DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION. et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION. et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s"

Transkript

1 DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION et samarbejde mellem ledelsesakademiet niuernermik ilinniarfik og business institute a/s

2 INDHOLD SIDE 4 Pre MBA Diploma in Business Administration (Læs om uddannelsen og målgruppen) SIDE 5 Hvorfor vælge Pre MBA? (Læs om hvorfor du skal vælge Pre MBA) PRE MBA DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION 2 SIDE 6 Pre MBA rejsen (Læs om uddannelsens grundlæggende opbygning) SIDE 7 1. Semester modulbeskrivelser (Se indholdet i det første semester) SIDE 9 2. Semester modulbeskrivelser (Se indholdet i det andet semester) SIDE 12 Kvalitet (Læs om hvordan Business Institute sikrer kvalitet og aktualitet i sine uddannelser) SIDE 13 Unikt lærings- og talentudviklingsmiljø (Læs om hvordan det er at studere hos Business Institute) SIDE 14 Wondering & Wandering (Læs om vores progressive undervisningsprincipper)

3 FREM 3 TIDENS LEDER business-institute.dk

4 PRE MBA DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION 4 PRE MBA DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION Pre MBA uddannelsen er målrettet medarbejdere og ledere, der har oparbejdet stor praktisk erfaring og kompetence uden akademisk baggrund. Pre MBA uddannelsen supplerer praktikken med en tidssvarende akademisk opgradering, og kickstarter derigennem nye muligheder og ambitioner for deltagerne. Den akademiske opgradering giver ny næring til og nye vinkler på de praktiske erfaringer, og bidrager på den måde til et stærkere fagligt fundament og nye visioner for det fremadrettede arbejde. Den akademiske supplering af de faglige erfaringer kan bedst beskrives som regnestykket 2 + 2, hvor resultatet bliver en del mere end 4. Pre MBA uddannelsen giver ikke kun deltagerne en styrket faglig profil, men styrker også evnen til udvikling, forandring og perspektivering. Personlige evner der, sammen med en stærk faglighed, er afgørende for de fremtidige karrieremuligheder på et konstant foranderligt arbejdsmarked. Fremtidens ambitiøse medarbejdere og ledere skal alle være fagligt stærke, men også målrettede, nuancerede og fleksible med de største muligheder for at navigere og nå i mål med opgaverne i det turbulente forretningsmiljø. Med den tidssvarende akademiske opgradering kan du være med til at præge fremtiden både for dig selv og din arbejdsplads - allerede nu.

5 HVORFOR VÆLGE PRE MBA? Pre MBA uddannelsen er en 1-årig selvstændig akademisk lederuddannelse på bachelorniveau fordelt på to semestre. Med en Pre MBA uddannelse får du optimeret dit akademiske beredskab. Du bliver stærkere til selvstændigt at kunne analysere faglige problemstillinger samt systematisk og reflekterende at kunne behandle emnerne. 5 Du opnår konkret viden om og indsigt i: strategiske problemstillinger akademiske, analytiske og effektive arbejdsmetoder processen med at tænke i sammenhænge og løsningsmuligheder ledelsesmæssig indsigt og forståelse hvordan du kombinerer teoretisk viden med praktisk erfaring at tænke i processer og arbejde i teams etablering af professionelle netværk at kombinere uddannelse og job Uddannelsen henvender sig til ledere i Grønland, som ønsker at gennemgå en målrettet og intensiv lederuddannelse på bachelorniveau. Forudsætningerne for at blive optaget på Pre MBA uddannelsen er, at du har en kort eller mellemlang grunduddannelse og nogle års relevant ledererfaring. UDDANNELSENS RAMMER Det kræver både faglig og personlig udvikling at gennemføre Pre MBA uddannelsen med succes. Derfor er det vores mål at skabe følgende rammer: høj faglig standard på bachelorniveau undervisningen foregår på dansk - det samme gør sig gældende for opgaver og litteratur tryghed fokus på den enkeltes læringsmiljø fællesskab teamarbejde og netværksdannelse som et bærende element innovation den nyeste viden inddrages i videst mulige omfang Du kan læse mere om hvordan vi sikrer dig Useful Education fra side 11. business-institute.dk

6 PRE MBA REJSEN PRE MBA DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION 6 Pre MBA uddannelsen er normeret til 30 ECTS points. Uddannelsen består af et bogligt pensum med relevante bøger, materialer og artikler samt fire mødegange hver på 4 dage med forskellige faglige temaer. Hver mødegang er tilrettelagt som en vekselvirkning mellem forelæsninger, teamøvelser, virksomhedscases og diskussioner. Alt sammen med afsæt i din egen praktiske viden og med fokus på værktøjer, metoder samt analyse. Hvert fagmodul afsluttes med en skriftlig opgave, som skal bestås inden næste mødegang. Første semester afsluttes med en større skriftlig teamopgave og en individuel eksamen. Andet semester afsluttes ligeledes med en større skriftlig teamopgave og en individuel eksamen. Hele uddannelsen gennemføres i Nuuk, Grønland. Nedenfor ses uddannelsens opbygning. 1. semester modul 1 DYNAMIC STRATEGIC THINKING modul 2 BUSINESS ORIENTATED HRM eksamen 1. semester GENNEMFØRES VED MODUL 2 2. semester modul 3 DYNAMIC BUSINESS MINDSET modul 4 TRANSITION MANAGEMENT eksamen 2. semester GENNEMFØRES VED MODUL 4

7 1 7 business-institute.dk

8 PRR MBA PRE MBA DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION 8 1. SEMESTER Modulbeskrivelser 1) DYNAMIC STRATEGIC THINKING På modulet Dynamic Strategic Thinking får deltagerne en forståelse for, hvordan virksomheden udformer, integrerer og implementerer strategier inden for alle virksomhedsfunktioner. Modulet fokuserer på deltagernes personlige evne til at inddrage relevante faktorer i beslutningsprocessen samt omforme strategier til operationelle handlingsplaner. Modulet behandler nøgleproblemstillinger indenfor strategiudvikling og tager afsæt i aktuelle strategiske problemstillinger i danske virksomheder. Derudover får deltagerne en forståelse for en virksomheds marketingfunktion i forhold til, hvordan markedsorienterede aktiviteter planlægges og udføres. Derudover fokuseres der på hvilke faktorer, der såvel internt som eksternt, påvirker aktiviteternes indhold. Dette kendskab til de grundlæggende afsætningsøkonomiske begreber og sammenhænge danner fundamentet for det videre arbejde med behandling af virksomhedens eksterne forhold. 2) BUSINESS ORIENTATED HRM På modulet Business Orientated HRM får deltagerne indblik i organisationsdesign samt udviklings- og påvirkningsfaktorer. Der fokuseres på struktur, koordination og arbejdsdeling, og med afsæt i de struktur- og designmæssige overvejelser behandles forandringsproblematikkerne. Herudover gives der indblik i den moderne virksomheds personaleledelsesopgaver som en integreret del af den strategiske udviklingsproces. På modulet gives også en oversigt af bredden i fagområdet, og sidst men ikke mindst gås der i dybden med centrale punkter i personaleledelse.

9 PRE MBA 2 9 business-institute.dk

10 PRE MBA PRE MBA DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION SEMESTER Modulbeskrivelser 3) DYNAMIC BUSINESS MINDSET På modulet Dynamic Business Mindset sættes der fokus på lederkompetencer og den personlige del af ledelsesopgaven. Med afsæt i psykologiske teorier ses der på byggestenene til den enkeltes personlighed samt den del af arbejdskapaciteten, der er funderet i selvværd, selvtillid og selvdisciplin/udholdenhed. Fra forskellige teoretiske vinkler får deltagerne mulighed for at reflektere over deres eksistentielle livsvalg personligt, privat og karrieremæssigt. Derudover vil det blive belyst, hvordan man tager lederrollen på sig, skaber følgeskab og positionerer sig i relationelle samspil. Begreber som autenticitet, integritet, værdier, personlighed og identitet præciseres og udfordres. Deltagerne får redskaber til opgaven at administrere deres egen livsproces og metoder til at facilitere andres udvikling i en dialogisk proces. 4) TRANSITION MANAGEMENT På modulet Transition Management er der fokus på at give deltagerne en forståelse for ledelse af større forandringsopgaver. På modulet vil der blive fokuseret på udformningen af implementeringsplaner, road mapping, processer samt analyse- og undersøgelsesmetoder. Derudover vil deltagerne få en indføring i kulturbegrebet og få introduceret en metode til at analysere og forstå egne og andre landes kulturværdier. Herunder også at forstå konsekvenserne i markedsføringen og virksomhedens ledelsesforhold.

11 USE FUL 11 EDU CAT ION business-institute.dk

12 KVALITET PRE MBA DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION 12 Business Institute er et privatejet institut med fokus på eksklusive lederuddannelser. Vi er blandt pionererne på MBA markedet, og de eneste i Danmark, der udbyder Pre MBA uddannelsen. Ligeledes var vi de første, der tilbød Top Governance uddannelse i bestyrelse og direktion samt verdens første udbyder af EMBA in Business Psychology og EMBA in Business Creativity. Det ligger derfor i vores DNA at være innovative, nyskabende og på forkant med fremtidens ledelsesudfordringer. Business Institutes vision er: At være et tidsaktuelt talentudviklingsmiljø inden for radikal forretningstænkning og holistisk ledelse, og være en katalysator for, at ledere anvender deres viden og erfaringer på nye måder Måden vi udlever visionen på er ved: 1. Fortsat at være det mest innovative, nærværende og aktualiserende institut for ambitiøse ledere 2. At være trendsættere indenfor vores forretningsområde ved altid at kunne lancere tidssvarende uddannelser og skræddersyede udviklingsforløb inden for strategi, ledelse, innovation samt organisationsudvikling 3. At levere uddannelsesforløb på et højt akademisk niveau, der formår at bygge bro mellem det faglige stof og praktisk forankring til gavn for deltagerne og deres virksomheder det vil sige at skabe Useful Education Med en uddannelse hos Business Institute er du sikret et unikt uddannelsesforløb på et højt akademisk niveau. Vi fokuserer på værdiskabelse og uddanner konkurrencedygtige kandidater. Vi formår at bygge bro mellem det faglige stof og praktisk forankring med fokus på det enkelte individ og på dynamiske arbejdsformer. Dette fremmer et stort udbytte for både deltagerne og deres virksomheder.

13 UNIKT LÆRINGS- & TALENTUDVIKLINGSMILJØ Hos Business Institute er der et læringsmiljø, som dyrker udsynet, indsigten og indfølingen, men også modet, kreativiteten og handleevnen. Kompetencer, der tilsammen styrker evnen til at skabe en værdi- og meningsfuld samt konkurrencedygtig udvikling og ledelse af virksomheden. Vi kombinerer holismen og progressiviteten i såvel uddannelsernes indhold som i den individuelle måde, deltagerne håndteres på. Læringsmiljøet hos Business Institute kan opsummeres i nedenstående fem punkter. 13 UDFORDRING Den udfordrende tilgang er et af de væsentligste omdrejningspunkter i Business Institutes uddannelser. Udfordring er en absolut nødvendighed i det turbulente forretningsmiljø, men deltagerne udfordres også på det individuelle niveau. Vi stiller således store krav til den personlige og faglige indsats på studiet, og udfordrer regelmæssigt såvel deltagernes som partnervirksomhedernes ambitioner. NÆRVÆR Vi betragter det som fornemmeste opgave at have fokus på såvel deltagernes som partnervirksomhedernes behov, udviklingsønsker og faglige ambitioner for derved at kunne være aktivt til stede som mentor og sikre en grundlæggende frugtbar udvikling gennem studieforløbet. ÅBENHED Åbenhed, undren og refleksion er kernen i undervisningsprincipperne. De samme principper praktiserer vi i forhold til deltagerne, så du i stabile og trygge rammer kan udfordre dig selv personligt og fagligt. FAGLIGHED For at sikre det teoretiske fundament i forelæsningerne er der tilknyttet kompetente professorer og lektorer fra højere læreanstalter (universiteter og handelshøjskoler). Underviserne er garanter for, at du kan omsætte det du lærer til praksis. Derfor stilles der, foruden krav om faglighed også store krav til formidlingsevne samt evnen til at kunne omsætte teori til praksis for at sikre Useful Education. Fælles for vores undervisere er: mangeårige forskningskompetencer udprægede formidlingsevner fokus på at omsætte teori til praksis indgående kendskab til internationalt erhvervsliv alsidighed i undervisningsform PÆDAGOGIK Via et stærkt samarbejde med, og tilhørsforhold til, vores undervisere, garanterer vi en pædagogisk struktur, som sikrer både den faglige og personlige gevinst i uddannelsen. Vores unikke undervisningsprincipper, som vi kalder for Wondering & Wandering, kan du læse om på næste side. business-institute.dk

14 LÆRINGSPRINCIPPER PROGRESSIVE UNDERVISNINGSPRINCIPPER Hos Business Institute praktiseres der nogle klare undervisningsprincipper kaldet Wondering & Wandering. Deltagerne lærer at undre sig og reflektere konstruktivt, hvad enten det drejer sig om undervisningsstoffet eller den virkelighed, som den studerende befinder sig i internt og eksternt. De selvstændige refleksioner fungerer til enhver tid som starten på den mentale kreative og innovative rejse, der forløser de nye radikale forretningsidéer og tiltag. PRE MBA DIPLOMA IN BUSINESS ADMINISTRATION 14 Vi gi r dig metode og teori, så du kan navigere i det turbulente forretningsmiljø Vi arbejder problemorienteret, så din undren kan kobles til din virksomhedskontekst Vi pirrer din nysgerrighed, så du kan udforske dig selv og dine omgivelser Vi giver dig indsigt, så du kan arbejde og lede på paradoksernes holdeplads Du opnår kompetence til at handle proaktivt for dig selv og din virksomhed Vi skaber muligheden for, at du kan koble det du lærer direkte til din virksomhed og din ledelsesfunktion Vi skaber et krydsfelt, hvor du kan integrere din selvindsigt, dit faglige ståsted og dit udsyn Vi giver dig et fagligt og personligt højt niveau, der gør at du kan transformere din organisation på en passioneret og engageret måde

15 GENVEJ TIL VORES INFORMATIONS- OG NYHEDSAPP 15 business-institute.dk

16 FÅ EN DIALOG OM DIN FREMTID KONTAKT DIREKTØR BO PRANGSGAARD Mobil:

17 Business Institute er: ISO 9001:2008 CERTIFICERET MEDLEM AF MBA ROUNDTABLE MEDLEM AF EFMD Business Institute A/S, Vesterbro 18, 9000 Aalborg ,

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014

djøf kurser au fag it kurser personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq PISORTATUT ILISIMATUSARFIK efterår 2014 PISORTATUT ILISIMATUSARFIK personlig udvikling lederuddannelser mediatoruddannelsen Ammaassisoq djøf kurser au fag it kurser efterår 2014 Du kan downloade kursuskataloget som pdf via www.kursus.gl Hvilken

Læs mere

UKIAQ. Suliarisassanik aqutsineq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Inuttut ineriartorneq DJØF KURSER AU FAG PISORTATUT ILISIMATUSARFIK

UKIAQ. Suliarisassanik aqutsineq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Inuttut ineriartorneq DJØF KURSER AU FAG PISORTATUT ILISIMATUSARFIK Suliarisassanik aqutsineq Aqutsisutut ilinniarneq Mediatorinngorniarneq Inuttut ineriartorneq DJØF KURSER AU FAG UKIAQ 2015 BUSINESS INSTITUTE: pre mba og top governance Pikkorissaavitsinnut nutaamut tikilluaritsi!

Læs mere

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration

Læs HD på CBS. Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse. Graduate Diploma in Business Administration Læs HD på CBS Erhvervsøkonomisk Diplomuddannelse Graduate Diploma in Business Administration Det er ikke ligegyldigt, hvor du tager din HD. På CBS tilbyder vi forskningsbaseret efteruddannelse, som skærper

Læs mere

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg

Kompetencestrategi Sundhed & Omsorg. Kompetencestrategi. Sundhed & Omsorg Kompetencestrategi November 2011 1 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Indledning... 4 3. Om udvikling... 5 3.1 Kompetenceområder medarbejdere... 5 3.2 Kompetenceområder ledere... 7 4. Læringsmiljø og

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING

2014-15 KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER KURSUSKATALOG LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING LEDELSE I PRAKSIS LEANLEDELSE I PRAKSIS SALGSPSYKOLOGI HR OG LEDELSE COACHING KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSER 2014-15 KURSUSKATALOG FORRETNINGSFORSTÅELSE FORANDRINGSLEDELSE DET PERSONLIGE LEDERSKAB LEDELSE

Læs mere

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009

Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger. Udgivet af Personalestyrelsen, januar 2009 Ny fleksibel m asteruddannelse i offentlig ledelse For m ål, indhold og pr aktiske oplysninger Ny fleksibel masteruddannelse i offentlig ledelse Formål, indhold og praktiske oplysninger Udgivet af Personalestyrelsen,

Læs mere

kursuskatalog forår 2008

kursuskatalog forår 2008 viden kursuskatalog forår 2008 udvikling netværk 2 Ledelse Tid til et efteruddannelsestjek? I en tid, hvor der er gang i økonomien og mangel på kvalificeret arbejdskraft, bliver det vanskeligere at få

Læs mere

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas.

Læs om... Et fælles løft Journalistiske arbejdspladskurser med afsæt i den enkelte medievirksomhed er en kursusform, der vinder indpas. #3 2014 Læs om... 4 6 12 14 16 18 19 20 22 2 Redaktion: Marlene Jørgensen (ansv.), Klaus Hollmann, Christina Jo Larsen, Lars Bo D. Hansen, Stine Charlotte Hansen og Ralf Andersson Design: Sanne Timmermann

Læs mere

Master of Business Coaching, MBC

Master of Business Coaching, MBC KONTAKT OS For tilmelding eller yderligere information kontakt os via: E: info@copenhagencoaching.dk T: 8882 5700 Bliv en stærk coach og skab udvikling gennem praktisk filosofi med Danmarks højest certificerede

Læs mere

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1

Styrkebaseret ledelse. uddannelse. uddannelse. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Styrkebaseret ledelse Formel Formel uddannelse uddannelse Som leder får du de medarbejdere og resultater, som du fortjener. IMPROVEMENT Rungstedvej 11 2970 Hørsholm Peter Bo Rützou 22 100 100 1 Som leder

Læs mere

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising

Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising Strategi 2015 Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation Fortalerarbejde Fundraising 1 2 Indhold Rammer for frivilligheden Målrettet udvikling Social innovation Kommunikation

Læs mere

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune

Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederakademi 2006-2008 i Gentofte Kommune Lederudviklingsproces i samarbejde med Kirsten Meldgaard & Gunvor Hallas Side 1 Om Lederakademiet! Gentofte Kommune har over tre år gennemført et individuelt tilpasset

Læs mere

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger

Læge & Leder. Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Læge & Leder Overlægeforeningens og Danske Regioners lederuddannelse for overlæger Indhold Derfor en lægefaglig lederuddannelse for overlæger 3 Uddannelsens grundprincipper 4 Sådan er kurserne bygget op

Læs mere

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse

STUDIEORDNING for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse for Teknologisk diplomuddannelse i projektledelse Revideret 1. juli 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Uddannelsens formål 1 3. Uddannelses varighed 1 4. Uddannelsens titel 2 5. Adgangskrav 2

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA)

Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse. Engineering Business Administration (EBA) Studieordning for Diplomuddannelsen Ingeniørernes lederuddannelse Engineering Business Administration (EBA) Revideret 11.12.12 Side 1 af 33 Indhold 1. Indledning...4 2. Uddannelsens formål...4 3. Uddannelsens

Læs mere

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1

Skab trivsel og varige resultater. Partner. Motivation Factor / partner 1 Skab trivsel og varige resultater Partner Motivation Factor / partner 1 Partner Motivation Factor Partner Bliv partner hos Motivation Factor Institute og få adgang til et struktureret procesværktøj, der

Læs mere

PKU - Proceskonsulentuddannelsen

PKU - Proceskonsulentuddannelsen PKU - Proceskonsulentuddannelsen Valgmodulspakke med systemisk toning på diplomniveau Proceskonsulentuddannelsen fra Go Proces - i daglig tale PKU udbydes i samarbejde med UCC i København (Kbh hold) og

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation

6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Samtalen som redskab med organisationspsykologi og kognitiv kommunikation 6 ugers selvvalgt uddannelse Pædagogisk Diplomniveau (PD) Uddannelsessansvarlige: Tine Nyholm Commitment Lab ApS 03-06-2012 Formål Uddannelsen er målrettet dig, der ønsker at: reflektere over dine egne

Læs mere

Den gode skole. Brikker til en god skole

Den gode skole. Brikker til en god skole Den gode skole Brikker til en god skole 1 Grafisk tilrettelægning og illustrationer: PUNKT og PRIKKE a:s - www.prikke.dk En model for arbejdet med kvaliteten i folkeskolerne i Rudersdal Kommune 2009 Indhold

Læs mere

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer

At lykkes som leder for. fagprofessionelle. Når man selv er djøfer At lykkes som leder for fagprofessionelle Når man selv er djøfer Indhold 5 Dit ledelsesrum i et fagprofessionelt miljø Introduktion til pjecens fokus, målgruppen, og hvordan begreberne fagprofessionel

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter Hold 8-2015 - 2018 Vil du være med til at tegne fremtidens fagbevægelse? Fagbevægelsen har brug for vidende og nytænkende ledere.

Læs mere

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier...

Studieordning forår 2013... 1. Indhold... 1. Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1. Optagelseskriterier... å Indhold Studieordning forår 2013.... 1 Indhold... 1 Den 4-årige almene uddannelse Oplevelsesorienteret Psykoterapeut...1 Optagelseskriterier... 2 Uddannelsens indhold og struktur...3 1. Det teoretiske

Læs mere

Strategi for ledelse 2013-16

Strategi for ledelse 2013-16 Strategi for ledelse 2013-16 1 Strategi for ledelse 2013-16 Baggrund God ledelse er en af de vigtigste forudsætninger for, at Esbjerg Kommune kan levere indsatser og service af høj kvalitet tæt på borgerne

Læs mere

Guide til tovholderne og deres AMUledere

Guide til tovholderne og deres AMUledere Guide til tovholderne og deres AMUledere TUP-projektet: Underviserens nye muligheder med innovative læringsarenaer November 2012 ILVEU: Guide til tovholderne og deres AMU-ledere Side 2 af 10 [Indholdsfortegnelse]

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Ifølge Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog skal praktikstedet udarbejde en praktikstedsbeskrivelse med virkning fra 1. august 2007. Skabelon til praktikstedsbeskrivelse

Læs mere

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk

CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE. Diplom i ledelse. Diakoni og Ledelse. www.diakoni.dk CENTER FOR DIAKONI OG LEDELSE Diplom i ledelse Diakoni og Ledelse www.diakoni.dk Om uddannelsen Peter Fischer-Møller, Biskop over Roskilde Stift Jo mere komplekst et samfund bliver, jo vigtigere er det,

Læs mere