Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden"

Transkript

1

2 Motiverende design

3 Jens Hofman Hansen Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden F R Y D E N L U N D

4 Motiverende design Forfatteren og Frydenlund 1. udgave, 1. oplag, 2005 Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Friis Grafik i samråd med forfatteren Grafisk produktion: Delo-Tiskarna, Slovenien ISBN Tak til Sidsel Bech-Petersen, Per Hofman Hansen og Kim Halskov Madsen for moralsk opbakning og faglig sparring undervejs. Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 Indhold Indledning Hvad er motiverende design? Hvorfor er det vigtigt at kende til motiverende design? To eksempler på motiverende design Amazon.com motiverer til køb ved at tilbyde relevant information Danske Bank motiverer til trofasthed via et troværdigt udseende Baggrunden for motiverende design Motiverende design i historisk perspektiv Motiverende design afhænger af brugerne Motiverende design afhænger af konteksten Amerikanerne og persuasive design Snyd og bedrag eller motivation? Overblik over motiverende design Makro- og mikromotivation Computeren som værktøj, medie og aktør Brugersituationer og markedsområder Ideen om motivationsstrategier En samlende model med ni motivationsstrategier Virkemidler: grafik, sprog og struktur Brugernes funktionelle behov Brugernes behov for relevans Relevans og det informationsgræssende menneske Brugernes emotionelle behov Modellens svagheder Strategi 1: Gør det synligt og simpelt Simpelhed: fraværet af unødvendige elementer Tilgængelighed Strategi 2: Vær illustrativ Strategi 3: Vælg en passende grafisk stilart Æstetik et svært begreb at håndtere Æstetik er ikke kun grafisk pynt Tilføj oplevelser i stedet for at reducere Myte 1: Funktionelt design og æstetik er modsætninger Myte 2: Æstetisk design medfører genrebrud og vild grafik. 52 Myte 3: Æstetik er en personlig sag Strategi 4: Skriv forståeligt og kortfattet Skriv forståeligt Skriv kortfattet Er skriv kortfattet et dårligt råd? Strategi 5: Skriv noget relevant Skriv præcist og tilstrækkeligt INDHOLD 5

6 Brug resuméer Kan man overinformere? Lad teksten foreslå en handling Optimering af sprogets motivationsfaktor Strategi 6: Vælg en passende skrivestil og genre Personlig sprogbrug Sproget er hele tiden i udvikling At skrive personligt til tusinder af brugere Ros og humor Strategi 7: Gør grundstrukturen enkel Struktureringsstrategier på sideniveau Struktureringsstrategier på siteniveau Reduktion at gøre det komplekse simpelt Strategi 8: Vis informationen på rette tid og sted Når relevansen glemmes i struktureringen De forførende øjeblikke Skræddersyning og personalisering Guider tag brugeren i hånden Strategi 9: Skab en god historie Spændingskurven i en hjemmeside Brugernes indbyrdes interaktion Find ud af, hvad brugernes behov er Sammensmelt designerens og brugernes behov Netavisen som en kompromisløsning Motivationsstrategierne og designprocessen Feltstudier og cultural probes Modelbrugere Workshops og prototyper Interviewbaserede brugertester Fokus på relevans Tester med fokus på brugernes emotionelle behov Æstetik som et håndværk Ingen metoderevolution Motiverende design og hvad så? Anbefalet litteratur til videre læsning Specifikt om motiverende design Inspiration til en god designproces Æstetik og design Sprogbrug God, gammeldags usability Interessant informationsvidenskabelig teori Inspiration til designprocessen Fastlæg, hvad du selv vil Fra den ene yderlighed til den anden yderlighed INDHOLD

