Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3"

Transkript

1 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1

2 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER 5 A2.2.2 TILMELD / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL ALLE NEMSMS ER 5 A2.2.3 HENT STAMDATALISTE INDEHOLDENDE SLUTBRUGERES MOBILTELEFONNUMRE 6 A2.2.4 RESSOURCEOVERSIGT 6 A2.2.5 OPSÆTNING 7 A2.3 OPERATIONER 8 A2.3.1 HENT EN SLUTBRUGERS STAMDATA OG TILMELDINGER 8 A2.3.2 OPRET NEMSMS-BRUGER / OPDATER STAMDATA 9 A2.3.3 TIL- / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL NEMSMS ER FOR ALLE MYNDIGHEDER 10 A2.3.4 TILMELD / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL EN TILMELDINGSGRUPPE 12 A2.3.5 SLET EN TILMELDING FOR EN SLUTBRUGER 14 A2.3.6 HENT SLUTBRUGERLISTE (REFERENCER TIL DELLISTER) 15 A2.3.7 HENT SLUTBRUGER DELLISTE 16 A2.4 RESSOURCER 18 A2.4.1 SLUTBRUGERSAMLINGREFERENCESAMLING 18 A2.4.2 SLUTBRUGER 18 A2.4.3 MYNDIGHEDSTILMELDING 19 A2.4.4 GRUPPETILMELDINGSAMLING 20 A2.4.5 GRUPPETILMELDING 20 A2.4.6 SLUTBRUGERSTAMDATA 20 A2.4.7 SLUTBRUGERDATA 22 Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 2

3 Versionshistorik Version Udgivelsesdato Ændringer 6.3 Snitfladen er opdateret på baggrund af at NemSMS er udskilt fra digital post. Til afsnittet Opsætning er tilføjet en beskrivelse af hvordan et register kan konfigureres til at udtale sig om enten digital post eller NemSMS. Til- og afmelding via et register, der er opsat til at udtale sig om NemSMS, vil fremadrettet resulterer i at slutbrugeren henholdsvis tilmeldes eller afmeldes alt. Dette uanset niveauet som tilmeldingen vedrører. Foreløbige tilmeldinger er udgået. Tilmeldinger til digital post via et register resulterede oprindeligt i foreløbige tilmeldinger som slutbrugeren efterfølgende skulle bekræfte førend de var gældende. Eftersom slutbrugeren ikke kan tilmelde sig enkeltvise tilmeldingsgrupper eller myndigheder er denne funktionalitet udgået. 6.1 Slutbrugerlister er ikke tilgængelig som ændringslister Afsnittet Opsætning er tilføjet. Her beskrives hvordan et register konfigureres via administrationsportalen. Operationen Opret boks / opdater stamdata præciserer hvordan en slutbruger oprettes som servicebeskedmodtager og dokumentboksmodtager. Operationen Til-/ afmeld en slutbruger til en myndighed / alle myndigheder, fejlkode 3009 & 4058 er tilføjet og formålet er præciseret for forskellige typer af slutbrugere. Operationen Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, fejlkode 3009 er tilføjet og formålet er præciseret for forskellige typer af slutbrugere. SlutbrugerStamdata.SlutbrugerDKALstatusKode præciseret. SlutbrugerStamdata.MobilNummer præciseret hvordan et mobilnummer slettes. SlutbrugerStamdata.EpostAdresseFoerste præciseret hvordan feltet slettes. Forbehold for adgang til slutbrugerlister præciseret. Operationen Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, fejlkode 4072 tilføjet. Operationen Slet en tilmelding for en slutbruger, tilføjet fejlkode 3009 og Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 3

4 A2.1 Introduktion Dette dokument beskriver Digital post s REST snitflade for funktionsområdet vedrørende Register. Funktionsområdet anvendes af en myndighed til at hente og opdatere stamdata og administrerer til- og afmeldinger for slutbrugere. Et register må alene anvendes når myndigheden agerer på vegne af slutbrugeren. Dokumentet henvender sig til udviklere og arkitekter, der skal integrere et Register (fagsystem) med Digital post. A2.1.1 Henvisninger Følgende dokumenter indeholder information, som er relevant for den snitflade, der er beskrevet i dette dokument: Digital post - Snitflader indeholder den overordnede beskrivelse af Digital post s system-til-system snitflader, hvilket inkluderer en overordnet beskrivelse af REST snitfladen. Ovenstående dokument indeholder en begrebsliste, som beskriver alle Digital post relaterede begreber, der er anvendt i dette dokument. Disse begreber er i dette dokument skrevet med kursiv og det anbefales at læse dem forud for dette dokument. Bilag F Sikkerhed beskriver sikkerheden vedrørende Digital post s system-til-system snitflader. Bilag A5 HTTP returkoder og fejlkoder beskriver den generelle anvendelse af HTTP returkoder for REST snitfladen, samt de specifikke fejlkoder, som Digital post anvender. REST snitfladen består af yderligere tre funktionsområder, som er beskrevet i følgende dokumenter: Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for et afsendersystem. Et afsendersystem anvendes af en myndighed til at sende afsendelser til slutbrugere. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for et afhentningssystem. Systemet anvendes 1) af virksomhed til at hente modtage meddelelser fra indbakken i deres sikre boksdigitale postkasse, og 2) af myndigheder til at hente/modtage meddelelser sendt til dem fra slutbrugere via de af myndigheden opsatte postkasser. Bilag A4 REST Portal beskriver REST snitflade for en portal. En portal anvendes af en myndighed til at 1) til- og afmelde slutbrugere til tilmeldingsgrupper, 21) hente en slutbrugers seneste meddelelser, og 32) efterspørge antallet af ulæste meddelelse. En portal anvendes når det er slutbrugeren selv der er logget på, i modsætning til et register hvor en myndighedsmedarbejder agerer på vegne af slutbrugeren. For anvendelse af portal snitfladen gælder specielle juridiske krav som skal være opfyldt se tilslutningsaftalen for detaljer. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 4

5 A2.2 Oversigt over funktionsområde Dette funktionsområde gør det muligt for et register / fagsystem at hente stamdata og tilmeldinger på tilmeldingsgruppe- og myndighedsniveau for slutbrugere. Et register kan opdatere stamdata og tilmeldinger, samt oprette nye slutbrugerenemsms-brugere. En oversigt over samtlige operationer er vist nedenfor. Tilmeldinger som foretages via et register er foreløbige, med undtagelse af servicebeskeder som altid er gældende med det sammevedrører alene NemSMS. At en tilmelding er foreløbig betyder at slutbrugeren skal logge på Digital post og godkende denne førend tilmeldingen træder i kraft. Først når slutbrugeren har godkendt tilmeldingen er det muligt at aflevere forsendelser til vedkommende. /register/{sysid} /slutbrugerliste /slutbruger/{cvr} /slutbruger/{cpr} /{slutbrugerlisteid} /{dellisteid} GET PUT DEL /boks/{cvr} /boks/{cpr} /myndighedstilmelding /tilmeldingsgrupper/{tilmeldingsgruppeid} A2.2.1 A2.2.2 Opret / hent oplysninger om slutbruger GET /register/{sysid}/slutbruger/{cpr/cvr} Operationen henter oplysning om en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Stamdata inkluderer bl.a. slutbrugerens navn, mobilnummer, adresse, og status. Det fulde mobilnummer er kun vist såfremt denne ydelse er tilkøbt. adressen er kun delvist angivet. Tilmeldingerne angiver hvilke tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren er tilmeldt. Det fremgår ligeledes om slutbrugeren har tilmeldt sig alt for den pågældende myndighed samt om vedkommende har tilmeldt sig alle myndigheder. PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr} Operationen opretter en ny boks NemSMS-bruger og/eller foretager online opdatering af stamdata for en eksisterende slutbruger. Registret kan angive om slutbrugeren ønsker servicebeskeder eller både ønsker servicebeskeder samt meddelelser. Ved oprettelse af en ny slutbruger, som ønsker at modtage meddelelser, er det kun en foreløbig oprettelse. Slutbrugeren skal efterfølgende logge på. Ved første logon skal slutbrugeren bekræfte vilkår. Først da er boksen oprettet. Opret foreløbig ttilmelding / afmeld en slutbruger til alle NemSMS er PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/myndighedstilmeldinger Til- og afmeld slutbrugeren til NemSMS er fra alle offentlige myndigheder. Bemærk at slutbrugeren via andet kald skal være oprettet som NemSMS-bruger forud for dette kald.operationen opdaterer status for slutbrugerens tilmelding på myndighedsniveau. Herved kan en slutbruger til- og afmelde sig: 1) den myndighed registret er tilknyttet eller 2) alle myndigheder. Herved bliver slutbrugeren samtidig automatisk tilmeldt nye tilmeldingsgrupper henholdsvis myndigheder når de oprettes. Nye tilmeldinger som oprettes via et register vil være foreløbige og kræver at slutbrugeren logger på og godkender disse førend de træder i kraft. PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/tilmeldingsgrupper/{tilmeldingsgruppeid} Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 5

