CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v3"

Transkript

1 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v3

2 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D Wallenhorst Versionsnummer: v3.06

3 Indledning 1 Indledning Om denne brugsanvisning Reference Om CCI.Cam Sikkerhed Symboler i brugsanvisningen Ibrugtagning Montere terminal Tilslutte terminal Tilslutte et kamera Tilslutte flere kameraer Installere software Betjening Programstart Hovedvisning (et kamera) Hovedvisning (flere kameraer) Indstillinger Kamera, allokering Problemafhjælpning Fejl på terminalen Fejlmeldinger Menustruktur Glossar Knapper og symboler Indeks... 22

4 Pos: 1 /CC-Isobus/Ei nlei Pos: 3 /CC-Isobus/Si Indledning 1 Indledning 1.1 Om denne brugsanvisning Nærværende brugsanvisning introducerer i betjening og konfiguration af CCI.Camapp'en. Denne app er forinstalleret på ISOBUS-terminalen CCI 100 / 200 og kan kun eksekveres der. Kun med kendskab til denne brugsanvisning kan fejlbetjeninger undgås, og en fejlfri drift sikres. For at forebygge problemer i forbindelse med anvendelsen skal denne brugsanvisning skal være læst og forstået, før softwaren installeres og tages i drift. 1.2 Reference Denne brugsanvisning beskriver CCI.Cam i versionen CCI.Cam v3. Gør som følger for at se versionsnummeret på den CCI.Cam, der er installeret på din terminal: 1. Tryk på Home-knappen for at komme til hovedmenuen. 2. Tryk på knappen "Info Diagnose" i hovedmenuen. 3. Tryk i menuen Info og diagnose på knappen "Terminal Info". 4. Tryk på knappen "Software Info" på touchscreenen. I det info-vindue, der kommer frem nu, vises terminalens version af softwarekomponenterne. 1.3 Om CCI.Cam CCI.Cam fungerer som visuel maskinovervågning via videokamera. App'en giver føreren et overblik over maskinen via op til 8 kameraer og assisterer ham ved komplicerede arbejdsprocedurer. Udvidede funktioner som cyklisk kameraskift og fleksibel konfiguration af kameratilslutningerne letter det daglige arbejde. Med screenshotfunktionen kan der fremstilles billeder, der kan gemmes på en USB-nøgle.

5 Pos: 4 /CC-Isobus/**** Sei tenumbruch Sikkerhed 2 Sikkerhed 2.1 Symboler i brugsanvisningen Sikkerhedsoplysningerne i denne brugsanvisninger markeres med symboler: Advarsel - generelle farer! Arbejdssikkerhedssymbolet markerer generelle sikkerhedsoplysninger, hvor der er fare for personers liv og helbred, hvis de tilsidesættes. Iagttag omhyggeligt disse oplysninger vedr. arbejdssikkerhed, og udvis særlig forsigtighed i disse tilfælde. Pas på! Udråbstegnet markerer alle sikkerhedsoplysninger, der henviser til forskrifter, direktiver eller arbejdsforløb, der altid skal overholdes. Hvis oplysningerne tilsidesættes, kan terminalen beskadiges eller ødelægges, ligesom der kan opstå fejlfunktioner. Pilen henviser til brugertips og andre særligt nyttige informationer.

6 Pos: Pos: Ibrugtagning 3 Ibrugtagning 3.1 Montere terminal Find informationerne vedr. indbygning af terminalen i kapitlet 4.1 Montere terminalen i brugsanvisningen ISOBUS-terminal CCI 100/ Tilslutte terminal Tilslutte ISOBUS/spændingsforsyning Find informationerne i kapitlet Tilslutning af ISOBUS/spændingsforsyning i brugsanvisningen ISOBUS-terminal CCI 100/ Tilslutte et kamera Der kan tilsluttes et kamera direkte til terminalen via grænsefladen "Video". Tilslutning kamera Kameraet tilsluttes direkte til terminalen via grænsefladen "Video". PIN-bestykningen ses i følgende opstilling: Videosignal 2. RS485B RS485A V / +24 V 5. Mini Out V / +24 V 7. GND 8. Shield

7 Ibrugtagning 3.4 Tilslutte flere kameraer Via multiplexeren <art.-nr. Multiplexer> kan der sluttes flere kameraer til terminalen. Hvis der tilsluttes flere end 3 kameraer til terminalen via multiplexeren, skal multiplexeren have en ekstern spændingsforsyning. Tilslutte multiplexer Multiplexeren tilsluttes på samme måde som et kamera til terminalen via grænsefladen "Video" (smlg. kapitel 3.3). 3.5 Installere software CCI.Cam hører med til CCI ISOBUS-terminalens leveringsomfang, det er ikke muligt eller nødvendigt at installere den.

