Oversigt over roller/funktioner ved produktion af DØK SMiler Version 2.0 marts 1998

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oversigt over roller/funktioner ved produktion af DØK SMiler Version 2.0 marts 1998"

Transkript

1 Version 2.0 Side 1 af 12 Oversigt over roller/funktioner ved produktion af DØK SMiler Version 2.0 marts 1998 Udfærdiget af Dan Jacobsen 96 FORMÅL / ANVENDELSE AF DETTE DOKUMENT...2 ÆNDRINGER FRA VERSION MØDEINDKALDER...2 REFERENT...3 ANNONCØR ANSVARLIG...3 SKRIBENTER/ARTIKEL ANSVARLIGE...4 LAYOUTERE...4 ANSVARSHAVENDE REDAKTØR...5 TRYKKERE...6 BLAD DISTRIBUTØRER...8 BUDGET ANSVARLIG...8 MAILING LISTE ADMINISTRATOR...9 BILAG 1: OVERSIGT OVER ROLLE/FUNKTIONSFORDELING...10 BILAG 2: UDSENDELSE AF DØK SMILER...11 BILAG 3: INTERNT SKEMA FOR BUDGET...12

2 Version 2.0 Side 2 af 12 Formål / anvendelse af dette dokument Denne vejledning beskriver produktionen af DØK SMiler. Der kan desuden henvises til Søren Tjørnovs tidligere manual fra 1994, som findes på DØK online. Vejledningen er opbygget som en oversigt over de roller/funktioner, som redaktionsmedlemmerne påtager sig. Disse roller påtager redaktørerne sig ved formødet. Der lægges op til at redaktionsmedlemmerne påtager sig nye roller for hvert nye blad, således, at man kan prøve flere funktioner. Det må forventes, at der opbygges en eller anden form for koordination af tidsfrister mellem rollerne. Rolle/funktions-beskrivelserne er opbygget med angivelse af antal personer, som er påkrævet for at udføre den pågældende funktion samt en fuld beskrivelse af ansvarsområdet for rollen. Der er selvfølgelig stadig mulighed for at bede andre medredaktører om hjælp. En rolleindehaver er blot ansvarlig for at funktionen bliver udført, således at de efterfølgende og deraf afhængige funktioner kan udføres. Ligeledes kan man sagtens påtage sig flere roller samtidigt. Ændringer fra version 1.1 Da der er sket ændringer i måden, hvormed DSR tilbyder frankering, er Blad distributør beskrivelsen ændret. Da det fra blad nr. 70 er besluttet kun at udsende til medlemmer af Dimittend-foreningen og ikke til stud.merc.dat, er der desuden ændret i beskrivelserne for Budget ansvarlig, Blad distributører samt bilag. Der er tilføjet en Mailing liste administrator. Desuden mindre ændringer igennem dokumentet. Mødeindkalder Antal personer: 1 Skal indkalde til formøde ca. 2 uger før det endelige produktionsmøde. Dette gøres ved at sende en mail til Denne mail bør foruden dato, sted og tidspunkt indeholde dagsorden for formødet. Tidspunktet for formødet skal arrangeres således at flest muligt af redaktionsmedlemmerne får mulighed for at komme. Det normale er at afholde mødet i DØK/møk. Man kan også som supplement til hænge mødeindkaldelsen op i DØK/møk samt annoncere den i kalenderen på DØK Online. En dagsorden bør mindst indeholde punkterne: 1. Valg af referent (Udsender referat af mødet til mailinglisten, så hurtigt, som muligt.)

3 Version 2.0 Side 3 af Identifikation af artikler og skribenter til det kommende nummer. 3. Fastlæggelse af deadlines for de kommende numre. 4. Fastlæggelse af redaktørers roller (Hvem skal være næste mødeindkalder, trykker o.s.v.) 5. Fastlæggelse af tidspunkt og sted for produktionsmøde. 6. Evt. Bemærk: Bladet kan med fordel produceres/layoutes på Fabrikkens lokaler ved DSR på Nansensgade. Der står en del pc ere her koblet op i netværk med tilgang til MS Word 97, Pagemaker og laserprinter og scanner. Man skal blot sørge for i god tid at give f.eks. Ernst fra Fabrikken besked om, at man kommer på den pågældende dato. Peter Kreiner 97 har desuden foreslået at lave bladet på DIT-centeret. Mødeindkalderen kan sørge for, at man ikke glemmer vigtige udefrakommende artikler, men at der sættes en Artikel ansvarlig på disse. Der er enkelte artikler, som næsten altid vil være med i bladet. Det kunne være: Fastfood i byen (kontakt Søren Tjørnov, Nyt fra studievejlederen Nyt fra studienævnet Referat fra DØK Foreningen eller gallafest. System Operator from Hell (Kan downloades fra nettet, søg på Yahoo efter BOFH) Tintin brevkassen (Bo Hauerberg og Brian Andersen) Festudvalget Aktivitetsudvalget DØK Intro I november vil der være valg til de styrende organer, hvorfor valgprogram/kandidater fra DSR kan være interessante på dette tidspunkt. m.m. Referent Antal personer: 1 At udsende referat over formødet til mailinglisten, så hurtigt som muligt. Der tages referat over hvem, der er mødt op til formødet samt resultatet af punkterne på dagsordenen. Annoncør ansvarlig Antal personer: 1 At sørge for, at der bliver svaret tilbage på evt. forespørgsler fra annoncører.

4 Version 2.0 Side 4 af 12 Da udsendelse til stud.merc.dat ikke længere foretages, tilfalder reklame indtægterne vores budget hos DSR. DSR kan desuden overordnet modtage reklamer, som skal i alle studiebladene (Møkomanen, Sprogtossen, Økofil m.m.) Virksomheders pris for indrykkelse af annoncer/jobannoncer: Side 3 eller først ledige side 500,-. Bagsiden 700,-. Det er muligt at disse priser skal nedsættes, hvis det aftales på et formøde. Efter produktionen af bladet sendes evt. et eksemplar til annoncørerne. Desuden aftales det med sekretæren på DSR, JTP eller Helle forretningsfører for DSR, Dalgas Have at der skal sendes en faktura til firmaet på annonce i DØK SMiler nr XX på beløbet. Der skal gøres opmærksom på, at beløbet skal modposteres på SMilers budget hos DSR. Beløbet oplyses desuden til den Budget ansvarlige i redaktionen. Skribenter/artikel ansvarlige Antal personer: Alle der har noget på hjerte. At skrive sin artikel og medbringe denne til produktionsmødet samt være med til at redigere bladet på dette eller evt. sende sin artikel til Hvis man blot er artikel ansvarlig, skal man blot sørge for at gøre personen, som kunne være interesseret i at skrive artiklen (Studievejlederen, DØK Foreningen eller andre ) opmærksom på deadline. Desuden har man ansvaret for sammen med de andre fremmødte at spise lidt pizza på produktionsmødet. Personen, der lægger ud skal sørge for at få en kvittering. Ved aflevering af denne til sekretæren på DSR, JTP kan man få pengene tilbage. Pengene tages ud af budgettet for DØK SMiler, derfor skal Budget ansvarlig også have disse oplysninger. Der er normalt budgetteret diæter for 5-6 personer på et produktionsmøde. Layoutere Antal personer: Alle medredaktører, som møder op til produktionsmødet og som har lyst. Sørger for at DØK SMiler tager sig godt ud layoutmæssigt.

5 Version 2.0 Side 5 af 12 Hvis det vælges at lave bladet i Word 97 findes en skabelon, hvori logoet er placeret på forsiden og headers er formateret med overskrift og sidetal. Skabelonen indeholder desuden flere typografier/styles, som kan anvendes ved layout. Typografier: DØK brødtekst: Definerer brødtekstens layout i dokumentet. Times New Roman 14 punkt. DØK Forfatter: Bruges til forfatterens navn, som placeres efter artiklen. Arial 14, fed tekst, højre stillet. Alle gestaltlove siger, at brødteksten skal stå med en serif skrifttype, altså skrifter, der ligner Times. Men teksten bliver nogle gange utydelig, når den kopieres. Man kunne evt. prøve at lave det med Arial skrifttypen, for mere tydelig tekst, selvom det går imod alle traditioner. Efter at brødteksten fra en artikel er indsat i dokumentet markeres brødteksten og der vælges 2 spalter. Overskrifter står normalt ikke i spalter. Overskrifter har fra nr. 67 været udført i mere kreative og outrerede skrifttyper og opsætninger med det formål at gøre bladet mere livligt. Disse rough-edged, psykedeliske skrifttyper, som man f.eks. ser i blade som Chili, Gaffa m.m. er hentet fra nettet og kan evt. bruges. Dan har to disketter med disse, hvis de ikke ligger på maskinen. De kan installeres ved brug af programmet Typograf eller i kontrolpanelet skrifttyper/fonts. Overskrifter behøver ikke at stå på en linie, men kan opdeles på flere. Desuden er man frit stillet med hensyn til formatering og placering, hvis de placeres i tekstruder uden ramme. Skrifttyper, som kan anbefales til overskrifter (Enkelte indeholder kun store bogstaver): Acidic, Atombomb, Chili Pepper, ID Supernovas, Industrial Schizophrenic, Punch Label (ligner en DYMO label), Poptics Three, Ransom Note, Royal Pain, Soopafresh Font, Whorn, Snow(Font med sne på til julenummeret), Overexposed, Smash (supplerer Overexposed), Bastard, Borderzone, Typewriter II, X-files, Twylite Zone, Crud, Killer Ants, Burnout, OCR A, m.m. Disse skrifter kan udskiftes, når de bliver brugt i for mange blade. Men for at runde af: Kreative ideer er gode og man må forvente at layoutet udvikles og ændres med tiden. Ansvarshavende redaktør Antal personer: 1 Medtager flg. på produktionsmødet: Et par ældre numre af bladet til reference. Referatet fra formødet.

6 Version 2.0 Side 6 af 12 Artikler, som er lagt på DØK SMilers posthylde på DSR, JTP. Diskette med artikler, som er blevet sendt til Diskette med skabelon for et blad. Dan har en. Indeholder bl.a. Logoet samt headers med sidenummerering. Evt. fotografier til indscanning til brug i bladet. Evt. diskette med ekstra skrifttyper, som Dan har. Har desuden ansvaret for at alle artikler kommer med i bladet, og at der ikke er mange graverende fejl i bladet. De medbragte ældre blade kan bruges til reference for, hvilke indlæg, der er faste. Der skal bl.a. checkes for om følgende linie er indskrevet i kolofonen: DØK SMiler trykkes og finansieres af DSR med støtte fra Samfundslitteratur. Udsendelse til medlemmer af dimittendforeningen er finansieret af DØK Foreningen/dimittend foreningen.. Desuden skal der tydeligt stå på forsiden: Udgives i samarbejde med DSR. Der skal et sted i bladet være en tydelig angivelse af deadlines for de næste 2-3 numre og adressen til bladet. Evt. en reklame for online-versionen af SMiler. Efter færdigredigering og layout af bladet tages en kopi af filen på en diskette. Filen sendes til Søren Tjørnov 90, som vedligeholder SMilers hjemmeside på Internettet. Han har Den ansvarshavende redaktør sørger for at bladet bliver udskrevet. Det er vigtigt at udskrive bladet i 150 dpi eller til nøds 300 dpi, da alle billeder ellers bliver sorte firkanter ved nedkopieringen. Der er dog muligvis en funktion i printerdriveren, der gør det muligt ved udskrivningen at udskrive dokumentet som to A5 sider på en almindelig A4 side. Hvis dette er tilfældet, skal man blot udskrive i 300 dpi. Efter at siderne er gennemset for formateringsfejl som overskrifter i slutningen af en side m.m. kan det udskrevne blad overhændes til personerne, som har trykkerrollen. Trykkere Antal personer: 2-3 Selve trykningen kan evt. foretages af DSR s trykkere, hvis de har tid. Men i så fald skal det aftales i god tid, hvornår bladet afleveres og hvornår det kan hentes igen. Trykkerne Jack og Jan kan kontaktes dagligt på telefon eller 3901 internt på skolen. De er normalt på trykkeriet mellem 9-13 eller Trykkerne har dog generelt meget at lave, og de bør derfor ikke belemres med trykningen af bladet. Ved en evt. aflevering af bladet til kopiering af DSR s trykkere påklistres en meddelelse om: Afhentningstidspunkt Antal eksemplarer (Normalt stk.) Hvad farve skal forsiden have. Samt at vi gerne vil have en tilbagemelding på, hvor mange kopier der er brugt ved trykning af bladet. (Altså hvor meget har tællernøglen talt)

7 Version 2.0 Side 7 af 12 Hvis det vælges at lade DSR s trykkere trykke bladet springes det efterfølgende over og der gås til *). Hvis trykkerne vælger selv at trykke bladet læses videre. Hvis printerdriveren ikke automatisk har sørget for at siderne er placeret på de rigtige papirer, så påklistres A4 siderne på A3 ark to og to, så det passer med inddelingen af sider i et blad. Herefter nedkopieres de til A4 med tryk på hver side, således at hvis man ligger siderne sammen, så har man prototypen på bladet. På trykkeriet på Nansensgade: Man beder trykkeren om en tællernøgle til kopiering. Hvis han ikke er der, kan man i DeSiRe låne nøglen til trykkerkontoret (længst til højre på DSR s gang på Nansensgade). Her kan man låne en tællernøgle samt tilhørende nøgle til kopiering. Tællernøglens nummer (4 cifre) samt starttal for tælleren (6 cifre) noteres på et papir. Tællernøgle og kopinøgle indsættes i kopimaskinen. Prototypen lægges i kopimaskinen med forsiden pegende opad. Der vælges kopiering med 2 sider til 2 sider samt kopiering med speciel første side (omslag). Det farvede papir til forsiden lægges i papirskuffe 2. Der laves en kopi, som grundigt checkes igennem for om siderne er placeret rigtigt, og at alt er læseligt. Der ligger forskellige farver papir i trykkerskabet længst til venstre i trykkerstuen. Herefter kan der fortsættes med et større oplag. Mens maskinen kopierer kan de færdige blade hæftes (se nedenstående). De kan desuden lægges i kuverter samtidigt, hvis man arbejder sammen med personerne, som har rollen af blad distributører. Hæftning: Nøglen til trykkerskabene skaffes fra trykkeren. Hvis han ikke er der, kan man låne nøglen til hans kontor (længst til højre på DSR s gang på Nansensgade) fra en bartender på DeSiRe. Nøglen til skabene ligger i den andenøverste skuffe i skrivebordet. I det øverste skab længst til højre i trykkerstuen ligger der en fodpedal til hæftemaskinen. Denne tilsluttes efter at maskinen er slukket. Papirholderen frigøres og sættes på skrå som en tagryg, således, at der kan ligge et åbnet blad hen over tagryggen. Herefter kan maskinen tændes. Bladene hæftes med to hæfteklammer med tryk på fodpedalen. Efter færdig trykning slukkes hæftemaskinen, papirholderen sættes tilbage i oprindelig stilling og fodpedalen låses igen inde i skabet. Evt. overskydende farvet papir tages ud af papirskuffe 2 og lægges tilbage. Tællerens antal noteres på papiret og dette lægges tilbage til trykkeren med besked om, at det kopierede antal er brugt til DØK Smiler nr. XX. Antallet oplyses desuden til Budget ansvarlig. Desuden afleveres alle lånte nøgler og tællernøgler på trykker kontoret. *) Bladene fragtes til JTP i papkasser. Ca reserveres til udsendelse og lægges på DSR, JTP, hvorefter blad distributørerne overtager forsendelsen. Resten lægges i en kasse i DØK/møk. Man kan evt. ophænge en seddel om, at DØK SMiler er udkommet.

8 Version 2.0 Side 8 af 12 For mere uddybende information om trykning henvises til Søren Tjørnovs manual fra 1994, som ligger på DØK Online. Blad distributører Antal personer: 2-3 Efter formødet skal der rekvireres adressemærkater på medlemmerne af dimittend foreningen, således at disse kan få tilsendt bladet. Disse adressemærkater fås ved at kontakte Michael Bjertrup fra Dimittend-foreningen på telefon Der tages kopier af adressemærkaterne på medlemmer af dimittend-foreningen. Disse skal senere bruges som bilag til DSR s faktura til DØK-foreningen, som betaler udsendelsen til dimittenderne. Et medlem af bestyrelsen for DØK-foreningen skal senere have overrakt de førnævnte bilag. Når bladet er færdigtrykt kan udsendelsen foretages. Blad distributørerne aftaler et tidspunkt, hvor de kan mødes og lægge bladene i kuverter og påklistre mærkater. Kuverter kan fås på et af DSR s kontorer. Efter færdigpakningen optælles antallet af kuverter, som skal sendes til dimittenderne. Dette tal samt frankeringsprisen (skal helst være B-post) for hver kuvert nedskrives som på Bilag 2 i 2 kopier. Den ene kopi afleveres til Cathrine, sekretær, DSR, JTP. Den 2. kopi lægges sammen med kuverterne i en kasse, som sendes med intern post til Helle, forretningsfører, DSR i Dalgas Have. Skriv: DSR/DH Helle på kassen og aflever den i postrummet eller hos betjenten i stuen, JTP. Cathrine eller Helle fra DSR kan ud fra oplysningerne de har fået således sørge for, at DØK Foreningen bliver faktureret frankeringen til Dimittendforeningen. Da blad distributørerne er afhængige af trykkerne, kan disse to funktioner evt. arbejde sammen. Budget ansvarlig Antal personer: 1 At holde øje med at budgettet for DØK SMiler overholdes nogenlunde. Det er muligt, at det er en god ide, at det er samme person, der har denne tjans for hvert blad.

9 Version 2.0 Side 9 af 12 Til dette kan skemaet i bilag 3 bruges. Man sørger for ved hver udgave af SMiler at indhente oplysninger om flg.: 1. Hvor mange penge, der blev brugt til pizza (diæter). Oplysning fås fra personen, der lagde ud 2. Hvor mange kopier, blev i alt brugt ved produktionen af bladet. Oplysning fås fra Trykkerne. 3. Hvor store var reklame-indtægterne. Oplysningerne fås fra Annoncør ansvarlig. Der skal for hvert nye år indsendes budgetforslaget for det kommende år til DSR s bestyrelse. Mailing liste administrator Antal personer: 1 (Bør være samme person i en længere periode.) Sørger for at tilføje og fjerne redaktionsmedlemmer fra DØK SMilers mailingliste, så snart der er ændringer i redaktionens sammensætning. Mailinglisten ligger i øjeblikket på mail.cbs.dk, og kan ændres ved at sende en mail til Der har været overvejelser om at flytte den til en anden server og lade (på mail.cbs.dk) videresende til denne nye mailingliste. At flytte listen vil medføre, at mailing liste administrator selv har mulighed for at gå ind og ændre i listen med deraf bedre overblik til følge. Ved evt. ny liste vil følgende sikkert gælde: Bruger navn: smiler Password: Kendes af mailingliste administratoren. Ændringer til dette dokument bedes sendt til Dan 96

10 Version 2.0 Side 10 af 12 Bilag 1: Oversigt over rolle/funktionsfordeling Rolle/funktion Nr. 71 Nr. 72 Nr. 73 Nr. 74 Nr. 75 Mødeindkalder Referent Annoncør ansvarlig Ansvarshavende redaktør Trykkere Blad distributører Budget ansvarlig Mailing liste administrator

11 Version 2.0 Side 11 af 12 Bilag 2: Udsendelse af DØK SMiler Til: Helle, Forretningsfører DSR, Dalgas Have CC: Cathrine, sekretær DSR JTP. Dato: Blad nr: DØK SMiler sendt til Dalgas Have: Kuverterne bedes venligst frankeret og DØK Foreningen faktureret efter nedenstående oplysninger. Antal kuverter: Frankeringspris pr. kuvert: Fakturabeløb i alt: Med venlig hilsen DØK SMiler redaktionen, JTP Kontaktperson:

12 Version 2.0 Side 12 af 12 Bilag 3: Internt skema for budget Dette er et forslag til et skema, som kan bruges af budget ansvarlig til at holde øje med, at budgettet ikke overskrives: Beregning af felter: Kopiforbrug = antal sider * 0,5 (0,5 eller pris for kopi p.t.. I budgettet for 1997 er det 0,5) Diæt saldo = Diætsaldo(forrige linie) Diæter ved prod. møde Kopi saldo = Kopisaldo(forrige linie) kopiforbrug + reklameindtægter Samlet saldo = Diætsaldo + Kopisaldo Blad nr. Diæter ved prod. møde Kopi forbrug Reklame indtægter Diæt saldo Kopi saldo Samlet saldo

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd

1 af 5. Nogle. Word. funktioner. Mvh otto. Indhold. Fortryd 1 af 5 Nogle funktioner til tekstbehandling i Meningen med vejledningen her er at kursisterne i forbindelse med større skriftlige opgaver f.eks. Historieopgaven, Mini SSO, Større Skriftlig Opgave (SSO)

Læs mere

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du:

I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: VORES NORDSJÆLLAND HURTIGT I GANG MANUAL 01: Bruger HVAD INDEHOLDER DENNE MANUAL? I denne manual kan du finde en hurtig introduktion til hvordan du: 1. Finder Vores Nordsjælland hjemmesiden 2. Opretter

Læs mere

IT-manual August 2014

IT-manual August 2014 IT-manual August 2014 Indhold IT-pixibog Opgave i brug af Lectio At skrive store opgaver i Word Opgave i at bruge Words specialfunktioner 1 IT-pixibog Skolens computere - låner jeg en computer? - hente

Læs mere

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013

Version 1.2: 23/8-2015. Vejledning. Rapportskabelon til Word 2010/2013 Version 1.2: 23/8-2015 Vejledning Rapportskabelon til Word 2010/2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Installation af rapportskabelon... 3 Opret et nyt dokument til din rapport... 4 MIM Menu...... 5

Læs mere

Quickguide til kredscms. Login

Quickguide til kredscms. Login Quickguide til kredscms Dette er en quickguide, der vil præsentere dig for de mest basale funktioner i kredscms. Finder du ikke svar her, så prøv at spørge andre webmastere via debatforummet på leder.fdf.dk:

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0

My booking. Generelt. Forsiden. Version 9.0 My booking Version 9.0 System til at lave online bookinger, med mulighed for opdeling i grupper, forskellige booking typer, ændre layout indstillinger, status styring, sprogvalg samt en del mere, detaljer

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder

Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Vejledning i brug af dli dokumenthåndteringssystemet til virksomheder Indhold Generelt... 1 Windows tidligere versioner... 1 Windows 10... 2 Apple Mac... 2 Log på... 2 Rediger dokumentet... 2 Tilføj et

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning

Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Mikkel Skovs hjemmeside Ledervedlejning Version 1.1 10/08/2008 Indhold Indledning...1 Åbningsside...2 Login...5 Leder Info...5 Oprettelse af indhold...5 Oprettelse af artikel...5 Gem artikel...11 Hvem

Læs mere

1. Større opgaver i word

1. Større opgaver i word Indholdsfortegnelse 1. Større opgaver i word...1 1.1. Typografier... 1 1.1.1. Normal... 1 1.1.2. Overskrifter... 5 1.2. Dispositionsvisning... 6 1.3. Indholdsfortegnelse... 6 1.4. Krydshenvisninger...

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac.

Skabelonfilen er udarbejdet i Word til Windows (Office 2010) og er også afprøvet i Word til Mac. Nordiske Studier i Leksikografi 13 (København 2015) Brug af stilark Vi vil gerne have at alle forfattere benytter den Word-fil som redaktionen har udarbejdet og sendt ud, både forfattere og redaktører

Læs mere

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude.

Navigationsrude Tryk på Ctrl+F for at få vist navigationsruden. Du kan omorganisere et dokument ved at trække dokumentets overskrift i denne rude. Startvejledning Microsoft Word 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan lære programmet at kende. Værktøjslinjen Hurtig adgang Kommandoer

Læs mere

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER

ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 ANNONCEFORMATER OG SPECIFIKATIONER MEDIEINFORMATION 2015 H-D Journalen er medlemsmagasin for medlemmerne af Harley- Davidson Club of Denmark. Klubben består af ca. 6.400 medlemmer

Læs mere

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM

Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM Bogfunktionen eller Slægtsbogen i FTM En blandt mange af Family Tree Maker s styrker er evnen til at præsentere data på mange forskellige måder, og i dette skrift vil bogfunktionen blive gennemgået. Funktionen

Læs mere

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012

FORENINGSGUIDE. Bydelsmødrenes Landsorganisation. Juli 2012 EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDE Bydelsmødrenes Landsorganisation B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 Juli 01 INDHOLD Introduktion til Foreningsguiden Foreningens økonomi 6 Foreningens konto 7 Dankort 9 CVR-nummer

Læs mere

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org

Artikel om... Sideskabeloner. Eksempel på bogsideskabelon. OpenOffice.org Artikel om... Sideskabeloner Eksempel på bogsideskabelon OpenOffice.org Rettigheder Dette dokument er beskyttet af Copyright 2006 til bidragsyderne, som er oplistet i afsnittet Forfattere. Du kan distribuere

Læs mere

Opgaver til modul 3 Word 97

Opgaver til modul 3 Word 97 Opgaver til modul 3 Word 97 Det følgende indeholder en stribe opgaver, der alle kan løses ved hjælp af Microsoft Word 97 samt Word 6.0 og 7.0. Alle opgaverne svarer i indhold og sværhedsgrad til de opgaver,

Læs mere

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 1 preben bernitt bernitt-matematik.dk 1 excel 1 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 1 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt

Læs mere

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011

Tillykke. Vil I sælge jeres hus i Bakken bofællesskab? 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 31. årgang Nr. 7 14. februar 2011 E-mail: Bakkanalen@bf-bakken.dk Hjemmeside: www.bfbakken.com Redaktion Hjørdis Deadline søndag kl. 16 00 Redigeres af bofæller Indlæg til Bakkanalen: Skriv teksten i arial

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Opgave: Digitalisering af et dokument

Opgave: Digitalisering af et dokument Denne opgave omhandler digitaliseringen af et Veje i Frederikssund Kommune. I opgaven gennemgås følgende: Oprettelse af mapper og sider på hjemmesiden Indsættelse af tekst, billeder, links til PDF og hjemmesider

Læs mere

Intro til Fronter for studerende

Intro til Fronter for studerende Intro til Fronter for studerende I denne manual vil vi gennemgå: - Login i Fronter - Fronters brugerflade - Dagens (Fronters forside) - Navigation i rum og læsning/upload af dokumenter - Hvordan man opdaterer

Læs mere

Designmanual light Juli 2014

Designmanual light Juli 2014 Designmanual light Juli 2014 2 Indhold Intro... 4 Om logoet... 4 Her finder du logoerne... 4 Logo i farver og sort/hvid... 5 Logobold og logotype sammen... 6 Brevpapir... 7 Brevet - sådan skal det se ud...

Læs mere

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen

Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Brug af IT-udstyr ved skriftlig eksamen Ved brug af skolens IT-udstyr til skriftlig eksamen skal du: Medbringe dit UNI-login Oprette sidehoved/-fod til dine dokumenter (skolen har en færdig skabelon, som

Læs mere

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen

Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Sådan bruges budget 2011 i økonomiportalen Version 1.0 02-05-2010 Udarbejdet af Brandsoft. 1 Før man kan bruge økonomiportalen, skal man have et kasse nr. og en adgangskode. Det er provstiet, der udleverer

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Kvikguide til NetBlanket

Kvikguide til NetBlanket Kvikguide til NetBlanket NetBlanket er meget nemt at anvende og kræver ikke særlig undervisning. Der findes en udførlig vejledning til NetBlanket, hvor alle funktioner er beskrevet. Men til dig, der gerne

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004

Referat fra bestyrelsesmøde den 9 NOV 2004 Side 1 Viborg den 16 NOV 2004 Til Jesper Myrtue, Teglmarken 113, Jakob Hoffmann, Teglmarken 203 Martin Neubert, Teglmarken 16, Erik Krogh, Enghaverne 38, Jan Stampe, Teglmarken 53, Ole Rishøj, Enghaverne

Læs mere

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk

Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for. SOIF www.soif.dk Mini-guide for opdatering af hjemmesiden for SOIF www.soif.dk Senest opdateret: 03-07-2009 Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse 2 Lidt generelt om KlubCMS 3 Brugere/Brugergrupper 3 Sideopbygning:

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne.

Installationen af Designskabelonerne gøres ved at installere henholdsvis et lille program samt en række skrifttyper som bruges af skabelonerne. Quickguide til AU s designskabeloner i Word 2007 Denne guide indeholder to elementer: 1. Installation af skabeloner 2. Hvordan skabeloner benyttes Er skabelonerne installeret på din maskine, kan du gå

Læs mere

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no

Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office. Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Brugervejledning til Avery Wizard for Microsoft Office Dansk version til www.avery.dk - www.avery.no Indholdsfortegnelse 1. Systemkrav 1. Systemkrav for at anvende Avery Wizard 2. Installering af Wizard

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet A4. Opdateret den 25. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet A4 Opdateret den 25. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: A4 - Publikation...

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar

FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar EESTYRELSESARB FORENINGSGUIDEN Center for Socialt Ansvar B1 3 FUNDRAISING JDE PR 4 EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB EESTYRELSESARB INTRODUKTION til Foreningsguiden Denne guide

Læs mere

LEMAN / Præsentation

LEMAN / Præsentation LEMAN / Præsentation Velkommen til LEMAN Internet booking. Vi vil i det følgende gennemgå login, opsætning og indtastnings-muligheder. Systemet findes på http://booking.leman.dk eller via LEMAN s hjemmeside.

Læs mere

Indhold. Side 1 af 8 sider

Indhold. Side 1 af 8 sider Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Valg af skabelon/design...2 Indskrivning af tekst...5 Indsætte billede...6 Zoom...6 Designgalleri...6 Sideopsætning...7 Uden brug af skabelon...7 Afsluttende bemærkning...8

Læs mere

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord.

Først skal du oprette dig i systemet, d. v. s. du skal have en såkaldt Googlekonto bestående af en mailadresse og et kodeord. Gmail Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Opret dig i systemet...2 At skrive mails...5 Sende en mail til flere personer...8 Vedhæfte en fil...9 Kladde...10 Signatur...11 Modtagne mails...12 Stjernemarkering...14

Læs mere

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune

Manual Version 2. til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Manual Version 2 til oprettelse af hjemmesider for landsbyer i Rebild kommune Oversigt: Login Hjemmeside...... side 3 Login Administrationsmodul... side 5 Kategorier.. side 6 Opret/rediger første side...

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38

COOP brugermanual til Podio BRUGERMANUAL. til Podio. 23. februar 2015 Side 1 af 38 BRUGERMANUAL til Podio 23. februar 2015 Side 1 af 38 INDHOLDSFORTEGNELSE HVAD ER PODIO?... 3 HVAD KAN VI PÅ PODIO?... 4 Aktivitet... 4 Bestyrelsesmøder... 4 Arrangementer & aktiviteter... 5 Opslagstavle...

Læs mere

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017

FVU prøve. Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 FVU prøve Hvem gør hvad VUC Vest / DOP (driftsoverenskomstparten), gældende pr. 1. juli 2017 PRAKTISK INFORMATION: Undervisningsministeriet sender CD er til VUC Vest 2 gange om året (december og juli)

Læs mere

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5

Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3. 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3. 3 Overblik over siderne... 5 Skolekvalitet.dk Manual Version 1.0 Indhold 1 Om Skolekvalitet.dk...3 2 Vælg evalueringsmodel før du går i gang...3 3 Overblik over siderne... 5 3.1 Oversigt over centrale funktioner:... 6 4 Kom godt i

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest

Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest Vejledning til den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden Vest November 2015 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation

Læs mere

Informationsteknologi

Informationsteknologi Råd og vejledning ved rapportskrivning Indhold: 1. Start på rapport oprettelse af forside:... 2 1.1 Oprettelse... 2 1.2 Margener... 2 1.3 Skrifttype... 3 2. Øvrige dele af opgaven... 4 3. Sidehoved og

Læs mere

Brugervejledning til Doc2Mail

Brugervejledning til Doc2Mail ** Brugervejledning til Doc2Mail Version 3.5 KMD Doc2Mail Indholdsfortegnelse Forord... 1-3 1 Introduktion... 1-4 2 Sådan bruger du Doc2Mail... 2-5 2.1 Doc2Mail-dialogvinduet... 2-6 2.2 Udskrivning med

Læs mere

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk

matematik Demo excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel trin 2 bernitt-matematik.dk 1 excel 2 2007 by bernitt-matematik.dk matematik excel 2 1. udgave som E-bog 2007 by bernitt-matematik.dk Kopiering af denne bog er kun tilladt efter aftale

Læs mere

Håndtering af lokale hjemmesider (pr )

Håndtering af lokale hjemmesider (pr ) Håndtering af lokale hjemmesider (pr. 21.12.2016) Forsiden Side 1 A. Skift øverste store foto Side 1 B. Kredsens / afdelingens navn i øverste foto Side 1 C. Kommende Åbne haver Side 2 D. Kommende Arrangementer

Læs mere

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug.

LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER. Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. LANDBRUG SALGSOPSTILLINGER Særlige features og vejledning til brugen af C&B`s salgsopstillinger på kategori Landbrug. INDHOLD Indhold 1 Indledning 2 Forsiden 3 Opsætning 3 Indholdsfortegnelsen 4 Afsnit

Læs mere

Initialmåling for deltager

Initialmåling for deltager Initialmåling for deltager Kundedemo - Demohold Deltagerkode - leif Kendt pensum Mulig tilvækst 25% 25% af de pensum relaterede spørgsmål blev besvaret rigtigt. I gang med tekstbehandling 1 Tilpasse opsætning

Læs mere

Sådan styrer du dine sidetal Word

Sådan styrer du dine sidetal Word Sådan styrer du dine sidetal Word Her vil du kunne finde guides til Word, om hvordan man indsætter sidetal. Der er også et afsnit om hvordan man oprette en automatisk indholdsfortegnelse. Sidetal Word

Læs mere

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem

Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Vejledning til udskrivning af etiketter/labels og konvolutter i Blåt Medlem Blåt Medlem giver mulighed for at udskrive etiketter/labels og kuverter til medlemmerne af den enhed man er medlemsansvarlig

Læs mere

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011

Brugervejledning. Miljøministeriet M65. Opdateret den 27. oktober 2011 Brugervejledning Miljøministeriet M65 Opdateret den 27. oktober 2011 Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 Opret et nyt dokument... 3 Før du starter... 4 Om at arbejde med typografier:... 5 Menu: M65 -

Læs mere

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og

5. Vælg den udgave du ønsker, og skriv det antal du ønsker at købe i rubrikken efter antal og s. 1 / 9 1. www.nodebasen.dk 2. Find den node, du gerne vil købe ved at trykke dig ind på en kategori i venstre kolonne: 3. Tryk på titlen eller tryk på under den sang du ønsker 4. Nu kommer du ind på

Læs mere

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation

Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Vejledning til den skrevne patientinformation i HEV August 2013 /Kommunikation Inden du går i gang: Er det første gang, du skal bruge den fælles skabelon for den skrevne patientinformation i Hospitalsenheden

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning.

Mbridge tilmeldingssystem Version Vejledning. Mbridge tilmeldingssystem Version 23-07-2017. Vejledning. Indholdsfortegnelse. Indledning...2 Tilmelding til turnering (spillere)...2 Slet tilmelding...4 Opsætning af turneringer (turneringsleder)...5

Læs mere

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde

Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde Frivillighåndbog Bestyrelsesarbejde 1 Indhold Bestyrelsens arbejde... 3 Generalforsamling og bestyrelse... 3 Bestyrelse... 3 Formandsposten... 4 Næstformandsposten... 4 Kassereren... 5 Sekretæren... 5

Læs mere

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut

Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle Viste. Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer. Accepter Afslut Genvejstaster i Word 2003 Kommandonavn Ændringstaster Tast Menu Accepter Alle te Accepter Ændringer Accepter Alle Ændringer Accepter Afslut Afsnit Ned Ctrl+ Ned Afsnit Ned Udvid Ctrl+Skift+ Ned Afsnit

Læs mere

Vejledning til Word på PC

Vejledning til Word på PC Nyborg Gymnasium Marts 2016/CN Vejledning til Word på PC Indholdsfortegnelse Sådan laver du en indholdsfortegnelse... 2 Sidenummerering, når udvalgte sider ikke skal nummereres... 3 Henvisninger, citater

Læs mere

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15

Web booking. Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Web booking Erik Jensen, enj@adm.ku.dk, 35 32 46 15 Indtast jeres Kundenummer og Kodeord Der er oprettet en adgang til hvert institut, som alle skal bruge. På den måde kommer faktura til det rette EAN

Læs mere

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline

manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline manual til Redaktionen intro avisens profil planlægning research foto fokus skriv layout deadline Indhold Kom godt i gang med Redaktionen 3 Opret avis 4 Opret redaktioner 6 Tilknyt elever 7 Fordel elever

Læs mere

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN

5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER 5.1 TRIN 5. OPSÆTNING DOKUMENTSKABELONER Under fanen Dok. skabeloner kan du arbejde med de skabeloner som du har i systemet, eller du kan oprette nye. I denne vejledning kigger vi på hvordan du kan tilrette selve

Læs mere

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014

Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Køge Handelsskole Vejledning til FollowYou Version 1.2 marts 2014 Indhold Grundlæggende om systemet... 1 Opstart-login med kort og uden kort... 1 Glemt kortet?... 3 Kopi... 4 Udskrivning... 5 Scan... 7

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station

Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station Vejledning til Windows 7 P-net bærbar/docking station LÆSES INDEN DU GÅR I GANG!! Inden du afleverer din gamle bærbare pc eller får udleveret ny maskine, skal du være opmærksom på flg.: Da alle data fra

Læs mere

NYT. Få en ny Formular i PakIT Helt gratis

NYT. Få en ny Formular i PakIT Helt gratis NYT April 2004 Tema: Gør det selv: Ny formular Total- er sponsor for en ny webside for amatørkunstnere. Se side 3 Få en ny Formular i PakIT Helt gratis Mangler du en formular til en transportør som US-Mail,

Læs mere

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30

Beslutningsreferat af: Referat nr. 6. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 05.04.05 kl. 18.30 21.30 DIRIGENT: DAVID AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Freddy, David, Pia H., Pia K., Mads, Aase. Afbud fra Per N., Niels, Karin, Klaus. Uden afbud fra Per Chr. Bestyrelsen besluttede, at fremover bliver det ikke

Læs mere

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne

Finanstilsynets indberetningssystem. Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynets indberetningssystem Vejledning til Regnearksskabelonerne Finanstilsynet - 2. udgave oktober 2009 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 FORUDSÆTNINGER... 3 3 TRIN FOR TRIN... 4 3.1 Hent

Læs mere

Brevlinie Brevpapir Officielt brevpapir

Brevlinie Brevpapir Officielt brevpapir Brevpapir Officielt brevpapir Kommunens brevpapir er et fortrykt A4 ark udeb data. Alt tekst + kommunens data printes på fra egen PC (Se opsætning af brevpapir). Brevpapiret vises her i formindsket udgave.

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve

Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve 60+Bornholm Videregående pc-vejledning Modul 16, Word 5 Felter, tabeller og breve Felter Et felt er et område i dokumentteksten, hvor der automatisk indsættes en værdi. Eksempler: Aktuelle sidenummer eller

Læs mere

Nyheder til version 2013-3

Nyheder til version 2013-3 Nyheder til version 2013-3 En stærk brancheløsning fra Inventio.IT 1 Indledning... 3 2 C5 2012 SP 2 Nyheder... 3 2.1 Generelle revisor nyheder i C5... 3 3 C5 online Integration (fra version 2013)... 3

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold

Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007 Indhold Større skriftlige opgaver i Microsoft Word 2007... 1 Inddeling i afsnit... 2 Sideskift... 2 Sidetal og Sektionsskift... 3 Indholdsfortegnelse...

Læs mere

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard

IT i dagtilbud. Begynder manual VIFIN. Af Elin B. Odgaard IT i dagtilbud Begynder manual Af Elin B. Odgaard VIFIN Indholdsfortegnelse IPad'en og dens dele Sådan ser ipad'en ud - Forsiden Sådan ser ipad'en ud - Bagsiden For at komme igang Hjemmeskærm som funktion

Læs mere

Vejledning til de bydende

Vejledning til de bydende Vejledning til de bydende Juni 2013/JET Indledning Indledning ibinder er et web-baseret program, til håndtering af byggeprojekter og ejendomsdrift på en hidtil uset brugervenlig og økonomisk måde. ibinder

Læs mere

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS

Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med. KlubCMS Vejledning for opdatering af hjemmesiden opbygget med KlubCMS Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Lidt generelt om KlubCMS... 3 Sideopbygning:... 4 Brugere/Brugergrupper...

Læs mere

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt.

Indhold. Du kan klikke på den enkelte overskift for at komme til det ønskede punkt. Indhold Login 2 Udsendelse af besked Udsendelsesmetoder 3 Udsendelse via vejeudvælgelse 4 Udsendelse Send via niveau opdeling (afhængig af abonnementsform) 11 Udsendelse søg på tværs af postnummer 12 Udsendelse

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside

Vejledning i redigering af apotekets hjemmeside i redigering af apotekets hjemmeside It-afdelingen Januar 2007 INDHOLDSFORTEGNELSE FEJL! BOGMÆRKE ER IKKE DEFINERET. 1 INTRODUKTION 3 2 ADMINISTRATION 4 3 OPBYGNING 4 SIDER 5 FIL ARKIV 6 ARTIKLER 7 ØVRIGE

Læs mere

Kom godt i gang med SMS fra Outlook

Kom godt i gang med SMS fra Outlook Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax fra Outlook. Programmet er integreret med din personlige Outlook-kontaktliste, og gør afsendelse af meddelelser

Læs mere

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag.

Vejledning 2015. På bordene ligger omslag til din besvarelse, med dit navn på. Sæt dig ved bordet med dit omslag. Vejledning 2015 Eksamen Indhold: 1. Ved prøvens begyndelse 2. Under prøven 3. Aflevering af din besvarelse 4. Regler for eksamen generelt 5. Brug af computer 6. Brug af ordbøger 7. Udeblivelse og snyd

Læs mere

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office

Blåt Medlem. Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Blåt Medlem Vejledning i kontingentopkrævning med e-mail ved brug af Word eller Open Office Formål... 2 Forskelle... 2 MS Word... 2 Open Office... 2 Kontakt til din mail... 3 Datafilen fra Blåt Medlem...

Læs mere

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du:

Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: Modul 1 Adgang til det trådløse netværk, Kommunikation i Lectio og Office365 Efter gennemgangen af dette modul skal du: 1. Være kommet på skolens trådløse netværk 2. Kunne se dit skema og dine lektier

Læs mere

Opsætning af filer til tryk

Opsætning af filer til tryk Opsætning af filer til tryk Indholdsfortegnelse Indholdsfiler 2 Marginer 2 Antal sider 2 Sidetal 3 Publikationens indhold 3 Skæringskant 3 Omslagsgrafik (cover) 4 Før du går i gang 4 Opsætning 4 Indbindingstype

Læs mere

ADMINISTRATIONS MANUAL

ADMINISTRATIONS MANUAL ADMINISTRATIONS MANUAL onmap.dk Administrations Manual Dansk Version 0.1 Side 1 Denne manual beskrive hvordan en race administrator kan opsætte og bruge onmap.dk race protalen til at lave en specialiseret

Læs mere

Forsendelse af breve med Doc2Mail

Forsendelse af breve med Doc2Mail Forsendelse af breve med Doc2Mail Introduktion Med Doc2Mail kan du aflevere dokumenter fra dine alm. programmer direkte til modtageres digitale postkasse eller til KMD s printerservice. Printerservice

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

Brugervejledning til KasseRapporten

Brugervejledning til KasseRapporten Brugervejledning til KasseRapporten INSTALLATIONSVEJLEDNING...2 FØRSTE GANG DU TAGER KASSERAPPORTEN I BRUG...3 KOM GODT I GANG MED KASSERAPPORTEN...4 KASSERAPPORTEN - BRUG AF EGEN KONTOPLAN...9 KASSERAPPORTEN

Læs mere

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm

Vejledning. Excel-skabelon. til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm Vejledning Excel-skabelon til oprettelse af kalendere KalenderSkabelon_2017_01.xlsm 05-04-2017 Ecxelversioner Skabelonen er oprettet i Excel 2010 i xlsm-format. Så vidt jeg ved, kan Excel 2007 arbejde

Læs mere

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do

Generel information. Brugere. Hjemmesidens lay-out. HIF Hjemmeside How to do Generel information Dette dokument er en brugsanvisning for hjemmesidens back-end brugere, med information om hvordan man logger ind og hvordan man arbejder med hjemmesiden/hjemmesidens funktioner samt

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere