Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Abonnement. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013. Få månedskortet bragt til døren. Mange fordele. Inden du tilmelder dig. Indhold"

Transkript

1 Abonnement Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Få månedskortet bragt til døren Inden du tilmelder dig Du kan tilmelde dig på tre måder Online stationer Specielt for kort til voksne og unge under 16 år Specielt for Pensionistkort Almindelige betingelser Tilmeldingskupon Få månedskortet bragt til døren Har du almindeligt periodekort til bus, tog og Metro, er Abonnementsservice nemmest for dig. Det gælder også hvis du har pensionistkort og er fyldt 65 år. Du får dit periodekort tilsendt hver måned, og betalingen bliver trukket fra din konto via Betalingsservice. Du behøver bare at indsende tilmeldingskuponen, så sørger vi for resten måned efter måned. Hvis du f.eks. skal på orlov eller af andre grunde ikke har brug for dit periodekort, kan du sætte dit abonnement på pause. Læs mere nedenfor. Mange fordele Når du er tilmeldt Abonnementsservice, får du mange fordele: Du er altid sikker på at have et gyldigt kort Du slipper for at tænke på billet, klippekort og fornyelse af periodekort hver måned Du sparer tid, fordi kortet bliver sendt direkte til dig og betaling sker automatisk Du har mulighed for at få gode tilbud fra trafikselskaberne i Hovedstadsområdet på eller brev. Du skal blot sætte kryds i skemaet og skrive din adresse Inden du tilmelder dig For at blive tilmeldt skal du have et stamkort, hvis ikke du allerede har et. Stamkort kan du få på alle DSB stationer og kortsalgssteder i Hovedstadsområdet. Husk et foto (35 x 35 mm). Når du har dit stamkort, udfylder du tilmeldingskuponen på sidste side. 1/6

2 Du kan tilmelde dig på tre måder 1. På kan du tilmelde dig elektronisk hvis du har et stamkort. 2. Tilmeldingskuponen kan du aflevere på alle DSB stationer i Hovedstadsområdet. Hvis vi modtager din tilmelding inden den 5. i måneden, får dit kort gyldighed fra starten af næste måned. 3. Hvis du afleverer din tilmeldingskupon på ét af de salgssteder (online stationer), der er med på listen herunder, går ekspeditionen hurtigere. Her er indleveringsfristen den 10. i måneden. Samme frist gælder, hvis du sender kuponen til: DSB Kundecenter, Abonnementsservice, Postboks 340, 0900 København C Online stationer Her kan du tilmelde dig eller ændre dit abonnement: Albertslund station Ballerup station Farum station Frederikssund station Glostrup station Hellerup station Herlev station Hillerød station Hundige station Københavns Hovedbanegård Køge station Lyngby station Nordhavn Station Nørrebro station Nørreport station Roskilde station Svanemøllen station Valby station Vanløse station Østerport station Tjek stationernes åbningstider for Abonnementsservice på abonnementsservice inden du tager af sted. Ændringer, pause, opsigelse Du kan ændre dit kort på et af salgsstederne på listen ovenfor når som helst, hvis du har brug for flere eller færre zoner i en periode. Hvis dit kort giver bonus, videreføres den bonus, du allerede har optjent. Du kan sætte dit abonnement på pause, hvis du i en periode ikke har brug for dit kort. Pausen kan dog minimum gælde 1 måned og maximum 12 måneder (hele kalendermåneder). Hvis dit kort giver bonus starter din bonusopsparing forfra, når kortet igen er aktivt. Du kan opsige dit abonnement når som helst, hvis du samtidig afleverer dit kort på et af salgsstederne. 2/6

3 Specielt for kort til voksne og unge under 16 år Abonnementsservice gælder for almindelige voksenkort og kort til unge under 16 år og kan bestilles både til Standard og DSB 1'. Som medlem af Abonnementsservice får du bonus, når du har haft abonnement 12 måneder i træk. Din bonus svarer ca. til 1 1/2 måneds betaling. Bonusbeløbet sætter vi ind på din konto. Det betyder reelt, at du kører gratis ca. 1 1/2 måned om året. Hvis ikke du når at tilmelde dig inden den 10. i måneden til et af salgsstederne på listen, kan du ved tilmelding få 10% rabat på et almindeligt periodekort, der er gyldigt indtil dit abonnement træder i kraft. Specielt for Pensionistkort Abonnementsservice gælder for Pensionistkort og kan bestilles både til 3 og alle zoner. Du skal være fyldt 65 år for at købe Pensionistkort i Abonnementsservice. Er du under 65 år og berettiget til Pensionistkort skal du fortsat købe dit kort på et salgssted. Da Pensionistkort i forvejen giver rabat, får du ingen bonus. Du kan tilmelde dig fra starten af en måned, og du skal minimum være med i 3 måneder. Yderligere information DSB (alle dage hele døgnet) DSB Øresund (alle dage hele døgnet) DSB S-tog (alle dage hele døgnet) Metro Kundeservice (man.-fre ) Movia Kundecenter (man.-fre , lør.-søn ) Andre kort? Abonnementsservice gælder ikke for kort med anden rabat. Tilmeld dig med det samme Hvis du regelmæssigt bruger tog, bus eller Metro er det en fordel for dig at blive tilmeldt med det samme. Hvis dit kort giver bonus går din bonusopsparing i gang, og du slipper for ventetid, når du skal købe kort og billetter i fremtiden. Med Abonnementsservice får du alt, hvad du skal bruge sendt lige til døren! Ved tilmelding af unge under 18 år skal kuponen underskrives af forældre/værge. Almindelige betingelser og tilmeldingskupon Se de næste sider. Yderligere information Er der noget, du er i tvivl om, er du velkommen til at spørge hos Movia Kortsalg og på stationerne. Du kan også ringe til os eller finde os på nettet. 3/6

4 Almindelige betingelser for Abon nementsservice Pr. 16. juli 1998 med seneste ændringer Abonnement 1.1 Abonnementet indgås med Movia (hovedstadsområdet), DSB, DSB Øresund, DSB S-tog og Metroen, i det følgende benævnt trafikselskaberne. Abonnementsservice drives og administreres af DSB. 1.2 Der kan udstedes ét abonnement pr. CPR-nummer. 1.3 Hvis et abonnement bruges af en kunde, men betales af en anden, er det betaleren,som tegner abonnementet over for trafikselskaberne. Ved salg af abonnement til unge under 18 år skal forældre eller værge tegne abonnementet. 1.4 Værdiindlæg til abonnentens stamkort fremsendes én gang pr. måned. 1.5 Det er en betingelse, at abonnenten kan benytte Betalingsservice. 1.6 Hver måned betales for kort til 30 dage - uanset antallet af dage i måneden. 1.7 Trafikselskaberne forbeholder sig ret til prisændringer. 1.8 Ordningen gælder kun for standard og DSB 1' periodekort til voksne og unge under 16 år samt for pensionistkort til kunder der er fyldt 65 år. 1.9 Trafikselskaberne forbeholder sig ret til at nedlægge Abonnementsservice med 3 måneders varsel. 2. Ændringer og opsigelse 2.1 Abonnementet gælder indtil abonnenten opsiger det. 2.2 Kunden skal meddele Abonnementsservice ændringer i adresse- og betalingsforhold. 2.3 Hvis kunden opsiger sit abonnement senere end den 10. i en måned vil betaling for næste kalendermåned blive opkrævet via Betalingsservice. Mod at aflevere værdiindlæg, samt stamkort på et af de salgssteder, der er tilsluttet Abonnementsservice, eller ved at indsende dokumenterne til Abonnementsservice kan kunden få refunderet sin indbetaling gældende fra afleveringsdatoen. 2.4 Hvis brugeren og betaleren ikke er samme person vil refusion blive udbetalt til betaleren. 2.5 Kunden kan til en hver tid ændre sit abonnement ved henvendelse på de salgssteder, der er tilsluttet Abonnementsservice. Stamkort og værdiindlæg skal medbringes. 2.6 Ændring og opsigelse får først virkning, når det er registreret hos Abonnementsservice. Registrering kan kun ske i Abonnementsservices åbningstid. 2.7 Al refusion/justering af betaling foregår via Betalingsservice. 2.8 Ved ændring og refusion i måneder med 30 dage beregnes en dagspris på 1/30 af kortets pris. Ellers divideres kortprisen med 28, 29 eller 31 dage. 2.9 Abonnementsservice forbeholder sig ret til opsige aftalen med 1 måneds varsel. 3. Bonus 3.1 Kunden får efter hver 12 måneders uafbrudt medlemskab 11,3 % af årets købesum udbetalt som bonus. Udbetaling sker via Betalingsservice i begyndelsen af den første måned af det næste abonnementsår. 4/6

5 3.2 Hvis brugeren og betaleren ikke er samme person, udbetales bonus til betaleren. 3.3 Ved opsigelse eller midlertidig afbrydelse af et abonnement bortfalder kundens ret til bonus, som er opsparet siden abonnementets oprettelse eller sidste bonusudbetaling. Ved genopstart af et abonnement begynder bonusopsparingen ved 0 kr. 3.4 Der udbetales ikke bonus til abonnenter med pensionistkort. 4. Mistede eller ikke fremkomne kort 4.1 Mister abonnenten sit periodekort (stamkort + værdiindlæg) udstedes erstatningskort fra de salgssteder, der er tilsluttet Abonnementsservice. Foto medbringes. Abonnementsservice udsteder 1 erstatningskort uden beregning for hver 12 måneder. Ved udstedelse af flere erstatningskort opkræves gebyr. 4.2 Overholder abonnenten betalingsforpligtelsen, er Abonnementsservice ansvarlig for, at abonnenten får sit værdiindlæg hver måned inden den 1. gyldighedsdag. Modtager abonnenten ikke periodekortet med post, har pågældende ret til at få udstedt erstatningsværdiindlæg uden meromkostninger. Alternativt kan kunden efter henvendelse til Abon nements service købe billetter, indtil et nyt postforsendt værdiindlæg når frem. Mod indsendelse af billetter får kunden udgiften refunderet via Betalingsservice. Hvis abonnenten har glemt at meddele adresseforandring til Abonnementsservice kan der ikke udbetales erstatning for benyttede billetter. Omkostning ud over billetter til kollektiv transport refunderes ikke. 4.3 Trafikselskaberne er fritaget for ansvar efter de almindelige betingelser, hvis det ikke er muligt at opfylde betingel serne på grund af ekstraordinære forhold, herunder strejke og lockout. DSB Kundecenter Abonnementsservice, Postboks 340, 0900 København C Tlf tast 8 Fax /6

6 Tilmelding til Abonnementsservice Udfyldes af trafikselskaberne Kundenummer Evt. startkort udstedt fra til (Brug blokbogstaver) Bemærk! Kuponen skal underskrives to steder både under tilmelding til Abonnementsservice og under tilmelding til Betalingsservice. Abonnentens navn C/O Adresse Postnr. By Tlf. Fødselsdato Stamkort nr. Abon. startdato 0 1 dd md år Du kan først tilmeldes til Abonnementsservice, når du har et stamkort med billede. Korttype (sæt kryds) Voksen DSB 1' Under 16 år DSB 1' Pensionist Antal zoner (sæt kryds) 2 zoner 3 zoner 4 zoner 5 zoner 6 zoner 7 zoner 8 zoner Alle zoner Ønsker du at modtage tilbud pr. brev eller fra trafikselskaberne i Hovedstadsområdet? Ja/Nej Anførte person tilmeldes hermed til Abonnementsservice. Underskriveren bekræfter at have læst betingelserne. Sted den / 20 Ved tilmelding af unge under 18 skal forældre eller værge underskrive aftalen underskrift Tilmelding Betalingsservice (Brug blokbogstaver) Reg.nr. Kontonr. Kontohavers navn C/O Adresse Postnr. By _ CPR/CVR-nr. Jeg giver Abonnementsservice tilladelse til at trække betaling via Betalingsservice og til at registrere mig som betaler. Tilmeldingsstedets stempel Sted den / 20 underskrift Adressefeltet skal selvfølgelig kun udfyldes én gang, hvis abonnent og betaler er samme person. 6/6

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort.

Vi giver ca. 85% rabat i forhold til prisen på et almindeligt periodekort. Pensionistkort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Pensionistkort Hvem kan købe et Pensionistkort Hvor kan du købe kortene Hvor og hvornår gælder Pensionistkort Værd at vide Pensionistkort Pensionistkortet

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse Pris- og zonesystemet Billetter og kort Billetsamarbejde Andet Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel,

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Indholdsfortegnelse 1. Pris- og zonesystemet 2. Billetter og kort 3. Billetsamarbejde 4. Andet Her kan du læse om de forskellige

Læs mere

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet

Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Vejledning brug af kort og billetter Bus, tog og metro i Hovedstadsområdet Side 1: indholdsfortegnelse Her kan du læse om de forskellige typer rejsehjemmel, som du kan bruge til at rejse med bus, tog og

Læs mere

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012

Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K. Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Rejsekort A/S Borgergade 14, 3. sal DK-1300 København K Rejsekort rejseregler Gældende fra den 1. juli 2012 Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?...2 2. Hvad er rejsekort?...2 3. Hvad skal du vide

Læs mere

Rejseregler billetter & kort

Rejseregler billetter & kort Rejseregler billetter & kort Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2013 Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort Billetter Mobilbilletter

Læs mere

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt

3. Hvad skal du vide inden rejsen? 3.1 Rejsekort typer, priser og køb. 3.1.1 Rejsekort personligt Indholdsfortegnelse 1. Hvad er rejsereglerne?... 3 2. Hvad er rejsekort?... 3 3. Hvad skal du vide inden rejsen?... 3 3.1 Rejsekort typer, priser og køb... 3 3.1.1 Rejsekort personligt... 3 3.1.2 Rejsekort

Læs mere

Rejseregler. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2009. Indhold. Kort til værnepligtige Blindekort TravelPass CPH Card DSB 1 og tillæg i tog

Rejseregler. Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2009. Indhold. Kort til værnepligtige Blindekort TravelPass CPH Card DSB 1 og tillæg i tog Rejseregler Bus tog metro HovedstadsomrAdet 2009 Fællesmærke i positiv udgave - højde 10 mm Indhold Fælles priser Den kollektive trafik i Hovedstadsområdet Pris- og zonesystemet Billetter og klippekort

Læs mere

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet

Få ret til mere. rabat kredit frihed. Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort. det rette supplement til Dankortet Få ret til mere rabat kredit frihed Spørgsmål & svar for LO Plus Guldkort det rette supplement til Dankortet 1. Om LO Plus Guldkort generelt 2 2. Brug og betaling 3 3. Om kreditkort 6 4. Ansvarsfuld långivning

Læs mere

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014

Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Svar på de 20 påståede rejsekort fælder i Ekstra Bladet den 21. november 2014 Bilag 2. december 2014 1. Glemmer at checke ud Folk bliver konstant pålagt bøder på 50 kr. for at glemme at checke ud. I hundredvis

Læs mere

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Dankort og Visa/Dankort. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Regler for Dankort og Visa/Dankort (BlueCard) Sydbanks almindelige forretningsbetingelser, som udleveres ved

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet.

Husk altid at skrive alle arbejdstimer, også ulønnede, samt timer med selvstændig virksomhed, ferie og sygdom på dagpengekortet. 1 Vejledning om dine rettigheder og pligter som ledig Denne vejledning beskriver dine generelle rettigheder og pligter som ledig. Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet, men der er flere

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk

Regler for Visa Electron. december 2009. Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk for Visa Electron december 2009 Tlf. 70 10 78 79 info@sydbank.dk sydbank.dk Indholdsfortegnelse Regler 5 Regler for Sydbanks Visa Electron 6 Ordliste 21 Fortrydelsesret privatkunder 23 Uddrag af Værgemålsloven

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER INDKOMSTFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Nr. 1.0 INDKOMSTFORSIKRING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv.... 3 1. Aftalen... 4 2. Hvem kan tegne forsikringen... 4 3. Ikrafttrædelse... 4 4. Forsikringsdækning...

Læs mere

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel)

FO/FA7. Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID. Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Forbeholdt myndighederne Modtaget dato Modtaget af (navn) Myndighed (stempel) Ansøgers udl.nr. (udlændingenummer)/person ID Udl.nr./Person ID HUSK OGSÅ AT UDFYLDE DEN SIDSTE SIDE I DETTE SKEMA FO/FA7_da_110814

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014

Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 Aktionslisten, opdateret 27. marts 2014 bag rejsekortet og har før ibrugtagningen af rejsekortet gennemført mange brugertest og har efter ibrugtagningen i 2011 med betalende kunder fulgt kundernes tilfredshed

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4

LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 LØNSIKRING Forsikringsvilkår version 1.4 Accept Försäkringsaktiebolag (publ) Box 2068 174 02 Sundbyberg Sverige Org-nr. 516401-6577 www.accept.se Indholdsfortegnelse og Information Vilkår nr.: 1.4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT

REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT REGLER FOR DANKORT OG VISA/DANKORT ALM. SUND FORNUFT ALM. BRAND Indholdsfortegnelse 1. Regler for Visa/Dankort... 3 2. Hvad kan du bruge kortet til?... 3 3. Opbevaring af kort, PIN-kode og Verified by

Læs mere

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS

Dækker til nyværdi kun afskrivning på udvalgte bygningsdele Dækker ulovligt installeret el og VVS Gilbjergvej 2 6623 Vorbasse EDC Mæglergruppen ApS Dato: 03.09.2014 Sagsnr.: 89000790 Mægler: EDC Mæglergruppen ApS Forsikring til Gilbjergvej 2, 6623 Vorbasse Ejerskifteforsikring ü Dækker skjulte skader

Læs mere

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn)

Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Forbeholdt myndighederne Udl.nr. / Person ID Dato modtaget Modtaget af (myndighedens stempel og navn) Ansøgning om opholdskort Hvad kan dette skema bruges til? Du kan bruge dette skema til at søge om et

Læs mere

Vejledning til nyledige

Vejledning til nyledige Vejledning til nyledige 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Tilmelding som ledig hos jobcentret... 3 Selvbetjening... 3 Afmelding på jobcentret... 3 CV skal på jobnet.dk... 4 Kundenummer og password...

Læs mere

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING

PRIVAT BRUG. din betaling. Sedler & Mønter. PRISER BESTILLING. kurven. Aftalen. er indgået, når EKSPEDITIONSGEBYR. haves. BETALING KORTBETALING SALGS- & LEVERINGSBETINGELSER FOR PERSONERS KØB AF SAMLERMØNTER OG SEDLER TIL PRIVATT BRUG VIA WEBSHOPPEN ELLER TELEFONISK, HERUNDER BETINGELSER FORR PERSONERS ABONNEMENT PÅ ÅRLIGE MØNTSÆT TIL PRIVAT BRUG

Læs mere

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet

Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet Teknisk Landsforbund Lønforsikring sikrer din økonomi, hvis du mister jobbet 2012 Selv den bedste kan miste jobbet! Arbejdsløshed kan ramme selv den bedste. De færreste kan klare det voldsomme fald i indkomsten,

Læs mere

Gode råd når du handler på nettet

Gode råd når du handler på nettet Gode råd når du handler på nettet Side 1 af 6 Du kan handle lige så sikkert med Dankort og Visa/Dankort på internettet som i en almindelig forretning. Ønsker du at handle i en internetforretning skal du

Læs mere