid være SLUKKET, når elektriske komponenter forbindes eller frakobles. Køretøjets batteri MULTISCAN P1 er udformet til at undgå skade, hvis batterikablet forbindes med omvendt polaritet. Det anbefales dog altid at sikre, at klemmeforbindelsen har korrekt polaritet. Placer aldrig testudstyret på køretøjets batteri. Du kan kortslutte klemmerne, og det kan forårsage personskade eller skade på testudstyret eller batteriet. Hvis du vil undgå at beskadige testudstyret eller få vist forkerte data, skal du sikre dig, at køretøjets batteri er fuldt opladet, og at forbindelserne til det elektroniske kontrolmodul er rene og sat ordentligt i. Advarslerne ovenfor og de efterfølgende sikkerhedsmeddelelser omhandler situationer, som Hanatech kender til. Hanatech kan ikke have kendskab til, vurdere eller rådgive dig om alle tænkelige farer. Du skal sikre dig, at alle forhold eller serviceprocedurer, der skal udføres, ikke er til fare for personsikkerheden. Kapitel 1-1

13 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 III. SERVICE IFØLGE GARANTI Garantiperiode Der er i princippet garanti til kunden for, at MULTISCAN P1 ikke har fejl eller mangler i materiale og udførelse i en periode af 3 år efter købsdatoen (dette gælder dog ikke LCD-MODULET). Hvis der i denne periode konstateres mangler ved produktet, kan det returneres til Hanatech, hvorefter det vil blive repareret eller udskiftet uden beregning. Fragt og reparationsomkostninger I forbindelse med reparation af hovedenheden, dækker Hanatech fragtomkostninger for servicen i et år fra købsdatoen, og du kan sende den enhed, der er problemer med, til din lokale distributør uden at blive opkrævet fragtomkostninger. Kontakt din lokale forhandler for at forhøre dig om reglerne for resten af garantiperioden, før du sender enheden. Evt. lignende omkostninger i de resterende to år er for egen regning. Reparation eller udskiftning ydes uden beregning. Når garantiperioden er udløbet efter tre år, skal kunden betale fragt frem og tilbage samt udgifter til reparation eller udskiftning. Ved levering Hanatech kontrollerer, at alle bestilte produktdele og komponenter er medtaget i pakken før forsendelse og vedlægger den oprindelige kopi af kontrolrapporten før forsendelse i pakken. Så snart du har modtaget produktet, skal du kontrollere, at du har fået, hvad du har bestilt og kontrollere alt omhyggeligt. Brug kontrolrapporten før forsendelse som reference. Hvis noget mangler eller er beskadiget, skal du underrette Kapitel 1-10 den lokale distributør inden for tre arbejdsdage regnet fra leveringsdatoen for at få delen erstattet uden beregning. I tilfælde af problemer Hvis du støder på fejlfunktioner eller problemer med udstyret, henvises til afsnittet

14 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 1 Fejlfinding i denne vejledning. Hvis problemet ikke kan løses, skal du kontakte den lokale distributør for at få hjælp. Den lokale distributør skal bruge følgende oplysninger for hurtigt at kunne identificere en fejl: 1. Symptomerne på det problem, du har 2. Hovedenhedens serienummer 3. Oplysninger om køretøjet: Hvilken specifik bil var du ved at teste, da problemet opstod modelnavn, modelår, og system-id, hvis det et tilgængeligt (kun for Mitsubishi, Subaru og Suzuki. Se flere oplysninger i kapitlet om japanske biler). Bortfald af garanti Hvis problemet anses for at være forårsaget af et af nedenstående, kan Hanatech selv i perioden med gældende garanti kræve betaling af omkostninger i forbindelse med fragt frem og tilbage samt faktiske omkostninger for servicen til kunden. Returneringen til kunden tilbageholdes, indtil kundens betaling er registreret 1. Bevis på forkert brug af produktet, hvor advarsler, der er angivet i brugervejledningen, er ignoreret 2. Bevidst skade eller ændringer af produktet eller forsøg fra brugerens side på at foretage reparation uden korrekt autorisation 3. Evt. skade forårsaget af force majeure inklusive krig og naturkastastrofer 4. Mistet tid, ulejlighed og anden indirekte skade eller andet tab Garantiforsegling Ud over ovennævnte betingelser, der kan medføre bortfald af garanti, ydes der ikke service ifølge garantien, hvis garantiforseglingen er brudt eller fjernet. Hvis du fjerner sikkerhedsskoen på hovedenheden, kan du se en gul, rund sticker, der dækker et af skruehullerne bagpå. Vær omhyggelig med ikke at bryde denne forsegling, og prøv aldrig at åbne hovedenheden uden specifik tilladelse fra Kapitel 1-1 producenten. Købt i andre lande Det er kun produkter leveret af lokale distributører, der er indgået godkendte aftaler med, som er berettiget til service ifølge garantien uden beregning. Alt udstyr købt uden

15 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 for det land eller område, der er indgået aftale med den lokale forhandler om, serviceres kun mod beregning. FCC-ERKLÆRING OM RF-INTERFERENS Bemærk! Udstyret er testet og fundet i overensstemmelse med begrænsningerne for digitale enheder i klasse B i henhold til kapitel 15 i FCC-reglerne. Disse grænser er udformet til at yde rimelig beskyttelse mod ødelæggende interferens i installationer i boligområder. Udstyret genererer, bruger og kan udstråle radiofrekvent energi, og hvis det ikke installeres og bruges i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage ødelæggende interferens i radiokommunikation. Der er dog ingen garanti for, at der ikke vil opstå interferens i en given installation. Hvis udstyret forårsager skadelig interferens for radio- eller tv-modtagelse, hvilket kan fastlægges ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres brugeren til at forsøge at fjerne interferensen ved hjælp af et eller flere følgende tiltag; - Drej eller flyt modtagerantennen - Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren - Tilslut udstyret til en stikdåse eller et andet kredsløb end det, hvor modtageren er tilsluttet Advarsel! Ændringer eller tilpasninger, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for overholdelse, kan medføre, at brugerens autorisation til at betjene Kapitel 1-10 udstyret bortfalder.

16 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 1 DENNE ENHED OVERHOLDER KAPITEL 15 AF FCC-REGLERNE. BRUGEN AF DEN ER UNDLAGT FØLGENDE TO BETINGELSER: (1) ENHEDEN MÅ IKKE FORÅRSAGE SKADELIG INTERFERENS. OG (2) ENHEDEN SKAL ACCEPTERE EVT. MODTAGET INTERFERENS INKLUSIVE INTERFERENS, DER KAN RESULTERE I UØNSKET BETJENING. Kapitel 1-1

17 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 2 Specifikationer og dele I. Specifikationer A. Hardware: CPU: 16 bit, 33 MHz RAM: 1 Mbyte (SRAM) Patron med programhukommelse: 512 MByte flashhukommelse Skærm: sort/hvid grafisk LCD-skærm med baglys Tastatur: 20 membrantaster, med prægning Kommunikationsport: USB og RS232 Printer: Generel pc-printer Strøm: Jævnstrøm 12 V, 700 ma B. Miljømæssige specifikationer Kun til indendørs brug Driftstemperatur: Maks 50 Maksimal relativ luftfugtighed: 80 % (op til 31 ) og 50 % (40 eller højere) Kategorier for installationsoverspænding: KATⅡ Maksimal målbar spænding: Jævnstrøm 30 V maks. Forureningsgrad 2 Maksimal højde: Op til 2000 m Kapitel 2-1

18 BRUGERVEJLEDNING mm mm C. Mekaniske mål Længde: 222 Bredde: 187 Højde: 51 Vægt: Til MULTISCAN P1 950 g (kun hovedenhed) Enhedens farve: Mørkegrå Farve på sikkerhedsstøvle: Blå Alle specifikationer kan ændres uden forudgående varsel med henblik på forbedring af produkt og kvalitet. Kapitel 2-2

19 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 2 II. Reservedelsliste A. Hovedenhed og basisleveringer 1. Hovedenhed (P/N ) - Enhederne er lavet af stærk ABS-harpiks og har gennemgået en intern stødtest før forsendelse. - Da den indvendige overflade er belagt med antielektromagnetisk interferensmateriale, vil den hverken forårsage interferens for andre elektroniske enheder eller modtage interferens fra andet udstyr. 2. Sikkerhedssko (P/N ) - Fleksibelt plasticdække, der beskytter hovedenheden mod fysisk, kemisk og elektrisk skadelig påvirkning - Grundenheden er blå, men den kan ændres alt efter distributørens ønske. Kapitel 2-1

20 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 3. Bæretaske (P/N ) Giver bekvem transport og beskytter hovedenheden og andre komponenter mod udvendige fysiske stød under transport og lagring. Bæretasken følger med, når hovedenheden og mindst en softwarepakke købes samlet. Inkluderer nøgler og skivelås (P/N ) 4. Hovedkabel til datalink - Forbinder køretøjets side-dlc og MULTISCAN P1-hovedenheden ved datatransmission. - Tilslutningsdelene i begge ender er identiske, og du skal derfor bare sætte den ene ende i hovedenheden og fastgøre den - Leverer - Lysdioder Metalstempeldelen anden ende i køretøjets DLC efter tilslutning af en passende adapter 5. Strømkabel 1 cigarettænder (P/N ) strøm til hovedenheden fra cigarettænderens stikfatning. Bruges, når DLC er placeret nær Kapitel 2-2 fører- eller passagersædet, og der ikke tilføres strøm via DLC. i begge ender tændes, når der tilføres strøm korrekt. i enden af cigarettænderens stik kan tages af ved at

21 - Mærkespændingen Hanatech Co., Ltd. Kapitel 2 skrue sikringsudskiftningsdelen af. Den kan blive løs ved gentaget brug, og derfor anbefales det stærkt, at du ofte kontrollerer, om den er skruet fast. Der følger et sæt stempeldele med basisleveringerne. Se afsnittet om reservedele herefter. og -strømmen til dette strømkabel er 12 V og mindre end 2 A. 6. Strømkabel 2 køretøjets batteri (P/N ) - Leverer strøm fra køretøjets batteri, når DLC er placeret i motorrummet, eller når oscilloskop- eller multimeterfunktionerne bruges - Slut forsigtigt hver af de to krokodilleclips til batteriklemmen med den rigtige polaritet. - Skal bruges sammen med strømkabel 1. Før cigarettænderadapteren på strømkabel 1 ind i stikfatningen, og slut den anden ende til hovedenheden. - Lysdioden lyser rødt, når der tilføres strøm korrekt fra køretøjets batteri. Kapitel 2-1

