Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden"

Transkript

1

2 Motiverende design

3 Jens Hofman Hansen Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden F R Y D E N L U N D

4 Motiverende design Forfatteren og Frydenlund 1. udgave, 1. oplag, 2005 Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Friis Grafik i samråd med forfatteren Grafisk produktion: Delo-Tiskarna, Slovenien ISBN Tak til Sidsel Bech-Petersen, Per Hofman Hansen og Kim Halskov Madsen for moralsk opbakning og faglig sparring undervejs. Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 Indhold Indledning Hvad er motiverende design? Hvorfor er det vigtigt at kende til motiverende design? To eksempler på motiverende design Amazon.com motiverer til køb ved at tilbyde relevant information Danske Bank motiverer til trofasthed via et troværdigt udseende Baggrunden for motiverende design Motiverende design i historisk perspektiv Motiverende design afhænger af brugerne Motiverende design afhænger af konteksten Amerikanerne og persuasive design Snyd og bedrag eller motivation? Overblik over motiverende design Makro- og mikromotivation Computeren som værktøj, medie og aktør Brugersituationer og markedsområder Ideen om motivationsstrategier En samlende model med ni motivationsstrategier Virkemidler: grafik, sprog og struktur Brugernes funktionelle behov Brugernes behov for relevans Relevans og det informationsgræssende menneske Brugernes emotionelle behov Modellens svagheder Strategi 1: Gør det synligt og simpelt Simpelhed: fraværet af unødvendige elementer Tilgængelighed Strategi 2: Vær illustrativ Strategi 3: Vælg en passende grafisk stilart Æstetik et svært begreb at håndtere Æstetik er ikke kun grafisk pynt Tilføj oplevelser i stedet for at reducere Myte 1: Funktionelt design og æstetik er modsætninger Myte 2: Æstetisk design medfører genrebrud og vild grafik. 52 Myte 3: Æstetik er en personlig sag Strategi 4: Skriv forståeligt og kortfattet Skriv forståeligt Skriv kortfattet Er skriv kortfattet et dårligt råd? Strategi 5: Skriv noget relevant Skriv præcist og tilstrækkeligt INDHOLD 5

6 Brug resuméer Kan man overinformere? Lad teksten foreslå en handling Optimering af sprogets motivationsfaktor Strategi 6: Vælg en passende skrivestil og genre Personlig sprogbrug Sproget er hele tiden i udvikling At skrive personligt til tusinder af brugere Ros og humor Strategi 7: Gør grundstrukturen enkel Struktureringsstrategier på sideniveau Struktureringsstrategier på siteniveau Reduktion at gøre det komplekse simpelt Strategi 8: Vis informationen på rette tid og sted Når relevansen glemmes i struktureringen De forførende øjeblikke Skræddersyning og personalisering Guider tag brugeren i hånden Strategi 9: Skab en god historie Spændingskurven i en hjemmeside Brugernes indbyrdes interaktion Find ud af, hvad brugernes behov er Sammensmelt designerens og brugernes behov Netavisen som en kompromisløsning Motivationsstrategierne og designprocessen Feltstudier og cultural probes Modelbrugere Workshops og prototyper Interviewbaserede brugertester Fokus på relevans Tester med fokus på brugernes emotionelle behov Æstetik som et håndværk Ingen metoderevolution Motiverende design og hvad så? Anbefalet litteratur til videre læsning Specifikt om motiverende design Inspiration til en god designproces Æstetik og design Sprogbrug God, gammeldags usability Interessant informationsvidenskabelig teori Inspiration til designprocessen Fastlæg, hvad du selv vil Fra den ene yderlighed til den anden yderlighed INDHOLD

7 Indledning Denne bog har til hensigt at skabe klarhed over, hvad begrebet motiverende design dækker over rent idemæssigt, og hvordan det i praksis kan anvendes på hjemmesider. Begrebet, som på engelsk kaldes persuasive design, blev grundlagt af forskeren B. J. Fogg fra Stanford University sidst i 1990 erne og har siden vækket manges interesse, ikke mindst fordi ordet i sig selv antyder, at vi kan anvende bestemte taktikker for at overbevise brugerne af en hjemmeside om noget bestemt. Fra at man i 1980 erne talte om, at computerteknologi skulle være brugervenlig, har man ledt efter ideer, som kan hjælpe formidlere til at anvende teknologien endnu mere effektivt så hjemmesider ikke kun er nemme at bruge, men også opfylder formidlerens ønske om at få brugeren til at opføre sig på en bestemt måde, købe en bestemt vare eller indtage en bestemt holdning. Med denne bog om motiverende design vil jeg give et overblik over de mange principper, som forskellige forskere og praktikere efterhånden arbejder med, når de refererer til formidling på nettet, der går ud over almindelig brugervenlighed. Hvad er motiverende design? Motiverende design bygger på ideen om, at en hjemmeside kan designes, så virksomheden eller organisationen bag den mest effektivt opnår at ændre på brugernes holdninger eller adfærd. Eksempelvis vil mange virksomheder gerne motivere brugerne til ikke kun at kigge på varerne i deres netbutikker, men også til at købe. Tanken om motiverende design har særlig appel i kommerciel sammenhæng: Mange virksomheder er på nettet helt afhængige af, at brugerne ikke blot kan finde ud af at bruge hjemmesiden men også at de faktisk gennemfører en handel. Motiverende design kan også tænkes i ikke-kommerciel sammenhæng. F.eks. kan et politisk parti ønske at motivere tvivlende vælgere til at læse om partiets program, så INDLEDNING 7

8 de i sidste ende stemmer på partiet til et folketingsvalg på grund af en holdningsændring. Motiverende design kan handle om mange ting: at motivere brugerne til at klikke, til at scrolle, til at læse en tekst, til at deltage i et diskussionsforum, til at købe en vare, til at lære noget nyt, til at betragte virksomheden som seriøs eller måske ungdommelig, noget helt ottende eller niende. Det hele afhænger af, hvad formålet med hjemmesiden er, og hvem brugerne er. Motiverende design er altså et meget bredt begreb, der dækker over motivation på et mikroplan, hvor man kan ønske at motivere brugerne til f.eks. at betjene en bestemt funktion på en hjemmeside til et makroplan, hvor man ønsker, at brugerne f.eks. ændrer livsstil eller holdning til noget bestemt. Motiverende design er imidlertid ikke noget mirakelmiddel, da succesen altid afgøres på brugernes præmisser, idet de kun kan motiveres til at gøre noget bestemt, hvis deres behov faktisk tilfredsstilles. Jo bedre en hjemmeside tilfredsstiller en brugers forskellige behov ved hjælp af de forskellige virkemidler, man har til rådighed, desto større sandsynlighed er der for at motivere ham. Med denne bog er hensigten at formidle og udvikle begrebet om motiverende design, så det bliver afmystificeret for designere, der ønsker at arbejde med begrebet i praksis. Samtidig henvender denne bog sig til studerende og andre fagligt interesserede, der gerne vil have en generel indsigt i motiverende design. Læs altså denne bog, hvis du ønsker at påvirke andre med din hjemmeside, eller hvis du ønsker at vide, hvordan andre forsøger at påvirke dig. Hvorfor er det vigtigt at kende til motiverende design? I en tid, hvor hjemmesider bliver en meget vigtig til tider endda den primære grænseflade mellem en virksomhed og en kunde, læreren og eleven eller det offentlige og borgeren, bliver det vigtigt for designeren at være så god en formidler (man fristes til at sige motivator) som muligt. Kunden skal motiveres til at købe, eleven skal motiveres til at lære, og borgeren skal eksempelvis motiveres til at betjene sig selv. Det er vigtigt at fokusere på, i hvor høj grad ens motivationsstrategi faktisk virker, fordi brugerne ofte kan vælge en anden hjemmeside, hvis ikke den første er motiverende nok. Selv hvis ikke der findes en alternativ hjemmeside, bliver organisationen bag hjemmesiden nødt til at tage behovet for at motivere seriøst: Gør brugerne nemlig ikke, som det var tiltænkt, opnår man ikke, hvad man vil med hjemmesiden. Kunderne køber f.eks. for lidt, eleverne lærer ikke nok, eller borgeren kan ikke blive betjent tilfredsstillende. 8 INDLEDNING

9 Jeg vil påstå, at næsten alle hjemmesider kun kan berettiges, hvis de forsøger at motivere brugerne på et eller andet plan. Alle designere gør sig en forestilling om, at det materiale, som lægges på en offentligt tilgængelig hjemmeside, bliver fundet og læst af brugerne. Uanset om man sælger en vare eller vil formidle vigtig information, bekymrer man sig om, hvordan man motiverer sin målgruppe til at handle eller tænke på en måde, som stemmer overens med ens intention. Brugerundersøgelser af adfærden på nettet viser, at brugerne er utålmodige, og deres adfærd præges i mange sammenhænge af målrettet informationssøgning. Jakob Nielsen, som har været med til at popularisere begrebet om brugervenlighed, har således formuleret brugernes illoyalitet og manglende trofasthed på denne måde: Brugerne tilbringer det meste af deres tid på andre hjemmesider end din egen. At motivere netbrugere til noget som helst er derfor en utaknemlig opgave, og det er derfor en evig udfordring at finde nye formidlingsteknikker, som kan medvirke til, at brugernes behov kan tilfredsstilles på den bedste måde. To eksempler på motiverende design I stedet for kun at fortælle om, hvad motiverende design er, har jeg god erfaring med at give eksempler på motiverende design i praksis. Det skyldes, at mange mennesker husker et konkret eksempel bedre end en abstrakt forklaring. Lad mig derfor med det samme give to eksempler på motiverende design, som kan konkretisere begrebet, og som også kan illustrere, hvor vidtfavnende begrebet er. Amazon.com motiverer til køb ved at tilbyde relevant information Amazon.com ønsker at sælge bøger og tjene penge på det. Mange brugere ønsker samtidigt at købe bøger, men en forudsætning for at købe er selvfølgelig, at de finder noget, som er relevant. Ofte vil brugerne f.eks. gerne have en bog, som relaterer sig til et bestemt emne. Som konsekvens heraf prøver Amazon.com at motivere brugerne til at købe bøger ved at give en række anbefalinger baseret på andre kunders køb. Det sker under overskriften Customers who bought this item also bought (kunder, som købte denne vare, købte også), som efterhånden er blevet en berømt del af købeoplevelsen hos denne boghandel. Dette lille designelement baserer sig på princippet om relevans, som opstår, når en bestemt information præsenteres i rette sammenhæng på det rette tidspunkt for brugeren (se næste side). INDLEDNING 9

10 Amazon.com motiverer brugerne til at købe flere bøger bl.a. ved at lave anbefalinger, som baserer sig på tidligere kunders købsmønstre. Danske Bank motiverer til trofasthed via et troværdigt udseende Motivationen af brugerne kan være mindre åbenlys, fordi den ikke nødvendigvis leder direkte til et køb af en bestemt vare, og fordi brugeren ikke behøver at opdage den anvendte motivationsstrategi. Det er vigtigt for en bank at holde på de eksisterende kunder og løbende få flere kunder, så der er så mange penge som muligt for banken at arbejde med. Da bankvirksomhed i høj grad er en tillidssag, bliver troværdighed afgørende for, om brugerne bliver kunder i banken. Selvom kunden rationelt ved, at banken nok forvalter pengene seriøst, er det vigtigt, at de eksisterende og potentielle kunder også på det følelsesmæssige plan forsikres om bankens seriøsitet. Ser bankens hjemmeside således useriøs og sjusket ud, demotiveres potentielle kunder til at kigge nærmere på bankens tilbud. Signalerer hjemmesidens udseende derimod seriøsitet og troværdighed, motiveres potentielle kunder til f.eks. at ville kontakte banken for at blive kunde. Danske Bank er et eksempel på en bank, der forsøger at påvirke brugerne på et følelsesmæssigt plan ved at bruge et stramt layout i noble blå toner, som for mange brugere signalerer regelrethed og seriøsitet. 10 INDLEDNING

11 Danske Bank bruger bl.a. en bestemt grafisk stil til at signalere troværdighed over for eksisterende og kommende erhvervskunder. INDLEDNING 11

12 Baggrunden for motiverende design Der findes ingen samlende teori om motivation, og det vil der på grund af begrebets mange fortolkningsmuligheder formentlig heller aldrig komme. Det samme gælder om motiverende design, da begrebet baserer sig på en lang række antagelser om motivation formuleret af forskellige teoretikere og praktikere. I det følgende vil jeg give et indblik i, hvad motiverende design er. Jeg baserer min fremstilling på en lang række praktiske erfaringer, jeg har gjort mig ved at observere brugere. Hertil er der en mængde litteratur, som behandler emnet mere teoretisk. nesker uden ingeniøruddannelse skulle udføre et stykke arbejde ved hjælp af computeren. Det store gennembrud på denne front markeres med lanceringen af computeren Macintosh i 1984, som blev starten på populariseringen af den grafiske brugergrænseflade og en let betjening af computeren ved hjælp af en mus i stedet for kryptiske kommandoer. Motiverende design i historisk perspektiv Motiverende design kan ses som et element i den historiske udvikling af designfaget, der langsomt har udviklet sig fra at tage udgangspunkt i systemudviklere til at tage mere og mere hensyn til brugerne af produktet. Det er sket i sammenhæng med, at producenterne og brugerne af computerne efterhånden er blevet to vidt forskellige grupper. Sidst i 1970 erne og især i løbet af 1980 erne blev ideen om brugervenlighed udviklet, fordi men- I 1984 sagde Macintosh hello til brugeren, og det kan ses som starten på en æra af brugervenlige computere. 12 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

13 Ved Mac ens lancering var det i sig selv motiverende for brugen, at computeren var nem at betjene, for det var noget, som brugerne førhen kun havde drømt om kunne blive tilfældet. I dag forventer alle brugere, at de kan anvende en computer uden at have stor teknisk viden. Skal brugerne motiveres til at bruge en hjemmeside, bliver den derfor nødt til at opfylde deres reelle behov og ikke blot være nem at betjene. Alternativet er, at brugerne hurtigt springer videre til en anden hjemmeside og efterlades med et meget ringe indtryk af den hjemmeside, de forlod. På trods af den historiske udvikling mod større brugervenlighed, er det dog ikke kun brugerne, der skal tilfredsstilles, men også producenten af hjemmesiden. Du som læser af denne bog er formentlig interesseret i at formidle noget til en gruppe brugere og vil eller kan ikke nødvendigvis stille dig tilfreds med at efterleve brugernes ønsker fuldt og helt. Du vil f.eks. have en bestemt pris for din vare, eller du vil måske tilbyde brugerne noget, som de i forvejen slet ikke ved, at de kan efterspørge. Hjemmesiden har en bestemt udformning, der foreskriver nogle overordnede muligheder for brugernes fysiske og tankemæssige adfærd. Denne udformning er som regel et gennemtænkt resultat af dine ønsker og det definerede formål med at producere hjemmesiden For at motiverende design skal fungere i praksis, bliver brugernes og designerens behov nødt til at forenes i en form for kompromisløsning. Andrew Chak, som er en central bidragyder til begrebet motiverende design, formulerer det på denne måde: Når man sammenligner virksomhedens mål og brugernes mål, vil man ofte se, at de i visse tilfælde er sammenfaldende og i andre modstridende. Din hjemmeside befinder sig imellem din virksomheds og dine brugeres interesser, og den bør styrke de fælles mål ved at bygge bro mellem eventuelle interessekløfter. Motiverende design afhænger af brugerne Motiverende design kan pr. definition ikke tænkes uden at blive sat i forhold til en bestemt kontekst med bestemte brugere. Noget, som er motiverende på én hjemmeside henvendt til en bestemt gruppe brugere, kan nemlig vise sig at være ligegyldigt eller ligefrem demotiverende i en anden sammenhæng. På Danske Banks hjemmeside er motivationseffekten netop afhængig af den målgruppe, som hjemmesiden henvender sig til. Hvor seriøsitet og nobelhed virker stærkt motiverende på bankens eksisterende og potentielle kunder, ville samme seriøsitet og nobelhed formentlig virke knap BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN 13

14 så motiverende på en anden målgruppe, der måske lægger vægt på hygge og personlighed, når privatøkonomien skal behandles. Det er tydeligt at se, at BG Bank henvender sig til privatkunder i den lavere indkomstklasse og derfor har en helt anden stil, både hvad angår indhold, sprogtone og udseende. Hyggestemningen understreges af kalenderlys, varme farver og fokuseringen på det personlige. Motiverende design afhænger af konteksten Konteksten, dvs. den sammenhæng som hjemmesiden indgår i, er desuden helt afgørende for motivationen af brugerne. Selvom kunderne hos Danske Bank sætter pris på, at banken signalerer seriøsitet og troværdighed, kan de i en anden sammenhæng sagtens vise sig at foretrække en helt anden stil. Skal de f.eks. motiveres til at gå til rockkoncert, skal hjemmesiden om rockbandet ikke nødvendigvis være nobel og stringent layoutet for at motivere dem til at købe billetter. Det skal måske i stedet spille på vildskab og frihed, fordi brugerne her befinder sig i en helt anden kontekst. Eksemplerne på motiverende design i denne bog kan på grund af princippet om bruger- og kontekstafhængighed kun virke som inspiration og tjene som eksempler på konkrete tilfælde af motiverende design. Min kategorisering motivationsstrategier senere i denne bog vil dog En sammenligning af BG Banks hjemmeside med andre bankers hjemmesider viser med al tydelighed, at en motivationsstrategis anvendelse er stærkt afhængig af, hvem brugerne er. 14 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

15 nok betyde, at du bedre vil kunne forstå baggrunden for, hvorfor det nogle gange lykkes en hjemmeside at motivere brugerne, og hvorfor designerens bestræbelser andre gange ikke får effekt. Amerikanerne og persuasive design Denne bog er et udtryk for en videreudvikling og fortolkning af det begreb, som på amerikansk er kendt under titlen persuasive design. B. J. Fogg er den mest fremtrædende forfatter inden for litteraturen om emnet i kraft af, at han som den første skrev om det i slutningen af 1990 erne. Siden har han skrevet adskillige artikler og udgivet en bog om sine forskningsresultater. B. J. Fogg har opfundet sit helt eget ord for begrebet, som han kalder captology. Selve ordet er ikke blevet vidt udbredt eller anvendt, men B. J. Foggs tanker har haft afgørende betydning for definitionen af motiverende design. I sin bog fra 2003 skriver han: captology fokuserer på design af, forskning om og analyse af interaktive computerprodukter, som er skabt med det formål at ændre brugernes holdninger eller opførsel. Det beskriver feltet, hvor teknologi og overtalelse overlapper. Andrew Chak er det andet markante navn indenfor motiverende design. Til forskel fra B. J. Fogg er han bedre til at eksplicitere vigtigheden af kontekst- og brugerafhængighed. Afslutningen på hans bog Submit now bidrager med en række metodiske overvejelser, som for en stor dels vedkommende er hentet fra litteratur om user-centered design. Han har denne korte definition af, hvad motiverende design er: Kunsten og videnskaben at designe hjemmesider, der hjælper brugerne med at træffe beslutninger, som resulterer i ønskværdige handlinger. Motiverende design kan altså ifølge Andrew Chak også ses som en kunstart. Projektet er dog åbenlyst at gøre motiverende design til et håndværk, som kan læres snarere end at betragte det som en kunstart, som kun kan håndteres af personer med et medfødt talent. Det er en meget afgørende tanke, som jeg især har ladet mig inspirere af i de sammenhænge, hvor svært håndterlige begreber som æstetik bliver en del af motiverende design. Andrew Chak lægger vægt på, at det gælder om at få brugerne til at gennemføre en handling til dens afslutning. Det kan f.eks. være, at man vil have brugeren til at gå fra at kigge på en vare til også at bestille den. Det kan BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN 15

16 også være, at brugerne f.eks. skal forsøges motiveret til at vende tilbage til hjemmesiden, til at være præcise i deres levering af information om sig selv, til at færdiggøre en handel på et senere tidspunkt eller noget så simpelt som til at læse en tekst og herefter klikke på et bestemt link. Snyd og bedrag eller motivation? Persuasive design har en fristende klang, idet ordet antyder, at vi måske står over for et nyt mirakelværktøj. Den primære årsag til, at jeg har skabt et dansk begreb for persuasive design, har været at yde den eksisterende litteratur så stor retfærdighed som muligt. Oversættelsen overtalende design giver nemlig en uheldig bibetydning i forhold til det, som begrebet faktisk dækker over. B. J. Fogg er selv klar over, at begrebet persuasion i daglig tale og forståelse nemt kan forveksles med bedrag : Når jeg f.eks. beder mine studerende om at finde eksempler på overtalelse på nettet, vender en af dem altid tilbage med bannerreklamer, der misinformerer brugerne. Selvom sådanne reklamer ganske vist kan ændre brugernes adfærd, fungerer de ved hjælp af bedrag og ikke overtalelse. Tanken om, at motiverende design ikke bør basere sig på bedrag, kan jeg af etiske årsager fuldt ud tilslutte mig. Flere forfattere bemærker dog også, at der også er pragmatiske grunde til ikke at føre brugerne bag lyset. På nettet forholder det sig nemlig sådan, at hvis man blot én gang har snydt kunderne, er der ikke stor sandsynlighed for, at de kommer tilbage og det er man ofte netop interesseret i, at de gør. Nogle bannerreklamer prøver at snyde folk til at klikke på dem ved f.eks. at udgive sig for at være en fejlmeddelelse eller en dialogboks af anden art fra styresystemet. Ovenstående er faktisk en bannerreklame og har intet med motiverende design at gøre. Da begrebet motivation stemmer overens med indholdet i persuasive design og tillige understreger, at vi ikke er interesserede i at bedrage brugerne, har jeg fundet det passende at lade det danske begreb hedde motiverende design. 16 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND

LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED. Rollespil. for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil LARS ANDERSEN & CLAUS RAASTED Rollespil for børn og voksne FRYDENLUND Rollespil for børn og voksne Frydenlund og forfatterne, 2004 1. udgave, 2. oplag, 2006 ISBN 87-7887-449-1 Tryk: Pozkal, Polen

Læs mere

ALEN SOM UDGANGSPUNKT

ALEN SOM UDGANGSPUNKT Akademisk Forlag Det kvalitative forskningsinterview MED SAMTALEN SOM UDGANGSPUNKT JETTE FOG Med samtalen som udgangspunkt 2 Jette Fog Med samtalen som udgangspunkt Det kvalitative forskningsinterview

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne

Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Uanset evt. aftale med Copy-Dan er det ikke tilladt at kopiere eller indscanne Almen Studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Henning Sørensen Almen studieforberedelse En forståelsesramme, en værktøjskasse og en opgavegennemgang Frydenlund

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3

Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Nedslag i børnelitteraturforskningen 3 Tom Jørgensen, Henriette Romme Thomsen, Emer O Sullivan, Karín Lesnik-Oberstein, Lars Bøgeholt Pedersen, Anette Øster Steffensen og Nina Christensen Nedslag i børnelitteraturforskningen

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede

Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 1 Sanne Jensen Aktiviteter i hallen for fysisk og psykisk udviklingshæmmede 2 Tak til medarbejdere og personale på Erhvervs- og Aktivitetscentret Regnbuen. Uden jeres hjælp og støtte i arbejdet, havde

Læs mere

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu.

Delaflevering. Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk. Kenneth Hansen, kenhan@itu. Delaflevering Webdesign og webkommunikation, (hold 2), IT Universitetet, f2011. Kim Yde, kyd@itu.dk Kenneth Hansen, kenhan@itu.dk 1 Indholdsfortegnelse Problemfelt - Problemformulering... 3 Målgruppe...

Læs mere

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn

Bevægeleg. for forældre og deres spæde børn Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Birte Servais Bentsen og Lea Bentsen Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Foto Susanne Mertz Frydenlund Bevægeleg for forældre og deres spæde børn Frydenlund

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Dansk, kultur og kommunikation

Dansk, kultur og kommunikation Pædagoguddannelsen i fokus Dorthe Bleses Nina Christensen Thomas O. Madsen Hans Månsson Anna Poulsen Hans Vejleskov Dansk, kultur og kommunikation Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Kroghs

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER

KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER KORT OG PRÆCIST OM MEDIER OG KOMMUNIKATION LISBETH KLASTRUP STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NET- VÆRKSMEDIER STRATEGISK KOMMUNIKATION PÅ SOCIALE NETVÆRKSMEDIER Lisbeth Klastrup STRATEGISK KOMMUNIKATION

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

Håndbog for pædagogstuderende

Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende Erik Jappe Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave Frydenlund Håndbog for pædagogstuderende 9. udgave, 1. oplag,

Læs mere

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag

Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE. Til deltagere der vil lære nyt i praksis. Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg Trine Teglhus Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til deltagere der vil lære nyt i praksis Dansk Psykologisk Forlag Mia Søiberg, Trine Teglhus og Anni Pedersen EFFEKTIV EFTERUDDANNELSE Til

Læs mere

Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling

Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling Det ved vi om Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling Af Bent B. Andresen Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Bent B. Andresen Det ved vi om Pædagogisk analyse og kompetenceudvikling 1. udgave,

Læs mere

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne

Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Klassetrin: Undervisningsforløb: Opgavetitel Udskoling, 7.-10. klasse Farlig Ungdom Version: 200901 Forfatter: Lav en udstilling på skolen, på gangen eller i klassen om 1950'erne Linda Nørgaard Andersen

Læs mere

TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER

TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER TILLIDSSKABENDE LEDELSE I OFFENTLIGE ORGANISATIONER Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer inspiration fra praksis Af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen og Malene Laursen 1. udgave,

Læs mere

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende

Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Tilegnet mine tidligere, nuværende og kommende studerende Henning Sørensen Din studiekompetence: Problemer og løsninger Frydenlund Din studiekompetence: Problemer og løsninger 1. udgave, 1. oplag, 2004

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring

Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring This page intentionally left blank 2 Thyge Winther-Jensen Komparativ pædagogik faglig tradition og global udfordring Komparativ pædagogik faglig

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen.

Formidlingsartikel. Redegørelse. I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Formidlingsartikel Redegørelse I det følgende vil vi redegøre for valget af medie, målgruppe, fokus, virkemidler, formidling og sprog i artiklen. Målgruppe, medie og fokus Vores målgruppe er historielærere

Læs mere

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset LP-serien Anerkendelse, opmuntring, ros og positive tilbagemeldinger er noget, alle har behov for. Det styrker vores opfattelse og forståelse af os selv, og det fremmer vores motivation og arbejdsindsats.

Læs mere

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper?

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper? Papirprototyper Af Julia Gardner, UNI-C Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes

Læs mere

Feedback i erhvervsuddannelserne

Feedback i erhvervsuddannelserne Karin Hartje Jakobsen Bente Lausch Karsten Holm Sørensen Feedback i erhvervsuddannelserne Serieredaktion: Jens Ager Hansen og Claus Madsen Karin Hartje Jakobsen, Bente Lausch og Karsten Holm Sørensen Feedback

Læs mere

I velfærdsstatens frontlinje

I velfærdsstatens frontlinje I velfærdsstatens frontlinje Matilde Høybye-Mortensen I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring og beslutningstagning Hans Reitzels Forlag I velfærdsstatens frontlinje Administration, styring

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag)

(bogudgave: ISBN , 2.udgave, 4. oplag) Videnskabsteori 1. e-udgave, 2007 ISBN 978-87-62-50223-9 1979, 1999 Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S, København Denne bog er beskyttet af lov om ophavsret. Kopiering til andet end personlig brug

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Uro og disciplin i skolen

Uro og disciplin i skolen Uro og disciplin i skolen 1 Uro og disciplin i skolen Niels Egelund, Helle Jensen og Erik Sigsgaard Tilrettelæggelse: Carsten Bendixen og Gerd Christensen Roskilde Universitetsforlag 3 Niels Egelund, Helle

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål

Det gyser. Færdigheds- og vidensmål. Tegn på læring til de fire læringsmål kan være. Plot 5, kapitel 1. Side Tegn på læring til de 4 læringsmål Plot 5, kapitel 1 Det gyser Side 10-73 Tegn på læring til de 4 læringsmål Undersøgelse Eleven kan undersøge teksters rum og tid scenarier og tidsforståelser fortælle om kendetegn ved gysergenren forklare

Læs mere

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI

CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI CL AUS ELMHOLDT, HANNE DAUER KELLER OG LENE TANGGA ARD LEDELSES PSYKOLOGI Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi Claus Elmholdt, Hanne Dauer Keller og Lene Tanggaard Ledelsespsykologi

Læs mere

Lynkursus i problemformulering

Lynkursus i problemformulering Lynkursus i problemformulering TORSTEN BØGH THOMSEN, MAG. ART. HELLE HVASS, CAND.MAG. kursus lyn OM AKADEMISK SKRIVECENTER DE TRE SØJLER Undervisning - vi afholder workshops for opgave- og specialeskrivende

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Feedback og vurdering for læring

Feedback og vurdering for læring Rune Andreassen, Helle Bjerresgaard, Ivar Bråten, John Hattie, Mads Hermansen, Therese Nerheim Hopfenbeck, Preben Olund Kirkegaard, Claus Madsen, Helen Timperley, Claire Ellen Weinstein og Trude Slemmen

Læs mere

SKRIV ARTIKLER OM VIDENSKABELIGE, FAGLIGE OG FORMIDLENDE ARTIKLER

SKRIV ARTIKLER OM VIDENSKABELIGE, FAGLIGE OG FORMIDLENDE ARTIKLER LOTTE RIENECKER PETER STRAY JØRGENSEN MORTEN GANDIL SKRIV ARTIKLER OM VIDENSKABELIGE, FAGLIGE OG FORMIDLENDE ARTIKLER 2. udgave Når forskningen er lavet og den akademiske tekst skrevet, melder der sig

Læs mere

Uddannelse under naturlig forandring

Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring Uddannelse under naturlig forandring 2. udgave Finn Wiedemann Syddansk Universitetsforlag 2017 Forfatteren og Syddansk Universitetsforlag 2017 Sats og tryk: Specialtrykkeriet

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag.

1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. 1. Årsplan for Dansk i 7a. 2015/2016 Der vil i hver uge være grammatik træning om mandagen, samt 20 minutters læsebånd hver tirsdag. UGE Emne Aktiviteter Fælles mål 33 Klassens værdier/regler - Introduktion

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Få den jagtkammerat du fortjener

Få den jagtkammerat du fortjener Få den jagtkammerat du fortjener ROLF ANDERSEN 1 forlaget INDBLIK FÅ DEN JAGTKAMMERAT DU FORTJENER FÅ DEN JAGTKAMMERAT DU FORTJENER Copyright 2012 Rolf Andersen All rights reserved Udgivet 2012 af forlaget

Læs mere

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015

Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 1 Når ledelse sker - mellem viden og væren 1. udgave 1. oplag, 2015 2015 Nyt Perspektiv og forfatterne Alle rettigheder forbeholdes Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering

Læs mere

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10

Ekspedition og kundeservice: Kommuneforlaget A/S Tlf. 33 11 38 00 Fax 33 28 03 01 www.kommuneforlaget.dk. Bestillingsnr. 8026-10 COK Center for Offentlig Kompetenceudvikling 1. udgave, 1. oplag 2010 Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen, Kommuneforlaget A/S Grafisk tilrettelægning og omslag: art/grafik ApS Dtp: Kommuneforlaget A/S

Læs mere

Praktik i pædagoguddannelsen

Praktik i pædagoguddannelsen Pædagoguddannelsen i fokus Tina Düsterdich Birgitte Højberg Susanne Poulsen Charlotte Skafte-Holm Sara Vafai-Blom Praktik i pædagoguddannelsen Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen Tina Düsterdich,

Læs mere

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning

Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Dansk-historieopgaven (DHO) skrivevejledning Indhold Formalia, opsætning og indhold... Faser i opgaveskrivningen... Første fase: Idéfasen... Anden fase: Indsamlingsfasen... Tredje fase: Læse- og bearbejdningsfasen...

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling

Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev, ph.d.-stipendiat og cand.mag. i retorik Institut for Medier, Erkendelse og Formidling Rasmus Rønlev CV i uddrag 2008: Cand.mag. i retorik fra Københavns Universitet 2008-2009: Skrivekonsulent

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

historie samfund religion Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen

historie samfund religion Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen BE T Sy Ast VE im R e S A/ IO S N Deniz Kitir Ole Bjørn Petersen Jens Steffensen Tyrkiet historie samfund religion Tyrkiet Historie, Samfund, Religion 2012 forfatterne og Systime A/S Kopiering og anden

Læs mere

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du!

BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! BACHELORPROJEKTET - sådan gør du! Med trin for trin-vejledninger, tjeklister og masser af gode tips Trine Toft, 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2 INDLEDNING AT SKRIVE VIDENSKABELIGT De større, akademiske opgaver,

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

Inkluderende pædagogik

Inkluderende pædagogik CAMILLA BRØRUP DYSSEGAARD Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis Camilla Brørup Dyssegaard Inkluderende pædagogik den svære vej fra idealer til praksis 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes

1 Stress af! - Få energien tilbage Malte Lange, Mind-Set.dk. Alle rettigheder forbeholdes 1 Stress af! - Få energien tilbage Dette er en light version Indholdet og indholdsfortegnelsen er STÆRKT begrænset Køb den fulde version her: http://stress.mind-set.dk 2 Stress af! - Få energien tilbage

Læs mere

Susanne Teglkamp Ledergruppen

Susanne Teglkamp Ledergruppen Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt Susanne Teglkamp Ledergruppen det dynamiske omdrejningspunkt LEDERGRUPPEN det dynamiske omdrejningspunkt Copyright 2013 Susanne Teglkamp All

Læs mere

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk.

Det Samfundsvidenskabelig Fakultet. Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11. Antal respondenter: 8 stk. Det Samfundsvidenskabelig Fakultet Evalueringsskema MPA10, 3. semester, F11 Antal respondenter: 8 stk. Hvordan vurderer du dit faglige udbytte af modulet i forhold til de opstillede formål? Jeg har været

Læs mere

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære

Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Kapitel 2: Kapitel 3: Kapitel 4: Kapitel 5: Kapitel 6: Hvad er kreativitet? Kan man lære at være kreativ? To eksempler på kreative former for mesterlære Tættere på betingelser

Læs mere

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset Det ved vi om Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset Af Arne Tveit Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Anna Garde Det ved vi om Anerkendelse, ros og klare regler i klasseværelset

Læs mere

Tre simple trin til at forstå dine drømme

Tre simple trin til at forstå dine drømme - En guide til at komme i gang med dit drømmearbejde, eller til at blive bedre til det du allerede gør. Vigtige pointer: Når du viser dine drømme interesse vil du bedre kunne huske dem. Din drøm er din

Læs mere

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl

Det ved vi om. Skoleledelse. Af Lars Qvortrup. Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Det ved vi om Skoleledelse Af Lars Qvortrup Redaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Lars Qvortrup Det ved vi om Skoleledelse 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatteren Ekstern redaktion:

Læs mere

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis

Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis Mette Hannibal Fotografi som dokumentation i pædagogisk praksis 1. udgave, 1. oplag, 2009 2009 Dafolo Forlag og forfatteren Omslag: Lars

Læs mere

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid.

Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. Henning Daverne Ejer af kursusvirksomheden Lotusheart Meditation er hjernefitness - og kan skabe bro mellem arbejdsliv og fritid. T E B B JO På Magasinet for Medarbejdernes Trivsel, Sundhed og Velvære

Læs mere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere

Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det psykiatriske landskab og dets beboere This page intentionally left blank 2 Lisbeth Sommerbeck Klientcentreret terapi i psykiatrien En guide til det

Læs mere

Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen

Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen Jørgen Christiansen og Brian Degn Mårtensson (red.) Pædagogik i døgninstitutionen Laila Gardezi Aggergaard, Lisbeth Bruus-Jensen, Jørgen Christiansen (red.), Lene Eriknauer, Helle Fisker, Steen Gaardsted,

Læs mere

Motivation, værdier og optimisme

Motivation, værdier og optimisme Motivation, værdier og optimisme AS3 2 Man kan definere ordet motivation som den mentale proces, der aktiverer vores handlinger, og som derfor har direkte indflydelse på vores resultater. Med andre ord

Læs mere

Projektarbejde vejledningspapir

Projektarbejde vejledningspapir Den pædagogiske Assistentuddannelse 1 Projektarbejde vejledningspapir Indhold: Formål med projektet 2 Problemstilling 3 Hvad er et problem? 3 Indhold i problemstilling 4 Samarbejdsaftale 6 Videns indsamling

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier

Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI. Vision: Scenarier Bilag 6.1 SYDDANSK UNIVERSITET / ONLINE STRATEGI Vision: Scenarier Et internationalt universitet med fokus på de studerende Vejviseren til dit rette valg Destination for læring & oplysning Livet & menneskene

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

Undervisningens hvordan

Undervisningens hvordan Sture Långström og Ulf Viklund Undervisningens hvordan metoder i praksis Oversat af Kåre Dag Jensen Sture Långström og Ulf Viklund Undervisningens hvordan metoder i praksis 1. udgave, 1. oplag, 2012 2012

Læs mere

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog:

Fagplan for dansk Delmål 2 (efter 3. klassetrin) Det talte sprog: Fagplan for dansk Skolens formål med faget dansk følger beskrivelsen af formål i folkeskolens Fælles Mål: Stk. 1. Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget som en

Læs mere

Fra regnorm til anakonda

Fra regnorm til anakonda Fra regnorm til anakonda Søren Ekman Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund Fra regnorm til anakonda Den mandlige bækkenbunds muskler og funktion Frydenlund og

Læs mere

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE

RETORIK. Jørgen Fafner. Jørgen Fafner RETORIK KLASSISK OG MODERNE 46304_om_retorik_r2 29/12/04 12:33 Page 1 Foto: Scanpix Jørgen Fafner, f. 1925, professor i retorik ved Københavns Universitet 1970-95. Fafner har arbejdet med både teori og praktisk analyse, fx i Strofer

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.

DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis. DIIS DANISH INSTITUTE FOR INTERNATIONAL STUDIES STRANDGADE 56 1401 COPENHAGEN K DENMARK TEL +45 32 69 87 87 diis@diis.dk www.diis.dk SKRIV NYHEDSHISTORIER! Intern vejledning fra Publikations- og informationsenheden

Læs mere

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd.

I faget kunst inddrager vi, udover billedkunst som sådan også noget håndarbejde og sløjd. Formål med faget kunst/kunstnerisk udfoldelse Formålet med faget Kunst er at eleverne bliver i stand til at genkende og bruge skaberkraften i sig selv. At de ved hjælp af viden om forskellige kunstarter

Læs mere

Trivsel i udskolingen

Trivsel i udskolingen Trivsel i udskolingen Heidi Honig Spring Bettina Brandt-Nilsson 1 Heidi Honig Spring og Bettina Brandt-Nilsson AKTion Trivsel i udskolingen 1. udgave, 1. oplag, 2011 2011 Dafolo Forlag og forfatterne Omslag:

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem?

Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen. Mobning. et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt problem? Ditte Dalum Christoffersen og Kit Stender Petersen Mobning et socialt fænomen eller et individuelt

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Kom ud over rampen med budskabet

Kom ud over rampen med budskabet Kom ud over rampen med budskabet Side 1 af 6 Hvad er god kommunikation? God kommunikation afhænger af, at budskaberne ikke alene når ud til målgruppen - de når ind til den. Her er det særligt vigtigt,

Læs mere

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber

Borgerens inklusion i lokale fællesskaber Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse af tre sociale tilbud i Region Sjælland Anne Breumlund Inger Bruun Hansen Grit Niklasson Borgerens inklusion i lokale fællesskaber En undersøgelse

Læs mere