8 Betjening 4 Betjening 4.1 Programstart CCI.Cam startes automatisk, når der tændes for terminalen. Gør som følger for at gå til CCI.Cams hovedvisning: 1. Åbn startmenuen i terminalens hovedmenu og tryk på knappen med CCI.Cam-symbolet. CCI.Cam er opdelt i 4 områder: Hovedvisning (et kamera) Viser kamerabilledet fra det eneste kamera, der er tilsluttet Hovedvisning (flere kameraer) Viser kamerabilledet fra et af de kameraer, der er tilsluttet. Gør det muligt at skifte mellem billederne fra de forskellige kameraer Indstillinger Skift til allokering. Indstilling af tidsintervallet Allokering Allokering af kameraer og genvejsknapper.

9 Betjening 4.2 Hovedvisning (et kamera) Dette er hovedvisningen, hvis der kun er sluttet et enkelt kamera til terminalen. I hovedvisningen vises billedet fra dette kamera. Du har følgende betjeningsmuligheder: Vælg fuld skærm-modus Spejl billede Fremstil screenshot Skift til indstillinger: Tryk på knappen "Indstillinger" (F12) på touchscreenen. Betjeningsmulighederne i menupunktet Indstillinger virker ikke, hvis der kun er tilsluttet et kamera.

10 Betjening Vælge fuld skærm-modus Gør som følger for at vælge fuld skærm-modus: 1. Tryk på knappen "Fuld skærm" (F8) på touchscreenen, på rullehjulet eller direkte på visningen af kamerabilleder på touchscreenen. Visningen skifter straks til fuld skærm, kamerabilledet udfylder hele skærmen. I fuld skærm-modus er funktionerne "Spejl billede" (F9) og "Screenshot" (F11) kun disponible via de pågældende funktionsknapper. For at gå ud af fuld skærm-modus, kan du trykke på et vilkårligt sted på touchscreenen, på funktionsknappen F8 eller på rullehjulet Spejl billede Gør som følger for at spejle billedet om den vertikale akse: 1. Tryk på knappen "Spejl billede" (F9) på touchscreenen Fremstil screenshot Gør som følger for at fremstille et screenshot: 1. Slut en USB-nøgle til terminalen. 2. Tryk på knappen "Fremstille screenshot" (F11) på touchscreenen. Screenshottet gemmes automatisk på USB-nøglen i mappen "CAMCAP". Filnavnene følger konventionen <img>_<åååå_mm_dd>_<lfd. Nr.>JPEG.

11 Betjening 4.3 Hovedvisning (flere kameraer) Dette er hovedvisningen i det tilfælde, at der er sluttet flere kameraer til terminalen. I hovedvisningen vises billederne fra det valgte kamera. Du har følgende betjeningsmuligheder: Vælg fuld skærm-modus (smlg. kapitlet 4.2.1) Spejl billede (smlg. kapitlet 4.2.2) Fremstil screenshot (smlg. kapitlet 4.2.3) Skift til indstillinger (smlg. kapitlet 4.4) Tænde/slukke for automatisk kameraskift Vise kamerabillede Vise flere kameraer

12 Betjening Tænde/slukke for automatisk kameraskift Hvis du ikke længere vil skifte kamerabillederne manuelt, kan du tænde for automatisk kameraskift. Visningen skifter så automatisk mellem kamerabillederne i regelmæssige intervaller. Gør som følger for at tænde/slukke for det automatiske kameraskift: 1. Tryk på knappen "Tænd for automatisk kameraskift" (F10) på touchscreenen, eller hvis der allerede er tændt for den, på "Sluk for automatisk kameraskift" (F10). Du har mulighed for at indstille intervallet, som kamerabillederne skifter med (smlg. kapitlet 4.4.1) Vise kamerabillede Gør som følger for at vise billedet fra et bestemt kamera: 1. Tryk på knappen med det ønskede kamera på touchscreenen. Visningen skifter til billedet fra dette kamera Vise flere kameraer Knappen med denne funktion vises kun, hvis der er tilsluttet flere end 5 kameraer. Gør som følger for at vise flere kameraer: 1. Tryk på knappen "Vis flere kameraer" (F6) på touchscreenen. Der vises flere kameraer på knapperne (F3 F5). Knapperne "Kamera 1" (F1) og "Kamera 2" (F2) vises altid. Disse knapper er genvejsknapper for billederne fra de to vigtigste kameraer.

