BBP ARKITEKTER AS. Arkitektkonkurrencer. Originale koncepter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BBP ARKITEKTER AS. Arkitektkonkurrencer. Originale koncepter"

Transkript

1 PRÆSENTATION BBP ARKITEKTER er en mellemstor tegnestue, der blev etableret i Tegnestuen er i faglige kredse kendt for sin alsidighed og sine høje arkitektoniske ambitioner. De fleste af tegnestuens opgaver er vundet i arkitektkonkurrencer. Udvikling af stærke, originale koncepter baseret på en nøje analyse af lokalitet, funktion, program og økonomiske rammer er det bærende element i tegnestuens arbejde. Tegnestuen evner at sammenfatte meget komplekse problemstillinger i enkle arkitektoniske greb, der udstråler poetisk overskud. Dertil kommer en stor interesse for og indsigt i byggeriets øvrige aspekter - totaløkonomi, dialogbaseret proces, bæredygtighed, tilgængelighed etc. ARBEJDSOMRÅDER BBP løser opgaver inden for BYGNINGSKUNST, BYPLANLÆGNING og PRODUKTUDVIKLING. Bygningskunst er tegnestuens primære arbejdsfelt, og opgaverne spænder fra planlægning og projektering af store komplekse specialfunktioner inden for kultur og idræt til udformning af skoler, plejehjem, boliger m.v. BBP modtog som de første Idrættens Arkitektpris 2008 som den tegnestue, der gennem de seneste år har bidraget mest til innovation og fornyelse inden for idrætsområdet. Tegnestuen har opbygget en bred vifte af referencer fra projekter i Danmark, Grønland, Færøerne, Sverige, Finland og Tyskland vedrørende planlægning, nybyggeri, ombygning og renovering. Opgaverne fordeler sig inden for: BBP ARKITEKTER AS Arkitektkonkurrencer Originale koncepter Poetisk overskud BBP Bygningskunst Idrættens Arkitektpris Opgavetyper Skoler og uddannelse 40 % Kultur og idræt 40 % Plejecentre og boliger (støttet byggeri) 20 % Gennem en lang række konkurrencer i ind- og udland har tegnestuen markeret sig inden for planlægning og udformning af nye bydele og bebyggelser samt omformning af eksisterende bykvarterer og havneområder, herunder forbedring af trafikale forhold og rekreative arealer. I forlængelse heraf har BBP i tidens løb udarbejdet adskillige lokalplaner i samarbejde med de respektive kommuner. Tegnestuen har endvidere en række fine referencer vedrørende udformning og indretning af byens rum, såsom pladser, gader, urbane parkanlæg m.v. I forbindelse med BBP's bygnings- og planlægningsopgaver varetager tegnestuen normalt også landskabsarkitektydelsen i henseende til udformning af friarealerne. I særlige tilfælde inddrages en ekstern landskabsarkitekt. Produktudvikling er et tredje væsentligt arbejdsområde for BBP ARKITEKTER, og omfatter design af inventar, skiltesystemer og bygningskomponenter, såsom facadesystemer m.v. BBP har de seneste år varetaget bygherrerådgivning. Gennem en dialogbaseret proces med bygherre og brugere i de indledende faser skabes visualiserede byggeprogrammer med afsæt i stedets potentiale. Denne proces sikrer, at alle om bordet føler ejerskab til projektet og forstår de prioriteringer, der må foretages undervejs. Der udføres et styrende budget. Byplanlægning Lokalplaner Byens rum Landskabsarkitektur Produktudvikling Bygherrerådgivning Visualiseret program

2 ARKITEKTONISKE IDEALER Tegnestuens arkitektoniske idealer har afsæt i den nordiske arkitekturtradition, hvor funktionalitet, lys og stoflighed er nøgleord. Der skabes oplevelsesrige rum med udgangspunkt i den menneskelige skala. Idealet er at etablere enkle og samtidig spektakulære projekter med en markant identitet og kvalitet i detaljen. BBP's projekter bliver i konkurrencer ofte fremhævet for den fine tilpasning til omgivelserne, både når der er tale om bymæssig og landskabelig sammenhæng. De muligheder og begrænsninger, der ligger i lokaliteten, giver inspiration til projektet, som herved forankres, så der opstår en karakterfuld helhed. Gennem deltagelse i arkitektkonkurrencer har tegnestuen videreudviklet sin evne til at skabe spændende og innovative løsninger. Ligeledes evner tegnestuen at realisere konkurrenceprojekternes poesi og arkitektoniske vision inden for de økonomiske og tidsmæssige rammer. Bæredygtige løsninger og energibesparende tiltag har de seneste år indgået som en naturlig del af de fleste af tegnestuens projekter. Nogle projekter har været udformet som 0-energihuse mens andre er energiklasse 1 eller 2. Arkitekturidealer Omgivelser Visionære løsninger Bæredygtighed 0-energihuse PRÆMIERINGER, DIPLOMER og UDSTILLINGER 2009 Skanderborg Kommunes Arkitekturpris Hørning Hallen Præmieringer og 2008 Idrættens Arkitektpris Idrætsbyggerier udstillinger 2007 Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Multihal Nyboder 2006 Københavns Kommune Multihal Nyboder 2005 Brunel Award, international pris DSB servicecenter 2005 Udstilling om safety MOMA New York Livreddertårn 2004 Ishøj Kommunes Arkitekturpris DSB servicecenter 2002 Århus Kommunes Arkitekturpris Århus Idrætspark 2002 Kulturministeriets tilgængelighedspris Hillerød Bibliotek 2002 Året Byggeri, fagbladet Byggeri Århus Idrætspark 2001 Nominering til designprisen Livredderstation 1999 Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse Frederik IX hallen 1998 Københavns Kommune Verahus (boliger) 1993 ID- prisen Altan / udestue 1993 Arkitekturgalleriet i München Messe München 1992 Charlottenborg, Forårsudstillingen Messe München 1990 Biennalen i Venedig Husarviken/ Altan PUBLIKATIONER Diverse BBP - projekter Global Danish Architecture 4 Tidsskrifter og bøger Korsgadehallen A10 jan/feb 2008 (hollandsk) Multihal Nyboder Arkitektur DK Korsgadehallen a + t Civilities 1 (spansk) Nørrebro Idræts- og Kulturhus Arkitektur DK Diverse BBP projekter Idrætshaller for fremtiden LOA DSB Servicecenter Køge Bugt Arkitektur DK Livreddertårn og Foreningshus AiTiM 233, spansk tidsskrift Fremtidens Foreningshus Arkitektur DK The Great Egyptian Museum Bog med de bedste projekter Sorø Akademi Arkitektur DK Århus Idrætspark Arkitektur DK Frederik IX hallen Arkitektur DK U-Bahnhof Messestadt West Leonardo , tysk tidsskrift Messe München Bog, Prestel Verlag, 1998

3 STYRING AF TID OG ØKONOMI BBP ARKITEKTER har god erfaring med styring af byggesager, og varetager normalt rollen som totalrådgiver og projekteringsleder. Alle sager bemandes med en gennemgående person (sagsarkitekt/ projekteringsleder), der sikrer overblik og hukommelse gennem faserne. KVALITETSSIKRING BBP udarbejder en konkret kvalitetsplan ved starten af ethvert projekt. Der udføres granskning af en erfaren ekstern arkitekt ved afslutningen af alle faser. Der holdes fælles granskningsmøder med alle ingeniørfagene. BÆREDYGTIGHED Alle projekter skabes med udgangspunkt i en holistisk tankegang og bæredygtighed i bred forstand miljømæssig, social og økonomisk. BBP har desuden erfaring med integreret energi design og ressourcebesparende foranstaltninger bl.a.: Solceller, dobbelt facader, naturlig ventilation, jordvarme, solfangere, regnvandsopsamling, grønne tage m.v. SELSKABSFORHOLD I forbindelse med udvidelse af indehaverkredsen er etableret et holdingselskab parallelt med arkitektvirksomheden. Holdingselskabet står med sin egenkapital som sikkerhed i forbindelse med indgåelse af aftaler/ kontrakter. BBP er villig til konkret at underskrive på dette. BBP ARKITEKTER AS CVR Holdingselskabet BBP AS CVR / / /09 Styring Kvalitet Bæredygtighed Energi Sikkerhed - Holding CVR Regnskaber Nettoomsætning 14,3 mio. 13,9 mio mio Egenkapital* 5,6 mio. 7,2 mio. 4,6 mio Resultat før skat 0,4 mio. 2,6 mio. 0,1 mio Aktiver 7,9 mio. 11,3 mio. 9,0 mio *Udgør summen af egenkapitalen i Holdingselskabet og BBP. FORSIKRINGSFORHOLD BBP har arkitektansvarsforsikring hos Tryg: Personskade 12,5 mio. Tingskade 5,0 mio. BBP er medlem af Danske ARK nr FAGLIGE KVALIFIKATIONER OG KAPACITET BBP ARKITEKTER har i gennemsnit haft følgende antal medarbejdere: Ledere/arkitekter over 15 år Arkitekter 7-15 år Arkitekter under 7 år Konstruktører TAP Tegnestuens ledelse består af: Eva Jarl Hansen arkitekt MAA 1988 Gunnar S. Hansen arkitekt MAA 1982 Peter Mortensen arkitekt MAA 1983 Lise Sehested arkitekt MAA 1994 (associeret) Ebbe Wæhrens arkitekt MAA 1994 (associeret) Ansvarsforsikring Danske Ark Medarbejdere Ledelse

4 BÆREDYGTIGE TILTAG - UDVALGTE EKSEMPLER SCIENCECENTER I BAGSVÆRD CO2 neutral bygning - intrgreret energi design - synlige installationer. - optimal bygningsform og orientering - udnyttelse af dagslys til belysning - akkumulering af varme i konstruktioner - naturlig/ hybrid ventilation i atrium - solceller på tagfl ade / dobbelt sydfcade - solvarmeanlæg til brugsvand og varme - træpillefyr som supplement til solvarme - transparent teknikkerne centralt i huset NÆSTVED HANDELSSKOLE Tilbygning af ny hovedbygning i 5 etager, nyt auditorium og administration. - naturlig ventilation i atrium og undervisningsrum - NaVent under vinduer og ventiler over døre til atrium - kompakt bygningsvulumen - optimal udbyttelse af dagslys - varmeakkumulering i tunge materialer - energieffektive vinduer - afgasningsfrie materialer KORSGADEHALLEN PÅ NØRREBRO Ny multihal opført i Den Grønne Firkant. Anlægget er delvis nedgravet for ikke at fratage beboerne deres grønne friareal. Der er lagt vægt på at skabe gode forhold for handicappede. - grøn græsklædt bakke som tag /facade - minimeret overfl ade/ lavt varmetab - ekstra indvendig isolering - god akustik - dagslys reducerer elforbrug - varmegenvinding - vandbesparende armaturer REMISERNE ENGHAVEVEJ 82 Kontor/møde (indskudt etage) Ombygning af remiserne til center for AFUK og Street Mekka. Depot Fleksibel tribune Kontor DJ balkon/chill out Flexområde Stor hal Informationskontor Chill out Streetmovement øvebane - sandlager for sæson-lagring af varme etableres i tidligere smøregrave - genanvendelse eksisterende strukturer - ekstra efterisolering - akustik - naturlig ventilation i centralrum - 3 lags glas og lavenergirammer - klimazoneinddelt indretning 15 og 21 - solcelle - tagpap

5 BÆREDYGTIGE TILTAG - UDVALGTE EKSEMPLER NEUE MESSE MÛNCHEN Realiseret vinderprojekt i international konkurrence om nyt messecenter m² solcelleanlæg på tag - udnyttelse af dagslys som belysning - regnvand opsamles fra buede tage - vandrette tage med dachbegrünung - jordgas som eneste brændstof - effektivt varmegenvindingssystem - højisolering og kompakt byggeri - undgå pvc og afgasning af materialer - affaldssortering i 4 segmenter NYBODER MULTIHAL Nybyggeri ovenpå eksisterende fredet bunker fra 2. verdenskrig. - køling / forvarmning af ventilationsluft igennem bunker (8 hele året) - kompakt bygningsform - udnyttelse af dagslys som belysning - vandbesparende armarurer i baderum - akkumulering af varme i konstruktioner - tilplantning af boldbur med grønt BYHUS I TOLDBODGADE Om- og påbygning af eksisterende hus. Facaden er rykket frem til gadelinien og der er indrettet erhverv og bolig. - gavle udføres ekstra tykke for isolering og varmeakkumulering - glasklimaskærmen mod øst og vest udføres med højisolerede glasfi berprofi ler og 3- lags glas - facadeskærm af tombak hulplade perforeret 40 % skaber klimazone/ solafskærmning DSB SERVICECENTER KØGE BUGT Ny bygning til klargøring af S-tog. Der er lagt vægt på at skabe åbenhed og optimalt arbejdsmiljø for de ansatte. - facaden er opbygget af genbrugsglas - udnyttelse af dagslys til belysning - let rengøring og vedligeholdelse - miljøvenlige vaskeprogrammer

6 AKTIVITETSBÅND VED SUNDBYØSTER IDRÆTSANLÆG Københavns Kommune BBP Arkitekter er af Københavns Kommune blevet bedt om at udarbejde et projektforslag vedrørende udvidelse af Sundbyøster Idrætsanlæg. Anlægget ligger ved siden af Sundbyøster Skole. Der skal derfor etableres en institution, (SFO og klub) som en del af anlægget. Institutionen placeres ved sydfacaden og der skabes direkte udgang til aktivitetsbåndet foran fra de store fællesrum og værksteder. Aktivitetsbåndet har multibane samt felter med grus, asfalt og græs, så ddet kan anvendes til ophold og forskellige aktiviteter: Streetbasket, skaterbane, boule, hockey m.v. Under træerne er bænke til ophold og cykelparkering. Udbygningen omfatter etablering af ny institution og udbygning med ny opvisningshal samt diverse ombygninger. Samlet omfang ca m². Samlet budget ca.60 mio. Afventer bevilling.

7 NYT BADEHUS I ÄNGELHOLM Sverige BBP Arkitekter A/S er tildelt 2. præmie for et visionært badehus på m², i international arkitektkonkurrence med 190 deltagere. Dommerkomiteen skriver følgende begrundelse for tildelingen: Et forslag med en elegant form og velløst entre med klart overblik over badehusets funktioner. Forslaget er smukt og enkelt med stort uderumspotentiale og interessant konceptuel ide. Ved at badeafsnittene sænkes en etage under parkniveau opnås muligheden for en gennemgående entre, som har kontakt med alle badefaciliteterne. Badeafsnit bliver herigennem både eksponeret og beskyttet. Juryen er begejstrede for den minimalistiske form, der samtidig er markant og etablerer den gennemtænkte entre. Forslaget omhandler motions- og konkurrencebassin med tilskuerplads, lege- og morskabsbassiner, wellnes-afsnit med fi tness samt omklædning og tekniske rum.

8 BALLERUP SUPERARENA Ballerup Kommune Der ønskes opført en ny multifunktionel hal som del af Ballerup Idrætspark. Hallen skal primært anvendes til cykelsport, badminton, koncertarrangementer m.v. Hallen er dimensioneret for en stationær cykelbane, længde 250 m, hvor der kan afholdes OL, VM, EM, World Cup og rekordforsøg. Rundt om cykelbanen blev oprindeligt etableret ca faste tilskuerpladser med tilhørende publikumsfaciliteter (toiletter og udskænkning). Hallen har et frit spænd på 73 m. Det samlede areal udgør ca m2 fordelt på to niveauer. Fra indgangsplateauet sænker cykelbanen, med omkransende publikumspladser, sig som en skål. Publikum kan bevæge sig langs periferien og hele tiden orientere sig i bygningen.. I terrænniveau ligger publikumsfoyer samt omklædningsfaciliteter. Servicefunktioner, VIP-lounge m.v. er placeret ved de to langsider. Bygningsanlægget er indpasset i det omgivende terræn med skrå græsfl ader og voldanlæg. For at opnå en helhed i idrætsbyen tilstræbes det, at materialeholdningen ikke afviger fra Topdanmark-hallen, der ligeledes er projekteret af BBP Arkitekter. BBP har desuden udformet en helhedsplan for Ballerup Idrætspark med tilkørselsforhold, stier, parkering, beplantning og lignende. BBP projekterer for tiden udvidelse af tilskuerfaciliteter, tribuner til 3000 personer, café m.v. Under udførelse Superarenaen blev taget i brug Anlægssum 105 mio. kr.

9 FIMLEIKA - NY GYMNASTIKHAL I TORSHAVN Torshavn Kommune Opgaven er at skabe et spændende og anderledes bygningsanlæg på ca m² primært til rytmisk gymnastik og redskabs-gymnastik. Der er lagt vægt på at skabe en enkel og velfungerende hal, hvor fl eksibilitet, åbenhed og transparens er nøgleord. Fra balkonen er der et fl ot kig ud over aktivitetsarealerne. Bygningsanlægget er placeret ved den ene korte side af Torshavn stadion. Der skal derfor integreres siddepladser i anlægget. Ligeledes skal der etableres back stage faciliteter i forbindelse med koncert arrangementer på stadion. Bygningen skal endvidere optage det store terrænfald, der er i forhold til de omkringliggende arealer og der skal etableres en attraktiv plads ved siden af. Vinderprojekt i indbudt totalentreprisekonkurrence med MTH. Under udførelse. Entreprisesum ca. 50 mio.

10 FREMTIDENS FORENINGSHUS I HOLBÆK Lokale- og Anlægsfonden Indbudt konkurrence, udskrevet på basis af Charter 99 om arkitekturens dogmer. Det har således været et omdrejningspunkt at skabe et grundrum, hvor konstruktion, lys og stofl ighed tilsammen giver grundlæggende arkitektoniske og rumlige kvaliteter, der fremstår enkelt, robust og fri for unødvendige detaljer. Ffremtidens foreningshus / fælleshus indeholder en større samlingssal, møderum, kontorer, køkken, toiletter, garderobe, overdækket terrasse. Det første projekt opføres i Holbæk, men det har været vigtigt, at forslaget i sit arkitektoniske hovedgreb er generelt anvendeligt og kan indpasses i forskellige omgivelser, f.eks. ved at anvende forskellige facadematerialer. 1. præmie i indbudt konkurrence. Indviet 2004.

11 FREDERIK IX HALLEN KØBENHAVNS UNIVERSITET Statens Forsknings- og Uddannelsesbygninger Nyskabende bygning til idræts- og kropskultur. Bygningen er en sammenskæring af geometriske grundformer, så der opstår en dynamisk fi gur, der på samme tid er enkel og kompleks. En semitransparent ribbeskærm tegner centralrummets cylinderform. Det centrale rum kan opdeles ved hjælp af en hejsevæg af gummi. Cylinderen er indskrevet i et kvadrat med lavere lofthøjde, der anvendes til ophold, undervisning, depoter m.v. Dobbelthøje trappezoner skaber optimal kontakt og dagslys til underetagen, hvor der er fi tnessområde. Spring- og løbebaner markeres arkitektonisk som en høj smal bygningsdel, der er placeret asymmetrisk i kompositionen. Vinderprojekt i indbudt konkurrence m². Totalrådgivning. Præmieret af Foreningen til Hovedstadens Forskønnelse. Vist i Arkitektur DK

12 GYNGEMOSEHALLEN Gladsaxe Kommune, Lokale- & Anlægsfonden Visionært bygningsanlæg til forskellige former for gymnastik, yoga, fi tness, café, administration m.v. samt en fritidsklub. Der er lagt vægt på at skabe en multianvendelig og velfungerende hal, hvor fl eksibilitet, åbenhed og transparens er nøgleord. Fra balkonen er der et fl ot kig ud over aktivitetsarealerne. Det arkitektoniske udtryk er inspireret af gymnastikkens elementer - måtter, springgrave, trampoliner, airtracks m.v. der fremstår som rektangulære felter i klare farver. Både indendørs og udendørs skabes en tredimensional Mondrian komposition af felter, bygningsvolumener, gangbroer o.l. Anlægssum 60 mio. Samlet areal 3200 m². Igangværende. Vinderprojekt i arkitektkonkurrence Øvrige indbudte: BIG, Dorte Mandrup, Rubow, White m.fl.

13 Café IDRÆTSKULTURHUS OG JUNIORKLUB I HØRNING Hørning Kommune Visionært forslag til udbygning og transformation af Hørninghallen til multianvendeligt Idrætskulturhus, der giver mulighed for, at en lang række aktiviteter kan fi nde sted i inspirerende omgivelser.de afrundede hjørner skaber med et enkelt arkitektonisk greb identitet og bevægelse i rumforløbet - både indvendigt og udvendigt. Det hvide område er eksisterende, mens de farvede er tilbygning hhv. ombygning. Det nye idrætsanlæg prioriterer transperens og åbenhed mellem de forskellige aktivitetsområder. Vinderprojekt i indbudt konkurrence, udskrevet af Lokale- & Anlægsfonden. Tilbygning og ombygning i alt m². Anlægssum 35 mio.totalrådgivning. Skanderborg Kommunes Arkitekturpris Grov- Køkken Køkken Kontor Tv Pejs Spinning B Depot Depot Depot Salg Opvask Depot Sofa Pool Mobil tribuner Opvarmning Air-hockey Udstrækning 4 x Badminton Kampsport Dommer pc Bordtennis Spærrenet Vand Info Bob Mobil tribuner Bordfodbold Toiletter Toiletter Garderobe Værksted Køkken Café Pc Pool Mødelokale Møde kontor Bordtennis Kontor Værksted Fællesrum Pude/hulerum Dansesal Ny Hovedindgang

