Big data privacy og vækst

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Big data privacy og vækst"

Transkript

1 Big data privacy og vækst Man siger, at vi med internettet lever i en global landsby, hvor alle ved alt om alle men forskellen er en langt højere grad af ulighed i adgangen til oplysningerne. Alle ved ikke alt om alle. Nogle få ved til gengæld rigtig, rigtig meget om rigtig mange. Den ulige adgang til data Staten, kommunerne og rigtig mange virksomheder opbevarer data. Data om dig og mig og os alle sammen og det er rigtig mange data. Det har vi ikke altid givet lov til. Vi har ikke bevidst og aktivt givet de data fra os. Og har vi for eksempel været ved lægen eller indlagt på hospitalet, har det været en nødvendighed uden alternativer. Det er uafklaret, rent juridisk, hvem der ejer disse data. P.t. opfører staten sig som om den ejer de data, der samles ind gennem den offentlige sektor og virksomhederne samler data og holder på dem. Det kan være dine indkøb, elforbrug, dine kondital og løbetider eller hvor du er og har været henne i de sidste par uger. EU kommissionen anslår, at værdien af europæernes persondata har en potentiel vækstmulighed på tæt på 1 mia. euro frem til Set fra virksomhedernes side gradueres data på deres værdi. Datamængder som kunne være til gavn for samfundet via forskning eller udvikling af programmer eller nye apps, bliver således ikke frit tilgængelige, så længe de har en værdi for virksomheden. Virksomhederne er her for at tjene penge. Et nyere men efterhånden godt brugt ordsprog hedder Når produktet er gratis er det dig, der er varen. Spørgsmålet er, hvornår vi som dataudbydere begynder at tage penge for at være produktet? Og kender vi overhovedet vores markedsværdi? Hvad Danmark ved om dig En mulighed er at kræve at offentlige virksomheder viser alt den data de har til rådighed om en, når man går ind på deres 1 Factsheet: Data protection: Progress on EU reform now irreversible after European Parliament vote, 12. Marts 2014: hjemmeside. Det kunne gøres ved en knap på alle hjemmesider, der giver adgang til at se al info de har om dig. Formålet er, at man skal kunne se mængden af data, der findes og man skal kunne se sine egne data. Princippet er, at data skal være tilgængelige for den, der har leveret dem. Hvorfor klarere lovgivning om databeskyttelse? Kun 26% af de europæiske brugere af sociale netværk og 18% af brugere, der handler på nettet føler at de har fuldstændig kontrol over deres persondata på nettet. 43% af europæiske internetbrugere mener, at de er blevet spurgt om flere informationer end nødvendigt. 58% af europæiske forbrugere føler, at der ikke er et alternativ til at oplyse krævede personlige oplysninger ved køb eller service på nettet. 90% af europæerne ønsker samme lovgivning over hele Europa. Kilde: Factsheet Why do we need an EU data protection reform? Privacy by default Når man besøger private virksomheders hjemmesider bliver der opsamlet en ukendt mængde data. Ikke bare om, hvad du foretager dig lige nu på denne specifikke hjemmeside, men også via cookies om, hvad du ellers foretager dig på nettet. Løsningen på det er privacy by default. Dvs. et software design koncept, der forhindrer opsamling, fremvisning eller videregivelse af enhver form for personlige data uden eksplicit tilladelse fra brugeren. En af sidegevinsterne ved

2 privacy by default er, at mange brugere ikke ved eller kan gennemskue, hvilke og hvor mange oplysninger om dem, de videregiver ved at besøge en hjemmeside eller være aktive på de sociale medier. Udfordringen er at finde en standard, der tager højde for forskellige typer software, forskellige brugerbehov og som virker, hvor den skal. Men uden at blive et forstyrrende irritationsmoment ved for eksempel konstant at præsentere brugeren for advarsler og krav om godkendelse, før man kan komme videre. Big data CSR En anden mulighed er at skabe et valg for brugeren. Når vi køber dagligvarer som kaffe kan vi vælge bæredygtige mærker. Når vi køber ind på nettet kan vi vælge web-butikker med e- mærket. Det har en omkostning, ofte på prisen, alligevel er det et marked, der er vokset voldsomt de seneste 10 år. På samme måde burde man kunne vælge hjemmesider, der tager hensyn til dit behov for privacy. En privacy-venlig hjemmeside kunne give mulighed for at vælge en valgt fra knap. Det giver mulighed for at vælge information eller handlinger fra, hvis du synes, at du i samme omgang afgiver for mange informationer. Omvendt kan man også give mulighed for at afgive information, hvis det er en fordel. Nogle kan for eksempel se det som en kæmpe fordel, at man ved at afgive informationer via GPS om, hvor man kører, kan modtage gode råd om trafikforhold, benzinforbrug, servicestationer og kørselsøkonomi. Andre vil gerne kunne køre uden at der bliver registreret andet end for eksempel vejtype eller hvor meget man har kørt indenfor et større område. Konkret kan det gøres ved at klassificere ved hjælp af vejledning og standardisering. Privacy Privacy handler ikke om at skjule oplysninger, men om retten til at kunne bestemme over informationer om os selv. Privacy by design Når hensyn til privatlivet tages med i opbygningen af systemet. Privacy by design er kendetegnet ved 7 fundamentale principper: 1. Det er proaktiv beskyttelse, 2. privacy by default, dvs. automatisk beskyttelse som standardindstilling, 3. privacy er indlejret i it-design og ikke noget man vælger til, 4. beskyttelse ses som plussum og ikke som et trade off med f.eks. sikkerhed, 5. fuld livscyklus beskyttelse, hvor data bliver sikkert opbevaret og sikkert destrueret, 6. uanset hvilken praksis, der bruges skal det være åbent og verificerbart for alle og endelig 7. brugercentreret, dvs. brugervenligt og med fokus på brugerens privatliv. Privacy by default En standardindstilling, der forhindrer indsamling, visning eller videregivelse af personlige data. Big Privacy Er baseret på Privacy by design men udvidet til også at omfatte netværk, værdikæder og økosystemer ved brug og produktion af Big data. Standarder for privacy Der findes følgende standarder til beskyttelse af privatlivets fred på internettet: ISO 27001