22 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 B. Diagnostiske adaptere Diagnostiske adaptere kan sælges separat. Derfor skal du kontrollere, om alle de adaptere, du har bestilt, er med i pakken, når du modtager den. Der er to typer adaptere: indkapslede og kabelforbundne. De fleste MULTISCAN P1-adaptere er indkapslede, hvilket giver bedre holdbarhed og lagringsmuligheder. Men nogle gange er det vanskeligt eller næsten umuligt at forbinde en indkapslet adapter med køretøjets DLC, når den er placeret langt inde under instrumentbrættet. Til sådanne biler, f.eks. Hyundai og Kia, hvor der er rapporteret vanskeligheder med tilslutningen, bruger vi de kabelforbundne adaptere. Indkapslet type Kabelforbundet type 1. OBD2-standardadapter (P/N ) Bruges til alle kompatible køretøjer fra OBD generation 2 og EOBD. Køretøjets DLC er som regel placeret nær førerens sæde og kan oftest findes under instrumentpanelet. 2. Rektangulær adapter til Toyota/Lexus med Kapitel 17 ben 2-2 (P/N ) Bruges til diagnose af Toyota og Lexus fra OBD generation 1. Køretøjets DLC af denne

23 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 2 type er som regel placeret i motorrummet. 3. Halvcirkelformet adapter til Toyota/Lexus med 17 ben (P/N ) Bruges også til diagnose af Toyota og Lexus fra OBD generation 1. Køretøjets DLC findes som regel under instrumentbrættet. Se følgende advarsel. ADVARSEL! Udseendet af denne adapter og adapteren med 17 ben til MAZDA er helt ens, men den interne ledningsføring og kredsløb er forskelligt. Kontroller omhyggeligt det indgraverede navn og farven på adapteren før brug. Forkert adaptertilslutning kan medføre alvorlige fejlfunktioner i et af kontrolsystemerne og i MULTISCAN P1- hovedenheden. 4. Adapter til Honda med 3 ben og startledning med 2 ben (P/N. 3 ben: , ledning med 2 ben: ) Adapteren med 3 ben bruges til diagnose af Honda-biler fra OBD generation 1, der understøtter DTC-aflæsning og -sletning samt datastrømme. Ældre Honda-biler har Kapitel DLC med 2-12 ben, der kun understøtter DTC-aflæsning. Startledningen bruges til ældre biler til at forbinde DLCklemmer med 2 ben.

24 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 Køretøjets DLC er som regel placeret under instrumentbrættet eller handskerummet. 5. Adapter til Mitsubishi og Hyundai med 12 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Mitsubishi- og Hyundai-biler fra OBD generation 1. Der følger en adapter af kabeltypen med, da der er rapporteret om tilslutningsproblemer med adaptere af den indkapslede type i en del Hyundai-biler. 6. Dobbelthovedet adapter til Mitsubishi med ben (P/N: ) Bruges til kommunikation med Mitsubishi-biler, der både har OBD1-adaptere med 12 ben og OBD2-adaptere med 16 ben. Se afsnittet om Mitsubishi i Kapitel 6, hvis du ønsker flere oplysninger. Kapitel Adapter til Nissan og Samsung med 14 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Nissan-biler fra OBD generation 1 og alle passagerbiler fra

25 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 2 Samsung. Køretøjets DLC er som regel placeret under instrumentbrættet eller i sikringsboksen. 8. Adapter til Mazda med 17 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Mazda-biler fra OBD generation 1. Køretøjets DLC er som regel placeret i motorrummet. Se advarslen på næste side: ADVARSEL! Udseendet af denne adapter og den halvcirkelformede adapter til Toyota med 17 ben er helt ens, men den interne ledningsføring og kredsløb er forskelligt. Kontroller omhyggeligt det indgraverede navn og farven på adapteren før brug. Forkert adaptertilslutning kan medføre alvorlige fejlfunktioner i et af kontrolsystemerne og i MULTISCAN P1- hovedenheden. 9. Adapter til Subaru med 9 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Subaru-biler fra OBD generation 1. Køretøjets DLC findes som regel under instrumentbrættet. 10. Adapter til GM Daewoo med 12 ben Kapitel 2-1 (P/N ) Bruges til kommunikation med Daewoo-biler fra OBD generation 1.

26 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 Køretøjets DLC er som regel placeret under handskerummet nærmest døren. 11. Adapter til Kia med 6 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med ældre Kia-biler fra OBD generation 1. Det er kun funktionen til aflæsning af diagnosticeringsfejlkoden, der er tilgængelig for biler med denne type adapter, da det kun er det langsomme impulssignal, der overføres via køretøjets DLC. Adapterens splitkabel skal tilsluttes jordklemmen på køretøjets DLC. 12. Adapter til Kia med 20 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Kia-biler fra OBD generation 1. Funktionerne til DTC-aflæsning og - sletning samt datastrømme er tilgængelige for biler med denne type adapter. Se følgende advarsel. ADVARSEL! Udseendet af adapteren til Kia med 20 ben og den rektangulære adapter til Ssangyong med 20 ben er helt ens, men den interne ledningsføring og kredsløb er forskelligt. Kontroller omhyggeligt det indgraverede navn og farven på adapteren før brug. Forkert adaptertilslutning kan medføre Kapitel 2-2 alvorlige fejlfunktioner i et af kontrolsystemerne og i MULTISCAN P1- hovedenheden.

27 Hanatech Co., Ltd. Kapitel Rektangulær adapter til Ssangyong med 20 ben (P/N ) Bruges til Ssangyong-biler fra OBD generation 1. Køretøjets DLC er placeret i motorrummet. Se advarslen ovenfor. 14. Cirkulær adapter til Ssangyong med 14 ben (P/N ) Bruges til ældre Ssangyong-biler fra OBD generation 1. Køretøjets DLC er placeret i motorrummet. 15. Adapter til Holden med 6 ben (P/N ) Bruges til australske Holden fra OBD generation 1. Japanske biler som Toyota og Nissan, der er samlet i Australien med Holdenbyggede motorer, kan også have denne type adapter. Køretøjets DLC er som regel placeret under handskerummet hen mod centrum af instrumentbrættet. 16. Adapter til GM Kapitel Opel med ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Opelbiler fra OBD generation 1. Findes også til MULTISCAN P1 i

28 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 softwarepakker til australske Holden, sydamerikanske Opel og europæiske Vauxhall. Køretøjets DLC er som regel placeret i sikringsboksen under instrumentbrættet eller nær håndbremsen. 17. Adapter til Ford med 20 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Ford-biler fra OBD generation 1, inklusive australsk og britisk Ford. Køretøjets DLC er som regel placeret i sikringsboksen under instrumentbrættet. 18. Ford EEC-IV (P/N ) Bruges til kommunikation med australske Ford-biler fra OBD generation 1. Køretøjets DLC er som regel placeret i motorrummet. 19. Adapter til BMW med 20 ben (P/N ) Kapitel 2-2 Bruges til kommunikation med BMW-biler. Køretøjets DLC er som regel placeret under instrumentbrættet

29 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 2 eller i motorrummet. 20. Adapter til VAG med 2 X 2 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Volkswagen/Audi Group-biler. Køretøjets DLC er placeret forskellige steder i køretøjet men som regel omkring instrumentbrættet. Denne adapter anvendes også til SEAT og SKODA. 21. Adapter til Mercedes Benz med 38 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Mercedes Benz-biler udstyret med 38 ben, køretøjets DLC. Anvendes til C202, CLK208, E210, E124, S140, SL129, SLK170, G463, G461. Kapitel Adapter til Mercedes Benz med 4 ben (P/N ) Bruges til kommunikation med Mercedes

30 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 Benz-biler udstyret med 8 poler eller 16 poler, køretøjets DLC. (Rød: Batteri +, grå: K-linje, gul: tændingskontrol, sort: jord) Anvendes til C201, E124, S126, SL107, G Opgraderingskabel (P/N ) Du kan oprette forbindelse til hovedkablet til datalink i forbindelse med opdatering af MULTISCAN P1-softwaren ved at hente opdaterede koder fra pc'en. Se det relevante kapitel i denne vejledning. 24. Intern ULTRAPLEXER (P/N ) Chrysler, kabel med ben, 15 bin D Sub (til hovedkabel => scanner) til adapter med ben (til adapter i Sebring/Stratus-køretøjer) 25. Adapter til Fiat Kapitel med 23 - ben 2 (P/N ) Bruges til kommunikation med biler fra Fiat Group fra OBD1-generationen.

31 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 2 Køretøjernes DLC er placeret forskellige steder i køretøjet men som regel omkring instrumentbrættet (kan leveres som valgfri del). 26. JÆVNSTRØMSKABEL (P/N ) C. Softwarepatron - Indeholder oplysninger om køretøjer og operativsoftware til ULTRASCAN P1-scannere. - Udseendet og målene for ULTRASCAN P1-patronerne overholder standard-pcmcia, mens de indvendige kredsløb er Hanatechs eget design. Derfor kan du hverken bruge den sammen med andet udstyr eller kopiere dens indhold til en anden standard-pcmcia. Kapitel 2-1

32 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 ADVARSEL! SØRG FOR AT SLUKKE FOR STRØMMEN, FØR DU TAGER EN PATRON UD ELLER SÆTTER EN I. Det er ekstremt farligt at indsætte eller fjerne et PCMCIA-kort, mens hovedenheden er tændt. Både PCMCIA-kortet og hovedenheden kan blive alvorligt beskadiget og gå i stykker. Sluk altid for strømmen ved at trykke på strømknappen [POWER] eller ved at tage strømforsyningskablet ud af hovedenheden, før du tager et PCMCIA-kort ud eller sætter et i. Kapitel 2-2

33 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 2 D. Reservedele - Ekstra sikringer (P/N ) Til udskiftning af sikringen, der er placeret i cigarettænderens strømkabel. Du kan også udskifte den med en sikring, der har en mærkestrøm på 2 ampere eller mindre. - Ekstra stempeldele til cigarettænderens strømkabel Et ekstra sæt i tilfælde af at originaldelene mistes. E. Valgfrie leveringer 1. Cd med Host-Pro PC Interface-software - Består af en cd med installationssoftware (P/N ), 5 meter USB-kabel (P/N ). - Gør det muligt at få pc-interface til MULTISCAN P1-scannere i realtid. Se afsnittet om pc-interface i denne vejledning og den særskilte brugervejledning til HOST-PRO, hvis du ønsker flere oplysninger.. * Cd'en med Host Pro PC Interface-softwaren kommer på markedet den 15. februar. USB-kabler er generelt lette at få fat i, og det kan Kapitel 2-1 udgå af sættet uden forudgående varsel.

