Kunsten at leve livet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kunsten at leve livet"

Transkript

1 Kunsten at leve lvet UNGE - ADFÆRD - RUSMIDLER 3. maj 2011 Hvad er msbrug? Alment om den emotonelle udvklng Hvem blver msbruger? Om dagnoser Om personlghedsforstyrrelser Mljøterap, herunder: - baggrund for tanker om mljøets terapeutske potentale - defnton - den mljøterapeutske grundmodel - mljøterapeuten - kan medcn være et supplement? Karakterstka ved det befordrende mljø Inger B. Beck, maj 2011

2 FORSVARSSTRATEGIER HOS MISBRUGEREN 1. JEG - SPLITTING MEKANISMEN - d.v.s. at have 2 selvblleder som gensdgt udelukker hnanden. Det ene bllede er: den samvttghedsfulde, der har haft svære vlkår f. eks. mødt megen modgang eller har haft en svær barndom omgvet af uforstående personer. Det andet bllede er: den total værdløse, som ødelægger alt omkrng sg, sn famle, sn økonom, sg selv. Dette forsvar skal redde selvfølelsen, ellers truer både skamfølelsen og oplevelsen af underlegenhed med at tage overhånd. Forsvaret bdrager effektvt tl at forhndre etablerng af dybere relatoner. I et nært og vedvarende forhold vl msbrugeren uundgåelgt blve konfronteret med sn måde at undgå vrkelgheden på. For mange msbrugere er det alt for pnefuldt, at skulle se begge blleder samtdg. De vælger at fortsætte msbruget som regel på bekostnng af relatonen. 2. PROJEKTION - d.v.s. placere ansvaret for og kontrollen over sn adfærd på noget eller nogen udenfor sg selv. Det kan f. eks. være msbrugsobjektet (alkohol, hash, amfetamn o.s.v.), andre mennesker eller omstændghederne. Dette forsvar skal også redde selvfølelsen. Forsvaret medfører ansvarsforflygtgelse og forhndrer dermed, at skulle erkende egen andel af udvklngen, men rummer også en nedvurderng af egen kapactet. Den person, der har, omend fornægtet, en domnerende selvforagt, er kke motveret for at tage noget dybere ansvar for sg selv. Den selvdestruktve adfærd bekræfter det negatve selvbllede.

3 Der fndes ngen undersøgelser, som på overbevsende måde vser, at msbrugere har specfkke karaktertræk nden de begynder msbruget. Både bologske, psykske og socale forhold har betydnng for udvklng af msbrug senere lvet. Når msbruget starter udvkles der dermod gennem årene en stadg større psykologsk og karaktermæssg lghed mellem msbrugerne. Karaktertræk som f. eks. kan forveksles som betydende for udvklng af msbruget. Det kan være karaktertræk som : eftergvenhed prrelghed jalous lav angst tolerance Msbrugende forældre får ofte børn, som blver msbrugere. Det mest afgørende denne sammenhæng er, at dsse forældre er uskre, upåldelge, omskftelge og ambvalente overfor deres børn. Det er skadelgt for barnets udvklng af selvfølelse og jegstyrke. Barnet oplever følelsesmæssgt ubehag, som kan medføre destruktv regresson Jeg ets tjeneste, så ubehaget forsvnder forbgående.

4 Hyppgste psykatrske dagnoser hos msbrugende unge er: ADHD Personlghedsforstyrrelse Adfærds- og emotonelle forstyrrelser Psykoser nkl. skzofren Depressoner

5 VÆRDIER for VELLYKKET BEHANDLING er: Frvllghed Tlgængelghed Rummelghed Værdghed Høj grad af selvbestemmelse At behandlngen tlstræber at se msbrugerens lv nd en helhed - kke kun beskæftge sg med msbruget og dets følger

6 MIS - BRUG Præfkset ms- betegner noget forkert, noget negatvt Der skelnes generelt mellem: ABUSUS: - forbrug, som beskrver psykske og socale problemer forbndelse med msbruget DEPENDENCE: - beskrver udvklngen af msbruget forhold tl fysologsk afhængghed, tolerans-øgnng og lgnende Det er svært at afgrænse det socalt acceptable og msbrug fra hnanden. Et vs mål af msbrug er uadskllelgt fra den rette brug af alt.

7 Regresson Jeg ets tjeneste - forbgående og vederkvægende hvle fra vrkelghedens vlkår og krav, som samtdg også lader os få kontakt med de ndre klder. Følelsen af ansvar og skyld mndskes og v oplever en mere ntens følelse af nærvær og eksstens. I prncppet går man nd det llle barns legende verden, hvor man åbent og rskofrt kan lave om på vrkelgheden. Den regressve tlstand er et fundamentalt menneskelgt behov. Regresson Jeg ets tjeneste kan være: 1. Så den tjener Jeg et f.eks. ved kreatvtet, dans, musk, seksualtet, naturoplevelser, teater, ltteratur, relgøstet og blver postv for den vdere personlge udvklng d.v.s. KONSTRUKTIV eller 2. DESTRUKTIV, når den har negatve følgevrknnger for ndvdet og/eller omgvelserne Lvet kan være så belastende, svært og forurolgende, at v får behov for at søge forskellge slags trøst og hvle fra hverdagen. Ved regresson Jeg ets tjeneste ndfres en gammel (tdlg lvet) længsel, som er umulg at opfylde og forbundet med behov og følelser, som v dårlgt nok kan sætte navn på.

8 Rusen kan være et mddel tl: regresson Jeg ets tjeneste som: 1. - let tlgængelg mdlertdg hjælpemddel eller 2. - som domnerende faktor, der efterhånden blver et mål sg selv Prncpelt burde et menneske kunne gå nd regressonen Jeg ets tjeneste uden nogle kunstge hjælpemdler. Alle kulturer anvender rusmdler hyppgst alkohol, som blot fordrer sukkerholdg frugt som forgæres. Alkohol er det hyppgst anvendte rusmddel Norden. I Afrka bruges Khat, Sydamerka Kokan, Mellemamerka Mescaln, Mellemøsten og den nære Orent Cannabs og Sydøstasen Opum Fra at være et hjælpemddel fællesskabets regressve adfærd, kan rusmdlet efterhånden blve et mddel tl at gennemføre regressonen uden fællesskabet og uden den eventuelle rtuelle sammenhæng f. eks. fest, relgøstet o.s.v.

9 Når udvklngen blver tl, at rusmdlet blver: et nødvendgt mddel for at opnå regressonen, blver det sværere, at kontrollere forbruget. Rusmdlet for fetch- værd for brugeren. Helt på lne med overgangsobjektet for det llle barn f. eks. en kær bamse. Det menneske, som kke har lært eller er stand tl at fnde en vej tl regressonen Jeg ets tjeneste uden brug af rusmddel, vælger derfor let den destruktve regresson gennem rusen. Det karakterstske for den destruktve regresson er: fornægtelsen af omverden eller flugten fra omverden Legen - den legende regresson - er ophørt. Det er blevet tl en gentagen adfærd, som ndebærer en søgen mod døden. Ikke forstået som et målrettet selvmordsønske, men (ofte ubevdst) et ønske om at ødelægge eller dræbe aspekter af sg selv eller omverden. Dsse rratonelle følelser er svære at påvrke med ratonelle argumenter.

10 At opgve at opnå regresson Jeg ets tjeneste uden rusmddel kan gve anlednng tl: akutte psykoser selvmordsadfærd alkoholmsbrug narkotkamsbrug For at begrænse destruktve regressoner, må der skabes mere plads for konstruktve regressoner Jeg ets tjeneste både vort menneskesyn og fremfor alt det konkrete samfund. Den kreatve og legende regresson har dag et mndre område at udfolde sg på end tdlgere. Der er stærke kommercelle kræfter, der tager sg af at markedsføre noget, der LIGNER den gode regresson Jeg ets tjeneste sær ndenfor underholdnngsndustren, som har trængt sg nd de fleste kulturelle sammenhænge. Det er regresson, som hverken kræver nogen personlg anstrengelse eller har nogen deologsk eller rtuel betydnng dybere forstand, og som derfor kke blver forløsende for den dybe længsel, som gver anlednng tl ndre uro og uskkerhed.

11 UNGE, MISBRUG og SINDSLIDELSER Knapt 80% af behandlngstlbud tl unge med msbrug gver sg kke af med at dagnostcere. Afgørende er det, om der er ansat sundhedsuddannet personale, som er uddannet tl at tænke dagnostsk retnng.

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '""**

^i TT T TS TV IF. August 1968-117 Årgang. Nr. 8. .ri *N^ ... - 1 1 1 I '** ... - '""** e ^ TT T TS TV IF Nr. 8 August 1968-117 Årgang.r *N^ 1 1 1 I I den den løssalg Det nsprerende budskab AF MARION G. ROMNEY af De Tolvs Råd Gud har fra begyndelsen ment det på sn plads at anbrnge

Læs mere

God fornøjelse. NLP Huset 2010

God fornøjelse. NLP Huset 2010 20 ÅR 20 PORTRÆTTER INDHOLD Forord Velkommen tl NLP Huset Peter Grønnng - Fandme farlgt Karen Jensen I dag ser jeg hele mennesker Lsbeth Holm og Søren Stags Hvad nu hvs? Hvad er Enneagrammet? Chrstel Seerø

Læs mere

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15...

