Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3"

Transkript

1 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1

2 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C HEADERRECORD... 5 C PARAMETERRECORD... 6 C TRAILERRECORD... 6 C.3.2 CSV-STRUKTUR... 7 C.4 MASSEFORSENDELSE (MATERIALE-INDLÆSNING)... 9 C.4.1 RECORD-STRUKTUR... 9 C GENERELT...10 C HVIS FILEN FYLDER MERE END BYTES...10 C HEADERRECORD...11 C PARAMETERRECORD...12 C DATASTARTRECORD...14 C DATARECORD...14 C DATASLUTRECORD...15 C VEDHÆFTNINGSTARTRECORD...15 C VEDHÆFTNINGRECORD...15 C VEDHÆFTNINGSLUTRECORD...15 C TRAILERRECORD...16 C FEJL- OG KVITTERINGSLISTE...16 C.4.2 OIOXML-STRUKTUR...20 C MASSEFORSENDELSEAFSENDELSESAMLING...20 C AFSENDELSE...20 C VEDHAEFTNINGSAMLING...24 C VEDHAEFTNING...24 C MEDDELELSEFESDMETADATA...25 C MASSEFORSENDELSEKVITTERINGSAMLING...25 C.5 SLUTBRUGERLISTE...27 C.5.1 RECORD-STRUKTUR...27 C.6 FELTBESKRIVELSER...30 Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version 6.3 2

3 Versionshistorik Version Udgivelsesdato Ændringer AfsendelseDatoTid, præciseret for udsendelse af NemSMS er. 6.3 For masseforsendelse via record-struktur er eksempel på kvitterings- og fejlliste tilføjet. Fejlkoder er tilføjet. Tilmeldingslister kan alene udtale sig om enten Digital post eller NemSMS. Slutbrugerlister indeholder enten NemSMS-brugere eller Digitalpostbrugere. 6.1 Tilmeldingslister er ikke tilgængelig som ændringslister MasseforsendelseKvitteringSamling dokumenteret manglende felt i snitfladen: AfsendelseModtagerType, som angiver hvorvidt slutbrugeren er en privatperson eller en virksomhed. Afsendelse.MeddelelseIndholdstypeIdentifikator er præciseret mht. default værdi og tilknytning til afsendersystem. Afsendelse.MeddelelseTitelTekst er præciseret i forbindelse med servicebeskeder. Afsendelse.MeddelelseIndholdData er præciseret for forsendelse af HTML. Afsendelse.AfsendelseDatoTid præciseret at tidsrummet automatisk afgrænses for servicebesekder. Afsnittet Læsevejledning beskriver kald på tværs af snitflader. Forbehold for adgang til tilmeldingslister præciseret. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version 6.3 3

4 C.2 Læsevejledning Dokumentet beskriver den filbaserede snitflade der stilles til rådighed i Digital post. Der håndteres både en record-baseret og OIOXML-baseret format. Se nedenstående diagram. Afsnit 3-5 beskriver de filformater, der kan udveksles. mens afsnit 6 beskriver de anvendte felttyper. For en introduktion til de anvendte begreber henvises til hovedbilagets begrebsliste. Disse begreber vil i det følgende være angivet med kursiv. For en beskrivelse af hvilke tegnsæt der anvendes, henvises ligeledes til hovedbilaget Digital post - Snitflader. Bemærk at denne snitflade har adgang til enkelte operationer i REST snitfladen. Dette er eksempelvis relevant i forbindelse med en søgning efter tidligere forsendelser som en slutbruger har modtaget. Se afsnittet Kald på tværs af snitflader i bilaget Digital post Snitflader for mere information. Mulige fejlkoder er beskrevet i bilag A5. Figur 1 illustrerer snitfladen for masseforsendelser Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version 6.3 4

5 C.3 Tilmeldingsliste Tilmeldingslisten beskriver hvilke slutbrugere (identificeret ved CPR-/CVR-nummer) der er tilmeldt myndigheden, enten på tilmeldingsgruppe eller indholdstype niveau. Tilmeldingslisten sendes som fil fra e-boks til kunden. Tilmeldingslisten kan fremadrettet alene udtale sig om Digital post eller NemSMS. Såfremt der ønskes udsendt forsendelser til begge løsninger kræver dette to tilmeldingslister. Den er formateret som en record-struktur. Institutioner skal henvende sig Økonomistyrelsen Digitaliseringsstyrelsen førend de kan modtage tilmeldingslister grundet persondataloven. C.3.1 Record-struktur Hver fil indeholder én headerrecord, et antal parameterrecords (én parameterrecord pr. modtager (person og/eller virksomhed)) og én trailerrecord, som følgende illustrerer. headerrecord parameterrecord en hel fil tilmeldingslis ten n trailerrecord én for hver bruger De følgende tabeller dokumenterer indholdet af de tre records. C Headerrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS001' Struktur-version String 3 Pt. '005' Data-type String 30 Her 'Tilmeldingsliste' Kunde-Id String 15 Kunde-nr. hos e-boks. Højrestillet med foranstillede 0. Indholdet er pt. nummerisk. Dannelsestidspunkt String 26 Timestamp, f.eks Filler String 18 Er udfyldt med blanke System-Id String 15 Angiver afsendersystemet som tilmeldingslisten tilhører. Højrestillet med foranstillede 0. Indholdet er pt. nummerisk. KompletListe String 1 Altid J. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version 6.3 5

6 C Parameterrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS002' Struktur-version String 3 Pt. '006' Indholdstype / Tilmeldingsgruppe String 15 Nummer, som entydigt definerer afsendelsestypen. i e-boks. Indholdet er pt. nummerisk og angives højrestillet med foranstillede 0. S når slutbrugeren er servicebeskedmodtager og samtidig tilmeldt alt for myndigheden. Dette betyder at slutbrugeren har givet tilladelse til at modtage alle typer af servicebeskeder fra myndigheden. D når slutbrugeren er dokumentmodtager og samtidig har tilmeldt sig alt for myndigheden. I denne situation har slutbrugeren givet tilladelse til at modtage alle typer af forsendelser fra myndigheden. Bruger-type String 20 P for CPR-nummer, V for CVR-nummer Venstrestillet med efterfølgende blanke Bruger String 50 Identifikation af modtager (CPR- eller CVR-nummer) Venstrestillet med efterfølgende blanke Filler String 4 Er udfyldt med blanke Tilmeldt String 1 Altid J. C Trailerrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS003' Struktur-version String 3 Pt. '003' Antal parameterrecords String 15 Antallet af (førnævnte) parameterrecords Filler String 74 Er udfyldt med blanke Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version 6.3 6

