NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013"

Transkript

1 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr Brevd Ref. LAOL Dr. tlf NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab august 2014 Sammenlgnng af Rosklde Kommunes servceudgfter baserer sg lgesom sdste år på sammenlgnngskommuner. De enkelte sammenlgnngskommuner blev godkendt på byrådsmødet den 24. aprl Sammenlgnngskommunerne er valgt ud fra, at deres udgftsbehov lgger tæt på Rosklde Kommunes, hvlket alt andet lge betyder, at udgftsnveauet også bør lgge tæt på Rosklde kommune. Derudover skal kommunerne lgne Rosklde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgftsbehov og beskatnngsgrundlag). De udvalgte kommuner er derfor forskellge fra område tl område. Nøgletallene tager kke højde for socale eller demografske forskelle, men udvalgsmetoden mndsker dsse faktorers ndflydelse. De nøgletal, som benchmark-tallene bygger på, er nformatoner, der kort og overskuelg form belyser områderne en kommune. Nøgletal gver sjældent hele forklarngen på et forhold, men kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål og medvrke tl at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser ønskes. Der er tale om et øjeblksbllede form af et regnskabstal og der vl derfor ofte allerede være besluttet nye ntatver for de kommende år. Dette gælder både for Rosklde Kommune og for de øvrge kommuner. Benchmark-tallene bør derfor kke anvendes automatsk tl at tlpasse kommunens udgfter, men bør danne grundlag for mere dybdegående analyser på relevante områder. I notatet er Rosklde Kommunes servceudgfter fra regnskab 2013 sammenlgnet med de udvalgte kommuner, kommunerne Regon Hovedstaden og Regon Sjælland, samt hele landet. Grøn = Rosklde Kommunes udgftsnveau er lavere end alle sammenlgnngsgrupper Rednngsberedskab Sundhedspleje og Tandlæge Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse Gul = Rosklde Kommunes udgftsnveau er både over og under sammenlgnngsgrupperne. Admnstraton Børnepasnng 0-5 år Natur- og Mljøbeskyttelse Børn og unge med særlge behov Voksne med særlge behov Ældreområdet Rød = Rosklde Kommunes udgftsnveau er højere end alle sammenlgnngsgrupper Folkeskolen Pasnngstlbud 6-10 år Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur Vejvæsen Oversgten vser på hvlke områder Rosklde Kommune har: - lavere udgfter end alle sammenlgnngskommunerne (grøn) - udgfter der lgger under nogen af sammenlgnngsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgfter end alle sammenlgnngskommunerne (rød)

2 Sde2/16 Der er sden sdste år sket forskydnnger områdernes placerng ovenstående fgur. Sdste år var områderne Admnstraton, Natur- og Mljøbeskyttelse samt Børn og unge med særlge behov, placeret den grønne kasse, de er nu placeret den gule kasse. Områderne Folkeskole og Vejvæsen var sdste år placeret den gule kasse, og er nu placeret den røde kasse. På de følgende sder gennemgås områderne, og det llustreres, hvlke mndreudgfter/merudgfter Rosklde Kommune vlle have, hvs udgftsnveauet svarede tl den pågældende sammenlgnngsgruppe.

3 Sde3/16 1. Admnstraton Fgur 1.1 vser, at Rosklde Kommunes udgfter tl admnstraton lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 1.1: Admnstraton, udgft ndbygger kr kr kr kr kr kr kr kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være godt 13,5 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,3 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være knap 78 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 15,9 procent højere, jf. tabel 1.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter ndbygger end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 1.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Admnstraton Udgft Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,27 Regon Hovedstaden ,91 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,71 Sammenlgnngskommuner: Horsens, Koldng, Vejle, Randers

4 Sde4/16 2. Børnepasnng 0-5 år Fgur 2.1 vser, at Roskldes udgft 0-5 årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end Regon Sjælland, men lavere udgfter end de fre udvalgte kommuner. Fgur 2.1 Børnepasnng, udgft 0-5 årg kr kr kr kr kr kr kr kr kr Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 0-5 årg som Regon Sjælland, vlle Roskldes samlede udgft være knap 9,6 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 2,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 0-5 årg som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 33,8 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 8,7 procent højere, jf. tabel 2.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 2.1: Udgft 0-5 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Børnepasnng Udgft Antal 0-5 årge Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,91 Regon Hovedstaden ,66 Regon Sjælland ,69 Hele Landet ,89 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Fredensborg, Egedal, Køge

5 Sde5/16 3. Folkeskolen 6-16 år Fgur 3.1 vser, at Roskldes udgft 6-16 årg er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 3.1 Folkeskolen, udgft 6-16 årg kr kr kr kr kr kr kr Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 6-16 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 80,8 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være godt 10,1 procent lavere jf. tabel 3.1 Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 3.1: Udgft 6-16 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årg fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Folkeskolen Antal 6-16 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,14 Regon Hovedstaden ,21 Regon Sjælland ,82 Hele Landet ,20 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

6 Sde6/16 4. Pasnngstlbud 6-10 år Fgur 4.1 vser, at Roskldes udgft 6-10 årg er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 4.1 Pasnngstlbud, udgft 6-10 årg kr kr kr kr kr kr kr kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 6-10 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 49,6 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 30,4 procent lavere, jf. tabel 4.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 4.1: Udgft 6-10 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent Pasnngstlbud 6-10 årge Antal 6-10 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,35 Regon Hovedstaden ,72 Regon Sjælland ,50 Hele Landet ,61 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

7 Sde7/16 5. Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur m.v. Fgur 5.1 vser, at Roskldes udgft ndbygger er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 5.1 Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur m.v., udgft ndbygger kr kr kr kr kr kr. 500 kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 17,4 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 8,2 procent lavere jf. tabel 5.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 5.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Frtd, Bbloteksvæsen, Udgft Kultur m.v. Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,15 Regon Hovedstaden ,90 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,64 Sammenlgnngskommuner: Ballerup, Herlev, Tårnby, Køge

8 Sde8/16 6. Natur- og mljøbeskyttelse Fgur 6.1 vser, at Roskldes udgfter ndbygger lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end Regon Hovedstaden, men lavere udgfter end de fre udvalgte kommuner. Fgur 6.1: Natur- og Mljøbeskyttelse, udgft ndbygger kr. 180 kr. 160 kr. 140 kr. 120 kr. 100 kr. 80 kr. 60 kr. 40 kr. 20 kr Rosklde Kommune 156 Gns. for 4 udvalgte kommuner 109 Regon Hovedstaden 129 Regon Sjælland 134 Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 0,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være knap 3 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 3,6 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 27,6 procent højere, jf. tabel 6.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune har både højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne Tabel 6.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Natur- og mljøbeskyttelse Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,55 Regon Hovedstaden ,96 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,79 Sammenlgnngskommuner: Rødovre, Frederkssund, Køge, Lejre

9 Sde9/16 7. Vejvæsen Fgur 7.1 vser, at Roskldes udgft ndbygger er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 7.1 Vejvæsen, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de tre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 13,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 12 procent lavere, jf. tabel 7.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Fgur 7.1 Vejvæsen, udgft ndbygger* Vejvæsen: Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 3 udvalgte kommuner ,05 Regon Hovedstaden ,70 Regon Sjælland ,58 Hele Landet ,76 *lene udgftsnveau kan delvs forklares ved regnskabsteknske forskelle kommunerne mellem. Sammenlgnngskommuner: Køge, Helsngør og Hllerød Foruden antal ndbyggere, afhænger udgftsnveauet også af meter vej og kke mndst fordelngen af by- og landzone. Der er derfor også foretaget en sammenlgnng på kr. meter vej.

10 Sde10/16 Fgur 7.2 vser, at Roskldes udgft meter vej lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end sammenlgnngskommunerne, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 7.2 Vejvæsen, udgft meter vej Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau meter vej som de tre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 39,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 35,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau meter vej som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 46,1 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 29,5 procent højere, jf. tabel 7.2. Tabellens gule farve ndkerer at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 7.2: Udgft meter vej, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 470 km vej fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Vejvæsen: Antal km. vej Rosklde Udgft meter fht. Roskldes nuværende kommune: vej udgftsnveau ved 470 km vej. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen 470 km. Rosklde Kommune ,00 Gns. for 3 udvalgte kommuner ,65 Regon Hovedstaden ,49 Regon Sjælland ,63 Hele Landet ,88 *lene udgftsnveau kan delvs forklares ved regnskabsteknske forskelle kommunerne mellem. Sammenlgnngskommuner: Køge, Helsngør og Hllerød

11 Sde11/16 8. Rednngsberedskab Fgur 8.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 8.1 Rednngsberedskab, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 0,7 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,7 procent højere, jf. tabel 8.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 8.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Rednngsberedskab: Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,83 Regon Hovedstaden ,64 Regon Sjælland ,74 Hele Landet ,02 *Der er fratrukket udgfter tl forskrnger, da dsse kke ses hos de udvalgte kommuner Sammenlgnngskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

12 Sde12/16 9. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Fgur 9.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft 0-17 årg sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 9.1: Sundhedspleje og Tandlæge, udgft 0-17 årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 0-17 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 1,4 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,3 procent højere, jf. tabel 9.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har den laveste udgft 0-17 årg. Tabel 9.1: Udgft 0-17 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år: Antal 0-17 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,34 Regon Hovedstaden ,56 Regon Sjælland ,35 Hele Landet ,19 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

13 Sde13/ Børn og unge med særlge behov 0-22 år Fgur 10.1 vser, at Roskldes udgfter ndbygger lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Sjælland. Fgur 10.1 Børn og unge med særlge behov, udgft 0-22 årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 7,9 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 4,2 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 13,5 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,7 procent højere, jf. tabel 10,1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 10.1: Udgft 0-22 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Børn og unge med særlge behov Antal 0-22 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,19 Regon Hovedstaden ,73 Regon Sjælland ,96 Hele Landet ,66 Sammenlgnngskommuner: Gladsaxe, Hvdovre, Tårnby, Køge

14 Sde14/ Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse Fgur 11.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 11.1 Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 22,1 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,1 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger. Tabel 11.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse* Udgft fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,05 Regon Hovedstaden ,16 Regon Sjælland ,92 Hele Landet ,82 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Albertslund, Tårnby, Køge

15 Sde15/ Voksne med særlge behov 18+ år Fgur 12.1 vser, at Roskldes udgft 18+ årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end sammenlgnngskommunerne, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 12.1 Voksne med særlge behov, udgft pr 18+ årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 18+ årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 4,9 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 1,5 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 18+ årg som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 48,5 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 12,6 procent højere, jf. tabel 12.1 Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 12.1: Udgft 18+ årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Voksne med særlge behov Antal 18+ årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,45 Regon Hovedstaden ,62 Regon Sjælland ,37 Hele Landet ,39 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre 13. Ældreområdet 65+ år

16 Sde16/16 Fgur 13.1 vser, at Roskldes udgft 65+ årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 13.1: Ældreområdet, udgft 65+ årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 65+ årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 42,8 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 65+ årg som landsgennemsnttet, vlle Roskldes samlede udgft være 19,9 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3 procent højere, jf. tabel Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 13.1: Udgft 65+ årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent Ældreområdet Antal 65+ årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,68 Regon Hovedstaden ,66 Regon Sjælland ,81 Hele Landet ,01 Sammenlgnngskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Luftfartens vilkår i Skandinavien

Luftfartens vilkår i Skandinavien Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng for valg af transportform Af Mette Bøgelund og Mkkel Egede Brkeland, COWI Trafkdage på Aalborg Unverstet 2000 1 Luftfartens vlkår Skandnaven - Prsens betydnng

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Import af biobrændsler, er det nødvendigt?

Import af biobrændsler, er det nødvendigt? Vktor Jensen, sekretaratsleder Danske Fjernvarmeværkers Forenng Import af bobrændsler, er det nødvendgt? Svaret er: Nej, kke ud fra et ressourcemæssgt og kapactetsmæssgt synspunkt. Men ud fra et kommercelt

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne

Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne September 2013 Kun hver anden virksomhed vil anbefale kommunerne i Region Hovedstaden Kun halvdelen af virksomhederne i Region Hovedstaden vil anbefale den kommune, de selv bor i til andre virksomheder.

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: AMVAB-opdaterng af Skattemnsteret Aktvtetsbaseret målng af nes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Skattemnsterets område peroden 1. jul 2007 tl 30.

Læs mere

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol

Udvikling af en metode til effektvurdering af Miljøstyrelsens Kemikalieinspektions tilsyn og kontrol Udvklng af en metode tl effektvurderng af Mljøstyrelsens Kemkalenspektons tlsyn og kontrol Orenterng fra Mljøstyrelsen Nr. 10 2010 Indhold 1 FORORD 5 2 EXECUTIVE SUMMARY 7 3 INDLEDNING 11 3.1 AFGRÆNSNING

Læs mere

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil

MES Korrolyseanlæg UACAC. Driftsinstruktion for: Delstrom på varmt brugsvand cirkulation med indregulerings ventil Ü UACAC MES Korrolyseanlæg Drftsnstrukton for: Delstrom på varmt brugsvand crkulaton med ndregulerngs ventl Grønne sder Delstrom på varmt brugsvand med pumpe Gule sder Delstrom på koldt brugsvand med pumpe

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Den politiske organisation

Den politiske organisation Regnskab 2010 Den poltske organsaton Byrådet 2010 2013 Ulla Hardy-Hansen (C) 1. vceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Carsten Wlff (V) 2. vceborgmester Per Frost Henrksen (A) Ergn Øzer (A)

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke

Fastlæggelse af strukturel arbejdsstyrke d. 23.5.2013 Fastlæggelse af strukturel arbedsstyrke Dokumentatonsnotat tl Dansk Økonom, Forår 2013 For at kunne vurdere økonomens langsgtede vækstpotentale og underlggende saldoudvklng og for at kunne

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Validering og test af stokastisk trafikmodel

Validering og test af stokastisk trafikmodel Valderng og test af stokastsk trafkmodel Maken Vldrk Sørensen M.Sc., PhDstud. Otto Anker Nelsen Cv.Ing., PhD, Professor Danmarks Teknske Unverstet/ Banestyrelsen Rådgvnng 1. Indlednng Trafkmodeller har

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Tirsdag den 4. september 2012, kl. 19.00 LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Allé 8 Tl beboerne afdelng 31 LSV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhusdk wwwalmenbo-aarhus.dk CVR 59645013 28. august 2012 REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI

Læs mere

Insttut for samfundsudvklng og planlægnng Fbgerstræde 11 9220 Aalborg Øst Ttel: Relatv Fasepostonerng Med bllge håndholdte GPS-modtagere Projektperode: Februar 2006 Jul 2006 Semester: 10. Projektgruppe:

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00

LmenBo REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELI NGSMØDE. Mandag den 17. september2012, kl. 19.00 Med venlg hlsen 2. Forslag fra Ann I. Smonsen og Nls 0. Due vedr. trappevask. 3. Forslag fra Anette Hartvg vedr, opsætnng af gelænder. 6. Eventuelt Dagsorden: AFDELI NGSMØDE REVIDERET DAGSORDEN TIL Bo9gorgansatonen

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2013 Marts 2014 Beskæftigelsesrådet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Bølgeudbredelse ved jordskælv

Bølgeudbredelse ved jordskælv rojekt: Jordskæl Bølgeudbredelse ed jordskæl IAG 2005 Bølgeudbredelse ed jordskæl V skal dette projekt studere bølgeudbredelse ed jordskæl. Her kommer så ldt teor om bølger. Bølger Man tegner næsten altd

Læs mere

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske

klædeskab samt et børneværelse/kontor med renoveret i 2008/2011. ALT er nyt!. Udover yderst charmerende og med klassiske Totalrenoveret 4-værelses med bedste belggenhed Oplevelsen af denne sønne lejlghed starter allerede på gaden med de flotte gamle træer. Den klassske hovedtrappe fører dg op tl. lejlgheden, hvor man kommer

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere

Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 13. maj 2011 J.nr. : Afkortning af dagpengeperioden mulige konsekvenser for bestanden af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere Afkortningen af dagpengepengeperioden

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

Husholdningsbudgetberegner

Husholdningsbudgetberegner Chrstophe Kolodzejczyk & Ncola Krstensen Husholdnngsbudgetberegner En model for husholdnngers daglgvareforbrug udarbejdet for Penge- og Pensonspanelet Publkatonen Husholdnngsbudgetberegner En model for

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder

FY01 Obligatorisk laboratorieøvelse. O p t i k. Jacob Christiansen Afleveringsdato: 3. april 2003 Morten Olesen Andreas Lyder FY0 Oblgatorsk laboratoreøvelse O p t k Hold E: Hold: D Jacob Chrstase Alevergsdato: 3. aprl 003 Morte Olese Adreas Lyder Idholdsortegelse Idholdsortegelse Forål...3 Måleresultater...4. Salelser...4. Spredelse...5.3

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

REFORM DREAMs multisektor-cge-model

REFORM DREAMs multisektor-cge-model REFORM DREAMs multsektor-cge-model Peter Stephensen Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Grane Høegh Dansh Ratonal Economc Agents Model, DREAM Peter Bache Fnansmnsteret DREAM Arbedspapr 2015:2 Aprl

Læs mere

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag

Mødet. Sektioner,blev. i Tømrerkroen. den. 15. oktober. Arbeidsfag Møt 15. oktober d WILLY VED Forløber Tømrerkro 1871 MARKVAD Socalmokret,»D Internonale Arbejng Danmark«, stftet på et mø Tømrerkro, Alga 27, d 15. oktober 1871. Ugeblat Socalst bragte nr. 15, lørdag d

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Onsdag den 28. november 2012 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Maybrtt Pugflod, Lars Provstgaard,

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

Til beboerne i afdeling 38 8210 AarhusV Telefon 8938 2000 post@almenbo-aarhus.dk www.almenbo-aarhusdk REVIDERET DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE LmenBo Bolgorgansatonen AlmenBo Aarhus Frydenlunds Aé 8 Postboks 1243 Tl beboerne afdelng 38 821 AarhusV Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk CVR 5964513 27 august 212 REVIDERET DAGSORDEN

Læs mere

Beder-Malling Bio-Local

Beder-Malling Bio-Local = 4 4 4 4 1 - + - - =+ =+ 4 4 Beder-Mallng Bo-Local ksempel på omdannelse et selvstændgt bysamfund -3 -q < 1 1 Bltln-t[lAlll lt G B 0-10G[1 2050 rr nslnrpl på nvrulrrlru r nu suå Bysn[ruln Beder-Mallng

Læs mere

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning

Bioteknologi i gymnasiet - en undersøgelse af elevernes valg af studieretning Boteknolog gymnaset - en undersøgelse af elevernes valg af studeretnng 15. marts 2012/CPK Formålet med undersøgelsen er at undersøge udvklngen antallet af elever, der vælger en studeretnng, som gver drekte

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille!

Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Konceptet er allerede udviklet bolden klar til at spille! Cykelsuperstier på tværs af kommunegrænserne giver pendlere nye muligheder Rigtig mange i hovedstadsregionen bruger allerede cyklen til den daglige transport mellem bolig og job med store gevinster for

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE

ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE ANALYSE AF: 15-17-ÅRIGE UDEN UDDANNELSE OM ANALYSEN Fokus på de unge mellem 15-17 år, som ikke er i gang med en uddannelse baseret på kvantitativ data Hvad er sandsynligheden for at de ender i jobcentret

Læs mere