Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3"

Transkript

1 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1

2 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 5 B.1.3. OPSÆTNING... 6 B.2. MYNDIGHED BESVARER / INITIERER HENVENDELSE TIL SLUTBRUGER... 7 B.2.1. HVORNÅR SKAL DEN MANUELLE PROCES VÆLGES?... 7 B.2.2. MANUEL PROCES... 7 B.2.3. NEMSMS ER... 9 B.2.4. KONFIGURATION AF FORSIMPLET BESVARELSE... 9 AUTOMATISK INDSÆTTELSE AF DIALOGTRÅD... 9 AUTOMATISK GENERERING AF SVARTITLEN... 9 B.2.5. AUTOMATISERET PROCES, EVT. VIA ESDH-SYSTEM...10 B.2.6. KVITTERING FOR SUCCESFULD FORSENDELSE...10 B.2.7. FEJLKVITTERING...11 B.2.8. AFSENDER METADATA...12 B.3. FORSENDELSE FRA SLUTBRUGER TIL MYNDIGHED...13 B.3.1. KVITTERING...17 B.4. APPENDIKS...18 B.4.1. AFSENDELSE METADATA...18 EPOSTAFSENDELSEMETADATA...18 B.4.2. AFSENDELSE KVITTERING...22 EPOSTAFSENDELSEKVITTERING...22 B.4.3. MEDDELELSE METADATA...22 EPOSTMEDDELELSEMETADATA...22 B.4.4. MEDDELELSE KVITTERING...23 EPOSTMEDDELELSEKVITTERING...23 B.4.5. SIGNATURBEVIS...23 EPOSTSIGNATURBEVIS...23 B.4.6. SIGNATURBEVIS VEDHÆFTNINGER...24 EPOSTVEDHAEFTNINGSAMLING...24 B.4.7. FESD METADATA...25 MEDDELELSEFESDMETADATA...25 Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version 6.3 2

3 Versionshistorik Version Udgivelsesdato Ændringer 6.3 Servicebeskeder er omdøbt til NemSMS. 6.2 Afsnittet Manuel proces præciserer hvordan emnefeltet anvendes som en del af titlen i svaret. Afsnittet Konfiguration af forsimplet besvarelse beskriver den nye funktionalitet, der hjælper med at generere en sigende svartitel, som er let genkendelig for slutbrugeren. 6.1 Afsnit B.1.3 Opsætning i administrationsportalen er uddybet. Præciseret hvornår en henvendelse til en slutbruger kan besvares. Begrebet obligatorisk indholdstype er ændret til obligatorisk tilmeldingsgruppe da dette modsvarer terminologien i administrationsportalen. Hvornår bør den manuelle proces anvendes nyt afsnit tilføjet. I appendiks er forskellen mellem den manuelle og automatiserede proces fremhævet. XML eksempler opdateret med namespace adir til cpr-nummer. EpostAfsendelseMetadata.MeddelelsesIdentifikator uddybet EpostAfsendelseMetadata.SystemIdentifikator præciseret forhold for underleverandører. Afsnittet Introduktion beskriver kald på tværs af snitflader. Afsnittet Opsætning beskriver hvordan REST kaldes via et S/MIME afsendersystem. Afsnittet Forudsætning for at en meddelelse må fremsendes til en slutbruger er flyttet til bilaget Digital post snitflader. I afsnittet om opsætning er det præciseret at Digital post anvender Sender Policy Framework (SPF). Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version 6.3 3

4 B.1. Introduktion Dette dokument beskriver integration til Digital post via S/MIME. Snitfladen anvendes til at transportere meddelelser mellem en myndighed og Digital post. Myndigheder kan både modtage og afsende meddelelser via denne snitflade. Udgangspunktet er at en slutbruger er logget på sin Digital post og ønsker at rette henvendelse til en myndighed. Dette sker rent praktisk ved at slutbrugeren via Digital post finder en postkasse, som myndigheden har opsat. Herved får slutbrugeren mulighed for at indtaste en meddelelse. Meddelelsen kan eventuelt indeholde metadata såfremt dette er opsat på postkassen. Når slutbrugeren efterfølgende trykker på send, vil meddelelsen være tilgængelig for myndigheden enten via S/MIME snitflade eller REST snitfladen. Når en slutbruger retter henvendelse til en myndighed via Digital post er det muligt at opsætte Digital post til at fremsende meddelelsen via S/MIME. Der er således ikke tale om fremsendelse af en S/MIME meddelelse fra slutbrugerens private adresse. Det er blot en kommunikationskanal mellem Digital post og myndighedens sikker e-post løsning, så myndigheden kan genbruge den nuværende infrastruktur til afsendelse og modtagelse af sikker . Bemærk at denne snitflade har adgang til enkelte operationer i REST snitfladen. Dette er eksempelvis relevant i forbindelse med en forespørgsel om en slutbruger er tilmeldt forud selve forsendelsen. Se afsnittet Kald på tværs af snitflader i Digital post Snitflader for mere information. B.1.1. Henvisninger Følgende dokumenter indeholder information, som er relevant for den snitflade, der er beskrevet i dette dokument: Digital post - Snitflader indeholder den overordnede beskrivelse af Digital post s system-til-system snitflader, hvilket inkluderer en overordnet beskrivelse af REST snitfladen. Dokumentet indeholder også en begrebsliste, som beskriver alle Digital post relaterede begreber, der er anvendt i dette dokument. Disse begreber er i dette dokument skrevet med kursiv og det forudsættes i dette dokument, at læseren er fortrolig med begreberne. Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for et afsendersystem. Et afsendersystem anvendes af en myndighed til at sende afsendelser til slutbrugere. Bemærk at dette er et alternativ til denne snitflade til at afsende meddelelser. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for et afhentningssystem. Systemet anvendes af virksomheder og myndigheder til at hente post fra indbakken i deres sikre boksdigitale postkasse. Bemærk at dette er et alternativ til denne snitflade til at modtage meddelelser. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version 6.3 4