13 Betjening 4.4 Indstillinger Via knappen "Indstillinger" (F12) i hovedvisningen kommer du til undermenuen Indstillinger. Du har følgende betjeningsmuligheder: Skift til Kamera, allokering: Tryk på knappen "Kamera, allokering" på touchscreenen. Du kan finde nærmere oplysninger om allokering af kameraerne i kapitel 4.5. Indtaste tidsinterval Nulstille indstillinger

14 Betjening Indtaste tidsinterval Gør som følger for at indtaste tidsintervallet for det automatiske kameraskift: 1. Tryk på knappen "Tidsinterval" på touchscreenen, eller drej på rullehjulet, eller tryk på knapperne "Opad" (F4) og "Nedad" (F5), indtil navnet markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet eller på "OK" (F6) på touchscreenen. 2. Indtast den nye værdi for tidsintervallet via talfeltet eller skydeknappen på touchscreenen. 3. Bekræft din indtastning med "OK". Det gyldige værdiområde for tidsintervallet ligger mellem 1 og 10 sekunder Nulstille indstillinger Gør som følger for at nulstille indstillingerne for tidsintervallet: 1. Tryk på knappen "Reset" på touchscreenen (F1). Tidsintervallet nulstilles straks til fabriksindstillingerne. Der er ingen advarsel. Fabriksindstillingerne for tidsintervallet er på 2 sekunder.

15 Betjening 4.5 Kamera, allokering Via knappen "Kamera, allokering" i undermenuen Indstillinger kommer du til undermenuen Kamera, allokering. I denne undermenu vises en liste med 8 genvejsknapper "Kamera 1-8" og de via multiplexertilslutningen allokerede kameraer "Tilslutning 1-8". Denne undermenu gør det muligt at allokere kameraerne fleksibelt til genvejsknapper, uafhængigt af tilslutningskonfigurationen på multiplexeren. Dermed er det muligt at lægge de to vigtigste kameraer på genvejsknapperne "Kamera 1" og "Kamera 2", der altid vises, uden at skulle ændre tilslutningen på multiplexeren. Desuden udføres det automatiske kameraskift efter kamerarækkefølgen, der er fastlagt her. Du har følgende betjeningsmuligheder: Allokere kamera Nulstille allokering

16 Pos: 11 /CC-Isobus/Pr obl Betjening Allokere kamera Gør som følger for at allokere en genvejsknap med en multiplexertilslutning: 1. Tryk på en af knapperne "Kamera 1-8" på touchscreenen, eller drej på rullehjulet, til den ønskede knap markeres med hvid, og tryk derefter på rullehjulet. Når knappen er markeret, kan du alternativt også trykke på knappen "OK" (F6). Der åbnes en liste med de disponible tilslutninger. 2. Vælg en tilslutning fra listen. Tryk på knappen med nummeret på tilslutningen. 3. Bekræft dit valg med "OK", eller tryk endnu engang på knappen med tilslutningens nummer Nulstille allokering Gør som følger for at nulstille allokeringen af kameraer: 1. Tryk på knappen "Reset" på touchscreenen (F1). Allokeringen nulstilles straks. Der er ingen advarsel. Allokeringen af det kameraet, hvis billede vises lige nu, kan ikke nulstilles.

17 Problemafhjælpning 5 Problemafhjælpning 5.1 Fejl på terminalen Efterfølgende oversigt viser mulige fejl på terminalen, og hvordan fejlene afhjælpes: Fejl Mulig årsag Afhjælpning Der kan ikke tændes for terminalen Terminalen er ikke tilsluttet korrekt Kontroller ISOBUStilslutningen Tændingen er ikke tændt Start traktoren Softwaren på den tilsluttede maskinen vises ikke Busafslutningsmodstand mangler Kontroller modstanden Softwaren er indlæst, men vises ikke Kontroller, om softwaren kan startes manuelt fra terminalens startmenu Forbindelsesfejl, mens softwaren uploades Kontroller den fysiske forbindelse Kontakt maskinproducentens kundeservice 5.2 Fejlmeldinger Efterfølgende oversigt viser fejlmeldinger i CCI.Cam, deres evt. årsag og afhælpning: Fejl Mulig årsag Afhjælpning Video-multiplexer kunne ikke initialiseres. De ønskede videokilde kunne ikke åbnes. (202) Det valgte kamera kunne ikke spejles. Fejl ved at tage et screenshot. Kontroller, om der er isat en USB-nøgle. Fejl på kabelforbindelsen Tabt / afbrudt forbindelse til kameraet. Spejling understøttes ikke af kameraet (optræder kun ved brug af multiplexeren). Ingen USB-nøgle sat i. Kontroller kabelforbindelsen Genstart terminalen. Kontroller kabelforbindelsen Genstart terminalen. Brug et kamera, som på hardwaresiden understøtter spejling. Isæt USB-nøgle

18 Problemafhjælpning Der kan vises flere fejlmeldinger på terminalen, som er afhængig af maskinen. En detaljeret beskrivelse af de mulige fejlmeldinger og af fejlafhjælpningen kan findes i maskinens brugsanvisning. Hvis maskinen ikke kan betjenes, skal det kontrolleres, om knappen "Stop" er trykket ind. Maskinen kan betjenes igen, når knappen trykkes ud.

19 Pos: 17 /CC-Isobus/Garanti 1 Pos: 19 /CC-Isobus/Kontaktadr 1 Pos: 20 /CC-Isobus/**** Seitenumbruch Pos: 21 /CC-Isobus/Gl 1 Menustruktur 6 Menustruktur

20 === Ende der Liste für T extmar ke Inhalt === Glossar 7 Glossar Betjeningsmaske CCI CCI.Cam ISOBUS Multiplexer Screenshot Terminal Touchscreen Fuld skærm-modus Cyklisk kameraskift Skærmbilledets værdier og betjeningselementer defineres under ét som betjeningsmasken. De viste elementer kan vælges direkte via touchscreenen. Competence Center ISOBUS e.v. Visuel maskinovervågning Databus til en landbrugs- eller kommunalteknisk applikation, som opfylder standarden ISO Bruges til at skifte videosignaler. Ved hjælp af denne enhed er det muligt at betjene flere kameraer på en videoindgang. Optagelse af det billede, der vises lige nu CCI 100 eller CCI 200 ISOBUS-terminal Berøringsfølsom skærm. Med denne skærm er det muligt at betjene terminalen. Kamerabilledet udfylder hele skærmen. Automatisk skift fra et kamera til det næste.

21 8 Knapper og symboler CCI.Cam Fuld skærm-modus Screenshot Spejl billede Automatisk kameraskift Indstillinger Vise kamerabillede Vise flere kameraer Tidsinterval Nulstille Kamera, allokering Valg fra en liste

22 9 Indeks A Allokere kamera Allokering nulstille B Betjening... 8 C CCI.Cam... 4 F Fejlmeldinger Fremstil screenshot G Glossar... 20, 21 H Hovedvisning (et kamera)... 9 Hovedvisning (flere kameraer) I Ibrugtagning... 6 Indledning... 4 Indstillinger Indtaste tidsinterval Installere software... 7 K Kamera, allokering M Menustruktur Montere terminal... 6 N Nulstille indstillinger P Problemafhjælpning Programstart... 8 R Reference... 4 S Sikkerhed... 5 Sikkerhedsoplysninger Symboler... 5 Slukke for automatisk kameraskift Spejl billede T Tænde for automatisk kameraskift Terminal tilslutte... 6 Tilslutte et kamera... 6 Tilslutte flere kameraer... 7 Tilslutte ISOBUS/spændingsforsyning... 6 Tilslutning kamera... 6 Tilslutte multiplexer... 7 V Vælge fuld skærm-modus Vise flere kameraer Vise kamerabillede... 12

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4

CCI.Cam. Visuel maskinovervågning. Brugsanvisning. Reference: CCI.Cam v4 CCI.Cam Visuel maskinovervågning Brugsanvisning Reference: CCI.Cam v4 Copyright 2014 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Albert-Einstein-Straße 1 D-49076 Osnabrück Versionsnummer: v4.01 2 1 Indledning...

Læs mere

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0

CCI.GPS. GPS-indstillinger og traktorgeometri. Brugsanvisning. Reference: CCI.GPS v1.0 CCI.GPS GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning Reference: CCI.GPS v1.0 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5

CCI.Tecu. Traktordata. Brugsanvisning. Reference: CCI.Tecu v5 CCI.Tecu Traktordata Brugsanvisning Reference: CCI.Tecu v5 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer: v5.01 Indledning 1 Indledning...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 CCI.C CCI.C. CCI.Tecu. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 CCI.C CCI.C. CCI.Tecu. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning Betjeningsvejledning Installationsvejledning ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 ISOBUS-maskinstyrning CCI.C Visuel maskinovervågning CCI.C Dokumentation og ordrestyring CCI.Tecu Traktordata CCI.Command GPS-sporstyring

Læs mere

ISOBUS-Terminal CCI 100/200. GPS-sporstyring og -delbreddekobling. GPS-indstillinger og traktorgeometri

ISOBUS-Terminal CCI 100/200. GPS-sporstyring og -delbreddekobling. GPS-indstillinger og traktorgeometri Brugsanvisning (DA) ISOBUS-Terminal CCI 100/200 ISOBUS-maskinstyring CCI.Cam Visuel maskinovervågning CCI.Control Dokumentation og ordrestyring CCI.Tecu Traktordata CCI.Command GPS-sporstyring og -delbreddekobling

Læs mere

ISOBUS- Terminal CCI 100/200

ISOBUS- Terminal CCI 100/200 ISOBUS- Terminal CCI 100/200 ISOBUS-maskinstyring Brugsanvisning Reference: Menu v4 Indledning Copyright 2012 Copyright by Competence Center ISOBUS e.v. Zum Gruthügel 8 D-49134 Wallenhorst Versionsnummer:

Læs mere

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200. CCI.Cam. CCI.Control CCI.TECU. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning

Betjeningsvejledning. Installationsvejledning. ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200. CCI.Cam. CCI.Control CCI.TECU. CCI.Command CCI.GPS. ISOBUS-maskinstyrning Betjeningsvejledning Installationsvejledning ISOBUS-Terminal CCI 100/ 200 ISOBUS-maskinstyrning CCI.Cam Visuel maskinovervågning CCI.Control Dokumentation og ordrestyring CCI.TECU Traktordata CCI.Command

