Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3"

Transkript

1 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1

2 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER 5 A2.2.2 TILMELD / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL ALLE NEMSMS ER 5 A2.2.3 HENT STAMDATALISTE INDEHOLDENDE SLUTBRUGERES MOBILTELEFONNUMRE 6 A2.2.4 RESSOURCEOVERSIGT 6 A2.2.5 OPSÆTNING 7 A2.3 OPERATIONER 8 A2.3.1 HENT EN SLUTBRUGERS STAMDATA OG TILMELDINGER 8 A2.3.2 OPRET NEMSMS-BRUGER / OPDATER STAMDATA 9 A2.3.3 TIL- / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL NEMSMS ER FOR ALLE MYNDIGHEDER 10 A2.3.4 TILMELD / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL EN TILMELDINGSGRUPPE 12 A2.3.5 SLET EN TILMELDING FOR EN SLUTBRUGER 14 A2.3.6 HENT SLUTBRUGERLISTE (REFERENCER TIL DELLISTER) 15 A2.3.7 HENT SLUTBRUGER DELLISTE 16 A2.4 RESSOURCER 18 A2.4.1 SLUTBRUGERSAMLINGREFERENCESAMLING 18 A2.4.2 SLUTBRUGER 18 A2.4.3 MYNDIGHEDSTILMELDING 19 A2.4.4 GRUPPETILMELDINGSAMLING 20 A2.4.5 GRUPPETILMELDING 20 A2.4.6 SLUTBRUGERSTAMDATA 20 A2.4.7 SLUTBRUGERDATA 22 Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 2

3 Versionshistorik Version Udgivelsesdato Ændringer 6.3 Snitfladen er opdateret på baggrund af at NemSMS er udskilt fra digital post. Til afsnittet Opsætning er tilføjet en beskrivelse af hvordan et register kan konfigureres til at udtale sig om enten digital post eller NemSMS. Til- og afmelding via et register, der er opsat til at udtale sig om NemSMS, vil fremadrettet resulterer i at slutbrugeren henholdsvis tilmeldes eller afmeldes alt. Dette uanset niveauet som tilmeldingen vedrører. Foreløbige tilmeldinger er udgået. Tilmeldinger til digital post via et register resulterede oprindeligt i foreløbige tilmeldinger som slutbrugeren efterfølgende skulle bekræfte førend de var gældende. Eftersom slutbrugeren ikke kan tilmelde sig enkeltvise tilmeldingsgrupper eller myndigheder er denne funktionalitet udgået. 6.1 Slutbrugerlister er ikke tilgængelig som ændringslister Afsnittet Opsætning er tilføjet. Her beskrives hvordan et register konfigureres via administrationsportalen. Operationen Opret boks / opdater stamdata præciserer hvordan en slutbruger oprettes som servicebeskedmodtager og dokumentboksmodtager. Operationen Til-/ afmeld en slutbruger til en myndighed / alle myndigheder, fejlkode 3009 & 4058 er tilføjet og formålet er præciseret for forskellige typer af slutbrugere. Operationen Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, fejlkode 3009 er tilføjet og formålet er præciseret for forskellige typer af slutbrugere. SlutbrugerStamdata.SlutbrugerDKALstatusKode præciseret. SlutbrugerStamdata.MobilNummer præciseret hvordan et mobilnummer slettes. SlutbrugerStamdata.EpostAdresseFoerste præciseret hvordan feltet slettes. Forbehold for adgang til slutbrugerlister præciseret. Operationen Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, fejlkode 4072 tilføjet. Operationen Slet en tilmelding for en slutbruger, tilføjet fejlkode 3009 og Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 3

4 A2.1 Introduktion Dette dokument beskriver Digital post s REST snitflade for funktionsområdet vedrørende Register. Funktionsområdet anvendes af en myndighed til at hente og opdatere stamdata og administrerer til- og afmeldinger for slutbrugere. Et register må alene anvendes når myndigheden agerer på vegne af slutbrugeren. Dokumentet henvender sig til udviklere og arkitekter, der skal integrere et Register (fagsystem) med Digital post. A2.1.1 Henvisninger Følgende dokumenter indeholder information, som er relevant for den snitflade, der er beskrevet i dette dokument: Digital post - Snitflader indeholder den overordnede beskrivelse af Digital post s system-til-system snitflader, hvilket inkluderer en overordnet beskrivelse af REST snitfladen. Ovenstående dokument indeholder en begrebsliste, som beskriver alle Digital post relaterede begreber, der er anvendt i dette dokument. Disse begreber er i dette dokument skrevet med kursiv og det anbefales at læse dem forud for dette dokument. Bilag F Sikkerhed beskriver sikkerheden vedrørende Digital post s system-til-system snitflader. Bilag A5 HTTP returkoder og fejlkoder beskriver den generelle anvendelse af HTTP returkoder for REST snitfladen, samt de specifikke fejlkoder, som Digital post anvender. REST snitfladen består af yderligere tre funktionsområder, som er beskrevet i følgende dokumenter: Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for et afsendersystem. Et afsendersystem anvendes af en myndighed til at sende afsendelser til slutbrugere. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for et afhentningssystem. Systemet anvendes 1) af virksomhed til at hente modtage meddelelser fra indbakken i deres sikre boksdigitale postkasse, og 2) af myndigheder til at hente/modtage meddelelser sendt til dem fra slutbrugere via de af myndigheden opsatte postkasser. Bilag A4 REST Portal beskriver REST snitflade for en portal. En portal anvendes af en myndighed til at 1) til- og afmelde slutbrugere til tilmeldingsgrupper, 21) hente en slutbrugers seneste meddelelser, og 32) efterspørge antallet af ulæste meddelelse. En portal anvendes når det er slutbrugeren selv der er logget på, i modsætning til et register hvor en myndighedsmedarbejder agerer på vegne af slutbrugeren. For anvendelse af portal snitfladen gælder specielle juridiske krav som skal være opfyldt se tilslutningsaftalen for detaljer. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 4