34 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 3 Betjening af MULTISCAN P1 Introduktion A. Hovedenhed 1. LCD-skærm 2. Tastatur (kan være udformet anderledes) V strøm-jackstik 4. Hoved-DLC-kabelforbindelse med 15 ben 6. RS232 seriel kommunikationsport 7. Justering af LCD-kontrast PCMCIA-slot 5. USB-port Kapitel 3-1

35 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 B. Hoved-DLC-kabel 1. Tilslutning til hovedenhed a. Hanstikkene i begge ender af hoved-dlc-kablet er helt ens, og de kan begge sættes i hovedenheden. b. Sæt hoved-dlc-kabelstikket i hovedenhedens hunstik til 15 ben, og stram de to skruer, så de sidder godt fast. 2. Tilslutning af DLC-adapterne Find køretøjets adapter, og slut den tilsvarende DLC-adapter til det sidste hanstik i hoved-dlc-kablet. ADVARSEL! Kapitel 3-2 Det anbefales, at hoved-dlc-kablet er tilsluttet hovedenheden og skruet fast. Hvis hoved-dlc-kablet ofte sættes i og tages ud, kan det gøre fastgørelsesdelene løse og bøje tilslutningsbenene.

36 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 3 C. Strømforsyning 1. Strøm tilført via DLC-adapter Der tilføres 12 V batteristrøm via de fleste DLC-adaptere undtagen GM/Daewoo-adaptere med 10 ben og Mitsubishi/Hyundai-adaptere med 12 ben 2. Cigarettænder a. Brug kablet til cigarettænderen, når der ikke tilføres strøm via DLCadapteren. b. Sæt cigarettænderstikket i fatningen, og kontroller, om de røde lysdioder i begge ender af kablet tændes. c. Sæt strøm-jackstikket i fatningen på hovedenheden. Kapitel 3-1

37 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 3. Køretøjets batteri a. Det er nogle gange nødvendigt at placere hovedenheden i motorrummet, når køretøjer fra OBD1-generationen testes med de diagnostiske adaptere, der er placeret nær motoren, f.eks. Toyota, Mazda, Kia, Ssangyong, BMW, Mercedes Benz osv. b. Hvis der ikke tilføres strøm via den diagnostiske adapter, skal krokodilleclipsen fra batteriets strømkabel forbindes med batteriklemmerne med korrekt polaritet. Kontroller, at den røde lysdiode på den runde stikfatning tændes. c. Sæt cigarettænderens strømkabelstik i batteriets strømkabelfatning. 4. Tændt Kapitel 3-2 MULTISCAN P1 tændes automatisk, når strøm tilføres korrekt.

38 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 3 D. Kontrast a. LCD-skærmen er temperaturfølsom. Den kan blive for svag, når det er koldt, og for mørk, når det er varmt. b. Hvis skærmen er for svag eller for mørk til at læse, kan du justere kontrasten ved at dreje kontrastindstillingen i højre side af hovedenheden. c. Hvis der er problemer med displayet, henvises til kapitlet Fejlfinding i denne vejledning. Kapitel 3-1

39 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 I. Kontroltaster A. Tastatur Tastaturet er lavet af PVC-materiale, der er bestandigt mod kemiske stoffer, og som forhindrer forurening og skade fra det farlige olieholdige miljø på værksteder. Membrantastaturet er udformet og testet for at sikre, at det kan betjenes normalt efter en million anslag på hver tast. Den enkelte tast er hævet for at give brugeren en bedre fornemmelse af tasten. Der er i alt 20 taster på tastaturet. B. Valg i menuen 1. Numerisk tastatur nederst Når du skal vælge et punkt i en menu, skal du blot trykke på det tilsvarende nummer. Det kan du kun gøre, når du vælger et punkt, der har nummer 9 eller derunder. Er nummeret 10 eller derover, skal du placere den fremhævede linje på det ønskede punkt og trykke på tasten [ENTER]. 2. Piletaster i midten Kapitel 3-2

40 Hanatech Co., Ltd. Side op/ned Rul op/ned Kapitel 3 a. Rul den fremhævede linje op og ned i menuen ved at trykke på op/nedpiletasterne, og tryk på tasten [ENTER] for at bekræfte valget. b. Hvis der er flere end 12 punkter i menuen, skal du muligvis flytte mellem siderne, når du skal vælge. Du behøver ikke trykke hårdt på op/nedpiletasterne for at rulle hele siden. Du skal bare trykke på venstre eller højre piletast for at skifte fra side til side. Flyt den fremhævede linje ved at trykke på tasterne op/ned, når det ønskede punkt vises på skærmen, og tryk derefter på tasten [ENTER]. c. Hvis tastopsætningen er anderledes, vises instruktioner nederst på skærmen. C. Funktionstaster 1. ESC Bruges til at afbryde en MULTISCAN P1-handling eller til at vende tilbage til menuen på niveauet ovenover. Hvis tastopsætningen er anderledes, vises instruktioner nederst på skærmen. 2. HELP Kapitel Når der registreres en fejlkode, kan du trykke på denne knap for at a. DTC-aflæsning få vist detaljerede oplysninger om DTC'en. - Der angives DTC-definition, DTC-registreringsforhold og

41 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 kontrolpunkter (kun for koreanske og malaysiske biler). b. Servicedata (direkte datastrøm) - Mens der vises direkte data på skærmen, kan du vælge et direkte dataelement ved at flytte den fremhævede linje og trykke på denne tast for at få vist detaljerede oplysninger om det fremhævede punkt. - Der angives standardværdi og tekniske forklaringer (kun for koreanske og malaysiske biler). 3. ERASE Når der er fundet en eller flere DTC'er, kan du trykke på denne knap for at slette DTC'en. Derefter følger en forespørgsel, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at DTC'en skal slettes. 4. ENTER a. For at bekræfte dit valg, når du har placeret den fremhævede linje på et ønsket punkt i menuen. b. For at fortsætte til næste trin, når instruktionen eller pop-op-meddelelsen vises. c. For at fastfryse den direkte dataparameter øverst på skærmen. Læs mere i funktionen til fastfrysning af data i det efterfølgende kapitel. d. Hvis tastopsætningen Kapitel er anderledes, 3-2 vises instruktioner nederst på skærmen.

42 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 3 II. Konfiguration Tryk på tasten [4] i den første funktionsmenu for at fortsætte til konfigurationsmenuen. Du kan kontrollere versionsnumrene for de softwarepakker, der findes på 512 MB-hukommelseskortet, teste tastaturet og LCD-skærmen, definere lyd- og sprogindstillinger og hente softwareopdateringer i konfigurationsmenuen. A. Softwareoplysninger Når du vælger [1. SOFTWARE INFORMATION] i konfigurationsmenuen, vises en liste over de softwarepakker, der findes på 512 MB-hukommelseskortet, som illustreret nedenfor: Kapitel 3-1 Hvis du modtager opdateringsfiler fra din lokale distributør eller fra Hanatechs websted, skal du sammenligne versionsnummer og den seneste opdateringsdato

43 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 for at kontrollere, om opdateringen er nødvendig. B. Specielle funktioner 1. Hent software 2. Sprog 3. Lyd - Du kan hente softwareopdateringer fra pc'en, når du vælger punktet [1. DOWNLOAD SOFTWARE]. - Der vises separate instruktioner, hver gang en opdatering er tilgængelig. Kontakt regelmæssigt din lokale distributør for at forhøre dig om evt. tilgængelige opdateringer og for at blive informeret generelt. - Du kan vælge tilgængelige sprog under Language. Der kan vælges mellem engelsk og spansk til menuvalg. - Du kan slå tastelyden til og fra under Sound. 4. Gem konfiguration Kapitel Hvis du har foretaget ændringer i denne menu med specialfunktioner, [Special Function], skal du vælge Save Configuration for at gemme konfigurationen, før disse ændringer træder i kraft.

44 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 3 - Tryk på tasten [4] for at gemme ændringerne i konfigurationen Kapitel 3-1

45 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 MULTISCAN P1-funktioner I dette kapitel af vejledningen gennemgås de funktioner, du kan vælge, når alle oplysninger om testkøretøjet er valgt korrekt. Den reelle liste over tilgængelige funktioner kan se anderledes ud alt efter det køretøj, der skal testes. I. Diagnosticeringsfejlkode A. DTC-aflæsning 1. Impulssignaltype a. Mange ældre biler fra Toyota, Honda, Mazda, Hyundai og Kia, frem til starten af 90'erne, understøtter langsomt impulssignal til DTCaflæsningsfunktionen. Som illustreret nedenfor viser MULTISCAN P1 det impulssignal, der modtages via DLC-adapteren foroven og de modtagne DTC-tal. Kapitel Selv i ældre biler som Honda, der har adaptere med 2 ben, er der b. Manuelt input ingen signaloutputklemme til DTC i DLC-adapteren. I disse tilfælde

46 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 viser MULTISCAN P1 følgende meddelelse, da der ikke er noget signalinput via adapteren. - Du skal tælle den blinkende fejlfunktionsindikator (MIL) på instrumentbrættet og manuelt indtaste DTC-tallet i MULTISCAN P1 for at få vist detaljerne som herunder: - Lange blinkende signaler tælles som ti og korte signaler som en. Indtast to cifre for ti'ere og en'ere i rækkefølge ved at bruge det numeriske tastatur. Hvis der er flere fejlkoder, efterfølges et flashsignal for en kode af endnu et signal. Signaler for alle fejlkoder blinker efter tur og gentages efter en pause. Kapitel 4-2

47 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 c. Andet - MULTISCAN P1 aflæser generelt DTC-impulssignaler fra den diagnostiske adapter og viser automatisk DTC-tal, titel og detaljer. 2. Seriel kommunikationstype a. De fleste af de biler, der blev lavet i 1990 erne og derefter, understøtter seriel kommunikation med en scanner, og DTC'en aflæses via tovejskommunikation. b. MULTISCAN P1 sender en kommando til kontrolmodulet om at svare med de DTC-tal, der er gemt i hukommelsen, og dette reagerer kontrolmodulet så på. Kapitel 4-1

48 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 B. DTC-sletning (fjernelse af fejlkode) 1. Impulssignaltype a. Impulssignaltypen understøtter ikke tovejs seriel kommunikation, og en scanner kan derfor ikke sende en kommando til kontrolmodulet om at DTC-oplysningerne skal slettes fra hukommelsen. I disse ældre biler er man nødt til at fjerne batteriklemmen for at rydde de diagnosticerende oplysninger fra kontrolmodulets hukommelse Når batteriklemmen fjernes, slettes alle de oplysninger, der findes i bilens stereoanlæg og i andre elektroniske enheder. I visse biler vil det dog ikke effektivt fjerne fejlkoderne. Se den oprindelige reparationsvejledning, hvis du ønsker flere oplysninger. Kontroller, om DTC-oplysninger er fjernet korrekt ved at aflæse fejlkoden igen efter sletning af koden. 2. Seriel kommunikationstype a. MULTISCAN P1 sender en kommando til kontrolmodulet om at slette de Kapitel 4-2 DTC-oplysninger, der er gemt i hukommelsen, og dette reagerer kontrolmodulet så på. b. Kontroller, om DTC-oplysninger er fjernet korrekt ved at aflæse fejlkoden igen efter sletning af koden.