5 B.1.2. Integration med eksisterende sikker e-postløsning Digital post-løsningen for afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME er designet til at integrere med myndighedernes eksisterende sikre e-postløsninger. Det kan både være en automatiseret løsning som lever op til standarden for FESD Sikker e-postløsning, eller en mere manuel løsning, hvor sikker e-post håndteres via en mail klient. Digital post tillader opsætning af flere systemer per myndighed, hvilket betyder at den enkelte myndighed kan håndtere mails på mange forskellige måder. Dette afsnit beskriver Digital post s integration med sikre e-postløsninger, der lever op til standarden for FESD Sikker e-postløsning. Nedenstående figur illustrerer dette. 3. part Slutbruger DKAL signaturbevis S/MIME signaturbevis Myndighed DKAL Internet S/MIME Gateway Mail Server Medarbejder ESDH System Mail Klient Digital post kommunikerer med myndighedens S/MIME Gateway på samme måde som andre, der ønsker at sende sikker e-post til myndigheden. Myndighedens sikre e-post løsning skal ikke håndtere meddelelser fra Digital post på nogen speciel måde, men skal anvende de sædvanlige regler og procedurer for kontrol af mail. Dette inkluderer bl.a. at S/MIME gateway en genererer et signaturbevis, som har til formål at verificere integritet i kommunikationen samt autenticitet af afsender(i dette tilfælde Digital post). Meddelelser fra Digital post indeholder et Digital post signaturbevis som beskriver hvor vedhæftede filer oprindeligt stammer fra, samt det oprindelige afsendelsestidspunkt. Dette er relevant for at en myndighed kan modtage en videresendt meddelelse fra en anden myndighed og se hvor meddelelsen / dokumentet oprindeligt stammer fra samt tidspunktet hvor slutbrugeren modtog det. Yderligere indeholder Digital post signaturbeviset oplysninger om slutbrugerens certifikat. Digital post signaturbeviset har således et andet formål end S/MIME signaturbeviset, og er ikke en erstatning for dette. Digital post signaturbeviset er en vedhæftet fil i de modtagne mails fra Digital post, og myndighedens sikre e-postløsning skal ikke håndtere denne vedhæftning specielt. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version 6.3 5

6 B.1.3. Opsætning Dette dokument forudsætter at et afsendersystem er blevet opsat via e-boks administrationsportalen. Her beskrives kort de muligheder der skal konfigureres for at kunne sende og modtage via S/MIME. For at modtage meddelelser fra slutbrugere via S/MIME kræves det, at en postkasse er oprettet i administrationsportalen. Desuden skal postkassen angive den adresse, der skal videresendes til, samt det certifikat der skal anvendes til kryptering ved videresendelsen. For at afsende via S/MIME til en slutbruger kræves at et afsendersystem er opsat hertil i administrationsportalen. Dette afsendersystem skal konfigureres til S/MIME som den valgte snitflade. I forbindelse med opsætningen skal myndigheden oploade det certifikat, de anvender til signering af afsendelsen. For hver afsendelse skal det fremgå hvilken indholdstype der er tale om. De mulige indholdstyper opsættes via administrationsportalen (her kaldes de materialer). Det er muligt i administrationsportalen at angive en standard indholdstype som vælges for et afsendersystem, hvis intet andet er oplyst. For at en slutbruger kan besvare en henvendelse kræves at afsendelsen angiver en svarpostkasse. Dette kan gøres ved: 1) eksplicit at angive svarpostkassen i forbindelse med afsendelsen eller ved 2) at den angivne indholdstype har opsat en svarmulighed. Hvis ingen af disse betingelser er opfyldt kan slutbrugeren ikke besvare henvendelsen. Forsendelser til en slutbruger er ikke tilladt uden på forhånd at afdække at slutbrugeren er tilmeldt. Dette er ikke muligt at afgøre via S/MIME snitfladen, men kræver kald til REST afsendersystem snitfladen. For at kalde REST kræves et certifikat. Det er det samme certifikat, der skal anvendes, som det der er opsat for S/MIME systemet i administrationsportalen. Ingen af de konti som anvendes til at modtage beskeder fra Digital post må anvende AutoReply. Det gælder de adresser der anvendes ved afsendelse, modtagelse, og kvittering. Digital post anvender Sender Policy Framework (SPF) hvorved det er muligt at verificere de IP-adresser Digital Post udsender fra. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version 6.3 6

7 B.2. Myndighed besvarer / initierer henvendelse til slutbruger Digital post giver mulighed for, at myndigheden både kan besvare og initiere en meddelelse til en slutbrugers sikre boksdigitale postkasse via S/MIME. Afsendelsen vil blive tilgængelig for slutbrugeren med det samme. Dette kan gøres på to måder: En manuel proces. Denne model anvendes typisk, hvor meddelelsen besvares og initieres direkte fra en mail klient (f.eks. Outlook), hvor der ikke er yderligere integration f.eks. til et ESDH system. Denne model læner sig op af myndighedens eksisterende infrastruktur og kan introduceres med et minimum af indsats. En automatiseret proces. Denne model anvendes typisk ved anvendelse af et ESDH system eller et dedikeret fagsystem. Den kan desuden anvendes via en mail klient som har tilføjet funktionalitet via add on komponenter. Bemærk at der kun må fremsendes til en slutbruger såfremt visse betingelser er opfyldt. Disse betingelser fremgår af afsnittet Forudsætning for at en meddelelse må fremsendes til en slutbruger i bilaget Digital post Snitflader. Afsnittet var tidligere medtaget i dette bilag, men er flyttet da det er en del af de generelle vilkår. B.2.1. Hvornår skal den manuelle proces vælges? Begge modeller overlapper hinanden og den primære forskel er hvordan medarbejderen hos myndigheden skal angive modtageren (slutbrugeren) samt indholdstypen. Derudover har den automatiserede proces mulighed for 1) at tilføje ekstra metadata som vil blive returneret ved en eventuel besvarelse, 2) at referere bilag som tidligere er oploadet via administrationsportalen samt 3) eksplicit at angive svarmulighed. Forskellen mellem modellerne fremgår af appendiks B.4.1. Den manuelle proces indeholder ikke adgang til al funktionalitet. Den er beregnet til mindre myndigheder og bør oftest ikke anvendes når myndigheden ønsker at anvende mange postkasser / postkasseemner. Begge processer beskrives trinvis, og flere af disse trin går igen. B.2.2. Manuel proces Hos myndigheder, hvor meddelelser håndteres direkte i en mail klient uden integration til et ESDH system / fagsystem, kan dette gøres såfremt mail klienten (eller en del af infrastrukturen i myndigheden) understøtter S/MIME formatet. Dette gøres ved at tilføje specielle tags i starten af meddelelsen som beskrevet i det følgende. Disse tags bliver automatisk fjernet af Digital post inden meddelelsen bliver præsenteret for slutbrugeren. For at Digital post kan finde disse tags må der ikke være formateringer i tag et. Dette vil blive tolket som en fejl. 1. Afsendersystemet skal være opsat i administrationsportalen til at anvende kanalen videresendelse via S/MIME. 2. Myndigheden signerer enten 1) med eget VOCES certifikat. Det vil sige det certifikat der blev angivet ved opsætningen af afsendersystemet, eller 2) med myndighedsmedarbejderens MOCES certifikat. Det sidste kræver at afsendersystemet Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version 6.3 7

