NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2013"

Transkript

1 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr Brevd Ref. LAOL Dr. tlf NOTAT: Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab august 2014 Sammenlgnng af Rosklde Kommunes servceudgfter baserer sg lgesom sdste år på sammenlgnngskommuner. De enkelte sammenlgnngskommuner blev godkendt på byrådsmødet den 24. aprl Sammenlgnngskommunerne er valgt ud fra, at deres udgftsbehov lgger tæt på Rosklde Kommunes, hvlket alt andet lge betyder, at udgftsnveauet også bør lgge tæt på Rosklde kommune. Derudover skal kommunerne lgne Rosklde Kommune på det generelle ressourcepres (målt som kommunens generelle udgftsbehov og beskatnngsgrundlag). De udvalgte kommuner er derfor forskellge fra område tl område. Nøgletallene tager kke højde for socale eller demografske forskelle, men udvalgsmetoden mndsker dsse faktorers ndflydelse. De nøgletal, som benchmark-tallene bygger på, er nformatoner, der kort og overskuelg form belyser områderne en kommune. Nøgletal gver sjældent hele forklarngen på et forhold, men kan være udgangspunkt for at formulere relevante spørgsmål og medvrke tl at pege på områder, hvor nærmere undersøgelser ønskes. Der er tale om et øjeblksbllede form af et regnskabstal og der vl derfor ofte allerede være besluttet nye ntatver for de kommende år. Dette gælder både for Rosklde Kommune og for de øvrge kommuner. Benchmark-tallene bør derfor kke anvendes automatsk tl at tlpasse kommunens udgfter, men bør danne grundlag for mere dybdegående analyser på relevante områder. I notatet er Rosklde Kommunes servceudgfter fra regnskab 2013 sammenlgnet med de udvalgte kommuner, kommunerne Regon Hovedstaden og Regon Sjælland, samt hele landet. Grøn = Rosklde Kommunes udgftsnveau er lavere end alle sammenlgnngsgrupper Rednngsberedskab Sundhedspleje og Tandlæge Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse Gul = Rosklde Kommunes udgftsnveau er både over og under sammenlgnngsgrupperne. Admnstraton Børnepasnng 0-5 år Natur- og Mljøbeskyttelse Børn og unge med særlge behov Voksne med særlge behov Ældreområdet Rød = Rosklde Kommunes udgftsnveau er højere end alle sammenlgnngsgrupper Folkeskolen Pasnngstlbud 6-10 år Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur Vejvæsen Oversgten vser på hvlke områder Rosklde Kommune har: - lavere udgfter end alle sammenlgnngskommunerne (grøn) - udgfter der lgger under nogen af sammenlgnngsgrupperne, men over nogle andre (gul) - højere udgfter end alle sammenlgnngskommunerne (rød)

2 Sde2/16 Der er sden sdste år sket forskydnnger områdernes placerng ovenstående fgur. Sdste år var områderne Admnstraton, Natur- og Mljøbeskyttelse samt Børn og unge med særlge behov, placeret den grønne kasse, de er nu placeret den gule kasse. Områderne Folkeskole og Vejvæsen var sdste år placeret den gule kasse, og er nu placeret den røde kasse. På de følgende sder gennemgås områderne, og det llustreres, hvlke mndreudgfter/merudgfter Rosklde Kommune vlle have, hvs udgftsnveauet svarede tl den pågældende sammenlgnngsgruppe.

3 Sde3/16 1. Admnstraton Fgur 1.1 vser, at Rosklde Kommunes udgfter tl admnstraton lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 1.1: Admnstraton, udgft ndbygger kr kr kr kr kr kr kr kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være godt 13,5 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,3 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være knap 78 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 15,9 procent højere, jf. tabel 1.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter ndbygger end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 1.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Admnstraton Udgft Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,27 Regon Hovedstaden ,91 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,71 Sammenlgnngskommuner: Horsens, Koldng, Vejle, Randers

4 Sde4/16 2. Børnepasnng 0-5 år Fgur 2.1 vser, at Roskldes udgft 0-5 årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end Regon Sjælland, men lavere udgfter end de fre udvalgte kommuner. Fgur 2.1 Børnepasnng, udgft 0-5 årg kr kr kr kr kr kr kr kr kr Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 0-5 årg som Regon Sjælland, vlle Roskldes samlede udgft være knap 9,6 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 2,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 0-5 årg som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 33,8 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 8,7 procent højere, jf. tabel 2.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 2.1: Udgft 0-5 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Børnepasnng Udgft Antal 0-5 årge Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,91 Regon Hovedstaden ,66 Regon Sjælland ,69 Hele Landet ,89 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Fredensborg, Egedal, Køge

5 Sde5/16 3. Folkeskolen 6-16 år Fgur 3.1 vser, at Roskldes udgft 6-16 årg er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 3.1 Folkeskolen, udgft 6-16 årg kr kr kr kr kr kr kr Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 6-16 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 80,8 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være godt 10,1 procent lavere jf. tabel 3.1 Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 3.1: Udgft 6-16 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årg fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Folkeskolen Antal 6-16 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,14 Regon Hovedstaden ,21 Regon Sjælland ,82 Hele Landet ,20 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

6 Sde6/16 4. Pasnngstlbud 6-10 år Fgur 4.1 vser, at Roskldes udgft 6-10 årg er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 4.1 Pasnngstlbud, udgft 6-10 årg kr kr kr kr kr kr kr kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 6-10 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 49,6 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 30,4 procent lavere, jf. tabel 4.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 4.1: Udgft 6-10 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent Pasnngstlbud 6-10 årge Antal 6-10 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,35 Regon Hovedstaden ,72 Regon Sjælland ,50 Hele Landet ,61 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

7 Sde7/16 5. Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur m.v. Fgur 5.1 vser, at Roskldes udgft ndbygger er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 5.1 Frtd, Bbloteksvæsen, Kultur m.v., udgft ndbygger kr kr kr kr kr kr. 500 kr. - Rosklde Kommune Gns. for 4 udvalgte kommuner Regon Hovedstaden Regon Sjælland Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 17,4 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 8,2 procent lavere jf. tabel 5.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 5.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Frtd, Bbloteksvæsen, Udgft Kultur m.v. Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,15 Regon Hovedstaden ,90 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,64 Sammenlgnngskommuner: Ballerup, Herlev, Tårnby, Køge

8 Sde8/16 6. Natur- og mljøbeskyttelse Fgur 6.1 vser, at Roskldes udgfter ndbygger lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end Regon Hovedstaden, men lavere udgfter end de fre udvalgte kommuner. Fgur 6.1: Natur- og Mljøbeskyttelse, udgft ndbygger kr. 180 kr. 160 kr. 140 kr. 120 kr. 100 kr. 80 kr. 60 kr. 40 kr. 20 kr Rosklde Kommune 156 Gns. for 4 udvalgte kommuner 109 Regon Hovedstaden 129 Regon Sjælland 134 Hele Landet Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 0,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være knap 3 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 3,6 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 27,6 procent højere, jf. tabel 6.1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune har både højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne Tabel 6.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Natur- og mljøbeskyttelse Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,55 Regon Hovedstaden ,96 Regon Sjælland ,27 Hele Landet ,79 Sammenlgnngskommuner: Rødovre, Frederkssund, Køge, Lejre

9 Sde9/16 7. Vejvæsen Fgur 7.1 vser, at Roskldes udgft ndbygger er højere end alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 7.1 Vejvæsen, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de tre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 13,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 12 procent lavere, jf. tabel 7.1. Tabellens røde farve ndkerer, at Rosklde Kommune har højere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Fgur 7.1 Vejvæsen, udgft ndbygger* Vejvæsen: Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 3 udvalgte kommuner ,05 Regon Hovedstaden ,70 Regon Sjælland ,58 Hele Landet ,76 *lene udgftsnveau kan delvs forklares ved regnskabsteknske forskelle kommunerne mellem. Sammenlgnngskommuner: Køge, Helsngør og Hllerød Foruden antal ndbyggere, afhænger udgftsnveauet også af meter vej og kke mndst fordelngen af by- og landzone. Der er derfor også foretaget en sammenlgnng på kr. meter vej.

10 Sde10/16 Fgur 7.2 vser, at Roskldes udgft meter vej lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end sammenlgnngskommunerne, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 7.2 Vejvæsen, udgft meter vej Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau meter vej som de tre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 39,3 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 35,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau meter vej som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 46,1 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 29,5 procent højere, jf. tabel 7.2. Tabellens gule farve ndkerer at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 7.2: Udgft meter vej, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved 470 km vej fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Vejvæsen: Antal km. vej Rosklde Udgft meter fht. Roskldes nuværende kommune: vej udgftsnveau ved 470 km vej. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen 470 km. Rosklde Kommune ,00 Gns. for 3 udvalgte kommuner ,65 Regon Hovedstaden ,49 Regon Sjælland ,63 Hele Landet ,88 *lene udgftsnveau kan delvs forklares ved regnskabsteknske forskelle kommunerne mellem. Sammenlgnngskommuner: Køge, Helsngør og Hllerød

11 Sde11/16 8. Rednngsberedskab Fgur 8.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 8.1 Rednngsberedskab, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 0,7 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,7 procent højere, jf. tabel 8.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 8.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Rednngsberedskab: Indbyggere Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,83 Regon Hovedstaden ,64 Regon Sjælland ,74 Hele Landet ,02 *Der er fratrukket udgfter tl forskrnger, da dsse kke ses hos de udvalgte kommuner Sammenlgnngskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

12 Sde12/16 9. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år Fgur 9.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft 0-17 årg sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 9.1: Sundhedspleje og Tandlæge, udgft 0-17 årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 0-17 årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 1,4 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3,3 procent højere, jf. tabel 9.1. Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har den laveste udgft 0-17 årg. Tabel 9.1: Udgft 0-17 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Sundhedspleje og Tandlæge 0-17 år: Antal 0-17 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,34 Regon Hovedstaden ,56 Regon Sjælland ,35 Hele Landet ,19 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre

13 Sde13/ Børn og unge med særlge behov 0-22 år Fgur 10.1 vser, at Roskldes udgfter ndbygger lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Sjælland. Fgur 10.1 Børn og unge med særlge behov, udgft 0-22 årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 7,9 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 4,2 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau ndbygger som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 13,5 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,7 procent højere, jf. tabel 10,1. Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 10.1: Udgft 0-22 årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Børn og unge med særlge behov Antal 0-22 årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,19 Regon Hovedstaden ,73 Regon Sjælland ,96 Hele Landet ,66 Sammenlgnngskommuner: Gladsaxe, Hvdovre, Tårnby, Køge

14 Sde14/ Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse Fgur 11.1 vser, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger sammenholdt med alle sammenlgnngsgrupperne. Fgur 11.1 Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse, udgft ndbygger Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau ndbygger som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 22,1 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,1 procent højere, jf. tabel Tabellens grønne farve ndkerer, at Rosklde Kommune har den laveste udgft ndbygger. Tabel 11.1: Udgft ndbygger, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved ndbyggere fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Sundhedsvæsen, Genoptrænng og Forebyggelse* Udgft fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved Indbyggere Rosklde kommune: ndbygger ndbyggere kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,05 Regon Hovedstaden ,16 Regon Sjælland ,92 Hele Landet ,82 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Albertslund, Tårnby, Køge

15 Sde15/ Voksne med særlge behov 18+ år Fgur 12.1 vser, at Roskldes udgft 18+ årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end sammenlgnngskommunerne, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 12.1 Voksne med særlge behov, udgft pr 18+ årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 18+ årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 4,9 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 1,5 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 18+ årg som Regon Hovedstaden, vlle Roskldes samlede udgft være 48,5 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 12,6 procent højere, jf. tabel 12.1 Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 12.1: Udgft 18+ årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent. Voksne med særlge behov Antal 18+ årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,45 Regon Hovedstaden ,62 Regon Sjælland ,37 Hele Landet ,39 Sammenlgnngskommuner: Frederksberg, Egedal, Solrød, Lejre 13. Ældreområdet 65+ år

16 Sde16/16 Fgur 13.1 vser, at Roskldes udgft 65+ årg lgger både over og under sammenlgnngsgrupperne. For eksempel har Rosklde Kommune højere udgfter end de fre udvalgte kommuner, men lavere udgfter end Regon Hovedstaden. Fgur 13.1: Ældreområdet, udgft 65+ årg Hvs Rosklde havde samme udgftsnveau 65+ årg som de fre udvalgte kommuner, vlle Roskldes samlede udgft være 42,8 mo. kr. lavere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 6,7 procent lavere. Hvs Rosklde dermod havde samme udgftsnveau 65+ årg som landsgennemsnttet, vlle Roskldes samlede udgft være 19,9 mo. kr. højere end den nuværende. Det svarer tl, at udgftsnveauet vlle være 3 procent højere, jf. tabel Tabellens gule farve ndkerer, at Rosklde Kommune både har højere og lavere udgfter end sammenlgnngsgrupperne. Tabel 13.1: Udgft 65+ årg, sammenlgnngsgruppernes udgftsnveau ved årge fratrukket Roskldes udgftsnveau, samt forskellen procent Ældreområdet Antal 65+ årge Rosklde kommune: Udgft ndbygger fht. Roskldes nuværende udgftsnveau ved årge kr. - = Rosklde har større udgfter end sammenlgnngsgruppen Rosklde Kommune ,00 Gns. for 4 udvalgte kommuner ,68 Regon Hovedstaden ,66 Regon Sjælland ,81 Hele Landet ,01 Sammenlgnngskommuner: Ballerup, H. Taastrup, Tårnby, Køge

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014

NOTAT:Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2014 Beskæftgelse, Socal og Økonom Økonom og Ejendomme Sagsnr. 271218 Brevd. 2118731 Ref. KASH Dr. tlf. 4631 3066 katrnesh@rosklde.dk NOTAT:Benchmarkng: Rosklde Kommunes servceudgfter regnskab 2014 17. august

Læs mere

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012

NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 239222 Brevid. 1716438 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Benchmarking: Roskilde Kommunes serviceudgifter i regnskab 2012 20. august

Læs mere

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering

Fødevareklyngen sikrer beskæftigelsen i yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens placering Økonomsk analyse 11. september 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E nfo@lf.dk W www.lf.dk Fødevareklyngen skrer beskæftgelsen yderområderne Opgjort efter arbejdspladsens

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015

Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Benchmark: Roskilde Kommunes serviceudgifter regnskab 2015 Voksne 65+ Administration 180 160 Børnepasning 0-5 år Voksne med særlige behov 18+ Sundhedsvæsen, genoptræning og forebyggelse 140 120 100 80

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Tabel 2. Sammeligning af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2007 og 2008

Tabel 2. Sammeligning af udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i 2007 og 2008 Tabel 2. Sammelgnng af udskrvnngsprocenten og grundskyldspromllen og Udskrvnngsprocent Udskrvnngsprocent Grundskyldspromlle, Øvrge og lgn. Grundskyldspromlle, Øvrge og lgn. udskrvnngsprocent pct.pont grundskyldspromlle

Læs mere

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi. L Kommune. Skattefinansieret. Udvikling i service-udgifter pr. indbygger fra B15 til B16

Tabel 1: Serviceudgifter, anlæg og demografi. L Kommune. Skattefinansieret. Udvikling i service-udgifter pr. indbygger fra B15 til B16 Tabel 1: Servceudgfter, anlæg og demograf Servceudgfter pr. ndbygger B1 Udvklng servce-udgfter pr. ndbygger fra B15 tl B1 Drftsbalance ht. budgetlov 81 pr. ndbygger Udvklng 0-1 årge og 75+ årge fra - Udvklng

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER

BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Dansk Journalstforbund Februar 2011 BESKÆFTIGELSES- OG LØNSTATISTIK FOR KVINDER Jobs og lønkroner er kke lgelgt fordelt blandt mandlge og kvndelge forbunds. Derfor har v her samlet fre oversgter, der sger

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

i ". servicecenteret i 2 4 APR. 2014

i . servicecenteret i 2 4 APR. 2014 to g 24-04-20 S MODTAGET C) ". servcecenteret 2 4 APR. 2014 l ) l Advokat Rune Wold Vester Farmagsgade 23 1606 København V J nr ^ozés UDSKRFT af DOMBOGEN FOR VESTRE LANDSRET g 0» ' 1 t» l ) o +-04-204--42ld20

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos

Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Nøgletal for Beskæftigelsesindsatsen hos Andre Aktører (ny betalingsmodel) Serviceudbuddet 3. kvartal 2009 Indholdsfortegnelse Side: Tabel: Antal ledige i forløb

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen?

Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato: 10. september 2010 Manglende rettidighed i indsatsen målretning eller volumen? Der sættes i notatet fokus på, om manglende rettidighed i de enkelte jobcentre

Læs mere

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri)

Handleplan for Myndighed (Handicap og Socialpsykiatri) for Myndghed (Handcap og Socalpsykatr) Baggrund Økonomudvalget besluttede den 17. maj 2010, at der bl.a. på Myndghedsområdet for Handcap og Socalpsykatr skal udarbejdes en handleplan som følge den konstaterede

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Resume af sektorernes regnskaber

Resume af sektorernes regnskaber Resume af sektorernes er Efterfølgende er de af Byrådet fastlagte sektorers er resumeret. Der er knyttet enkelte overordnede kommenteser tl sektorernes resultater. For en uddybende beskrvelse af sektorernes

Læs mere

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015

Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 Analyse: Anvendelsen af Joblog 2015 I forbindelse med diskussionerne om placering af ansvaret for at håndhæve lediges rådighedsforpligtelse har a kassernes brancheorganisation AK Samvirke analyseret tallene

Læs mere

Kvalitet af indsendte måledata

Kvalitet af indsendte måledata Notat ELT2004-112 Aktørafregg Dato: 23. aprl 2004 Sagsr.: 5584 Dok.r.: 185972 v1 Referece: NIF/AFJ Kvaltet af dsedte måledata I Damark er det etvrksomhederes opgave at måle slutforbrug, produkto og udvekslg

Læs mere

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden

Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden Udviklingen i antallet af ansatte inden for administration og ledelse mv. i kommunerne i perioden 2013-2016 Dato 6-10-2017 1. Indledning I dette notat vises i oversigtsform udviklingen i kommunerne i perioden

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Stadig ligeløn blandt dimittender

Stadig ligeløn blandt dimittender Stadg lgeløn blandt dmttender Kvnder og mænd får stadg stort set lge meget løn deres første job, vser DJs dmttendstatstk for oktober 2013. Og den gennemsntlge startløn er nu på den pæne sde af 32.000 kr.

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Kommunalvalg. Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne. Bo Panduro Notat Kommunalvalg Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen i kommunerne Bo Panduro Kommunalvalg - Valgdeltagelse, antal kandidater og kønsfordelingen i kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger

Udviklingen i de kommunale udligningsordninger Udvklngen de kommunale udlgnngsordnnger af Svend Lundtorp AKF Forlaget Jun 2004 Forord Dette Memo er skrevet de sdste måneder af 2003, altså før strukturkommssonens betænknng og før Indenrgsmnsterets

Læs mere

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent

Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent Notat Sagsnr.: 2012/0001328 Dato: 24. januar 2012 Titel: Nøgletal Sagsbehandler: Lis Kristensen Økonomikonsulent & Søren H. Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1.0 Indledning I nedenstående er præsenteret

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Personaleomsætningen i kommunerne. Bo Panduro Notat Personaleomsætningen i kommunerne Bo Panduro Personaleomsætningen i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-21-8 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale

Læs mere

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard

Binomialfordelingen. Erik Vestergaard Bnomalfordelngen Erk Vestergaard Erk Vestergaard www.matematkfysk.dk Erk Vestergaard,. Blleder: Forsde: Stock.com/gnevre Sde : Stock.com/jaroon Sde : Stock.com/pod Desuden egne fotos og llustratoner. Erk

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser.

Data rummer ikke tal for pendlere, der er bosat eller arbejder uden for landets grænser. Notat Tværgående Planlægning J.nr. NST-104-00022 Ref. MISHE Den 6. september 2011 Pendlingskort til Forstædernes Tænketank Hermed præsenteres en række pendlingskort baseret på pendlingsdata fra 2008. Kortene

Læs mere

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012

Experians RKI-analyse 2012 Januar 2012 Experians RKI-analyse 2012 4,39% 6,71% 7,08% 7,50% 7,56% 7,42% 7,19% 8,00% 7,00% 6,00% 5,00% 4,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Januar 2011 4,72% 4,97% streret i RKI registret

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne. Bo Panduro Notat Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne Bo Panduro Klassekvotienter og andel elever i privatskoler i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-13-3 Layout: 1508

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter

Referat fra Bestyrelsesmøde Mandag den 4. marts 2013 - kl. 19.00 i Holmsland Idræts- og Kulturcenter Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Bestyrelsesmedlemmer er ndkaldt tl bestyrelsesmøde som ovenfor anført. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bodl Schmdt, Bjarne Vogt, Lars Provstgaard,

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17

Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Inklusionsgrad Andel af elever i den almindelige undervisning i folkeskolen, 2016/17 Dette notat giver overblik over andelen af elever i den almindelige undervisning den såkaldte inklusionsgrad. 95,2 procent

Læs mere

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011

Fakta om Erhvervet. Af. Cand. Oecon. Finn Christensen, kilde: Fakta om Erhvervet 2012, udgivet af Landbrug & Fødevarer 1995-99 2008 2009 2010 2011 Fakta om Erhvervet Af. Cand. Oecon. Fnn Chrstensen, klde: Fakta om Erhvervet 0, udgvet Landbrug & Fødeer Landbrug & Fødeer udgav november 0 den seneste udgave publkatonen Fakta om Erhvervet 0, Notatder

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1.

Besvarelse af 37 spørgsmål nr. 231 om Naalakkersuisuts forbrug af eksterne konsulenter og ansatte med bopæl i udlandet. Svar på spørgsmål 1. Anngaasaqarnermut Akleraartarnermullu Naalakkersusoq Naalakkersusoq for Fnanser og Skatter NAALAKKERSUSUT GOVERNMENT OF GREENLAND Medlem af natssartut Vvan Motzfeldt, Sumut Besvarelse af 37 spørgsmål nr.

Læs mere

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge

PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 17. juli 2017 PLO Analyse Stigende antal patienter pr. læge Sagsnr. 2017-3110 Aktid. 559353 Hovedbudskaber Det gennemsnitlige antal patienter (sikrede) pr. læge er

Læs mere

Virkningen af Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner

Virkningen af Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner Notat 5. september 2007 Vrknngen Lavere skat på arbejde fordelt på kommuner Nedenstående tabeller angver vrknngen på et Lavere skat på arbejde for alle landets skatteydere fordelt på kommuner. Følgende

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder

PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato: 10. februar 2017 Sagsnr. 2017-451 Aktid. 396716 PLO Analyse Udvikling i PLO-medlemmernes alder Hovedbudskaber De praktiserende læger er i gennemsnit blevet yngre

Læs mere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere

Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Dato 17. august 2009 J.nr.: Udviklingen i unge ydelsesmodtagere Konklusion Udviklingen i antallet af unge ydelsesmodtagere under 30 år i Østdanmark fra juni

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Referat fra Bestyrelsesmøde

Referat fra Bestyrelsesmøde Bestyrelsesmøde Holmsland Sogneforenng. Fremmødte: Iver Poulsen, Chrstan Holm Nelsen, Bjarne Vogt, Tage Rasmussen, Bodl Schmdt, Susanne K. Larsen, Vggo Kofod Dagsorden for mødet er: 1) Kommentarer/godkendelse

Læs mere

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer

ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer ANALYSENOTAT Konkurrenceudsættelsen stagnerer AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG MARKEDSCHEF JAKOB SCHARFF Nye tal omkring Indikator for Konkurrenceudsættelse (IKU) der måler hvor stor en del af de konkurrenceegnede

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse

Årlige henlæggelser til vedligeholdelse TEMASTATISTIK 2015:2 Årlige henlæggelser til vedligeholdelse i den almene boligsektor 2009-2013 De almene boligafdelinger henlægger generelt mere til vedligeholdelse end tidligere. Der er store regionale

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Estimation af CES - forbrugssystemet med og uden dynamik: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts Danmarks Statstk MODELGRUPPEN Arbejdspapr [udkast] Andreas Østergaard Iversen 140609 Estmaton af CES - forbrugssystemet med og uden dynamk: -fcf/fcfv sammenhold med fcv/fcfv -fct/fcts sammenhold med fcs/fcts

Læs mere

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL

FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL FACITLISTE TIL KOMPLEKSE TAL Kaptel Opgave Opgave Opgave Det emmeste check af lgge er at opløfte begge sder tl. potes. Bombells metode gver følgede lgger: a a b = 5 ( ) b a b = 09 = 7. Løs dem med et CAS

Læs mere

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen

Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del Bilag 15 Offentligt ANALYSENOTAT Oktober 2015 Udviklingen i klassekvotienten i folkeskolen Resumé af resultater - Den gennemsnitlige klassekvotient i

Læs mere

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen

Elevprognoser. Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Elevprognoser Notat skrevet af: Sophus Bang Nielsen Efterskoleforeningen Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1463 København K Tlf. 33 12 86 80 Fax 33 93 80 94 info@efterskoleforeningen.dk www.efterskole.dk www.efterskoleforeningen.dk

Læs mere

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne. Bo Panduro Notat Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne Bo Panduro Befolkningsudvikling og gennemsnitsindkomster i kommunerne VIVE og forfatterne, 2017 e-isbn: 978-87-93626-25-6 Layout: 1508 Projekt:

Læs mere

Den sociale arv i Østdanmark.

Den sociale arv i Østdanmark. Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Den sociale arv i Østdanmark. Andelen af unge fra ufaglærte hjem, der ikke har eller er i gang med en ungdomsuddannelse Januar 2012 Den sociale arv i Østdanmark.

Læs mere

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter

Marco Goli, Ph.D, & Shahamak Rezaei. Den Sociale Højskole København & Roskilde Universitetscenter Marco Gol, Ph.D, & Shahamak Rezae Den Socale Højskole København & Rosklde Unverstetscenter Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 1: tdernes morgen Folkelg opnon Folkelg opnon Kaptel 2 : Den ratonelle ndvandrer

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

STATISTIK. Huslejestatistik 2017

STATISTIK. Huslejestatistik 2017 STATISTIK statistik 2017 statistik 2017 Forord statistikken for den almene boligsektor 2017 er baseret på oplysninger fra de almene boligorganisationers indberetninger af beboernes huslejer pr. 1. januar

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13

Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Andel elever i segregerede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2012/13 Segregeringsgraden for hele landet er 5,2 procent i skoleåret 2012/13. Segregeringsgraden varierer betydeligt mellem kommunerne.

Læs mere

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger

Bilag: HK s ledighed fordelt på afdelinger Bilaget til HK s Ledighedsrapport omfatter ledighedsstatistik for medlemmer af HK s a-kasse fra Statistikbanken og jobindsats.dk opdelt på afdelingerne. Bilaget omfatter følgende tabeller: Tabel 1: Fuldtidsledige

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere

Danskerne vil til hovedstaden! Antal boligsøgninger i forhold til indbyggere Analyse 2016: I disse kommuner vil danskerne bo og ikke bo Analysen bygger på de knap 160.000 boligsøgerannoncer og boligsøgeragenter som boligsøgere har oprettet i perioden 01/10 2015 til d. 01/10 2016.

Læs mere