7 Indledning Denne bog har til hensigt at skabe klarhed over, hvad begrebet motiverende design dækker over rent idemæssigt, og hvordan det i praksis kan anvendes på hjemmesider. Begrebet, som på engelsk kaldes persuasive design, blev grundlagt af forskeren B. J. Fogg fra Stanford University sidst i 1990 erne og har siden vækket manges interesse, ikke mindst fordi ordet i sig selv antyder, at vi kan anvende bestemte taktikker for at overbevise brugerne af en hjemmeside om noget bestemt. Fra at man i 1980 erne talte om, at computerteknologi skulle være brugervenlig, har man ledt efter ideer, som kan hjælpe formidlere til at anvende teknologien endnu mere effektivt så hjemmesider ikke kun er nemme at bruge, men også opfylder formidlerens ønske om at få brugeren til at opføre sig på en bestemt måde, købe en bestemt vare eller indtage en bestemt holdning. Med denne bog om motiverende design vil jeg give et overblik over de mange principper, som forskellige forskere og praktikere efterhånden arbejder med, når de refererer til formidling på nettet, der går ud over almindelig brugervenlighed. Hvad er motiverende design? Motiverende design bygger på ideen om, at en hjemmeside kan designes, så virksomheden eller organisationen bag den mest effektivt opnår at ændre på brugernes holdninger eller adfærd. Eksempelvis vil mange virksomheder gerne motivere brugerne til ikke kun at kigge på varerne i deres netbutikker, men også til at købe. Tanken om motiverende design har særlig appel i kommerciel sammenhæng: Mange virksomheder er på nettet helt afhængige af, at brugerne ikke blot kan finde ud af at bruge hjemmesiden men også at de faktisk gennemfører en handel. Motiverende design kan også tænkes i ikke-kommerciel sammenhæng. F.eks. kan et politisk parti ønske at motivere tvivlende vælgere til at læse om partiets program, så INDLEDNING 7

8 de i sidste ende stemmer på partiet til et folketingsvalg på grund af en holdningsændring. Motiverende design kan handle om mange ting: at motivere brugerne til at klikke, til at scrolle, til at læse en tekst, til at deltage i et diskussionsforum, til at købe en vare, til at lære noget nyt, til at betragte virksomheden som seriøs eller måske ungdommelig, noget helt ottende eller niende. Det hele afhænger af, hvad formålet med hjemmesiden er, og hvem brugerne er. Motiverende design er altså et meget bredt begreb, der dækker over motivation på et mikroplan, hvor man kan ønske at motivere brugerne til f.eks. at betjene en bestemt funktion på en hjemmeside til et makroplan, hvor man ønsker, at brugerne f.eks. ændrer livsstil eller holdning til noget bestemt. Motiverende design er imidlertid ikke noget mirakelmiddel, da succesen altid afgøres på brugernes præmisser, idet de kun kan motiveres til at gøre noget bestemt, hvis deres behov faktisk tilfredsstilles. Jo bedre en hjemmeside tilfredsstiller en brugers forskellige behov ved hjælp af de forskellige virkemidler, man har til rådighed, desto større sandsynlighed er der for at motivere ham. Med denne bog er hensigten at formidle og udvikle begrebet om motiverende design, så det bliver afmystificeret for designere, der ønsker at arbejde med begrebet i praksis. Samtidig henvender denne bog sig til studerende og andre fagligt interesserede, der gerne vil have en generel indsigt i motiverende design. Læs altså denne bog, hvis du ønsker at påvirke andre med din hjemmeside, eller hvis du ønsker at vide, hvordan andre forsøger at påvirke dig. Hvorfor er det vigtigt at kende til motiverende design? I en tid, hvor hjemmesider bliver en meget vigtig til tider endda den primære grænseflade mellem en virksomhed og en kunde, læreren og eleven eller det offentlige og borgeren, bliver det vigtigt for designeren at være så god en formidler (man fristes til at sige motivator) som muligt. Kunden skal motiveres til at købe, eleven skal motiveres til at lære, og borgeren skal eksempelvis motiveres til at betjene sig selv. Det er vigtigt at fokusere på, i hvor høj grad ens motivationsstrategi faktisk virker, fordi brugerne ofte kan vælge en anden hjemmeside, hvis ikke den første er motiverende nok. Selv hvis ikke der findes en alternativ hjemmeside, bliver organisationen bag hjemmesiden nødt til at tage behovet for at motivere seriøst: Gør brugerne nemlig ikke, som det var tiltænkt, opnår man ikke, hvad man vil med hjemmesiden. Kunderne køber f.eks. for lidt, eleverne lærer ikke nok, eller borgeren kan ikke blive betjent tilfredsstillende. 8 INDLEDNING