8 er blevet konfigureret hertil via administrationsportalen. I denne situation kan alle medarbejder certifikater anvendes til at signerer. 3. Myndighedsafsendersystem anvender e-boks OCES certifikat til kryptering. Det kan hentes i administrationsportal eller via LDAP. 4. Såfremt der er tale om en besvarelse KAN den dialogtråd, der blev anvendt ved henvendelsen angives i svaret via ##DKALDialogtraad=xx##. Hvis ikke denne er angivet vil det blive opfattet som en ny henvendelse initieret af myndigheden. Se afsnit B.2.4 for hvordan dette kan indsættes automatisk. 5. Slutbrugeren som skal modtage forsendelsen, SKAL angives i starten af meddelelsen medmindre DKALDialogtraad fremgår. a. For borger skriv: ##DKALCPR=xxxxxxxxxx## b. For virksomhed/myndighed skriv: ##DKALCVR=xxxxxxxx## 6. Indholdstypen som meddelelsen vedrører KAN tilføjes ##DKALIndholdstype=xx## hvor xx angiver indholdstypen. Hvis værdien ikke er angivet, vil den standard indholdstype som er opsat for dette afsendersystem blive anvendt. Hvorvidt slutbrugeren kan besvare denne henvendelse afhænger af om den indholdstype der anvendes har angivet en svarmulighed. Dette opsættes i administrationsportalen. 7. Medarbejderen i myndigheden KAN angive DKALSysId som vist i eksemplet. Hvis det ikke er angivet vil afsendersystemet forsøges valgt automatisk. Se appendiks B.4.1 for en beskrivelse af hvordan systemet fremfindes. 8. Selve indholdet af meddelelsen SKAL tilføjes til body, ligesom eventuelle vedhæftninger KAN tilføjes. Emnefeltet bliver indsat som en del af titlen i slutbrugerens svar, med mindre svartitlen genereres automatisk (se afsnit B.2.4). Tag et [Ref.nr] fjernes automatisk såfremt det fremgår af svaret. Vær opmærksom på at emnefeltet ikke nødvendigvis bliver krypteret. Bemærk at det alene er de 50 første karakterer der anvendes som en del af titlen. Foran emnefeltet tilføjes standardteksten for denne indholdstype som angivet under opsætningen i administrationsportalen. 9. Fremsend den signerede og krypterede til For at tilgå integrationstestmiljøet sendes til (bemærk et a). Såfremt den fremsendte S/MIME forsendelse indeholder beskeden i flere formater er det kun et format der præsenteres for slutbrugeren i dennes sikre boksdigitale postkasse. Såfremt flere formater er til stede i en forsendelsen udvælges en efter følgende prioritet: Html, Rich Text Format, Text. En afsendelse via Outlook indeholder eksempelvis både meddelelsen i en tekst Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version 6.3 8

9 og html udgave. Da HTML har højere prioritet vil denne udgave blive valgt og gemt i slutbrugerens boksdigitale postkasse. B.2.3. ServicebeskederNemSMS er Servicebeskeder NemSMS er kan afsendes via S/MIME ved at angive en indholdstype hvor typen er servicebeskednemsms. Indholdet af en S/MIME forsendelse med en servicebesked NemSMS skal være i Text format. Html og Rich Text Format formater ignoreres. Se dokumentet Digital post - Snitflader for detaljer om begrænsninger i format og størrelse. B.2.4. Konfiguration af forsimplet besvarelse Myndighedens besvarelse kan gøres væsentlig nemmere ved i administrationsportalen at opsætte følgende. Automatisk indsættelse af dialogtråd For den pågældende postkasse markeres at dialogtråden fremsendes til myndigheden som en del af meddelelsen. Når myndigheden nu besvarer meddelelsen vil dialogtråden fremgå af svaret såfremt myndigheden ikke sletter den oprindelige besked. Situationen er her identisk med B.2.2 med den forskel at dialogtråden automatisk er tilføjet. Det betyder at vedkommende der skriver meddelelsen ikke behøver at tilføje yderligere oplysninger førend meddelelsen kan fremsendes. Se eksemplet til venstre. Automatisk generering af svartitlen På den adresse, der anvendes til levering af post fra en postkasse, kan der sættes kryds ud for automatisk generering af svartitel. Herved indsættes automatisk et tag [AutoTitel= ] som en del af emnefeltet i den som sagsbehandleren modtager. Når sagsbehandleren efterfølgende besvarer og ikke har fjernet tag et [AutoTitel] vil titlen automatisk blive genereret ved at indsætte Sv: foran slutbrugerens oprindelige titel. Selvom automatisk generering af svartitel er anvendt, kan sagsbehandleren stadigvæk slette hele emnefeltet og angive en ny titel. Reglen er, at kun såfremt et gyldigt [AutoTitel] tag er angivet, genereres svartitlen automatisk. Bemærk, at denne funktionalitet som udgangspunkt er slået til, og yderligere konfiguration alene er påkrævet såfremt funktionalitet ikke ønskes. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version 6.3 9

10 B.2.5. Automatiseret proces, evt. via ESDH-system Scenariet for myndigheder som anvender et ESDH er stort set identisk med scenariet uden. Skridtene er identisk bortset fra trin 5-7 ændres til: 5-7. Vedhæft metadata fil med navnet dkalmetadata.xml. Indholdet af denne fil er defineret i skemaet EpostAfsendelseMetadata.xsd. Et eksempel på indholdet af denne fil er vist nedenfor. <!-- metadata ved henvendelse initieret af / besvarelse fra myndighed --> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <EpostAfsendelseMetadata xmlns:adir="urn:oio:adir:dagpenge: " xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <SystemIdentifikator>931</SystemIdentifikator> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <AfsendelseModtager> <CPRnummerIdentifikator xmlns="urn:oio:adir:dagpenge: "> </cprnummeridentifikator> </AfsendelseModtager> <MeddelelseIndholdstypeIdentifikator>152845</MeddelelseIndholdstypeIdentifikator> <MeddelelseSvarTypeNavn>standard</MeddelelseSvarTypeNavn> <MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator>2513</MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator> <MeddelelseSvarEmneIdentifikator>6754</MeddelelseSvarEmneIdentifikator> <MeddelelseTraadIdentifikator>2010A10A14A10B05B41B713953</MeddelelseTraadIdentifikator> <MeddelelseTidsfristDato> </MeddelelseTidsfristDato> <MeddelelseTidsfristTekst>Sidste frist</meddelelsetidsfristtekst> <MeddelelseFESDmetadata> <FESDdokumentIdentifikator>91c07e02-e a7d bcbd75</FESDdokumentIdentifikator> </MeddelelseFESDmetadata> <BilagSamling> <BilagIdentifikator>102</BilagIdentifikator> </BilagSamling> </EpostAfsendelseMetadata> MeddelelseTraadIdentifikator SKAL være angivet såfremt det er en besvarelse, ellers SKAL feltet undlades. MeddelelseFESDmetadata beskriver entydigt en sag i et sagsbehandlingssystem og kan angives. Se appendiks B.4.1 for detaljer. For den manuelle proces er feltnavnene holdt så korte som muligt, mens der for den automatiserede proces er anvendt OIO Navngivnings- og Designregler (NDR). B.2.6. Kvittering for succesfuld forsendelse For at give myndigheden sikkerhed for, at forsendelsen er nået frem og blevet accepteret af Digital post, tilbyder Digital post at sende en kvittering retur uafhængig hvilken model (manuel eller automatiseret proces) der blev anvendt til at afsende meddelelsen. Dette opsættes i administrationsportalen under konfigurationen af afsendersystemet. Kvitteringen indeholder både en tekstuel beskrivelse, som er beregnet til en manuel proces, samt en vedhæftning med et XML dokument, som er beregnet til automatisk behandling. Se appendiks B.4.4 for en beskrivelse af den vedhæftede fil. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

11 Kvitteringen sendes som en sikker e-post forsendelse til afsender e-post adressen, eller til en standard adresse for kvitteringer, hvis denne er opsat for afsendersystemet. Kvitteringen er signeret med Digital post s certifikat og krypteret med det certifikat som myndigheden har angivet i administrationsportalen. Disse kvitteringer identificeres ved at der i emnefeltet står Kvittering: efterfulgt af det samme som stod i den meddelelse der kvitteres for (vær dog opmærksom på at indholdet i [Ref.Nr.=xxx] udskiftes hvis angivet). Kvitteringen indeholder en ID som reference til den afsendelse, der kvitteres for. Kvitteringen har følgende indhold i sin body: ##DKALAfsendelseKvittering## ##Tidspunkt= T12:34:56## ##CVR= ## ##SysId=43## ##MeddelelseId= ## Såfremt afsender ikke angav et ID ved afsendelsen, vil det tildelte ID være oplyst i kvitteringen. Referencen til den tidligere afsendte meddelelse bør da fremgå af emne feltet. Den vedhæftet fil har navnet dkalkvittering.xml, og indeholder de samme oplysninger i XML. Et eksempel er vist nedenfor: <EpostAfsendelseKvittering xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <AfsendelseModtager> <CPRnummerIdentifikator> </CPRnummerIdentifikator> </AfsendelseModtager> <AfsendelseDatoTid> T12:34:56</AfsendelseDatoTid> <SystemIdentifikator>43</SystemIdentifikator> </EpostAfsendelseKvittering> For en detaljeret beskrivelse se appendiks B.4.2. I stedet for at identificere modtagerne ved CPR-/CVR-nummer er det muligt at angive MeddelelseTraadIdentifikator, som identificerer den meddelelse, der besvares, og dermed indirekte identificerer modtageren. B.2.7. Fejlkvittering Når en forsendelse ikke kan afleveres til slutbrugeren sendes en fejlkvittering retur til den e- mail adresse hvorfra afsendelsen fandt sted. Dette sker altid og kræver ingen opsætning. Fejlkvitteringer kan identificeres ved at emnefeltet starter med teksten Fejlkvittering:. Selve fejlen er beskrevet både tekstuelt samt via en vedhæftet fil XML. Se snitfladens bilag A5 for en beskrivelse af mulige fejlkoder. Vedhæftningen er beskrevet via skemaet Fejl.XSD som ligeledes er uddybet i det nævnte bilag. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

12 Fejlkvitteringen er signeret med Digital post s certifikat og krypteret med det certifikat som blev anvendt ved afsendelsen. B.2.8. Afsender metadata Det er muligt for myndigheden at vedhæfte nogle yderligere metadata på en afsendelse til en Digital post slutbruger. Myndigheden kan selv vælge hvad disse metadata skal indeholde. De vil aldrig blive vist for slutbrugeren, men vil være vedhæftet en evt. besvarelse fra slutbrugeren. Afsender metadata bliver håndteret som en vedhæftning, der har det reserverede navn dkalafsendermetadata.xml. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

13 B.3. Forsendelse fra slutbruger til myndighed Når en slutbruger retter henvendelse til en myndighed via en postkasse, kan Digital post via administrationsportalen opsættes til at fremsende meddelelsen til myndigheden i S/MIME format til den fysiske adresse myndigheden har angivet. 1. Meddelelsen vil være krypteret med det certifikat myndigheden har angivet for postkassen via administrationsportalen. 2. en er signeret med Digital post s certifikat. 3. Emne feltet vil være udfyldt med navnet på den postkasse brugeren har valgt at skrive til. 4. Det emne brugeren har skrevet i beskeden er tilføjet som første linje i selve indholdet af meddelelsen 5. De synlige metadata på postkassen (se postkassemetadata) bliver indsat i selve indholdet af meddelelsen. 6. En fil som beskriver metadata er vedhæftet. Den har navnet dkalmetadata.xml. Filen med dette navn er altid indsat af Digital post og aldrig af slutbrugeren selv. Filen bliver udfyldt forskelligt afhængig af om slutbrugeren initierer en henvendelse eller besvarer en tidligere henvendelse. a. Meddelelse initieret af borger. Denne indeholder både synlige og skjulte postkassemetadata som angivet på det emne slutbrugeren har valgt via postkassen. Nogle af disse kan være tilføjet automatisk (skjulte metadata), andre kan være nogle brugeren har udfyldt (eksempelvis Barnets CPR-nummer i eksemplet nedenfor). Metadata nøglen DKALemnekategori tilføjes automatisk og angiver den postkasse samt evt. emne brugeren har valgt. Formatet er her: postkasse/underpostkasse/ /underpostkasse/[emne] hvor emne kun er udfyldt såfremt brugeren angav et emne. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

14 <!-- metadata ved henvendelse initieret af slutbruger --> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <EpostMeddelelseMetadata xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0" xmlns:adir="urn:oio:adir:dagpenge: " > <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CPRnummerIdentifikator xmlns="urn:oio:adir:dagpenge: "> </cprnummeridentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelseTidspunkt> T12:34:56</AfsendelseTidspunkt> <MeddelelseTraadIdentifikator>1004</MeddelelseTraadIdentifikator> <PostkasseMetadata> <PostkasseIdentifikator>543</PostkasseIdentifikator> <PostkasseEmneIdentifikator>145</PostkasseEmneIdentifikator> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>DKALemnekategori</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> Københavns Kommune/SFO/Børnehaven </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>Barnets CPR-nummer</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> </PostkasseMetadata> </EpostMeddelelseMetadata> b. En meddelelse som er svar på en tidligere henvendelse fra myndighed. Denne fil indeholder FESD metadata såfremt disse er oplyst ved den oprindelige meddelelse samt skjulte postkassemetadata. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

