Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed"

Transkript

1 Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL. Et eksempel på dette kunne være: Denne genererer ved kald en XML-fil ud fra nedenstående specifikationer. BoligPortal.dk foretager en import af XML-filen fem gange i døgnet. Felt specifikation Alle xml-filer har et rod element: <annoncer> Dertil kan komme et vilkårligt antal elementer af type <annonce> <annonce> har 2 attributer: 1) journalnummer, denne må max være 13 chars lang, 2) ver, som angiver versionen på annonce xml. Hvis en annonce ikke længere fremkommer i den xml, der hentes, antages det, at lejemålet er udlejet, og annoncen bliver derfor markeret udlejet på Boligportal.dk. Medtages annoncen igen i xml-udtrækket, genindrykkes annoncen automatisk på Boligportal.dk med de opdaterede annonceoplysninger. Endvidere skal følgende krav til tekst og tegnsætning opfyldes: XML skal encodes som ISO

2 Felter, elementer og attributter Beskrivelse Restriktion annoncer Rod element Må kun indeholde et vilkårligt antal annoncefelter(minimum 1) annonce ver Dette element indeholder al information om et givent lejemål. Angiver hvilken version af boligportal xml import scriptet, der sendes til. Dette element skal indeholde følgende elementer: storudlejerid, sidstrettetdato, bolig, overskrift, tekst, kontakt og kan eventuelt indeholde 1 billedeelement og eventuelt 1 attribut: journalnummer. Pt. er værdien = 1.2 journalnummer Journalnummer på lejemålet i storudlejerens eget system. Restriktion, max 13 tegn. storudlejerid sidstrettetdato bolig Unikt id der identificerer det enkelte lejemål. Dette kan både være tal og bogstaver, men det skal være unikt for hvert lejemål. Dette skal være unix timestamp der angiver hvornår annoncen sidst blev rettet Indeholder information om boligen. 1/2-felter: Der skal være en værdi og den skal være unik for hvert lejemål. Skal være et tal. Alle attributter er optional. Har 5 attributter: accontoforbrug, depositum, forudbetaltleje, indskud og reserveret. 1 = Ja 2= Nej Skal indeholde type, husleje, kvm, overtagelsesdato, moebleret, adresse, husdyr, delevenlig. Alle disse er 1/2 felter som betyder hhv. ja og nej. reserveret Angiver om boligen er reserveret 1 = ja Kun 1 og 2 er mulige værdier for denne attribut. optional. 2

3 2 = nej accontoforbrug Angiver boligens á conto-forbrug Dette skal være et heltal. Optional. depositum Depositum for boligen Dette skal være et heltal. Optional. Indskud Indskud for boligen Dette skal være et heltal. Optional. forudbetaltleje Forudbetalt leje for boligen. Dette skal være et heltal. Optional. type Angiver lejemålets boligtype, fx. "1 værelses lejlighed". Whitespace bliver preserved Man skal angive om det er en lejlighed, et rækkehus, en villa mv. husleje Hvad det koster at bo i boligen pr. måned ex. forbrug. BEMÆRK: Er huslejen ikke angivet på lejemålet, bliver annoncen ikke aktiv på Boligportal.dk Ved lejlighed skal angives antal værelser, fx 3-værelses lejlighed. Dette skal være et heltal. kvm Angiver m2 for boligen. Dette skal være et heltal. moebleret overtagelsesdato Angiver om boligen er møbleret 1 = Ja 2 = Nej Unix timestamp for hvornår boligen kan overtages. Timestamp angives i sekunder siden 1/ kl. 00:00:00. Angives som specifik dato eller Snarest. Angiv en specifik dato, der kun ændres, hvis Kan kun have en af de nævnte værdier: 1 eller 2. Skal være et unix timestamp (et heltal). Angiv en specifik dato eller angiv værdien 0 for snarest. Hvis overtagelsesdatoen er overskredet ved annonceindrykning, vil overtagelsestidspunktet figurere 3

4 overtagelsestidspunktet ændres. som snarest på Boligportal.dk adresse Hvis lejemålet er til overtagelse allerede fra annonceringstidspunktet angiv da værdien 0 for snarest. Dette element beskriver boligens adresse Alle attributter på nær etage er optional. Har 4 attributter: doer, etage, side, bogstav samt 3 elementer: postnummer, vejnavn og husnummer. Etage SKAL angives på lejligheder. doer Dørnummer Skal være et heltal (1,2 mv.) etage Etagenummer. KL, ST eller et heltal SKAL angives på lejligheder side Format MF, TV, TH Optional. Skal have en af de nævnte værdier til venstre. bogstav Evt. bogstav tilhørende adressen. A-Z postnummer Boligens postnummer Dette er et heltal. vejnavn Boligens vejnavn Dette er en string, sørg for at dette er et gyldigt vejnavn i forhold til krak (denne preserverer whitespace). husnummer Husnummeret. Heltal. lejeperiode Angiver den periode boligen er til leje i 1 = 2-12 måneder 2 = 1-2 år 3 = ubegrænset 4 =2 år+ Kan kun antage de 4 værdier angivet til venstre: 1,2,3,4. 4