49 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 C. Hjælpetip til DTC a. Du kan få vist hjælpetip, når du trykker på tasten [HELP], når du har placeret den fremhævede linje på en af de registrerede fejlkoder. Denne funktion kan vælges, når MULTISCAN P1 registrerer en eller flere fejlkoder. b. Siden maj 2003 har der været hjælpetip inklusive definition af fejlkoder, betingelser og kontrolpunkter til rådighed for alle koreanske og malaysiske biler. Der findes også ledningsdiagrammer til koreanske biler fra modelåret 2000 og senere. c. Tryk på tasten [ESC] for at vende tilbage til DTC-listen. Kapitel 4-1

50 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 II. Aktuelle data (= Datastrøm, direkte data, servicedata) A. Impulssignaltype a. Datastrøm understøttes generelt ikke for denne type ældre biler, fordi hastigheden af impulssignalkommunikationen er for langsom til aflæsning af datastrømvariabler. b. Nogle af de ældre Toyota-biler, der bruger rektangulære adaptere med 17 ben, understøtter undtagelsesvist dataaflæsninger, eftersom systemet understøtter impulssignalkommunikation ved relativt høje hastigheder. B. Seriel kommunikationstype a. De fleste kontrolsystemer med seriel kommunikation understøtter funktionen til datastrømme. Vælg aktuelle data, [Current data], i menuen, derefter følger så dataaflæsningerne. b. Bilproducenter kan med vilje have designet visse systemer, f.eks. SRS eller ABS, til ikke at understøtte datastrømme, mens andre systemer understøttes. En scanner er et passivt værktøj, der aflæser informationer fra kontrolsystemet, og det kan ikke aktivt generere data, som ikke leveres fra systemet. c. Visse ældre koreanske Kapitel og europæiske 4-2 biler fra OBD1-generationen er udstyret med Bosch-kontrolsystem, der kommunikerer via ISO9141-protokollen, som giver en relativt langsommere kommunikationshastighed. Udtagning af prøvedata på disse biler kan virke langsommere.

51 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 C. Fastfrysning af data Funktionen til fastfrysning af data, [Data Freeze], placerer den valgte datastrømvariabel øverst på LCD-skærmen, så brugeren kan kontrollere og sammenligne ønskede sensorværdier, uden at det er nødvendigt at rulle op og ned. Dette adskiller sig fra funktionen til frosne rammedata, 'Freeze Frame Data, i den generiske OBD2. 1) Trin 1 Vælg en ønsket sensor ved at bruge tasterne [ ][ ] og [ ][ ]. 2) Trin 2 Tryk på tasten [ENTER] for at fastfryse den valgte sensor. Dvs., når O2-sensoren og MAP-sensoren vælges og fastfryses, placeres disse sensorværdier øverst på skærmen som illustreret nedenfor: Kapitel 4-1 Der kan fastfryses op til fem sensorer da gangen. Hvis du f.eks. vælger 3) Trin 3 og fastfryser indsprøjtningstiden, som vises, når der rulles ned, placeres værdien for indsprøjtningstid, Injection Time, under den tidligere fastfrosne

52 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 O2- og MAP-sensor. D. Graftegning af data MULTISCAN P1 har en funktion til graftegning af data, [Data Graph], der giver mere effektiv analyse af data. a Når du trykker på tasten [1], efter du har placeret den fremhævede linje på den ønskede sensor, vises graftegningen over sensordataene som illustreret nedenfor. b Du kan få vist op til tre grafer på skærmen ved at vælge sensorerne som tidligere forklaret under proceduren med [Data Freeze]. Tryk på tasten [Enter], når du har placeret den fremhævede linje på den ønskede sensor, og tryk derefter på tasten [1]. Når der er valgt mere end fire sensorer, vises graferne for de øverste tre sensorer. Kapitel 4-2

53 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 c For hver grafaftegning af sensordata vises navnet på sensoren og dens aktuelle værdi samlet og på samme tid. d Hvis du vil ændre sensor, skal du gå tilbage til den tidligere visning af servicedata ved at trykke på tasten [Esc] og derefter vælge andre sensorer. e Tryk på tasten [ENTER], hvis du vil stoppe grafoutput. Det genoptages, når du trykker på tasten [ENTER] igen. Kapitel 4-1

54 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 E. Hjælpetip a Når du trykker på tasten [HELP], efter du har placeret den fremhævede linje på en bestemt datastrømvariabel, vises hjælpemeddelelsen. Dette fungerer på samme måde for registrerede fejlkoder i selvdiagnosticeringsfunktionen [Self Diagnosis]. b Der vises detaljerede oplysninger, inklusive betinget standardområde på den valgte sensor, som illustreret nedenfor. c Tryk på tasten [ESC] for at gå tilbage til visning af datastrømme. Kapitel 4-2

55 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 III. Aktiveringstest Aktiveringstesten er en meget brugbar funktion, der midlertidigt tvinger en bestemt aktuator, f.eks. en indsprøjtningsdyse, en motor eller en solenoide, til at blive aktiveret eller stoppet, så brugeren kan vurdere systemets tilstand eller normal betjening af den pågældende del ved at observere dens reaktion. - Signaler fra forskellige sensorer indføres til en kontrolenhed, og handlingerne formidles til aktuatorer. Sensorer og aktuatorer er årsager og virkning i et kontrolsystem. - Mens det er nyttigt at holde øje med datastrømfunktionen, hvis sensorerne fungerer korrekt, og kontrolenheden problemfrit indsamler korrekte data fra sensorerne, er aktuatortesten nyttig, når du skal undersøge, om aktuatorerne arbejder under normale betingelser, og kontrolenheden styrer systemet korrekt. - Nogle biler, f.eks. Nissan elle Toyota, har endnu mere avancerede aktiveringstest, hvor brugeren kan holde øje med reaktionen i det generelle system, mens sensorinputværdierne justeres manuelt. Kapitel 4-1

56 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 A. Menuvalg a Vælg [ACTUATION TEST] i menuen med funktionsvalg b Navnet på den aktuator, der skal testes, testmetoden og testbetingelserne, er vist i displayet. Tilgængelige aktuatorer, testmetoder og betingelser kan variere fra køretøj til køretøj. B. Teststart 1. Valg af testelement a b Vælg en aktuator, der skal testes, i menuen vha. tasterne [ ] og [ ]. Kontroller testbetingelserne, og tryk på tasten [ENTER], når alle betingelser er opfyldt. 2. Test a b Meddelelsen [TESTING...] vises under aktiveringstesten Kapitel 4-2 Testmetoden viser, hvordan aktiveringstesten udføres. Kontroller aktuatorens reelle reaktion. I eksemplet nedenfor, holder indsprøjtningsdysen op med at indsprøjte

57 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 brændstof i 6 sekunder, mens motoren er i tomgang, og det får motoren til at tabe hastighed eller gå ustabilt. c Når du tester en ventilator eller en indsprøjtningsdyse, er det let at kontrollere den korrekte reaktion, da der genereres markante ændringer i køretøjet, f.eks. en ventilator, der støjer, eller ustabil tomgang. Ventiler eller motorer testes imidlertid generelt, mens motoren er slukket, og det eneste, du kan høre, kan være en lav og uklar elektrisk brummende lyd. Udfør testen et stille sted, og observer testresultaterne nøje. d Når testen er fuldført, vises meddelelsen [TEST COMPLETE]. Du kan vælge andre aktuatorer vha. tasterne [ ] og [ ]. Tryk på tasten [ESC] for at gå ud af testtilstanden. Kapitel 4-1

58 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 IV. Den sorte boks (= Afspilning af registrering) På samme måde som 'den sorte boks' registrerer alt på et fly, kan MULTISCAN P1 registrere datastrømme under køretest af køretøjer, og de registrerede data kan 'hentes' senere til en detaljeret analyse af køretøjets tilstand. MULTISCAN P1 har en menu til afspilning af registreringer, kaldet "Record Replay", der har samme funktioner og kan betragtes som en sort boks. A. Funktionsvalg Vælg [#. Black Box Data] i funktionsvalgmenuen [Function Selection], når du har valgt Origin, Car Manufacturer, Model name (oprindelse, producent og modelnavn) og system, der skal testes. Kapitel 4-2

59 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 Kapitel 4-1

60 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 B. Kapacitet a Under en normal test overføres datastrømrammer, [Data Stream], hurtigt efter hinanden, og de kan ikke kaldes frem igen, medmindre dataene er gemt. Takket være den store interne hukommelse i MULTISCAN P1 kan den registrere op til 2040 rammer med datastrømme for flere biler. b Når du indlæser de registrerede data, kan du diagnosticere sensordata ramme for ramme uden at gå glip af et enkelt kritisk øjeblik. C. Hukommelsestjek a. MULTISCAN P1 kontrollerer den interne hukommelse, før registreringen af data i den sorte boks starter. Hvis der ikke er tilstrækkelig ledig plads til rådighed, foreslår MULTISCAN P1, at en eller flere tidligere registreringer slettes. b. Tryk på tasten [ERASE] for at fortsætte. Derefter vises en liste med gemte data. Placer den fremhævede linje på de data, der skal slettes, og tryk på tasten [ENTER]. Derefter bliver du bedt om at bekræfte dit valg. Tryk på tasten [YES] for at slette. Vil du ikke slette, skal du trykke på tasten [NO]. Kapitel 4-2

61 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 Kapitel 4-1

62 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 D. PID-valg (direkte dataparameter) a Du skal markere de parametre, der skal registreres. b MULTISCAN P1 viser dig alle de direkte dataparametre, der er tilgængelig i det kontrolsystem, du har valgt. Placer den fremhævede linje på den ønskede parameter, og tryk på tasten [ENTER]. Den valgte parameter markeres med en stjerne (*). Du kan også fravælge parameteren ved at gentage proceduren. c Du kan vælge op til 40 PID'er (parameter-id'er), der skal registreres. Tryk på tasten [ESC], når du har valgt. Derefter begynder MULTISCAN P1 at starte registrering af data. Kapitel 4-2

63 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 E. Trigger-tilstand Der er tre trigger-tilstande i den sorte boks-funktion. a Continuous Record Mode (ikke en trigger-tilstand) - I denne kontinuerlige registreringstilstand registrerer MULTISCAN P1 direkte data fra udvalgte parametre, op til 2040 rammer, eller indtil du trykker på tasten [ESC]. - Percentil for hukommelsesbrug og prøveudtagningstid (hyppighed) vises midt på skærmen under registreringen af data, og de faktiske direkte dataværdier forbliver uændrede. Kapitel Da der ikke anvendes nogen DTC-trigger i denne tilstand, forbliver antallet af "Før DTC"-rammer 0 og Efter DTC" øges kontinuerligt, efterhånden som der registreres flere rammer.

64 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 b Automatic Trigger Mode (udløst af DTC) - I denne automatiske trigger-tilstand bliver MULTISCAN P1 ved med at registrere direkte data for valgte parametre for op til 128 rammer. - Når der registreres en DTC, eller når brugeren trykker på tasten [ESC], fortsætter systemet med at registrere rammer - op til 2.040, eller indtil der afbrydes. - Med denne funktion kan der fås et sæt datastrømme før og efter motorstyreenhedens DTC-registrering, når testkørslen udføres. - Før DTC kan du se, at de direkte data for de valgte parametre hele tiden opdateres. Når de udløses af DTC eller tryk på tasten [ESC], er det imidlertid kun percentilprocesoplysninger og prøvefrekvens, der vises. Kapitel 4-2

65 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 Kapitel 4-1

66 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 c Manual Trigger Mode - I denne manuelle trigger-tilstand bliver MULTISCAN P1 ved med at registrere direkte data for valgte parametre op til 128 rammer, og når brugeren trykker på tasten [ESC], fortsættes der med registrering af de resterende rammer, op til Der vises det samme på skærmen, som når der vælges Auto Trigger Mode. Kapitel 4-2

67 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 F. Lagring af registrerede data a Når det samlede antal rammer når 2040, eller når der trykkes på tasten [ESC] for at afbryde, bliver du spurgt, om du vil gemme de registrerede data eller kassere dem. Tryk på [YES] for at gemme eller på [NO] for at annullere. b Når der trykkes på [YES], vises en dialogboks, hvor du bliver bedt om at angive testdatoen. Angiv datoen, og tryk på tasten [ENTER] for at gemme de registrerede data i hukommelsen i MULTISCAN P1. Når der trykkes på tasten [ESC], annulleres lagringen af data. Datoformatet er DD-MM-ÅÅÅÅ (D-dag, M-måned, Å-år), og der kan kun vælges numeriske værdier. c Kapitel 4-1 Modelnavnet på det køretøj, der testes, og kontrolsystemet gemmes sammen med datostemplet, så det senere kan hentes frem.

68 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 G. Indlæsning af data fra den sorte boks a Du kan indlæse gemte data fra den sorte boks ved at vælge [BLACKBOX RECORD LOAD / ERASE] i menuen til valg af bilproducent, [Car Manufacturer Selection], som illustreret nedenfor: b Der vises en liste over registrerede data i den sorte boks, som du kan vælge fra. Der kan gemmes op til 4 gange sorte boks-data i hukommelsen pr. bilproducent, derfor kan der vises op til 4 gange gemte sorte boks-data i menuen. c d Detaljerne i de registrerede Kapitel 4 - data 2 vises, så de kan bekræftes. Hvis registreringen er korrekt, skal du trykke på tasten [ENTER]. Tryk på tasten [ESC], hvis du vil afbryde. Hvis du vil slette nogle af disse gemte data, kan du placere den fremhævede linje det ønskede sted og trykke på slettetasten.

69 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 Kapitel 4-1

70 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 H. Indlæste data fra den sorte boks Indlæste data fra den sorte boks har grundlæggende samme format som servicedata med direkte datastrøm ([Service Data (Live Data Stream)]). Se illustrationen nedenfor. 1. Dataformat På den nederste del af skærmen vises det samlede antal registrerede rammer, rammeantal før og efter diagnosticeringsfejlkoden (DTC) og antallet af registrerede DTC'er. I eksemplet nedenfor kan du se, at der i alt er registreret 458 rammer. Den datastrøm, der aktuelt er vist i hovedvinduet, er ramme nr. 336 regnet fra starten. Det viser også, at den aktuelle ramme er nr. 80, efter at der er registreret 2 fejlkoder. De direkte dataværdier er muligvis ikke realistiske, eftersom skærmbilledet blev hentet, mens scanningsværktøjet var kædet sammen med en simulator. 2. Afspilning af data a. Tryk på tasten [YES]. Derefter starter afspilningen af gemte data fra Kapitel 4-2 den sorte boks. MULTISCAN P1 kører med samme tidsmæssige opdateringsintervaller for dataene som den sorte boks. Derfor afspilles dataene fra den sorte boks med samme hastighed, som de i sin tid er registeret med.

71 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 b. Hvis du vil går hurtigere frem eller tilbage, skal du trykke på tasten [ ] eller [ ] under afspilningen. Hastigheden i afspilningen går tilbage til den oprindelige hastighed, når tasten slippes. c. Når der trykkes på tasten [YES], indsættes en pause i afspilningen. Du kan genoptage afspilningen fra den ramme, hvor der blev indsat en pause, ved at trykke på tasten [YES] igen. d. Når der trykkes på tasten [NO], stoppes afspilningen. Du kan starte afspilningen igen ved at trykke på tasten [YES] en gang til, men der startes så fra første ramme. Kapitel 4-1

72 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 Kapitel 4-2

73 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 3. Graf a Som forklaret tidligere i afsnit [3. Service Data], kan der laves graftegninger af data fra op til tre valgte parametre. b Sørg for, at afspilningen af data fra den sorte boks er stoppet. Hvis data afspilles, eller der er indsat en pause, kan afspilningen standses helt ved tryk på tasten [NO]. c Vælg ved at placere den fremhævede linje på den ønskede parameter, og tryk på tasten [ENTER]. Den valgte parameter markeres med en trekant som vist nedenfor: d Tryk derefter på tasten [1] for at få vist dataene som en graf. Kapitel 4-1 Linjegraferne er flade, da de ikke er baseret på data, som er registreret fra det aktive køretøj.

74 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 e Der kan vises op til 316 rammer på en enkelt side. Hvis der er mere end 316 rammer i de registrerede data, kan du skifte til næste eller forrige side vha. tasterne [ ] og [ ]. f Den punkterede linje angiver den ramme, som de viste direkte dataparameterværdier er hentet fra. Du kan flytte mod venstre og højre med tasterne [ ] og [ ]. g Forløbet tid og rammenummer er angivet forneden. - Continuous Record Mode (ikke en trigger-tilstand): Forløbet tid og antallet af rammer fra den første ramme. - Automatic/Manual Trigger Mode (udløst af DTC eller brugeren): Forløbet tid og antallet af rammer fra trigger-punktet (DTCregistrering eller brugerens tryk på tasten [ESC]). Før trigger-punktet markeres der med negative værdier. h Hvis du vil vende tilbage til visning af data fra den sorte boks, skal du trykke på tasten [ESC]. Kapitel 4-2

75 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 4. DTC a Du kan kontrollere den eller de DTC'er, der er fundet under registrering af data fra den sorte boks. b Sørg for, at afspilningen af data fra den sorte boks er stoppet. Hvis data afspilles, eller der er indsat en pause, kan afspilningen standses helt ved tryk på tasten [NO]. c Tryk på tasten [2], når listen med DTC'er vises som illustreret herunder: d Da data fra den sorte boks ikke er direkte eller aktive, kan du ikke slette DTC'erne. Kapitel 4-1

76 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 V. Placering af stik a Køretøjets OBD2-adapter er let at finde, da den som regel er placeret under instrumentbrættet. I ældre køretøjer er DLC-adaptere fra OBD generation 1 imidlertid placeret mere tilfældigt og kan være vanskelige at finde. MULTISCAN P1 indeholder kort over placeringen af adaptere i køretøj for visse bilmærker, hvilket gør det lettere for brugeren at lokalisere adapterne. De foreslåede placeringer i denne funktion er udelukkende baseret på Hanatechs egne erfaringer, og oplysningerne er derfor muligvis ikke fyldestgørende. Det anbefales altid at finde de korrekte oplysninger i den oprindelige reparationsvejledning, som de enkelte bilproducenter udgiver. Til nogle bilmærker er der ikke kort over adapterplaceringerne pga. fortløbende forbedringer af softwaren. b Vælg punktet [CONNECTOR LOCATION] i køretøjets valgmenu, hvis Kapitel 4-2 adapteren ikke findes på den forventede placering. Der følger en tegning, som angiver placeringen af adapteren i køretøjet. Nederst til højre på skærmen vises det samlede antal placeringskort for det valgte bilmærke. I eksemplet nedenfor er der valgt Hyundai-motorer, og det angives, at der i alt findes 5 kort.

77 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 c Kortene er ordnet efter den hyppigst fundne placering. Tryk på op- eller nedtasten for at få vist næste eller forrige kort. Tryk på tasten [ESC] for at vende tilbage til menuen til valg af køretøj. d Placeringskort for koreanske biler er baseret på køretøj, hvor føreren sidder i venstre side. For andre biler, f.eks. japanske, australske og malaysiske, er udgangspunktet, at føreren sidder i højre side. Derfor skal der nogle gange tages højde for at billedet skal vendes, så det svarer til danske køreforhold. Se afsnittene om de enkelte bilmærker i denne vejledning, hvis du Kapitel 4-1 ønsker flere oplysninger.

