LÆS OGSÅ OM BANKER, HUMOR, MODSTANDSKAMPEN OG MEGET MERE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "LÆS OGSÅ OM BANKER, HUMOR, MODSTANDSKAMPEN OG MEGET MERE"

Transkript

1 I LÆS OGSÅ OM BANKER, HUMOR, MODSTANDSKAMPEN OG MEGET MERE

2 I a n l e d n n g a f E G V s å r s j u b l æ u m Vnd oplevelse tl, r har brug t I anlednng EGVs 100 års jublæum: Vnd oplevelse tl, r har brug t I 100 år har Enme Gamles Værn bekæmp hed blandt gamle mnesker t gør v stadg. I 2010 opdrer v alle tl hjælpe me gamle. V gør t EGVs 100 års jublæumskonkurrce. Hver måned udlodr v 100 oplevelser gaver tl hvers sølse. Vl du gve gammelt mneske Gevnsterne glælg ne overraskelse, måned 100 leger så klk her ltag konkurrc á kr. fra EGVs Legfond 1985 Enme gamle rækker kke ud efter andre. Der må v andre række ud efter m. I 100 år har Enme Gamles Værn bekæmp hed blandt gamle mnesker t gør v stadg. I 2010 opdrer v alle tl hjælpe me gamle.v gør t Gevnsterne EGVs 100 års jublæumskonkurrce. ne måned er Hver måned udlodr v 100 oplevelser gaver tl hvers sølse. 100 leger á kr. fra EGVs Legfond 1985 Vl du gve gammelt mneske glælg overraskelse, så klk her ltag konkurrc Enme gamle rækker kke ud efter andre. Der må v andre række ud efter m. EGV Øster Farmagsga Købhavn K Tlf

3 INDHOLD 6 GYMNASTIK 6 HUMOR 6 STORM P. 6 DIN ØKONOMI 6 KULTUR 6 SKAF ET NYT MEDLEM 6 FLEMMING QUIST MØLLER 6 FORBRUG 6 OM ÆLDRE SAGEN