3 Tidssvarende lovgivning er det nødvendige udgangspunkt Den nuværende lov om persondatabeskyttelse er 19 år gammel, forældet og yder for svag beskyttelse. Det er afgørende vigtigt med lovgivning virksomhederne gør det ikke af sig selv. Lovgivning kan være med til at sikre motivation for at der investeres i kryptering. Og samtidig er netop klar lovgivning en af forudsætningerne for at virksomheder tør binde an med Big data. Selv med god velvilje kan det være svært at gennemskue, hvor grænserne går, når det gælder personfølsomme oplysninger. Jura er derfor et vigtigt pejlemærke for, hvad der er i orden og hvad der ikke er acceptabelt. Men samtidig er udfordringen: Hvad hjælper lovgivning, hvis vi ikke ved, at den er brudt? Dataopsamling sker bagved. Der er behov for meget skarpere datarevision, så virksomhederne ikke overtræder reglerne. Man kan sammenligne med karteldannelse, hvor den største udfordring er opdage, hvad der faktisk foregår. Big data og persondata har tre brudflader, der skal tages vare på: Data høst: Når der opsamles data i dag er det langt fra altid, at de enkelte borgere aktivt har givet tilsagn om at deres private data må opsamles og hvad de må bruges til. Og ofte er folk slet ikke klar over, hvad der registreres. Data mining: Her renses data og analyseres i forhold til andre data med det formål at skabe sammenhæng mellem aktuelle forhold og dermed give os ny viden. Det kan være i forskningssammenhænge, men det kan også være til rent kommercielle forhold. Applikationsfasen: Datamining resulterer i en algoritme, der er en generaliseret form af den nye viden. Værdien af den ligger i koblingen til den virkelige verden, f.eks. et datasæt af skoleelever eller kunder. Afhængig af algoritmen kan man herved for eksempel forudsige handlinger eller præferencer. Et kendt eksempel er Dem, der lånte denne bog, kunne også lide xxx. Mere bekymrende kan det blive, når man forsøger at differentiere priser på eksempelvis rejser alt efter, hvilke præferencer man i øvrigt ved at kunden har. Et eksempel på det er Safarisagen. 2 En lovgivning på området skal tage hensyn til disse tre brudflader og til at der i dag er tale om langt større muligheder for opsamling af data og samkøring af data meget hurtigt og meget billigere end tidligere. Skadevolder betaler Sikkerhed kan også motiveres ved at betale for omkostningerne ved fejl. Eksempelvis ved identitetstyveri, der har både store menneskelige, men også økonomiske konsekvenser for den, der rammes. Firmaer bør modsat i dag have pligt til at oplyse, når der sker datalæk og de skal bære de økonomiske omkostninger ved oprydningen ved f.eks. identitetstyveri. En metode er altså at kunne gøre sikringen af brugernes privatliv til et problem for de udbydere, der indsamler data. Hvem holder øje? Det er Datatilsynet, der fører tilsyn med om reglerne overholdes i Danmark. Men antallet af inspektioner er ikke vokset i takt med udviklingen på internettet 3. Det er afgørende, at Datatilsynet har ressourcerne og uafhængigheden til at kunne løfte overvågningsopgaverne i takt med at digitaliseringen stiger både private og i det offentlige. Både fordi vi som privatpersoner bruger nettet mere og mere, men også som en logisk konsekvens af den stigende digitalisering af den offentlige sektor og frigørelse af offentlige data. Presset på sikkerheden stiger med digitaliseringen og det stiller krav til vogterne. Et bud kan også være at supplere med et skarpere tilsyn med reglerne ved hjælp af datarevisorer som vi kender det fra regnskabsrevisorer. 2 Læs mere på conferences.sigcomm.org/conext/2013/program/p1.pdf 3 Se ilsynets-aarsberetninger/

4 EU kommissionens Data Protection Reform er vejen frem EU kommissionens Data Protection Reform også kendt som persondataforordningen, er en vigtig milesten på vejen til en mere fair og tillidsvækkende brug af de muligheder Big data giver. EU er på dette område en vigtig frontløber. Desværre støtter Danmark ikke forordningen pga hensyn til forvaltningstraditionen, modsat de øvrige lande. En lang række interesseorganisationer, herunder DI, PROSA, Forbrugerrådet Tænk m.fl. støtter reformen. Hovedpointerne heri er bl.a.: Retten til at blive glemt: Bedre adgang til at få ens data slettet, når man vil det. Dataportabilitet: Herunder at flytte egne oplysninger fra én udbyder til en anden. Kontrol over egne data: Retten til aktivt at sige ja til opsamling af persondata og virksomheders og organisationers pligt til at advare ved brud på datasikkerhed. Databeskyttelse først: Privacy by design og Privacy by default indgår som krav i EU's personadataforordning, også ved f.eks. sociale netværk. FN s Verdenserklæring om Menneskerettigheder 1948, artikel 12: No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home or correspondence, nor to attacks upon his honour and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, 1950, artikel 8, stk.1: Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin korrespondance. Uddannelse og dannelse Big data åbner en verden af nye muligheder. Det stiller krav og modkrav. Hvordan får vi mest muligt ud af de nye muligheder og hvordan lærer vi at begå os i en verden, der ikke glemmer. Beskyttelse af privatlivets fred og sikring af itsikkerhed i det hele taget, kræver en indsats på flere fronter. Både når det gælder uddannelsen af de it-specialister, der udvikler systemerne, og når det handler om at lære folkeskolebørnene at gebærde sig i det digitale samfund. Uddannelse af ingeniører og teknikere Erhvervsstyrelsen har i deres analyser konstateret en tendens til stigende efterspørgsel efter analytikere med stor indsigt i håndtering, strukturering, analyse og visualisering af data. Kernegruppen af eftertragtede analytikere består af matematikere, statistikere, dataloger, ingeniører og økonomer med de rette kompetencer. 4 Danmark er i front på områder som befolkningens IT-parathed, men udviklingen går langsomt, når det gælder Big data. Der er derfor behov for en målrettet indsats i forhold til at styrke uddannelserne og efteruddannelserne på netop de kompetencer der kræves ved håndtering af Big data, hvis ikke vi skal falde helt bagud. Samtidig er det vigtigt, at uddannelse og efteruddannelserne også får mere fokus på risici ved IT-sikkerhed og brud på privacy. Teknologi er hverken mere eller mindre end det, den bliver brugt til. Men i takt med at teknologien kan mere og mere, bliver risikoen for misbrug og konsekvenserne ved fejl som f.eks. lækager langt større. Skal vi bevare tilliden til fordelene ved Big data, skal bevidstheden om, hvordan ITprofessionelle bruger data skærpes. 4 Big data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv, Erhvervsstyrelsen, Irisgroup, december 2013.

5 Big data kan skabe Ny viden Optimering af ressourcer Forudsigelser Overvågning sammenhænge som Big data afdækker, faktisk er sande, så vi ikke risikerer falske forudsigelser: Om resultatet bliver til noget positivt eller negativt afgøres af måden vi bruger data på. Human sensors og naturkatastrofer Blandt de mere dramatiske, men også mest avancerede eksempler på brug af Big data er et forskningsprojekt på University of Illinois, USA, hvor professor Tarek Abdelzaher har fokus på social sensing og hvordan man får pålidelige informationer ud af upålidelige data som eksempelvis tweets under begivenheder som orkaner, jordskælv eller civile uroligheder. Kan man opsamle informationer fra menneskelige sensorer kan det være et afgørende parameter for at klarlægge omfanget af en katastrofe og sende den rigtige hjælp ud allerede mens det står på. Her er det ikke selve høstningen af data, der er problemet, da tweets netop er helt åbne og offentligt tilgængelige informationer givet bevidst af brugeren. Brugt på den rigtige måde kan det til gengæld effektivisere livsvigtigt rednings- og hjælpearbejde. Kilde: Oplæg på ATV seminar om Big data 5. februar 2014, Skal forudsigelser have konsekvenser, så er det afgørende at være på det rene med, at statistisk signifikant sammenhæng ikke nødvendigvis er det samme som en videnskabeligt bevist sammenhæng. Korrelation medfører ikke kausalitet. Udfordringen blandt de kommende ITprofessionelle er at sikre en bevidsthed omkring, hvordan vi sikrer at brug af data ikke ender i brud på sikkerheden eller ulovlig overvågning. Ligesom man skal være opmærksom på, om de nye Skal vi sikre privatlivets fred skal privacy tænkes ind i og i langt højere grad integreres i vores software, som det eksempelvis gøre i privacy by design-tankegangen det skal ingeniørerne opdrages til. Hvis det er gratis, er det dig, der er varen Brugerne skal opdrages til, at der ikke er noget, der hedder gratis. Virksomhedernes forretningsmodel er, at de ganske vist giver dig gratis adgang til at bruge f.eks. et spil, en app eller et socialt medie. Til gengæld får de masser af forbrugerdata tilbage, som de kan bruge til markedsføring, videresalg mv. Hvis man kan gøre forbrugerne mere bevidste vil det også ændre virksomhedernes fokus, så tilbud om øget privacy bliver et konkurrenceparameter. Bekymringen i befolkningen er stigende, men holdningen til, hvor grænserne går, er vidt forskellige. Der er endnu ikke en fasttømret kultur for, hvad der er acceptabelt og hvor vi sætter grænserne. Der er omvendt heller ikke endnu en bred erfaring med, hvad der er konsekvenserne af at udlevere oplysninger, ligesom det langt fra altid er klart for folk, hvor mange oplysninger man afgiver, eksempelvis ved at downloade en app som spillet Angry birds. Samtidig er forholdet til, hvad der er en del af privatlivet forskelligt i forskellige lande. I Sverige og Norge er alle selvangivelser eksempelvis offentlige. I England er kameraovervågning i det offentlige rum acceptabelt i langt højere grad end