78 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 VI. Startspærre A. MULTISCAN P1 har diagnosticeringsfunktioner til startspærresystemer. Funktionerne omfatter nøglekodning samt DTC-aflæsning/sletning eller direkte datafunktioner i visse bilmærker, f.eks. Hyundai, Kia, australske Holden, australske Ford og Mitsubishi, og denne funktionalitet på OEMniveau forventes udvidet til andre bilmærker, efterhånden som der sker yderligere udvikling. B. Startspærresystemet skelner mellem store og små tegn, da det er direkte relateret til sikkerhedsforhold. Misbrug eller forkert betjening af denne nøglekode eller programmeringsfunktion kan resultere i, at systemet går ned og spærrer køretøjet, hvilket medfører større tab og kræver mere tid til gendannelse. Hanatech anbefaler, at denne funktion kun bruges af uddannet og godkendt teknisk personale, der har et indgående kendskab til hele proceduren, og at funktionen kun anvendes til lovlige formål. Brugeren er helt og aldeles ansvarlig for evt. tab, skade, fejl i startspærresystemet eller lukning forårsaget af misbrug eller forkert betjening pga. manglende betjeningskendskab eller instruktionsmateriale C. Hvis du vælger nogen form for nøglekopiering, kodning, nulstilling eller Kapitel 4-2 programmeringsfunktion fra en funktionsmenu i startspærresystemet, vises en ansvarsfraskrivelse på skærmen, og du bliver bedt om at læse

79 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 4 advarslen som vist nedenfor: Læs hele ansvarsfraskrivelsen ved at bruge tasterne [op] / [ned], og skriv de sidste fire cifre i serienummeret nederst på skærmen. Tryk derefter på tasten [YES] for at fortsætte til næste trin. Hvis du trykker på tasten [NO], afbrydes funktionen. Serienummeret findes bag på basisenheden bag griberemmen. Du kan ikke skrive tallene, hvis du ikke har rullet gennem hele ansvarsfraskrivelsen ned til sidste linje. Kapitel 4-1

80 Hanatech Co., Ltd.. Kapitel 5 Generisk OBD2 I. Ordret definition af OBD og OBD OBD er en forkortelse for On Board Diagnostics, dvs. intern diagnosticering. OBD-1 refererer til Title 13 California Code 1968 med titlen "Malfunction and Diagnostic System for 1988 and Subsequent Model Year Passenger Cars, Light-Duty Trucks, and Medium-Duty Vehicles with Three-Way Catalyst Systems and Feedback Control" registreret den Ifølge denne kræves det af biler, der er solgt i Californien, at de har en intern computerprocessor til intern selvdiagnosticering af computerregistreret emissionsrelaterede komponenter, enhed til brændstofmåling og recirkulation af udstødningsgas. En delvis eller total fejlfunktion, der overstiger standarden for udstødningsemission, vil tænde et fejlfunktionslys, en såkaldt MIL (malfunction indicator light) og giver en intern identifikation til lokalisering af fejlfunktionen. Der er gemt koder i den interne computerhukommelse, så der kan leveres oplysninger til lokalisering af fejlfunktionen. Til at læse koderne bruger producenter metoder som blinkende fejlfunktionslys eller forskellige serielle dataprotokoller. OBD-2 refererer til Title 13 California Code med titlen "Malfunction and Diagnostic System Requirements-1994 and Subsequent Model-Year Passenger Cars, Light-Duty Trucks, and Medium-Duty Vehicles and Engines. Registreret den hos Air Resouce Board (ARB) Dette kræver et standard-el-stik, open source standardiserede Kapitel 5-1 diagnosticeringsfejlkoder (DTC), data og kommunikationsprotokol med mere specifik selvdiagnosticerende intern overvågning af emissionsfejlfunktioner.

81 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 II. Flere praktiske noter A. Teknisk betydning af OBD2 1. Standardisering a For teknikere og operatører af scanningsværktøj betyder OBD2 teknisk set, at det har bragt standardiseringsmetoder til diagnosticering af køretøjer til et kaotisk marked for service og reservedele, hvor dusinvis af bilproducenter bruger forskellige diagnostiske adaptere og egne kommunikationsprotokoller. b Den trapezformede diagnostiske adapter med 16 ben og nogle få af de vigtigste kommunikationsprotokoller inklusive ISO9141-2, KWP2000, and SAE J1850 VPW og PWM danner basis for specifikationerne for standard-obd2. c Fejlkoder og datastrømvariabler blev også standardiseret og gjort frit tilgængelige, så alle scannere, der understøtter de tidligere nævnte standardkommunikationsprotokoller via OBD2-adapteren med 16 ben altid kan få de samme aflæsninger. 2. Formål med OBD og OBD2 a. OBD og OBD2 er navnene på den bestemmelse, der blev indført ved lov Kapitel 5-2 i USA, med henblik på emissionsbegrænsning. b. Intern diagnosticering blev implementeret for at overvåge fejlfunktioner eller fejl i emissionsrelaterede reservedele og komponenter for at minimere muligheden for meget høj emission af udstødningsgas. Det

82 Hanatech Co., Ltd.. Kapitel 5 sker ved at orientere føreren om, at der er et problem med bilen, og så teknikeren umiddelbart kan se, hvad problemet er, når der registreres problemer med systemet til emissionsbegrænsning. Og OBD2 trådte senere i kraft for at øge effektiviteten af OBD via standardisering. B. Generisk OBD2 og udvidet OBD2 1. Generisk OBD2 a. OBD2 blev implementeret med henblik på emissionsbegrænsning. Standardiseringen er derfor begrænset til drivaggregatsystemet, der er direkte relateret til emissionsbegrænsning. Det er ikke obligatorisk for andre systemer, f.eks. ABS og SRS b. Desuden er det ikke alle fejlkoder og datastrømvariabler, der er standardiserede. Der er defineret en liste over fejlkoder og datastrømvariabler, der er tæt forbundet med emissionsbegrænsning, som OBD2-standarder. Det tillader imidlertid også flere koder og variabler, der er reserveret til bilproducentens egen definition og brug. Disse standardiserede dele af fejlkoder og datastrømvariabler er de såkaldte generiske OBD2. Generisk OBD2-anvendelse er begrænset til emissionsrelaterede systemer, og det samme er de diagnostiske aflæsninger 2. Udvidet OBD2 a. Generisk OBD2 har imidlertid begrænset brugbarhed ved generel diagnose, da en bil omfatter en hel del mere end dette. Kontrolsystemer til andet end drivaggregatet er ikke inkluderet i de obligatoriske OBD2- Kapitel 5-1 bestemmelser, og hver bilproducent har forskellige definitioner af fejlkoder og datastrømme for de reserverede, ikke-standardfelter i drivaggregatsystemet. b. Omfanget af det interne diagnosticeringssystem, som standardfunktionerne i OBD2 ikke dækker, kaldes udvidet OBD2, på

83 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 engelsk Enhanced OBD2. 3. Producentens OBD a. Mange ikke-amerikanske biler fra modelåret 1996 eller senere har en OBD2-adapter med 16 ben. Kommunikationen med scannere følger dog ikke standardiserede OBD2-protokoller. b. Disse bilproducenter vedligeholder deres egne kommunikationsfunktioner, som ikke er meget forskellig fra OBD generation 1, men kun ligner en diagnostisk adapter. Dette er den såkaldte MOBD eller producentens OBD. c. Med MULTISCAN P1 understøttes MOBD-kommunikation for alle bilmærker, der er medtaget på dækningslisten. Kapitel 5-2

84 Hanatech Co., Ltd.. Kapitel 5 III. MULTISCAN P1 og OBD A. Generisk OBD2 i MULTISCAN P1 1. Generel OBD2 a Du kan se kategorien for den generelle OBD2 (OBD2/EOBD) i den første menu. b Når der vælges [2.OBD2/EOBD], efterfølges det af et forslag fra den diagnostiske adapter. Tryk på tasten [ENTER] for at fortsætte. c Kapitel 5-1 MULTISCAN P1 prøver derefter automatisk at etablere kommunikation med kontrolmodulet til drivaggregatet ved at bruge standard-obd2- kommunikationsprotokoller efter tur.

85 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 d Når der opnås kommunikation med kontrolmodulet med en af disse fire standardprotokoller, rapporterer MULTISCAN P1, at der er oprettet kommunikation, og afventer din kommando for at starte den generiske OBD2-diagnose som nedenfor: e Kapitel 5-2 De tilgængelige funktioner for det generiske OBD2-system er angivet nedenfor som illustreret:

86 Hanatech Co., Ltd.. Kapitel 5 f Hvis kontrolmodulet ikke reagerer, efter der er gjort forsøg med alle OBD2-standardprotokollerne, viser MULTISCAN P1 fejlrapporten og kontrolpunkterne som illustreret nedenfor: 2. Valg Du kan vælge denne generelle OBD2, når du er sikker på, at testkøretøjet er OBD2-kompatibelt men ikke blandt køretøjerne på dækningslisten. 3. EOBD a I Europa blev EOBD obligatorisk 1. januar 2001, og siden da har alle biler, der er lavet i Europa, skullet overholde den generiske OBD2. b Du kan vælge generel OBD2 for DCN-PRO til diagnose af europæiske Kapitel 5-1 biler for køretøjer fra 2000 og senere modelår for drivaggregatsystemet.

87 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 6 Interface til analyseenhed af udstødningsgas Interfacet mellem scanneren og analyseenheden til udstødningsgas er tilgængelig mellem analyseenheden og MULTISCAN P1-scanneren. HOST- PRO PC-interfaceprogrammet er desuden nødvendigt for at tilføje pcinterfacefunktioner i realtid. I dette kapitel af vejledningen forklares brugen af scannersiden til interfacet. Læs omhyggeligt den vejledning, der følger separat med analyseenheden til udstødningsgas for at blive fortrolig med brugen af analyseenheden, før interfacefunktionerne bruges. Kapitel 6-1

88 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 I. Opsætning A. Strømforsyning a Se vejledningen til analyseenheden til udstødningsgas, når analyseenheden bruges alene uden interface til scanneren. I dette kapitel forklares brugen, når analyseenheden til udstødningsgas bruges i køretøjet med interface til scanneren. b Slut cigarettænderens strømkabel til cigarettænderens stikfatning. Og slut den anden ende til stikfatningen til 3 ben på bagpanelet på analyseenheden til udstødningsgas c Analyseenheden til udstødningsgas starter opvarmning, når der tilføjes strøm. Opvarmningen tager 4 til 6 minutter under normale forhold. Det Kapitel 6-2 kan tage op til 15 minutter, når det er koldt, og afhænger helt af den faktiske lufttemperatur

89 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 6 B. Kabelføring 1. Scanner interface til analyseenhed til udstødningsgas a Slut hanstikket med 9 ben fra interfacekablet til analyseenheden til udstødningsgas til MULTISCAN P1 RS232-adapteren. b Slut hunstikket til 9 ben til analyseenheden til udstødningsgas. 2. Tilføjelse af pc til netværket a Med brug af pc-interfacet i realtid til HOST-PRO kan du forbinde MULTISCAN P1 med din pc og bevare interfacet mellem scanneren og analyseenheden til udstødningsgas. b Slut hunstikket til 15 ben på splitkablet til hanstikket med 15 ben på HOST-PRO USB-modulet. c Slut USB-kablet til pc'en Kapitel 6-1