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220e

Installationsvejledning Countertop ict220e Installationsvejledning Countertop ict220e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0118 1. Indledning Før

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250e

Installationsvejledning Countertop ict250e Installationsvejledning Countertop ict250e Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 2.0 (2016-01-13). Software version 20.20 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update

Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update Opdateringsanvisning vedr. MMI High Update MMI opdatering til biler, der er udstyret med MMI high fx A8 (4E), A6 (4F), Q7 (4L), A5 (8T) og A4 (8K) via bilens eget cd-drev med tilbagemelding via Software

Læs mere

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord..

Advarsel 1. 1.1 Samling. 2. 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6. 1.5.1 SmartView Synergy standard 6. 1.5.2 Bag Panel. 7. 1.5.3 Brug af Læse Bord.. On Sight Vision ApS Leif Holde Tlf.: 4117 2140 Indholdsfortegnelse: Advarsel 1 1.1 Samling. 2 1.5 Fysisk beskrivelse af Synergy.. 6 1.5.1 SmartView Synergy standard 6 1.5.2 Bag Panel. 7 1.5.3 Brug af Læse

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231)

Tv-boks til dig med YouSee Tv. Installationsvejledning (model: ISB2231) Tv-boks til dig med YouSee Tv Installationsvejledning (model: ISB3) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000

BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 BRUGERVEJLEDNING PCI 1000 INDHOLD: Side Producentoplysninger 3 Advarsler 4 Risikovurdering og Mærkning 5 Sikkerhed og Værnemidler 5 Garantibestemmelser 6 Mål og Vægt 7 Forsendelsesmål 7 Tilslutning 8 Brugsanvisning

Læs mere

Instruktion. Total genstart af HandDefy+

Instruktion. Total genstart af HandDefy+ Instruktion Total genstart af HandDefy+ Nogle gange kan du være nødt til at rense telefonen helt, for at nulstille den eller gøre den klar til en ny bruger. I denne instruktion beskrives en såkaldt Total

Læs mere

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app

ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS. Brugsanvisning til Campingvogn HobbyConnect - MyHobby-app ONTOUR DE LUXE DE LUXE EDITION IC LINE EXCELLENT PRESTIGE PREMIUM LANDHAUS Brugsanvisning til Campingvogn 2017 DK - HobbyConnect - MyHobby-app HobbyConnect* HobbyConnect gør det muligt at styre de fleste

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 Total genstart indebærer, at Handi Xcover 2 startes fra bunden på samme måde, som første gang den blev startet. Det kan fx blive aktuelt, hvis Handi Xcover 2 skal overtages

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220e

Installationsvejledning til Countertop ict220e Installationsvejledning til Countertop ict220e Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0124 1. Indledning

Læs mere

Af / installation og opdatering af MONARCA systemet

Af / installation og opdatering af MONARCA systemet Af / installation og opdatering af MONARCA systemet V. 1.0 Indhold Generel afhjælpning af problemer 3 Opdatering 4 Afinstallation 6 Installation 7 - MONARCA 7 - MONARCA Live Wallpaper 10 Denne vejledning

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13

Cruise E-Drive Vejledning. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 13 EL-PAS -Cruise II ANDROID Cruise E-Drive Vejledning LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 13 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion og brug at Cruise Android App, hentet fra Android Marked.

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean:

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. Ean: Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 Ean: 5706445640058 700-1 5706445640003 700-2 Elma FlexScope 700 side 2 Sikkerhedsinstruktioner Advarsel Forsøg aldrig at modificere eller adskille inspektionskameraet.

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK

Funktionsvejledning. Telefon. Software version eller nyere. Rev C DK Brugervejledning Funktionsvejledning Telefon Software version 5.3.3 eller nyere Rev C DK Indhold 1. Indledning... 3 2 Anvend Telefon... 3 2.1 Kontaktlisten/Telefonsiden... 3 2.2 Telefonmenuen... 3 2.3

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Tjekliste. Software version eller nyere. Rev E DK Brugervejledning Funktionsvejledning Tjekliste Software version 5.3.5 eller nyere Rev E DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Tjekliste... 3 2.1 Tjekliste-siden... 3 2.1.1 Kvittér for en opgave... 4

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: ISB2201) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: ISB0) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af tv-boksen 4 Anden del Placering af tv-boksen 5 Tredje del Tilslutning af tv-boksen

Læs mere

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010

i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 i7 0 Hurtig ve jle dning Dans k Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Dansk Dokumentets nummer: 86141-1 Dato: 11-2010 Kontrolknapper på instrumentet Knapper og funktioner. Sådan slukker du displayet

Læs mere

Quick guide til Kabelplus TV boks.

Quick guide til Kabelplus TV boks. Quick guide til Kabelplus TV boks. Tillykke med din nye Kabelplus TV boks. I denne installationsguide får du en gennemgang af, hvordan du kobler din nye TV boks til dit TV samt andre nyttige informationer.

Læs mere

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed

Brugervejledning. SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Brugervejledning SmartAir P-Enhed Programmeringsenhed Copyright 2006, Ruko A/S Ruko A/S Marielundvej 20 DK - 2730 Herlev DENMARK Telefon: +45 44 54 44 54 Hotline: +45 44 54 46 00 Fax: +45 44 54 44 44 E-post:

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict220eg

Installationsvejledning Countertop ict220eg Installationsvejledning Countertop ict220eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-08). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0119 1. Indledning Før

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C

Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Kortfattet vejledning for Windows-Computer - IPC-20 C Udpakning Pak forsigtigt overvågningskameraet ud og kontroller, at alle de nedenfor angivne dele er vedlagt: 1. MAGINON IPC-20 C 2. Vægholder 3. 2x

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood

Installationsguide. til Waoo! TV boks Amino Mood Installationsguide til Waoo! TV boks Amino Mood 400-020 Fiberbredbånd TV Telefoni Indhold Velkommen...4 Installation... 6 Vigtigt...10 Generelt om brug af TV boksen...10 Fjernbetjening...11 Hovedmenu...

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751

Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700. El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Betjeningsvejledning Elma FlexScope 700 El.nr. 63 98 955 683 El.nr. 63 98 955 751 Sikkerhedsinstruktioner... 3 Beskrivelse... 3 Forberedelse før brug... 4 Menuindstillinger... 5 Undermenuer:... 5 Slet

Læs mere

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU

HP Photosmart 6220. Dok til digitalt kamera Dansk. Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU HP Photosmart 6220 Dok til digitalt kamera Dansk Bortskaffelse af brugt udstyr hos brugere i private hjem i EU Dette symbol på produktet eller på emballagen angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915

Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Ofte stillede spørgsmålm om Eee Pad TF201 DA6915 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den valgte

Læs mere

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp?

Tak. fordi du valgte. Brug for oplysninger? Brug for hjælp? Tak fordi du valgte Brug for oplysninger? Brug for hjælp? www.somfy.com 1 boks, 3 miljøer, 3 applikationer 3/45 Skift til tilsluttet tilstand 3 applikationer for at styre enhederne i hjemmet i tilsluttet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder.

Når du har hentet disse programmer installerer du dem alle og følger guiden herunder. Debranding af Nokia mobiler! For at komme i gang skal du have din computer forbundet til nettet, have et datakabel der kan forbinde din Nokia telefon med din computer og hente disse her 3 programmer :

Læs mere

Total genstart af Handi Xcover 2

Total genstart af Handi Xcover 2 1 Total genstart af Handi Xcover 2 OBS! Fra 2014-12-15 levereres Handi Xcover 2 med licensnøgle (til Handi5 SW-licens) i stedet for kopieringsbeskyttet hukommelseskort. Forneden beskrives hvordan man laver

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201

Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 DA7211 Ofte stillede spørgsmålm om Transformer TF201 Administration af filer... 2 Hvordan får jeg adgang til mine data, som er gemt på microsd, SD-kortet eller USB enheden?... 2 Hvordan flytter jeg den

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

MultiSport DV609 Dansk

MultiSport DV609 Dansk ! MultiSport DV609 Dansk Notifikation: Videoudstyr med høj definition og høj rammehastighed belaster hukommelseskort meget. Afhængigt af dine indstillinger, anbefales det, at der bruges et 4 GB (eller

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA

BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA BRUGERVEJLEDNING VIDEOKAMERA Side 2 til nyt videokamera Introduktion Det nye videokamera er et IP-videokamera, der tilsluttes trådløst til din router. Videokameraet fungerer sådan, at du kan se videooptagelser

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks 5 Tredje del

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klienter 09. marts 2015 Side 1 af 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indledning Installation af Android klient

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER GA 1000 INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen

Læs mere

Hurtig startvejledning

Hurtig startvejledning Digital HD-modtager Hurtig startvejledning BXR-HD Standardadgangskoden er 0000. User's manual Hurtig startvejledning 1. Kontrol af tilbehør Quick Start Guide Fjernbetjening / Batterier Brugsanvisning /

Læs mere

Installation af Point Yomani terminal

Installation af Point Yomani terminal Yomani terminalen er integreret til Detail via Point PWE software, der skal foretages følgende punkter for at det er klar til brug. 1. PSAM kortet sættes i terminalen, hvis det er leveret separat. PSAM

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.

BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART. BRUGSANVISNING E-MANAGER SÅTEKNIK VERSION 9.66 / 9.68 SKAL LÆSES OMHYGGELIGT INDEN IBRUGTAGNING! BRUGSANVISNINGEN SKAL GEMMES! ART.: UDGAVE: 80660609 07/2015 - Oversættelse af original driftsvejledningen

Læs mere

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP

HOVEDGADEN 86 DK-8831 LØGSTRUP TPC Touchscreen Indstilling og angivelse af tilgangsluftens temperaturer Indstilling og angivelse af omdrejningstallet af ventilatormotor Angivelse af frostsikringsfuntionen i pladevarmeveksleren Angivelse

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER.

Advarsel 1 VIGTIGE SIKKERHEDS INFORMATIONER. Advarsel FOR AT FORHINDRE ILDEBRAND SAMT MULIGHEDEN FOR AT FÅ ALVORLIGE STØD, BØR DER IKKE BENYTTES FORLÆNGERLEDNINGER TIL DENNE ADAPTER. UDSÆT IKKE ADAPTEREN FOR REGN, FUGT ELLER ANDRE FORMER FOR VÆSKE.

Læs mere

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM

BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM BETJENING AF DIT VENTILATIONSSYSTEM Informationsvejledning bestilt af Gadekærets afdelingsbestyrelse foråret 2014 Produkt: Genvex Optima 250 DESIGN version 3.2b INDHOLD Sådan virker dit ventilationssystem....

Læs mere

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt!

Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5. Vigtigt! Vejledning til opsætning af: Dankort terminal model Flexi : Side 2 HUB : Side 4 Opsætning af PSAM : Side 5 Vigtigt! I forbindelse med installation af dankort terminalen, skal du på den computer hvor dankort

Læs mere

SBQ-50011G. Brugermanual

SBQ-50011G. Brugermanual SBQ-50011G Brugermanual 1 2 1. OVERSIGT OVER TELEFONEN Knappernes placering 1. Tænd-/slukknap 2. VOL+ 3. VOL- 4. Stik til øretelefoner 5. USB-terminal 3 2. KOM GODT I GANG 2.1 ISÆTNING AF KORT Sluk telefonen,

Læs mere

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på

Se nogle flere oversrifter med funktioner på de efterfølgende sider og læs videre på Alarms Manager er et system der overvåger, styrer og alarmerer fra alle tænkelige hændelser og fra et utal af forskellige systemer. Alarms Manager kan erstatte, eller supplere alle typer systemer og tekniske

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

OpenTele datamonitoreringsplatform

OpenTele datamonitoreringsplatform OpenTele datamonitoreringsplatform Installations- og opdateringsguide for OpenTele klient 1. maj 2013 Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Installation af klient...

Læs mere

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin.

Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. Opstartsskærm. Skærm opdeling. Quick guide for Wavin AHC 9000 display. med trykfølsom skærm. wavin. Wavin AHC 9000-serien wavin.dk Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Quick guide for Wavin AHC 9000 display med trykfølsom skærm Solutions for Essentials Wavin AHC 9000-serien Opstartsskærm 1 2 3

Læs mere

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E)

Tv-boks til dig med Tv i flere rum. Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Tv-boks til dig med Tv i flere rum Installationsvejledning (model: VIP2502EW med VAP2404E) Indholdsfortegnelse Første del Inden installation af trådløs tv-boks 4 Anden del Placering af trådløs tv-boks

Læs mere

Første indstilling af ipad

Første indstilling af ipad Første indstilling af ipad Hvordan indstilles en helt ny ipad til elever i 3.- 8. klasse i Rudersdal kommune Ibrugtagningsvejledning - ver. 2.2, side 1 Ny elev-ipad Rudersdal Den udleverede ipad er et

Læs mere

Brugermanual. BroadLink RM2

Brugermanual. BroadLink RM2 Brugermanual BroadLink RM2 Udgivelse 1. marts 2014 Tillykke med din nye BroadLink WiFi E-Remote ultimative kontroller. Indhold Side 3... Download Side 3... App installation Side 3... Tilslutning Side 4...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K

Betjeningsvejledning. Weishaupt Thermo Condens WTC 15-A udførelse K WTC 25-A udførelse K Betjeningsvejledning Max Weishaupt A/S Erhvervsvej 10 DK-2600 Glostrup Telefon 43 27 63 00 Telefax 43 27 63 43 Tryk-nr. 83168009, dec. 2006 Max Weishaupt påtager sig intet ansvar for fejl og mangler i

Læs mere

Generel vejledning Indendørs kamera

Generel vejledning Indendørs kamera Generel vejledning Indendørs kamera 1 Indhold 2 3 6 13 14 15 16 17 Generel vejledning til App Profil Indstillinger (Settings) Se live video Playback Alert Alarm Hjælp til trådløs opsætning Tekniske specifikationer

Læs mere

DAB+ adaptor. Kære kunde,

DAB+ adaptor. Kære kunde, Kære kunde, Kvalitet har altid været drivkraften for os og grundlæggelsen af Argon Audio er en naturlig forlængelse af denne filosofi. Vi har 20 års erfaring i at lave og specificere høj kvalitetsprodukter

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010

Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Brugsvejledning Olympia Babyalarm MBF 7010 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Babyalarm 7010 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig følgende

Læs mere

Installationsvejledning Countertop ict250eg

Installationsvejledning Countertop ict250eg Installationsvejledning Countertop ict250eg Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18 Vare nr.: R336-0120 1. Indledning Før

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support

Easi-View. Garanti & Support. Teknisk support Garanti & Support Dette produkt leveres med en etårs garanti, der dækker problemer, som findes ved normal anvendelse. Misbrug af Easi-View eller at åbne enheden vil ugyldiggøre denne garanti. Alle reparationer

Læs mere

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse

LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse LabQuest Manual Til indsættelse af hukommelseskort (SD-kort) til at forøge dataloggerens hukomelse 4 indgange til analoge sensorer Tænd/sluk for maskinen (tryk et sekund) Trykfølsom skærm USB-port. Normal

Læs mere

EBO-600E. Quick Start Guide

EBO-600E. Quick Start Guide EBO-600E Quick Start Guide Knapper og kontroller 1. Knappen Power 2. Knappen Enter (ok) 3.Pileknap Op/ Vol + 4. Pileknap Ned/ Vol - 5. Pileknap Venstre 6. Pileknap Højre 7.Genvej til musikafspilning: 1

Læs mere

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl

Betjeningsvejledning. SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl. MultiControl DA Betjeningsvejledning SmartControl MultiControl (inkl. timerfunktion) SmartControl MultiControl 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 6 1.1 Dokumentets formål 6 1.2 Håndtering af dette dokument 6 1.3 Anvendelse

Læs mere

Brugermanual Model Raxtune Oxygen

Brugermanual Model Raxtune Oxygen VST DAB+yourCar v2 DAB bil-receiver og Kontrolsystem (DAB/DAB+) Brugermanual Model Raxtune Oxygen Professionel installation er påkrævet Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 2. Hvordan systemet virker 3.

Læs mere

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT

SENSUS Web edition. Infotainment guide VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT Infotainment guide SENSUS Web edition VELKOMMEN TIL SENSUS INFOTAINMENT I dette tillæg finder du en kort oversigt over de mest almindelige funktioner i Sensus Infotainment og hjælp til at få mest muligt

Læs mere

Brugervejledning til videokamera uden sensor

Brugervejledning til videokamera uden sensor Brugervejledning til videokamera uden sensor Tilslutning af videokamera Videokameraet er et IP-videokamera. Det tilsluttes som udgangspunkt trådløst til routeren, men kan også tilsluttes med et netværkskabel.

Læs mere

Installations og betjeningsvejledning

Installations og betjeningsvejledning Installations og betjeningsvejledning EKRUCBS Installations og betjeningsvejledning Dansk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse For brugeren 2 1 Knapper 2 2 Statusikoner 2 Til installatøren 3 3 Oversigt:

Læs mere

Installationsvejledning til Countertop ict220eg

Installationsvejledning til Countertop ict220eg Installationsvejledning til Countertop ict220eg Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0125 1. Indledning

Læs mere

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller.

Sikkerhed på Android. Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Sikkerhed på Android Der kan være forskelle i fremgangsmåden på de forskellige Android modeller. Opdatering af telefonen Det er vigtigt at holde telefonen opdateret med den nyeste software, da eventuelle

Læs mere

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Prisberegner. Software version eller nyere. Rev A DK

Brugervejledning. Funktionsvejledning. Prisberegner. Software version eller nyere. Rev A DK Brugervejledning Funktionsvejledning Prisberegner Software version 5.2.0 eller nyere Rev A DK Indhold 1. Indledning... 3 2. Anvend Prisberegneren... 3 2.1 Tast prisen ind... 3 2.1.1 Kvitteringsliste ved

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide

SMARTair trådløs. Trin-for-trin guide SMARTair trådløs Trin-for-trin guide Indholdsfortegnelse Hvordan opretter man et trådløst system... 3 Nulstille HUB en (Reset).... 3 Klargøring af hub version 5.0x... 4 Klargøring af hub version 6.0x...

Læs mere

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner.

Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. 40 Brugermanual Rider 40 Rider 40 har fire knapper, som bruges til forskellige funktioner. Hovedfunktioner 2 1 Varm op Mål Min. Varighed spm Maks. min. 2 3 4 Tilbehør Rider 40 kommer med følgende tilbehør:

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Brugervejledning til tilslutning af TV boks

Brugervejledning til tilslutning af TV boks Brugervejledning til tilslutning af TV boks Waoo! TV boks Airties Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Velkommen 6 Installation 10 Vigtigt 10 Generelt om brug

Læs mere

7 747 006 074 12/2006 DK

7 747 006 074 12/2006 DK 7 747 006 074 12/2006 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul SM10 Solfangermodul til EMS Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed...............................

Læs mere