4

5 KOM

6 gte l a v dgteedvalgted 3 ud er m svvuadalvgvslakgal 3 ud er me rueudj3d dreejds nsk m e e 33 3 dueeaedrjnrsm r m m e e d r a rerejrrsjeersjasjaslnsaeasknnksskkdreedrjseler ddrjeseedleeerdrer sseelslel rerejrjej Amalfkyst Andalus Amalfkyst Andalus Amalfkyst Andalus fantastske naturoplevelser halvpson nklur værelser balkon havudsgt sejlture langs AmAl Alle hotelværelser havudsgt halvpson nklu naturoplevelser nklur værelser balkon havudsgtr sejlture langs AmAl Alle hotelværelser havudsgt halvpson nklu prs bo go 4* hotellerfantastske bå by natur oplev halvpson fkyst mddag vnbønr bjerge vulkanvan rejss prs erfar dansk rejseler bosat An bo go 4* hoteller drng bå by natur klasssk oplev koncert fkyst mddag vnbønr dalus bjerge mulghed vulkanvan r rejss prs erfar dansk rejseler bosat An hvaler lfner prs erfar rejseler bøfler ravello At opleve lokale husmødre hvaler lfner erfar rejseler drng bøfler klasssk koncert ravello dalus mulghed At opleve lokale husmødre fantastske naturoplevelser halvpson nklur værelser balkon havudsgt sejlture langspåamal Alle hotelværelser v havudsgt halvpson nklu På vores rundrejse tl v opleve højpunkterne ø São La Costera Amalftana - ne kulturrejse tl Andalus se tre Andaluss Påhoteller vores rundrejse tl v opleve højpunkterne ø São Amalftana - vulkanvan På ne kulturrejse tlandalus v se tre bo go 4* by AzornAtur Amalfkyst oplev fkyst mddag Costera vnbønr bjerge r rejssbyer, prs erfar dansk rejseler bosat An Andaluss Mguel, r prs er største tættest befolke nbå øer ø-rg hedr tal- La største, mest nteressante Malaga, Córdoba Granada, r er største tættest befolke n drng øer ø-rg AzorAmalfkyst hedr ravello talstørste, At mest byer, Malaga, Córdoba Granada, erne. Ø erhvaler så mest frodge, vdunrlge, grønnerejseler marker, sk, begnes rte klasssk samtdg v opleve nur, bjerge nteressante landsbyerne An-husmødre lfner Mguel, erfar bøfler koncert dalus mulghed opleve lokale erne. Øgrønne er såø. mest frodge, vdunrlge, marker, sk, begnes rte kyst, v opleve så t er kke ngtng, kals grønne smukkeste dalus. V har base Nerja vedsamtdg Andaluss ved v nur, undgår bjerge landsbyerne Anså tvulkanske er kke landskaber, ngtng, hs grønne ø. ver. smukkeste dalus. V harbase Nerja Andaluss kyst, ved v undgår Herudover På byr ørundrejse bla. dramske, kyststræknnger skulle skftepåhotel rejs, samtdg v bor vved charmevores tl v opleve højpunkterne ø São La Costera Amalftana ne kulturrejse tl Andalus se tre Andaluss Herudover bla. dramske, behskyststræknnger ver. skulle skfte hotel rejs, samtdg v bor charmorsk nteressant største termalske klr. byr Unrø opholt v ø-rg Alvulkanske ne landskaber, herlghed r by ved største, kyst, er el slapnng efter s stra- Mguel,hovedby r er tættest befolke n øer AzorAmalfkyst hedr tal mest nteressante byer, Malaga, Córdoba Granada, torsk nteressant hovedby termalske klr. Unr opholt v Al ne herlghed ber by ved kyst, er el slapnng efter s strabo 2 jlge lgger ctrum Ponta Delfnr sg Sydtal, ca. 1 rte badser. V samtdg byrundtur Nerja, nur, sne hvdkalke huse erne.hoteller, Ø er så te mest frodge, vdunrlge, grønne marker, sk, begnes v opleve bjerge landsbyerne Anbo 2 storby. jlge Rest hoteller, t e tmes lgger kørsel ctrum Ponta Delfnr sg Sydtal, ca. 1 badser. Vud byrundtur gver Nerja, sne hvdkalke huse gada, v kan ny llle opholt syd Napol. sejlture palmepry proma, r fører tlhotelværelser Mdlhav, fantastske fantastske fantastske naturoplevelser naturoplevelser naturoplevelser halvpson halvpson halvpson nklur nklur nklur værelser værelser værelser balkon balkon balkon havudsgt havudsgt havudsgt sejlture sejlture langs langs AmAl langs AmAl AmAl Alle Alle hotelværelser Alle hotelværelser havudsgt havudsgt havudsgt halvpson halvpson halvp n så t er kkestemnng ngtng, kals grønne ø. smukkeste dalus. V har base Nerja ved Andaluss kyst, ved v undgår v kan ny stemnng llle storby. Rest opholt tmes kørsel syd Napol. palmepry proma, r fører ud tl Mdlhav, gver er Agua d Alto belgg mdt gada, øsdramske, sydlge l,vulkanske navn Som Guldalrs talske ver. slapp behagelg start rejs. V Granada, Herudover byr øhoteller bla. landskaber, hskyststræknnger skulle skfte hotel r rejs, vrejs. bor erhoteller Agua d Alto belgg mdt øs sydlge l, fkyst navn Som Guldalrs talske slapp samtdg behagelg start Vcharme Granada, prs prs prs bo bo go bo go 4* go hoteller 4* 4* bå bå by bå by natur by natur natur oplev oplev oplev fkyst fkyst mddag mddag mddag vnbønr vnbønr vnbønr bjerge bjerge bjerge vulkanvan vulkanvan vulkanvan r r rejss rejss rejss prs prs erfar prs erfar erfar dansk dansk rejseler dansk rejseler rejseler bosat bos næst antyr t; ned tl hav. På må fås ndblk malerdrøm, lgger små v se maurer-fæstnng Alhambra storslåe torsk nteressant hovedbynæst termalske klr. ne ber by ved kyst, slapnng efter s straantyr t; Unr ned tlopholt hav. På vmå Al fås ndblkherlghed malerdrøm, lgger små v se er el maurer-fæstnng Alhambra storslåe par skellge regoner São Mguel. Som lgger must v Ponta pttoreske drng byer perler bøfler domkrke badser. CapllaVReal. På 4dAlus kan du vælge hol opleve velhvaler hvaler hvaler lfner lfner lfner hoteller, t erfar e erfar erfar rejseler rejseler rejseler drng drng bøfler bøfler klasssk 1klAsssk klasssk koncert koncert koncert ravello ravello ravello dalus mulghed Nerja, mulghed mulghed At At opleve At opleve lokale lokale husmødr lokale husmø hu bo 2 jlge kommer ctrum fnr sg Sydtal, ca. dalus byrundtur huse par skellge regoner São Mguel.DelSom must kommer v pttoreske byer perler domkrke Caplla Real. Påsne hvdkalke 4 kan du vælge hol vel rejseler tæt hold Ponta Delgadas mange hyggelge gar snor mellem revne klpper, tjt fr eller bruge tl ny storslå, prv frokost gada, v kan ny stemnng llle Delgadas opholtmangmes kørselgar syd Napol. palmeprytjt proma, tl Mdlhav, prv frokost rejseler storby. tæt holdrest Ponta hyggelge snor mellem revne klpper, frr ellerfører brugeud tl ny gver storslå, strær. V så tl Furnas by, hvler så uddød vul- by, hvler fantastsk udsgtover landsby, du bys velkomm lokale strær. V tl l, Furnas La Costera uddød udsgt over typsk, andalussk ne typsk, andalussk landsby, bys v er Agua d Alto belgg mdt v øs sydlge navn Som Guldalrs talske slapp På behagelg start rejs. Granada, På vores På rundrejse På vores rundrejse rundrejse tlblomster tl tl vvegon. opleve v opleve højpunkterne højpunkterne højpunkterne ø ø São São ø La São Costera Lavul-Costera Amalftana Amalftana - fantastsk - ne Påkulturrejse ne kulturrejse tl VAndalus tl Andalus tlduandalus velkomm vse v se tre tre lokale seandalu treanda kan,vores bevoks frodg Iopleve Furnas får v så Mdlhav. Efter ankomst vamalftana by- Sorrto, tsætter husmødre, rpræsterer dgpå hver kulturrejse andalussk kan, bevoks blomster frodg vegon. I Furnas får v så Mdlhav. Efter ankomst v by Sorrto, tsætter husmødre, r præsterer dg hjem. hver andalussk hjem. næst antyr t; ned tl hav. På må fås ndblk malerdrøm, lgger små v se maurer-fæstnng Alhambra Malaga, storslåe Mguel, Mguel, r Mguel, r er err største erstørste største tættest tættest befolke tættest befolke befolke n øer n øer ø-rg n ø-rg øer Azor ø-rg AzorAzorAmalfkyst Amalfkyst Amalfkyst hedr hedr hedr taltal talstørste, største, største, mest mest nteressante mest nteressante nteressante byer, byer, byer, Malaga, Malaga, Córdoba Córdoba Córdoba Gran G mulghed ndsnuse duft mulghed te-fabrkk fra eksotske vre tl selve Amalfkyst. V bor by Maor, lgger ned Hls dn nye famle lad dg frste yrst velsmag ndsnuse kommer te-fabrkk fra eksotske selve Amalfkyst. V bor by Maor, lgger ned Hls Real. dn nye famle dg frste yrst par skellge regoner SãoMguel. Som duft must v pttoreske byer vre perlertl domkrke Caplla På 4 kanduladvælge hol vel-velsmag blomster frodge, smukke botanske Udover tl Mdlhav smukkeste udsgt mod Ravello, v hjemmelav frokost baser samtdg områts frske Vvopleve vr nu erne. erne. ØØ erne. er så erø så er så mest mest tæt frodge, mest frodge, vdunrlge, vdunrlge, have. vdunrlge, grønne grønne grønne marker, marker, sk, begnes sk, begnes begnes rte rte samtdg frokost vtlråvarer. opleve nur, opleve nur, nur, bjerge bjerge bjerge Vlandsbyerne landsbye blomster marker, smukke have. Udover tl