90 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 d Det planlægges at levere HOST-PRO gratis i forbindelse med MULTISCAN P1. Hvis der installeret en printer til pc'en, kan du udskrive målingerne på printeren uanset mærkenavn, model og understøttet udskriftstilstand. Kapitel 6-2

91 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 6 C. Strømforsyning Slut den ene ende af det ekstra strømkabel, der følger med analyseenheden til udstødningsgas, til den ekstra strømstiksfatning på cigarettænderstikket og den anden ende til MULTISCAN P1. Kapitel 6-1

92 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 II. Betjening Du kan få vist aflæsningerne af udstødningsgassen på to måder med brug af scannerinterface: a Fjernkontroltilstand MULTISCAN P1 fungerer som et fjernkontrolmodul. Alle skærmbilleder med analyseenheden til udstødningsgassen overføres til MULTISCAN P1, og du kan styre brugen af analyseenheden med scanneren. b Datastrømfunktion MULTISCAN P1 fungerer som en datamodtager. Aflæsninger af udstødningsgas leveres som en del af datastrømmen. Du kan få vist både oplysninger om datastrømme og målinger af udstødningsgas på samme tid med MULTISCAN P1. MULTISCAN P1 skal kommunikere med både køretøjets kontrolmodul og analyseenheden til udstødningsgassen på samme tid. I begge tilstande ophører analysenheden til udstødningsgas med at vise målinger af udstødningsgas på LCD-skærmen og viser meddelelsen "Communicating with scanner" (kommunikerer med scanner). Du skal indstille analyseenheden til udstødningsgas til klar til scannerinterface ved at vælge [Scanner communication mode], efter der er trykket på tasten [MENU] på analyseenheden og før interfacefunktionen mellem MULTISCAN P1 og analyseenheden til udstødningsgas Kapitel starter. 6 Se - vejledningen 2 til analyseenheden til udstødningsgas, hvis du ønsker flere oplysninger.

93 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 6 A. Fjernkontroltilstand Alle funktioner og skærmbilleder er grundlæggende de samme, som når analyseenheden til udstødningsgas bruges alene. Du kan anskue det på den måde, at frontkontrolpanelet på analyseenheden simpelthen er blevet omdannet til MULTISCAN P1. 1. Menuvalg a Tænd for MULTISCAN P1 ved at trykke på tasten [POWER]. Vælg derefter [1. SCAN] ved at trykke på tasten [1] i den første menu. Derefter vises menuen til valg af bilmærke som illustreret nedenfor: 2. Betjening Se den separate vejledning til analyseenheden til udstødningsgas, hvor funktionerne er detaljeret beskrevet. Du skal indstille analyseenheden til udstødningsgas til klar til scannerinterface Kapitel 6-1 ved at vælge [Scanner communication mode] og derefter trykke på tasten [MENU] i analyseenheden til udstødningsgas, før interfacefunktionen til MULTISCAN P1 og analyseenheden starter. Se vejledningen til analyseenheden til udstødningsgas, hvis du ønsker flere oplysninger.

94 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 B. Datastrømfunktion MULTISCAN P1 fungerer som en datamodtager. Aflæsninger af udstødningsgas leveres som en del af datastrømmen. Du kan få vist både oplysninger om datastrømme og målinger af udstødningsgas på samme tid med MULTISCAN P1. Aflæsninger af udstødningsgas er vist i den sidste del af scannerdatastrømmen 1. Sædvanligt valg i scannermenuen a. Vælg et bestemt modelnavn og et bestemt system, du oftest vil teste. separat. Fremgangsmåden er den samme, som når MULTISCAN P1 bruges Kapitel 6-2

95 b. Med Hanatech Co., Ltd. eller uden aflæsninger af udstødningsgas Kapitel 6 Når du vælger [Service Data (=data stream, live data)] i funktionsmenuen, vises en forespørgsel, når analyseenheden til udstødningsgas har interface til MULTISCAN P1. Hvis der ikke er interface mellem disse to maskiner, overspringer MULTISCAN P1 denne procedure til menuvalg. c SERVICE DATA + GAS DATA Vælg denne visning af servicedata + data om udstødningsgas for at få vist aflæsninger af udstødningsgas sammen med konventionelle scannerdata via interfacet mellem MULTISCAN P1 og udstødningsgasanalyseenheden til DCN. d SERVICE DATA only Dette menupunkt, kun servicedata, aktiverer den sædvanlige scannerbrug, og der leveres kun datastrøm uden aflæsninger fra Kapitel 6-1 analyseenheden til udstødningsgas

96 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 Sørg for, at testkøretøjet understøtter den serielle kommunikation, der leverer datastrømme. Scanner interfacet til analyseenheden til udstødningsgas er ikke tilgængeligt i ældre biler uden funktioner til datastrømme. Kapitel 6-2

97 Hanatech Co., Ltd. Kapitel 6 2. Datastrøm med aflæsninger af udstødningsgas a Aflæsninger af udstødningsgas er kun tilgængelige, når analyseenheden til udstødningsgas har et korrekt fungerende interface med MULTISCAN P1 og er klar til datatransmission. Se vejledningen til analyseenheden til udstødningsgas, hvis du ønsker flere oplysninger. b Du finder aflæsningerne af udstødningsgas i slutningen af datalisten. Brug tasterne [ ] og [ ] til at rulle op og ned eller [ ] eller [ ] til at flytte side op/ned. Kapitel 6-1

98 BRUGERVEJLEDNING Til MULTISCAN P1 3. Fastfrysning/graftegning af data a. Du kan placere op til 5 sensorer eller aflæsninger af udstødningsgas øverst på skærmen ved at trykke på tasten [ENTER], når du har placeret den fremhævede linje på punktet. De valgte punkter forbliver øverst på skærmen, mens du ruller op og ned på skærmen for at få vist andre dataaflæsninger. b. Du kan vælge op til 3 punkter på samme måde og få vist aflæsningerne i grafisk form ved at vælge [1. Graph] under visningen af datastrømmene. Kapitel 6-2 c. Se [Kapitel 4. Funktioner], hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio

BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, DAB+/FM mini Radio BETJENINGSVEJLEDNING Clip Multi-Sprog, /FM mini Radio VIGTIGT: Læs vejledningen omhyggeligt, før du bruger produktet, og gem den til senere brug. Indhold Udpakning 25 Knap instruktion 26 OLED display 28

Læs mere

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ

VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ Lynvejledning VT30 TPM-SERVICEVÆRKTØJ VT30 Kundeservice 1-888-621-TPMS 1-888-621-8767 Version: MJC-1409-DK2 QRG3814d INDHOLD Afsnit A GENEREL BESKRIVELSE A1 Forside side 3/10 A2 Strømforsyning side 4/10

Læs mere

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning

TPM II Sensor Controller Installationsvejledning TPM II Sensor Controller Installationsvejledning Introduktion: Tak fordi du besluttede at købe TPM II Sensor Controllert. De følgende sider vil gøre dig fortrolig med programmeringsværktøjet og programmerings-app

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug

Oversigt.: LED Indikator Optag / Stop Button Lince MIC Nulstil Hul USB Plug 1. Brugervejledning 2. Tak for dit køb af vores pen-optager. Læs venligst denne manual omhyggeligt og grundigt før ethvert forsøg på at betjene dette produkt og beholde den for din fremtids reference.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse af det motoriserede rullegardin med fjernbetjening... 3 1.1 Generelle egenskaber...

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes.

VETEC ApS. Dynamometer. Brugervejledning & Monteringsvejledning. Copyright 2009, Vetec Aps. Alle rettigheder forbeholdes. Dynamometer Brugervejledning & Monteringsvejledning Til lykke med købet af Deres nye Dynamometer. Vetec er ikke ansvarlig for tekniske eller redaktionelle fejl eller udeladelser heri, eller for tilfældige

Læs mere

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning

HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning HP 2400/2500 Ultra Light Docking-station Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft er et amerikansk registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse

I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e. Indholdsfortegnelse I n t r o d u k t i o n / I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Tillykke med købet af Deres nye Petscribe graveringsmaskine. Den følgende manual skal fungere som en guide til korrekte udpaknings-, opstillings-,

Læs mere

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED

ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED ADVANCEDTECHNOLOGY CMT ADVANCED CARS ADVANCEDTECHNOLOGY CARS er en professionel diagnostisk værktøj til work-shops. Det har en omfattende database med en meget god dækning af alle bilmærker på det danske

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester

BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester BRUGER MANUAL for Batteri/Lade/Starter system tester SIKKERHED Sikkerheds forskrifter Læs denne manual før testeren tages i brug, og vær især opmærksom på dette afsnit om sikkerhed. Vær opmærksom på at

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3013. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3013 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt

Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Welch Allyn Connex Spot Monitor kort oversigt Indholdsfortegnelse Tænd/slukknap...2 Sluk...2 Log på, og vælg en profil...2 Batteristatus...2 Skift profil...2 Start/stop blodtryk...2 Start intervaller...2

Læs mere

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK

Brugsvejledning DANSK / ENGELSK Brugsvejledning DANSK / ENGELSK DANSK Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Pakkens indhold 4 3. Diagram 5 4. Betjening 6 4.1 Grundlæggende betjening 6 4.2 Parring med mobiltelefon 7 4.3 Multilink med

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret)

Beskyttelse Døre, fronthjelm, bagagerum og kabine, samt startblokering (hvis monteret) Kære Kunde Vi takker for valget af vores system, og vi kan oplyse, at dette produkt er et teknisk avanceret alarmsystem, der lever op til de ydelsesmæssige standarder, som er fastsat af bilproducenterne,

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H

ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING. Model: CL-338H ODSIF BRUGSANVISNING TIL TIMER TIL MOTORISERET RULLEGARDIN MED FJERNBETJENING Model: CL-338H 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Beskrivelse og egenskaber... 3 2. Tekniske data og specifikationer...5 3. Indstilling

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Bee-Bot eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning DA Rider Rider er udstyret med en berøringsskærm. Du kan betjene enheden enten ved at klikke på skærmen eller bruge hardware-knappen. 1 BACK 2 4 LAP PAGE 3 1 Strøm/Tilbage/Pause/

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 USBTP2 BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_usbtp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310

Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 Trådløs Nokia-musikmodtager MD-310 1.0. udgave 2 Om musikmodtageren Med den trådløse Nokia-musikmodtager MD-310 kan du høre din yndlingsmusik i høj lydkvalitet uden at skulle skifte cd eller trække lange

Læs mere

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur

Produkt Detaljer: Indhold i boksen: Produktmanual. 1) ipad Cover 2) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur Produkt Detaljer: 1) ipad Cover ) ipad bund Lås 3) ipad top Lås 4) Tastatur 5) Funktionstaster 6) Bluetooth LED 7) Opladnings LED 8) Tænd/Sluk & Bluetooth tilslutnings knap 9) USB opladning 5V/DC 1 5 3

Læs mere

Ford Ranger brugervejledning

Ford Ranger brugervejledning Ford Ranger brugervejledning Model Aldersgrænse Bæreevne Ford Ranger 37-96 måneder 30kg Oversigt over dele Del Antal Del Antal Karosseri 1 Kølerhjelm 1 Lys 4 Forhjul 2 Hjulkapsler 4 Baghjul 2 Forrude 1

Læs mere

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01

Vocally 3 Infinity. In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning. Rev 1.01 Vocally 3 Infinity In-Line, stemme aktiveret opkaldsenhed Brugsanvisning Rev 1.01 Dette er en Dansk udgave af producentens officielle bruger manual. Der henvises til den officielle i tvivls tilfælde og

Læs mere

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG

STYKLISTE AP 500 MANUAL 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG STYKLISTE # ANTAL BESKRIVELSE 1 1 ELEKTRONIK MODUL 2 1 SERVOMOTOR 3 1 LEDNINGSNET 5 1 AP 500 MONTERINGS KIT 5.1 1 WIRETRÆK BESLAG 5.2 3 WIRE BESKYTTER 5.3 1 KABELHOLDER 5.4 1 SPÆNDESKIVE 5.5 1 WIRETRÆK

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING

MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING MEN-001-B GARAGEPORTÅBNER MONTERINGSVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger.....1 Nødvendigt værktøj...1 Montering af garageportåbneren...2-6 Montering af skinnerne..7-8 Stramning af

Læs mere

Installationsvejledning til Integration ipp350

Installationsvejledning til Integration ipp350 Installationsvejledning til Integration ipp350 Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2014-03-12). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0145 1. Indledning

Læs mere

BRUGSANVISNING MODEL

BRUGSANVISNING MODEL BRUGSANVISNING MODEL Tillykke med Deres nye multimeter, før De går igang med at bruge produktet, bedes De læse denne brugsanvisning grundigt. I. ANVENDELSE Dette kategori III multimeter kan anvendes til

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ

INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ CITROËN INFO DIAG DIAGNOSTICERINGS- VÆRKTØJ LEXIA PROXIA CD 35 DTAV CITROËN DANMARK A/S AUT. CITROËN-FORHANDLERE - Nyvognsklargører - Fabriksaktionskoordinator AUT. CITROËN-VÆRKSTEDER - Eftermarkedsansvarlig,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Copyright. Varemærker

Copyright. Varemærker Copyright 2015 Sanford, L.P. Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af dette dokument eller af softwaren må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, eller oversættes til et andet sprog,

Læs mere

www.blackanddecker.eu BDPC10USB

www.blackanddecker.eu BDPC10USB www.blackanddecker.eu BDPC10USB Dansk Anvendelsesområde Din Black & Decker USB-omformer er beregnet til at omforme 12 Vdc til 5 Vdc. Med den kan en bils 12 Vdc levere 5 Vdc til udstyr, som normalt skal

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM

BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM BATTERIOPLADER 6 V / 12 V, GEL, WET & AGM Art nr 78000020 EAN nr 5709133780043 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG! FØLG OMHYGGELIGT SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE FOR AT UNDGÅ SKADER PÅ PERSONE OG UDSTYR! SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Læs mere

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100

GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 GA310 Vibration Steering Wheel RS-100 Bemærk venligst! Udsæt ikke Vibration Steering Wheel RS-100 for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri.

REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. REPARATIONS- VEJLEDNING NR. 4 PRO-MOVEC Electric Center display/integreret display Carrier 2 batteri. Indholdsfortegnelse 1. Komponentplacering... 3 2. LCD Center Display... 4 2.1 LCD Center Display, Displaybeslag

Læs mere

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk

trådløs dørklokke brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk trådløs dørklokke DK brugervejledning yderligere information på www.phonicear.dk indholdsfortegnelse DETECT DOOR funktion.......................... 1 DETECT DOOR indstillinger....................... 2

Læs mere

DCC digital dekoder til magnetiske produkter

DCC digital dekoder til magnetiske produkter Viessmann 5212 Digital Dekoder Dansk Brugervejledning DCC digital dekoder til magnetiske produkter med fire udgangsgrupper Indhold 1. Vigtige oplysninger... 2 2. Indledning / Egenskaber... 3 3. Montering...

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes.

ANTENNE For den bedste modtagelse, bør FM antennen benyttes. 1. Funktionsvælger CD/BÅND (OFF)/RADIO 2. FM-stereo vælger 3. FM antenne 4. CD låge 5. Stations søgehjul 6. Bass Boost søgehjul 7. CD springe/søge frem 8. CD springe/søge tilbage 9. CD programmerings knap

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s.

Ændring af indstillinger s. 3. Parkering i lande med andre regler s. 4. Parkering i land med anden tidszone s. 7. Tilbage til fabriksindstilling s. INDHOLDSFORTEGNELSE Indstilling af P-Watch s. 2 Ændring af indstillinger s. 3 Parkering i lande med andre regler s. 4 Parkering i land med anden tidszone s. 7 Tilbage til fabriksindstilling s. 8 Parkering,

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG telefon Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med ConnectLine telefon- adapter og en fastnettelefon, skal adapteren først

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

1. Detaljeret beskrivelse

1. Detaljeret beskrivelse Digital Diktafon Indhold 1. Detaljeret beskrivelse... 3 2. Specifikation... 4 3. Sæt batterier i... 4 4. Anvendelse... 6 4.1. Tænd/Sluk... 6 4.2. Optagelse... 6 4.4.1 Vælg optagelsestilstand... 6 4.4.2

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP3014. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP3014 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater.

ADVARSEL: Smid ikke dette produkt i husholdningsaffaldet. Aflever det til et indsamlingssted for genanvendelse af elektroniske apparater. Garanti & Support Dette produkt har en ét-års garanti, der dækker over eventuelle problemer ved normalt brug. Misbrug af Easi-Speak eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle data, der er

Læs mere

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA

Instruktion. MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA Instruktion MINIGAM+ On/off og analog styring IN217DKA 1. Beskrivelse af kort Advarsel! Flere dele på printkortet er forsynet med 115/230VAC. Afbryd altid strømmen før der arbejdes på aktuatoren. 2. For

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold

KING-METER. Bruger manual J-LCD. Indhold KING-METER Bruger manual J-LCD Indhold 1. Forord 2. Udseende og størrelse 2.1. Materiale og farve 2.2. Display størrelse og installation 3. Funktionsoversigt og knap funktion 3.1. Kort introduktion til

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter

INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter INSTALLATIONS VEJLEDNING TV-adapter 3 Indholdsfortegnelse Læs dette først 4 Oversigt over TV-adapteren 5 Tilslutning til strømkilde 6 Tilslutning til tv 7 Valgfri mellemstik til tv-tilslutning 8 Klargør

Læs mere

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald.

Sikkerhed note: Når du når den maksimale hastighed af scooteren lyder et advarselssignal og du bør selv reducere din hastighed for at undgå et fald. Indhold 1. Indledning... 2 2. Sikkerhed... 2 SIKKERHED Generel information...2 Sikkerhed... 2 Sikkerhedsfunktioner...4 Beskyttelsesudstyr... 4 Idriftsættelse...... 4 Batteri... 5 Opladning af batteriet...

Læs mere

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER

INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER INSTRUKTIONSBOG TIL CHAdeMO-ADAPTER REGLER VEDRØRENDE KOMMUNIKATION RADIO- OG TV-STØJ Det udstyr, som er beskrevet i denne instruktionsbog, kan generere og udstråle radiofrekvensenergi. Hvis det ikke installeres

Læs mere

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips.

Altid klar til at hjælpe. Registrer dit produkt, og få support på  SRP2018. Spørgsmål? Kontakt Philips. Altid klar til at hjælpe Registrer dit produkt, og få support på www.philips.com/support Spørgsmål? Kontakt Philips SRP2018 Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1 Din universalfjernbetjening 2 Indledning

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual

AUTO-HIFI AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-482. Instruction manual AUTO-HIFI R AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL CD-8 Instruction manual DIGITAL AUDIO CD-8GD AUTORADIO MED CD AFSPILLER MED PLL FM/AM OG AFTAGELIG FRONT PANEL. BRUGSANVISNING

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning

RF Termostat. Brugs- og monteringsanvisning RF Termostat Brugs- og monteringsanvisning S i de 1 Rumtermostaterne bør monteres i rummet inden programmering, men kan også placeres min. 1 m. fra modtageren under programmeringen, hvis de ikke er monteret

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave

Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave Installation og brug af MoBilScan J2ME udgave 1: Få fat i installationsfilen Installationsfilen hedder MoBilScan.JAR Nyeste version kan altid downloades fra www.mobilscan.dk (siden Download ). Bemærk at

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260

Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Monterings og brugervejledning Portautomatik K 19 samt tilbehør www.nordiskportimport.com 50 250 260 Montering af Automatik K19 Klargøring af stangtrækket: Anbring stangen på et par bukke og monter Det

Læs mere

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL

TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL TECHCONNECT TC2 VGATP BRUGERMANUAL www.visionaudiovisual.com/techconnect/tc2_vgatp 1 KONFORMITETSERKLÆRING Når relevant, er Vision-produkter certificerede og overholder alle kendte lokale regulativer iht.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde,

BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning. Garanti. Kære kunde, BS-37 6 i 1 termometer Dansk Betjeningsvejledning Garanti Kære kunde, Vi er glade for, at du har købt vores termometer BS-37 og vi håber du bliver tilfreds med dit køb. Såfremt der, imod alle forventninger,

Læs mere

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic

1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic 1-Funktions multitavle 0300440 Aquatronic Manual for program 1FV1.0 (se mærkning på kreds U2) Mærkespænding: Mærkeeffekt: Mærkestrøm: 230 V, 50Hz, 1 fase. 2300 W 10 A Summen af belastninger må ikke overstige

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere