NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013"

Transkript

1 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr Brevd Ref. LAOL Dr. tlf NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab august 2014 Sammenlgnng af Rosklde Kommunes servceudgfter baserer sg lgesom sdste år på sammenlgnngskommuner. De enkelte sammenlgnngskommuner blev godkendt på byrådsmødet den 24. aprl Sammenlgnngskommunerne er valgt ud fra, at deres udgftsbehov lgger tæt på Rosklde Kommunes, hvlket alt andet lge betyder, at udgftsnveauet også bør lgge tæt på Rosklde kommune. Derudover skal kommunerne lgne Rosklde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgftsbehov og beskatnngsgrundlag). De udvalgte kommuner er derfor forskellge fra område tl område. Nøgletallene tager kke højde for socale eller demografske forskelle, men udvalgsmetoden mndsker dsse faktorers ndflydelse. De nøgletal, som benchmark-tallene bygger på, er nformatoner, der kort og overskuelg form belyser områderne en kommune. Nøgletal gver sjældent hele forklarngen på et forhold, men kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål og medvrke tl at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser ønskes. Der er tale om et øjeblksbllede form af et regnskabstal og der vl derfor ofte allerede være besluttet nye ntatver for de kommende år. Dette gælder både for Rosklde Kommune og for de øvrge kommuner. Benchmark-tallene bør derfor kke anvendes automatsk tl at tlpasse kommunens udgfter, men bør danne grundlag for mere dybdegående analyser på relevante områder. I notatet er Rosklde Kommunes servceudgfter fra regnskab 2013 sammenlgnet med de udvalgte kommuner, kommunerne Regon Hovedstaden og Regon Sjælland, samt hele landet. Grøn = Rosklde Kommunes udgftsnveau er lavere end alle sammenlgnngsgrupper Rednngsberedskab Sundhedspleje og Tandlæge Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse Gul = Rosklde Kommunes udgftsnveau er både over og under sammenlgnngsgrupperne. Admnstraton Børnepasnng 0-5 år Natur- og Mljøbeskyttelse Børn og unge med særlge behov Voksne med særlge behov Ældreområdet Rød = Rosklde Kommunes udgftsnveau er højere end alle sammenlgnngsgrupper Folkeskolen Pasnngstlbud 6-10 år Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur Vejvæsen Oversgten vser på hvlke områder Rosklde Kommune har: - lavere udgfter end alle sammenlgnngskommunerne (grøn) - udgfter der lgger under nogen af sammenlgnngsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgfter end alle sammenlgnngskommunerne (rød)

2 Sde2/16 Der er sden sdste år sket forskydnnger områdernes placerng ovenstående fgur. Sdste år var områderne Admnstraton, Natur- og Mljøbeskyttelse samt Børn og unge med særlge behov, placeret den grønne kasse, de er nu placeret den gule kasse. Områderne Folkeskole og Vejvæsen var sdste år placeret den gule kasse, og er nu placeret den røde kasse. På de følgende sder gennemgås områderne, og det llustreres, hvlke mndreudgfter/merudgfter Rosklde Kommune vlle have, hvs udgftsnveauet svarede tl den pågældende sammenlgnngsgruppe.

3 Sde3/16 1. Admnstraton Fgur 1.1 vser, at Rosklde Kommunes udgfter tl admnstraton lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 1.1: Admnstraton, udgft ndbygger kr kr kr kr kr kr kr kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være godt 13,5 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,3 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være knap 78 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 15,9 procent højere, jf. tabel 1.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter ndbygger end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 1.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Admnstraton Udgft Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,27 Regon Hovedstaden ,91 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,71 Sammenlgnngskommuner: Horsens, Koldng, Vejle, Randers

4 Sde4/16 2. Børnepasnng 0-5 år Fgur 2.1 vser, at Roskldes udgft 0-5 årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end Regon Sjælland, men lavere udgfter end de fre udvalgte kommuner. Fgur 2.1 Børnepasnng, udgft 0-5 årg kr kr kr kr kr kr kr kr kr Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 0-5 årg som Regon Sjælland, vlle Roskldes samlede udgft være knap 9,6 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 2,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 0-5 årg som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 33,8 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 8,7 procent højere, jf. tabel 2.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 2.1: Udgft 0-5 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Børnepasnng Udgft Antal 0-5 årge Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,91 Regon Hovedstaden ,66 Regon Sjælland ,69 Hele Landet ,89 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Fredensborg, Egedal, Køge

5 Sde5/16 3. Folkeskolen 6-16 år Fgur 3.1 vser, at Roskldes udgft 6-16 årg er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 3.1 Folkeskolen, udgft 6-16 årg kr kr kr kr kr kr kr Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 6-16 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 80,8 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være godt 10,1 procent lavere jf. tabel 3.1 Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 3.1: Udgft 6-16 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årg fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Folkeskolen Antal 6-16 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,14 Regon Hovedstaden ,21 Regon Sjælland ,82 Hele Landet ,20 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

6 Sde6/16 4. Pasnngstlbud 6-10 år Fgur 4.1 vser, at Roskldes udgft 6-10 årg er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 4.1 Pasnngstlbud, udgft 6-10 årg kr kr kr kr kr kr kr kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 6-10 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 49,6 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 30,4 procent lavere, jf. tabel 4.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 4.1: Udgft 6-10 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent Pasnngstlbud 6-10 årge Antal 6-10 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,35 Regon Hovedstaden ,72 Regon Sjælland ,50 Hele Landet ,61 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

7 Sde7/16 5. Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur m.v. Fgur 5.1 vser, at Roskldes udgft ndbygger er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 5.1 Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur m.v., udgft ndbygger kr kr kr kr kr kr. 500 kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 17,4 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 8,2 procent lavere jf. tabel 5.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 5.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Frtd, Bbloteksvæsen, Udgft Kultur m.v. Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,15 Regon Hovedstaden ,90 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,64 Sammenlgnngskommuner: Ballerup, Herlev, Tårnby, Køge

8 Sde8/16 6. Natur- og mljøbeskyttelse Fgur 6.1 vser, at Roskldes udgfter ndbygger lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end Regon Hovedstaden, men lavere udgfter end de fre udvalgte kommuner. Fgur 6.1: Natur- og Mljøbeskyttelse, udgft ndbygger kr. 180 kr. 160 kr. 140 kr. 120 kr. 100 kr. 80 kr. 60 kr. 40 kr. 20 kr Rosklde Kommune 156 Gns. for 4 udvalgte kommuner 109 Regon Hovedstaden 129 Regon Sjælland 134 Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 0,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være knap 3 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 3,6 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 27,6 procent højere, jf. tabel 6.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune har både højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne Tabel 6.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Natur- og mljøbeskyttelse Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,55 Regon Hovedstaden ,96 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,79 Sammenlgnngskommuner: Rødovre, Frederkssund, Køge, Lejre

9 Sde9/16 7. Vejvæsen Fgur 7.1 vser, at Roskldes udgft ndbygger er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 7.1 Vejvæsen, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de tre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 13,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 12 procent lavere, jf. tabel 7.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Fgur 7.1 Vejvæsen, udgft ndbygger* Vejvæsen: Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 3 udvalgte kommuner ,05 Regon Hovedstaden ,70 Regon Sjælland ,58 Hele Landet ,76 *lene udgftsnveau kan delvs forklares ved regnskabsteknske forskelle kommunerne mellem. Sammenlgnngskommuner: Køge, Helsngør og Hllerød Foruden antal ndbyggere, afhænger udgftsnveauet også af meter vej og kke mndst fordelngen af by- og landzone. Der er derfor også foretaget en sammenlgnng på kr. meter vej.

10 Sde10/16 Fgur 7.2 vser, at Roskldes udgft meter vej lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end sammenlgnngskommunerne, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 7.2 Vejvæsen, udgft meter vej Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau meter vej som de tre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 39,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 35,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau meter vej som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 46,1 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 29,5 procent højere, jf. tabel 7.2. Tabellens gule farve ndkerer at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 7.2: Udgft meter vej, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 470 km vej fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Vejvæsen: Antal km. vej Rosklde Udgft meter fht. Roskldes nuværende kommune: vej udgftsnveau ved 470 km vej. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen 470 km. Rosklde Kommune ,00 Gns. for 3 udvalgte kommuner ,65 Regon Hovedstaden ,49 Regon Sjælland ,63 Hele Landet ,88 *lene udgftsnveau kan delvs forklares ved regnskabsteknske forskelle kommunerne mellem. Sammenlgnngskommuner: Køge, Helsngør og Hllerød

