Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt"

Transkript

1 Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Undervisere: Landsdommer Ole Dybdahl og advokat(h) Torben Steffensen Mandag den 26. Juni 2014 Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra Reklamation til resultat nationalt og internationalt Mandag den 26. juni 2014

2 Program, deltagerliste og evalueringsskema Reklamation og forældelse Ansvarssubjekter Spørgsmål til skønsmanden Ensidigt indhentede erklæringer Kravstyper, formelle og materielle krav, documentation og bevisbyrde Vba processen Sagsstrategi resultat

3

4 Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Den 26. maj kl Program n Registrering og kaffe Reklamation og forældelse Ansvarssubjekter Spørgsmål til skønsmanden Ensidigt indhentede erklæringer Frokost Kravstyper, formelle og materielle krav, dokumentation og bevisbyrde Pause Vba-processen Sagsstrategi - resultat

5 Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Den 26. maj 2014, kl Evalueringsskema Navn:... Tilfredshedsskala fra1-5 hvor 5 er bedst Hvor tilfreds er du med information forud for arrangementet? (Kontakt med Advokaternes-HR, bekræftelse, reminder mm) Hvor tilfreds er du med kursets indhold? Hvor tilfreds er du med kursets form? Hvor tilfreds er du med underviseren, Ole Dybdahl? Hvor tilfreds er du med underviseren, Torben Steffensen? Hvor tilfreds er du med kursusmaterialerne? Hvor tilfreds er du med kursusstedet? Hvor tilfreds er du alt i alt? Kommentarer: Forslag til næste gang dette kursus gennemføres: Forslag til andre kurser, som du finder relevante:

6

7 Entreprisetvisten Reklamation og forældelse Torben Steffensen, advokat (H) Leder af MTH Dispute 26. maj mth.dk Reklamation og forældelse Disposition: Rettidig og retmæssig reklamation, Samspil mellem reklamation og forældelse, Afbrydelse og udsættelse af forældelse, herunder praksis om erkendelse af ansvar og indledning af forligsforhandlinger, og overgangsregel i 2007-loven 2 1 1

8 Reklamation Reklamation: E s ansvarsperiode, frist afbrydes ved BH s reklamation. AB 32.2 og 36. BH s mangelskrav. Rettidig og retmæssig reklamation Ved for sen eller ikke-retmæssig reklamation mistes et ellers berettiget krav, ansvarsophør. Rettidighed er et spørgsmål at tidsfæste reklamationen. Hvornår er den kommet frem. Afsenders risiko. Retmæssigheden er spørgsmål om formelle krav til indholdet af reklamationen. 3 Reklamation Rettidig reklamation 32.2: inden rimelig tid efter, at manglerne er eller burde være opdaget Den relative frist. inden rimelig tid : Hvornår er der gået længere tid end rimeligt er? 36.1: inden 5 år efter aflevering Den absolutte frist. Skjulte mangler. Byggearbejder. Tilsvarende for ABR og leverance, hvis vedtaget klausul Afleveringsdatoen afgørende. Meget sjældent tvivl

9 Reklamation Eksempler på rimelig tid efter 32.2: Kendelse 26. april 2012 (C-11974): Synlige fra udførelsen (buler mellem badekabine og tilstødende elementvæg) (s.6n) blev ej reklameret ved afleveringen og for to lejligheder reklameret ved 1-års eftersyn og først ved 5-års som generelt problem: for sent for alle. Andre: synlige fra udførelsen (nøglesystem, kategori blå, ikke rød) (s.4), kunne ses ved afleveringen, uden videre kan ses (væg malet i glans 10 og ikke 20) (s.5). 5 Reklamation Eksempler på rimelig tid efter 32.2: (fortsat) KFE : Mangel, kloakarbejde, burde være opdaget ved sædvanlig undersøgelse ved betaling af slutregning i okt. 1973, reklamation i febr. 1975, for sent. UfR H: Kendskab til forhold var i strid m BR i dec. 1970, reklameret i sept. 1972, for sent. KFE : De konstaterede revnedannelser var resultatet af en længerevarende proces og i hvert fald måtte have været synlige omkring 1985 på en sådan måde, at der da burde have været reklameret. Da reklamation ikke kunne anses sket før 1988, fandtes denne reklamation at være fremsat for sent

10 Reklamation Eksempler på rimelig tid efter 32.2: (fortsat) Kendelse 25. april 2012 (C-7404): Forhold synlige ved udførelse hhv. aflevering. KFE : Ej rettidig reklamation efter 7-8 måneder henset til, at de skader der påberåbtes var gentagelser af tidligere skader, som nu forekom i stort antal. Købelovens 52: Viser det sig, at den solgte genstand lider af en mangel, har køberen, såfremt han vil påberåbe sig manglen, at give sælgeren meddelelse derom i handelskøb straks og ellers uden ugrundet ophold. TBB : Kbl. 52, jf. 51 [købers undersøgelsespligt], reklamerede 4 mdr. efter besigtigelse af skifersten: for sent. U H: Kbl. 52 (handelskøb, straks); bekendt med manglen (lastbil ikke forsynet med bagfjeder eller krængningsstabilisator og væltede) siden 12. juni 2002, kontaktede telefonisk den 20.sm. og krævede omlevering, og reklamerede skriftligt den 24.sm., for sent. 7 Reklamation 36, stk. 2: Længere ansvarsperiode end 5 år. Nr. 1: Indeståelse for længere periode. Eks. funktion, produkt mm. AB-betænkningen, side 140. Nr. 2: Svigtende KS. AB-betænkningen, side Væsentligt svigt, konstateret ved afleveringen. Krav til KS følger af aftalen, herunder kontrolplaner og god kvalitetssikringsskik. Mangel. Manglende udførelse af sikringen eller manglende dokumentation heraf. Afhjælpningsret. Hvis afhjælpning ikke muligt, forlænget ansvarsperiode. 10 år? Hilton-kendelsen, C-9277, afsat 4. januar 2013: side 74 (ikke godtgjort mangel) og 75 (ikke usædvanligt ved større byggerier, at KS tilsendes BH efter aflevering; ved modtagelsen af KS et år efter afleveringen, BH ikke reklameret over tidspunktet for tilsendelsen eller indholdet, ansvarsperioden efter stk. 1 regnes fra modtagelsen af KS). Nr. 3: Groft uforsvarligt forhold. AB-betænkningen, side Forsøgt at skjule mangelfuld ydelse. ABR 89: Svigt og grov uagtsomhed

11 Reklamation E s sikkerhedsstillelse, arbejdsgaranti ( 6): nedskrives ved aflevering (fra 15 til 10 %) og 1-års eftersyn (til to %), - Frigives ved udløb af 5-års ansvarsperiode. Den 5-årige reklamationsperiode er: Ansvarsperiode, ikke garantiperiode, selvom stillet sikkerhed/garanti. Hvis BH uberettiget nægter nedskrivning/frigørelse: Få kendelse på, at nedskrivning/frigørelse skal ske. BH betale E udgifter til provision mm. for garantiopretholdelsen: Hilton-kendelsen, C-9277, afsat 4. januar 2013: side 75. TBB Reklamation Retmæssig reklamation Simpel reklamation, altså ved underretning. Retsskridt kræves ikke. Ikke neutral, men med kvalificeret indhold. Modtager mulighed for nøje og konkret at forholde sig hertil: Betænkning nr. 1246, marts 1993 (AB-Betænkningen), side 134, 138, 139 (36): Side 138, 3. afsnit: skal indeholde en så nøje angivelse af manglerne, at entreprenøren kan tage stilling hertil, og således at der efterfølgende kan konstateres, hvilke mangler, der er reklameret over. Side 138, 4. afsnit: den endelige fastsættelse af manglernes omfang og andre detaljer mangelsopgøret først afklares efter fristens udløb

12 Reklamation Eksempler fra praksis: TBB VG: Reklameret vandindtrængning et sted, tilstrækkeligt til at afbryde vedr. vandindtrængning andet sted, men forældet. Kendelse af 9. december 2004 i C-7155 Sagen omhandlede berettigelsen af BH s krav om betaling af erstatning for mangler i form af rustskader ved opsat facadebeklædning i en ejendom. Da det ikke fremgik af de fremsendte skrivelser, at der skulle være begået en fejl af R i forbindelse med dennes rådgivning, og at R ikke kunne forvente eventuelt at blive holdt ansvarlig herfor, var reklamationen ikke rettidig (= ikke retmæssig). KFE : Ikke præciserede manglerne art, utilstrækkeligt. Kendelse 25. april 2012 (C-7404): Fremsendelse af 83-siders rapport (BSF) uden konkret angivelse, ej tilstrækkelig retmæssig reklamation (s. 41). 11 Reklamation NO NS 8405:2008 (NS 8405:2008 svarer til DK AB): 36.6: reklamation ved aflevering, har eller burde have opdaget ved afleveringsforretning, fortabes hvis ikke reklameret ved afleveringsforretningens afslutning. 36.7: derefter gælder uden ugrundet ophold og senest 5 år fra afleveringen. Ved afhjælpning gælder ny 5 års frist herfor, dog ikke længere end et år ud over den oprindelige frist, altså maksimalt i alt 6 år. 37.8: 36.6 og 36.7 gælder ikke ved forsæt eller grov uagtsomhed. SE ABT 06: Kap. 4, 7: Ansvarsperiode på 10 år og garantiperiode på 5 år, idet garanti medfører omvendt bevisbyrde, jf. kap. 5, 5. kap. 5, 15 uden ophold efter BH opdaget manglen eller årsagen til manglen. Ved for sen eller hvis burde have opdaget tidligere skal BH betale E s ekstraudgifter som følge heraf. Færøske ABF 06 som AB, 32 og 36 Grønlandske AP 95 som AB, 32 og

13 Reklamation FIDIC General Conditions, Yellow (= ABT): Almindelige/generelle betingelser. Sub-Clause : "Defects Notification Period" means the period for notifying defects in the Works or a Section (as the case may be) under Sub-Clause 11.1 [Completion of Outstanding Work and Remedying Defects], as stated in the Appendix to Tender (with any extension under Sub-Clause 11.3 [Extension of Defects Notification Period]), calculated from the date on which the Works or Section is completed as certified under Sub-Clause 10.1 [Taking Over of the Works and Sections]. Appendix to Tender: The following is a.o. to be considered and clarified drafting the Appendix to Tender: :Defects Notification Period is 365 days. 1.4 Governing law is [Insert]. Governing law shall always be discussed with L&I prior to the signing of the contract 1.4 Language for communication is English. 1.4 Ruling language is English. Particular Conditions: særlige betingelser, ændringer til GC. 13 Reklamation Sub-Clause 20.1, first third paragraph: 28 days. If the Contractor considers himself to be entitled to any extension of the Time for Completion and/or any additional payment, under any Clause of these Conditions or otherwise in connection with the Contract, the Contractor shall give notice to the Engineer, describing the event or circumstance giving rise to the claim. The notice shall be given as soon as practicable, and not later than 28 days after the Contractor became aware, or should have become aware, of the event or circumstance. If the Contractor fails to give notice of a Claim within such period of 28 days, the Time for Completion shall not be extended, the Contractor shall not be entitled to additional payment, and the Employer shall be discharged from all liability in connection with the claim. Otherwise, the following provisions of this Sub-Clause shall apply. The Contractor shall also submit any other notices which are required by the Contract, and supporting particulars for the claim, all as relevant to such event or circumstance

14 Reklamation FIDIC (fortsat): Sub-Clause 20.1, fourth and fifth paragraph: 42 days. The Contractor shall keep such contemporary records as may be necessary to substantiate any claim, either on the Site or at another location acceptable to the Engineer. Without admitting the Employer's liability, the Engineer may, after receiving any notice under this Sub-Clause, monitor the record-keeping and/or instruct the Contractor to keep further contemporary records. The Contractor shall permit the Engineer to inspect all these records, and shall (if instructed) submit copies to the Engineer. Within 42 days after the Contractor became aware (or should have become aware) of the event or circumstance giving rise to the Claim, or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Engineer, the Contractor shall send to the Engineer a fully detailed Claim which includes full supporting particulars of the basis of the claim and of the extension of time and/or additional payment claimed. If the event or circumstance giving rise to the Claim has a continuing effect: (a) this fully detailed claim shall be considered as interim; (b) the Contractor shall send further interim Claims at monthly intervals, giving the accumulated delay and/or amount claimed, and such further particulars as the Engineer may reasonably require; and (c) the Contractor shall send a final claim within 28 days after the end of the effects resulting from the event or circumstance, or within such other period as may be proposed by the Contractor and approved by the Engineer. 15 Reklamation FIDIC (fortsat): Sub-Clause 20.1, sixth paragraph: The Engineer to respond. Within 42 days after receiving a claim or any further particulars supporting a previous claim, or within such other period as may be proposed by the Engineer and approved by the Contractor, the Engineer shall respond with approval, or with disapproval and detailed comments. He may also request any necessary further particulars, but shall nevertheless give his response on the principles of the Claim within such time. Sub-Clause 20.1, paragraph nine: fails to comply The requirements of this Sub-Clause are in addition to those of any other Sub-Clause which may apply to a claim. If the Contractor fails to comply with this or another Sub-Clause in relation to any claim, any extension of time and/or additional payment shall take account of the extent (if any) to which the failure has prevented or prejudiced proper investigation of the claim, unless the Claim is excluded under the second paragraph Sub- Clause

15 Samspil reklamation og forældelse Samspil reklamation og forældelse Forældelse er alene relevant, hvis der er sket rettidig og retmæssig reklamation. Forældelse forudsætter, at der er sket rettidig og retmæssig reklamation. Hvis der ikke er sket rettidig og retmæssig reklamation, er kravet allerede som følge heraf fortabt. I praksis løber forældelsesfristen ofte fra det tidspunkt, hvor der er sket rettidig og retmæssig reklamation første gang. Det sikre bevismæssige grundlag for forældelsesfristens starttidspunkt er den første skete reklamation. Vanskeligere at bevise, hvornår reklamation burde være sket. 17 Samspil reklamation og forældelse AB-Betænkningen, side 139: BH skal afbryde forældelsen senest inden udløb af forældelsesfristen regnet fra det tidspunkt, da han første gang gjorde sit mangelskrav gældende over for entreprenøren. Forældelsesfristen regnes fra altså ikke fra det tidspunkt, da det fulde eller endelig omfang af manglen kunne konstateres, men da manglen efter sin karakter (burde) kendtes. Eksempel: 400 ensartede vinduer leveret og monteret. I år 4 efter aflevering viser det sig ved 40 heraf, at de er mangelbehæftede (punkterer grundet fabrikationsfejl). Løbende frem til 5-års dagen punkterer yderligere 40. Der reklameres inden udløb af 5-års dagen herover. Efter udløb punkterer yderligere 200. Reklameret rettidig? Også over de 200? Reklameret retmæssigt? Reklameret som konkret eller generel mangel? Hvornår løber forældelsesfristen fra? Andre eks.: revner, sætninger mm

16 Forældelse Forældelse 2007-loven Forældelsesfristen: 3 års forældelsesfrist (3): - forældelse indtræder tre år fra kendte eller burde kende til kravets grundlag. Eks. Hvis kendte eller burde kende år 1 efter aflevering, forældes år 4 og dermed 1 år før udløb af den 5-årige ansvarsperiode (Hørlyck, Entreprise, 6. udgave, 2009, side 410, øverst). 10-års fristen (3.3): - hvor forældelse senest indtræder. - løber fra afleveringen (tidspunktet for misligholdelsen (2.3 smh m AB 30.4)) (Hørlyck, side 412). 19 Forældelse Begyndelsestidspunktet (2.1): kunne kræve at få fordring opfyldt Typisk fra første reklamation. I et sådan omfang bekendt. Ikke i utilregnelig uvidenhed (3.2) (ubekendt med fordringen, regnes fra burde have fået kendskab)

17 Forældelse Begyndelsestidspunktet (2.1): (fortsat) Konkrete eksempler: Havde mulighed for at rejse krav: Utrykt kendelse i C-12402, 18/6-12 og KFE , Drøftet vandindtrængning i fire lejligheder på møde, KFE , Uanset om indså betydningen, KFE , Alle de væsentligste mangler omtalt i tekniske rapporter, KFE , Reklamationen fandt sted, TBB , Indse at der kunne gøres et krav gældende, KFE , 21 Forældelse Konkrete eksempler, fortsat: Skaderne [betonskader på byggeri] havde haft et sådan omfang og en sådan karakter, at BH burde have indset, at de skyldtes fejl/mangler fra E og R, KFE , og KFE Fandtes at have haft et sådan kendskab til manglerne [viste sig skader på murværk], KFE Viborg rets dom af 23. september 2010 (BS 1-819/2008): Forældelse regnet fra BH konstateret omfattende vandindtrængning, herunder periodevis stod frit vand på bryggersgulv i kælderen nødvendigt at etablere pumpning for længst muligt at holde vandet nede.. og udføre dræning

18 Forældelse Konkrete eksempler, fortsat: BH burde have fået kendskab til, at der var store problemer [1-års eftersynsrapport, forekom vandindtrængning flere steder, næsten generel karakter], uanset årsagen til problemerne ikke var kendt, C-12504, 7/5-13, Regnet fra brev hvor anført, at en stor del af trinene på adgangstrapper til opgange er bløde og virker eroderede på undersiden., TBB , Synlig ved aflevering (s.38) respektive synlig siden udførelsen (s.37), utrykt kendelse 25/4-12 (C-7404). forældelsesfristen skal regnes fra kravenes forfaldstid efter de udstedte fakturaer, Aalborg rets dom afsagt 14. januar 2013 (BS /2010), 23 Forældelse Afbrydelse af forældelse Egentlig afbrydelse Foreløbig afbrydelse Gennemgå eksempler om 15 (erkendelse), 16 (sagsanlæg) og 21.4 (syn og skøn) og 21.5 (forhandling). 15: udtrykkeligt eller ved sin handlemåde erkender sin forpligtelse. Ny forældelsesfrist regnes fra erkendelsen (19.2)

19 Forældelse Konkrete eksempler på om erkender (ingen ændring i forhold til 1908-loven): Modregning udelukker ikke erkendelse modpartens fordring, når modregningen viser sig uberettiget, U H, hvis eks. ens egen fordring ikke består. Anerkendelse af en erstatningspligt er ikke i sig selv tilstrækkelig, U Ø og U H. Erkendelsen kan omfatte en del af skylden, U H. Erkendelse af hovedskyld indebærer ikke, at forældelse af rentekrav er afbrudt, U H, trods forældelse af hovedfordring medfører bortfald af rentekrav (23.2). 25 Forældelse Konkrete eksempler, fortsat: Om skyldnerens medtagelse af gælden i sit regnskab, se U H og TfS V. Betaling af afdrag kun erkendelse af restfordring, hvis det fremgår af omstændighederne, U H (kmt. af Hvidt U 1967.B ). Efter betaling af påstævnede beløb kunne sagsøger ikke forhøje sit erstatningskrav, der i mellemtiden var forældet, U V

20 Forældelse Utjenlig afhjælpningsforsøg (aftalt/påtaget afhjælpning, der ikke løste problemet): Er det en erkendelse, der afbryder? Hvis ja, ny 3 års frist fra erkendelsen (19.2). Hvis nej, men anses som indledning og afslutning af forhandling (21.5), regnes tillægsfrist på 1 år fra afslutning. Utrykt kendelse af 4. juli 2012 (C og C-12202, Ferring) (tre juridiske dommere, landsdommerne Kroman og M. Levy og højesteretsdommer Walsøe): MTH havde taget initiativ til at rekvirere indhentet rapport for at få fastslået årsagerne til skaderne og oplyst udbedringsmetode. Rapport forelå i marts Side 7: ikke en udtrykkelig anerkendelse af at være ansvarlig for manglerne og heller ikke noget i handlemåde, som kan sidestilles med løfte af denne art. Det forhold, at [MTH] udbedrede skader i 2002 og [MTH] tog initiativ til [BMT s] rapport, og at der kunne være grund til at regne, at [MTH s] initiativ ville blive fulgt op af udbedring, indebar ikke en sådan binding på [MTH], at [BH] havde sikkert grundlag for, at skaderne ville blive udbedret eller alternativt erstattet af [MTH]. [MTH] havde medvirket til at undersøge og udbedre, men ikke herved forpligtet sig fremover. 27 Forældelse Anden praksis: Kendelse i C (27. september 2010) Sagen omhandlede krav vedrørende sammenbygning af betonsøjler med altangangsplader. Fra 2001 til 2008 forsøgte E flere gange at reparere skaderne. Disse reparationer kunne imidlertid ikke anses for en sådan erkendelse af, at E har været ansvarlig for årsagen til fugtindtrængningen. Kravet var herefter forældet. TBB Forældelse var ikke afbrudt ved vedståelse af afhjælpningspligt. KFE Efter 5-års gennemgangen anlagde BH voldgiftssag mod E og R med påstand om ansvar for konstaterede mangler ved tagkonstruktionen. Forholdet havde givet anledning til reklamation overfor E i forbindelse med 1-års gennemgangen i 2001, men voldgiftssag var først blevet anlagt i E s mulige ansvar fandtes forældet efter forældelsesloven af 1908, idet det var uden betydning, at entreprenøren efter reklamationen havde meddelt, at forholdene var bragt i orden. Kendelse i C-7377 (sagens anlæg 25. februar 2002) Sagen omhandlede mangler ved et større byggeri. Voldgiftsretten fandt, at ansvaret over for E var forældet. Der var foretaget udbedringsarbejder af E

21 Forældelse 16: foretager retslige skridt (svarer i det væsentlige til 1908-loven) Ny frist fra afgørelse truffet (19.3). Sjældent problem. Kendelse af 20. marts 1992 i C-2183: Klageskriftet af 29. juli 1987 efter sit indhold ikke kunne anses for egnet til at afbryde forældelsen. Dette skete først i replikken af 30. april Da bygherren allerede i 1984 var bekendt med vandindtrængningen, var kravet forældet. Kendelse 25. april 2012 (C-7404): Klageskrift: Så ukonkret at uegnet (ingen oplysning i klageskriftet om hvilke konkrete mangler, der gøres gældende). Senere processkrift: et sådan specificeret indhold, at egnede (opregne de mangler, som de enkelte hævdes at være ansvarlige for). Forældelsen først afbrudt ved dette senere skrift. 29 Forældelse 16: foretager retslige skridt (fortsat): Klageskrift respektive stævning: Eks.: Indgivet voldgiftsklage, der efter udløb af forældelsesfristen afvises, eks. begrundet med ikke vedtaget AB. 20, stk. 1: retsskridt ikke fører til realitetsafgørelse, og sagen afsluttes: 1 års tillægsfrist, medmindre det retlige skridt åbenbart ikke kunne føre til en realitetsafgørelse. Hvis ikke vedtaget AB, åbenbart at voldgiftsklagen afvises? Lovbemærkningerne: utvivlsomt ikke er værneting. Begæring til Vba om sagkyndig beslutning efter 46? Lovbemærkningerne: sagsanlæg eller andre foranstaltninger, der foretages med henblik på at opnå en bindende afgørelse. En sagkyndig beslutning efter 46 er ikke bindende

22 Forældelse 21, stk. 4: Syn og skøn nyt i 2007 loven. Foreløbig afbrydelse. Start: begæring fremsat. Lovbemærkningerne: Syn og skøn efter 45 i AB og ABT sidestilles hermed. Udenretlig syn og skøn eks. ved TI aftales inden forældelsen indtræder: + afbryder. Senere andre, nye temaer? Eks.: Første begæring med tema om mangler ved utæt tag, tillægstema om vægge. Slut: efter skønsforretningens afslutning : Lovbemærkningerne: Normalt skønsmandens afsluttende erklæring. 1-års tillægsfrist løber fra modtagelse heraf. Hvis tillægstema adviseret, indgive klageskrift inden 1 år efter første erklæring? 31 Forældelse 21, stk. 5: Forhandling indledt : Foreløbig afbrydelse. Bevisbyrden hviler på kreditor; den der vil påberåbelse af afbrydelse af forældelse. Lovbemærkningerne: Ved almindelige forligsforhandlinger skal være tale om egentlige forhandlinger, realitetsforhandlinger. kreditor har føje til at antage, at det ikke er nødvendigt at iværksætte retslige skridt for at undgå forældelse. Der tilsigtes ikke ændring af gældende ret om indledt (Betænkning 1460/2005, lovbemærkninger, s. 496). Praksis før 1. januar 2008 dermed fortsat relevant

23 Forældelse Konkrete eksempler: UfR H: Fordringshaver fremsat et forligsforslag i februar 1973, som debitor i oktober 1973 meddelte endnu ikke at have taget stilling til, men anmodede om udveksling af dokumenter. Forældelsesfristen anset for suspenderet. U H: Ikke anledning til at forvente, at S ikke ville påberåbe sig forældelse, og uden at følge sin forespørgsel fra febr (om hvor lang sagen var nået) op, først anlagde sag i jan Ikke suspension. FED : Ikke afbrydelse. F tidligere afvist, at maskinens dagsværdi gav grundlag for krav; ikke tillægges betydning, at F uden at gå i realitetsforhandlinger havde besvaret en ny henvendelse uden at påberåbe sig forældelse. U Ø: F s henvendelser fra febr. (nødt til at have den gamle sag frem) og aug (vil på ny se på sagen) havde ikke et sådant konkretiseret indhold, at grundlag kan anses for suspenderet. I april 2001 meddelte F, at der i øvrigt indtrådt forældelse. 33 Forældelse Konkrete eksempler, fortsat: U V: Forældelse afbrudt; F havde imødekommet K i en sådan grad, at K havde rimelig udsigt til at opnå en løsning uden sagsanlæg. Kontakt i form af telefonsamtaler og korrespondance fra juni til oktober 2004 uden at have anført noget om forældelse anset for, at F var villig til at indgå i nærmere drøftelser, når yderligere materiale var fremkommet. Viborg rets dom af 23. september 2010 (BS 1-819/2008): R s betalingstilbud uden præjudice ikke anerkendelse. R s bistand bl.a. med at prøve at gøre murerfirma ansvarlig ej heller suspendere. VLD 29/ ((VL B ): Ikke afbrydelse. D ikke anerkendt et erstatningsansvar eller i øvrigt indladt sig i sådanne forhandlinger om erstatning eller sådanne undersøgelser med henblik på vurdering af et krav

24 Forældelse Konkrete eksempler, fortsat: U Ø: Korrespondance om beregning af erstatning anses for indledning af forhandlinger. Meddelelse om ikke at kunne tilbyde erstatning anset for afslutning af forhandlingerne. U Ø: F s forligstilbud i juli 2009 imødekom A s krav delvis på en sådan måde [F tilbød kr. af krævet kr.], at det måtte anses som led i reelle forhandlinger. C-12504, kendelse af 7. maj 2013 (Holbæk): BH s adv forespurgt i nov øvrige parters adv., om der er grundlag for at søge at tilvejebringe en samlet fredsommelig løsning på sagen, og om de var indstillet på internt at drøfte fremsættelse af fælles forligsforslag. Efterfølgende korrespondance frem til jan. 2011, hvor BH s adv meddelte, at det ansås for urealistisk, at sagen kunne forliges, kunne ikke anses for egentlige forhandlinger, men alene som sonderinger om, hvorvidt der overhovedet var grundlag for at indlede sådanne forhandlinger. 35 Forældelse Konkrete eksempler, fortsat: Tilkendegivelsen af 18. juni 2013 i C-12322: E har tilkendegivet at ville arbejde på at finde en tilfredsstillende løsning og at ville afholde møde med det formål at finde en løsning. Mødet endte resultatløst. E oprindeligt afvist reklamationen. Tilstrækkeligt, at E " indtager en mere positiv holdning ved direkte eller indirekte at stille en stillingtagen i udsigt i forbindelse med fortsatte drøftelser/meningsudveksling. Uden betydning om konkrete forligsforslag har været fremsat, særligt hvis E ikke har fastholdt afvist ansvar. Andet tilfælde: Parterne ville parkere uenighed. Er utjenlig afhjælpningsforsøg: Ikke en erkendelse, men indledning af forhandling?

25 Forældelse afsluttet : 1-års tillægsfrist løber fra forhandlingerne må anses for at være afsluttet. Hvornår afsluttet? Bevisbyrden hviler på skyldner; den der vil påberåbe sig forældelsen. Forhandlingerne blot glider ud sidste kommunikation, der har karakter af egentlige forhandlinger. uden betydning om forsøger at få forhandlingerne genoptaget eller blot ved at henvende sig (Forældelsesbetænkningen side 497). Utjenligt afhjælpningsforsøg færdigmeldt? 37 Genopbrudte mangler Genopbrudte mangler Situation: 1. BH har reklameret rettidigt efter 32 og 36, og 2. E s utilstrækkelige afhjælpningsforsøg bryder op på ny efter udløb af den absolutte 5-års reklamationsfrist i E fortsat ansvarlig efter udløb af 5-års ansvarsperioden?

26 Genopbrudte mangler Svarmuligheder: 1. E s ansvar ophørt ved udløb af 5-års ansvarsperioden, 36, stk E ansvarlig i 3 år (forældelsesfristen) efter den oprindelige reklamation, altså maksimalt i 8 år efter aflevering. 3. E ansvarlig i en tillægsfristperiode på 1 år fra mangelafhjælpning færdigmeldt, hvis det anses for forhandling afsluttet efter FL 21, stk E ansvarlig i ny 3-årig forældelsesfrist fra mangelafhjælpning færdigmeldt, hvis det anses for E har erkendt sin forpligtelse (afhjælpningspligt), jf. FL 15, og hvis begyndelsestidspunkt suspenderes efter FL 3, stk. 2, frem til BH opdagede eller burde opdage manglens genopbrud, dog maks. 10 år fra byggeriets aflevering, jf. den absolutte forældelsesfrist, FL 3, stk. 3, nr. 3, og AB 30. stk. 4 (afleveringstidspunktet afgørende for om tale om en mangel). 5. Andre? 39 Genopbrudte mangler Samme mangel (BH s bevisbyrde): Alle forfattere (Iversen, Melchior og von Eyben) synes enige om, at forældelsesreglerne er afgørende, og at E ikke kan påberåbe sig den absolutte reklamationsfrist. Ifølge Iversen [Entrepriseret] og von Eyben [Forældelseskommentaren til 2007-loven] gælder svar 4 (suspensionsmulighed). Melchior [Festskrift, 2009] taler dog for svar 2. Der skal ikke gælde suspensionsmulighed, men alene 3-års forældelsesfrist fra oprindelige reklamation, da den absolutte reklamationsfrist i 36, stk. 1, begrænser muligheden for suspension efter FL, idet BH alene har krav på mangelfrit byggeri i 5 år efter afleveringen. Denne holdning er kritiseret af Gørtz i TBB

27 Genopbrudte mangler Melchior henviser til tre afgørelser: T:BB VG: Aflevering den 13. maj års ansvarsperiode udløb 13. maj Reklamation (vandindtrængning ved ovenlysvinduer) fremsat i Forældelsesfrist (dengang 5 år) udløb i Klageskrift indleveret i Den omstændighed, at [E] i tiden derefter [reklamationen i 1994] foretog flere udbedringsforsøg, ændrer ikke ved fristberegningen. Ikke suspension. Forældet. Gørtz: BH kunne ikke bevise utilregnelig uvidenhed, da gentagne udbedringsforsøg medførte særlig anledning til at afbryde. 41 Genopbrudte mangler Utrykt kendelse fra 2007 (C-9063): Gørtz: BH reelt i utilregnelig uvidenhed? E s færdigmelding af afhjælpning ikke i sig selv medfører utilregnelighed. T:BB VG: Aflevering i I 1997 konstateret vandindtrængning i lejligheder i etape 1. I marts 1999 konstateret vandindtrængning i en lejligheder i etape 2 og efterhånden kom vand ind i flere og flere i begge etaper. Ved 5-års eftersyn i september 2000 var vandindtrængning i 5 tilfælde i etape 1. E foretog aftalt udbedringsforsøg i 2 lejligheder i hver etape. E ikke påtaget sig ansvar for yderligere udbedring. I begge etaper tale om samme facadekonstruktion og samme type skader. Fristen regnes fra E s ophør med at foretage afhjælpning. Ikke suspension. BH i utilregnelig uvidenhed?

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER

10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER 10-ÅRIGT PROJEKTANSVAR FOR ARKITEKTER OG INGENIØRER Men ved at aftale ABR 89 begrænses ansvarsperioden til 5 år for de fleste sager af advokat Christian Molt Wengel, www.moltwengel.dk. Den 1. januar trådte

Læs mere

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler

Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler TBB2013.667 Fastholdelse af entreprenøransvar for genopbrudte mangler - reklamation og forældelse I artiklen undersøges muligheden for efter udløbet af den absolutte reklamationsfrist i AB 92 36, stk.

Læs mere

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG

LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG 5. SEPTEMBER 2012 LANDSRETSDOM OM BEVIS I ENTREPRISESAG Skønserklæringer indhentet til brug for voldgiftssag mellem entreprenør og bygherre kunne ikke tillægges sædvanlig bevismæssig værdi under en senere

Læs mere

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og leveringsbestemmelser for Compfitt A/S 1. Indledning. Disse salgs- og leveringsbestemmelser finder anvendelse i det omfang ikke andet følger af en skriftlig aftale mellem parterne. Salgs- og

Læs mere

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret

Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner. Udvalgte emner. Sorø, 16. november Aftaler. Forældelse. Bygherrens ændringsret Entrepriseret - udvalgte entrepriseretlige emner Juridisk afdeling Sorø, 16. november 2016 Udvalgte emner Aftaler Hvad er en aftale? Aftalefrihed? Standardvilkår AB92/AB-Forbruger Forældelse Forskel på

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 21. marts 2017 Sag 203/2016 (2. afdeling) Topdanmark Forsikring A/S (tidligere Danske Forsikring A/S) (advokat Anne Mette Myrup Opstrup) mod Aarhus Kommune (advokat Gert

Læs mere

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD

Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD Regler for Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret for Svinebranchen VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH PRODUKTSTANDARD og VOLDGIFTSRETTEN FOR DANISH TRANSPORTSTANDARD 1.0 Kompetence 1.1 Landbrug & Fødevarers Voldgiftsret

Læs mere

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler

5.1 Garanti på udskiftede dele og reparationer udført under nyvognsgarantien følger dansk rets almindelige regler 5. januar 2015 Køberens retsstilling ved reklamation inden for garantiperioden og fejlen senere opstår igen I dette notat behandles spørgsmålet om køberens retsstilling i situationer, hvor sælgeren inden

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN

GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN 23/12 2011 GARANTIER OG INDTRÆDEN/IKKE INDTRÆDEN I ENTREPRISEKONTRAKTEN af advokat (L) Erik Larsson, partner i Maqs Law Firm Artiklen er optrykt i T:BB 2012 s. 131 ff. Artiklen vurderer garantens muligheder

Læs mere

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.

D O M. afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst. D O M afsagt den 7. februar 2014 af Vestre Landsrets 6. afdeling (dommerne Hanne Kildal, Hanne Harritz Pedersen og Mette Vinding (kst.)) i ankesag V.L. B 3107 12 Sydøstjyllands Politi (Kammeradvokaten

Læs mere

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten

BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN. Sådan foregår eftersynet. Deres opgaver som ejer. Sådan bruger De eftersynsrapporten BvB BvB INFORMATION 2004 5-ÅRS EFTERSYN Sådan foregår eftersynet Deres opgaver som ejer Sådan bruger De eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Mangler ved fast ejendom

Mangler ved fast ejendom Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl. 13.00 17.00 WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

Gode råd om Forældelse

Gode råd om Forældelse Gode råd om Forældelse Fra den 1. januar 2008 gælder helt nye forældelsesregler dette notat hjælper dig med at få overblik over reglerne! Læs om: 1. Hvorfor er forældelsesregler relevante? 2. Forældelsesfrister

Læs mere

Forældelse af mangelkrav

Forældelse af mangelkrav Forældelse af mangelkrav Ved Specialistadvokat, Eivind Einersen 2 Specialistadvokat Eivind Einersen, Bech-Bruun Forfatter til Forældelsesloven af 1908 med kommentarer Deltager i forældelsesudvalget, der

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 19. august 2013 Sag 33/2013 Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Michael Steen Wiisbye) mod A (advokat Keld Norup) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Københavns

Læs mere

5-års eftersyn. efter AB 92

5-års eftersyn. efter AB 92 5-års eftersyn efter AB 92 Senest ajourført den 20. september 2017 Indhold Indledning... 3 Indkaldelse til eftersynet og frister... 3 Regler for 5-års eftersyn... 4 Mangler... 5 Generelt om 5-års eftersyn...

Læs mere

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A

Springende regres. Køb af fast ejendom. C vil gøre beføjelser gældende direkte overfor A Indledning Udgangspunkt kontrakters relativitet Springende regres Køb af fast ejendom Kontrakter skaber alene rettigheder og pligter for dennes parter. Spørgsmålet omhandler A B C Ejendommen sælger fra

Læs mere

Foredrag om konfliktløsning

Foredrag om konfliktløsning Foredrag om konfliktløsning Mandag den 15. april 2013 Kl. 13.00 16.00 Advokat Trine Bøgelund-Kjær WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) 3332 1033 F: (+45) 3696 0909 WINLAW@WINLAW.DK

Læs mere

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner

Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner 28 Nye regler om syn og skøn og om brug af erklæringer fra partsudpegede ekspertvidner Ved Partner, Claus Berg 29 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne får

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. FD Sikring A/S (FD Alarmer) cvr. nr. 11 77 76 00 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle aftaler

Læs mere

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning.

2.3. Er der ikke i tilbuddet oplyst en fast tilbudssum, udføres arbejdet i regning. TROLDHEDE INSTALLATIONSFORRETNING A/S CVR. NR. 35 52 64 47 SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse på alle

Læs mere

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr , Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER RINGKØBING-SKJERN INSTALLATIONSFORRETNING A/S, CVR nr. 26 10 37 97, Herunder TI-AUTOMATION A/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER (Erhverv) 1. Almindelige bestemmelser 1.1. Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN

VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN VEJLEDENDE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR EL-TAVLE BRANCHEN 1. Generelt 1.1. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden

Læs mere

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt

Retsudvalget L Bilag 17 Offentligt Retsudvalget L 166 - Bilag 17 Offentligt Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om forældelse af fordringer m.v. (Ændringer som følge af en ny lov om forældelse af fodringer, ophævelse

Læs mere

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder

Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder Salgs- og leveringsbetingelser for Lyngholm, herunder LYNGHOLM KLOAK-SERVICE LYNGHOLM KLOAK-RENOVERING A/S LYNGHOLM TV INSPEKTION ApS 1. Anvendelsesområde 1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven

Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven NFT 4/2007 Den nye danske forældelseslov og forsikringsaftaleloven af Jens Teilberg Søndergaard og Gitte Danelund I artiklen gennemgås hovedtrækkene i den nye danske forældelseslov og de nyaffattede bestemmelser

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR KK-METAL P/S 1. Anvendelse 1.1 Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om KK-Metal P/S s, CVR-nummer 37841676, ( Virksomheden

Læs mere

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011

Regler for udvidet voldgift om heste. af 15. april 2011 Regler for udvidet voldgift om heste af 15. april 2011 INDLEDENDE BESTEMMELSER Voldgiftsretten har til formål at træffe hurtig og kompetent afgørelse af tvister vedrørende heste. Voldgiftsretten kan tage

Læs mere

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg

Styring af bygge- og anlægsprojekter. Ved Claus Berg Styring af bygge- og anlægsprojekter Ved Claus Berg 2 Styring af bygge- og anlægsprojekter Tidsplaner som styringsværktøj Sanktioner over for entreprenøren Administration af dagbøder Entreprenørens forsinkelseskrav

Læs mere

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse

Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 1 Entreprisedagen Oplæg om sagkyndig bevisførelse 4. oktober 2017 Partner, advokat (H) Håkun Djurhuus, Bech-Bruun 2 Program 1. Væsentlige nye ændringer i retsplejelovens regler om syn og skøn reglerne

Læs mere

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed Regler for voldgiftsbehandling inden for bygge- og anlægsvirksomhed (VBA-voldgiftsregler 2006) Kapitel 1 Voldgiftsaftalen 1. Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed afgør tvister mellem parter,

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. København, den 29. februar 2016 Sagsnr. 2015-1590/CBW 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har [klager] klaget over advokat Henrik Andersen, København K. Klagens tema: [Klager] har

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET

UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET UDSKRIFT AF DOMBOGEN FOR GRØNLANDS LANDSRET Den 2. maj 2016 blev af Grønlands Landsret i sagen sagl.nr. C 091/16 (Retten i Grønlands sagl.nr. BS 190100/2013) Sagsøger (advokat Finn Meinel, Nuuk j.nr. 11809)

Læs mere

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN

STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN STANDARDFORBEHOLD HP ANLÆG OG SØN For alle aftaler, hvor HP Anlæg og Søn (HAS) udfører bygge- og anlægsarbejder og/eller leverer ydelser til bygge- og anlægsarbejder, gælder Almindelige betingelser for

Læs mere

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager

Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Bilag 14A Regler for juridisk / teknisk udtalelse i itsager Version 1.0 27-04-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 VOLDGIFTSINSTITUTTETS REGLER FOR JURIDISKE / TEKNISKE UDTALELSER

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER 323-182087 SLA/sla 16.03.2015 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Generelt... 3 2. Indgåelse... 3 3. Opsigelse... 3 4. Priser... 4 5. Betalingsbetingelser...

Læs mere

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL STILLET AF EJERFORENINGEN / BYGGEMANGLER

BESVARELSE AF SPØRGSMÅL STILLET AF EJERFORENINGEN / BYGGEMANGLER E/F Copenhagen Golfpark c/o DEAS Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg 1. september 2012 J.nr.: 134709 KD/kbh Gammel Strand 44 1202 København K Telefon +45 33 63 74 00 Fax +45 33 63 74 01 CVR nr. 32

Læs mere

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede.

2. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. København, den 28. november 2014 Sagsnr. 2014-101/TRO 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har klager klaget over indklagede. Sagens tema: Klager har klaget over, at indklagede har

Læs mere

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB?

NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? 27. AUGUST 2013 NY HØJESTERETSDOM OM RÆKKEVIDDEN AF FAL 95 HVORNÅR KAN SKADELIDTE SAGSØGE SKADEVOLDERS FORSIKRINGSSELSKAB? En ny højesteretsdom har omgjort landsrettens afgørelse og fastslået, at der ikke

Læs mere

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget)

ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF SERVICEYDELSER (ABSERVICE) (NB Tilpasninger foretaget) A. INDLEDENDE BESTEMMELSER ANVENDELSESOMRÅDE 1. Almindelige Betingelser for levering af Serviceydelser (ABService)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 20. oktober 2010 Sag 48/2009 (1. afdeling) Region Sjælland (tidligere Storstrøms Amt og Vestsjællands Amt) (advokat Svend Paludan-Müller) mod Dronning Ingrids Hospital

Læs mere

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014

Ændringer til rammeaftale. Dato 11. april 2014 Ændringer til rammeaftale Dato 11. april 2014 Ændring Indkøb af teltduge til Virksomhedshjemmeværnet tilføjet til Rammeaftalens pkt. 2, samt justering i antal af teltduge til brug for Hærhjemmeværnet og

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v

Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Domstolene og retsudviklingen - et dansk perspek4v Entreprisere6slig symposium Bergen, 11-12 november 2013 Højesteretsdommer Niels Grubbe Formand for præsidiet for Voldgi:snævnet for bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S

ALMINDELIGE SALGS- LEVERINGSBETINGELSER. f o r. Wolturnus A/S 123-116064 MWI/JKJ 21.12.2007 ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER f o r Wolturnus A/S Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Leveringsbetingelser...

Læs mere

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret

Disposition. Overblik og baggrund. Gennemgang af udvalgte ændringer. Særligt vedr. udvidet reklamationsret TUN12 1 Disposition Overblik og baggrund Gennemgang af udvalgte ændringer Særligt vedr. udvidet reklamationsret Præsentation af www.tun12.dk 2 Hvorfor nye TUN-salgsbetingelser? TUN 2002 har været gældende

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE

VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE VEJLEDNING FOR SAGKYNDIGE udpeget i henhold til AB 92 46 1. Reglernes baggrund og formål Med reglerne om sagkyndig beslutning om stillet sikkerhed m.v. i AB 92 46, er indført et nyt retsinstitut som en

Læs mere

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation

Regler for mediation. J.nr.: K Regler for mediation Regler for mediation J.nr.: K-53 2015 Regler for mediation Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende mediationsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 24. juli 2017 Sag 110/2017 A (advokat Charlotte Castenschiold, beskikket) mod B I tidligere instanser er afsagt kendelser af Retten i Svendborg den 14. november 2016

Læs mere

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift

Nyhedsbrev. Retssager og voldgift Nyhedsbrev Retssager og voldgift 03.07.2014 REFORM AF DEN CIVILE RETSPLEJE 3.7.2014 Den 11. juni 2014 vedtog Folketinget en reform af den civile retspleje, herunder reglerne om sagens forberedelse, beviser,

Læs mere

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti

Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt banken, om at udstede følgende garanti Garantirekvisition Undertegnede anmoder som rekvirent herved Sydbank A/S, herefter kaldt "banken", om at udstede følgende garanti Arbejdsgaranti AB 92 ABT 93 Entreprenørgaranti med 5 års mangelsansvar,

Læs mere

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør.

Aftalegrundlaget var blandt andet ABT 93, der regulerer forhold mellem bygherre og entr e- prenør. Advokatpartnerselskab Kalvebod Brygge 39-41 DK - 1560 København V Telefon: +45 33 300 200 Fax: +45 33 300 299 www.lundelmersandager.dk CVR nr. 32 28 39 34 SENDT PR. E-MAIL: nir@ringsted.dk Ringsted Kommune

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift. Kapitel 1 Almindelige bestemmelser Civilafdelingen Dato: 04. februar 2015 Kontor: Procesretskontoret Sagsbeh: Anders Forman Sagsnr.: 2011-745-0002 Dok.: 1483544 U D K A S T III Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift I

Læs mere

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse.

AB-forbruger finder anvendelse uanset entreprisesummens størrelse. A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder anvendelse på aftaler om byggearbejder for forbrugere, der overstiger 3.000 kr.,

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 5-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig.

De studerende bør efter en samlet vurdering konkludere, at kendelsen ikke er rigtig. 1 Rettevejledning til opgave 1 1. Er rettens kendelse rigtig? Der kan efter praksis pålægges editionspligt med hjemmel i retsplejelovens 343, sammenholdt med reglerne om edition, jf. Den civile retspleje,

Læs mere

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. Aftalegrundlag Nedenstående bestemmelser er for så vidt ikke andet er skriftligt aftalt gældende for MILA Beslag A/S (MILA) leverancer af varer og går forud

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET

REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET REGLER FOR MEDIATION VED VOLDGIFTSINSTITUTTET 1 Disse regler for mediation gælder, når parterne har aftalt, at mediationen skal foregå efter Regler for mediation ved Voldgiftsinstituttet. Mediation efter

Læs mere

Rundskrivelse nr. 64/07

Rundskrivelse nr. 64/07 Rundskrivelse nr. 64/07 13. december 2007 Stormgade 10 Postboks 1103 1009 København K Tlf. 38 10 60 11 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Den nye forældelseslov I. Indledning Lov nr. 522 af 6. juni

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER. For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade Aarhus C SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER For ydelser leveret af Adplus ApS Skt. Anna Gade 5 8000 Aarhus C Indholdsfortegnelse 1. Anvendelse... 3 2. Indgåelse... 3 3. Fuldmagt... 3 4. Priser... 3 5. Kunsulentydelser...

Læs mere

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø

En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2012.251 En retssag om fastsættelse af omkostninger i en voldgiftssag - en kommentar til U 2011.2895 Ø Af Steffen Pihlblad, direktør for Voldgiftsinstituttet (Resumé) I artiklen

Læs mere

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation

Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Bilag 14 Accelereret konfliktløsning og Mediation Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 2 2 INDLEDNING... 3 3 ACCELERERET KONFLIKTLØSNING MED BRUG AF SAGKYNDIG UDTALELSE... 4

Læs mere

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«

AB-Forbruger. 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere« AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere A. AFTALEGRUNDLAGET Almindelige bestemmelser 1.»Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere«finder

Læs mere

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten

Sådan foregår eftersynet. Dine opgaver som ejer. Sådan bruger du eftersynsrapporten BvB information 2011 1-års eftersyn Sådan foregår eftersynet Dine opgaver som ejer Sådan bruger du eftersynsrapporten Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København K Telefon

Læs mere

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift

Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift Givið út 20. november 2015 17. november 2015. Nr. 1254. Anordning om ikrafttræden for Færøerne af lov om voldgift VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: I medfør af 44

Læs mere

Fejl i udbudsmaterialet

Fejl i udbudsmaterialet Fejl i udbudsmaterialet 14. november 2015 Christian Molt Wengel Advokat, partner PRÆSENTATION 2 Hvad? Rådgiveren i byggeriet Krav til projekteringen Ansvar for projekteringen Krav til udbudsmateriale 3

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS

Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Stroco-Agro ApS 1 Aftalens grundlag 1.1. Nærværende generelle salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle aftaler, medmindre andet er skriftligt aftalt mellem

Læs mere

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26.

Kontrakt. mellem. Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) 26. J.nr.: 8915980 VFN/KRM Kontrakt om mellem Amgros I/S Dampfærgevej 22 København Ø (i det følgende benævnt Amgros) og [ ] (i det følgende benævnt Pengeinstituttet) Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København

Læs mere

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser

Vedtægter for DST s Garantiordning. 1. Formål. 2. Garantiordningens ledelse og administration. 3. Medlemskab og medlemsforpligtelser Vedtægter for DST s Garantiordning 1. Formål Garantiordningens formål er at sikre og udbygge et tillidsfuldt forhold mellem forbrugere og snedker- og tømrervirksomheder, der er medlem af Danske Snedker-

Læs mere

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen

Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen Generelle salgs- og leveringsbetingelser i forbindelse med konsulentydelser fra HR-juristen 1. Indledning Disse generelle betingelser finder anvendelse såfremt der ikke er aftalt andre betingelser i den

Læs mere

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen

Hvilke skader kan anmeldes. Inden du anmelder en byggeskade. Sådan udfylder du skadeanmeldelsen BvB information 2012 byggeskader Hvilke skader kan anmeldes Inden du anmelder en byggeskade Sådan udfylder du skadeanmeldelsen Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse Ny Kongensgade 15, 1472 København

Læs mere

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger

Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for RETSHJÆLPSFORSIKRING for erhvervsbygninger Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forældelse. Selve begrebet. De gamle forældelsesregler. Begyndelsestidspunkt 2

Forældelse. Selve begrebet. De gamle forældelsesregler. Begyndelsestidspunkt 2 Forældelse Selve begrebet En fordring ophører ved forældelse, når den frist, der er fastsat i lovgivningen for forældelse af denne type af fordringer, er udløbet, uden at der er taget skridt til at afbryde

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 14. august 2014 Sag 79/2014 A og B (advokat Peter Vilsøe) kærer afgørelse om nægtelse af genoptagelse i sagen: C (advokat Lars Langkjær) mod D (selv) I tidligere

Læs mere

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser.

Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. Glashærderiet A/S Almindelige salgs- og leveringsbetingelser. 1. Anvendelse Glashærderiet a/s salgs- og leveringsbetingelser er bindende indgået mellem parterne og tilsidesætter dermed alle aftaler og

Læs mere

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede. København, den 30. september 2013 Sagsnr. 2011-4523/CHN/JML 5. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat A på vegne af et forsikringsselskab og et byggeselskab klaget over indklagede.

Læs mere

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte

FOA Fag og Arbejde s.m.f. A har nedlagt påstand om, at Nykredit Forsikring A/S, tilpligtes at anerkende, at erstatningskravet kan rettes direkte RETTEN I ROSKILDE Udskrift af dombogen DOM fsagt den 26. oktober 2016 i sag nr. BS : FO Fag og rbejde s.m.f. mod Nykredit Forsikring /S.C. Meyers Vænge 9 2450 København SV DOM Delforhandlingen i sagen,

Læs mere

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1

CIVILPROCES OMPRØVE S 2013. Opgave 1 CIVILPROCES OMPRØVE S 2013 Opgave 1 Hansen importerede vin fra bl.a. Australien og solgte den fra to butikker én i København og én i Århus. Butikkerne reklamerede hvert år med en australsk uge i juni måned

Læs mere

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER

RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER 19. FEBRUAR 2015 RESPONSA FRA FORSIKRING & PENSION TIL BRUG FOR RETSSAGER I visse retssager kan det have betydning at få afklaret, hvad der er forsikringsmæssig praksis, eller få forklaret særlige forsikringstekniske

Læs mere

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT

REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT REGLER FOR BEHANDLING AF VOLDGIFTSSAGER VED DET DANSKE VOLDGIFTSINSTITUT 1 Tvister, som efter parternes aftale skal afgøres i overensstemmelse med Det Danske Voldgiftsinstituts regler, afgøres af en voldgiftsret

Læs mere

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet.

Aarhus Kommunes endelige påstand er, at Danske Forsikring A/S skal anerkende, at kommunens regreskrav for sygedagpenge ikke er forældet. DOM Afsagt den 8. januar 2015 i sag nr. BS 10F-2144/2013: Aarhus Kommune Beskæftigelsesforvaltningen Værkmestergade 15 8000 Århus C mod Danske Forsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Sagens baggrund og

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale.

Bestemmelserne pkt. 2.1. og 2.2 er indbyrdes uklare, hvilket giver tvivl om, hvornår der er indgået en endelig aftale. Dansk Byggeris kommentarer til DB-12 (tidligere TUN-12) Brancheforeningen Danske Byggecentre (tidligere Trælasthandlerunionen TUN) har udarbejdet DB-12 ( Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2014 blev der i sag 258 2014 AA [Adresse] [By] mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden EDC v/ Frandsen og Olsen Løgstør [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 23.

Læs mere

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke

BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke BEVISMIDLER HVILKE OG HVORDAN? Ved partner Anne Buhl Bjelke DISPOSITION Hvad er et bevis? Den frie bevisbedømmelse Ensidigt indhentede erklæringer Isoleret bevisoptagelse Bevisførelse ved domstolene Bevisførelse

Læs mere

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER 1. 1.1. 1.2. Generelt Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse, i det omfang de ikke udtrykkeligt fraviges ved anden skriftlig aftale. Købers indkøbsbetingelser

Læs mere

Håndtering af forsinkelse i byggesager

Håndtering af forsinkelse i byggesager Håndtering af forsinkelse i byggesager Ved Partner, Tina Braad 2 Udfordringer Projektfejl, der først opdages i udførelsesfasen, kan koste tid og konflikter og eskalere forsinkelser Problemer med projektkvaliteten

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 14. marts 2011 Sag 219/2010 Nykredit Forsikring A/S (advokat Jesper Ravn) mod Kim Ole Jørgensen (advokat Svend-Aage

Læs mere