Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af april 2015 ØS/ØSY/MAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG"

Transkript

1 Side 1 af 15 Navision Stat april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Desuden beskrives forskellige metoder, hvorpå du skriver de opdaterede data tilbage til debitor-/kreditorkartoteket i Navision Stat. Indholdsfortegnelse CVR Integration... 1 Overblik... 1 Introduktion... 1 Målgruppe... 2 Hvorfor er det vigtigt?... 2 Copyright... 2 Seneste ændring... 2 Beskrivelse... 2 Roller... 2 Opsætninger og oprettelse af CVR-abonnement... 2 Sådan gør du... 3 Forslagsdata... 3 Returdata... 6 Selve funktionaliteten... 8 Eksempel på opdatering af en kreditors data via manuel indtastning Funktionalitet direkte fra stamkort Rapportering QR-kode... 15

2 Side 2 af 15 Målgruppe Vejledningen henvender sig til bogholderimedarbejdere, som arbejder i debitorog/eller kreditorbogholderiet og/eller andre medarbejdere, som vedligeholder debitor-/kreditorkartoteket. Hvorfor er det vigtigt? Datavaskfunktionaliteten sørger for, at du altid har korrekte stamdata på dine debitorer og kreditorer. Desuden hjælper datavask funktionaliteten med at få lavet retvisende indkøbsanalyser. Copyright En delmængde eller hele emner i teksten af denne dokumentation til Microsoft Dynamics NAV er blevet ændret af Moderniseringsstyrelsen Microsoft Corporation and Moderniseringsstyrelsen. All rights reserved. Seneste ændring Publiceret første gang: 1. oktober 2008 Seneste ændring: 30. april 2015 Beskrivelse Roller I Brugervejledning til Brugeradministration kan du læse om rettigheder til CVR integrationen. Opsætninger og oprettelse af CVR-abonnement Navision Stat 7.0 er forberedt for integration med Det Centrale Virksomhedsregister via webservicen CVR Online. Hvis du gerne vil benytte dig af denne integration skal du tage kontakt til CVRregistret via med besked om, at du ønsker at indgå en CVR Online 3.0 kontrakt. I den forbindelse skal du oplyse jeres eget CVR-nummer og relevante kontaktoplysninger. Du vil herefter modtage en kontrakt til underskrift, og når denne kontrakt er underskrevet og returneret til CVR-registret (ved Erhvervsstyrelsen), vil du modtage et brugerid og et password. Disse 2 oplysninger indtastes i felterne CVRBrugerId og CVRPassword i Navision Stat, sti: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generel Integration/NS TS Integration/E-Bilag/NS TS integrationsopsætning.

3 Herefter kan du anvende Navision Stat til at rette eller oprette debitor- og kreditorstamdata jf. oplysningerne i CVR-registret. Side 3 af 15 Bemærk: det er gratis at blive tilsluttet og at anvende integrationen for alle Navision Stat institutioner, der er registreret som Statslige Administrative Enheder (Virksomhedsformkode 230) hos Danmarks Statistik. Sådan gør du Forslagsdata Åbn vinduet CVR forslagsdata, som findes på stien: Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration eller som handling under handlingsgruppe Debitor/Kreditor på det enkelte debitor- og kreditorstamkort. Vinduet er det centrale vindue i datavask funktionaliteten. Der findes to overordnede muligheder for at få vasket data. Mulighederne kan frit kombineres i én forespørgsel til CVR. 1. Manuel indtastning af oplysninger om debitorer/kreditorer i vinduet. 2. Import af eksisterende debitor-/kreditoroplysninger ind i CVR forslagsdata vinduet. Nedenfor beskrives betydningen af de enkelte felter i vinduet: Feltnavn Type Nummer CVR Nr. Beskrivelse Feltet er et Drop down felt. Her vælges om man vil forespørge med data vedrørende en kreditor eller en debitor. Her angives nummeret på debitoren eller kreditoren afhængigt af valgt type. Her angives kreditors/debitors CVR-nr. Bemærk: Der må kun indtastes et 8-cifret heltal i feltet.

4 P Nr. Navn Vejnavn Husnummer Etage Telefon Postnr. Her angives kreditors/debitors P-nr. Bemærk: Der må kun indtastes et 10-cifret heltal i feltet. Her angives kreditors/debitors navn. Her angives kreditors/debitors vejnavn. Bemærk: Vejnavn skal angives uden nummer. Her angives kreditors/debitors husnr. Her angives kreditors/debitors etage. Her angives kreditors/debitors telefonnr. Her angives kreditors/debitors postnr. Side 4 af 15 Handlingsbåndets faneblad Handlinger, Handlingsgruppe Funktion: Handling Hent debitorer Hent kreditorer Hent med CVR nr. (CVR) Beskrivelse Dette menupunkt anvendes til at hente debitorer fra Navisions debitorkartotek ind i CVR forslagsdatavinduet. Fra debitorvinduet kan du lave opslag i det eksisterende debitorkartotek i Navision. Du kan vælge at overføre én eller flere debitorer, ved at separere debitornumrene med -tegnet i feltet filter. Hvis du ønsker at overføre alle debitorer skal du lade filterfeltet være blankt og vælge knappen OK; dette vil medføre, at alle debitorers data bliver hentet og placeret i CVR forslagsdata-vinduet. Dette menupunkt anvendes til at hente kreditorer fra Navisions kreditorkartotek, ind i CVR forslagsdatavinduet. Fra kreditorvinduet kan du lave opslag i det eksisterende kreditorkartotek i Navision. Du kan vælge at overføre én eller flere kreditorer, ved at separere kreditornumrene med -tegnet i feltet filter. Hvis du ønsker at overføre alle kreditorer skal du lade filterfeltet være blankt og vælge knappen OK; dette vil medføre, at alle kreditorers data bliver hentet og placeret i CVR forslagsdata-vinduet. Dette resulterer i et kald til CVR med CVR-nr. som parameter, sådan at alle kreditorer/debitorer med det valgte CVR-nr. (i Navision) får hentet data tilhørende det CVR nummer, der er blevet forespurgt med. Tilhørende data fra CVR vil i dette tilfælde være: Navn & Adresse på det forespurgte CVR, alle P- numre på det forespurgte CVR og alle telefonnumre

5 Hent med Navn & Adresse (CVR) Hent med Telefon nr. (CVR) på det forespurgte CVR. Hvis der eksisterer flere underliggende P-numre i relation til det forespurgte CVR hentes disse. Bemærk P-numrenes tilhørende data hentes ikke i dette kald. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Dette vil resultere i et kald til CVR med Navn & Adresse som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitor vil få hentet data tilhørende anvendt navn & adresse. Tilhørende data vil i dette tilfælde være CVR, P- nummer og Telefon-nr. i forhold til anvendt Navn & Adresse. Desuden hentes alle underliggende P-numre i relation til den anvendte parameter. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Dette vil resultere i et kald til CVR med telefonnummer som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitor får hentet tilhørende CVR, P- nummer og Navn & Adresse hentes. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Hent med P-nr (P) Dette vil resultere i et kald til CVR med det valgte P- nr. som parameter. Den valgte debitor/kreditor vil få hentet tilhørende Navn & Adresse og Telefon-nr. i forhold til det P-nr, der er blevet forespurgt med. Desuden hentes det overliggende CVR-nummer i forhold til P-nummeret. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Hent med Navn & Adresse (P) Hent med Telefon (P) Dette vil resultere i et kald til CVR med Navn & Adresse som parameter, sådan at den valgte kreditor/debitor vil få hentet tilhørende P-nr. og Telefon-nr. og det overliggende CVR-nummer. Kaldet returnerer alle P-numre som findes i forhold til den kaldende parameter. I dette tilfælde er den kaldende parameter Navn & Adresse. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Dette vil resultere i et kald til CVR med Telefonnr. som parameter, sådan at tilhørende Navn & Adresse og P-numre hentes; desuden hentes overliggende CVR-nr. på den/de pågældende P-numre. Kaldet returnerer alle P-numre som findes i forhold til den kaldende parameter. I dette tilfælde er den kaldende parameter telefonnummer. Returdata fra CVR skrives tilbage i vinduet CVR returdata. Side 5 af 15

6 Handlingsbåndets faneblad Naviger, Handlingsgruppe CVR returdata: Side 6 af 15 Handling CVR returdata CVR returdata - linje Beskrivelse CVR returdata vinduet kan tilgås fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge denne handling. CVR returdata vinduet kan tilgås fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge denne handling i dette tilfælde på linjeniveau. Returdata Data, som modtages retur fra CVR-registret, kan tilgås i CVR returdata, som findes under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration: Feltnavn Type Nummer CVR Nr. P Nr. Navn Vejnavn Husnummer Etage Telefon Beskrivelse Typen, der blev forespurgt med vises i feltet Type. Debitor-/kreditornummeret, der blev forespurgt med vises i dette felt. Her oplyses det opdaterede CVR-nummer, som er kommet retur fra CVR. Her oplyses det opdaterede P-nummer, som er kommet retur fra CVR. Her oplyses det opdaterede navn, som er kommet retur fra CVR. Her oplyses det opdaterede vejnavn, som er kommet retur fra CVR. Her oplyses husnummer, der er modtaget fra CVR. Her oplyses etage, som er modtaget fra CVR. Her oplyses det opdaterede telefonnr., som er modtaget retur fra CVR.

7 Post nr. og By Handling Dataskabelonskode Her oplyses postnr. og by som er modtaget retur fra CVR. Feltet er et option-felt, hvor du kan vælge hvad der skal ske med data, der er modtaget retur fra CVR. Der kan vælges mellem: 1. Opdater: Indholdet på linjen opdaterer tilsvarende stamdata på kreditor eller debitor, når du vælger Udfør Handling. 2. Ignorer: Indholdet på linjen ignoreres, og eksisterende stamdata på kreditor eller debitor bibeholdes, når du vælger Udfør Handling. 3. Opret ny uden skabelon: Der oprettes en kreditor eller debitor med de oplysninger der fremgår af linjen, når du vælger Udfør Handling. 4. Opret ny med skabelon: Der oprettes en kreditor eller debitor med de oplysninger der fremgår af linjen og af valgt dataskabelon, når du vælger Udfør Handling. Bemærk: Der skal være valgt en skabelon i kolonnen Dataskabelonskode for at anvende denne mulighed. Feltet bruges til at lave opslag i oversigten Konfig. skabelonoversigt og vælge en dataskabelon. Du skal have indvalgt en sådan, for at udføre Handling: Opret ny med skabelon. En ny debitor/kreditor vil blive oprettet med den valgte skabelontype. Du kan selv oprette skabeloner ud fra eksisterende debitor- /kreditorstamkort og konfigurere disse under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/Generelt/ Konfigurer masterskabeloner. Side 7 af 15

8 Handlingsbåndets faneblad Handlinger, Handlingsgruppe Funktion: Side 8 af 15 Handling Sæt dataskabelon Udfør Handling Overfør til CVR forslagsdata Beskrivelse Feltet bruges til at lave opslag i oversigten Konfig. skabelonoversigt og vælge en dataskabelon, som kan bruges, når der er valgt Opret ny med skabelon i kolonnen Handling. En ny debitor/kreditor vil blive oprettet med den valgte skabelontype. Du kan selv oprette skabeloner ud fra eksisterende debitor- /kreditorstamkort og konfigurere disse under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/ Generelt/Konfigurer masterskabeloner. Udfør den handling, du har opsat i felt Handling. Hermed kan du overføre data tilbage til CVR forslagsdata vinduet for yderligere validerering af data. Selve funktionaliteten Som nævnt ovenfor findes der to overordnede måder at bruge datavask funktionaliteten på: 1. Ved manuel indtastning af oplysninger om debitorer/kreditorer i vinduet. CVR forslagsdata. 2. Ved at hente eksisterende kreditor/debitor oplysninger ind i CVR forslagsdata vinduet. Ved manuel indtastning kan du selv indtaste de oplysninger omkring en debitor/kreditor, hvis data du ønsker at få vasket. Denne funktionalitet kan være nyttig, hvis du ønsker at få vasket data på en debitor/kreditor, som ikke i forvejen er oprettet i debitor-/kreditorkartoteket i Navision. Hvis du derimod ønsker at få vasket data på en allerede eksisterende debitor/kreditor i Navision, kan du, i stedet for selv at indtaste oplysninger i CVR forslagsdata vinduet, hente de data, som du ønsker at få vasket via handlingerne Hent Debitorer og Hent Kreditorer. Bemærk: Ved Hent Debitorer og Hent Kreditorer er der indlagt et fast firecifret filter på postnummer, som betyder, at de fleste udenlandske stamdata udelukkes. Enkelte andre lande end Danmark anvender dog ligeledes firecifrede postnumre, hvorfor man i kørslen bør tilføje filter i felt Lande-/områdekode. Filter i dette felt kan være [DK ], da man derved kun henter stamdata med DK eller <blank> i landekode:

9 Side 9 af 15 Når CVR forslagsdata vinduet er udfyldt med de data, du ønsker at få hentet hos CVR, kan du som før beskrevet vælge mellem nedenstående i handlingsgruppen Funktion: Bemærk: Der skelnes mellem CVR-nummerforespørgsler og Pnummerforespørgsler i den forstand, at der kan returneres flere datasæt, hvis der til ét CVR-nr. er registreret flere P-numre. Derimod returneres kun ét sæt data på en P-nummerforespørgsel, idet der kun returneres data vedrørende det forespurgte P-nummer. For alle handlinger gælder det, at inden forespørgslen startes, bliver der i henhold til det valgte menupunkt tjekket for, at der er data i den kolonne, som forespørgslen vedrører. Hvis du ex. vælger handling Hent med CVR nr. (CVR) vil der, INDEN forespørgslen til CVR startes, blive tjekket for, at der i kolonnen CVR Nr. er udfyldt et CVR nummer for den/de debitor(er)/kreditor(er), som ønskes valideret. Tilsvarende gælder det for alle forespørgsler, at der tjekkes for, at der er data i den rigtige kolonne i forhold til den valgte handling.

10 Der kan kun foretages forespørgsel på én parameter ad gangen. Det betyder, at man i en forespørgsel kun kan spørge med ex. CVR-nr., P-nr eller Navn & Adresse. Man kan ex. ikke spørge med både CVR- og P-nr. i én forespørgsel. Side 10 af 15 Til gengæld kan man forespørge på flere linjer ad gangen ved at markere dem i CVR forslagsdata og derefter anvende den ønskede handling. Eksempel på opdatering af en kreditors data via manuel indtastning Scenarium: Du har en faktura, hvor du er sikker på at kreditorens CVR nummer er korrekt, men du er usikker på resten af kreditorens stamdata. For at få vasket kreditorens oplysninger manuelt, er processen følgende: 1. Åbn vinduet CVR forslagsdata. 2. Indtast kreditorens CVR nummer i feltet CVR Nr. 3. Vælg handling Hent med CVR nr.(cvr), som også ligger placeret i Start. Dette vil resultere i hentning af det angivne CPR-nummers data. Når data er modtaget retur i CVR Returdata vinduet fås nedenstående meddelelse: Nu kan du tilgå CVR returdata fra CVR forslagsdata vinduet ved at vælge handling CVR returdata under handlingsgruppen CVR returdata på handlingsbåndets faneblad Naviger.

11 Side 11 af 15 Data, som er modtaget i CVR returdata vinduet, kan nu skrives til Navisions debitor-/kreditorkartotek. Som det ses af ovenstående billede, er der modtaget tre linjer retur i forhold til den forespørgsel, der er lavet. Du skal nu beslutte, om du på denne baggrund vil anvende en af linjerne til ny forespørgsel, om du vil ignorere de modtagne data eller om du vil skrive data tilbage til Navisions kreditorregister. Hvis du vil opdatere dit kreditorkartotek med de modtagne data (den øverste linje), vælges Kreditor i kolonnen Type. I kolonnen Handling vælger du Opret ny uden skabelon, hvis du ønsker at oprette en ny kreditor på et blankt kreditorkort eller Opret ny med skabelon, hvis du har oprettet en kreditorskabelon, du ønsker at benytte. Vælg nu handling Udfør Handling, som også ligger placeret i Start. Herefter gives der meddelelse om, at kreditoren er blevet oprettet i kreditorkartoteket:

12 Kreditoren bliver automatisk oprettet med det næste ledige nummer i kreditor nummerserien, hvis standardnummerering heri er afmærket. Hvis du i stedet ønsker selv at opdatere en eksisterende kreditor med de modtagne oplysninger skal du vælge Opdater i handlingskolonnen og angive det ønskede nummer til kreditoren i kolonnen Nummer (evt. ved at lave et opslag i kolonnen via F4/Ctrl+F4). Side 12 af 15 Hvis du derimod ønsker at anvende oplysningerne hørende til et af de modtagne P-numre, kan du overføre den/de modtagne linjer til CVR forslagsdata igen ved at vælge handling Overfør til CVR forslagsdata på faneblad Handlinger, handlingsgruppe Funktion. Dette giver først følgende mulighed: og ved bekræftende svar: Herefter kan du forespørge med den overførte linje og få hentet oplysningerne til det pågældende P-nummer ved at anvende handling Hent med P nr.(p). Bemærk: Hvis du har modtaget data for flere firmaer, og ønsker at overføre mere end én linjes oplysninger til debitor- og/eller kreditorkartoteket, markerer du blot alle linjer før du vælger Udfør Handling. Navision Stat vil i denne forbindelse respektere den ordre, man har indsat i kolonnen Handling ud for den enkelte linje.

13 Side 13 af 15 Funktionalitet direkte fra stamkort Du kan også anvende datavask på det enkelte stamkort. På debitor- og kreditorkort vælges CVR opslag i handlingsgruppen Funktion på fanebladet Handlinger, hvorefter du vælger opslag enten via CVR-nr. eller P-nr.: Hvis valgt datatype er udfyldt på stamkortet vil øvrige stamdata blive udfyldt/opdateret på kortet. Ved valg af CVR Nr. bliver Navn, Adresse, Postnr., By og Telefon udfyldt. Ved opslag på P-nr. udfyldes ligeledes CVR-nr. Hvis opslået CVR-/P-nummer ikke eksisterer eller på anden måde ikke giver returdata fra Det Centrale Virksomhedsregister, fås følgende meddelelse:

14 Side 14 af 15 Rapportering Der er lavet en enkelt rapport til brug for datavask, nemlig Stamdata dublet check, som du finder under Afdelinger/Opsætning/Programopsætning/CVR integration Rapporten kan tjekke, om der forefindes dubletter af debitorer eller kreditorer på parametrene CVR-nr., P-nr., Navn, Adresse eller Telefon nr. Du bør for overblikkets skyld køre rapporten, inden du udfører selve datavasken. I nedenstående billede har man valgt at køre rapporten for kreditorer med samme CVR-nummer.

15 Side 15 af 15 QR-kode Du finder denne vejledning via vores generelle Navision Stat site på Moderniseringsstyrelsens hjemmeside, hvorfra du kan navigere frem til den ønskede version og manual eller kvikguide. Du kan scanne koden med en smartphone eller en tablet, hvor der er installeret en QR-kodescanner.

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP

Navision Stat 9.0. CVR Integration og EU VAT nr. validering. Overblik. Side 1 af dec v.3 ØSY/MAG/KKP Side 1 af 18 Navision Stat 9.0 18. dec. 2017 v.3 ØSY/MAG/KKP CVR Integration og EU VAT nr. validering Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers

Læs mere

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt.

Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Side 1 af 5 Navision Stat 7.0 ØSY/TJO 11. januar 2016 Kvikguide til godkendelse af brugere Overblik Formål Dokumentet beskriver hvordan brugere i brugerkontrollisten bliver godkendt. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide om tilpasning af rollecenteret. Overblik. Side 1 af 29. ØSY/STO 18. maj 2015 Side 1 af 29 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 18. maj 2015 Kvikguide om tilpasning af rollecenteret Overblik Formål Denne kvikguide omhandler de tilpasninger som du kan foretage i Handlingsbåndet, Navigationsmenuen

Læs mere

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato:

Navision Stat Kvikguide til Håndtering af Direct Debit. Overblik. Side 1 af 9. ØSY/TIE Dato: Side 1 af 9 Navision Stat 7.0.01 ØSY/TIE Dato: 06.07.16 Kvikguide til Håndtering af Direct Debit Overblik Formål Dokumentet giver en overordnet beskrivelse af hvordan Direct Debit på elektroniske dokumenter

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015

Navision Stat 7.0. Kvikguide til Stakke. Overblik. Side 1 af 11. ØSY/STO 12. maj 2015 Side 1 af 11 Navision Stat 7.0 ØSY/STO 12. maj 2015 Kvikguide til Stakke Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Stak er, hvad de enkelte stakke indeholder og hvilken type rollecenter

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2016 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data

Læs mere

Kvikguide til Navision Stat 7.0

Kvikguide til Navision Stat 7.0 Side 1 af 12 Kvikguide til Navision Stat 7.0 ØSY/STO 26. maj 2015 Konceptet bag den nye brugergrænseflade Overblik Formål Denne kvikguide omhandler konceptet for brugergrænsefladen, som Navision Stat 7.0

Læs mere

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat

Internt statsligt køb og salg i Navision Stat Internt statsligt køb og salg i Navision Stat 6. juni 2017 ØSY/TIE/CPS Forberedelse og midlertidig håndtering i overgangsperiode Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning

Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Experian for Microsoft Dynamics Opsætningsvejledning Indhold 1. Opsætningsvejledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Forudsætninger... 3 1.3 Vigtigt... 3 2. Brugeropsætning... 4 2.1 Definering af brugeropsætning...

Læs mere

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler.

Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk indlæsning af datafiler. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/JACPM 15-05-2015 Vejledning til Lokal Versionsstyring (VMS) Overblik Guide til opdatering af Navision Stat med ny funktionalitet - nye objekter, datakonvertering, automatisk

Læs mere

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0

GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform. Brugervejledning 1.0 GIS indlæsning af kreditorer og betalingsform Brugervejledning 1.0 Indhold 1 Indledning... 5 2 Opsætning af GIS grænseflade til kreditor indlæsning... 5 2.1 Oprettelse af en datastrøm... 7 2.2 Filsystem...

Læs mere

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009

Copyright 2005 Microsoft Corporation. All rights reserved. Vedbæk Januar 2005. Nyhedsbrev. Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 Copyright 2005 Microsoft Corporation All rights reserved MICROSOFT C5 NYHEDSBREV Vedbæk Januar 2005 Microsoft Business Solutions C5 Nyhedsbrev Version 3.0 SP3 HOT FIX 009 GENERERING AF OIO-XML FIL TIL

Læs mere

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en

Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01. DDI en Version 1 10. juni 2011 Udvalgte nye elementer i Navision 5.2.01 DDI en Oplæg juni 2011 til Kulturministeriet Bestillingsoversigt i DDI en - Bestillingsoversigten åbnes via Indrapportering til ØSC \Bestillingsoversigt,

Læs mere

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013

Installationsguide. Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Installationsguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsdata til Microsoft Dynamics NAV 2013 Indledning Dette dokument indeholder vejledning til installation af modulet NN Markedsdata i Dynamics NAV

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret. Side 1 Copyright: Naddon version 201009 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller

Læs mere

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011

Økonomi Programopdatering version DSM 2009 Efterår 2011 Følgende er en oversigt over de ændringer indenfor området Økonomi, som programopdateringen omfatter. Vær opmærksom på at denne beskrivelse kun omfatter en del af den samlede programopdatering, idet der

Læs mere

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2.

Alt der vedrører kreditors stamdata, herunder bank og betalingsoplysninger skal således vedligeholdes i NS og hentes fra NS til RejsUd2. Side 1 af 25 Navision Stat 7.1 ØSY/TIE/CPS Dato 01.08.17 Kvikguide til håndtering af RejsUd2 i Navision Stat Formål I forbindelse med overgang til RejsUd2, er der krav om at alle data vedrørende kreditorer

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics NAV 2015 Indledning Med Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics NAV kan du oprette og vedligeholde data

Læs mere

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning

Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg. Indledning Kvikguide: Afvikling af kørsel for forberedelse til Forberedret styring af internt statsligt køb og salg 06.06.2017 ØSY/TIE Indledning Som det fremgår af Moderniseringsstyrelsens vejledning om internt

Læs mere

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet

Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Overførsel af PBS-tilmeldinger fra online registrering til medlemssystemet Når brugerne tilmelder sig lotterier online, registreres dette i medlemsdatabasen i en speciel tabel med de oplysninger brugeren

Læs mere

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001

Markedsinfo. Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201001 Markedsinfo Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Klassisk Side 1 Microsoft Dynamics NAV 2009 SP1 Rollebaseret Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i

Læs mere

INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5

INVENTIO.IT. Debitor plus. Microsoft Dynamic C5 INVENTIO.IT Debitor plus Microsoft Dynamic C5 1 Indhold Debitor Plus... 3 Oversigt... 3 Debitor relationer... 4 Oversigt... 4 Generelt... 5 Kontaktpersoner... 6 Generelt... 7 Opsætning... 8 Relationstyper...

Læs mere

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland

JTAnno. Annoncestyring. til. Microsoft Business Solutions C5 JTA DATA. Jylland nno Annoncestyring til Microsoft Business Solutions C5 -Data nno vers. 1.2.1 til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 1. Introduktion til nno nno til Microsoft Business Solutions C5 vers. 3 er et ekstra

Læs mere

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01

Document Capture for Microsoft Dynamics NAV. Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 Document Capture for Microsoft Dynamics NAV Ændringslog og opgraderingsnoter version 3.01 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle ændringer... 3 Klassisk Klient... 5 Rollebaseret klient & server... 6 Webgodkendelse...

Læs mere

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2.

Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende Navision Stat licens migreres til NAV2013R2. Side 1 af 20 Navision Stat 7.0 ØSY/CPS/MAC Dato 17.08.15 Licensmigrering fra NAV5.0SP1 til NAV2013R2 Overblik Formål I forbindelse med opgradering af Navision Stat fra NS5.4.02 til NS7.0 skal den tilhørende

Læs mere

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide

Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Experian for Microsoft Dynamics Brugerguide Kære Experian for Microsoft Dynamics bruger, Formålet med denne guide er at hjælpe dig som bruger til at opnå det optimale udbytte af Experian for Microsoft

Læs mere

Worflow plugin til Dynamics CRM

Worflow plugin til Dynamics CRM Worflow plugin til Dynamics CRM INTRO Med Lassos workflow plugin til Microsoft Dynamics CRM er det muligt at trække staminformation og nøgletal til dit CRM-system uden at skrive en eneste linje kode! Vha.

Læs mere

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient.

Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Side 1 af 18 Navision Stat 5.0 ØKO/CPS 24.08.2008 Den nye grænseflade Dette dokument beskriver den nye grænseflade med udgangspunkt i den nye MS Dynamics NAV 5.0 SP1 klient. Overblik Introduktion Følgende

Læs mere

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata

Integration mellem webcrm og NN Markedsdata Integration mellem webcrm og NN Markedsdata I samarbejde med NN Markedsdata (NNM) tilbyder webcrm følgende 3 tillægsmoduler, der giver mulighed for direkte integration mellem webcrm og NN Markedsdatabasen,

Læs mere

Brugervejledning Datavask

Brugervejledning Datavask Brugervejledning Datavask Kuk Datavask Overblik Introduktion Semler IT har udviklet et koncept til vedligeholdelse af kundedata, i daglig tale kaldet datavask. Konceptet minimerer risikoen for fejlagtige

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse GLS Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017

Navision Stat 9.0. Kvikguide til Køindikatorer. Overblik. Side 1 af 13. ØSY/STO 01. oktober 2017 Side 1 af 13 Navision Stat 9.0 ØSY/STO 01. oktober 2017 Kvikguide til Køindikatorer Overblik Formål I denne kvikguide får du en forklaring på, hvad en Køindikator er, hvad de enkelte køindikatorer indeholder

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0

Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 INDFAK2 og NS 7.0 ØSY/STPEL/TIE 30.06.2015 Vejledning der beskriver processen mellem manuelle bilag i IndFak2 og NS 7.0 Formål I denne vejledning kan du se hvilke oplysninger der skal udfyldes ved oprettelse

Læs mere

FIK-koder på fakturaer

FIK-koder på fakturaer Side 1 af 9 FIK-koder på fakturaer Det er i ectrl muligt at indsætte en FIK-kode på fakturaen. FIK står for Fælles Indbetalings Kort, men i dag benyttes FIK i stigende grad udelukkende som en indbetalingskode,

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning

Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Affaldsdatasystem Vejledning i manuel indberetning Dokument version: 1.3 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen Roskilde, Affaldsekretariatet Ny Østergade 7-11 4000 Roskilde Tlf.

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes Betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående.

Integrationsinformationer skal nu udfyldes som nedenstående. Udtræk af debitorer til kreditvagten hos RKI I systemet kan der laves udtræk af debitorer til overvågning i eget system. Herfra kan der dannes filer til overførsel til kreditvagten hos RKI. Opsætning af

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 50 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Vis Print... 7 Fraværs

Læs mere

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland

Bookingsystem til hoteller. JTA-Data Jylland JTA. Vinkelvej 108a 8800 Viborg Tlf. 86672024 www.jta-data.dk DATA. Jylland Bookingsystem til hoteller -Data: C5 bookingsystem til hoteller Indhold 1. Daglig brug af bookingsystemet. 2. Ny booking et værelse 3. Ny booking flere værelser 4. Ankomst 5. Rengøring 6. Afrejse 7. Værelsesoversigt

Læs mere

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007

Forsendelse. Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk. Side 1. Copyright: Naddon version 201007 Forsendelse Danske Fragtmænd Microsoft Dynamics NAV 2009 Klassisk Side 1 Indholdet i dette dokument må på ingen måde gengives helt eller delvist hverken på tryk eller i anden form - uden forudgående skriftlig

Læs mere

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning

Af JSJO 7. april 2016. Vejledning CRMeducation basisløsning Af JSJO 7. april 2016 Vejledning CRMeducation basisløsning INDHOLDSFORTEGNELSE 1 introduktion... 2 1.1 Basisløsningen... 2 1.2 Tilkøbsmoduler... 2 2 Kom på CRMeducation... 3 2.1 Adgang til CRMeducation

Læs mere

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser

Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Side 1 af 13 Navision Stat 7.x ØSY/MAC/ SKH/JKH/CPS 16.06.16 Kopiering af produktionsdatabaser for opsætning af testdatabaser Overblik Formål Når der bestilles nye testdatabaser hos hosting leverandøren,

Læs mere

Indlæsning af tilskud fra UVM

Indlæsning af tilskud fra UVM Indlæsning af tilskud fra UVM Brugervejledning version 1.0 Side 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Download bogføringskladde fra brevportalen... 3 Gem regneark på din arbejdsplads... 3 Bearbejdning

Læs mere

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling.

De følgende sider indeholder skærm dumps fra Navision Stat og beskrivelser af, hver enkelt handling. 15. november 2006 Vejledning til Navision Stat - fuldt digital fakturahåndtering fra modtagelse til betaling Oversigterne på de efterfølgende sider beskriver trin for trin, hvordan man bogfører og betaler

Læs mere

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering.

Udfyld alle obligatoriske felter markeret med blåt, samt evt. valg af Disponent og linjekontering. Oprette et nyt dokument manuelt I tilfælde af at du modtager en papir faktura fra en udenlandsk leverandør, så kan du indtaste den og manuelt omdanne den til en elektronisk faktura. Den originale faktura

Læs mere

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE

Navision Stat 7.0. Abonnementsløsningen. Overblik. Side 1 af 32. 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Side 1 af 32 Navision Stat 7.0 11. maj 2015 ØS/ØSY/TIE Abonnementsløsningen Overblik Formål Abonnementsløsningen ligger placeret under Salg & marketing, og består af et Abonnementskort, som kæder debitor

Læs mere

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50

Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Kommende nyheder i WinKompas 3.6.50 Vi forventer at næste version af WinKompas bliver frigivet omkring 01-11-2013 Vi har lavet flere ændringer i den nye version, blandt andet får du 2 nye funktionaliteter:

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15

1. Indholdsfortegnelse. 2. Landeopsætning. ClickLearn Bog October 4, 2010 NAV undervisning 1/15. SW-Tools ClickLearn Bog 10/4/2010 1/15 NAV undervisning 1/15 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse...1 2. Landeopsætning...1 3. Finansopsætning...2 4. Søgning efter debitor...5 4.1. Søgning efter debitor...6 4.2. Nyt i næste version...8

Læs mere

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene

Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene. Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Overførsel af købsordre til Hydra-Grene eller Grene Fra købsordren dannes en fil, som typisk placeres lokalt på brugerens PC eller på et fællesdrev, som alle brugere har adgang til. På Hydra-Grenes webshop

Læs mere

Bruger manual Administrator Psupport

Bruger manual Administrator Psupport Bruger manual Administrator Psupport Side 1 af 47 Indholdsfortegnelse Log-on til systemet.... 4 Månedsskema... 5 Tilføj fraværsdag/periode... 5 Ændre/Slet en fraværsdag/periode... 6 Print af månedsskema

Læs mere

e-conomic integration

e-conomic integration Brugervejledning til e-conomic integration Version pr 202-02-08 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50

Document Capture til Microsoft Dynamics NAV. Quick Guide til RTC version 3.50 Document Capture til Microsoft Dynamics NAV Quick Guide til RTC version 3.50 INDHOLDSFORTEGNELSE Introduktion... 3 Basisopsætning... 4 Indlæsning af standard opsætning... 4 Opdatering af standard opsætning...

Læs mere

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt

RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt RKI modul til Advo+ Brugervejledning til Indberetning Søgning Data & kreditvagt AdvoForum A/S RKI indberetning...3 Indledning...3 Opsætning...3 Aktiviteter...6 Part kort...6 Klient kort...7 Sagskort...8

Læs mere

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger

Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Kvik-guide: Sådan opretter du en bruger Denne guide henvender sig til brugere, der er oprettet med en administrator- eller superbrugeradgang, og som har brug for at oprette andre brugere med tilknytning

Læs mere

Diginor Brugervejledning

Diginor Brugervejledning Diginor Brugervejledning Opret Kunde: Vælg punktet Kunder, Herefter fremkommer billedet til højre. I vindue 1 vil vi få en liste over vores kunder. I vindue 2 vil vi se en liste over kundens biler. 1 kunde

Læs mere

Online status. Brugervejledning

Online status. Brugervejledning Online status Brugervejledning Side 1 Om Onlinestatus Online Status har til formål at lette den årlige lageroptælling hos små og store virksomhedder. Der indtastes antal og pris på smartphone, tablet eller

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Opsætning på kreditor

Opsætning på kreditor Opsætning på kreditor For at overførsel af betalinger kan foretages til dit homebanking, kræver det noget opsætning på dine leverandører. Opsætningen foretages på fanebladet Betaling på kreditoren. I feltet

Læs mere

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten

I DSM omtales dette som Intrastat rapportering. Kundens eller leverandørens landekode Varens brugstarifnummer Varens nettovægt Transaktionsarten Intrastat Alle virksomheder i EU skal rapportere deres handel med andre EUlande. I Danmark skal bevægelsen af varer rapporteres til statistikmyndighederne hver måned, og rapporten skal indleveres til skattemyndighederne.

Læs mere

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge.

Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Danmarks Statistik, Velfærd 22. januar 203 Børn og Unge, Udsatte børn Vejledning - web-baseret indberetningssystem vedr. forebyggende foranstaltninger for udsatte børn og unge. Indhold Baggrund...2 2 Formål...2

Læs mere

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM Lasso for Microsoft Dynamics CRM Installationsvejledning Opdateret d. 20.07.2017 INSTALLER LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM Denne vejledning beskriver installation af Lasso, opsætning, ændring af brugere

Læs mere

Rapport generator til Microsoft C5

Rapport generator til Microsoft C5 Generelt Rapportgeneratoren til C5 kan benyttes sammen med alle versioner af C5 og kræver INGEN tillægsmoduler eller tilkøb af C5. Den kører på: C5 version 1.5x, 1.6x, 2.x, 3.x, 4.x, 2008, 2010 og 2012.

Læs mere

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk

BRUGERMANUAL. Ruteplanlægning i RUT. Røde Korsindsamlingen 8. MARTS 2012. RødeKors.dk BRUGERMANUAL 8. MARTS 2012 Ruteplanlægning i RUT Røde Korsindsamlingen RødeKors.dk INDHOLD 1 Introduktion til RUT... 3 2 Sådan finder du og logger på RUT... 4 3 Et par tips... 4 4 Planlægning af ruter...

Læs mere

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura

01.03.2013. ectrl Fritekstfaktura 01.03.2013 ectrl Fritekstfaktura Indholdsfortegnelse 1. Oprettelse af fritekstfaktura 3 2. Standardtekster 4 3. Udvidet fritekstfaktura 6 Udvidede funktioner på fakturahovedet 6 Linjeskabelon (udvidet

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Før en maskine kommer med på Maskinbladet, skal modeloplysninger være udfyldt. Maskiner på Maskinbladet online Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på Maskinbladet online. Der dannes en xml fil der overføres til Maskinbladet, som så opdaterer deres internet side over

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM

Lasso for. Microsoft Dynamics CRM Lasso for Microsoft Dynamics CRM Brugerguide Opdateret d. 21.07.2017 BRUGERVEJLEDNING TIL LASSO I MICROSOFT DYNAMICS CRM Denne vejledning beskriver anvendelsen af Lasso i Microsoft Dynamics CRM. Har du

Læs mere

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura

Behandling af købsfakturaer samlefaktura. Behandling af købsfakturaer samlefaktura Behandling af købsfakturaer samlefaktura Købsordrer med reservedele kan løbende varemodtages og faktureres. Dette gøres ved på den enkelte købsordre at udføre funktionen Bogføring og her vælge Bogfør (eller

Læs mere

Indsendelse af filer til banken via API

Indsendelse af filer til banken via API Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken via API Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil via API 1. Indsendelse af betalingsfil 2. Godkend og

Læs mere

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat

Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Sags- og ressourcestyring i Navision Stat Opgaver Aarhus Universitet august/september 2012 Budgetkontoret Aarhus Universitet Katrinebjergvej 89 F 8200 Aarhus N Tlf.: 87150000 E-mail: budget@au.dk www.au.dk/budget

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2016

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2016 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2016 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft

Læs mere

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013

Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Brugerguide Integration af erhvervsdata fra NN Markedsata til Microsoft Dynamics CRM 2013 Indledning Løsningen Navne & Numre Erhverv Webservice til Microsoft Dynamics muliggør integration til Microsoft

Læs mere

Indsendelse af filer til banken

Indsendelse af filer til banken Forløbet for indsendelse af en betalingsfil til banken Sådan godkendes og sendes betalinger i Navision Stat Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du indsender og godkender en betalingsfil i Business

Læs mere

Brugervejledning for virksomheder

Brugervejledning for virksomheder Brugervejledning for virksomheder Indholdsfortegnelse 1 Hvad kan virksomheden bruge Praktikpladsen.dk til?... 2 2 Virksomhedens forside... 2 3 Rediger virksomhedsprofil... 3 3.1 Stamdata... 3 3.2 Øvrige

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Brugervejledning CRM. AdvoForum A/S

Brugervejledning CRM. AdvoForum A/S Brugervejledning CRM AdvoForum A/S Advo+ CRM Indholdsfortegnelse CRM... 3 Generelt... 3 Generel opsætning... 5 Periodiske aktiviteter... 10 Emne/Klient... 11 Kontaktperson... 20 Kampagner... 27 Rapporter...

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV

Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Produkt Modellering & Load til Microsoft Dynamics NAV Send data fra et CAD-system, modellér de ønskede produktionsdata, og opret herefter stamdata automatisk i Dynamics NAV. Formål: Hovedformålet med PM&L

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde

Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde. Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Optælling med PDA, beregn lageropgørelseskladde Inden man påbegynder en optælling, skal man tage stilling til hvilke varer, man ønsker at tælle op. Men ikke mindst skal man, når man foretager selve optællingen

Læs mere

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL

ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL ONE BUSINESS - ONE APP BRUGER MANUAL 1 INDHOLDSFORTEGNELSE KOM I GANG MED SHOPBOX OPRET EN PROFIL 4 OPRET EN BUTIK 4 STARTSIDE 5 HVORDAN DU OPRETTER, REDIGERER OG SLETTER PRODUKTER OG KATEGORIER 6 OPRET

Læs mere

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen UNI C UNI C, 27.11.2013 1 Indledning... 5 1.1 Målgruppe... 5 1.2 Bemærkningsfelt...

Læs mere

Selene brugervejledning

Selene brugervejledning Selene brugervejledning F2 : Åbner en oversigt med data for det aktive felt. F3: Gemmer data i det aktive vindue Salgsordre : Bruges til oprettelse af Ordre/Arbejdskort/Fakrura Debitor: Debitorregister,

Læs mere

Forbedringer i Navision Stat 5.4

Forbedringer i Navision Stat 5.4 Forbedringer i Navision Stat 5.4 26. marts 2013/PRA Introduktion og formål med dette dokument Moderniseringsstyrelsen har pr. 11. januar 2013 frigivet obligatorisk Servicepack, Navision Stat 5.4 med tilhørende

Læs mere

Oprettelse af faktura/ordre

Oprettelse af faktura/ordre It-solutions Oprettelse af faktura/ordre Når du vil oprette en ordre til en kontaktperson, skal der først oprettes en debitor. I feltet Debitorkonto kan du se, om den pågældende debitor allerede er oprettet.

Læs mere

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring

Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Brugervejledning VFT-Reservedelsstyring Forord Online-systemet Online-systemet er et integreret administrationsprogram til brug for blandt andet administration af køb og salg af biler køb og salg af reservedele

Læs mere

Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner

Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner Nedenstående vejledning er opdelt i 3 dele: Prøvekørsel Tilretning af bildata og billeder CRM funktioner Prøvekørsel: Når App en er installeret, er login skærmbilledet, det første du møder: Det første

Læs mere

Mamut Stellar Banking

Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking Mamut Stellar Banking understøtter betalinger på en overskuelig måde, og det er muligt at fratrække evt kreditnotaer fra en Saldobetaling før den gennemføres. Dermed får man automatisk

Læs mere

Hvilke maskiner kan komme med på nettet.

Hvilke maskiner kan komme med på nettet. Maskiner på DMiBrugt Det er muligt at få både nye og brugte maskiner med på DMiBrugt. Der dannes en xml fil der overføres til DMiBrugt, som så opdaterer deres internet side over maskiner til salg. Hvilke

Læs mere

Mamut Stellar efaktura

Mamut Stellar efaktura Mamut Stellar efaktura Med Mamut Stellar e-faktura er det muligt at afsende og modtage e-fakturaer fra det offentlige og private virksomheder med GLN nummer (tidligere EAN-lokationsummer) via OIOSI eller

Læs mere

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk

Skolemedarbejder 9. og 10.klasse. Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Skolemedarbejder 9. og 10.klasse Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Ulrik Sølgaard-Nielsen Styrelsen for It og Læring Styrelsen for

Læs mere