6 A2.2.3 Kaldet er alene opretholdt af hensyn til bagud-kompatibilitet. En tilmelding til en tilmeldingsgruppe af typen NemSMS vil resultere i at slutbrugeren bliver tilmeldt alle NemSMS er. Tilsvarende for afmeldinger. En til- og afmelding til en tilmeldingsgruppe af typen meddelelse bliver ignoreret.operationen gør det muligt at tilmelde en slutbruger til en tilmeldingsgruppe. Hvis tilmeldingen inkluderer modtagelse af meddelelser som ikke er servicebeskeder, er det kun en foreløbig tilmelding, som slutbrugeren selv skal logge ind og bekræfte. Hvis en tilmelding kun vedrører modtagelse af servicebeskeder, træder den omgående i kraft. DELETE /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/tilmeldinggrupper/{tilmeldingsgruppeid} Afmeldinger kan alene ske til tilmeldingsgrupper der vedrører NemSMS og vil resultere i at slutbrugeren bliver afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige.slet en tilmelding for en slutbruger. Hent stamdataliste indeholdende slutbrugeres mobiltelefonnumre GET /register/{sysid}/slutbrugerliste Det er muligt for et register at abonnere på slutbrugernes stamdata. Da listerne kan være meget store er de opdelt i dellister. GET /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid}/{dellisteid} Hent del af slutbrugerliste. For hver slutbruger fremgår dennes stamdata. A2.2.4 Ressourceoversigt Følgende ressourcer og typer anvendes i forbindelse med registre. SlutbrugerSamlingReferenceSamling SlutbrugerSamling Slutbruger SlutbrugerStamdata GruppetilmeldingSamling Myndighedstilmelding Gruppetilmelding SlutbrugerSamlingReferenceSamling Indeholder en reference til en slutbrugerliste. En slutbrugerliste kan pga. størrelse være delt i et antal dellister; ressourcen inkluderer således en samling af referencer til hver delliste. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 6

7 A2.2.5 Slutbruger Beskriver en slutbrugers stamdata samt tilmeldinger. Tilmeldingerne fremgår både for den specifikke myndighed på myndighedsniveau og tilmeldingsgruppe-niveau, SlutbrugerStamdata Indeholder stamdata for en slutbruger, hvilket bl.a. inkluderer CPR-/CVR-nummer, navn, mobilnummer, adresse, og Digital post status. Ressourcen indgår i ressourcen Slutbruger. Myndighedstilmelding Beskriver en slutbrugers tilmelding på myndighedsniveau til 1) en specifik myndighed, eller 2) alle myndigheder enten for NemSMS eller Digital post afhængig af hvad registret er opsat til at udtale sig om. Bemærk at fremadrettet kan en slutbruger alene tilmelde sig alt eller intet for NemSMS og/eller Digital post. Tidligere kunne en slutbruger være delvist tilmeldt.. Af tilmeldingen fremgår bl.a. hvorvidt adviseringer ønskes via SMS og/eller samt hvorvidt brugeren automatisk ønsker at tilmelde sig nye myndigheder / tilmeldingsgrupper. GruppetilmeldingSamling Indeholder en liste af tilmeldinger på tilmeldingsgruppe-niveau. Gruppetilmelding Beskriver en tilmelding på tilmeldingsgruppe-niveau. Af tilmeldingen fremgår bl.a. hvorvidt adviseringer ønskes via SMS og/eller . Opsætning Via administrationsportalen opsættes et register. Registrets tilknytning til et afsendersystem eller hele myndigheden skal angives. Dette har betydning for hvilke slutbrugere der returneres i slutbrugerlister. Hvis det er tilknyttet til et afsendersystem, vil det kun være slutbrugere som har tilmeldinger til tilmeldingsgrupper for dette afsendersystem der medtages i slutbrugerlisten. Hvis registret er tilknyttet hele myndigheden vil det være samtlige slutbrugere som har en tilmelding til en af myndighedens tilmeldingsgrupper, der medtages i slutbrugerlisten uanset hvilket afsendersystem dette måtte tilhøre. Konfiguration af hvorvidt et register skal udtale sig om digital post eller NemSMS. Som følge af at NemSMS er blevet udskilt fra Digital post kan slutbrugeren tilmelde sig al offentlig post uden at være tilmeldt NemSMS. For at løse dette uden at ændre snitfladen er der tilføjet en ny konfigurationsparameter. På et register kan det via administrationsportalen angives om registret skal udtale sig om Digital post eller NemSMS. Et register kan aldrig udtale sig om begge løsninger på en gang. Såfremt der er behov for dette skal 2 registre anvendes. Slutbrugerlister vil som udgangspunkt sløre adresserne og mobiltelefonnummer. En del af feltet er udfyldt med *. Det er muligt at tilkøbe sig adgang til komplette mobiltelefonnumre. Kontakt e-boks herom. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 7

8 A2.3 Operationer Samtlige operationer for funktionsområdet er dokumenteret i det følgende. A2.3.1 Hent en slutbrugers stamdata og tilmeldinger /register/{sysid}/slutbruger/{cpr} /register/{sysid}/slutbruger/{cvr} Formål Kommentar Input parametre GET Returnerer en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Stamdata inkluderer bl.a. slutbrugerens navn, mobilnummer, adresse, og status. Tilmeldingerne inkluderer: de tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren er tilmeldt for det aktuelle register, samt oplysning om slutbrugeren har tilmeldt sig 1) alt for den myndighed registret er tilknyttet eller 2) har tilmeldt sig alt for alle myndigheder. Bemærk at svaret vil afhænge af hvorvidt registret er opsat til at udtale sig om Digital post eller NemSMS. En af søgeparametrene CPR eller CVR skal være udfyldt. Kaldet her er ikke beregnet til i en forsendelsessituation at afgøre hvorvidt slutbrugeren er tilmeldt. Sysid Cpr Cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Input søgeparametre (Query parametre) IkkeTilmeldte Indikator true false. Hvis angivet inkluderes også de tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren ikke er tilmeldt for myndigheden som registret er tilknyttet. For hver tilmeldingsgruppe vil det fremgå om slutbrugeren er tilmeldt eller ej. Default er false. Output content (OIOXML) Slutbruger Eksempel Information om slutbrugeren. /register/4/slutbruger/ ?ikketilmeldte=true. Et specifikt register forespørger på en virksomheds stamdata samt tilmeldte og ikke tilmeldte tilmeldingsgrupper for den myndighed som registeret er tilknyttet. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 8

9 Fejlkoder (udover de generelle) 4040 IkkeTilmeldte - ugyldig format Pseudo kode eksempel // CVR string uri = "/register/1234/slutbruger/ "; // Hent tilmeldinger overordnet Slutbruger slutbruger = HTTP_GET(uri); A2.3.2 Opret boks NemSMS-bruger / opdater stamdata /register/{sysid}/boks/{cpr} /register/{sysid}/boks/{cvr} Formål PUT Opret boks for den angivne slutbrugernemsms-bruger, eller opdater en eksisterende slutbrugers stamdata. Såfremt den angivne slutbruger ikke er oprettet og registret er opsat til NemSMSsom hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager vil vedkommende blive oprettet som servicebeskedmodtagervil en NemSMS-bruger blive oprettet. Ønsker slutbrugeren at kunne modtage meddelelser udover servicebeskeder, kræver det at slutbrugeren logger på og accepterer vilkår. AdviseringBek ræft mobilnummer / Genudsend bekræftelses- SMS Bemærk at slutbrugeren kun bliver adviseret såfremt der er tale om en oprettelse. Adviseringen følger de normale regler skal bekræfte mobilnummer og adresse førend disse kan anvendes. Bekræftelses-SMS og udsendes automatisk ved ændring af felterne. Såfremt slutbrugeren efterspørger genudsendelse af bekræftelsessms en er dette muligt. Mobilnummeret skal da først slettes (udfyld med 0000 ) og efterfølgende angives på ny. Input parametre Sysid Cpr Cvr Slutbruger Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Slutbrugerens stamdata. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 9

10 Stamdata Fejlkoder (udover de generelle) 4027 Angiv mindst et af felterne MobilNummer / EpostAdresseFoerste 4051 Feltet SlutbrugerNavn skal være udfyldt. Pseudo kode eksempel // CVR string uri = "/register/1234/boks/ "; SlutbrugerStamdata boks = new SlutbrugerStamdata() { SlutbrugerNavn = Niels Borgersen, AdresseFoerste. = SlutbrugerDKALstatus = 2 // Digital post status } // Opret / opdater boks HTTP_PUT(uri, boks); XML eksempel på oprettelse af en servicebeskedmodtager NemSMS-bruger PUT https://demo-rest.e-boks.dk/v1.svc/register/173/boks/ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SlutbrugerStamdata xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <SlutbrugerIdentitet> <CPRnummerIdentifikator xmlns="urn:oio:adir:dagpenge: "> </CPRnummerIdentifikator> </SlutbrugerIdentitet> <SlutbrugerNavn>John Johan Sponge</SlutbrugerNavn> <MobilNummer> </MobilNummer> <SlutbrugerDKALstatusKode>1</SlutbrugerDKALstatusKode> </SlutbrugerStamdata> A2.3.3 Til- / afmeld en slutbruger til en myndighed / NemSMS er for alle myndigheder PUT /register/{sysid}/boks/{cpr}/myndighedstilmelding Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

11 /register/{sysid}/boks/{cvr}/myndighedstilmelding Formål Til- og afmeld slutbrugeren til NemSMS er fra alle offentlige myndigheder. på myndighedsniveau. Bemærk at slutbrugeren via andet kald skal være oprettet som NemSMS-bruger forud for dette kald. A) Via dette kald kan en servicebeskedmodtager som hverken har accepteret e-boks eller Digital post vilkår 1) Til- og afmeldes alle myndigheder. En tilmelding til alle myndigheder betyder at slutbrugeren er tilmeldt alle myndigheder samt automatisk tilmeldes nye myndigheder når disse oprettes. Tilmeldingen gælder kun servicebeskeder. B) Via dette kald kan en e-boksbruger, servicebeskedmodtager og/eller Dokumentboksmodtager Til- og afmeldes den myndighed som registret er tilknyttet. En til- / afmelding til en myndighed medfører at slutbrugeren bliver henholdsvis til- / afmeldt alle tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder for denne myndighed. Bemærk tilmeldingen ikke sker på myndighedsniveau, dvs. at vedkommende ikke automatisk bliver tilmeldt nye tilmeldingsgrupper som myndigheden måtte oprette på et senere tidspunkt. Myndigheden som tilmeldingen vedrører Begrænsning Den specifikke myndighed der kan til- og afmeldes er den som registeret er tilknyttet. Det vil sige den myndighed, der har oprettet registeret i administrationsportalen. Det er ikke muligt at til- eller afmelde alle myndigheder for slutbrugere som har accepteret e-boks vilkår og/eller Dokumentboksmodtagere. Årsagen hertil er, at en til- / afmelding i denne situation også vil slå igennem for meddelelser, hvilket ikke er tilladeligt førend slutbrugeren selv har logget på og godkendt det. Input parametre Sysid Cpr Cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Input Content (OIOXML) Myndigheds tilmelding Indeholder den nye tilmelding / opdatering af en eksisterende. En til- og afmelding vil altid resultere i at slutbrugeren bliver til- / afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

12 Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4048 Netop et af felterne MyndighedTilmeldtIndikator og AlleMyndighederTilmeldtIndikator skal være udfyldt Det er pt. ikke muligt at til- og afmelde alle servicebeskeder som Dokumentboks bruger eller e-boks bruger. Pseudo kode eksempel // Tilmeld brugeren til den myndighed som registret er tilknyttet Myndighedstilmelding mt = new Myndighedstilmelding() { TilmeldtMyndighedIndikator = true } // CVR string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding"; HTTP_PUT(uri, mt); XML eksempel på tilmelding af slutbruger til myndighed PUT https://demo-rest.e-boks.dk/v1.svc/register/173/boks / /myndighedstilmelding <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Myndighedstilmelding xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <MyndighedTilmeldtIndikator>true</MyndighedTilmeldtIndikator> <AdviseringSMSindikator>true</AdviseringSMSindikator> <Advisering Indikator>true</Advisering Indikator> </Myndighedstilmelding> A2.3.4 Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe /register/{sysid}/boks/{cpr}/tilmeldingsgrupper/{tid} /register/{sysid}/boks/{cvr}/tilmeldingsgrupper/{tid} PUT Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

13 Formål Foreløbige tilmeldinger Gældende tilmeldinger Konfiguration Kaldet er alene opretholdt af hensyn til bagud-kompatibilitet og bør ikke anvendes ved nyudvikling. En tilmelding til en tilmeldingsgruppe af typen NemSMS vil resultere i at slutbrugeren bliver tilmeldt alle NemSMS er. Tilsvarende for afmeldinger. En til- og afmelding til en tilmeldingsgruppe af typen meddelelse bliver ignoreret (tidligere resulterede dette i en foreløbig tilmelding). Opret en ny tilmelding af en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, eller opdater en eksisterende tilmelding. Afhængig af registrets tilknytning til et afsendersystem / hele myndigheden afgrænses hvilke tilmeldingsgrupper der kan til- og afmeldes. Afmeldinger slår igennem omgående for tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder. Afmeldinger til en tilmeldingsgruppe som indeholder meddelelser afvises med en fejlkode. Hvorvidt tilmeldinger slår igennem omgående afhænger af om det er en foreløbig eller gældende tilmelding. Tilmeldinger til tilmeldingsgrupper, som indeholder meddelelser, vil når de oprettes via et register være foreløbige. Det betyder, at slutbrugeren selv skal logge på og godkende tilmeldingen førend den har virkning. Tilmeldinger til tilmeldingsgrupper, som indeholder servicebeskeder, vil når de oprettes via et register være gældende med øjeblikkelig virkning. Se afsnit (se A2.2.5) Input parametre Sysid Cpr Cvr Tid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Identifikation af tilmeldingsgruppen. Kan findes via administrationsportalen, eller via en forespørgsel på en slutbrugers tilmeldinger hvor IkkeTilmeldte tilmeldingsgrupper medtages. Input content (OIOXML) Gruppetilmelding Indeholder den nye tilmelding, eller opdatering af en eksisterende. Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4013 Ukendt tilmeldingsgruppe Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