6 i Danmark, til gengæld er der en lettere forbløffet skepsis overfor vores CPR-nr. system. Et projekt om road pricing i Nordjylland viste, at nogle af bilisterne ser en klar fordel i at kunne overvåge børnene, når de låner bilen. Og man kunne nemt forestille sig, at nogle gerne bytte private data for bilkørsel for mere og bedre information om kørsel i egen bil. Men konsekvenserne er begyndt at vise sig og det har en effekt. På EU niveau siger 70 % af de adspurgte europæere, at de er bekymrede. Flere lækager og en stigning på 77 % i datakriminalitet betyder, at der nu er en tendens til at det begynder at vende i befolkningernes holdninger. Konklusion: Forebyggelse er billigere end Der er store fordele ved brug af Big data i forskning og i den offentlige sektor. Der er også meget, der tyder på, at der er en erhvervsfordel for Danmark ved at lade virksomheder få et eller andet niveau af adgang til de mange oplysninger om danskernes helbred, læge- og medicinforbrug lagret i cpr-registret i gennem snart en generation. Men en forudsætning for at vi kan dette er tillid til, at vi ikke pludselig står overfor negative konsekvenser i form af dyrere priser på eksempelvis rejser eller forsikringer, identitetstyveri eller offentliggørelse af følsomme oplysninger, for eksempel om vores helbred. En måde at sikre fordelene og undgå ulemperne er at integrere data efter principperne i Privacy by Design. En anden er at skabe et etisk kodeks for, hvad der er god praksis for virksomheder på nettet. En tredje er at skabe efterspørgsel efter privacy niveauer, altså, at man som bruger kan vælge det niveau af åbenhed man er klar til. Formålet er ganske enkelt, at man som bruger er bevidst om, at man er en del af en handel og derfor selvfølgelig bør forhandle sig til den bedst mulige pris. Men også, at man giver rum for, at folk, der er villige til at afgive oplysninger også kan få fordelene af eksempelvis bedre trafikinformation eller mere målrettede reklamer. Et dansk etisk moralkodeks? Den engelske Information Commissioner s Office (ICO) har publiceret Anonymisation: managing data protection risk, november Denne code handler om risikohåndtering i forbindelse med personfølsomme data og er et led i den britiske open data agenda. Se mere på: misation%3a+managing+data I Danmark har Datatilsynet en række vejledninger på deres hjemmeside, se

7 IDA anbefaler Private og offentlige virksomheder bør på en let tilgængelig måde oprette adgang til alle de oplysninger som den pågældende virksomhed har om dig og hvad der ikke bliver slettet, når du forlader siden, f.eks. ved at man kan trykke på et ikon/knap. Privacy bør være en standardindstilling og ikke noget man skal gøre aktivt for at sikre. Der bør i højere grad udvikles pc ere med indbygget software så fx browsere allerede har default indstillinger med højt privacy niveau, ligesom man allerede nu kan købe tablets med børnesikkerhedsindstillinger Kommunikation med det offentlige skal krypteres efter principperne om anbefalet post. Uddannelserne skal have fokus på privacy, sikkerhed og databeskyttelse. Etik og moral-parametre baseret på konsekvensrisiko skal fremmes på uddannelserne, så de unge kan sige fra, når kommende arbejdsgivere kræver uetiske ting af dem. IDA støtter den nye EU forordning på niveau med DI, PROSA og Forbrugerrådet Tænk, Institut for Menneskerettigheder m.fl. Forureneren betaler-princippet bør indføres. Omkostninger ved IT brud på sikkerheden og identitetstyveri betales af udbyder, fx bank eller virksomhed. Nødvendigt, at der sker en opdatering af lovgivningen, så den modsvarer det teknologiske kvantespring som Big data giver. Datatilsynet styrkes til at kunne rådgive om Big data, udstikke retningslinjer på niveau med ombudsmanden og gøres uafhængigt. Der skal startes pilotprojekter op med øget rådgivning til virksomheder om krav til privacy og mulighederne for at markedsføre sig på god skik. Det bør overvejes om der er behov for at supplere med krav om IT-revision. IDA bør udvikle et etisk kodeks som medlemmer skal overholde. Vil du vide mere? Kontakt Chefkonsulent Grit Munk tlf: Chef for Politik, Presse og Analyse Søren Lauridsen, tlf:

Gør verden til et bedre sted med Big data

Gør verden til et bedre sted med Big data Gør verden til et bedre sted med Big data De nye muligheder for samkøring af data giver kæmpe fordele. Brugt på den rigtige måde er der både erhvervsmæssige, personlige og stor samfundsmæssige gevinster

Læs mere

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen

Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting. Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Deloitte, Finansagenda 2015 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.D., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Et højt niveau af it-sikkerhed og privatlivsbeskyttelse er med til

Læs mere

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi

Tjekliste til arbejde med persondata. Branchefælleskab for Intelligent Energi Tjekliste til arbejde med persondata Branchefælleskab for Intelligent Energi Dataanvendelse i energisektoren Smart Grid, Smart Energi, Smart City og Smart Home er bare nogle af de begreber, som relaterer

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0442 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommissionens meddelelse Hen imod en blomstrende datadreven økonomi, KOM (2014) 442 final 1.

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data

EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data EU Persondataforordningen, skærpet krav til sikkerheden om data Her er de væsentligste hovedpunkter i aftalen Den 15. december blev EU s lovgivende institutioner enige om udformningen af EU Persondataforordningen.