14 KORSGADEHALLEN PÅ NØRREBRO Lokale- & Anlægsfonden Københavns Kommune Projektet går ud på at skabe en indre byfælled med plads til mange forskellige aktiviteter på samme tid. Det samlede areal udgør m². Håndboldbanen udgør det centrale høje rum til de pladskrævende aktiviteter, mens andre funktioner såsom kampsport, dansesal, fi tnessområde, cafe m.v. er placeret omkring centralrummet. Baneniveauet er forsænket en etage. Indgangsniveauet med cafe er placeret i gadeniveau. Omklædning fi ndes i underetagen. Fra indgangsniveauet fører en bred trappe til nedre niveau. Trappen kan anvendes til uformelt siddeophold. Rummets huleagtige karakter understreges af de knækkede stålbjælker, dar skaber et uformelt og dynamisk udtryk. Ståldragerne markerer desuden de forskellige trappeindsnit, der giver dagslys i hallen. Trappeindsnittene fungerer også som fl ugtveje fra baneniveau. Hele anlægget er delvis nedgravet og fremtræder som en ca. 8½ m høj græsbeklædt bakke i gårdrummet. Det har været vigtigt, at kunne etablere denne nye facilitet uden at fratage beboerne et rekreativt friareal. I stedet for en fl ad græsplæne skabes et bakkelandskab til anderledes leg og ophold. Vinderprojekt i teamentreprise. Partnering. Anlægsbevilling 65 mio. kr. Indviet ultimo 2006.

15 MULTIHALLER I ASSENS Assens kommune og Lokale- Anlægs fonden Målet er at skabe fremtidens multianvendelige aktivitetshus, der - appellerer til alle befolkningsgrupper uanset alder, køn og religion - kan blive byens samlingssted dag og aften - sommer og vinter - kan danne ramme om større idræts- og kulturbegivenheder - muliggør en mangfoldighed af udfoldelsesmuligheder ude og inde - rumligt er fl eksibelt, dynamisk og fremtidssikret Assenshallerne placeres på en oval ø, som danner en niche med udsigt i det skrånende terræn. Den ovale ø får karakter af en fælled med forskellige aktivitetsmuligheder - udendørs såvel som indendørs. De nye multihaller fremstår som en markant og enkel bygningskrop, der med sin præcise hovedform spiller op til landskabets store skala. Bygningsanlægget er disponeret som en indre byfælled. Centralt har vi det store rum - dobbelthallen - til de pladskrævende aktiviteter og udenom fi ndes en overgangszone med mindre nicher og rum til andre aktiviteter. Der skabes en god kobling mellem ude og inde og mellem de forskellige områder. Den lave zone har indskæringer, der giver dagslys, skaber nicher og danner overdækkede udeområder, som formidler overgangen mellem den indre og den ydre byfælled med forskellige aktivitetsfl ader. Samlet areal 4000 m2. Indbudt totalentreprise konkurrence

16 IDRÆTSKULTURHUS I TORSHAVN Torshavn Kommune BBP Arkitekter har i tæt dialog med bygherre og brugere udarbejdet forslag til en transformation af en eksisterende hal i Torshavn til et tidssvarende idrætskulturhus. Projektet består af følgende funktioner: Tilbygning med ny opvarmningshal 340 m² Ny åben foyer og caféområde ved ankomstfacaden 440 m² Ny fi tnessbalkon 250 m² Ny multisal til aerobic, bordtennis, foredrag m.v. 110 m² Omklædningsrum, møderum/ taktik og kontor Nye toiletfaciliteter, rengøringsrum og samariterrum Hallen er beliggende højt på en klippeknold med udsigt til fl ere sider. Den barske natur og beliggenheden har inspireret til det kantede og skulpturelle formsprog for bygningskroppen. Facaderne tænkes beklædt med træ i overensstemmelse med færøsk byggeskik. Der udskæres små og større vinduespartier som en komposition på fl aden. Café området kan anvendes særskilt til arrangementer uden for åbningstid. Der skabes gode dagslysforhold og udsigt fra foyer og café. Der etableres fl ugtveje svarende til en kapacitet på ca personer. Samlet budget ca. 60 mio. kr. Samlet areal 3400 m2. Totalrådgivning, igangværende.

17 SKIBET - FORSAMLINGSHUS Vejle Kommune BBP Arkitekter har udformet et nyt og spændende forsamlingshus med plads til forskellige aktiviteter, der er placeret på en naturskøn grund i Skibet ved Vejle. Bygningsanlægget er i to etager og udnytter det faldende terræn således at man ankommet via en gangbro til øverste niveau og herfra bevæger sig nedenunder til multihal og omklædningsrum. På øverste niveau fi ndes forskellige møderum, café og kiosk. Fra balkonen er der direkte indkig i den nedgravede multihal. Hallen er udvendigt og indvendigt beklædt med plader, der danner et Mondrian mønster af kvadratiske og rektangulære felter. Fritstående kerner udgør ligeledes elementer i den rumlige komposition. Udvalgte steder erstattes en plade af et vindue, både i loft og facade. Lysningerne udføres i forskellige klare farver. Anlægget er opført som en let konstruktion med spær og søjler af limtræ. Samlet areal ca m². Indviet 2006./ 2007.

18 MÅLØV KULTUR- OG FRITIDSCENTER Ballerup Kommune Idrætsanlægget ligger på en meget central grund i Måløv, og har med sine fl otte landskabelige omgivelser potentialet til at blive et indbydende samlingssted for forskellige fritidsaktiviteter, indendørs såvel som udendørs. Projektets hovedidé går ud på at tilføje en ny halbygning med tilhørende servicefaciliteter på ca m² til det eksisterende anlæg. Hallen placeres således, at der opstår et nyt centralt uderum med en stærk identitet, en gårdhave i to niveauer, der kan danne ramme om forskellige fritidsaktiviteter ophold, leg mv. Det nye bygningsanlæg udformes med et formsprog, der på samme tid tilpasser sig det eksisterende og skaber en tidssvarende fornyelse i det arkitektoniske udtryk, så der opstår en helhed. Det nye bygningsafsnit opføres i rød tegl svarende til det eksisterende anlæg. Indvendigt fremstår selve hallen med vægge af glatte lysegrå betonelementer. Gulv, ribber og akustisk regulerende felter i hallen udføres af lyst træ. Gulvet i cafe og gang er rød linoleum. Vinderprojekt i indbudt totalentreprisekonkurrence, realiseret 2003.

19 NYBODER SKOLE TILBYGNING OG OMBYGNING Københavns Kommune, U & U - forvaltningen Nyboder Skole skal udbygges og ombygges i de nærmeste år. BBP Arkitekter A/S er totalrådgiver på opgaven, som er opdelt i faser: 1. Nybygning af multisal med integreret boldbur og omklædningsfaciliteter i kælder. Realiseret Ombygning af faglokaler for natur/teknik og fysik samt pædagogisk servicecenter. 3. Nybygning af lille sal (musiklokale) og ombygning af administration og fællesområde. 4. Ombygning af basislokaler m.v. samt udformning af udearealer (skolegård, boldbane og trekantsareal). 5. Ombygning af Villaen til ny skolefritidsordning. 6. Tagudskiftning grundet svampeskade og gennemgribende ombygning af tagetage. 7. Ny tandlægeklinik og venteområde. Multihallen er præmieret af Københavns Kommune for sin originalitet og nutidige udtryk, der udfordrer de omkringliggende bygninger med stor sikkerhed. Det er målsætningen, at IT-mediestrategien prioriteres højt og at skolens mediatek, skolebibliotek og pædagogisk servicecenter skal danne omdrejningspunkt i denne IT-udvikling. Det er endvidere den pædagogiske målsætning, at der skabes bedre vilkår for indskolingen, natur- og teknikfagene samt en fremtidig madordning. Desuden skal skabes fl eksible undervisningsområder og en større integration af taleklasserækkerne. Samlet budget for projektet er 70 mio.kr. Realiseres i etaper i perioden

20 Teknik Omklædning Evt. Lift Omklædning Depot NY ISHOCKEY TRÆNINGSHAL VED PARKEN Københavns Kommune Der ønskes opført en ny skøjtehal til træning som del af Københavns Idrætspark. Hallen skal primært anvendes til ishockey og kunstskøjteløb. Hallen er dimensioneret til en 30 x 60 m isbane med afrundede hjørner. Den nye træningshal er delvis nedgravet, således at loftet ligger mindre end 125 cm over terrænniveau. Herved undgår man, at arealet tæller med til bebyggelsesprocenten. Der placeres 4 tennisbaner på taget, der omkranses af boldbur. Foruden træningsbanen etableres diverse omklædningsfaciliteter og birum. BBP har udarbejdet skitseforslag og økonomisk overslag til brug for politisk stillingtagen til udformning og placering af en fremtidig skøjtehal i København.

21 RINGSTED SVØMMEHAL Ringsted Kommune Ringsted Kommune ønsker opført 3000 m² ny svømmehal, der i sin udformning inspirerer alle aldersgrupper til rekreation, motion, konkurrencesvømning, leg, samvær og afslapning. Den nye svømmehal udformes som en kubisk grundform, der udhules af geometrisk afklarede ellipseformede udskæringer. Herved opstår en dynamisk fi gur, der på samme tid er enkel og kompleks og som inviterer til idrættens lineære og kurvede bevægelsesmønstre. Bygningen består af zoner med forskellige rumhøjder. Store rumhøjder til de pladskrævende bassiner og mere intime rum til varmtvandsbade, omklædning, klublokaler, relaxområde m.v. Svømmesalen opleves som en sammenhængende rumlighed, der afgrænses af de kurvede høje sidelys. Solens bevægelse vil tegne sig i svømmesalen og understrege skiftende vejrlig og årstider. Om aftenen og i vinterhalvåret vil de lave og høje glaspartier lyse op og understrege svømmehallens skulpturelle og samtidig minimalistiske formsprog. Svømmehallen indeholder forskellige bassiner: 25 m bassin med vipper, startskamler, banetove m.v. Undervisnings- og legebassin, modstrømskanal m.v. Småbørnsbassin med strandbred og boblezone Varmtvandsbassin, handicapvenlig rampe/ trappe Indbudt totalentreprisekonkurrence med Hoffmann og COWI.

22 Kontor/møde (indskudt etage) Kontor Chill out DJ balkon/chill out Informationskontor Fleksibel tribune Depot Flexområde Streetmovement øvebane Stor hal Kontor-indskudt etage STREETMEKKA Kontor Stilladsdug til reklame og medie DJ balkon/chill out Port/halvtag POT DEP 1 2 Fleksibel tribune 3 4 Flexområde Gårdareal snit 1:100 Streetmekka/stor hal REMISERNE ENGHAVEVEJ Københavns Ejendomme Remiserne Enghavevej skal ombygges til et spændende uddannelsessted for AFUK Akademiet For Utæmmet Kreativitet og Street Mekka. Det eksisterende anlæg består af en række store karakterfulde murede haller med ovenlys. Der er fokus på at indarbejde energibesparende foranstalininger i forbindelse med tagrenoveringen. BBP Arkitekter A/S er totalrådgiver på opgaven, som indeholder følgende funktioner: Fleksibelt anvendelige undervisningslokaler Fremvisningsrum og rum til videoredigering Computergrafi sk værksted, samtalerum, grupperum m.v. Produktionskøkken og kantine/café Træningssale for artister (evt. med publikum) Kontor, administration og mødefaciliteter Dansestudie til Kulturpiloterne og øvelokaler Værksteder møbelrenovering, scenografi, silketryk m.v. Projektets samlede areal udgør ca m². Igangværende. Samlet budget for projektet er 48 mio.kr. Igangværende.

23 UBBERUP HØJSKOLE - NYT MULTIHUS Ubberup Højskole, Kalundborg Kommune Ubberup Højskole gennemfører kursusforløb af forskellig længde for voksne mennesker, hvor fokus er sundhed og livsstilsændringer - kost og motion. Visionen er at skabe en inspirerende og robust udbygning på m², der udnytter stedets unikke landskabelige potentiale, og skaber optimale forudsætninger for højskolens faglige, sociale og pædagogiske virke. Som et centralt element etableres det ovale multihus, der stimulerer til leg, bevægelse, sundhed og velvære. Et samlingssted dag og aften, sommer og vinter med rum til udadvendthed og fordybelse. Multihuset skaber mangfoldige udfoldelsesmuligheder og fremstår åbent og transparent, så de forskellige aktiviteter kan inspirere og berige hinanden. Multihuset skal desuden kunne danne en fl eksibel og inspirerende ramme om diverse kulturelle arrangementer samt fremstå som banebrydende bæredygtigt byggeri. For at tilpasse sig omgivelserne er bygningen delvis nedgravet. Det betyder, at man ankommer fra terræn på en balkon og har et fantastisk overblik over hele multihuset og desuden kan kigge direkte ud til det fri gennem glasfacaden. Dispositionsforslag udarbejdet Igangværende. Dansesal/ Undervisning Lærerværelse Kontor Spisesal Torvet Hal Dansesal

24 UDBYGNING AF EKS. HALLER - FREMTIDENS IDRÆTSHUSE Lokale- og Anlægsfonden Det arkitektoniske formsprog henter sin inspiration i idrættens og kropskulturens kurvede og lineære bevægelsesmønstre. De afrundede hjørner skaber et glidende forløb og et legende, dynamisk udtryk, der virker frigørende og venligt uden skarpe hjørner. Et stort centralt åbent areal til de pladskrævende aktiviteter En gangzone omkring det centrale areal Gangzonen møbleres med fl eksible/ fl ytbare elementer Åbne, lukkede og halvåbne aktivitetsområder ved gangzonen Tagskivens forløb er frit i forhold til facaden. Herved dannes en overdækket overgangszone mellem ude og inde. Overgangszonen kan have forskellig dybde, så der udvalgte steder opstår større overdækkede terrasser. Vinderprojekt i indbudt konkurrence. Projektet er realiseret i Hørning. Sansehave Fritidsklub Bålplads / Picnic Trampolinhave Petanque Den halvåbne pavillon Legeplads Pausepavillonen Den lukkede pavillon Idrætsbørnehave Spejlbassin/ Græs Skøjtebane Boldbur Cykelparkering Parkering / farvet asfalt Skaterbelægning Hockeybane Farvet asfalt Grønt hegn

25 VANDKULTURHUS I GRØNLAND Qaqortoq Kommune og Lokale- & Anlægsfonden Qaqortoq by er Sydgrønlands største med godt 3000 indbyggere. Målet med Qaqortoqs nye kulturhus er at skabe et multianvendeligt samlingssted for byens borgere og besøgende: et hus, som fungerer som en tidssvarende ramme for kultur og kropskulturelle udfoldelser for alle aldersgrupper. Huset skal styrke sundhed gennem inspirerende aktiviteter og give mulighed for spontan leg og socialt samvær. Løsningen skal fremstå som et vartegn, som udnytter stedets unikke landskabelige potentiale og den storslåede udsigt over Storesø. Den nye svømmehal sammenbygges med den eksisterende idrætshal, så de daner et karakterfyldt hele rumligt fl eksibelt, dynamisk og fremtidssikret. Anlægget fremstår som en kompakt bygningskrop under et stort rødt tag, med en hældning, der tillader sneen at glide ned. I samspil med bygningens interne funktioner skabes et aktivitetsareal langshele bygningens front mod Storesø. Fladen vil invitere til leg og aktivitet og samtidig danne en præsentabel ankomstplads. Vandkulturhuset indeholder 25 m bassin, klatre/spring bassin, lege og varmtvandsbassin samt spa. Vinderprojekt i indbudt konkurrence Øvrige indbudte: Dominique Perrault, Entasis, Nøhr & Sigsgaard m.fl.

26 ÅRHUS ARENA - ATLETION Århus Kommune Ved det eksisterende stadionanlæg er opført en ny tidssvarende opvisningshal med 5000 tilskuerpladser samt m2 administrations- og mødefaciliteter til brug for forskellige idrætsorganisationer. Idrættens Hus Vest er udformet som en 3-etagers forbygning, der med sin buede facade favner ankomstpladsen og udtrykker leg og bevægelse.ind mod hallens foyer har forbygningen gallerigange i 3 etager, hvorfra man kan kigge ud i det 8 m høje foyerrum, der omslutter selve hallen. Facaden fremstår med et modernistisk udtryk i rødt og hvidt svarende til facaden på den eksisterende klassicistiske hovedbygning. Som et rødt æble tager man en bid er det hvidt indeni. 1. præmie i offentlig arkitektkonkurrence. Samlet areal m2. Århus Arena er udvalgt som Årets Byggeri af Fagbladet BYGGERI Arenaen er desuden præmieret af Århus Kommune for den arkitektoniske kvalitet og indpasning i omgivelserne. Vist i Arkitektur DK

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_

ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER. Dato_ ALBÆK STADION FORSLAG TIL NYT KLUBHUS MED OMKLÆDNINGSFACALITETER Dato_26.09.2017 ALBÆK STADION EN DEL AF KORSHØJ OMRÅDET 1 INTRO FORHOLD TIL LANDSBYKLYNGEN...Med nye faciliteter ved Albæk Stadion, så vil

Læs mere

F A R U P F Æ L L E D

F A R U P F Æ L L E D F A R U P F Æ L L E D LEGEPLADS - EKSIST. EKSIST SKOLE NEDRIVES EVT. HÅNDBOLDBANE - GRÆS BEVARE EN DEL AF ASFALTEN EKSIST BOLDBANE MULTIBANE (PÅ EKSIST ASFALT MED «HJEMMEGJORTE BANDER» VINTERSPORT MED

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP

Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Region Hovedstaden Nye anlæg for affald, regn og spildevand på Glostrup Hospital som OPP Appendiks 1.12 Helbredsgreb Glostrup Hospital 01.02.2012 Helhedsgreb for Glostrup hospital 01.02.2012 msel0015 Byggeafdelingen

Læs mere

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014

Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 Sdr. Felding Hallen - DET LEGENDE HUS 28.01.2014 KONTEKST INDUSTRI Vardevej MARKER MARKER VILLAER Solsikkevej get ILLAER VILLAER Vestergade Skjernvej GÅRD BØRNEHAVEN, SOLSIKKEN GRØNT OMRÅDE NYT PARKE-

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011

TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 TÅRNBY GYMNASIUM HELHEDSPLAN September 2011 indledning BAGGRUND Tårnby Gymnasium er opført i 1964 af arkitekterne Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen og fremstår i dag stort set som det blev opført. Bygningsanlægget

Læs mere

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER?

VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? ? VIL DU SE DIT DRØMMEHUS, FØR DU BYGGER? HVAM ARKITEKTER & INGENIØRER Tegnestue med 30 års erfaring Ungt team af arkitekter, ingeniører og konstruktører samlet under ét tag Arbejder med den nyeste teknologi

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39

KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 KONTORHUS OLOF PALMES ALLÉ 39 Infrastruktur Fundamentet for Skejby s erhvervsmæssige vækst fi ndes i områdets gode infrastruktur samt den umiddelbare kontakt til Århus midtby (6 km til Århus Hovebanegård)

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter

NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne. 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter NIELS JUELSVEJ SÆBY - i by, tæt på det grønne 15 moderne lejligheder i det attraktive Sæby med beboervenlig afstand til byens faciliteter sæby OVERSIGT,,,,, en central beliggenhed, der henvender sig til

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING

SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING SPORTS- & KULTURHUS HJERTING _ 2016 BYGHERRE HJERTING IDRÆTSFORENING MF ARKITEKT KROGH ARKITEKTER BUDGET 13,4 MIO. KR. OPFØRELSE 2016-17 DET NYE KLUBHUS...ER EN FORTOLKNING

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup

5. FÅRUP SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. Skolebakken 5, 8990 Fårup Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 FÅRUP SKOLE 5. FÅRUP SKOLE Skolebakken 5, 8990 Fårup Fårup Skole er beliggende i Fårup nordvest for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 270 elever

Læs mere

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007

HØJHUS I NØRRESUNDBY HAVNELIV VED BROERNE 30.03.2007 HØJHUS I NØRRESUNDBY 30.03.2007 1 Innovativt højhusbyggeri ved havnefronten Det nye havneprojekt med marinefaciliteter ved brolandingen i Nørresundby fremtræder som et markant landmark for området nord

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

Infills når byerne trænger til en fyldning

Infills når byerne trænger til en fyldning Infills når byerne trænger til en fyldning Huller i byen I Man kan sammenligne en række bygninger med et tandsæt. Når et hus bliver sygt, bliver det trukket ud af rækken, og et nyt hus opføres et såkaldt

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012

VISIONSKATALOG. Ris Tebstrup Idrætsforening. 18. 18. Oktober 2012 VISIONSKATALOG Ris Tebstrup Idrætsforening 18. 1 Luftfoto af eksisterende forhold 2 IDÈ Hallen ønskes gjort væsentlig mere fleksibel og multianvendelig. Det sker ved at forlænge hal og bane ca. 15. mod

Læs mere

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ

KYSTPARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ KYSTARKEN - 19 FAMILIEBOLIGER BOLIGFORENINGEN DOMEA STEVNS AFD. 14002 13.05.2015 ILLUSTRATION AF FACADE MOD STEVNSVEJ INDHOLDFORTEGNELSE INTRO INTRO / rojekt beskrivelse side 02 / lacering side 03 SITUATIONSLAN

Læs mere

VIDENSHUS. Sønderborg Havn

VIDENSHUS. Sønderborg Havn VIDENSHUS Sønderborg Havn En masterplan af den verdenskendte arkitekt Frank Gehry Introduktion: Sønderborg Havneselskab og Rambøll er gået sammen om at udvikle et projekt for et Videnshus på Sønderborg

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė

ě Ć ė Ē ę ě Ć ē ĉ Ę ć Ć Ę Ę Ď ē ę Ď đ ć ĞČē Ď ēč ę Ď đ Ē Ď ĉ ę ċ Ğ ēę ċ ė Ď ę Ď ĉęĉ Ċ ē ę Ċė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĕ ė Ć Đ Ę Ď Ę Ć ė Đ Ď ę Ċ Đ ę Ċ ė 1 8. 0 5. 2 0 1 5 ĒĎĉęċĞēĘ ċėďęďĉęĉċēęċė đěċęċĕęĕ ĊĐĘĎĘęĊėĊēĉĊ ċĕėčĕđĉ VISION Det nye varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter bliver et særligt sted i centeret, der med sin beliggenhed i det grønne vender

Læs mere

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015

HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 HELSINGØR STADION ATRIUM ARKITEKTER 09.06.2015 ATRIUM ARKITEKTER ApS Sofie Brahes gade 1A 3000 Helsingør Telefon nr. +45 60 21 23 72 Mail info@atriumarkitekter.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side 4 HELSINGØR Side

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt

Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt Danø arkitektur September 2016 Stationstorv & Torvehal i Ry Skitseprojekt 23.09.2016 DANØ arkitektur & Danø arkitektur September 2016 Ry torv med Torvehal - ophold og aktivitet - mangfoldighed - følelse

Læs mere

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG

SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG SØKVARTERET INSPIRATIONSKATALOG Søkvarteret Forord Inspirationskataloget har til formål at vise en pallet af de elementer, der skal indtænkes i den kommende planlægning for Søkvarteret i Vinge. Søkvarteret

Læs mere

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING

R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID REMISEN I TØLLØSE - SEP. 2009 - IDÉKATALOG TIL VIDERE PROJEKTUDVIKLING R E M I S E N I T Ø L L Ø S E - BÆREDYGTIG HISTORIE OG RUMMELIG FREMTID VISIONER OG FOKUS PUNKTER VISIONER I Remisen i Tølløse ligger et kæmpe potentiale. Alene bygningens særegne arkitektur og historie

Læs mere

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler.

I 1980 blev opført tilbygning i to etager ved den vestlige gymnastiksal indeholdende to børnehaveklasselokaler. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 NYVANGSSKOLEN 17. NYVANGSSKOLEN Rindsvej 2, 8900 Randers Nyvangsskolen er beliggende i den nordlige del af Randers midtby. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

Det klassiske i det moderne

Det klassiske i det moderne Det klassiske i det moderne Nedenstående illustration viser entasis forslag til infi ll i Åbenrå 16. Husene i Åbenrå er klassisk udformede med facader opbygget i en fast rytme med pille-vindue-pille. Infi

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Økonomi. Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen. Fremtidig zoneopdeling ca. m2. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Hovedgreb - Carl Nielsen Hallen Dette koncept bygger på at styrke og optimere forbindelsen mellem inde og ude både ved hjælp af synlige og fysiske overgange i den indre bygning og etablering af udendørs

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

Orientering om helhedsplan

Orientering om helhedsplan Orientering om helhedsplan Askerødbebyggelsen september 2008 Til beboerne i Askerød På beboermødet den 9. marts 2008 blev der nedsat følgende tre fokusgrupper med følgende emner 1. Stamhus og institutioner

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

Gymnastikhallen der lader lyset tale

Gymnastikhallen der lader lyset tale 6 Gymnastikhallen der lader lyset tale Arkitektur I Gyngemosehallen i Gladsaxe er et sjældent eksempel på, hvordan en moderne idrætshal kan bygges til gymnastik og ikke til boldspil. Det giver muligheder

Læs mere

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN

SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN SKITSE TIL OM- OG TILBYGNING AF JEBJERG LYBY - HALLEN Idé Dette projekt omhandler en udbygning/ombygning af den eksisterende Jebjerg-Lyby hal. Det har været ønsket fra arbejdsgruppens side at skabe et

Læs mere

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers

12. HORNBÆK SKOLE. Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012. H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 12. HORNBÆK SKOLE HORNBÆK SKOLE H. C. Andersensvej 1, 8900 Randers Hornbæk Skole er beliggende i den vestlige del af Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV

SKOLEN I SYDHAVNEN BÆREDYGTIG OG VISIONÆR SKOLE OG FRITIDHJEM (KKFO) Projekt / Nybyg - skole. Sted / Støberigade, 2450 Kbh. SV Markant arkitektur med legepladser på alle tagflader Årets skolebyggeri 2015 v/nohr-con Juryen fremhævede skolens alsidige og sanselige indretning, RÅDGIVER FAKTABLAD Side 1/3 og åbne For rådgiveropgaven:

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

City of Westminster College

City of Westminster College CASE City of LOKATION: City of, London, England. Arkitekt/ designer: schmidt hammer lassen architects. City of designet af schmidt hammer lassen architects På Paddington Green Campus i London, ligger schmidt

Læs mere

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING

RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING RUMPROGRAM BASIS - DISPONERING Affaldsrummet placeres længst muligt mod nord. Garagen placeres så den har umiddelbar adgang til begge isbaner. Ventilation Almindelige toiletter og handicaptoiletter fordeles

Læs mere

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej

4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej 4.675 m² visuel og futuristisk ejendom v/ballerup Byvej MANAGEMENT & UDLEJNING DATEA Lyngby Hovedgade 4 2800 Kgs. Lyngby datea.dk I det attraktive erhvervsområde Lautrupparken i Ballerup, ligger den præsentable

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet.

2. GENERATION ESBJERG GYMNASIUM. PRESSEMØDE beslutningsoplæg. Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. ESBJERG GYMNASIUM 2. GENERATION PRESSEMØDE 23.02.2010 beslutningsoplæg Gennemgang af løsningsmodellen Idrætstorvet. Gennemgangen indeholder: 1. Beskrivelse af funktioner og sammenhænge i Idrætstorvet.

Læs mere

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005

Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 , Udvidelse af Erritsøhallen, skitseforslag januar 2005 Udarbejdet af: CEBRA aps, arkitekter maa par, Mejlgade 51, mellembygn. 2. sal, 8000 Århus C, t: 8730 3439, f: 8730 3429, m : cebra@cebra.info, h:

Læs mere

Idrættens medborgerhus Ansøger

Idrættens medborgerhus Ansøger Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. Klubhuspuljen Ansøgningsskema Projekttitel Projektets navn Idrættens medborgerhus Ansøger Forening Boldklubben

Læs mere

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS

ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS ISNEHUS FRA SKØJTEHAL TIL ISNEHUS Indholdsfortegnelse LOKALE OG ANLÆGSFONDEN KANONBÅDSVEJ 4A, 1437 KØBENHAVN K +45 32830330 FONDEN@LOA-FONDEN.DK WWW.LOA-FONDEN.DK COBE TRANGRAVSVEJ 6, 1436 KØBENHAVN K

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup

4. BLICHERSKOLEN. Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer Haldvej 6, 8981 Spentrup Randers Kommune Folkeskolernes Fysiske rammer 2012 BLICHERSKOLEN 4. BLICHERSKOLEN Haldvej 6, 8981 Spentrup Blicherskolen er beliggende i Spentrup nord for Randers. Skolen har i skoleåret 2012/13 497 elever

Læs mere

Firmapræsentation og referencer

Firmapræsentation og referencer Firmapræsentation og referencer ALGREEN ARKITEKTER Sænevej 4 3770 Allinge T: 56483003/2169 9101 E: kontakt@algreenarkitekter.dk Cvr 21 83 55 79 www.algreenarkitekter.dk Algreen Arkitekter er etableret

Læs mere

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad

4D bæredygtigt byggeri i Ørestad 4D står for 4 dimensioner: 3D og bæredygtigheden 4D er navnet på det byggefelt i Ørestad City, hvor projektet er lokaliseret 4D står også for bæredygtighed i 4 dimensioner: miljømæssig, arkitektonisk,

Læs mere

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet

LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet BYPLANKONSULENT ARKITEKT M.A.A. CLAUS LORANGE CHRISTENSEN APS Registrant udarbejdet for Faxe Kommune - Maj 2013 LYSHOLM SKOLE - Vurdering af bygningsbevaringskvalitet STED: Lysholm Skolevej 10, 4690 Haslev

Læs mere

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted

Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS. Nyt kreaturslagteri i Holsted Konkurrenceforslag Totalentreprise TAURUS Nyt kreaturslagteri i Holsted Koncept Det arkitektoniske hovedgreb i bygningsanlægget er en adskillelse mellem produktion og infrastruktur. På 1. sal, over produktionen,

Læs mere

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER

IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER IDÉOPLÆG GRENAA IDRÆTSCENTER Projekt 12.070: Tagudskiftning m. intern udvidelse i forhal Projekt 16.015: Tilbygning med springhal 1 HISTORIE / BAGGRUND skøjtehal svømmehal Idrætscenteret i Grenaa blev

Læs mere

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune

Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune. Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Bestemmelser for præmiering af god arkitektur i Jammerbugt Kommune Arkitekturprisen i Jammerbugt Kommune Udgivet af Jammerbugt Kommune Udgivelsesdato: 1. maj 2009

Læs mere

SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT. FEDT Gymnastiksal. helhedsplan! renoveres. God helhedsplan! God helhedsplan!

SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT. FEDT Gymnastiksal. helhedsplan! renoveres. God helhedsplan! God helhedsplan! SÆRLIG OPMÆRKSOMHED - STØRST BETYDNING FEDT Gymnastiksal renoveres FEDT med to omklædningsrum ifb. med gymnastiksal Affjedrende trægulv i gymnastiksal Udgang fra gymnastiksal til hal Skoletorv større (ca.

Læs mere

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING:

ARKITEKTUR OG MATERIALER: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: HOVEDIDÉ OG DISPONERING: Dette projekt anviser et konkret forslag til bebyggelse af grunden på Herningvej, mellem Skaadsmosevej og Glentevej i Ringkøbing. Forslaget anviser etablering af butiksarealer,

Læs mere

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning

Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg. Indledning Esbjerg Kommune Sundhed og Omsorg Projekt Krebsestien Fremtidens ældreboliger Ideoplæg Indledning Esbjerg Kommune ønsker at tilbyde ældre medborgere pleje i velfungerende plejefaciliteter, der yder respekt

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Ny og ombygningsplan. September 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Ny og ombygningsplan September 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom

Å B O U L E V A R D E N 5 3 Om og nybygning af eks. etageejendom Om og nybygning af eks. etageejendom EKSISTERENDE FORHOLD - PLACERING ADRESSE Åboulevarden 52 1960 Frederiksberg C Matr. nr. 18 b af Frederiksberg BYGHERRE Ejer: 53 ApS H.C. Ørstedsvej 27 Lejl. 27 1879

Læs mere

Nyt idrætsliv i tre byer

Nyt idrætsliv i tre byer 4 Nyt idrætsliv i tre byer Tema I I Sdr. Nissum, Stepping og Allested-Vejle har de lokale idrætshaller fået en makeover, der giver nyt liv og nye muligheder for idræt og aktiviteter. Forandringen af hallerne

Læs mere

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling

Carl Nielsen Hallen. Udearealer. september 2014. DGI Faciliteter & Lokaludvikling. DGI Faciliteter & Lokaludvikling Carl Nielsen Hallen Udearealer september 2014 - Projektværksted og tegnestue Bo Fisker Projektleder tegnestuen Bo.Fisker@dgi.dk Finn Refslund Arkitekt MAA Finn.Refslund@dgi.dk Netværk tegnestuen Christine

Læs mere

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING DISPOSITIONSFORSLAG TIL NYT IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014 DEN GRØNNE FORBINDELSE I DEN GRØNNE RING IDRÆTS - OG LÆRINGSANLÆG I ESBJERG 06.05.2014

Læs mere

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR

STM MODEL 2B - STM MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR MODEL 2B - MODEL 2B - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 2½ SPOR 2B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2B St. Magleby Skole indskoling 0.-9. klasse 0.-9.

Læs mere

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD

DET FLYDENDE FORENINGSHUS GEISLER & NØRGAARD DET FLYDENDE FORENINGSHUS FORENINGSHUSET AK KLUBBEN RUMLIG PLANDISPONERING SKABER ÅBENHED & PRIVATHED BÅDE MOD VAND OG FLADEN FORBINDER FUNKTIONERNE TIL ET LOKALT FÆLLESAREAL BEVÆGELSE SKER PÅ RAMPER OG

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING

NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING DISPOSITIONSFORSLAG TIL FREMTIDIG ANVENDELSE AF NR. BROBY SKOLE TIL JOB & AKTIV DATO 15.12.2011 NR. BROBY SKOLE I OMBYGNING ARKITEKTFIRMAET TKT A/S ENGLANDSGADE 25, 1 POSTBOKS 40 DK-5100 ODENSE C www.tkt.dk

Læs mere

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende

Sønderhaldskolen, i dag kaldet BC-skolen, består af tre parallelle klassefløje i en etage, der bindes sammen af lave tværbygninger indeholdende Randers Kommune Folkeskolernes fysiske rammer 2012 ASSENTOFT SKOLE 2. ASSENTOFTSKOLEN Skolevej 14, Assentoft, 8900 Randers Assentoftskolen er beliggende i udkanten af Assentoft øst for Randers by. Skolen

Læs mere

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015

Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Tildelinger i puljen til mindre projekter marts 2015 Region Hovedstaden Møderum til Valby Kino Valby Kinos Venner i Københavns Kommune modtager 180.000 kr. til ombygning af et uudnyttet loftsrum i foreningens

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

SKITSEPROJEKT TIL OBYGNING AF BYVILLA, SANKT KNUDSVEJ 4, 1904 FREDERIKSBERG C. YNDIGHEDSPROJEKT, 16. SEPTEBER 2013 A T: AIL: AIL: ANDERS.OLLER@KADK.DK V T: ANDERS.OLLER@KARCH.DK Beskrivelse af den påtænkte

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved

SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved SvømmeTagets markante indgang er en hyldest til såvel den eksisterende bygning med sin bølgende tagform, men også det fysiske svømmetag og derved brugen af bygningen... TEAM : Entreprenør Arkitekt Ingeniør

Læs mere

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR

NORD MODEL 2D - NORD MODEL 2D - DRAGØR NORD SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR MODEL 2D - MODEL 2D - DRAGØR SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3,5 SPOR + 10. KLASSE I 2 SPOR Skolesammenlægning i Dragør Kommune / 07.02.2012 2D - FREMTIDIGE FORHOLD - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS

IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS IDÉOPLÆG HELHEDSPLAN FOR BERINGSGAARD, AFD. 4 UDEAREALER, TILGÆNGELIGHED OG OMBYGNING NOVEMBER 2015, HORSENS D.A.I. Horsens Sags nr.: 196-04, 5. November 2015 Kristina Rytter, Arkitekt MAA INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE

centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNINGVEJ I RINGKØBING PROJEKTMATERIALE centerbebyggelse HANDELS- OG SERVICECENTER VED HERNGVEJ I RGKØBG UDARBEJDET AF: SKALA ARKITEKTER A/S ALLÉGADE 2 8700 HORSENS FOR: BOKA HOLDG A/S TELEHØJEN 6 5220 ODENSE HOVEDIDÉ OG DISPONERG: Dette prospekt

Læs mere