7 Eksempel på tilmeldingsliste EBOKS001004Tilmeldingsliste EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS P DK EBOKS Eksemplet viser en tilmeldingsliste med to indholdstyper (13029 og 13030). Tilmeldingslisten er altid en totalliste, når det er filbaseret. C.3.2 CSV-struktur TilmeldingSamlingReferenceSamling Formål CSV Filen indeholder en tilmeldingsliste som beskriver hvilke slutbrugere der er tilmeldt myndigheden. Format Filen er beskrevet i følgende semikolon separerede format: 1. række: Overskrift som beskriver felterne for denne type. 2. række: Data for denne type. 3. række: Overskrift som beskriver felterne for typen TilmeldingData. 4.- n. række: TilmeldingData Filen indeholder følgende felter på overordnet niveau R DannetDatoTid Tidspunktet hvor listen blev dannet. R SystemIdentifikator Identificerer systemet som listen tilhører. R KompletIndikator Altid true. Indeholder derudover 0 til mange rækker af typen TilmeldingData. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version 6.3 7

8 TilmeldingData Formål Indeholder en tilmeldingsliste. CSV Format Slutbrugere n er tilmeldt alt for myndigheden Bemærk at for at reducere størrelsen leveres disse data i semikolon formateret format. Et eksempel på de leverede data er vist efterfølgende. For at reducere størrelsen yderligere returneres i feltet IndholdsType / Tilmeldingsgruppe: S når slutbrugeren er servicebeskedmodtager og samtidig tilmeldt alt for myndigheden. Dette betyder at slutbrugeren har givet tilladelse til at modtage alle typer af servicebeskeder fra myndigheden. D når slutbrugeren er dokumentmodtager og samtidig har tilmeldt sig alt for myndigheden. I denne situation har slutbrugeren givet tilladelse til at modtage alle typer af forsendelser fra myndigheden. Hver linie indeholder nedenstående felter adskilt af semikolon R Modtager Angiver slutbrugeren som tilmeldingen vedrører. Angivet via CPR / CVR nummer formateret uden specielle tegn. R ModtagerType Angiver om slutbrugeren er en privatperson (P) eller en virksomhed (V). R IndholdsType / TilmeldingsGruppe Afhængig af opsætning vil der enten returneres indholdstype eller tilmeldingsgruppe. R Tilmeldt Altid 1: Ja. Se rubrikken Slutbrugeren er tilmeldt alt for myndigheden. Eksempel på leverede data Formatet er uddybet ovenfor. DannetDatoTid;SystemIdentifikator;KompletIndikator :47:30;149;1 Modtager;ModtagerType;Indholdstype;Tilmeldt ;P;12345; ;V;12345;1 Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version 6.3 8

9 C.4 Masseforsendelse (materiale-indlæsning) Kunden genererer en materiale-indlæsningsfil og sender den til e-boks. I filen er der - overordnet set - seks væsentlige oplysninger: 1) identifikation af hvilken modtager der skal have meddelelsen (identificeret ved CPR- /CVR-nummer) 2) hvilken indholdstype der er tale om (eks. lønseddel) 3) hvornår meddelelsen skal være synlig i modtagerens Digital post (valørdato) 4) selve meddelelsen / servicebeskeden evt. som en fil (eks. PDF). 5) eventuelle vedhæftninger til meddelelsen. 6) angivelse af metadata såfremt meddelelsen kan besvares, Herved kan meddelelsen knyttes til den korrekte sag i et FESD system. Materiale-indlæsningsfilen kan være formateret som en XML-struktur eller som recordstruktur. Der er begrænsninger for hvor stor den samlede størrelse af en afsendelse må være samt antallet af vedhæftninger. Se dokumentet Digital post - Snitflader for detaljer. C.4.1 Record-struktur Materiale-indlæsningsfilen består af 1 headerrecord. o o o o o o Pr. meddelelse: 1 parameterrecord 1 datastartrecord 1 eller flere datarecords 1 dataslutrecord Ingen eller flere vedhæftninger 1 vedhæftningstartrecord 1 eller flere vedhæftningrecord 1 vedhæftningslutrecord 1 trailerrecord Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version 6.3 9

10 Nedenstående figur viser strukturen for materiale-indlæsningsfilen: headerrecord parameterrecord datastartrecord Eksempel på fil med en meddelelse som har en vedhæftning datarecord dataslutrecord vedhaeftningstartrecord vedhaeftningrecord vedhaeftningslutrecord trailerrecord C Generelt Alle meddelelser med tilhørende parameterrecords samles i én fil. Filen starter med én headerrecord og slutter med én trailerrecord, der begge indeholder information om filens indhold. Parameterrecorden anvendes bl.a. til at angive modtageren af meddelelsen. Datastartrecorden er en identifikation på at efterfølgende record er starten på en given meddelelse. Dataslutrecorden er en identifikation på at forrige record var sidste record i et dokument. I datastartrecorden skal også angives det antal byte meddelelsen fylder. Til sidst sluttes af med én trailerrecord. Headerrecord, parameterrecord, datastartrecord og slutrecord og trailerrecord skal alle være i EBCDIC-format, mens alle datarecords skal indeholde dokumentet i ASCII-format. C Hvis filen fylder mere end bytes Hvis dokumentet fylder mere end byte, skal dokumentet deles i flere datarecords. Det er ikke et krav, at den enkelte datarecord skal fylde præcis bytes. Det er således tilladt at opdele PDF-filer i datarecords, der fylder mindre end bytes. Er meddelelsen mindre end bytes må de resterende bytes ikke påsættes i form af blanke eller andet så længden bliver Nedenstående eksempel viser opbygningen af en fil, der indeholder to meddelelser med PDFfiler - ét på bytes og ét på Ingen af meddelelserne i eksemplet medtager vedhæftninger: Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

11 oplysninger om indholdet af filen headerrecord parameterrecord datastartrecord PDF-dokument første meddelelse (de første bytes) PDF-dokument (de resterende dataslutrecord bytes) en fil med alle meddelelser parameterrecord datastartrecord anden meddelelse PDF-dokument bytes dataslutrecord oplysninger om indholdet af filen trailerrecord C Headerrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS004' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 005 Data-type String 30 Her 'Data til e-boks' Kunde-nr String 15 Kunde-nr. hos e-boks. Højrestillet med foranstillede 0. Indholdet skal pt. være nummerisk. Dannelsestidspunkt String 26 Timestamp f.eks Afsendersystem String 15 Angiver et afsendersystem som er opsat for kunden via administrationsportalen. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