Læs mere

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner

Persondataforordningen. Henrik Aslund Pedersen Partner www.pwc.dk Persondataforordningen Morgenmøde Henrik Aslund Pedersen Partner Revision. Skat. Rådgivning. Hvorfor en ny Persondataforordning? EU persondataforordning - Morgenmøde Hillerød 2 Hvorfor en ny

Læs mere

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer

Boks 1 Digital vækst i Danmark. Muligheder. Udfordringer MAJ 2017 Digitalisering og ny teknologi giver virksomhederne nye muligheder for at effektivisere produktion og arbejdsprocesser og skaber samtidig grobund for nye forretningsmodeller, innovation og nye

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE

BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE BIG DATA OG PERSONDATABESKYTTELSE B R A I N S B U S I N E S S / I C T N O R T H - K O N F E R E N C E D. 1 3. S E P T E M B E R 2 0 1 6 S Ø R E N S A N D F E L D J A K O B S E N P R O F E S S O R, P H.

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

Et visionært teknologidesign

Et visionært teknologidesign Christian Damsgaard Jensen DTU Informatik Danmarks Tekniske Universitet Christian.Jensen@imm.dtu.dk Opsamling af personlige data 2 DTU Informatik, Danmarks Tekniske Universitet Privatlivets fred er truet

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 2907 - transport, tele og energi Bilag 2 Offentligt Bilag til brev til Europaudvalget af 19. november 2008 19. november 2008 Martin Salamon Dok. 66500/ps Telekom-pakken Rådet har indledt

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Rigsarkivets konference 2. november 2016

Rigsarkivets konference 2. november 2016 Pligten til at huske retten til at blive glemt Rigsarkivets konference 2. november 2016 Birgit Kleis, kommitteret i Datatilsynet Persondatabeskyttelse: afvejning af hensyn Privatlivets fred Informations-

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget 2016-17 EUU Alm.del EU Note 27 Offentligt Europaudvalget, Sundheds- og Ældreudvalget, Uddannelses- og Forskningsudvalget og Retsudvalget EU-konsulenterne EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN

HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN FEBRUAR 2013 HOVEDRESULTATER FRA UNDERSØGELSEN TEENAGERE - DERES PRIVATE OG OFFENTLIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER EN REPRÆSENTATIV UNDERSØGELSE BLANDT A) TEENAGERE I ALDEREN 12-18 ÅR SAMT B) FORÆLDRE TIL 9-18-ÅRIGE

Læs mere

Vejledning om informationssikkerhed

Vejledning om informationssikkerhed Vejledning om informationssikkerhed Birgitte Drewes, afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen Marchen Lyngby, fuldmægtig, Sundhedsdatastyrelsen Vejledningen kan downloades her: http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/rammer-og-retningslinjer/om-informationssikkerhed

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Det skal du have styr pa inden 2018

Det skal du have styr pa inden 2018 Det skal du have styr pa inden 2018 Nedenfor kan du få et overblik over, hvad din virksomhed skal have styr på inden den ny persondataforordning træder i kraft. Dataansvarlig eller databehandler I persondatalovens

Læs mere

Privacy initiativer. Henning Mortensen

Privacy initiativer. Henning Mortensen Privacy initiativer Henning Mortensen hem@di.dk www.itek.di.dk Disposition baggrund produkter fra privacyarbejdet definition og model teknologier særligt RFID casesamling opsummering Hvorfor DI og privacy?

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Stigende krav til behandling af persondata

Stigende krav til behandling af persondata Stigende krav til behandling af persondata Forpligtelser i nuværende lovgivning Ny persondataforordning på vej Tilbud til mærkeforeningerne om gennemgang af de enkelte mærkers kontraktbestemmelser om kundedata

Læs mere

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende

6.1 Introduktion. Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab Indhold. Denne artikel har følgende HR Dokumenter Forlaget Andersen A/S 6.1 Introduktion Af Jeppe Høyer Jørgensen, LETT Advokatpartnerselskab jej@lett.dk Indhold Denne artikel har følgende 1. Indledning 2. Persondataloven gældende regler

Læs mere

Digital forvaltning og dataudveksling fra forsyningsvirksomheder - nye muligheder?

Digital forvaltning og dataudveksling fra forsyningsvirksomheder - nye muligheder? Et lille eksempel Digital forvaltning og dataudveksling fra forsyningsvirksomheder - nye muligheder? Professor Bent Ole Gram Mortensen Videnskabelig assistent Lisa Christensen 1 Kommunen Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Fremtidigt behov for it-specialister

Fremtidigt behov for it-specialister AAU 21. nov. 14 Fremtidigt behov for it-specialister Vi uddanner for lidt og forkert Optagets mix skal ændres AAU flytter viden Henrik Valentin Chefkonsulent DI ITEK Mangel på den rette it-arbejdskraft

Læs mere

General Data Protection Regulation

General Data Protection Regulation General Data Protection Regulation Agenda Overblik over forordningen Kamstrup Security Organisation Dataansvarlig/Databehandler Produkt design Kamstrup GDPR fremadrettet 2 General Data Protection Regulation

Læs mere

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler?

ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? ANALYSENOTAT Når erhvervslivet at blive klar til de nye persondataregler? AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE, FAGCHEF FOR DIGITALISERING JANUS SANDSGAARD EU s persondataforordning (GDPR General Data Protection

Læs mere

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015

Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 1 Kend dine rettigheder! d.11 maj 2015 Af: Sune Skadegaard Thorsen og Roxanne Batty Menneskerettighederne i din hverdag Hvornår har du sidst tænkt over dine menneskerettigheder? Taler du nogensinde med

Læs mere

EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING

EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING EU S PERSONDATAFORORDNING & CLOUD COMPUTING Kan man ifølge EU s Persondataforordning bruge Cloud Computing til personhenførbare data? JA, naturligvis forordningen afgør ikke, hvilken arkitektur eller teknologi,

Læs mere

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013

smart cities rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook rens digitale forretningsmodel Dansk IGF 2013 rnetdrevet innovation ital demokrati global interne overnanceoutlook smart cities rens digitale forretningsmodel Program 9.00 Registrering og morgenkaffe 9.30 Velkomst ved Erhvervsstyrelsens direktør,

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU s persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA)

Konsekvensanalyse/Data Protection Impact Assessment (DIA) /Data Protection Impact Assessment (DIA) Nye instrumenter i persondataretten Janne Glæsel (Gorrissen Federspiel) Max Sørensen () Oversigt 01 Kort om konsekvensanalyse/data Protection Impact Assessment

Læs mere

Indledende bemærkninger IDA takker for muligheden for at kommentere på Justitsministeriets udkast til databeskyttelsesloven.

Indledende bemærkninger IDA takker for muligheden for at kommentere på Justitsministeriets udkast til databeskyttelsesloven. databeskyttelseskontoret@jm.dk Ingeniørforeningen, IDA Kalvebod Brygge 31-33 DK-1780 København V Tlf. +45 33 18 48 48 Viden der styrker ida.dk Svar på Justitsministeriets høring over udkast til forslag

Læs mere

Plesner Certifikat i Persondataret

Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Plesner Certifikat i Persondataret Med vedtagelsen af EU's persondataforordning indføres et krav om udpegning af en Data Protection Officer (DPO) for en række organisationer,

Læs mere

Persondataforordningen og digitale forretningsprocesser

Persondataforordningen og digitale forretningsprocesser Persondataforordningen og digitale forretningsprocesser ved hjælp af Dynamic Condition Response (DCR) grafer Thomas T. Hildebrandt Leder af forskningsgruppen for Process Intelligens, Modellering og Optimering

Læs mere

Privatlivspolitik for Zieglersoft.

Privatlivspolitik for Zieglersoft. Privatlivspolitik for Zieglersoft. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Finanstilsynet og FinTech

Finanstilsynet og FinTech Finanstilsynet og FinTech v/ Thomas Brenøe, vicedirektør 11. oktober 2016 Status på den digitale udvikling Potentialet i ny teknologi er bredt anerkendt i sektoren: Blockchain Big Data Nye kundepræferencer

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016

Persondataforordningen. Overblik over initiativer og ansvar. Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Persondataforordningen Overblik over initiativer og ansvar Dubex Summit - Rasmus Lund november 2016 Rasmus Lund Advokat, partner Leder af persondata team Agenda Henning Mortensen, DI har givet overblik

Læs mere

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsens tale på FSR s årsmøde danske revisorer Revisordøgnet 2013, den 26. september 2013 Troværdighedsbranchen: Krav og forventninger til revisor i dag og i morgen

Læs mere

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG,

KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, KL DIGITALISERINGTRÆF LEDELSE AF DIGITALISERING I KOMMUNER SENIOR DIREKTØR ERIK MØBERG, EM@RAMBOLL.COM 19.06.2017 INTRODUKTION TIL RAMBØLL Rambøll Uafhængigt ingeniør-, design- og rådgivervirksomhed Rambøll

Læs mere

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler..

Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Et vist pres? Folkebiblioteket i folkeskolen Nedslag i gode eksempler.. Danmarks Biblioteksforening har igangsat et projekt for at afdække alle de muligheder, der opstår når skole og biblioteker bruger

Læs mere

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse

EU s persondataforordning. Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse EU s persondataforordning Chefkonsulent Karsten Vest Nielsen Kontor for It-sikkerhed og Databeskyttelse Disposition Kort om forordningen Implementering - Processen i Justitsministeriet og UVM i forhold

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR COOKIES. Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider

RETNINGSLINJER FOR COOKIES. Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider RETNINGSLINJER FOR COOKIES Brug af cookies på offentlige myndigheders hjemmesider Brug retningslinjerne som et redskab i forbindelse med arbejdet med jeres hjemmeside og jeres digitale løsninger. Retningslinjerne

Læs mere

PERSONDATAFORORDNINGEN. DRF s årsmøde, april 2017

PERSONDATAFORORDNINGEN. DRF s årsmøde, april 2017 PERSONDATAFORORDNINGEN DRF s årsmøde, april 2017 Historik Hvad er persondataloven? Nuværende lov i DK fra nr. 421 af 31. maj 2000 Gammel EU lovgivning fra 1990 erne Rdir 95/46 om beskyttelse af fysiske

Læs mere

E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet

E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet E-udbud - Hvad og hvorfor? Carina Risvig Hamer Ph.d. Lektor, Juridisk Institut, Syddansk Universitet Carh@sam.sdu.dk 1 Agenda 1. Hvad er e-udbud 2. EU s digitale dagsorden for e-udbud 3. DK s digitale

Læs mere

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje

Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje Danskernes holdning til velfærdsteknologi og fremtidens ældrepleje november 2008 Resumé Hvis vi skal sikre vores fælles velfærd på langt sigt, står vi i dag over for store udfordringer og vigtige valg.

Læs mere

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning

Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Programbeskrivelse - øget sikkerhed og implementering af sikkerhedsreglerne i EU's databeskyttelsesforordning Formål og baggrund Afhængigheden af digitale løsninger vokser, og udfordringerne med at fastholde

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar?

DEN NYE PERSONDATAFORORDNING. er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING er din virksomhed klar? DEN NYE PERSONDATAFORORDNING ER DIN VIRKSOMHED KLAR? Den nye europæiske persondataforordning, General Data Protection Regulation, træder i kraft den

Læs mere

Persondataforordningen og ISO 27001

Persondataforordningen og ISO 27001 Persondataforordningen og ISO 27001 Hans Chr. Spies, spies@hcspies.dk, 5/3-2017 ISO 27001 beskriver en internationalt anerkendt metode til at implementere informationssikkerhed i en organisation. Det er

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse

EUROPA-PARLAMENTET. Retsudvalget UDKAST TIL UDTALELSE. til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse EUROPA-PARLAMENTET 2004 Retsudvalget 2009 2007/0248(COD) 19.3.2008 UDKAST TIL UDTALELSE fra Retsudvalget til Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning?

1. Har jeres organisation kendskab til den nye databeskyttelsesforordning? Her finder I 12 spørgsmål, som I, der er dataansvarlige, med fordel kan forholde jer til allerede nu for at forberede jer på den nye databeskyttelsesforordning, som finder anvendelse fra den 25. maj 2018.

Læs mere

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf

PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER. Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf PERSONDATALOVEN - UDFORDRINGER Birthe Boisen, Juridisk Konsulent Tlf. 21 45 22 48 bfb@danskfjernvarme.dk PERSONDATALOVEN OG PERSONDATAFORORDNINGEN Persondataloven Lov om behandling af personoplysninger,

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard

Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard www.pwc.dk Persondataforordningen...den nye erklæringsstandard September 2017 Revision. Skat. Rådgivning. Personsdataforordningen igen. Udkast til erklæring i høring hos revisorer, advokater, databehandlere,

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013

TEENAGERE. deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 TEENAGERE deres private og offentlige liv på sociale medier Online-survey februar 2013 De sociale medier medfører store forandringer i vores sociale liv - og dermed også vores fællesskab, kultur og omgangsformer.

Læs mere

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001)

Agenda. Introduktion: Rasmus & CyberPilot. Eksempler fra det virkelig verden. Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) IT-sikkerhed med Agenda Introduktion: Rasmus & CyberPilot Eksempler fra det virkelig verden Persondataforordningen & IT-sikkerhed (hint: ISO27001) Risikovurdering som værktøj til at vælge tiltag Tiltag

Læs mere

Teknologianvendelse og persondataloven. Indlæg på konferencen PrivatTek v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet

Teknologianvendelse og persondataloven. Indlæg på konferencen PrivatTek v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet Teknologianvendelse og persondataloven Indlæg på konferencen PrivatTek 2010 v/kontorchef, cand. jur. Lena Andersen Datatilsynet Disposition * Den danske persondatalovs regulering * Udfordringerne i praksis

Læs mere

TEMAMØDE 16. MARTS 2016

TEMAMØDE 16. MARTS 2016 TEMAMØDE 16. MARTS 2016 INFORMATIONSSIKKERHED Henrik Rask / AAU DAGENS PROGRAM ISO27001 m.fl., kort beskrivelse af hvad det er for noget Informationssikkerhed.aau.dk Stil gerne spørgsmål undervejs Sikkerhedshåndbog

Læs mere

Bliv klar til Persondataforordningen

Bliv klar til Persondataforordningen Bliv klar til Persondataforordningen Der indføres væsentlige ændringer og nyskabelser, i forhold til den nuværende persondatalov, der træder i kraft maj 2018. Den nye persondatalov vil i de fleste virksomheder

Læs mere

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner

Torben Waage www.kromannreumert.com/insights. Partner Torben Waage IT-SIKKERHEDEN SKAL OP PÅ LEDELSESNIVEAU Hvert år bliver der brugt milliarder af kroner på at beskytte digitale aktiver, så fortrolige informationer undgår at finde vej til offentligheden.

Læs mere

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen

Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen Undersøgelse af danske skolebørns viden om menneskerettigheder og børnekonventionen . Indledning. Baggrund for undersøgelsen TNS Gallup har for UNICEF Danmark og Institut for Menneskerettigheder gennemført

Læs mere

Politik for opbevaring af primære materialer og data

Politik for opbevaring af primære materialer og data Politik for opbevaring af primære materialer og data 1. Præambel Danmarks Tekniske Universitet (DTU) skal være kendt og respekteret internationalt som et førende teknisk eliteuniversitet, som udfører excellent

Læs mere

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016

FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 2016 Finland Storbritannien EU-28 FAKTAARK: DANMARKS DIGITALE VÆKST 216 31. maj 216 har et godt digitalt udgangspunkt har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur (mobilnetværk,

Læs mere

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig

Danmark som gigabit-samfund. 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund 7 anbefalinger til et nyt dansk teleforlig Danmark som gigabit-samfund Danmark er én af frontløberne i Europa, når det gælder mobil- og bredbåndsdækning. Over 90 pct. af alle

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Brug af sociale medier i SUF

Brug af sociale medier i SUF Brug af sociale medier i SUF Indhold Indledning... 3 Retningslinjer og politikker... 3 Ytringsfrihed... 3 Når du bruger Facebook på jobbet... 4 Når du deltager i debatten... 4 Tænk i øvrigt over:... 4

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren

Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Data Protection Officer Til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Uddannelse til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren Bliv uddannet Data Protection Officer (DPO) til lægemiddelindustrien og sundhedssektoren.

Læs mere

Gå-hjem-møde Persondataforordning

Gå-hjem-møde Persondataforordning Gå-hjem-møde Persondataforordning Lars Japp Haslund Advokat (CIPM/CIPP/E) Bech-Bruun Mette Haagensen Advokat, juridisk konsulent Ejendomsforeningen Danmark Tidsplan 15.00 Velkomst 15.10 Persondataforordningen

Læs mere

Persondata i sundhedsapps

Persondata i sundhedsapps 11. OKTOBER 2016 Side 1 Persondata i sundhedsapps Side 2 Overblik og indflyvning Indflyvning Persondataloven bliver til databeskyttelsesforordningen Gælder for elektronisk behandling af personoplysninger

Læs mere

Konsekvensanalyser i praksis: hvorfor, hvornår og hvordan

Konsekvensanalyser i praksis: hvorfor, hvornår og hvordan Konsekvensanalyser i praksis: hvorfor, hvornår og hvordan Databeskyttelsesdagen 2017 Birgitte Kofod Olsen, partner, Ph.d., Carve Consulting Vi skaber muligheder & realiserer potentialet sammen Præsentation

Læs mere

- Er din virksomhed klar?

- Er din virksomhed klar? Ansvarlig virksomhedsadfærd i en globaliseret verden - Er din virksomhed klar? OECD s retningslinjer om ansvarlig virksomhedsadfærd Hvor begynder og slutter den enkelte virksomheds ansvar i en global virkelighed?

Læs mere

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet

Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata. v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Borgernes krav til håndtering af sundhedsdata v/ Jacob Skjødt Nielsen Teknologirådet Teknologirådets opgave er at udbrede kendskabet til teknologi, dens muligheder og dens konsekvenser. Teknologirådet

Læs mere

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate

Persondataloven i en Smart City kontekst. Alexander Tureczek, Ph.d. candidate Persondataloven i en Smart City kontekst Alexander Tureczek, Ph.d. candidate atur@dtu.dk Indholdsfortegnelse Persondataloven historie og hensigt Opdeling af loven Vigtige paragrafer Fremtiden Intentionen

Læs mere

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER

KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Region Hovedstaden 1 KÆRE MEDARBEJDER OG LEDER Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen.

Læs mere

datadrevne forvaltning

datadrevne forvaltning Snart På vej ejer mod kunderne deres den data datadrevne forvaltning Fra synsninger til faktabaserede beslutningsgrundlag i de EU-dataforordningens betydning for arbejdet med komplekse kommunale organisationer

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Sociale Medier Udfordringer og muligheder

Sociale Medier Udfordringer og muligheder Sociale Medier Udfordringer og muligheder Dagens juridiske emner Må man som arbejdsgiver benytte sig af facebook, LinkedIn og Twitter og læse profilerne og opdateringer på mulige jobansøgere? Må man begrænse

Læs mere

Kære medarbejder og leder

Kære medarbejder og leder Kære medarbejder og leder Adgang til informationer i it-systemer og elektronisk kommunikation er for de fleste medarbejdere i Region Hovedstaden en selvfølgelig del af arbejdsdagen. Hvis vi ikke har adgang

Læs mere

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU?

Bilag 3. Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013. Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Bilag 3 Interview med Ole Christensen, d. 21.11.2013 Adam: I korte træk - hvad er din holdning dansk medlemskab i EU? Ole: Jamen det har jeg en positiv holdning til. Altså de udfordringer vi står overfor

Læs mere

Pia Conradsen, 25. april 2017 Finder anvendelse pr. d. 25. maj 2018 i Danmark Baggrund, formål og anvendelse Interessenter Databehandler Persondata Sonlincs aktiviteter og overordnet plan Anbefalinger

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Privatlivsfremmende teknologier (PETs)

Privatlivsfremmende teknologier (PETs) Privatlivsfremmende teknologier (PETs) Appendiks 7 Håndbog i: Privatlivsimplikationsanalyse IT og Telestyrelsen INDHOLDSFORTEGNELSE Privatlivsfremmende teknologier... 3 Midler til imødegåelse af privatlivskrænkende

Læs mere

Privatlivspolitik for Hellers Massage

Privatlivspolitik for Hellers Massage Privatlivspolitik for Hellers Massage Overblik Jeg respekterer dit privatliv og gør mig umage for at beskytte dine data. Jeg indsamler derfor ikke data om dig uden dit samtykke og vil aldrig misbruge dine

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017

Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv. Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Persondataforordningen fra Dansk Energis perspektiv Xellent inspirationsdag, 1. juni 2017 Brancheorganisationen Mathilde Øelund Jensen Konsulent cand. Jur. Direkte: 35 300 422 msj@danskenergi.dk Agenda

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Europa-Parlamentet 2014-2019 Udvalget for Andragender 27.1.2016 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE Om: Andragende nr. 1563/2014 af D. G., polsk statsborger, om den praksis, der Andragende nr. 1618/2014 af D. G.,

Læs mere

Privatliv på internettet - sikkerhed, privacy og digital tillid

Privatliv på internettet - sikkerhed, privacy og digital tillid Kulturudvalget 2013-14 (Omtryk - 20-03-2014 - Manglende power point-præsentation) KUU Alm.del Bilag 103 Offentligt Privatliv på internettet Henning Mortensen 12. mar 14 Privatliv på internettet - sikkerhed,

Læs mere