Mdlhav rte smukkeste udsgt mod Ravello, vsamtdg hjemmelav baser områts frske råvarer. vr nu land rejseler hold Ponta Delgadas mange hyggelge garbotanske sk, snor mellem revne klpper, tjt fr eller bruge vny storslå, prv frokost dufte v så smage, nemlg øs løb nemlg vores ophold. V sejler langs kyst Postano, tlallersydlgste l Andalus, Gbraltar, ved så t så t er kke så ert kke er ngtng, kke ngtng, ngtng, kals kals kals grønne grønne grønne ø. ø.uddød øs fantastsk smukkeste smukkeste udsgt dalus. dalus. dalus. Vmodhar V har base Vbase bys Nerja base Nerja Nerja ved Andaluss Andaluss ved kyst, kyst, ved kyst, v un v dufte vvulså smage, smukkeste løbover vorestlophold. V sejlernæs langsmod kyst Postano, næs allersydlgste lbyr Andalus, Gbraltar, ved byr strær. V så tl Furnas by, ø. hvler kolonhstore, typsk, andalussk landsby, duhar velkomm Andaluss lokale lkør, én mest kdte lkør, er Smaragdgrott kdte Amalf.erV Smaragdgrott opleve romerske runby Pom-oplevespæn sktefre én kyststræknnger mest Amalf. V romerskehusmødre, runby Pom-r spæn kolonhstore, sktefre Herudover Herudover Herudover byr byr øbyr ø bla.bla. ødramske, bla. dramske, dramske, vulkanske vulkanske vulkanske landskaber, landskaber, landskaber, hs hs hskyststræknnger kyststræknnger ver. ver. ver. skulle skulle skfte skulle skfte hotel skfte hotel hotel rejs, rejs, samtdg rejs, samtdg samtdg v bor v bor v bor cha kan, bevoks blomster frodg vegon. I Furnas får v så Mdlhav. Efter ankomst v by Sorrto, tsætter præsterer dg hver andalussk hjem. ananas-lkør, produceres ananas-lkør, pej, lge v bestger vulkanpej, Vesuv. ugsv løb v såvesuv.varer pragtfuldvudsgt tl Afrka. produceres lgeiv vulkan I ugs så varer lad pragtfuld udsgt tlyrst Afrka.velsmag mulghed hovedby ndsnuse duft klr. te-fabrkk faktsk fra opholt eksotske vre tlne selve Amalfkyst. bortempler, bestger by lgger V nedløb Hls dn nye famle dgkyst, frste er torsk torsk nteressant torsk nteressant nteressant hovedby hovedby termalske termalske Ponta termalske klr. Unr klr. Unr Unr opholt vgræske v Alby val ne Al herlghed ne herlghed herlghed be-bebe- Maor, r r byr by vedved kyst, by ved kyst, el er el er el slapnng slapnng slapnng efter efter s efter e ved Delgada opholt Paestum, mponer ne slutter rejs udflugt vedudover Ponta Delgada faktsk græske by Paestum, mponer templer, ne V slutter rejs frske udflugt blomster smukke botanske have. tl Mdlhav smukkeste udsgt mod Ravello, v hjemmelav frokost baser områts V Nerja, vr nu bo bo 2jlge bo 2 jlge 2hoteller, jlge hoteller, hoteller, t t e e lgger t lgger e ctrum lgger ctrum ctrum Ponta Ponta DelPonta DelDelfnr fnr sg fnr sg Sydtal, Sydtal, sg Sydtal, ca. ca. 1 1 ca. 1 badser. badser. V badser. V V byrundtur byrundtur byrundtur Nerja, Nerja, snesne hvdkalke hvdkalke sne hvd er t este sted er tur ndgår t såeste besøg økolsk bøffelfarm, bøflerne tlbøffelfarm, fantastske bjergkætl fantastske bjergkæråvarer. sted tur ndgår så besøg økolsk bøflerne dufte v så smage, nemlg øs lexmadrasser løb vores ophold. V sejler langsresultakyst tl Postano,Nevada, næs mod allersydlgste l Andalus, Gbraltar, byr man kan dyrke sover syd hører Mozart Napol. muskterap. v gada, gada, gada, v kan v kan ny vny kan stemnng stemnng ny stemnng Europa, lllellle storby. storby. lllerest storby. Rest Rest opholt opholt opholt tmes kørsel kørsel kørsel syd sover Napol. syd Napol. palmepry palmepry Nevada, palmepry proma, proma, rr fører fører r ud fører ud tl Mdlhav, tl ud Mdlhav, tl Mdlh gv Europa, tmes man kantmes dyrke hører MozartSerra muskterap. ResultaSerra proma, v lkør, mest kdte Smaragdgrott Amalf. V lexmadrasser mozzarellaost, opleve romerske Pom- lufttørr spæn kolonhstore, sktefre erén go tl t! t eral ne velvære udsøgt v tlrunby smage sknke, seslapp ananas, ersom go tl vandles t!guldalrs ttl al ne velvære vandles udsøgt mozzarellaost, vslapp smageslapp lufttørr sknke, se start er eragua Agua erd Alto Agua d Alto belgg d Alto belgg belgg mdtmdt ananas, øs mdtøs sydlge sydlge øs l, sydlge l, l, navn navn navn Som Guldalrs Guldalrs Som talske talske talske behagelg behagelg behagelg start start rejs. rejs. Vrejs. V V Granada, GranaG ananas-lkør, pej,smage. lge v bestger vulkan Vesuv. I ugs løb v så pueblos varer blancos pragtfuld udsgt tl Afrka. Rundrejs tl São Mguel er produceres selvfølgelg Napol, t spæn Nonalmuseum Rundrejs tlmalerdrøm, São Mguelmalerdrøm, er lgger selvfølgelg t spæn Nonalmuseumv pueblos næst næst antyr næst antyr t; antyr t; t; nedned tl hav. tlned hav. tlpå hav. På må På fåsdelgada må fås ndblk fås ndblk ndblk malerdrøm, lgger lgger små smage. smånapol, v se v se se blancos maurer-fæstnng maurer-fæstnng maurer-fæstnng Alhambra Alhambra Alhambra stors std ved Ponta m, faktsk by Paestum, øsmå mponer templer, ne Vbjerglandsbyer), udflugt m, r ønsker må komme tlbys ekstra tur, lge smukke Capr, v sejler ud smukke (hvdkalke r ønsker græske komme tlbys ekstra tur, lge ø Capr, vslutter sejler udrejs(hvdkalke bjerglandsbyer), er tkommer este v pttoreske tur ndgår så besøg køre bøflerne Gualeo fantastske parpar par skellge skellge skellge regoner regoner regoner São tæt São Mguel. São Som Mguel. Som vdunrlge must Som must must kommer v kommer vfaraglon-klpper, pttoreske pttoreske byerbyer perler perler bøffelfarm, har domkrke domkrke Caplla Caplla Gualeo Real. Caplla Real. På Real. På 4Påkan 4 kan du4du vælge kanvælge duvælge hol hol Mguel. s Axeløkolsk Munthes vlla, slugt tættlsted s vdunrlge tlbyer perler Faraglon-klpper, Axelgnem Munthestl vlla, hardomkrke køre bjergkæ gnem slugt Europa, man kan sover lexmadrasser hører Mozart muskterap. ResultaSerra Nevada, vfr rejseler rejseler rejseler tæt tæt hold hold tætponta hold Ponta Delgadas samm Ponta Delgadas Delgadas mange mange hyggelge mange hyggelge hyggelge gar gar gar snor snor mellem snor revne mellem revne klpper, klpper, klpper, tjt fr tjt eller eller bruge bruge eller bruge tl tlny ny tlstorslå, ny storslå, storslå, prv prva fr nur vores danske tddyrke tl kølg drnk mellem mondæne Pazzta. Der erså smage lokale vn.tjt nur samm vores danske tdrevne tl kølg drnk mulghed mondæne Pazzta. Der er så mulghed smage fr lokale vn. ananas, tl t! ø al ne vandles tl udsøgt mozzarellaost, v smage lufttørr seandalussk rejseler, r kr ø vultagekr uglemmelg ttur tl vnområt Tramont rejseler, r snvelvære tage uglemmelg tl vnområt Tramont strær. strær. strær. V V så Vså tl Furnas tl så Furnas tl Furnas by, by, by, hvler hvler hvler ersn uddød go uddød vuluddød vult fantastsk fantastsk fantastsk udsgt udsgt over udsgt over overttur typsk, sknke, typsk, andalussk typsk, andalussk landsby, landsby, landsby, du bys du bys du velkomm bys velkomm velkomme ld Rundrejs tl Sãoeg Mguel er bag selvfølgelg smager smage. tmd spæn Nonalmuseum pueblos blancos vbjerge Maor.Mdlhav. Her vnapol, vn spser v selskab bukselomme. ankomst bjerge bag Maor. Herby smager vby vn Sorrto, spser md tsætter selskabhusmødre, kan,kan, bevoks bevoks kan, bevoks blomster blomster blomster eg frodg bukselomme. frodg vegon. frodg vegon. vegon. I Furnas I Furnas får I Furnas får v så får så v så Mdlhav. Mdlhav. Efter Efter Efter ankomst ankomst v by Sorrto, v Sorrto, tsætter tsætter husmødre, husmødre, r r præsterer præsterer r præsterer dg dg hver dg hver hver andalussk andalus and h m, r ønsker komme tlbys ekstrablnker. tur, lge ms smukke ø Capr,blnker. v sejler ud (hvdkalke bjerglandsbyer), lokale, ms stjernerne lokale, stjernerne mulghed mulghed mulghed ndsnuse ndsnuse ndsnuse duft duft duft te-fabrkk te-fabrkk tætte-fabrkk fra fra eksotske fraeksotske eksotske vre tlvre selve tl selve Amalfkyst. tl selve Amalfkyst. Amalfkyst. V bor V bor by V by bor Maor, Maor, byvlla, Maor, lgger lgger lgger nedgnem ned ned Hls Hls dn Gualeo Hls dn nye nye dn famle nye famle famle lad lad dgdg frste ladfrste dg frste yrst yrst velsmag yrst velsmag ve s vdunrlge tl vre Faraglon-klpper, Axel Munthes har køre slugt blomster blomster blomster smukke smukke botanske smukke botanske botanske have. have. Udover have. UdoverUdover tltdmdlhav tltl Mdlhav tl Mdlhav smukkeste smukkeste smukkeste udsgt mod udsgt mod Ravello, Ravello, mod Ravello, v v vhjemmelav hjemmelav frokost baser frokost baser baser områts områts områts frske frske råvarer. frske råvarer. V råvare vd V ve nur samm vores danske kølg drnk mondæne Pazzta. Derudsgt er så mulghed smage hjemmelav lokale vn. frokost DAgsPrrAm DAgsPrrAm rejseler, kr ø sn øs tage løb uglemmelg ttur vnområt Tramont dufte dufte dufte v så v så smage, vrsmage, så nemlg smage, nemlg øs nemlg øs løb løb vores vores ophold. vores ophold. V ophold. sejler V tlsejler Vlangs sejler langs kyst langs kyst Postano, tlkøbhavn-malaga. Postano, tl Postano, næs næs mod mod allersydlgste allersydlgste allersydlgste l l Andalus, l Andalus, havudsgt! Andalus, Gbraltar, Gbraltar, Gbralt sob mod 1næs Fly Købhavn-Malaga. Hotel Nerja 1 tlkyst Fly Hotel Nerja havudsgt! eg bukselomme. er bjerge bag Maor. HerAmalf. smager v vn opleve spser md selskab DAgsPrrAm: DAgsPrrAm: spæn 2Byrundtur kolonhstore, Nerja tlkolonhstore, fods sktefre 2runby Byrundtur NerjaPomtl fods lkør, lkør, lkør, én én én mest mest kdte mest kdte erkdte er Smaragdgrott Smaragdgrott Smaragdgrott Amalf. VAmalf. V opleve V opleve romerske romerske romerske runby Pomrunby Pomspæn spæn kolonhstore, sktefre sktefre tl1àgua Ankomst Àgua d Alto lokale, ms stjernerne blnker. 