5 A2.2 Oversigt over funktionsområde Dette funktionsområde gør det muligt for et register / fagsystem at hente stamdata og tilmeldinger på tilmeldingsgruppe- og myndighedsniveau for slutbrugere. Et register kan opdatere stamdata og tilmeldinger, samt oprette nye slutbrugerenemsms-brugere. En oversigt over samtlige operationer er vist nedenfor. Tilmeldinger som foretages via et register er foreløbige, med undtagelse af servicebeskeder som altid er gældende med det sammevedrører alene NemSMS. At en tilmelding er foreløbig betyder at slutbrugeren skal logge på Digital post og godkende denne førend tilmeldingen træder i kraft. Først når slutbrugeren har godkendt tilmeldingen er det muligt at aflevere forsendelser til vedkommende. /register/{sysid} /slutbrugerliste /slutbruger/{cvr} /slutbruger/{cpr} /{slutbrugerlisteid} /{dellisteid} GET PUT DEL /boks/{cvr} /boks/{cpr} /myndighedstilmelding /tilmeldingsgrupper/{tilmeldingsgruppeid} A2.2.1 A2.2.2 Opret / hent oplysninger om slutbruger GET /register/{sysid}/slutbruger/{cpr/cvr} Operationen henter oplysning om en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Stamdata inkluderer bl.a. slutbrugerens navn, mobilnummer, adresse, og status. Det fulde mobilnummer er kun vist såfremt denne ydelse er tilkøbt. adressen er kun delvist angivet. Tilmeldingerne angiver hvilke tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren er tilmeldt. Det fremgår ligeledes om slutbrugeren har tilmeldt sig alt for den pågældende myndighed samt om vedkommende har tilmeldt sig alle myndigheder. PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr} Operationen opretter en ny boks NemSMS-bruger og/eller foretager online opdatering af stamdata for en eksisterende slutbruger. Registret kan angive om slutbrugeren ønsker servicebeskeder eller både ønsker servicebeskeder samt meddelelser. Ved oprettelse af en ny slutbruger, som ønsker at modtage meddelelser, er det kun en foreløbig oprettelse. Slutbrugeren skal efterfølgende logge på. Ved første logon skal slutbrugeren bekræfte vilkår. Først da er boksen oprettet. Opret foreløbig ttilmelding / afmeld en slutbruger til alle NemSMS er PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/myndighedstilmeldinger Til- og afmeld slutbrugeren til NemSMS er fra alle offentlige myndigheder. Bemærk at slutbrugeren via andet kald skal være oprettet som NemSMS-bruger forud for dette kald.operationen opdaterer status for slutbrugerens tilmelding på myndighedsniveau. Herved kan en slutbruger til- og afmelde sig: 1) den myndighed registret er tilknyttet eller 2) alle myndigheder. Herved bliver slutbrugeren samtidig automatisk tilmeldt nye tilmeldingsgrupper henholdsvis myndigheder når de oprettes. Nye tilmeldinger som oprettes via et register vil være foreløbige og kræver at slutbrugeren logger på og godkender disse førend de træder i kraft. PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/tilmeldingsgrupper/{tilmeldingsgruppeid} Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 5

6 A2.2.3 Kaldet er alene opretholdt af hensyn til bagud-kompatibilitet. En tilmelding til en tilmeldingsgruppe af typen NemSMS vil resultere i at slutbrugeren bliver tilmeldt alle NemSMS er. Tilsvarende for afmeldinger. En til- og afmelding til en tilmeldingsgruppe af typen meddelelse bliver ignoreret.operationen gør det muligt at tilmelde en slutbruger til en tilmeldingsgruppe. Hvis tilmeldingen inkluderer modtagelse af meddelelser som ikke er servicebeskeder, er det kun en foreløbig tilmelding, som slutbrugeren selv skal logge ind og bekræfte. Hvis en tilmelding kun vedrører modtagelse af servicebeskeder, træder den omgående i kraft. DELETE /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/tilmeldinggrupper/{tilmeldingsgruppeid} Afmeldinger kan alene ske til tilmeldingsgrupper der vedrører NemSMS og vil resultere i at slutbrugeren bliver afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige.slet en tilmelding for en slutbruger. Hent stamdataliste indeholdende slutbrugeres mobiltelefonnumre GET /register/{sysid}/slutbrugerliste Det er muligt for et register at abonnere på slutbrugernes stamdata. Da listerne kan være meget store er de opdelt i dellister. GET /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid}/{dellisteid} Hent del af slutbrugerliste. For hver slutbruger fremgår dennes stamdata. A2.2.4 Ressourceoversigt Følgende ressourcer og typer anvendes i forbindelse med registre. SlutbrugerSamlingReferenceSamling SlutbrugerSamling Slutbruger SlutbrugerStamdata GruppetilmeldingSamling Myndighedstilmelding Gruppetilmelding SlutbrugerSamlingReferenceSamling Indeholder en reference til en slutbrugerliste. En slutbrugerliste kan pga. størrelse være delt i et antal dellister; ressourcen inkluderer således en samling af referencer til hver delliste. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 6

7 A2.2.5 Slutbruger Beskriver en slutbrugers stamdata samt tilmeldinger. Tilmeldingerne fremgår både for den specifikke myndighed på myndighedsniveau og tilmeldingsgruppe-niveau, SlutbrugerStamdata Indeholder stamdata for en slutbruger, hvilket bl.a. inkluderer CPR-/CVR-nummer, navn, mobilnummer, adresse, og Digital post status. Ressourcen indgår i ressourcen Slutbruger. Myndighedstilmelding Beskriver en slutbrugers tilmelding på myndighedsniveau til 1) en specifik myndighed, eller 2) alle myndigheder enten for NemSMS eller Digital post afhængig af hvad registret er opsat til at udtale sig om. Bemærk at fremadrettet kan en slutbruger alene tilmelde sig alt eller intet for NemSMS og/eller Digital post. Tidligere kunne en slutbruger være delvist tilmeldt.. Af tilmeldingen fremgår bl.a. hvorvidt adviseringer ønskes via SMS og/eller samt hvorvidt brugeren automatisk ønsker at tilmelde sig nye myndigheder / tilmeldingsgrupper. GruppetilmeldingSamling Indeholder en liste af tilmeldinger på tilmeldingsgruppe-niveau. Gruppetilmelding Beskriver en tilmelding på tilmeldingsgruppe-niveau. Af tilmeldingen fremgår bl.a. hvorvidt adviseringer ønskes via SMS og/eller . Opsætning Via administrationsportalen opsættes et register. Registrets tilknytning til et afsendersystem eller hele myndigheden skal angives. Dette har betydning for hvilke slutbrugere der returneres i slutbrugerlister. Hvis det er tilknyttet til et afsendersystem, vil det kun være slutbrugere som har tilmeldinger til tilmeldingsgrupper for dette afsendersystem der medtages i slutbrugerlisten. Hvis registret er tilknyttet hele myndigheden vil det være samtlige slutbrugere som har en tilmelding til en af myndighedens tilmeldingsgrupper, der medtages i slutbrugerlisten uanset hvilket afsendersystem dette måtte tilhøre. Konfiguration af hvorvidt et register skal udtale sig om digital post eller NemSMS. Som følge af at NemSMS er blevet udskilt fra Digital post kan slutbrugeren tilmelde sig al offentlig post uden at være tilmeldt NemSMS. For at løse dette uden at ændre snitfladen er der tilføjet en ny konfigurationsparameter. På et register kan det via administrationsportalen angives om registret skal udtale sig om Digital post eller NemSMS. Et register kan aldrig udtale sig om begge løsninger på en gang. Såfremt der er behov for dette skal 2 registre anvendes. Slutbrugerlister vil som udgangspunkt sløre adresserne og mobiltelefonnummer. En del af feltet er udfyldt med *. Det er muligt at tilkøbe sig adgang til komplette mobiltelefonnumre. Kontakt e-boks herom. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 7