Foto: Karl Svansø Iversen - Vintersolen over Kirstinelund. Vinderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere side 15... Marts 2010 Voers Blad Foto: Karl Svansø Iversen - Vntersolen over Krstnelund. Vnderen af navnekonkurrencen er fundet, læs mere sde 15... Formandsstafetten V har Voers Skole, Voers Spejdere, Voers Idrætsforenng,

Læs mere

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." ,/l, : u^ - '..' 6HN*

DEN STJERNE. Nummer 2. Februar 1977. 126. årgang ÆW. mmmuum ;/****.** jé«# **-*» 'T^' :,.';,. ,/l, : u^ - '..' 6HN* ,! : DEN STJERNE Februar 1977 126. årgang Nummer 2 ÆW". mmmuum ;/****.** jé«# **-*» ""'T^' ":,.';,"." f f-f - I!.,/l, : 5 u^ - m; : ;. '..' 6HN* ^ *, m: JHUNdansAe STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF

Læs mere

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117

!s I J li. Nr. 7 Juli 1968 * 117 !s I J l Nr. 7 Jul 1968 * 117 lvet. I sn vort sjælen, DEN STJERNE Det nsprerende budskab AF DELBERT L. STAPLEY af De Tolvs Råd Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Nr. 7 Jul 1968-117. Årgang

Læs mere

Kreditrisiko efter IRBmetoden

Kreditrisiko efter IRBmetoden Kredtrsko efter IRBmetoden Vacceks formel Arbejdspapr, oktober 2013 1 KRAKAfnans - Fnanskrsekommssonens sekretarat Teknsk arbejdspapr udkast 15. oktober 2013 Indlednng Det absolutte mndstekrav tl et kredtnsttut

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Motivationseffekten af aktivering

Motivationseffekten af aktivering DET SAMFUNDSVIDENSKABELIGE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Kanddatspecale Bran Larsen Motvatonseffekten af aktverng Vejleder: Anders Holm Afleveret den: 03/03/06 Indholdsfortegnelse 1. Indlednng... 1 2.

Læs mere

Capital Asset Pricing Modellen

Capital Asset Pricing Modellen Captal Asset Prcng Modellen og det danske aktearked Bachelorprojekt af Thoas Klesdorff Hougaard Vejleder Lone Sauelsen Afleverngsdato.05.006 Erhvervsøkono/HA-uddannelsen Insttut for Safundsvdenskab og

Læs mere

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U

183o~19o0, 1e udarhejfiei af: Pouí Ravn Jegsen Jørgen U *?fâtté; Z H' ' /2/- 085"? S H Sko CU < F-3 CO CU 23 CD f'-+~ öansk vestn J(D ;3 83o~9o0, sä JCD C7 -- n CDlt med henbl -nu-lø ;=-'=:" på St Crox og St Themas! U G *~ f ~- - åuå Q ~;f>'; 6? #-=@'f'/*`?'-"å-f-

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74

DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 2011 74 DANMARKS NATIONALBANK WORKING PAPERS 211 74 Johan Gustav Kaas Jacobsen Danmarks Natonalbank Søren Truels Nelsen Danmarks Natonalbank Betalngsvaner Danmark September 211 The Workng Papers of Danmarks Natonalbank

Læs mere

G Skriverens Kryptologi

G Skriverens Kryptologi G Skrverens Kryptolog Nels Juul Munch, Mdtsjællands Gymnasum Matematk Indlednng I den foregående artkel G Skrverens Hstore blev det hstorske forløb om G Skrveren beskrevet og set sammenhæng med Sverges

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET 2001

AALBORG UNIVERSITET 2001 AALBORG UNIVERSITET 001 P-1 PROJEKT GRUPPE B 16 STORGRUPPE 01 DEN TEKNISK - NATURVIDENSKABELIGE BASISUDDANNELSE P1 projekt Aalborg Unverstet 001 Gruppe B16 AALBORG UNIVERSITET Den Teknsk-naturvdenskabelge

Læs mere

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang

STJERNE. Nummer 12. December 1971. 120. Årgang STJERNE December 1971 120. Årgang Nummer 12 mange Salt Utah at manges hele Vstors baggrunden. Nummer DET INSPIRERENDE BUDSKAB AF ÆLDSTE FRANKLIN D. RICHARDS assstent tl De tolvs Råd DEI STJERNE Organ for

Læs mere

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21

Vestbyskolen Tlf.: 76 29 40 80 Fax: 75 62 64 21 Vestbyskolen... 2 Samlet vurderng af skolen... 3 Rammebetngelser... 5 Budget... 5 Personaletal... 5 Pædagogske processer... 6 Indsatsområder og resultater... 6 Opfølgnng og nye ndsatsområder... 10 Udfordrnger...

Læs mere

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4

D E! don. istjehw. ApH..,zs. 127^ årgang, Nummer 4 ApH..,zs 127^ årgang, Nummer 4 D E! don STJEHW . Organ AprU978 for Jesu Krst Krke af 127. årgang Sdste Dages Hellge Nummer 4 Det øverste Præsdentskab: Spencer W. Kmball, N. Eldon Tanner, Maron G. Romney.

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3

Måleusikkerhed i kalibrering Nr. : AB 11 Dato : 2011-12-01 Side : 1/3 Sde : 1/3 1. Anvendelsesområde 1.1 Denne akkredterngsbestemmelse gælder ved DANAK s akkredterng af kalbrerngslaboratorer. 1. Akkredterede kalbrerngslaboratorer skal ved estmerng af uskkerhed, rapporterng

Læs mere

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM

Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Områdefornyelse BYFORNYELSESPROGRAM Glamsbjerg bymdte FEBRUAR 2005 Forord Glamsbjerg er en statonsby fra ca. 1890-1910, der er opstået hvor jernbanen Oden se-assens krydser landevejen Bogense/Fåborg. Byens

Læs mere

Note til Generel Ligevægt

Note til Generel Ligevægt Mkro. år. semester Note tl Generel Lgevægt Varan kap. 9 Generel lgevægt bytteøkonom Modsat partel lgevægt betragter v nu hele økonomen på én gang; v betragter kke længere nogle prser for gvet etc. Den

Læs mere

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013

FLYDENDE LEDELSE 6 LEDETRÅDEN BUPL S FAGBLAD TIL PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE NR. 1/2013 FLYDENDE LEDELSE I lgt Hjørrng rør fra Kommune den menge fl yd medarbejd god ledelse tl den en øvste lnd strøm topchef gennem tlbage et usyn- gen. Leadshp Ppelne hedd ledelsestankegangen. Den komm fra

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen:

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen: Erhvervs og Selskabsstyrelsen: AMVABopdaterng af Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Aktvtetsbaseret målng af vrksomhedernes admnstratve omkostnnger ved erhvervsrelateret regulerng på Mnsteret for

Læs mere

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10

DEN. is 1 w ML MM il mli. Nummer. Oktober 1977 126. årgang 10 Nummer Oktober 1977 126. årgang 10 DEN S 1 w ML MM l ml Præsdent lgefremhed, ordets Stapley Eldon 1H&N dcmsae. STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Oktober 1977 126. årgang Nummer

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket "ID" en forkortelse for "integrativ" og "dynamisk". Integrativ betyder

Integrativ Dynamisk For det andet er udtrykket ID en forkortelse for integrativ og dynamisk. Integrativ betyder side 1/9 Af Ole Vadum Dahl Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er "identitets-orienteret". Det vil sige at den har til formål at afdække og udvikle så mange lag og aspekter

Læs mere

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del

Rammeaftale 2010. for Social- og specialundervisningsområdet. Del B: Beskrivende del Rammeaftale 2010 for Socal- og specalundervsnngsområdet Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Dragør Egedal Fredensborg Frederksberg Frederkssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup Grbskov Halsnæs

Læs mere

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang

tmnndcmsae l9 1 Jli MM) Jjl mi Januar 1977 Nummer 126. årgang Nummer tmnndcmsae l9 1 Jl MM) Jjl m Januar 1977 126. årgang 1 Nummer thzndansae STJERNE Organ for JESU KRISTI KIRKE AF SIDSTE DAGES HELLIGE Januar 1977 126. årgang 1 Det øverste Præsdentskab Spencer W.

Læs mere

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi?

Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Af Ole Vadum Dahl, stifter og grundlægger af ID Academy Side 1 af 9 Hvad er tankegangen bag ID-Psykoterapi? Den første betydning af ID er, at vores terapeutiske arbejdsform er identitets-orienteret. Det

Læs mere