9 Jeg vil påstå, at næsten alle hjemmesider kun kan berettiges, hvis de forsøger at motivere brugerne på et eller andet plan. Alle designere gør sig en forestilling om, at det materiale, som lægges på en offentligt tilgængelig hjemmeside, bliver fundet og læst af brugerne. Uanset om man sælger en vare eller vil formidle vigtig information, bekymrer man sig om, hvordan man motiverer sin målgruppe til at handle eller tænke på en måde, som stemmer overens med ens intention. Brugerundersøgelser af adfærden på nettet viser, at brugerne er utålmodige, og deres adfærd præges i mange sammenhænge af målrettet informationssøgning. Jakob Nielsen, som har været med til at popularisere begrebet om brugervenlighed, har således formuleret brugernes illoyalitet og manglende trofasthed på denne måde: Brugerne tilbringer det meste af deres tid på andre hjemmesider end din egen. At motivere netbrugere til noget som helst er derfor en utaknemlig opgave, og det er derfor en evig udfordring at finde nye formidlingsteknikker, som kan medvirke til, at brugernes behov kan tilfredsstilles på den bedste måde. To eksempler på motiverende design I stedet for kun at fortælle om, hvad motiverende design er, har jeg god erfaring med at give eksempler på motiverende design i praksis. Det skyldes, at mange mennesker husker et konkret eksempel bedre end en abstrakt forklaring. Lad mig derfor med det samme give to eksempler på motiverende design, som kan konkretisere begrebet, og som også kan illustrere, hvor vidtfavnende begrebet er. Amazon.com motiverer til køb ved at tilbyde relevant information Amazon.com ønsker at sælge bøger og tjene penge på det. Mange brugere ønsker samtidigt at købe bøger, men en forudsætning for at købe er selvfølgelig, at de finder noget, som er relevant. Ofte vil brugerne f.eks. gerne have en bog, som relaterer sig til et bestemt emne. Som konsekvens heraf prøver Amazon.com at motivere brugerne til at købe bøger ved at give en række anbefalinger baseret på andre kunders køb. Det sker under overskriften Customers who bought this item also bought (kunder, som købte denne vare, købte også), som efterhånden er blevet en berømt del af købeoplevelsen hos denne boghandel. Dette lille designelement baserer sig på princippet om relevans, som opstår, når en bestemt information præsenteres i rette sammenhæng på det rette tidspunkt for brugeren (se næste side). INDLEDNING 9

10 Amazon.com motiverer brugerne til at købe flere bøger bl.a. ved at lave anbefalinger, som baserer sig på tidligere kunders købsmønstre. Danske Bank motiverer til trofasthed via et troværdigt udseende Motivationen af brugerne kan være mindre åbenlys, fordi den ikke nødvendigvis leder direkte til et køb af en bestemt vare, og fordi brugeren ikke behøver at opdage den anvendte motivationsstrategi. Det er vigtigt for en bank at holde på de eksisterende kunder og løbende få flere kunder, så der er så mange penge som muligt for banken at arbejde med. Da bankvirksomhed i høj grad er en tillidssag, bliver troværdighed afgørende for, om brugerne bliver kunder i banken. Selvom kunden rationelt ved, at banken nok forvalter pengene seriøst, er det vigtigt, at de eksisterende og potentielle kunder også på det følelsesmæssige plan forsikres om bankens seriøsitet. Ser bankens hjemmeside således useriøs og sjusket ud, demotiveres potentielle kunder til at kigge nærmere på bankens tilbud. Signalerer hjemmesidens udseende derimod seriøsitet og troværdighed, motiveres potentielle kunder til f.eks. at ville kontakte banken for at blive kunde. Danske Bank er et eksempel på en bank, der forsøger at påvirke brugerne på et følelsesmæssigt plan ved at bruge et stramt layout i noble blå toner, som for mange brugere signalerer regelrethed og seriøsitet. 10 INDLEDNING

11 Danske Bank bruger bl.a. en bestemt grafisk stil til at signalere troværdighed over for eksisterende og kommende erhvervskunder. INDLEDNING 11

12 Baggrunden for motiverende design Der findes ingen samlende teori om motivation, og det vil der på grund af begrebets mange fortolkningsmuligheder formentlig heller aldrig komme. Det samme gælder om motiverende design, da begrebet baserer sig på en lang række antagelser om motivation formuleret af forskellige teoretikere og praktikere. I det følgende vil jeg give et indblik i, hvad motiverende design er. Jeg baserer min fremstilling på en lang række praktiske erfaringer, jeg har gjort mig ved at observere brugere. Hertil er der en mængde litteratur, som behandler emnet mere teoretisk. nesker uden ingeniøruddannelse skulle udføre et stykke arbejde ved hjælp af computeren. Det store gennembrud på denne front markeres med lanceringen af computeren Macintosh i 1984, som blev starten på populariseringen af den grafiske brugergrænseflade og en let betjening af computeren ved hjælp af en mus i stedet for kryptiske kommandoer. Motiverende design i historisk perspektiv Motiverende design kan ses som et element i den historiske udvikling af designfaget, der langsomt har udviklet sig fra at tage udgangspunkt i systemudviklere til at tage mere og mere hensyn til brugerne af produktet. Det er sket i sammenhæng med, at producenterne og brugerne af computerne efterhånden er blevet to vidt forskellige grupper. Sidst i 1970 erne og især i løbet af 1980 erne blev ideen om brugervenlighed udviklet, fordi men- I 1984 sagde Macintosh hello til brugeren, og det kan ses som starten på en æra af brugervenlige computere. 12 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

13 Ved Mac ens lancering var det i sig selv motiverende for brugen, at computeren var nem at betjene, for det var noget, som brugerne førhen kun havde drømt om kunne blive tilfældet. I dag forventer alle brugere, at de kan anvende en computer uden at have stor teknisk viden. Skal brugerne motiveres til at bruge en hjemmeside, bliver den derfor nødt til at opfylde deres reelle behov og ikke blot være nem at betjene. Alternativet er, at brugerne hurtigt springer videre til en anden hjemmeside og efterlades med et meget ringe indtryk af den hjemmeside, de forlod. På trods af den historiske udvikling mod større brugervenlighed, er det dog ikke kun brugerne, der skal tilfredsstilles, men også producenten af hjemmesiden. Du som læser af denne bog er formentlig interesseret i at formidle noget til en gruppe brugere og vil eller kan ikke nødvendigvis stille dig tilfreds med at efterleve brugernes ønsker fuldt og helt. Du vil f.eks. have en bestemt pris for din vare, eller du vil måske tilbyde brugerne noget, som de i forvejen slet ikke ved, at de kan efterspørge. Hjemmesiden har en bestemt udformning, der foreskriver nogle overordnede muligheder for brugernes fysiske og tankemæssige adfærd. Denne udformning er som regel et gennemtænkt resultat af dine ønsker og det definerede formål med at producere hjemmesiden For at motiverende design skal fungere i praksis, bliver brugernes og designerens behov nødt til at forenes i en form for kompromisløsning. Andrew Chak, som er en central bidragyder til begrebet motiverende design, formulerer det på denne måde: Når man sammenligner virksomhedens mål og brugernes mål, vil man ofte se, at de i visse tilfælde er sammenfaldende og i andre modstridende. Din hjemmeside befinder sig imellem din virksomheds og dine brugeres interesser, og den bør styrke de fælles mål ved at bygge bro mellem eventuelle interessekløfter. Motiverende design afhænger af brugerne Motiverende design kan pr. definition ikke tænkes uden at blive sat i forhold til en bestemt kontekst med bestemte brugere. Noget, som er motiverende på én hjemmeside henvendt til en bestemt gruppe brugere, kan nemlig vise sig at være ligegyldigt eller ligefrem demotiverende i en anden sammenhæng. På Danske Banks hjemmeside er motivationseffekten netop afhængig af den målgruppe, som hjemmesiden henvender sig til. Hvor seriøsitet og nobelhed virker stærkt motiverende på bankens eksisterende og potentielle kunder, ville samme seriøsitet og nobelhed formentlig virke knap BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN 13

14 så motiverende på en anden målgruppe, der måske lægger vægt på hygge og personlighed, når privatøkonomien skal behandles. Det er tydeligt at se, at BG Bank henvender sig til privatkunder i den lavere indkomstklasse og derfor har en helt anden stil, både hvad angår indhold, sprogtone og udseende. Hyggestemningen understreges af kalenderlys, varme farver og fokuseringen på det personlige. Motiverende design afhænger af konteksten Konteksten, dvs. den sammenhæng som hjemmesiden indgår i, er desuden helt afgørende for motivationen af brugerne. Selvom kunderne hos Danske Bank sætter pris på, at banken signalerer seriøsitet og troværdighed, kan de i en anden sammenhæng sagtens vise sig at foretrække en helt anden stil. Skal de f.eks. motiveres til at gå til rockkoncert, skal hjemmesiden om rockbandet ikke nødvendigvis være nobel og stringent layoutet for at motivere dem til at købe billetter. Det skal måske i stedet spille på vildskab og frihed, fordi brugerne her befinder sig i en helt anden kontekst. Eksemplerne på motiverende design i denne bog kan på grund af princippet om bruger- og kontekstafhængighed kun virke som inspiration og tjene som eksempler på konkrete tilfælde af motiverende design. Min kategorisering motivationsstrategier senere i denne bog vil dog En sammenligning af BG Banks hjemmeside med andre bankers hjemmesider viser med al tydelighed, at en motivationsstrategis anvendelse er stærkt afhængig af, hvem brugerne er. 14 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

15 nok betyde, at du bedre vil kunne forstå baggrunden for, hvorfor det nogle gange lykkes en hjemmeside at motivere brugerne, og hvorfor designerens bestræbelser andre gange ikke får effekt. Amerikanerne og persuasive design Denne bog er et udtryk for en videreudvikling og fortolkning af det begreb, som på amerikansk er kendt under titlen persuasive design. B. J. Fogg er den mest fremtrædende forfatter inden for litteraturen om emnet i kraft af, at han som den første skrev om det i slutningen af 1990 erne. Siden har han skrevet adskillige artikler og udgivet en bog om sine forskningsresultater. B. J. Fogg har opfundet sit helt eget ord for begrebet, som han kalder captology. Selve ordet er ikke blevet vidt udbredt eller anvendt, men B. J. Foggs tanker har haft afgørende betydning for definitionen af motiverende design. I sin bog fra 2003 skriver han: captology fokuserer på design af, forskning om og analyse af interaktive computerprodukter, som er skabt med det formål at ændre brugernes holdninger eller opførsel. Det beskriver feltet, hvor teknologi og overtalelse overlapper. Andrew Chak er det andet markante navn indenfor motiverende design. Til forskel fra B. J. Fogg er han bedre til at eksplicitere vigtigheden af kontekst- og brugerafhængighed. Afslutningen på hans bog Submit now bidrager med en række metodiske overvejelser, som for en stor dels vedkommende er hentet fra litteratur om user-centered design. Han har denne korte definition af, hvad motiverende design er: Kunsten og videnskaben at designe hjemmesider, der hjælper brugerne med at træffe beslutninger, som resulterer i ønskværdige handlinger. Motiverende design kan altså ifølge Andrew Chak også ses som en kunstart. Projektet er dog åbenlyst at gøre motiverende design til et håndværk, som kan læres snarere end at betragte det som en kunstart, som kun kan håndteres af personer med et medfødt talent. Det er en meget afgørende tanke, som jeg især har ladet mig inspirere af i de sammenhænge, hvor svært håndterlige begreber som æstetik bliver en del af motiverende design. Andrew Chak lægger vægt på, at det gælder om at få brugerne til at gennemføre en handling til dens afslutning. Det kan f.eks. være, at man vil have brugeren til at gå fra at kigge på en vare til også at bestille den. Det kan BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN 15

