Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3"

Transkript

1 Digital post Snitflader Bilag A2 - REST Register Version 6.3 1

2 Indholdsfortegnelse A2.1 INTRODUKTION 4 A2.1.1 HENVISNINGER 4 A2.2 OVERSIGT OVER FUNKTIONSOMRÅDE 5 A2.2.1 OPRET / HENT OPLYSNINGER OM SLUTBRUGER 5 A2.2.2 TILMELD / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL ALLE NEMSMS ER 5 A2.2.3 HENT STAMDATALISTE INDEHOLDENDE SLUTBRUGERES MOBILTELEFONNUMRE 6 A2.2.4 RESSOURCEOVERSIGT 6 A2.2.5 OPSÆTNING 7 A2.3 OPERATIONER 8 A2.3.1 HENT EN SLUTBRUGERS STAMDATA OG TILMELDINGER 8 A2.3.2 OPRET NEMSMS-BRUGER / OPDATER STAMDATA 9 A2.3.3 TIL- / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL NEMSMS ER FOR ALLE MYNDIGHEDER 10 A2.3.4 TILMELD / AFMELD EN SLUTBRUGER TIL EN TILMELDINGSGRUPPE 12 A2.3.5 SLET EN TILMELDING FOR EN SLUTBRUGER 14 A2.3.6 HENT SLUTBRUGERLISTE (REFERENCER TIL DELLISTER) 15 A2.3.7 HENT SLUTBRUGER DELLISTE 16 A2.4 RESSOURCER 18 A2.4.1 SLUTBRUGERSAMLINGREFERENCESAMLING 18 A2.4.2 SLUTBRUGER 18 A2.4.3 MYNDIGHEDSTILMELDING 19 A2.4.4 GRUPPETILMELDINGSAMLING 20 A2.4.5 GRUPPETILMELDING 20 A2.4.6 SLUTBRUGERSTAMDATA 20 A2.4.7 SLUTBRUGERDATA 22 Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 2

3 Versionshistorik Version Udgivelsesdato Ændringer 6.3 Snitfladen er opdateret på baggrund af at NemSMS er udskilt fra digital post. Til afsnittet Opsætning er tilføjet en beskrivelse af hvordan et register kan konfigureres til at udtale sig om enten digital post eller NemSMS. Til- og afmelding via et register, der er opsat til at udtale sig om NemSMS, vil fremadrettet resulterer i at slutbrugeren henholdsvis tilmeldes eller afmeldes alt. Dette uanset niveauet som tilmeldingen vedrører. Foreløbige tilmeldinger er udgået. Tilmeldinger til digital post via et register resulterede oprindeligt i foreløbige tilmeldinger som slutbrugeren efterfølgende skulle bekræfte førend de var gældende. Eftersom slutbrugeren ikke kan tilmelde sig enkeltvise tilmeldingsgrupper eller myndigheder er denne funktionalitet udgået. 6.1 Slutbrugerlister er ikke tilgængelig som ændringslister Afsnittet Opsætning er tilføjet. Her beskrives hvordan et register konfigureres via administrationsportalen. Operationen Opret boks / opdater stamdata præciserer hvordan en slutbruger oprettes som servicebeskedmodtager og dokumentboksmodtager. Operationen Til-/ afmeld en slutbruger til en myndighed / alle myndigheder, fejlkode 3009 & 4058 er tilføjet og formålet er præciseret for forskellige typer af slutbrugere. Operationen Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, fejlkode 3009 er tilføjet og formålet er præciseret for forskellige typer af slutbrugere. SlutbrugerStamdata.SlutbrugerDKALstatusKode præciseret. SlutbrugerStamdata.MobilNummer præciseret hvordan et mobilnummer slettes. SlutbrugerStamdata.EpostAdresseFoerste præciseret hvordan feltet slettes. Forbehold for adgang til slutbrugerlister præciseret. Operationen Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, fejlkode 4072 tilføjet. Operationen Slet en tilmelding for en slutbruger, tilføjet fejlkode 3009 og Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 3

4 A2.1 Introduktion Dette dokument beskriver Digital post s REST snitflade for funktionsområdet vedrørende Register. Funktionsområdet anvendes af en myndighed til at hente og opdatere stamdata og administrerer til- og afmeldinger for slutbrugere. Et register må alene anvendes når myndigheden agerer på vegne af slutbrugeren. Dokumentet henvender sig til udviklere og arkitekter, der skal integrere et Register (fagsystem) med Digital post. A2.1.1 Henvisninger Følgende dokumenter indeholder information, som er relevant for den snitflade, der er beskrevet i dette dokument: Digital post - Snitflader indeholder den overordnede beskrivelse af Digital post s system-til-system snitflader, hvilket inkluderer en overordnet beskrivelse af REST snitfladen. Ovenstående dokument indeholder en begrebsliste, som beskriver alle Digital post relaterede begreber, der er anvendt i dette dokument. Disse begreber er i dette dokument skrevet med kursiv og det anbefales at læse dem forud for dette dokument. Bilag F Sikkerhed beskriver sikkerheden vedrørende Digital post s system-til-system snitflader. Bilag A5 HTTP returkoder og fejlkoder beskriver den generelle anvendelse af HTTP returkoder for REST snitfladen, samt de specifikke fejlkoder, som Digital post anvender. REST snitfladen består af yderligere tre funktionsområder, som er beskrevet i følgende dokumenter: Bilag A1 REST Afsendersystem beskriver REST snitflade for et afsendersystem. Et afsendersystem anvendes af en myndighed til at sende afsendelser til slutbrugere. Bilag A3 REST Afhentningssystem beskriver REST snitflade for et afhentningssystem. Systemet anvendes 1) af virksomhed til at hente modtage meddelelser fra indbakken i deres sikre boksdigitale postkasse, og 2) af myndigheder til at hente/modtage meddelelser sendt til dem fra slutbrugere via de af myndigheden opsatte postkasser. Bilag A4 REST Portal beskriver REST snitflade for en portal. En portal anvendes af en myndighed til at 1) til- og afmelde slutbrugere til tilmeldingsgrupper, 21) hente en slutbrugers seneste meddelelser, og 32) efterspørge antallet af ulæste meddelelse. En portal anvendes når det er slutbrugeren selv der er logget på, i modsætning til et register hvor en myndighedsmedarbejder agerer på vegne af slutbrugeren. For anvendelse af portal snitfladen gælder specielle juridiske krav som skal være opfyldt se tilslutningsaftalen for detaljer. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 4

5 A2.2 Oversigt over funktionsområde Dette funktionsområde gør det muligt for et register / fagsystem at hente stamdata og tilmeldinger på tilmeldingsgruppe- og myndighedsniveau for slutbrugere. Et register kan opdatere stamdata og tilmeldinger, samt oprette nye slutbrugerenemsms-brugere. En oversigt over samtlige operationer er vist nedenfor. Tilmeldinger som foretages via et register er foreløbige, med undtagelse af servicebeskeder som altid er gældende med det sammevedrører alene NemSMS. At en tilmelding er foreløbig betyder at slutbrugeren skal logge på Digital post og godkende denne førend tilmeldingen træder i kraft. Først når slutbrugeren har godkendt tilmeldingen er det muligt at aflevere forsendelser til vedkommende. /register/{sysid} /slutbrugerliste /slutbruger/{cvr} /slutbruger/{cpr} /{slutbrugerlisteid} /{dellisteid} GET PUT DEL /boks/{cvr} /boks/{cpr} /myndighedstilmelding /tilmeldingsgrupper/{tilmeldingsgruppeid} A2.2.1 A2.2.2 Opret / hent oplysninger om slutbruger GET /register/{sysid}/slutbruger/{cpr/cvr} Operationen henter oplysning om en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Stamdata inkluderer bl.a. slutbrugerens navn, mobilnummer, adresse, og status. Det fulde mobilnummer er kun vist såfremt denne ydelse er tilkøbt. adressen er kun delvist angivet. Tilmeldingerne angiver hvilke tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren er tilmeldt. Det fremgår ligeledes om slutbrugeren har tilmeldt sig alt for den pågældende myndighed samt om vedkommende har tilmeldt sig alle myndigheder. PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr} Operationen opretter en ny boks NemSMS-bruger og/eller foretager online opdatering af stamdata for en eksisterende slutbruger. Registret kan angive om slutbrugeren ønsker servicebeskeder eller både ønsker servicebeskeder samt meddelelser. Ved oprettelse af en ny slutbruger, som ønsker at modtage meddelelser, er det kun en foreløbig oprettelse. Slutbrugeren skal efterfølgende logge på. Ved første logon skal slutbrugeren bekræfte vilkår. Først da er boksen oprettet. Opret foreløbig ttilmelding / afmeld en slutbruger til alle NemSMS er PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/myndighedstilmeldinger Til- og afmeld slutbrugeren til NemSMS er fra alle offentlige myndigheder. Bemærk at slutbrugeren via andet kald skal være oprettet som NemSMS-bruger forud for dette kald.operationen opdaterer status for slutbrugerens tilmelding på myndighedsniveau. Herved kan en slutbruger til- og afmelde sig: 1) den myndighed registret er tilknyttet eller 2) alle myndigheder. Herved bliver slutbrugeren samtidig automatisk tilmeldt nye tilmeldingsgrupper henholdsvis myndigheder når de oprettes. Nye tilmeldinger som oprettes via et register vil være foreløbige og kræver at slutbrugeren logger på og godkender disse førend de træder i kraft. PUT /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/tilmeldingsgrupper/{tilmeldingsgruppeid} Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 5

6 A2.2.3 Kaldet er alene opretholdt af hensyn til bagud-kompatibilitet. En tilmelding til en tilmeldingsgruppe af typen NemSMS vil resultere i at slutbrugeren bliver tilmeldt alle NemSMS er. Tilsvarende for afmeldinger. En til- og afmelding til en tilmeldingsgruppe af typen meddelelse bliver ignoreret.operationen gør det muligt at tilmelde en slutbruger til en tilmeldingsgruppe. Hvis tilmeldingen inkluderer modtagelse af meddelelser som ikke er servicebeskeder, er det kun en foreløbig tilmelding, som slutbrugeren selv skal logge ind og bekræfte. Hvis en tilmelding kun vedrører modtagelse af servicebeskeder, træder den omgående i kraft. DELETE /register/{sysid}/boks/{cpr/cvr}/tilmeldinggrupper/{tilmeldingsgruppeid} Afmeldinger kan alene ske til tilmeldingsgrupper der vedrører NemSMS og vil resultere i at slutbrugeren bliver afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige.slet en tilmelding for en slutbruger. Hent stamdataliste indeholdende slutbrugeres mobiltelefonnumre GET /register/{sysid}/slutbrugerliste Det er muligt for et register at abonnere på slutbrugernes stamdata. Da listerne kan være meget store er de opdelt i dellister. GET /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid}/{dellisteid} Hent del af slutbrugerliste. For hver slutbruger fremgår dennes stamdata. A2.2.4 Ressourceoversigt Følgende ressourcer og typer anvendes i forbindelse med registre. SlutbrugerSamlingReferenceSamling SlutbrugerSamling Slutbruger SlutbrugerStamdata GruppetilmeldingSamling Myndighedstilmelding Gruppetilmelding SlutbrugerSamlingReferenceSamling Indeholder en reference til en slutbrugerliste. En slutbrugerliste kan pga. størrelse være delt i et antal dellister; ressourcen inkluderer således en samling af referencer til hver delliste. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 6

7 A2.2.5 Slutbruger Beskriver en slutbrugers stamdata samt tilmeldinger. Tilmeldingerne fremgår både for den specifikke myndighed på myndighedsniveau og tilmeldingsgruppe-niveau, SlutbrugerStamdata Indeholder stamdata for en slutbruger, hvilket bl.a. inkluderer CPR-/CVR-nummer, navn, mobilnummer, adresse, og Digital post status. Ressourcen indgår i ressourcen Slutbruger. Myndighedstilmelding Beskriver en slutbrugers tilmelding på myndighedsniveau til 1) en specifik myndighed, eller 2) alle myndigheder enten for NemSMS eller Digital post afhængig af hvad registret er opsat til at udtale sig om. Bemærk at fremadrettet kan en slutbruger alene tilmelde sig alt eller intet for NemSMS og/eller Digital post. Tidligere kunne en slutbruger være delvist tilmeldt.. Af tilmeldingen fremgår bl.a. hvorvidt adviseringer ønskes via SMS og/eller samt hvorvidt brugeren automatisk ønsker at tilmelde sig nye myndigheder / tilmeldingsgrupper. GruppetilmeldingSamling Indeholder en liste af tilmeldinger på tilmeldingsgruppe-niveau. Gruppetilmelding Beskriver en tilmelding på tilmeldingsgruppe-niveau. Af tilmeldingen fremgår bl.a. hvorvidt adviseringer ønskes via SMS og/eller . Opsætning Via administrationsportalen opsættes et register. Registrets tilknytning til et afsendersystem eller hele myndigheden skal angives. Dette har betydning for hvilke slutbrugere der returneres i slutbrugerlister. Hvis det er tilknyttet til et afsendersystem, vil det kun være slutbrugere som har tilmeldinger til tilmeldingsgrupper for dette afsendersystem der medtages i slutbrugerlisten. Hvis registret er tilknyttet hele myndigheden vil det være samtlige slutbrugere som har en tilmelding til en af myndighedens tilmeldingsgrupper, der medtages i slutbrugerlisten uanset hvilket afsendersystem dette måtte tilhøre. Konfiguration af hvorvidt et register skal udtale sig om digital post eller NemSMS. Som følge af at NemSMS er blevet udskilt fra Digital post kan slutbrugeren tilmelde sig al offentlig post uden at være tilmeldt NemSMS. For at løse dette uden at ændre snitfladen er der tilføjet en ny konfigurationsparameter. På et register kan det via administrationsportalen angives om registret skal udtale sig om Digital post eller NemSMS. Et register kan aldrig udtale sig om begge løsninger på en gang. Såfremt der er behov for dette skal 2 registre anvendes. Slutbrugerlister vil som udgangspunkt sløre adresserne og mobiltelefonnummer. En del af feltet er udfyldt med *. Det er muligt at tilkøbe sig adgang til komplette mobiltelefonnumre. Kontakt e-boks herom. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 7

8 A2.3 Operationer Samtlige operationer for funktionsområdet er dokumenteret i det følgende. A2.3.1 Hent en slutbrugers stamdata og tilmeldinger /register/{sysid}/slutbruger/{cpr} /register/{sysid}/slutbruger/{cvr} Formål Kommentar Input parametre GET Returnerer en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Stamdata inkluderer bl.a. slutbrugerens navn, mobilnummer, adresse, og status. Tilmeldingerne inkluderer: de tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren er tilmeldt for det aktuelle register, samt oplysning om slutbrugeren har tilmeldt sig 1) alt for den myndighed registret er tilknyttet eller 2) har tilmeldt sig alt for alle myndigheder. Bemærk at svaret vil afhænge af hvorvidt registret er opsat til at udtale sig om Digital post eller NemSMS. En af søgeparametrene CPR eller CVR skal være udfyldt. Kaldet her er ikke beregnet til i en forsendelsessituation at afgøre hvorvidt slutbrugeren er tilmeldt. Sysid Cpr Cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Input søgeparametre (Query parametre) IkkeTilmeldte Indikator true false. Hvis angivet inkluderes også de tilmeldingsgrupper, som slutbrugeren ikke er tilmeldt for myndigheden som registret er tilknyttet. For hver tilmeldingsgruppe vil det fremgå om slutbrugeren er tilmeldt eller ej. Default er false. Output content (OIOXML) Slutbruger Eksempel Information om slutbrugeren. /register/4/slutbruger/ ?ikketilmeldte=true. Et specifikt register forespørger på en virksomheds stamdata samt tilmeldte og ikke tilmeldte tilmeldingsgrupper for den myndighed som registeret er tilknyttet. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 8

9 Fejlkoder (udover de generelle) 4040 IkkeTilmeldte - ugyldig format Pseudo kode eksempel // CVR string uri = "/register/1234/slutbruger/ "; // Hent tilmeldinger overordnet Slutbruger slutbruger = HTTP_GET(uri); A2.3.2 Opret boks NemSMS-bruger / opdater stamdata /register/{sysid}/boks/{cpr} /register/{sysid}/boks/{cvr} Formål PUT Opret boks for den angivne slutbrugernemsms-bruger, eller opdater en eksisterende slutbrugers stamdata. Såfremt den angivne slutbruger ikke er oprettet og registret er opsat til NemSMSsom hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager vil vedkommende blive oprettet som servicebeskedmodtagervil en NemSMS-bruger blive oprettet. Ønsker slutbrugeren at kunne modtage meddelelser udover servicebeskeder, kræver det at slutbrugeren logger på og accepterer vilkår. AdviseringBek ræft mobilnummer / Genudsend bekræftelses- SMS Bemærk at slutbrugeren kun bliver adviseret såfremt der er tale om en oprettelse. Adviseringen følger de normale regler skal bekræfte mobilnummer og adresse førend disse kan anvendes. Bekræftelses-SMS og udsendes automatisk ved ændring af felterne. Såfremt slutbrugeren efterspørger genudsendelse af bekræftelsessms en er dette muligt. Mobilnummeret skal da først slettes (udfyld med 0000 ) og efterfølgende angives på ny. Input parametre Sysid Cpr Cvr Slutbruger Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Slutbrugerens stamdata. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version 6.3 9

10 Stamdata Fejlkoder (udover de generelle) 4027 Angiv mindst et af felterne MobilNummer / EpostAdresseFoerste 4051 Feltet SlutbrugerNavn skal være udfyldt. Pseudo kode eksempel // CVR string uri = "/register/1234/boks/ "; SlutbrugerStamdata boks = new SlutbrugerStamdata() { SlutbrugerNavn = Niels Borgersen, AdresseFoerste. = SlutbrugerDKALstatus = 2 // Digital post status } // Opret / opdater boks HTTP_PUT(uri, boks); XML eksempel på oprettelse af en servicebeskedmodtager NemSMS-bruger PUT https://demo-rest.e-boks.dk/v1.svc/register/173/boks/ <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <SlutbrugerStamdata xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <SlutbrugerIdentitet> <CPRnummerIdentifikator xmlns="urn:oio:adir:dagpenge: "> </CPRnummerIdentifikator> </SlutbrugerIdentitet> <SlutbrugerNavn>John Johan Sponge</SlutbrugerNavn> <MobilNummer> </MobilNummer> <SlutbrugerDKALstatusKode>1</SlutbrugerDKALstatusKode> </SlutbrugerStamdata> A2.3.3 Til- / afmeld en slutbruger til en myndighed / NemSMS er for alle myndigheder PUT /register/{sysid}/boks/{cpr}/myndighedstilmelding Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

11 /register/{sysid}/boks/{cvr}/myndighedstilmelding Formål Til- og afmeld slutbrugeren til NemSMS er fra alle offentlige myndigheder. på myndighedsniveau. Bemærk at slutbrugeren via andet kald skal være oprettet som NemSMS-bruger forud for dette kald. A) Via dette kald kan en servicebeskedmodtager som hverken har accepteret e-boks eller Digital post vilkår 1) Til- og afmeldes alle myndigheder. En tilmelding til alle myndigheder betyder at slutbrugeren er tilmeldt alle myndigheder samt automatisk tilmeldes nye myndigheder når disse oprettes. Tilmeldingen gælder kun servicebeskeder. B) Via dette kald kan en e-boksbruger, servicebeskedmodtager og/eller Dokumentboksmodtager Til- og afmeldes den myndighed som registret er tilknyttet. En til- / afmelding til en myndighed medfører at slutbrugeren bliver henholdsvis til- / afmeldt alle tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder for denne myndighed. Bemærk tilmeldingen ikke sker på myndighedsniveau, dvs. at vedkommende ikke automatisk bliver tilmeldt nye tilmeldingsgrupper som myndigheden måtte oprette på et senere tidspunkt. Myndigheden som tilmeldingen vedrører Begrænsning Den specifikke myndighed der kan til- og afmeldes er den som registeret er tilknyttet. Det vil sige den myndighed, der har oprettet registeret i administrationsportalen. Det er ikke muligt at til- eller afmelde alle myndigheder for slutbrugere som har accepteret e-boks vilkår og/eller Dokumentboksmodtagere. Årsagen hertil er, at en til- / afmelding i denne situation også vil slå igennem for meddelelser, hvilket ikke er tilladeligt førend slutbrugeren selv har logget på og godkendt det. Input parametre Sysid Cpr Cvr Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Input Content (OIOXML) Myndigheds tilmelding Indeholder den nye tilmelding / opdatering af en eksisterende. En til- og afmelding vil altid resultere i at slutbrugeren bliver til- / afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

12 Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4048 Netop et af felterne MyndighedTilmeldtIndikator og AlleMyndighederTilmeldtIndikator skal være udfyldt Det er pt. ikke muligt at til- og afmelde alle servicebeskeder som Dokumentboks bruger eller e-boks bruger. Pseudo kode eksempel // Tilmeld brugeren til den myndighed som registret er tilknyttet Myndighedstilmelding mt = new Myndighedstilmelding() { TilmeldtMyndighedIndikator = true } // CVR string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding"; HTTP_PUT(uri, mt); XML eksempel på tilmelding af slutbruger til myndighed PUT https://demo-rest.e-boks.dk/v1.svc/register/173/boks / /myndighedstilmelding <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Myndighedstilmelding xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <MyndighedTilmeldtIndikator>true</MyndighedTilmeldtIndikator> <AdviseringSMSindikator>true</AdviseringSMSindikator> <Advisering Indikator>true</Advisering Indikator> </Myndighedstilmelding> A2.3.4 Tilmeld / afmeld en slutbruger til en tilmeldingsgruppe /register/{sysid}/boks/{cpr}/tilmeldingsgrupper/{tid} /register/{sysid}/boks/{cvr}/tilmeldingsgrupper/{tid} PUT Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

13 Formål Foreløbige tilmeldinger Gældende tilmeldinger Konfiguration Kaldet er alene opretholdt af hensyn til bagud-kompatibilitet og bør ikke anvendes ved nyudvikling. En tilmelding til en tilmeldingsgruppe af typen NemSMS vil resultere i at slutbrugeren bliver tilmeldt alle NemSMS er. Tilsvarende for afmeldinger. En til- og afmelding til en tilmeldingsgruppe af typen meddelelse bliver ignoreret (tidligere resulterede dette i en foreløbig tilmelding). Opret en ny tilmelding af en slutbruger til en tilmeldingsgruppe, eller opdater en eksisterende tilmelding. Afhængig af registrets tilknytning til et afsendersystem / hele myndigheden afgrænses hvilke tilmeldingsgrupper der kan til- og afmeldes. Afmeldinger slår igennem omgående for tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder. Afmeldinger til en tilmeldingsgruppe som indeholder meddelelser afvises med en fejlkode. Hvorvidt tilmeldinger slår igennem omgående afhænger af om det er en foreløbig eller gældende tilmelding. Tilmeldinger til tilmeldingsgrupper, som indeholder meddelelser, vil når de oprettes via et register være foreløbige. Det betyder, at slutbrugeren selv skal logge på og godkende tilmeldingen førend den har virkning. Tilmeldinger til tilmeldingsgrupper, som indeholder servicebeskeder, vil når de oprettes via et register være gældende med øjeblikkelig virkning. Se afsnit (se A2.2.5) Input parametre Sysid Cpr Cvr Tid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Identifikation af tilmeldingsgruppen. Kan findes via administrationsportalen, eller via en forespørgsel på en slutbrugers tilmeldinger hvor IkkeTilmeldte tilmeldingsgrupper medtages. Input content (OIOXML) Gruppetilmelding Indeholder den nye tilmelding, eller opdatering af en eksisterende. Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4013 Ukendt tilmeldingsgruppe Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

14 4072 Et register kan ikke afmelde tilmeldingsgrupper som indeholder meddelelser. Pseudo kode eksempel // Tilmeld brugeren til en tilmeldingsgruppe Gruppetilmelding gt = new Gruppetilmelding() { Advisering Indikator = true } // CVR string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding/54"; HTTP_PUT(uri, gt); XML eksempel på tilmelding af slutbruger til tilmeldingsgruppe PUT https://demo-rest.e-boks.dk/v1.svc/register/162/boks / /tilmeldingsgrupper/5048 <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <Gruppetilmelding xmlns:xs="urn:oio:oes:dkal:1.0" xmlns="urn:oio:dkal:1.0.0"> <GruppetilmeldingIdentifikator>5048</GruppetilmeldingIdentifikator> <AdviseringSMSindikator>true</AdviseringSMSindikator> <Advisering Indikator>true</Advisering Indikator> <TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator>true</TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator> </Gruppetilmelding> A2.3.5 Slet en tilmelding for en slutbruger /register{sysid}/boks/{cpr}/tilmeldingsgrupper/{tid} /register{sysid}/boks/{cvr}/tilmeldingsgrupper/{tid} Formål Input parametre DELETE Afmeldinger kan alene ske til tilmeldingsgrupper der vedrører NemSMS og vil resultere i at slutbrugeren bliver afmeldt alle NemSMS er fra det offentlige. Afmeld en slutbruger fra en specifik tilmeldingsgruppe. Afhængig af registrets tilknytning til et afsendersystem / hele myndigheden afgrænses hvilke tilmeldingsgrupper der kan til- og afmeldes. Afmeldinger slår igennem omgående for tilmeldingsgrupper som indeholder servicebeskeder. Afmeldinger til en tilmeldingsgruppe som indeholder meddelelser afvises med en fejlkode. sysid Identificerer registret. Fremgår af Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

15 administrationsportalen. cpr cvr tid Angiver slutbrugeren, når det er en borger. Angiver slutbrugeren, når det er en virksomhed/myndighed. Identificerer tilmeldingsgruppen Fejlkoder (udover de generelle) 3009 Slutbruger er hverken servicebeskedmodtager eller dokumentboksmodtager 4013 Ukendt tilmeldingsgruppe 4072 Et register kan ikke afmelde tilmeldingsgrupper som indeholder meddelelser. Pseudo kode eksempel string uri = "/register/1234/boks/ /myndighedstilmelding/54"; HTTP_DELETE(uri); A2.3.6 Hent slutbrugerliste (referencer til dellister) Institutioner skal henvende sig ØkonomistyrelsenDigitaliseringsstyrelsen førend de kan modtage slutbrugerlister grundet persondataloven. /register/{sysid}/slutbrugerliste Formål GET Hent reference til en bestilt slutbrugerliste indeholdende en liste af slutbrugeres stamdata. Listen vil indeholde alle de slutbrugere der er tilknyttet registret. Pga. størrelse kan en slutbrugerliste være delt i flere dele. Via dette kald hentes en liste med referencer til hver del af listen. Opsætning Flow I forbindelse med opsætningen af registret i administrationsportalen skal det angives såfremt der ønskes slutbrugerlister samt med hvilken frekvens nye ønskes tilgængelig. Slutbrugerlisten produceres med det aftalte interval. Alle slutbrugeres telefonnumre og adresser, der tidligere er gemt lokalt, som ikke fremgår af den nye liste skal slettes i Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

16 forbindelse med opdateringen. Listerne overskrives når nye bliver klar. Er en delliste ved at blive hentet samtidig med at en ny slutbrugerliste bliver tilgængelig returneres en fejlkode der meddeler herom. I denne situation skal processen startes forfra. En ny slutbrugerliste hentes efterfulgt af de enkelte dele. Såfremt en liste endnu ikke er tilgængelig (førend den første er blevet produceret) returneres fejlkode Input parametre sysid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Output content (OIOXML) Slutbruger Samling Reference Samling Slutbrugerliste som indeholder referencer til dellister. Fejlkoder (udover de generelle) 4035 Liste ikke tilgængelig 4037 Registret har ikke tilkøbt adgang til slutbrugerlister 4049 Registret er ikke opsat til at modtage slutbrugerlister A2.3.7 Hent slutbruger delliste /register/{sysid}/slutbrugerliste/{slutbrugerlisteid}/ {dellisteid} Formål GET Hent en del af en bestilt slutbrugerliste indeholdende en liste af slutbrugere. For hver slutbruger er angivet dennes stamdata. Output format Bemærk at output fra dette kald er semikolon separeret for at komprimere størrelsen. Se afsnit A2.4.7 for detaljer. Input parametre sysid slutbrugerlisteid dellisteid Identificerer registret. Fremgår af administrationsportalen. Identificerer slutbrugerlisten. Identificerer delliste, der er en del af en slutbrugerliste. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

17 Output content (BINÆRT encoding ISO8859-1) Slutbruger Data Den bestilte slutbrugerliste. Data er gemt i et semikolon separeret format. Se afsnit A2.4.7 for detaljer. Fejlkoder (udover de generelle) 4033 Ukendt dellisteid 4034 Listen er blevet forældet - start forfra 4037 Registret har ikke tilkøbt adgang til slutbrugerlister 4047 Ukendt slutbrugerlisteid 4049 Registret er ikke opsat til at modtage slutbrugerlister Pseudo kode eksempel // Hent slutbrugerliste, som er delt i flere dellister string uri = "/register/1234/slutbrugerliste"; SlutbrugerSamlingReferenceSamling slutbrugerlisteref = HTTP_GET(uri); // Iteration over alle dellister foreach (SlutbrugerSamlingReference uri in slutbrugerlisteref) { } SlutbrugerSamling slutbrugere = HTTP_GET(uri); // Iteration over alle Slutbrugere foreach (string csvline in slutbrugere) { string[] csvline.split(';'); // Process data } HTTP_DELETE(slutbrugere.SlutbrugerSamlingURLreference); Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

18 A2.4 Ressourcer Samtlige ressourcer for funktionsområdet er dokumenteret i det følgende. Hovedparten af ressourcerne anvender XML. Enkelte ressourcer anvender pga. størrelsen semikolon separerede data. Dette fremgår ved at der står CSV ud for de pågældende ressourcer. Samtlige ressourcer der anvender XML modsvares af et tilhørende XSD skema af samme navn. A2.4.1 SlutbrugerSamlingReferenceSamling SlutbrugerSamlingReferenceSamling Formål RESSOURCE Ressourcen indeholder en liste af referencer til slutbrugerlister med stamdata og tilmeldinger for hver slutbruger. Tilmeldingerne er angivet på myndigheds- og tilmeldingsgruppeniveau. Listen indeholder følgende felt på overordnet niveau R SlutbrugerSamlingURLreference Identificerer listen. R SlutbrugerSamlingReference SamlingDannetDatoTid Tidspunktet hvor listen blev dannet. R SystemIdentifikator Identificerer systemet som listen tilhører. R SlutbrugerSamlingKomplet Indikator Altid true. Indeholder en liste af SlutbrugerDelSamlingURLreference, der hver refererer til en del af slutbrugerlisten. Disse referencer anvendes til at hente hver enkelt delliste. A2.4.2 Slutbruger Formål Slutbruger RESSOURCE Ressourcen indeholder information om en slutbrugers stamdata og tilmeldinger. Tilmeldingerne er opdelt i myndigheds-tilmelding og tilmeldingsgruppe-tilmelding. Hvert element i listen er en sekvens af nedenstående C SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. R SlutbrugerStamdata Informationer om slutbrugeren, bl.a. navn, mobilnummer og adresse. R Myndighedstilmelding Tilmeldinger for en slutbruger på myndighedsniveau. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

19 R GruppetilmeldingSamling Liste af tilmeldinger for en slutbruger på tilmeldingsgruppeniveau. Er en slutbruger tilmeldt på myndighedsniveau, slår det igennem på tilmeldingsgruppeniveau, således at brugeren optræder som værende tilmeldt alle myndighedens grupper. A2.4.3 Myndighedstilmelding Myndighedstilmelding Formål RESSOURCE Ressourcen beskriver en slutbrugers tilmelding til 1) den myndighed som registret tilhører, eller 2) alle myndigheder enten for NemSMS eller Digital post afhængig af hvad registret er opsat til at udtale sig om. Bemærk at fremadrettet kan en slutbruger alene tilmelde sig alt eller intet for NemSMS og/eller Digital post. Tidligere kunne slutbrugere være delvist tilmeldt. En slutbruger som tilmelder sig en myndighed vil optræde som være tilmeldt alle myndighedens tilmeldingsgrupper. En slutbruger som er tilmeldt alle myndigheder vil optræde som værende tilmeldt alle myndigheder og deres tilmeldingsgrupper. Kommentar Ved opdatering skal netop et af felterne MyndighedTilmeldtIndikator eller AlleMyndighederTilmeldtIndikator være udfyldt. R MyndighedIdentifikator Angiver CVR-nummeret på myndigheden, som denne tilmelding vedrører. U MyndighedTilmeldtIndikator true false. Er brugeren tilmeldt den pågældende myndighed. For NemSMS vil en opdatering med true i dette felt blive opfattet som at slutbrugeren ønsker at blive tilmeldt NemSMS for alle offentlige myndigheder. U AlleMyndighederTilmeldt Indikator true false. Er brugeren tilmeldt alle myndigheder. U AdviseringSMSindikator Feltet er ikke tilgængeligt for registre. U Advisering Indikator Feltet er ikke tilgængeligt for registre. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

20 A2.4.4 GruppetilmeldingSamling GruppetilmeldingSamling Formål Typen beskriver en samling af tilmeldingsgrupper. TYPE Indeholder en liste af ressourcen Gruppetilmelding. A2.4.5 Gruppetilmelding Formål Gruppetilmelding RESSOURCE Ressourcen beskriver en slutbrugers tilmelding til en tilmeldingsgruppe. I nogle situationer ønskes en liste indeholdende både de tilmeldingsgrupper som brugeren er tilmeldt samt de tilmeldingsgrupper som brugeren kan tilmelde sig for en specifik myndighed. Denne ressource anvendes til at beskrive begge dele, idet feltet TilmeldingsgruppeTilmeldtIndikator angiver den aktuelle status for tilmeldingsgruppen. R GruppetilmeldingIdentifikator Identifikation af tilmeldingsgruppen. R TilmeldingsgruppeNavn Navnet på tilmeldingsgruppen. U AdviseringSMSindikator Feltet er kun tilgængeligt for portaler. U Advisering Indikator Feltet er kun tilgængeligt for portaler. R TilmeldingsgruppeTilmeldt Indikator Angiver om slutbrugeren er tilmeldt denne tilmeldingsgruppe. Anvendes når en liste af tilmeldinger også indeholder tilmeldingsgrupper, som brugeren har mulighed for at tilmelde sig. A2.4.6 SlutbrugerStamdata SlutbrguerStamdata Formål Ressourcen indeholder stamdata for en slutbruger. RESSOURCE Hvert element i listen er en sekvens af nedenstående felter R SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

21 C SlutbrugerNavn Slutbrugerens navn som angivet ved oprettelsen. Feltet skal udfyldes i forbindelse med oprettelse / opdatering. U MobilNummer Slutbrugerens mobiltelefonnummer. Hele nummeret vil ikke være læsbart, med mindre fuld visning er tilkøbt. Et eksempel på et sløret nummer er ****. I forbindelse med en opdatering vil manglende udfyldelse af feltet betyde at mobilnummeret er uændret. Såfremt ønsket er at slette telefonnummeret gøres dette ved at udfylde feltet med Når nummeret opdateres, vil slutbrugeren automatisk blive bedt om at verificere dette. Det er angivet om nummeret er blevet verificeret eller ej via attributten aktiv. Ved oprettelse / opdatering skal mindst et af felterne MobilNummer eller EpostAdresseFoerste være udfyldt. U EpostAdresseFoerste Angiver brugerens private adresse som der sendes adviseringer til i det omfang brugeren ønsker. adressen er kun delvist læsbart, f.eks. og anvendes som et hint til slutbrugeren, der kan genkende sin adresse. Den fulde adresse er således aldrig tilgængelig for et register. I forbindelse med en opdatering vil manglende udfyldelse af feltet betyde at adressen er uændret. Såfremt ønsket er at slette e- mailadressen gøres dette ved at udfylde feltet med Når adressen opdateres, vil slutbrugerne automatisk blive bedt om at verificere den. Det er angivet om adresse er blevet verificeret eller ej via attributten aktiv. Ved oprettelse / opdatering skal mindst et af felterne MobilNummer eller EpostAdresseFoerste være udfyldt. U EpostAdresseAnden Som første adresse. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

22 R SlutbrugerDKALstatusKode Angiver modtagerens Digital post status: 0: Ikke tilmeldt 1: Kun tilmeldt som servicebeskedmodtager.nemsms-bruger (kræver at registret er opsat til at udtale sig om NemSMS). 2: Har accepteret Digital post vilkår (kræver at registret er opsat til at udtale sig om Digital post). En slutbruger har kun først en sikker boksdigital postkasse, når Digital post vilkår er accepteret. Ved oprettelse / opdatering skal feltet ikke udfyldes. R SlutbrugerEboksStatusKode Angiver modtagerens e-boks status: 0: Ikke tilmeldt. 1: Tilmeldt. R SlutbrugerRegistreringDatoTid Angiver tidspunktet hvor SlutbrugerDKALstatusKode sidst er ændret. A2.4.7 SlutbrugerData Formål Format SlutbrugerData CSV Indeholder en liste med stamdata på slutbrugere. I forbindelse med opsætningen af et register tilknyttes dette enten til hele myndigheden eller et specifikt afsendersystem. Afhængig heraf vil slutbrugerlisten enten indeholde samtlige slutbrugere som er tilmeldt myndigheden, eller slutbrugere som er tilmeldt det tilknyttede afsendersystem. Bemærk at for at reducere størrelsen leveres disse data i semikolon formateret format. Et eksempel på de leverede data er vist efterfølgende. 1. række: Header som beskriver kolonerne. Medtages kun i den første delliste. 2.. n række: Indeholder nedenstående felter adskilt af semikolon R SlutbrugerIdentitet CPR / CVR nummer på slutbrugeren. R SlutbrugerType Angiver om slutbrugeren er en privatperson (P) eller en virksomhed (V). R SlutbrugerNavn Slutbrugerens navn som angivet ved oprettelsen. R MobilNummer Slutbrugerens mobiltelefonnummer. Hele nummeret vil ikke være læsbart, med mindre fuld visning er tilkøbt. Et eksempel på et sløret nummer er ****. Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

23 R EpostAdresseFoerste Angiver brugerens private adresse som der sendes adviseringer til i det omfang brugeren ønsker. adressen er kun delvist angivet, f.eks. som Den fulde adresse er aldrig tilgængelig for et register. R EpostAdresseAnden Som første adresse. R SlutbrugerDKALstatusKode Angiver modtagerens Digital post status: 0: Ikke tilmeldt 1: Kun tilmeldt som servicebeskedmodtager.nemsms-bruger. 2: Har accepteret Digital post vilkår. En slutbruger har kun en sikker boks, når Digital post vilkår er accepteret. R SlutbrugerEboksStatusKode Angiver modtagerens e-boks status: 0: Ikke tilmeldt. 1: Tilmeldt. R SlutbrugerRegistreringDatoTid Angiver tidspunktet hvor SlutbrugerDKALstatusKode sidst er ændret. Formatet er uddybet ovenfor. angiver linie skift. SlutbrugerIdentitet;SlutbrugerType;SlutbrugerNavn;MobilNummer;EpostAdresseFoerst e;epostadresseanden;slutbrugerdkalstatuskode;slutbrugereboksstatuskode; SlutbrugerRegistreringDatoTid ;P;Julie 09:00:00 Digital post Snitflader - Bilag A2: REST Register version

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3

1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 DKAL Snitflader 1 Indholdsfortegnelse 1 INTRODUKTION TIL DKAL SNITFLADER 3 1.1 ANVENDELSE AF OIOXML 3 2 SNITFLADEOVERSIGT 3 2.1 REST 5 2.1.1 HTTP RETURKODER OG FEJLKODER 6 2.1.2 WEBSERVICE 6 2.2 AFSENDELSE

Læs mere

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS

Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Kom godt i gang med Digital Post og NemSMS Denne vejledning beskriver, hvordan en myndighed tilslutter sig Digital Post, ligesom der gives en kort introduktion til, hvordan Digital Post / NemSMS hænger

Læs mere

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3

Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 Digital post Snitflader Bilag A5 - REST HTTP returkoder Version 6.3 1 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 A5.1 INTRODUKTION 4 A5.2 HTTP RETURKODER 4 A5.3 DIGITAL POST FEJLKODER 7 A5.3.1 DIGITAL POST

Læs mere

Vejledninger når man er logget ind Indhold

Vejledninger når man er logget ind Indhold Vejledninger når man er logget ind Indhold Arbejde med Indbakke og arkiv...2 Sådan får du vist din post...2 Åbne, flytte, slette og omdøbe post...2 Gem kopi af post lokalt...3 Oprette og vedligeholde mapper...3

Læs mere

Sådan skriver myndigheder til Digital Post

Sådan skriver myndigheder til Digital Post Sådan skriver myndigheder til Digital Post Denne vejledning beskriver de forskellige problemstillinger, en myndighed skal overveje ved etablering af kommunikation til Digital Post. Den søger også at identificere

Læs mere

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer

Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort via Betalingsservice. Vejledning for kreditorer Betalingsservice, Automatisk kortbetaling og Indbetalingskort Vejledning for kreditorer Juni 2015 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.4 gæld end e f r a d. 01-07-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 11 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Brugerstyring i Digital Post

Brugerstyring i Digital Post Brugerstyring i Digital Post Denne vejledning beskriver roller og rettigheder i Digital Post Administrationsportalen. Den berører også kort sammenhængen med de roller og rettigheder, der er knyttet til

Læs mere

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter.

Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Affaldsdatasystem Vejledning i CSV import, redigering og sletning af data samt fremstilling af rapporter. Dokument version: 2.13 ADS version: 1.0 Henvendelse vedrørende affald: Miljøstyrelsen, Affaldsdatasystem

Læs mere

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning

Microsoft Dynamics C5. Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Microsoft Dynamics C5 Factsheet om OIOUBL Opsætning, bruger og teknisk vejledning Opdateret pr. 20.03.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Opsætning af OIOUBL... 4 1. XML skema... 4 2. Opsætning af

Læs mere

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015

Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 Nem Ref usion Kom m uneser vice, snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.5 gæld end e f r a d. 29.08.2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Opret postkasser i Digital Post

Opret postkasser i Digital Post Opret postkasser i Digital Post Denne vejledning beskriver trinvis, hvordan du opretter postkasser i Digital Post. Yderligere beskrives, hvordan du opretter dybe links til postkasser i Digital Post fra

Læs mere

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv.

Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Digital Post Vejledning til virksomheder, foreninger mv. Denne vejledning giver en introduktion til Digital Post, samt hvordan virksomheder, foreninger mv. med et CVR-nummer bliver klar til at sende og

Læs mere

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder

Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Vejledning til myndigheder om digital post til virksomheder Denne vejledning beskriver, hvordan myndigheder kommunikerer med virksomheder via digital post, og hvordan myndigheder modtager digital post

Læs mere

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader

Udvikling af en integreret indberetningsløsning til intrastat og listesystemet. Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader Bilag 3: Ydelser/kravspecifikation og grænseflader 1 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 2 Læsevejledning...6 3 Interessenter...7 4 Begrebsmodel...8 5 Overordnede processer...11 5.1 Rettighedsstyring...11

Læs mere

Kravspecifikation - IFS

Kravspecifikation - IFS 2A Kravspecifikation - IFS 2A.1 INTRODUKTION TIL DET ØNSKEDE SYSTEM... 3 2A.2 ARBEJDSGANGE I IFS... 4 2A.3 INTRODUKTION TIL INTEGRATIONER... 5 2A.4 FUNKTIONELLE KRAV... 5 2A.4.1 Overordnede krav... 5 2A.4.2

Læs mere

Betalingsservice og indbetalingskort

Betalingsservice og indbetalingskort Betalingsservice og indbetalingskort Vejledning for kreditorer Nets Denmark A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup CVR-nr. 20 01 61 75 1 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 8 Nets 8 Formål 8 Målgruppe

Læs mere

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice

NemRefusion. Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014. 1 NemRefusion virksomhedsservice NemRefusion Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice version 1.1, 01.11.2014 1 Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice - En vejledning Indholdsfortegnelse Kom godt i gang: NemRefusion Virksomhedsservice...

Læs mere

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015

Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 Nem Ref usion Vir ksom hed sservice Snit f lad eb eskr ivelse Ver sion 2.3 gæld end e f r a d. 05-01-2015 NemRefusion Indholdsfortegnelse Dokument og versionsoversigt... 5 1 Indledning... 12 1.1 Målgruppe...

Læs mere

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14

Navision Stat 5.4.02. NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik. Side 1 af 22. ØSY/CPS Dato 27.10.14 Side 1 af 22 Navision Stat 5.4.02 ØSY/CPS Dato 27.10.14 NS/Digital Post tilslutning: Trin for trin. Overblik Introduktion For at man som afsendende myndighed kan benytte sig af integrationen, skal der

Læs mere

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68

Vejledning. - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling. Versionnr. 3.0. Nets A/S. Lautrupbjerg 10. 2750 Ballerup T +45 44 68 44 68 Vejledning - Anvendelse af tilmeldingslink til Automatisk kortbetaling Versionnr. 3.0 Nets A/S Lautrupbjerg 10 2750 Ballerup DK T +45 44 68 44 68 F +45 44 86 09 30 www.nets.eu Indholdsfortegnelse 1. Formål...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08

BRUGERVEJLEDNING MICROSOFT DYNAMICS AX TIL FOR AMC-BANKING. dansk udgave. AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 BRUGERVEJLEDNING TIL AMC-BANKING FOR MICROSOFT DYNAMICS AX dansk udgave AMC Consult A/S 6. april 2010 Version 6.08 INDHOLD 1 Indledning... 5 2 Opbygning... 6 2.1 Overordnede faciliteter... 6 3 Opsætning

Læs mere

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen

Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Karakterer og fritagelse 02-04-2008/version 1.0/Steen Eske Christensen Indhold Ændringer Centrale begreber Generelt Arbejdsgange Vejledningen består af 3 dele, som kan læses hver for sig. Du kan derfor

Læs mere

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort

Praksys.dk. Praksys.dk. Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Praksys.dk Praksys.dk Underbilag 3.1.1 - del 3 Lægevalg og kort Underbilag 3.1.1. Del 3 Lægevalg og kort Side 2 af 75 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 2 Generelle krav vedr. lægevalg og kort... 7

Læs mere

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1

Fejlmeddelelser. Side 1 af 30 Ver 1.1 Fejlmeddelelser Side 1 af Indhold 1 Indledning... 3 2 Fejl fra OIOREST-snitflade... 4 2.1 Service EnkeltforsendelseOpret... 5 2.2 Service ForsendelseTilbagekald... 7 2.3 Service MasseforsendelseOpret...

Læs mere

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7.

NemHandel registreringsvejledning. Navision Stat, INDFAK og Nemkonto. Introduktion. Overblik. Side 1 af 15. ØS/ØSY/CPS 7. Side 1 af 15 NemHandel registreringsvejledning ØS/ØSY/CPS 7. januar 2015 Navision Stat, INDFAK og Nemkonto Dette dokument beskriver den nødvendig EAN registrering på Nemhandelsregistret via NS NHR WEB

Læs mere

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014

Vejledning til. v 5.25.02. SmartTID, 2014 Vejledning til v 5.25.02 SmartTID, 2014 1 Indhold Kort om SmartTID... 6 Data Application Builder... 7 Brug af Data Application Builder... 7 Hovedmenuen... 7 Genveje i Data Application Builder... 8 Funktions

Læs mere

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post

Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Vejledning til sagsbehandling af anmodninger om læseadgang til tredjemand i Digital Post Denne vejledning beskriver proceduren for sagsbehandling i borgerservice af anmodninger om læseadgang til tredjemand

Læs mere

e-tinglysningsprojektet

e-tinglysningsprojektet E-BUSINESS SOLUTIONS FROM CSC e-tinglysningsprojektet Løsningsspecifikation: Tværgående moduler Dokumentoplysninger Titel: Projekt: e-tl Løsningsspecifikation, Tværgående Moduler e-tl (Elektronisk Tinglysning)

Læs mere

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.

NemRefusion. Brugervejledning til Virksomhedsdialog. Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk. Brugervejledning til Virksomhedsdialog Digital indberetning af syge- og barseldagpenge og sygefraværssamtaler på Virk.dk Version 2.0-09.03.2011 Indhold Dokument og versionsoversigt... 3 1 Introduktion

Læs mere