5 overskrift Overskrift til annoncen String, preserverer whitespace. Må højst være af længde 30. tekst tekstuk kontakt telefon1, telefon2, mobiltelefon Teksten til annoncen. BEMÆRK: Annonceteksten skal være på minimum 100 tegn. Mangler annonceteksten bliver annoncen ikke aktiv på Boligportal.dk. Teksten til annoncen på engelsk. BEMÆRK: Annonceteksten skal være på minimum 100 tegn. Dette element indeholder kontaktinformation adresse på udlejer til Boligportal.dk s system. Denne bruges dels til boligsøgendes henvendelser og dels som kontakt for Boligportal.dk s medarbejdere. Telefonnummer, de boligsøgende kan kontakte udlejer på. String, preserverer whitespace. String, preserverer whitespace. Feltet er ikke obligatorisk Skal indeholde minimum ét af følgende underelementer: e- mailadresse OG/ELLER telefon1, telefon2 eller mobiltelefon. Hvis ikke angivet kan annoncen ikke importeres. Den anvendte adresse eller det anvendte telefonnummer skal være Boligportal.dk bekendt og forefindes i Boligportal.dk s system ellers kan annoncen ikke importeres. Preserverer ikke whitespace Der skal mindst være 8 cifre. billeder Samling af billeder. Dette er valgfrit, men hvis den er til stede skal den mindst indeholde 1 billede element og max 16. 5

6 billede Indeholder information om et enkelt billede Skal indeholde timestamp og url. Billedformatet skal være én af følgende typer: jpg jpeg bmp gif tif tiff png url url til billedet String, preserverer ikke whitespace timestamp aabenthusarrangementer arrangement dato Unix timestamp der fortæller hvornår billedet sidst er blevet ændret. Dette element indeholder en eller flere arrangement-elementer. Elementet beskriver en samling af åbent hus arrangementer. Elementet er valgfrit. Dette underelement beskriver hvornår et åbent hus arrangement finder sted. Elementet indeholder således et datoelement og to tidspunktselementer, hhv. starttid og sluttid, samt evt. alternativ adresse = fremvisningsadresse Dette element beskriver den dag arrangementet finder sted. Dette er et heltal. Tidspunktet skal kun ændres, hvis der er foretaget en ændring af billedet. Hvis angivet skal dette element mindst have et arrangement. Dette element skal have de 3 elementer angivet. Det skal indeholde tekst på formen: YYYY-MM-DD. YYYY er et årstal, MM er en måned angivet med 2 digits og ligeledes med DD. 6

7 starttid sluttid adresse Dette element beskriver hvornår arrangementet starter på den angivne dato. Dette element beskriver hvornår arrangementet slutter på den angivne dato. Dette element beskriver fremvisningsadressen. Hvis ikke denne er angivet benyttes lejemålets adresse. Dette element har formen: HH:mm:ss, hvor HH er 2 digit timer, mm minutter og ss sekunder. Præcis samme restriktion som starttid. Der gælder det samme for dette element som for lejemålets adresse-element. Definition af XML fil - Eksempel Eksempel xml-fil kan hentes på: XSD skemaet kan findes på: Validering af XML-fil For at teste XML-filens gyldighed kan I benytte følgende link: Spørgsmål Opklarende spørgsmål i forbindelse med XML-filen kan rettes til Jane Ernst Nielsen på eller Flere brugerprofiler på Boligportal.dk Hvis I har flere brugerprofiler på Boligportal.dk og ønsker, at de forskellige annoncer fortsat skal ligge på de respektive profiler, skal Boligportal.dk på hvert enkelt lejemål kunne identificere hvilken brugerprofil lejemålet skal ind på. Dette gøres via adressen, der derfor skal anføres på hvert enkelt lejemål i xmlfilen. På denne måde kan Boligportal.dk koble lejemålet til den rigtige brugerprofil. 7

