Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden"

Transkript

1

2 Motiverende design

3 Jens Hofman Hansen Motiverende design Sådan ændrer du brugernes adfærd på hjemmesiden F R Y D E N L U N D

4 Motiverende design Forfatteren og Frydenlund 1. udgave, 1. oplag, 2005 Omslag og grafisk tilrettelæggelse: Friis Grafik i samråd med forfatteren Grafisk produktion: Delo-Tiskarna, Slovenien ISBN Tak til Sidsel Bech-Petersen, Per Hofman Hansen og Kim Halskov Madsen for moralsk opbakning og faglig sparring undervejs. Kopiering fra denne bog eller dele deraf er kun tilladt i overensstemmelse med overenskomst mellem Undervisningsministeriet og Copy-Dan. Enhver anden form for kopiering er uden forlagets skriftlige samtykke forbudt ifølge gældende dansk lov om ophavsret. Undtaget herfra er korte uddrag i anmeldelser. Frydenlund Hyskenstræde 10 DK-1207 København K Tlf Fax

5 Indhold Indledning Hvad er motiverende design? Hvorfor er det vigtigt at kende til motiverende design? To eksempler på motiverende design Amazon.com motiverer til køb ved at tilbyde relevant information Danske Bank motiverer til trofasthed via et troværdigt udseende Baggrunden for motiverende design Motiverende design i historisk perspektiv Motiverende design afhænger af brugerne Motiverende design afhænger af konteksten Amerikanerne og persuasive design Snyd og bedrag eller motivation? Overblik over motiverende design Makro- og mikromotivation Computeren som værktøj, medie og aktør Brugersituationer og markedsområder Ideen om motivationsstrategier En samlende model med ni motivationsstrategier Virkemidler: grafik, sprog og struktur Brugernes funktionelle behov Brugernes behov for relevans Relevans og det informationsgræssende menneske Brugernes emotionelle behov Modellens svagheder Strategi 1: Gør det synligt og simpelt Simpelhed: fraværet af unødvendige elementer Tilgængelighed Strategi 2: Vær illustrativ Strategi 3: Vælg en passende grafisk stilart Æstetik et svært begreb at håndtere Æstetik er ikke kun grafisk pynt Tilføj oplevelser i stedet for at reducere Myte 1: Funktionelt design og æstetik er modsætninger Myte 2: Æstetisk design medfører genrebrud og vild grafik. 52 Myte 3: Æstetik er en personlig sag Strategi 4: Skriv forståeligt og kortfattet Skriv forståeligt Skriv kortfattet Er skriv kortfattet et dårligt råd? Strategi 5: Skriv noget relevant Skriv præcist og tilstrækkeligt INDHOLD 5

6 Brug resuméer Kan man overinformere? Lad teksten foreslå en handling Optimering af sprogets motivationsfaktor Strategi 6: Vælg en passende skrivestil og genre Personlig sprogbrug Sproget er hele tiden i udvikling At skrive personligt til tusinder af brugere Ros og humor Strategi 7: Gør grundstrukturen enkel Struktureringsstrategier på sideniveau Struktureringsstrategier på siteniveau Reduktion at gøre det komplekse simpelt Strategi 8: Vis informationen på rette tid og sted Når relevansen glemmes i struktureringen De forførende øjeblikke Skræddersyning og personalisering Guider tag brugeren i hånden Strategi 9: Skab en god historie Spændingskurven i en hjemmeside Brugernes indbyrdes interaktion Find ud af, hvad brugernes behov er Sammensmelt designerens og brugernes behov Netavisen som en kompromisløsning Motivationsstrategierne og designprocessen Feltstudier og cultural probes Modelbrugere Workshops og prototyper Interviewbaserede brugertester Fokus på relevans Tester med fokus på brugernes emotionelle behov Æstetik som et håndværk Ingen metoderevolution Motiverende design og hvad så? Anbefalet litteratur til videre læsning Specifikt om motiverende design Inspiration til en god designproces Æstetik og design Sprogbrug God, gammeldags usability Interessant informationsvidenskabelig teori Inspiration til designprocessen Fastlæg, hvad du selv vil Fra den ene yderlighed til den anden yderlighed INDHOLD

7 Indledning Denne bog har til hensigt at skabe klarhed over, hvad begrebet motiverende design dækker over rent idemæssigt, og hvordan det i praksis kan anvendes på hjemmesider. Begrebet, som på engelsk kaldes persuasive design, blev grundlagt af forskeren B. J. Fogg fra Stanford University sidst i 1990 erne og har siden vækket manges interesse, ikke mindst fordi ordet i sig selv antyder, at vi kan anvende bestemte taktikker for at overbevise brugerne af en hjemmeside om noget bestemt. Fra at man i 1980 erne talte om, at computerteknologi skulle være brugervenlig, har man ledt efter ideer, som kan hjælpe formidlere til at anvende teknologien endnu mere effektivt så hjemmesider ikke kun er nemme at bruge, men også opfylder formidlerens ønske om at få brugeren til at opføre sig på en bestemt måde, købe en bestemt vare eller indtage en bestemt holdning. Med denne bog om motiverende design vil jeg give et overblik over de mange principper, som forskellige forskere og praktikere efterhånden arbejder med, når de refererer til formidling på nettet, der går ud over almindelig brugervenlighed. Hvad er motiverende design? Motiverende design bygger på ideen om, at en hjemmeside kan designes, så virksomheden eller organisationen bag den mest effektivt opnår at ændre på brugernes holdninger eller adfærd. Eksempelvis vil mange virksomheder gerne motivere brugerne til ikke kun at kigge på varerne i deres netbutikker, men også til at købe. Tanken om motiverende design har særlig appel i kommerciel sammenhæng: Mange virksomheder er på nettet helt afhængige af, at brugerne ikke blot kan finde ud af at bruge hjemmesiden men også at de faktisk gennemfører en handel. Motiverende design kan også tænkes i ikke-kommerciel sammenhæng. F.eks. kan et politisk parti ønske at motivere tvivlende vælgere til at læse om partiets program, så INDLEDNING 7

8 de i sidste ende stemmer på partiet til et folketingsvalg på grund af en holdningsændring. Motiverende design kan handle om mange ting: at motivere brugerne til at klikke, til at scrolle, til at læse en tekst, til at deltage i et diskussionsforum, til at købe en vare, til at lære noget nyt, til at betragte virksomheden som seriøs eller måske ungdommelig, noget helt ottende eller niende. Det hele afhænger af, hvad formålet med hjemmesiden er, og hvem brugerne er. Motiverende design er altså et meget bredt begreb, der dækker over motivation på et mikroplan, hvor man kan ønske at motivere brugerne til f.eks. at betjene en bestemt funktion på en hjemmeside til et makroplan, hvor man ønsker, at brugerne f.eks. ændrer livsstil eller holdning til noget bestemt. Motiverende design er imidlertid ikke noget mirakelmiddel, da succesen altid afgøres på brugernes præmisser, idet de kun kan motiveres til at gøre noget bestemt, hvis deres behov faktisk tilfredsstilles. Jo bedre en hjemmeside tilfredsstiller en brugers forskellige behov ved hjælp af de forskellige virkemidler, man har til rådighed, desto større sandsynlighed er der for at motivere ham. Med denne bog er hensigten at formidle og udvikle begrebet om motiverende design, så det bliver afmystificeret for designere, der ønsker at arbejde med begrebet i praksis. Samtidig henvender denne bog sig til studerende og andre fagligt interesserede, der gerne vil have en generel indsigt i motiverende design. Læs altså denne bog, hvis du ønsker at påvirke andre med din hjemmeside, eller hvis du ønsker at vide, hvordan andre forsøger at påvirke dig. Hvorfor er det vigtigt at kende til motiverende design? I en tid, hvor hjemmesider bliver en meget vigtig til tider endda den primære grænseflade mellem en virksomhed og en kunde, læreren og eleven eller det offentlige og borgeren, bliver det vigtigt for designeren at være så god en formidler (man fristes til at sige motivator) som muligt. Kunden skal motiveres til at købe, eleven skal motiveres til at lære, og borgeren skal eksempelvis motiveres til at betjene sig selv. Det er vigtigt at fokusere på, i hvor høj grad ens motivationsstrategi faktisk virker, fordi brugerne ofte kan vælge en anden hjemmeside, hvis ikke den første er motiverende nok. Selv hvis ikke der findes en alternativ hjemmeside, bliver organisationen bag hjemmesiden nødt til at tage behovet for at motivere seriøst: Gør brugerne nemlig ikke, som det var tiltænkt, opnår man ikke, hvad man vil med hjemmesiden. Kunderne køber f.eks. for lidt, eleverne lærer ikke nok, eller borgeren kan ikke blive betjent tilfredsstillende. 8 INDLEDNING

9 Jeg vil påstå, at næsten alle hjemmesider kun kan berettiges, hvis de forsøger at motivere brugerne på et eller andet plan. Alle designere gør sig en forestilling om, at det materiale, som lægges på en offentligt tilgængelig hjemmeside, bliver fundet og læst af brugerne. Uanset om man sælger en vare eller vil formidle vigtig information, bekymrer man sig om, hvordan man motiverer sin målgruppe til at handle eller tænke på en måde, som stemmer overens med ens intention. Brugerundersøgelser af adfærden på nettet viser, at brugerne er utålmodige, og deres adfærd præges i mange sammenhænge af målrettet informationssøgning. Jakob Nielsen, som har været med til at popularisere begrebet om brugervenlighed, har således formuleret brugernes illoyalitet og manglende trofasthed på denne måde: Brugerne tilbringer det meste af deres tid på andre hjemmesider end din egen. At motivere netbrugere til noget som helst er derfor en utaknemlig opgave, og det er derfor en evig udfordring at finde nye formidlingsteknikker, som kan medvirke til, at brugernes behov kan tilfredsstilles på den bedste måde. To eksempler på motiverende design I stedet for kun at fortælle om, hvad motiverende design er, har jeg god erfaring med at give eksempler på motiverende design i praksis. Det skyldes, at mange mennesker husker et konkret eksempel bedre end en abstrakt forklaring. Lad mig derfor med det samme give to eksempler på motiverende design, som kan konkretisere begrebet, og som også kan illustrere, hvor vidtfavnende begrebet er. Amazon.com motiverer til køb ved at tilbyde relevant information Amazon.com ønsker at sælge bøger og tjene penge på det. Mange brugere ønsker samtidigt at købe bøger, men en forudsætning for at købe er selvfølgelig, at de finder noget, som er relevant. Ofte vil brugerne f.eks. gerne have en bog, som relaterer sig til et bestemt emne. Som konsekvens heraf prøver Amazon.com at motivere brugerne til at købe bøger ved at give en række anbefalinger baseret på andre kunders køb. Det sker under overskriften Customers who bought this item also bought (kunder, som købte denne vare, købte også), som efterhånden er blevet en berømt del af købeoplevelsen hos denne boghandel. Dette lille designelement baserer sig på princippet om relevans, som opstår, når en bestemt information præsenteres i rette sammenhæng på det rette tidspunkt for brugeren (se næste side). INDLEDNING 9

10 Amazon.com motiverer brugerne til at købe flere bøger bl.a. ved at lave anbefalinger, som baserer sig på tidligere kunders købsmønstre. Danske Bank motiverer til trofasthed via et troværdigt udseende Motivationen af brugerne kan være mindre åbenlys, fordi den ikke nødvendigvis leder direkte til et køb af en bestemt vare, og fordi brugeren ikke behøver at opdage den anvendte motivationsstrategi. Det er vigtigt for en bank at holde på de eksisterende kunder og løbende få flere kunder, så der er så mange penge som muligt for banken at arbejde med. Da bankvirksomhed i høj grad er en tillidssag, bliver troværdighed afgørende for, om brugerne bliver kunder i banken. Selvom kunden rationelt ved, at banken nok forvalter pengene seriøst, er det vigtigt, at de eksisterende og potentielle kunder også på det følelsesmæssige plan forsikres om bankens seriøsitet. Ser bankens hjemmeside således useriøs og sjusket ud, demotiveres potentielle kunder til at kigge nærmere på bankens tilbud. Signalerer hjemmesidens udseende derimod seriøsitet og troværdighed, motiveres potentielle kunder til f.eks. at ville kontakte banken for at blive kunde. Danske Bank er et eksempel på en bank, der forsøger at påvirke brugerne på et følelsesmæssigt plan ved at bruge et stramt layout i noble blå toner, som for mange brugere signalerer regelrethed og seriøsitet. 10 INDLEDNING

11 Danske Bank bruger bl.a. en bestemt grafisk stil til at signalere troværdighed over for eksisterende og kommende erhvervskunder. INDLEDNING 11

12 Baggrunden for motiverende design Der findes ingen samlende teori om motivation, og det vil der på grund af begrebets mange fortolkningsmuligheder formentlig heller aldrig komme. Det samme gælder om motiverende design, da begrebet baserer sig på en lang række antagelser om motivation formuleret af forskellige teoretikere og praktikere. I det følgende vil jeg give et indblik i, hvad motiverende design er. Jeg baserer min fremstilling på en lang række praktiske erfaringer, jeg har gjort mig ved at observere brugere. Hertil er der en mængde litteratur, som behandler emnet mere teoretisk. nesker uden ingeniøruddannelse skulle udføre et stykke arbejde ved hjælp af computeren. Det store gennembrud på denne front markeres med lanceringen af computeren Macintosh i 1984, som blev starten på populariseringen af den grafiske brugergrænseflade og en let betjening af computeren ved hjælp af en mus i stedet for kryptiske kommandoer. Motiverende design i historisk perspektiv Motiverende design kan ses som et element i den historiske udvikling af designfaget, der langsomt har udviklet sig fra at tage udgangspunkt i systemudviklere til at tage mere og mere hensyn til brugerne af produktet. Det er sket i sammenhæng med, at producenterne og brugerne af computerne efterhånden er blevet to vidt forskellige grupper. Sidst i 1970 erne og især i løbet af 1980 erne blev ideen om brugervenlighed udviklet, fordi men- I 1984 sagde Macintosh hello til brugeren, og det kan ses som starten på en æra af brugervenlige computere. 12 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

13 Ved Mac ens lancering var det i sig selv motiverende for brugen, at computeren var nem at betjene, for det var noget, som brugerne førhen kun havde drømt om kunne blive tilfældet. I dag forventer alle brugere, at de kan anvende en computer uden at have stor teknisk viden. Skal brugerne motiveres til at bruge en hjemmeside, bliver den derfor nødt til at opfylde deres reelle behov og ikke blot være nem at betjene. Alternativet er, at brugerne hurtigt springer videre til en anden hjemmeside og efterlades med et meget ringe indtryk af den hjemmeside, de forlod. På trods af den historiske udvikling mod større brugervenlighed, er det dog ikke kun brugerne, der skal tilfredsstilles, men også producenten af hjemmesiden. Du som læser af denne bog er formentlig interesseret i at formidle noget til en gruppe brugere og vil eller kan ikke nødvendigvis stille dig tilfreds med at efterleve brugernes ønsker fuldt og helt. Du vil f.eks. have en bestemt pris for din vare, eller du vil måske tilbyde brugerne noget, som de i forvejen slet ikke ved, at de kan efterspørge. Hjemmesiden har en bestemt udformning, der foreskriver nogle overordnede muligheder for brugernes fysiske og tankemæssige adfærd. Denne udformning er som regel et gennemtænkt resultat af dine ønsker og det definerede formål med at producere hjemmesiden For at motiverende design skal fungere i praksis, bliver brugernes og designerens behov nødt til at forenes i en form for kompromisløsning. Andrew Chak, som er en central bidragyder til begrebet motiverende design, formulerer det på denne måde: Når man sammenligner virksomhedens mål og brugernes mål, vil man ofte se, at de i visse tilfælde er sammenfaldende og i andre modstridende. Din hjemmeside befinder sig imellem din virksomheds og dine brugeres interesser, og den bør styrke de fælles mål ved at bygge bro mellem eventuelle interessekløfter. Motiverende design afhænger af brugerne Motiverende design kan pr. definition ikke tænkes uden at blive sat i forhold til en bestemt kontekst med bestemte brugere. Noget, som er motiverende på én hjemmeside henvendt til en bestemt gruppe brugere, kan nemlig vise sig at være ligegyldigt eller ligefrem demotiverende i en anden sammenhæng. På Danske Banks hjemmeside er motivationseffekten netop afhængig af den målgruppe, som hjemmesiden henvender sig til. Hvor seriøsitet og nobelhed virker stærkt motiverende på bankens eksisterende og potentielle kunder, ville samme seriøsitet og nobelhed formentlig virke knap BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN 13

14 så motiverende på en anden målgruppe, der måske lægger vægt på hygge og personlighed, når privatøkonomien skal behandles. Det er tydeligt at se, at BG Bank henvender sig til privatkunder i den lavere indkomstklasse og derfor har en helt anden stil, både hvad angår indhold, sprogtone og udseende. Hyggestemningen understreges af kalenderlys, varme farver og fokuseringen på det personlige. Motiverende design afhænger af konteksten Konteksten, dvs. den sammenhæng som hjemmesiden indgår i, er desuden helt afgørende for motivationen af brugerne. Selvom kunderne hos Danske Bank sætter pris på, at banken signalerer seriøsitet og troværdighed, kan de i en anden sammenhæng sagtens vise sig at foretrække en helt anden stil. Skal de f.eks. motiveres til at gå til rockkoncert, skal hjemmesiden om rockbandet ikke nødvendigvis være nobel og stringent layoutet for at motivere dem til at købe billetter. Det skal måske i stedet spille på vildskab og frihed, fordi brugerne her befinder sig i en helt anden kontekst. Eksemplerne på motiverende design i denne bog kan på grund af princippet om bruger- og kontekstafhængighed kun virke som inspiration og tjene som eksempler på konkrete tilfælde af motiverende design. Min kategorisering motivationsstrategier senere i denne bog vil dog En sammenligning af BG Banks hjemmeside med andre bankers hjemmesider viser med al tydelighed, at en motivationsstrategis anvendelse er stærkt afhængig af, hvem brugerne er. 14 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

15 nok betyde, at du bedre vil kunne forstå baggrunden for, hvorfor det nogle gange lykkes en hjemmeside at motivere brugerne, og hvorfor designerens bestræbelser andre gange ikke får effekt. Amerikanerne og persuasive design Denne bog er et udtryk for en videreudvikling og fortolkning af det begreb, som på amerikansk er kendt under titlen persuasive design. B. J. Fogg er den mest fremtrædende forfatter inden for litteraturen om emnet i kraft af, at han som den første skrev om det i slutningen af 1990 erne. Siden har han skrevet adskillige artikler og udgivet en bog om sine forskningsresultater. B. J. Fogg har opfundet sit helt eget ord for begrebet, som han kalder captology. Selve ordet er ikke blevet vidt udbredt eller anvendt, men B. J. Foggs tanker har haft afgørende betydning for definitionen af motiverende design. I sin bog fra 2003 skriver han: captology fokuserer på design af, forskning om og analyse af interaktive computerprodukter, som er skabt med det formål at ændre brugernes holdninger eller opførsel. Det beskriver feltet, hvor teknologi og overtalelse overlapper. Andrew Chak er det andet markante navn indenfor motiverende design. Til forskel fra B. J. Fogg er han bedre til at eksplicitere vigtigheden af kontekst- og brugerafhængighed. Afslutningen på hans bog Submit now bidrager med en række metodiske overvejelser, som for en stor dels vedkommende er hentet fra litteratur om user-centered design. Han har denne korte definition af, hvad motiverende design er: Kunsten og videnskaben at designe hjemmesider, der hjælper brugerne med at træffe beslutninger, som resulterer i ønskværdige handlinger. Motiverende design kan altså ifølge Andrew Chak også ses som en kunstart. Projektet er dog åbenlyst at gøre motiverende design til et håndværk, som kan læres snarere end at betragte det som en kunstart, som kun kan håndteres af personer med et medfødt talent. Det er en meget afgørende tanke, som jeg især har ladet mig inspirere af i de sammenhænge, hvor svært håndterlige begreber som æstetik bliver en del af motiverende design. Andrew Chak lægger vægt på, at det gælder om at få brugerne til at gennemføre en handling til dens afslutning. Det kan f.eks. være, at man vil have brugeren til at gå fra at kigge på en vare til også at bestille den. Det kan BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN 15

16 også være, at brugerne f.eks. skal forsøges motiveret til at vende tilbage til hjemmesiden, til at være præcise i deres levering af information om sig selv, til at færdiggøre en handel på et senere tidspunkt eller noget så simpelt som til at læse en tekst og herefter klikke på et bestemt link. Snyd og bedrag eller motivation? Persuasive design har en fristende klang, idet ordet antyder, at vi måske står over for et nyt mirakelværktøj. Den primære årsag til, at jeg har skabt et dansk begreb for persuasive design, har været at yde den eksisterende litteratur så stor retfærdighed som muligt. Oversættelsen overtalende design giver nemlig en uheldig bibetydning i forhold til det, som begrebet faktisk dækker over. B. J. Fogg er selv klar over, at begrebet persuasion i daglig tale og forståelse nemt kan forveksles med bedrag : Når jeg f.eks. beder mine studerende om at finde eksempler på overtalelse på nettet, vender en af dem altid tilbage med bannerreklamer, der misinformerer brugerne. Selvom sådanne reklamer ganske vist kan ændre brugernes adfærd, fungerer de ved hjælp af bedrag og ikke overtalelse. Tanken om, at motiverende design ikke bør basere sig på bedrag, kan jeg af etiske årsager fuldt ud tilslutte mig. Flere forfattere bemærker dog også, at der også er pragmatiske grunde til ikke at føre brugerne bag lyset. På nettet forholder det sig nemlig sådan, at hvis man blot én gang har snydt kunderne, er der ikke stor sandsynlighed for, at de kommer tilbage og det er man ofte netop interesseret i, at de gør. Nogle bannerreklamer prøver at snyde folk til at klikke på dem ved f.eks. at udgive sig for at være en fejlmeddelelse eller en dialogboks af anden art fra styresystemet. Ovenstående er faktisk en bannerreklame og har intet med motiverende design at gøre. Da begrebet motivation stemmer overens med indholdet i persuasive design og tillige understreger, at vi ikke er interesserede i at bedrage brugerne, har jeg fundet det passende at lade det danske begreb hedde motiverende design. 16 BAGGRUNDEN FOR MOTIVERENDE DESIGN

At gøre hinanden bedre

At gøre hinanden bedre David Kiær Nielsen At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik Frydenlund At gøre hinanden bedre om fodboldtaktik 1. udgave, 1. oplag, 2009 Frydenlund ISBN 978-87-7118-196-8 Grafisk tilrettelæggelse: Jacob

Læs mere

Psykologiske undersøgelsesmetoder

Psykologiske undersøgelsesmetoder Benny Karpatschof Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund Psykologiske undersøgelsesmetoder Frydenlund og forfatterne, 2007 1. udgave, 1. oplag, 2007 ISBN 978-87-7118-207-1 Grafisk tilrettelægning:

Læs mere

Indhold. Dansk forord... 7

Indhold. Dansk forord... 7 Indhold Dansk forord........................................... 7 Kapitel 1: Hvad er positiv motivation?...................... 13 Kapitel 2: Forståelse af motivationens hvorfor og hvad : introduktion til

Læs mere

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN

PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN 2 Kirsten Dyssel Pedersen PROJEKT ARBEJDE I UNDERVISNINGEN Frydenlund 3 Projektarbejde i undervisningen Frydenlund grafisk, 1997 1. udgave, 2. oplag, 2006 Isbn 978-87-7118-187-6 Tryk: Pozkal, Polen Forlagsredaktion:

Læs mere

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn

Nina Ekman og Stine Reintoft. Mindfulness. for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness for dig som mor med det lille barn Nina Ekman og Stine Reintoft Mindfulness for dig som mor med det lille barn Mindfulness

Læs mere

Anerkendende arbejde i skoler

Anerkendende arbejde i skoler Anerkendende arbejde i skoler E lspeth McAdam Pete r Lang Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel På dansk ved René Kristensen Anerkendende arbejde i skoler At skabe fælles trivsel Af Elspeth

Læs mere

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back

Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back Delaflevering FUA.4 Betina Korsbro, Mi Louise Hansen, Jesper Led Lauridsen og Knud Back 1 Indhold 1.1 Generelt i forhold til projektet 1.1.1 Problemformulering Kalundborg kommune har gennem de senere år

Læs mere

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S

Cindie Mortensen, Merete Koudahl, Pernille Tramp Webdesign, gruppeprojekt exercise 7. Menu A/S Menu A/S Problemfelt MENU A/S (MENU) er en dansk design virksomhed og producent. MENU har specialiseret sig indenfor skandinavisk design samt deres evige stræben efter at lave noget originalt. De repræsenterer

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Bedømmelseskriterier

Bedømmelseskriterier Bedømmelseskriterier Grundforløb 1 og 2 - Afsluttende prøve i Dansk Gældende ved prøver, der afholdes efter 1. august 2015 1 Indhold DANSK NIVEAU F... 3 DANSK NIVEAU E... 8 DANSK NIVEAU D...13 DANSK NIVEAU

Læs mere

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle

Robert Biswas-Diener. invitation. positiv psykologi. til positiv psykologi. Viden og værktøj til professionelle En Robert Biswas-Diener invitation En til positiv psykologi til positiv psykologi Viden og værktøj til professionelle En invitation til positiv psykologi En til Robert Biswas-Diener invitation positiv

Læs mere

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales?

Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Kan anbefalinger af anbefalere anbefales? Gå hjem møde ved center for kommunikation December 2003 Timme Bisgaard Munk Formål Hvad er krydssalg? hvordan og hvorfor virker anbefalinger på Internettet til

Læs mere

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen

Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce. Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce Håndbog i CMM for konsulenter Oversat af Ole Lindegård Henriksen Barnett Pearce, Jesse Sostrin & Kimberly Pearce HÅNDBOG I CMM FOR KONSULENTER 1. udgave

Læs mere

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur

Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard KØN OG LØN - En analyse af virksomhedskultur og lønforskelle mellem kvinder og mænd i fire private virksomheder Samfundslitteratur Lis Højgaard Køn og Løn - En analyse af virksomhedskultur

Læs mere

Supervision af psykoterapi

Supervision af psykoterapi Supervision af psykoterapi Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. Terapiserien Bøger om spændende og aktuelle psykoterapeutiske metoder og praksisområder, skrevet af førende

Læs mere

Markedsføringsplanlægning og -ledelse

Markedsføringsplanlægning og -ledelse Markedsføringsplanlægning og -ledelse Stig Ingebrigtsen & Otto Ottesen Markedsføringsplanlægning og -ledelse Hvordan bruge teori til at identificere, prioritere og løse praktiske markedsføringsproblemer?

Læs mere

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard.

som producent Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Slides på www.jeppe.bundsgaard. Netværkskonference Produktion af læringsmaterialer & eleven som producent 3. september 2015 Titel og eleven Digital dannelse som producent Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard

Læs mere

Relationer og ressourcer

Relationer og ressourcer TEAMSERIEN Kirstine Sort Jensen, Eva Termansen og Lene Thaarup Teamets arbejde med Relationer og ressourcer Redigeret af Ivar Bak KROGHS FORLAG Teamets arbejde med relationer og ressourcer 2004 Kirstine

Læs mere

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG

Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE. En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Judy Gammelgaard MELLEMVÆRENDE En diskussion af begrebet borderline AKADEMISK FORLAG Mellemværende Denne side er købt på www.ebog.dk og er omfattet af lov om ophavsret. 2 Denne side er købt på www.ebog.dk

Læs mere

Brugervenlighed i praksis

Brugervenlighed i praksis Brugervenlighed i praksis Katja Rose & Nina Sørensen Brugervenlighed i praksis [en håndbog] F R Y D E N L U N D Brugervenlighed i praksis en håndbog Forfatterne og Frydenlund 1. udgave, 1. oplag, 2004

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Brugervenlighed på internettet

Brugervenlighed på internettet Brugervenlighed på internettet TIMME BISGAARD MUNK og KRISTIAN MØRK Brugervenlighed på internettet - en introduktion Samfundslitteratur Timme Bisgaard Munk og Kristian Mørk Brugervenlighed på internettet

Læs mere

Den nye bollemodel (2002)

Den nye bollemodel (2002) 1 Roskilde Universitetscenter, Institut for Kommunikation, journalistik og datalogi, PO.Box 260. 4000 Roskilde. (2002) Bruno Ingemann in Tekster skal ses! Nøgleord: Kommunikation, planlægning, målgruppe,

Læs mere

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv

Dansklærernes dag 2015. et læringsperspektiv Dansklærernes dag 2015 14. april 2015 Titelproducent Eleven som et læringsperspektiv Slides på www.jeppe.bundsgaard.net Professor, ph.d. Jeppe Bundsgaard Indhold En meget central del af dansk handler om

Læs mere

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb

Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Det ved vi om Læreren som leder af klasser og undervisningsforløb Af Thomas Nordahl Serieredaktion: Ole Hansen og Thomas Nordahl Oversat af Kåre Dag Jensen Thomas Nordahl Det ved vi om Læreren som leder

Læs mere

Effektiv søgning på web-steder

Effektiv søgning på web-steder Effektiv søgning på web-steder 7. maj 1998 Udarbejdet af DialogDesign ved Rolf Molich, Skovkrogen 3, 3660 Stenløse Indhold 1. Indledning 3 1.1. Model for søgning 3 2. Forskellige former for søgning 4 2.1.

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen

Matema10k. Matematik for gymnasiet. Bind 3 A-niveau. af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for gymnasiet Bind 3 A-niveau af Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen 4 Thomas Jensen, Claus Jessen og Morten Overgård Nielsen Matema10k Matematik for stx. Bind 3.

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter

Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide til tilfredsstillende geoinformationsprodukter Projektlederens guide er udarbejdet på baggrund af projektet: MobilGIS til natur- og arealforvaltere en web-baseret prototype. Projektet

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende

Motiverende design. Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov. fristende personligt forførende Motiverende design Speciale i Informationsvidenskab Jens Hofman Hansen Vejleder: Kim Halskov simpelt overbevisende fristende personligt forførende attraktivt relevant interessant sælgende vejledende formidlende

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Matematik for stx C-niveau

Matematik for stx C-niveau Thomas Jensen og Morten Overgård Nielsen Matematik for stx C-niveau Frydenlund Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Nu 2. reviderede, udvidede og ajourførte udgave Matema10k Matematik for stx

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn.

Sikker Surf 10 Tips. - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. Sikker Surf 10 Tips - en vejledning om internettet til forældre og deres børn. I folderen finder du: 10 tips til sikker adfærd på internettet Tjekliste til dialog i familien Netikette regler Forklaring

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Sundhed, krop og bevægelse

Sundhed, krop og bevægelse Pædagoguddannelsen i fokus Anne Brus Charlotte Sandberg Christensen Karin Siff Munck Charlotte Eli Pedersen Eva Rose Rechhagel Sundhed, krop og bevægelse Redaktion: Peter Mikkelsen og Signe Holm-Larsen

Læs mere

Krav og forventninger til anmeldere

Krav og forventninger til anmeldere Krav og forventninger til anmeldere Indhold Fra lærer til lærer... 1 Kvalitet, habilitet og troværdighed... 2 Læremidlets anvendelse... 2 It baserede læremidler... 2 Udnyttes det digitale potentiale?...

Læs mere

Lær at søge effektivt!

Lær at søge effektivt! Lær at søge effektivt! Her i folderen får du: Tips og tricks til, hvordan du bedst søger information. En præsentation af gode databaser til informationssøgning. Bliv oprettet som bruger på Aarhus Kommunes

Læs mere

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse

Lærervejledning. Hæleri. - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Lærervejledning Hæleri - er det prisen værd? Undervisningsforløb om hæleri for 8.-9. klasse Hæleri - er det prisen værd? Indhold Sådan kan du arbejde med materialet.......................... 3 Forløb på

Læs mere

Barnets digitale læringsrum

Barnets digitale læringsrum Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum Godt i gang med digitale medier i dagtilbuddets pædagogiske praksis Lars Friis Laursen og Jesper Petersen Barnets digitale læringsrum.

Læs mere

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge

Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Per S t raarup S øndergaar d Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge Unge på spil om problemspil og ludomani blandt unge 2013 Per Straarup Søndergaard Bogen er udgivet med støtte fra: Foto:

Læs mere

Hospice et levende hus

Hospice et levende hus 78 Klinisk Sygepleje 28. årgang Nr. 1 2014 PH.D.-PRÆSENTATION Hospice et levende hus En analyse af levet liv og omsorg på hospice som bidrag til forståelse af åndelig omsorg Vibeke Østergaard Steenfeldt

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

REFERAT AF KOMULUS SEMINAR OM KOMMUNEN SOM FORRETNING

REFERAT AF KOMULUS SEMINAR OM KOMMUNEN SOM FORRETNING REFERAT AF KOMULUS SEMINAR OM KOMMUNEN SOM FORRETNING VELKOMMEN V. ANDERS HECTER: Nye deltagere: Slagelse Fredericia Lejre (afbud) Gengangere: Egedal Hjørring Horsens Odense Skive Stevns Tønder Vejle SIDEN

Læs mere

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed.

Nærhed. Tillid. Troværdighed. Værdigrundlag. Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Værdigrundlag Nærhed Tillid Troværdighed Hvidbjerg Bank lægger vægt på troværdighed, gensidig tillid og nærhed. Dette gælder i forhold til kunder og i forhold til medarbejdere. Derfor er værdigrundlaget

Læs mere

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter

Faglig årsplan 2010-2011 Skolerne i Oure Sport & Performance. Undervisningsmål. Emne Tema Materialer Genreforløb. aktiviteter Fag:dansk Hold:14 Lærer:th r 33-34 Undervisningsmål 9/10 klasse Lytte aktivt og forholde sig analytisk og vurderende til andres mundtlige fremstilling. Forholde sig selvstændigt, analytisk og reflekteret

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014 - maj 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HTX Gastro-science på Hotel og Restaurantskolen,

Læs mere

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009

INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Martinus Institut INFORMATONSBREV FRA RÅDET Februar 2009 Kære venner af Martinus-Sagen Det er med stor glæde vi kan konstatere, at antallet af interesserede som bærer vores fælles Sag vokser stille og

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet.

Når vi forbereder et nyt emne eller område vælger vi de metoder, materialer og evalueringsformer, der egner sig bedst til forløbet. DANSK Delmål for fagene generelt. Al vores undervisning hviler på de i Principper for skole & undervisning beskrevne områder (- metoder, materialevalg, evaluering og elevens personlige alsidige udvikling),

Læs mere

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen

WWW Evaluation. Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet. Elektronisk. Let at publicere. Svært at publicere. Du har hjælp til kontrollen WWW Evaluation Kvalitetsvurdering af Information på hjemmesider Inspireret af http://www.aub.auc.dk/mileinternet/ 1 Mangfoldighed Nettets styrke og svaghed Ressourcens troværdighed, indhold funktionalitet

Læs mere

Den store danske encyklopædi

Den store danske encyklopædi Den store danske encyklopædi Gratis og online Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Den Store Danske...4 Licensbetingelser og...4 Nye artikler...5 Oprindelige artikler...5 Nye artikler/orindelige artikler...5

Læs mere

Når viden introduceres på børsen

Når viden introduceres på børsen 28. marts 2000 Når viden introduceres på børsen Peter Gormsen*, Per Nikolaj D. Bukh* og Jan Mouritsen** *Aarhus Universitet, **Handelshøjskolen i Købehavn Et af de centrale spørgsmål i videnregnskabsprojektet

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2011 Institution Københavns Tekniske Gymnasium, Sukkertoppen, 2500 Valby Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt.

Design af IT-medier. Skriftlig prøve 27. august 1999. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Design af IT-medier Skriftlig prøve 27. august 1999 Varighed: Hjælpemidler: Bedømmelse: Besvarelse: Opgaver: 4 timer. Alle skriftlige hjælpemidler er tilladt. Karakter efter 13-skalaen. Alle ark skal være

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces

Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Der skal være en hensigt med teksten - om tilrettelæggelse og evaluering af elevers skriveproces Af Bodil Nielsen, Lektor, ph.d., UCC Det er vigtigt at kunne skrive, så man bliver forstået også af læsere,

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Nationalt Videncenter for Læsning

Nationalt Videncenter for Læsning side 44 Det særlige ved at lave projekter i Nationalt Videncenter for Læsning Af: Henriette Romme Lund, kommunikationskonsulent i Nationalt Videncenter for Læsning Det store fokus på formidling og den

Læs mere

Når virksomheden åbner sit vindue

Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue Når virksomheden åbner sit vindue kommunikation og formidling et corporate perspektiv Jørn Helder og Bodil Kragh (red.) Samfundslitteratur Jørn Helder og Bodil Kragh (red.)

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013

Guide til awareness om informationssikkerhed. Marts 2013 Guide til awareness om informationssikkerhed Marts 2013 Udgivet marts 2013 Udgivet af Digitaliseringsstyrelsen Publikationen er kun udgivet elektronisk Henvendelse om publikationen kan i øvrigt ske til:

Læs mere

Kodeks for god forskningsledelse

Kodeks for god forskningsledelse Syddansk Universitet - University of Southern Denmark Kodeks for god forskningsledelse Udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af: Professor Anne-Marie Mai, Institut for Litteratur, Kultur og Medier Professor

Læs mere

styrkebaseret ledelse

styrkebaseret ledelse Mads Bab i gang med styrkebaseret ledelse Håndbog med ideer og teknikker til at sikre mere engagement, robusthed og resultater der holder. På styrkebaseretledelse.dk følger otte videoer, værktøjer til

Læs mere

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG STUDIER I DANSK POLITIK LARS BILLE BLÅ ELLER RØD ELLER...? DANSK PARTIPOLITIK 2005-2011 I PERSPEKTIV JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Blå eller rød eller...? Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer.

Viden i spil. læringsmiljø og nye aktivitetsformer. Viden i spil Denne publikation er udarbejdet af Formidlingskonsortiet Viden i spil. Formålet er i højere grad end i dag at bringe viden fra forskning og gode erfaringer fra praksis i spil i forbindelse

Læs mere

Ledelse af frivillige - introduktion

Ledelse af frivillige - introduktion Køb bøgerne i dag Ledelse af frivillige - introduktion V/ Sociolog og forfatter Foredragsholder og konsulent i Ledfrivillige.dk Aktiv frivillig leder - grundlægger af RETRO giver dig redskaber og inspiration

Læs mere

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE

PROBLEMFORMULERING. på videregående uddannelser LOTTE RIENECKER STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE STUDIETEKNIKSERIEN 4. UDGAVE LOTTE RIENECKER PROBLEMFORMULERING på videregående uddannelser Her er hjælp til at problemformulere en opgave, et projekt eller speciale på en lang eller mellemlang videregående

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her:

MUS-GUIDEN. Læs op på MUS her: MUS-GUIDEN Vi har her samlet artikler og værktøjer om medarbejderudviklingssamtaler og gruppe- og teamudviklingssamtaler til dig, der vil læse op inden du skal holde samtaler med dine medarbejdere. Materialet

Læs mere

Hattersly s hjælp til billedkritik

Hattersly s hjælp til billedkritik Hattersly s hjælp til billedkritik Hvad gør man, hvis man har svært ved at udtrykke sig uden om billeder, man skal bedømme? Hvor får man hjælp til at analysere et billede og formulere sin mening herom?

Læs mere

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014

SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SKRIV! GENTOFTE CENTRALBIBLIOTEK 2014 SÅDAN SKABER DU EN VEDKOMMENDE TEKST Skriv det vigtigste først. Altid. Både i teksten og i de enkelte afsnit. Pointen først. Så kan du altid forklare bagefter. De

Læs mere

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer

En Smuk Bog. Unge der har mistet. Michelle Dettmer En Smuk Bog Unge der har mistet Michelle Dettmer og Matilde, Ditte, Steffan, Rikke, Martin, Martin, Louise, Nicklas, Ida, Line, Camilla, Camilla, Johannes, Sofie, Martin, Tina, Malene, Ann og Karin 5 Michelle

Læs mere

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag

Skabende kunstterapi. Hanne Stubbe teglbjærg. a arh u S u nivers itets forlag Skabende kunstterapi Hanne Stubbe teglbjærg a arh u S u nivers itets forlag SKABENDE KUNSTTERAPI Hanne Stubbe Teglbjærg SKABENDE KUNSTTERAPI Aarhus Universitetsforlag a Skabende kunstterapi Forfatteren

Læs mere

Adwords i praksis annoncer på Google

Adwords i praksis annoncer på Google 3 timers kursus hos jer, hos Nielsens Bureau eller over internettet: Adwords i praksis annoncer på Google Adwords-annoncerne fra Google er en nem, hurtig og effektiv måde at gøre jeres produkter og ydelser

Læs mere

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87.

Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. Side 1 af 10 Fra At lære en håndbog i studiekompetence, Samfundslitteratur 2003. Kapitel 6, s. 75-87. At skrive At skrive er en væsentlig del af både din uddannelse og eksamen. Når du har bestået din eksamen,

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Indhold. FADL s Forlag Blegdamsvej 26 2200 København N www.forlag-fadl.dk forlag@fadl.dk. Skriv til forlagsredaktøren: tt@fadl.dk

Indhold. FADL s Forlag Blegdamsvej 26 2200 København N www.forlag-fadl.dk forlag@fadl.dk. Skriv til forlagsredaktøren: tt@fadl.dk Indhold Din guide til et varigt vægttab Susanne Kristensen, Lone Viggers og Allan Stubbe Christensen 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-609-7 Fotografier efter aftale

Læs mere

FotoKommunikation. - en metode til kortlægning af kultur og værdier på arbejdspladsen

FotoKommunikation. - en metode til kortlægning af kultur og værdier på arbejdspladsen FotoKommunikation - en metode til kortlægning af kultur og værdier på arbejdspladsen Foto Jytte Fromberg, Pia Pals, Pernille Schytte, Eva Thorup Kommunikation en metode til kortlægning af kultur og værdier

Læs mere

Responsiv hjemmeside

Responsiv hjemmeside Kom/it niv.a 3.år Responsiv hjemmeside Hospidana Carina Aa Hansen, Mathias Larsen, Peter Lærke 2014 Forord I vores rapport vil man kunne gå ind og læse omkring hvorfor vi har valgt at opbygge vores hjemmeside

Læs mere

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv

Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Uddannelsesudvikling i et professionsfagligt perspektiv Redigeret af Lene Storgaard Brok Forlaget UCC, 2011 1. udgave, 1. oplag Forlagsredaktion:

Læs mere

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori

Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Honey og Munfords læringsstile med udgangspunkt i Kolbs læringsteori Læringscyklus Kolbs model tager udgangspunkt i, at vi lærer af de erfaringer, vi gør os. Erfaringen er altså udgangspunktet, for det

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011

Bilag H: Transskription af interview d. 14. december 2011 : Transskription af interview d. 14. december 2011 Interviewer (I) 5 Respondent (R) Bemærk: de tre elever benævnes i interviewet som respondent 1 (R1), respondent 2 (R2) og respondent 3 (R3). I 1: jeg

Læs mere

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009

udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 Inddrag brugerne i udviklingsfasen! Brugervenlighedskonsulent Elisabeth Landbo el@snitker.com Nyborg Strand 5. november 2009 1 Inddrag brugerne i udviklingsfasen - Om Snitker & Co. - Brugerundersøgelse

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive

SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! SKRIV! Gode tekster er lette at skrive Skriv! Gode tekster er lette at skrive 2008 Mikkel Hvid, UPDATE & Forlaget Ajour Redaktør: Torben Nielsen Udgivet af UPDATE Olof Palmes Allé 11 8200 Århus

Læs mere

Tidsplan for Kommunikation

Tidsplan for Kommunikation Tidsplan for Kommunikation 09:00 Introduktion til AI og Værdsættende Samtale 09:45 Kaffepause 10:00 Gruppeinterview 11:00 Opsamling og spørgsmål 12:00 Frokost 14:00 Kommunikation og kropssprog 14:15 Øvelse

Læs mere

Pædagogisk vejledning til

Pædagogisk vejledning til 1 Pædagogisk vejledning til 1 Udarbejdet af Pædagogisk konsulent Helle Rahbek VIA Center for Undervisningsmidler 1 DET SKJULTE KORT af Morten Dürr Målgruppe: 6.-7.klasse Bogen er læseteknisk ikke svær

Læs mere