16 også være, at brugerne f.eks. skal forsøges motiveret til at vende tilbage til hjemmesiden, til at være præcise i deres levering af information om sig selv, til at færdiggøre en handel på et senere tidspunkt eller noget så simpelt som til at læse en tekst og herefter klikke på et bestemt link. Snyd og bedrag eller motivation? Persuasive design har en fristende klang, idet ordet antyder, at vi måske står over for et nyt mirakelværktøj. Den primære årsag til, at jeg har skabt et dansk begreb for persuasive design, har været at yde den eksisterende litteratur så stor retfærdighed som muligt. Oversættelsen overtalende design giver nemlig en uheldig bibetydning i forhold til det, som begrebet faktisk dækker over. B. J. Fogg er selv klar over, at begrebet persuasion i daglig tale og forståelse nemt kan forveksles med bedrag : Når jeg f.eks. beder mine studerende om at finde eksempler på overtalelse på nettet, vender en af dem altid tilbage med bannerreklamer, der misinformerer brugerne. Selvom sådanne reklamer ganske vist kan ændre brugernes adfærd, fungerer de ved hjælp af bedrag og ikke overtalelse. Tanken om, at motiverende design ikke bør basere sig på bedrag, kan jeg af etiske årsager fuldt ud tilslutte mig. Flere forfattere bemærker dog også, at der også er pragmatiske grunde til ikke at føre brugerne bag lyset. På nettet forholder det sig nemlig sådan, at hvis man blot én gang har snydt kunderne, er der ikke stor sandsynlighed for, at de kommer tilbage og det er man ofte netop interesseret i, at de gør. Nogle bannerreklamer prøver at snyde folk til at klikke på dem ved f.eks. at udgive sig for at være en fejlmeddelelse eller en dialogboks af anden art fra styresystemet. Ovenstående er faktisk en bannerreklame og har intet med motiverende design at gøre. Da begrebet motivation stemmer overens med indholdet i persuasive design og tillige understreger, at vi ikke er interesserede i at bedrage brugerne, har jeg fundet det passende at lade det danske begreb hedde motiverende design. 16 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

Affiliate marketing for nybegyndere

Affiliate marketing for nybegyndere Affiliate marketing for nybegyndere En gratis e-bog om affiliate marketing skrevet af: Dennis V. Kjærgaard Forord Hvad kan du forvente af denne e-bog Denne e-bog har jeg valgt at skrive og udgive gratis.

Læs mere

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation

Jan Felland. Kom ud over rampen. Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Kom ud over rampen Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation Jan Felland Kom ud over rampen Effektiv formidling, content marketing og kommunikation 1. udgave

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011

Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Hvordan kan vi få flere lærlinge til at gennemføre maleruddannelsen? Afsluttende projektrapport, september 2011 Skrevet af Ann Carina Tetschner, Konsulent, Center for arbejdsliv og læring 1 Forord til

Læs mere

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret

Tipskatalog TIPSKATALOG. Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret TIPSKATALOG Gode råd og ideer til kompetenceudvikling i Forsvaret 1 Indholdsfortegnelse Introduktion s. 3 Del I: Metoder til kompetenceudvikling på jobbet s. 4 Kursus eller læring på jobbet s. 4 På egen

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere

White paper Kernen i god tekstforfatning

White paper Kernen i god tekstforfatning White paper Kernen i god tekstforfatning Skab et behov for det, du sælger få modtageren til at handle Kernen i god tekstforfatning Inden for e-mailmarkedsføring findes der en sand vrimmel af gode råd om

Læs mere

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard

Sådan skriver du WEBTEKST. Der sælger. Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Sådan skriver du WEBTEKST Der sælger Indholdsfortegnelse: Af Michael Lykke Aagaard Forord af Morten Vadskær Mavefornemmelse er det næstbedste! 5 0. Før vi går i gang: Hvad er en konvertering? Og hvad betyder

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012

Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 Unges normer for brug af kreative produkter på internettet 2012 RettighedsAlliancen & UBVA Forfattet af Christian Stenz Kirkebæk for RettighedsAlliancen & UBVA Februar 2013 Forsideillustration v/ Maria

Læs mere

Planlægning af it-undervisning

Planlægning af it-undervisning Planlægning af it-undervisning IT- & Telestyrelsen, juni 2009. Planlægning af it-undervisning Udgivet af: IT- & Telestyrelsen Publikationen kan hentes på IT- & Telestyrelsens hjemmeside: www.itst.dk ISBN

Læs mere

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis

Når lærere samarbejder med forældre. billeder fra skolens praksis Når lærere samarbejder med forældre billeder fra skolens praksis Indhold Indledning...3 Hvad foregår der i skole-hjemsamarbejdet? Hovedresultater fra et udviklingsarbejde...5 Hvad har vi gjort?...15 Scenen

Læs mere

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale

Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Den individuelle studieplan en plan med udviklingspotentiale Et interventionsprojekt blandt modul 4 studerende på Herlev Hospital. August 2011 Marts 2012. Institut for sygepleje Dorte Vilstrup, Anne Prip

Læs mere

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse

OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse OPGAVEFORSIDE Diplomuddannelse Denne blanket skal indsættes som FORSIDE i alle tre eksemplarer af eksamensopgaven. Modulnavn- og -nr.: Vejleders navn: Titel på opgaven: Ugeskema som specialpædagogisk indsats

Læs mere

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language

Der var engang. Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog. - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Der var engang Historiefortælling i børnehaven med fokus på sprog - Once upon a time Storytelling in kindergarten focusing on language Line Lykke Hagen (108348) og Janne Locander (108191) BA projektgruppe

Læs mere

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen.

Motivation i. erhvervsuddannelserne. Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen. Motivation i erhvervsuddannelserne Med eleverne ind i undervisningsrummet til faget, pædagogikken, lærerne og praktikpladsmanglen Anden delrapport Rikke Brown Noemi Katznelson Center for Ungdomsforskning,

Læs mere

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE

SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE SEO FOR ABSOLUT BEGYNDERE LÆR AT FÅ DIN HJEMMESIDE HØJT OP PÅ SØGEMASKINERNE Af Anette Nielsen, Nielsens Bureau - november 2012 revideret marts 2015 INDHOLD: 2 Hvad er søgemaskineoptimering (SEO)? 3 På

Læs mere

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen

SØGEORDSANALYSE EBOGEN. Søgeordsanalyse ebogen Nikolaj Mogensen SØGEORDSANALYSE EBOGEN Side 1 af 43 EBOGEN OM SØGEORDSANALYSE Det er efterhånden mange år siden, at jeg første gang hørte om begrebet søgeordsanalyse. Disciplinen søgeordsanalyse hænger tæt sammen med

Læs mere

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI

FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL CENTER FOR LEDELSE I BYGGERIET FORPROJEKT OM ARKITEKTERS STRATEGI Et empirisk studium af praksis omkring projektkonkurrencer MAJ 2005 UDARBEJDET AF MARIANNE MUFF FØRRISDAHL I

Læs mere

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense

Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Multimedieproduktion og design forår 2005 Jannick Kirk Sørensen Syddansk Universitet/ Odense Lavet af: Mikkel Damkiær Christoffer S. R. Christensen Claus Møller Asger Bolvig Stine B. Jørgensen Bedømmelse:

Læs mere

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker

Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker Sæt ord på din rejse gode råd om formidling, der virker DANSK UNGDOMS FÆLLESRÅD Om forfatterne Lisbeth Pilegaard (f. 1968) er sektionsleder i international afdeling på norsk Flyktninghjelps hovedkontor

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting

Sådan får du. PR & sociale medier. med. René Hjetting Sådan får du med PR & sociale medier René Hjetting Sådan får du succes med PR og sociale medier 2014 René Hjetting 1. udgave, 1. oplag Trykt i Danmark 2014 ISBN: 978-87-997580-0-5 (Trykt udgave) ISBN:

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1

Anerkendende toner i arbejdsmiljøet. Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø. anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Anerkendende toner i arbejdsmiljøet Værdsættende samtale som en vej til bedre psykisk arbejdsmiljø anerkendende toner i arbejdsmiljøet 1 Indhold 3 Slå tonen an 4 Værdsættende samtale giver bedre arbejdsmiljø

Læs mere

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie

E-branding og e-marketing af 3F et casestudie E-branding og e-marketing af 3F et casestudie Astrid Isabella Brødsgaard Michelle Lyager Johansen Studienummer: 53178 Studienummer: 53179 e-mail: asisbr@ruc.dk e-mail: mlyager@ruc.dk Nagihan Celik Studienummer:

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem?

Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? Klagesager i udbudsprocesser hvordan undgår man dem? September 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Tidligere på året offentliggjorde Udbudsrådet en analyse

Læs mere