11 Sde11/16 8. Rednngsberedskab Fgur 8.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 8.1 Rednngsberedskab, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 0,7 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,7 procent højere, jf. tabel 8.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 8.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Rednngsberedskab: Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,83 Regon Hovedstaden ,64 Regon Sjælland ,74 Hele Landet ,02 *Der er fratrukket udgfter tl forskrnger, da dsse kke ses hos de udvalgte kommuner Sammenlgnngskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

12 Sde12/16 9. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Fgur 9.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft 0-17 årg sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 9.1: Sundhedspleje og Tandlæge, udgft 0-17 årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 0-17 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 1,4 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,3 procent højere, jf. tabel 9.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har den laveste udgft 0-17 årg. Tabel 9.1: Udgft 0-17 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år: Antal 0-17 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,34 Regon Hovedstaden ,56 Regon Sjælland ,35 Hele Landet ,19 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

13 Sde13/ Børn og unge med særlge behov 0-22 år Fgur 10.1 vser, at Roskldes udgfter ndbygger lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Sjælland. Fgur 10.1 Børn og unge med særlge behov, udgft 0-22 årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 7,9 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 4,2 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 13,5 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,7 procent højere, jf. tabel 10,1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 10.1: Udgft 0-22 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Børn og unge med særlge behov Antal 0-22 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,19 Regon Hovedstaden ,73 Regon Sjælland ,96 Hele Landet ,66 Sammenlgnngskommuner: Gladsaxe, Hvdovre, Tårnby, Køge

14 Sde14/ Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse Fgur 11.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 11.1 Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 22,1 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,1 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger. Tabel 11.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse* Udgft fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,05 Regon Hovedstaden ,16 Regon Sjælland ,92 Hele Landet ,82 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Albertslund, Tårnby, Køge

15 Sde15/ Voksne med særlge behov 18+ år Fgur 12.1 vser, at Roskldes udgft 18+ årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end sammenlgnngskommunerne, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 12.1 Voksne med særlge behov, udgft pr 18+ årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 18+ årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 4,9 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 1,5 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 18+ årg som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 48,5 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 12,6 procent højere, jf. tabel 12.1 Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 12.1: Udgft 18+ årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Voksne med særlge behov Antal 18+ årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,45 Regon Hovedstaden ,62 Regon Sjælland ,37 Hele Landet ,39 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre 13. Ældreområdet 65+ år

16 Sde16/16 Fgur 13.1 vser, at Roskldes udgft 65+ årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 13.1: Ældreområdet, udgft 65+ årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 65+ årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 42,8 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 65+ årg som landsgennemsnttet, vlle Roskldes samlede udgft være 19,9 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3 procent højere, jf. tabel Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 13.1: Udgft 65+ årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent Ældreområdet Antal 65+ årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,68 Regon Hovedstaden ,66 Regon Sjælland ,81 Hele Landet ,01 Sammenlgnngskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke

Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Egedal Kommne Dronnng Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Blag tl Årsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Regnskabsprakss... 3 Målopfølgnng... 9 Investerngsoversgt... 21 Bemærknnger tl nvesterngsoversgt...

Læs mere

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K

Statistisk. tiársoversigt 1998. Tema om overforselsindkomster. Statistical ten -year review 1998 DAN MARKS 01.0. STATIST I K Statstsk társoversgt 1998 Tema om overforselsndkomster Statstcal ten year revew 1998 DAN MARKS STATIST I K 01.0. Statstsk társoversgt 1998 Udgvet af Danmarks Statstk August 1998 39. árgang ISBN 87 501

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK

ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK BESKÆFTIGELSESREGION HOVEDSTADEN & SJÆLLAND ARBEJDSMARKEDSOVERBLIK Arbejdsmarkedet i tal 2. halvår 2014 Juli 2014 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland INDHOLDSFORTEGNELSE LEDIGHED OG ARBEJDSSTYRKE

Læs mere

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN

KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN KORTLÆGNING AF HJEMMESYGEPLEJEN Den 17. december 2007 Sidsel Vinge Cand.merc., ph.d. Senior projektleder Dansk Sundhedsinstitut 1 Indledning Dette notat afrapporterer resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015

Kontakt Frank Skov, analysechef T. 41 77 45 78 E. fs@cevea.dk. Notat Tema: Ulighed Publiceret d. 12-04-2015 Stor ulighed i skolebørns trivsel på Sjælland De danske skolebørn trives heldigvis generelt godt. Der er dog forskel på trivslen fra kommune til kommune. Blandt andet er der i nogle kommuner cirka 9 ud

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling

DECEMBER 2014 COWI-analyse. En analyse af kommunernes potentiale for omstilling DECEMBER 2014 COWI-analyse Elbiler vejen til økonomiske besparelser og grønne gevinster En analyse af kommunernes potentiale for omstilling til elbiler i Region Hovedstaden INDHOLDSFORTEGNELSE 3 Indhold

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE

SYGEFRAVÆRET BLANDT PÆDAGOGISK PERSONALE Af Chefkonsulent Mia Amalie Holstein Direkte telefon 27 28 50 89 18. maj 2014 Formålet med dette notat er at belyse sygefraværet blandt det kommunalansatte pædagogiske personale på daginstitutionsområdet.

Læs mere

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014

Baggrundsnotat om hovedstadsudligning. 30. september 2014 Baggrundsnotat om hovedstadsudligning Side 1 af 9 30. september 2014 Hvorfor afskaffe eller reducere hovedstadsudligningen? Der er et antal hovedbegrundelser for at afskaffe hovedstadsudligningen. Nogle

Læs mere

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år

Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år Fordobling af børn, der har været fattige i mindst 5 år I 2011 var der over 56.000 børn, som var étårs-fattige. Ser man på gruppen af børn, som har været fattige i mindst 5 år, så er denne gruppe mere

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Store forskelle i varmepriserne hvorfor?

Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Store forskelle i varmepriserne hvorfor? Der er store prisforskelle på fjernvarme rundt om i landet. Energitilsynet analyserer her, hvordan brændselsvalg, beliggenhed i forhold kunderne, størrelse og ejerskab

Læs mere

Information om tandbehandlingen

Information om tandbehandlingen N r. 2 7 Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Information om tandbehandlingen før du træffer dit valg Du bestemmer selv Som patient hos tandlægen vælger du selv, om du vil modtage den

Læs mere

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763

Økonomisk balance. Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau. Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Økonomisk balance Odder kommunes økonomiske udfordringer 2011 2014 - finansiering og serviceniveau Direktionen Marts 2010 727-2009-894763 Indholdsfortegnelse: Resume: udfordringens omfang.... 1 1. økonomiskøn

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Fagforeninger mister fortsat medlemmer

Fagforeninger mister fortsat medlemmer 1. maj 2014 Fagforeninger mister fortsat medlemmer Af Kristian Thor Jakobsen I anledning af arbejderbevægelsens internationale kampdag den 1. maj ser dette notat på udviklingen i andelen af personer, der

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem.

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. 3. januar 2011 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge, når dagpengereformen slår igennem. Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge

Læs mere

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge

Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge 30. april 2012 Prognose: 2.400 danskere risikerer hver måned at miste deres dagpenge Analyseoverblik Regeringen har indgået en aftale med Enhedslisten om at forlænge dagpengeretten med op til et halvt

Læs mere

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat

Notat. Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid. Analysenotat Notat Analysenotat Danskerne: Kollektiv trafik kræver god tid Det er afgørende både for samfundet som helhed og erhvervslivet specifikt at varer og personer relativt smidigt kan blive transporteret rundt.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Resultatet af den kommunale test i matematik

Resultatet af den kommunale test i matematik Resultatet af den kommunale test i matematik Egedal Kommune 2012 Udarbejdet af Merete Hersløv Brodersen Pædagogisk medarbejder i matematik Indholdsfortegnelse: Indledning... 3 Resultaterne for hele Egedal

Læs mere

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner

Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner 12. juli 2011 Billigere at købe hus i de dyre kommuner dyrere at købe hus i de billige kommuner Redaktion Cheføkonom Christian Hilligsøe Heinig chei@rd.dk For præcis fire år siden toppede priserne på det

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen

Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den 29. juni 2012 J.nr.: 2011-0007792 Status på ledighedslængde personer der befinder sig i slutningen af dagpengeperioden Baggrund Beskæftigelsesministeren

Læs mere

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet

Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Bo Panduro og Carsten V. Frandsen Validering af nøgletal samt inspiration til udgiftstilpasning i Esbjerg Kommune Ældreområdet, voksen-handicapområdet samt kultur- og fritidsområdet Validering af nøgletal

Læs mere