Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Idé-DB DSR IDÉKATALOG. til studiemiljøet på. Danmarks Biblioteksskole. De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008"

Transkript

1 Idé-DB DSR IDÉKATALOG til studiemiljøet på Danmarks Biblioteksskole De Studerendes Råd Danmarks Biblioteksskole Maj 2008

2 Indledning Idé-DB er et forum under DSR, De Studerendes Råd, hvor de studerende kan engagere sig i projekter og idéer om nye tiltag og forbedringer på Danmarks Biblioteksskole. Som det første har Idé-DB valgt at fokusere på Biblioteksskolens studiemiljø. Ideen til projektet grunder i et ønske fra de studerendes side om bedre udnyttelse af de studiefaciliteter skolen byder på. Denne fornyelse skal ikke kun gavne de nuværende studerende, men også vise de kommende studerende at Danmarks Biblioteksskole udover at være et spændende og udfordrende studie, også kan tilbyde et studiemiljø som både indretnings- og facilitetsmæssigt er moderne og opfylder basale studiebehov. Det er vigtigt at have et attraktivt studiemiljø, da det udgør en lige så stor en del af det at vælge studie som det faglige indhold. Resultatet af workshoppen kan læses i dette idekatalog, der udover idéer til forbedringer af studiemiljøet også indeholder en fremtidig perspektivering fra de studerende med visioner om udformningen af Danmarks Biblioteksskoles studiemiljø. Dette mener vi også skal ses i lyset af den nye projektorienterede studieordning, som udfordrer det nuværende studiemiljø og særligt stiller krav til gruppefaciliteter og andre mere overordnede forhold som er med til skabe levende og akademisk studiemiljø. Gennem en workshop arrangeret af Idé-DB med oplæg af Thorkild Damsgaard Olsen fra Københavns Universitet, fik de studerende mulighed for at komme til orde, og gennem debat med inspiration i oplægget blev der udarbejdet plancher, som illustrerede hvilke ønsker de studerende havde til studiemiljøet på DB. Som udgangspunkt blev Samlingen (C1.05) valgt som fokusområde, men i processen med workshoppen og den efterfølgende opsamling er vi kommet frem til at de behov som ønskes opfyldt nødvendigvis bør omfatte andre af skolens arealer såsom kælderen, biblioteket, B-fløjen og grupperummene omkring på skolen. Som det også vil fremgå af det efterfølgende efterspørges både individuelle studiepladser og gruppeog projektrum. 2

3 Det gode studiemiljø Thorkild Damsgaard Olsen Lektor i dansk, samt kommitteret for rektor til at varetage studiemiljø og biblioteksforhold på KUA: Studiemiljø er et af de vigtigste konkurrenceparametre for videregående uddannelser Undersøgelser har vist, at det fremmer indlæring, hvis der er pænt, ordentligt og æstetisk Man kan ikke konstruere og bygge sig til et (bedre) studiemiljø. En forudsætning for et vellykket projekt, er derfor at de studerende bliver inddraget og føler medejerskab Videntilegnelse gennem bøger og tidsskrifter i fysisk form spiller til stadighed en mindre og mindre rolle set i forhold til de elektroniske medier Rapport: Det skal summe af liv Studiemiljø er en af de afgørende betingelser for at den enkelte studerende kan udfolde det gode studieliv På trods af forskellighed i de studerendes krav og ønsker til studiemiljø er der én fællesnævner: Mere aktivitet på uddannelsesinstitutionen De studerende ønsker flere og bedre muligheder for at drage nytte af hinanden både socialt og fagligt De studerende mener, at et bedre studiemiljø på uddannelsesstedet vil bevirke, at de vil få lavet mere De studerende giver udtryk for, at der er vigtigt for dem at have et sted, hvor de føler, de hører til Social isolation vil kunne afhjælpes ved forbedring af studiemiljøet Fremtidens universitet behov for at de studerende kan arbejde selvstændigt og i mindre grupper IT-udviklingen har bevirket at arbejdsstedet ikke længere er så stationært. nogle studiegrene har behov for multifleksible rum 3

4 Inspirationskatalog Herunder følger et inspirationskatalog udarbejdet i forbindelse med en workshop om indretning af Samlingen, afholdt i december Workshoppen blev afholdt med deltagelse fra studerende, og med oplæg af Thorkild Damsgaard Olsen. Fokus for workshoppen var indretning af Samlingen på C1, men er samtidig tænkt at skulle indtænkes i en samlet indsats omkring studie- og arbejdsmiljøet på Danmarks Biblioteksskole herunder nyindretning af et lærings- og ressourcecenter i det tidligere bibliotek, indretning af broen mellem A- og C-fløjen, kælderen under receptionen, samt overordnet planlægning af studie- og arbejdspladser i skolens lokaler. Inspirationskataloget er holdt i punktform, men nogle punkter har vi fundet relevante at uddybe nærmere. Vi har valgt at inddele kataloget i nogle overordnede kategorier efter de funktioner tiltagene skal understøtte. Arbejdsområder Øget fokus på projektarbejde i den kommende studieordning, betyder at skolen bliver nødt til at udvikle arbejdslokaler der kan understøtte de behov de studerende vil opleve. Samtidig vil det også være nødvendigt fortsat at stille arbejdspladser til rådighed, hvor studerende kan fordybe sig og få ro til læsning og selvstændigt studiearbejde. Begge aspekter er vitale for et akademisk studie- og læringsmiljø, og udgør i sammenspil med skolens sociale miljø hele studiets sammenhængskraft. Gruppearbejde Gruppearbejde involverer diskussion og samtale, og kræver fysiske rammer der tillader den uro og støj denne arbejdsform ofte udmønter sig i. Samlingen vil i en vis udstrækning kunne understøtte gruppearbejde, men det vil også være nødvendigt med selvstændige grupperum rundt omkring på skolen. Grupperum Bordplads man kan sidde omkring sammen Adgang til netværk / pc Selvstudium Fordybelse Rolige læsepladser Bordplads til bøger og materialer Adgang til netværk / pc God og gerne individuel arbejdslys Gode kontormøbler 4

5 Virtuelt studiemiljø E-læring E-ressorcer Mobiltelefonservices Skemaændringer Teknik-lokale Teknisk udstyr støjer. Derfor ønsker vi at få samlet og afskærmet al teknisk udstyr i et særskilt lokale i forbindelse med Samlingen. Det være sig printere, scannere, kopimaskiner mm. Tilgængelighed Et af de mest efterspurgte tiltag er øget tilgængelighed og adgang til skolen. Et aktivt studiemiljø forudsætter at man som studerende har let og omfattende adgang til skolens faciliteter. Mange studerende oplever at antallet af arbejdspladser og en begrænset åbningstid og adgang til skolen, betyder at de vælger at benytte andre lokaliteter til deres studieaktiviteter. Vi mener at følgende punkter vil kunne være med til at understøtte en større tilgængelighed: Døgnåbent evt. afgrænset til udvalgte områder Central lokalereservering online Skabsplads og bedre mulighed for opbevaring Forplejning udenfor kantinens åbningstid Socialt miljø Det sociale miljø er afgørende for hvordan studiemiljøet på en uddannelsesinstution fungerer og opleves. Der skal være et samspil mellem arbejdsområder og rekreative områder. Hvis man som studerende ikke oplever at der er gode sociale rammer omkring studieog læringsmiljøet, får man ikke lyst til at opholde sig og engagere sig i studiet på selve studiestedet. Bløde møbler Planter Farver Caféstemning Udearealer Gårdmiljø Græs Udgang til cykel/parkeringsgård fra Samlingen 5

6 Perspektivering Formålet med Idé-DB, og det produkt der nu foreligger, er at sætte fokus på hvad de studerende forventer af et godt studiemiljø, og hvordan det rent fysisk kan udfolde sig. Inspirationen kommer fra behovet for et attraktivt studie- og læringsmiljø for både nuværende og kommende studerende. Biblioteksskolen gennemgår i disse tider en masse omvæltninger i forbindelse med den nye studieordning. Uddannelsen bringes up to date, og vi studerende mener dermed, at de fysiske omgivelser på samme måde bør følge med denne udvikling. Den nye uddannelse fokuserer på projektarbejde og det burde det fysiske studiemiljø også afspejle. Studiemiljøet skal give inspiration til kreative og faglige aktiviteter og være med til at skabe mere og nyt liv på skolen. Den nye studieordning er blevet fremlagt som en optimering af den nuværende uddannelse, fx at fagene kommer i bedre samspil. Denne optimering skal understøttes af de fysiske omgivelser, så vi opnår en bedre sammenhæng mellem uddannelse og studiemiljø. På den måde kan vi afspejle den synergi, som den nye uddannelse peger i retning af. På workshoppen blev der også talt om hvordan man rent praktisk fører fornyelser af studiemiljøet ud i livet. Der blev bl.a. diskuteret et uafsluttet projekts om et samarbejde med arkitektstuderende ved en udskrivelse af en designkonkurrence. Muligheden for et samarbejde med andre uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet blev også diskuteret. Der er en bred interesse blandt de studerende for at skabe et godt studiemiljø både socialt og fysisk. Vi håber, at I som ansatte og undervisere vil tage godt imod i kataloget, og vi ser frem til det videre samarbejde med at udvikle og skabe et sundt og aktivt studiemiljø på Danmarks Biblioteksskole. På vegne af de studerende Idé-DB DSR Workshoppen, som har dannet rammen for dette idékatalog, har haft fokus på samlingen. Dette betyder ikke, at idékataloget skal opfattes som kun gældende for samlingen. Kataloget er også tænkt som et helhedsbud på det generelle studiemiljø, som inkluderer biblioteket, kælderen og kommandobroen, grupperum osv. Bibliotekssagen er i skrivende stund allerede sat i gang med udvalg, der skal varetage to forskellige aspekter af fornyelsen. Vi studerende er repræsenteret i begge udvalg og hvilken bedre mulighed er der for at få præsenteret dette katalog og oplæg til fysiske forbedringer. 6

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009

RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 RAPPORT Brugerundersøgelse maj 2009 Rapporten er udarbejdet af projektgruppen: Anne Holst, Bente Østergaard, Birgitte Blichfeldt, Jane Rasmussen, Kenth Nielsen, Susanne Linton og Ulla Eltang Sylvestersen

Læs mere

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende?

Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? Hvad tilbyder det gode studiemiljø de studerende? DEFF projekt genereret på workshop Kend din bruger Arrangeret af DEFF programgruppen Mødet med Brugeren (MmB) Tirsdag, d. 3. maj 2011 på Aarhus Universitet

Læs mere

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010

I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 I D E K A T A L O G SANS FOR MIN SKOLE 2010 Sans for min skole Idekatalog fra Løgstrup skole Til den rådgivende arkitekt Dette er et idékatalog, som er blevet til på baggrund af inddragelse af 50 elever

Læs mere

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006

Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapport: Det skal summe af liv! Humanistisk studiemiljø ved Københavns Universitet, 2006 Rapporten er udarbejdet af Morten Krogh Petersen og Tine Damsholt Center for Kulturanalyse www.centerforkulturanalyse.ku.dk

Læs mere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere

inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere inspirationsguide Indretning af arbejdspladser til undervisere INSPIRATIONSGUIDE Indretning af arbejdspladser til undervisere Udgiver: Danmarks Lærerforening Vandkunsten 12 1467 Kbh. K www.dlf.org Frie

Læs mere

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling

Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Vi sætter Fokus på beskrivelserne af Elevernes alsidige personlige udvikling Følgende oplæg er skrevet af fra Uddannelsesstyrelsens håndbogsserie nr. 11-2003 Grundskolen med vore egne kommentarer tilføjet

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling.

Fokus på Dagtilbud. Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på Dagtilbud Fem faglige pejlemærker for den fremtidige udvikling. Fokus på faglig udvikling Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som startskud til processen der kaldes Fokus på Dagtilbud sat de overordnede

Læs mere

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT

Egholmskolen. Erfaringer med kvalitetsarbejde DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen Erfaringer med kvalitetsarbejde 2007 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Egholmskolen 2007 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt Bemærk: Danmarks Evalueringsinstitut sætter

Læs mere

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder

Arbejdsplan 2015. Politiske fokusområder Arbejdsplan 2015 Indledning Året der er gået har været rigtig vildt for Studenterrådet. Det gælder både vores organisation, der er blevet større med flere aktive såvel som aktiviteter. Vi har reageret

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle

Forældresamarbejde. c/o UngVest Rismarksvej 80 5200 Odense V Tlf: 63 755 755 mail: ungvest@odense.dk www.ungvest.dk/læringforalle Forældresamarbejde Forældresamarbejde er 1 af de 6 indsatser, som projektet Læring for alle afprøver i forbindelse med at bygge en konstruktiv bro mellem et intensivt læringsforløb og skolens almene del.

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen

Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Strategier for meningsfuld inddragelse af IT i den pædagogiske praksis i folkeskolen, gymnasiet og professionshøjskolen Valgmodul: IKT projektledelse i skoleudvikling Vejleder: Karin T. Levinsen Aflevering:

Læs mere

UCL Campusstrategi. December 2010

UCL Campusstrategi. December 2010 UCL Campusstrategi December 2010 Forord Forandringen er et vilkår. Derfor nytter det ikke noget at bygge læhegn, når forandringens vinde blæser. Men hvordan bygger man vindmøller, der udnytter de muligheder

Læs mere

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende

ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ. Håndbog for studerende ET GODT UNDERVISNINGS MILJØ Håndbog for studerende Indhold Indledning SIDE 4 Kapitel 2: Forberedelse SIDE 12 Kapitel 1: Fem spørgsmål om undervisningsmiljø SIDE 6 Forholdende for internationale studerende

Læs mere

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde

En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde En kortlægning af højskolernes internationale og europæiske arbejde Folkehøjskolernes Forening i Danmark, august 2006. 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvordan arbejder skolerne med internationale spørgsmål...3

Læs mere

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet

Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Baggrundsnotat Bibliotekernes rolle i lokalsamfundet Indhold 1. Indledning... 3 2. Indstilling... 4 3. Model for community centre... 7 Roskilde Bibliotekerne som community centre... 7 Åbent bibliotek...

Læs mere

Bibliotek. Politik for Herning Kommune

Bibliotek. Politik for Herning Kommune Bibliotek Politik for Herning Kommune Indhold Forord af Johs. Poulsen, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget 5 Bibliotekspolitik - vision 7 1 - Styrke borgernes mulighed for læring 9 2 - Understøtte borgernes

Læs mere

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING

GUIDE TIL RUM OG INDRETNING Phone: +45 35 29 30 70 www.signal-arki.dk Århusgade 88, 2.sal 2100 København Ø Denmark CVR/VAT: 25 31 93 62 FREMTIDENS LÆRINGS- ARBEJDS- OG SUPPORTRUM JUNI 2013 FORORD FORORD Uddannelsessektoren er under

Læs mere

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever -

Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - Handleplan for KG 2013 14 - Producerende elever - KG skaber den bedste, fagligt funderede gymnasie- og hf-uddannelse, hvor elever gennem udfordringer udvikler optimale kompetencer til at navigere i og

Læs mere

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER

NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN. TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER 3 NIV. K ARRIERE UDVIKLING VIDEN TEAMUDDANNELSE - Niveau 3 VÆRDIFULD RAMME OM LÆRING AF PROFESSIONSKOMPETENCER Alle uddannelsesinstitutioner arbejder intenst på at finde veje til at skabe større effekt

Læs mere

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE

VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE VEJLEDNING TIL LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FRITIDSHJEM OG KKFO - 0. TIL 3. KLASSE Vejledningens indhold Denne vejledning er en samlende ramme for faglig fordybelse og lektiehjælp på fritidshjem

Læs mere

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket

Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket 2009 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og idékatalog til børnebiblioteket i Esbjerg Stine Hove Nielsen Danmarks Biblioteksskole Aalborg 2 Engelsk litteratur på børnebiblioteket: Rapport og

Læs mere

Evaluering af Mind Your Own Business

Evaluering af Mind Your Own Business Als Research APS maj 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af Mind Your Own Business 01 Evaluering af Mind Your Own Business INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 INDLEDNING...3 Evalueringens baggrund...3 Evalueringens

Læs mere

Jobprofilkatalog: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i SFO og folkeskole. - Navigatører i relationer, leg og læring

Jobprofilkatalog: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i SFO og folkeskole. - Navigatører i relationer, leg og læring Jobprofilkatalog: Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter i SFO og folkeskole - Navigatører i relationer, leg og læring Center for Arbejdsliv Gregersensvej 1 2630 Taastrup Tlf. 72 20 26 20 arbejdsliv@teknologisk.dk

Læs mere

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI

En vigtig erfaring fra projektet er, at det er hensigtsmæssigt at skelne mellem støj og forstyrrelse. Gitte Arnbjerg, projektleder, COWI Storrumsguide Om projektet Generende støj i storrumskontorer. Det er titlen på et tre-årigt projekt, som er støttet af Arbejdsmiljøforskningsfonden og slutter i foråret 2011. Projektet er gennemført af

Læs mere

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle

Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Erhvervsuddannelser i verdensklasse God uddannelse til alle Alt for få unge søger i dag ind på erhvervsuddannelserne. Det betyder, at vi kommer til at mangle industriteknikere, mekanikere, kokke, kontorassistenter

Læs mere

Politik for voksne med særlige behov

Politik for voksne med særlige behov Holbæk Kommunes Politik for voksne med særlige behov Indhold Forord... side 3 Centrale udfordringer... side 4 Menneskesyn... side 6 Udviklingsområder Sammenhæng i indsatsen... side 8 Livskvalitet i fællesskabet...

Læs mere

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR

INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR INDTÆNK ARBEJDSMILJØET VED OMBYGNING, LEJE OG INDRETNING AF KONTOR 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 3 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 5 FORORD 6 FASER I PROCESSEN 9 DELTAGERE I PROCESSEN 15

Læs mere