12 C Parameterrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS005' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 006 MaterialeId String 15 Angiver indholdstypen. Nummer, som entydigt definerer typen af afsendelse. Indholdet skal være numerisk og angives højrestillet med foranstillede 0. Materialet skal være oprettet for det pågældende afsendersystem. Kan udelades, da vælges automatisk default materiale for det angivne afsendersystem. Bruger-type String 20 P for CPR-nummer, V for CVR-nummer Venstrestillet med efterfølgende blanke. Bruger String 50 Identifikation af modtager (CPR- eller CVR-nummer) Venstrestillet med efterfølgende blanke. Filler String 2 Udfyldes med blanke. Valørdato String 10 Formatet er: YYYY-MM-DD. Må max ligge 5 dage frem i tiden. Hvis ikke angivet blive afsendelsen omgådende tilgængelig for modtageren. Valørtid String 8 Formatet er: HH.MM.SS. Er kun relevant for servicebeskeder. Højre del af emne String 50 Er valgfri for kunden. Teksten sættes sammen med den faste tekst (bør venstrestilles). For NemSMS erservicebeskeder anvendes denne tekst ikke.kun såfremt slutbrugeren får gemt en kopi af sin servicebesked i sin sikre boks. Filformat String 10 Filformat på meddelelsen. For servicebeskeder skal feltet være udfyldt med txt. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

13 MeddelelsesId String 30 Unik identifikation af afsendelsen. Er valgfri for kunden at angive. Er den angivet skal de første 6 karakterer være Afsendersystem, og de resterende 24 karakterer skal være unikke for den enkelte afsendelse. Id en må kun indeholde URI ikkereserverede karakterer 1. Er id en ikke valid, bliver meddelelsen afvist. Se afsnittet MeddelelsesIdentifikator i den indledende snitfladeoversigt for detaljer om formatet. Den angivne id bliver returneret i kvitteringslisten. Er id en ikke angivet tildeler Digital post afsendelsen en unik id, som returneres i kvitteringslisten. Antal bilag String 2 Numerisk. Skal være 0 for servicebeskeder. Bilags-id 1-10 String 80 Bilag_id'et er på otte karakterer. Her er mulighed for at angive 10 bilag. Bilag_id'erne angives uden at separere. Selve bilags-id'erne skal bestilles hos e-boks Filler String 15 Skal udfyldes med blanke. FESD sag Identifikator FESD sagsklassifikationidentifikator FESD Aktoer- Identifikatior FESD Dokument- Identifikatior String 36 String 36 String 36 String 36 Identificerer sagen. Er valgfrit og anvendes ikke for servicebeskeder. Klassifikation af sagen. Er valgfrit og anvendes ikke for servicebeskeder. Identificerer aktøren. Er valgfrit og anvendes ikke for servicebeskeder. Identificerer et dokument. Er valgfrit og anvendes ikke for servicebeskeder. Dialogtråd String 26 Såfremt denne meddelelse er et svar på en borgers henvendelse skal her angives en ident som kæder svaret sammen med borgerens henvendelse. Anvendes ikke for servicebeskeder. 1 Reference: Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

14 Svartype String 1 D kan besvares, anvend default postkasse for indholdstypen. A anvend postkassen angivet i svarpostkasse. Ellers: kan ikke besvares. Anvendes ikke for servicebeskeder. Svarpostkasse String 15 Såfremt svartype er A angives her hvilken svarpostkasse der skal anvendes. Id findes via administrationsportalen. Anvendes ikke for servicebeskeder. Svaremne String 15 Såfremt svartype er A, KAN her angives emnet for svarpostkassen. ID findes via administrationsportalen. Anvendes ikke for servicebeskeder. Antal vedhæftninger String 15 Numerisk. Skal være 0 for serviceneskeder. Tidsfrist String 10 En dato som angiver en tidsfrist forbundet med meddelelsen. Det er valgfrit at angive en tidsfrist. Formatet er: YYYY-MM-DD. Anvendes ikke for servicebeskeder. Note String 254 Notat der er knyttet til tidsfristen. Notater kan ses af brugeren. Det er valgfrit at angive et notat. Der kan kun angives et notat, når Tidsfrist er angivet. Anvendes ikke for servicebeskeder. C Datastartrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS014' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 005 Antal bytes String 15 Antal byte i meddelelse C Datarecord Areal String Variabel længde max byte Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

15 Den maksimale længde på en servicebesked er 160 karakterer. Disse karakterer er begrænset til standard SMS 7-bit karaktersæt, som defineret i GSM standarden for Alphabets and language-specific information 2. Bemærk krav i forbindelse med HTML forsendelser som fremgår af Digital post - Snitflader. C Dataslutrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS015' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 006 C Vedhæftningstartrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS025' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 001 Antal bytes String 15 Antal bytes vedhæftning fylder Filformat String 10 Filformat på vedhæftningen Navn Strin g 254 Filnavn på vedhæftet dokument. Navnet dkalafsendermetadata er reserveret til metadata som afsenderen har ønsket at inkludere. C Vedhæftningrecord Areal String Variabel længde max byte C Vedhæftningslutrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS026' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt Reference: Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

16 C Trailerrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS007' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 003 Antal parameterrecord String 15 Antallet af dokumenter/meddelelser Antal records String 15 Samlet antal records i filen C Fejl- og kvitteringsliste Fejl- og kvitteringslisterne indeholder oplysninger om hvorvidt indlæsningen af meddelelser i e-boks er gået godt eller har fejlet. Om en bruger (CPR- eller CVR-nummer) fremgår af kvitteringslisten eller fejllisten afhænger af returkoden. Er returkoden = 0 ( indlæsning er foretaget ) fremgår brugeren (modtageren) af kvitteringslisten. Er returkoden 0 fremgår brugeren af fejllisten. Nedenstående records indeholdes i både fejl- og kvitteringslisten. Der genereres således to lister ud fra de samme records. Hver fil indeholder én headerrecord, et antal parameterrecords (én parameterrecord pr. modtager (person og/eller virksomhed)) og én trailerrecord. Filerne sendes fra e-boks til kunden. Headerrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS008' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 005 Data-type String 30 Kvitteringsliste / Fejlliste Kunde-nr String 15 Kunde-nr. hos e-boks. Højrestillet med foranstillede 0. Indholdet er pt. nummerisk. Dannelsestidspunkt String 26 Timestamp. F.eks Filler String 115 Er udfyldt med blanke. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

17 Parameterrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS009' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 006 Indholdstype String 15 Nummer, som entydigt definerer et dokument i e- Boks. Indholdet er pt. nummerisk og angives højrestillet med foranstillede 0. Bruger-type String 20 P for cpr-nummer, V for cvr-nummer Venstrestillet med efterfølgende blanke Bruger String 50 Identifikation af modtager (CPR- eller CVR-nummer) Venstrestillet med efterfølgende blanke Filler String 2 Sættes til blanke. MeddelelsesId String 30 Samme værdi, som angivet i materialefilen. Materiale-længde String 15 Total antal bytes for dette materiale. Returkode String 2 e-boks returnerer returkode. Returtekst String 52 e-boks returnerer returtekst. Trailerrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS010' Struktur-version String 3 Recordversion. Pt. 005 Antal brugere String 15 Antal fejl/kvitteringer Filler String 171 Er udfyldt med blanke Eksempel på kvitteringsliste: EBOKS008005Kvitteringsliste EBOKS P DK Indsættelsen er foretaget EBOKS P DK Indsættelsen er foretaget EBOKS P DK Indsættelsen er foretaget EBOKS P DK Indsættelsen er foretaget EBOKS P DK Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

18 Indsættelsen er foretaget EBOKS Eksempel på fejlliste: EBOKS008005Fejlliste EBOKS P DK Bruger findes ikke EBOKS P DK Bruger findes ikke EBOKS P DK Bruger findes ikke EBOKS P DK Bruger findes ikke EBOKS P DK Bruger findes ikke EBOKS Følgende returkoder med tilhørende returtekst kan forekomme i parameterrecorden. Returkode Returtekst 0 Indsættelsen er foretaget 1 Bilag xxx findes ikke 2 Reserveret 6 Reserveret 7 Abonnementsforholdet findes ikke 8 Kunde-materialeforhold findes ikke 9 Materiale findes ikke 10 Kunde findes ikke 11 Bruger findes ikke 12 Antal bilag ikke lovlig 13 Antal modtagere ikke lovlig 14 Forskel på angivet længde og optalt længde 15 Afvist pga. fejl ved anden modtager af samme dokument 16 Samme modtager angivet flere gange på et dokument 17 Virkningsdato ligger mere end 45 dage frem i tiden 18 Reserveret 19 Der kan ikke angives flere modtagere ved anvendelse af Venteregister 20 Alias ident findes ikke 21 Dokument længde må ikke være 0 22 Længde på dokument overstiger det maksimalt tilladte 50 Brugers e-boks oprettet som følge af indlæsning 51 Dokument placeret i Venteregister 52 Dokument placeret i Kundens whitelabel 61 Afvist pga. fejl vedrørende MeddelelsesId 63 Tidsfrist ikke angivet Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

19 64 Dialogtråd ikke lovlig 65 Afvist pga. fejl vedrørende Svarpostkasse og Svaremne 66 Afvist pga. fejl vedrørende KundeBilag 67 Afsendersystem ikke lovlig 68 Ingen bilag eller vedhæftning til denne type dokument 69 System-materialeforhold findes ikke 70 Afvist pga. fejl vedrørende signeringsbart dokument 71 Afvist pga. fejl i Afsender Arkiveringsregler 98 Anden fejl 99 Anden fejl Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

20 C.4.2 OIOXML-struktur Filbaseret masseforsendelse via OIOXML skal overholde følgende XSD skemaer. C MasseforsendelseAfsendelseSamling MasseforsendelseAfsendelseSamling Formål XSD Sturkturen beskriver en samling af afsendelser. Hver afsendelse forsøges afsendt enkeltvis. Resultatet opsamles på en fejl og kvitteringsliste. Listen indeholder følgende felt på overordnet niveau R MasseforsendelseAfsendelse SamlingDannetDatoTid Tidspunktet hvor listen blev dannet. R SystemIdentifikator Identificerer systemet som listen tilhører. Indeholder desuden en liste af Afsendelse, der hver beskriver en afsendelse til en slutbruger. C Afsendelse Afsendelse Formål Dokument Begrænsning Besvarelse XSD Beskriver en afsendelse inklusiv indholdsdata og vedhæftninger. Afsendelsen kan ses af modtager fra tidspunktet angivet i feltet AfsendelseDatoTid. Afsendelse af et dokument, eksempelvis en pdf fil gøres ved: at sætte feltet FilformatNavn til PDF, at angive en titel i feltet MeddelelseTitelTekst, samt angive selve indholdet af dokumentet i feltet MeddelelseIndholdData. Der er begrænsninger for hvor stor den samlede størrelse af en afsendelse må være samt antallet af vedhæftninger. Se dokumentet Digital post - Snitflader for detaljer. Slutbrugerens besvarelse af en afsendelse vil såfremt det er muligt altid ske i Digital post portalen (bemærk ikke via privat ). C MeddelelseIdentifikator Identifikator for afsendelsen. Afsendersystemet har ansvaret for generering af id en således at den er unik på tværs af afsendersystemmer. Se afsnittet MeddelelsesIdentifikator i Digital post - Snitflade for detaljer om formatet. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

21 C AfsendelseModtager Angiver den slutbruger som skal modtage afsendelsen. Slutbrugeren er identificeret ved enten CVR- eller CPR-nummer C MeddelelseIndholdstype Identifikator Angiver indholdstypen som afsendelsen vedrører. Slutbrugeren kan til- og afmelde sig tilmeldingsgrupper som indeholder en eller flere indholdstyper. Hvis slutbrugeren er tilmeldt en tilmeldingsgruppe som indeholder denne indholdstype vil slutbrugeren modtage afsendelsen. Hvis feltet udfyldes skal den angivne indholdstype via administrationsportalen være tilknyttet det afsendersystem der afsendes via. Ellers vil det resultere i en fejl. Feltet er ikke påkrævet. Såfremt det ikke er angivet anvendes default indholdstypen, som findes via det afsendersystem der afsendes via. Hvis feltet ikke er udfyldt og der ikke er opsat en default indholdstype på afsendersystemet vil dette resultere i at forsendelsen afvises. C MeddelelseTitelTekst Titlen på beskeden der afsendes. Titlen består af en variabel og en fast del. Ved oprettelse af afsendelsen angives den variable tekst. Ved hentning af afsendelsen vises den fulde titel. File extension må ikke angives her. File extension angives i FilformatNavn. For servicebeskeder NemSMS er anvendes denne tekst ikke.kun såfremt slutbrugeren får gemt en kopi af sin servicebesked i sin sikre boks. C MeddelelseIndholdData Data i dette felt skal være indkodet i Base64 formatet. Bemærk krav i forbindelse med HTML forsendelser som fremgår af Digital post - Snitflader. C FilformatNavn Angiver formatet på meddelelsens indhold. Formatnavnet er endelsen af det filnavn, som blev opgivet da indholdet blev gemt F.eks. pdf, docx, txt, html. For servicebeskeder skal feltet være udfyldt med txt. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

22 C MeddelelseTraadIdentifikator Såfremt afsendelsen er en besvarelse af en henvendelse fra en slutbruger, skal svaret indeholde en reference der kæder svaret sammen med den oprindelige henvendelse. Denne reference kaldes for dialogtråden og id en fremgår af den oprindelige henvendelse. Feltet skal udfyldes i forbindelse med besvarelser. Hvis der ikke er tale om en besvarelse må feltet ikke være udfyldt. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebesked. C AfsendelseDatoTid Angiver tidspunktet hvor afsendelsen skal afsendes / er afsendt. Feltet kan være blankt, da afsendes omgående. Tidspunktet kan højest være 5 dage ud i fremtiden. Servicebeskeder afsendes på det angivne minuttal(dog kan præcisionen ikke blive mere præcis end 60), mens meddelelser afsendes på den angivne dato. Tidspunktet for udsendelsen af servicebeskeder begrænses automatisk til et fastsat tidsrum for ikke at genere slutbrugeren (se Digital post - Snitflader ). C AfsendelseTilstandNavn Skal sættes til Planlagt eller undlades (da planlagt er default). Planlagt betyder: afsendelse planlagt på det angivne tidspunkt C VedhaeftningSamling Indeholder information om afsendelsens vedhæftninger, inklusiv selve indholdet eller reference til det. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebesked. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

23 C MeddelelseSvarTypeNavn standard angivet ikkemuligt. Angiver hvorvidt besvarelse er muligt samt hvordan svarpostkassen bestemmes. Bemærk at servicebeskeder aldrig kan besvares. standard: svar er muligt såfremt en svarpostkasse er angivet på indholdstypen via administrationsportalen. angivet: Svarpostkassen fremgår af feltet MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator. ikkemuligt: slutbrugeren kan ikke besvare afsendelsen. Såfremt feltet ikke er udfyldt anvendes standard. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebesked, idet servicebeskeder ikke kan besvares. C C MeddelelseSvarPostkasse Identifikator MeddelelseSvarEmne Identifikator Skal angives når feltet MeddelelseSvarTypeNavn har værdien angivet. Det skal være en postkasses identifikator, som findes via administrationsportalen. Feltet MeddelelseSvarEmneIdentifikator angiver det emne, der skal svares til. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebesked. Angiver emnet på postkassen, der skal svares til. Emnet kan kun angives hvis MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator er angivet. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebesked. C MeddelelseFESDmetadata Feltet har kun relevans når afsendelsen har en svarpostkasse (se feltet MeddelelseSvarTypeNavn ) Indholdet af disse metadata vil blive returneret ved besvarelse af afsendelsen og tjener til at knytte svaret til den korrekte sag i et sagsbehandlingssystem. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebesked. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

24 C MeddelelseTidsfristDato En dato som angiver at der er en tidsfrist forbundet med meddelelsen. Det er valgfrit at angive en tidsfrist. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebesked. C MeddelelsesTidsfristTekst Et notat som afsender kan tilknytte til tidsfristen. Det er valgfrit at angive en tekst. Der kan kun angives en tekst, når MeddelelseTidsfristDato er angivet. C MeddelelseServiceBeskedTekst Feltet er udgået. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebesked. C VedhaeftningSamling VedhaeftningSamling Formål TYPE Typen indeholder en liste af informationer om de vedhæftninger der er tilknyttet en afsendelse. Det kan være dokumenter og/eller bilag. Indeholder en liste af typen Vedhaeftning C Vedhaeftning Vedhaeftning Formål TYPE Typen indeholder information om en vedhæftning. Ved oprettelse indeholder vedhæftningen selve indholdet indkodet i Base64 format. Ved læsning indeholder den en reference til selve indholdet. C VedhaeftningNavn Navnet på vedhæftningen. File extension må ikke angives her. File extension angives i FilformatNavn. C VedhaeftningIndholdData Selve indholdet af vedhæftningen indkodet i Base64 formatet. Feltet er kun relevant ved oprettelse af vedhæftningen. Når afsendelsen hentes er VedhaeftningIndholdURLreference inkluderet i stedet for. C VedhaeftningIndholdURL reference Reference til indholdet af vedhæftningen. Ved læse repræsentationen er det hele URL en til indholdet. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

25 C FilformatNavn Angiver formatet på vedhæftningens indhold. Formatnavnet er endelsen af det filnavn, som blev opgivet da filen blev gemt. F.eks. pdf, docx, html, txt. C BilagIdentifikator Hvis filen skal refereres i mange afsendelser, behøves den kun at blive oploadet en gang som et bilag. Efterfølgende kan den refereres via dette felt. Eksempelvis vil vejledninger oftest være et bilag. Bilagsnummeret som skal angives her findes via administrationsportalen ligesom bilaget oploades samme sted. R IndholdStoerrelseMaal Størrelsen af filen i kilobytes før Base64 encoding. C MeddelelseFESDmetadata MeddelelseFESDmetadata Formål Typen indeholder FESD-metadata. TYPE Kommentar Felterne i denne type er en del af den kommende FESD standard. C FESDdokumentIdentifikator Identificerer et dokument. C FESDaktoerIdentifikator Identificerer aktøren. C FESDsagIdentifikator Identificerer sagen. C FESDsagsklassifikation Identifikator Klassifikation af sagen. C MasseforsendelseKvitteringSamling MasseforsendelseKvitteringSamling Formål Format CSV Kvitteringslisten beskriver for alle de afsendelser der er behandlet siden sidste kvitteringsliste, hvordan behandlingen forløb. En fejlkode er tilgængelig for alle afsendelser hvor behandlingen fejlede. Kvitteringslister kan være meget store. For at komprimere størrelsen anvendes semikolon formateret format i stedet for OIOXML. Et eksempel på de leverede data er vist efterfølgende. Nedenstående felter leveres i første linje adskilt af semikolon Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

26 R R MasseforsendelseKvittering SamlingIdentifikator MasseforsendelseKvittering SamlingDannetDatoTid Identificerer listen. Tidspunktet hvor listen blev dannet. R SystemIdentifikator Identificerer systemet som listen tilhører. De efterfølgende linier indeholder nedenstående felter adskilt af semikolon R AfsendelseModtager Angiver slutbrugeren som afsendelsen er sendt til. CPR / CVR nummer formateret uden specielle tegn. R AfsendelseModtagerType Angiver hvorvidt modtageren er en virksomhed eller borger. V = CVR - nummer P = CPR - nummer R MeddelelseIndholdstype Identifikator Angiver indholdstypen som afsendelsen vedrører. R MeddelelseIdentifikator Refererer afsendelsen. Modsvarer feltet MeddelelseIdentifikator i Afsendelse. R IndholdStoerrelseMaal Angiver størrelsen i bytes på denne forsendelse. R FejlKode Se bilag A5 for en beskrivelse af mulige værdier R KvitteringTekst En tekstuel beskrivelse af fejlkoden. Eksempel på leverede data Bemærk at den første linie i filen har et format og de efterfølgende et andet som beskrevet ovenfor. 10; ;15; ;P;12345;DKAL ;124;4003;Ukendt bilagid ;V;12345;DKAL ;124;4008;Antal vedhæftninger ikke lovlig. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

27 C.5 Slutbrugerliste Slutbrugerlisten indeholder mobiltelefonnumre på slutbrugere (identificeret ved CPR-/CVRnummer) som er tilmeldt myndigheden. Slutbrugerlisten er tilgængelig som fil. Den er formateret som en record-struktur. Det er uafklaret hvilke krav der stilles til en myndighed for at de kan hente en slutbrugerliste. Det er ligeledes uafklaret hvorvidt ændringslister vil blive stillet til rådighed. C.5.1 Record-struktur Hver fil indeholder én headerrecord, et antal parameterrecords (én parameterrecord pr. modtager (person og/eller virksomhed)) og én trailerrecord, som følgende illustrerer. headerrecord parameterrecord en hel fil tilmeldingslis ten n trailerrecord én for hver bruger De følgende tabeller dokumenterer indholdet af de tre records. Headerrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS001' Struktur-version String 3 Pt. '004' Data-type String 30 Her 'Slutbrugerliste' Kunde-nr String 15 Kunde-nr. hos e-boks. Højrestillet med foranstillede 0. Indholdet er pt. nummerisk. Dannelsestidspunkt String 26 Timestamp, f.eks Filler String 18 Er udfyldt med blanke Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

28 Parameterrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS002' Struktur-version String 3 Pt. '005' Bruger-type String 20 P for CPR-nummer, V for CVR-nummer Venstrestillet med efterfølgende blanke Bruger String 50 Identifikation af modtager (CPR- eller CVR-nummer) Venstrestillet med efterfølgende blanke Mobiltelefon nummer String 15 Nummeret på slutbrugerens mobiltelefon. Såfremt det er en ændringsliste og brugeren har slettet sit nummer vil feltet være tomt. Hele nummeret vil ikke være læsbart, med mindre fuld visning er tilkøbt. Et eksempel på et sløret nummer er ****. Filler String 4 Er udfyldt med blanke EpostAdresse1 String 254 Angiver brugerens private adresse som der sendes adviseringer til i det omfang brugeren ønsker. adressen er kun delvist angivet, f.eks. som Den fulde adresse er aldrig tilgængelig for et register. EpostAdresse2 String 254 Som første adresse. DKALstatusKode String 1 Angiver modtagerens Digital post status: 0: Ikke tilmeldt 1: Kun tilmeldt som servicebeskedmodtagernemsmsbruger. 2: Har accepteret Digital post vilkår. En slutbruger har kun en sikker boks, når Digital post vilkår er accepteret.digital post modtager. Listen kan kun udtale sig om enten Digital post eller NemSMS alt afhængig af hvad den er blevet opsat til. EboksStatusKode String 1 Angiver modtagerens e-boks status: 0: Ikke tilmeldt. 1: Tilmeldt. RegistreringDatoTid String 26 Angiver tidspunktet hvor SlutbrugerDKALstatusKode sidst er ændret. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

29 Trailerrecord Record-type String 8 Altid 'EBOKS003' Struktur-version String 3 Pt. '003' Antal parameterrecords String 15 Antallet af (førnævnte) parameterrecords Filler String 74 Er udfyldt med blanke Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

30 C.6 Feltbeskrivelser Felt <Record-type> <Struktur-version> <Data-type> Beskrivelse Identificerer record-typen. Nummeringen af de enkelte records er et udtryk for den 'rækkefølge' de er udviklet af e-boks i. Records er derfor ikke angivet i nummerisk orden. Angiver versionen for den enkelte record. Ved ændringer i recordlayout vil versionsnummeret også ændres. Identificerer hvilken snitflade der er tale om (tilmeldingsliste, materialeindlæsning, fejl-/kvitteringsliste). <Kunde-nr> Et unikt nummer for den enkelte kunde. Nummeret tildeles af e- Boks. Ønsker kunden at benytte egne kunde-numre skal dette aftales med e-boks. <Dannelsestidspunkt> <Filler> <Indholdstype> <Valørdato> Tidspunktet hvor filen er genereret. Et felt der bruges til at fylde strukturen op, så strukturen passer til en bestemt længde. Feltet skal angives med blanke. Unikt nummer, som tildeles hvert meddelelse, fx et nummer for regninger, et andet for årsopgørelser osv. Nummeret tildeles af e- Boks. Den dato meddelelsen og tilhørende dokumenter skal være synligt i modtagerens indbakke. Data kan indlæses før denne dato, men vil ikke være synligt i e-boks før. Angives der ikke nogen valørdato, vil dokumentet være synligt senest dagen efter. <Materialebeskrivelse> Afsenderens mulighed for frit at angive en tekst. Teksten indgår i navnet på dokumentet, som modtageren ser det i sin indbakke. Bemærk, at den variable tekst sættes sammen med den (faste) tekst, som er registreret på materialet hos e-boks. Den faste tekst står forrest efterfulgt af den variable tekst. <Leverandør Identifikation> <Antal bilag> <Bilags-id> <Filformat> En identifikation, som entydigt identificerer det pågældende PDFdokument. Det genereres af kunden og returneres af e-boks i fejl- /kvitteringslisten. Kunden kan derudover bruge feltet som et slags 'fingerprint' for dokumentet. Feltet tolkes ikke af e-boks. Numerisk felt som angiver antallet af bilag der skal vedhæftes PDF-dokumentet. Der kan tilknyttes op til 10 bilag pr. dokument. De identer der angives skal være otte karakterer lange og skal matche med de af e-boks fremsendte bilag. Filtypen på dokumentet. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

31 Felt Beskrivelse <Returkode> e-boks angiver en returkode i parameterrecorden. Er returkoden 0 er indlæsningen af dokumentet i e-boks gået godt. Er returkoden 0 er der opstået en fejl. <Returtekst> Uddybende tekst som forklarer hvad en given returkode skyldes. En bruger i e-boks identificeres vha. nedenstående tre felter. Felt <Bruger-type> <Bruger> Filler Beskrivelse Skal være P for CPR-nummer eller V for CVR-nummer. Skal være CPR- eller CVR-nummer. CPR-nummeret angives uden '-' (bindestreg) og angives venstrestillet med efterfølgende blanke. Sættes til blanke. Digital post Snitflader - Bilag C: Filbaseret version

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

- beskrivelse af snitflader

- beskrivelse af snitflader - beskrivelse af snitflader 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Ændringer... 3 3. Læsevejledning... 4 4. Tilmeldingslisten... 5 5. Materiale-indlæsningsfilen... 7 6. Fejl- og kvitteringslisterne...

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3

Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 Digital post Snitflader Bilag D - Forsendelse via printfiler Version 1.3 1 Forsendelse via printfiler Dette dokument beskriver hvilke forudsætninger en kunde, som ønsker konvertering af en AFP datastrøm

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen...

1 Brug af snitfladebeskrivelsen... 2. 2 Formål og beskrivelse... 2. 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2. 2.2 Beskrivelse af snitfladen... AUB - Indberet skoleophold(al8) Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug snitfladebeskrivelsen... 2 2 Formål og beskrivelse... 2 2.1 Hvad er formålet med snitfladen?... 2 2.2 Beskrivelse snitfladen...

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI

Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI Vejledning for anvendelse af PensionsIndberetningssystem PI PNN PENSION 190503/AMB Indholdsfortegnelse 1. INDBERETNINGER... 3 2. SØG INDBERETNING... 4 3. NY INDBERETNING... 5 4. INDLÆS FIL... 7 5. INDTAST

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 5 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13

ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 ELEKTRONISK INDBERETNING POST 23/8 2007 VERSION 1.13 Indhold Indhold... 2 Introduktion... 3 dk.hob.ei.general.plugin... 4 Metoder... 4 GetPrivateMail... 4 GetPrivateMailNext... 7 DeletePrivateMailEx...

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0

Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Underbilag 2O Beskedkuvert Version 2.0 Indhold Indledning... 34 2 Beskedkuvertens struktur... 34 3 Indhold af Beskedkuverten... 34 3. Overordnet indhold... 45 3.2 Detaljeret indhold af Beskedkuverten...

Læs mere

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne

OPBYGNING AF INSTRUMENTER. Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne OPBYGNING AF INSTRUMENTER Online Designeren Record ID Felttyper Validering og variabelnavne Online Designer Online designeren er det primære værktøj til at opbygge skemaet til dataindsamling. I REDCap

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION

BILAG A KØBENHAVNS UNIVERSITET IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION KØBENHAVNS UNIVERSITET BILAG A IKT-TEKNISK KOMMUNIKATIONSSPECIFIKATION PROJEKT ID: KU_xxx_xx_xx_xxxx (se bilag G, pkt. 0.0) PROJEKTNAVN: xxx DATO: xx.xx.xxxx VERSION: 1.1 VERSIONSDATO: 28.03.2014 02 BILAG

Læs mere

DKAL Snitflader REST Portal

DKAL Snitflader REST Portal DKAL Snitflader REST Portal 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 3 A4.1.1 HENVISNINGER 3 A4.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A4.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A4.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4 A4.1.2.3

Læs mere

Flettebreve og Doc2mail

Flettebreve og Doc2mail Flettebreve og Doc2mail Denne vejledning beskriver hvordan du kan sende flettebreve via Doc2mail. I vejledningen er der vedlagt en række skabeloner du kan benytte til dette. Vejledningen er rettet mod

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler

OverførselsService. Recordbeskrivelser overførsler Recordbeskrivelser overførsler INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 HISTORIK... 3 OVERFØRSLER... 4 Overførselsarter... 4 Recordstruktur... 5 Eksempel på opbygningen af en leverance

Læs mere

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS

NemKonto. XML skemaer for. ukomplette og komplette betalinger. til NKS NemKonto KMD Selma Lagerlöfs Vej 300 9100 Aalborg www.nemkonto.dk NemKonto XML skemaer for ukomplette og komplette betalinger til NKS Version 2.0 19-05-2006 Økonomistyrelsen er ansvarlig for NemKonto,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003

Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Unitel EDI Indbetalingskort advisering August 2003 Solo-symbolet står for sikker og nem adgang til Nordea via forskellige elektroniske kanaler. Indhold 1. Generelle oplysninger...3 2. Advisering af indbetalinger...3

Læs mere

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010

Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Unitel til pc Kommasepareret format for Posteringsdata August 2010 Indhold 1. Indledning... 3 2. Generelt... 3 2.1 Posteringstype- og reference-koder... 3 3. Feltbeskrivelse... 4 4. Record-beskrivelse

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline

OIOUBL Guideline. OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Guideline OIOUBL Datatyper UBL 2.0 Datatypes G29 Version 1.3 Udgivelsen er beskyttet af Creative Commons license, Navngivning 2.5 Kolofon Kontakt: Digitaliseringsstyrelsen E-mail:

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Integration af DocuBizz og Helios

Integration af DocuBizz og Helios Integration af DocuBizz og Helios v. 0.2 Side 1 af 7 Integration af DocuBizz og Helios 1 Overordnet beskrivelse... 1 2 Format for de overførte data... 1 3 Overførsel af stamdata fra Helios til DocuBizz...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000002Q Betalingsadministration Send sagsoplysninger til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Ændringer i forhold til forrige version...

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail

Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail Vejledning Digital Post Outlook, SBSYS og Doc2mail 1 Indhold 1.0 Digital Post via Outlook...3 2.0 Digital Post fra SBSYS...5 2.1 Skal du sende ét eller flere dokumenter fra en sag:...5 2.2 Skal du oprette

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data...

1 Brug af feltbeskrivelsen... 3. 2 Formål og beskrivelse... 4. 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4. 2.2 Modtagelse af data... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Brug af feltbeskrivelsen... 3 2 Formål og beskrivelse... 4 2.1 Hvad er formålet med feltbeskrivelsen?... 4 2.2 Modtagelse af data... 4 2.3 Begreber, definitioner

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0

WebGT 3.0 - Graveansøgning. Brugervejledning. 25. september 2012. Udgave 1.0 WebGT 3.0 - Graveansøgning Brugervejledning 25. september 2012 Udgave 1.0 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 1.1 OPRETTELSE SOM BRUGER... 3 1.2 NOTIFICERINGSMAILS... 4 2 OPBYGNING OG SAGSGANG... 5 2.1

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.1

Digital Post. Snitflader. Version 6.1 Digital Post Snitflader Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 4 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 4 1.2 SKEMAVALIDERING 4 1.3 KOM HURTIGT I GANG 4 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Brugermanual. Byggeweb Udbud Tilbudsgiver 7.39

Brugermanual. Byggeweb Udbud Tilbudsgiver 7.39 Brugermanual Byggeweb Udbud Tilbudsgiver 7.39 Indholdsfortegnelse Udbud Tilbudsgiver... 5 Indledning... 5 Tilmelding og adgang... 6 Introduktion... 7 Udbudsbeskrivelse... 8 Frister og indstillinger...

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel

Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Udfyldningsvejledning til fast format records ved indberetning via fil til DA-Barsel Indhold Dataformat generelt... 1 Længde... 1 Karaktersæt... 1 Datastruktur ved records i fast format... 1 00 Dataleverandør

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Anklagemyndighedens Vidensbase

Anklagemyndighedens Vidensbase Anklagemyndighedens Vidensbase Indhold 1 OM DENNE VEJLEDNING... 2 2 LOGIN... 3 3 SØGNINGER... 4 3.1 SØG EFTER DOKUMENTER... 4 3.2 NAVIGÉR DIG FREM... 5 3.3 KOMBINÉR SØGNING OG NAVIGATION... 6 3.4 VISNING

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

BBR-Kommune Inddataboks

BBR-Kommune Inddataboks BBR-Kommune Inddataboks Brugervejledning Version 1.0 Indholdsfortegnelse 1.1. Forord... 3 1.2. Formål... 3 1.3. Adgang... 3 1.4. Opbygning af vejledningen... 4 2. Inddataboksen set i sammenhæng... 5 2.1.

Læs mere

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen

Brugervejledning - til internetbaseret datakommunikation med PBS ved hjælp af HTTP/S-løsningen Payment Business Services PBS A/S Lautrupbjerg 10 P.O. 500 DK 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 pbsmailservice@pbs.dk www.pbs.dk PBS-nr. 00010014 CVR-nr. 20016175 Brugervejledning - til

Læs mere

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0,

Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor. Version 1.0, Af Snitfladebeskrivelse for GO000004Q Betalingsadministration Send indbetaling til KMD Opus Debitor Version 1.0, 05.09.2012 Snitfladebeskrivelse for GO000004Q betalingsadministration modtag betaling Indholdsfortegnelse

Læs mere

Digital Post Snitflader Version 7.0

Digital Post Snitflader Version 7.0 Digital Post Snitflader Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 OM VERSION 7.0 6 1.2 ANVENDELSE AF OIOXML 8 1.3 SKEMAVALIDERING 9 1.4 KOM HURTIGT I GANG 9 1.5

Læs mere

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3

1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 Version 1.1.1 Oktober 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. FORORD TIL BRUGERVEJLEDNING FOR FLYTNING AF LD-KONTI... 3 2. ÅBNINGSSKÆRMBILLEDET, START AF DATABEHANDLING... 4 2.1. ADGANGSKONTROL... 4 2.2. INDBAKKEN...

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver eksterne

Læs mere

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed

Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Boligportal.dk s kravspecifikation til XML-feed Introduktion I forbindelse med automatisk import af lejeboliger til Boligportal.dk skal der udarbejdes en XML-feed, som Boligportal.dk kan hente på en URL.

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelse

Fremsøg sendte meddelelse Fremsøg sendte meddelelse Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i digital post. Version: 2.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1

Læs mere

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL

Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL Uddybende vejledning til UTS Forsyningsspecifikation i OIOUBL 4. januar 2013 Indhold UTS og forskellen i forhold til det gamle format...2 Udfordringer med UTS...2 Tiltag med henblik på at afhjælpe udfordringerne...3

Læs mere

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema

Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Sådan udfylder du Ankestyrelsens webankeskema Indhold Generelt... 2 Hvor finder jeg skemaet, og hvornår skal jeg bruge det?... 2 Hvad skal jeg udfylde?... 2 Du kan gemme undervejs... 2 Du kan stadig bruge

Læs mere

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008

Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Unitel til pc Indbetalingskort advisering Februar 2008 Indhold Indledning... 3 Beskrivelse... 4 PBS... 4 Eksempler... 12 Danske Bank... 13 GiroBank... 14 2 Indledning Denne vejledning indeholder en beskrivelse

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008

Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere. Version 1. februar 2008 Specifikationer til tilslutningsprøven for Private Betalingsformidlere Version 1. februar 2008 Indholdsfortegnelse 1 Indledning...1 1.1 Formål med specifikationerne... 1 1.2 Forudsætninger for specifikationerne...

Læs mere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere

Integrationsmanual. Campus faktureringsløsning til Navision Stat. Brugervejledning til udviklere Integrationsmanual Campus faktureringsløsning til Navision Stat Brugervejledning til udviklere Moderniseringsstyrelsen Navision Stat fakturering 2016 1 1. Indholdsfortegnelse Nyt kapitel 1. Indholdsfortegnelse...

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør

Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for dataleverandør Vejledning for dataleverandør Leverance 0603 Aftaleoplysninger generelt Januar 2012 Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup Tlf. 44 68 44 68 CVR-nr. 20 01 61 75 Indholdsfortegnelse 1. Vedligeholdelse

Læs mere