8 Ved nye medarbejdere eller ændring af en adresse er det vigtigt at informere Boligportal.dk, således at en ny brugerprofil kan oprettes eller ændringer på eksisterende profiler foretages. Lejemål i XML-filen med en adresse, der endnu ikke er tilknyttet en brugerprofil på Boligportal.dk, vil som udgangspunkt blive tilknyttet en af de allerede eksisterende profiler, indtil en ny profil er oprettet. Vigtig at vide om annonceringen på Boligportal.dk Udlejet, reserveret og genindrykning Lejemål, der er udlejet eller reserveret skal ikke med ved første kørsel. Når et lejemål er udlejet, skal dette ikke være i XML-filen til Boligportal.dk. Lejemålets manglede tilstedeværelse i XML-filen medfører, at det også bliver markeret udlejet på Boligportal.dk. Når et lejemål bliver reserveret, får det samme status på Boligportal.dk, hvis kravene hertil i henhold til kravspecifikationen er overholdt (se kravspecifikationen ovenfor). En reservering af lejemål varer 7 dage på Boligportal.dk. Herefter bliver lejemålet automatisk markeret udlejet uanset om lejemålet stadig kun har status som reserveret hos storudlejeren. Annoncer, der er markeret udlejet på Boligportal.dk, men som fortsat har status som reserveret hos storudlejeren, bliver ikke importeret. Ændres status på et reserveret lejemål til ikke-reserveret, ændres det ligeledes på Boligportal.dk, hvis kravene hertil er overholdt, jf. ovenstående kravspecifikation. En annonce for et ledigt lejemål løber i 31 dage, hvorefter den kan fornys til endnu en 31 dages periode, hvis lejemålet stadig er ledigt. Dette sker helt automatisk, når annoncerne indrykkes via XML. Så længe et lejemål står som ledigt hos storudlejeren, er det aktivt på Boligportal.dk. Krav til overskrift og annoncetekst Alle annoncer skal indeholde en overskrift og en annoncetekst. Annonceteksten skal være på minimum 100 tegn og indeholde en beskrivelse af lejemålet. Mangler annonceteksten, bliver annoncen ikke aktiv på Boligportal.dk. Huslejen skal angives ex. forbrug. Mangler huslejen, bliver annoncen ikke aktiv på Boligportal.dk. Lejemålets fulde adresse må ikke fremgå af overskrift eller annoncetekst. Henvisninger til hjemmesider, firmanavn, telefonnumre eller adresser må ikke fremgå af overskrift og annoncetekst. Lejemål skal kunne lejes for en periode på minimum 1 måned. Lejemål der ikke kan lejes for minimum denne periode samt lejemål, der kun kan lejes på dags- og ugebasis kan ikke annonceres. Erhvervslejemål kan ikke annonceres. Overtagelse af et lejemål må ikke være betinget af levering af ydelser eller varekøb, dog med undtagelse af viceværtsfunktion eller noget, der efter Boligportal.dk s mening kan sidestilles hermed. Lejemål skal være klar til indflytning på den angivne overtagelsesdato / snarest. Hermed forstås ikke at lejemålet er nymalet/nyistandsat, men derimod at lejemålets basale installationer (el, vand og varme) er i drift samt at evt. renovering er afsluttet inden indflytning. 8

9 Her beskrives de enkelte elementer og attributter i nærmere detaljer. Brug nedenstående til at få en uddybende beskrivelse af kravspecifikationen ovenfor. Tekst og tegnsætning XML skal encodes som ISO annoncer "annoncer" elementet har ingen attributter. "annoncer" elementet indeholder, som navnet angiver, en liste af annoncer. Et "annoncer" element har kun "annonce" elementer som børn og der skal mindst være et "annonce" element, som vist i eksemplet nedenfor: annonce et "annonce" element har 2 attributter, "journalnummer" og "ver" hvoraf journalnummer er valgfri. Journalnummer er journalnummeret i jeres eget system, dette må kun være 13 tegn langt. "ver" er pt Denne attribut angiver hvilken version af import scriptet Boligportal.dk skal udføre. Tidligere versioner er 1.0 og 1.1. "annonce -elementet skal yderligere indeholde følgende elementer: storudlejerid, sidstrettetdato, bolig, lejeperiode, overskrift, tekst og kontakt. Disse elementer bliver nærmere forklaret nedenfor. Desuden kan "annonce" elementet indeholde "billeder" og "aabenthusarrangementer", som også bliver forklaret i det følgende. [... ] i figuren betyder elementet er valgfrit og [] skal ikke skrives i xml'en. 9

10 Bemærk, at hvis der ikke er et "billeder"-element på en annonce udelukker det ikke "billeder" på en anden annonce. Det samme gælder for "aabenthusarrangementer". storudlejerid Dette er et unikt id, der identificerer det enkelte lejemål. Det kan både være tal og bogstaver, men det skal være unikt. sidstrettetdato Dette angiver tidspunktet for, hvornår annoncen sidst er blevet rettet. Hvis datoen er større end sidste gang Boligportal.dk modtog denne annonce, bliver informationerne opdateret hos Boligportal.dk. "sidstrettetdato" indeholder et timestamp givet i antal sekunder siden 1/ kl. 00:00:00 (unix timestamp). Her er et eksempel på 27/ kl. 20:23:00. De fleste web-sprog har en indbygget funktion til dette. I php er det time(). bolig Dette element indeholder diverse informationer om boligen. "bolig" er et element som har 5 attributter: accontoforbrug, depositum, forudbetaltleje, indskud og reserveret. "accontoforbrug", "depositum", "forudbetaltleje" og indskud er heltal som angiver det navnet siger. "reserveret" er en "ja/nej"-type hvor der angives "1" for reserveret ja og "2" for reserveret nej. Desuden indeholder "bolig"-elementet følgende elementer: type, husleje, kvm, overtagelsesdato, moebleret, adresse, husdyr, delevenlig. Nedenfor gennemgås disse felter. Bemærk at nogle af disse elementer er valgfri. [] har samme betydning som tidligere. type Indholdet af dette element er blot en streng. Strengen skal beskrive hvilken slags lejemål der er tale om, eksempelvis "1-værelses lejlighed". Hvis lejemålet er en lejlighed kræves information om antallet af værelser (ex."1-værelses..."). Ellers kræves information om hvorvidt det er en villa, et rækkehus eller lign. 10

11 husleje Dette angiver huslejen. Vi restringerer til heltal, dvs. husleje pr. måned angives i kroner. kvm 2 Dette er arealet af lejemålet og angives i kvadratmeter ( m ). Vi restringerer til heltal. overtagelsesdato Dette er et timestamp, som angiver, hvornår boligen kan overtages. Timestamp angives i sekunder siden 1/ kl. 00:00:00. Angiv en specifik dato eller værdien 0 for Snarest. moebleret Dette er et "ja/nej"-felt, der fortæller, hvorvidt boligen er møbleret ved at sige "1" for møbleret og "2" for ikke møbleret. = (boligen er møbleret). adresse Dette element giver informationer om lejemålets adresse. Der er 4 attributter tilknyttet dette element: doer, etage, side og bogstav. Disse attributter skal bruges til at uddybe adressen på boligen. "doer" er en streng af tal mellem 0 og 9, eller en tom streng. Etage angiver ved lejligheder hvilken etage lejemålet ligger på. "side" angiver hvilken side på etagen lejligheden er beliggende. Mulighederne for side er: "TH","MF","TV","th","mf","tv". Bogstav er et bogstav til at uddybe lejlighedens adresse, dette skal være et bogstav i A-Z eller a-z. Yderligere har adresse tre elementer: postnummer, vejnavn og husnummer som alle er obligatoriske. 11

12 postnummer Dette skal være et postnummer, og det bliver verificeret, om det er gyldigt, når boligen importeres. vejnavn En almindelig streng. Vejnavnet skal være gyldigt i forhold til Krak. husnummer Dette er et heltal, der fortæller lejemålets nummer på vejnavnet. husdyr Dette element er obligatorisk. Det er et "ja/nej"-element hvor "1" betyder ja og "2" betyder nej. delevenlig Dette element er obligatorisk. Det er et "ja/nej"-element hvor "1" betyder ja og "2" betyder nej. lejeperiode Dette beskriver længden på perioden som lejligheden kan lejes i. Værdierne fyldes efter nedenstående skema: måneder år. 3 Ubegrænset. 4 2 år+ 12

13 (ubegrænset lejeperiode). overskrift Overskriften til annoncen på lejemålet, dette er en streng. Overskriften må ikke være længere end 30 tegn inklusiv whitespace. Er obligatorisk. tekst Dette er en tekst til annoncen som beskriver lejligheden. Den er obligatorisk. Minimum 100 tegn. tekstuk Præcis det samme som "tekst" undtagen denne tekst skal være på engelsk. Dette element er valgfrit. kontakt Dette element beskriver kontaktoplysninger til udlejer for de boligsøgende. Elementet indeholder 4 yderligere elementer: , telefon1, telefon2 og mobiltelefon. Elementet skal indeholde enten adresse og/eller mindst ét telefonnummer (elementerne , telefon1, telefon2, mobiltelefon). Ellers kan annoncen ikke importeres. Den anvendte adresse eller det anvendte telefonnummer skal være Boligportal.dk bekendt og forefindes i Boligportal.dk s system ellers kan annoncen ikke importeres. [] afgrænser valgfri elementer og disse tegn skal ikke skrives ind i den endelige xml). Dette er en streng som skal være en adresse. 13

14 telefon1, telefon2, mobiltelefon Dette er alle samme type element. Der skal være mindst 8 cifre, evt. mere hvis der er landekode med ( ). billeder Dette element indeholder en liste af billed-elementer, som hver især beskriver et billede. billede Dette element beskriver et billede igennem yderligere to elementer: url og timestamp. url Dette beskriver placeringen af billedet i form af en web-adresse (URL). Ex, timestamp Dette element fortæller, hvornår billedet sidste gang blev ændret. Hvis det er nyere end sidste gang det pågældende billede blev hentet, hentes billedet på ny. For at undgå unødige opdateringer skal der kun sendes et nyt timestamp, såfremt der er foretaget ændringer af billedet. timestamp angives igen i sekunder siden 1/ kl. 00:00:00. Ex, 14

15 aabenthusarrangementer Dette element indeholder et eller flere arrangementelementer. Elementet beskriver en samling af åbent hus arrangementer. Elementet er valgfrit. Hvis angivet, skal dette element indeholde mindst et arrangement. arrangement Dette element beskriver hvornår et åbent hus arrangement finder sted. Elementet indeholder således et datoelement og to tidspunktselementer, hhv. starttid og sluttid. Dette felt skal have de 3 elementer angivet. Adresse elementet er valgfrit: Hvis det ikke er sat, anvendes lejemålets adresse som mødested for arrangementet, ellers anvendes indholdet af adresse-elementet. Adresse-elementet er beskrevet tidligere i dette dokument, der gælder de samme regler som for det. ([...] angiver igen at elementet er valgfrit og skal ikke skrives) dato Dette element beskriver den dag arrangementet finder sted. Det skal indeholde tekst på formen: YYYY- MM-DD. hvor YYYY er et årstal, MM er en måned angivet med 2 digits og ligeledes med DD. starttid og sluttid Disse elementer beskriver, hvornår arrangementet starter hhv. slutter på den angivne dato. Disse elementer har formen: HH:mm:ss, hvor HH er 2 digit timer, mm minutter og ss sekunder. 15

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Annonceimport på GulogGratis.dk

