campus bindslevs plads - en dynamisk og kreativ markedsplads i silkeborg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "campus bindslevs plads - en dynamisk og kreativ markedsplads i silkeborg"

Transkript

1 campus bindslevs plads - en dynamisk og kreativ markedsplads i silkeborg dispositionsforslag april 2015

2 folkeskolerne i Silkeborg Ungdomsskolen netværk samfund / omverden (borgere, virksomheder etc.) campus Silkeborg Business College Th. Langs Skole Bibliotek Medborgerhuset Den Kreative Skole TH. LANGS HF & VUC diagram: de 8 projektparter stemningsbillederr

3 campus bindslevs plads - en dynamisk og kreativ markedsplads i silkeborg Campus Bindslevs Plads er en dynamisk og kreativ markedsplads i centrum af Silkeborg, hvor Silkeborg Kommune i samarbejde med 7 uddannelses- og kulturinstitutioner både gentænker og udvikler områdets funktioner, men også partnernes roller i et fremtidigt permanent partnerskab. Institutionernes udviklingsproces hedder Rethink Læring og indgår i den Europæiske Kulturhovedstad Processen udmøntes blandt andet i en Campusbygning, som bliver et nyt fysisk læringsmiljø på ca m2, som partnerne efterfølgende skal drive i et campusfællesskab. De 7 uddannelses- og kulturinstitutioner er: Silkeborg Bibliotekerne inkl. Medborgerhuset Silkeborg Business College TH. LANGS HF & VUC Folkeskolerne i Silkeborg Den Kreative Skole Th. Langs Skole Ungdomsskolen i Silkeborg Lad os ikke begynde med at fastlægge rammer. Lad os begynde med det, der skal indrammes. Lad rammen elastisk følge udviklingen i denne tilværelses manifestationer, så livet kan præge rammen, i stedet for at rammen tvinger og former livet. Citatet herover skulle være fremsat af Asger Jorn på en arkitekturkonference i 1947, og trods de mellemliggende år, så rammer det lige ned i hjertet af arbejdet med afklaring og udfoldelse af meningen med Campus Bindslevs Plads. Citatet er som sådan også signifikant for udviklingen af nærværende dispositionsforslag, som er skabt på basis af et bredt inddragelsesforløb, hvor både partnerne på ledelsesniveau, ambassadører udpeget blandt de mange tilknyttede medarbejdere samt interesserede borgere - børn som voksne - har bidraget til at konkretisere og nuancere dét der skal indrammes. Rethink Læring er en fortsættende udviklingsproces ligesom konkretiseringen af samskabelsens praksis og organisering, der hele tiden tilføres nye aspekter - i takt med udviklingen både i og udenfor campusfællesskabet. Udvikling af Campusbygningen står bl.a. på skuldrene af en række forstudier om læringens hovedfaser: Forforståelse, Fordybelse og Feedback ligesom det er klart mantra, at de nye rammer skal tilføre rumlige muligheder som projektets partnere ikke allerede har til rådighed - hos sig selv eller de andre institutioner. På den baggrund handler det blandt andet om at skabe: fysiske rammer, der understøtter anderledes læringsprocesser med fokus på interaktivitet, innovation og kreativitet. et sted hvor elever og personale møder det virkelige liv (borgere,virksomheder m.m) stor synlighed, åbenhed og transparens. en bygning med et råt og uformelt miljø, der tåler at blive brugt et sted som brugerne kan indtage for en periode og sætte deres præg på. en bygning med en stor grad af fleksibilitet og som kan rumme mange sceneskift fra samlinger til arbejde i grupper eller individuelt mulighed for samling og publikumsarrangementer i andre rammer. Bygningsdesignet tager afsæt i et idéoplæg, som blev udarbejdet i foråret Rammerne er skabt i en integreret proces med den indholdsmæssige kvalitficering intensivt forløb som blandt andet har omfattet koordineringsmøder med Planafdelingen, et tæt samspil med Vej og Trafik, som samtidigt projekterer parkeringskælder på Bindslevs Plads samt Open Citizen Workshop, tre ambassadør workshops foruden løbende møder i styre- og Dispositionsforslaget er udviklet i perioden jan-marts 2015 og godkendt projektets Idé og Programudvalg primo april I s. 3

4 inspirationsbillede: en attraktiv markedsplads både dag og aften Øgede åbningstider skaber nye muligheder Helheds- og udviklingsplan for Horsens midtbyen s. 41 stemningsbilleder

5 vision for campus bindslevs plads - uddrag af parternes beskrivelse Campus Bindslevs Plads - plads til læring, kultur og kreativitet Visionen for Campus Bindslevs Plads er at skabe fremtidens dynamiske og kreative markedsplads, hvor elever, studerende og borgere mødes og lærer nyt i foretagsomme fællesskaber på tværs af uddannelse, faglighed og kultur. Brugerne klædes dermed personligt og fagligt på til at leve og arbejde i deres omskiftelige og globale verden. Gentænkning af praksis En markedsplads er på en og samme tid en velkendt praksis og en fornyende praksis. Nok er mødet mellem de handlende ikke et nyt påhit, men varens karakter, markedets dynamik og summen vil altid være præget af sin samtid og de mennesker, der besøger markedspladsen. Campus Bindslevs Plads dynamik og foranderlighed i fremtiden kan bedst beskrives som en moderne markedsplads: Her mødes et mylder af mennesker, der alle er kommet for at handle og bringe noget med sig hjem. Det kan være en løsning på en udfordring hjemme, inspiration eller den gode oplevelse i fællesskabet med andre mennesker. Og den handlende har noget at bytte med: Sin egen viden, kompetencer og erfaring. Dermed kan mødet mellem brugerne give ny inspiration til alle og måske en løsning på en udfordring, som man måtte være kørt fast i selv. Fysiske forandringer For at forløse visionen har Silkeborg Kommune sammen med parterne omkring Campus Bindslevs Plads derfor indgået en aftale om at bygge en kreativ, kulturel og dynamisk Campusbygning, hvor den samskabende læring vil finde sted. Den nye Campusbygning vil rumme mange forskellige aktiviteter og funktioner. Stedet vil primært blive benyttet af elever og studerende i dagtimerne til at lære på nye og spændende måder i interaktion mellem hinanden på tværs af uddannelser. Bygningens andre faciliteter vil også stå til rådighed for andre borgere. Om aftenen vil en række nye og spændende aktiviteter finde sted, og samle mennesker på tværs af alle aldre med det formål at blive klogere på hinanden og på verden. Det er partnernes vurdering, at en skarp opdeling af før-og-efter skoletid ikke længere giver mening i hverken vores nuværende eller fremtidige samfund, ej heller som læringsramme Eksterne samarbejder Det er ligeledes et ønske, at stedet generelt skal bygge bro mellem elever, studerende, borgere, foreninger og erhvervslivet, hvis man har lyst til at udnytte faciliteterne i et arbejde med kreativitet og innovation i en erhvervsmæssig sammenhæng; f.eks. som iværksætter. På kort og lang sigt vil partnerskaber med erhvervslivet hjælpe til med at skabe og løbende udvikle samarbejdet omkring Campus Bindslevs Plads. Brugerne vil på den måde få mulighed for at prøve deres evner af med en erhvervsprofessionel samarbejdspartner. Public service På Campus Bindslevs Plads mødes uddannelsernes læringsramme med bibliotekets public service univers. Det betyder helt konkret, at Campusbygningen i hele åbningstiden vil være tilgængelig for både elever, studerende, borgere, foreninger og erhvervsliv. Kort sagt tilgængelig for alle. Public service er et væsentlig element i Campus: Tilgængelighed, fri og lige adgang, kvalitet, alsidighed og mangfoldighed, det demokratiske mødested og det involverende og forpligtende mødested. Kontinuerligt, fra morgen til aften, vil uformel læring mødes med uddannelsesinstitutionernes strukturerede tilgang til læring. Derfor giver det ingen mening at tale om før og efter skoletid i klassisk forstand grænserne vil flyde sammen dagen lang, og vil derfor også passe til en omskiftelig verden. Alle får noget med hjem fra Campus Bindslevs Plads På Campus Bindslevs Plads kommer enhver med sine varer: Sine fagligheder, sine kompetencer og sine erfaringer. Når disse bringes i spil i det fælles rum, skaber vi nye og anderledes læringsforløb for elever, studerende og fagprofessionelle. Vi vil have et leben af diversitet, af varer og af handlende, så vi hele tiden er den fornyende institution i den velkendte tradition. Dette makkerskab på tværs, er netop den vigtigste præmis for måden at arbejde på i Campus Bindslevs Plads. Den vigtigste ressource er relationer og interaktion på tværs af funktioner, aldre og fagprofessionelle. For at sikre fortsat fokus på samspillet og optimal udnyttelse heraf indgår partnerne løbende forpligtende aftaler, der konkretiserer de enkelte parters bidrag og aktive deltagelse. I s. 5

6 en temadag i den fremtidige campusbygning Nedenstående aktivitetsbeskrivelse er en fiktiv beskrivelse af hvordan en temadag i det fremtidig Campus Bindslevs Plads kunne se ud. Beskrivelsen tager afsæt i beskrivelser af læringsforløb udarbejdet af den nedsatte ambassadørgruppe som har bidraget til udvikling af dispositionsforslaget. Beskrivelsen omhandler en elevgruppe på ca. 120 elever én klasse fra hhv. TH LANGS HF & VUC, Silkeborg Business Collage, Th. Langs Skole og en af folkeskolerne i Silkeborg klokken 8.00 klokken 8.15 klokken 8.40 klokken 9.15 Temadagen begynder Eleverne fra de forskellige institutioner møder ind løbende i løbet af morgenen. De fleste af eleverne hænger deres overtøj i garderoben og nogle låser deres tasker inde i de mobile lockers i foyerområdet. På vej ned mod torvet tjekkes dagen program på infoskærmen og temadagens app downloades på mobilen. Eleverne placerer sig omkring på torvet, scenen og siddetrappen. Vidensformidling/oplæg Lyset på scenen tændes og app en på mobilen signalerer, at dagen begynder. Eleverne samles på torvet med fokus på scenen. Eleverne bydes velkommen og dagens program bliver gennemgået. (Eleverne har dagen før, på skolerne, fået en introduktion til temadagens opgave med fokus på indhold, mål og krav til aflevering) En oplægsholder udefra holder et kort oplæg og viser en film som inspiration til temadagen. Filmen vises på det store lærred bag ved scenen. Vidensshopping Efter inspirationsoplægget er det tid til vidensshopping, hvor eleverne, individuelt eller i grupper, opsøger viden om dagens tema. På den åbne læringsplads, ved siden af scenen, er der opstillet forskellige boder hvor relevante personer ude fra, formidler viden til eleverne om temaet. Derudover søger eleverne også viden via. nettet, biblioteket, netværk etc. Gruppearbejde Eleverne samles i de grupper, som de på forhånd er blevet inddelt i. 9. klasse fra Th. Langs Skole går i FabLab og skal lave et forløb med Thomas med afsæt i dagens tema. Grupperne placerer sig forskellige steder i Campusbygningen, biblioteket og enkelte grupper går over på Silkeborg Business Collage, hvor nogle lokaler er ledige. Personalet vejleder eleverne løbende i forbindelse med gruppearbejdet.

7 klokken Frokost Midt på dagen er der en fælles frokostpause. I foyerområdet er der opstillet en lille bod, hvor eleverne kan købe sandwich o.lign, som er leveret fra kantinen på TH LANGS HF & VUC. Nogle af eleverne har madpakker med og andre går ud i byen og henter mad. De fleste elever indtager deres mad på den store siddetrappe, når vejret ikke tillader at sidde ude. Bibliotekets caféområde benyttes også nogle gange - ofte af de yngste elever. Resten af frokostpausen benyttes til socialt samvær enten på pladsen uden for Campusbygningen eller på torvet inde i bygningen. klokken klokken klokken klokken Gruppearbejde Eleverne samles efter frokostpausen i deres grupper og færdiggør deres produkt, så det er klar til udstilling og præsentation. Produkterne har forskellig karakter alt afhængigt af læringsmål det kan f.eks. være plancher, fysiske modeller eller forskellige digitale præsentationer. Vidensformidling Grupperne samles i fire storgrupper, hvor hver enkelt gruppe præsenterer deres produkt. To af storgrupperne benytter et lokale i hhv. Biblioteket og Medborgerhuset. Efter præsentationerne samles alle eleverne igen i Campusbygningen, for at gøre klar til temaaften samme aften. Gruppernes produkter udstilles primært i semi-lukket læringsplads, FabLab og foyerområdet, hvor der indrettes forskellige vidensstande/-boder. Torvet og dele af åben læringsplads indrettes med stole og cafeborde. Pause / fritid Mellem kl har eleverne fri. Personalet og nogle af eleverne færdiggør udstillingen og spiser aftensmad sammen i Medborgerhuset. Temaaften Elever, forældre og borgere ankommer til Campusbygningen. Aftenen begynder med et oplæg på torvet. Efter oplægget har elever, forældre og borgere mulighed for, at besøge de forskellige vidensstande med elevernes produkter. I foyerområdet er der opstillet en mindre bar med vand og snacks til alle. klokken Temadagen slutter Kl ca slutter temadagen. En af de tekniske serviceledere fra TH LANGS HF & VUC (som har vagten denne aften) hjælper elever og personale med at pakke vidensboderne sammen. Alt materialet samles, i første omgang, i semi-lukket læringsplads, hvor materialet afhentes næste dag. I s. 7

8 opgavens forudsætninger Det fysiske design af Campusbygningen taget afsæt i en række markante forudsætninger, som har haft stor indflydelse projektet. Det er en afgørende forudsætning, at Silkeborg Kommune har planlagt og projekterer en en parkeringskælder i to etager, som Campusbygningen skal indordnes efter. Campusbygningens konstruktive søjle/drage-system er således styret af parkeringskælderens konstruktive system, ligesom placering af flugtvejstrapper, elevator- og trappekerne, teknikskaktens udformning og placering udspringer af parkeringskælderens disponering. Samtidig er det forudsat, at Campusbygningen skal opføres som tilbygning til Biblioteket og således, at der skabes et fælles foyerområde og hovedindgang fra syd. Med disse forudsætninger sammenholdt med ønsker og krav til de nye rammer, har der været behov for at søge dispensation for gældende lokalplan Centerområde ved Bindslevs Plads f.hv.a. byggefelt og bygningshøjde. Samtidig bemærkes det, at forslaget ikke udnytter lokalplanens byggemuligheder maksimalt og blandt andet medfører større udsyn og væsentligt større torverum til glæde for områdets boliger og brugere. Der er foretaget naboorientering og der er ikke kommet bemærkninger til dispensationen af marts 2015.

9 Bindslevs Plads flugtvejstrappe nedkørsel til P-kælder CAMPUS BINDSLEVS PLADS Bibliotek søjlekonstruktion forbindelse Silkeborg Business College adgang (bygning + kælder) flugtvejstrappe hovedindgang Bi nd sle v sp lad s trappe / elevator Bindslevs Plads (brandvej) Den Kreative Skole Medborgerhuset diagram: forudsætninger I s. 9

10 arkitektonisk hovedgreb Det arkitektoniske hovedgreb for Campusbygningen tager afsæt i visionen om den åbne markedsplads på pladsen. Konceptuelt ses Campusbygning ikke som en bygning, men et sted, hvor campusaktiviteterne, både fysisk og visuelt, flyder sammen med den omkringliggende kontekst og Bindslevs Plads. Hovedgrebet skabes af to store tagskiver, som er løftet fra terræn, og som skaber overdækning og ly over henholdsvis stueplan og 1.sal. De to skiver forskyder sig horisontalt fra hinanden således, at der både etableres store overdækkede udearealer samtidig med, at der skabes naturlige tilbagetrækninger og respektafstande mod naboerne mod nord og biblioteket mod vest. Tagskiverne er som dugen på et markedstelt. Søjle-/drager systemet fra p- kælderen fortsættes over terræn og udgør teltets stænger og barduner. Mod nord tilføjes en selvstændig rektangulær bygningskrop - en stor container, som skal huse værstedsfaciliteter til FabLab. Under tagskiverne placeres rummøbler, kerner, trappe/elevator mv. som elementer, der skaber husets indretning og funktionsopdeling. Kernerne refererer alle materialemæssigt til den omkringliggende kontekst således, at der både anvendes beton, tegl, stål og træ. Der arbejdes generelt med en stor grad af stoflighed, variation og rå overflader som tåler at blive brugt. den kreative skole markedsgade bibliotek bindslevs plads inspirationsbilleder: tagudhæng

11 Bindslevs Plads trappekerne/ flugtvej nedkørsel p-kælder Bibliotek Campus Bindslevs Plads Plads Bindslevs Plads Silkeborg Business College indgang indgang trappekerne/ flugtvej Bindslevs Plads (brandvej) Den Kreative Skole Medborgerhuset situationsplan 1:500 I s. 11

12 hoveddisponering Campusbygningen er en tilbygning til Silkeborg Bibliotek og er disponeret som en kompakt bygning i 1 hhv. 2 etager med et samlet bruttoetageareal på ca m² + birum i kælderetage. Campusbygningen og Bibliotek får fælles hovedindgang fra syd i koblingen mellem nyt og gammelt. Stueetagen er disponeret med en række forskellige åbne læringspladser som, sammen med et FabLab, skaber rum til forskellige læringsprocesser, vidensdeling og studieaktivitet. Ved hovedindgangen disponeres et foyerområde, som flyder sammen med bibliotekets arealer. Nord for foyerområdet er der disponeret med hhv. ter, rengørings- og teknikrum samt et kontor og et depot. Stueetagen er fordelt på to niveauer pladsens niveau og det ca. 80 cm. højere biblioteketsniveau. Overgangen, mellem de to niveauer, optages af en stor siddetrappe og forskellige plateauer, som spænder på tværs af Campusbygningen. Centralt i bygningen er der placeret et trappeelement, som internt forbinder bygningens to etager og samtidig skaber et omdrejningspunkt i bygningen. 1. sal er disponeret med et større areal som kan benyttes enten som et stort åbent område eller opdeles i 3 mindre enheder + fællesareal, alt afhængigt af hvilken funktioner / bruger som skal benytte området. 1. sal er desuden disponeret med en række transparent projektrum og en kerne. Under campusbygningen etablerer Silkeborg Kommune en parkeringskælder i to etager, hvor campusbygningens ventilationsanlæg placeres i eget teknikrum. En fælles trappe-/elevator-/ og teknikkerne, som er placeret med adgang fra syd, forbinder alle etagerne på pladsen. stemningsbilleder

13 b reol / skab spånsug båndpudser fast arb.bord søjleboremaskine multibord FabLab [154m²] 3D printer mobilt bord udeværksted bord m. vask mobilt arb.bord glasvæg udsugning lasercutter mobilt bord kontor [20m²] depot [14m²] siddetrappe gang [20m²] HC bord m. vask automat skillegardiner / vægge hejses ned fra loft garderobevæg brandsk.port infovæg arb.bord siddetrappe siddegryde kan lukkes med scenekasser a foyer inkl. gard. [90m²] info/mødested mobil udstilling / bænk siddetrappe torv [146m²] scene / læringsplads [35m² indendørs] a sikringsgitter vask nyt bs-glas studie/projektrum [14m²] studie/projektrum [12m²] vindfang [11m²] brandsk.port elevator indgang semi-lukket læringsplads overdækket areal infobanner overdækket areal b stueplan 1:200 I s. 13

14 kig fra åben læringsplads mod siddetrappen

15 b tagflade åbent studieområde [86m²] projektrum [14m²] glasvæg ovenlys over trappe projektrum [5m²] ovenlys tagflade HC reng. [5m²] projektrum [7m²] værn a fordelingsareal [38m²] åbent studieområde [62m²] ovenlys a projektrum [9m²] glasvæg elevator åbent studieområde [78m²] åbent studieområde [95m²] depot [9m²] b 1. sals plan 1:200 I s. 15

16 gruppearbejde siddekasser by Rune Fjord Studio tværsnit bb 1:200 mobilt opbevaringsmøbel: flightcase

17 en læringsplads er en samlet betegnelse for en række undervisningsplateauer, workspaces, gruppe og studierum, som understøtter forskellige læringsprocesser, vidensdeling og studieaktivitet længdesnit aa 1:200 snit 1:200 I s. 17

18 siddetrappe trappeelement med niche funktionsbeskrivelse Hovedindgang Hovedindgangen til Campusbygningen er placeret i sammenbygningen med Biblioteket. Man ankommer via en bred trappe, som leder op til et stort sydvendt plateau, hvor en stor glasfacade skaber en god fysisk og visuel forbindelse til et foyerområde. Ankomstplateauet tænkes indrettet med forskellige urbane opholds- og udstillingselementer. Fra plateauet ledes man ind i foyerområdet via et vindfang. Foyerområde Foyerområdet designes som et ny fælles foyerområde for både Campusbygningen og Biblioteket. En ny stor åbning i den tidligere facade mod biblioteket skaber fysisk og visuel forbindelse, så aktiviteterne i hhv. Campusbygningen og Biblioteket flyder sammen. I åbningen, og synligt fra hovedindgangen, er der placeret en fælles reception/ infopunkt med fire arbejdspladser for bibliotekets personale. Receptionen er disponeret med to arbejdspladser på hver sin side af åbningen. I den primære åbningstid vil betjeningen af brugerne (såvel biblioteksbrugere og campusser) tage sit udgangspunkt fra denne reception. Garderoben er etableret som en del af foyerområdet med en graderobestang til overtøj og jakker. Opbevaring af skoletasker o.lign. sker i mobile lockers/skabe placeret i foyerområdet. De mobile enheder tænkes desuden benyttet som rumskabende elementer og som møde-/ arbejdsbord (med en højde på ca. 1 meter) til f.eks. kortere møder eller gruppearbejde. Ved arrangementer hvor man ikke har behov for skabene, kan disse flyttes og parkeres enten i garderoben eller under den interne trappe til 1.sal. Garderobe og skabe skal disponeres til at kunne rumme tasker og jakker til ca. 100 elever/personer. Studie-/projektrum I forbindelse med foyerområdet er der etableret to transparente studie-/projektrum. Det ene rum er disponeret som et lukket rum og det andet som et åbent område, der flyder sammen med foyerområdet. Begge områder tænkes benyttet som møde- eller arbejdsrum også for byens borgere. Trappeelement Centralt i Campusbygningen er der disponeret en intern trappe, som forbinder stueetagen med 1. sal. Trappen er bearbejdet som et element, der skaber rum for et centralt infoområde/mødested og er kombineret med et åbent værksted med kopimaskine, printere o.lign. Det er her, hvor brugerne kan søge information via infoskærme, hvor man mødes og hvor man kan printe og producere materiale. Som en del af trappeelementet er der desuden disponeret en niche til kaffe-/ vandautomater. Nichen er placeret i sammenhæng med et mini køkken med skabe, bordplade og vask. Under trappen til 1. sal er der plads til parkering af nogle af de mobile lockers/ skabe fra foyeren. Toiletter Toiletterne i stueetagen er placeret i et samlet område bag ved foyerområdet. Området er opdelt i to af en fælles gang, som også giver adgang til bygningens teknik og rengøringsrum. Det ene område består af i alt seks ter med et fælles forrum og det andet område består af to ter samt et handicap. Toiletterne på 1. sal er placeret i en kerne med hhv. to ter, et handicap og et rengøringsrum. Alle terne er disponeret som selvstændige rum med håndvask. Handicapter indrettes efter gældende normer. Kontor I stueetagen, og med visuel forbindelse via. glasvægge til foyerområdet, er der disponeret et fælleskontor for vært og FabLab-leder. Kontoret skal indrettes med tre arbejdspladser. Depot Der er i campusbygningen disponeret med et depot til opbevaring af fælles materialer samt materialer til FabLab. Mindre materialer, som sakse, papir, lim, tuscher o.lign, opbevares i mobile depotbokse/ flightcases som står parkeret i åben læringsplads. Depotboksene flyttes derfra ud i det forskellige læringspladser efter behov. Semi-lukket læringsplads Læringspladsen er den eneste læringsplads i campusbygningens stueetage, som er afgrænset med døre og vægge. Læringspladsen tænkes primært benyttet i forbindelse med formidlingssituationer (forforståelse og feedback) eller i forbindelse en filmfremvisning for en gruppe på ca. 80 personer (auditoriumopstilling). Læringspladsen er indrettet med projektor/storskærm (til Skype eller oplæg) samt løst inventar i form af stole. programskitse: centralt infoområde /mødested Læringspladsen har direkte forbindelse via glasdør til scenen, da arealet også tænkes benyttet som bagscene ved teaterforestillinger o.lign. Af denne grund er der også placeret en vask i læringspladsen. Niveauforskellen mellem scenen og den semi-lukket læringsplads medfører, at der vil være behov for en trappeløsning. Fra læringspladsen er der god visuel forbindelse og adgang til den udendørs plads. Torvet / læringsplads Torvet er campusbygningens mødested og inspirationsrum, hvor der visuel forbindelse til de omkringliggende læringspladser samt til 1. sal. Torvet er det sted, hvor alle brugere kan komme og blive inspireret og idegenerer enten i grupper eller individuelt. Torvet tænkes i dagligdagen primært benyttet ifm. formidling og gruppe- og individuelt arbejde, og er disponeret med zoner med forskellige former for inventar. Størstedelen af inventaret tænkes som mobilt-/ løst inventar, som kan disponeres efter ønsker og behov. lockers som møde-/arbejdsbord

19 gang [20m²] HC bord m. vask automat skillegardiner / vægge hejses ned fra loft brandsk.port garderobevæg infovæg arb.bord siddetrappe siddegryde kan lukkes med scenekasser foyer inkl. gard. [90m²] info/mødested mobil udstilling / bænk siddetrappe torv [146m²] scene / læringsplads [35m² indendørs] sikringsgitter nyt bs-glas studie/projektrum [14m²] studie/projektrum [12m²] vindfang [11m²] brandsk.port elevator vask indgang semi-lukket læringsplads overdækket areal infobanner overdækket areal b planudsnit_stueplan 1:100 I s. 19

20 siddegryde gruppearbejde i siddegryde gruppearbejde i fatboys Som en del af torvet er den store siddetrappe, der optager stueetagens niveauforskel, disponeret som et landskab med forskellige plateauer. Området tænkes benyttet f.eks. i forbindelse med formidling for en større eller mindre gruppe, i forbindelse med gruppearbejde eller bare som hænge-ud-sted Torvet vil, sammen med åben læringsplads, kunne danne rammen om Campusbygningens større arrangementer (dimission, samlinger, optræden, koncerter m.m) i såvel eget regi, som på tværs af partnerne. Området skal rumme min. 260 personer siddende hhv. på stole og siddetrappen. Scene/læringsplads I Campusbygningens faste scene/læringsplads er placeret som del af Torvet. Scenen er hævet 60 cm over torvets gulv og vil størstedelen af tiden fungere som læringsplads indrettet med løst inventar i form af fatboys, siddepuder o.lign. I en del af læringspladsens gulv kan etableres en siddegryde som kan fyldes med en form for gulvkasser. Den faste scene tænkes endvidere konstrueret således, at det er muligt benytte rummet under scenen til depot; f.eks. til opbevaring af mobile sceneelementer. Scenen/læringspladsen er placeret ud mod facaden. I uderummet på den anden side, er der ligeledes placeret en scene/læringsplads i samme niveau hvilket muliggør, at det samlede område kan fungere som scene for både torvet inde i bygningen og for pladsen uden for. Åben læringsplads Åben læringsplads er placeret ved siden af torvet og er disponeret som et stort åbent område. Læringspladsen kan både benyttes som en selvstændig læringsplads, men kan også benyttes ifm. aktiviteter på Torvet og i FabLab. Den åbne læringsplads skal kunne rumme en bred vifte af aktiviteter og er derfor ikke indrette med fast inventar. Læringspladsen kan dog opdeles i mindre enheder, alt efter behov, v.hj.a. forskellige rumdelende elementer, som hejses ned fra loftet. Dette kunne f.eks. være hængende borde/boder, tavler eller gardiner, som det er nærmere beskrevet i afsnittet sceneskift og fleksibilitet Ud over god fysisk og visuel kontakt til FabLab og Torvet, er der også kontakt til udearealerne (pladsen uden for) hvor store glasdøre gør det muligt at åbne mod torvet. FabLab FabLab er en forkortelse af Fabrikations Laboratorium: Et værksted, hvor brugerne kan fremstille næsten alt ved brug af de nyeste digitale teknologier. Fab- Lab har fast personale og værkstedet tænkes i dagtimerne primært benyttet af skolerne i Silkeborg bl.a. ifm. FabLabschool. Om eftermiddagen og aftenen kan værkstedet benyttes, som åbent værksted for byens borgere. programskitse: scene/læringsplads med siddegryde gruppearbejde i fatboys

21 kig fra ankomstområde mod torvet og åben læringsplads I s. 21

22 spånsug båndpudser fast arb.bord flader der kan tegnes på udeværksted stille zone bord m. vask siddetrappe fin zone mellem zone reol / skabe grov glasvæg søjleboremaskine 3D printer mobilt bord multibord zone / maskinrum udsugning lasercutter mobilt bord diagram: FabLab værkstedet opdelt i zoner mobilt arbejdsbord arbejdsbord med opbevaring Fleksibilitet og foranderlighed er, ligesom i resten af Campusbygningen, vigtigt for FabLab. Værkstedet er derfor disponeret som et stort åbent område med forskellige zoner, hvor det brug af mobilt inventar er muligt at: indrette midlertidige arbejdspladser til at arbejde i og på bygge små modeller skabe nye opstillinger ophænge og udstille opbevare materialer, redskaber og inventar man ikke bruger lege /eksperimentere en underviser kan instruere i metoder Det store åbne værksted bryde af niveauforskellen i stueetagen, og der skabes, på det øvre niveau et mere intimt område, som har karakter af samtalekøkken. Fra dette område er der forbindelse til et udeværksted. Niveauforskellen er bearbejdet som en siddetrappe som sammen med en række stole kan rumme med ca. 30 voksne ifm. instruktion/præsentation. Det nedre niveau er opdel i to områder: Et større område med mobile arbejdsborde samt et mindre område indrettet med tre elektroniske arbejdsstationer samt fast stålbord med to store vaske. Værkstedet er disponeret med en forholdsmæssig stor rumhøjde for dels at skabe en værkstedsstemning, men også for at muliggøre, at der kan placeres en kran i loftet til bugsering af store emner. Desuden tænkes loftet benyttet til ophængning af forskellige borde, tavler o.lign. så man opnår den samme fleksibilitet, som beskrevet ved åben læringsplads. Som en del af FabLab er der disponeret et grovværksted/maskinrum, hvor de maskiner, der støjer, støver eller kræver udsugning, er placeret. Grovværkstedet har karakter af sløjdlokale og rummer bl.a. maskiner som: 3D printer / ultimaker søjleboremaskine sandblæsekabinet fræser injection maskine varcumform laser 3D scanner varmpresser laserskærer FabLab har et stort behov for opbevaring af mange små og store materialer. Materialerne skal være synlige og tilgængelige og derfor tænkes opbevaringen som transparente skabe og skuffesystemer. Større materialer opbevares i bygningens depot. Kerne med ter, teknikskakt og trappe Mod syd er der disponeret en kerne med trappe, elevator og teknikskakt, som forbinder alle niveauer og etager de 3 niveauer i campusbygningen og de to etager i parkeringskælderen under pladsen. Kernen er disponeret således, at elevator og trappe kan servicere parkeringskælderen også uden for Campusbygningens åbningstid. Der skal udføres adgangskontrol, som regulerer adgangsbegrænsning i forhold til Campusbygningens åbningstid. arbejdsbord

23 b reol / skab spånsug båndpudser fast arb.bord søjleboremaskine multibord FabLab [154m²] 3D printer mobilt bord udeværksted bord m. vask mobilt arb.bord glasvæg udsugning lasercutter mobilt bord kontor [20m²] depot [14m²] siddetrappe gang [20m²] HC bord m. vask automat skillegardiner / vægge hejses ned fra loft garderobevæg infovæg arb.bord siddetrappe siddegryde kan lukkes med scenekasser foyer inkl. gard. [90m²] info/mødested mobil udstilling / bænk siddetrappe torv [146m²] scene / læringsplads [35m² indendørs] a planudsnit_stueplan 1:100 I s. 23 elevator vask

24 transparente rum Åbent studieområde 1. sal er disponeret som et åbent studieområde, som kan benyttes enten som ét stort åbent område eller opdeles i tre mindre enheder samt fællesareal med balkon og forbindelse til torvet, alt afhæng af brugernes behov. På denne etage vil der formentlig være en højere grad af traditionelle gruppearbejdspladser. Ungdomsskolen tænkes, sammen med de resterende parter, at benytte arealerne på 1. sal. Som en del af miljøet etableres et område hvor Ungdommens Uddannelsesvejledningen Silkeborg (UU) kan have en front-desk- funktion med medarbejdere, der er tilgængelige for de unge i Silkeborg. gardiner fra gulv til loft Studie-/projektrum 1. sal rummer desuden fire studie-/projektrum af varieret størrelse, som kan rumme fra to til ti personer. Rummene er disponeret som selvstændige rum med en stor grad af transparens med glasvægge/-døre. Studie-/projektrummene vil danne ramme om det mere stille og koncentrationskrævende studiearbejde eller som møde/samtalerum for eksterne brugere af bygningen. cortenstål som indvendig beklædning

25 åbent studieområde [86m²] projektrum [14m²] glasvæg ovenlys over trappe projektrum [5m²] ovenlys tagflade HC reng. [5m²] projektrum [7m²] værn fordelingsareal [38m²] åbent studieområde [62m²] ovenlys a projektrum [9m²] glasvæg elevator åbent studieområde [78m²] åbent studieområde [95m²] depot [9m²] planudsnit_1.sals plan 1:100 I s. 25

26 solafskærmning - lodrette stålgardiner varierede glasfacader samhørighed mellem kontekst i tegl og cortenstål

27 campusbygningen set fra I medborgerhuset. s. 27

28 rå og industriel facadeoverflade materialer og overflader cortenstål og beton Materialer og overflader i exteriør Det arkitektoniske udtryk henter sin inspiration fra hele den omliggende kontekst, som rummer en stor variation af materialer og udtryk. Samtidig er det intentionen, at bygningens ydre udtrykker agendaen med dets indre: Mangfoldighed, transparens, dynamik og rå rammer, der tåler at blive brugt. Den centrale bygning i to etager opføres med facader i glas, der veksler mellem transparente, semi-transparente og lukkede partier samt vandrette bånd beklædt med corten-stål og solitære elementer i mørk rød tegl og glat beton. Containerbygningen i én etage mod nord udføres med facader i mat stål med lodret profilering samt glaspartier. Placeret vinkelret på facaden skaber lodrette lamelbånd af stålmesh solafskærmning på de steder, hvor de store udhæng ikke skygger for solen Mod Pladsen placeres en scenekonstruktion, som både fungerer ved udendørs og indendørs brug. Over selve scenen foreslås en type vandret lameller, som danner overdækning og kan være et mobilt scenetæppe imellem inde og ude. Materialer og overflader i interiør Gulve i Campusbygningen udføres som et sammenhængene lyst grå-hvidt epoxygulv, med undtagelse af FabLab, som ønskes i en kraftig gulvfarve. Der kan evt. også anvendes markeret gulvfarve i udvalgte studie- og møderum. Trappeelementet, siddetrapperne og scenen beklædes med krydsfiner behandlet iht. evt. brandkrav. Toiletkernen tænkes ligeledes beklædt med krydsfiner som males sort. Væggen ind mod FabLab udføres i den samme stålplade som bygningen er beklædt med udvendigt. Indvendig stålbeklædning kan evt. udføres i perforeret stål, som del af den akustiske regulering. Vægge omkring kernen med elevator og trappe fremstår med overflader i glat beton. Selve trappen udføres i lys beton. Øvrige vægflader fremstår i lyse malerbehandlede overflader. Det konstruktive system af søjler og drager tænkes at fremstå i rå og ubehandlet beton og er med til, sammen med synlige føringsveje, at fastholde et råt og ærligt udtryk med reference til ældre industribyggeri. Undersiden af etagedækket kan beklædes med sorte lydabsorbenter - afhængigt af hvordan det akustiske design bliver udviklet. Som kontrast til det rå udtryk udføres den semi-lukkede læringsplads som en fin trææske som man træder ind i. Gulv og væg udføres med træbeklædning suppleret med lange gardiner, der anvendes til mørklægning, afskærmning og som karakterdannende element. Både træbeklædning og gardiner tænkes integreret i det akustiske design. Værn ved balkon og trapper udføres generelt som galvaniseret fladstål og evt. med glasfyldinger. Studie-/projektrummet på 1. sal, som er synligt fra Torvet i stueetagen, beklædes i cortenstål (evt. med perforering) med sigtet at tilføre bygningens indre en varm nuance. facade i cortenstål

29 sydfacade østfacade nordfacade facader 1:200 I s. 29

30 lyst epoxygulv krydsfiner på vægge og trapper stålplade indvendigt

31 kig fra ankomstområde mod torvet og åben læringsplads I s. 31

32 ophængning af plancher sceneskift og fleksibilitet Visionen om markedspladsen tager afsæt i et ønske om at skabe nogle åbne, enkle rammer, som brugerne kan indtage og sætte sit præg på i en kortere eller længere periode, - før rammerne igen skal ændres. Parterne/brugerne er forskellige og har forskellige behov og krav til bygningen, hvilket kræver en stor grad af fleksibilitet både fysisk og mentalt. gardiner der danner rum Bygningen skal kunne rumme både den store teater/danseforestilling med op til 300 tilskuere og, til andre tider, unge og børn, som er opdelt i mange mindre grupper, der arbejder med hver sit emne side-by-side. Fælles for parterne er også visionen om, at Campus Bindslevs Plads skal være et sted hvor den vigtigste ressource er relationer og interaktion på tværs af funktioner, aldre, fagprofessionelle ; Det vil sige, at lære i fællesskab. I praksis betyder det, at Campusbygningen skal danne ramme om arrangementer og læringsforløb med mange elever, studerende og kursister og med en veksling i forskellige arbejds- og formidlingsformer. De mange og forskellige brugere og sceneskift medfører et stort behov for at bygningen rumligt, kan benyttes på forskellige måder. Mobilt inventar kan løse noget, men mobilt inventar fylder, når det ikke er i brug - hvilket taler imod for mange rumdelere, spanske vægge etc. hængende borde Vi har i dette projekt derfor arbejdet borde, tavler, rumdelere kombineret hejses ned fra loftet alt efter behov. et stort projektbord en hel dag. Når måske nogle plancher op, hvor det Campusbygningen. mårettet med fleksibilitet i højden, hvor med lydabsorbenter, gardiner o.lign. kan Eksempelvis kan en gruppe arbejde ved gruppen går hjem hejser de bordet eller så hænger til næste gang de kommer i Hejsesystemet er et vigtigt element for udmøntning af den fysiske fleksibilitet og sceneskift. Det tænkes udført som en simpelt system som brugerne (elever og personale) selv kan betjene. Systemet skal dække Torvet, åben læringsplads, FabLab og semi-lukket læringsplads, som alle er lokaler/områder, med relativt god loftshøjde. udstilling programskitse: fleksibilitet i højden

33 FabLab FabLab FabLab åben læringsplads åben læringsplads åben læringsplads foyer torv scene foyer torv scene foyer torv scene semi lukket læringsplads semi lukket læringsplads semi lukket læringsplads eksempel: stueetagen opdelt i de 5 hovedområder eksempel: stueetagen opdelt i 4 områder. eksempel: stueetagen opdelt i mindre områder/zoner. FabLab FabLab åben læringsplads åben læringsplads foyer torv scene foyer torv scene semi lukket læringsplads semi lukket læringsplads programskitse: opbevaring af materialer / depot under trappe eksempel: stueetagen opdelt på tværs af de fysiske rum. eksempel: stueetagen som ét stort samlingsområde. I s. 33

34 campusbygningen set fra nordøst / bindslevs plads

35 Campus Bindslevs Plads areal- og funktionsskema Silkeborg Kommune Dato: Vejledende funktions- og arealskema Betegnelse Areal m² Delsum Pers.belast Noter Stueplan Indgangsparti / vindfang 11 m² Ankomst- og foyerområde 90 m² 3 arbejdspladser + gæster 5-40 pers Projektrum 12 m² 4-6 pers Åbent studieområde 14 m² 6 pers Torv inkl. åbent værksted, trappe og scene 181 m² Åbnt læringsrum inkl. trappe 173 m² pers i en undervisningsdag på torvet og åbent læringsrum (300 personer til præsentation* (1-2 timer)) pers i en undervisningsdag på torvet og åbent læringsrum (300 personer til præsentation* (1-2 timer)) Der skal etableres 2 faste arbejdspladser for bibliotekspersonale. Der ud over vil området fungere som info område med gæster. Installationsskakt med niche til café-automat og mini køk. Balkon på 1. sal indgår ved storsamling med ekstra kapacitet* Balkon på 1. sal indgår ved storsamling med ekstra kapacitet* Semi-lukket læringsplads 95 m² 60 pers Semi-lukket område som benyttes ifm instruktion eller gruppearbejde Depot 14 m² Et lukket depot til opbevaring af materialer mm FabLab 154 m² 30 pers. i en undervisningssituation Et stort værksted samt et "maskinrum". Behov for punktudsugning. Kontor (vært og FabLab-leder) 20 m² 3 arb.plads. Fælleskontor til 3 personer Fordelingsareal /gang 20 m² Toiletområde med 8 ter + handicaptoi inkl gang 47 m² Teknikrum + rengøringsrum 24 m² Teknikrum til X-felt, el-tavle, fordelerarr. Ventilationsaggregat placeres i p-kælder. Trappe-/ elevatorkerne inkl. skakt fra kælder 49 m² Stueplan i alt sal 4 x projektrum 35 m² 4-6 personer pr. boks Studiebokse til individuelt- og gruppearbejde. Balkon - åbent miljø med udsyn til torv inde og ude 62 m² Åbent studieområde 260 m² personer Åbent / semiåbent kontormiljø Fordelingsareal 38 m² Toiletkerne m. 2, ter, handicap og rengøringsrum 17 m² Trappe-/ elevatorkerne inkl. skakt fra kælder og depot 49 m² Depot på 9 m² 1. sal i alt 461 Nettoareal i alt m² Brutto areal, tillæg 117 m² 9% Bruttoareal i alt - opmålt m² Kælderplan Ventilation/teknik m² Teknikrum i kælder placeres ved Trappekerne på dæk -1. Areal fastlægges af ing afpasset str. på ven Kælderplan i alt I s. 35

36 summarisk om tekniske forhold Tilstødende bygværker og arealer Opførelsen af Campusbygningen er betinget af nogle forudsætninger i forhold til tilstødende bygværker og arealer: Under terræn i forhold til den projekterede parkeringskælder, hvor bygning og kælder er baseret på samme modulære placering af bærende søjler, lodret sammenbinding af en fælles elevator og trappe, gennemgående primær teknikskakt samt en fælles flugtvejstrappe i grundens nordøstlige hjørne. Ventilationsanlægget, der betjener Campusbygningen, placeret i eget teknikrum i parkeringskælderen på niveau -1. Parkeringskælderen er også repræsenteret over terræn med en delvis overlukning af rampenedkørslen og flere flugtvejstrapper. Designet af disse elementer er grundlagt i nærværende projekt og skal senere udvikles som del af Pladssens design og med designmæssigt samspil med bygningens design. Sammenbygningen med Biblioteket medfører en række mindre ombygninger i biblioteket: Nogle af de eksisterende arealer mister facade-/vinduesareal og dermed dagslys. Dette afhjælpes ved at etablere et nyt vindue i facaden mod gaden samt ved etablering af ovenlys i indeliggende fællesrum/møderum. Den nye placering af Bibliotekekts info/reception som del af nybygningen, betyder at der skal ske en flytning af eksisterende inventar og efterfølgende reetablering af det område i Biblioteket, som ændres Konstruktive principper Som led i forslagets udarbejdelse er der foretaget nogle overordnede vurderinger af de konstruktive principper samt bygningstabilitet og laster. Vurderingerne har naturligt være fokuseret på den nødvendige koordinering mellem projektering af underliggende parkeringskælder og designet af bygningen. Resultatet af disse vurderinger er indarbejdet i nærværende dispositionsforslag, men vil naturligvis skulle genberegnes og kvalificeres i den kommende projektering af bygningen og på basis af de forudsætninger, som er lagt til grund for projektering af parkeringskælderen. Føringsveje Dimensionering af lodrette føringsveje fra parkeringskælderen er tilpasset minimumskrav for kanaler til såvel bygningens ventilationsanlæg som afkast fra ventilering af parkeringskælderen. Afløbsinstallationer og forsyninger forudsættes ført over kælderdæk. Energi og indeklima Campusbyggeriet skal som minimum opfylde lavenergiklasse Vurderingen af laster indbefatter blandt andet, at der kan udføres solceller på tagfladen. Indeklima; herunder luftkvalitet, lydforhold og temperaturer, skal projekteres i overenstemmelse med gældende lovkrav. Der bør desuden sættes være et særligt fokus på regulering af akustiske forhold. Dels for at sikre en reduktion af støj og efterklang når mange mennesker arbejder samtidigt i åbne arealer. Dels for at sikre, at de akustiske forhold kan tilpasses aktiviteternes forskellighed og de mange sceneskift mellem f.eks. workshops i grupper og forevisninger for et publikum. Brandmæssige forhold Forslagets disponering er baseret på en overordnet strategi for brandmæssige adskillelser, flugtveje og brandtekniske installationer, men det bemærkes, at der på nuværende tidspunkt ikke er foretaget en myndighedsbehandling. Forudsætninger og strategi fremgår af et bagvedliggende notat. Princip for brandmæssig opdeling og flugtveje ses på diagrammerne på næste side.

37 båndpudser søjleboremaskine 3D printer mobilt bord udsugning lasercutter multibord mobilt bord båndpudser søjleboremaskine 3D printer mobilt bord udsugning lasercutter multibord mobilt bord oplæg til brandstrategi b b b reol / skab spånsug fast arb.bord reol / skab spånsug fast arb.bord tagflade bord m. vask F mobilt arb.bord glasvæg F siddetrappe F bord m. vask F F mobilt arb.bord åbent studieområde glasvæg F F glasvæg projektrum [14m²] brandport brandsk.port bord m. vask HC garderobevæg automat infovæg arb.bord siddetrappe skillegardiner / vægge hejses ned fra loft siddegryde kan lukkes med scenekasser siddetrappe tagflade HC reng. [5m²] projektrum [5m²] F projektrum [7m²] værn a F mobil udstilling / bænk siddetrappe F scene / læringsplads [35m² indendørs] a bord m. vask HC automat a fordelingsareal [38m²] skillegardiner / vægge hejses ned fra loft projektrum [9m²] F åbent studieområde [62m²] F a sikringsgitter nyt bs-glas studie/projektrum studie/projektrum indgang overdækket areal brandsk.port brandport elevator a læringsplads F vask brandport brandsk.port garderobevæg brandsektion brandcelle F flugtvej F infovæg arb.bord siddetrappe mobil udstilling / bænk siddetrappe F elevator åbent studieområde siddegryde kan lukkes [78m²] med scenekasser scene / læringsplads [35m² indendørs] depot [9m²] glasvæg åbent studieområde [95m²] a F brandsektio brandcelle flugtvej infobanner overdækket areal b nyt bs-glas sikringsgitter studie/projektrum studie/projektrum brandsk.port brandport elevator vask b stueplan indgang 1. sals plan overdækket areal læringsplads F F brandsektion brandcelle flugtvej brandplan I 1. salsplan 1:200 I dato: I s infobanner overdækket areal b I s. 37

38 udarbejdet i samarbejde med RUM

4 Drøftelse og godkendelse af høringssvar vedr. Region Midtjyllands Spareplan 2015-2019

4 Drøftelse og godkendelse af høringssvar vedr. Region Midtjyllands Spareplan 2015-2019 4 Drøftelse og godkendelse af høringssvar vedr. Region Midtjyllands Spareplan 2015-2019 4.1 - Bilag: Udkast til høringssvar - Spareplan Region Midtjylland (3) DokumentID: 4193645 4. maj 2015 Høringssvar

Læs mere

område lll område l område Vll område Vl

område lll område l område Vll område Vl område lll l område l område Vll Campus Bindslevs Plads - en område moderne markedsplads i Silkeborg V idéoplæg d. 15.07.2014 V område Vl Silkeborg Kommune Campus Bindslevs Plads Side: 1 / 26 Idéoplæg

Læs mere

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS

STØVRING BIBLIOTEK OG UNGDOMSHUS TOTALRÅDGIVER ØSTERGAARD ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - ARKITEKT NØRKÆR+POULSEN ARKITEKTER APS UNDERRÅDGIVER - INGENIØR RAMBØLL A/S UNDERRÅDGIVER - LANDSKAB RAMBØLL BYUDVIKLING OG LANDSKAB STØVRING BIBLIOTEK

Læs mere

Optimering af sfo/indskoling

Optimering af sfo/indskoling Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 Optimering af sfo/indskoling ESPERGÆRDESKOLE, afd. tibberup, mørdrup, grydemosen, gl.espergærde

Læs mere

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder

Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder Skovgårdsskolen Inventar og adfærd Plan for hjemområder 12.3.07 Hjemområdernes indretning Dette dokument beskriver, hvordan hjemområderne på Skovgårdsskolen tænkes indrettet efter ombygningen. Indretningen

Læs mere

HAVEJE-ATELLIERNE 27681

HAVEJE-ATELLIERNE 27681 HAVEJE-ATELLIERNE 27681 BESKRIVELSE HAVEJE-ATELLIERNE INTENTION En spændende udviklings proces er i gang( ) Variation, kreativitet og liv på gaden. Et sted der er rart at være for dem der bor der, og tiltrækker

Læs mere

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde

Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Konkurrence om et skitseprojekt for Bindslevs Plads Silkeborgs kultur- og campusområde Baggrund Bindslevs Plads var tidligere byens markedsplads, hvor der foregik livlig handel. I dag arbejder områdets

Læs mere

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN

Det Maritime Museum AQUARIUS. Tungevågen AQUARIUS MARITIMT VITENSENTER I TUNGEVÅGEN 1 Det Maritime Museum AQUARIUS Tungevågen INDHOLDSFORTEGNELSE 3 4. ARKITEKTONISK, URBANT OG LANDSKABELIGT KONCEPT 5-7. CONCEPTUELLE DIAGRAMMER 8. MASTERPLAN OG TVÆRSNIT 9. PLAN -1, +1 10. ARKITEKTUR OG

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 HELHED OG FÆLLESAREALER TSS Teknisk Skole Silkeborg TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013

VIG HALLEN. Skitseforslag 31.07.2013 VIG HALLEN Skitseforslag 31.07.2013 1 genopførelse af vig hallen Sag 13071 31.07.2013 Arkitekt: White arkitekter A/S Vestre Kaj 2, 1.sal DK-4700 Næstved Tlf.: +45 55 70 10 10 Kontaktperson: Gert Lindenskov

Læs mere

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012

Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Spurvelund Børnehus + Udvidelse af Spurvelundskolen Orientering om projekterne 17/12 2012 Behov Nyt børnehus og skoleudvidelse Børnehuset Fakta Skoleudvidelsen Fakta Etablering af nyt børnehus ved Spurvelundskolen:

Læs mere

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER

SØNDER OMME IDRÆTSCENTER NYT INDGANGSPARTI BESKRIVELSE / PLAN 1:350 Baggrund for udvidelsen Eksisterende hal 1194,3 m² Eksisterende omklædning Sdr. Omme Idrætscenter er efterhånden blevet 40 år gammelt. Der er sket to mindre tilbygninger

Læs mere

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55

HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC. Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 HERNING HF & VUC HERNING HF & VUC Sagsnummer: 13068 www.arkitec.dk Arkitekter m.a.a. Tlf. 97 12 27 55 BESKRIVELSE Idegrundlaget Projektet tager udgangspunkt i at skabe funktionalitet såvel som fleksibilitet,

Læs mere

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010

Niels Brocks internationale gymnasium. INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 Niels Brocks internationale gymnasium INDRETNINGSKONCEPT 2. marts 2010 INDHOLD Indretningskonceptet skal understøtte Niels Brocks internationale gymnasiums image, værdier og mål - og være identitetsskabende

Læs mere

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G

L Ø G S T R U P S K O L E P R O J E K T F O R S L A G Løgstrup Skole DATO 07.10.09 Ny indskoling med SFO Med projekt til ny indskoling, har vi taget udgangspunkt i skolens eksisterende arkitektur og struktur, hvor alle lokaler er placeret med direkte adgang

Læs mere

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836

DECEMBER 2013 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG. www.h-e.dk tlf. 86168836 RØNDE IDRÆTSCENTER DISPOSITIONSFORSLAG www.h-e.dk tlf. 86168836 INDHOLD Projektbeskrivelse Side 4 Situationsplan Side 5 Rumlige gengivelser Side 6 Stueplan Side 10 Stueplan ny hal Side 12 1. salsplan Side

Læs mere

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER

FOLKETEATRET FACADE OG FOYER FOLKETEATRET FACADE OG FOYER OKTOBER 2013 NY FOYER MED PROJEKTET ØNSKER FOLKETEATRET: FØR / FLOW At åbne foyeren op og skabe sammenhæng i funk!oner At gøre teatret ak!vt i gadebilledet (bearbejdning af

Læs mere

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen

Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Sommerhus i Kandestederne for fam. Mogens B Larsen Dødningebakken 33, 9990 Skagen, Ejerlav Starholm, Matrikel 3n - Ejendom 178705 Februar 2011 1 Disponering og arkitektoniske ideer Huset har to udtryk

Læs mere

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015

DGI Faciliteter & Lokaludvikling. Tirstruphallen. tilbygning og ombygning. Marts 2015 DGI Faciliteter & Lokaludvikling Tirstruphallen tilbygning og ombygning Marts 2015 DGI Faciliteter og Lokaludvikling Indledning DGI Faciliteter & Lokaludvikling er en afdeling i DGI, som har en fælles

Læs mere

side 1 af 8 STØVRING BYTORV

side 1 af 8 STØVRING BYTORV 042015 side 1 af 8 STØVRING BYTORV Pladsen idé vision Velkommen til Støvring Bytorv. Visionen med nærværende projektforslag har været at skabe et nyt bytorv med en klar rumlig og funktionel identitet,

Læs mere

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017

HAVERSLEV SPORT & KULTUR, STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 , STRANDVEJEN, HAVERSLEV HAVERSLEVHALLEN MAJ 2017 PROJEKTKONKURRENCE MAJ 2017 INDHOLD 03 SITUATIONSPLAN 1:500 04 FUGLEPERSPEKTIV SET FRA NORDØST 05 IDÉ GRUNDLAG 06 AULA & CAFEMILJØ #1 07 AULA & CAFEMILJØ

Læs mere

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74

POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S. info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 Skyen POLYFORM ARKITEKTER ApS Kigkurren 8M, 1. sal DK-2300 København S info@polyformarkitekter.dk Tlf 33 32 08 74 2 Skitseforslag byggefelt 1C// Aalborg Godsbaneareal // 21.12.212 // POLYFORM Arkitekter

Læs mere

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN

VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN VESTBYEN - FRISKOLE OG FÆLLESHUS ILLUSTRATION AF VESTBYEN OVERSIGTSKORT PLACERINGEN Vestbyen - friskole og fælleshus bygges i den nordvestlige del af Holstebro, skolen får her en god placering på grænsen

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej

22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej 22.08.2011 Domicil på Skanderborgvej Projektudvikling entreprenør arkitekt Domicil på Skanderborgvej 2 Domicil på Skanderborgvej 3 ÅRHUS CENTRUM ÅRHUS H RINGVEJEN O2

Læs mere

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen:

Utzon Center Auditoriebygningen: Stedet Spidsgatterhallen og værksted: Udstillingsbygningen og værkstedshallen: Utzon Center Utzon Associates - 17.09.2007 Utzon Center Auditoriebygningen: Auditoriebygningens stueetage er organiseret med en ryg af servicefunktioner, og café med udsigt til vandet. Den tilstødende

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD

KLARUP SKOLE FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ KLARUP SKOLE. Indføring af. Skitseforslag Marts 2010 ARKI NORD OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE TRIN MED IDENTITET LÆRERE I AFD. INDGANGE INTEGRERET DUS FÆLLESOMRÅDER Indføring af FLEKSIBELT LÆRINGSMILJØ Skitseforslag Marts 2010 OPDELING I TRIN OPBRYDNING AF GANGE

Læs mere

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015

ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 ØSTER HASSING // FORSAMLINGSHUS // SKITSEFORSLAG 29.10.2015 Hølundsvej multibane indkørsel p-plads - 26 stk terrasse bålplads BYENS HUS - Øster Hassing forsamlingshus grønning / boldbane Et hus til at

Læs mere

Nyt kulturhus i Tingbjerg

Nyt kulturhus i Tingbjerg Nyt kulturhus i Tingbjerg Tingbjerg og Utterlevshuse skal have et nyt kulturhus og bibliotek. Huset er for alle beboere i Tingbjerg og Utterslevhuse. Her kan du læse mere om, hvordan huset kommer til at

Læs mere

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet

Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering indstilling til politiske udvalg vedr. Skolen på Grundtvigsvej/ Frøbelseminariet Orientering udbuds- og planproces for Skolen på Grundtvigsvej Frederiksberg 09.10.2013 Baggrund Kommunalbestyrelsen

Læs mere

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014

OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE DECEMBER 2014 OPFØRELSE AF ET NYT BESØGSCENTER SAMT NYINDRETNINGER I EKSISTERENDE BYGNINGER VED RYEGAARD OG TRUDSHOLM GODSER - LEJRE KOMMUNE 1 DECEMBER 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE DET NYE BESØGSCENTER GENERELLE

Læs mere

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen

Kulturhus Trommen. Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Kulturhus Trommen Dipositionsforslag 2 06.03.2013 rev. 13.03.2013 Arkitema Architects & Strunge Jensen Adgang til lejeplads Eventyrhulen e n Bibliotekar Børneafdeling Legeområde e Mulighed for udeservering

Læs mere

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne.

De store vinduer er placeret mod nord, og de små mod syd for at lukke et smukt og roligt arbejdslys ind, der ikke overopheder klasselokalerne. Udbygning af Falkonergårdens Gymnasium Ens Men Forskellige Vores forslag til Falkonergårdens Gymnasiums nye udvidelse består af en ombygning af østfløjen til seks nye klasselokaler med tilhørende grupperum,

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT Kontorhus Forslag 4 Kontorhus Forslag 5 NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle

Læs mere

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed

Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed Psykiatriens Hus i Silkeborg Analyse af placeringsmulighed REGIONSHOSPITALET - falkevej 30.04.2009 Psykiatriens Hus REGIONSHOSPITALET Indledning I forlængelse af tidligere analyser af placeringsmuligheder

Læs mere

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales

Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales 1 2 3 Vi forestiller os at bygge en kombination af almene familieboliger og almene senior-egnede boliger i en størrelse som aftales nærmere i tæt samarbejde mellem Domea og kommunen. Ved denne fordeling,

Læs mere

ucc plandisponering hulen

ucc plandisponering hulen plandisponering vandhullet hulen bjergtoppen laboratoriet bålstedet EKSTERNE FUNKTIONER INTERNE FUNKTIONER dato: 19.02.2013 vandhullet - uformelt SAMVÆR - FÆLLESSKAB - udveksling af erfaringer og ideer

Læs mere

MED LOV SKAL LAND BYGGES!

MED LOV SKAL LAND BYGGES! MED LOV SKAL LAND BYGGES! MØDET MED 2 ADVOKATFIRMAER I ÅRHUS RECEPTION ADVOKATFIRMA I ÅRHUS VENTEVÆRELSE ADVOKATFIRMA I ÅRHUS FORDELINGSGANG ADVOKATFIRMA I ÅRHUS BIBLIOTEK ADVOKATFIRMA I ÅRHUS ADVOKATKONTOR

Læs mere

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter

HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter HEI idrætsforening Ny sportshal og fintnesscenter - Samlingssted i lokalområdet - Motion og sundhed for alle aldre - Fleksibilitet, åbenhed og inspiration - Identitet og fælleskab Adresse: Ny sportshal

Læs mere

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus

Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Solcelle overdækning - Hvidovre hovedbibliotek og medborgerhus Huset fremstår som et solitært, skarpt afgrænset volume, der elegant nærmest svæver over landskabet. 2 Tiltag skal have respekt for bygningens

Læs mere

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende.

STUDIEBOLIGER. Teglholmsgade, København. Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. STUDIEBOLIGER Teglholmsgade, København Københavns Kommune COWI, Kort og data er vejledende. BESKRIVELSE Projektet omfatter 100 studieboliger som udbydes som ejerboliger. Bygningen placeres i det udlagte

Læs mere

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv

KULTURCENTER. Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv KULTURCENTER Laboratorium for udvikling af det gode og aktive hverdagsliv IDÉOPLÆG Hvad drømmer du om? Det spørgsmål stillede Områdefornyelsen borgerne på Ydre Østerbro til borgermødet Kulturcenter for

Læs mere

Nord sketch TA-1703-X

Nord sketch TA-1703-X Ny Carlsberg Vej 140 Dispensation fra lokalplan nr. 432 med tillæg 2,3 og 4 Carlsberg II til nyt byggeri i Carlsberg Byen. Byggefelt 17.3 tegnet af Årstiderne Arkitekter s placering Planen viser byggefelter

Læs mere

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email:

LANDSBYHUSET - 04.11.2008 CEBRA a/s, arkitekter MAA - Vesterbro Torv 1-3, 2. sal - 8000 Århus C - Tlf.: 8730 3439 - Fax: 8730 3429 - Email: LANDSBYHUSET - 04.11.2008 Landsbyhuset i Gyrstinge Landsbyhuset i Gyrstinge kan betragtes som en attraktor i lokalsamfundet - en magnet for samvær og social aktivitet. Da det er hele landsbyens hus, er

Læs mere

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud

Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Principper for beliggenhed, disponering og indretning af dagtilbud Den kommende Børne- og Ungepolitik, der forventes vedtaget politisk i april 2013 udpeger en række fokusområder for arbejdet med Furesøs

Læs mere

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg

Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Frederiksberg Privatskole, Idéoplæg Idéoplæg til om- og tilbygning på Frederiksberg Privatskole 19.10.09 Frederiksberg Privatskole Idéopæg til om- og tilbygning i forbindelse med etablering af nyt lærerværelse,

Læs mere

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole

Programoplæg. Etablering af Multihus ved Nim Skole Programoplæg Etablering af Multihus ved Nim Skole Januar 2011 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER 2. PROJEKTORGANISATION 3. FUNKTIONSBESKRIVELSE 3.1 Generelt 3.2 Funktions- og rumoversigt 3.3 Forsyningsanlæg

Læs mere

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler.

DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM. Ved godkendelse af dispostionsforslag. endelige rumprogram samt. PGM PGM disponering og størrelse på lokaler. FORLØB - BRUGERMØDER 29. jan. KICK-OFF-MØDE Rammesætning og introduktion til arbejdet i Brugergrupperne BRUGERGRUPPE- MØDE 01 DISPOSITIONS- FORSLAG GODKENDES SGM 12. feb. 26. feb. 19. mar. Ved godkendelse

Læs mere

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter:

Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup Kommune Indretning, ombygning og tilbygning. Hovedaktiviteter: Box 25 Arkitekter Store Kongensgade 40 G 4. DK 1264 København K Tlf.: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk www.box25arkitekter.dk 06.02.13 Vedr. Solvej Aktivitetscenter, Ballerup

Læs mere

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET

UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER. Værkstedet VÆRKSTEDET UDLEJNING AF ARBEJDSPLADSER Hvem og hvad er Kontorfælleskabet,, har til huse i en nyopført bygning, på Frederiksberg tæt på Flintholms station, i et område i gang med en spænende udvikling. Bygning rummer

Læs mere

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD

FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD 449-3.543 m2 PHILIP HEYMANS ALLÉ 29 2900 HELLERUP FLOT EKSKLUSIV NYISTANDSAT EJENDOM I TUBORG NORD FLERBRUGEREJENDOM ELLER DOMICIL INDHOLD 3 Beliggenhed 4 Ejendommen 8 Lejemål 10 Plantegninger 17 Lejevilkår

Læs mere

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot.

Bogdepot skal flyttes tættere på elevator i kælderen. Det skal være min. 200 m 2 bogdepot. Campusbyggeriet Nedenstående liste er en oversigt over de beslutninger, som er taget af projektgruppen efter modtagelse af dispositionsforslag (beslutninger pr. 10. april). Derefter følger en oversigt

Læs mere

Byens Hus det kreative samlingssted

Byens Hus det kreative samlingssted Konsensuspapir for Byens Hus side 1 af 5 Byens Hus det kreative samlingssted Baggrund Byens Hus har løbende været på den politiske dagsorden siden revitaliseringen af Kokkedal i 1999. Ved budgetforliget

Læs mere

PARKTEATRET FREDERIKSSUND

PARKTEATRET FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND FREDERIKSSUND - MELLEM BY OG NATUR FREDERIKSSUND BYMIDTE NATUR-PARK FREDERIKSSUND STATION SKALA X EMNE DIAGRAM BYMIDTEN SILLEBRO Å FREDERIKSSUND STATION SKALA 1:2000 _ A3 EMNE SITUATIONSPLAN

Læs mere

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN

EN BEVÆGELSE I LANDSKABET - NYT MARITIMT VIDENCENTER I TUNGEVÅGEN EN EVÆGELSE I LANDSKAET - NYT MARITIMT VIDENENTER I TUNGEVÅGEN 0.0 +2.5 0.0 A +5.0 PLADS FOR AD, FISKE OG ANKOMST MED ÅD TUNGENES FYR +5.5 +7.5 0.0 +2.5 +5.5 +5.0 NYT MARITIMT VITENSENTER 0.0 TUNGEVIKA

Læs mere

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende

Læs mere

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet

DTU-Compute. Institut for Matematik & Computer Science. Danmarks Teknisk Universitet DTU-Compute Institut for Matematik & Computer Science Danmarks Teknisk Universitet Danmarks Teknisk Universitet (DTU) Lyngby Campus På DTU nord for København har Christensen & Co arkitekter skabt en ny

Læs mere

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR

STM MODEL 2A/2C - STM MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE KLASSE I 3 SPOR MODEL 2A/2C - MODEL 2A/2C - ST. MAGLEBY SKOLE - HELHEDSSKOLE - 0.- 9. KLASSE I 3 SPOR 2A/2C - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 2A/2C St. Magleby Skole indskoling 0.-9.

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER LANGHOLT SKOLE // 2015 BESKRIVELSE LANGHOLT SKOLE FAKTA Adresse Langholt skole Øster Hassingvej 1 9310 Vodskov Telefon 98256579 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1

GEORG BERG. Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA. Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 GEORG BERG Mangor & Nagel ARKITEKTFIRMA Oluf Jørgensen RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA HAVDRUP HAL 2 BILAG 1 SIDE 1 Indledning Nærværende projekt præsenterer et forslag til udvidelse af Havdrup Hallen med en

Læs mere

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5

H. Skjøde Knudsen. Casa Arkitekter Cowi. Point: 3 Point: 4 Point: 5 sammenhæng Fællesfaciliteter Point: 3 Point: 4 Point: 5 Søndersø skole Afdeling Nordmark, december 2007 Vurdering af delparametre. Hvert af de tre projekter tildeles 3-5 point (hvor 5 er bedst). H. Skjøde Knudsen Casa Arkitekter Cowi NovoCon Creo Arkitekter

Læs mere

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS

RØRBÆK OG MØLLER ARKITEKTER APS Proces Bygning i 3 etager Bygning i 3 etager Bygning i 4 etager Undervisning Torv Trapper, elevator etc. Diagram: Balance mellem byggeprogram, antal etager og byggegrundens geometri Nord Situationsplan

Læs mere

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759

NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 NYE BOLIGER I TEGLVÆRKSGADE DATO: 01.03.2013 SAG NR.:13.4759 - 2 - INDHOLDSFORTEGNELSE ARKITEKTURBESKRIVELSE 5 PRINCIPSNIT A-A, 1:500 6 OPGØRELSE 7 - Parkering - Bebyggelsesprocent SITUATIONSPLAN, 1:500

Læs mere

P L E J E C E N T E R B A N E B O

P L E J E C E N T E R B A N E B O PROJEKT OG STED BAGGRUND Boligselskabet Skt. Jørgen og Viborg Kommune har taget initiativ til at opføre Plejecenter Banebo, som en del af Viborgs nye bydel Banebyen. Viborg Baneby er et ældre bynært erhvervsområde,

Læs mere

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart

Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Markante nyopførte lagerejendomme med administration ved afkørsel 58 Middelfart Industribygninger med kombineret lager, administration og velfærdsområde. projektudvikling: arkitekt: ejendomsmægler: Industribygninger

Læs mere

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010

arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 arkitekter a/s FORSLAG TIL UDVIDELSE OG OMBYGNING AF LINDEGÅRDEN - SEPTEMBER 2010 Lindelyvej Hovedindgang Overdækket atrium Ny afdeling Mulighed for terapibad/ svømmehal Situationsplan, 1:500 Ny - og ombygning

Læs mere

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur

Kunstsilo Kristiansand - Plads til kultur Kunstsilo Kristiansand - Kunstsiloen er Kristiansands nye varemærke. Den er transformeret og iscenesat i samhørighed med en ny bydel omkring et kulturtorv. Siloen har stor betydning for forståelsen af

Læs mere

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011

Høiriisgård bakker. - en ny grøn bydel. Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Høiriisgård bakker - en ny grøn bydel Volumenanalyse af d. 16.08.2011 Parcelhuskvarter Motorvej Jernbane Byggegrund Århus Midtby Indfaldsvej Rekreativt naturområde Situation Byggegrunden er karakteriseret

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 TEKNIK OG DRIFT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 TEKNIK OG DRIFT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 13.05.2014 TEKNIK OG DRIFT TSS TSS -HOVEDDISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI

Læs mere

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016

STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 STUDIEBOLIGER LINDE ALLÉ 5-9, NÆRUM 4. APRIL 2016 LINDE ALLÉ 5-9 / BELIGGENHED Lokalbanen LINDE ALLÉ Kystbanen 3,5 km / 5 min. med bus God infrastruktur og gode transportmuligheder med tog og bus. Tæt

Læs mere

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum :

Man taler ofte overordnet om biblioteket og dets funktioner ud fra fire rum : Roskilde Bibliotekerne / Bibliotekspolitik I Roskilde Kommune er bibliotekerne en vigtig del af lokalsamfundet. Via sine aktiviteter og tilbud til borgerne understøtter bibliotekerne kommunens vision om,

Læs mere

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG

KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG KONTORHUS & P-HUS ROSKILDEVEJ - VIBEHOLMS ALLÉ, BRØNDBY PROJEKTFORSLAG 18.06.2015 Sagsnr. 15.5526 20 m K 17,5 K 18 K 19 K 17,5 K 19 K 16,5 MATRIKEL OG BYGGELINJER BYGNINGSHØJDER OG KOTER ANKOMST TIL GRUNDEN

Læs mere

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015

NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 NY ADMINISTRATIONSBYGNING I NØRAGER dispositionsforslag november 2015 INTRODUKTION & PRIORITETER Den gode arbejdsplads - som afsæt for at servicere borgeren bedst muligt! Ovenstående har været den røde

Læs mere

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen

I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Rådgiverudbud I forbindelse med byggearbejder på Nymarkskolen Byggeprogram Udgave: 2012-05-10 Det er besluttet, at der skal indrettes lokaler for Loma (Lokal mad) og Science (Fysik/ kemi og biologilokaler)

Læs mere

PROJEKT UCC. Juni 2016

PROJEKT UCC. Juni 2016 PROJEKT UCC Juni 2016 Rev. 16. September 2016 Indholdsfortegnelse Eksisterende fohold Eksisterende situationsplan 4 Eksisterende etageplan, stue 5 Eksisterende etageplan, kælder 6 Eksisterende forhold,

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

N Y T K O N T O R H U S

N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S N Y T K O N T O R H U S SILKEBORGVEJ PROJEKTUDVIKLING TOTALENTREPRENØR ARKITEKT NYT KONTORHUS Domicilbygning med mulighed for individuelle lejemål. Vision På en velbeliggende grund

Læs mere

Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ

Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ Bilag 4: Idékatalog til bedre studiemiljø på HCØ Dette idékatalog er et bilag til studiemiljøudvalgets afsluttende rapport. Idékataloget består af en række enkeltstående forslag. Formålet med idékataloget

Læs mere

MIDTFYNS FRITIDSCENTER

MIDTFYNS FRITIDSCENTER forebyggelse og genoptræningscenter Den nye grønne kile. 16. JANUAR 2015 forebyggelse og genoptræningscenter VISION Med det nye Center for Forebyggelse og Genoptræning orienterer Midtfyns Fritidscenter

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015

UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 UDVIKLINGS- OG INVESTERINGSPLAN FOR AALBORG KOMMUNES SKOLER FARSTRUP SKOLE // 2015 BESKRIVELSE FARSTRUP SKOLE FAKTA Adresse Farstrup Skole Vårvej 9, Farstrup 9240 Nibe Telefon 99824340 E-mail Web Skoleleder

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS

KOLIND + dispositionsforslag. Kolind + Revidering af masterplan. maj 2014. Krads. DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS KOLIND + dispositionsforslag Kolind + Revidering af masterplan maj 2014 Krads DGI Faciliteter & Lokaludvikling KRADS perspektiv fra parkeringsplad DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektværksted og

Læs mere

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat.

med andre, er man på 1. sal, kan man være privat. 02 Generelt Velkommen til et nyt og innovativt boligprojekt, hvor begreberne tid, rum og sjæl er gennemgående. Vi opholder os alle meget i vores bolig, derfor er der i City grund projektet lagt stor vægt

Læs mere

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg

VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 HOTEL OG RESTAURANT TSS. Teknisk Skole Silkeborg VEJEN TIL VIRKELIGHEDEN BRUGER - WORKSHOP, TEGNINGER D. 15.05.2014 TSS Teknisk Skole Silkeborg DISPONERING UDENDØRS ARBEJDSZONE AUTO H&D DOBBELTHØJE VÆRKSTEDER DEMO-LAB / DEPOT / UDSTILLING H&D TEORI /

Læs mere

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR

STM MODEL 1B - STM MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR MODEL 1B - MODEL 1B - ST. MAGLEBY SKOLE - INDSKOLINGSSKOLE - 0.- 5. KLASSE I 4 SPOR 1B - FREMTIDIGE FOR - BESKRIVELSE AF INDGREB Beskrivelse af indgreb Model 1B St. Magleby Skole indskoling 0.-5. klasse

Læs mere

Bælum Børneunivers - Rebild Kommune

Bælum Børneunivers - Rebild Kommune 28.05.2015 Situationsplan ikke målfast Bælum børneunivers, Bælum - Rebild kommune Bælum børneunivers placeres i nybygning i forlængelse af eksisterende samlingssal. Overgangen mellem nybygning og skolen

Læs mere

køkken UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS ANKOMST-TORVET ADGANG

køkken UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS ANKOMST-TORVET ADGANG ÆBLEHAVEN NY BYGNING VED ÆBLEHAVEN Syddjurs Kommune 2014 skov-lys i fælles-rummet garderobe fællesrum køkken e-toilet SLUDRE-BÆNKEN UDGANG FRA FÆLLESRUM OVERDÆKKET TERRASSE SPISEPLADS UDSYN FRA FÆLLESRUM

Læs mere

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015

TRAPPEN. Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 TRAPPEN Skitseprojekt for byggefelt 1A4 Aalborg Godsbaneareal 26.02.2015 ARKITEKT BYGHERRE Laplandsgade 4A, 2.sal 2300 København S Denmark TN Udvikling A/S Kong Christians Allé 43, 2. DK-9000 Aalborg

Læs mere

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005

KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE. Skitseforslag september 2005 KOMBIBIBLIOTEK OG INDSKOLINGSAFSNIT POP ØST VED HARESKOV SKOLE Skitseforslag september 2005 Indhold: Kombibibliotek - situationsplan s. 3 Kombibibliotek - parterreplan og stueplan s. 4 Perspektiv sammenbygning

Læs mere

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed

Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009. VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed Keinicke & Overgaard Arkitekter DISPOSITIONSFORSLAG 22.10.2009 VISSENBJERGHALLERNE - - - - - - - - - - - - - - - Oplevelser og mangfoldighed OMRÅDET UNIKKE LANDSKABELIGE MULIGHEDER Vissenbjerghallerne

Læs mere

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015

Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Gentofte Rideklub Nyt ridehus og stalde 18.08.2015 Sigtet og målsætning Sigtet med vores projekt er at skabe gode rammer for Gentofte Rideskoles brugere, medarbejdere og heste. Placeringen midt i et villakvarter

Læs mere

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E

I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E I D R Æ T S L O K A L E R P Å L E L L I N G E S T A D I O N K Ø G E K O M M U N E Baggrund Foreningslivet i Lellinge har i mange år benyttet lokaler på Lellinge skole og klubhuset på Lellinge Stadion til

Læs mere

Nyt markant byggeri i Randers midtby

Nyt markant byggeri i Randers midtby Situationsplan Den eksisterende ejendom nedbrydes til fordel for en ny og mere markant bygning. Bygning I forbindelse med opførelsen af bygningen udføres den nye vej til det bagvedliggende område i henhold

Læs mere

En fremtid på Sønderborgs Havnefront

En fremtid på Sønderborgs Havnefront Kontor B/Sønderborg Kontor B Sønderborg 2/ En fremtid på Sønderborgs Havnefront Kontor B/Sønderborg er beliggende på Sønderborgs tidligere industrihavn, der er ved at blive omdannet til ByensHavn et bæredygtigt

Læs mere

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008

Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 Randers Kommune Udviklingsplan for folkeskolerne efterår 2007/forår 2008 PADERUP AFD. JEBJERG AFD. MØRKE AFD. 28 d. FIRKLØVERskolen, Jebjerg afd. Jebjerg afd. Jebjergvej 43, 8870 Langå LÅSBY AFD. Firkløverskolens

Læs mere

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser

Natasha Skov & Line Ehmsen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 3.5 Design C Projekt Indretning 5/5-2013. Fysiske omgivelser Fysiske omgivelser Indledning Ved Roskilde Tekniske Gymnasium overvejes pt. en bearbejdning af de fysiske rammer, således at disse i højere grad understøtter, afspejler og inspirerer et tidssvarende læringsmiljø.

Læs mere

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag

Den gode arbejdsplads? Program. Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Den gode arbejdsplads? Program Velkomst Hvem er jeg? Hvem er I? Spørgsmål og oplæg Tak for i dag Indretning af arbejdspladser til undervisere AARHUS, DEN 15. SEP. 2011 Hvad har I af forventninger til oplægget

Læs mere