8 A2.3 Operationer Samtlige operationer for funktionsområdet er dokumenteret i det følgende. A2.3.1 Hent en slutbrugers stamdata og tilmeldinger /register/{sysid}/slutbruger/{cpr} /register/{sysid}/slutbruger/{cvr} Formål Kommentar Input parametre GET Returnerer en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Stamdata inkluderer bl.a. slutbrugerens navn, mobilnummer, adresse, og status. Tilmeldingerne inkluderer: de tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren er tilmeldt for det aktuelle register, samt oplysning om slutbrugeren har tilmeldt sig 1) alt for den myndighed registret er tilknyttet eller 2) har tilmeldt sig alt for alle myndigheder. Bemærk at svaret vil afhænge af hvorvidt registret er opsat til at udtale sig om Digital post eller NemSMS. En af søgeparametrene CPR eller CVR skal være udfyldt. Kaldet her er ikke beregnet til i en forsendelsessituation at afgøre hvorvidt slutbrugeren er tilmeldt. Sysid Cpr Cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Input søgeparametre (Query parametre) IkkeTilmeldte Indikator true false. Hvis angivet inkluderes også de tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren ikke er tilmeldt for myndigheden som registret er tilknyttet. For hver tilmeldingsgruppe vil det fremgå om slutbrugeren er tilmeldt eller ej. Default er false. Output content (OIOXML) Slutbruger Eksempel Information om slutbrugeren. /register/4/slutbruger/ ?ikketilmeldte=true. Et specifikt register forespørger på en virksomheds stamdata samt tilmeldte og ikke tilmeldte tilmeldingsgrupper for den myndighed som registeret er tilknyttet. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 8

9 Fejlkoder (udover de generelle) 4040 IkkeTilmeldte - ugyldig format Pseudo kode eksempel // CVR string uri = "/register/1234/slutbruger/ "; // Hent tilmeldinger overordnet Slutbruger slutbruger = HTTP_GET(uri); A2.3.2 Opret boks NemSMS-bruger / opdater stamdata /register/{sysid}/boks/{cpr} /register/{sysid}/boks/{cvr} Formål PUT Opret boks for den angivne slutbrugernemsms-bruger, eller opdater en eksisterende slutbrugers stamdata. Såfremt den angivne slutbruger ikke er oprettet og registret er opsat til NemSMSsom hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager vil vedkommende blive oprettet som servicebeskedmodtagervil en NemSMS-bruger blive oprettet. Ønsker slutbrugeren at kunne modtage meddelelser udover servicebeskeder, kræver det at slutbrugeren logger på og accepterer vilkår. AdviseringBek ræft mobilnummer / Genudsend bekræftelses- SMS Bemærk at slutbrugeren kun bliver adviseret såfremt der er tale om en oprettelse. Adviseringen følger de normale regler skal bekræfte mobilnummer og adresse førend disse kan anvendes. Bekræftelses-SMS og udsendes automatisk ved ændring af felterne. Såfremt slutbrugeren efterspørger genudsendelse af bekræftelsessms en er dette muligt. Mobilnummeret skal da først slettes (udfyld med 0000 ) og efterfølgende angives på ny. Input parametre Sysid Cpr Cvr Slutbruger Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Slutbrugerens stamdata. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 9

10 Stamdata Fejlkoder (udover de generelle) 4027 Angiv mindst et af felterne MobilNummer / EpostAdresseFoerste 4051 Feltet SlutbrugerNavn skal være udfyldt. Pseudo kode eksempel // CVR string uri = "/register/1234/boks/ "; SlutbrugerStamdata boks = new SlutbrugerStamdata() { SlutbrugerNavn = Niels Borgersen, AdresseFoerste. = SlutbrugerDKALstatus = 2 // Digital post status } // Opret / opdater boks HTTP_PUT(uri, boks); XML eksempel på oprettelse af en servicebeskedmodtager NemSMS-bruger PUT <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SlutbrugerStamdata xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <SlutbrugerIdentitet> <CPRnummerIdentifikator xmlns="urn:oio:adir:dagpenge: "> </CPRnummerIdentifikator> </SlutbrugerIdentitet> <SlutbrugerNavn>John Johan Sponge</SlutbrugerNavn> <MobilNummer> </MobilNummer> <SlutbrugerDKALstatusKode>1</SlutbrugerDKALstatusKode> </SlutbrugerStamdata> A2.3.3 Til- / afmeld en slutbruger til en myndighed / NemSMS er for alle myndigheder PUT /register/{sysid}/boks/{cpr}/myndighedstilmelding Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

11 /register/{sysid}/boks/{cvr}/myndighedstilmelding Formål Til- og afmeld slutbrugeren til NemSMS er fra alle offentlige myndigheder. på myndighedsniveau. Bemærk at slutbrugeren via andet kald skal være oprettet som NemSMS-bruger forud for dette kald. A) Via dette kald kan en servicebeskedmodtager som hverken har accepteret e-boks eller Digital post vilkår 1) Til- og afmeldes alle myndigheder. En tilmelding til alle myndigheder betyder at slutbrugeren er tilmeldt alle myndigheder samt automatisk tilmeldes nye myndigheder når disse oprettes. Tilmeldingen gælder kun servicebeskeder. B) Via dette kald kan en e-boksbruger, servicebeskedmodtager og/eller Dokumentboksmodtager Til- og afmeldes den myndighed som registret er tilknyttet. En til- / afmelding til en myndighed medfører at slutbrugeren bliver henholdsvis til- / afmeldt alle tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder for denne myndighed. Bemærk tilmeldingen ikke sker på myndighedsniveau, dvs. at vedkommende ikke automatisk bliver tilmeldt nye tilmeldingsgrupper som myndigheden måtte oprette på et senere tidspunkt. Myndigheden som tilmeldingen vedrører Begrænsning Den specifikke myndighed der kan til- og afmeldes er den som registeret er tilknyttet. Det vil sige den myndighed, der har oprettet registeret i administrationsportalen. Det er ikke muligt at til- eller afmelde alle myndigheder for slutbrugere som har accepteret e-boks vilkår og/eller Dokumentboksmodtagere. Årsagen hertil er, at en til- / afmelding i denne situation også vil slå igennem for meddelelser, hvilket ikke er tilladeligt førend slutbrugeren selv har logget på og godkendt det. Input parametre Sysid Cpr Cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Input Content (OIOXML) Myndigheds tilmelding Indeholder den nye tilmelding / opdatering af en eksisterende. En til- og afmelding vil altid resultere i at slutbrugeren bliver til- / afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

12 Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4048 Netop et af felterne MyndighedTilmeldtIndikator og AlleMyndighederTilmeldtIndikator skal være udfyldt Det er pt. ikke muligt at til- og afmelde alle servicebeskeder som Dokumentboks bruger eller e-boks bruger. Pseudo kode eksempel // Tilmeld brugeren til den myndighed som registret er tilknyttet Myndighedstilmelding mt = new Myndighedstilmelding() { TilmeldtMyndighedIndikator = true } // CVR string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding"; HTTP_PUT(uri, mt); XML eksempel på tilmelding af slutbruger til myndighed PUT / /myndighedstilmelding <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Myndighedstilmelding xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <MyndighedTilmeldtIndikator>true</MyndighedTilmeldtIndikator> <AdviseringSMSindikator>true</AdviseringSMSindikator> <Advisering Indikator>true</Advisering Indikator> </Myndighedstilmelding> A2.3.4 Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe /register/{sysid}/boks/{cpr}/tilmeldingsgrupper/{tid} /register/{sysid}/boks/{cvr}/tilmeldingsgrupper/{tid} PUT Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

13 Formål Foreløbige tilmeldinger Gældende tilmeldinger Konfiguration Kaldet er alene opretholdt af hensyn til bagud-kompatibilitet og bør ikke anvendes ved nyudvikling. En tilmelding til en tilmeldingsgruppe af typen NemSMS vil resultere i at slutbrugeren bliver tilmeldt alle NemSMS er. Tilsvarende for afmeldinger. En til- og afmelding til en tilmeldingsgruppe af typen meddelelse bliver ignoreret (tidligere resulterede dette i en foreløbig tilmelding). Opret en ny tilmelding af en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, eller opdater en eksisterende tilmelding. Afhængig af registrets tilknytning til et afsendersystem / hele myndigheden afgrænses hvilke tilmeldingsgrupper der kan til- og afmeldes. Afmeldinger slår igennem omgående for tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder. Afmeldinger til en tilmeldingsgruppe som indeholder meddelelser afvises med en fejlkode. Hvorvidt tilmeldinger slår igennem omgående afhænger af om det er en foreløbig eller gældende tilmelding. Tilmeldinger til tilmeldingsgrupper, som indeholder meddelelser, vil når de oprettes via et register være foreløbige. Det betyder, at slutbrugeren selv skal logge på og godkende tilmeldingen førend den har virkning. Tilmeldinger til tilmeldingsgrupper, som indeholder servicebeskeder, vil når de oprettes via et register være gældende med øjeblikkelig virkning. Se afsnit (se A2.2.5) Input parametre Sysid Cpr Cvr Tid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Identifikation af tilmeldingsgruppen. Kan findes via administrationsportalen, eller via en forespørgsel på en slutbrugers tilmeldinger hvor IkkeTilmeldte tilmeldingsgrupper medtages. Input content (OIOXML) Gruppetilmelding Indeholder den nye tilmelding, eller opdatering af en eksisterende. Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4013 Ukendt tilmeldingsgruppe Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

14 4072 Et register kan ikke afmelde tilmeldingsgrupper som indeholder meddelelser. Pseudo kode eksempel // Tilmeld brugeren til en tilmeldingsgruppe Gruppetilmelding gt = new Gruppetilmelding() { Advisering Indikator = true } // CVR string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding/54"; HTTP_PUT(uri, gt); XML eksempel på tilmelding af slutbruger til tilmeldingsgruppe PUT / /tilmeldingsgrupper/5048 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Gruppetilmelding xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <GruppetilmeldingIdentifikator>5048</GruppetilmeldingIdentifikator> <AdviseringSMSindikator>true</AdviseringSMSindikator> <Advisering Indikator>true</Advisering Indikator> <TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator>true</TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator> </Gruppetilmelding> A2.3.5 Slet en tilmelding for en slutbruger /register{sysid}/boks/{cpr}/tilmeldingsgrupper/{tid} /register{sysid}/boks/{cvr}/tilmeldingsgrupper/{tid} Formål Input parametre DELETE Afmeldinger kan alene ske til tilmeldingsgrupper der vedrører NemSMS og vil resultere i at slutbrugeren bliver afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige. Afmeld en slutbruger fra en specifik tilmeldingsgruppe. Afhængig af registrets tilknytning til et afsendersystem / hele myndigheden afgrænses hvilke tilmeldingsgrupper der kan til- og afmeldes. Afmeldinger slår igennem omgående for tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder. Afmeldinger til en tilmeldingsgruppe som indeholder meddelelser afvises med en fejlkode. sysid Identificerer registret. Fremgår af Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

15 administrationsportalen. cpr cvr tid Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Identificerer tilmeldingsgruppen Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4013 Ukendt tilmeldingsgruppe 4072 Et register kan ikke afmelde tilmeldingsgrupper som indeholder meddelelser. Pseudo kode eksempel string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding/54"; HTTP_DELETE(uri); A2.3.6 Hent slutbrugerliste (referencer til dellister) Institutioner skal henvende sig ØkonomistyrelsenDigitaliseringsstyrelsen førend de kan modtage slutbrugerlister grundet persondataloven. /register/{sysid}/slutbrugerliste Formål GET Hent reference til en bestilt slutbrugerliste indeholdende en liste af slutbrugeres stamdata. Listen vil indeholde alle de slutbrugere der er tilknyttet registret. Pga. størrelse kan en slutbrugerliste være delt i flere dele. Via dette kald hentes en liste med referencer til hver del af listen. Opsætning Flow I forbindelse med opsætningen af registret i administrationsportalen skal det angives såfremt der ønskes slutbrugerlister samt med hvilken frekvens nye ønskes tilgængelig. Slutbrugerlisten produceres med det aftalte interval. Alle slutbrugeres telefonnumre og adresser, der tidligere er gemt lokalt, som ikke fremgår af den nye liste skal slettes i Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

16 forbindelse med opdateringen. Listerne overskrives når nye bliver klar. Er en delliste ved at blive hentet samtidig med at en ny slutbrugerliste bliver tilgængelig returneres en fejlkode der meddeler herom. I denne situation skal processen startes forfra. En ny slutbrugerliste hentes efterfulgt af de enkelte dele. Såfremt en liste endnu ikke er tilgængelig (førend den første er blevet produceret) returneres fejlkode Input parametre sysid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Output content (OIOXML) Slutbruger Samling Reference Samling Slutbrugerliste som indeholder referencer til dellister. Fejlkoder (udover de generelle) 4035 Liste ikke tilgængelig 4037 Registret har ikke tilkøbt adgang til slutbrugerlister 4049 Registret er ikke opsat til at modtage slutbrugerlister A2.3.7 Hent slutbruger delliste /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid}/ {dellisteid} Formål GET Hent en del af en bestilt slutbrugerliste indeholdende en liste af slutbrugere. For hver slutbruger er angivet dennes stamdata. Output format Bemærk at output fra dette kald er semikolon separeret for at komprimere størrelsen. Se afsnit A2.4.7 for detaljer. Input parametre sysid slutbrugerlisteid dellisteid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Identificerer slutbrugerlisten. Identificerer delliste, der er en del af en slutbrugerliste. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

17 Output content (BINÆRT encoding ISO8859-1) Slutbruger Data Den bestilte slutbrugerliste. Data er gemt i et semikolon separeret format. Se afsnit A2.4.7 for detaljer. Fejlkoder (udover de generelle) 4033 Ukendt dellisteid 4034 Listen er blevet forældet - start forfra 4037 Registret har ikke tilkøbt adgang til slutbrugerlister 4047 Ukendt slutbrugerlisteid 4049 Registret er ikke opsat til at modtage slutbrugerlister Pseudo kode eksempel // Hent slutbrugerliste, som er delt i flere dellister string uri = "/register/1234/slutbrugerliste"; SlutbrugerSamlingReferenceSamling slutbrugerlisteref = HTTP_GET(uri); // Iteration over alle dellister foreach (SlutbrugerSamlingReference uri in slutbrugerlisteref) { } SlutbrugerSamling slutbrugere = HTTP_GET(uri); // Iteration over alle Slutbrugere foreach (string csvline in slutbrugere) { string[] csvline.split(';'); // Process data } HTTP_DELETE(slutbrugere.SlutbrugerSamlingURLreference); Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

18 A2.4 Ressourcer Samtlige ressourcer for funktionsområdet er dokumenteret i det følgende. Hovedparten af ressourcerne anvender XML. Enkelte ressourcer anvender pga. størrelsen semikolon separerede data. Dette fremgår ved at der står CSV ud for de pågældende ressourcer. Samtlige ressourcer der anvender XML modsvares af et tilhørende XSD skema af samme navn. A2.4.1 SlutbrugerSamlingReferenceSamling SlutbrugerSamlingReferenceSamling Formål RESSOURCE Ressourcen indeholder en liste af referencer til slutbrugerlister med stamdata og tilmeldinger for hver slutbruger. Tilmeldingerne er angivet på myndigheds- og tilmeldingsgruppeniveau. Listen indeholder følgende felt på overordnet niveau R SlutbrugerSamlingURLreference Identificerer listen. R SlutbrugerSamlingReference SamlingDannetDatoTid Tidspunktet hvor listen blev dannet. R SystemIdentifikator Identificerer systemet som listen tilhører. R SlutbrugerSamlingKomplet Indikator Altid true. Indeholder en liste af SlutbrugerDelSamlingURLreference, der hver refererer til en del af slutbrugerlisten. Disse referencer anvendes til at hente hver enkelt delliste. A2.4.2 Slutbruger Formål Slutbruger RESSOURCE Ressourcen indeholder information om en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Tilmeldingerne er opdelt i myndigheds-tilmelding og tilmeldingsgruppe-tilmelding. Hvert element i listen er en sekvens af nedenstående C SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. R SlutbrugerStamdata Informationer om slutbrugeren, bl.a. navn, mobilnummer og adresse. R Myndighedstilmelding Tilmeldinger for en slutbruger på myndighedsniveau. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

19 R GruppetilmeldingSamling Liste af tilmeldinger for en slutbruger på tilmeldingsgruppeniveau. Er en slutbruger tilmeldt på myndighedsniveau, slår det igennem på tilmeldingsgruppeniveau, således at brugeren optræder som værende tilmeldt alle myndighedens grupper. A2.4.3 Myndighedstilmelding Myndighedstilmelding Formål RESSOURCE Ressourcen beskriver en slutbrugers tilmelding til 1) den myndighed som registret tilhører, eller 2) alle myndigheder enten for NemSMS eller Digital post afhængig af hvad registret er opsat til at udtale sig om. Bemærk at fremadrettet kan en slutbruger alene tilmelde sig alt eller intet for NemSMS og/eller Digital post. Tidligere kunne slutbrugere være delvist tilmeldt. En slutbruger som tilmelder sig en myndighed vil optræde som være tilmeldt alle myndighedens tilmeldingsgrupper. En slutbruger som er tilmeldt alle myndigheder vil optræde som værende tilmeldt alle myndigheder og deres tilmeldingsgrupper. Kommentar Ved opdatering skal netop et af felterne MyndighedTilmeldtIndikator eller AlleMyndighederTilmeldtIndikator være udfyldt. R MyndighedIdentifikator Angiver CVR-nummeret på myndigheden, som denne tilmelding vedrører. U MyndighedTilmeldtIndikator true false. Er brugeren tilmeldt den pågældende myndighed. For NemSMS vil en opdatering med true i dette felt blive opfattet som at slutbrugeren ønsker at blive tilmeldt NemSMS for alle offentlige myndigheder. U AlleMyndighederTilmeldt Indikator true false. Er brugeren tilmeldt alle myndigheder. U AdviseringSMSindikator Feltet er ikke tilgængeligt for registre. U Advisering Indikator Feltet er ikke tilgængeligt for registre. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

20 A2.4.4 GruppetilmeldingSamling GruppetilmeldingSamling Formål Typen beskriver en samling af tilmeldingsgrupper. TYPE Indeholder en liste af ressourcen Gruppetilmelding. A2.4.5 Gruppetilmelding Formål Gruppetilmelding RESSOURCE Ressourcen beskriver en slutbrugers tilmelding til en tilmeldingsgruppe. I nogle situationer ønskes en liste indeholdende både de tilmeldingsgrupper som brugeren er tilmeldt samt de tilmeldingsgrupper som brugeren kan tilmelde sig for en specifik myndighed. Denne ressource anvendes til at beskrive begge dele, idet feltet TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator angiver den aktuelle status for tilmeldingsgruppen. R GruppetilmeldingIdentifikator Identifikation af tilmeldingsgruppen. R TilmeldingsgruppeNavn Navnet på tilmeldingsgruppen. U AdviseringSMSindikator Feltet er kun tilgængeligt for portaler. U Advisering Indikator Feltet er kun tilgængeligt for portaler. R TilmeldingsgruppeTilmeldt Indikator Angiver om slutbrugeren er tilmeldt denne tilmeldingsgruppe. Anvendes når en liste af tilmeldinger også indeholder tilmeldingsgrupper, som brugeren har mulighed for at tilmelde sig. A2.4.6 SlutbrugerStamdata SlutbrguerStamdata Formål Ressourcen indeholder stamdata for en slutbruger. RESSOURCE Hvert element i listen er en sekvens af nedenstående felter R SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

21 C SlutbrugerNavn Slutbrugerens navn som angivet ved oprettelsen. Feltet skal udfyldes i forbindelse med oprettelse / opdatering. U MobilNummer Slutbrugerens mobiltelefonnummer. Hele nummeret vil ikke være læsbart, med mindre fuld visning er tilkøbt. Et eksempel på et sløret nummer er ****. I forbindelse med en opdatering vil manglende udfyldelse af feltet betyde at mobilnummeret er uændret. Såfremt ønsket er at slette telefonnummeret gøres dette ved at udfylde feltet med Når nummeret opdateres, vil slutbrugeren automatisk blive bedt om at verificere dette. Det er angivet om nummeret er blevet verificeret eller ej via attributten aktiv. Ved oprettelse / opdatering skal mindst et af felterne MobilNummer eller EpostAdresseFoerste være udfyldt. U EpostAdresseFoerste Angiver brugerens private adresse som der sendes adviseringer til i det omfang brugeren ønsker. adressen er kun delvist læsbart, f.eks. og anvendes som et hint til slutbrugeren, der kan genkende sin adresse. Den fulde adresse er således aldrig tilgængelig for et register. I forbindelse med en opdatering vil manglende udfyldelse af feltet betyde at adressen er uændret. Såfremt ønsket er at slette e- mailadressen gøres dette ved at udfylde feltet med Når adressen opdateres, vil slutbrugerne automatisk blive bedt om at verificere den. Det er angivet om adresse er blevet verificeret eller ej via attributten aktiv. Ved oprettelse / opdatering skal mindst et af felterne MobilNummer eller EpostAdresseFoerste være udfyldt. U EpostAdresseAnden Som første adresse. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

22 R SlutbrugerDKALstatusKode Angiver modtagerens Digital post status: 0: Ikke tilmeldt 1: Kun tilmeldt som servicebeskedmodtager.nemsms-bruger (kræver at registret er opsat til at udtale sig om NemSMS). 2: Har accepteret Digital post vilkår (kræver at registret er opsat til at udtale sig om Digital post). En slutbruger har kun først en sikker boksdigital postkasse, når Digital post vilkår er accepteret. Ved oprettelse / opdatering skal feltet ikke udfyldes. R SlutbrugerEboksStatusKode Angiver modtagerens e-boks status: 0: Ikke tilmeldt. 1: Tilmeldt. R SlutbrugerRegistreringDatoTid Angiver tidspunktet hvor SlutbrugerDKALstatusKode sidst er ændret. A2.4.7 SlutbrugerData Formål Format SlutbrugerData CSV Indeholder en liste med stamdata på slutbrugere. I forbindelse med opsætningen af et register tilknyttes dette enten til hele myndigheden eller et specifikt afsendersystem. Afhængig heraf vil slutbrugerlisten enten indeholde samtlige slutbrugere som er tilmeldt myndigheden, eller slutbrugere som er tilmeldt det tilknyttede afsendersystem. Bemærk at for at reducere størrelsen leveres disse data i semikolon formateret format. Et eksempel på de leverede data er vist efterfølgende. 1. række: Header som beskriver kolonerne. Medtages kun i den første delliste. 2.. n række: Indeholder nedenstående felter adskilt af semikolon R SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. R SlutbrugerType Angiver om slutbrugeren er en privatperson (P) eller en virksomhed (V). R SlutbrugerNavn Slutbrugerens navn som angivet ved oprettelsen. R MobilNummer Slutbrugerens mobiltelefonnummer. Hele nummeret vil ikke være læsbart, med mindre fuld visning er tilkøbt. Et eksempel på et sløret nummer er ****. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

23 R EpostAdresseFoerste Angiver brugerens private adresse som der sendes adviseringer til i det omfang brugeren ønsker. adressen er kun delvist angivet, f.eks. som Den fulde adresse er aldrig tilgængelig for et register. R EpostAdresseAnden Som første adresse. R SlutbrugerDKALstatusKode Angiver modtagerens Digital post status: 0: Ikke tilmeldt 1: Kun tilmeldt som servicebeskedmodtager.nemsms-bruger. 2: Har accepteret Digital post vilkår. En slutbruger har kun en sikker boks, når Digital post vilkår er accepteret. R SlutbrugerEboksStatusKode Angiver modtagerens e-boks status: 0: Ikke tilmeldt. 1: Tilmeldt. R SlutbrugerRegistreringDatoTid Angiver tidspunktet hvor SlutbrugerDKALstatusKode sidst er ændret. Formatet er uddybet ovenfor. angiver linie skift. SlutbrugerIdentitet;SlutbrugerType;SlutbrugerNavn;MobilNummer;EpostAdresseFoerst e;epostadresseanden;slutbrugerdkalstatuskode;slutbrugereboksstatuskode; SlutbrugerRegistreringDatoTid ;P;Julie 09:00:00 Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

DKAL Snitflader REST Register

DKAL Snitflader REST Register DKAL Snitflader REST Register 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 3 A2.1.1 HENVISNINGER 3 A2.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A2.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A2.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

DKAL Snitflade Webservice

DKAL Snitflade Webservice DKAL Snitflade Webservice Typografidefinition: Overskrift 1: Skrifttype: Indrykning: Venstre: 0 cm, Hængende: 0,76 cm, Sideskift før Typografidefinition: Overskrift 2;H2;h2;2;headi;hea ding2;h21;h22;21;heading

Læs mere

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem Typografidefinition: Typografi1: Skrifttype: 10 pkt, (intet) DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A4 - REST Portal. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 5 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 6.3 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

DKAL Snitflader REST Portal

DKAL Snitflader REST Portal DKAL Snitflader REST Portal 1 Indholdsfortegnelse A4.1 INTRODUKTION 3 A4.1.1 HENVISNINGER 3 A4.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A4.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A4.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN TYPE 4 A4.1.2.3

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A2 - REST Register. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A2 - REST Register. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A3 - REST Afhentningssystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 HENTE MEDDELELSER FRA

Læs mere

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem

DKAL Snitflader REST Afhentningssystem DKAL Snitflader REST Afhentningssystem 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 3 A3.1.1 HENVISNINGER 3 A3.1.2 LÆSEVEJLEDNING 4 A3.1.2.1 SÅDAN LÆSES EN REST GRAF 4 A3.1.2.2 SÅDAN LÆSES EN RESSOURCE OG EN

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A4 - REST Portal Version 7.0 Digital pst Snitflader Bilag A4 - REST Prtal Versin 7.0 1 Indhldsfrtegnelse A4.1 INTRODUKTION 4 A4.1.1 HENVISNINGER 4 A4.1.2 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF SNITFLADEN 4 A4.1.3 PÅKRÆVET ROLLE FOR ADGANG

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Introduktion til Digital Post. Februar 2016

Introduktion til Digital Post. Februar 2016 Introduktion til Digital Post Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du har brug for en introduktion til Administrationsportalen i Digital Post og hvad der skal

Læs mere

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks

Bilag 1 - Tilslutningsinstruks Bilag 1 - Tilslutningsinstruks INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INTRODUKTION TIL INSTRUKSEN... 3 2. ET KORT OVERBLIK OVER LØSNINGEN... 3 3. TILSLUTNINGSPROCESSEN... 4 4. REGLER FOR ANVENDELSE AF DIGITAL POST LØSNINGEN...

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A5 - REST HTTP returkoder. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

DKAL Snitflader Masseforsendelse

DKAL Snitflader Masseforsendelse DKAL Snitflader Masseforsendelse 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 3 C.3 TILMELDINGSLISTE... 4 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 4 C.3.2 OIOXML-STRUKTUR... 5 C.4 MATERIALE-INDLÆSNING...6

Læs mere

Digital Post. Snitflader. Version 6.3

Digital Post. Snitflader. Version 6.3 Digital Post Snitflader Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 6 1.2 SKEMAVALIDERING 6 1.3 KOM HURTIGT I GANG 6 1.4 REFERENCEIMPLEMENTERING

Læs mere

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016

Vejledning i at anvende åbningskvittering. Juli 2016 Vejledning i at anvende åbningskvittering Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du vil anvende åbningskvittering på materialer. Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Integrationsmuligheder

Integrationsmuligheder Integrationsmuligheder med Digital post 22. februar 2012 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent, e-boks Agenda 1. Digitalpost et overblik 2. Administrationsportalen 3. Snitflader 4. Eksempler på integration 5.

Læs mere

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016

Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post. Februar 2016 Vejledning i at oprette afsendersystemer i Digital Post Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette afsendersystemer i Digital Post eller oprette

Læs mere

Tilslutning til digital post og NemSMS

Tilslutning til digital post og NemSMS Tilslutning til digital post og NemSMS Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig digital post, ligesom der gives en kort introduktion til digital post / NemSMS løsningen. Version:

Læs mere

Brugerstyring i digital post

Brugerstyring i digital post Brugerstyring i digital post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i den digitale post-løsning. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen Vejledningen og

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser

Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Fremsøg sendte og modtagne meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte og modtagne meddelelser i Digital Post Administrationsportalen, samt hvilke forudsætninger

Læs mere

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af sikkerhedsloggen Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i sikkerhedsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende roller

Læs mere

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv andre medarbejdere adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver

Læs mere

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016

Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog. Juni 2016 Vejledning i anvendelse af Kommunikationslog Juni 2016 Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal søge oplysninger i kommunikationsloggen Hvem skal anvende vejledningen? Du skal have en af følgende

Læs mere

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016

Vejledning i at anvende besvarelsesformular. Juli 2016 Vejledning i at anvende besvarelsesformular Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal anvende besvarelsesformular på postkasser eller materialer. Du skal

Læs mere

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012

Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 1 Inspirationsdag: Integrationsmuligheder med Digital Post 11. december 2012 11.12.2012 2012 COPYRIGHT E-BOKS 2 Deltagere i dag 20 systemleverandører Axiell Canon CIM Mobility Convergens Geokon Globeteam

Læs mere

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen

Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Vejledning til kommuners brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange på Serviceplatformen...

Læs mere

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER

INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2

Kom godt igang - for virksomheder. Digital Post 2 Kom godt igang - for virksomheder Digital Post 2 Indholdsfortegnelse 1.1 Målgruppe... 2 1.2 Formål... 2 1.3 Forudsætninger... 2 1.4 Afprøvning... 3 3.1 Opsætning af afsendersystem via sikker e-mail...

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.1 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1 29.03.2017

Læs mere

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder

DKAL Snitflader REST HTTP returkoder DKAL Snitflader REST HTTP returkoder 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 3 A5.2 HTTP RETURKODER 3 A5.3 DKAL FEJLKODER 6 A5.3.1 DKAL XML FEJLFORMAT 7 Bilag A5: REST HTTP returkoder

Læs mere

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato

Navision Stat 9.0+ Digital Post tilslutning for Navision Stat. Overblik. Side 1 af 24. ØSY/CPS Dato Side 1 af 24 Navision Stat 9.0+ ØSY/CPS Dato 13.11.17 Digital Post tilslutning for Navision Stat Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af Digital Post integrationen

Læs mere

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse)

Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) Udkast til REST-ressourcer for Dokumentboks (DKAL) (uddrag fra kravspecifikation og E-boks løsningsbeskrivelse) IT- og Telestyrelsen anbefaler at anvende webservice-standarderne til udarbejdelse af services,

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag C Filbaseret Version 7.0 1 C.1 Indholdsfortegnelse C.1 INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 C.2 LÆSEVEJLEDNING... 4 C.3 TILMELDINGSLISTE... 5 C.3.1 RECORD-STRUKTUR... 5 C.3.1.1 HEADERRECORD...

Læs mere

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016

Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser. Februar 2016 Vejledning i at fremsøge sendte og modtagne meddelelser Februar 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal fremsøge meddelelser i Digital Post. Du skal have én

Læs mere

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation

Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Løsningsbeskrivelse til bestilling af SMS-notifikation Version 1.0, jnr.: 1084-V0667-11 Løsningsbeskrivelse Side 1 af 22 Indholdsfortegnelse 1. Manuel bestilling af SMS-notifikation... 3 1.1 Løsningens

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0

Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 Digital post Snitflader Bilag A3 - REST Afhentningssystem Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse A3.1 INTRODUKTION 4 A3.1.1 HENVISNINGER 4 A3.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDET 5 A3.2.1 LEVERINGSFORM: PUSH ELLER

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper.

Dokumentation. Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook. : Facebook Integration med sms-grupper. Dokumentation Udbyder : sms1919.dk Service : sms-grupper Static FBML Facebook Moduler Påkrævet : Facebook Integration med sms-grupper Version : v1.00 Indholdsfortegnelse Versionshistorik... 3 Målet med

Læs mere

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Arkivering af Digital Post på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Arkivering af Digital Post på Virk Virksomheden kan give forskellige personer eller enheder ansvar for at håndtere bestemte

Læs mere

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post

Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Opret og vedligehold afsendersystemer i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan myndigheden opretter og vedligeholder et afsendersystem i Digital Post. Version: 2.2 Udarbejdet: oktober 2014 Udarbejdet

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning giver en overordnet introduktion til Digital Post og NemSMS løsningerne Version: 3.2 Udarbejdet: Juli 2015 Udarbejdet af: Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016

Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post. Juli 2016 Vejledning i at oprette postkasser i Digital Post Juli 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Vejledningen er relevant for dig, hvis du skal oprette en postkasse og/eller mapper til postkasser. Du skal have

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Digital post iframe API. Version 1.4

Digital post iframe API. Version 1.4 Digital post iframe API Version 1.4 Versionshistorik... 3 1. Introduktion til digital post iframe API... 4 2. Links... 4 3. Parametre... 4 3.1. Log på digital post... 4 3.2. Funktioner... 5 3.2.1. Funktion

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2

Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 Digital post Snitflader Bilag F Sikkerhed Version 6.2 1 F.1 INTRODUKTION... 5 F.2 HENVISNINGER... 5 F.3 ROLLER OG RETTIGHEDER... 6 F.3.1 IDENTIFIKATION AF SLUTBRUGER TYPE... 6 F.3.2 ADGANG TIL DIGITAL

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Fremsøg sendte meddelelser

Fremsøg sendte meddelelser Fremsøg sendte meddelelser Denne vejledning beskriver, hvordan man som myndighed, kan fremsøge sendte meddelelser i Digital Post Administrationsportalen. Version: 3.0 Udarbejdet: September 2013 Udarbejdet

Læs mere

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post

Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Vejledning til brug af dybe link i Digital Post Denne vejledning beskriver hvordan man kan linke til forskellige dele af Digital Post fra eksterne hjemmesider Version: 2 Udarbejdet: juli 2015 Udarbejdet

Læs mere

AuthorizationCodeService

AuthorizationCodeService AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark, version 1.1 W 1 AuthorizationCodeService Sammenhængende Digital Sundhed i Danmark version 1.1 Kåre Kjelstrøm Formål... 3 Introduktion...

Læs mere

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005

Brugermanual. PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk. Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Brugermanual PoP3 og Outlook Express Webmail www.321mail.dk Udarbejdet af IT-afdelingen 2005 Indholdsfortegnelse 1. ÆNDRING AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 4 2. OPRETTELSE AF OUTLOOK EXPRESS KONTO... 6 2.1

Læs mere

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter

Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen Denne vejledning beskriver hvordan en myndighed tilslutter sig Tilslutning til Digital Post Administrationsportalen. Version: 1.0 Udarbejdet: november

Læs mere

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post

Digital Post for virksomheder. Introduktion og vejledninger til Digital Post Digital Post for virksomheder Introduktion og vejledninger til Digital Post Sådan bruger du denne vejledning Her får du en introduktion og vejledninger til Digital Post. Hvis din virksomhed er ny, eller

Læs mere

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Opsætning af din digitale postkasse på Virk. Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Vejledning til Digital Post for virksomheder Opsætning af din digitale postkasse på Virk Denne vejledning hjælper dig med at aktivere og opsætte din digitale

Læs mere

Digital Post Snitflader Version 7.0

Digital Post Snitflader Version 7.0 Digital Post Snitflader Version 7.0 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DIGITAL POST SNITFLADER 6 1.1 OM VERSION 7.0 6 1.2 ANVENDELSE AF OIOXML 8 1.3 SKEMAVALIDERING 9 1.4 KOM HURTIGT I GANG 9 1.5

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et simpelt kontakthierarki (f.eks. blot en hovedpostkasse) der benytter snitfladen s/mime der

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen

Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Vejledning til leverandørers brug af Serviceplatformen Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Indhold 1 Indledning... 3 2 Ordforklaringer... 3 3 Oprettelse... 4 4 Arbejdsgange...

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Introduktion til NemSMS. Juni 2016

Introduktion til NemSMS. Juni 2016 Introduktion til NemSMS Juni 2016 Hvem skal anvende vejledningen? Introduktionen er relevant, hvis du vil danne dig et overblik over NemSMS, eller hvis din myndighed vil anvende NemSMS er, så påmindelser

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse A1.1 INTRODUKTION 5 A1.1.1 HENVISNINGER 5 A1.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 6 A1.2.1 AFGØR OM SLUTBRUGEREN ØNSKER

Læs mere

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn.

Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Teknisk oversigt over elementer i fødselsanmeldelsen Nedenstående oversigt viser elementerne i den meddelelse, der skal overføres fra fødeafdeling til kirkekontor/sogn. Der anvendes XML. Denne version

Læs mere

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet)

Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) Vejledning: Kontaktbarhed med SEPO (Produktionsmiljøet) I denne vejledning vil vi at guide myndigheder med et udvidet kontakthierarki (dvs. flere postkasser) der benytter snitfladen s/mime der skal integrere

Læs mere

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks

Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Vejledning til kommunerne om Print via Serviceplatformen e-boks Udarbejdet for: KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S 1 Revision Nuværende revision: 0.2 Revisionshistorik Revision Dato Ændring 0.1

Læs mere

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017

FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 FJERNPRINTLEVERANDØRMØDE 25. JANUAR 2017 Dagsorden Krav til fjernprint i BBR 1.8 Standarder og snitflader for fjernprint på Serviceplatformen Behov for fjernprint i kommende anvenderløsninger Opkobling

Læs mere

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web

Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Brugeradministrationsvejledning til SMS Web Administration Denne side vil være forskellig afhængig af om man er administrator eller bruger. Administrator får oversigt over alle brugerne samt konfiguration,

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier.

Email menuen 15.1. Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email menuen 15.1 15. EMAIL Email kan sende e-mails ud til forbrugerne både til alle eller til nogle efter bestemte udvælgelseskriterier. Email kan sende ud med forskellige skrifttyper, fed, underlineret,

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig

for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for LRA(Lokal Registrerings autoritet) og myndighedsansvarlig Vejledning for superbrugere Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Læsevejledning... 3 1.2 Arbejdsopgaver for LRAen og den myndighedsansvarlige...

Læs mere

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS

Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS Bliv klar til Dokumentboks / NemSMS 15. september 2009 Torsten Ravnbak, Chefkonsulent 2948 7726, tra@e-boks.dk Dagsorden Dokumentboks / NemSMS. En hjørnesten i digitaliseringen Integration og snitflader

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 3-2014. fra det offentlige til. Opdateret 3-11-2014 FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 3-2014 Opdateret 3-11-2014 Indholdsfortegnelse DIGITAL POST FRA DET OFFENTLIGE... 3 Lov om Digital Post i 2014... 3 Automatisk tilmelding...

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11

Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration...2 Organisation...2 Brugere...5 Grupper...11 Administration Organisation Opret ny organisation I organisationsvælgeren vælges det rette niveau hvorpå den nye organisationen skal placeres.

Læs mere

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder

Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse. Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Vejledning til Digital Post for virksomheder Giv eksterne parter adgang til den digitale postkasse Denne vejledning viser dig, hvordan du giver eksterne

Læs mere

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH.

Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Integration mellem Dokumentboks og ProFile ESDH Supplerende beskrivelse af use cases, der kræver ændringer i ProFile ESDH. Om dette dokument Dette dokument er skrevet til brug i Odense Kommune og til samarbejdspartnere

Læs mere

System-til-system Grænsefladebeskrivelse

System-til-system Grænsefladebeskrivelse System-til-system Grænsefladebeskrivelse Strålfors Connect System-til-system grænsefladebeskrivelse Side 2 af 72 Indhold 1 Indledning...7 1.1 Version 1.1...7 1.2 Version 1.5...8 2 Referencer til andre

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6

Det Fælles Medicinkort. Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Det Fælles Medicinkort Godkendelseskriterier for version 1.2.6 2012-07-01 Det Fælles Medicinkort - Godkendelseskriterier for version 1.2.6 Formål Dette dokument beskriver de kriterier, et system skal overholde,

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Brugervejledning Digital Post

Brugervejledning Digital Post Brugervejledning Digital Post 1. Forsiden Forsiden af Digital Post er det centrale billede i systemet. Her listes brevene efterhånden som de modtages. De fleste relevante oplysninger vises her. 1.2. Kolonner

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl

BBR OIOXML. Vejledning til snitfladen: Address.wsdl OIOXML Vejledning til snitfladen: En vejledning rettet mod 3. part. Ændringer i forhold til forrige versioner Version 1.0 Første version, 15.01.2010 Version 1.1.0 5.2.2010: Opdateret med de tilbagemeldinger

Læs mere

Kom godt i gang med Danløn app en

Kom godt i gang med Danløn app en Kom godt i gang med Danløn app en Danløn app en gør det muligt for en medarbejder se sine lønsedler 12 måneder tilbage i tid, samt registrere timer, kørsel og fravær, hvis virksomheden har åbnet op for

Læs mere

Digital post. Snitflader. Bilag A1 - REST Afsendersystem. Version 6.1

Digital post. Snitflader. Bilag A1 - REST Afsendersystem. Version 6.1 Digital post Snitflader Bilag A1 - REST Afsendersystem Version 6.1 1 Indholdsfortegnelse A1.1 INTRODUKTION 4 A1.1.1 HENVISNINGER 4 A1.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A1.2.1 AFGØR OM SLUTBRUGEREN ØNSKER

Læs mere

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner

Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Brugervejledning Indstillinger og Funktioner Version 1.3 Maj 2014 1 Vær opmærksom på at det ikke er alle funktioner som er tilgængelige og afhænger af hvilket abonnement som der er tilknyttet din konto.

Læs mere

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016

Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki. Februar 2016 Introduktion til at opbygge myndighedens kontakthierarki Februar 2016 Hvem skal læse dokumentet? Vejledningen er relevant for dig, hvis du er projektleder og skal implementere Digital Post i din myndighed,

Læs mere