15 <!-- metadata ved henvendelse fra slutbruger som er svar på besked fra myndighed --> <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <EpostMeddelelseMetadata xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0" xmlns:adir="urn:oio:adir:dagpenge: " > <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CPRnummerIdentifikator xmlns="urn:oio:adir:dagpenge: "> </cprnummeridentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelsesTidspunkt> T12:34:56</AfsendelsesTidspunkt> <MeddelelseTraadIdentifikator>1004</MeddelelseTraadIdentifikator> <PostkasseMetadata> <PostkasseIdentifikator>543</PostkasseIdentifikator> <PostkasseEmneIdentifikator>145</PostkasseEmneIdentifikator> <Metadata> <MetadataNoegleNavn>DKALemnekategori</MetadataNoegleNavn> <MetadataVaerdiTekst> Københavns Kommune/SFO/Børnehaven </MetadataVaerdiTekst> </Metadata> </PostkasseMetadata> <MeddelelseFESDmetadata> <FESDdokumentIdentifikator>91c07e02-e a7d bcbd75</FESDdokumentIdentifikator> </MeddelelseFESDmetadata> </EpostMeddelelseMetadata> Begge udgaver har en dialogtråd som anvendes til at angive at det er et svar på en tidligere meddelelse. Se appendiks for detaljer. 7. En vedhæftet fil som er et Digital post signaturbevis. Navnet på denne fil er dkalsignaturbevis.xml. Denne fil er altid tilføjet af Digital post og aldrig af slutbrugeren, hvorfor der kan haves tillid til indholdet af filen. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

16 <EpostSignaturbevis xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <MeddelelseIdentifikator>1234</MeddelelseIdentifikator> <MeddelelseAfsender> <CVRnummerIdentifikator> </CVRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsender> <AfsendelseDatoTid> T12:34:56</AfsendelseDatoTid> <CertifikatUdstederIdentifikator> C=DK, O=TDC, CN=TDC OCES CA </CertifikatUdstederIdentifikator> <CertifikatOrganisationNavn> Firmanavn A/S // CVR: </CertifikatOrganisationNavn> <CertifikatEmneSerienummerIdentifikator> CVR: RID:1234 </CertifikatEmneSerienummerIdentifikator> <MeddelelseAfsenderCVRnummerIdentifikator> </MeddelelseAfsenderCVRnummerIdentifikator> <EpostVedhaeftningSamling> <EpostVedhaeftning> <VedhaeftningNavn>byggetilladelse</VedhaeftningNavn> <VedhaeftningOprindeligAfsenderNavn> Københavns Kommune </VedhaeftningOprindeligAfsenderNavn> <VedhaeftningOprindeligAfsenderCVRnummerIdentifikator> </VedhaeftningOprindeligAfsenderCVRnummerIdentifikator> <VedhaeftningOprindeligModtagetDatoTid> T10:23:34 </VedhaeftningOprindeligModtagetDatoTid> <EpostVedhaeftning> <EpostVedhaeftning> <VedhaeftningNavn>arkitekttegning.pdf</VedhaeftningNavn> </EpostVedhaeftning> </EpostVedhaeftningSamling> </EpostSignaturbevis> Signaturbeviset inkluderer udover afsenderen og afsendelsestidspunktet en reference til meddelelsen i Digital post. Alle de vedhæftninger som slutbrugeren har vedhæftet fremgår. Såfremt en vedhæftningen oprindeligt stammer fra en anden myndighed og der kan haves tillid til at dokumentet der er fremsendt er det oprindelige dokument, vil det fremgå af de tre elementer, der begynder med VedhaeftningOprindelig. For vedhæftninger som brugeren selv har tilføjet vil disse tre elementer ikke være udfyldt. For en detaljeret beskrivelse se appendiks 0. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

17 B.3.1. Kvittering For at give myndighederne sikkerhed for at sikre e-post forsendelser fra slutbrugere kommer frem til myndighederne, bør myndighederne via administrationsportalen konfigurere, at de sender kvitteringer når en meddelelse modtages. Således kan Digital post oplyse slutbrugeren om at myndigheden ikke har modtaget meddelelsen. Myndigheden skal signere kvitteringen med det certifikat som myndigheden har angivet i administrationsportalen og kryptere den med Digital post s certifikat. Disse kvitteringer har følgende formater. For den manuelle proces, hvor følgende angives i body: ##DKALMeddelelseKvittering## ##SysId=43## ##MeddelelseId= ## Og for den automatiserede proces, hvor følgende angives i en vedhæftet fil med navnet dkalkvittering.xml, hvis format er defineret i EpostMeddelelseKvittering.xsd : <EpostMeddelelseKvittering xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <SystemIdentifikator>43</SystemIdentifikator> <MeddelelseIdentifikator> </MeddelelseIdentifikator> </EpostMeddelelseKvittering> Myndigheden kan vælge kun at benytte en af de angivne metoder (enten angives i body eller som XML vedhæftning). Se appendiks B.4.4 for detaljer. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

18 B.4. Appendiks Samtlige XSD skemaer som anvendes i denne snitflade er beskrevet i det følgende. Formatet af de metadata, der anvendes for e-post afsendelser og meddelelser samt deres kvitteringer er beskrevet i det følgende. Disse metadata er inkluderet som en vedhæftet fil med navnet hhv. dkalmetadata.xml og dkalkvittering.xml. Appendikset beskriver ligeledes signaturbevisets indhold. Signaturbeviset er inkluderet i e-post afsendelser som en vedhæftet fil med navnet dkalsignaturbevis.xml. Der er begrænsninger for hvor stor den samlede afsendelse må være samt antallet af vedhæftninger. Se dokumentet Digital post - Snitflader for detaljer. Da metadata og kvitteringer kan anvendes af myndigheden i både en manuel og en automatiseret proces, kan felterne have forskellige navne. For den manuelle proces er navnene holdt korte, og for den automatiserede proces følger navnene OIO Navngivnings- og Designregler (NDR). I nedenstående tabeller er begge navne angivet for hvert felt; først det for den automatiske proces, og derefter er det for den manuelle proces angivet i parenteser. Den manuelle proces anvender tags i stedet for xml. Navnene på disse tags er skrevet i parenteser i nedenstående tabeller. Det er ikke al funktionalitet der er stilles til rådighed i den manuelle model, hvilket fremgår af manglende tags i nedenstående tabeller. B.4.1. Afsendelse metadata EpostAfsendelseMetadata Formål Indeholder informationer om e-post afsendelse fra myndighed til en Digital post slutbruger. SystemIdentifikator (DKALSysId) Ved en afsendelse identificeres det pågældende afsendersystem via denne ID. ID en fremgår af administrationsportalen. Hvis ID en ikke angives vil afsendersystemet forsøges valgt automatisk. Dette sker ved at myndigheden forsøges fundet ud fra CVR nummeret som fremgår af certifikatet. Blandt de afsendersystemer som myndigheden har opsat vælges det afsendersystem som er angivet som standard. Såfremt der er tale om et afsendersystem der er leveret af en underleverandør SKAL feltet udfyldes af underleverandøren for at skelne mellem hvilket system underleverandøren refererer. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