1 Ankomst tl Pt. Delgada. Kørsel d Alto tl Pt. Delgada. Kørsel tldagsprram: Granada Alhambra DAgsPrrAm: 3 Udflugt Granada Alhambra ananas-lkør, ananas-lkør, ananas-lkør, produceres produceres produceres pej, pej, lge lge pej, lge v bestger v bestger v bestger vulkan vulkan vulkan Vesuv. Vesuv. I ugs Vesuv. I ugs løb I ugs løb løb v så v såvså varer varer 3varer Udflugt pragtfuld pragtfuld pragtfuld udsgt udsgt tludsgt Afrka. tl Afrka. tl Afrka. 2 Furnas, te-fabrk botansk park2 Furnas, te-fabrk botansk park 4 Fr eller ekstra udflugt lokale husmødre 1 Ankomst - va Sorrto Amalfkyst 4 Fr eller ekstra udflugt lokale husmødre Ankomst - va Sorrto Amalfkyst Ponta ved Ponta Delgada Ponta Delgada Delgada faktsk faktsk 1 faktsk græske græske by græske Paestum, by Paestum, Ekstra mponer mponer mponer templer, templer, templer, ne tl ne ne V slutter V slutter slutter rejs rejs rejs udflugt udflugt udflugt 3 ved Dag er tl eg dsposton 3 Dag er tl eg dsposton ved 5V Udflugt tl Gbraltar by 2 Paestum, Ravello. udflugt md Tramont 5 UdflugtDAgsPrrAm Gbraltar 2 Ravello. Ekstra udflugt md Tramont Pt.4erDelgad Povocão, Sossego Pt. Delgad er ernorste, tt este este tsted este sted sted tur tur ndgår ndgår tur så ndgår så besøg så besøg besøg økolsk økolsk økolsk bøffelfarm, bøffelfarm, bøffelfarm, bøflerne bøflerne bøflerne tl tl tl fantastske fantastske fantastske bjergkæ bjergkæ 4 Povocão, Norste, Sossego 6 Fr eller ekstra udflugt tl Córdoba 3 Postano, Smaragdgrott Amalf. Udflugt koncert Ravello Fly Købhavn-Malaga. Nerja bjergkæ havudsgt! 6 Fr eller1ekstra udflugt tl Córdoba Hotel 3 Postano, Smaragdgrott Amalf. Udflugt koncert Ravello 5Europa, Nyd eg hånd Pt. Delgada 7Serra Udflugt Serra Nevada Pueblos blancos 4 Paestum, mozzarella bøffelfarm 5 NydDAgsPrrAm: eg hånd Pt. Delgada Europa, Europa, man man kan man kan dyrke dyrke kan dyrke sover sover sover lexmadrasser lexmadrasser bøffelfarm lexmadrasser hører hører Mozart hører Mozart Mozart muskterap. muskterap. ResultaResultaSerra Serra Nevada, Nevada, v v v 7muskterap. Udflugt Serra Nevada Pueblos blancos 4 Paestum, mozzarella 2 ResultaByrundtur Nerja tl fodsnevada, 6 Kørsel Se Cdas, d Alto ananasplantage lufthavn 8smage Afrejse. Transfer tl Malaga lufthavn 5 velvære Fr ellervandles udflugt Napol m.mozzarellaost, Nonalmuse 6 Se Cdas, ananasplantage 1 Ankomst tl Pt. Delgada. tl Àgua mozzarellaost, 8 Afrejse. Transfer tl smage Malaga 5 tl Fr eller udflugt Napol m. Nonalmuse 3 Udflugt Granada Alhambra DAgsPrrAm: ananas, ananas, ananas, er go er go er tl go t! tl t! t! t t al t ne al ne al velvære ne velvære vandles vandles tl udsøgt tl udsøgt tl udsøgt mozzarellaost, v v v smage lufttørr lufttørr lufttørr sknke, sknke, se sknke, se se 7keramkbesøg Lagoapark do Fo, Rbera Gran keramkbesøg 6 Fr eller udflugt Capr m. sejltur om ø 7 Lagoa Rbera Gran do2 Fo, Furnas, te-fabrk botansk eller Capr m. sejltur om ø 4 Fr ekstra lokale husmødre 1 udflugt Ankomst - va Sorrto Amalfkyst Rundrejs Rundrejs tl São tl São Mguel tlmguel Sãoer Mguel er6fr erselvfølgelg selvfølgelg selvfølgelg smage. smage. smage. Napol, Napol, tt spæn t spæn Nonalmuseum Nonalmuseum Nonalmuseum eller udflugt pueblos pueblos pueblos blancos blancos blancos 8Rundrejs Hjemrejse 7 Napol, Pompe vandrng spæn Vesuv 8 Hjemrejse 3 Dag er tl eg dsposton 7 Pompe 2 vandrng Ekstra Vesuv Udflugt Gbraltar tlbys Ravello. udflugt md Tramont m, m, r m, r ønsker ønsker r ønsker komme komme komme tlbys tlbys ekstra ekstra tur, ekstra tur, lge lge tur, lge smukke smukke øsmukke Capr, ø Capr, ø Capr, v sejler v sejler ud v5 sejler ud (hvdkalke udtl(hvdkalke (hvdkalke bjerglandsbyer), bjerglandsbyer), bjerglandsbyer), 8 Afrejse fra Napol lufthavn 4 Povocão, Norste, Sossego Pt. Delgad 8 Afrejse fra Napol lufthavn 6 Fr eller ekstra udflugt tl Córdoba 3 Postano, Smaragdgrott Amalf. Udflugt koncert Ravello tættæt Delgada s tæts s vdunrlge vdunrlge vdunrlge tl tl4 Paestum, tl Faraglon-klpper, Faraglon-klpper, Faraglon-klpper, Axel Axel Munthes Munthes Axel Munthes vlla, vlla, har vlla, 7 har køre harserra køre gnem gnem køre gnem slugt slugt Gualeo slugt Gualeo Gualeo 5 Nyd eg hånd Pt. Udflugt Nevada Pueblos blancos mozzarella bøffelfarm 6 Se Cdas, ananasplantage nur nur samm nur samm samm vores vores danske vores danskedanske td td5 tlfr kølg td kølg tleller drnk drnk kølg drnk mondæne m.mondæne mondæne Pazzta. Pazzta. Pazzta. DerDer er så erder så mulghed er mulghed så Transfer smage smage lokale lokale vn. lokale vn. vn. 8mulghed Afrejse. tlsmage Malaga lufthavn tl udflugt Napol Nonalmuse 7 Lagoa do Fo, Rbera Gran rejseler, rejseler, rejseler, rkeramkbesøg r kr kr rø kr ø ø sn sn sn 6tage Fr tage eller tage udflugt uglemmelg Capr uglemmelg m.uglemmelg ttur ttur tl vnområt tl vnområt tl vnområt Tramont Tramont Tramont sejltur ttur om ø Lavlstræ spser 1462 Købhavn K selskab 8 Hjemrejse eg 7 Pompe Maor. Vesuv Lavlstræ 8vandrng Maor Købhavn K vn eg bukselomme. bukselomme. eg bukselomme. bjerge bjerge bjerge bagbag bagher Maor. Her smager smager Her vsmager vn v 8v vn spser md spser md md selskab selskab 8 Afrejse frams Napol lufthavn lokale, lokale, lokale, ms stjernerne ms stjernerne stjernerne blnker. blnker. blnker. Amalfkyst Amalfkyst Amalfkyst Andalus Andalus Andalus Alle hotelværelser Værelser havudsgt Halvpson balnklur rejss prs kon Erfar dansk rejsehavudsgt ler bos Andalus Sejlture Mulghed opleve langs Amal lokale husmødre fkyst Md vnbønr bjerge Vulkanvandrng bøfprs fra kr ,-Prs fra kr ,ler Klasssk koncert Prs fra kr ,- Prs fra kr ,Ravello Prs fra kr ,- Fantastske nuroplevelser halvpson nklur prs Bo go 4* hoteller bå by nur Oplev hvaler lfner Erfar rejseler Prs fra kr ,- Prs fra kr ,- Prs fra kr ,- Prs fra kr ,- Prs fra kr ,- Prs fra kr ,- Prs fra kr , Prs Prsfra Prs frakr.fra kr.6.990,kr ,6.990,Kulturrejser Europa Prs Prsfra Prs fra kr. fra kr.7.990,kr ,7.990,Kulturrejser Europa Kulturrejser Europa Alle rejser nklurer fly, ophold, transporter, måltr, spæn udflugtsprram dansk rejseler. Lavlstræ Købhavn K dverse Lavlstræ Købhavn K Prs Prs fra Prs fra kr. fra kr.7.990,kr ,88 33www.kulturrejser-europa.dk Lavlstræ ,1462 Købhavn K Kulturrejser Europa spæn Europa Allefly, rejser nklurer fly,kulturrejser ophold, transporter, dversespæn måltr, udflugtsprram dansk rejseler. Alle nklurer fly, ophold, transporter, dverse måltr, udflugtsprram dansk rejseler. Alle rejser rejser nklurer ophold, transporter, dverse måltr, spæn udflugtsprram dansk rejseler. DAgsPrrAm: DAgsPrrAm: DAgsPrrAm: 1 1Ankomst Ankomst 1 Ankomst tl Pt. tl Pt. Delgada. tl Delgada. Pt. Delgada. Kørsel Kørsel tlkørsel Àgua tl Àgua d Alto tl d Alto Àgua d Alto DAgsPrrAm: DAgsPrrAm: DAgsPrrAm: DAgsPrrAm DAgsPrrAm DAgsPrrAm 1 1Fly Fly Købhavn-Malaga. 1 Købhavn-Malaga. Fly Købhavn-Malaga. Hotel Hotel Nerja Hotel Nerja Nerja havudsgt! havudsgt! havu 2 2Byrundtur Byrundtur 2 Byrundtur Nerja Nerja tl fods Nerja tl fodstl fods 3 3Udflugt Udflugt 3 Granada Udflugt Granada Granada Alhambra Alhambra Alhambra

7

8 RIM Foto: Chrstna Brch SMEDEN CIRKUS REVYEN 2007: PÅ UTALLIGE OPFORDRINGER MED LISBET DAHL

9 AF STEEN BLENDSTRUP Har du grn ad Ulf Plgaards Dronnng Margrhe eller Lsb Dahls lejlghedssangern Crkusrevy, så bør du takke Carl-Erk Sørs t go grn. Carl-Erk Sørs har vær flttg leverandør tl danske revyer gnem 36 år, t er gør ham, du kke kan udse, hvad r kommer. D er bedre, folk tænker, splle Ulf Plgaard kke Dronnng Margrhe år, d tænker, nu spller han Dronnng Margrhe g, sger Carl-Erk Sørs, r har skrev tre Margrhe-monoler tl Ulf Plgaard 25 år, han har skrev revytekster tl Crkusrevy. LEJLIGHEDSSANGE Lsb Dahls lejlghedssangern har vær fem gange nu. D er este sang, jeg så har skrev melo tl. Versefødrne passer faktsk! D er bare fgur, r kke kan få m tl passe. I partes bemærk har Carl-Erk Sørs så ft lejlghedssange tl prv brug. Jeg skrver m gerne tl nle melor, r er så vanskelge, folk næst kke kan synge m, fx Sousa-marcher. SATIRE Carl-Erk Sørs bærer revys store vsradton vre. M t er sl kke gamle e, Osvald Helmuth hav tre vser Helsngør Revy, så var hjemme. I er r kun plads tl stor vse revy, må kke være så lang. Jeg prøver altd gve Ulf Plgaard vse. Han har stor nurlg autort, så han kan synge om grmme tng flygtnnge, ulandshjælp. Når folk så lytter, man være skker ramme. Problem sre er, man sger t modste, hvad man mer. D publkum gerne stå.

10 SPØG & LATTER Robert Storm Pers ( ) var humorstsk multtalt. Han bå skrev, tegne, male optrådte skrå brædr. En egtlg uddannelse hav han kke. Han var autoddakt, hans tegnnger var allere tdlgt bestemt større publkum. Tdsskrft Jakel Ekstra Bl var første, han tegne tl. Ved s var han skuespller bl.a. Ole Olss tdlgste splleflm. Efterhån udvkle Storm P. sne egne samfundskrtske tegnnger, han gjor grn magts fe mænd tro fremskrdt. I 1913 skabte han første orgnale danske tegnesere De tre smaa Mænd Nummerman. Storm P. opfandt tl kabarter groteske overdrevne fgurer fx man sangng, r søger tælle om vedtægterne (Sangng Morgrø). Han skrev dsse monoler ned, t blev tl mange flere humorstske hstorer. Forfterskab tæller 21 bnd. Desu ca. 150 malerer tegnnger. De fleste orgnaltegnnger kan ses Storm P.-Muse Købhavn. De mest kdte serer/ fgurer hedr Per Png, Dags Flue Vejrhun Gr.

11

12 DIN ØKONOMI Har du spørgsmål tl bank- mægler Erk K. Møller 6 Klk her

13

14 MODSTANDS- KAMPEN 70 ÅR EFTER BESÆTTELSEN KARSKE SLÆGTSROMA Anne B. Rags slægtsromaner er blev overs tl 21 spr.

15 Nonalmuse NER Arsktårn Vnd b Arsktårn Anne B. Rag. Forlag Rosnante udlodr alt 10 bøger. Foto: Rcky John Molloy

16 TO MEDLEMMER FORTÆLLER MAN SKAL VÆRE SIG SE BEKENDT SKAF ET NY MEDLEM Ældre Sag Kr du n, r ønsker støtte Ældre Sag? Ved skfe nyt lem er du tl gøre Ældre Sag dnu stærkere, tak hjælp får du flot gave efter eg valg. Tænk du kr faml eller dn vnekreds spørg om han eller hun vl være. kvtterer flot gave, hvs du skfer nyt lem

17 LV Foto: Sonja Isskov V er lemmer Ældre Sag, d man bør, d ældres nteresser sættes højsæt, d bl har go hstorer, sger Maja Tage Hans. T Gaverne gælr tl 12. aprl V beholr os r tl s an gave, hvs valgte gave er udgå. Gav ss tl dg, når t nye lem har balt st kontngt er blev regstrer hos os.

18

19 BENNYS BADEKAR BØRNEBØGER OG BONGOTROMMER

20 KLAG TIL PIA JUNØ Som brugere oplever v alt ofte, mark er ugnemskuelgt, t er alt l blve snydt. Har du sådan oplevelse, så klag tl Pa Junø.

21 FAKTA Nhandl stger Regler nhanl

22 6 Hvad laver besøgsv? 6 Har du lyst tl blve frvllg? 6 køb b værd v 2010 Tag Astrd ud besøge Krst 6 Har du brug rådgvnng? 6 Kryds & Tværs 6 Løber du eller har du lyst tl begyn? Få løbeprram begynre tlmeld dg Ældre Sags løbeskole

23 ÆLDRE SAGEN NYT Er du nteresser ældrepoltk? Så læs vores nyhedsavs Ældre Sag NYT 6 MEDLEMSSERVICE HJÆLPER DIG 6 Klk her Hør Ældre Sags drektør Bjarne Hastrup tale om cnske pt 6 Klk her 6 BLIV MEDLEM AF ÆLDRE SAGEN 6 HJÆLP EN BEDSTE I KIRGISTAN

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

er ikke kun for voksne

er ikke kun for voksne junor Coacng Coacng er kke kun for voksne Fre ungdomsryttere fra Sanrum Rklub aft mulged for at møs med en coac. Koort været at booste troen egne evner Tekst og foto: Tet R asmussen D e fleste nesker forbnr

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere

Farver, signalfarver og splash s

Farver, signalfarver og splash s Rs Rejser Oplæg PANTONE PANTONE PANTONE PANTONE PANTONE CYAN - 0 MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - BLACK - CYAN - MAGENTA - YELLOW - 0 BLACK - CYAN

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN

FOTO FRA STEDET. Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN 2 FOTO FRA STEDET Ekkodalen Bofællesskab i Ballerup Kommune - OK FONDEN Grunden er et stærkt kuperet areal, placeret langs Bispevangen i det nordlige Ballerup. Foruden den naturlige kupering, er der bygget

Læs mere

Jordens indre på Azorerne

Jordens indre på Azorerne Vandreferie på Azorerne Jordens indre på Azorerne Vulkaner, temarker og blomstrende hortensia. Jordens indre på Azorerne Hvem kender ikke gamle dages vejrudsigt i radioen: Højtryk over Azorerne. Øerne

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel

NÅR STJERNER TALER giver det tryghed på ensomhedens himmel sorer, februar, marts 2016 Oplysnng om dems rørde Prrammet året 2016 er kke p ads dnu. V dems- psyk r spec a ster p an ægger afho de 3-4 op ysn ngs- debaftner øbet af året. Emnerne v være op ysn ng om

Læs mere

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016

Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest. Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Ta med på en uforglemmelig tennis- og kulturrejse til Budapest Udrejse 14. juni hjemrejse 19. juni 2016 Budapest er hovedstaden i Ungarn. Navnet er sammensat af navnene på to byområder, nemlig Buda og

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern.

De nuvrende jeblikke. Om interviewet. et interview med Daniel Stern. nuvr jeblkke Ba fa tlvrels adgang tl bestemt psykotap td: udfold `nuvr sg mellem jeblkke', td nu. hovemn Tapeut ntvew Danel Stn. Ire Cand.psych., Chrstans Psykol Nyt adjunkt februar 2005 Danmarks (2005,

Læs mere

Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter

Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter Tur 1508, Kultur og Isbjerge - oplev Nuuk, Kystskib til Jakobshavn samt Diskobugten 10 dage/9 nætter Kombiner et ophold i den grønlandske hovedstad, Godthåb/Nuuk, med en smuk sejltur op langs kysten, inkl.

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018 Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den 11-14.april 2018 Afrejse København den 1.april 2018 til 21.april 2018 Hermed følger den endelige rejseplan og pris i forbindelse med Konvention

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

DALMATIEN ALL INCLUSIVE

DALMATIEN ALL INCLUSIVE NYHED 8 dage kun kr. 5.698 Afrejse d. 19. og 26. september Hotel i Dalmatien direkte ud til vandet alle værelser med balkon. All Inclusive i Dalmatien inkl. vin, øl og vand ad libitum til frokost og aftensmad.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Tage Rasmussen, Kresten Bundgaard, Maranne Dderksen, Bjarne Vogt, Vggo Kofod Fraværende: Ingen Dagsorden for mødet

Læs mere

Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2.

Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2. Mallorca -vandring i og omkring Tramuntana bjergene Lørdag 13. oktober lørdag 20. oktober 2018 Dagsprogram - Tur 2. Dag 1. Ankomst til Palma de Mallorca Bus fra Lufthavnen til Hotel Marina i Puerto de

Læs mere

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon.

Udgivet af Steelcon A/S. Udsendes til vore kunder og forretningspartnere. Steelcon News på engelsk og dansk kan ses på www.steelcon. NEWS NEWS NEWS. kvartal 0 Udgv A/S. Udss kund rnngstne. gelsk www.elcon.c Gelt Godt år! vklng/fretd vklng/fretd Gelt s vson n chneys s vson ønsk arbej, s s vson vson s n n n chneys chneys chneys før, t

Læs mere

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj

I IEL D, 1tr 34 : - /74. Foto: Mikkel H.A. I stj I IEL D, & A /74 : - : 1tr 34 1. I stj Foto: Mkkel H.A. d ek andsdelsholdenes fo mål: Landsdelsholdene har tl formål at samle gymnaster og nstruktører fra desforenngens lokalforennger: for at nsprere og

Læs mere

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation

Programslyring. iiiillm. l{iclo*olt lr/indow* til Workgloups. qfoldctfs- Copyright @ l gbs-lgg3 ldicro*oft Corporation llm Prramslyrng l{clo*olt lr/ndow* tl Workgloups hfm. Verson 311 qfoldctfs Copyrght @ l gbslgg3 ldcro*oft Corporaton En hstore 3 kaptler, der handler om hvordan skærmen fk sn prompt (A:l) hvordan musen

Læs mere

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2

- Brugermanual. Indholdsfortegnelse: Sådan opretter du dig som bruger. Side 1. Sådan logger du dig ind i systemet. Side 2 PRO Ser v esy t em nøgl ent leffekt vpl anl ægn ng PSS kr erd g bedr e o ver bl ko verd ne er v e -o g vedl geho l del eo pgaver Kanbr uge ndenf orbl. a. : Ej endom er v e Vedl gehol del eafv r k omheder

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984.

SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. SILKEBORG IDRÆTSFORENING VETERANKLUBBEN STIFTET DEN 29. FEBRUAR 1984. Silkeborg, den 11. marts 2016. Kære venner! Vi vil starte med, lidt nyt fra vores generalforsamling i veteranklubben, den 11. februar.

Læs mere

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration.

6 i' Stempel: 2 5 krp O øre. Deklaration. P D "". -9 o :å 77 " a t> c &.4 6 d o Mtr. nr., ejerlav, sogn: ( København kvarter) eller ( de sønderjydske landsdele) bd. og bl. tngbogen, art. nr., ejerlav, sogn. Gade og hus nr.: 6 ' Stempel: 2 5 krp

Læs mere

Alaska Explorer & krydstogt fra Whittier (Anchorage) til Vancouver/Canada

Alaska Explorer & krydstogt fra Whittier (Anchorage) til Vancouver/Canada Alaska Explorer & krydstogt fra Whittier (Anchorage) til Vancouver/Canada 15/16 dage; 19. juni 4./5. juli 2016 Denne rejse kombinerer en rundrejse i Alaska, med start i Alaskas hovedstad, Fairbanks, og

Læs mere

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng.

April, maj, juni 2016. der kan gøres bedre. I november 2015 afho dte den seneste netværksgruppe afs utn ng og eva uer ng. sorer, maj, jun 2016 Fokus ebyggelse af hed blandt ældre Netværksgrupper ker kemænd. De s dste 3 år har ker kemænd været sam et netværksgrupper et øb á 7 efterm ddagsmøder ét af kommunes æ drectre. De

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 260912 Brevd. 1957603 Ref. LAOL Dr. tlf. 4631 3152 lasseo@rosklde.dk NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2013 19. august

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice

TNS Gallup - Public Ishøj kommune Borgerservice TNS Gallup - Publc kommune Borgsvce Borgpanel, 1. undsøgelse 2009 Publc Meto Målgruppe: Borge kommune Meto: Intnetbaset undsøgelse (CAWI) Stkprøvestørrelse: 437 borge Undsøgelsen gennemført pon 16. jun-2.

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

Kunsten at leve livet

Kunsten at leve livet Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne. Færøerne på kryds og tværs Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne. Færøerne på kryds og tværs Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Den klassiske rundrejse på Færøerne 8 dage fra kr. 11.398 pr. person Inkl. fly, hotel & billeje En fantastisk kør- selv- ferie med skønne naturoplevelser På denne kør-selv-ferie får I friheden til at opleve

Læs mere

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning!

Viden giver vækst. Højtuddannede til midt- og vestjyske virksomheder. Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretning! Vden gver vækst Højtuddannede tl mdt- og vestjyske vrksomheder Har du overvejet at ansætte en højtuddannet? - Det er en god forretnng! Vrksomheder og højtuddannede har brug for hnanden Vækst forudsætter

Læs mere

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger:

Er det rigtigt at forskellen imellem den jyske og fynske måde at danse på er som følger: RHEINLÆNDER-POLKA. På Læsø kaldes dansen en jysk-fynsk. I Jylland bruger man udtrykket "en fynbo". Her på Fyn sger v en rhenlænder-polka - hvad mon dansen hedder rhen-landet? Dansen går march-tempo. På

Læs mere

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014)

Fire Florasange. for blandet kor. Musik: Morten Ahti Lyng, 2012 Tekst: Gertie Sjøen, 2009. (rev. februar 2014) Fre Florasange for blandet kor Musk: Morten Aht Lyng, 2012 Tekst: Gerte Sjø 2009 (rev. februar 2014) Gyvel Se! Nu gyldnes gyvelbusk sætter sol på haver, væk er vnters vnd og rusk majsols forårsgaver. Gul

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

MENNESKER OG MENIGHED

MENNESKER OG MENIGHED MENNESKER OG MENIGHED Medlemsblad for Osted Valgghed Nr. 88 * Juleblle er fra prædkestolen Osted krke og dateres tl ca. 1620. Blle forestller hyrne, tlbe Jesusbarnet. MENNESKER OG MENIGHED Sde 2 OSTED

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Kirkeblad for Hjerm Sogn

Kirkeblad for Hjerm Sogn Krkeblad Krkelg vejvser Vestre krke Graver krketjener: Morten Gert Hansen Krkevej 18, 7560 tlf. 21 20 27 43 mal: hjermvkrkegaard@gmal.com Snepræst: Jonas Serner-Pedersen Krkevej 9, 7560 tlf. 97 46 41 14

Læs mere

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018

Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den april 2018 Australien rejse i forbindelse med Konvention i Melbourne den 11-14.april 2018 Afrejse København den 2.april 2018 til 21.april 2018 Jeg takker for opfordringen til at komme med nogle mulig forslag til

Læs mere

Dette er uden tvivl en fantastisk smuk rejse med naturen i fokus. Andre rejser til Færøerne og Island

Dette er uden tvivl en fantastisk smuk rejse med naturen i fokus. Andre rejser til Færøerne og Island Klassiske Færøerne & Island 8 dage fra kr. 17.998,- pr. person Inkl. fly, hotelovernatninger m.m. På denne spændende 8-dages rejse vil I opleve den unikke natur på Færøerne og i Island. Rejsen er skræddersyet

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr

Krakow. 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Krakow 11 Maj 2014, 5 Dages flyrejse for 3095 Kr Storbyferie i Krakow Flyrejser 5 dage Krakow byder på store oplevelser til meget rimelige priser. Tag med til én af Europas smukkeste kulturbyer. Krakow

Læs mere

CWT MEETINGS & EVENTS

CWT MEETINGS & EVENTS CWT Meetings & Events har fundet to perfekte steder at afholde møder og konferencer i den smukke franske natur 34 35 Af Sidse Rolskov Events med fransk elegance Noblesse oblige adel forpligter. Nogle gange

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Mallorca & Menorca. Ekstra fordele på læserrejsen: Middelhavets perler. Med oplevelsespakke i en uge.

Mallorca & Menorca. Ekstra fordele på læserrejsen: Middelhavets perler. Med oplevelsespakke i en uge. Ekstra fordele på læserrejsen: Son Amar aftenudflugt med international underholdning og spisning med 10 % forkøbsrabat. Kort fra Mallorca & Menorca Middelhavets perler Med oplevelsespakke i en uge. Arrangement

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Kili safari 8 dage Kontakt os for pris Amboseli - Lake Naivasha - Masai Mara I Masaiernes Kenya kunne man fristes til at sige om denne safari. Fra udsigten til Kilimanjaro via Rift Valley søen Naivasha

Læs mere

Uganda Perler På Stribe

Uganda Perler På Stribe PRIVAT SAFARI MED ENGELSK- TALENDE REJSELEDER INKL. CHIMPANSE OG GORILLA PERMIT VÆRDI KR. 5.000 Uganda Perler På Stribe 9 DAGE MED AFREJSE HVER DAG, ÅRET RUNDT. Entebbe Kibale Queen Elizabeth N.P Bwindi

Læs mere

Oplev Dubai by night og besøg Abu Dhabi. BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

Oplev Dubai by night og besøg Abu Dhabi. BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 På eventyr i Dubai Oplev Dubai by night og besøg Abu Dhabi. Rejseplan Dag Bes krivels e 1 Afrejse fra Danmark og ankomst til Dubai 2 Byrundtur i Dubai 3 Dubai 4 Udflugt til Abu Dhabi 5 Dinner Dhow cruise

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Ligeløn-stilling blandt dimittender

Ligeløn-stilling blandt dimittender Lgeløn-stllng blandt dmttender For fjerde år træk vser DJs dmttendstatstk, at der prakss stort set er lønmæssg lgestllng blandt nyuddannede. Lge mange mænd og kvnder får næsten det samme løn. Startløn

Læs mere

Altid fordelagtig. Oplev Rhodos og Gran Canaria med Klub Tidende og Ældre Sagen Bornholm. - flyv direkte fra Bornholm

Altid fordelagtig. Oplev Rhodos og Gran Canaria med Klub Tidende og Ældre Sagen Bornholm. - flyv direkte fra Bornholm 8 dage - flyv direkte fra Bornholm Pris pr. person i delt værelse fra 3.600,- Oplev Rhodos og Gran Canaria med Klub Tidende og Ældre Sagen Bornholm Klub Tidende er glade for, sammen med Ældre Sagen Bornholm,

Læs mere

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis

Projektet. Holstebromotorvejen, delstrækningen Mejrup-Tvis 1 Prktt Hlstbrmtrv, dlstræk Mrup-Tvs Lædprfl Vsr hødkurvr vs frløb trræt Dlstræk Mrup-Tvs (st. 16,6-25,00) 2014 2015 2016 2017 2018 Alæslv Lbstls Frudrsølsr (arkæl, tkk) Jrdfrdl Dtalbstls Eksprprat af

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Det Færøske Spisekammer 4 dage fra kr. 10.598,- pr. person Inkl. fly, hotelovernatninger m.m. Oplev det spændende færøske køkken og T órshavn Det traditionelle færøske køkken har igennem århundreder udviklet

Læs mere

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming.

TILMELDING. På turen skal vi være sammen med Bitten Høgh, som bor og arbejder i Kunming. KINA REJSE 2013 Tag med på en spændende og uforglemmelig rejse til YUNNAN PROVINSEN i det sydvestlige Kina fra den 20. juli til den 3. august 2013 Ved tilmelding senest den, 1. januar 2013 gives der kr.

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne

Beboeren. Sommerlandet. Ildsjæle. Vinderen er fundet. Teater og debat. Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden i boligafdelingerne Beboeren Jun 2011 Farvepalet for tryghed KAB sætter fokus på trygheden bolgafdelngerne Bolger støbeskeen Der er mange nye bolger på vej KAB-fællesskabet sde 6 sde 8 Fede klpper, bål og blødende f ngre

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 Middelhavet & Kanarieøerne 11 dage fra kr. 7.398,- pr. person Inkl. fly, helpension og 10 nt. krydstogt 11 dages krydstogtsoplevelser i Middelhavet og Kanarieøerne Tag med BENNS og Costa Magica på en herlig

Læs mere

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab

Kædning og sæsonkorrektion af det kvartalsvise nationalregnskab Danmarks Sask Naonalregnskab 9. november 00 ædnng og sæsonkorrekon af de kvaralsvse naonalregnskab Med den revderede opgørelse af de kvaralsvse naonalregnskab 3. kvaral 007 6. januar 008 blev meoden l

Læs mere

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65

BENNS Lægårdvej 86 7500 Holstebro Danmark Tlf. +45 65 65 65 65 Californien rundt 10 dage - fra 9.998,- pr. person Afrejse fra 1. april 2015 San Francisco er byen de fleste efterlader deres hjerte i. Det er byen man bare må tilbage til. De stejle gader med sporvogne,

Læs mere

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing

Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing Trans Mongolske Rute 2010 Moskva - Sergejev Posad - Ekaterinburg - Irkutsk - Listvijanka - Bajkalsøen -Ulan Bator Beijing 18 dage / 17 nætter Gruppe tur/ min 10 personer Denne rute er en anden type transsibiriske

Læs mere

Mallorca/Cala Bona: Fly detaljer:

Mallorca/Cala Bona: Fly detaljer: Vi har nu fornøjelsen at fremsende tilbud, på Mallorca. Er der nogle spørgsmål eller noget I er i tvivl om er I selvfølgelig meget velkomne til at kontakte mig på mit direkte tlf nr: 33488479 Mallorca/Cala

Læs mere

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne.

året at bruge sammen agt en e uges t d på at sam e og red gere de forske ge tekster, der kommer fra akt v tetsmedarbejderne. Ta ud, november, december 2015 Dn mng om plejeservce hjemmehjælp tæller! Er du beboer p ejecter e er modtager af hjemmehjæ p? Så kan du hjæ pe os b ve bedre t hjæ pe d g. Mar e er konsu t ska hjæ pe Kommune

Læs mere

Ukraine 6 dage / 5 nætter

Ukraine 6 dage / 5 nætter Ukraine 6 dage / 5 nætter Dette seks-dages tur byder på et besøg til de vigtigste destinationer i Ukraine: Kiev, Lviv og Odessa perlen af Sortehavet". Kiev, i Oldtiden kaldet Kievan Rus, der nåede sin

Læs mere

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf

BENNS Lægårdvej Holstebro Danmark Tlf Tanzanias hemmeligheder 13 dage Kontakt os for pris De Sydlige Parker Selous, Ruaha & Mikumi Mange har det fejlagtige indtryk, at man kun i lande som Botswana og Zambia kan finde områder, der kun i meget

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

Bowlingturnering 2015/ 2016

Bowlingturnering 2015/ 2016 Læs de under slagseddel anførte oplysnnger tak & spllernummer skal jo angves, og navn & spllernummer skal gerne passe tl samme bowlngspller, så jeg kke skal tl at gætte hvem der har spllet hvlket resultat

Læs mere

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island

Andre rejser til Færøerne. Den klassiske rundrejse på Færøerne Det Færøske Køkken Klassiske Færøerne og Island Færøerne på kryds og tværs 8 dage - Fra kr. 11.698 pr. person Inkl. fly, overnatning & dansktalende guide Oplev de skønne færøske øer På denne rejse vil I med lokalguide, som snakker dansk, opleve de fantastiske

Læs mere

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære?

SåDAn GØR VI KLASSELEDELSE. Hvad skal eleverne lære? SåDAn GØR VI Februar 2014 KLASSELEDELSE Hvad skal eleverne lære? Fagudvalgene har fået en central rolle Sofendalskolens arbejde med klasseledelse og struktur relaton tl folkeskolereformen. Klasserumsledelse

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen

Akademisk Kor. Efterårsturné 2010 til Frontino, Italien. Satser af Werner Knudsen kademsk Kor Efterårsturné 2010 tl Frontno, Italen Satser af Werner Knudsen Februarsalme 6 11 S T B ls ls ls ls q=90 1.Fe bruarkul den har luk ket sn rng. Hm len har sne sn dy ne. Grå sl hu et ter, der

Læs mere

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014

Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE I NATURSKØNNE MOZAMBIQUE, EFTERÅRSFERIEN 2014 Afrejse: 9. - 21. oktober 2014-13 dage Specialrejse med fagbladet Folkeskolen FRIVILLIGT ARBEJDE

Læs mere

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby

FE90092 Samme bane bare med brune Bodex plader, i stedet for planker i gran, til samme pris! Kardemommeby Legepladser og uderum tl børn og voksne Tjek prsen! Nkostne Multbane 10 x 20 meter bane med udstyr som vst. Varmgalvanserede stålstolper, mål og basket. Plader tl basket er lavet af vejrbestandgt polyethylene,

Læs mere

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT

HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT HERNING GOLF KLUB 2016 ÅRSSKRIFT Alt malarbej udføres INDHOLD Vedlgehollse & renovng Vlla/lejlghed/nybygnng/tlbygnng Facaløsnng Alt vægbeklædnng tapetarbej Alle m spartel opgav Træværk - u & nndørs Hammshusvej

Læs mere

RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN!

RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN! RUNDREJSE SPANIEN DET KLASSISKE SPANIEN! Rejsebeskrivelse Dansktalende rejseleder Oplev det skønneste af Spanien på denne fantastiske rundrejse, som tager dig til de største og mest spændende spanske byer!

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte

Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Vin, mad og velvære 9 dage blandt vinmarker i Piemonte Forkæl dig selv med udsøgte vine, gastronomiske oplevelser og besøg hos små vingårde i Barolo, Babaresco og Roeros bølgende bakker - En sansemæssig

Læs mere

Ferietur til Dresden Dag for dag

Ferietur til Dresden Dag for dag Ferietur til Dresden Dag for dag Søndag den 22. maj 2016 går turen til Dresden i Tyskland. Afgang fra Vamdrup er kl. 7.50 i 5 stjernet bus med Christian som Chaufføren Anne Lise som rejseleder 34 deltager

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder

TO-BE BRUGERREJSE // Fødder TO-BE BRUGERREJSE // Fødder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jens er 72 år og har været pensonst sden han blev 65. Gennem længere td har han haft bøvl med fødderne, og da det kun blver værre, vælger han

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116.

STJERNE 1967 DEN NR. 3 MAJ ÅRG. D 20 686 E 116. MAJ 116. DEN NR. 3 STJERNE 1967 ÅRG. D 20 686 E hmlen. I løssalg Danmark DEN STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 3- Maj 1967-116. Arg. INDHOLD Det ædleste kald lvet. Af Præsdent

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010

Marsk & Muld. Farup Sogneblad. 15. årgang nr. 5 august - september 2010 Marsk & Muld Farup Sneblad 15. årgang nr. 5 august - september 2010 www. farupsn.dk er for alle, men mest for dg/snet. Hvem skal være Årets Borger 2010? REDAKTIONENS SPALTE Bladet udgves den 1. alle lge

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2012. Og den gennemsntlge startløn er fortsat på den pæne sde af 31.500

Læs mere