14 4072 Et register kan ikke afmelde tilmeldingsgrupper som indeholder meddelelser. Pseudo kode eksempel // Tilmeld brugeren til en tilmeldingsgruppe Gruppetilmelding gt = new Gruppetilmelding() { Advisering Indikator = true } // CVR string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding/54"; HTTP_PUT(uri, gt); XML eksempel på tilmelding af slutbruger til tilmeldingsgruppe PUT https://demo-rest.e-boks.dk/v1.svc/register/162/boks / /tilmeldingsgrupper/5048 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Gruppetilmelding xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <GruppetilmeldingIdentifikator>5048</GruppetilmeldingIdentifikator> <AdviseringSMSindikator>true</AdviseringSMSindikator> <Advisering Indikator>true</Advisering Indikator> <TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator>true</TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator> </Gruppetilmelding> A2.3.5 Slet en tilmelding for en slutbruger /register{sysid}/boks/{cpr}/tilmeldingsgrupper/{tid} /register{sysid}/boks/{cvr}/tilmeldingsgrupper/{tid} Formål Input parametre DELETE Afmeldinger kan alene ske til tilmeldingsgrupper der vedrører NemSMS og vil resultere i at slutbrugeren bliver afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige. Afmeld en slutbruger fra en specifik tilmeldingsgruppe. Afhængig af registrets tilknytning til et afsendersystem / hele myndigheden afgrænses hvilke tilmeldingsgrupper der kan til- og afmeldes. Afmeldinger slår igennem omgående for tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder. Afmeldinger til en tilmeldingsgruppe som indeholder meddelelser afvises med en fejlkode. sysid Identificerer registret. Fremgår af Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

15 administrationsportalen. cpr cvr tid Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Identificerer tilmeldingsgruppen Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4013 Ukendt tilmeldingsgruppe 4072 Et register kan ikke afmelde tilmeldingsgrupper som indeholder meddelelser. Pseudo kode eksempel string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding/54"; HTTP_DELETE(uri); A2.3.6 Hent slutbrugerliste (referencer til dellister) Institutioner skal henvende sig ØkonomistyrelsenDigitaliseringsstyrelsen førend de kan modtage slutbrugerlister grundet persondataloven. /register/{sysid}/slutbrugerliste Formål GET Hent reference til en bestilt slutbrugerliste indeholdende en liste af slutbrugeres stamdata. Listen vil indeholde alle de slutbrugere der er tilknyttet registret. Pga. størrelse kan en slutbrugerliste være delt i flere dele. Via dette kald hentes en liste med referencer til hver del af listen. Opsætning Flow I forbindelse med opsætningen af registret i administrationsportalen skal det angives såfremt der ønskes slutbrugerlister samt med hvilken frekvens nye ønskes tilgængelig. Slutbrugerlisten produceres med det aftalte interval. Alle slutbrugeres telefonnumre og adresser, der tidligere er gemt lokalt, som ikke fremgår af den nye liste skal slettes i Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

16 forbindelse med opdateringen. Listerne overskrives når nye bliver klar. Er en delliste ved at blive hentet samtidig med at en ny slutbrugerliste bliver tilgængelig returneres en fejlkode der meddeler herom. I denne situation skal processen startes forfra. En ny slutbrugerliste hentes efterfulgt af de enkelte dele. Såfremt en liste endnu ikke er tilgængelig (førend den første er blevet produceret) returneres fejlkode Input parametre sysid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Output content (OIOXML) Slutbruger Samling Reference Samling Slutbrugerliste som indeholder referencer til dellister. Fejlkoder (udover de generelle) 4035 Liste ikke tilgængelig 4037 Registret har ikke tilkøbt adgang til slutbrugerlister 4049 Registret er ikke opsat til at modtage slutbrugerlister A2.3.7 Hent slutbruger delliste /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid}/ {dellisteid} Formål GET Hent en del af en bestilt slutbrugerliste indeholdende en liste af slutbrugere. For hver slutbruger er angivet dennes stamdata. Output format Bemærk at output fra dette kald er semikolon separeret for at komprimere størrelsen. Se afsnit A2.4.7 for detaljer. Input parametre sysid slutbrugerlisteid dellisteid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Identificerer slutbrugerlisten. Identificerer delliste, der er en del af en slutbrugerliste. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

17 Output content (BINÆRT encoding ISO8859-1) Slutbruger Data Den bestilte slutbrugerliste. Data er gemt i et semikolon separeret format. Se afsnit A2.4.7 for detaljer. Fejlkoder (udover de generelle) 4033 Ukendt dellisteid 4034 Listen er blevet forældet - start forfra 4037 Registret har ikke tilkøbt adgang til slutbrugerlister 4047 Ukendt slutbrugerlisteid 4049 Registret er ikke opsat til at modtage slutbrugerlister Pseudo kode eksempel // Hent slutbrugerliste, som er delt i flere dellister string uri = "/register/1234/slutbrugerliste"; SlutbrugerSamlingReferenceSamling slutbrugerlisteref = HTTP_GET(uri); // Iteration over alle dellister foreach (SlutbrugerSamlingReference uri in slutbrugerlisteref) { } SlutbrugerSamling slutbrugere = HTTP_GET(uri); // Iteration over alle Slutbrugere foreach (string csvline in slutbrugere) { string[] csvline.split(';'); // Process data } HTTP_DELETE(slutbrugere.SlutbrugerSamlingURLreference); Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

18 A2.4 Ressourcer Samtlige ressourcer for funktionsområdet er dokumenteret i det følgende. Hovedparten af ressourcerne anvender XML. Enkelte ressourcer anvender pga. størrelsen semikolon separerede data. Dette fremgår ved at der står CSV ud for de pågældende ressourcer. Samtlige ressourcer der anvender XML modsvares af et tilhørende XSD skema af samme navn. A2.4.1 SlutbrugerSamlingReferenceSamling SlutbrugerSamlingReferenceSamling Formål RESSOURCE Ressourcen indeholder en liste af referencer til slutbrugerlister med stamdata og tilmeldinger for hver slutbruger. Tilmeldingerne er angivet på myndigheds- og tilmeldingsgruppeniveau. Listen indeholder følgende felt på overordnet niveau R SlutbrugerSamlingURLreference Identificerer listen. R SlutbrugerSamlingReference SamlingDannetDatoTid Tidspunktet hvor listen blev dannet. R SystemIdentifikator Identificerer systemet som listen tilhører. R SlutbrugerSamlingKomplet Indikator Altid true. Indeholder en liste af SlutbrugerDelSamlingURLreference, der hver refererer til en del af slutbrugerlisten. Disse referencer anvendes til at hente hver enkelt delliste. A2.4.2 Slutbruger Formål Slutbruger RESSOURCE Ressourcen indeholder information om en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Tilmeldingerne er opdelt i myndigheds-tilmelding og tilmeldingsgruppe-tilmelding. Hvert element i listen er en sekvens af nedenstående C SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. R SlutbrugerStamdata Informationer om slutbrugeren, bl.a. navn, mobilnummer og adresse. R Myndighedstilmelding Tilmeldinger for en slutbruger på myndighedsniveau. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

19 R GruppetilmeldingSamling Liste af tilmeldinger for en slutbruger på tilmeldingsgruppeniveau. Er en slutbruger tilmeldt på myndighedsniveau, slår det igennem på tilmeldingsgruppeniveau, således at brugeren optræder som værende tilmeldt alle myndighedens grupper. A2.4.3 Myndighedstilmelding Myndighedstilmelding Formål RESSOURCE Ressourcen beskriver en slutbrugers tilmelding til 1) den myndighed som registret tilhører, eller 2) alle myndigheder enten for NemSMS eller Digital post afhængig af hvad registret er opsat til at udtale sig om. Bemærk at fremadrettet kan en slutbruger alene tilmelde sig alt eller intet for NemSMS og/eller Digital post. Tidligere kunne slutbrugere være delvist tilmeldt. En slutbruger som tilmelder sig en myndighed vil optræde som være tilmeldt alle myndighedens tilmeldingsgrupper. En slutbruger som er tilmeldt alle myndigheder vil optræde som værende tilmeldt alle myndigheder og deres tilmeldingsgrupper. Kommentar Ved opdatering skal netop et af felterne MyndighedTilmeldtIndikator eller AlleMyndighederTilmeldtIndikator være udfyldt. R MyndighedIdentifikator Angiver CVR-nummeret på myndigheden, som denne tilmelding vedrører. U MyndighedTilmeldtIndikator true false. Er brugeren tilmeldt den pågældende myndighed. For NemSMS vil en opdatering med true i dette felt blive opfattet som at slutbrugeren ønsker at blive tilmeldt NemSMS for alle offentlige myndigheder. U AlleMyndighederTilmeldt Indikator true false. Er brugeren tilmeldt alle myndigheder. U AdviseringSMSindikator Feltet er ikke tilgængeligt for registre. U Advisering Indikator Feltet er ikke tilgængeligt for registre. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

20 A2.4.4 GruppetilmeldingSamling GruppetilmeldingSamling Formål Typen beskriver en samling af tilmeldingsgrupper. TYPE Indeholder en liste af ressourcen Gruppetilmelding. A2.4.5 Gruppetilmelding Formål Gruppetilmelding RESSOURCE Ressourcen beskriver en slutbrugers tilmelding til en tilmeldingsgruppe. I nogle situationer ønskes en liste indeholdende både de tilmeldingsgrupper som brugeren er tilmeldt samt de tilmeldingsgrupper som brugeren kan tilmelde sig for en specifik myndighed. Denne ressource anvendes til at beskrive begge dele, idet feltet TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator angiver den aktuelle status for tilmeldingsgruppen. R GruppetilmeldingIdentifikator Identifikation af tilmeldingsgruppen. R TilmeldingsgruppeNavn Navnet på tilmeldingsgruppen. U AdviseringSMSindikator Feltet er kun tilgængeligt for portaler. U Advisering Indikator Feltet er kun tilgængeligt for portaler. R TilmeldingsgruppeTilmeldt Indikator Angiver om slutbrugeren er tilmeldt denne tilmeldingsgruppe. Anvendes når en liste af tilmeldinger også indeholder tilmeldingsgrupper, som brugeren har mulighed for at tilmelde sig. A2.4.6 SlutbrugerStamdata SlutbrguerStamdata Formål Ressourcen indeholder stamdata for en slutbruger. RESSOURCE Hvert element i listen er en sekvens af nedenstående felter R SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

21 C SlutbrugerNavn Slutbrugerens navn som angivet ved oprettelsen. Feltet skal udfyldes i forbindelse med oprettelse / opdatering. U MobilNummer Slutbrugerens mobiltelefonnummer. Hele nummeret vil ikke være læsbart, med mindre fuld visning er tilkøbt. Et eksempel på et sløret nummer er ****. I forbindelse med en opdatering vil manglende udfyldelse af feltet betyde at mobilnummeret er uændret. Såfremt ønsket er at slette telefonnummeret gøres dette ved at udfylde feltet med Når nummeret opdateres, vil slutbrugeren automatisk blive bedt om at verificere dette. Det er angivet om nummeret er blevet verificeret eller ej via attributten aktiv. Ved oprettelse / opdatering skal mindst et af felterne MobilNummer eller EpostAdresseFoerste være udfyldt. U EpostAdresseFoerste Angiver brugerens private adresse som der sendes adviseringer til i det omfang brugeren ønsker. adressen er kun delvist læsbart, f.eks. og anvendes som et hint til slutbrugeren, der kan genkende sin adresse. Den fulde adresse er således aldrig tilgængelig for et register. I forbindelse med en opdatering vil manglende udfyldelse af feltet betyde at adressen er uændret. Såfremt ønsket er at slette e- mailadressen gøres dette ved at udfylde feltet med Når adressen opdateres, vil slutbrugerne automatisk blive bedt om at verificere den. Det er angivet om adresse er blevet verificeret eller ej via attributten aktiv. Ved oprettelse / opdatering skal mindst et af felterne MobilNummer eller EpostAdresseFoerste være udfyldt. U EpostAdresseAnden Som første adresse. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

22 R SlutbrugerDKALstatusKode Angiver modtagerens Digital post status: 0: Ikke tilmeldt 1: Kun tilmeldt som servicebeskedmodtager.nemsms-bruger (kræver at registret er opsat til at udtale sig om NemSMS). 2: Har accepteret Digital post vilkår (kræver at registret er opsat til at udtale sig om Digital post). En slutbruger har kun først en sikker boksdigital postkasse, når Digital post vilkår er accepteret. Ved oprettelse / opdatering skal feltet ikke udfyldes. R SlutbrugerEboksStatusKode Angiver modtagerens e-boks status: 0: Ikke tilmeldt. 1: Tilmeldt. R SlutbrugerRegistreringDatoTid Angiver tidspunktet hvor SlutbrugerDKALstatusKode sidst er ændret. A2.4.7 SlutbrugerData Formål Format SlutbrugerData CSV Indeholder en liste med stamdata på slutbrugere. I forbindelse med opsætningen af et register tilknyttes dette enten til hele myndigheden eller et specifikt afsendersystem. Afhængig heraf vil slutbrugerlisten enten indeholde samtlige slutbrugere som er tilmeldt myndigheden, eller slutbrugere som er tilmeldt det tilknyttede afsendersystem. Bemærk at for at reducere størrelsen leveres disse data i semikolon formateret format. Et eksempel på de leverede data er vist efterfølgende. 1. række: Header som beskriver kolonerne. Medtages kun i den første delliste. 2.. n række: Indeholder nedenstående felter adskilt af semikolon R SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. R SlutbrugerType Angiver om slutbrugeren er en privatperson (P) eller en virksomhed (V). R SlutbrugerNavn Slutbrugerens navn som angivet ved oprettelsen. R MobilNummer Slutbrugerens mobiltelefonnummer. Hele nummeret vil ikke være læsbart, med mindre fuld visning er tilkøbt. Et eksempel på et sløret nummer er ****. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

23 R EpostAdresseFoerste Angiver brugerens private adresse som der sendes adviseringer til i det omfang brugeren ønsker. adressen er kun delvist angivet, f.eks. som Den fulde adresse er aldrig tilgængelig for et register. R EpostAdresseAnden Som første adresse. R SlutbrugerDKALstatusKode Angiver modtagerens Digital post status: 0: Ikke tilmeldt 1: Kun tilmeldt som servicebeskedmodtager.nemsms-bruger. 2: Har accepteret Digital post vilkår. En slutbruger har kun en sikker boks, når Digital post vilkår er accepteret. R SlutbrugerEboksStatusKode Angiver modtagerens e-boks status: 0: Ikke tilmeldt. 1: Tilmeldt. R SlutbrugerRegistreringDatoTid Angiver tidspunktet hvor SlutbrugerDKALstatusKode sidst er ændret. Formatet er uddybet ovenfor. angiver linie skift. SlutbrugerIdentitet;SlutbrugerType;SlutbrugerNavn;MobilNummer;EpostAdresseFoerst e;epostadresseanden;slutbrugerdkalstatuskode;slutbrugereboksstatuskode; SlutbrugerRegistreringDatoTid ;P;Julie 09:00:00 Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag B - Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 4 B.1.1. HENVISNINGER... 4 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME

DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME DKAL Snitflader Afsendelse og modtagelse af meddelelser via S/MIME 1 Indholdsfortegnelse B.1. INTRODUKTION... 3 B.1.1. HENVISNINGER... 3 B.1.2. INTEGRATION MED EKSISTERENDE SIKKER E-POSTLØSNING... 3 B.1.3.

Læs mere

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4

Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 Digital post Integration for virksomheder Via sikker e-mail og REST Version 6.4 1 Indholdsfortegnelse G.1 INTRODUKTION 4 G.1.1 OVERBLIK OVER HVORDAN DIGITAL POST KAN TILGÅS 4 G.1.2 FLOW SOM EN DIGITAL

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang

Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang Udkast til dataudveksling med elleverandører og andre tredjeparter via kundestyret dataadgang 29.04.2015 USS/XSTJ Version 1.3 1. Indledning... 2 2. Proces for kundestyret dataadgang... 2 2.1 Fuldmagtsgivning

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post.

Hvis du er i tvivl, så gå på www.borger.dk og log ind. Der kan du se, om du er klar til Digital Post. \ Tilmelding til Digital Post på Borger.dk Forudsætninger: Kendskab til brug af computer og aktivt NemiD. Vær opmærksom på, at alt afhængig af, om du tidligere har besøgt Digital Post på borger.dk eller

Læs mere

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen

Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen Anbefalinger om brug af Digital Post for store virksomheder, administratorer/advokater (fx ejendomsadministratorer) og virksomheder med mange p- enheder Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af:

Læs mere

Kort introduktion til e-boks

Kort introduktion til e-boks Kort introduktion til e-boks Fremover vil din lønseddel blive sendt til e-boks. e-boks er en elektronisk postkasse og arkiv, som du har adgang til via Internettet. Alle danskere kan gratis anvende e-boks.

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE

FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE FORSLAG TIL MASSEAFSENDELSE Digital Post og Fjernprint 2015-03-11 Dagsorden 1. Velkomst 2. Nuværende OIO-rest 3. Udfordringer 4. Afrunding Nuværende OIO-REST løsning Digital post De nuværende Digital Post

Læs mere

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder

e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder 1 e-boks mobilløsninger, tovejskommunikation og øvrige produktnyheder Erik Abildgaard Knudsen Product And Development Director E-mail: eak@e-boks.dk Mobil: 29487722 Hovedsponsor for Caroline Wozniacki

Læs mere

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal

Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal Manual for ansøgning om midler via Social- og Integrationsministeriets puljeportal 1. Log ind på portalen Du skal begynde med at logge ind på portalen ved hjælp af NemID. Det gør du ved at vælge Login

Læs mere

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK

FAKTAARK DIGITAL POST BORGERNE VERSION 1-2014. fra det offentlige til FAKTAARK FAKTAARK DIGITAL POST fra det offentlige til BORGERNE VERSION 1-2014 Indholdsfortegnelse FAKTAARK... 1 DIGITAL POST... 1 fra det offentlige... 1 til... 1 BORGERNE... 1 VERSION 1-2014... 1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk.

Vejledning om avanceret afhentning. i Digital Post på Virk.dk. Vejledning om avanceret afhentning og sortering i Digital Post på Virk.dk. Denne vejledning beskriver, hvordan virksomheder, foreninger m.v. med et CVR-nummer kan modtage Digital Post, herunder hvordan

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0

Det Fælles Medicinkort. Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling. Version 1.4.0 Det Fælles Medicinkort Snitfladebeskrivelse for Receptfornyelse og genbestilling Version 1.4.0 2012-11-21 Trifork A/S Margrethepladsen 4 DK-8000 Århus C Denmark +45 8732 8787 Fax: +45 8732 8788 DK www.trifork.com

Læs mere

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG

Navision Stat 7.0. CVR Integration. Overblik. Side 1 af 15. 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG Side 1 af 15 Navision Stat 7.0 30. april 2015 ØS/ØSY/MAG CVR Integration Overblik Introduktion I denne vejledning kan du læse om, hvordan du validerer dine debitorers og kreditorers data op imod Det Centrale

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering

Vejledning om sammenhængen. Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Vejledning om sammenhængen mellem Digital Post og e-boks til erhverv samt hvilke muligheder det giver for synkronisering Version: 1.0 Udarbejdet: Okt. 2013 Udarbejdet af: Erhvervsstyrelsen og Digitaliseringsstyrelsen.

Læs mere

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura)

Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) Tilslutning til ecomone Basis (OIO Faktura) 1. november 2009, Version 1.1 1. POST DANMARKS ECOMONE BASIS (OIO FAKTURA)... 3 1.1 BEGREBER... 3 2 KANALER... 3 3 MODEL FOR DATAUDVEKSLING... 4 4 KOMMUNIKATION...

Læs mere

Skriv til digital post

Skriv til digital post Skriv til digital post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til digital post. Version: 3.0 Udarbejdet: november 2011 Udarbejdet

Læs mere

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API

DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API DaTelTek ApS ich 4 SpAPI Telenor Serviceprovider API Release 4.0.0 DaTelTek ApS Birkevej 4 DK-4640 Faxe Denmark CVR: 31 06 05 59 +45 32 22 22 22 www.dateltek.dk info@dateltek.dk Indholdsfortegnelse Ændring

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Privat Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Privat. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. pensions- og aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti.

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

KMA-oplysninger. 1 Introduktion

KMA-oplysninger. 1 Introduktion KMA-oplysninger MADS MENU: KODER SYSTEMET KMA-OPLYSNINGER (E.1.1.) Revideret 07-02-2011 1 Introduktion I programmet KMA-oplysninger sættes en række grundlæggende indstillinger for MADS i afdelingen, fx

Læs mere

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899

Tlf. +45 7027 1699 Fax + 45 7027 1899 Firmaordninger I firmaoversigten kan du holde styr på dit kundekartotek samt disses bookinger. Der kan desuden oprettes andre firmaer end dit eget. Herved kan der udbydes særlige ydelser på med egne arbejdstider.

Læs mere

Pensioneringsprocessen/Statens Administration

Pensioneringsprocessen/Statens Administration PENSAB Pensioneringsprocessen/Statens Administration Indhold 1. Overblik over den samlede proces... 2 2. Tildel pensionssag... 3 2.1 Søg i listen [Pensionssager]... 5 2.2 Tildel sag... 5 2.3 Afgiv sag...

Læs mere

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk

Administrator v1.0 QUICK GUIDE. Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk Administrator v1.0 QUICK GUIDE Green Glass Software V/ Dan Feld-Jakobsen Lojovej 1 6200 Aabenraa 51 92 83 58 / dan@rekvi-skole.dk INTRODUKTION TIL REKVI-KONTOR Ideen med Rekvi-Kontor systemet udsprang

Læs mere

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)!

Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg! (Publiseret af ipvision februar 2014)! Quick Guide for Hosted Omstillingsanlæg (Publiseret af ipvision februar 2014) Introduktion til ipvisions Hostede Omstillingsanlæg Vi har bygget hosted omstillingsanlæg i snart 10 år og vi er stolte af

Læs mere

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked.

Manual til opsætning af Jit-klient version 2.0. Opsætning. Copyright Jit-Danmark ApS 2008. Find mere information på www.jitbesked. Opsætning 1 Indholdsfortegnelse Sådan finder du indstillingerne...3 Generelt...5 Brugerstyring...6 Brugerstyring Enkeltbruger-system(standard)...7 Brugerstyring Flerbruger-system med Logon...8 Brugervedligeholdelse

Læs mere

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10

Eurocard e-admin. en kort introduktion. August 2013, version 1.10 Eurocard e-admin en kort introduktion August 2013, version 1.10 1 Indledning... 3 2 Log in... 4 2.1 Log in med NemID Erhverv (nøglekort)... 4 2.1.1 Sådan får du adgang... 4 2.2 Log in med SMS OTP... 6

Læs mere

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea.

SMS menuen 10.1. Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. SMS menuen 10.1 10. SMS MENUEN Generelt Rambøll SMS eller Beredskabsalarm er et modul som er udviklet til at sende SMS beskeder til forbrugeren via Blue Idea. Systemet er enkelt at benytte. Rambøll FAS

Læs mere

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online

Vejledning til PRO2TAL Bager/Online E-fakturering via NemHandel Det er muligt at aflevere fakturaer til det offentlige, dannet som filer I PRO2TAL Bager, via programmet NemHandel lanceret af Digitaliseringsstyrelsen. Til brug herfor er det

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013

Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 Entreprenørintroduktion til Digital indmelding (sms) Version 1.4 - juni 2013 2 Indhold Introduktion Side 3 Trafikinformation - Live-opdateret vejarbejderinformation Side 4 Arbejdsgang ved entreprenør-sms-indmelding

Læs mere

KMD Brugeradministration til Navision og LDV

KMD Brugeradministration til Navision og LDV KMD Brugeradministration til Navision og LDV Vejledning for Statens Administration og ØSC institutioner. Opdateret 09-09-2015 Indholdsfortegnelse 1 Kom godt i gang... 2 1.1 Login til KMD Brugeradministration...

Læs mere

Vejledning til Aktivfuresoe.dk

Vejledning til Aktivfuresoe.dk Vejledning til Aktivfuresoe.dk Aktivfuresoe.dk er Furesøs nye portal, som er borgernes vindue ind til Furesøs aktive foreningsliv. Portalen er målrettet borgerne, mens det er foreningerne, som skal levere

Læs mere

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk

Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Spiller / Pårørende manual Til www.kampseddel.dk Brugervejledning for Spiller/Pårørende Kort om kampseddel.dk Kampseddel.dk er udarbejdet som et webbaseret værktøj til den frivillige Træner/Leder i en

Læs mere

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2

Introduktion til ebconnect gateway... 2. Opret brugerkonto... 2. Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Indholdsfortegnelse Introduktion til ebconnect gateway... 2 Opret brugerkonto... 2 Registrer dig i NemHandelsregistret... 2 Registrering med ebconnect som endepunkt... 3 Abonnementtyper... 3 Kom godt i

Læs mere

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk

September 2012 VEJLEDNING. Kursustilmelding via BL.dk September 2012 VEJLEDNING Kursustilmelding via BL.dk Indhold Indledning... 3 Login og find kursus... 4 Tilmeldingsbilledet... 9 Håndtering af kursusdeltagere... 11 Opret ny kursusdeltager... 11 Tilmelding

Læs mere

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage

VEJLEDNING. Hastigheden for afspilning kan ændres og det er muligt at lave hurtig spring frem og tilbage VEJLEDNING DANDAS-TV Viewer er lavet til håndtering af TV-inspektion. (Skærm billeder og funktionalitet kan afvige fra den seneste version af programmet. DB adgang er ikke inkluderet) Programmet kan Indlæse

Læs mere

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1 Fejlmeddelelser Side 1 af Indhold 1 Indledning... 3 2 Fejl fra OIOREST-snitflade... 4 2.1 Service EnkeltforsendelseOpret... 5 2.2 Service ForsendelseTilbagekald... 7 2.3 Service MasseforsendelseOpret...

Læs mere

Arrangementsoprettelse guide til detaljer

Arrangementsoprettelse guide til detaljer Arrangementsoprettelse guide til detaljer 10. april 2014 Oprettelse af arrangementsdetaljer... 2 Tilvalg... 3 Kommunikation med deltagerne... 4 Filer... 5 Billede... 6 Annoncering... 7 Pris for annoncering...

Læs mere

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7

1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3. 2. Ny og ændret funktionalitet 4. 3. Rettet i denne version 7 2014 Release Notes WorkZone Content Server 2014 Indhold 1. Release Notes for WorkZone Content Server 2014 og Captia Web Client 4.7 3 2. Ny og ændret funktionalitet 4 3. Rettet i denne version 7 4. Kendte

Læs mere

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler

Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Til alle foreninger/aftenskoler I Aalborg Kommune 14-10-2013 Vedr. oprettelse af digitale postkasser - til foreninger/aftenskoler Folketinget har besluttet, at alle virksomheder og frivillige foreninger

Læs mere

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015

MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 MØDE OM INTEGRATION GENNEM ØKONOMI I RAMMEARKITEKTUREN 27/8-2015 Introduktion ERP-leverandører har været med i afklarings- og specificeringsforløb siden 2013. Der vil være gentagelser og opsummeringer

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen

IThjælp til mindre virksomheder & foreninger. Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen IThjælp til mindre virksomheder & foreninger Oktober 2013 Claus Evertsen & Jytte Christensen Loven... Alle med et CVR.-nummer skal have en digital postkasse på virk.dk Dermed skal de også have en NemID

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Kultur og Fritid August 2014 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye titler... 8 6. Tildel

Læs mere

E-mail. Outlook. Outlook.com

E-mail. Outlook. Outlook.com E-mail Outlook Outlook.com Indhold e-mail elektronisk post... 3 e-mail adresse... 3 Opstart af Microsoft Outlook.com... 4 Skærmbilledet i Outlook... 5 Arbejd med e-mail... 6 Sende e-mail... 7 Modtage og

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Kontakthierarkier i Digital Post

Kontakthierarkier i Digital Post Kontakthierarkier i Digital Post Denne vejledning beskriver forskellige måder myndigheder kan opbygge den kontaktbrugergrænseflade der møder slutbrugerne i Digital Post Version: 3. Udarbejdet: juli 2015

Læs mere

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2

BullGuard Premium Protection... 2. Installation af BullGuard Premium Protection... 2. Ny BullGuard-bruger... 2 Indhold BullGuard Premium Protection... 2 Installation af BullGuard Premium Protection... 2 Ny BullGuard-bruger... 2 Hvis du allerede har produktet Internet Security 2013 installeret... 3 Aktiver Premium-tjenester...

Læs mere

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER

EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER EPOS PORTAL PORTAL INTEGRATION MANAGER KUNDEVEJLEDNING APRIL 2014 Indholdsfortegnelse 1 Portal Integration Manager... 2 1.1 PIM profiler... 2 1.1.1 PIM-profil: Afdelinger... 2 1.1.2 PIM-profil: Grupper...

Læs mere

VEJLEDNING FORENINGER

VEJLEDNING FORENINGER VEJLEDNING FORENINGER Udarbejdet af: Hedensted Kommune Kultur og Fritid November 2012 Indhold 1. Generel information... 3 2. Adgang til... 4 3. Redigér stamdata... 5 4. Opret grupper... 6 5. Opret nye

Læs mere

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj

Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj Vejledning for forældre i brugen af mininstitution som digitalt kommunikationsværktøj 1 Indhold: mininstitution vejledning til forældre... 3 Sådan logger du på systemet... 4 Sådan opsætter du din profil

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013

Spiked Reality. Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder. Version 2.0, september 2013 Spiked Reality Kvikguide til oprettelse af tilbud, nyheder og begivenheder Version 2.0, september 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Mine oplysninger... 3 Online Administration... 3 Dit log ind...

Læs mere

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A

XML webservice for pensionsordninger. Version 1.0 Draft A XML webservice for pensionsordninger Version 1.0 Draft A Dokumentoplysninger Titel: Projekt: Webservice for pensionsordninger EDI kontorets branchekoordinerede dataudveksling Forfatter: Bidragsydere til

Læs mere

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata

Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Vejledning i brug af system til online indberetning af mønstringsdata Søfartsstyrelsen kan tilbyde samtlige rederier mulighed for at kunne indberette mønstringsdata elektronisk. Den elektroniske indberetning

Læs mere

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side

Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side Masseredigering af tilmeldinger pa virksomhedens side 7. udgave, revideret marts 2012 Vejledningen er opdateret i forbindelse med indførelse af ny side til masseredigering af tilmeldinger. Denne vejledning

Læs mere

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura

Brugervejledning e-faktura. Arbejde med e-faktura Brugervejledning e-faktura Arbejde med e-faktura Indhold 1. Modtage e-fakturaer 2. Behandle e-fakturaer 3. Arbejde med e-fakturaer i Ø90 ARBEJDE MED E-FAKTURAER 1. Modtage e-fakturaer Når leverandør sender

Læs mere

VEJLEDNING til FORENINGER i

VEJLEDNING til FORENINGER i VEJLEDNING til FORENINGER i Indhold 1. Generel information... 3 2. Oprettelse af forening i... 4 3. Adgang til... 5 4. Redigér stamdata... 6 5. Opret grupper... 7 6. Opret nye titler... 9 7. Tildel titel...

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne.

Vejledning i brug af Interbook. Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. Vejledning i brug af Interbook Lokalebooking-program for foreninger, kommunale skoler og Tønder Hallerne. 1 Indledning Tønder Kommunes lokalebookingsystem og foreningsportal (Interbook) er et program,

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER

SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER SÅDAN BRUGER DU ONLINE KALENDER I vejledningen bruger vi det gratis program Google kalender som eksempel til at vise, hvordan man bruger en online kalender. DU SKAL I FORVEJEN: Kunne bruge en browser og

Læs mere

Scope dokument for Advisservice

Scope dokument for Advisservice 18. marts 2013 AHI Scope dokument for Advisservice Indhold 1. Advisservice... 2 2. Advis håndtering i KMD Sag... 2 3. Hændelse og Advis... 3 4. Advis løsningsmodel... 4 5. Abonnementsopsætning... 5 6.

Læs mere

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto.

Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Opsætning af Ikketilstedeassistent, Opbevaringspolitik og omdirigering af post fra Windows Live til alternativ email konto. Hvis du vil slå automatiske svar til eller ændre svarene, skal du gå til øverste

Læs mere

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv

Tilmeldte kanaler og funktioner i NetBank Erhverv Her kan du se hvilke funktioner, du kan anvende i NetBank Erhverv. Der kan være begrænsninger på de enkelte konti f.eks. aftalekonti, der gør, at ikke alle funktioner kan benyttes på alle konti. NETBANK

Læs mere

Udeblivelse.dk Introduktion

Udeblivelse.dk Introduktion Udeblivelse.dk Introduktion 26 JANUAR 2015 Copyright 2014-2015, Udeblivelse Aps, Web: www.udeblivelse.dk, Email: info@udeblivelse.dk Indledning:... 2 Login... 3 Opret Klinik... 4 1. Administrator... 4

Læs mere

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune

Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Vejledning i online tilmelding til aktivitetscentre/huse i Herning Kommune Du kan købe medlemskab og lokalt medlemskab via Herning Kommunes hjemmeside til de fleste aktivitetscentre og aktivitetshuse.

Læs mere

mininstitution vejledning

mininstitution vejledning 29.04.2014 mininstitution vejledning Indhold Velkomst... 3 Loginmuligheder... 3 Håndtering af ind- og udmeldelser... 4 Beskeder... 5 Beskedpolitik... 5 Beskedmodulet... 6 Besked via SMS... 7 Forældreinformationer...

Læs mere

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook

Hvidovre Kommune. Vejledning i brug af Interbook Hvidovre Kommune Vejledning i brug af Interbook Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 4 Kodeordet er nu skiftet Startsiden... 4 Startsiden... 5 Søg ledige

Læs mere

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem

TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 3456.78 123456 TILLÆG TIL MANUAL Excel-indlæsning i Vvskatalogets administrationssystem 30. juli 2015 Indhold Indledning Side 3 Sådan kommer du i gang Side 4 Oprette nye varer Side 5 Ændre eksisterende

Læs mere

DIGITAL POST TIL BORGERNE

DIGITAL POST TIL BORGERNE FAKTAARK DIGITAL POST TIL BORGERNE Indholdsfortegnelse OM DIGITAL POST... 2 Obligatorisk Digital Post i 2013 og 2014... 2 Hvad kalder vi Digital Post-løsningen?... 2 Fysisk brev med information om obligatorisk

Læs mere

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007

Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI. August 2007 Unitel EDI EDI/4-format: Status- og fejladvis Indpakning af forsendelser fra Unitel EDI August 2007 Indhold 1. Indledning...3 2. Statusadvis, fejladvis og inputkvittering...4 2.1. Indhold og anvendelse...4

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook

Vejledning i brug af Interbook Vejledning i brug af Interbook Kultur- og Fritidsforvaltningen Fritidssektionen 28. april 2008 Generelt... 3 Login... 3 Brugernavn og kodeord... 3 Glemt kodeord... 3 Skift kodeord... 3 Startsiden... 4

Læs mere

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion

Laboratorieafsnit. 1 Introduktion Laboratorieafsnit Revideret 06-03-2009 MADS MENU: KODER -> SYSTEMET -> LABORATORIEAFSNIT (E.1.2.) 1 Introduktion I programmet Laboratorieafsnit oprettes laboratorieafsnit og deres grundlæggende oplysninger,

Læs mere

Specifikationsdokument for LDAP API

Specifikationsdokument for LDAP API Nets DanID A/S Lautrupbjerg 10 DK 2750 Ballerup T +45 87 42 45 00 F +45 70 20 66 29 info@danid.dk www.nets-danid.dk CVR-nr. 30808460 Specifikationsdokument for LDAP API DanID A/S 5. juni 2014 Side 1-15

Læs mere

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg.

CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. CAMPridge for Dynamics AX - Tilvalg Landeuafhængige tilvalg til CAMPridge Medlems-system CAMPridge Medlemssystemet kan udbygges med en række ekstra funktioner og faciliteter, kaldet tilvalg. Persondata,

Læs mere

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5

BBR OIOXML. Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl. Tillæg til BuildingDwellingV4. BuildingDwellingV5 OIOXML Vejledning til OIOXML snitflade for Bygninger og boliger BuildingDwelling.wsdl Tillæg til BuildingDwellingV4 / Ændringer i BuildingDwellingV5 En vejledning rettet mod 3. part. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online.

Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. Afsendelse af e Faktura Du får her en kort beskrivelse af, hvordan du kommer i gang med at oprette en opkrævning som elektronisk faktura e Faktura i Business Online. 1. Opret stamoplysninger (Fakturerings-

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES

Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES 16-04-2014 J.nr.: 2014-14-1119-00002/AJK Sådan opretter du et EXPORT certifikat i TRACES Log på TRACES Hvis du og din virksomhed/bedrift mv. ikke allerede er oprettet som henholdsvis bruger og organisation

Læs mere

Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012

Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012 Brugermanual 1.0 d. 1. november 2012 Side 1 af 6 Introduktion Hosted Spamfilter ligger uden tvivl blandt markedets mest sikre og effektive løsninger til frafiltrering af spam, malware, spear phishing og

Læs mere

Vejledning til brug af Foreningsportalen

Vejledning til brug af Foreningsportalen Børne- og Kulturforvaltningen Kultur- og Fritidsafdelingen Vejledning til brug af Foreningsportalen Foreningsportalen kan benyttes af både borgere og foreninger til søgning af foreningsoplysninger. Som

Læs mere

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode

Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Vejledning i brug af Interbook (Frederiksberg) til brugere med adgangskode Udarbejdet af Kultur & Fritid, februar 2010. - 1 - Hvad er Interbook?...- 3 - Brugernavn og kodeord...- 3 - Startsiden...- 3 -

Læs mere

Sådan bruger du netbanken

Sådan bruger du netbanken Sådan bruger du netbanken www.banknordik.dk Indhold Log ind side 3 Betal et indbetalingskort side 4 Lav en overførsel side 5 Lav en fast overførsel side 6 Tilmelding og afmelding af funktioner side 7 Skift

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul

BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul BRUGERVEJLEDNING TYPO3 CMS Nyhedsbrev modul TYPO3 CMS Ext:direct_mail Side 1 Indhold Tilmeldings / Afmeldings processen... 2 Manuel tilføjelse af e-mail adresser... 3 Oprettelse af nyhedsbreve... 4 Udsendelse

Læs mere

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser

Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Underbilag 1B Integrationer og bekendtgørelser Vejledning Tilbudsgiver skal give sin besvarelse af behovet og mulighederne med snitflader/integrationer i løsningsbeskrivelsen (bilag 2). Indholdsfortegnelse

Læs mere

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser.

Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler og påmindelser om manglende registrering af fravær på AMU kurser. Påmindelsesprofiler Sidst opdateret 28-09-2011/version 2/UNI C/Frederik Andersen Indhold Ændringer og tilføjelser Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Denne vejledning dækker opsætning og brug af påmindelsesprofiler

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation

IKT-teknisk kommunikationsspecifikation Bilag til IKT Ydelsesspecifikation Dato 2012-10-01, Revisionsdato: 2013-04-15 Samarbejdsdokument for byggesagens parter Projekt: Byggesag: Projektledelse: IKT Koordinator: Dato: Revision: Revision dato:

Læs mere

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune

Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Rapport om snitflader til publiceringsagent i Gentofte Kommune Connecting Business & Technology Devoteam Fischer & Lorenz A/S 2004 Dette dokument er udarbejdet for af Devoteam Fischer & Lorenz A/S. har

Læs mere