19 AfsendelseModtager (DKALCRP el. DKALCVR) MeddelelseIndholdstype Identifikator (DKALIndholdstype) Angiver slutbrugeren der skal modtage afsendelsen (CPR-/CVR-nummer). Skal udfyldes såfremt feltet MeddelelseTraadIdentifikator ( DKALDialogTraad ) ikke er angivet. CPRnummeret skal angives uden bindestreg. Feltet kan angives både når myndigheden initierer og besvarer en meddelelse. Såfremt det ikke er angivet vil indholdstypen automatisk være den standard indholdstype der er opsat for det pågældende afsendersystem der afsendes via. Det har indflydelse på om slutbrugeren vil modtage meddelelsen (se Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.b.2.1) samt den tekst der står i slutbrugerens emne felt når meddelelsen modtages. Såfremt feltet angives skal det være en indholdstype, som via administrationsportalen er tilknyttet afsendersystemet. Alle andre indholdstyper afvises. Hvis feltet ikke er udfyldt og der ikke er opsat en default indholdstype på afsendersystemet vil dette resultere i at forsendelsen afvises. MeddelelseIdentifikator Identifikator for afsendelsen. Afsenderen har ansvaret for generering af id en således at den er unik på tværs af afsendersystemmer. Se afsnittet MeddelelsesIdentifikator i Digital post - Snitflade for detaljer om formatet. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

20 MeddelelseSvarTypeNavn standard angivet ikkemuligt. Angiver hvorvidt besvarelse er muligt samt hvordan svarpostkassen bestemmes. standard: svar er muligt såfremt en svarpostkasse er angivet på indholdstypen via administrationsportalen. angivet: Svarpostkassen fremgår af feltet MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator og MeddelelseSvarEmneIdentifikator. ikkemuligt: slutbrugeren kan ikke besvare afsendelsen. Såfremt feltet ikke er udfyldt anvendes standard. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebeskednemsms, idet servicebeskeder NemSMS er ikke kan besvares. MeddelelseSvarPostkasse Identifikator Skal kun angives når feltet MeddelelseSvarTypeNavn har værdien angivet. Det skal være en postkasses identifikator, som findes via administrationsportalen. Feltet MeddelelseSvarEmneIdentifikator angiver det emne, der skal svares til. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebeskednemsms. MeddelelseSvarEmne Identifikator Angiver det emne, som slutbrugeren skal anvende ved evt. besvarelse. Emnet kan kun angives, hvis der er angivet en postkasse. Og emnet skal tilhører den angivne postkasse. Emnet kan kun angives hvis MeddelelseSvarPostkasseIdentifikator er angivet. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebeskednemsms. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

21 MeddelelseTraadIdentifikator (DKALDialogTraad) Såfremt afsendelsen er en besvarelse af en henvendelse fra en slutbruger, skal svaret indeholde en reference der kæder svaret sammen med den oprindelige henvendelse. Denne reference kaldes for dialogtråden og id en fremgår af den oprindelige henvendelse. Feltet skal udfyldes i forbindelse med besvarelser. Hvis der ikke er tale om en besvarelse må feltet ikke være udfyldt. Udfyldes ikke når meddelelsen er en servicebeskednemsms. MeddelelseTidsfristDato MeddelelseTidsfristTekst MeddelelseFESDmetadata BilagSamling En dato som angiver at der er en tidsfrist forbundet med meddelelsen. Det er valgfrit at angive en tidsfrist. Et notat som afsender kan tilknytte til tidsfristen. Det er valgfrit at angive en tekst. Anvendes til at koble en meddelelse sammen med en sag i et sagsbehandlingssystem. Kan oplyses ved en afsendelse. Vil da blive returneret når slutbrugeren besvarer. Såfremt et bilag som tidligere er oploadet ønskes fremsendt som en vedhæftning til slutbrugeren, er det muligt ved at referere bilaget her. Det bilagsid der skal anvendes fremgår af bilaget i administrationsportalen. Det er muligt at referere flere bilag i en meddelelse. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

22 B.4.2. Afsendelse kvittering EpostAfsendelseKvittering Formål Indeholder informationer om den afsendelse, der kvitteres på. SystemIdentifikator (SysId) AfsendelseModtager (CPR el. CVR) MeddelelseTraadIdentifikator (DialogTraad) Refererer det afsendersystem som meddelelsen er blevet sendt via. Angiver slutbrugeren der modtager afsendelsen (CPR-/CVR-nummer). Er MeddelelseTraadIdentifikator angivet, er dette felt ikke nødvendigt. Dialogtråd som identificerer den meddelelse, der besvares, og dermed indirekte identificerer modtageren. Er AfsendelseModtager angivet, er dette felt ikke nødvendigt. MeddelelseIdentifikator (MeddelelseId) AfsendelseTidspunktDatoTid (Tidspunkt) Refererer meddelelsen der kvitteres for. Angiver den MeddelelseId den oprindelige meddelelse havde / fik tildelt. Tidspunktet hvor den oprindelige meddelelse der kvitteres for blev afsendt. B.4.3. Meddelelse metadata EpostMeddelelseMetadata Formål Indeholder informationer om e-post meddelelse fra Digital post slutbruger til myndighed. MeddelelseIdentifikator MeddelelseAfsender AfsendelseDatoTid MeddelelseTraadIdentifikator Identificerer meddelelsen. Angiver den slutbruger der retter henvendelse (CPR-/CVR-nummer). Angiver tidspunktet hvor slutbrugeren afsendte meddelelsen. Alle meddelelser bliver tildelt en dialogtråd af Digital post. Såfremt denne er oplyst ved en henvendelse, skal den samme værdi medtages ved besvarelsen. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

23 PostkasseMetadata MeddelelseFESDmetadata Såfremt den postkasse slutbrugeren har rettet henvendelse via, har tilknyttet postkassemetadata vil disse værdier fremgå her. Disse metadata er opsat på postkassen via administrationsportalen. Anvendes til at koble en meddelelse sammen med en sag i et sagsbehandlingssystem. Kan oplyses ved en afsendelse. Vil da blive returneret når slutbrugeren besvarer. B.4.4. Meddelelse kvittering EpostMeddelelseKvittering Formål Indeholder informationer om den meddelelse, der kvitteres på. SystemIdentifikator (SysId) MeddelelseIdentifikator (MeddelelseId) Refererer det afsendersystem som meddelelsen er blevet sendt via. Refererer meddelelsen der kvitteres for. Angiver den MeddelelseId den oprindelige meddelelse havde / fik tildelt. B.4.5. Signaturbevis EpostSignaturbevis Formål Et Digital post signaturbevis udtaler sig om hvor de filer der er vedhæftet oprindeligt stammer fra. Dette er relevant hvis en slutbruger videresender en meddelelse som vedkommende har modtaget fra en anden myndighed. Den myndighed der modtager den nye henvendelse vil da kunne se ophavet, hvornår brugeren modtog denne samt have tillid til at vedhæftningen er uændret. Signaturbeviset vil være en XML fil der er vedhæftet den meddelelse der fremsendes. Navnet på filen er dkalsignaturbevis.xml og det garanteres at slutbrugeren aldrig kan vedhæfte en fil med dette navn. MeddelelseIdentifikator MeddelelseAfsender AfsendelseDatotid En MeddelelseId som refererer den meddelelse signaturbeviset tilhører. Dette er den samme MeddelelseId som i MeddelelseMetadata. Angiver slutbrugeren via CPR-/CVR-nummer som fremsendte meddelelsen. Angiver tidspunktet hvor slutbrugeren afsendte meddelelsen. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

24 CertifikatUdstederIdentifikator CertifikatOrganisationNavn CertifikatEmneSerienummer Identifikator MeddelelseAfsenderCVRnummer Identifikator EpostVedhaeftningSamling Navnet på udstederen af slutbrugerens certifikat. Dette felt udfyldes ikke, da oplysningen pt. ikke er tilgængelig. Såfremt det er en virksomhed / myndighed der er afsendte meddelelsen (som slutbruger) vil navnet på organisation fremgå her som det er beskrevet i certifikatet. Angiver serial number fra subject feltet i slutbrugerens certifikat ( SubjectSerialNumber ). Såfremt det er en virksomhed / myndighed der er afsendte meddelelsen (som slutbruger) vil CVR nummeret på denne organisation fremgå her som det er beskrevet i certifikatet. En beskrivelse af vedhæftningerne. For hver vedhæftning fremgår hvor filen oprindeligt stammer fra såfremt det ikke er en fil slutbrugeren selv har oploadet. Det vil sige: hvornår slutbrugeren har modtaget filen, CVR nummer på den myndighed som oprindeligt fremsendte vedhæftningen samt navnet på myndigheden der afsendte vedhæftningen. B.4.6. Signaturbevis vedhæftninger EpostVedhaeftningSamling Formål Viser om vedhæftningen oprindeligt stammer fra en myndighed. Og indeholder i så tilfælde informationer om denne myndighed. VedhaeftningNavn MIMEcontentIdentifikator VedhaeftningOprindeligModtaget DatoTid Navnet på vedhæftningen. Vedhæftninger i en S/MIME afsendelse bliver tildelt en MIME Content-ID, således at der i teksten i afsendelsen kan refereres til vedhæftninger, f.eks. ved indlejring af billeder i teksten. For at kunne genskabe denne afsendelser med indlejrede vedhæftninger, bliver Content-ID bevaret. Angiver tidspunktet, hvor slutbrugeren oprindeligt har modtaget vedhæftningen. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. VedhaeftningOprindeligAfsender Angiver CVR-nummer på myndigheden, som Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

25 CVRnummerIdentifikator vedhæftningen oprindeligt stammer fra. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. VedhaeftningOprindeligAfsender Navn Angiver navnet på myndigheden, som vedhæftningen oprindeligt stammer fra. Er ikke medtaget når det er en vedhæftning, som slutbrugeren selv har oploadet. B.4.7. FESD metadata MeddelelseFESDmetadata Formål Typen indeholder FESD-specifikke metadatafelter. Kommentar Felterne i denne type er en del af den kommende FESD standard. C FESDdokumentIdentifikator Identificerer et dokument. C FESDaktoerIdentifikator Identificerer aktøren. C FESDsagIdentifikator Identificerer sagen. C FESDsagsklassifikation Identifikator Klassifikation af sagen. Digital post Snitflader - Bilag B: Afsendelse og modtagelse via S/MIME version

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Videresend til egen . Vejledning til Digital Post for virksomheder

Videresend til egen  . Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Vejledning til Digital Post for virksomheder Videresend til egen e-mail Virksomheden kan automatisk få videresendt post fra den digitale postkasse til sit eget sikre e-mail-system.

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat.

0.9 19-09-2012 DAVAR Omdøbt til SagDokumentFormat. Attention er skilt ud i et selvstændigt format, AttentionFormat. Specifikation 19. september 2012 DAVAR J.nr. 2012-6211-281 Sagdokumentformat Versionshistorik Version Dato Initialer Noter 0.7 15-06-2012 DAVAR Høringsversion. Indsat MeddelelseAttention. 0.9 19-09-2012

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15

Navision Stat. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 22.04.15 Side 1 af 22 Navision Stat ØSY/CPS Dato 22.04.15 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der indgås

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Kort vejledning til Digital Post

Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post Kort vejledning til Digital Post... 1 Sådan sender du et brev med Digital Post-løsningen... 2 Retursvar (udfyldes kun første gang)... 3 Dokument Titel... 4 CPR eller CVR

Læs mere

SignFlow Dafolo blanketter

SignFlow Dafolo blanketter Dafolo blanketter integreret i SignFlow Når der indsendes en Dafoloblanket underskrevet med en gyldig digital signatur, sendes der en advis til den valgte postkasse f.eks. raadhuset@kommune.dk. Det er

Læs mere

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo

Timengo. Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Timengo. Timengo Digitalisering med en Microsoft platformen Kenneth Wohlers, Agenda Sikker post Nye muligheder Vores løsning - VMG Scenarier Teknisk overblik Hvad er Sikker post Teknologi Certifikater Standarder Formål

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar

DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar 9. Januar 2013 MEH/MHC DataHub Forbrugeradgangsløsning Spørgsmål og svar Dok 75938-12_v2, Sag 10/3365 1/7 1. Generelt 1.1 I hvilket omfang yder Energinet.dk support til elleverandørerne? Forretningskonceptet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning

Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Sundhedsstyrelsens Elektroniske Indberetningssystem (SEI) Vejledning til indberetning via Citrix-løsning Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Systemkrav... 4 Installation af Citrix-klient... 5 Tilpasning

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki

En mappe anvendes til at organisere postkasser. Man kan godt lave et hierarki N OT AT Kontakthierarki i Dokumentboks Anbefaling fra KL Formålet med kontakthierarkiet i Dokumentboks er at henvendelser via Dokumentboks kommer til myndigheden ad den rette kanal, med de rette metadata

Læs mere

Formål Generelt om DPG og hvordan det virker.

Formål Generelt om DPG og hvordan det virker. DPG Brugervejledning Indhold Formål... 1 Generelt om DPG og hvordan det virker... 1 Send sikker mail... 3 Hvad sker der, hvis du ikke kan sende sikkert?... 4 Sådan sender du til et CVR eller CPR nummer...

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail)

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til indsendelse af xml-filer via sikker e- mail (signeret og krypteret e-mail) Finanstilsynet - 8. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION...

Læs mere

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur.

BESTILLING AF NEMID. For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk. Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. BESTILLING AF NEMID For at bestille ny NemID vælger du www.nets-danid.dk Vælg Bestil NemID medarbejdersignatur. CVR nummeret trækker automatisk adressen fra CVR registeret, så den skal IKKE ændres. Bekræft

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan man opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan man opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA

FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV CONTINIA E FAKTURA FACTSHEET TIL MICROSOFT DYNAMICS NAV EGENSKABER > Al arbejde med dannelse af elektroniske fakturaer foregår inde i Microsoft Dynamics NAV. > Understøtter import og eksport af OIO XML og UBL (inklusive

Læs mere

Digital Post Snitflader Version 7.0

Digital Post Snitflader Version 7.0 Digital Post Snitflader Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 OM VERSION 7.0 6 1.2 ANVENDELSE AF OIOXML 8 1.3 SKEMAVALIDERING 9 1.4 KOM HURTIGT I GANG 9 1.5

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 5 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark

Continia e faktura Brugermanual. Version 3.08 december 2014. Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Version 3.08 december 2014 Continia Software A/S Hjulmagervej 55 DK-9000 Aalborg Denmark Tel. +45 82 30 50 00 Support mail: CEF@Continia.dk Hjemmeside: www.continia.dk 1 Indledning... 3 2 Opsætning...

Læs mere

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010

DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 DIGITAL SIGNATUR l OUTLOOK 2010 For at kunne bruge signeret og krypteret e-mail i Outlook skal der være et digitalt certifikat installeret på den gældende computer. Certifikatet kan enten være et privat

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Integration med egne systemer. Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Vejledning til Digital Post for virksomheder Integration med egne systemer Virksomheden kan modtage digitale meddelelser via en direkte integration til egne systemer til fx

Læs mere

Sikker mail Kryptering af s Brugervejledning

Sikker mail Kryptering af  s Brugervejledning Sikker mail Kryptering af e-mails Brugervejledning side 1/9 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Anvendelse (Quick start)... 3 2.1 Sikker e-mail... 3 3 Brugergrænsefladen (detaljeret)... 3 3.1 Send

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

Digital post iframe API. Version 1.4

Digital post iframe API. Version 1.4 Digital post iframe API Version 1.4 Versionshistorik... 3 1. Introduktion til digital post iframe API... 4 2. Links... 4 3. Parametre... 4 3.1. Log på digital post... 4 3.2. Funktioner... 5 3.2.1. Funktion

Læs mere

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø

FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø FESD-standardiseringsgruppen Att: Palle Aagaard IT- og Telestyrelsen IT-strategisk kontor Holsteinsgade 63 2100 København Ø Høringssvar vedr. FESD GIS-integrationsmodel version 2.0 Geodata Danmark har

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

STS Designdokument. STS Designdokument

STS Designdokument. STS Designdokument STS Designdokument i STS Designdokument STS Designdokument ii REVISION HISTORY NUMBER DATE DESCRIPTION NAME 0.3 2013-01 N STS Designdokument iii Indhold 1 Introduktion 1 2 Arkitekturoverblik 1 2.1 Eksterne

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail

Webmail manual januar 2006 Introduktion til WebMail Introduktion til WebMail Support til Webmail kontakt din Publizer konsulent 1 Introduktion til WebMail Denne introduktion giver en kort gennemgang af WebMail på http://webmail.domæne.dk for Publizer CMS

Læs mere

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen.

Resumé NSI har udviklet en funktionel prototype med en visuel brugergrænseflade, der giver ikke-teknikere mulighed for at tilgå adviseringsservicen. Fælles testmiljøer Statens Serum Institut Sektor for National Sundheds-it - Anvenderguide: Visuel adviseringsklient, en funktionel prototype Artillerivej 5 2300 København S Dato: 12.12.2013 Version: 1.0

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22.

Indberetning til eindkomst via SFTP. Folder: J:\Kunder\eIndkomst Projektdokumentation\SFTP\Vejledninger\EC SFTP_eIndkomst 2008-01-22. Indberetning til eindkomst via SFTP Forfatter: IBM Emne: Indberetning til eindkomst via SFTP Side 1 af 9 Dokumenthistorik Revisionshistorik Dato for denne revision: 22.01.2007 Dato for næste revision:

Læs mere

GeoEnviron Web-løsninger

GeoEnviron Web-løsninger 2012 Troels Kreipke 01-01-2012 Indhold Generelt... 3 Web-løsninger... 3 XML-firewall... 4 GeoEnviron_WebService... 4 Installation af web-løsninger uden brug af GeoEnviron_WebService... 5 GeoEnviron_WebService...

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten...

Introduktion til eblisten... 2. Opret brugerkonto... 2. Abonnementtyper... 2. Kom godt i gang med eblisten... 3. Start eblisten... Indholdsfortegnelse Introduktion til eblisten... 2 Opret brugerkonto... 2 Abonnementtyper... 2 Kom godt i gang med eblisten... 3 Start eblisten... 3 Send dokumenter med eblisten... 4 Udgående dokumenter...

Læs mere

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3

Mit Sygefravær. Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning. Marts 2016. Version 1.3 Mit Sygefravær Introduktion til den borgervendte selvbetjeningsløsning Marts 2016 Version 1.3 Indholdsfortegnelse Forord... 4 Når en borger bliver sygemeldt... 5 Brev til den sygemeldte om opgaver i Mit

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

e-tl System til System kommunikationstest

e-tl System til System kommunikationstest e-tl System til System kommunikationstest Version Dato Forfatter Kommentarer Distribueret til 0.5 22/10-07 Anders Bohn Jespersen Udgave til workshop 24/10. 0.6 24/10-07 HGK Opdateret med beskeder. 0.9

Læs mere

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1

Integration Generelle vilkår og forudsætninger Integrationsbeskrivelse - version 0.1 Integration Integrationsbeskrivelse - version 0.1 rnes Datafællesskab - KDF Versionshistorik Relevans Dato Initialer Version Kommentarer 201n-nn-nn xxx 0.1 Første version Referencer Ref Titel Kommentarer

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere