Mangler ved fast ejendom

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mangler ved fast ejendom"

Transkript

1 Mangler ved fast ejendom Specialkursus Danske Advokater Torsdag den 9. oktober 2013 Kl WINSLØW ADVOKATFIRMA, GAMMEL STRAND 34, 1202 KØBENHAVN K T: (+45) F: (+45)

2 Agenda Mangelhåndtering i forbindelse med køb af fast ejendom Bevissikring Ensidigt indhentede erklæringer Mangelsprocessen Klagenævnsbehandling Nyere retspraksis Mangler i forbindelse med ejerlejligheder og andelsboliger

3 Hvad er mangler? Udtryk for skuffede forventninger Forventningsafstemning er altafgørende Når sælger viser en Mercedes og leverer en Skoda Hvad er beskyttelsesværdigt? Ulovlige kældre, etc. Tilstandsrapportens fejlbegreb

4 Mangelhåndtering i forbindelse med køb af fast ejendom Køber henvender sig identificering af problemet Bagateller Mindstegrænse Teknisk vurdering Forsikringsanmeldelse - ejerskifteforsikring Krav mod sælger Krav mod andre Hvad gælder ved mangelhåndtering af fast ejendom under byggeprocessen?

5 Bevissikring (1) Syn og skøn Isoleret bevisoptagelse Ved domstolene Ved voldgiftsretten Kan alternativer til syn og skøn inddrages under en retssag? U Ø Videofilm og fotos kunne ikke danne grundlag for syn og skøn i en sag mod en byggesagkyndig Dog modsat utrykt kendelse fra 18. januar 2013

6 Bevissikring (2) Kort om formulering af skønstema Hvad vil man med spørgsmålet - hvad får man ud af svaret? Kan skønsmanden konstatere det forhold, man omtaler som en mangel, hvis ja, hvordan udbedres det og hvad koster det Neutral formulering Ikke fisketur konkrete spørgsmål Skønsmanden må ikke bevæge sig uden for rammerne af skønstemaet Tips og tricks Uenighed om skønstema kan forsinke sagen voldsomt hvad kan man gøre?

7 Bevissikring (3) Afklaring af hvorvidt der er tale om et spørgsmål af henholdsvis tekniske / juridisk karakter Fra praksis U Ø : Skønsmanden havde foretaget juridiske vurderinger samt inddraget oplysninger i sagen, som ikke alle sagens parter havde haft adgang til UP Rpl 344 retten tager stilling til hvilke faktiske omstændigheder der skal lægges til grund for sagens afgørelse på baggrund af, hvad der er foregået under hovedforhandlingen og bevisførelsen

8 Bevissikring (4) Kan skønsmanden udskiftes undervejs? Er det muligt at få nyt syn og skøn hvis man er utilfreds med det foreliggende? Nyere praksis

9 Ensidigt indhentede erklæringer (1) Definition Kan en ensidigt indhentet erklæring fremlægges som dokumentation for mangler under en retssag og derved træde i stedet for syn og skøn? UP: Ensidigt indhentede erklæringer kan ikke træde i stedet for syn og skøn

10 Ensidigt indhentede erklæringer (2) Kan ensidigt indhentede erklæringer udarbejdet af den ene part før/efter sagsanlæg fremlægges under en retssag? UP: Erklæringer indhentet efter anlægges af retssag tillades normalt ikke fremlagt Dette begrundes ikke som følge af indholdet den ensidigt indhentede erklæring kan være udarbejdet af Teknologisk Institut men begrundes i fremgangsmåden ved indhentelsen af erklæringen

11 Ensidigt indhentede erklæringer (3) Forskel syn og skøn tilsidesættelse af det kontradiktoriske princip: Enighed om skønsmand Enighed om formulering af spørgsmålene Enighed om dokumenter, skønsmanden skal se Enighed om de oplysninger skønsmanden i øvrigt skal have under besigtigelsen

12 Ensidigt indhentede erklæringer (4) Retspraksis U H Principiel afgørelse: Højesteret finder, at en part som udgangspunkt ikke er afskåret fra at fremlægge udtalelse og erklæringer om forhold af teknisk økonomisk eller lignende karakter, der inden sagsanlægget er indhentet hos rådgivere eller sagkyndige. U H stadfæster dette princip

13 Ensidigt indhentede erklæringer (5) Fremlæggelse af erklæring for skønsmanden? Er erklæringen egnet til på utilbørlig måde at påvirke besvarelsen af skønstemaet? Tilfælde, hvor det ikke længere er muligt at foretage syn og skøn af det mangelfulde forhold tillades ensidigt indhentede erklæringer da? Domstolenes fri bevisbedømmelse, men da der ikke er andre muligheder for bevisførelse, tillades sådanne erklæringer indhentet ensidigt af den ene part ofte, da det findes betænkeligt at afvise sådanne erklæringer

14 Ensidigt indhentede erklæringer (6) Gælder samme principper for Voldgiftsretten? UP : overholder reglerne i Rpl U: Der deltager sagkyndige dommere ved Voldgiftsretten ved bygge- og anlægsvirksomhed Fra praksis: KFE /TBB

15 Kort om forældelse Sammenhængen mellem Forældelsesloven af 2008 og reglerne i AB 92/ABT 93 om udstrækningen ag mangelsansvaret

16 Mangelprocessen Mod sælger retssag Ved byggeri evt. Voldgiftsnævnet Byggeriets Ankenævn Mod byggesagkyndig Disciplinær- og Klagenævnet for Beskikkede Byggesagkyndige Mod ejendomsmægler Klagenævnet for Ejendomsformidling Mod forsikringsselskabet Ankenævnet for Forsikring

17 Seneste retspraksis Retssager U H Garantiansvar formulering af garanti U H Forholdsmæssigt afslag olieforurening maksimumgrænse U H Forholdsmæssigt afslag ikke passivitet U V Forholdsmæssigt afslag 16 år efter

18 Selvbyg og grov uagtsomhed Grov uagtsomhed U V Gulvisolering U V Sænkning af kældergulv U V Mgl. Oplysning om byggeprojekt hos nabo U H Forurening og ansvarsfraskrivelse Simpel uagtsomhed U V Udgravning U V Nyt tag U V Tilstoppet kloak U /2 H Svamp fra vandskade

19 Den byggesagkyndige U V Ansvar for urigtig oplysning i tilstandsrapport Ved møde d. 11. marts sager 13 med syn og skøn (sagen uden syn og skøn var et spm. om genoptagelse) 10 hvor forbrugeren fik medhold Max. betaling for syn og skøn for forbrugeren: kr. To eksempler i materialet

20 Byggeriets Ankenævn Hvem kan klage? Hvad kan der klages over? Hvem kan der klages over? Efterlevelse af kendelser fra Byggeriets Ankenævn Hvem skal betale sagens omkostninger? Hvad hvis virksomheden ikke efterlever kendelsen? Statistik

21 Ejendomsmægleren U V Urigtige oplysninger om lejeindtægt : Taget er gennemgået og fint : Mægler havde ikke kontrolleret oplysninger om afløbsforhold : Mægler tilbageholdt oplysninger og : Mægler skulle have forholdt sig til lav loftshøjde : Mægler gav oplysning om gulvvarme, der ikke var der.

22 Ejendomsmægleren : Forkert ejerudgift. 10 x årsydelsen : Mægler skulle ikke iværksætte egne undersøgelser : Mægler burde ikke have indset at BBR var forkert : Mægler ikke ansvarlig for forkert skel i marken.

23 Mangler i ejerlejligheder og andelsboliger (1) Skelnen mellem fællesejendommen og den individuelle ejendom Maksimalpris og mangler Hvor meget kan den enkelte ejer forlange, at der bliver lavet? Prioriteret orden for vedligeholdelsen Demokrati koster!

24 Mangler i andelsboliger og ejerforeninger (2) TBB Ø - AB ikke ansvarlig for utilstrækkelig mangelsafhjælpning. TBB VBA EF kunne indtale de enkelte ejeres mangelskrav TBB Ø Mangler ved nye ejerlejligheder skulle behandles efter regler om køb og ikke entreprise

25 Mangler i ejerlejligheder og andelsboliger (3) Fremgangsmåden Hvor hurtigt skal man handle? Tips og tricks hvem er klienten? Kværulanter sagkyndige

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398. mod 1 K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 10. februar 2011 i sag nr. 2010-0022398 Hellers Yachtværft ApS (advokat Ejner Bækgaard) og Lynettens Bådservice v/klaus Schlichter mod Konkurrencerådet

Læs mere

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...].

...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. (Energi- og vandbesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form...[klager] over Energistyrelsen af 18. september 2006 energimærkning af ejendommen beliggende [...]. Nævnsformand,

Læs mere

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer

Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer NFT 2/2000 Ejerskifteforsikring ved handel med fast ejendom Behov for reformer af v/advokat Søren Theilgaard, Codan Forsikring Artiklen er udarbejdet på grundlag af et foredrag holdt i Forsikringsforeningen

Læs mere

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003

FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET MAJ 2003 EN ORIENTERING FRA PLESNER SVANE GRØNBORG OM AKTUEL FORSIKRINGS- OG ERSTATNINGSRET FLEKSJOB OG ERHVERVSEVNETAB LØNTILSKUDDETS BETYDNING I FORSIKRINGS- OG

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Knud Metum v/ Bang & Regnarsen Advokater Karsten Gudmand-Høyer Store Kongensgade 49 Boks 9005 1022 København K Nævnet har

Læs mere

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015)

DEN DANSKE DOMMERFORENING. Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) DEN DANSKE DOMMERFORENING Vejledning om behandling af civile sager ved byretterne (opdateret 9. januar 2015) 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 4 2. Overvejelser inden sagsanlæg... 4 2.1. Drøftelse

Læs mere

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge

Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge Retssikkerhedsmæssige problemer i forbindelse med førelse af skatte- og afgiftssager v/ advokat (H) Torben Bagge 1 Hvad er retssikkerhed? Begrebet retssikkerhed Svaret afhænger formentlig af, hvem man

Læs mere

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt

Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Faldgruber ved entreprisetvister - livscyklus fra reklamation til resultat nationalt og internationalt Undervisere: Landsdommer Ole Dybdahl og advokat(h) Torben Steffensen Mandag den 26. Juni 2014 Faldgruber

Læs mere

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB

SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB SVEJGAARD GALST QWIST ADVOKATAKTIESELSKAB NY LANDSRETSDOM OM VALUARENS ANSVAR FOR VURDERINGEN > side 2 NY PRINCIPIEL LANDSRETSDOM OM OVERPRIS VED KØB AF ANDELSBOLIG > side 4 NY HØJESTERETSDOM OM PRINCIPPERNE

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 15. maj 2012 KENDELSE Klager ctr. EDC Bent Nielsen A/S v/ Tryg Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 11. august 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til

Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Vejledning til forbrugere, der ønsker at klage til Byggeriets Ankenævn Vejledningens formål er, at orientere om sagsgangen i Byggeriets Ankenævn og at gøre det nemmere at udfylde klageskemaet Byggeriets

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING

EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING - Betydning for købers retstilling ved mangler Kandidatafhandling udarbejdet af: Lene Braad, studie nr. 2008-3549 Afleveringsdato: 2. december 2013 Vejleder: Karina Hedegaard Hansen

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring

Forsikringsbetingelser. for retshjælpsforsikring Denne tekst indeholder forsikringsbetingelserne. Betingelserne er ens for alle forsikringsselskaber og er udarbejdet af Forsikring & Pension, der er forsikringsselskabernes erhvervsorganisation. Betingelserne

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer

KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer KLAGESKEMA Til brug for klager over energimærker udført af certificerede firmaer Dette skema benyttes ved klager, som har været behandlet af det certificerede firma. Vejledning: Klageskemaet udfyldes,

Læs mere

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014

byggeskadefonden byggeskade anmeldelse af august 2014 anmeldelse af byggeskade august 2014 byggeskadefonden Bygningsejer Eftersynsfirma Byggeskadefonden Planlægning og projektering Byggeri / renovering Forberedelse af 1-års eftersyn 1- års eftersyn 1- års

Læs mere

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget.

mellem parterne i ejendomshandler er til en vis grad blevet afløst af købernes tvister med ejerskifteforsikringsselskaberne om dækningsomfanget. Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 8 1.1 Specialets opbygning... 9 2. Afgrænsning af emne... 10 3. Metode... 11 4. Gældende ret... 12 4.1 Fast ejendom regelsæt og begrebsafklaring... 12 4.1.1 Aftalen,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg

Klagerne. J.nr. 2012-0164 UL/bib. København, den 26. juni 2013 KENDELSE. ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg 1 København, den 26. juni 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Cand.jur. Jan Fog Strandvejen 655 2930 Klampenborg Nævnet har modtaget klagen den 24. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning

Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager og retsplejeloven om omkostningsdækning Folketinget Att.: medlemmerne af Erhvervsudvalget Christiansborg 1240 København K cc. medlemmerne af Retsudvalget 8. januar 2010 Vedr.: Retssikkerhedsmæssige problemer i L69 ændring af lov om forbrugerklager

Læs mere

Forsikring og erstatning

Forsikring og erstatning Forsikring og erstatning Køb af fast ejendom Indledning EAL 19 Ifølge EAL 19, stk. 1 er der ikke erstatningsansvar for skader der er dækket af en tingsforsikring. Typisk tænker man at EAL gælder erstatning

Læs mere

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk

MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk MANGLER VED BYGGERI af advokat Christian Molt Wengel www.moltwengel.dk Baggrund Mangler er grundlag for en væsentlig del af de tvister, som opstår mellem bygherrer og entreprenører, og som enten behandles

Læs mere

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring

Betingelser. Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring. Nr. 9021. Retshjælpsforsikring Betingelser Retshjælpsforsikring Husforsikring Fritidshusforsikring Bilforsikring Lystfartøjsforsikring Familieforsikring Retshjælpsforsikring Nr. 9021 Indholdsfortegnelse Side 2 Retshjælpsforsikring Forsikringens

Læs mere

Hegn og et godt naboskab

Hegn og et godt naboskab Et godt naboskab er et fint udgangspunkt for at ordne praktiske ting i venskabelighed. Hegnet er en del af naboskabet en fælles sag. Naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem deres ejendomme

Læs mere

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05

Retshjælpsforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 13-05 Retshjælpsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 13-05 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RETSHJÆLPSFORSIKRING Indholdsfortegnelse 1 Hvem er dækket (sikret) af retshjælpsforsikringen....3 2 Hvilke tvister er dækket

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 15. december 2014 Sag 155/2013 (2. afdeling) Flemming Frits Elkjær (advokat Egon Bjørn Andersen) mod Sigrid Christensen (advokat Michael Clemmensen, beskikket) I tidligere

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B

DOM. Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B DOM Afsagt den 26. juni 2012 i sag nr. BS 10C-677/2011: A mod B Sagens baggrund og parternes påstande Sagen, der er anlagt den 14. februar 2011, vedrører spørgsmålet om godtgørelse for mangler ved et badeværelse

Læs mere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere

AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om bygge arbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger er udarbejdet

Læs mere