Annonceimport på GulogGratis.dk Annonceimport på GulogGratis.dk Indhold Annonceimport på GulogGratis.dk...1 Hvad er det?...2 Hvordan foregår det?...2 Hvad er arbejdsprocessen?...2 Hvor skal feedet ligge?...2 Hvordan skal feedet udformes?...2

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1

INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1. Stamdata 0 1 INDHOLDSFORTEGNELSE STAMDATA 0 1 Stamdata 0 1 STAMDATA STAMDATA Stamdata Stamdata omfatter alle centrale oplysninger, der identificerer bygningen, energimærkningen, energikonsulenten og det certificerede

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17-06-2014 MST Oprettelse af krav 0.2 18-05-2014 MST Tilretning af tabeller 0.3 18.06.2014 PKR

Læs mere

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber

Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber LANDSBYGGEFONDEN Orientering om indhold og dataoverførsel til boligportalen Danmarkbolig.dk Til boligorganisationer og administrationsfællesskaber November 2007 Indledning... 2 Den boligsøgendes muligheder...

Læs mere

Sådan opretter du en annonce

Sådan opretter du en annonce Sådan opretter du en annonce 1 Sådan opretter du en annonce Inden du kan oprette en annonce, skal du først logge ind med din brugerprofil. Hvis du ikke har en profil, skal du først oprette en. Se vejledningen

Læs mere

FIE brugervejledning

FIE brugervejledning FIE brugervejledning Hvad er FIE?... 2 Hvordan bruger jeg FIE?... 2 Hvor finder jeg FIE?... 2 Hvordan logger jeg ind?... 3 Hvordan uploader jeg data?... 4 Hvad sker, når mine data er behandlet?... 4 Efter

Læs mere

LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE

LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE LEJEPROSPEKT - LINDVEDHAVE Bo tæt på det grønne Bo tæt på infrastruktur Bo tæt ved Syddansk Universitet og kommende OUH. Nye lejeboliger i Lindvedhave - med adgang til det grønne, nær kommende OUH og let

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Sådan opretter du en annonce (Ejendomsmodul)

Sådan opretter du en annonce (Ejendomsmodul) Sådan opretter du en annonce (Ejendomsmodul) 1 Sådan opretter du en annonce på en ejendom Inden du kan oprette en annonce, skal du først logge ind med din brugerprofil. Hvis du ikke har en profil, skal

Læs mere

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS

ITSprint. Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk 13-02-2014 ITS ITSprint Sådan printer du vha. print.supportcenter.dk Denne vejledning beskriver hvordan du kan printe vha. print.supportcenter.dk fra computere og mobile enheder såsom tablets (fx ipads) og smartphones

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1

Den Gode Webservice. version 1.0.1 W 1 Den Gode Webservice version 1.0.1 W 1 Indhold Introduktion...3 Tid...4 Tidsangivelse...4 Tidssynkronisering...5 Referencer...6 MedCom. Den Gode Webservice version 1.0.1 2 Introduktion Den Gode Webservice

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Krav til dataformat ved indberetning

Krav til dataformat ved indberetning Bilag 1 Krav til dataformat ved indberetning Dette bilag beskriver data struktur og format for de data som energileverandørerne skal indberette. Formatet på filen er en csv eller xls fil som består af

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema

Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema Konvertering af DADAS data til Dansk Supermarked VI-skema GS1 Denmark Version 5 November 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS

Læs mere

Brugervejledning annonceportalen - Region Syddanmark

Brugervejledning annonceportalen - Region Syddanmark I brugervejledningen vil du lære at indsætte annoncer på jobportalen: http://job.regionsyddanmark.dk Login Åbn Internet Explorer Indsæt adressen: http://annoncer.regionsyddanmark.dk Indtast brugernavn

Læs mere

Hjælp til MV-ID Administration

Hjælp til MV-ID Administration Hjælp til MV-ID Administration - til brugere af MV-Login Mikro Værkstedet A/S Dokumentversion: 20131002A 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Aktivér MV-Login administratorkontoen... 4 Kapitel

Læs mere

Ansøgningsskema Grundlovspuljen

Ansøgningsskema Grundlovspuljen Side 1 af 5 Ansøgningsskema Grundlovspuljen Ansøgning til 1. runde 25/2 25/4 2014. Ansøgninger på min. 100.000 kr. Ansøger Navn på ansøgerorganisation Skriv navnet på den enhed (forening, institution eller

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Brugervejledning OnlineAt

Brugervejledning OnlineAt Brugervejledning OnlineAt V1.2 - effektiv fra 31.01.2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til OnlineAt... Forside før login... Startside efter login... Forside efter login... Tilbagemelding på afgørelser

Læs mere

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9

Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indhold Indledning... 1 Anvendelse af masse indlæsning... 1 Simpel medlems indlæsning... 2 Indlæsning af medlems-produkter... 9 Indledning Vejledningen beskriver masse indlæsning af medlemsinformation

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord

Stregkode Specifikation Version 1.2. Forord Version 1,2 - Juni 2008 Forord Denne tekniske manual er til brug for de af Post Danmarks kunder, som ønsker at trykke stregkoder til brug i forbindelse med Post Danmarks brevprodukter. Desuden indeholder

Læs mere

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling

RUT-ruteplanlægningsvejledning. Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling RUT-ruteplanlægningsvejledning Brugervejledning Folkekirkens Nødhjælp Sogneindsamling 1 Indholdsfortegnelse Om RUT... 3 Om denne vejledning... 3 Hjælp... 3 Tilgang til RUT via Firefox... 3 Sådan logger

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser Juni 2016 Version 2.1 Indholdsfortegnelse Log ind 3 Auditorer 6 Tilknyt virksomhed 9 Søgefunktion 15 Opret rapport 18 Hent data som csv-fil 30

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

SkoleInfo. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: :::

SkoleInfo. - En kort introduktion. HappyHill v. Stefan Lykkehøj Lund ::: ::: SkoleInfo - En kort introduktion Introduktion Dette dokument beskriver kort en app som firmaet HappyHill har udviklet kaldet SkoleInfo. Dette dokument skal fungere som en slags appetitvækker. SkoleInfo

Læs mere

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION

ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION ADK 1.0 KRAVSPECIFIKATION Dokumentets versioner (revisionshistorie) Version Dato Ansvarlig Beskrivelse 0.1 17.06.2014 PKR Første udkast 0.2 18.06.2014 MBS Tilføjet afsnit om Søgeresultater 0.3 26.06.2014

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2017 Version 1.2 Introduktion Hvis en offentlig myndighed eller en virksomhed ønsker at kunne

Læs mere

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu

Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Sådan søger du boliger på Findbolig.nu 1 Sådan søger du boliger på Findbolig.nu Denne vejledning viser de forskellige søgemuligheder, du har på Findbolig.nu. I vejledningen kan du se, hvordan du - søger

Læs mere

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012

HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER REGLER. Version 2012. Erhverv oplyst 2012. Gyldig fra den 2012 HÅNDBOG FOR ENERGI KONSULENTER Version 2012 REGLER Erhverv oplyst 2012 Gyldig fra den 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE GYLDIGHED 02 Gyldighed 02 STAMDATA 03 Stamdata 03 METODE TIL ENERGIMÆRKNING 07 Metode til

Læs mere

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010.

Lovtidende A 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) 16. november 2010. Lovtidende A 2010 16. november 2010. Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, og 8, stk. 2, i lov om bygnings- og boligregistrering,

Læs mere

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results

Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results Vejledning til registrering som bruger til EudraCT results 1 Registrering som ny bruger For at indtaste resultater, skal man registreres som bruger i EudraCT databasen: https://eudract.ema.europa.eu/results-web/

Læs mere

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK

Hjemmesidemanual. Indholdsfortegnelse. Farum OK Hjemmesidemanual Version 1.4 Historik: 24-06-2006 1.0: Dokument oprettet 25-06-2006 1.1: Kort og Statistik tilføjet 23-07-2006 1.2: Indholdsfortegnelse og Arrangementer tilføjet 25-10-2010 1.3: Udvidet

Læs mere

Vejledning - Stamdata i ENAO

Vejledning - Stamdata i ENAO Vejledning - Stamdata i ENAO Formål Formålet med denne vejledning er at vise hvilke stamdata der kan/skal redigeres i ENAO-systemet, hvordan stamdata redigeres og hvilke funktioner stamdata har. Før du

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 NOTAT VERSION 0.5 Dato: 17. februar 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister februar 2014 1. Indledning

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 NOTAT VERSION 0.6 Dato: 31. marts 2014 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister april 2014 1. Indledning I forbindelse

Læs mere

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12

Oktober 2013 HLG/XIGA. Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 Oktober 2013 HLG/XIGA Opstartsvejledning ATS Engros 1/12 1. ATS Engros vejledning for aktører Formålet med dette dokument er at beskrive, hvordan du kommer i gang med at anvende ATS til test af certifikat

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Opgavestyring. TimePlus version 2013

Opgavestyring. TimePlus version 2013 version 2013 Opgavestyring 1 Opgavestyring... 2 1.1 /tilpasning/opgavestyring/opgavetyper... 2 1.2 /tilpasning/opgavestyring/erklæringstyper... 4 1.3 /tilpasning/parametre... 5 1.4 Debitor/kartotek/debitorPlus

Læs mere

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner.

For at gøre det lettere at sende tilbud, har du mulighed for at oprette e-mail skabeloner. 4. INDSTILLINGER Fanen Indstillinger giver adgang til systemindstillingerne. Som regel skal de kun sættes op én gang for alle, og helst af en person med ansvar for systemopsætningen. Under systemindstillingerne

Læs mere

Vejledning til Klubadministratorer

Vejledning til Klubadministratorer Vejledning til Klubadministratorer til vedligeholdelse af klub- og medlemsinformationer Følgende vejledning er udarbejdet til med henblik på at informere klubadministratorer om de selvbetjeningsmuligheder

Læs mere

Vejledningsmateriale SIDIS

Vejledningsmateriale SIDIS Vejledningsmateriale SIDIS Udarbejdet til Kontrolinstanser April 2015 Version 2.0 Log ind i systemet Login i systemet 3pkontrol.sik.dk Undlad www i adressen! Log ind med din mailadresse og det password

Læs mere

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem

FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem FSFI s guide til DFR s elektronisk bevissystem Dette er en kort guide i anvendelsen af Dansk Førstehjælpsråd elektroniske bevissystem. Guiden viser og forklarer, hvordan du som instruktør og medlem af

Læs mere

NemHandelsRegistret (NHR)

NemHandelsRegistret (NHR) NemHandelsRegistret (NHR) Hjælpeguide til oprettelse i NemHandelsRegistret og registrering af profiler. Januar 2015 Version 1.1 Introduktion Hvis en virksomhed eller en offentlig myndighed ønsker at kunne

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema

Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema Konvertering af DADAS data til Reitan VI-skema GS1 Denmark Version 5 Juli 2012 1 Konvertering af DADAS data til alternativt vareindmeldelsesskema Skal man konvertere data fra SINFOS/DADAS om til et alternativt

Læs mere

Guide til Frivillige foreninger

Guide til Frivillige foreninger Brug Frivillige foreninger på Virk.dk til at oprette et CVR nr. til din frivillige forening. Det er også her, du retter i foreningens oplysninger, fornyer og lukker dens CVR nr.. Du kan tilgå løsningen

Læs mere

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Bruger v1.5 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Bruger v1.5 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-SKOLE Ideen med Rekvi-skole systemet udsprang fra et behov

Læs mere

Kom godt i gang med DLBR Webdyr

Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Kom godt i gang med DLBR Webdyr Udgivet Februar 2011 Redaktør Tryk Videncentret for Landbrug Videncentret for Landbrug Udgiver Videncentret for Landbrug, KvægIT, 8740 5000

Læs mere

Oline.dk Distribution via C&B. Vejledning. Pris: Selve opsendelsen til Oline, forudsætter at C&B har modtaget data.

Oline.dk Distribution via C&B. Vejledning. Pris: Selve opsendelsen til Oline, forudsætter at C&B har modtaget data. Indholdsfortegnelse Formål Dette dokument indeholder en vejledning i brugen af C&B i forhold til annoncering på Oline.dk samt de nuværende regler for overførsel af data til databasen Oline.dk. Forudsætning:

Læs mere

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013

Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 NOTAT VERSION 0.4 Dato: 19. december 2013 Kontor: By/Land/Ejendomsdata Sagsnr.: Sagsbehandler: MLI Dok id: Adresseprogrammet Vejledning til adressemyndigheden om opgavelister november-december 2013 1.

Læs mere

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk

Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Vejledning: Fakturablanketten på Virk.dk Fakturablanketten version 2.1.0 (Opdatering 12.12.2011) Vælg fakturablanket... 2 Start indberetning... 2 Opret faktura... 3... 4 Fakturamodtager... 4 Leverandør...

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8

Indholdsfortegnelse. Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse Koster det noget at oprette sig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan opretter jeg mig som bruger på ALTdanmark?... 2 Hvordan ændre jeg mit kodeord.... 3 Hvad hvis jeg har glemt mit

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH

Releasebeskrivelse KMD Sag. Version Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH Releasebeskrivelse KMD Sag Version 14.7 Nyheder og ændringer i KMD Sag & KMD Sag EDH September 2016 Version 14.7 1 Nyt kontanthjælpsloft... 3 2 Generelt... 4 2.1 Opdater autorisationer fra opstartsbillede...

Læs mere

Personnummerregister / CPR Importer

Personnummerregister / CPR Importer Personnummerregister / CPR Importer 1 Indbakke Forventer biblioteker i sin indbakke indeholdende filer kodet i tegnsættet ISO-8859-1 der overholder følgende navngivningsmønster: D.{6}\.L4311.* Filerne

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5

Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Guideline OIOUBL Adresser UBL 2.0 Address G36 Version 1.2 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 OIOUBL Adresser Version 1.2 Side 1 Kolofon Kontakt: IT- & Telestyrelsen

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler.

ANNONCER. Proces Beskrivelse Handling. Der åbnes et nyt skærmbillede med en oversigt over oprettede annonceringskanaler. ANNONCER Proces Beskrivelse Handling Fremfind job Fremfind jobbet via boksen Jobs Klik på jobtitlen Start annonceringsproces Slå jobbet op Annoncer på Ekstern side (egen hjemmeside) Klik på fanen Annoncering

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot?

7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste Introduktion til kanalen Gæsteliste kanalside Hvad er et spot? 7.0 Velkommen til manualen for kanalen Gæsteliste 1 7.1 Introduktion til kanalen 1 7.2 Gæsteliste kanalside 1 7.2.1 Hvad er et spot? 2 7.2.2 Opret et nyt spot 2 7.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 7.2.4 Rediger

Læs mere

Uniq.Survey-Xact.DK. Vejledning. Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark. Tlf: 8944 7800 www.ramboll-management.

Uniq.Survey-Xact.DK. Vejledning. Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark. Tlf: 8944 7800 www.ramboll-management. Uniq.Survey-Xact.DK Vejledning Rambøll Management Olof Palmes Allé 20 DK-8200 Århus N Denmark Tlf: 8944 7800 www.ramboll-management.dk TU1.UT TUIndledningUT TU2.UT TUKlargøring TU3.UT TUOprettelse TU4.UT

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR)

Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) Bekendtgørelse om energiforsyningsselskabernes indberetningspligt til Bygnings- og Boligregistret (BBR) I medfør af 4, stk. 4, i lov om bygnings- og boligregistrering, jf. lovbekendtgørelse nr. 160 af

Læs mere

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE

Katalog 2013. - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget. Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE Katalog 2013 - sådan opdaterer du dine oplysninger til Danhostel-kataloget Version 1.0 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ADGANG OG LOGIN... 2 2. STAMDATA... 2 3. TEKSTER... 4 (OBS: DER ER IKKE TEKSTER I 2013 KATALOGET)...

Læs mere

Online annoncespecifikationer

Online annoncespecifikationer ClickTAG Streaming video Brugeraktiveret lyd Standardmål 728x90 15 sekunders animation Opdateret 24. juli 2008 Annoncering på BilBasen Fakta om BilBasen ApS Bilbasen.dk er Danmarks største bilsite med

Læs mere

Oversættelse af LibreOffice. Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/

Oversættelse af LibreOffice. Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/ Oversættelse af LibreOffice Adressen er https://translations.documentfoundation.org/da/ Wiki Vi har en wikiside, hvor du kan finde flere oplysninger om Pootle: http://wiki.documentfoundation.org/da/pootle

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER

KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER KULTUNAUT MANUAL SÅDAN FÅR DU SELV DIT ARRANGEMENT PÅ VISITLOLLAND-FALSTER HVORFOR KULTUNAUT? Kultunaut er Danmarks største online portal for arrangementer og er implementeret og brugt af en lang række

Læs mere

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password

Guide: Mentor 1. Indhold Log på første gang Dashboard Min stamdata Min profil. Log på første gang og opret nyt password Guide: Mentor 1 I denne guide gennemgår vi, hvad du skal gøre første gang, du vil logge på administrationsdelen af GoMentor.dk og skal vælge en ny adgangskode. Vi gennemgår desuden to områder af dit nye

Læs mere

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv

Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Brugervejledning for ansøgninger til udlodningsmidler til friluftsliv Ansøgninger indsendes via et elektronisk ansøgningsskema, som findes på www.friluftsrådet.dk/tilskud. Dér kan du også læse om, hvad

Læs mere

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa /

Bruger v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej Aabenraa / Bruger v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@greenglass.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang fra et behov

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO NEM ORDREBEHANDLING BRUGERVEJLEDNING NEDTÆLLING TIL NÆSTE LEVERING MODUL VERSION Version

BRUGERVEJLEDNING MAGENTO NEM ORDREBEHANDLING BRUGERVEJLEDNING NEDTÆLLING TIL NÆSTE LEVERING MODUL VERSION Version MAGENTO NEM ORDREBEHANDLING BRUGERVEJLEDNING NEDTÆLLING TIL NÆSTE LEVERING MODUL VERSION 1.0.3 Version 2015.09.08 KOM GODT I GANG Vi vil her guide dig gennem opsætningen af TRIC Solutions Magentomodul

Læs mere

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8

6 st. tv 6 st. th Besvaret Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Påsken * Lørdag 6/7 Lørdag 3/8 Lørdag 31/8 Falen 6 6 st. tv 6 st. th x x x x x x 6 1 tv 6 1 th 6 2 tv 6 2 th x x x x x x x x x 6 3 tv 6 3 th o o o o o o 6 4 tv 6 4 th Besvaret x x x x x x Falen 8 8 st. tv 8 st. th o o o 8 st. mf. Besvaret Påsken

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 ical export - hvad og hvorfor Med ical exporten kan du koble din kalender op mod kalenderprogrammer der understøtter ical-formatet, og dermed have alle dine kalendere samlet. F.eks. kan det benyttes i

Læs mere

TravelTales; håndtering af konfigurationsfil

TravelTales; håndtering af konfigurationsfil TravelTales; håndtering af konfigurationsfil 1 (7) TravelTales; håndtering af konfigurationsfil Synopsis Dette dokument beskriver indholdet i en TravelTales konfigurationsfil og metoder til hvordan man

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04

UNI Login. UNI Login webservice. ws-04 UNI Login UNI Login webservice ws-04 UNI Login UNI Login webservice 1.4 Indhold 1 UNI Login webservice... 1 1.1 Informationsmodel... 1 1.2 Entiteter og attributter... 2 1.2.1 Person... 2 1.2.2 Funktion...

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN INSTRUKTIONSMANUAL FOR SPILLERE OG FORÆLDRE TIL HIFEREN Hjallerup Idrætsforening har fået ny hjemmeside. Dette har betydning for dig som bruger/medlem af HIF og som forældre til børn, der er bruger/medlem

Læs mere

Kom godt igang med Inventar registrering

Kom godt igang med Inventar registrering Kom godt igang med Inventar registrering (InventoryDB) (Med stregkodesupport) programmet fra PetriSoft Introduktion... 1 Inventar registrering... 2 Værktøjsudleje... 3 Service database til reperationer

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Dokument Reference UBL 2.0 Document Reference G21 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014

Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Udbud på levering af brændstoffer Version 7. marts 2014 Nr. Dato for modtagelse af spørgsmål Dato for besvarelse af spørgsmål Spørgsmål 1 27-02-2014 07-03-2014 Delaftale 2 kontokortordning til tankstationer

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere